23 KASIM /3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23 KASIM 2008-2008/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR"

Transkript

1 KASIM /. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULAR Bilgin Ticaret LTD. nin 007 yılı açılış bilançosu ve 007 yılı işlemleri aşağıdaki gibidir. (Rakamlarda yuvarlaklaştırma sağlanabilmesi için KDV oranı % 0 kabul edilmiştir.) Bilgin Ticaret LTD Tarihli Bilançosu I) DÖNEN VARLIKLAR I)KV YABANCI KAYNAKLAR A) Hazır Değerler A) Mali Borçlar Kasa.70 Banka Kredisi.70 Banka B) Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri 6.0 B) Menkul Eaymetler Hisse Senetleri.000 B) Diğer Borçlar C) Ticari Alacaklar Ortaklara Borçlar - Alıcılar Alacak Senetleri 7.00 C) Ödenecek Vergi ve Yükümlü. D) Stoklar Ödenecek Vergi ve Fonlar 87.0 Ticari Mallar 7.00 Ödenecek SSK Dönen V. Toplamı 6.70 KV Yab. Kaynaklar Toplamı 88.0 II) DURAN VARLIKLAR II) OZKAYNAKLAR A) Maddi Duran V. A) Ödenmiş Sermaye Binalar Sermaye Demirbaşlar B) Diğer Kâr Yedekleri Birikmiş Amortismanlar (8.70) Özel Fon 6.0 C)Geçmiş Yıl Kârları Geçmiş Yıl Kârları.00 Duran V. Toplamı 70.0 Ozkaynaklar Toplamı AKTİF TOPLAMI AKTİF TOPLAMI Şirketin dönem içi işlemleri aşağıdaki gibidir:. Firma 8.70 TL+ %0 KDV bedelle mal almış, karşılığında elindeki 7.00 liralık bir senedi ciro etmiş ve bakiyesi için 0 gün vadeli bir senet imzalamıştır.. Yukarıda alındığı bildirilen malın.000 liralık kısmının kusurlu olduğu görülmüş ve hemen satıcıya iade edilmiştir. Malın geri götürülmesi için satıcı adma 00 TL+ %0 KDV nakliye bedeli kasadan ödenmiştir.. Maliyeti TL olan bir mal.000+ %0 KDV bedelle satılmıştır. Müşteri borcunun yansım nakden ödemiş, kalan yansı için bankaya virman emri vermiştir. Malın nakliyesi şirkete ait olduğundan bir nakliye firmasına KDV dahil 0 lira borçlanılmıştır.

2 . Şirket kasasında bulunan.000 TL ile bir döviz bürosundan $=, TL kur üzerinden dolar satın almış ve daha sonra bu parayı bir bankaya götürerek bir döviz tevdiat hesabı açmıştır.. Şirket piyasadan olan ticari alacaklarının lirasını tahsil etmiş ve bu parayla bankaya olan.70 lira kredi borcunu, 6.0 lira da ayrıca faiz ödemek suretiyle kapatmıştır. 6. Şirket hali hazır değerler portföyünde bulunan tanesi,0 TL dan alınmış bulunan adet hisse senedinin tamamını, tanesi,60 liradan satmıştır. Bu işlem için borsa komisyoncusuna 00 lira komisyon ödenmiştir. 7. Bakım masrafları hayli ağırlaşan lira defter değerli, 8.70 lira birikmiş amortismanlı bir demirbaş, yenisi satın alınmak üzere TL+ %0 KDV bedelle elden çıkarılmış, bedel nakden tahsil edilmiştir. 8. Yıl içersinde çalışanlara tahakkuk eden ücretin bordrosu aşağıdaki gibidir: Brüt Ücret: 0.00 TL. SSK İşveren Payı :.00 SSK İşçi Payı :.00 Gelir Vergisi:.00 Damga Vergisi: Şirket elindeki.000 liralık bir senedi bankaya kırdırmıştır. Banka işlemle ilgili olarak 00 lira faiz ve lira komisyon tahsil ettiğini, kalanı da şirket hesabına yatırdığını bildirmiştir. Bankadan gelen bu mektuptan, ayrıca kendilerine tahsil edilmek üzere.000 liralık bir başka senedin gönderildiğinin fakat bunun kaydının yapılmasının unutulduğunun farkına varılmıştır. 0. Şirket aylık kira bedeli 00 TL+ %0 KDV olan bir daireyi ofis olarak kullanılmak üzere kiralamıştır. Kira bedelinin üç aylık kısmı peşin olarak ödenmiş; ayrıca 000 liralık bir de depozito yatırılmıştır. Şirketin dönem sonu envanter kayıtları ise şöyledir:. Doların kur değeri..007 de $=, TL olmuştur.. Bankadan gelen dekonttan şirketin TL mevduatına.000 TL; dolar mevduatına 0$ faiz tahakkuk ettiği; bu faiz gelirine ait 0 TL ve 0 $ (karşılığı TL)nin hesaben tahsil edildiği öğrenilmiştir.. Yapılan incelemede üç aylık kirası peşin ödenen ofisin kira bedelinin iki aylık kısmının 007 yıhna ait olduğu tespit edilmiştir.. Dönemin amortisman gideri.00 lira olup bunun liralık kısmı geçen yıl yenilenen demirbaşa aittir.. Alıcılar hesabında görülen liralık alacağının tahsili şüpheli görülmüş ve tamamı için karşılık ayrılmıştır.

3 İSTENENLER: Yılı işlemlerinin günlük defter ve büyük defter kayıtlarını 7/A seçeneğine göre yapınız. - Genel geçici ve kesin mizanın çıkarıldığı varsayımı ile 007 yılma ait gelir tablosu ve dönem sonu kapanış bilançosunu hazırlayınız. CEVAPLAR Açılış Kaydı Ticari Mal 9 İndirilecek KDV Borç Senetleri (7)0 Satıcılar Ticari Mallar 9 Hesaplanan KDV 600 Yurtiçi Satışlar 9 Hesaplanan KDV 6 STMM Ticari Mallar 760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri 9 İndirilecek KDV 9 Diğer Ticari Borçlar (00.0 Yabancı Para H.) (00.00 TL H.) 0 Banka (0.0 Yabancı Para H.) (00.0 Yabancı Para H.) 00 Banka Kredileri 780 Finansman Gideri 6 Komisyon Giderleri 0 Hisse Senetleri 6 MK Satış Karı

4 Birikmiş Amortismanlar 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Demirbaşlar 9 Hesaplanan KDV 770 Genel Yönetim Gideri (Ücretler) 60 Ödenecek Vergi ve Fonlar 6 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kes. Personele Borçlar 0 Banka 780 Finansman Gideri 6 Komisyon Gideri (. 0 Tahsildeki Senetler) (.00 Cüzdandaki Senetler) Gelecek Aylara Ait Giderler (Kira) 6 Verilen Depozito ve Teminatlar 9 İndirilecek KDV ENVANTER İŞLEMLERİ 0 Bankalar 00 $ (,,) 0 Banka 9 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 66 Kambiyo Karları 6 Faiz Geliri 770 Genel Yönetim Gideri(Kira) 80 Gelecek Ay. Ait Giderler 770 Genel Yönetim Gideri(Amortisman) 9 Özel Fonlar 7 Birikmiş Amortismanlar 8 Şüpheli Ticari Alacaklar 6 Karşılık Gideri 9 Şüpheli Ticari Al. Kar

5 KAPANIŞ KAYITLAR 9 Hesaplanan KDV 9 İndirilecek KDV 60 Ödenecek Vergi ve Fonlar 6 PSD Gideri 6 Genel Yönetim Giderleri 660 KV Borçlanma Gideri 76 PSD Hesabı YH 77 Genel Yönetim Giderleri YH 78 Finansman Giderleri YH PSD Hesabı YH 77 Genel Yönetim Gideri YH 78 Finansman Giderleri YH 760 PSD Gideri 770 Genel Yönetim Gideri 780 Finansman Gideri 690 Dönem Kar/Zararı 6 STMM 6 PSD Gideri 6 Genel Yönetim Gideri 660 KV Borçlanma Gideri 6 Komisyon Gideri 6 Karşılık Gideri 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 600 Yurtiçi Satışlar 6 Faiz Geliri 6 MK Satış Karı 66 Kambiyo Karı 690 Dönem Kar/Zararı 690 Dönem Kar/Zararı 69 Dönem Net Kar/Zararı 69 Dönem Net Kar/Zararı 90 Dönem Net Karı 0 Satıcılar Borç Senetleri 9 Diğer Ticari Borçlar Personele Borçlar 60 Ödenenecek Vergi ve Fonlar 6 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 00 Sermaye 9 Özel Fon 70 Geçmiş Yıl Karları 90 Dönem Net Karı 9 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı 7 Birikmiş Amortismanlar

6 0 Banka 8 Şüpheli Ticari Alacaklar 6 Verilen Depozito ve Teminatlar Ticari Mallar 80 Gelecek Ay. Ait Giderler 9 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Binalar Demirbaşlar Bilgin Ticaret Ltd. Şirketi Dönem Sonu Bilânçosu..007 AKTİF PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. K. V. Y. KAYNAKLAR Kasa 8 60 Satıcılar 0 60 Bankalar 8 60 Borç Senetleri 9 0 Alıcılar 00 Diğer Ticari Borçlar 0 Alacak Senetleri Personele Borçlar 6 00 Şüpheli Ticari Alacaklar Ödenecek Vergi ve Fonlar 9 80 Şüpheli Ticari Alacaklar Kar. (-) () Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 000 Verilen Depozito ve Teminatlar K. V. Y. KAYNAKLAR TOPLAMI Gelecek Aylara Ait Giderler 00 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 0 II. U. V. Y. KAYNAKLAR Ticari Mallar 0 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 70 II. DURAN VARLIKLAR III. ÖZKAYNAKLAR Sermaye Binalar Özel Fonlar 60 Demirbaşlar 000 Geçmiş Yıl Karları 00 Birikmiş Amortismanlar (-) ( 00) Dönem Net Karı DURAN VARLIKLAR TOPLAMI ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 6 0 AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

7 Bilgin Ticaret 007 Yılı Gelir Tablosu A- Brüt Satışlar 000 B- Satışlardan İndirimler - Net Satışlar 000 C-Satılan Ticari Malların Maliyeti (0 000) Brüt Satış Karı D- Faaliyet Giderleri. Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri ().Genel Yönetim Giderleri () Faaliyet Karı ( 80) E-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar - -Kambiyo Karı 70 -Menkul Kıymet Satış Karı 000 -Faiz Geliri 7 F-Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar -Karşılık Gideri () -Komisyon Gideri ( ) G- KV Borçlanma Gideri () Olağan Kar- Zarar 90 I- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( 0) Dönem Karı 7

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

20 TEMMUZ 2008-2008/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 0 TEMMUZ 008-008/. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Elektron LTD. 006 yılında kurulmuş sipariş üzerine bilgisayar kontrollü enerji ölçüm cihazı üreten

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00

2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 2009/ 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBE MALİ MÜŞLAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 15 Mart 2009- Pazar 09:00-12:00 Lale Ticaret Ltd. Şti. nin 01.01.2008 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir; Lale

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI

15 MART 2009-2009/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI 15 MART 9-9/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI Lale Ticaret Ltd. Şti.nin 01.01.8 Tarihli açılış bilançosu aşağıda sunulduğu gibidir: Lale Ticaret Ltd. (01.01.8 Tarihli)

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 3 Temmuz 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Muhasebe ve Finansal Raporlamada Tahakkuk Esası ne demektir? Kısaca açıklayınız.

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR TANIR Ticaret A.Ş. nin 31.12.2013 tarihli genel geçici mizanı ve 31.12.2013 tarihinde

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI

FİNANSAL YÖNETİM TEST SORULARI SORU 1 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Dönen Varlıklar grubunda yer almaz? 110 Hisse Senetleri Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı SORU 2 ) Aşağıdaki hesaplardan hangisi Geçici Hesaplar

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2010/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SORU VE CEVAPLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Temmuz 2010-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Aşağıdaki soruları cevap kağıdınızın 11 sayfasına kısaca cevaplandırınız.

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 TUZLA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2011 Onay Zamanı : 24.04.2014-18:23:47 Vergi Kimlik Numarası 0080096849 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) ADMARİN

Detaylı

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi MUHASEBE SÜRECİ ENVANTER DEFTERİ AÇILIŞ ENVANTERİ- AÇILIŞ BİLANÇOSU DÖNEMSONU BİLANÇOSU GELİR

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KOCAMUSTAFAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 29.04.2013-10:08:52 Vergi Kimlik Numarası 8370536813 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 22.04.2013-18:49:50 Vergi Kimlik Numarası 7810285527 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap

20 HAZİRAN 2009. SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Cevap B GRUBU 20 HAZİRAN 2009 SORU-1: 3568 Sayılı SMMM ve YMM Kanunu na göre, Oda Genel Kurulu nun teşekkülünü anlatınız.(5 puan) Genel kurul, Odanın en yüksek organı olup odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ŞEHİTKERİM VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 16.04.2013-19:01:26 Vergi Kimlik Numarası 8250003458 Ticaret Sicil İrtibat Tel Soyadı (Unvanı)

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 HOCAPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:40:48 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 4730010448 huseyinkorkmaz76@hotmail.com

Detaylı

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test

Genel Muhasebe 100 Soruluk Test Genel Muhasebe 100 Soruluk Test 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amaçlarından biri değildir? A) Topluma hizmet B) Kar elde etmek C) Kamuyu aydınlatmak D) Müşteri ilişkilerinin üst düzeyde devamı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2008 Onay Zamanı : 25.04.2009-12:05:10 Vergi Kimlik Numarası 3850003845 Ticaret Sicil No 216 6223978 Soyadı

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı