TASAM - TÜRKASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ. Nükleer Enerji Üretiminde Kamu - Sektör İşbirliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASAM - TÜRKASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ. Nükleer Enerji Üretiminde Kamu - Sektör İşbirliği"

Transkript

1 Nükleer Enerji Üretiminde Kamu - Sektör İşbirliği Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 06531, Balgat, Ankara TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 1/19

2 Madde 3/4 - TETAŞ tarafından ilana çıkılmaktadır. Madde 3/5 Teklifler TETAŞ tarafından değerlendirilmekte ve kazanan Firma TETAŞ tarafından belirlenmektedir. Bakanlar Kurulu tarafından TETAŞ a Firma ile sözleşme imzalaması hususunda izin verilmektedir. TETAŞ tarafından uygun bulunan Firmaya EPDK tarafından lisans verilmektedir. Lisans verilmesini müteakip TETAŞ ile Firma arasında 15 yılı geçmeyen bir süre için Alım Sözleşmesi imzalanmaktadır (*). (*) Alım fiyatı için üst limit yok. Alım Sözleşmesi TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 2/19

3 Alım Sözleşmesi - Notlar Yasanın 4/2 maddesinde (Elektrik satışı için) TETAŞ la sözleşme yapmayı talep etmeyen şirketler şeklinde bir ibare kullanılmıştır (*). Bu şekilde bir seçimin Firmanın üretim birim fiyatının piyasa ortalama fiyatına göre düşük olacağı öngörüsü ile yapılacağı düşünülebilir. Firmanın sözleşme süresinin ardından malını ne şekilde satacağı düzenlenmemiştir. Bu sürenin sonunda Firmanın amortismanları geri kazanmış olması nedeniyle, sabit ve değişken işletme giderlerine dayalı bir fiyat politikası ile malını serbest piyasada satmasının beklendiği söylenebilir. (*) Bazı firmaların alım garantisi talep etmediği ifade edilmektedir. TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 3/19

4 Sözleşme Süresi Yönetmelikte; Santralın devreye girmesi gereken en geç tarih 2020 (Santralı bu tarihten sonra devreye giren Firma ile sözleşme yapılmayacaktır), Santralın kurulu gücü 5000 MW ± % 25, Sözleşme süresinin bitim tarihi 2030 yılı olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki notlardan santralın yılları arasında devreye girmesinin beklendiği, gecikmelerin sözleşme süresinin kısaltılmasına yol açacağı anlaşılmaktadır. Sözleşme Süresi = (2030 Santralın devreye girdiği yıl) Sözleşme Süresi 15 TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 4/19

5 19 Mart 2008 tarihli Yönetmelik; MADDE 12- (1) Yarışmaya ilişkin hazırlanacak şartnamede, asgari olarak aşağıdaki hususlar yer alır. a) Birim satış fiyatını oluşturan bileşenlerin tanımı ve para birimi (*), (*) Tekliflerin farklı para birimleri ile yapılmasının kabul edildiği anlaşılmaktadır. Potansiyel hukuki sorun kaynağı olarak gözükmektedir. (Bu sorun, daha sonra çıkarılan Yönetmelikte düzeltilmiştir.) TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 5/19

6 Kapasite Faktörü Teklif edilecek yıllık üretim Firmanın yetkisinde olmasına rağmen, Yarışmayı (*) kazanabilmek için sabit kapasite bedelinin düşürülmesi, bunun için de santralın % gibi olabildiğince yüksek bir kapasite faktörü ile çalıştırılması gerektiği anlaşılmaktadır sayılı Kamu İhale Kanununa ve KİK nun denetimine tabi olmamak için İhale tabiri kullanılmamaktadır. TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 6/19

7 Perakende ve Toptan Satış Şirketlerine Getirilecek Alım Yükümlülüğü (Subvansiyonsuz Model) TETAŞ tarafından belirlenen Firma(lar) Maliyet Esaslı Fiyat Sözleşme süresi? Bitti Piyasaya sat 15 Yıllık Alım Sözleşmesi Bitmedi Maliyet Esaslı Fiyat Bakanlar Kurulu X Hazine Subvansiyon = 0 TETAŞ Toptan Elektrik piyasası Maliyet Esaslı Fiyat Maliyet Esaslı Fiyat (Firmanın Tüketimi / Türkiye Tüketimi) x Nükleer Elektrik Perakende ve Toptan Satış Şirketlerine getirilen Alım Yükümlülüğü Bu Yasanın hükümlerine aykırı hareket eden toptan veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler hakkında EPDK tarafından 4628 sayılı Elektrik piyasası Yasanınun 11 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Perakende ve Toptan Satış Lisansı Sahibi Şirketler Perakende ve Toptan Satış Lisansı Sahibi Şirketler TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 7/19

8 Perakende ve Toptan Satış Şirketlerine Uygulanacak Alım Modeli (Subvansiyonsuz Model) Perakende ve toptan satışşirketlerine getirilecek; (D. Firmasının Tüketimi / Türkiye Tüketimi) x Firmanın Üretimi şeklindeki alım yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar ile tarafların yükümlülükleri Bakanlık tarafından çıkarılacak Yönetmelikle (*) belirlenecektir. (*) EPDK nın görüşü alınmadan (Yasa üzerinde TBMM nde yapılan görüşmeler) (Daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yetkilileri bu Yönetmelik taslağının önlerine geldiğini, incelediklerini ve görüşlerini bildirdiklerini ifade etmiştir.) TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 8/19

9 Perakende ve Toptan Satış Şirketlerine Uygulanacak Alım Modeli (Subvansiyonsuz Model) Yasanın 9/1 maddesinde yer alan; Bu Yasanın hükümlerine aykırı hareket eden toptan veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler hakkında EPDK tarafından 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. şeklindeki ifadeden, üretilecek elektriğin fiyatına sübvansiyon yapılmayacağı, bunun yerine perakende ve toptan satışşirketlerine alım yükümlülüğü getirileceği anlaşılmaktadır. TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 9/19

10 Perakende ve Toptan Satış Şirketlerine Getirilecek Alım Yükümlülüğü (Subvansiyonsuz Model) Perakende ve Toptan Satış Şirketlerine getirilen Alım Yükümlülüğü Bu Yasanın hükümlerine aykırı hareket eden toptan veya perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler hakkında EPDK tarafından 4628 sayılı Elektrik piyasası Yasanınun 11 inci maddesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır. Bununla birlikte, perakende ve toptan satışşirketlerine getirilen bu yükümlülük ve yaptırımın gerekli olmadığı görülmektedir. Zira, tablodan da görüldüğü gibi, üretilen elektriğin fiyatı piyasa ortalama fiyatına göre daha düşüktür ve perakende ve toptan satışşirketleri bu elektriği almak için isteksiz değil, tam tersine daha faz alabilmek için istekli davranacakları düşünülmektedir. Bir Ünitenin Kurulu Gücü (MW) 1,000 Toplam Ünite Adedi 5 Projenin Kurulu Gücü (MW) 5,000 Birim Üretim Maliyeti (USD/kW) 2,150 Yatırımın Geceyarısı Maliyeti ( M USD) 10,750 Yıllık Faiz (Libor + Spread) (%) yıllık inşaat süresi boyunca toplam faiz yükü (M USD) 2, Yatırımın Toplam Geceyarısı Maliyeti ( M USD) 13,222,00 Geri Ödeme Süresi (Yıl) 7 Taksit Sayısı / Yıl 12 Aylık Geri ödeme (M USD) Yıllık Kapasite Faktörü (%) Yıllık Çalışma Süresi (Saat) 7, Yıllık Kapasite (kwh) 39,442,500,000 Aylık Kapasite (kwh) 3,286,875,000 Kapasite Bedeli (Cent/kWh) Yakıt Bedeli (Cent /kwh) (Uranium 140 USD/Lb) URAH Fonu (Cent / kwh) İÇH (Söküm) Fonu (Cent /kwh) İşletme ve Bakım Giderleri (Cent/kWh) Elektrik Maliyeti (Cent / kwh) Elektrik Maliyeti (Ykr / kwh) TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 10/19

11 İştirak İlişkisi Model 1, Kamunun Özel Sektör Hisselerine Katılması Madde 6/1 Seçilen Firmanın bir İktisadi Devlet Teşekkülü ile tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde iştirak ilişkisi kurabilmesi öngörülmektedir. İktisadi Devlet Teşekkülü Yasa'nın 2. maddesinde, "şirket" kavramının, elektrik enerjisi üretimi yapmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans almış üretim şirketini tanımladığı belirtilmiş; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Yasası'nın 2. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde ise, üretim etkinliği gösterebilecek tüzel kişiler arasında, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve bu Şirket'in yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketleri sayılmıştır. Dolayısıyla, incelenen Yasa'nın 6. maddesinin 2. fıkrasında geçen "kamu şirketleri" kavramının, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve bu Şirket'in yeniden yapılandırılmasıyla oluşan diğer kamu üretim şirketlerini kapsadığı açıktır.(*), (*) Cumhurbaşkanlığının 5654 Sayılı yasa ile ilgili veto yazısı TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 11/19

12 İştirak İlişkisi Model 1, Kamunun Özel Sektör Hisselerine Katılması Firma önce üretim şirketi kurmakta ve bu şirket adı ile TETAŞ taki Yarışma sürecini geçtikten ve seçildikten sonra EPDK dan lisans almaktadır. Daha sonra Madde 6/1 deki hüküm doğrultusunda EÜAŞ daha sonra bu şirkete iştirak etmektedir. Firmanın teklif fiyatını etkileyecek önemli bir parametre olmasına rağmen, Yasada ve Yönetmelikte EÜAŞ ın pay oranı ve iştirake katılma zorunluluğu hakkında düzenleme yoktur. % A Firma 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname EÜAŞ % B EPDK dan lisans alan üretim şirketi Yarışma kazanmış bir şirketin kağıtlarının değeri yükselir. Bu nedenle, EÜAŞ ın bu yarışmayı kazandıktan sonra şirkete iştirak etmesi daha zordur ve gerçekçi değildir. TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 12/19

13 İştirak İlişkisi Model 2, Kamu Hisselerinin Özel Sektöre Açılması Madde 6/2 Bakanlığın görev vermesi halinde kamu şirketleri (EÜAŞ) bu Kanun kapsamındaki santralları yapabilir, yurt dışında benzer yatırımları yapabilir veya yatırımlara iştirak edebilir. Bu amaçla Bakanlar Kurulunca, yurt içinde veya yurt dışında santral kurmak, kurdurmak, işletmek ve/veya işlettirmek ve üretilen elektriğin satışını yapmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurulmasına karar verilebilir. Bu kapsamda kurulacak şirkette özel sektör şirketlerinin hisse sahibi olmasına izin verilebilir. EÜAŞ Firma % A 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname % B EPDK dan lisans alan üretim şirketi TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 13/19

14 İştirak İlişkisi Model 2, Kamu Hisselerinin Özel Sektöre Açılması EÜAŞ Firma 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri % A hakkında Kanun Hükmünde Kararname % B EPDK dan lisans alan üretim şirketi Tercihimiz özel sektördür, olmadığı takdirde kamu özel ortak girişimidir. Eğer o da olmazsa kamunun yapmasıdır(*) (*) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, TBMM, 5710 sayılı Yasanın görüşmeleri TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 14/19

15 İştirak İlişkisi Model 2, Kamu Hisselerinin Özel Sektöre Açılması EÜAŞ Firma 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında % A Kanun Hükmünde Kararname % B EPDK dan lisans alan üretim şirketi TC Anayasa, Madde 47 (Ek:13/8/ /1 md.) Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir. (Ek:13/8/ /1 md.) Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırabileceği veya devredebileceği kanunla belirlenir. Potansiyel hukuki sorun olarak gözükmektedir. TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 15/19

16 Şirketin Denetimi Madde 6/2 Kurulacak şirketin denetimi 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Yasaya göre yapılacaktır. TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 16/19

17 Santral Arazisi Madde 7/2 Santral arazisi Devletin veya kamu kurumlarının mülkiyetinde ise, Maliye Bakanlığı veya Bakanlar Kurulu tarafından bedelsiz olarak Şirket lehine irtifak hakkı tesisi edilir. Arazi sökümden sonra Hazineye iade edilecektir. TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 17/19

18 Atık İşleme ve Söküm Giderleri Atık işleme ve söküm giderlerinin URAH (Ulusal radyoaktif Atık Hesabı) ve İÇH (İşletmden Çıkarma Hesabı) Fonlarından karşılanması öngörülmektedir. Firmanın santralın faaliyet süresince bu fonların her birine 0.15 Cent/kWh katkı payı ödemesi öngörülmektedir (*) (*) Bu hususta aşağıdaki rapor referans verilebilir MWe kapasiteli ve 40 yıl ömürlü bir nükleer santral için: Atık İşleme Gideri = Işletmeden Çıkarma Gideri = URAH ve İÇH ta biriken yıllık kaynak: 8765 saat *0.85 *5000 MW *1000 * 0.15 / 100 = M USD / yıl = 2, M USD / 40 yıl Bakanın İfadesi = 24 M USD / yıl 0.10 Cent/kWhe, 0.10 Cent/kWhe 1 Massachusetts Institute of Technology. The Future of Nuclear Power: An Interdisciplinary Study, Massachusetts Institute of Technology MIT, 2003 TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 18/19

19 Atık İşleme ve Söküm Giderleri Söküm giderleri İÇH Fonundan karşılanacaktır. Fonun yetersiz kalması durumunda, İÇH kaynağının % 25 i kadar Hazineden, bunun da yetmemesi halinde ise, kalan kısmı Firma tarafından karşılanacaktır. IÇH Fonunun yeteceği anlaşılmaktadır Bir Ünitenin Kurulu Gücü (MW) 1,000 Toplam Ünite Adedi 5 Projenin Kurulu Gücü (MW) 5,000 Birim Üretim Maliyeti (USD/kW) 2,575 Yatırımın Geceyarısı Maliyeti ( M USD) 13,222 Söküm Bedeli/Geceyarısı Maliyeti Oranı (%) Söküm Bedeli Toplam (M USD) 1, Söküm Bedeli / Yıl (M USD) Proje Ömrü (Yıl) 40 Yıllık Kapasite (kwh) 39,442,500,000 Toplam Kapasite (kwh) 1,577,700,000,000 Söküm Bedeli (Cent/kWh) Cent/kWh hesabı ile Toplam Söküm Bedeli (M USD) 2, Cent/kWh hesabı ile Yıllık Söküm Bedeli (M USD) TASAM, TÜRKASYA Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2008, İstanbul, Prof. Dr. Osman SEVAİOĞLU, 19/19

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 10195 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5710 Kabul Tarihi : 9/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/11/2007 Sayı : 26707 Yayımlandığı

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 816 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 24.5.2007 tarihli 385 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddelerine

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayımlandığı Resmi Gazete : 3/3/2001 tarih ve 24335 Mükerrer sayı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

AFŞİN C-D PROJESİ VE NÜKLEER SANTRAL ÜRETİMLERİNDE ALIM YÜKÜMLÜĞÜ ve ARZ GÜVENLİĞİ

AFŞİN C-D PROJESİ VE NÜKLEER SANTRAL ÜRETİMLERİNDE ALIM YÜKÜMLÜĞÜ ve ARZ GÜVENLİĞİ AFŞİN C-D PROJESİ VE NÜKLEER SANTRAL ÜRETİMLERİNDE ALIM YÜKÜMLÜĞÜ ve ARZ GÜVENLİĞİ Giriş Enerji piyasasında arz güvenliği, tedarik kaynaklarının talebe göre arzulanan miktar ve nitelikte ve bu kaynaklar

Detaylı

Elektrik piyasasına özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015

Elektrik piyasasına özgü vergisel konular. Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015 Elektrik piyasasına özgü vergisel konular Sektörel Vergi Rehberleri Serisi İstanbul, Şubat 2015 İçindekiler 1. Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek tüzel kişiler 2. Lisans yükümlülükleri 3. Elektrik

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç, kapsam

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 7915 DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun Numarası : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/5/2001

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği 7 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN)

DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) Kanun No. : 4646 Kabul Tarihi : 18/4/2001 Yayım Tarihi : 2/5/2001 tarih ve 24390 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA

TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA TÜRKİYE NİN ELEKTRİK ENERJİSİ PİYASASINDA YENİDEN YAPILANMA Sibel CENGİZ Muğla Üniversitesi ABSTRACT The energy of electricity, in paralel with the supply technology needs, in most of the countries has

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 2010-1-319 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 10-78/1643-608 Karar Tarihi : 16.12.2010

REKABET KURULU KARARI. Dosya Sayısı : 2010-1-319 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 10-78/1643-608 Karar Tarihi : 16.12.2010 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010-1-319 (Özelleştirme) Karar Sayısı : 10-78/1643-608 Karar Tarihi : 16.12.2010 10 20 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler :

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27951 ELEKTRİK PİYASASI İTHALAT VE İHRACAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ağustos 2012. Yenilenebilir enerjide güneşli günler Güncel düzenlemeler ışığında güneş enerjisi sektöründe gelişmeler ve beklentiler

Ağustos 2012. Yenilenebilir enerjide güneşli günler Güncel düzenlemeler ışığında güneş enerjisi sektöründe gelişmeler ve beklentiler Ağustos 2012 Yenilenebilir enerjide güneşli günler Güncel düzenlemeler ışığında güneş enerjisi sektöründe gelişmeler ve beklentiler Giriş Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun 24 Mayıs 2012 tarihli toplantısında

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı