Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 Yüksek Protein İçerikli Diyetin Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Yaşa Bağlı Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi Sera Kılıç, Pınar Ülgen, Fırat Yıldırım, Deniz Can Başaran, Berk Yasin Ekenci, Caner Çetinoğlu Danışman: Dr. Fatma Helvacıoğlu ÖZET Beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle aşırı kilo ya da obezite sınıfına katılan insan sayısı hem dünya da hem de ülkemizde hızla artmaktadır. Bu noktada karşılaşılan bir diğer önemli konu kilo vermek isteyen insanların yüksek protein diyetleri gibi hızlı ve etkili olduğu düşünülen diyet yöntemlerine başvurmalarıdır. Çalışmamızda yüksek protein diyetinin yaşa bağlı, karaciğer ve böbreklerde neden olabileceği olası etkileri ince yapı düzeyinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda genç (6 aylık) ve yaşlı (18 aylık) 32 adet Wistar albino erkek sıçanlar kullanıldı. Sıçanlar; Grup 1: Genç Normal Diyet grubu(n=8), Grup 2: Genç Yüksek Protein Grubu(n=8), Grup 3: Yaşlı Normal Diyet grubu(n=8), Grup 4: Yaşlı Yüksek Protein Grubu(n=8) olmak üzere 4 grup oluşturuldu. Normal diyet grubundaki sıçanlara %20 oranında protein içeren diyet verilirken, yüksek protein gruplarına %47,5 protein içeren özel yem verildi. Bir aylık sürenin sonunda genel anestezi altında denekler sakrifiye edildikten sonra böbrek ve karaciğer dokuları %2 lik gluteraldehit solüsyonunda tespit edildi. Daha sonra alışılagelen elektron mikroskobik takip yöntemleri uygulanarak alınan kesitler ışık mikroskopta ve elektron mikroskopta değerlendirildi. Çalışmamızın sonucunda yapılan değerlendirmede genç ve yaşlı kontrol gruplarında karaciğer ve böbrek dokuları doğal yapıları ile ayırt edildi. Yüksek protein diyeti uygulanan sıçanların karaciğerlerinde sinozoidlerde genişleme, hepatositlerde vakuolizasyon ve yer yer hücrelerde lipid damlacıkları görüldü. Yaşlı gruplarda karaciğerde görülen yapısal hasarların daha belirgin olarak izlendiği ayırt edildi. Böbrek dokularında yüksek protein uygulanan gruplarda glomerüllerde ve tübüllerde ışık mikroskobik düzeyde hücrelerde yapısal dejenerasyonla birlikte peritübüler alanda artış, böbreklerde membranöz depozit oluşumu ayrıca pedisellerde kaynaşma saptandı. Sonuç olarak kısa süreli yüksek protein diyeti uygulamasında karaciğer ve böbrek dokularında izlenen yapısal hasarların yaşla birlikte artarak devam ettiği görüldü. Bu bulgular ışığında karaciğer ve böbrekte yapısal düzeyde belirgin hasara neden olduğu görülen bu tarz diyetlerin uygulanmasının sağlık açısından oldukça sakıncalı olduğu kanısına varıldı. Anahtar kelimeler: Yüksek Protein Diyeti, Karaciğer, Böbrek, Depozit, Elektron Mikroskop. 1

2 GİRİŞ Dünya Sağlık Örgütü obezite ve aşırı kilo problemini 21.yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak ilan etmiştir. Beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle aşırı kilo ya da obezite sınıfına katılan insan sayısı hem dünya da hem de ülkemizde hızla artmaktadır. Bu konuyla ilgili yapılan istatistiksel analizlerde her 3 kişiden birinin aşırı kilo ya da obezite problemleri ile karşı karşıya olduğu göze çarpmaktadır. Bu noktada karşılaşılan bir diğer önemli konu kilo vermek isteyen insanların hızlı ve etkili diyet yöntemlerine başvurmalarıdır. Son yıllarda özellikle yüksek protein içerikli diyetler bu nedenle gündemde büyük yer tutmaktadır. Yüksek protein içerikli diyetler özellikle aşırı kilo ve obezite problemlerinde kilo kontrolünü sağlayan etkili diyetlerdir. Bu diyetlerin özellikle yeme isteğini, enerji alımını, vücut ağırlığını, vücuttaki yağ deposunu ve de plazmadaki lipid oranını düşürdüğü bilinmektedir(8). Ancak hızlı kilo verdirmekte olan bu tarz diyetlerin uzun süreli etkisi hala tartışma konusudur. Bu doğrultuda insan sağlığı açısından uzun veya kısa süreli etkileri, iç organlara verebileceği zararlar gibi konular henüz aydınlığa kavuşturulamamıştır. Çalışmamızda yüksek protein diyetinin, karaciğer ve böbreklerde neden olabileceği olası etkileri ince yapı düzeyinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Diğer bir amaçladığımız konu ise, yüksek protein diyetinin farklı yaşlarda diyetin uygulanmasına bağlı olarak bir farklılık olup olmadığını tespit etmektir. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışmamızda genç (6 aylık) ve yaşlı (18 aylık) 32 adet Wistar albino erkek sıçanlar kullanıldı.12 saat gündüz ve 12 saat gece döngüsünde ve 23±2 C lik denetimli sıcaklıkta tutularak tüm deneklerin su ve besine serbest erişimi sağlandı. Çalışmada bir ay süresince yüksek protein diyeti uygulanan gruplara özel hazırlanmış %47,5 oranında protein içeren yüksek protein içerikli diyet verilirken, kontrol grubu olarak belirlenen sıçanlar %20 oranında protein içeren standart yem ile beslendi. Sıçanlar rastgele seçilerek 4 grup oluşturuldu ve Grup 1: Genç Normal Diyet grubu(n=8),grup 2: Genç Yüksek protein grubu(n=8), Grup 3: Yaşlı Normal Diyet grubu(n=8), Grup 4: Yaşlı Yüksek protein grubu(n=8) olacak şekilde sınıflandırıldı. Çalışmada düzenli aralıklarla deneklerin vücut ağırlıkları, besin tüketimleri izlendi. Bir aylık sürenin sonunda 150 mg /kg ketamin ile denekler sakrifiye edildikten sonra böbrek ve karaciğer dokuları alınarak ağırlıkları değerlendirildi. Histolojik değerlendirme için böbrek ve karaciğer dokuları %2 lik gluteraldehit solüsyonunda tespit edildi. Daha sonra alışılagelen elektron mikroskobik takip yöntemleri uygulanarak hazırlanan bloklardan alınan yarı ince kesitler toluidin mavisiyle boyanarak ışık mikroskopta ve belirlenen alanlardan alınan ince kesitler geçirimli elektron mikroskopta değerlendirildi. Yüksek protein diyet İçeriği: Çalışmada kullanılacak olan standart yem ve % 47,5 oranında protein içerikli yem MBD yem ticaret firmasına (Gebze/ Kocaeli) özel olarak hazırlatılmıştır. Bu çalışma Başkent Üniversitesi 2

3 Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylanmış(proje no: DA14/05) ve Başkent Üniversitesi Araştırma fonunca desteklenmiştir. Besin Standart yem(%) Yüksek Protein içerikli yem ( %) Ham Protein 20 47,5 Ham Selüloz 6 3 Ham Yağ 2,7 0,08 Ham Kül 5,2 6 Fosfor 0,6 0,6 Na 0,18 0,18 Vitamin karışımı 0,115 0,115 Enerji Mkcal/kg İstatistiki Yöntem Çalışmada sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler (Ortalama, Standart Sapma, Ortanca Değer, Minimum, Maksimum) verilmiştir. Parametrik testlerin ön şartlarından varyansların homojenliği Levene testiyle, normallik varsayımı ise Shapiro-Wilk testi ile kontrol edilmiştir. Bağımsız üç ve daha fazla grup karşılaştırması için parametrik test ön şartları sağlandığında Tek Yönlü Varyans Analizi ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey HSD testi, sağlanmadığında ise Kruskal Wallis ve çoklu karşılaştırma testlerinden Bonferroni-Dunn testi kullanılmıştır. Herhangi bir ön şartı sağlamayan parametre için Box-Cox veri transformasyonu uygulanarak tekrar kontrol edildiğinde değerlerin ön şartları sağladığı belirlenmiştir. Faktöriyel düzende faktörlerden biri tekrarlanan Tekrarlanan Ölçümler Varyans Analizi uygulanmıştır. Küresellik varsayımı sağlanmadığı durumlarda Greenhouse-Geisser serbestlik derecesi düzeltmeli istatistik yöntemi kullanılarak değerlendirme yapılmıştır. Çoklu karşılaştırmaları tespit etmek amacıyla Syntax fonksiyonu