SUNUŞ. Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı. Değerli Ortaklarımız;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı. Değerli Ortaklarımız;"

Transkript

1

2

3

4

5 SUNUŞ Değerli Ortaklarımız; 2013 yılı genel kurulu vesilesiyle sizlerle bir kez daha buluşmaktan, size yaptıklarımızı anlatmaktan ve sizinle dertleşmekten dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Kooperatif olarak 1968 yılında rahmetlik Cevat DÜNDAR ve arkadaşlarının tohumunu attığı bir sanayi bölgesi kurma projesi, geldiğimiz noktada dünya çapında başarılı proje olan Ostim i doğurdu. Bildiğiniz gibi Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. de bu ana yapının bir unsuru olarak kooperatifteki atık değerlerin aktife konulmasıyla ortaya çıkmıştır. Ostim ve Ostim Yatırım olmak üzere iki ana bölüm halinde düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ostim organize sanayi bölgemiz boyutları belki küçük ama yaptıkları iş ve ülkeye katkıları büyük olan çok sayıda firmadan oluşmaktadır. Bu firmalarımız insanımıza iş ve aş vermekte, devletine vergisini ödemekte, ihracat yaparak ülkeye döviz kazandırmakta, teknolojik yenilikleri takip etmekte, kısaca ülkemizin ana iskeletini oluşturmaktadır. Bu şirketlerimizin idealist, gayretli ve ileri görüşlü yöneticileri sayesinde Ostim, her geçen gün daha büyük başarılara imza atmaktadır. Son yıllarda beş başlıkta yürüttüğümüz kümelenme çalışmaları ile bölgemizdeki firmalara destek sağlamaya çalışıyoruz. Firmalarımızı arkamıza alarak ülkemizin geleceği için çok önemli gördüğümüz yerli imalatın gelişmesi ve yaygınlaşması için kapı kapı dolaşıyoruz. Amacımız her alanda yerli firmalarımızın başarılı olması ve ithalata bağımlı hale gelen sanayimizi özellikle yöneticilerimizin duyarlılığını harekete geçirerek daha milli bir yapıya kavuşturmaktır. Bu amaç için çalışmamızı elimizden geldiğince artırarak devam ettireceğiz. Ostim in gücünü arkasına alarak proje üreten, ihracat yapan ve gayrimenkullerini Ostim e değer katacak şekilde değerlendiren Şirketimiz Ostim Yatırım A.Ş. de 2013 yılında önemli olaylar yaşadık. Haziran ayı başında Borsa da ikinci ulusal pazara çıktık. Bu durum şirketimizin bir üst klasmana çıkması demektir. Bildiğiniz gibi biz yönetim olarak borsaya kendi irademizle katılmadık. Sermaye Piyasası Kurulu zaten çok ortaklı olmamız nedeniyle bizi borsaya girmek şartını getirdi. Zorunluluktan dolayı girmemize rağmen Borsa siz değerli ortaklarımız için elindeki hisse senedini çok kolay bir şekilde paraya dönüştürme imkanı sunuyor. Prestij ve tanınırlık açısından da birçok imkanlar sunuyor. Ancak bence Borsa nın en önemli faydası Şirketimizin artık kamuya mal olmasıdır. Şirketlerin şeffaf olmasının, her attığı adımı kamuoyuyla paylaşmasının, denetime açık olmasının ve yaptığı iyi ve kötü işleri herkese duyurmasının aslında bizim gibi patron değil de emanetçi olan yöneticiler için çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yaşanan olumlu ya da olumsuz tüm olayların yayınlanması piyasada yapılacak spekülasyonların da önüne geçiyor. Birinci ağızdan gerçekleri duymak mümkün oluyor. Sizlerden aldığımız bu emanetin borsa gibi kurumsal bir yapının içinde daha çok koruma altında olması sizin de bizim de lehimize bir durumdur. Birçok kişi ve kuruma hesap vermek zorunda kalmak her ne kadar bürokrasiyi artırsa da şirketimizin faaliyetlerini daha kontrollü olarak yürütmesini sağlamaktadır. Borsa İstanbul A.Ş. den şirketimizin hisse senetlerini alarak ortağımız olan değerli yatırımcılara da bereketli kazançlar diliyorum. Şirket olarak gayrimenkul alanındaki faaliyetlerimiz devam edecektir. Yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlattık. Metronun yanındaki arsamızı değerlendirmek için görüşmelere başladık. Irak ta taahhüt işlerine devam ediyoruz. Diğer yandan Ostim deki firmalarımızdan satın aldığımız ürünleri şimdiye kadar yaklaşık elli ülkeye ihraç ettik. Önümüzdeki yıllarda da çalışmalarımızı büyük bir azimle ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sizlerin duası ve manevi desteği en büyük motivasyon aracımızdır. Başarılı nice yıllara hep birlikte ulaşmak dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı

6 OST M ENDÜSTR YEL YATIRIMLAR VE LETME A.. SER : II 14.1 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Summarized English Explanation has given inside the Report

7 Ç NDEK LER HAZIRLANMA ESASLARI... 3 RKET N T CARET UNVANI, T CARET S C L NUMARASI, MERKEZ VE UBELER, LET M B LG LER... 3 RKET N ORGAN ZASYON YAPISI... 3 RKET N SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI LE BUNLARA L K N HESAP DÖNEM NDEK DE KL KLER VE MT YAZLI PAYLARA L K N B LG... 4 RAPORUN DÖNEM, DÖNEM Ç NDE YÖNET M KURULUNDA GÖREV ALAN BA KAN VE ÜYELER N, MURAHHAS ÜYELER N AD VE SOYADLARI, YETK SINIRLARI, BU GÖREVLER N SÜRELER... 4 LETMEN N PERFORMANSINI ETK LEYEN ANA ETMENLER, LETMEN N FAAL YETTE BULUNDU U ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEML DE KL KLER, LETMEN N BU DE KL KLERE KAR I UYGULADI I POL T KALAR, LETMEN N PERFORMANSINI GÜÇLEND RMEK Ç N UYGULADI I YATIRIM VE TEMETTÜ POL T KASI... 5 LETMEN N F NANSAL KAYNAKLARI... 6 LETMEN N R SK YÖNET M POL T KALARI... 6 F NANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR Ç N FAYDALI OLACAK D ER HUSUSLAR... 7 A. IRAK PAZARINDAK FAAL YETLER B. ALINTER PLAZA C. YURTDI I TANITIM, PAZARLAMA VE T CAR FAAL YETLER... 8 D. GAYR MENKUL K RALAMA E. YÖNET M S STEMLER F. GAYR MENKUL SATI I G. REORGAN ZASYON ÇALI MALARI H. BANKA KRED BORÇLARININ YEN DEN YAPILANDIRILMASI OF M PROJES J. ESK MUHASEBE MÜDÜRÜ LE LG L AÇIKLAMA... 9 K. TAM TASD K SÖZLE MES OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEM N N KAPANMASINDAN LG L F NANSAL TABLOLARIN GÖRÜ ÜLECE YÖNET M KURULU TOPLANTI TAR H NE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEML OLAYLAR A. ALACAKLARIMIZIN TAZM N NE L K N ÇALI MALAR B. B LG GÜVENL K S STEM C. GAYR MENKUL DE ERLEME FAAL YETLER D. METRO ARSASI ÖN GÖRÜ MELER E. OST M GAYR MENKUL DANI MANLIK VE LETME A.. N N LETME MODEL NDE DE K YAPILMASI LETMEN N GEL M HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU YAPILAN ARA TIRMA VE GEL T RME FAAL YETLER DÖNEM Ç NDE ESAS SÖZLE MEDE YAPILAN DE KL KLER VE NEDENLER VARSA, ÇIKARILMI BULUNAN SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ N TEL VE TUTARI LETMEN N FAAL YET GÖSTERD SEKTÖR VE BU SEKTÖR ÇER S NDEK YER HAKKINDA B LG YATIRIMLARDAK GEL MELER, TE V KLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILDI SE NE ÖLÇÜDE GERÇEKLE T LETMEN N ÜRET M B R MLER N N N TEL KLER, KAPAS TE KULLANIM ORANLARI VE BUNLARDAK GEL MELER, GENEL KAPAS TE KULLANIM ORANI, FAAL YET KONUSU MAL VE H ZMET ÜRET M NDEK GEL MELER, M KTAR, KAL TE, SÜRÜM VE F YATLARIN GEÇM DÖNEM RAKAMLARIYLA KAR ILA TIRMALARINI ÇEREN AÇIKLAMALAR... 14

