Thomas Samuel Kuhn. Hayatı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Thomas Samuel Kuhn. Hayatı"

Transkript

1 Thomas Samuel Kuhn Hayatı Thomas Samuel Kuhn 1922 senesinde Cincinnati de bir musevi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası mühendisti da babasının da okuduğu Harvard Üniversitesi nde fizik okudu. Üniversite döneminde ayrıca felsefe ve edebiyat dersleri aldı ve Harvard Crimson adlı öğrenci gazetesinde yazdı. Lisans sonrası 1943 de Harvard da bulunan bir radyo araştırma laboratuarında çalıştı. Đngiltere de ve Fransa da radar teknisyeni olarak da çalıştı. Đkinci dünya savaşından sonra Harvard a dönerek master derecesi alıp daha sonra Nobel ödüllü, Jophn H. Van Vleck in yanında doktorasını tamamladı. O zamanlar asıl destekçisi Harvard Rektörü James B. Conant tır. Conant Kuhn u bir fizikçi için çok sıradışı olan Harvard Crimson daki çalışmaları ve bir edebiyat-felsefe kulübüne katılmasından dolayı yanına almıştır. Conant in isteği üzerine Kuhn, henüz doktorasını tamamlamadan önce bir bilim tarihi kursu vermiştir. Bu verdiği kurs kendisini o kadar etkiler ki, ardından bir fizikçi olmaktan vazgeçer ve bir tarihçi ve felsefeci olmaya karar verir. Yine Conant ın önerisi üzerine Kuhn Harvard daki Society of Fellows birimine üye olur. Orada bilim tarihi ile ilgilenir. Kuhn 1956 da Berkeley Üniversitesi nde bilim felsefesi ve tarihi dalında yardımcı profesör olur ve birkaç sene sonra profesörlüğü kabul eder. Burada Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserini yazar. Kuhn un çıkış noktası o zamanlar henüz pek tanınmayan ve Ludwik Fleck tarafından yazılan ve Kuhn un kendi görüşlerinin çoğunu içinde barındıran Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache adlı eserdir ten 1979 a kadar Princeton Üniversitesi nde öğretim üyesidir. Sonra MIT (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge MA) ye geçer ve burada 1991 de emekliliğe ayrılana kadar kalır. Kuhn International Academy of Science ın kurucularındandır. Bu çok etkilediği kurum tarafından Thomas Kuhn Award ödülü verilmekte.

2 Thomas Samuel Kuhn 1996 da 73 yaşında kanser yüzünden vefat eder. Kuhn bilim felsefesi alanındaki görüşleriyle son elli yıla damgasını vuran bir felsefecidir. Kuhn Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserinde özetle şu düşünceleri savunmaktadır: * Bilim akılcı (rasyonel) ve tarafsız (objektif) bir faaliyet değildir. Çünkü, * Bilimi yönlendiren temel faktör bilim adamlarının psikolojik ve sosyolojik özellikleridir. * Bilimsel bulguları denetleyecek evrensel bir ölçüt yoktur, bilimsel yasalar bilim adamları arasında uylaşımlarla üretilir. * Bilimsel bilgi birikimli (kümülatif) değil, sürekli kesintilere uğrayarak yeni başlangıçlarla gelişir. * Ve her yeni başlangıç (bilim geleneği) farklı dünyalarda faaliyet gösterir. Bu düşünceleri topluca değerlendirdiğimizde Kuhn un amacının pozitivizmin temel varsayımlarını yıkmak olduğu açıkça görülecektir. Kuhn' un bilimsellik görüşünde iki önemli kavram vardır. Bunlar paradigma ve bunalım kavramlarıdır. PARADĐGMA Kuhn paradigma kavramını şöyle tanımlamaktadır: Paradigmalar, bir bilim çevresine belli bir süre için bir model sağlayan, yani örnek sorular ve çözümler temin eden, evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel başarılardır. Kuhn un paradigma kavramı, eser boyunca birbiriyle uyuşmayan ve net olmayan anlamlarda kullanılmıştır. Kuhn un eleştirmenlerinden Margaret Masterman Kuhn un bu kavramı en az yirmi iki farklı anlamda kullandığını saptamıştır. Oysa Kuhn iki anlamda kullandığını söyler; 1:Disiplinel Matris 2: Model - Örnek

3 Disiplinel Matris; bir bilim adamları topluluğunun kabul ettiği yasalar, teknikler, metafiziksel kurallar, yöntemler Bu anlamda düşündüğümüzde paradigmanın merkezinde teori yer alıyor ama paradigma yalnızca teoriden ibaret değildir. Kısaca yasalar merkezde olmak kaydıyla, sorunu ve çözümü bize söyleyen temel kuralların; bilimsel araştırma yapma tekniklerinin bütünüdür. Đkinci anlamına baktığımızda (model - örnek): Her teori(paradigma) bazı sorulara çözüm önerileri sunar anlamındadır. Örneğin; Maxwell in elektromanyetik ile ilgili problemlere ürettiği çözüm önerileri bir paradigma oluşturur. Kuhn paradigmayı daha çok birinci anlamında (disiplinel matris) kullanmayı tercih eder. Kabaca paradigmayı, belli bir bilim topluluğuna araştırmalarında yol gösteren bir model ve onların hayata bakışlarını belirleyen bir pencere olarak tanımlayabiliriz. Bir paradigma içinde, hem temel soruların hem de cevapların çerçevesi bellidir. Kuhn a göre bilimsel teoriler aslında paradigmalardır ve de bunlar iki yanlıdır. Đlk olarak yeni gelenek başlatır. Eski geleneğe inananları kendine bağlar. Diğeri ise örnek sorunlar ve çözümler sunmasıdır. Gelecek nesillere yeni soru ve sorunlar bırakacak kadar geniş uçludur. Büyük başarıyı temsil eden, ilişkin olduğu alanda nesneyi başarılı olarak açıklayabilen, bilimsel gelişmelere açık olan, gelecek kuşaklara çözülecek problem bırakan yapıtlar paradigma oluştururlar. Bilim Felsefesi Kuhn'un felsefe etkinliği üç aşamalıdır: Bilim Öncesi Dönem --> Normal (Olağan) Bilim Dönemi -->Bunalım-Bilimsel Devrim Bu döngüdeki en önemli kısımlardan biri, normal bilimin tıkanma noktasında ortaya çıkan kriz safhası ve bilimsel devrimin oluşmasıdır. Bu devrim yeni oluşumları ve yeni paradigmaları kendisiyle beraberinde getirmektedir ve yeni normal bilimin temellerini atmaktadır. Ancak ne var ki, bu yeni bilim sürecinin de, er ya da geç tekrar bir kriz ortamına yani yeni bunalımlara girmesi kaçınılmaz olacağı, Kuhn tarafından iddia edilmektedir.

4 Bilim (Paradigma) Öncesi Dönem Kuhn, bilim tarihini incelediğimizde henüz paradigma denebilecek kadar kapsamlı ve bağlayıcı ilkelerin ve bir bilim topluluğunun oluşmamış olduğu dönemleri görebileceğimizi söyler. Örneğin on dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar genel bir fizik topluluğu yoktu. Paradigma öncesi dönem, bütün bilim dallarının doğadan rast gele bilgi topladığı ve olgular arasında ilişki kurmada her bilim adamının kafasından farklı bir sesin çıktığı dönemdir. Bu dönemde bilim adamları birbirinden bağımsız olarak farklı çalışmalar yapmaktadır. Bir konuda yapılan çalışmalarda aynı olguyu en iyi ve en tutarlı olarak açıklayan kuram ön plana çıkar ve bir paradigma oluşur. Bir kuramın paradigma olarak kabul edilmesi için rakiplerinden güçlü olması şarttır. Örneğin on sekizinci yüzyılın ikinci yarısında elektrik konusunda çalışan birçok bilim adamı ve kuram vardı. Elektrikle ilgili etkileri en iyi açıklayan kuram Franklin in ve onun izinde gidenlerin araştırmaları sayesinde oluşturuldu. Ve böylece gelecekteki elektrikçi kuşağa araştırmaları için bir paradigma sağlanmış oldu. Olağan Bilim Dönemi Bir bilim dalı diğer okullardan çok sayıda bilim adamını kendine çekecek düzeyde kapsamlı ve tutarlı bir kuram geliştirdiğinde diğer eski okullar yavaş yavaş yok olurlar ve o bilim dalında bir paradigma oluşmuş ve yeni bir dönem başlamış demektir. Kuhn bu dönemi olağan bilim olarak adlandırmaktadır. Olağan bilim geçmişte kazanılmış bir ya da daha fazla bilimsel başarı üzerine sağlam olarak oturtulmuş araştırma anlamına gelmektedir. Bu dönemde bilim adamları bu paradigma içinde önceden tanımlanmış ve gösterilmiş olan alanlarda çalışmaktadır. Çünkü her paradigma, sorulacak soruları ve verilecek cevapları kendi sistemi içinde önceden belirler. Yani soruların ve cevapların içinde olduğu örnek modeller vardır. Bilim adamından beklenen, bu modellere uygun olarak yeni problemler çözmesidir. Bir bilim adamının bilimsel çalışmalarındaki başarısızlığı paradigmanın değil bilim adamının hatasından kaynaklanmaktadır. Başarısızlığı nedeniyle kuramı suçlayan bir bilim adamı aletlerini suçlayan marangoza benzetilir. Elde edilen bir sonucun anlam taşıması paradigmanın uygulama kapsamına ve kesinliğine olan katkısına bağlıdır.

5 Kuhn olağan bilim dönemindeki bilimsel çalışmaları bulmaca çözme olarak adlandırmaktadır. Bilim adamları artık kabul edilen kurama göre alandaki problemleri (bulmacaları) çözmeye başlar, ayrıntılarla ilgili açıklamalar getirirler. Kuhn, paradigmaya sahip bilim dallarının dogmatik bir yapıda olduklarını ve kendi bilim yapma yöntemleri ve kuramları dışındaki bilgilere kapalı olduklarını ileri sürmektedir. Sözgelimi bir paradigma eski bir soruyu önemsizleştirebilir hatta akıldışı bulabilir. Paradigma zaten, çözümleri bulunduğu kabul edilen problemlerin seçimi için gerekli ölçütlerden ibarettir. Olağan Bilimde Bunalımlar ve Bilimsel Devrimler Kuhn, belirli bir süre boyunca normal bilim yapan topluluğun araştırmalarının yani yürürlükte olan bir paradigmanın, olgu ve olaylar karşısında gücünü gittikçe yitirerek daha sonra yavaş yavaş bir takım uyuşmazlık ve anomalilerle karşılaştığını söyler. Anomali insanları şaşkınlığa düşüren, hazırlandıkları şey aleyhine sonuçlar veren durumdur. Zamanla hakim paradigma tarafından aşılamayan anomaliler bir bunalım ortaya çıkarır. Kuhn bütün bunalımların üç şekilden biriyle sonuçlandığını söyler: Önce bilim adamları ayaküstü açıklamaklarla çelişkileri aşmaya çalışırlar ve olağan bilim bunalım yaratan problemi çözebilecek esnekliği göstermeyi başarır. Eğer sorun inatçı bir şekilde direnmeye devam eder ve çözüm bulunamazsa problem dosyalanarak gelecek kuşaklar için rafa kaldırılır. (Kuhn a göre bilimsel faaliyet bu yüzden rasyonel bir faaliyet değildir.) Fakat aykırılıklar ve çelişkiler iyice artarsa, hakim paradigmayı sarsacak kadar büyük bir bunalım oluşur. Einstein ın deyişiyle üzerine basılacak sağlam bir zemin kalmamıştır artık. Ve nihayet çıkan aykırılıklar hiçbir yöntemle, var olan paradigma içinde çözülemeyecek kadar çetin hale geldiği zaman, yeni bir paradigma adayının ortaya çıkışı ve kendini kabul ettirişi ile bir devrim gerçekleşmiş olur. Örneğin Copernicus un güneş merkezli sistemi ortaya çıkıncaya kadar, Batlamyus un yer merkezli sistemi paradigma olmuştur. Ancak zaman geçtikçe yer merkezli sistemde bazı uyuşmazlıklar ve anormallikler ortaya çıkmaya başlayınca, güneş merkezli sistemin paradigma olarak benimsendiği görülür.

6 Yeni paradigma, ortaya çıktıktan sonra, önceki paradigmayı benimseyen bilim topluluğu tarafından tepkiyle karşılanır. Bu arada yeni paradigmayı ortaya koyan bilim adamlarının çevresinde onun bakış açısını benimseyen bilim adamları toplanmaya başlar. Aralarında çekişme vardır. Bu çekişme yaşlı (tutucu) bilim adamları öldükten sonra biter. Yani bir paradigma hiçbir zaman kendini rakiplerine ikna yoluyla kabul ettiremez. Yeni paradigmanın bilim topluluğuna egemen oluşuyla birlikte yeni bir olağan bilim dönemi başlamış demektir. Ve bu döngü sürekli olarak aynı şekilde devam eder. Kuhn geçerli paradigmanın yerini bir diğerinin almasını devrim olarak nitelemektedir. Bilim adamının dünya görüşüne onun çalışmakta olduğu paradigma kılavuzluk eder. Kuhn farklı paradigmadakilerin farklı dünyada yaşadıklarını öne sürer. Kuhn a göre; turbo motorlu jet uçakları pervaneli uçakların geliştirilmiş veya devamı değildir, tamamen farklıdır. Dolayısıyla burada bir süreklilikten ziyade yaklaşım tekniği(paradigma) açısından bir farklılık söz konusudur. Bir bilim adamının içinde bulunduğu paradigma anlayışını bırakıp başka bir paradigmaya göre çalışması Kuhn a göre din değiştirme gibi bir şeydir. Paradigmaların doğa ile uygun olup doğayı açıklamada yeterli olması gerekir. Bu uyumun yetersiz olması durumunda, uyumsuzluk ciddi hale geldiği zaman bunalım eski paradigmanın yerine yenisinin gelmesiyle aşılmış olur bu durum devrimin fonksiyonudur. Bir paradigmanın yerine başka bir paradigmanın geçmesi devrimci bir olaydır. Bu devrim parça parça değişim değil, reform değil; eskiyi bırakıp yeni bir sisteme geçme anlamındadır. Eski sistemin çözümleri yeni sistemde çözüm olmayabilir bu nedenle her paradigmanın bilimsel geçerliliği farklıdır. Kuhn a göre iki paradigmayı karşılaştıramamanın üç nedeni vardır:

7 1- Metodolojik eşölçülmezlik: Paradigmalarda ortak bir yöntem yoktur; neyin bilgi, olgu, gözlem sayılıp sayılmadığını iki paradigma arasında ortak bir biçimde bilemeyiz. Ortak bir yöntem olmadığı içinde farklı olan paradigmaları birbirleriyle karşılaştırmaya kalkmak abes olur. 2- Gözlemsel eşölçülmezlik: Gözlem teoriye bağlıdır. Her teorinin gözlemi farklı olacağından gözlem teoriden ayrı yapılamaz. Bu nedenle gözlemler paradigmalarda farklı farklıdır. Gözlem nötr değildir, hipotezlerin keşfedilmesinde ve denetlenmesinde gereklidir. Yani paradigmadan, teoriden bağımsız ortak bir gözlem mümkün değildir. 3-Semantik eşölçülmezlik: Bilimsel kavramlar anlamlarını kısmen paradigmadan, teoriden alırlar. Kavramların anlamları teoriden bağımsız değildir. Her paradigmanın dili farklıdır birbirleriyle ilişki kuramayız, Newton daki kütle kavramı yalnızca Newton paradigmasında geçerlidir. Einstein da kütle kavramı farklıdır. Yani iki paradigmanın doğruluk ölçütleri farklıdır.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR

KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ. Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR KLASİK FİZİĞİN KURAMI VE FELSEFESİ Prof. Dr. Süleyman BOZDEMİR Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü (8 Aralık 2004, Seminer Notları) M. Serdar ÇAVUŞ Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA GARNİZONU NDA KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI NA BAĞLI BİRİMLERİN DEPOLAMA, DAĞITIM VE MUTFAK İŞLEMLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE GEÇİŞLE İLGİLİ SORUNLARI

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI LİDERLİK KURAMLARI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI LİDERLİK KURAMLARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI LİDERLİK KURAMLARI Ömer Faruk ÇELİKEL Eğitim Yönetiminde Okul Kültürü ve Liderlik

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ DERSİ

SOSYAL PSİKOLOJİ DERSİ SOSYAL PSİKOLOJİ DERSİ Hafta Konular 1 Sosyal psikoloji nedir? Tarihsel gelişimi ve bir çalışma alanı olarak belirmesi 2 Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze) 3 Sosyal psikoloji araştırmalarında

Detaylı

Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 5. Bilim nedir? (Gervais Mbarga ve Jean-Marc Fleury)

Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 5. Bilim nedir? (Gervais Mbarga ve Jean-Marc Fleury) Çevrim İçi Bilim Haberciliği Kursu WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. Ders 5 Bilim nedir? (Gervais Mbarga ve Jean-Marc Fleury) WFSJ ve SciDev.Net tarafından oluşturulmuştur. 1 Dünyanın ilk

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

MESLEKLER ( EverettHughes)

MESLEKLER ( EverettHughes) MESLEKLER VE SOYOLOJĠ Kitabında yer alan makalelerin 2011-2012 öğretim yılında bu dersi alan öğrenciler tarafından hazırlanmıģ, 2012-2013 öğretim yılı öğrencilerince gözden geçirilmiģ özetleri. MESLEKLER

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ

ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ ĐÇĐNDEKĐLER KISALTMALAR LĐSTESĐ... ŞEKĐLLER VE TABLOLAR LĐSTESĐ... GĐRĐŞ... BĐRĐNCĐ BÖLÜM SENDĐKASIZ ENDÜSTRĐ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN DOĞUŞU VE GELĐŞĐMĐ 1.1 - Geleneksel Endüstri Đlişkileri Sistemi ve Sendikacılık...

Detaylı

Fatma ÖZDOĞAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Fatma ÖZDOĞAN. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Fatma ÖZDOĞAN YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Bilim Nedir ya da Ne Değildir?

Bilim Nedir ya da Ne Değildir? Bilim Nedir ya da Ne Değildir? İnsan akılcılığının en üst yansıması olan bilim, "üzerinde, evrensel fikir birliğine varılabilecek yargıların incelenmesidir." Bilim dünya hakkında belirtebileceğimiz nesnel

Detaylı

Araştırmacılara Öneriler

Araştırmacılara Öneriler Araştırmacılara Öneriler Tez Hazırlama, Etkin Sunuş ve Eleştiri teknikleri üzerine Hasan Gürak hasmendi@tnn.net Sakarya, Nisan-2004 H. Gürak - Bilimsel Araştırma -Hazırlama, Eleştiri ve Sunuş Yöntemleri

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

BİLİM ETİĞİ. Editörler

BİLİM ETİĞİ. Editörler İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5048 I S B N : 978-975-404-906-0 BİLİM ETİĞİ Editörler Prof. Dr. Nurhan ATASOY Prof. Dr. Melih BOYDAK Prof. Dr. Hakan Ali ÇIRPAN Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN Prof. Dr. İbrahim

Detaylı

UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ UNITE 1=ANTROPOLOJININ ALANI VE TERIHI GELISIMI ANTROPOLOJİNİN ALANI VE TARİHSEL GELİŞİMİ Antropoloji bilimi, her zaman daha geçerli ve güvenilir cevaplara ulaşmayı hedeflemiş kişilerin çalışmaları sayesinde,

Detaylı

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Hizmet İçi Eğitim Yayınları ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Denetçi Yardımcılarına Verilen Ders Notları İbrahim ÜNSAL Uzman Denetçi TEMMUZ 2002 ANKARA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Denetçi Yardımcılarına Verilen Kurs Notlan

Detaylı

...üniversiteden bir öncesi...

...üniversiteden bir öncesi... ...üniversiteden bir öncesi... Diplomalarımız tüm Avrupa ve Eylem olmadan vizyon bir rüyadır, vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir, eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir. Entegre Ülkelerde

Detaylı

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ

İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ KISA ÖZET

Detaylı

Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I )

Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I ) 21.YY FĐZĐK/FEN EĞĐTĐMĐ/ÖĞRETĐMĐ NASIL OLMALI Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I ) Prof. Dr. Süleyman BOZDEMĐR Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü sbozdemir@cu.edu.tr Türkiye de eğitim sistemimizin

Detaylı

Türk Psikoloji Bülteni

Türk Psikoloji Bülteni Türk Psikoloji Bülteni Turkish Psychological Bulletin Cilt 12, Sayı 38, Temmuz 2006 Volume 12, No. 38, July 2006 (Basım Tarihi Aralık 2006) Türk Psikologlar Derneği Yayınıdır Publication of the Turkish

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

Ömer UYSAL. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI

Ömer UYSAL. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĐLGĐSAYAR ETĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ Ömer UYSAL YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI Eskişehir Anadolu Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI ALİ SAMED ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2007 T.C KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı