DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET"

Transkript

1 AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER: Hareketli bir cisim zaman içerisinde sürekli olarak yer değiştirir. Hareketin değişik biçimleri vardır. Sabit Hızla Düzgün Doğrusal Hareket bunların en basit olanıdır. Bu şekilde olan harekette, hareket eden cisim eşit mesafeleri aynı zaman aralıkları içerisinde düzgün bir hat boyunca kat eder. Newton un Birinci Hareket Kanunu na göre, bir cismin üzerine etkiyen kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır ise hareketsiz olan bir cisim daima hareketsiz kalır, başlangıçta hareket eden bir cisim sabit hızla hareketine devam eder. Matematiksel olarak nesnelerin hareketini tanımlarken, nesneler noktalarla modellenir. Konum vektörü olarak bilinen r vektörü, başlangıç noktası koordinatlarına (referans noktası) göre hareketli nesnenin konumunu belirtir. Bu konum vektörü açıkça zamanın bir fonksiyonudur, r = r (t). Bu hareket eden bir parçacıktır; yani zamana göre konum vektörü t 1 anında r 1 ( t 1 ) ve t anında r ( t ) şeklinde değişir. Bir parçacığın ortalama hızı v ort ; verilen zaman aralığı içerisinde konum vektöründeki ortalama değişim miktarı olarak tanımlanır. Bu nedenle eğer t 1 anında r r ) ve t anında r r ) ise 1 1 ( t 1 ( t v ort = r t r1 t 1 = r t (1.1) Burada nın anlamı fark tır (son değerden ilk değerin çıkarılmasıdır ve ölçümlerde hataları verirken kullanılan ile karıştırmayınız). Anlık hız ise, ortalama hızın zaman aralığı sıfıra giderken aldığı değerdir. Yani, herhangi bir anda konum vektörünün değişim temposu şeklinde tanımlanır: v = lim t r t dr (1.) Bu nedenle anlık hız v, konum vektörü r nin zamana göre türevidir.

2 Düzgün doğrusal harekette olaylar biraz daha basittir. Bu hareket tek boyutta olduğuna göre r (t) nin x-ekseni boyunca bir parçacığın yer değiştirmesi olan x(t) ye dönüştürülerek hareketin x-ekseni doğrultusunda kısıtlanarak alınması ile olur. Bu durumda ortalama hız ve anlık hız sırasıyla: v ort = dx v x t (1.3) (1.4) şeklinde yazılır. Yukarıda da belirtildiği gibi x in t ye açık fonksiyonel olarak bağlı olması parçacığın sahip olduğu belirli bir tür hareketi şeklinde tanımlanır. Sabit hızla düzgün doğrusal hareket için bu bağıntının genel formunu tahmin etmeliyiz. Bunu yaparken iddiamız dx şöyle olacaktır: Sabit hızla hareket edildiği zaman (buna anlık sabit hız denir) parçacığın si bir sabit sayıdır. Bu yüzden x(t) nin genel formu: x(t) = bt + c; b ve c sabit sayılardır (1.5) dx Bunun nedeni yukarıdaki x(t) fonksiyonu için = b olur ve bu da sabittir. Diğer sabit olan c için t = alınırsa, x(t = ) x(t) = c (1.6) bulunur. Bu yüzden c, t = anında parçacığın konumunu gösterir ve bu x olarak belirtilir. Bu nedenle sabit hızla düzgün bir hat üzerinde hareket eden bir parçacığın konumu x(t) zamanın bir fonksiyonu olarak verilir: x(t) = vt + x (1.7) Eğer t = anında parçacık başlangıç noktasında kabul edilirse; x = dır ve x(t) = vt (1.8) olur. Yukarıdaki bağlantıdan, eğer farklı zamanlar için farklı konum x ölçümleri yaparak bu ölçümleri ( x 1, t 1 ), ( x, t ),.. vb. şekilde tablo haline getirilir. Daha sonra da bu veri noktalarını kullanarak x in t ye göre grafiği çizildiğinde bu grafikten düz bir çizgi elde edilir.

3 Bu da açıkça sabit hızda düzgün bir hat üzerinde hareket eden bir parçacığı gösterir (Şekil.1.1). Sekil 1.1 Sabit hızla düzgün bir hat üzerinde hareket eden bir nesnenin x-t grafiği Bu deneyde sabit hızla düzgün bir hat üzerinde hareket eden bir nesnenin hızı üzerinde çalışılıp analiz ve hesaplama yapılacaktır. Hava masasının yüzeyinde hareket eden disk, parçacık olarak düşünülür. Hava masası yatay konumda ve sürtünme hemen hemen giderildiğine göre net kuvvetin sıfır olduğu kabul edilebilir. Disk yatay konumdaki hava masasının üzerine serbestçe hareket etmesi için bırakılır. Eğer hava masasının yüzeyindeki diski itersek, sabit hızla düzgün bir hat üzerinde disk hareket eder. Şekil 1. de veri kâğıdındaki noktalardan parçacığın hareketinin analizi yapılır. Verilen bir noktanın x konumu; örneğin 1. nokta için, doğrudan cetvel kullanılarak ölçülür. Bu uzaklığın kat edilmesi için geçen süre nasıl bulunabilir? Referans noktasından başlayan aralıklar sayılır ve arka arkaya gelen iki nokta arasındaki zaman aralığı olan çarpılarak bulunur. 1 f ( f:ark kronometresi nin frekansı) ile Şekil 1. Diskin veri kağıdında oluşturduğu noktalar

4 ARAÇLAR: Hava masası Milimetrik cetvel Milimetrik grafik kâğıdı Kurşun ve tükenmez kalem Bilimsel hesap makinası Silgi DENEYİN YAPILIŞI: 1. Hava masası ile ilgili yazılmış olan bilgileri takip ederek hava masasının seviyesini düzeltiniz.. Öncelikle karbon kâğıdını daha sonra da veri kâğıdını hava masasının cam plakasının üzerine yerleştiriniz. 3. Disklerden bir tanesini hava masasının bir köşesine altına katlanmış bir kâğıt koyarak sabitleyiniz. Bu deneyde sadece bir tane disk kullanılacaktır. 4. Ark kronometresi nin frekansını Hz e ayarlayınız. 5. (P) pedalına basınız ve hava masası yüzeyinde bir köşeden diğer köşeye kadar disk gitmesi için itiniz. Ark kronometresi ni çalıştırmak için (S) pedalına basınız ve aynı anda diski serbest bırakınız. Diski hava masasının bir köşesinden diğer bir köşesine kadar gitmesine izin veriniz ve daha sonra da ayağınızı çekiniz, (S) ve (P), ark kronometresinin anahtarını kapatınız. 6. Hava masasının üzerinden veri kâğıdını kaldırınız. Noktaları, 1,,... şeklinde numaralandırınız. İlk nokta, noktasından 5 noktasına kadar olan uzaklıkların ölçülerini alarak (Şekil 1.3 de görüldüğü gibi) ve bu noktalara karşılık gelen zamanları bularak kayıt ediniz. x ve t nin ölçüm değerlerinin hata paylarını da yazınız. ( x x t gibi). ve t

5 Şekil 1.3 Veri noktalarının analizi 7. Kayıt ettiğiniz verileri kullanarak grafik kâğıdına konum (x)-zaman (t) grafiğini çiziniz. Dikey eksen boyunca (bağımlı değişken) santimetre (cm) cinsinden ve yatay eksen boyunca da zamanı (bağımsız değişken) saniye(s) cinsinden çiziniz. Her eksenin ölçeklerini belirleyip uygun bölmelere ayırınız. Veri noktalarını hata miktarını da katarak çizin. Veri noktaları dağılımının doğrusal bir çizgi oluşturduğunu belirleyiniz. Aldığınız veriler için en iyi (best line) ve en kötü (worst line) doğrusal hatları çiziniz. 8. En iyi ve en kötü doğrusal hatlarınız için eğimleri ( m, m b w ) bulunuz. Eğimin hatasını m = mb mw formülünden hesaplayınız. Bu eğimlerden v v yi bulunuz.

6 Adı Soyadı: Bölüm: No: Tarih: DENEY 1 RAPOR FORMATI 1.Deneyin Adı:. Amaç: (5p) 3. Hesaplamalar: (p) Verileri tablo şeklinde yazınız. Birimleri tablodaki en üst satırda fiziksel büyüklüklerin yanına yazabilirsiniz. x ± Δx (cm) t ± Δt (s) Veri noktalarının arası sabit mi? Gözlemlediğiniz sonucu tartışınız. (1p) 5. Zaman ölçümlerindeki hatayı nasıl bulduğunuzu bir ölçüm için gösteriniz. (5p) 6. x-t grafiğinden; (1p) m b =..cm/s. m w =.cm/s. Δm= m b - m w = cm/s. v±δv=..cm/s. 7. Deneyin Sonucu ve Tartışmalar: (1p)