Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU"

Transkript

1

2

3

4 Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

5 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları: 1 Yayın Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Baki Çakır Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem Öztel Arş. Gör. Hüseyin Burgazoğlu Yayıncı adresi: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi A Blok / KIRKLARELİ Tel: (10 Hat) Fax: Web: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Bu kitabın bütün yayın hakları Kırklareli Üniversitesi ne aittir. Kapak Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Han Ergüven Abdurrahim Yüce İç Düzen Abdurrahim Yüce Baskı Sayısı 1. Basım Baskı Adedi 2000 ISBN Baskı Tarihi Nisan 2011 Baskı Yeri Erkam Matbaası Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Cad.No: 117/2 A-D İkitelli / İstanbul

6 İÇİNDEKİLER Takdim... Önsöz... Açılış Programı / Openning Program... 1 GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ EXAMPLES OF ENTREPRENEURSHIP The Relationship between Government Investments and Firm Agglomerations at TR21 Sub-Region: Panel Causality Analysis Research Assistant Ibrahim AL, Associate Professor Mustafa Kemal DEGER, Research Assistant Murat Can GENC Role of Entrepreneurship of Private Sector: An Overview to Sugar Industry Samet KAVOĞLU Geleneksel Gıdalarda Pazarlama ve Girişimcilik: Tekirdağ Peynir Helvası Örneği Marketing and Entrepreneurship in Traditional Foods: Tekirdag Cheese Halva as an Example Öğr. Gör. Tuna ŞENER, Öğr. Gör. Cem KOLUKIRIK, H. Selçuk ETİ GİRİŞİMCİLİK - KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ENTREPRENEURSHIP - WOMEN ENTREPRENEURSHIP Sosyal Girişimcilik Social Entrepreneurship Yrd. Doç. Dr. Tülay GÜZEL Kadın Girişimciliği ve Kooperatifler Women Entrepreneurship and Cooperatives Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR, Arş. Gör. Dr. Emine YILMAZ VII IX XI

7 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Kadın Girişimcilerin Ekonomik Sürece Katılımları ve Örgütlenme Yaklaşımları Women Enterprises Participation to Economic Process and Organization Approaches Dr. Emine YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR, Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN, Dr. Sema KONYALI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATIVE ENERGY SOURCES Enerji Verimliliği Kapsamında Yapılarda Doğal Aydınlatma Yöntemleri: Kırklareli Örneği Natural Illumination Methods as Part of Efficient Use of Energy: Kirklareli as an Example Öğr. Gör. Sertaç GÖRGÜLÜ, Yrd. Doç. Dr. Süreyya KOCABEY, Yrd. Doç. Dr. İzzet YÜKSEK, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN Trakya Bölgesinin Biyogaz Potansiyeli ve Mevcut Potansiyelin Bölge Ekonomisine Katkısı Üzerine Bir İnceleme A Review for the Biogas and Contribution of Present Potential to the Economy of the Region Arş. Gör. Cem DOĞRU Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi Production of Biogas from Organic Waste Prof. Dr. Aydın GÜREL, Arş. Gör. Zeynep ŞENEL GİRİŞİMCİLİK - EĞİTİM İLİŞKİSİ ENTREPRENEURSHIP - EDUCATION Innovative Entrepreneurship in Selected Countries: The Case of Turkey, Bulgaria and Romania Öğr. Gör. Dr. A.Orçun SAKARYA Farklı Eğitim Düzeyindeki Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Konusunda Görüş Farklılığının Araştırılması Research on Diversity of Views of University Students in Different Levels of Education about Entrepreneurship Prof. Dr. Cengiz YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Tuncer ÖZDİL, Arş. Gör. Didem TEZSÜRÜCÜ, Öğr. Gör. Yasin KARADENİZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Yalova Ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma Inclination to Entrepreneurship of Vocational High School Students: A Comparative Research by Yalova and Kadir Has Universities Yrd. Doç. Dr. Orhan KOÇAK, Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVİ KIRSAL KALKINMA RURAL DEVELOPMENT KÖYDES Project as a Instrument of Rural Development and Its Effect on the Infrastructure of Villages of Kırklareli Dr. Gökhan ZENGİN XII

8 İçindekiler Şikago Kenti Örneğinde Ekonomik Coğrafyanın Yeniden Keşfi ve Trakya Bölgesi İçin Çıkartılabilecek Dersler Reassessment of Chicago Economic Geography and Lessons for Thrace Mehmet Lütfi ARSLAN Trakya Bölgesindeki Tarımsal Üreticilerin Ek Gelir Olanakları: Tarım Turizmi Additional Income Opportunities for the Agricultural Producers in Thrace: Agricultural Tourism Dr. Harun HURMA, Doç. Dr. Ahmet KUBAŞ, Öğr. Gör. Çağdaş İNAN TURİZM - MARKALAŞMA TOURISM - BRANDING Destinasyon Markalaşması: Vize nin Turizm Destinasyonu Olarak Pazarlanması ve Markalaşması Destination Branding: Marketing and Branding of Vize as a Touristic Destination Yrd. Doç. Dr. Kamil MALKOÇLU, Yrd. Doç. Dr. Nihat Kamil ANIL, Öğr. Gör. Ebru BİLGEN 231 City-Branding and It s Effect on the Local Development: Can Kırklareli Become A City Brand? Arş. Gör. İskender GÜMÜŞ, Arş. Gör. Gökhan ÖVENÇ Şehir Markası Yaratma Süreci ve Marka Şehir Çerçevesinde Kırklareli İlinin Değerlendirilmesi Contributions of City-branding to Socio-economic Development Yrd. Doç. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ, Arş. Gör. Beste Burcu VURAL TURİZM VE BÖLGESEL KALKINMA TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT Bölgesel Kalkınmada Turizmin Etkisi: Bozcaada-Gökçeada Arz Kesimi Üzerine Araştırma The Role of Tourism in Regional Development: A Research on Tourism Supply of Bozcaada and Gökçeada Öğr. Gör. Murat AKSU, Öğr. Gör. Bahadır SEZER, Öğr. Gör. Ali ÇAKIR Çiftlik Turizminin Sosyoekonomik Kalkınmaya Etkileri: Trakya Bölgesi İçin Oluşturulabilecek Stratejiler Effects of Farm-based Tourism on Socio-Economic Development: Possible Strategies for Thrace Region Yrd. Doç. Dr. Kaplan UĞURLU Bölgesel Kalkınma Farklılıklarının Giderilmesinde Turizm Sektörünün Rolü ve Önemi The Role and Importance of Tourism Industry about Removing Regional Development Differences Yrd. Doç. Dr. Nur ERSUN, Yrd. Doç. Dr. Kahraman ARSLAN XIII

9 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu XIV YENİLENEBİLİR ENERJİ VE KALKINMA RENEWABLE ENERGY AND DEVELOPMENT Kırklareli İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Bölgesel Kalkınmaya Olan Etkilerinin İncelenmesi A Research on Effects of Using Renewable Energy Resources on Regional Development in Kirklareli Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN, Öğr. Gör. Tarkan PERAN Kırsal Turizmde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması: Poyralı Köyü nde Uygulanabilirliği Use of Renewable Energy Sources in Rural Tourism: Practicability in Village of Poyrali Öğr. Gör. Ali ÇAKIR, Öğr. Gör. Gülay ÇAKIR, Sibel DURSUN, Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar DURSUN Dönemi Organik Tarım Uygulamaları, Trakya Bölgesi nin Görünümü ve Gelecek Perspektifi Organic Agricultural Applications Between , The Current Outlook of Thrace and its Future Perspective Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANBAZ, Arş. Gör. Can Ahmet GENERAL, Arş. Gör. Ülfet İŞÇİ Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesinin, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi, Tekirdağ İli Uygulaması Evaluation of Using Agricultural Waste as Renewable Energy Resources and Sustainable Development: An Application in Tekirdag Prof. Dr. Necdet ÖZÇAKAR, Hasan BAKIN BÖLGESEL VERİMLİLİK REGIONAL PRODUCTIVENESS Kriz Ortamında Kırklareli İlinde Bulunan Firmaların Verimlilik Analizi Efficiency Analysis of Firms in Kirklareli in Economic Crisis Öğr. Gör. Fatma BUTUŞ, Öğr. Gör. Ayşe ANIL, Öğr. Gör. Tülay TOP ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin KOBİ lerin Performanslarına Etkisi: Kırklareli İlinde Bir Uygulama Effects of ISO9001 Quality Management Systems on SMEs: An Application in Thrace Arş. Gör. Öznur AYDINER, Öğr. Gör. Yasin ÇAKIREL, Öğr. Gör. Ali GÖRENER Otel İşletmelerindeki İşgörenlerin İş Tatmini: Kocaeli ve Yalova Örneği Work Satisfaction of Employees in Hotels: Kocaeli and Yalova as examples Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, Arş. Gör. Duygu TALİH, Öğr. Gör. Şeniz ÖZHAN EMEK - İSTİHDAM İLİŞKİSİ LABOR - EMPLOYMENT RELATIONSHIP Sosyal İçerme Açısından Eski Hükümlülerin Girişimciliğe Yönlendirilmesi ve Denetimli Serbestlik Faaliyetleri Orientation of Old Prisoners to Entrepreneurship in the Perspective of Social Inclusion and Applications of Supervised Liberty Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVİ, Öğr. Serdar Altun

10 İçindekiler Labor Market in Health Sector in Republic of Bulgaria, Ass. Prof. N. Atanasov, PhD, Ass. R. Stoianova Edirne Sanayi Sitesinde Çalışan İş Görenlerin Mobbinge Uğrama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Yapılan Bir Araştırma A Research Conducted to Determine Level of Mobbing on Employees in Edirne Industrial Estate Doç. Dr. Agah Sinan ÜNSAR FİNANSAL GELİŞMELER VE TİCARET FINANCIAL DEVELOPMENT AND TRADING Trakya Bölgesinin Kalkınmasında Bölgesel Planlama Yaklaşımı İhtiyacı ve Planlama Modeli Önerisi The Need for a Regional Planning Perspective on Development of Thrace and Planning Model Suggestion Yrd. Doç. Dr. Nur ERSUN, Yrd. Doç. Dr. Kahraman ARSLAN Türkiye de Kalkınma Ajansları: Trakya Kalkınma Ajansı Örneği Turkish Development Agencies: Thracian Development Agency as an Example; Thracian Development Agency Yrd. Doç. Dr. Nihat Kamil ANIL, Yrd. Doç. Dr. Kamil MALKOÇLU, Öğr. Gör. Ömer Sinan PEHLİVAN BÖLGESEL KALKINMANIN TARİHSEL BOYUTU HISTORICAL PERSPECTIVE OF REGIONAL DEVELOPMENT Osmanlı Döneminde Balkan Kökenli İşgücünün ve İşletmecilerin Ereğli Madenlerinin Gelişmesine Katkıları The Contributions of Balkan Labor Force and Businessmen to the Development of Eregli Mineral Resources in Ottoman Empire Yrd. Doç. Dr. Hamdi GENÇ Customs Registers In The Second Half Of The Nineteenth Century On Ottoman Danubian Ports: Rules Of The Game In Ottoman Trade Arş. Gör. Gökçen COŞKUN ALBAYRAK TARIMSAL VERİMLİLİK AGRICULTURAL EFFICIENCY Effects of Dietary VITASIL on the Growth Performance of Carp (Cyprinus caprio) Cultivated in a Recirculation System Assist. Prof. Alexander ATANASOV, Assist. Prof. Zhivko ZHELEV, Assoc. Prof. Veselin IVANOV, Galin NIKOLOV Protein Levels in the Feed of Carp (Cyprinus caprio) on Cultivated in Recirculation System Prof. Yordan STAYKOV, Assist. Prof. Zhivko ZHELEV, Assoc. Prof. Veselin VIDEV, Assist. Prof. Alexander ATANASOV Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Bölgesel Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi Regional Development-based Evaluation of Production and Support Model for Agricultural Production Areas Yrd. Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN, Dr. Harun HURMA, Dr. Celal DEMİRKOL XV

11 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu XVI KIRSAL KALKINMA VE REKABET RURAL DEVELOPMENT AND COMPETITION Contribution of Thrace Region to Competitive Sectors of Turkey Assist. Prof. Adem BALTACI, Res. Assist. Huseyin BURGAZOGLU, Res. Assist. Selver KILIC Kendi İşini Kurma ve Girişimcilik Ruhu Ticaret Meslek Liselerinde Girişimcilik Ruhu Üzerine Bir Alan Araştırması Setting One s Own Business and Spirit of Entrepreneurship Yrd. Doç. Dr. Selami ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. H. Yunus TAŞ Kırsal Kalkınma Açısından İletişim ve Girişimcilik İlişkisi Communication-Entrepreneurship Relationship in terms of Rural Development Arş. Gör. Zeynep ŞENEL, Prof. Dr. Aydın GÜREL BÖLGESEL KALKINMA VE FİNANS REGIONAL DEVELOPMENT AND FINANCE Türkiye de Finans Piyasasının Gelişim Seyrinde Katılım Bankacılığının Yeri The Role of Participation Banking in the Development of Turkish Financial Market Yrd. Doç. Dr. Ferhat SAYIM, Arş. Gör. Özlem ÖZMEN Küresel Finansal Krizinin Türkiye ve Trakya Bölgesi Üzerine Etkileri: Mukayeseli Bir Analiz The Impacts Of Global Financial Crisis On Turkey and Thrace: A Comparative Analysis Yrd. Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ Trakya Bölgesi nde Tarım Sektörünün Finansmanında Kullanılan Banka Kredilerinin Gelişimi: Dönemi Karşılaştırmalı Bir Analiz Development Process of the Bank Loans for the Agricultural Sector in Thrace: A Comparative Analysis Covering Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANBAZ, Arş. Gör. Mevlüt CAMGÖZ BİLGİ - İLETİŞİM VE DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ INFORMATION - COMMUNICATION AND DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE Şehirlerin Markalaşması ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar: Çanakkale Örneği City-branding and The Role of Symbolic Structures in City-branding Process: Canakkale as an Example; (The Dardanelles) Doç. Dr. Mehmet MARANGOZ, Prof. Dr. Günal ÖNCE, Arş. Gör. Hale ÇELİKKAN In the Thrace Region Use of Information and Communications Equation, in the Integrated Management Information Systems for the Information Production Process Development and Entrepreneurship Dr. Filiz GÜLTEKİN KÖSE

12 İçindekiler EĞİTİM, BÜTÇE VE PLANLAMA EDUCATION, BUDGET AND PLANNING E-commerce Security Instructor Serdar CANBAZ Implementation of ICT in education case study in Trakia University Associate Prof. Lina YORDANOVA, Chief Assist. Prof. Gabriela KIRYAKOVA, Senior Assist. Prof. Nadezhda ANGELOVA Merkezi Yönetim Bütçesi İle İlişkileri Açısından Trakya Bölgesinin İncelenmesi An Analysis On Thrace Based On Its Relations With Central Administration Budget Prof. Dr. Naci B. MUTER, Yrd. Doç. Dr. Selçuk İPEK Bölgesel Kalkınma ve Girişimci Üniversite İlişkisi: Anadolu Üniversitesi Örneği Relationship between Regional Development and Entrepreneur University: Anatolia University as an Example Öğr. Gör. Sevgi SEZER KIRSAL KALKINMA VE TARIM RURAL DEVELOPMENT AND AGRICULTURE Cumhuriyetin İlk Yıllarında ( ) Kırklareli nde Tarım- Hayvancılık, Ticaret ve Sanayinin Gelişimi Development of Agriculture, Stockbreeding, Trade and Industry in Kirklareli in the first years of Republic ( ) Yrd. Doç. Dr. V. Türkan DOĞRUÖZ Üretici Örgütlerinin Kırsal Kalkınma Yönünden Değerlendirilmesi: Kayalıköy ve Kırklareli Barajları Sulama Kooperatifleri Örneği Development-based Evaluation of Agricultural Production Organizations: Example; Irrigation Associations for Kayalıköy and Kirklareli Dams Dr. Erol ÖZKAN, Dr. Harun HURMA, Uzm. Başak AYDIN, Yrd. Doç. Dr. Erkan AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMİR, Doç. Dr. Ömer AZABAĞAOĞLU Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasının Önemi ve Hayvancılık Sektöründe Sunduğu Ekonomik Fırsatlar Importance of Protecting Biological Diversity and Its Economic Opportunities for the Stockbreeding Sector Hasan BAKIN, Yrd. Doç. Dr. Eser Kemal GÜRCAN DOĞA VE SOSYOEKONOMİK DEĞERLER NATURE AND SOCIOECONOMIC VALUES Korunan Alanların Sosyo-Ekonomik Değeri Ve Yöre Halkının Yararlanma Olanakları: İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Örneği Socio-economic Value of Protected Areas and Opportunities for Local Population to Benefit From These Areas: Example; Longoz Forest in Igneada Dr. Harun HURMA, Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ, Dr. Murat CANKURT XVII

13 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Sürdürülebilir Kalkınmada Biyosfer Rezervlerinin Önemi: İğneada Longoz Ormanları Örneği Importance of Biosphere Reservoirs on Sustainable Development: Example of Igneada Longoz Forest Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZYAVUZ Yıldız Dağları Kırsal Mimari Mirasının Turizm Amaçlı Kullanımı Use of Yıldız Mountain Rural Architecture as a Touristic Area Yrd. Doç. Dr. İzzet YÜKSEK TARİHSEL SÜREÇTE SOSYOEKONOMİK YAPI HISTORICAL PROCESS OF SOCIOECONOMIC STRUCTURE 20.yy Başlarında Rumeli Vilayetleri nin Mali Gücü ( / ) Financial Capabilities of Rumelian Provinces in Early 20th century ( / ) Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Kapanış Oturumu / Closing Session İndeks Sempozyumdan Görüntüler XVIII

14 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Yalova ve Kadir Has Üniversitelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma Yrd. Doç. Dr. Orhan KOÇAK 1 Yrd. Doç. Dr. Ersin KAVİ 2 Özet Üniversitelerin en önemli görevlerinden biri de geleceğin girişimcilerini yetiştirebilmektir. Ancak, ne bu konuda yeterli uygulamalar yapılmakta ne de yeterli maddi ve teknik destekler verilmektedir. Sadece, girişimcilik adı altında bazı dersler okutularak öğrencilerin girişimciliğe ilgisi çekilmeye çalışılmakta ve bazı girişimcilik ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır. Ancak, tüm bu yetersizliklere rağmen girişimciliğe ilgi duyan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan öğrenciler de yok değildir. Bu anlamda, geleceğin potansiyel girişimcileri olan üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini ortaya koymak, girişimciliğe bakış açılarını ölçmek ve öğrencilerin kişisel özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerindeki etkisini belirlemek gerekmektedir. Bu amaç çerçevesinde, öğrencilerin eğilimlerini ölçmek için bir anket formu hazırlanmıştır. Söz konusu anket, Yalova Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ile Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine uygulanmıştır. Böylece, karşılaştırmalı olarak devlet üniversitesi öğrencileri ile vakıf üniversitesi öğrencileri arasında girişimcilik açısından farklılıkların olup olmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci Üniversite, Meslek Yüksek Okulu 1. Yalova Üniversitesi, İ.İ.B.F.,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 2. Yalova Üniversitesi, İ.İ.B.F.,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 175

15 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu The Entrepreneurship Tendencies Of Students Of Vocational Schools: A Comparative Study In Yalova And Kadir Has Universities Abstract One of the duties of universities is to educate entrepreneurs for the future. However, neither sufficient applications nor enough technical and financial supports are given about that subject. A course, which is called entrepreneurship, is solely given to students and some activities are done in schools in order to draw their attentions. Although all of these inefficiencies, there are lots of students interested in and studying for entrepreneurship. In this context, it is required to determine how students approach to entrepreneurship and the effect of personal characteristics of students on entrepreneurship tendencies and to understand entrepreneurship tendencies of university students as potential entrepreneurs of the future. In this aim, the survey was questioned to measure students tendencies. The survey was asked to students who are at Yalova and Kadir Has Universities. Thus, it is comparatively to be understood if there is differences between state and private universities students in terms of entrepreneurship. Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneur University, Vocational High School 1. Girişimci Tanımı Girişimci, son yıllara kadar seri üretime dayalı sanayi toplumunun yansıttığı klasik üretim unsurlarının koordinasyon rolünü üstlenen aktör olarak görülmüştür. Bu anlamda girişimci, mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerini bir araya getiren, hedeflediği ürün ya da hizmette katma değer yaratan ve bu anlamda mevcut pazar içerisinde kabul edilebilen riskleri alabilen bir birey olabileceği gibi bir süreç veya tüzel kişilik olarak düşünüldüğünde işletmede olabilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi, girişimci öncelikle topluma, çevreye ve kendisine fayda sağlamak için üretmek amacında olmalıdır. Arz ve talep arasında risk alarak gerçekleştireceği bu süreçte, emek, sermaye ve hammadde gibi üretim unsurlarını kullanmaktadır 3. Bu anlayış günümüzde değişen rekabet yapısı, piyasaların uluslararasılaşması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, bilgi toplumu karakterinin dünya üzerinde yaygınlaşması ile beraber değişen tüketici anlayışı ve işyeri yapısı ve yeni iş yapma metotları (ayrıca bunlara bağlı birçok faktör sayesinde) girişimci ve girişimcilikte değişime uğramıştır. Bilgi toplumunda girişimcilik her şey gibi ekonominin de küreselleştiği bir dünyada, ekonomiler için birer kaldıraç işlevi görürler. Küresel ekonomi, yenilikçiliğe, değişimcilik ve esnekliğe, ölçülü risk alma ve fırsatları kollama algısı yüksek bireylere ihtiyaç duyduğundan girişimci birey, bu ölçülere en uygun 3. Koçak, Orhan, Bilgi Teknolojilerini Kullanan Yeni Girişimcilik Modelinin İş Yaratma Etkisi, Sosyal Siyaset Konferansları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, Sayı, 57, ss

16 Girişimcilik - Eğitim İlişkisi / Entrepreneurship - Education model olmaktadır. Girişimci bireyler sosyal yönleri ile topluma yön veren ve onu sürükleyen önemli bir kesimi de oluşturmaktadır 4. Bilgi toplumu özelliklerinin yaygınlaşması, emek, sermaye ve hammadde olan üretim unsurları arasına bilgi nin dahil olmasıyla bilgi çağı işletmeleri doğmuştur 5. Hatta bazı yazarlar, üretim unsurları içerisine girişimciliği beşinci unsur olarak dahil etmektedir. Üretim sürecine bilginin katılması, ar-ge, katma değer ve farklı olmanın önemsendiğini gösterirken, girişimcinin katılımı ise liderlik, mücadele, yeterlilik gibi değerlerin öne çıktığını yansıtmaktadır. Bu değişim, girişimci ile bilginin çağımız ekonomik ve sosyal hayatında iki önemli aktör olduklarını göstermektedir. Bilgi, sürece katma değer sağlarken, girişimci ise, yenilikleri ile yatırımları tetiklemekte ve iş yaratmaya dolayısıyla istihdama da katkıda bulunmaktadır. Günümüz toplumlarının en önemli ekonomik ve sosyal sorunu işsizlik ve istihdam yaratma olunca, beraberinde girişimcilikte hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve üniversitelerin gündemine oturmuştur. Gelişmiş ülkeler girişimciliği desteklemeye, girişimci sayısını arttırmaya, girişimci çabaları desteklemeye ve önündeki engelleri kaldırmaya büyük önem verirler. Gelişmiş ülkelerin üniversitelerinde girişimci kişiliklerin yetiştirilmesi ve derslerin verilmesi 1970 li yıllarda başlarken, ülkemizde son 10 yılda birkaç üniversitede başlamıştır. Amerika da 1979 dan 1986 ya kadar girişimcilik ile ilgili derslerin sayısı % 428 artarken, Avrupa da ise en büyük 164 işletme eğitimi veren üniversitelerin %42 sinin girişimcilik merkezi kurdukları tespit edilmiştir 6. Avrupa Üniversiteleri Girişimcilik Araştırma ve Eğitimi (ERENET) adı ile ve şimdiye kadar 28 ülkenin ve 40 üniversitenin üyesi olduğu kurum, özellikle Avrupa da yüksek öğretim ve girişimcilik eğitimlerinin bilgi toplumunun gereklerine uygun güncellenmesi ve girişimciliğin yeni rolü hakkında farkındalık yaratılması amacıyla kurulmuştur. Üye ülkeler belli periyotlarla bir araya gelerek hem girişimcik araştırmalarını hem de ülkelerdeki iyi uygulamaları birbirleriyle paylaşmaktadırlar 7. Ülkemizde ise, birkaç üniversite Meslek Yüksek Okullarında girişimcilikle ilgili programlar açılmıştır. Ancak, Yüksek Öğretim Kurumu nun aldığı karar gereği bu bölümler yeni öğrenci almayacaktır. Üniversitelerimiz daha çok girişimci merkezleri vasıtasıyla hem girişimci yetiştirme hem de özel sektör ile ilişkiler kurmaya çalışmaktadır 8. Üniversiteler, öğrencileri entelektüel, sosyal ve duygusal olarak hayata hazırlarken bir yönüyle de girişimcilerde bulunması gereken bu özellikleri de 4. SOYLU, Ali, Yüksel KEPENEK. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeyleri ve Aldıkları Eğitimin Girişimciliğe Olan Katkılarının Belirlenmesi: Pau Honaz Meslek Yüksekokulu Örneği, 2. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK KONGRESİ, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları: 112, Kongreler Dizisi: 16, 2008, s Zaim, Halil, Orhan Koçak, Bilgi Çalışanının Memnuniyeti, Journal of Yasar University, (5) Hamidi, Daniel Yar, Karl Wennberg, Henrik Berglund, Creativity in entrepreneurship education, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15 No. 2, 2008, Emerald Group Publishing Limited, , DOI / , p Szabo, Antal, Education For Entrepreneurship From Kindergarden To Adult Learning, Prepared For The International Conference On Law, Economics And Management Icelm3, 2008, p Kavi, Ersin, Türkiye deki Üniversitelerin Girişimcilikle İlgili Akademik Birimlerinin Değerlendirilmesi, I. Trakya Bölgesi Kalkinma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, 2009, s

17 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu vermiş olurlar 9. Aşağıda, girişimci yetenek ve karakterleri başlıca 3 ana tema üzerine oturtulmuştur 10. Üniversitelerin gerek işletme, gerekse meslek öğreten bölümlerinde aşağıdaki konular ile ilgili dersler verilmektedir. 1. Girişimci asıl becerileri; motivasyon, bağımsızlık ve otonomi, yaratıcılık ve orijinallik, inisiyatif ve risk alma, ihtimalleri aramak, zor hedeflere odaklanmak 2. Yönetici olarak girişimci; planlama, organizasyon, finansal yönetim, liderlik, 3. Girişimcilik yetenekleri; piyasa fırsatlarını tanıyabilme ve firmanın paydaşları ile iletişim kurma, tanımlama ve ikna edebilme Girişimcilik, bilgi toplumu ile sermaye yoğun karakteristiğinden sıyrılarak, bilgi ve proje odaklı bir sürece girmiştir. Üniversiteler ve enstitülerde ticarileşebilecek bilginin atması, küresel bilgi toplumunda daha rekabetçi olabilme imkanını sağlayacaktır 11. Firmaların hantal yapılarından kurtulmaları amacıyla çalışanların yaratıcılık özelliklerinden faydalanmak isterler. İç girişimcilik olarak tanımlanan, çalışanların teşvik edilmesi yoluyla onların yaratıcılıklarından faydalanılması günümüz firmalarında uygulanmaktadır. Bir diğer süreç ise, bilgi yoğun sektörlerde sermayeye çok fazla ihtiyaç duyulmamaktadır. Örneğin, yazılım sektöründe ofis ortamında çok az sermaye ile kurulan firmalar, kısa sürede ürettikleri projeler sayesinde büyük firmaların dikkatlerini çekmişlerdir. Türk Telekom bu şekilde kurulmuş ve sektöre değer katan firmalara yüksek bedeller ödeyerek ortak olmuştur. 2. Üniversitelerin Girişimcilik Üzerindeki Yeni Rolü Üniversite mezunları, bilgi teknolojileri ve biyo-teknoloji gibi yenilikçi ve dinamik alanlarda geleceğin girişimcileri için önemli bir kaynak olarak görülmüştür. Amerika daki başlangıç (start ups) firmalarının çoğunun kuruluşunda başarılı üniversitelerin akademik enstitüleri katalizör rolü oynamıştır. Eğer, MIT den mezunlar tarafından 4000 şirket kurulup, bağımsız bir ulusu oluştursaydı, şirketler bu ulusu dünyanın 24. Büyük ekonomisi yapardı. Silikon Vadisindeki rekabetçi şirketlerin çoğunun Stanford Üniversitesi ile ilişkili olması benzer anlamı taşımaktadır. Stanford Üniversitesi nin 1951 de Stanford Sanayi Parkı nı açarak Silikon Vadisi sürecinin başlatılmasına katkısı olmuştur 12. Bağımsız çalışanların ücretli çalışanlara göre daha fazla üniversite mezunu oldukları ve üniversite mezunlarının firmalarının ekonomik etkisinin daha fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca, üniversite mezunları mezun olmayanlara göre daha fazla istihdam ve yenilik yapmaktadırlar Akın, Adnan, İnsan Sermayesi Kaynakları Açısından Girişimci Özellikleri (Anadolu Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2010, s Onstek, Jeroen, Entrepreneurship End Vocational Education, CINOP, Den Bosch, Netherlands, European Educational Research Journal, Volume 2, Number 1, 2003, p Blenker, Per, Poul Dreisler, John Kjeidsen, Entrepreneurship Education the New Challenge Facing Universities, Working Paper, Aarhus School of Business, Department of Management, , p Castells, Manuel, Martin Ince, Manuel Castells le Söyleşiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Çev. Ebru Kılıç, 2004, Luthje, Christian, Nikolaus Franke, Fostering entrepreneurship through university education and training: Lessons from Massachusetts Institute of Technology, 2nd Annual Conference on: Innovative Research in Management, May 9 11, 2002, Stockholm, Sweden, Session: Management Education in a Technology Driven Economy, p

18 Girişimcilik - Eğitim İlişkisi / Entrepreneurship - Education Ülkemizin üyesi olmaya çalıştığı Avrupa Birliği nde girişimcilik ve girişimci davranışlar, hem eğitim hem de yaşam boyu öğrenim politikaları için üye devletlerin her birine ilaveten genel olarak da birlik için önemli amaçlardır. Girişimcilik, esneklik ve yenilikçiliğin, ekonomi için iş yaratmanın, kişisel gelişimin, gelişimin gereğini yerine getirmenin ve vatandaşlığın bir kaynağı olarak görülür 14. Avrupa nın ve Dünya nın bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda lider ülkelerinden biri olan Finlandiya, bugünkü seviyesine üniversitelere yapmış olduğu yatırımları sayesinde ulaşmıştır 15. Genel olarak girişimciliğin önünde 4 engel vardır. Bunlar 16 ; 1. İnsan kaynaklarının gelişimi 2. Sermaye ve kaynaklara ulaşım 3. Yeni iş yaratma için engellerin kaldırılması 4. Teknoloji ve yenilikçilik Sermaye ve kaynaklara ulaşım ve yeni iş yaratma için engellerin kaldırılması konuları yerel ve bölgesel idare ile hükümetlerin düzenlemeleri gereken konulardır. Diğer 2 tanesi ise, ağırlıklı olarak üniversitelerin sorumluluğunda planlanması gereken ve girişimcilik üzerinde etkili olacak konulardır. Üniversiteler, öncelikle yapmış oldukları araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalışmaları neticesinde ortaya koydukları farklı ürün ya da hizmetlerin ticarileşmesiyle topluma sunularak yeni iş alanlarının açılmasına katkıda bulunurlar. Bir diğer katkı ise, üniversiteler öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin (girişimcilik ruhu ve zekası, rekabetçilik yapıları) gelişmesini sağlayarak, mezun olduklarında iş yaratma düşüncelerini harekete geçirirler. Yapılan araştırmalarda üniversitelerin başlangıç (start-ups) firmaların kurulmasında etkili olan girişimcilerin yetişmesinde etkili oldukları görülmüştür 17. Danimarka da üniversitelerin girişimcilik üzerinde etkilerini artırmak amacıyla bir proje başlatılmış ve bu projenin en önemli ayağı sanayici, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve toplum gibi paydaşlar olmuştur. Üçlü model (Triple Helix Model) olarak kurulan yeni anlayış ile üniversite, endüstri ve devlet işbirliğinin önemini vurgulamaktadır 18. Bu model ile, süreç her bir aktörün gerek kendileri içerisinde gerekse diğerleri ile ilişkileri tanımlanır. Böylece üçlü arasındaki devamlı olan ilişkiler sürdürülebilir rekabet avantajını sağlamış olacaktır 19. Girişimcilik, bilgi, öğrenme, yenilik, uygulama ve teşvikler ile dinamik bir yapıya kavuşacaktır. Üniversiteler ise bilgiyi üretmekle kalmayacak, üretilen bilginin topluma yayılması ile hayatın içerisinde kullanılması sağlanacaktır 20. Özellikle gelişmekte olan 14. Onstek, A.g.e., p Castells, Manuel, Pekka Himanen, The Information Society and the Welfare State, The Finnish Society, Oxford University Press, 2004, p Periquet, Anna Marie K., Entrepreneurship Development, Young Entrepreneurs Group-Asia Pacific, CACCI, CACCI Journal, Vol. 1, 2006, p Kailer, Norbert, Evaluation of Entrepreneurship Education at Universities, system/files/kailer_0.pdf, Çevrimiçi, Blenker, Per, Poul Dreisler, John Kjeidsen, A.g.e., p Mets 1, Tonis, Creating Business Model For Commercialization Of University Research, Management of Organizations: Systematic Research, No. 51, 2009, ETIS 1.2, p A.e., p.5 179

19 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu ülkelerdeki üniversitelerin ticarileşebilir bilgiyi üretmesi, bu ülkelerin kısa sürede sınıf atlamalarına öncelikli katkıyı sağlayacaktır Meslek Yüksek Okullarının Girişimcilik Üzerine Etkileri MYO lar hem müfredatları hem de öğrencilerini belirli mesleklere hazırlamaları ile üniversite eğitim sisteminden farklı olarak, mezunlarını direk olarak iş piyasasına yerleştirme hedefindedirler. Bazı ülkelerde üniversite yapısı içerisinde yer alırken bazılarında ise tamamen ayrı kurumlar olarak farklı formlarda kurulmuşlardır yılında çıkartılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları aynı çatı altında toplanmıştır. Bu düzenleme sonucunda akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Bu yasa ile üniversiteler bünyesine alınan MYO lar, hem yörenin özelliğine göre ara insan gücü gereksinimini karşılamak, hem de yüksek öğretim eğitimi alma talebindeki öğrenci yoğunluğunu azaltmak üzere Türkiye geneline yayılmıştır 22. Meslek Yüksekokulları iki yıl ön lisans düzeyinde ve üniversitelerin bünyesinde eğitim ve öğretim yapan yüksek öğrenim kurumlarıdır. Kuruluş amaçları sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman yani tekniker yetiştirmektir 23. Türkiye de MYO lar, ağırlıklı olarak belirli bir alanda öğrencileri meslek sahibi yapan ve teorik yönü az fakat uygulama yönü piyasa ihtiyaçlarına göre düzenlenen okullardır. Aşağıda Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin mesleki eğitimle beraber almış oldukları girişimcilik eğitiminin faydaları sıralanmıştır 24 ; 1. Kendi işini kurabilecek yetenek ve becerilere sahip girişimcilerin yetiştirilmesi 2. İş planı yazabilmeleri 3. Ekonomik esasları uygulayabilme 4. Bireysel girişimsel menfaatleri tespit edebilme 5. Yeni düşünce oluşturmak için stratejiler kullanma 6. Düşüncelerin verimliliğini değerlendirme 7. Risk yönetebilme 8. Sorunları fırsatlara dönüştürebilme 9. İnsan ilişkileri yönetimini uygulayabilme 21. Botshelo, I.S., Commodification of Knowledge in Developing Economy: The Case of the University of Botswana, Published by the Forum on Public Policy, 2008, p TUNÇ, Abdülkadir, Yüksek Okullarına Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 1, Sayı 2, 2005, s Çelik, Mehmet, Abdulkadir Dilber, Fadime Dilber, Meslek Yüksekokullu Öğrencilerinin Sorunları, Sınavsız Geçişin Meslek Yüksekokullarındaki Eğitim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, s The Consortium for Entrepreneurship Education, Accelerating Entrepreneurship Everywhere, Columbus, Ohio, The National Content Standards for Entrepreneurship Education and related Toolkit, 2004, p

20 Girişimcilik - Eğitim İlişkisi / Entrepreneurship - Education 10. İşletme ve girişimci üslubuna sahip olma 11. Temel muhasebe ilkelerini uygulayabilme 12. Finansal yönetim kabiliyeti 13. Teori ve pratik arasında uyumun olması Tecrübeli girişimciler ve piyasadaki firmalarla iletişim halinde olma Anket Uygulaması Anket çalışması için iki Meslek Yüksek Okulu seçilmiştir. Biri özel bir MYO olan Kadir Has Üniversitesi seçilirken, diğeri ise Yalova MYO seçilmiştir. Özel ve devlete ait ayrı okulların seçilmesi ile, farklı okullardaki öğrencilerin profilleri arasında belirgin farklılığın olup olmadığı, öğrencilerin beklentileri ve girişimcilik üzerinde etkilerinin olup olmayacağını anlamaya çalışılacaktır. Her iki üniversitede 147 öğrenci ile anket yapılmış olup, 3 tanesi değerlendirilmeye alınmamıştır. Katılımcıların 90 ı (%62,5) erkek öğrenci, 54 ü(%37,5)ise kız öğrencidir. Ankete katılanların 87 si (%60) özel, 57 si (%40) ise devlet üniversitesinden sağlanmıştır. Toplanan veriler SPSS anket programında derlenerek analiz edilmiştir Anketin Hipotezi Anket çalışmasında, öğrencilerin MYO da almış oldukları gerek mesleki gerekse girişimcilik eğitimlerin mezun olduktan sonra iş kurma düşüncelerini artırdığını ve ailelerinin sahip olduğu gelir kaynağı ve eğitim durumunun da aynı beklentiyi etkilediği üzerine hipotezimiz kurulmuştur Anket Çalışmasının Değerlendirilmesi Tablo 1: MYO Mezunları Kendi Işlerini Kurmak İçin Fırsat Yakalama Yeteneğine Sahipler Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Küm. Yüzde. Hiç katılmıyorum 8 5,6 5,6 5,6 Katılmıyorum 25 17,4 17,5 23,1 Kararsızım 40 27,8 28,0 51,0 Katılıyorum 59 41,0 41,3 92,3 Çok katılıyorum 11 7,6 7,7 100,0 Toplam ,3 100,0 Cevapsız 1,7 Toplam ,0 Anketimize katılan 144 öğrenciden 143 ü fırsat yakalama yeteneğine sahip olup olmadıkları sorusuna cevap vermişlerdir. Tablo 1 de katılımcıların %23,1 i böyle bir yeteneğe sahip olmadıklarını, %49 u ise fırsatları yakalama yeteneğine sahip olduklarını ve %28 oranında da kararsızlıklarını belirtmişlerdir. Katılanların en az yarısının girişimcilikte önemli bir beceri olan fırsat yakalama yeteneğine sahip olduklarını kendi beyanlarına dayanarak söyleyebiliriz. 25. European Commission, Best Procedure Project Entrepreneurship In Vocatiıonal Education And Training, Final Report Of The Expert Group, Final version, November 2009, p A.e., p

21 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Tablo 2: MYO Öğrencileri Kendi İşlerini Kurmayı Hedeflemelidirler Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Küm. Yüzde Hiç katılmıyorum 5 3,5 3,5 3,5 Katılmıyorum 19 13,2 13,2 16,7 Kararsızım 37 25,7 25,7 42,4 Katılıyorum 60 41,7 41,7 84,0 Çok katılıyorum 23 16,0 16,0 100,0 Toplam ,0 100,0 Anketimize katılan 144 öğrencinin tamamı MYO öğrencilerinin kendi işlerini kurmayı hedeflemelidir açıklamasına cevap vermiştir. %16,7 oranında katılmama söz konusu iken, %57,7 oranında katıldıklarını belirtmişlerdir. %25,7 oranında ise kararsız olduklarını beyan etmişlerdir. Girişimciliğin başlangıç aşaması olan bir firma kurma önemli bir süreçtir. Birçok düşünce ve yeniliğin yasal bir zemin olan firmanın kurulması geçekleşmeden hayata geçirilmesi ve ticarileşmesi çok zordur. Birçok fikir ve düşünce sahibi olan genç girişimci bürokrasi, finans ve tecrübe gibi bazı nedenlerden dolayı firma kurmaya cesaret edememektedir. Yukarıdaki Tablo 2 da ortaya çıkan %57,7 lik katılma oranı oldukça olumlu olup, bu oran karasızlarla birlikte %83,4 gibi bir orana ulaşmaktadır. Tablo 3: Girişimcilik Dersi Alanların iş Kurma Hedefleri Girişimcilik dersi aldınız mı? Evet Hayır Hedeflerim için kendi işimi kurmalıyım Hiç Çok Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum katılmıyorum katılıyorum Toplam Sayı % Gir. dersi aldınız mı? içinde 2,3% 9,2% 19,1% 32,1% 37,4% 100,0% Sayı % Gir. dersi aldınız mı? içinde,0% 9,1% 27,3% 9,1% 54,5% 100,0% Toplam Sayı % Gir. dersi aldınız mı? içinde 2,1% 9,2% 19,7% 30,3% 38,7% 100,0% Tablo 3 de görüldüğü gibi 131 öğrencinin girişimcilik dersi aldığı ve 11 inin ise almadığı anlaşılmaktadır. Girişimcilik dersi alanların 91 tanesi %69,5 oran ile mezuniyet sonrasında kendi işini kurmak isterken, almayanlarla birlikte ise bu sayı 98 e çıkmaktadır. Girişimcilik dersi alanların içinde %19,1 olan kararsızların oranı dışında, katılmayanların oranı %11,5 le oldukça düşük çıkmıştır. Girişimcilik dersi almayanların da %60 ının iş kurma hedefinin olması, Meslek Yüksek Okullarının çoğunlukla piyasaya dönük uygulamalı programlar hazırlaması ve ona uygun dersler vermesine bağlanılabilir. Diğer açıdan bakıldığında ise, girişimcilik dersleri ile bağlantı kurulduğunda, MYO öğrencilerinin bu dersi alanlarının çoğunluğunun kendi işlerini kurmalarının önemli olduğu ortaya çıkmıştır. 182

22 Girişimcilik - Eğitim İlişkisi / Entrepreneurship - Education Girişimcilik dersi aldınız. mı? Tablo 4: Girişimcilik Dersi Alanların Risk Alma İsteği Risk almayı sevmem Hiç Çok Toplam Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum katılmıyorum katılıyorum Sayı Evet % Gir. dersi 35,1% 37,4% 11,5% 9,9% 6,1% 100,0% aldınız mı? Sayı Hayır % Gir. dersi aldınız mı? 25,0% 41,7% 16,7% 8,3% 8,3% 100,0% Toplam Sayı % Gir. dersi 34,3% 37,8% 11,9% 9,8% 6,3% 100,0% aldınız mı? Girişimciliğin önemli unsurlarından biri olan risk alma isteği ve becerisi bu soru ile anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu soru ile birlikte girişimcilik dersi alanlarla yapılan çapraz tablo neticesinde ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Tablo 4 te görüleceği gibi, öğrencilerin konuya dikkatini çekme ve anketin güvenilirlik testini yapabilmek amacıyla risk ile ilgili soru olumsuz bir ifade ile sorulmuştur. Alınan yanıtlar, öğrencilerin kendi işini kurma hedefinde verilenlere yakın oranlarda olduğu görülmektedir. Bu anlamda, girişimcilik dersi alan öğrenciler içerisinde %72,5 gibi yüksek oranda risk almayı sevenler olduğu görülmektedir. Kararsızların dışında kalan ve girişimcilik dersi alanların içinde %16 lık bir oran risk almayı sevmediğini ifade etmişlerdir. Bu soruda da, iş kurma hedefinin sorgulandığı sorudaki gibi, girişimcilik dersi almayanlarında risk almayı çoğunlukla benimsedikleri görülmüştür. Tablo 5: Üniversitenizin Statüsü ve Risk Alma İlişkisi Risk almayı sevmem Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Çok katılıyorum Toplam Üniversitenizin Statüsü Özel Üniversite Devlet Üniversitesi Toplam ,0% 41,4% 12,6% 10,3% 4,6% 100,0% 55,1% 66,7% 64,7% 64,3% 44,4% 60,8% ,3% 32,1% 10,7% 8,9% 8,9% 100,0% 44,9% 33,3% 35,3% 35,7% 55,6% 39,2% ,3% 37,8% 11,9% 9,8% 6,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Risk almayı sevip sevmediklerini sorguladığımız soru ile öğrencilerin üniversitelerinin statülerini karşılaştırdığımız Tablo 5 te, özel ve devlet üniversitesi fark etmeksizin her iki üniversite öğrencilerinin %70 ler civarında birbirine yakın 183

23 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu oranlarda risk almayı sevdiklerini görmekteyiz. Toplamda her iki üniversite öğrencilerinin %16,1 oranında risk almayı sevmediklerini belirtmişlerdir. Ankete cevap verenlerin meslek yüksek okulu öğrencileri olması ve bir mesleğe yönelik eğitilmelerinden dolayı, onların okul sonrası hayata ve çalışma hayatına diğer okullara göre daha hazır olacaklarını ve risk alma gibi faktörlere psikolojilerini uyarladıklarını belirtebiliriz. Tablo 6: Cinsiyetiniz ve Risk Alma İlişkisi Bay Cinsiyetiniz Bayan Toplam Risk almayı sevmem Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Çok katılıyorum Toplam ,9% 36,7% 11,1% 6,7% 6,7% 100,0% 71,4% 61,1% 58,8% 42,9% 66,7% 62,9% ,4% 39,6% 13,2% 15,1% 5,7% 100,0% 28,6% 38,9% 41,2% 57,1% 33,3% 37,1% ,3% 37,8% 11,9% 9,8% 6,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tablo 6 dan da görülebileceği gibi, risk alma ile cinsiyeti sorguladığımızda, sorumuza cevap veren 90 erkek öğrencinin 68 i, %73,6 oranıyla, buna karşın 53 adet bayanın 35 i, %66 oranı ile risk almayı sevdiklerini belirtmişlerdir. Yapılan ampirik çalışmaların çoğunda erkeklerin girişimcilikle ilgili bayanlara göre daha fazla risk almayı tercih ettikleri görülmüştür. Bayanların sınırlı imkânlarının olması, sermayeye ulaşamamaları, riske atacak risk sermayelerinin olmaması, başarısızlık karşısında toplum tarafından dışlanma korkusu ve bayanlara ait olan fizyolojik nedenlerden dolayı risk almayı daha az tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu oranlardan erkeklerin bayanlardan az da olsa daha fazla risk almayı tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Aradaki farkın bu kadar az olması ise, meslek yüksek okulunda verilen girişimcilik derslerinin olumlu yansıması ve mesleki becerilerin bayanların kendilerine olan özgüvenlerini artırdıklarını belirtebiliriz. Tablo 7: Meslek Hedefi ve Üniversite Statüsü İlişkisi Üniversitenizin Statüsü Özel Üniversite Devlet Üniversitesi Toplam Devlet memurluğu Sayı % Üniv. Statüsü 3,4% 12,3% 6,9% Baba mes. devam Sayı % Üniv. Statüsü 11,5%,0% 6,9% Özel sektör Sayı % Üniv. Statüsü 36,8% 28,1% 33,3% Kendi işini kurma Sayı % Üniv. Statüsü 47,1% 54,4% 50,0% Diğer Sayı % Üniv. Statüsü 1,1% 5,3% 2,8% Toplam Sayı % Üniv. Statüsü 100,0% 100,0% 100,0% Meslek hedefiniz 184

24 Girişimcilik - Eğitim İlişkisi / Entrepreneurship - Education Öğrencilere mezuniyetleri sonrasında mesleki hedeflerinin ne olduğu sorulmuş olup, Tablo 7 de üniversite statüsü ile ilişkilendirilmiştir. Devlet memurluğu tercih edenlerin ağırlıklı olarak devlet üniversitesinde kümelendiği görülmektedir. 3 özel ve 7 devlet üniversitesi öğrencisi devlet memurluğunu tercih etmektedir. Baba mesleğini devam edeceklerinin tamamının (özel üniversite öğrencilerinin içinde %11,5) özel üniversite öğrencisi olması ayrıca dikkati çekmektedir. Birçok ebeveyn, özellikle büyük şehirlerde, çocuklarının yaşadıkları şehirdeki üniversiteye gitmelerini istemekte ve bunun için bedelini ödeyerek çocuklarını aynı şehirdeki özel üniversitelere göndermektedirler. Özel sektörü tercih edenlerin sayısı özel üniversitede 32 iken, devlet üniversitesinde 16 olmuştur. Kendi işini kurma amacında da aynı sırayla 41 ve 31 sayısı Tablo 7 de kendini göstermektedir. Tablo 7 deki oranlar genel olarak, özel üniversite öğrencilerinin daha çok girişimcilik özelliklerinin gerektiği özel sektörde iş yapma ve baba mesleğinin devamından yana tavırlarının olduğunu göstermektedir. Tablo 8: Mesleki Hedef ve Girişimcilik Dersi İlişkisi Girişimcilik dersi aldınız mı? Evet Hayır Toplam Devlet memurluğu 90,0% 10,0% 100,0% 6,8% 8,3% 6,9% Baba mesleğini devam 90,0% 10,0% 100,0% 6,8% 8,3% 6,9% Özel sektör 97,9% 2,1% 100,0% 35,6% 8,3% 33,3% Kendi işini kurma 87,5% 12,5% 100,0% 47,7% 75,0% 50,0% Diğer 100,0%,0% 100,0% 3,0%,0% 2,8% Toplam 91,7% 8,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Meslek hedefiniz Anketimize katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun %91,7 oranında girişimcilik dersi aldığını Tablo 8 den görmekteyiz. Girişimcilik dersi alanların devlet memurluğunu tercih etmesinin diğer seçeneklere göre çok daha az olduğunu Tablo 8 den anlaşılmaktadır. Evet cevabını verenlerin, hem devlet memurluğu hem de baba mesleğine olan yaklaşımları anlamlı olarak bulunmasa da, özel sektör ve kendi işini kurma düşünceleri oldukça anlamlı görülmektedir. Özel sektör ve kendi işini kurma seçeneklerine, girişimcilik dersi alanların verdiği olumlu yanıtların oranları toplamı %83,3 gibi yüksek bir oranda çıkmıştır. Daha önceki Tablo 7 ve 185

25 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Tablo 6 da görüldüğü gibi, öğrencilerin hem risk alma hem de kendi işlerini kurma düşüncelerinin yüksek çıkması, aynı şekilde Tablo 8 deki veriler tarafından da teyit edilmektedir. Tablo 9: Baba Mesleği ve Risk Alma İlişkisi Risk almayı sevmem Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Çok katılıyorum Toplam Babanızın Mesleği Toplam Kamu çalışanı Özel sektör çalışanı Serbest meslek veya kendi hes. çalışan Emekli İşsiz Diğer ,4% 45,5% 9,1% 9,1%,0% 100,0% 8,2% 9,3% 5,9% 7,1%,0% 7,7% ,0% 48,0% 4,0% 12,0% 4,0% 100,0% 16,3% 22,2% 5,9% 21,4% 11,1% 17,5% ,9% 41,3% 11,1% 4,8% 7,9% 100,0% 44,9% 48,1% 41,2% 21,4% 55,6% 44,1% ,1% 22,0% 19,5% 17,1% 7,3% 100,0% 28,6% 16,7% 47,1% 50,0% 33,3% 28,7% ,0% 50,0%,0%,0%,0% 100,0% 2,0% 1,9%,0%,0%,0% 1,4% ,0% 100,0%,0%,0%,0% 100,0%,0% 1,9%,0%,0%,0%,7% ,3% 37,8% 11,9% 9,8% 6,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Öğrencilerin girişimcilik özelliklerini ve beklentilerini etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi, babalarının sahip olduğu mesleklerdir. Tablo 9 da baba mesleği sorusuna öğrencilerin %44,1 i serbest meslek veya kendi hesabına çalışanlar yanıtını vermişlerdir. Bunların içinde ise, %73,2 oranında risk almayı benimsedikleri yanıtı verilmiştir. Yine benzer oranlara özel sektör çalışanı yanıtında da görmekteyiz. Baba mesleği özel sektör çalışanı olanların %80 i oranında risk almaktan çekinmediklerini belirtmişlerdir. Serbest meslek ve özel sektör çalışanı dışında diğer çalışan tiplerinde anlamlı sonuç elde edecek veriler elde edilmemiştir. Toplamda ise öğrencilerin %72,1 i risk almayı benimsedikleri, %11,9 unun ise kararsız oldukları ortaya çıkmıştır. 186

26 Girişimcilik - Eğitim İlişkisi / Entrepreneurship - Education Tablo 10: Meslek Hedef ve Girişimci Olma Kişilik Özellikleri İlişkisi Girişimci olmayı, kendi kişilik özelliklerime uygun görmüyorum Hiç katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Çok katılıyorum Toplam Meslek hedefiniz Toplam Devlet memurluğu Baba mesleğini devam Özel sektör Kendi işini kurma Diğer ,0% 10,0% 40,0% 10,0% 20,0% 100,0% 3,4% 2,4% 19,0% 10,0% 15,4% 6,9% ,0% 10,0%,0%,0% 30,0% 100,0% 10,3% 2,4%,0%,0% 23,1% 6,9% ,1% 29,2% 25,0% 10,4% 8,3% 100,0% 22,4% 33,3% 57,1% 50,0% 30,8% 33,3% ,0% 33,3% 6,9% 4,2% 5,6% 100,0% 62,1% 57,1% 23,8% 30,0% 30,8% 50,0% ,0% 50,0%,0% 25,0%,0% 100,0% 1,7% 4,8%,0% 10,0%,0% 2,8% ,3% 29,2% 14,6% 6,9% 9,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Tablo 10 da öğrencilerin mesleki hedefleri ile girişimci olma kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi yansıtmaktadır. Tablodan da anlaşılacağı gibi, kendilerinin özelliklerini girişimciliğe uygun görenlerin oranı %79,5 olurken, karasızlar %14,6 ve uygun olmadığını söyleyenler ise %15,9 oranında çıkmıştır. Mesleki hedefleri arasında da, en yüksek oranı kendi işini kurma ve özel sektör çıkmıştır. Diğer tablolarda olduğu gibi, özel sektör ve kendi işini kurma ile girişimciliğin kendi kişilik özelliklerine uygun olduğunu söyleyenler arasında anlamlı bir ilişki ve kümelenme ortaya çıkmıştır. Kendi işini kurmak isteyenlerin %83,3 ü, özel sektörde çalışmak isteyenlerin de %56,3 ü girişimciliğin kendi karakterlerine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Sırasıyla %6,9 ve %25 oranlarında ise kararsızların varlığı söz konusudur. 5. Sonuç ve Değerlendirme Girişimcilik, sadece ekonomik bir konu değil, bununla birlikte toplumsal ve kültürel yönü olan çok boyutlu olarak analiz edilmesi gereken bir konudur. Bazı toplumların demokrasi anlayışlarının seviyesi, gelenekleri ve kültürü, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi için uygun zemin hazırlarken ve küresel rekabet ortamında diğerlerine göre önde olurken, gereken bu iklim bazılarında da yeterli değildir. Günümüzde, üretimin en önemli unsurlarından biri haline gelen gerek girişimcilik, gerek girişimciliğe ait ikliminin olduğu gerekse olmadığı ülkelerde çok 187

27 Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu fazla önemsenmeye başlanmış ve bu doğrultuda son 20 yılda birçok ülkenin eğitim sistemlerinde yer almaya başlamıştır. Ülkemizde 10 yıldan beri girişimcilik dersleri hem üniversitelerimizin fakültelerinde hem de meslek yüksek okulları bünyesinde verilmektedir. Meslek yüksek okulları, özellikle meslek lisesi mezunlarının, aldıkları mesleki eğitimi daha ilerilere götürmek ve üniversite mezunu olabilmek için rağbet ettiklerini görmekteyiz. Çalışmamızda, öğrencilerin mezun olduklarında direk çalışma hayatına girmelerini sağlayan meslek yüksek okullarındaki mesleki eğitimin, aldıkları girişimcilik derslerinin, yetiştirilme tarzlarının, kendi kişisel yapılarının ve ailelerinin eğitimi ve mesleki durumlarının onların girişimcilik kararlarını ne kadar etkilediği ölçmeye çalışılmıştır. Yapılan anket çalışması SPSS programında derlendikten sonra, yapılan değerlendirmede bazı verilerin anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Öncelikle öğrencilerin büyük bir kısmının (kızlarda oran biraz az da olsa) risk almayı benimsedikleri, mezuniyetleri sonrasında özel sektörde çalışma ve bireysel iş yapma düşüncelerinin fazla olduğu, ailelerinin mesleki yapılarından etkilendikleri, girişimcilik derslerinin girişimcilik düşüncelerini artırdığı ve çok fazla olmasa da meslek yüksek okulunda verilen mesleki eğitimin mezuniyet sonrasında çalışma hayatına adapte olmalarını kolaylaştırdığı tespitleri yapılmıştır. Kaynakça Akın, Adnan, İnsan Sermayesi Kaynakları Açısından Girişimci Özellikleri (Anadolu Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan 2010, s.8 Blenker, Per, Poul Dreisler, John Kjeidsen, Entrepreneurship Education the New Challenge Facing Universities, Working Paper, Aarhus School of Business, Department of Management, , p.8 Botshelo, I.S., Commodification of Knowledge in Developing Economy: The Case of the University of Botswana, Published by the Forum on Public Policy, 2008, p. 9. Castells, Manuel, Martin Ince, Manuel Castells le Söyleşiler, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Çev. Ebru Kılıç, 2004, 31 Castells, Manuel, Pekka Himanen, The Information Society and the Welfare State, The Finnish Society, Oxford University Press, 2004, p.52 Çelik, Mehmet, Abdulkadir Dilber, Fadime Dilber, Meslek Yüksekokullu Öğrencilerinin Sorunları, Sınavsız Geçişin Meslek Yüksekokullarındaki Eğitim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Örneği, 1.Uluslararası 5.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs 2009, Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu, Konya, s.2043 European Commission, Best Procedure Project Entrepreneurship In Vocatiıonal Education And Training, Final Report Of The Expert Group, Final version, November 2009, p. 30 Hamidi, Daniel Yar, Karl Wennberg, Henrik Berglund, Creativity in entrepreneurship education, Journal of Small Business and Enterprise 188

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University

ÖZGEÇMİŞ. Accounting and Finance Hull University ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Arzu ŞAHİN İletişim Bilgileri Adres : Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Ziyapaşa Yerleşkesi, Kurtuluş Mah. Sabuncu Bulv. MNS Plaza no:50, 01130, Seyhan / Adana / Türkiye Telefon

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: M. Ali BİLGİNOĞLU 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1976 Y. Lisans Mezuniyet

Detaylı

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK

ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK ASSIST. PROF. ÖZLEM IŞIK Date of Birth/Place :EDİRNE, 1975 E-Mail Adress : ozlem_melsel@hotmail.com ozlem.isik@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Faculty Of Economics

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın İbrahim.aydin@cbu.edu.tr Öğr. Gör. H. Zeki Diril hzekidiril@gmail.com Öğr. Gör. Meryem

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI

YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) YÜKSEK LİSANS TEZİ VE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BİROL MERCAN ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Birol Mercan Doğum Yeri Karaman Doğum Tarihi 29.05.1968 Yabancı Dili Almanca Uzmanlık Alanı Kümelenme, İnovasyon, Rekabet Medeni Durumu

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK

ASSIST.PROF. SEMRA TETİK ASSIST.PROF. SEMRA TETİK Date of Birth/Place : Afyon/Sarıcaova Title : Assist. Prof.Dr. Foreign Language : English, French Field of Working : Business - Management and Organization - Organizational Behavior

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. mvahiteren@sirnak.edu.tr ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı Mehmet Vahit EREN Doğum Yeri ve Tarihi Gaziantep.0.986 Telefon 048664008 / 44 Fax 04866847 E-posta mvahiteren@sirnak.edu.tr Web Adresi Öğrenim Durumu Derece Alan Kurum

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK

Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. SEMRA TETİK Doğum Yeri ve Yılı : Afyon/Sarıcaova Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce, Fransızca Çalışma Alanı : İşletme-Yönetim ve Organizasyon- Örgütsel Davranış Mail Adresi

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:2 Sayı:1 Bahar 2012 ISSN: 1308-5549 Çankırı Karatekin University Journal of the Faculty of Economics & Administrative Sciences

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : H.Yunus TAŞ Doğum Tarihi : 01.01.1969 e-mail : tasyunus@hotmail.com Gsm : 505 628 72 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Bahar Yarıyılı Ders Programı PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA YARIYIL: II GRUP: A Basic Concepts of Law Yrd. Doç. Dr. Ramazan D203 Basic Mathematics II Basic Concepts of Law Basic Mathematics II Yrd.Doç.Dr. Esma Nur Çinicioğlu Yrd. Doç. Dr. Ramazan D103 D203 D203

Detaylı

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998

Personal Information Date of Birth, Place. Educational Background Bachelor Anadolu University, Business Administration, 1998 Assitant Professor Boran TOKER Personal Information Date of Birth, Place Foreign Language Marital Status E-mail : 1976, Đzmir Turkey : English : Single : borantoker@akdeniz.edu.tr Educational Background

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU

Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Editör Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL Arş. Gör. Hüseyin BURGAZOĞLU Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma - Girişimcilik Sempozyumu Bildiri Kitabı I Kırklareli Üniversitesi Yayınları: 2 İktisadi ve İdari

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. HASAN MEMİŞ Adı-Soyadı Hasan MEMİŞ D. Yeri D. Tarihi Balıkesir-16.09.1965 Telefon +90 348 813 93 34 1515 Faks +90 348 813 93 36 E-Posta Yabancı Dil hasanmemis@kilis.edu.tr İngilizce Web Öğrenim

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

DERS PROFİLİ. Tarım Ekonomisi ECO351 Güz Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende

DERS PROFİLİ. Tarım Ekonomisi ECO351 Güz Yrd. Doç. Dr. Sevinç Rende DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Tarım Ekonomisi ECO351 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci

BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme: Türkiye de Bütçeleme Süreci Doç. Dr. Serpil Ağcakaya Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü Giriş...1 1. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Resül YAZICI Ünvanı Yrd.Doç.Dr. Birimi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Doğum Yeri Trabzon Doğum Tarihi 01.01.1966 E-Posta resul.yazici

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr.

Prof. Dr. Hasret ÇOMAK. SBKY1 Anayasa Hukuku Öğr. Gör. Emrah DUMAN. Öğr. Gör. Emrah DUMAN. UTF1 Micro Economics Yrd. Doç. Dr. 09:30-10:15 IRL3 Social Responsibility and Community Service A214 Anayasa ve İdare Hukuku Prof. Dr. Hasret ÇOMAK Constitutional and Administrative Law İstatistik-II Doç. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU Yöneylem Araştırması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Merba TAT 2. Doğum Tarihi: 1977 3. Ünvanı: Dr., Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Halkla İlişkiler ve Ege Üniversitesi 2007 Y. Lisans Halkla

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Yıl 1, Sayı 3 Mayıs, 2017

TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Yıl 1, Sayı 3 Mayıs, 2017 TURİZM FAKÜLTESİ BÜLTENİ Mayıs, 2017 BU SAYIDA; Değerlerimiz : Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK 1 Aramızdan Yükselenler...2 Doktora Ders Dönemi Piknikle Bitti..3 DEĞERLERİMİZ; Prof. Dr. Mehmet SARIIŞIK Aramıza

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ. Unvanı: Doçent Doktor. Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kurtuluş Yılmaz GENÇ Unvanı: Doçent Doktor Doğum Tarihi: 29.09.1972; Çiftlik Köyü, Görele, Giresun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Üniversite Yıl Program

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı