Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri"

Transkript

1 Hareket Terimleri Doç.Dr. Hayri Ertan Hareketler ve!simleri 1

2 Hareket Terimleri 2

3 GENEL TER!MLER Fleksiyon Eklem açısının azalmasına neden olacak!ekilde ve ço"unlukla sagittal düzlemde yapılan harekettir. Ekstansiyon Eklem açısının artmasına neden olacak!ekilde ve ço"unlukla sagittal 3

4 GENEL TER!MLER 4

5 GENEL TER!MLER Abduksiyon (ABD) Vücudun merkezinden dı!a do"ru yapılan harekettir. Adduksiyon (ADD) Vücudun merkezine do"ru yapılan harekettir. Frontal Düzlemde olur 5

6 GENEL TER!MLER 6

7 GENEL TER!MLER External yada Lateral Rotasyon Eklemlerin vücudun merkezinden uzakla!tırılacak!ekilde LD ekseni etrafında döndürülmesi Transvers/horizontal düzlemde olu!ur Internal yada Medial Rotasyon Eklemlerin vücudun merkezine yakla!tırılacak!ekilde LD ekseni etrafında döndürülmesi Transvers/horizontal düzlemde olu!ur 7

8 GENEL TER!MLER 8

9 GENEL TER!MLER Circumduction Eklemlerin dairesel hareketlerini ifade eder. Flexion, extension, abduction ve adduction hareketlerinin bile!imidir Omuz ve kalça ekleminin sabit bir nokta etrafında dönmesi vb. 9

10 GENEL TER!MLER 10

11 AYAK VE AYAK B!LE"! Eversiyon/Pronasyon Ayak bile"ini dı!a do"ru döndürme hareketi Ayakların içine basacak!ekilde duru! Inversiyon/Supinasyon Ayak bile"ini içe do"ru döndürme hareketi Ayakların dı!ına basacak 11

12 AYAK VE AYAK B!LE"! 12

13 AYAK VE AYAK B!LE"! 13

14 AYAK VE AYAK B!LE"! Dorsal flexion Ayak bile"ini zemin yönünde fleksiyonunu ifade eder. Parmak ucunda yükselme hareketi Plantar flexion Ayak bile"inin vücuttan uzakla!acak!ekilde hareket ettirilmesi Topuklar üstünde yükselme hareketi 14

15 AYAK VE AYAK B!LE"! 15

16 RADIO-ULNAR EKLEM Pronation Elin dirsekten ba!layarak içe döndürülmesi Supination Elin dirsekten ba!layarak dı!a döndürülmesi 16

17 RADIO-ULNAR EKLEM 17

18 OMUZ EKLEM! Depression Omzun a!a"ı do"ru bastırılması Omuz silkme hareketi sonrası normale dönü! Elevation Omzun yukarı do"ru kaldırılması Omuz silkme hareketi 18

19 OMUZ EKLEM! 19

20 OMUZ EKLEM! Protraction/Abduksiyon Omuz ekleminin omurgadan uzakla!acak!ekilde öne do"ru getirilmesi Scapula nın abduksiyonu Retraction/Adduksiyon Omuz ekleminin omurga yönünde geriye do"ru götürülmesi Scapula nın adduksiyonu 20

21 OMUZ EKLEM! A!a"ı Rotasyon Scapula nın alt ucunun döngüsel bir hareketle omurgaya do"ru yakla!tırılması Yukarı Rotasyon Scapula nın alt ucunun döngüsel bir hareketle 21

22 OMUZ EKLEM! Flexion Kolun önden gelerek ba! hızasının üstüne do"ru kaldırılması Normal ROM 180 derece Extension Kolun vücudun ön tarafından a!a"ıya do"ru anatomik duru!a kadar indirilmesi 22

23 OMUZ EKLEM! 23

24 OMUZ EKLEM! Abduction Kolların yanlara do"ru kaldırılması Abduction kollar tamamen ba! üstüne gelinceye kadar devam eder (180 derece) Adduction Kolların yanlardan olmak kaydıyla anatomik duru!a kadar yukarıdan a!a"ıya indirilmesi Frontal Düzlemde olu!ur 24

25 OMUZ EKLEM! Horizontal abduction Humerus un horizontal düzlemde vücudun orta hattından yanlara do"ru hareket ettirilmesi Horizontal adduction Humerus un horizontal düzlemde vücudun orta hattına do"ru hareket ettirilmesi 25

26 OMURGA Lateral flexion (side bending) Ba! ve gövdenin orta hattan uzakla!arak yanlara do"ru e"ilmesi Omurga Abduksiyonu Reduction Ba! ve gövdenin orta hatta do"ru yakla!ması hareketidir. 26

27 OMURGA 27

28 EL VE EL B!LE"! Palmar flexion El bile"inin dirsek eklemi yönünde avucu ortaya çıkararak bükülmesi D o r s a l f l e x i o n (dorsiflexion) El bile " inin dirsek eklemi yönünde avucu kapatarak bükülmesi 28

29 EL VE EL B!LE"! Radial flexion (radial deviation) El bile"i ve avucun abduksiyonu Ulnar flexion (ulnar deviation) El bile"i ve avucun adduksiyonu 29

30 Hareket Örnekleri Omuz Eklemi Scapula elevation Scapula depression Scapula abduction Scapula adduction Scapula yukarı rotation Scapula a!a"ı rotation 30

31 Hareket Örnekleri Gleno-humeral Eklem Omuz flexion Omuz extension Omuz abduction Omuz adduction Omuz horizontal abduction Omuz horizontal adduction Omuz external rotation Omuz internal rotation 31

32 Hareket Örnekleri Dirsek Eklemi Radio-ulnar Eklem Dirsek flexion Dirsek extension Radio-ulnar supination Radio-ulnar pronation 32

33 Hareket Örnekleri El bile!i Eklemi Radio-ulnar Eklem El bile"i extension El bile"i flexion El bile"i abduction El bile"i adduction 33

34 Hareket Örnekleri Kalça Eklemi Kalça flexion Kalça extension Kalça abduction Kalça adduction Kalça external rotation Kalça internal rotation 34

35 Hareket Örnekleri Diz Eklemi Diz flexion Diz extension Diz external rotation Diz internal rotation 35

36 Hareket Örnekleri Ayak Bile!i Eklemi Ayak Bile!i plantar flexion Ayak Bile!i dorsal flexion Ayak Bile!i inversion Ayak Bile!i eversion 36

37 Hareket Örnekleri Cervical Vertebra Cervical flexion Cervical extension Cervical lateral flexion Cervical rotation (çift yönlü) 37

38 Hareket Örnekleri Lumbar spine Lumbar flexion Lumbar extension Lumbar lateral flexion Lumbar rotation (çift yönlü) 38