aracılığıyla Bonferroni Testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi α=0.05 olarak kabul edilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS (Version 17, Chicago IL, USA) kullanılarak analiz edilmiştir. BULGULAR: Histolojik Bulgular: Çalışmamızda yüksek protein diyette artan protein miktarının karaciğer ve böbrek dokularına olası etkilerini ışık mikroskopta ve elektron mikroskopta karşılaştırmalı olarak incelendi. Normal protein diyeti ile beslenen genç sıçanlarda karaciğer dokusu normal olarak değerlendirildi. Büyük ve küçük büyütmeli resimlerde karaciğer hücreleri, sinozoidler normal görünümünde izlendi (Resim1-b). Işık mikroskobunda yüksek protein uyguladığımız genç grupta karaciğerde sinozoidlerin kontrol grubuna göre genişlediği bazı hepatositlerin irileştiği saptandı(resim 1c). Büyük büyütmeli resimde bazı alanlarda hepatositlerin sitoplazmasının vakuollerle dolu olduğu ve sinozoidal kapillerlerin genişlediği saptandı(resim 1d). Elektron mikroskobuyla yaptığımız değerlendirmede genç kontrol grubunda 3

4 sinozoidler normal aralıkta görülürken, hepatositler normal hücre çekirdekleri ve sitoplazmik organelleri ile izlendi(resim 2a-2b). İnce yapı düzeyinde yüksek protein uygulanan genç grupta karaciğerde kontrol grubundan farklı olarak hücre sitoplazmasında vakuoller ayırt edildi. Sinozoidlerde ito hücreleri ve dejeneratif kuppfer hücreleri saptandı(resim 2c-2d). Yaşlı gruplarda normal protein ile beslediğimiz deneklerde genç kontrol grubuna göre hepatositler içinde vakuoler oluşumlar ve sinozoidlerin biraz daha genişlemiş olduğu görüldü. Bazı hücrelerde lipid damlaları izlenirken, hepatositlerin çekirdek ve sitoplazmik organelleri normal yapılarıyla izlendi. Karaciğer dokusunda izlenen bu yapısal değişikliklerin yaşa bağlı ortaya çıkan yapısal hasarlar olduğu düşünüldü (Resim 3a-3b). Yüksek proteinle beslediğimiz yaşlı grupta sinozoidlerin belirgin olarak genişlediği ve hepatositler içerisinde büyük vakuollerin şekillendiği görüldü(resim 3c-3d). İnce yapı düzeyinde yapılan değerlendirmede yaşlı kontrol grubu karaciğer kesitlerinde bazı hücrelerde lipid damlaları izlenirken hepatositler çekirdek ve sitoplazmik organelleriyle normal yapılarıyla izlendi(resim 4a-4b). Yüksek protein diyeti uyguladığımız yaşlı grupta karaciğer hücrelerindeki vakuollerin kontrol grubuna göre arttığı ayrıca büyük lipid damlalarının varlığı saptandı. Işık mikroskobunda gördüğümüz gibi sinozoidal kapillerlerin oldukça genişlemiş oldukları görüldü(resim 4c-4d). Böbrekte glomerülller, bazal membran, podosit ve pedisel düzenlenimi ayrıca böbrek tübülleri karşılaştırıldı. Genç kontrol grubunda böbrek glomerüllerin, pedisel düzenleniminin, proximal ve distal tübüllerin ve tübüller arası bağ dokusunun normal yapı sergilediği belirlendi(resim 5a-5b). Ancak yüksek protein uygulanan gruplarda glomerüllerin görüntüsünün kontrol grubuna göre oldukça değiştiği saptandı. Glomerüllerdeki bazal membranda kalınlaşma, pariyetal hücre sitoplazmasındaki vakuolizasyon ve hipertrofiye bağlı olarak Bowman boşluğunun kapandığı ve bazı glomerüllerde sabun köpüğü görüntüsü izlendi. Proximal ve distal tübül arasındaki kapillerlerin, kontrol grubuna göre göreceli olarak daha geniş olduğu belirlendi. Bazı alanlarda tübüllerdeki hücrelerin prenekrotik değişimler gösterdiği izlendi(resim 5c-5d). Elektron mikroskobuyla yaptığımız değerlendirmede kontrol grubundan Bowman boşluğu, glomerüler bazal membran, podositler, pediseller ve intramezengial alan normal yapı sergilediği gözlendi(resim 6a-6b). Kontrol grubunda proximal ve distal tübülü oluşturan kübik hücreler normal yapılarında izlendi(resim konulmadı). Genç yüksek protein uyguladığımız grupta özellikle bazal membran yapısının kontrol grubuna göre değişiklik gösterdiği saptandı. Glomerüler bazal membranda membranöz depozit varlığı saptandı. Ayrıca bu grupta pedisellerin çoğu alanda kaynaştığı ve normal düzenlenimini koruyamadığı izlendi. Proksimal tübülde çoğu alanda hücresel bütünlüğün bozulduğu, hücre çekirdeklerinin lümene atıldığı ve bazı alanlarda mikrovillus yapısının silindiği belirlendi(resim 6c-6d). Normal protein diyeti uygulanan yaşlı grupta ışık mikroskopta çoğu alanda glomerül yapısının korunduğu izlenirken, bazı tübüllerde yapısal hasarlar görüldü(resim7a). Yüksek protein uygulanan yaşlı sıçanlarda glomerüllerde sabun köpüğü görüntüsü, bazılarında ise glomerüler 4

5 kapillerlerin genişlediği ve sklerotik glomerül yapısı sergilediği belirlendi. Kontrol ve deney grubunda tübül yapısını karşılaştırdığımızda, kontrol grubunda yaşa bağlı olarak tübüllerde yapısal hasarlar belirlense de yüksek protein uygulanan gruplarda prenekrotik değişimler gösteren ve hücresel bütünlüğün korunmadığı çok sayıda tübül varlığı yaşlı grupta da belirgin olarak izlendi(resim7b-7c-7d). İnce yapı düzeyinde yapılan değerlendirmede yaşlı kontrol grubunda bazal membran yapısının genç kontrol grubuna göre göreceli olarak düzenli yapısını bazı alanlarda yitirdiği ve pedisel düzenleniminin çoğu alanda korunduğu gözlendi(resim 8). Yüksek protein diyeti uygulanan yaşlı sıçanlarda böbrek kesitlerinde membranöz depozit, intraglomerüler mezeangial alanda artış, bazı alanlarda bazal membranın çift katlı görünümü dikkati çekti. Ayrıca glomerüler kapiller lümeninin çoğu alanda endotel hücre sitoplazmalarının artıklarıyla dolu olduğu ve pedisellerin yer yer kaynaştığı görüldü(resim 9a-9b). Böbrek tübüllerinin lümeninin tübül hücre artıklarıyla dolu olduğu izlendi (Resim konulmadı). İstatistiki Bulgular; Çalışmamızda, uygulanan yüksek protein diyetinde karaciğer ve böbrek ağırlıkları genç ve yaşlılar arasında karşılaştırıldı. Uygulanan diyete bağlı olarak genç kontrol ve genç yüksek protein diyetinde karaciğer ve böbrek ağırlıklarında istatistiki olarak anlamlı bir değişim gözlenmedi Yaşlı kontrol ve yüksek protein grupları arasında da diyete bağlı olarak karaciğer ve böbrek organ ağırlığında istatistiki anlamlı değişim saptanmadı (Tablo 1). Bir ay süresince belirlenen günlerde ağırlıklarını ölçtüğümüz deneklerde yüksek protein uygulanan genç ve yaşlı gruplarda görülen ağırlık değişiminin istatistiki olarak anlamlı olmadığı saptandı (Tablo 2). (yüksek protein uygulanan gruplarda ağırlık artışı görüldü). Literatürdeki verilerde yüksek protein tüketiminin yeme isteğini azalttığı belirten veriler bulunmaktadır. Bu nedenle her gün besinlerini ve tükettikleri su miktarını kontrol edildi. Ancak yüksek protein uyguladığımız gruplarda besin tüketiminin azalmadığı saptandı (Tablo 3). Hem genç kontrol- genç yüksek protein gruplarında hem de yaşlı kontrol ve yaşlı protein gruplarında besin tüketiminde izlenen değişimlerin istatistiki olarak anlam taşımadığı belirlendi. Literatürde belirtilenin aksine yüksek protein uygulanan genç ve yaşlı gruplarda belirlenen günlerde besin tüketiminin arttığı saptandı (p<0,001).yüksek protein uyguladığımız gruplarda hem yaşlılarda hem gençlerde su tüketiminin 15. Günden sonra arttığı görüldü(p<0,001) Tablo 4). 5

6 Tablo 1: gruplara göre Organ ağırlıkları. NP Genç YP Genç NP Yaşlı YP Yaşlı Total KC Sapma Medyan 10,05±0,77 # 10,35 (8,8-10,8) 10,9±1,91 # 10,5 (8,30-13,5) 12,89±1,04 13,0 (11,60-14,30) 11,8±1,42 11,75 (10,20-14,70) 11,21±1,78 10,95 (8,30-14,70) BOBREK Sapma Medyan 1,1±0,11 # 1,1 (0,90-1,2) 1,08±0,18 # 1,1(0,9-1,4) 1,45±0,12 1,45 (1,30-1,60) 1,44±0,09 1,50 (1,30-1,50) 1,27±0,22 1,30(0,90-1,60) p 0,001** 0,001** #: NP Yaşlıdan farklı : YP yaşlıdan farklı Tablo 2: Gruplar arasında ağırlık değişimi. NP Gen ç YP Gen ç NP Yaşl ı YP Yaşl ı Tota l Ağırlık 1 Sap ma Medyan 325,78±19,51 # 331,05 (285,40-345,40) 301,6375±23,54 # 303,45 (255,3-331) 434,34±38,76 441,35 (372,4-488,90) 301,6375±23,54 406,20 (331,80-436,20) 364,80±62,36 347,45 (247,9-488,9) Ağırlık 2 Sapm a Medyan 325,24±21,02331,5 0 # (265,00-354,10) 304,23±29,48 # 308,60 (247,70-344,20) 398,96±34,29 331,05 (285,40-345,40) 325,78±19,51 406,20 (331,80-436,20) 364,80±62,36 347,45 (247,90-488,90) Ağırlık 3 Sap ma Medyan (Min- Mak) 330,26±17,18 # 335,75 (304,90-352,90) 304,23±29,48 # 308,60 (247,70-344,20) 438,94±40,71 442,95 (376,60-489,90) 394,65±34,08 400,75 (332,70-439,30) 367,02±61,62 348,55 (247,70-489,90) Ağırlık 4 Sap ma Medyan (Min- Mak) 330,26±17,18 # 335,75(304,9-352,9) 304,26±29,48 # 308,6(247,7-344,20) 438,94±40,71 442,95(376,6-489,90) 394,65±34,08 400,75(332,70-439,30) 367,02±61,62 348,55(247,7-489,90) Ağırlık 5 Sap ma Medyan (Min- Mak) 339,70±16,43 # 339,55 (317,80-366,40) 307,66±31,26 # 313,15(246,60-348,80) 440,24±39,01 447,25(375,70-492,50) 395,34±31,67 401,60(339,50-439,90) 370,73±59,41 358,60(246,60-492,50) P 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001*** 0,001*** Tablo 3: Belirlenen günlerde besin tüketimi NP Gen ç YP Gen ç NP Yaş lı YP Yaş lı Tot al 1.Gün Yem Ortalama±St d. Sapma Medyan (Min- Mak) 22,78±0,00 22,78 (22,78-22,78) 15,76±4,04 14,35(10,80-20,70) 22,13±0,00 22,13(22,13-22,13) 16,06±3,85 15,45(9,90-22,30) 19,18±4,26 22,13(9,90-22,78) 8. Gün Yem 6,70,6±0,00 6,70(6,70-6,70) 16,51±2,31 15,60(14,40-21,30) 7,90±0,00 7,90(7,90-7,90) 13,46±3,15 13,55(8,40-18,30) 11,14±4,48 8,15(6,70-21,30) 15. Gün Yem 16,70,6±0,00 16,70(16,70-16,70) 14,91±1,95 14,45(12,80-18,30) 20,50±0,00 20,50(20,50-20,50) 13,13±3,01 13,00(9,20-17,70) 16,31±3,26 16,70(9,20-20,50) 22. Gün Yem 17,81±0,00 17,81(17,81-17,81) 20,26±2,82 21,30(16,00-23,90) 18,66±0,00 18,66(18,66-18,66) 17,69±3,29 18,25(13,20-21,90) 18,61±2,31 18,66(13,20-23,90) 28. gün Yem P 0,001 *** Fark (Düzeltilmiş Bonferroni) 19,20±0,00 19,20(19,20-19,20) 19,59±1,96 18,90(17,60-23,30) 21,50±0,00 21,50(21,50-21,50) 19,75±3,21 19,60(15,30-25,80) 20,01±2,00 19,20(15,30-25,80) 1-8,1-15,1-22,1-28,8-15,8-22, ,1-28,8-22,8-25,15-22, ,8-15,8-22,8-28, ,1-28,8-22,8-28,

7 Tablo4: Belirlenen günlerde su tüketimi. NP Gen ç YP Gen ç NP Yaşlı YP Yaşlı Tota l 1. Gün Su 22,00±0,00 22,00(22,00-22,00) 18,13±14,87 17,50(0,00-35,00) 22,00±0,00 22,00(22,00-22,00) 33,75±9,16 32,50(25,00-50,00) 23,97±10,22 22,00(0,00-50,00) 8. Gün Su 30,00±0,00 30,00(30,00-30,00) 27,50±5,35 25,00(25,00-40,00) 34,40±0,00 34,40(34,40-34,40) 17,50±11,34 15,45(20,00-30,00) 27,35±8,67 30,00(0,00-40,00) 15. Gün Su Ortalama±Std. Sapma Medyan (Min- Mak) 31,00±0,00 31,00(31,00-31,00) 21,88±5,94 25,00(10,00-25,00) 31,00±0,00 31,00(31,00-31,00) 33,60±2,23 34,65(30,20-36,40) 29,37±5,44 31,00(10,00-36,40) 22. Gün Su Sapma Medyan (Min- Mak) 35,00±0,00 35,00(35,0-35,00) 47,50±7,07 50,00(30,00-50,70) 35,00±0,00 35,00(35,0-35,00) 31,25±14,58 30,00(15,00-55,00) 37,19±9,91 35,00(15,00-55,00) 28. gün Su 36,00±0,00 36,00(36,00-36,00) 37,63±10,11 34,00(25,00-50,00) 32,50±0,00 32,50(32,50-32,50) 35,75±8,76 35,00(27,00-50,00) 35,47±6,63 35,00(25,00-50,00) P 0,001 *** Fark (Düzeltilm iş Bonferroni ) 1-22, ,1-28,8-22,8-25,15-22, , ,8-15,8-22,8-28 TARTIŞMA Çalışmamızdaki temel amaç yüksek protein tüketiminin karaciğer ve böbrek gibi yaşamsal organlara yapısal düzeyde etkisinin olup olmadığını belirlemekti. Yaptığımız incelemeler özellikle böbrekte bu tarz beslenmenin sonucunda belirgin yapısal hasara neden olduğunu görüldü. Ancak yüksek protein içerikli diyetle beslenmenin karaciğer ve böbrek işlevlerine ve yapısal düzenlenimlerine olumsuz bir etkiye neden olmadığını savunan araştırmalarda bulunmaktadır(3,4) yılında yayınlanan bir makalede değişen oranlarda (%7,%15, %46) uygulan protein diyetinin böbrek boyutlarında ve işlevlerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Dişi ve erkek farelere farklı konsantrasyonlarda uygulan protein diyet sırasında besin tüketimleri, glomerüler filtrasyon hızları vücut ağırlıkları, böbrek, karaciğer, gastrointestinal sistem organlarının ağırlıkları, kandaki üre seviyesi, ölçülmüştür. Diyetteki protein miktarındaki artışın sindirim kanalındaki organlarda, böbrek ve karaciğer ağırlıklarında artışa neden olduğu belirlenmiştir. Ayrıca glomerüler nitrojen filtrasyonunda hem erkeklerde hem de dişilerde arttığı saptanmıştır (1).Biz çalışmamızda bu tarz beslenmenin organ ağırlığında artışa ve kilo kaybına neden olmadığını gördük. Lacroix ve arkadaşlarının 2003 yılında yaptığı bir çalışmada 6 ay süresince normal protein içerikli (%14) ve yüksek protein içerikli (%50) diyetle besledikleri sıçanlarda karaciğerdeki oksidatif stres ve detoksifikasyonu değerlendirmişlerdir. Ayrıca karaciğer, böbrek morfolojisine ve vücuttaki kalsiyum dengesine etkilerini incelemişlerdir. Değerlendirmelerinin sonucunda ışık mikroskop düzeyinde karaciğer ve böbrek yapısında anlamlı bir değişiklik gözlemediklerini belirten araştırmacılar vücuttaki kalsiyum dengesinin de bu tarz beslenmeden olumsuz etkilenmediğini vurgulamışlardır. Ayrıca yüksek protein içerikli diyetle besledikleri grupta kanda trigliserid, glukoz, leptin ve insülin seviyelerinin bazal 7

8 konsantrasyonda olması nedeniyle bu diyetin metabolik hastalıklarda koruyucu etkiye sahip olabileceği vurgulanmıştır(3). Çalışmamızda ışık ve elektron mikroskobunda yaptığımız değerlendirmeler sonucunda karaciğer ve özellikle böbrek yapısının bu tarz beslenmeden olumsuz etkilendiği görüldü. Karaciğerde sinozoidlerde genişleme, hepatosit sitoplazmalarındaki vakuolizasyon belirgindi. Böbreklerde yüksek protein diyetinin hem glomerül yapısını hem de tübül yapısını etkilediği saptandı. Genç yüksek protein uygulanan grupta glomerüllerde membranöz depozit oluşumu, pedisellerde kaynaşma, düzensiz seyirli bazal membran görünümü belirgindi. Yüksek protein diyeti uyguladığımız yaşlı sıçanlarda bu bulgulara ek olarak bazal membranda laminasyon, intraglomeruler mezengial alanda genişleme, kapiller lümenlerinin endotelyal sitoplazmik artıklarla dolu olduğu görüldü. Yüksek protein içerikli diyetin tartışmalı etkilerinden biri de kemik yapım ve yıkım hızı üzerinedir. Bir grup araştırmacı yüksek protein içerikli beslenmenin kemik yıkım hızını artırdığını ve kemik metabolizmasını olumsuz yönde etkilediğini vurgulamaktadır. Kerstetter ve arkadaşları 16 sağlıklı kadın üzerinde yürüttükleri araştırmalarında iki hafta süresince düşük, orta ve yüksek protein diyetleri uygulamışlardır. Deneyin 4. Gününde idrarda ve serumda kalsiyum, serumda Paratiroid hormon, D vitamini, osteokalsin, alkalen fosfataz, üriner N-telopeptide değerleri izlenmiştir. Çalışmalarının sonucunda idrarda atılan fazla kalsiyum miktarının kemik yıkım hızındaki artışla ilişkilendirmişlerdir(2) yılında Peter Clifton tarafından yayınlanan makalede yüksek protein içerikli diyetin obezite ve beraberindeki diğer hastalıklar üzerindeki etkileri epidemiyolojik olarak derlenmiştir. Bitkisel ve hayvansal protein tüketimi özellikle kardiyovasküler hastalığı olanlarda ve tip 2 diyabeti olan hastalardaki etkileri mercek altına alınmıştır. Bu konu üzerinde oldukça sınırlı sayıda araştırma olduğunu belirten yazar, bu çalışmaların da az sayıdaki katılımcılardan oluştuğunu vurgulamıştır. Avrupa da beş farklı ülkede yapılan araştırmada bitkisel protein olmadan yalnızca işlenmiş et ürünleri ve kırmızı et tüketiminin 6,5 yılda özellikle kadınlarda vücut ağırlığının artmasına neden olduğunu belirten veriye yer verilmiştir. Vücut ağırlığının kaslardan mı yoksa yağ kitlesinin artışından mı kaynaklandığının belirsiz olduğunu vurgulayan yazar, bu tip beslenmenin kardiyovasküler hastalık riskinin artmasına neden olduğunu belirtmiştir. İşlenmiş et ürünleri yerine beyaz et ve bitkisel protein tüketiminin ise kardiyovasküler hastalık riskini belirgin şekilde azalttığını göstermiştir. Makalede öne çıkan bir diğer önemli nokta ise kırmızı et, yumurta, peynir ve süzme peynirin de tip 2 diyabet riskini arttırmasıdır. Ancak düşük karbonhidrat ve yüksek bitkisel protein diyetinin koruyucu etki gösterdiğini belirtmiştir. Derlemede yüksek protein içerikli diyetin diğer diyetlere karşın kısa sürede (yüksek karbonhidrat, yüksek yağ ve kalori kontrollü diyetler) kilo verdirmekte etkin olduğunu ancak uzun dönemde farklı tarzdaki diyetlerde önemli bir farkın olmadığı vurgulamıştır. Ayrıca araştırmacı henüz yayınlamamış olduğu bir çalışmasında 2 yıl süresince postmenapozal dönemdeki 40 katılımcıda yaptığı gözlemde böbrek fonksiyonları ve kemik 8

9 yoğunluğunda herhangi bir olumsuz etki görmediğini öne sürmüştür(5,6,7). Yüksek protein içerikli diyeti, karaciğerde yağlanmayı, böbreklerde glomerüler filtrasyon hızını arttırdığı, uzun süreli bu tarz beslenmede insülin direncine neden olduğu, kortizol salgılanmasını negatif etkilemesinin yanı sıra çok sayıda araştırmada kemik rezorbzisyonun tetiklediği, böbreklerde taş oluşumuna neden olduğu ayrıca oksidatif stresi de arttırdığı yapılan çalışmaların bulguları arasındadır(1,4,5,7,9). Sonuç olarak; kısa süreli yüksek protein diyeti uygulamasının karaciğer ve özellikle de böbrekte yapısal düzeyde belirgin yapısal hasara neden olduğu ortaya konmuştur. Elde ettiğimiz veriler ışığında karaciğer ve böbrekte yapısal düzeyde belirgin hasara neden olduğu görülen bu tarz diyetlerin uygulanmasının sağlık açısından oldukça sakıncalı olduğu kanısına varılmıştır. KAYNAKLAR: 1. Hammond KA and Janes DN. The effects of increased protein intake on kidney size and function. J Exp Biol 201: , Kerstetter J.E., Mıtnıck M.E, Gundberg M. C., Caserıa D. M., Ellıson A.F., Carpenter T.O., Insogna K.L.Changes in Bone Turnover in Young Women Consuming Different Levels of Dietary.The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 1999; Vol. 84, No. 3, Lacroix M, Gaudichon C, Martin A, Morens C, Mathe V., Tome D.and Huneau JF. A long-term high-protein diet markedly reduces adipose tissue without major side effects in Wistar male rats. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 287: R934 R942, Linn T, Santosa B, Gronemeyer D, Aygen S, Scholz N, Busch M, and Bretzel RG. Effect of long-term dietary protein intake on glucose metabolism in humans. Diabetologia 43: , Morens C, Gaudichon C, Metges CC, Fromentin G, Baglieri A, Even PC, Huneau JF, and Tome D. A high-protein meal exceeds anabolic and catabolic capacities in rats adapted to a normal protein diet. J Nutr 130: , Peter Clifton. Effects of a high protein diet on body weight and comorbidities associated with obesity. British Journal of Nutrition (2012), 108, S122 S Skov AR, Toubro S, Bulow J, Krabbe K, Parving HH, and Astrup A. Changes in renal function during weight loss induced by high vs lowprotein low-fat diets in overweight subjects. Int J Obes Relat Metab Disord 23: , V. A. Aparicio1, E. Nebot1, R. García-del Moral, M. Machado-Vílchez, J. M. Porres1, C. Sánchez1 and P. Aranda High-protein diets and renal status in rats.. Nutr Hosp.28(1): )

10 9. Woods LL. Mechanisms of renal hemodynamic regulation in response to protein feeding. Kidney Int 44: , Resim 1a,1b:Genç kontrol grubu karaciğer yarı ince kesiti. H:hepatosit, SV:Sentral Ven, :Sinozoidal kapiller(toluidin mavisi ax400, bx1000). Resim 1c,1d:Genç yüksek protein grubu karaciğer yarı ince kesiti. H:hepatosit, SV:Sentral Ven, V:Vakuol, :Sinozoidal kapiller (Toluidin mavisi ax400, bx1000). Resim 2a,2b: Genç kontrol grubu karaciğer ince kesiti. H:hepatosit,Ç; çekirdek,ger: Granüllü endoplazma retikulumu, :Sinozoid.( Uranil Asetat &Kurşun Sitrat ax5009- bx11900). Resim 2c,2d: Genç yüksek protein grubu karaciğer ince kesiti. H:hepatosit,Ç; çekirdek, :Sinozoidal kapiiler, İto: İto hücresi, KH; Kupffer hücresi(uranil Asetat &Kurşun Sitrat ax4200- bx3760). Resim 3a,3b: Yaşlı kontrol grubu karaciğer yarı ince kesiti. H:hepatosit, SV:Sentral Ven, :Sinozoidal kapiller.(toluidin mavisi ax400, bx1000). Resim 3c,3d: Yaşlı yüksek protein grubu karaciğer yarı ince kesiti. H:hepatosit, SV:Sentral Ven, :Sinozoidal kapiller.(toluidin mavisi ax400, bx1000). Resim 4a,4b: Yaşlı kontrol grubu karaciğer karaciğer ince kesiti. H:hepatosit,Ç; çekirdek,ger: Granüllü endoplazma retikulumu,l; lipid, :Sinozoidal kapiller, İto: İto hücresi (Uranil Asetat &Kurşun Sitrat ax4250- bx4370). 10

11 Resim 4c,4d: Yaşlı yüksek protein grubu karaciğer ince kesiti. H:hepatosit, L; lipid, Ç; çekirdek, : genişlemiş sinozoidal kapiller, İto: İto hücresi, KH; Kupffer hücresi(uranil Asetat &Kurşun Sitrat ax3800- bx3100). Resim 5a,5b:Genç kontrol grubu böbrek yarı ince kesiti. G: glomerül,bm: bazal membran, Bb; Bowman boşluğu, PT: proksimal tübül, DT; Distal tübül(toluidin mavisi ax1000, bx1000). Resim 5c,5d:Genç yüksek protein grubu böbrek yarı ince kesiti.. G: glomerül,bm: bazal membran, ; Kapanan bowman boşluğu, : prenekrotik değişim gösteren böbrek tübülleri.ptk; Peritübüler kapiller, DT; Distal tübül(toluidin mavisi ax1000, bx400). Resim 6a,6b:Genç kontrol grubu böbrek ince kesiti. G: glomerül,bm: bazal membran, Bb; Bowman boşluğu, Bm: bazal membran, ; pedisel. (Uranil Asetat &Kurşun Sitrat ax3700- bx8500) Resim 6c,6d:Genç yüksek protein böbrek ince kesiti. Podosit,Bm: bazal membran, : Membranöz depozit, ; pedisel. (Uranil Asetat &Kurşun Sitrat ax8580- bx5900) Resim 7a:Yaşlı kontrol grubu böbrek yarı ince kesiti. G: glomerül,bm: bazal membran, proksimal tübül, DT; Distal tübül(toluidin mavisix1000). Resim 7b,7c,7d:Yaşlı yüksek protein grubu böbrek yarı ince kesiti.. G: glomerül, G : sklerotik glomerül Bm: bazal membran, ; Kapanan bowman boşluğu, : 11

12 prenekrotik değişim gösteren böbrek tübülleri.ptk; Peritübüler kapiller, DT; Distal tübül(toluidin mavisix1000). Resim 8:Yaşlı kontrol grubu böbrek ince kesiti. G: glomerül,bm: bazal membran, : pedisel(uranil Asetat &Kurşun Sitrat x7930). Resim 9a: Yaşlı yüksek protein grubu böbrek ince kesiti. G: glomerül,bm: bazal membran, p; podosit, Bm : membranöz depozit,m; intrglomerüler mezengial alan, End: Edotel hücresi, : kapiller lümendeki sitoplazmik artıklar, : pedisel(uranil Asetat &Kurşun Sitrat x5850). Resim 9b: Yaşlı yüksek protein grubu böbrek ince kesiti.bm: bazal membran, p; podosit, : pedisellerde kaynaşma, Bm : membranöz depozit,m; intrglomerüler mezengial alan, : kapiller lümendeki sitoplazmik artıklar, : pedisel, : bazal laminada ayrılma (Uranil Asetat &Kurşun Sitrat x5850). 12