8 FAAL YET KONUSU MAL VE H ZMETLER N F YATLARI, SATI HASILATLARI, SATI KO ULLARI VE BUNLARDA DÖNEM Ç NDE GÖRÜLEN GEL MELER, RANDIMAN VE PRODÜKT V TE KATSAYILARINDAK GEL MELER, GEÇM YILLARA GÖRE BUNLARDAK ÖNEML DE KL KLER N NEDENLER TEMEL RASYOLAR LETMEN N F NANSAL YAPISINI Y LE T RMEK Ç N ALINMASI DÜ ÜNÜLEN ÖNLEMLER ÜST YÖNET MDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE KL KLER VE HALEN GÖREV BA INDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBES YÖNET M ORGANI ÜYELER LE ÜST DÜZEY YÖNET C LERE SA LANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PR M VE KRAM YE, KAR PAYI G B MAL MENFAATLER N TOPLAM TUTARLARI YÖNET M ORGANI ÜYELER LE ÜST DÜZEY YÖNET C LERE VER LEN ÖDENEKLER YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMS L G DERLER LE AYN VE NAKD MKANLAR, S GORTALAR VE BENZER TEM NATLARIN TOPLAM TUTARLARINA L K N B LG LER PERSONEL VE Ç HAREKETLER, TOPLU SÖZLE ME UYGULAMALARI, PERSONEL VE Ç YE SA LANAN HAK VE MENFAATLER DÖNEM Ç NDE YAPILAN BA I LAR HAKKINDA B LG LER MERKEZ DI I ÖRGÜTLER N OLUP OLMADI I HAKKINDA B LG KONSOL DASYONA TAB LETMELER N ANA ORTAKLIK SERMAYES NDEK PAYLARI HAKKINDA B LG KONSOL DE F NANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜREC YLE LG L OLARAK; GRUBUN Ç DENET M, Ç KONTROL VE R SK YÖNET M S STEMLER N N ANA UNSURLARINA L K N AÇIKLAMALAR VE YÖNET M ORGANI GÖRÜ Ü RKET N DO RUDAN VE DOLAYLI T RAKLER VE PAY ORANLARINA L K N B LG LER RKET N KT SAP ETT PAYLARINA L K N B LG LER FAAL YET DÖNEM Ç NDE YAPILAN ÖZEL DENET ME VE KAMU DENET M NE L K N AÇIKLAMALAR GRUP ALEYH NE AÇILAN VE GRUP UN MAL DURUMUNU VE FAAL YETLER N ETK LEYEB LECEK N TEL KTEK DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA B LG LER MEVZUAT HÜKÜMLER NE AYKIRI UYGULAMALAR NEDEN YLE RKET YÖNET M ORGANI ÜYELER HAKKINDA UYGULANAN DAR VEYA ADL YAPTIRIMLARA L K N AÇIKLAMALAR RKETLER TOPLULU UNA BA LI B R RKETSE; HAK M RKETLE, HAK M RKETE BA LI B R RKETLE, HAK M RKET N YÖNLEND RMES YLE ONUN YA DA ONA BA LI B R RKET N YARARINA YAPTI I HUKUK LEMLER VE GEÇM FAAL YET YILINDA HAK M RKET N YA DA ONA BA LI B R RKET N YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM D ER ÖNLEMLER RKETLER TOPLULU UNA BA LI B R RKETSE; 35. BA LIKTA BAHSED LEN HUKUK LEM N YAPILDI I VEYA ÖNLEM N ALINDI I VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDI I ANDA KEND LER NCE B L NEN HAL VE ARTLARA GÖRE, HER B R HUKUK LEMDE UYGUN B R KAR I ED M SA LANIP SA LANMADI I VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEM N RKET ZARARA U RATIP U RATMADI I, RKET ZARARA U RAMI SA BUNUN DENKLE T R L P DENKLE T R LMED RKET N SERMAYES N N KAR ILIKSIZ KALIP KALMADI INA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADI INA L K N TESP T VE YÖNET M ORGANI DE ERLEND RMELER B R SERMAYE RKET N N SERMAYES N N, DO RUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, YÜZDE BE N, ONUNU, Y RM S N, Y RM BE N, OTUZ ÜÇÜNÜ, ELL S N, ALTMI YED S N VEYA YÜZDE YÜZÜNÜ TEMS L EDEN M KTARDA PAYLARINA SAH P OLUNDU U VEYA PAYLARI BU YÜZDELER N ALTINA DÜ TÜ Ü TAKD RDE BU DURUM VE GEREKÇES L K L TARAF LEMLER VE BAK YELER NE L K N B LG LER... 21

