4. Programa başvurabilmek için başvuru koşulları ve istenen temel belgeler nelerdir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Programa başvurabilmek için başvuru koşulları ve istenen temel belgeler nelerdir?"

Transkript

1 C. Programa Önkayıt Başvuruları, Gerekli Belge ve Bilgiler 1. Programa başvurular ne zaman olmaktadır? Tüm ikinci öğretim programlarına İ.T.Ü. Senatosu nda kabul edilen akademik takvimde belirtilen tarihlerde (genellikle Mayıs sonu-eylül başı arasındaki yaz zaman diliminde) başvurulabilir. Derslerin yapıldığı 2. veya 3. dönem öncesinde (ara dönemlerde) başvurmak olanaklı değildir. 2. Programa kimler başvurabilir? Programlara; en az 4 yıllık herhangi bir yükseköğretim kurumundan (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) dahil) mezun olan herkes başvurabilir. Ancak İşletme ve Teknoloji Yönetimi Programı, AÖF mezunları için, öğretim sırasında bir zorluk oluşturabilir. Özellikle örgün eğitim kurumlarından gelen öğrenciler, işletme ödevleri ve vaka (case) çalışmalarına çok yatkın olabilirken AÖF mezunlarında sıkıntı çıkabilir, zorlanma yaşanabilir. Executive MBA Programı için iş yaşamında en az iki yıllık bir deneyim sahibi olmak gerekmektedir. 3. Başvuru için diploma başarı notu alt sınırı var mıdır? Bu tip bir alt sınır belirlenmemiştir. Ancak öğrenci kabullerinde, diğer adaylarla karşılaştırma yapılırken bu başarı notları dikkate alınmaktadır. Yine de tek ve öncelikli seçim ölçütü bu değildir. 4. Programa başvurabilmek için başvuru koşulları ve istenen temel belgeler nelerdir? Daha önce disiplin suçu nedeniyle bir yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilen bir öğrenci, lisansüstü programlara başvuruda bulunamaz. Diğer nedenlerle başvurduğu programdan ilişiği kesilen bir öğrenci, en az iki akademik yıl geçmeden aynı lisansüstü programına başvuruda bulunamaz. Öncelikle başvuracak adayın, (Bu adres kayıt günü açılacaktır) internet adresinden başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

2 Başvuruda gösterilmesi istenen temel belgeler ise şunlardır (Bu belgeler önkayıt sırasında değil mülâkat sırasında (fotokopileri) teslim edilmektedir. İlk 4 belgenin aslı, programa yerleştirilme durumunda, öğrenci adayından kesin kayıtlar sırasında istenecektir): 1. Mezun olduğu/olacağı tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan Lisans ve Yüksek Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgelerin aslını göstermek koşuluyla fotokopisi [Mezuniyet aşamasında olup başarı notu belgesi (transkript) eksik olanlar, varolan son duruma ilişkin başarı notu belgesi ile başvuru yapabilecektir.] (Bu belge(ler), teslim alan görevli tarafından onaylanacak ve aday mülâkata bu onaylı belgeyi/belgeleri getirecektir). 2. Başarı notu belgesi üzerinde, en son okuduğu ve/veya mezun olduğu/olacağı kurumdaki disiplin durumunu gösterir ibare [Bu belge, Türkiye dışından bir okuldan mezun olan/olacak öğrencilerden istenmemektedir.]. 3. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) veya GMAT sınav sonuç belgesinin aslını göstermek koşuluyla fotokopisi (Bu belge(ler), teslim alan görevli tarafından onaylanacak ve aday mülâkata bu onaylı belgeyi/belgeleri getirecektir). 4. İ.T.Ü. Senatosu nca kabul edilen, İngilizce yeterliliği gösterir belgenin aslını göstermek koşuluyla fotokopisi (varsa) (Bu belge(ler), teslim alan görevli tarafından onaylanacak ve aday mülâkata bu onaylı belgeyi/belgeleri getirecektir). 5. İki referans mektubu (Referans mektupları önkayıt sırasında değil, mülâkat sırasında teslim edilmelidir). 5. Web Kaydı, Ön Kayıt ve Kesin Kayıt arasında ne farklar vardır? Web kaydı Mayıs ayı sonunda başlar. Web üzerinden başvuru formu doldurulur, en fazla sıralı üç program tercihi yapılabilir. Bir aday başvuru numarası alınır. Bu aday başvuru numarası kullanılarak, Türkiye İş Bankası nın herhangi bir şubesine, İ.T.Ü. Lisansüstü Önkayıt Bedeli ödemesi yapılır. Aday; ödeme dekontu, web üzerinde ilan edilmiş gerekli belgeler ve aday başvuru numarası ile Ayazağa Yerleşkesi ndeki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı na başvurur ve Ön kaydı yapılmıştır belgesini alır *Bu konuda daha ayrıntılı bilgi; Sosyal Bilimler Enstitüsü nün ve İ.T.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın web sayfalarında duyurulacaktır+. Ön kayıt ile ilgili süre tamamlandıktan sonra, tüm adaylara ilişkin bilgi listeleri, dosyalanmış hâlde Program Koordinatörlüğü ne gönderilir. Mülâkatlar yapılıp, kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adaylar ilan edildikten sonra öğrencilerin kesin kayıt süreci başlar.

3 6. İşim dolayısıyla başvuru evraklarını bizzat teslim etmem olanaklı olmayacak. Benim adıma başka birinin önkayıt işleriyle ilgilenmesine izin veriliyor mu? Sizin yerinize başka biri belgeleri teslim edebilir. Ancak gitmediğiniz takdirde bir fotoğrafınızı da göndermeniz gerekir. 7. ALES, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi gibi belgelerin ön kayıta yetişmesi zorunlu mudur? Mülâkat gününe kadar içeriği değişen belgelerinizin (TOEFL ve ALES gibi) fotokopilerini, asıllarını göstermek koşuluyla, mülâkat gününde Program Koordinatörü ne teslim edebilirsiniz. Farklı tarihlere sahip aynı tip belgeler arasında daha yüksek olan notunuz dikkate alınır. 8. Aynı anda birden çok programa başvurabiliyor muyum? En az iki programa kabul edilmem durumunda, hangi programa kayıt yaptıracağım nasıl belirleniyor? Birden çok programa başvuru yapılabilir. Ama sınav sistemi ÖSS'ye benzer olduğu için salt bir programa kabul edilebilinir. Bu nedenle üç tercih hakkınızın olduğu tercih sıralamanızın büyük önemi var. Örneğin 1. tercih ettiğiniz programa yerleştirildiğiniz takdirde, sonradan düşüncenizi değiştirseniz bile 2. tercihiniz olan programa başvurma şansınız kalmaz. 9. İstenen referans mektupları hakkında bilgi verir misiniz? Referans mektubu için istenilen özel bir format olmamakla birlikte, gerek Sosyal Bilimler Enstitüsü nün, gerekse Fen Bilimleri Enstitüsü nün kendi web sayfalarındaki referans mektubu örneklerinden yararlanılabilir adresine e-posta yollayarak bu belgeyi edinebilirsiniz). Mülâkat Komisyonlarına teslim edilmesi gereken referans mektuplarının her ikisi de birer akademik personelden (öğretim üyesi/görevlisi) alınmak zorunda değildir. Özellikle son mezun olduğu okuldan mezuniyetinin üzerinden uzun süre geçmiş olan adaylar bu konuda sıkıntı yaşamaktadır. Bu nedenle adaylar, eskiden çalışmış veya hâlen çalışmakta oldukları işyerlerindeki bir âmirinden de referans mektubu alabilirler. (İşletme ve Teknoloji Yönetimi Programı için bu

4 mektuplardan en az bir tanesi, öğrencinin birlikte çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır). Ayrıca, yazarı Türk olan tüm referans mektuplarının Türkçe yazılmış olması tercih edilir. 10. Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) veya eşdeğer belgeler ile yeterlik alt sınırları nelerdir? Bu belgelerin geçerlik süresi nedir? Executive MBA: ALES Eşit ağırlık taban puanı : 55 GMAT Eşdeğer taban puanı : 450 İşletme ve Teknoloji Yönetimi: ALES Eşit ağırlık taban puanı : 65 GMAT Eşdeğer taban puanı : 530 Bu belgelerin tümü için geçerlik süresi 2 yıldır. Bir yüksek lisans programını bitirip en fazla bir yarıyıl ara verenlerin, daha önce almış oldukları ALES belgesi, süreye bakılmaksızın kabul edilir. 11. İngilizce düzeyini göstermede kabul edilen yeterlik belgeleri ve yeterlik alt sınır değerleri nelerdir? Bu belgelerin geçerlik süresi nedir? İTÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı: 65 ÜDS (Üniversiteler Arası Kurul Yabancı Dil Sınavı): 65 KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı): 65 TOEFL (Internet Ortamı): 65 (120 üzerinden) TOEFL (Bilgisayar Ortamı): 183 (300 üzerinden)

5 TOEFL (Klasik-Yazılı): 513 IELTS (her bölümden): 6,0 Bu belgelerin tümü için geçerlik süresi, ait olduğu sınav tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu belgelerin dışındaki hiç bir belge (Yabancı dille öğretim yapan bir üniversiteden mezun olsanız bile) kabul edilmemektedir. Tek muafiyet durumu vardır. O da anadili İngilizce olan bir ülkenin yurttaşı olmanız. 12. Kabul sınırları dahilinde gerekli İngilizce yeterlik belgesine sahip olmayan adaylar için İ.T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu nun yaptığı sınavların tarihleri nelerdir? İ.T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu, her yıl Haziran ve Eylül ayları içinde, iki veya daha fazla sayıda, web de kesin tarihleri ilan edilen -TOEFL a yakın zorluk düzeyindeki- yabancı dil düzey saptama sınavlarını gerçekleştirmektedir. Bu sınav için, ön kayıt yaptırmış öğrenciler, aldıkları Başvuru Kabul Belgesi ile İ.T.Ü. nün Maçka Yerleşkesinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu na başvurmakta, bir sınav kayıt harcı yatırarak sınava alınmakta ve sınavlar, ilan edilen yerlerde yapılmaktadır. Sınav sonuçları, sınavı izleyen birkaç gün içinde başvuru izleme numarası ile web den öğrenilebilmektedir. Kayıt bürosunun telefonu (212) (dahili 2114) ve web adresi olup sınav hakkındaki ve sınava başvuruyla ilgili bilgiler bu telefon ve adresten öğrenilebilir. Program koordinatörlüğü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü nün, bu sınavların organizasyonu ve zamanlaması ile bir ilgisi olmayıp, tek ilgisi sınav sonuç belgeleridir. Bu belgeler de İ.T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerek adaylara, gerekse ilgili kurumlara yollanmaz. Hem sınav tarihlerinin, hem de sınav sonuçlarının İ.T.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu nun web sayfasından izlenmesi gereklidir. 13. Yeterlilik düzeyinde bir Yabancı Dil belgesi olmayan öğrenciler, mutlaka bir yıl beklemek zorunda mıdır? Executive MBA: Evet İşletme ve Teknoloji Yönetimi:

