NANOTEKNOLOJĠ. Prof. Dr. Orhan ARSLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NANOTEKNOLOJĠ. Prof. Dr. Orhan ARSLAN"

Transkript

1 NANOTEKNOLOJĠ Prof. Dr. Orhan ARSLAN

2 Eğitim problemi gören ve çözen zekalar yetiģtirme iģidir. Sektörler (Sanayi, eğitim hizmet ve diğerleri) kendi problemini bilemez ve çözemez. Problemi bulmak, çözümü tasarlamak ve üretmek üniversitenin iģidir.

3 Sanayideki mevcut teknoloji ve ülkedeki eğitim seviyesiyle milletimiz yaģayamaz. Son 3 asırdır dünya bilim ve kültürüne hiçbir katkımız yok 3-4 yılda bir kendisi kadar katlanan bilgi karģısındayız Teknolojiyi üreten adını koyar

4 Teknoloji satın alınabilir olmaktan çıkmıģtır: F16 ların beyinleri bizim kontrolümüzde değildir Bakımlarını bile biz yaptırmıyorlar Yunan dost kuvvet, savaģamayız Ġran düģman kuvvet, savaģmalıyız Dost ve düģmanımızı bile biz belirlemiyoruz

5 Teknolojiyi üretenler canlarının istediği gibi boykot uyguluyor. ABD Ġran a uçak satmıyor. Benzin ihracatını bile engelliyor Bize de, 20 nm altında kesit alabilen cihazları satmıyor Sonuç: Teknolojinizi kendiniz üretmezseniz, üretenlerin keyfine amade köle olacaksınız

6 Ġnsanlar ikiye ayrılacaklar: Teknolojiyi üretenler: Akıllı. Efendi. Teknoloji özürlüler: Geri zekalı. UĢak. UĢaklık da vermeyecekler. Yok edecekler. Nano robotlar her türlü uģaklığı yapacak. Afrika daki 45 Milyon AĠDS hastası (çoğu kadın ve çocuk) nasıl açıklanacak? Hedef: Ġnsansız Afrika. Yedek Yurt hazırla Çin deki 1 milyar akrabasına, niçin var?

7 Bu anlatacaklarım, bilimsel bağımsızlık savaģımızdır. Bilim adamları olayları önceden görenlerdir 5 sene sonra bugünkü teknolojimizin hiçbirini kullanmayacağız. Quarz teknolojisi 70 yıllık ömrünü tamamladı.

8 ġġmdġ SIRADAKĠ BÜYÜK ġey ASLINDA ÇOK KÜÇÜK: NANOTEKNOLOJĠ

9 Bilimin doğası uçuk-kaçıktır. Nanoteknoloji de hayal ötesi bilimler zinciridir.

10

11

12

13 Nanoteknoloji özetle: Atomsal düzeyde mühendisliktir. Bu teknolojide bir etki veya materyalin boyutu 100 nm nin altındadır.

14 Klasik olarak Ģöyle anlatılır: Elmas ile kömürün hammaddesi karbondur. Elmas en sert ve en kıymetli, kömür yumuģak ve değersizdir Ġkisi arasındaki fark atomların diziliģinde Ġnsanoğlu, karbon atomlarını elmastaki gibi dizerse, suni elmas üretebilir Ya da buna benzer her Ģeyi Kısaca insan madde yaratabilir. Altın, petrol, para vb. her Ģeyi. Kıymetli madenlerinizi elmas, altın, gümüģ vb Ģimdiden satın ve afiyetle yiyin

15 Nanometre büyüklüğünde malzeme ve sistemlerin tasarlamak ve hayatın bütün safhalarına uygulamaktır. Yapılmak istenen moleküllere, yeni atom ve moleküller ekleyerek farklı fonksiyonellik kazandırmaktır.

16 NANOTEKNOLOJĠ ÜRETĠM SÜRECĠ Her türlü malzemeyi üretir, Nano yapıları planlar, Nano hesaplar yapar, Aygıt tasarımı yapar, Kısaca: tasarlar ve üretir Çok küçükten en iyi çıkarır

17 Niçin Küçük Daha Ġyidir? Hafif, dayanıklı, hızlı,ucuz Daha fazla enerji verimi Kuantum noktalarında çok fonksiyon 1 g silikada 2000 m2 alan Toz, film, fiber, küre Ģeklinde üretim

18 Nanoteknoloji hangi alanları etkiler? Fen, Sağlık, Mühendislik

19 DOĞADA NANOTEKNOLOJĠ Namib Çölü Böceği Sırtından Laboratuvara:Mükemmel Su Toplama Tekniği Çöl böceğinin sırtındaki su toplama mekanizmasının örneklenmesi. Stenocaranın sırtındaki mükemmel su toplama tekniğinin laboratuvar ortamında oluģturulması

20 Nilüfer çiçeğinin kendi kendini temizleyen yaprakları ve yapraklar üzerindeki nano ve mikro yapılar. Arslanpençesi yaprağı üzerindeki su damlacıkları

21 Lotus yaprağının yüzeyinde bulunan mikron ve nano seviyesindeki çukur ve tepecikli yapılar sayesinde, bitkinin yaprakları kesinlikle ıslanmaz ve kirlenmez. Buğulanmayan banyo aynası ve açık havada durmasına rağmen kendi kendini temizlediği için kirlenmeyen çadır

22 MAVĠ BALĠNA: NORMAL YÜZEY YOSUN VE DENĠZ CANLILARI

23 KATĠL BALĠNA: NANO YÜZEY

24 Toplam yük: 45 kg NANOSAVUNMA YIL 2005 YIL 2020

25 Akıllı üniforma tarafından toplanan bilgiler, komuta merkezine kablosuz hatla gönderiliyor: üç bölgede yaralanma tesbit edildi: üst mide bölgesindeki kanama ciddi

26 NANOTÜPLER Birkaç nanometre çapında karbon atomlarından oluģan ısı iletkenliği çok yüksek olan silindirik yapılar Çelikten 100 kat daha güçlü, 6 kat daha hafif yapılar. Örnek, KurĢun geçirmez kumaģların yapımı

27 NANOTÜPLER II Nanotüplerin içine her türlü kimyasal doldurularak sayısız madde yapılabilir Aktif maddeleri bu tüplerin içine ve dıģında tutarak sonsuz özellikte madde yapılabilir

28 Hidrojen Depolama -Nano Yakıt Hücreleri- Bu Nano yapıda Her titanyum atomuna 4 hidrojen atomu bağlanır %14 oranında H bağlama kapasitesi Hidrojen bağları sıcakta kolayca kopar Çevre dostu otomobil yakıtı

29 MĠKRO MAKĠNELER Vücuda enjekte edilip beyin ameliyatı yapan doktor robotlar.

30 NANOFOTONĠK Nanofotonik: Elektron devreleri yerine ıģığın geçmesidir Nanoyapıların ıģıkla etkileģimini inceleyen bilim dalı Elektronların hareketinin yarı iletken kristallerde kontrol edilmesi GüneĢ Pilleri

31 Kelebeğin kanatlarındaki nanofotonik kristaller Nanofotonik kristal temelli optik entegre devreler

32 IġIK ÇĠPLER Kuarz çiplerin azami hızı belli4,3 mhz Çift,3 veya 4 çekirdek Daha fazla da artmıyor Onun yerine IĢık çipler Çok yüksek hız ġu anda çalıģılıyor

33 NANO YAPILAR ve IġIK ĠLĠġKĠLERĠ Çok hızlı bilgisayarlar, çok hızlı internet, yüksek kapasiteli depolama aygıtları, DVD ler, Dünyada yılda byt bilgi üretiliyor km DVD sütunu, 1 cm3 yeterli

34 NANOMALZEMELER Su ve kir tutmayan yüzeyler Yosun ve deniz hayvanlarının tutunamadığı boyalar ve yüzeyler Ön cam ve yan aynalar için, suyu ve kiri iten çok ince filmler

35 Mercedes: Çizilmeye karģı etkili ve parlak boya Nanofiltreli klima Su itici, kir tutmayan, kolay temizlenen ayna ve camlar Bakteri ve virüsleri öldürür Alerjiye sebep olan mikropları yok eder Eksoz buharını azaltır.

36 Antimikrobiyal Yüzeyler Sistem nasıl çalıģıyor? nano-gümüģ iç yüzey

37 Süperhidrofobik yüzey üzerinde su damlalarıyla birlikte yuvarlanan tozlar

38 NANOELEKTRONĠK Beyin için geliģtirilen incecik silisyum nanoteller, nanoteknoloji ve nörobilim arasında yepyeni etkileģim alanı

39 Tek bir Ģarbon mikrobu bile hissedebilecek nanoaygıtlar

40 KOZMETĠK Kırışıklık önleyici nano kremler

41 Etkisini Kaybetmeyen GüneĢ kremi

42 NANO TIP: Klasik yöntemler artık yetersiz kalmaktadır Nanoteknoloj özellikle tıpta kullanılır

43 Biyolojik robotlar damara verilir ve vücut taranır. Yerinde teģhis ve Tedavi yapılır

44 Kanser hücrelerinde; nanorobotlar Kanserli hücreleri yok diyor. Adrese teslim ilaç Mikrop tutmayacak kaplama ilaç etkisi KiĢiye özel ilaç/tedavi DolaĢım sistemindeki zararlı maddelerin temizlenmesi Nano partiküller Kanserli hücrelerin antikorlarına yapıģarak onları tek tek tespit ediyor Nano robotlar ile hücre onarımı

45 Hasarlı dokulara oksijen sağlanması Nano konteynırlar ile özel ilaç vücudun belli kısmına en hızlı Ģekilde gönderilir Hafif ve uzun ömürlü takma organlar (kalp kapakçığı, kalça protezleri vs) yapımı Tansiyonu ve kalp atıģını ölçen akıllı elbiseler Vücuda ek bir bağıģıklık sistemi de kazandıracak cihazlar Hedef hücrelere saldırı: (grip virüslerine saldırı ve bünye hastalanmadan virüs istilasını durdurma Vücuttaki her bulguyu rapor edip teģhis, önlem ve tedavi.

46 Kolesterol moleküllerini saptayan ve parçalayan cihazlar

47 Nanotıp, devam Menapozda ciltten emilebilen nanoparçacıklı östrojen krem Ağrısız kulak ve diģ tedavisi Robot nano ilaçlar

48 Sinir hücrelerinin kendini onarması Kemik yapıyı güçlendiren nanokristaller (Angstrom Medica firması) Kanamayı durduran nano jöle (Massachusetts Institute of Technology) KuĢ gribine hızlı teģhis (Singapur Biyomühendislik ve Nanoteknoloji Enstitüsü) Kırım Kongo Kanamalı AteĢinde anında teģhis (Gazi Nanotıp Merkezi)

49 NANOTEKSTĠL Antimikrobiyal çorap Kötü kokmaz Mantarları öldürür Ġçerisinde milyonlarca görünmez gümüģ nanoparçacıklar bulundurur Antimikrobiyal etkisini 50 yıkama sonunda bile %99.9 oranında korur Eddie Bauer Ģort: Hızlı kurur, su tutmaz, zararlı UV ıģınlarını geçirmez Termal Çekme ile PC tekstil L. L. Bean pantolon: Kir tutmaz ve kırıģmaz

50

51 - RAKET -Topa düzgün vuran -Hedefe ulaştıran -Yeteri güçte vuran ELBİSE - Klima görevi gören - Sürekli masaj yapan -Topu gören - Fileyi gören GÖZLÜK -istenilen bilgileri Kulağa fısıldar KOL - Akıllı -İyi vuran -Biyo implant takviyeli AYAKKABI - Tam denge sağlar - Hızlı koşar - Kaymaz ÇORAP -Ayağa masaj yapar -- Kan dolaşımını ölçer

52 Madolyonun öbür yüzü Nano-zerreler neden tehlikeli? Akciğerlerde hasar Hücreye zarar veren özgül radikaller Hücre ölümü Kanser oluģturma riski Nano- atomların sinir hücreleri aracılığı ile beyne sızmaları Proteinlerin, nano materyal yüzeye bağlandığında yapısının ve fonksiyonunun değiģmesi

53 Nanoteknolojide iģbirliği ve imkan: ABD de ileri teknoloji Ģirketleri üniversiteler etrafında kümelenmekte ve bu Ģirketler dünya ekonomisine yön vermektedirler. Boston ve çevresinin 15 yıl içerisinde nanoteknoloji tabanlı ürünlerin piyasa değerinin 3 trilyon dolar olması beklenmektedir.

54 DÜNYA DA NANOTEKNOLOJĠYE YATIRIM 2005 yılında toplam (devlet+özel) nanobilim ve nanoteknoloji yatırımları: ~6 milyar USD

55 YA TÜRKĠYE? UNAM: ULUSAL NANOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ AB DE ULUSAL NANOTEKNOLOJĠ PLANI OLMAYAN 2 ÜLKE VAR: TÜRKĠYE VE MALTA

56 Dünyada Ģimdiye kadar 100 Bin patent alındı. Çin 1 Milyon nanoteknoloji Mühendisi ve Doktoru yetiģirdi. Bütün dünya Ģu anda Çin de. Türkiye hariç. Acele sektörel bazda hemen 10 Bin nanoteknoloji Dr yaptırılmalı. Yarısı Türkiye de, yarısı yurt dıģında.

57 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ NANOTEKNOLOJĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ kuruldu. GölbaĢı ndaki bu yeri ziyaret ediniz Fen Edebiyat Fakültesindeki Nanofotonik merkezini gördünüz mü? Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ABD dan bu konuda bilgi alınız GÜ Eczacılık Fakültesini bu amaçla ziyaret ediniz.

58 NANOTAM ve ĠĢbirliği Yapılan KuruluĢlar ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MSB Ar-Ge ve Teknoloji KOBRA 1-2 Projeleri ( ) TÜBĠTAK Füze Ġkaz Projesi ( ) Gazi Üniversitesi Fizik Bölümü TÜBĠTAK Füze Ġkaz Projesi ( ) Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nanomedicine-Nanotıp Hacettepe Üniversitesi Yüksek performanslı nanotransistörler Balıkesir Üniversitesi - GaN temelli ıģık kaynakları Ġstanbul Teknik Üniversitesi - Nanobiyoteknoloji temelli DNA sensörleri

59 ASELSAN Akyurt, KOBRA1 ve KOBRA2 ( ) Macunköy, SSM FUSAM ve Nanotransistör projeleri ( ) Macunköy, TÜBİTAK Füze İkaz Projesi ( ) ARÇELİK Merkez ArGe, Beyaz eşyalar için Nanosensörler Bulaşık Makinası Fabrikası Ar-Ge, Turbidity Sensör Karakterizasyonu DYO Kendini Temizleyen yüzeyler Fotovoltaik boyalar DEMİRDÖKÜM Güneş Pilleri GaInN temelli fotovoltaik detektörler FORD-TOFAŞ Nanokaplamalar Organik LED ler Çizilmeyen boyalar

60 Belirli Nanoteknoloji alanlarındaki devlet yatırımları TÜRKİYE...? Science Citation Index (SCI) tarafından taranan uluslararası dergilerde yılları arasında yayımlanan makalelerin içerisinden, başlığında veya anahtar sözcüklerinde nano* terimi geçen makaleler tabloya dahil edilmiştir.

61 NANOBĠLĠM BĠR HAYAT TARZIDIR Bu Teknolojiyi Kaçırırsak Ne Olur? Cevap: YOK OLURUZ

62 ÜNĠVERSĠTE YAN GELĠP YATMA YERĠ DEĞĠLDĠR 4 VEYA 5 YILINIZI TAM OLARAK DEĞERLENDĠRĠP MĠLLETE OLAN BORCUNUZU ÖDEME YERĠDĠR

63 BU KONFERANSIN KONUSU: SĠZE NE DÜġÜNÜYORSUNUZ, NE YAPIYORSUNUZ DĠYE SORMAKTI. ġġmdġ SORUYORUM:NE DÜġÜNÜYORSUNUZ? FEN DALLARI ĠÇĠN BUNLAR TAMAM DA, SOSYAL DALLAR ĠÇĠN NANO DA NE OLABĠLĠR KĠ? DĠYENLER OLACAKTIR.

64 DÜNYANIN EN ĠYĠ ÖĞRETMENĠ MĠSĠN? DÜNYANIN EN ĠYĠ TARĠHÇĠSĠ MĠSĠN? DÜNYANIN EN ĠYĠ EĞĠTĠMCĠSĠ MĠSĠN? DÜNYANIN EN ĠYĠ DĠLCĠSĠ MĠSĠN? DÜNYANIN EN ĠYĠ SPORCUSU MUSUN? DÜNYANIN EN ĠYĠ MÜZĠSYENĠ MĠSĠN? DÜNYANIN EN ĠYĠ SANATÇISI MISIN? AB, ABD, JAPONYA, RUSYA VE ÇĠN E BU KONULARDA YENĠ TEKLĠFLERĠN VAR MI?

65 ARTIK SONA GELDĠK: Nano düģünce, nano eğitim, nano okul, nano müfredat, nano laboratuarlar, NANO TOPLUM NANO SPOR NANO HUKUK NANO DĠN Kısacası nano dünya bizi beklemekte Yani hayal Kurun Canınız neyi isterse Buyurunuz!

66 Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Albert Einstein

67 CANINIZ NE İSTERSE. HAYDİ HAYAL KURMAYA BAŞLAYIN! 700 nm

68

NANOTEKNOLOJĠ VE UYGULAMALARI

NANOTEKNOLOJĠ VE UYGULAMALARI NANOTEKNOLOJĠ VE UYGULAMALARI AraĢ. Gör. Yasemin BOZKAYA Anadolu Üniversitesi Ġleri Teknolojiler AraĢtırma Birimi 26.11.2006 Nanoteknoloji Nedir? - 1 Nanometre ölçeğindeki malzemelerin tasarımı, üretimi,

Detaylı

KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ

KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ KİMYADAKİ SON GELİŞMELER VE NANOTEKNOLOJİ PROJE HEDEF SORUSU: Kimyadaki son gelişmeler ve bunların günlük yaşantımıza olan etkileri nelerdir? İÇİNDEKİLER: 1. Nanoteknoloji 1. Nanoteknoloji nedir? 2. Nanoteknolojinin

Detaylı

ÜTOPYADAN GERÇEĞE: DOĞA BİLİMLERİNİN MİMARLIĞA ETKİLERİ Robotik, Nanoteknoloji ve Genetik

ÜTOPYADAN GERÇEĞE: DOĞA BİLİMLERİNİN MİMARLIĞA ETKİLERİ Robotik, Nanoteknoloji ve Genetik ÜTOPYADAN GERÇEĞE: DOĞA BİLİMLERİNİN MİMARLIĞA ETKİLERİ Robotik, Nanoteknoloji ve Genetik T.Didem AKYOL ALTUN 1, Gülden KÖKTÜRK 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe

Detaylı

Kendi kendini temizleyen boyalardan,

Kendi kendini temizleyen boyalardan, 12 Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYINDIR K a p a k Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü Ulusal Nanoteknoloji Araflt rma Merkezi Nanoteknoloji hayat m zda Kendi kendini temizleyen boyalardan, kirlenmeyen kumafllara;

Detaylı

YENİ BİR TEKNOLOJİ DEVRİMİ NANOTEKNOLOJİ

YENİ BİR TEKNOLOJİ DEVRİMİ NANOTEKNOLOJİ www. nano.org.tr YENİ BİR TEKNOLOJİ DEVRİMİ NANOTEKNOLOJİ ÖZGEÇMİŞ: DOÇ. DR. MEHMET BAYINDIR Doktora, 2002 Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü, 2002 Bilim adamı, 2002-2006 Massachusetts Institute of Technology,

Detaylı

Sayı:27 Ocak - Nisan 2007 ISSN 1304-9836

Sayı:27 Ocak - Nisan 2007 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Sayı:27 Ocak - Nisan 2007 ISSN 1304-9836 İçindekiler Nanobilim, Nanomühendislik ve Nanoteknolojinin Etkilemeyeceği Bir Alan Bulunabilir mi? Bu Teknolojiyi Kaçırırsak Ne Olur? Prof. Dr.

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NANO KREMLERİN ÜRETİMİ. Elif Esra ALTUNER YÜKSEK LİSANS TEZİ. Kimya Anabilim Dalı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NANO KREMLERİN ÜRETİMİ. Elif Esra ALTUNER YÜKSEK LİSANS TEZİ. Kimya Anabilim Dalı T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NANO KREMLERİN ÜRETİMİ Elif Esra ALTUNER YÜKSEK LİSANS TEZİ Kimya Anabilim Dalı Şubat-2013 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ BİLDİRİMİ Bu tezdeki bütün bilgilerin

Detaylı

Nanoteknoloji ve Metamalzemelerin Sihirli Dünyası Prof. Dr. Ekmel Özbay Bilkent Üniversitesi Nano Teknoloji Araştırma Merkezi

Nanoteknoloji ve Metamalzemelerin Sihirli Dünyası Prof. Dr. Ekmel Özbay Bilkent Üniversitesi Nano Teknoloji Araştırma Merkezi Nanoteknoloji ve Metamalzemelerin Sihirli Dünyası Prof. Dr. Ekmel Özbay Bilkent Üniversitesi Nano Teknoloji Araştırma Merkezi Geleceğin teknolojisi nedir? DEVRİMSEL KUVVETLER Bilim ve teknolojideki temel

Detaylı

İNOVATİF. AkIllIı Nanotekstil. Patlayıcı Maddeler. Gıdamız Kimyamızdır. Temel Element Hidrojen Merck Index Programı

İNOVATİF. AkIllIı Nanotekstil. Patlayıcı Maddeler. Gıdamız Kimyamızdır. Temel Element Hidrojen Merck Index Programı Kimya Dergisi İNOVATİF Kimya Dergisi YIL:2 SAYI:8 AĞUSTOS 2014 AkIllIı Nanotekstil Patlayıcı Maddeler Gıdamız Kimyamızdır Temel Element Hidrojen Merck Index Programı Haberler Faydalı Linkler Element Tanıma

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Kasım 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-11/474) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2008, TÜSİAD

Detaylı

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ

NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ: ÜLKE GÜVENLİĞİ / ETKİNLİĞİ AÇISINDAN DOĞRU MODELİN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İNOVATİF. Mutluluğun Hormonu Serotonin Kod Adı Deterjan Karbon ve Nanoteknoloji. Depresyon. Kimya Dünyasına Temiz Bir Soluk Yeşil Kimya

İNOVATİF. Mutluluğun Hormonu Serotonin Kod Adı Deterjan Karbon ve Nanoteknoloji. Depresyon. Kimya Dünyasına Temiz Bir Soluk Yeşil Kimya Kimya Dergisi İNOVATİF Kimya Dergisi YIL:3 SAYI:19 ŞUBAT 2015 Depresyon Kimya Dünyasına Temiz Bir Soluk Yeşil Kimya Haberler Faydalı Linkler Chemsketch Programı Bulmaca Mutluluğun Hormonu Serotonin Kod

Detaylı

ÇIĞIR AÇAN BİR BULUŞ: METAMALZEME

ÇIĞIR AÇAN BİR BULUŞ: METAMALZEME Descartes Ödülü nü Alan Prof. Dr. Ekmel Özbay, Laboratuvarlarının Kapısını Dergimize Açtı... ÇIĞIR AÇAN BİR BULUŞ: METAMALZEME Banu SALMAN Elektrik Mühendisliği: Öncelikle çalışma ortamınız ve Nanoteknoloji

Detaylı

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik

Biyomühendislik Dergisi. Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü. Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp. Küçük Mucize Nano Teknoloji. Meslek olarak Mühendislik Biyomühendisliğin Çok Yönlülüğü Biyomühendislik ve Rejeneratif Tıp Küçük Mucize Nano Teknoloji Meslek olarak Mühendislik Kasım - Aralık 2010 sayısı 2. sayı Biyomühendislik Dergisi Ege Üniversitesi Biyomühendislik

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2.

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3... 74 3. TEKNĠK ĠLETĠġĠM... 74 3.1. ĠletiĢim Yöntemi Olarak YazıĢma... 74 3.1.1. Ticari Amaçlı Yazılar... 75 3.1.2. ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL CĠHAZLAR... 3 1.1. Biyomedikal Cihazlarda Teknolojik GeliĢim... 3 1.2. Biyomedikal Cihazlarda Sınıflandırma... 5 1.2.1.

Detaylı

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - 18. Sayı - Ocak 2014 - www.nanott.hacettepe.edu.tr

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - 18. Sayı - Ocak 2014 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - 18. Sayı - Ocak 2014 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten 18 OCAK 2014 4 Editörden Prof. Dr. Ali Tuncel Manyetizma - Manyetik Nanopartiküller

Detaylı

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten 14 EYLÜL 2011 4 Editörden Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş 5 Akademik Takvim 6 Etkinlikler

Detaylı

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK

IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI. Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK IV. ULUSAL HĠDROJEN ENERJĠSĠ KONGRESĠ ve SERGĠSĠ (ULUSLARARASI KATILIMLI) BĠLDĠRĠ KĠTABI Editoryal Grup Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK Prof.Dr.Figen KADIRGAN Prof.Dr.Sabriye PĠġKĠN Prof.Dr.A.Nilgün AKIN Prof.Dr.

Detaylı

7. ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL KONU 1: HAYATIN İÇİNDEN KONU 2: GELECEKTEKİ YAŞAM KAVRAMLAR

7. ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL KONU 1: HAYATIN İÇİNDEN KONU 2: GELECEKTEKİ YAŞAM KAVRAMLAR 7. ÜNİTE: ELEKTRONİK YÜZYIL KONU 1: HAYATIN İÇİNDEN SOSYAL BİLİMLER İçinde insan olan ve topluma ait olan bütün unsurların incelendiği bilim dalına sosyal bilimler denir. Sosyal bilimler; tarih, coğrafya

Detaylı

İçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 7 Ekim-Aralık 2010

İçindekiler. Yıl: 2 Sayı: 7 Ekim-Aralık 2010 i i Yıl: 2 Sayı: 7 Ekim-Aralık 2010 İçindekiler Sahibi Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü adına Veysel Baki OKHAN Ġzmir Ġl Kontrol Laboratuvar Müdür Vekili Sorumlu Müdür

Detaylı

Ferda Şenel. Doç. Dr., Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi. Nanotıp. Michigan Center for Biologic Nanotechnology

Ferda Şenel. Doç. Dr., Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi. Nanotıp. Michigan Center for Biologic Nanotechnology Ferda Şenel Doç. Dr., Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi Nanotıp Michigan Center for Biologic Nanotechnology 78 >>> Bilim ve Teknik Nisan 2009 Son yıllarda kendinden sıkça söz ettiren bilim dallarından biri

Detaylı

Avrupa İşletmeler Ağı-İstanbul (AİA-İstanbul) Kimdir?... 2. Güncel... 3

Avrupa İşletmeler Ağı-İstanbul (AİA-İstanbul) Kimdir?... 2. Güncel... 3 Mayıs 2009 TeknoTrend AİA-İstanbul Teknoloji Bülteni İçindekiler Avrupa İşletmeler Ağı-İstanbul (AİA-İstanbul) Kimdir?... 2 Güncel... 3 Enerji Tasarrufu Sağlayan Çağdaş Bir Ürün... 3 Graphene Mucizesi...

Detaylı

İNOVATİF NANOTEKNOLOJİ. Kimya Dergisi ÖĞRETMENLİK VE KİMYA DETERJAN SEKTÖRÜ DOZ AŞIMI - GIDA KATKI NANOTEKNOLOJİ MADDELERİ FUAR REHBERİ KİMYAGER VE

İNOVATİF NANOTEKNOLOJİ. Kimya Dergisi ÖĞRETMENLİK VE KİMYA DETERJAN SEKTÖRÜ DOZ AŞIMI - GIDA KATKI NANOTEKNOLOJİ MADDELERİ FUAR REHBERİ KİMYAGER VE İNOVATİF Kimya Dergisi YIL : 1 SAYI : 4 KASIM 2013 NANOTEKNOLOJİ DETERJAN SEKTÖRÜ NANOTEKNOLOJİ FUAR REHBERİ HAYAT İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLAN YAŞAM KAYNAĞIMIZ SU İŞ GÖRÜŞMESİ SORU-CEVAPLARI ÖĞRETMENLİK VE KİMYA

Detaylı

2009 DA TEKSTİLDE YENİLİKLER TIBBİ, ENDÜSTRİYEL VE KONFEKSİYONA YÖNELİK UYGULAMALAR İÇİN AKILLI, NANO VE TEKNİK TEKSTİLLER KONFERANSI

2009 DA TEKSTİLDE YENİLİKLER TIBBİ, ENDÜSTRİYEL VE KONFEKSİYONA YÖNELİK UYGULAMALAR İÇİN AKILLI, NANO VE TEKNİK TEKSTİLLER KONFERANSI 2009 DA TEKSTİLDE YENİLİKLER TIBBİ, ENDÜSTRİYEL VE KONFEKSİYONA YÖNELİK UYGULAMALAR İÇİN AKILLI, NANO VE TEKNİK TEKSTİLLER KONFERANSI 18-19 MART 2009 / LONDRA ÖZET NOTU 2009 da Tekstilde Yenilikler: Tıbbi,

Detaylı

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017 www.boren.gov.tr 2 www.boren.gov.tr İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...4 SUNUŞ...6 TANIMLAR...9 GİRİŞ...11 1.ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HAKKINDA...12 1.1. Kurumun Tarihçesi...12

Detaylı

Değerli Okurlar, Sahibi:

Değerli Okurlar, Sahibi: Değerli Okurlar, İTÜ Kimya Kulübü tarafından hazırlanan ORBİTAL dergisi kimya bölümü öğrencilerinin kimyayla ilgili yaptıkları bilimsel araştırmaların, kimya sektörü ile ilgili haberlerin ve akademik çalışmaların

Detaylı

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir.

Malzemeler, uygarlığımızı muhtemelen çoğumuzun farkında olduğundan daha derin bir şekilde etkilemiştir. 1. Tarihsel Bakış 2. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin Önemi 4. Malzemelerin Sınıflandırılması 5. Malzemenin Önemi Gazlı İçecek Kapları 6. İleri Malzemeler 7. Modem Malzeme

Detaylı