9 1. Haz rlanma Esaslar Principles on preparation Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasas Kurulu nun 13 Haziran 2013 tarihinde yay nlanan Seri II-14.1 say l Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya ili kin Esaslar Tebli i gere i haz rlanm t r. 2. The annual report has been prepared as per principles required by Capital Markets Board (CMR) Financial Reporting in Capital Markets Serial: II-14.1 published on 13 June irketin Ticaret Unvan, Ticaret Sicil Numaras, Merkez ve ubeleri, leti im Bilgileri Registry number & addresses irket in ticaret unvan Ostim Endüstriyel Yat r mlar ve letme A.. olup ticaret sicil numaras dir. irket in adresi 100.Y l Bulvar No 99/90 Kat:9 Ostim/Ankara d r. irketin ODTÜ Ostim Teknokent / ANKARA da, Ba dat/irak ta ubeleri ve Ostim / ANKARA da deposu bulunmaktad r. Internet adresi Telefon: +90 (312) , Faks: +90 (312) irket in Irak, Ba dat ta bulunan ubesinin ileti im adresi: Alkarada Mah., 929 Cad., Sok 4, No: 33/1, Ba dat- IRAK t r. Ba dat ubesi Telefonu dur irket in Ar-ge ubesinin ileti im adresi: ODTÜ Ostim Teknokent, Uzay Ça Cad., Sok., (Eski 78. Sokak), No: 6, 1. Kat, D:15, Ostim- ANKARA d r. Ar-ge ubesinin Telefonu +90 (312) dir irketin hracat Sevk Merkezinin ileti im bilgileri, Cevat Dündar Cad., No: Ostim- ANKARA olup, Telefonu +90 (312) , Faks : +90 (312) dur 3. Ostim Endüstriyel Yat r mlar ve letme A.. s trade registry number is Its registered address is 100.Y l Bulvar, No 99/90, Ostim/Ankara. The Company has ODTU Ostim Technokent/ANKARA and Bagdad/IRAQ branches also warehouse located in Ostim/ANKARA. Its website address is Phone: +90 (312) , Fax: +90 (312) Contact details of Company s branch in Bagdad/IRAQ: Alkarada District, 929 St., Ave 4, No: 33/1, Baghdad - IRAQ. Phone number: The company's R&D Branch contact details: ODTÜ Ostim Teknokent, Uzay Ça St., Ave., No: 6, 1'st Floor, D: 5, Ostim ANKARA. Phone number: +90 (312) Export Shipping Warehouse address: Cevat Dündar St. No: 72-74, Ostim ANKARA, phone: +90 (312) , Fax: +90 (312) irketin Organizasyon Yap s Organizational structure of the Company Dönem içinde reorganizasyon çal malar çerçevesinde organizasyon emas nda temel de i iklik yap lm t r. Yeni organizasyon emas web sayfam zda yay nlam t r. Yine dönem içinde Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeli i haz rlanarak yürürlü e girmi tir. During the period fundamental changes has been made in the organizational structure in the process of reorganization. The new organizational chart was published on our web site. Moreover Duties Authorization and Responsibilities Regulation entered into force during the period.

10 4. irketin Sermaye ve Ortakl k Yap s ile Bunlara li kin Hesap Dönemindeki De i iklikler ve mtiyazl Paylara li kin Bilgi The Company s capital and partnership structure with the changes during the accounting period and information on privileged shares irketin ç kar lm sermayesi paylar, her biri 1 Türk Liras de erinde adet paya bölünmü tür. irketin ç kar lm sermayesi adet hamiline yaz l A Grubu ve adet hamiline yaz l B Grubu paydan olu maktad r. The Company's issued share capital is divided into shares, each having value of 1 Turkish Lira of the shares are A Group shares and of the shares are B Group Shares. Ana sözle memizin Genel Kurul ba l kl 11. Maddesine göre ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplant lar nda (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye kar l k 15 (On be ) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye kar l k 1 (Bir) oy hakk bulunmaktad r. (A) grubu hisselerin oy kullan m ndaki imtiyaz her bir gerçek ve tüzel ki i pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplam n n %40 na (K rk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunmas halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakk vard r. According to Articles of Incorporation during the ordinary and extraordinary general meetings (A) group shareholder s one share corresponds to 15 (fifteen) votes, (B) group shareholder s one share corresponds to one (1) right to vote. 31 Aral k 2013 ve 31 Aral k 2012 tarihleri itibar yla sermaye yap s a a daki gibidir: Orta n Ad Soyad /Unvan Partner's Name/Title The capital structures as of 31 December 2013 and 31 December 2012 are as follows: Ostim Ortado u Sanayi ve Ticaret Merkezi Ara t rma Geli tirme E itim Kalk nma ve Dayan ma Vakf Ostim Medya leti im Reklam Organizasyon Bili im ve Dan manl k Hizmetleri A.. Di er* Other Toplam Total 31 Aral k December Aral k December 2012 Pay Sermaye Pay Sermaye Grubu Oran Tutar Oran Tutar Grubu (%) (TL) (%) (TL) Share Amount Share Amount A 2, A 2, B 22, B 22, A 2, A 2, B 22, B 22, A A B B A A B B (*) Sermayenin %5 inden daha az na sahip ortaklar n toplam n göstermektedir. Borsa da i lem gören paylar m za sahip olan ortak say m z 1544, henüz paylar kaydile tirilemeyen ortak say m z 822 olmak üzere toplam ortak say m z 2366 ki idir. Kaydile tirmeye ili kin ortaklar m za duyuru web sayfam zda yap lm t r. 5. Raporun Dönemi, Dönem çinde Yönetim Kurulunda Görev Alan Ba kan ve Üyelerin, Murahhas Üyelerin Ad ve Soyadlar, Yetki S n rlar, Bu Görevlerin Süreleri Reporting period & information about Board of Directors Raporun Dönemi Period

11 Yönetim Kurulu Board of Directors Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Celal ÖZKAN Murat Ali YÜLEK Nadir DO AN Görevi Position Yön. Krl. B k. Chairman Yön. Krl. B k. Yrd. Vice Chairman Yön. Krl. Üyesi Member Ba ms z Yön. Krl. Üyesi Independent Member Ba ms z Yön. Krl. Üyesi Independent Member Ba lang ç Tarihi Starting of Term Biti Tarihi End of Term tarihinde yap lan 2012 y l na ili kin genel kurul toplant s nda, yönetim kurulu üye say s art r lm, ba ms z yönetim kurulu üyeleri seçilmi, yönetim kurulu üyelerinin süreleri yeniden belirlenmi tir. The number of the Board members has been increased, independent board members elected and period of time re-determined at the general meeting held on for the year Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu nda ve irket Ana Sözle mesi nin 8 ve 9. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir. The Members of the Board of Directors are entitled with the authorizations stipulated in the Turkish Code of Commerce (TCC) and Articles of Association of the Company Items 8 th and 9 th. 6. letmenin Performans n Etkileyen Ana Etmenler, letmenin Faaliyette Bulundu u Çevrede Meydana Gelen Önemli De i iklikler, letmenin Bu De i ikliklere Kar Uygulad Politikalar, letmenin Performans n Güçlendirmek çin Uygulad Yat r m ve Temettü Politikas Main factors that affect the performance of the company, significant changes occurred in the environment where company is active, policies implemented by the company with respect to these changes, investment and dividend policy of the company to strengthen its performance irketimiz kurulu amac itibariyle belirli bir alanda faaliyet göstermemektedir. Faaliyet gösterdi imiz konular n farkl ve geni olmas irketimizin kurulu amac ve misyonu gere i proje ortaklar m z n ald klar i lerin ya da yurt içi ve d ndan gelen taleplerin farkl alanlarda olmas ndan kaynaklanmaktad r. Since establishment of our company we do not operate in a specific area. The purpose and mission of our Company due to different and wide range of subjects we are operating on, depends on various projects or demands arising from domestic or international markets. irketimizin faaliyetleri kurulu misyonu, ana sözle me hükümleri ve yetkili kurullar n ald klar kararlar do rultusunda yürütülmektedir. Organizasyon yap s, personel politikas, faaliyetlerin planlanmas bu faaliyet yap s dikkate al narak planlanmaktad r. Faaliyetler - Activities: Our company's activities mission is carried out in accordance with the Articles of Incorporation and decisions taken by the competent authorities. irketimiz sahip oldu u gayrimenkulleri yönetmektedir. Kiralanabilir olanlar kiralamakta, sahip oldu u arsalar üzerinde uygun projeler üretmektedir. n aat faaliyetlerinin yan s ra elektrik ve endüstriyel alanda anahtar teslimi çözümler geli tirmektedir. Ostim de küçük i letmeler taraf ndan üretilen ürünlerin yurt d pazarlara ihraç edilmesi için çal malar yürütülmektedir. irket, farkl sektörlerde faaliyet gösteren ba l ortakl klar ve i tiraklerini de yönetmektedir. Our company carries on the real estate operations. Renting of leasable areas, appropriate projects on the land owned. Construction activities as well as development of turnkey solutions in electrical and industrial fields. Export of production manufactured by small businesses in Ostim to overseas markets. The Company is also managing its subsidiaries and affiliates operating in different sectors.

12 Yat r m Politikas - Investment Policy: Temettü Politikas - Dividend Policy: 7. irketimizin aktifinde bulunan arsalar üzerinde en yüksek kira geliri sa layacak projeler hayata geçirilmektedir. Halen aktiflerimizde yat r m amaçl gayrimenkullerimiz aras nda iki arsam z bulunmaktad r. Ostim Metro dura n n içinde bulundu u arsa ile Ostim PTT arkas nda bulunan arsam z önümüzdeki dönemlerde en uygun modelle de erlendirilecektir. Bu arsalar d ndaki tüm arsalar m z de erlenmi tir. Implementing projects which provides highest rental income on the land of the Company. Currently in our actives there are two investment properties. In the coming period the most appropriate model will be evaluated for lands near Ostim Metro station and Ostim Post Office. irketimizin kâr da t m politikas, Sermaye Piyasas mevzuat ve irket politikalar aç s ndan uygun olan miktarda kâr pay da tmak eklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve d ekonomik ko ullardaki geli meler ile irketimizin yat r m f rsatlar ve finansman olanaklar na göre her y l yeniden gözden geçirilmektedir. Temettü tutar, öz kaynaklar, büyüme ve nakit ak lar dikkate al narak belirlenmektedir. Kâr da t m önerisi Genel Kurul onay na sunulmaktad r. irketin kâr na kat l m konusunda bir imtiyaz bulunmamaktad r. irketimizin kar da t m politikas Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanarak tarihinde kabul edilmi olup, KAP ta ve irketimizin web sitesinde yay nlanm t r. The Company's dividend distribution policy is to distribute dividends in amounts appropriate to the Capital Markets Law and the Company's policy. However, this policy is reviewed according to the developments in domestic and foreign economic conditions and the Company's investment and funding opportunities every year. The amount of the dividend is determined by considering shareholder s equity, the growth and the cash flows. Company's dividend distribution policy has been approved by the Board on and published on Public Disclosure Platform and our company s website. letmenin Finansal Kaynaklar Financial resources of the company irketimiz, projelerinin finansman n iki ana kaynaktan kar lamaktad r. irketimizin kurulu undan beri aktifinde yer alan gayrimenkullerin kira gelirleri irketimizin ana kaynaklar ndan bir tanesidir. Kira gelirlerimiz d nda proje bazl kulland m z krediler de irketimizin di er finansman kaynaklar n olu turmaktad r. Kulland m z kredilerin vade yap s projenin niteli ine göre k sa vadeli ya da orta ve uzun vadeli olabilmektedir. Ana finansman kaynaklar m z kira gelirleri ve banka kredileri olmakla birlikte piyasa artlar nda sa lanan sat c kredileri de (piyasa borçlar ) k sa vadeli finansman kaynaklar olarak kullan labilmektedir. 8. The Company meets the financing of its projects from two main sources. The rental revenue from the real estate assets has been one of the main sources of the Company since the establishment of our Company. Apart from the rental revenue, project-based loans we use are the other sources of financing of the assets. The term structure of the loans we use may be short-term, medium-term or long-term depending on the quality of the project. letmenin Risk Yönetim Politikalar Risk management policies of the Company Finansman için kullan lan araçlardan kaynaklanan riskler kur riski, faiz riski ve likidite riski olarak ortaya ç kabilmektedir. Ayr ca finansal araçlar n kullan lmas ndan ortaya ç kabilecek piyasa riskinin de takip edilmesi gerekmektedir. irketimizin finansal yönetiminde ana prensip olarak döviz pozisyon aç veya fazlas verilmemeye çal lmaktad r. Döviz cinsi aç s ndan varl klar n ile yükümlülükler aras nda uyumsuzluk olmamas na özen gösterilmektedir.

13 Bankalarla bu anlay çerçevesinde çal lmaktad r. Yine bankalarla yürütülen çal malarda faiz ve likidite risklerinin minimuma indirilmesi sa lanmaktad r. Risks arising from financial instruments can arise as exchange rate risk, interest rate risk and liquidity risk. In addition, the market risk arising from using the financial instruments should be followed. The main principle in the Company's financial management is to try not to have foreign exchange position deficit or surplus. Attention is paid to mismatch between the asset s foreign currency and liability s foreign currency. Banks are worked with in this approach. However, it has been provided to minimize interest rate and liquidity risks while working with the banks. irketimiz kredi riskini, d sat lar n art rarak ve sat faaliyetlerini daha geni bir alana yayarak yönetmeye çal maktad r. Ayr ca gerekli görülen durumlarda ve mümkün oldu u ölçüde mü terilerinden nakdi ve gayri nakdi teminat al nmaktad r. Yurt d sat lar için tüm mü teriler için Eximbank sigortas talep edilmektedir. Eximbank n sigorta politikas sayesinde ülke ve mü teri riski proaktif olarak takip edilebilmektedir. hracat n teslim ve ödeme artlar na ba l olarak sevkiyat baz nda nakliye sigortas kullan lmaktad r. The company tries to manage the credit risk by increasing the foreign sales and spreading the sales activities over a larger area. In addition, when it is essential the bank gets cash and noncash collateral from the customers to a possible extent. All customers are recorded for export sales within the limits of Eximbank insurance. Shipping insurance is used depending on the terms of delivery and payment of the export on the basis of the shipment. Yönetim kurulumuz dönem içinde ald kararla gayrimenkullerimizden bir k sm n n sat lmas na karar vermi tir. Gayrimenkullerimizin bir k sm sat lm olup, elde edilen fon kredi riskimizin azalt lmas nda kullan lm t r. Gayrimenkul sat çal malar devam etmektedir. 9. During the period our Board of Directors took a decision to sell a portion of real estate. Some of our real-estate has been sold the funds obtained were used in reducing our credit risk. The process of real estate sales are continuing. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullan c lar çin Faydal Olacak Di er Hususlar Other issues not included in the financial statements but which would be beneficial to the users A. Irak Pazar ndaki Faaliyetler Activities in Iraq Market irketimizin Irak ubesi faaliyet alan m za giren konularda i geli tirme, tedarikçi yönetimi ve mü teri ili kileri çal malar n sürekli takip etmektedir. Halen Irak n güneyinde al nan ihale çerçevesinde iki adet antiyede çal malar devam etmektedir. In the framework of our activities, Company s Iraq branch constantly follows works related to business development, supplier management and customer relations. Currently turnkey project in two sites of south Iraq is carried on. Avrupa men eli bir firman n Irak'tan ana yüklenici olarak ald dört adet GIS ndirici Trafo Merkezinin n aat ve Elektrik i lerini yapmak üzere söz konusu firma ile alt yüklenicilik konusunda anla ma sa lanm t r. Çal malar devam etmektedir. Subcontracting agreement was signed with the European Company that won a tender in Iraq as the main contractor for four GIS Substation s Construction and Electrical works. Studies are continuing. irketimizin Kerkük Elektrik daresi taraf ndan aç lan ihaleyi kazanm t r. Projeye henüz ba lanmam t r. Our company has won a tender announced by the Electricity Authority of Kirkuk. The project has not started yet.

14 B. Al nteri Plaza Alinteri Plaza Al nteri Plaza projesi tamamlanm t r. skan al m için çal malar sürdürülmektedir. irketimizin mülkiyetinde olacak i yerlerinin kiralanma ve sat için gayrimenkul dan man ile anla lm olup kiralama ve sat talepleri de erlendirilmektedir. Sat gerçekle en gayrimenkullerimiz ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yap lmaktad r. Alinteri Plaza project is completed. Rental and sales demands are evaluated together with real estate agent. Our real estate sales disclosure is made in accordance with the relevant legislation. C. Yurtd Tan t m, Pazarlama ve Ticari Faaliyetler International Promotion, Marketing and Commercial Operations Irak ta yap lan çal malar n yan s ra dönem içinde irketimizin de üye oldu u M ve n aat Makineleri Kümesinin organizasyonuyla Güney Afrika da düzenlenen Bauma fuar na kat l m sa lanm t r. Ayr ca, yürütmekte oldu umuz yurtd tan t m ve ticari faaliyetler çerçevesinde irketimiz, y l içerisinde Almanya da düzenlenen Bauma Münih Cezayir de düzenlenen Bat matec ve Dubai de düzenlenen Big five fuarlar na kat lm t r. In addition to the works proceeded in Iraq, our Company which is a member of Work and Construction Machinery Cluster participated in Bauma exhibition in South Africa organized by this cluster. Moreover, within the framework of international marketing and commercial activities, during the year our Company participated in these exhibitions: Bauma Munich held in Germany, Batimatec held in Algeria and Big Five held in Dubai. Libya da yerle ik bir firmaya, ürün ve projelerimizin pazarlanmas maksad ile firmam z yükümlülük alt na sokmamak üzere temsilcilik yetkisi verilmi tir. Libya da bölgemizin ve irketimizin ilgi alan na giren ihaleler bu firma ile birlikte takip edilmektedir. Our company has authorized representative in Libya for marketing our products and projects. Tenders in this region in Libya are followed up together with this company. D. Gayrimenkul Kiralama Rental Activities irketimizin sahip oldu u gayrimenkullerin kiralama faaliyetleri dönem içinde devam etmi tir. E. Yönetim Sistemleri Management Systems Real estate owned by our Company rental operations continued during the period. irketimizin ihtiyac olarak tespit etti imiz Yönetim sistemleri konular nda belgelendirme ve uygulama hizmetlerinin al nmas maksad ile çal malar sürdürülmektedir. F. Gayrimenkul sat Real Estate Sales Management systems certification and implementation studies are continuing. Yönetim Kurulumuzun karar çerçevesinde sat na karar verilen gayrimenkullerimizin sat ve pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir. Sat gerçekle en Gayrimenkullerimiz ile ilgili bilgilendirme KAP tan yap lmaktad r. In accordance to decision of our Board of Directors, real estate sales and marketing activities are continuing. Information related to our real estate sales is disclosed in Public Disclosure Platform.

15 G. Reorganizasyon Çal malar Reorganization Studies Faaliyet raporumuzun üçüncü bölümde aç klanan organizasyon çal malar ile ilgili çal malar m za paralel olarak dönem içinde haz rlanan görev yetki ve sorumluluk yönetmeli i, kiralama yönetmeli i, sosyal medya yönetmeli i Yönetim Kurulumuzun karar yla yürürlü e girmi tir. çsel Bilgi Eri im listeleri düzenlenerek web sayfam zda yay nlanm t r. Concerning organization studies during the period, duties authorities and responsibilities regulations, rental activities regulations, social media regulations came into force by the decision of Board of Directors. Access to Internal Information list was published on our web site. H. Banka Kredi Borçlar n n yeniden yap land r lmas irketimizin Asya Kat l m Bankas A..'ye olan TL tutar ndaki kredi borcu yeniden yap land r lm t r. Yeniden yap land rma çerçevesinde, toplam TL tutar ndaki anapara borcumuz tek bir havuzda toplanmak suretiyle %1 ayl k oran uygulanarak, 48 ay vadede geri ödenecek ekilde yeniden yap land r lm t r. Borcumuzun TL tutar ndaki k sm ise farkl ada ve parsellerde bulunan gayrimenkullerimizin, irketimize 6 ay (ilave 3 ay opsiyonlu) vefa hakk verilerek sat lmas suretiyle tasfiye edilmi tir.. Ofim Projesi OF M projesi ile ilgili aktif ve pasif kalemlerin Ostim Finans ve Merkezi n aat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Tic. A..(OF M A..)'ye devredilmesi eklinde yap lacak k smî bölünme i lemine ili kin çal malar devam etmektedir. OF M Projesinin finansman için Halkbank tan al nan kredi dönem içerisinde OF M A.. ye devredilmi tir. Halen bu kredinin do rudan borçlusu OF M A.. olup irketimizin kefaleti bulunmaktad r. Kredi devredilmekle birlikte bu tutar bölünmeye kadar ili kili taraflara di er borçlarda takip edilmektedir. Bölünme ile aktifimizde bulunan OF M yat r mlar da OF M A.. ye devredilecektir. J. Eski Muhasebe Müdürü ile ilgili aç klama Eski muhasebe müdürümüzle ilgili tarihinde KAP ta a a daki aç klama yap lm t r. irketimizdeki görevine 23/08/2013 tarihi itibariyle son verilen Turgut Çal kan' n irketimizin muhasebe müdürlü ünü yürüttü ü dönemde kendi ve e inin ahsi hesaplar na para aktard na ili kin bulgulara rastlanm t r. Gerekli adli, idari ve mali çal malar ba lat lm t r. Yönetim Kurulumuz tarih ve 90 say l karar yla irketimizin menfaatlerini gözeterek konunun tereddüde mahal b rakmayacak ekilde aç kl a kavu turulmas amac yla irket avukat yla koordinasyon halinde i lemlerin gizlilik içinde ba lat lmas na ve aç klaman n ertelenmesine karar vermi tir. Bir yandan hukuki süreçteki çal malar devam ederken, di er yandan konuyla ilgili olarak ba ms z yönetim kurulu üyelerimiz özel denetim yapt r lmas n ve komisyon kurulmas n talep etmi tir. Yönetim Kurulumuzun karar yla SPK mevzuat, bankac l k ve mali mevzuat alan nda tecrübe sahibi olan ki ilerden olu an bir komisyon çal malar n tamamlanm t r. Özel denetim çal mas için de Zirve Yeminli Mali Mü avirlik ve Denetim A.. firmas ile anla ma yap lm olup, firma çal malar n tamamlam t r.

16 K. Tam Tasdik Sözle mesi Approval Contract Yönetim Kurulumuz, tarihindeki toplant s nda C&Ç Yeminli Mali mü avirlik Ltd. ti ile yap lan sözle me feshedilmesine ve Yeminli Mali Mü avirimizin kurmu oldu u Akil Yeminli Mali Mü avirlik Dan manl k E-Denetim A.. ile 2013 y l kalan süresi için tam tasdik sözle mesi imzalanmas na karar vermi tir. The Board of Directors decided to terminate the contract with certified public accounting company (C&Ç Yeminli Mali mü avirlik Ltd.) at its meeting held on Certified public accounting company (Akil Yeminli Mali Mü avirlik Dan manl k E-Denetim A..) has been approved by signing the contract for the remaining period of y l Tam Tasdik denetimi için ise çe itli firmalardan teklif toplanm ve Yönetim Kurulumuz tarihli toplant s nda Referans Yeminli Mali Mü avirlik A.. ile sözle me imzalanmas na karar vermi tir. 10. The Board of Directors during the meeting dated on has decided to sign a contract with Referans Yeminli Mali Mü avirlik A.. Company for full certification audit for the year Ocak - 31 Aral k 2013 hesap döneminin kapanmas ndan ilgili finansal tablolar n görü ülece i Yönetim Kurulu toplant tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar Significant events between the end of 1 January 31 December 2013 accounting period and the General Assembly Meeting date when the relevant financial statements shall be negotiated A. Alacaklar m z n Tazminine li kin Çal malar Eski muhasebe müdürümüzün irketimizde yapt usulsüzlükle ilgili özel denetim çal mas için de Zirve Yeminli Mali Mü avirlik ve Denetim A.. firmas taraf ndan tamamlanm t r. Haz rlanan rapora göre yap lan usulsüzlük sonucu irketimizin kayb n n ,92 TL oldu u tespit edilmi tir. irketimizin kay plar n n tazmin edilmesi için yap lan çal malar sonucu al nan varl klara ili kin bilgi a a da verilmi tir. Nakit Tahsilat - Do rudan Hesaba Aktar lan TL - Çek Tahsilat TL Mülkiyeti Al nan Gayrimenkuller Ada, 7 parsel, no: TL Ada, 7 parsel, no: TL Ada, 1 parsel, no: TL Ada, 7 parsel, no: TL (Gayrimenkul de erleme irketi taraf ndan tespit edilen KDV hariç de erlerdir). Al nan Çekler (Çekler farkl vadelerdedir. Yap lan ara t rmada bir k sm n n tahsil kabiliyetinin zay f oldu u görülmü tür). TOPLAM TL TL TL TL B. Bilgi Güvenlik Sistem Information Security System

17 irketimizin mevcut bilgisayar altyap s n n daha güvenli ve Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uygun hale getirilmesi maksad ile kullan mda olan sistemdeki eksiklikler giderilmi ve Yeni Bilgi Güvenlik Sistemi hayata geçirilmi tir. For the purpose of secure, complying with the requirements of the Quality Management System the existing computer infrastructure has been revised and new Information Security System has been implemented. C. Gayrimenkul De erleme Faaliyetleri Real Estate Valuation Activities irketimiz Gayrimenkullerinin de erlemesi için Lisansl Gayrimenkul De erleme irketleri ile görü meler yap lm ve uygun görülen ABC Gayrimenkul De erleme ve Dan manl k A.. ile tarihi itibariyle Gayrimenkullerinin De erlemesi konusunda sözle me imzalanm t r. In order to valuation of Company s properties the contract with ABC Real Estate Valuation and Consulting Inc. was signed on D. Metro Arsas Ön Görü meleri Negotiations for the Land Located Near to Metro Stop Yönetim Kurulumuz, tarihinde irketimizin mülkiyetinde bulunan, Ankara li, Yenimahalle lçesinde, Ostim Metro istasyonu giri i bulunan, imarda ticari alan olarak öngörülen arsa üzerinde in aat projesi yapmak için yat r mc /müteahhit firmalarla görü melere ba lamak üzere irket bünyesinde bir komisyon kurulmas na karar vermi tir. Studies for evaluation of land located next to the metro stop in Ostim area owned by our Company have started. In order to evaluate proposals from investors/contractors decision for establishment of a committee within the structure of our Company has been taken by the Board of Directors during the meeting held on Arsam z n de erlendirilmesi için öncelikle irketimize ba vuran ve/veya Ostim le daha önce ba ar l projeler yöneten firmalara yaz gönderilmi tir. Bu yaz da firmalar n projeye yakla mlar n, genel fikirlerini ve model önerilerini ö renmek amaçlanm t r. Bu a amadan sonra i birli ine talip olan ve uygun görülen firmalarla proje safhas na geçilecektir. Official letters in the framework of evaluation of our land were sent to the applicants or/and companies that completed a successful projects with Otim before. The intent of these letters is to learn the general ideas and model recommendations for this project of different companies. After this stage, project will start to be implemented collaborating with candidate which deem to be appropriate for these works. E. Ostim Gayrimenkul Dan manl k ve letme A.. nin letme Modelinde De i ik Yap lmas Ostim Real Estate Consulting and Management Inc.'s Changes in Business Model irketimizin %73,50 oran nda ortak oldu u, ba l ortakl klar m zda Ostim Gayrimenkul Dan manl k ve letme A.. nin gayrimenkul dan manl faaliyetleri kapsam nda yapm oldu u kiralama, kira sonras takip ve al m sat m faaliyetlerini, Ostim ve vedik Organize Sanayi Bölgelerini kapsayacak ekilde bir protokol ile 22 Ocak 2014 itibari ile Aktif Ba kent Gayrimenkul Pazarlama Dan manl k ve n aat A.. ne 5 y l süre ile devretmi tir. irketin bütün faaliyetleri sözle me imzalanan Aktif Gayrimenkul taraf ndan yap lacak ve bütün maliyetler yine bu irket taraf ndan kar lanacakt r. Ostim Gayrimenkul bu kapsamda yap lan faaliyetler kar l nda Aktif Ba kent Gayrimenkul irketine yap lan cironun %11 ini keserek kalan n ödeyecektir. Ostim Real Estate Consulting and Management Inc. partner of our company (as of 73,50% share) that operates in real estate consulting, leasing, selling-purchasing activities was transferred to Active Real Estate Consulting and Management Inc. for 5 years period on 22 January All activities of the company will be performed by the Active Real Estate as well as all costs will be covered by this company. In this context, Ostim Real Estate will pay the amount of total turnover reduced by 11% to Active Real Estate Company.

18 11. letmenin Geli imi Hakk nda Yap lan Öngörüler Anticipations for the development of the company irketin geli imi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen ve irket yönetimi taraf ndan uygulanan genel prensipler aynen devam ettirilecektir. 12. The same general principles related to the development of the Company that were determined by the Board of Directors and applied by the Company's management will continue. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Corporate Governance Principles Compliance Report Y l içinde haz rlanan Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu, tarihinde kabul edilerek KAP ta ve irketimizin web sayfas nda yay nlanm t r. Faaliyet Raporumuzun bir parças olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenli olarak güncellenmektedir. Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu, 2013 y l Faaliyet Raporumuzun ekinde verilmi tir. 13. The Corporate Governance Principles Compliance Report accepted by the Board of Directors was published on Company s website and PAP (Public Disclosure Platform) on Corporate Governance Principles Compliance Report which is a part of our Annual Report is updated regularly. Yap lan Ara t rma ve Geli tirme Faaliyetleri R&D activities realized irketimizin ar-ge ubesi Ostim ODTÜ Teknopark ta faaliyet göstermektedir. Özellikle baz özel proseslerin ar-ge, ür-ge ve ürün ticarile tirme çal malar Teknopark ubemizde yürütülmektedir. 14. Our company s R&D branch operates in Ostim METU Technopark. Some special processes, especially R&D, P&D and product commercialization activities are carried out in Technopark branch. Dönem çinde Esas Sözle mede Yap lan De i iklikler ve Nedenleri Amendments to the Articles of Association during the period along with the grounds irketimizin tarihinde yap lan 2012 y l ola an genel kurul toplant s nda ana sözle memizde yap lan de i iklikler ve gerekçeleri a a da verilmi tir. Changes and reasons made in the Article of Association during the Annual General Assembly Meeting held on for the year 2012 are listed below. Md. Item Konu Subject De i iklik Gerekçesi Justification of Change 8. Yönetim Kurulu ve Süresi Board of Directors and Term 9. irketin Temsil ve lzam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Representation and Binding of the Company, assignment of duties of Board Members 6102 say l TTK n n 360. maddesine uyum için yönetim kurulu üyelerinin imtiyazl hisselerden seçilmesi hükmü kald r lm t r. Ba ms z yönetim kurulu üye say s dikkate al narak yönetim kurulu üyelerimizin asgari say s üçten be e ç kar lm t r. Ayr ca kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde gerekli de i iklikler yap lm t r. Provision that Board Members should be selected from preferred shareholders has been removed in accordance with TCC numbered 6102, Item 360. Considering the number of Independent Board Members, the minimum number of Board Members was increased from three to five. Necessary changes have been made in the framework of Compliance with Corporate Governance Principles. SPK n n Seri IV, No:56 say l Kurumsal Yönetim lkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmas na li kin Tebli hükümleri çerçevesinde gerekli de i iklikler yap lm t r. In order to create a compliance with the Notification Regarding the Determination and Implementation of the Corporate Governance Principles of CMB with Serial: IV and Number: 56, necessary changes have been made.

19 Md. Item Konu Subject De i iklik Gerekçesi Justification of Change 10. Denetçiler ve Görevleri Auditors and Duties 11. Genel Kurul General Assembly Toplant larda Bakanl k Temsilcisi 12. Bulundurulmas Representative of Ministry attendance to the Meetings 15. Kar n Tespiti ve Da t m Profit Calculation and Distribution 16. htiyat Akçesi Reserves 18. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Compliance with Corporate Governance Principles TTK hükümleri çerçevesinde denetçilerle ilgili madde düzenlenmi tir. Items concerning auditors and duties were revised in accordance with TCC. TTK ve SPK mevzuat na uyumlu hale getirilmi tir. Revised in order to be compliant with TCC and the CMB regulations. TTK ve SPK mevzuat na uyumlu hale getirilmi tir. Revised in order to be compliant with TCC and the CMB regulations. TTK ve SPK mevzuat na uyumlu hale getirilmi tir. Revised in order to be compliant with TCC and the CMB regulations. TTK ve SPK mevzuat na uyumlu hale getirilmi tir. Revised in order to be compliant with TCC and the CMB regulations. SPK mevzuat na uyum için yeni madde olarak eklenmi tir. Some items were added in order to be compliant with CMB regulations Varsa, Ç kar lm Bulunan Sermaye Piyasas Araçlar n n Niteli i ve Tutar The kinds of issued capital market tools and their amounts, if any Dönem içerisinde herhangi bir sermaye piyasas arac ç kar lmam t r. None of capital market instruments were issued during the period. letmenin Faaliyet Gösterdi i Sektör ve Bu Sektör çerisindeki Yeri Hakk nda Bilgi The sector the company operates in and its position within the sector irketimiz, Ostim Organize Sanayi Bölgesi ndeki firmalar aras nda dinamik bir i birli i meydana getirmek, bu firmalar n üretti i mal ve hizmetleri iç ve d pazarlara satarak firmalar n i hacmini art rmak çabas içinde proje tabanl yönetim anlay ile faaliyet göstermektedir. Bu anlamda Ostim özelinde bölgesel kalk nman n ticari dinamiklerini olu turan bir misyon irketidir. Ostim Investment & Business Inc. was founded with the aim to establish a dynamic cooperation among companies, which perform their activities in different business sectors in Ostim, to provide the domestic and foreign marketing of goods and services produced by these companies and thus to increase the business capacity of them. Bu genel misyon çerçevesinde irketimiz imalat, in aat ve ihracat a rl kl olmak üzere ticaret alanlar nda faaliyet göstermekte, bu faaliyetlerinin yan s ra portföyündeki i tirak ve ba l ortakl klar n da yönetmektedir. irketimizin faaliyet gösterdi i sektör Holding ve Yat r m irketi dir. Within the framework of Company s mission, Ostim Investment & Business Inc. carries out manufacturing, construction and export activities also manages partnerships and its portfolio investments in subsidiaries. Sectors in which the company operates are Holding and Investment sectors. 17. Yat r mlardaki Geli meler, Te viklerden Yararlanma Durumu, Yararlan ld se Ne Ölçüde Gerçekle ti i Progress in investments, and degree of incentive utilization if any irketimiz mülkiyetinde bulunan yat r m amaçl gayrimenkullerden Ada 1 Parseldeki arsas üzerinde kat kar l in aat usulü ile i merkezi yapt rmak üzere anla ma imzalad m z in aat m z tamamlanm t r. The construction works of Business Center on the parcel of land No was completed.

20 irketimizin sahip oldu u mevcut gayrimenkullerimizin tamir bak m ve onar mlar yap lmaya devam edilmektedir. Ruhsat ve izin almak için baz gayrimenkullerimizde tadilat ve kanuni düzenlemeler yap lm t r. 18. Repair and maintenance works of the Company's current immovable were made. In order to get licenses and permits, some real estate was renovated. irketimizin te vikli yat r m yoktur. Our company didn t receive any incentives during the year. letmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullan m Oranlar ve Bunlardaki Geli meler, Genel Kapasite Kullan m Oran, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Geli meler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatlar n Geçmi Dönem Rakamlar yla Kar la t rmalar n çeren Aç klamalar Comments including the qualities of the production units of the Company along with the capacity utilization rates and their developments, general capacity utilization rate, developments in the manufacturing of the products and services which are subjects of activity, amounts, quality, circulation and the prices compared with the previous period figures Yoktur. None. 19. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatlar, Sat Has latlar, Sat Ko ullar ve Bunlarda Dönem çinde Görülen Geli meler, Rand man ve Prodüktivite Katsay lar ndaki Geli meler, Geçmi Y llara Göre Bunlardaki Önemli De i ikliklerin Nedenleri The prices, sales revenues, sales conditions of the products and services which are subjects of activity with their improvements within the year, developments in the yield and productivity parameters and the reasons of the substantial changes in these compared to the previous years irketimiz geni bir alanda faaliyet göstermektedir. irketimizin çok çe itli konularda projeler üretmesi ve proje ortakl klar yapmas nedeniyle ciroda dönemler aras nda farkl l klar olabilmektedir. Ancak irketimizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kira gelirleri dönemler itibariyle istikrarl bir seyir izlemektedir. Our company operates in various sectors. Some differences in turnover occur between periods due to wide range of projects and project partnerships. However, rental income from real estate owned by our company shows a stable trend during the period. irketimiz, bu dönem de mevcut yap s dâhilinde Yurtiçi ve Yurtd Ticari faaliyetlerini sürdürmü tür. Domestic and foreign trade activities continued during this period. Bu çerçevede, Makineleri Yedek Parçalar, Beton Ekipmanlar yedek parçalar ve Hafif n aat Makineleri konusunda yürüttü ümüz hracat faaliyetleri devam etmi tir. Irak Projesi kapsam nda Al-Agha firmas ile gerçekle tirmekte oldu umuz projeler, Irak Milli E itim Bakanl projeleri ve ndirici Trafo Merkezleri projeleri de sürmektedir. In this context, Construction Machinery Spare Parts, Concrete Equipment Spare Parts and Light Construction Machinery export activities continued. Concerning Iraq projects, projects realized with Al-Agha Company, Ministry of Education in Iraq and substation projects are carried on. irketimizin sat gelirleri yurtiçi sat, yurtd sat ve kira gelirleri olmak üzere üç ana kategoride takip edilmektedir. Son iki dönem için konsolide sat has lat m z n detay TL baz nda a a daki grafikte verilmi tir. Company's sales revenues can be divided into three main categories: rental income, revenues from domestic sales, export revenues. The following table shows distribution of total sales expressed in Turkish Lira (TL) for last two periods.

21 y llar nda sat lar m zla ilgili önemli bir de i iklik olmam t r. Toplam sat lar m z % 11,5 civar nda art göstermi tir. Bu art grafikten görülece i üzere Yurtiçi sat lardan kaynaklanm t r. Yurtiçi sat larm zdaki art esas olarak yürütmekte oldu umuz projelerinin baz lar n n tamamlanmas sonucu olu mu tur. 20. Temel Rasyolar Basic Ratios There were no significant changes regarding our sales between the years Total sales increased approximately 11.5%. As it can be seen from the chart, this increase arise from domestic sales. Domestic sales increased mainly as a result of completion of some of the projects. 21. Temel Rasyolar (Konsolide) (%) (x100) Cari Oran Current Ratio 72,17 Likidite Oran Liquidity Ratio 59,65 Özkaynaklar/Toplam Kaynaklar Equity/Total Liabilities 33,76 K sa Vad. Yük./Toplam Kaynaklar Current Liabilities/Total Liabilities Uzun Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar Non-Current Liabilities/Total Liabilities 15,54 50,71 letmenin Finansal Yap s n yile tirmek çin Al nmas Dü ünülen Önlemler Measures planned to be taken to improve the financial structure of the company K sa vadeli banka kredilerimizin yeniden yap land r lmas ve vadesinin uzat lmas için görü meler sürdürülmektedir. Restructure of short-term bank loans and negotiations in order to extend the maturity of these loans are carried on. Yönetim Kurulumuz öz kaynaklar m z n güçlendirilmesi amac yla ald gayrimenkul sat karar finansal yap m z n iyile tirilmesinde kullan lacakt r. In order to strengthen our equity, the Board of Directors took a decision that real estate sales will be used to improve our financial structure. 22. Üst yönetimde dönem içinde yap lan de i iklikler ve halen görev ba nda bulunanlar n ad, soyad ve mesleki tecrübesi Changes in the top management within the year and the names and surnames of the ones who are on duty and their professional experience Yönetim Kurulu tarihinde Abdullah Çörtü yü genel müdür olarak atam t r. Abdullah Çörtü was appointed as General Manager by the Board of Directors on

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU

AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU AKMERKEZ GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 01.01.2009 31.03.2009 DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU Bu rapor, 09.04.2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31.03.2013 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No: 1 ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa No 1- Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyeleri Ve Görev Süreleri.. 2 2- Sermayenin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar Ve Ortaklık Yapısı. 2 3- Son 5 Yılda Dağıtılan Temettüler

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. SERİ: II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Annual Report 01.01.2014-31.12.2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU . SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 ĠÇĠNDEKĠLER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel GeliĢmeler 4. SatıĢlar 5. Yatırımlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

NO: 2012/44 TAR H:

NO: 2012/44 TAR H: VERG S RKÜLER NO: 2012/44 TAR H: 31.08.2012 KONU Ticaret irketlerinin Y ll k Faaliyet Raporlar n Asgari çeri inin Belirlenmesine li kin Yönetmelik Yay nlanm r. Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan haz rlanan

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 9 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014 Dönemi 0 I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 10 Nisan 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.03.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Pay Alım Satım Bildirimi

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Pay Alım Satım Bildirimi KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [INTEM] 12.05.2016 08:39:16 Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No: 4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler

ADABANK A.. MART ARA DÖNEM. çindekiler v ADABANK A.. MART - 2017 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU çindekiler Genel Bilgiler Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Bilgiler Yönetim Kurulu Ba kan n n De erlendirmesi Genel Müdür ün De erlendirmesi 1 1. leti

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. : Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat:14 Ataşehir İstanbul/Türkiye

PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU. : Kayışdağı Cad. Karaman Çiftliği Yolu Kar Plaza Kat:14 Ataşehir İstanbul/Türkiye PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 1-GENEL BİLGİLER a)raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2012 31.12.2012 b)ticaret Ünvanı : PSA Finansman Anonim Şirketi c)ticaret

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 01.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 2014 Yılı Genel Kurul Toplantısının 01/06/2015 saat 10,30 da A Grubu İmtiyazlı

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

2012 YILI BAĞLILIK RAPORU

2012 YILI BAĞLILIK RAPORU 2012 YILI BAĞLILIK RAPORU İSTANBUL/2012 1 KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YILLIK BAĞLILIK RAPORU GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 31 Aralık

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

23 Ocak 2009-Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye. 24 Ocak 2009 Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk

23 Ocak 2009-Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye. 24 Ocak 2009 Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk KURUMSAL YÖNETĐM FĐNANSAL PLANLAMA & RĐSK YÖNETĐMĐ UFRS TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI 23 Ocak 2009-Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Şirketlerine Getirdiği Yenilikler Eğitimi 24 Ocak 2009 Kriz Döneminde

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 27 Aralık 2011 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Garanti Bankası Sektör Ortalamasının Üzerinde Büyüyecek: Özellikle KOBİ Bankacılığına odaklanan Garanti Bankası nın 1 milyon 300 bini aşkın KOBİ müşterisi var.

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı