T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 3 EKSENLĠ CNC TEZGAHI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 3 EKSENLĠ CNC TEZGAHI"

Transkript

1 T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 3 EKSENLĠ CNC TEZGAHI BĠTĠRME ÇALIġMASI MEHMET ALĠ YARIMBAġ VEYSEL GÖKDEMĠR BAHAR 2011 TRABZON

2 T.C. KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 3 EKSENLĠ CNC TEZGAHI BĠTĠRME ÇALIġMASI MEHMET ALĠ YARIMBAġ VEYSEL GÖKDEMĠR PROF.DR. Ġ. HAKKI ÇAVDAR BAHAR 2011 TRABZON I

3 ÖNSÖZ Makine imalatçılığının hızla geliştiği bu teknoloji çağında seri üretim oldukça önemli bir yere sahiptir. Seri üretimin öneminin anlaşılması bilgisayar kontrollü makinelerin ortaya çıkmasıyla olmuştur. Buradaki en büyük pay CNC(Computer Numerical Control)'ye aittir. CNC' ler sayesinde her türlü malzemenin istenilen şekilde kesilmesi sadece dakikalar almaktadır. 3 eksenli CNC tezgahı isimli bitirme projemizde; bir CNC tezgahı hakkında genel bilgiler, gerçeklediğimiz 3 eksenli CNC tezgahının yapımı ve kullandığımız malzemelerin özellikleri verilmiştir. Umarım bu bitirme projesi CNC hakkında çalışma ve uygulama yapmak isteyen arkadaşlara yardımcı olabilir. Bu projeyi yapmamız için bizi cesaretlendiren bitirme hocamız Prof. Dr. İ. Hakkı ÇAVDAR' a ve malzemelerin temininde bize yardımcı olan Naci İSKENDER' e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Mehmet Ali YARIMBAŞ Veysel GÖKDEMİR Trabzon, 2011 II

4 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... İÇİNDEKİLER... ÖZET.. ŞEKİLLER DİZİNİ RESİMLER DİZİNİ... TABLOLAR DİZİNİ..... KISALTMALAR II III VI VII VII VIII VIII 1. GİRİŞ Genel Bilgiler CNC Tezgahlarının Tarihçesi Nümerik Kontrolün Tanımı NC Takım Tezgahları CNC Tezgahların NC Tezgahlara Üstünlükleri CNC 'nin Endüstriyel Uygulamaları İşleme İmalat ve Kaynak Pres İşleri İnceleme ve Ölçme Montaj Malzeme Taşıma CNC Tezgahlar ve Geleneksel Tezgahlar CNC Takım Tezgahlarının Avantajları CNC Takım Tezgahlarının Dezavantajları.. 11 III

5 4. CNC Seçim Kriterleri İhtiyaca Uygunluk Hassasiyet Değerlerinin Uzun Yıllar Boyunca Sağlanması Kullanma Kolaylığı Proses Kontrolü ve İzlenilebilirlik Yapılan İşlerin Kontrolü (Süper Kontrol) Tezgahın Güvenirliği Geri Ödeme Süresi Eğitim, Servis ve Yedek Parça Temininde Süreklilik Konstrüksiyon Özellikleri CNC Tasarımı ve Gerçeklemesi CNC Tezgah Tipinin Seçilmesi CNC Parçalarının Tanıtılması Vidalı Mil ve Flanşlı Somun İndüksiyon Mili, Lineer Rulman ve Bağlantı Parçaları Motor ve Sürücü Seçimi Trafo ve Besleme Kartı Sürücü Kartının Hazırlanması MACH3 Programı SONUÇLAR KAYNAK LAR EKLER Ek 1 4.5Nm motor özellikleri Ek 2 3Nm motor özellikleri Ek 3 Dremel 300 el motoru özellikleri Ek 4 7.8A step motor sürücüsü özellikleri Ek 5 4.2A step motor sürücüsü özellikleri Ek 6 74LS09 AND kapısı özellikleri IV

6 Ek 7 CNC fotoğrafları Ek 8 CNC fotoğrafları Ek 9 CNC fotoğrafları Ek 10 CNC fotoğrafları Ek 11 CNC fotoğrafları V

7 ÖZET Bu projede; CNC tezgahların insan hayatına girişi, CNC tezgahların gerekliliği ve yaptığımız CNC tezgahı uygulamasına yer verilmiştir. CNC tezgahının seçim kriterlerine değinilmiştir. CNC tezgahının diğer tezgahlara göre avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Ayrıca bir NC(Numerical control) ve CNC tezgahının özellikleri karşılaştırılmıştır. Uygulama olarak yapılan CNC tezgahının parçaları hakkında bilgi verilmiştir. CNC' nin çalıştırılmasında kullanılan ara yüz programı olan MACH3 hakkında genel bilgiler anlatılmıştır. VI

8 ġekġller DĠZĠNĠ Sayfa No Şekil Eksenli CNC tezgahının görünüşü Şekil 5.2 Genel devre Şekil 5.3 Özel sarımlı trafonun yapısı Şekil 5.4 Besleme kartı genel görünümü Şekil 5.5 Besleme kartı PCB görünümü Şekil 5.6 Kontrol kartı genel görünümü Şekil 5.7 Kontrol kartı PCB görünümü Şekil 5.8 Paralel port uçları RESĠMLER DĠZĠNĠ Sayfa No Resim 2. 1 NC takım tezgahları... 4 Resim 2. 2 CNC torna tezgahı... 8 Resim 5. 1 Vidalı mil Resim 5. 2 Flanşlı somun Resim 5. 3 Lineer rulman Resim 5. 4 İndüksiyon mili Resim 5. 5 Çeşitli boyutta kaplinler Resim 5. 6 Mil bağlantı ucu ve yataklama Resim 5. 7 Mach3 programı arayüzü Resim 5. 8 Ölçü birimi belirleme Resim 5. 9 Eksenlerin seçimi Resim Motorların hız ve ivme ayarı VII

9 TABLOLAR DĠZĠNĠ Sayfa No Tablo 5.1 Vidalı mil ve Flanşlı somunun katalog değerleri KISALTMALAR CNC NC AC DC V A Nm d ROM MIT MCU CMM CAM Computer Numerical Control (Bilgisayar numerik kontrol) Numerical Control (Nümerik kontrol) Alternative Current (Alternetif akım) Direct Current (Doğru akım) Volt Amper Newton metre Vidanın diş dibi çapı Read Only Memory(Salt okunur bellek) Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Teknoloji Üniversitesi) Machine Control Unit(Makine kontrol ünitesi) Coordinate Measurement Machine (Koordinat ölçme makinesi) Computer Aided Manufactoring (Bilgisayar destekli imalat) VIII

10 1. GĠRĠġ Tarih boyunca, teknolojiyi takip eden, teknolojiye yatırım yapıp, teknolojiyi ilerleten devletler gelişmiş, diğerleri ise sürekli tüketici olmaktan kurtulamamış ve zamanla ekonomik bağımsızlıklarını kaybetmişlerdir. Bilgisayarların akıl almaz bir hızda gelişmelerinin sonucunda tasarımlar çok hızlı değişmekte, otomobil gibi çok kompleks olan makineler bile her an yeni tasarımlarıyla piyasaya çıkmaktadırlar. Bu hızlandırılmış tasarım süreci, imalatı da bu hıza ayak uydurmaya zorlamış ve CNC makineleri de yaygınlaşmaya başlamıştır. Tamamen bilgisayar kontrollü olarak çalışan CNC' ler tasarlanan bir parçanın birkaç saat içinde örneğini elinizde tutuyor olabilmenizi sağlar ki, bu tasarımın geliştirilebilmesi ve test edilebilmesi için inanılmaz bir fayda sağlamaktadır. Tabii ki seri üretimdeki bir parçanın hassas ve hızlı üretilmesini sağlaması da diğer çok büyük bir faydasıdır. Bu bitirme çalışmasında seri üretim için çok önemli bir eleman olan CNC makinelerine yer verilecektir. 1

11 2.GENEL BĠLGĠLER CNC Tezgahlarının Tarihçesi Sayısal tezgahların ortaya çıkmasında ve gelişmesinde iki ana faktör vardır. 1. Havacılık endüstrisinin ihtiyaçlarının artması 2. Bilgisayar teknolojisindeki büyük gelişmeler Havacılık endüstrisinde kullanılan parçaların çoğu,ince ayrıntılara sahiptir. Talaşlı işleme açısından bu durum üretimin hızını düşürdüğü gibi ölçü ve geometri tamlığı yönünden de sorunlar ve engeller yaratır. Bu sorunlar ve engeller değişik bir sistemle denetlenebilen takım tezgahlarının geliştirilmesi zorunluluğunu doğurmuştur. Sayısal denetimli tezgahların üzerinde çalışılmaya başlanması da helikopter pervanelerinin üretiminin hızlandırılması zorunluluğundan kaynaklanmıştır. ABD'deki Parsons şirketi 1947 yılında bir bilgisayarı koordinat delik tezgahında kullanarak bu yolda ilk adımı atmıştır. Havacılık endüstrisindeki hızlı gelişmeler, kullanılan malzemelerin türünde ve parçaların biçiminde sık sık değişiklikler yapılmasını gerektirmiştir. Bunun yanı sıra, parçaların geometrileri daha çarpıklaşmış ve ince ayrıntılar artmıştır. Dolayısıyla, ölçü ve geometri tamlığı gerektiren yöntemlerin araştırılması büyük önem kazanmıştır. Amerikan hava kuvvetlerinin talimatıyla ilk çalışmalar Parsons şirketi ile MIT (Massachusetts Institute of Technology) işbirliği ile 1949 yılında MIT 'nin Servo - mekanizmalar laboratuarında başladı. Daha sonraki çalışmaları MIT tek başına yürütmüştür ve 1952 yılında ilk prototip takım tezgahını ortaya çıkarmıştır. Prototip tezgaha Numerical control(nc ) takım tezgahı adı verilmiştir. Cincinatti Hydrotel dik frezesinin üç eksende sayısal kodlu komutlarla denetlenebilmesi takım tezgahları teknolojisinde bir evrimin öncüsü olmuştur. İlk sayısal denetimli tezgahlar radyo lambaları, röleler ve karışık makine kontrol birimleriyle donatılmıştı. Daha sonra elektronik teknolojisindeki gelişmelerle transistorlu devrelere geçilmiştir. Sayısal denetim teknolojisindeki sıçrama entegre devrelerin ortaya çıkmasıyla olmuştur. Artan kapasiteye karşılık bilgisayarların boyutları küçülmüş ve maliyetleri azalmıştır. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sayısal denetimli tezgahlara da yansımış ve üçüncü nesil tezgahlarda, mini bilgisayar tezgahın kontrolünü üstlenmiştir. ROM (Read Only Memory) teknolojisiyle programlar 2

12 bilgisayarın belleğine sürekli yerleştirilmiş ve sayısal denetim bilgisayara aktarılmıştır. Bu takım tezgahları Computer Numeric Control (CNC) olarak anılırlar Nümerik Kontrolün Tanımı Nümerik kontrol (NC), elektronik kontrol sistemleri aracılığı ile harekete geçiren ve bir dizi sayı ile belirtilen talimatlarla, tezgah hareketlerinin ve diğer değişik işlevlerinin kontrolünü tanımlayan bir terimdir. Bilgisayar destekli nümerik kontrol ise (CNC) kontrol sistemini bir bilgisayar yardımıyla kullanmaktır. Nümerik kontrol; ağaç işleme, kaynak, alevle kesme, levha şekillendirme, gibi çok geniş imalat işlemlerinde kullanılmaktadır. Fakat burada nümerik kontrollü tezgahların özellikle başarılı ve yaygın olarak kullanıldığı delme, tornalama ve frezeleme gibi genel atölye işlemlerine uygulanmasından bahsedilecektir NC Takım Tezgahları CNC takım tezgahlarından önce NC takım tezgahları özetlenilip, CNC tezgahları anlatılacaktır. Nümerik Kontrol (NC) metal ve diğer tür malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan her türlü takım tezgahında yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu tezgahlardan bazıları şunlardır: Torna tezgahı (lathe Machine) Freze tezgahı(miling Machine) Matkap tezgahı (Drilling Machine) Borlama Tezgahı (Boring Machine) Taşlama Tezgahı (Grinding Machine) Bütün NC takım tezgahlarının (Resim 2.1) kendilerine özgü kapasite, operasyon yetenekleri ve bir takım karakteristik özellikleri vardır. Bu nedenle tezgahın sahip olmadığı hiçbir işleme özelliği o tezgaha yaptırılamaz. 3

13 Resim 2.1 NC takım tezgahları NC takım tezgahlarında hafıza bulunmadığından bu tür tezgahlarda blok verileri sıra ile okunur ve işleme konulur. Bir iş parçasının imalatı esnasında tezgahın kontrol ünitesi (Machine Control Unit) bir bloktaki bütün verileri okur ve tezgahta gereken işlem operasyonlarını yerine getirir. Operasyonlar tamamlandıktan sonra bir sonraki bloğa geçirilir. Bu işlem sırasıyla program sonuna kadar devam eder. Parça programları standart kağıt şerit üzerindeki yer ve diziliş şekillerine göre farklı nümerik (sayısal) ve alfa nümerik (alfa sayısal) değer ve anlamları vardır. CNC takım tezgahlarının fiziksel tasarım ve konstrüksiyonları NC tezgahların aynıdır. Ancak NC takım tezgahlarında yapılmaları pratikte mümkün ve ekonomik olmayan bir dizi fonksiyonel özellikler bu tür tezgahlara ilave edilmiştir. Bu özellikler şunlardır; Tezgaha yüklenmiş olan parça programları, kontrol ünitesi hafızasında saklanabilir, buradan çağrılarak defalarca işletilir. Tezgah kontrol ünitesini besleyen özel bir güç kaynağı mevcuttur. Tezgahın enerjisi kesilse bile program vb. veriler muhafaza edilir. Parça programı üzerinde yapılması düşünülen değişiklikler istenildiği anda ve kolaylıkla yapılır. Değiştirilmiş olan program son şekliyle hem işletilir hem de hafızada saklanır. 4

14 Bazı rutin operasyonlar program içerisinde döngüler (Cycles) şeklinde tanımlanır ve gerekli yerlerde kullanılır. (Delik delme, delik büyütme, dikdörtgen cep frezeleme, kademeli ve konik tornalama, radyus tornalama vb. ) Bir iş parçası üzerinde döngüler dışındaki tekrarlanması gereken operasyonların programlama (ana program (Main Program)) içerisinde bir kez yazılır ve Alt Program (Sub Program) adıyla isimlendirilirler. Ana programın uygulanması sırasında bu alt programlar gerekli yerlerde çağrılarak işlem tamamlanır. Buna örnek olarak ADANA yazısının programını verebiliriz. Burada A harfi için bir alt program yazılır. Ancak bu program farklı X mesafesinde sadece koordinat tanımlamaları yapılmak suretiyle uygulanır. Böylece normal program %40 daha kısaltılmış olur. Bir parçanın programı yazıldığında normal olarak belirli tür ve çaptaki kesicilere işlenir. Programlama esnasında kesici çapının dikkate alınarak bazı belirli ölçüsel kaydırmaların yapılması gerekir. Halbuki kesici telafisi (Cutter Compensation) kolaylığı ile bu kaydırmalar CNC kontrol ünitesi (CNC Control Unit) tarafından programın işletimi esnasında yapılır. Kullanılan kesici kırıldığında ve aynı çapta başka bir kesici bulunamadığı durumlarda farklı çaptaki kesici ile programa kalınan yerden devam edebilme kolaylığı sağlar. Kontrol ünitesi yeni kesicinin çapına göre gerekli ölçüsel kaydırmaları yapar. Bilgisayar sayesinde konum değiştirmeler, devir sayısı ve ilerlemelerde optimum değerlere ulaşır. Bunun sonucu olarak CNC takım tezgahlarında ideal çalışma koşulları sağlanmış olur. Alın tornalama işleminde iş parçasının çapı sürekli olarak değiştiğinden buna bağlı olarak devir sayısının da değişmesi gerekir (Constant Surface Speed). Sonuç olarak elde edilen yüzey kalitesi ve hassasiyet konvansiyel tezgahlara (Conventional Machines) kıyaslanmayacak derecede iyidir. CNC kontrol ünitesinde bilgisayar kullanımı sonucu diğer pek çok bilgisayar ve sistemleriyle iletişim kurabilme avantajına sahiptir. 5

15 Parça imalatına geçilmeden önce görüntü ünitesi (Visual Display Unit) yardımıyla grafik olarak parça programının benzetimi mümkündür. Kesici aletlerin değiştirilmeleri her hangi bir manüel müdahale olmaksızın yapılır. Bunun için dönerli taretler (Rotery Turrets) yada paletli kesici magazinleri kullanılır CNC Tezgahların NC Tezgahlara Üstünlükleri CNC tezgahların, NC tezgahlarda yerine getirilmesi imkansız olan, ekonomik ve pratik olmayan bazı kontrol özellikleri şunlardır: a) Belleğe alınmış program: Parça programları tezgahın belleğine depolanabilir. Gerektiğinde tekrar kullanılabilir. Elektrik kesintileri veya tezgahın kapatılması durumlarında bile bu programlar kaybolmaz. b) Düzeltme kolaylıkları: Bellekteki parça programı üzerinde düzeltmeler yapılabilir. Yapılan bu düzeltmeler tezgah belleğine depolanabilir ve düzeltilmiş haliyle tekrar saklanabilir. c) Depolanmış şekiller: Frezede bölme dairesinde bulunan delikler, cepler açmak, delmek ve vida açmak gibi tekrarlanan işlemlerdeki sıradan işler depolanabilir ve gerektiğinde tekrar kullanılabilir. Bu şekilde sadece parametreleri belirterek, kaba işleme, işlem başlatma gibi işlemler, bilgisayar tarafından hesaplanıp gereken hareketler yapılır. d) Alt programlar: Tekrar edilen işlem sıraları için alt programlar hazırlanır ve gerektiğinde tekrar kullanılabilir. Bu özellik tekrar edilen şekiller için kullanılabilir. Örn: Aynı özellikteki deliklerin delinmesi. e) Geliştirilmiş kesici kompanzasyonu: CNC tezgahlarda kullanılan kesicinin gerçek boyutu önceden hesaplanan boyutundan farklı olabilir. Bu farkı kapatmak için tezgah kompanzasyon ve kaymalara izin verir. Böylece kesici aşındığında ve kırıldığında yerine takılan yeni kesici ile devam edilebilir. 6

16 f) Optimize edilmiş işletme şartları: İşleme şartları kontrol tarafından sürekli izlenir. Örneğin sırt tornalamada talaş kaldırdıkça parça çapı değişir. Bu durumda CNC tezgahı otomatik olarak ilerlemeyi ayarlar. g) Haberleşme sistemi: CNC kontrol birimleri birbiri ile ve ana bilgisayar ile haberleşme halindedir. Parça programları ana bilgisayarda hazırlanıp CNC kontrol birimlerine aktarılabilir. h) Program kontrol sistemleri: Birçok modern kontrol sistemi, parça programlarının simülasyonunu yapıp işleme yapmadan parçanın şekli görülebilir. i) Teşhis : Birçok modern CNC tezgahı elektronik operasyonlarını kendi kendine kontrol edebilir. Tezgahta ters giden bir şeyler olduğunda bu tezgah monitöründen görülüp zamanında müdahale yapılabilir. j) Yönetim bilgisi: CNC sistemleri ana bilgisayardaki hemen hemen bütün fonksiyonları kontrol ettiğinden tezgahın kullanımı ile ilgili bilgilere erişilebilir, kaydedilebilir ve paylaşılabilir. Ayrıca birçok modern CNC tezgahı ayrıca operatörün ilgilenmesine gerek kalmadan otomatik olarak takım değiştirir. [1] 2.4. CNC' nin Endüstriyel Uygulamaları [2] ĠĢleme Şüphesiz CNC 'nin en büyük kullanım alanı imalat alanıdır. Zaten ilk CNC tezgahının ortaya çıkması da ortaya çıkan işleme problemine bir cevaptı. CNC ' nin bu alandaki etkisi o kadar büyüktür ki potansiyelinden faydalanmak için yeni, devrim yaratan takım tezgahları geliştirilmiştir. Torna tezgahları(resim 2.2) veya işleme merkezleri gibi tezgahlar tek ayarlama ile birçok işlemi yapabilmektedir. Bunun dışında bu tezgahların gelişmesi, üretimin organize edildiği yeni fikirler ortaya atmaktadır. İşleme hücreleri, Esnek imalat sistemleri, Entegre üretim gibi sistemler CNC etkisinden dolayı ortaya çıkan fikirlerdir. 7

17 CNC kontrolü, işleme teknolojisinde torna ve freze ile de sınırlı değildir. Taşlama ve elektro-erozyon (EDM) gibi diğer pek çok üretim yönteminde de CNC tezgahlardan faydalanabilmektedir. Resim 2.2 CNC torna tezgahı Ġmalat ve Kaynak Parça işleme faaliyetlerinin arkasından üretim ve kaynak uygulamaları gelir. CNC temel olarak kontrollü bir işleme değil, kontrollü bir makine olduğundan makinenin ne olduğu çok önemli değildir. Plaka parçaların kesilmesinde asetilen, plazma, lazer veya su jeti kullanılmasında rahatlıkla CNC teknolojisinden faydalanılabilir. Ancak robotlu kaynak tekniklerinin esas uygulamaları daha fazla alternatif sunmaktadır. CNC ile kaynak teknolojisi, otomobillerin seri şekilde üretilmesi, beyaz eşyaların gövdelerinin birleştirilmesi gibi işlerde başarıyla kullanılmaktadır. Katlama veya sac kesme makineleri, boru bükme makineleri CNC' nin uygulama alanlarındandır Pres ĠĢleri CNC uygulamalarına destek ve paralel olarak delme çentik açma ve oyma uygulamaları CNC kontrollü olarak yapılabilmektedir. 8

18 Boşaltma ve delme: sac malzemeye uygun işlemlerdir. Burada malzemeden delinen kısım atılır, geri kalan kısım kullanılır. Çentik ve oyma: Bu tür uygulamalarda ise cihaz ileri geri giden bir zımbadan ibarettir. Bu işlem, sac malzemesine delik veya karmaşık şekilli oymalar işlenmek istendiğinde kullanılır. Zımbalama ve delme: CNC için ideal uygulamalardır. Basit standart bir zımba kullanarak basit bir şekilden karmalık bir şekle kadar çeşitli delme işlemlerinde kullanılır. Birçok durumda sac malzemeden maksimum miktarda parça çıkarmak için bilgisayardan faydalanabilir. Bu maksimum miktarda parçayı sac malzemenin üzerinde gösteren şemaya "yuvalama" (Nesting) denir. CNC pres tezgahı çok zaman alan bu şemanın çizimini otomatik olarak yapabilir Ġnceleme ve Ölçme CNC tezgahlarla karmaşık parçaları üretebileceğimiz gibi karmaşık şekilli parçaların geometrilerinin incelenmesi ve ölçülmesi de yapılabilir. 3 boyutlu koordinat ölçme makineleri (CMM) bu amaçla kullanılmaktadırlar. Bu makineler sadece tek parçaları değil, aynı zamanda monte edilmiş parçaları da sondalama ile ölçebilir ve diğer ölçümlerle karşılaştırabilir. Bazı şartlarda tezgahtan çıkan ilk parça ölçüldükten sonra elde edilen sonuçlar, kesicinin hareketlerini otomatik olarak ayarlayabilir. Böylece CNC tezgahına elle müdahale ortadan kalkar Montaj CNC montaj tezgahları, X ve Y koordinatlarını kullanarak yatay bir düzlemde parçaların bağlanması gereken yerlere monte ederek robotlara alternatif olabilir. Bu tezgahlara en belirgin örnek, elektronik endüstrisinde belirli parça ve entegre devrelerinin bir baskılı devre plakası üzerine takılmalarıdır. Operasyon hızı ve programlama kolaylığı robotların sunduğu esnekliğe göre daha önemli gelir. Diğer bir örnek de motorlu araçların kablo takımlarının monte edilmesidir. Burada farklı uzunluk ve renkteki teller daha önce belirlenmiş pim ve yollardan geçirilmelidir. Bunu 9

19 elle yapmak zor ve sıkıcıdır. Bunun için burada da CNC kontrolü ile bu tellerin ve pimlerin geçirilmesi yapılabilir Malzeme TaĢıma Malzeme taşımasında kullanılan CNC tezgahlar, endüstriyel robotlar şeklindedir. Robotlar, CNC uygulaması gibi düşünülmemesine rağmen programlama ve kontrol bakımından çok yakındır. 3. CNC Tezgahlar ve Geleneksel Tezgahlar CNC tezgahları aşağıdaki amaçlar doğrultusunda geliştirilmiştir: 1- Üretimin hızlandırılması ve birim maliyetinin azaltılması 2- İşlenmesi zor olan parçaların üretiminin kolaylaştırılması 3- Tekrarlayan parçaların boyutsal ve geometrik tamlığının daha yakından kontrol edilebilmesi 4- Geleneksel yöntemlerle işlenmesi mümkün olmayan parçaların üretilebilmesi CNC tezgahların kullanımına karar vermeden önce bu tezgahların avantaj ve dezavantajlarının dikkate alınarak incelenmesi gerekir. Genel bir fikir edinilmesi için bu avantaj ve dezavantajların bir bölümü aşağıda sıralanmıştır CNC Takım Tezgahlarının Avantajları Konvansiyonel tezgahlarda kullanılan bazı bağlama kalıp, mastar vb. elemanlarla kıyaslandığı zaman tezgahın ayarlama zamanı çok kısadır. Ayarlama, ölçü, kontrolü, manüel hareket vb. nedenlerle oluşan zaman kayıpları ortadan kalkmıştır. İnsan faktörünün imalatta fazla etkili olmamasından dolayı seri ve hassas imalat mümkündür. Kalifiye operatör ihtiyacına gerek yoktur. Tezgah operasyonları yüksek bir hassasiyete sahiptir. Tezgahın çalışma temposu her zaman yüksek ve aynıdır. Her türlü sarfiyat (elektrik, emek, malzeme vb.) asgariye indirgenmiştir. 10

20 İmalatta operatörden kaynaklanacak her türlü kişisel hatalar ortadan kalkmıştır. Kalıp, mastar, şablon vb. pahalı elemanlardan faydalanılmadığı için sistem daha ucuzdur. Depolamada daha az yere gerek vardır. Parça imalatına geçiş daha süratlidir. Parça üzerinde yapılacak değişiklikler sadece programın ilgili bölümünde ve tamamı değiştirilmeden seri olarak yapılır. Bu nedenle CNC takım tezgahlarıyla yapılan imalat büyük bir esnekliğe sahiptir CNC Takım Tezgahlarının Dezavantajları Her sistemde olduğu gibi CNC tezgah ve sistemlerinin avantajları yanında bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlar şunlardır; Detaylı bir imalat planı gereklidir. Pahalı bir yatırımı gerektirir. Tezgahın saat ücreti yüksektir. Konvansiyonel tezgahlara kıyaslandığında daha titiz kullanım ve bakım isterler. Kesme hızları yüksektir ve kaliteli kesicilerin kullanılması gerekir. Periyodik bakımları uzman ve yetkili kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır. 4. CNC Seçim Kriterleri ( 1 ) İşleme Merkezleri özellikleri sebebiyle önem arz ederler. Bu çok marifetli, yüksek kapasiteli, uzun ömürlü ve sonuçta pahalı tezgahların seçimi itina ile yapılmalı, hiçbir özelliği şansa bırakılmamalıdır. İşleme Merkezi Seçim Kriterleri satıcı açısından değil de İşletmeci açısından bakıldığında aşağıdaki sınıflara ayrılarak incelenebilir Ġhtiyaca Uygunluk Gerekli talaşlı işleme boyutları, iş mili devri, motor gücü ve torku, tablanın taşıyabileceği ağırlık (aparat + parça ağırlığı), magazine konulan takım adedi, gereken azami takım çapı ve uzunluğu, konum hassasiyeti ve tekrarlanabilirlik hassasiyeti iş parçası resminde gösterilen istekleri karşılamalıdır. 1 ( Bölüm 2.6 ) Erer, H, ( 2002 ) " CNC işleme merkezleri tezgahlarının seçim kriterleri", İstanbul 11

21 İşlenecek malzeme cinsi, yaş veya kuru kesme şartları, çevre sıcaklığı, elektrik akımının stabilizesi gibi dış faktörler tezgah performansını etkilediği için başlangıçta bunlara göre tedbir alınır. Kullanılacak kesici takım ve uçların özellikleri tezgah özellikleri ile örtüşmelidir Hassasiyet Değerlerinin Uzun Yıllar Boyunca Sağlanması Tezgah satın alındığında imalatçı tarafından yapılan hassasiyet testi değerlerini gösteren onaylı test sertifikası ile birlikte gelir. Tezgah kurulduktan sonra aynı testler tekrarlandığında bu sertifikada garanti edilen hassaslık değerlerine uygun sonuçlar elde edilmelidir. Öte yandan imalatçının önerdiği bakım programına uyulmaz ise hassasiyetin sürekli elde edilmesi beklenmemelidir. CNC tezgahların konvansiyonel tezgahlara nispetle fevkalade yüklü çalıştırıldığı bir hakikattir. Zira CNC tezgahı pahalı bir yatırımdır ve yatırımın makul bir sürede geri dönmesi bakımından 2 veya 3 vardiya çalıştırılması gerekir. İşleme sürelerini kısaltmak için yüksek kesme hızları ve ağır talaş pasoları kullanılır.böylece tezgah gövdesinin, yatakların, bilyeli vidalı millerin, ana motorun, iş mili yapısının ve genelde tüm diğer mekanik aksamın büyük zorlamalara dayanması, ayrıca mikronlar mertebesindeki başlangıç hassasiyetini uzun yıllar ilk günkü seviyesinde muhafaza etmesi beklenir. Tezgah seçilirken edinim bedelinden daha önemli olan husus, onun ilk günkü hassasiyetini uzun yıllar muhafaza etmesidir. Zira ucuz bir tezgah bir yıl sonra hassas işleri yapamayacak duruma geliyorsa, sadece kaba işlemeleri yapabiliyorsa aslında çok pahalı bir tezgahtır. Buna karşı daha pahalı fakat hassasiyetini örneğin on veya on beş yıl muhafaza eden, arıza sebebiyle durmayan, yedek parçası daima ve çabucak temin edilebilen bir tezgah çok iyi bir yatırımdır Kullanma Kolaylığı Aşina olmayan kişiler için İşleme Merkezi karmaşık ve işletilmesi zor bir tezgah olarak algılanabilir. Aslında tezgahın karmaşık bir yapıya sahip olduğu doğrudur. Farklı disiplinlerin meyveleri (mekanik, elektrik, elektronik, pnömatik, hidrolik elemanlar, bilgisayar donanımı ve nihayet yazılım) bir araya getirilerek belli bir harmoni içinde çalıştırılmaktadır. Ancak görüntüdeki bu karmaşıklık tezgahın kullanılmasını zorlaştırmaz, aksine kolaylaştırır. 12

22 Modern CNC tezgahları operatöre yol gösteren, programlama faaliyetlerini basite indirgeyen yazılımlarla teçhiz edilmişlerdir. Burada amaçlanan az tecrübeli (dolayısıyla temini kolay ve ucuz) operatörlerin, kısa zamanda ve tezgahın durmasına gerek olmadan parça işleme programını yapması, ekranda simüle etmesi, uygun ise tezgaha ham parçayı yükleyerek işlemesidir. Bunu yapabilen programlar aslında fevkalade sofistike yazılımlar olup, tezgah bilgisayarında kullanılan çipler de bu yazılımlara uygun ve özel olarak üretilmiştir. Tezgahın programlamada kullanılan diyalog programlarından birisine ve ayrıca ekranda simulasyon kabiliyetine sahip olması şarttır. Tezgah üzerinde yapılan programların diskete alınarak saklanması için Floppy disket sürücüsü ve Ofis Bilgisayarı bağlantısı için RS 232-C portu bulunması istenir. Tezgah bilgisayarı ofislerde kullanılan bilgisayarlara hiç benzemez. Yağlı ve kirli ortamlar, su ve nem, sarsıntı ve titreşim, manyetik alan gibi dış etkenler tezgah bilgisayarını normal fonksiyonlarını icra etmekten alıkoymamalıdır. Birçok CNC tezgahının yakınında kaynak yapıldığında ve hatta cep telefonuyla konuşulduğunda tezgah bilgisayarı elektromanyetik alan (transient signal) sebebiyle yanlış komut vermekte ve tezgah kendiliğinden bindirmekte ve iş durmaktadır. Hatta fırtınalı havalarda çakan şimşekler ve düşen yıldırımlar dahi tezgahın program dışı saçma sapan hareketler yapmasına yol açabilir. (bu konuda aktüel bir örnek cep telefonlarının şehirlerarası otobüslerin ve üst seviye otomobillerin ABS fren devrelerinde ortaya çıkardığı bozulmalardır) İşin kötüsü ne operatör ne de tezgahın sahibi tezgahın neden bindirdiğini çözemez. Sonuç yüklü tamir bakım giderleri ve yedek parça masraflarının yanında işin uzunca bir süre durmasıdır. Bunun tek çaresi tezgah kumanda devrelerinde elektriksel, manyetik veya elektromanyetik alanların tesirini sıfırlayacak koruyucu tertibatların kullanılmış olmasıdır. Bu tedbirlerin tezgah imalatçısı tarafından tasarlanması, alınması ve uygulanması arızaların pek çoğunun ortaya çıkmadan önlenmesini ve rantabl bir tezgah işletmesini sağlar. Her birinin patenti alınmış olan bu tedbirler pek çoktur ve bir örnek olarak tezgah kumanda devrelerinde fiber optik kablolama kullanılması gösterilebilir. Fiber optik sistem modüle edilmiş kızılötesi ışınla çalıştığından elektrik ve elektromanyetik alanlardan etkilenmez. 13

23 4.4. Proses Kontrolü ve Ġzlenilebilirlik Modern endüstriyel yöntemler kalitenin üretim sırasında yaratılmasını emreder. Kalite Kontrolü mefhumu terk edilmiştir. Yeni kural Kalite Güvencedir. CNC İşleme Merkezi tam bu kavramı sağlayacak özelliklere sahiptir. Tezgah bilgisayarı programcının (veya CAM yazılımının) girdiği veriyi işleyerek iş parçasının teknik resimde gösterilen özelliklere uygun olmasını sağlar, kontrol eder, düzeltir. Bu işlemleri ilk parçadan itibaren devamlı tekrarlar. Kalite güvence için gereken girdileri hazırlar ve istenen bilgisayara gönderir. Bu anlatılandan çıkan sonuç, İşleme Merkezi denilen makinenin görevinin sadece iş parçasını işlemek olmayıp onun kalite güvence mefhumuna uygun olmasının garanti altına alınmasıdır. İşte bu nokta, CNC tezgahlarını diğer tezgahlardan ayıran ve üstün kılan özelliktir. Örneğin araçlarda kullanılan ve emniyet parçası olarak sınıflandırılan bazı parçaların üretim sırasında vaki işleme şartlarının kayıtlarının on yıl veya daha uzun süreyle muhafaza edilmesi kanun gereğidir. Bu gereksinim CNC İşleme Merkezi kullanıldığında kendiliğinden karşılanır Yapılan Ġşlerin Kontrolü (Süper Kontrol) Gerek tezgahın boşta geçen zamanları gerekse operatörün vardiya süresinde ne kadar zaman boyunca çalıştığı tezgah bilgisayarının hafızasına kaydedilir ve istendiğinde çağrılarak ekranda görülür veya printerda bastırılır. Örneğin dün veya evvelki gün, tezgahın iş milinin kaç saat döndüğü, kaç adet parça işlediği, kaç dakika cereyan kesildiği, operatörün tezgahın başından kaç dakika ayrıldığı, tezgahın hammadde yokluğu sebebiyle kaç dakika atıl durduğu, kaç dakika takım ölçme ve ayarlanmasına sarf edildiği, kaç dakika bakım yapıldığı ve buna benzer bir çok bilgiyi tezgah bilgisayarından öğrenmek, diske kaydetmek veya RS232 den kabloyla ofis bilgisayarına taşımak mümkün ve fevkalade faydalıdır. Bilgiler yazılı olduğundan atölye sorumlusu, operatörün işe geç başlaması veya erken bırakması veyahut belirlenen performansı sağlamaması durumunda derhal gereken tedbirleri alacaktır. 14

24 4.6. Tezgahın Güvenirliği İşletmeci için bir siparişin zamanında yetişmesine bütün birimlerin çaba harcadığı bir sırada üretim tezgahının arızalanması kadar can sıkıcı bir olay yoktur. Günümüzde tam zamanında üretim (Just in time) ihtiyaçları sebebiyle tezgah güvenirliği önem sırasında yukarılara tırmanmıştır. Eğer tezgahınız arızalı ise ve bir aydan bu yana parça bekliyorsa işinizi kaybetmeniz olasıdır. Yedek parça stoklamak bir çözüm olabilir ama büyük mali kaynak gerektirir. Tezgah üreticileri hatasız tasarım ve kaliteli üretim ile yeterli derecede güvenli tezgah üretebilirler. Buna geçmiş yılların tecrübelerini ve dünyanın çeşitli bölgelerinde çok farklı iş sahalarında çalışan müşterilerden toplanan bilgileri ekleyerek mükemmele yakın tezgahlar çıkarırlar. Patentlerle korunan innovasyonlar gelişmenin sürekliliğini sağlar. İyi incelenmiş müşteri talepleri teknolojik bilginin kaynağıdır. Firma içi sürekli eğitimler bilgiyi tezgah üreticisine bağlayarak innovasyonları destekler. Bu sebeplerden dolayı İşleme Merkezi seçiminde üretici firmanın kimliği ve referansları fevkalade öne çıkar. Mekatronik kelimesi, mekanik ve elektronik aksamın birbiri için en uygun tarzda tasarlanmış ve yapılmış olmasını içerir. Bazı tezgah imalatçıları motorları, enkoderleri, elektrik kumanda ve enerji panolarını piyasadan satın alarak kendi yaptıkları mekanik sistemlere ilave ederler. Böyle tezgahlarda bir arıza ortaya çıktığında mekanik imalatçısı ile elektronik imalatçısı ve elektrikli aletlerin imalatçısı suçu birbirine atarlar, fakat bu arada tezgah sahibinin işi durur. Bu sebeple tezgah seçiminde mekanik aksamın, elektrikli aksamın, elektronik aksamın, bilgisayarın ve hatta bilgisayar yazılımının bir tek imalatçı tarafından birbiri için tasarlanmış ve üretilmiş olması, servisinin ve yedek parçaların tek elden temin edilebilmesi, tezgahın sahibi ve ondan para kazanan kimse için inanılmaz derecede önemlidir, ancak maalesef bu durum insanın başına gelmeden değeri anlaşılmaz Geri Ödeme Süresi Bir CNC İşleme Merkezi müşterinin mali prensiplerine göre makul bir sürede kendini geri ödüyor ise satın alınır. Tezgahın takım değiştirme, program yazma ve 15

25 değiştirme, ölçme gibi prodüktif olmayan zamanlarının minimumda kalması istenir, aksi takdirde geri ödeme süresi artar ve rantabilite azalır. Tezgah bilgisayarı ve bilgisayara yüklenmiş yazılım yukarıda anlatılan hususları hataya yol açmayacak tarzda gerçekleştirmelidir. Ayrıca program yapımında operatöre yol göstermeli, birçok programları hazırda tutmalı ve operatöre sunmalıdır. Bilgisayar tezgah operasyonlarını sürekli denetlemeli, istenmeyen durumlarda tezgahı durdurmalı ve bir uyarı alarmı ile nerede uygunsuzluk olduğunu operatöre bildirmelidir.tezgahın arızasız çalışması geri ödeme süresini kısaltır.kaliteli ve bakımlı bir tezgah iş değişikliği veya başka sebeple satıldığında yüksek bir fiyata elden çıkarılabilir. Oysa ki ucuz tezgahın ikinci el satış bedeli zarara yol açar Eğitim, Servis ve Yedek Parça Temininde Süreklilik Her tezgah hatalı program, yanlış takım seçimi, operatör hatası, dalgınlık, eksik eğitim ve benzeri sebepler dolayısıyla arıza yapabilir. Önemli olan tezgahı en kısa zamanda standart çalışır konumuna geri getirmektir. Tezgah bilgisayarı çeşitli olumsuz durumları önceden önleyecek bazı özelliklere sahiptir. Örneğin iş mili azami devri 5000 devir/dakika ise programcı 6000 devirlik bir program hazırlasa tezgah buna itaat etmez ve alarm verir, niçin işlem yapmadığını da ekranda bildirir. Bütün bu durumlarda tezgah çalışmadığında işletmecinin yardımına koşacak tek kurtarıcı, o tezgahın mümessillik şirketinde bulunan servis mühendisidir. Servis 24 saat / 7 gün esası üzerine kurulmuş olmalı ve gerekli yedek parçayı ya kendi deposundan çıkarmalı ya da en kısa zamanda dış ülkeden getirmelidir. En ucuz, en marifetli ve en kaliteli tezgahı almış olsak bile servisi yoksa veya müşteri memnuniyetini sağlayacak seviyeden uzak ise, o tezgah işletmesi pahalı bir tezgahtır. Satılan tezgahın müşterinin atölyesine kurulması, işletmeye alınması, operatörlere ve programcılara eğitim verilmesi, iş parçası programının yapılarak parça işlenmesi ve kalite grubu tarafından kabul edilmesinin sağlanması, gerekli yedek parça stokunun yıllar boyunca temin edilmesi, olabilecek arızaların makul bir sürede onarılması, zaman içerisinde müşteri tarafından ihtiyaç duyulan teknik desteğin sağlanması, müşteri açısından olmazsa olmaz konulardır. 16

26 4.9. Konstrüksiyon Özellikleri Bir CNC konstrüksiyonundan beklenen özellikler; yüksek mukavemet, yüksek rijitlik, hafiflik ve dinamik kararlılıktır. Yüksek mukavemeti sağlayabilmek için konstrüksiyonda seçilen malzeme ve geometri çok büyük önem taşımaktadır. Bu proje dahilinde tasarlanan CNC' de bir ağaç ürünün olan medefe kullanılmaktadır. Medefe seçilmesindeki ana etmen kolay şekil verilebilir olmasıdır. Hareketli parçaların istenilen yerlere kolayca montajı ve demontajı büyük önem taşımaktadır. Malzemenin ağırlığının yeterli olmasından dolayı meydana gelecek ufak sarsıntılardan ve motorların çalışmasıyla oluşacak titreşim engellenmiştir. Bunu rağmen CNC 'yi bir yere sabitlemek en iyi yöntemdir. Medefe presleme yöntemiyle üretildiği için kullanılan malzeme düzgün bir geometriye sahiptir. Medefe gövdenin bir diğer avantajı ise malzeme teminin kolay ve ucuz olmasıdır. Yani parçalarda herhangi bir bozulma veya uygunsuzluk meydana gelse yenisiyle değiştirmek kolaydır. Buda bize çalışmamızda yedek parça avantajı sağlamıştır. 5.CNC TASARIMI ve GERÇEKLEMESĠ Bitirmemizin bu kısmında uygulama olarak yaptığımız CNC tezgahı hakkında bilgiler verilecektir. Bir CNC tezgahı yapılırken seçilen malzemeler ve bunların özelliklerine değinilecek CNC Tezgah Tipinin Seçilmesi CNC tezgahı tarzı bir bitirme projesi aldıktan sonra en zor aşama nasıl bir CNC tezgahı yapacağımıza karar vermemiz oldu. Öncelikle bizden ne isteniyordu. İstenilen özelliklere göre bir CNC tezgahı seçmeye karar verdik. Bitirme hocamızla görüştüğümüzde yapılacak işin ancak bir 3 eksen kontrolü ile olacağını söyledi. Bizde yeterli araştırmaya yaptıktan sonra 3 eksenli bir CNC tezgahı yapmaya karar verdik. 3 eksenli CNC tezgahı yapmak için görsel olarak bilgi edinmek için tabelacıların ve makine firmalarının kullandığı CNC makinelerini incelemek için Trabzon sanayisinde birkaç firmaya uğradık ve bilgi edindik. Bu bilgiler ışığında yapacağımız CNC tezgahının 17

27 3 boyutlu görümünü(şekil 5.1) çıkardık. Yapacağımız CNC tezgahının ana gövdesi medefeden olacağından gerekli çizimler yapılarak kesilmesi için marangoza verildi. Kullanılacak motorlar ve diğer elektronik malzemelerin listelerini çıkartıldı. Malzemelerin temini için Mühendislik Dekanlığına dilekçe yazıldı. Şekil Eksenli CNC tezgahının görünüşü 5.2. CNC Parçalarının Tanıtılması Projemizde yapacağımız tezgah 3 eksende hareket edeceği için hareketli parçaların iyi yataktanmış olmaları gerekmektedir. Parçalara hareket verme işlemi iki adet indüksiyon mili üzerinde bulunan lineer rulmanlar tarafından yapılacaktır. Yataklanan kısımların 18

28 motorlar tarafından hareket ettirilebilmesi için bir vidalı mil ve üzerinde bulanan flanşlı somundan faydalanılmıştır. Aşağıda kullandığımız bazı parçalar ve özellikleri verilmiştir Vidalı Mil ve FlanĢlı Somun Projemizdeki en önemli parçalardan biridir. Çünkü motorun mekanik gücünü CNC' nin hareketli kısımlarına aktaran öğelerdir. Projemizde 3 adet vidalı mil(tablo 5.1)ve 3 adet flanşlı somun kullandık. Tablo 5.1 Vidalı mil ve Flanşlı somunun katalog değerleri Kullandığımız malzemelerin kodları vidalı mil için RM 2005(Resim 5.1) ve flanşlı somun için 2005 FSU(Resim 5.2)' dur. Bizim için önemli olan kriterler d ve hatve olmuştur. Resim 5.1 Vidalı mil 19

29 Resim 5.2 Flanşlı somun Ġndüksiyon Mili, Lineer Rulman ve Bağlantı Parçaları Hareket eden kısımlar motordan aldıkları güçle rahatça hareket edebilmeleri için lineer rulmanlar(resim 5.3) yardımıyla indüksiyon mili(resim 5.4) üzerine oturtulmuştur. Resim 5.3 Lineer rulman Resim 5.4 İndüksiyon mili Motorun mekanik gücünü vidalı mile aktarmak için kaplin(resim 5.5) yardımıyla motor vidalı mile bağlandı. İndüksiyon milllerini medefe gövde üzerine tutturmak için mil bağlantı ucu(resim 5.6) kullanılmıştır. Ayrıca vidalı milin uçlarınada motora yük binmemesi için yataklama rulmanları(resim 5.6) konmuştur. 20

30 Resim 5.5 Çeşitli boyutta kaplinler Resim 5.6 Mil bağlantı ucu ve yataklama rulmanı(ortada) Motor ve Sürücü Seçimi Cnc tezgahı 80cm uzunluğunda 60cm genişliğindedir. Ancak işleme yüzeyi 60cm*40cm=2400 ' dir. Motorlar şeçilirken bu işleme alanı kriteleri ve hareketli parçaların ağırlığı göz önüne alınmıştır. Motorların torku bu hareketli kısımları rahatça hareket ettirecek büyüklükte olmalıdır. Bu kriterlere göre ana hareketi sağlayacak olan step motor 4.5Nm(Ek 1), diğer iki step motor ise 3Nm(Ek 2) olarak seçilmiştir. cnc tezgahında 21

31 malzeme işleme yapacak olan motor ise yüksek devirli Dremel 300 [6] el motoru(ek 3) olarak seçildi. [5] Step motorların sürülmesi için sereken sürücü kartları ise aldığımız motorların özelliklerine göre seçilmiştir. Ana motoru sürmek için 7,8 A'lik(Ek 4) diğer iki motoru sürmek içinise 4,2 A' lik(ek 5) sürücüler alınmıştır. Kontrolü sağlayacak genel devre yapısı Şekil 5.2' de verilmiştir. Şekil 5.2 Genel devre 22

32 Trafo ve Besleme Kartı Beslediğimiz motorlar ve elektronik elemanlar aynı gerilimde çalışmadığından gerilimleri düzenlemek için özel trafo sardırılmasına karar verdik. Bu trafo 1000W gücünde ve farklı gerilim uçlarına sahiptir. Trafonun genel yapısı Şekil 5.3' da açıkça görülmektedir. Trafoya 220V AC gerilim uyguladığımızda sekonder tarafından 50V AC, 30V AC ve 12V AC alınmaktadır. Trafodan alınan gerilimler AC voltaj olduğundan dolayı bu gerilimleri önce köprüler yardımıyla doğrulttuk daha sonra da gerilimlerin regülasyonu için besleme kartını (Şekil 5.4) hazırladık. Hazırlanan bu kartın PCB'si çizildi(şekil 5.5) ve baskı devresi yapıldı. Besleme kartı üzerinde 68V DC, 36V DC, 12V DC ve 5V DC çıkışlar bulunmaktadır. Gerilimler besleme kartı üzerinde alınarak kontrol kartı üzerindeki noktalara bağlantısı yapılmıştır. Şekil 5.3 Özel sarımlı trafonun yapısı 23

33 Şekil 5.4 Besleme kartı genel görünümü 24

34 Şekil 5.5 Besleme kartı PCB görünümü 25

35 Sürücü Kartının Hazırlanması MACH3 programı ile motorları kontrolünü bilgisayarın paralel portundan yapacağız. Ancak programın çıktısı ile motorları kontrol edebilmek için sürücü düzeneğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için kontrol kartı hazırlanmış(şekil 5.6) ve baskı devresi(şekil 5.7) yapılmıştır. Şekil 5.6 Kontrol kartı genel görünümü 26

36 Şekil 5.7 Kontrol kartı PCB görünümü 27

37 Bilgisayarın paralel portuna(şekil 5.8) bağlanan kontrol kartıyla motorları sürebilmek için 74LS09 AND kapısı(ek 6) kullanılmıştır. Paralel porta gelen program çıktısı ile motorlara ve sisteme hareket verilir. Step motorların sürülmesi kolay bir işlem olmadığından burada kalibrasyon ayarları iyi yapılmalıdır. Aksi takdirde hareketli kısımların istenilen koordinatlara gitmesi zorlaşır. Şekil 5.8 Paralel port uçları [7] MACH3 Programı Mach3 programı paralel porta çıkış verebilen 4 eksene kadar CNC' lerin kontrol edilmesine imkan tanıyan, dxf ve image importuna sahip her türlü CNC kodlarını tanıyabilen kullanışlı bir CNC kontrol programıdır. Programın ara yüzü Resim 5.7' de görülmektedir. Programın ara yüzünde ki X,Y,Z ve 4 kutuları tezgahın eksenlerini temsil etmekte ve içindeki rakamlarda tezgahın şu an bulunduğu koordinatlarını göstermektedir [4]. Kontrol devresi ile kontrol programının uyumluluğunu sağlamak için aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır; [3] 1) Config Setup Units menüsünde kullanılacak olan ölçü birimi belirlenir (Resim 5.8). 2) Config Ports and Pins Port Setup and Axis Selection menüsünde kullanacak eksenler seçilerek, Lpt Port adresi işaretlenir (Resim 5.9). 3) Config Ports and Pins Input Pins menüsünden hangi pinin, hangi ekseni yönlendireceği ayarlanır. 4) Config Motor Tuning menüsünden eksenlerin hız ve ivme ayarları yapılır (Resim 5.10). 28

38 Resim 5.7 Mach3 programının arayüzü Resim 5.8 Ölçü birimini belirleme 29

39 Resim 5.9 Eksenlerin seçimi Resim 5.10 Motorların hız ve ivme ayarı 30

40 6.SONUÇLAR Bu çalışmayla birlikte üniversite eğitimi boyunca gördüğümüz teorilerin pratik uygulamaya aktarılmasını konusunda büyük bir deneyim sahibi olduk. 3 Eksenli CNC Tezgahı isimli bitirme projemizde bir taraftan bir CNC tezgahının genel özelliklerini verirken diğer taraftan yaptığımız sistem üzerinde bu kriterleri birebir uygulamaya çalıştık. Yaptığımız çalışma sonucunda mühendislik bölümleri için bitirme ödevlerinde bir uygulama yapmanın ne kadar gerekli olduğunu kavradık. Çünkü mühendislikte bir işi teorikten pratiğe dökerken her şeyin kağıt üzerindeki kadar kolay olmadığını anladık. Çok küçük ve hemen yapabileceğini düşündüğümüz şeylerin bizi günlerce uğraştırabileceği gerçeğiyle yüzleştik. Fakat bu problemlerin çözümü sürecinde öğrendiğimiz şeylerin bizi mühendislik hayatında başarılara götüreceği kanısındayız. 31

41 KAYNAKLAR [1] Dinçel, M., ''CNC Takım Tezgahları'', Tekirdağ Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Diploma Çalışması, Tekirdağ, [2] Akkurt, Mustafa, ''Bilgisayar Destekli Takım Tezgahları'', Birsen Yayınevi, İstanbul, [3] İnceoğlu, Zülfü, ''Cnc Takım Tezgahlarında Programlama Esasları'', Erkam Matbaası, İstanbul, [4]Art Soft Using Mach III Mill, [5]Leadshine Technology, [6]Dremel 300 Series [7]Parallel Printer Port, 32

42 EKLER Ek 1 Ek 2 Ek 3 Ek 4 Ek 5 Ek 6 Ek 7 Ek 8 Ek 9 Ek 10 Ek Nm motor özellikleri 3Nm motor özellikleri Dremel 300 el motoru özellikleri 7.8A step motor sürücüsü özellikleri 4.2A step motor sürücüsü özellikleri 74LS09 AND kapısı özellikleri CNC fotoğrafları-1 CNC fotoğrafları-2 CNC fotoğrafları-3 CNC fotoğrafları-4 CNC fotoğrafları-5 33

43 Ek 1 4.5Nm Motor Özellikleri 34

44 Ek 2 3Nm Motor Özellikleri 35

45 Ek 3 Dremel 300 El Motoru Özellikleri 36

46 Ek 4 7.8A Step Motor Sürücüsü Özellikleri 37

47 Ek 5 4.2A Step Motor Sürücüsü Özellikleri 38

48 Ek 6 74LS09 AND Kapısı Özellikleri 39

49 Ek 7 CNC Fotoğrafları-1 40

50 Ek 8 CNC Fotoğrafları-2 41

51 Ek 9 CNC Fotoğrafları-3 42

52 Ek 10 CNC Fotoğrafları-4 43

53 Ek 11 CNC Fotoğrafları-5 44

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI C A M MESLEKİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI CNC TEZGAHLARI Günümüzde tarım ve diğer insan iş gücü gereksinimini azaltmak ve seri imalata yani fabrikasyona geçebilmek için makinalar ve bu makinalar için takım

Detaylı

CNC TAKIM TEZGAHLARI ve CNC PROGRAMLAMA BALIKESİR 2012 ÖNSÖZ Balıkesir Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde verilmekte olan CNC tezgahlar dersi içeriğine uygun olarak hazırlanan bu ders notlarında

Detaylı

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118

file:///d:/d_arsiv/diger/d_iml451/slaytlar/materyaller/tak.tez/cnc... << Geri Ana sayfa >> Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 1 of 9 05.11.2008 11:06 Makina & Metal Kalıp Teknolojisi Eurocomnet e-mail > Makina & Metal Ekim 2001/Sayı 118 Modern üretimde sayısal kontrollü (NC-CNC) takım tezgahları, endüstriyel

Detaylı

1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI

1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI 1.MODER ÜRETĐMDE SAYISAL KO TROLLÜ C C TAKIM TEZGAHLARI 1.1.Giriş : Modern üretimin temelini sayısal kontrollü takım tezgahları oluşturmaktadır. Türk metal işleme endüstrisinde günümüzün en yaygın ve gelişmeye

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ METAL MODELLEME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 3. KONTROL SİSTEMLERİ

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 3. KONTROL SİSTEMLERİ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ-3 Standartlara ve tekniğine uygun olarak geçiş kontrol sistemlerinden Bekçi Tur Kontrol Sistemleri, Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleri (PDKS ), X-Ray Cihazı, Biometrik

Detaylı

AKILLI STOK SİSTEMİ. 243405 Mustafa Kerem ARMUTCU. 243397 Mehmet SÖNMEZ DOÇ. DR. AYTEN ATASOY. Mayıs 2014 TRABZON

AKILLI STOK SİSTEMİ. 243405 Mustafa Kerem ARMUTCU. 243397 Mehmet SÖNMEZ DOÇ. DR. AYTEN ATASOY. Mayıs 2014 TRABZON AKILLI STOK SİSTEMİ 243405 Mustafa Kerem ARMUTCU 243397 Mehmet SÖNMEZ DOÇ. DR. AYTEN ATASOY Mayıs 2014 TRABZON AKILLI STOK SİSTEMİ 243405 Mustafa Kerem ARMUTCU 243397 Mehmet SÖNMEZ DOÇ. DR. AYTEN ATASOY

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ CNC TORNA İŞLEMLERİ 1 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta

Cevap Süreleri. İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta MAYIS 2014 - Sayı:57 Yıl:8 12 İşyerlerinde Elektrik Güvenliği NFPA 70E-2012 Standartı Hakkında Bilinmesi Gereken 10 Kilit Nokta 18 Özelleştirilmiş Basınç Diferansiyel Modülü Yüksek Basınca Dirençli Akış

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır.

Sayısal kontrol, metal ve metal olmayan her türlü malzemelerin talaş kaldırmak suretiyle işlenmesinde kullanılan tüm takım tezgahlarında kullanılır. 1. NC (NUMERİCAL CONTROL) Sayısal kontrol (NC Numerical Control), takım tezgahlarının sayı harf vb. sembollerden meydana gelen ve belirli bir mantığa göre kodlanmış komutlar yardımıyla işletilmesidir.komutlar

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI

KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI İSTANBUL TİCARET ODASI KALIPÇILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN Serap ALP Ekim,2005 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. Kalıpçılığın Tarihi 1.2. Kalıpçılıkla İlgili Tanımlar ve Kalıp Çeşitleri 2.

Detaylı

Bilgisayar Destekli İmalat

Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli İmalat Bilgisayar Destekli Đmalat (Computer Aided Manufacturing-CAM) CAM, planlama, yönetme ve bir imalat işleminin kontrolünün doğrudan veya dolaylı olarak bilgisayar yardımı ile yapılmasıdır.

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ HATA KODLARI VE MODİFİKASYON ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME

METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC LAZERLE KESME 521MMI252 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇAY FABRİKALARININ MODERNİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Akif KARAFİL AĞUSTOS 2010 TRABZON KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SİSTEMLERİNİN BAĞLANTILARI ANKARA 2007 Milli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SCADA SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR FİRMADA FABRİKA İÇİ LOJİSTİK SÜRECİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ Gizem ÇOBAN Tuğçe GÜVEN Danışman

Detaylı