6 Kayıt yaptırmaya hak kazanan bu durumdaki öğrenciler, 1. dönem derslerinin başladığı ilk güne kadar belge getirirlerse 1. dönemde derslere başlayabilirler. Ancak bu zamana yetişmez ve belgelerini 2. dönem başına kadar getirirlerse 2. dönem, yine yetişmez ve 3. dönem başına kadar getirirlerse 3. dönem derslerine katılabilirler. Ancak belgelerini 2. ve 3. dönem başına kadar getirseler dahi, diledikleri takdirde derslere, bir sonraki eğitim-öğretim yılının 1. döneminden başlayabilirler. Dönemlerin başladığı günler esastır. Belgenin sözkonusu güne kadar Enstitüye teslim edilememesi durumunda, öğrencinin bir sonraki döneme kadar derslere başlama şansı yoktur. Öğrenciler, İngilizce bilgi düzeylerini kendi olanakları ile geliştirmek durumundadır. Onlara özel hazırlık okulu açılmamaktadır. 14. İngilizce sınavına girmek icin, programa değil de sınava kayıt olmak yeterli olur mu? Yani programa başvurmadan İ.T.Ü. nün İngilizce sınavına girilebiliyor mu? Programa önkayıt yaptırmadan Yabancı Dil sınavı başvurusu yapılamaz. Buna Yabancı Diller Yüksekokulu izin vermiyor. Onun için mutlaka öncelikle web üzerinden aday kaydı yaptırmak gerekir. 15. Yabancı dil yeterlik belgesindeki başarı notu, öğrenci seçiminizde etkili bir ölçüt müdür? Yoksa salt dil yeterliliği olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yabancı dil yeterlilik sınırlarını aşmış olmak, derslere başlayabilmek için gerek koşuldur. Öğrenci seçimi sırasında dikkate alınmaz. Yabancı dil notunuz yeterli ise not yükseltmek için ek sınavlara girmenize gerek yoktur. 16. Başvuruyu İngilizce belgesiz olarak yapıp, belge sonradan eklenebilir mi? Belge sonradan eklenebilir. Ancak aslında daha doğrusu her türlü belge tamam olarak başvurmaktır. Bunun için tavsiye, Yabancı Dil sınav sonucu alındıktan sonra başvuru yapmaktır.

7 17. Program Yürütme Kurulu tarafından, kesin kayıttan sonra bir İngilizce yeterlik sınavı yapılıyor mu? Böyle bir sınav yapılmıyor.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Lisansüstü

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA LARI İÇİN KOŞULLARI ve LARI TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00 ya kadar başvuru evraklarının başvuru

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

Yatay Geçiş. EA 10 -- 2 İlişkileri Temel İslam Bilimleri 13 1 1 SÖZ/EA/SAY Felsefe ve Din Bilimleri 4+1*** 1 1 SÖZ/EA/SAY. Kontenjan T.C.

Yatay Geçiş. EA 10 -- 2 İlişkileri Temel İslam Bilimleri 13 1 1 SÖZ/EA/SAY Felsefe ve Din Bilimleri 4+1*** 1 1 SÖZ/EA/SAY. Kontenjan T.C. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Tezli

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Temmuz 2014 PERŞEMBE Sayı : 29074 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Karadeniz Teknik Üniversitesinden: KARADENİZ

Detaylı

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28171 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Lisans Programı Başvuruları Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yüksek Programı Başvuruları Başvuru tarihleri: 02-27 Haziran 2014 Giriş Sınav tarihleri: 07-11 Temmuz 2014 2014-2015

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* -

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Tezli Yüksek Lisans. Yük. Yabancı Dil Puan Şartı. Çevre Mühendisliği 12 1 40* - HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında Fen ve Sosyal Bilimleri Enstitülerinin Anabilim Dallarına Yüksek ve Doktora programlarına öğrenci alınacaktır. Anabilim Dalı Tezli

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2009 2010 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 11 Mart 2009 olacak şekilde, 26 Ocak 2009 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı Uyruklu T.C. Vatandaşı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2014-2015 Öğretim yılı birinciyarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURULAR Adayların

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDAKİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA SINAVLA VE YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı