Gücünü toplumdan alan, risklere karşı toplumu harekete geçiren, Yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay Kızılhaç Hareketine yön

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gücünü toplumdan alan, risklere karşı toplumu harekete geçiren, Yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay Kızılhaç Hareketine yön"

Transkript

1

2

3

4 Gücünü toplumdan alan, risklere karşı toplumu harekete geçiren, Yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay Kızılhaç Hareketine yön veren ve Kendini yeniden üreten bir Kızılay

5

6 İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI NIN VE KIZILAY KIZILHAÇ HAREKETİ NİN TARİHİ 10 TÜRK KIZILAYI NIN YAPISI 11 MEVZUAT ANALİZİ 12 İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ 13 ÜLKÜMÜZ 15 UFKUMUZ 15 TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ 16 TÜRK KIZILAYI 2015 GENEL HEDEFİ 18 TÜRK KIZILAYI TEMEL STRATEJİLERİ 20 AMAÇ VE HEDEFLER 23 TÜRK KIZILAYI STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ 62 TANIMLAMALAR 63 7

7

8 GİRİŞ Hilal-i Ahmer in gerek zelzele, gerek kurak sahalarında yardıma koşmak için gösterdiği gayret ve iktidarı, huzurunuzda bütün millete karşı teşekkürle yâd ederim Günümüzde yardım kuruluşlarının temel amacı, topluma en iyi hizmeti, en verimli ve etkin şekilde sunacak strateji ve yöntemleri geliştirerek ülkülerini gerçekleştirmektir. Ülkülerini gerçekleştirmeleri, hızla değişen dünyada değişime uyum sağlayacak bir ufka sahip olmaları ve gerekli stratejileri belirleyerek uygulamaya koymalarıyla mümkündür. Türk Kızılayı da; ulusal ve uluslararası mevzuatla tanımlanmış görevlerinin etkinliğini arttırmak, Genel Merkezinin ve Şubelerinin bir bütün olarak hareket etmesini sağlamak, bütçesinin amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasını, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasını ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamak için Stratejik Planını hazırlama kararı almıştır. Analiz çalışması kapsamında öncelikle Türk Kızılayı nın genel incelemesi yapılmış, bu kapsamda Türk Kızılayı nın ve Kızılay Kızılhaç Hareketi nin tarihçesi, Türk Kızılayı nın ülküsü, ufku ve ilkeleri, yasal dayanakları, faaliyetleri incelenerek mevcut durum ortaya konmuştur. Planın oluşturulmasına temel teşkil eden iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcıların sürece katılımı sağlanmış ve her aşamada fikirlerine yer verilmiştir. Kurum içi paydaşların katılımını sağlamak için çalışma ekipleri oluşturulmuş, anketler ve toplantılar düzenlenmiş, tüm çalışanların katkıları alınmıştır. Dış paydaşlara yönelik olarak kapsamlı bir anket çalışması ve odak grup toplantıları yapılmıştır. Analiz çalışmaları sonucunda Türk Kızılayı 2015 Genel Hedefi belirlenmiş ve proje ekibince geliştirilen modeller çerçevesinde bizi bu hedefe ulaştıracak temel stratejiler, stratejik amaçlar, hedefler, alt hedefler ve stratejik göstergeler belirlenmiştir. Stratejik plan ile uygulama ve izleme değerlendirme sistemine ilişkin bir yaklaşım oluşturulmuştur. Hedeflere ulaşmak için 2010 yılının önceliği söz konusu sistemin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi olacaktır. Özetle, Stratejik Planımız bir belge olmanın ötesinde kuruluşumuzun tüm faaliyetlerine yön verecek ve uygulamanın aracı olacak bir yol haritasıdır. 9

9 TÜRK KIZILAYI NIN VE KIZILAY KIZILHAÇ HAREKETİ NİN TARİHİ Hilal-i Ahmer cemiyetinin bu sene zarfında mubadillerin sıhhi ve ilbas ve iskan umuruna ve memleketin afat-ı içtimaiye ve arzıyesine yaptığı kıymetli yardımları takdirle zikrederim Uluslararası Kızılay- Kızılhaç Hareketi nin temel felsefesini oluşturan insan onurunun korunması yaklaşımı, 1919 yılında Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu nun kuruluşu ile kolektif bir yapıya dönüşmüş, 5 kurucu ulusal derneğin önderliğinde faaliyetlerine başlayan kuruluş, günümüzde yaklaşık bir asırlık geçmişi, 186 üye ulusal derneği ile dünyada insani yardım çalışmalarını tamamen tarafsız bir platformda sürdürmeye devam etmektedir. Doğası, dini, kültürü ve tarihi gereği insanlığa saygı ve yardımı ilke edinmiş olan Türk Ulusu, temel kuruluş amacı hasta ve yaralı askerlere yardım olan Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi ne ilk katılan ülkelerden biridir. Hareketin ilk bileşeni olan Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 1863 yılında Cenevre de ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve 28 Ağustos 1864 tarihinde pek çok Avrupa ülkesinin katılımıyla Cenevre Sözleşmesi imzalanmıştır. Savaşlarda yaralı askerlerin ve onlara bakmakla yükümlü olan görevlilerin savaşan devletlerce tarafsız sayılmasını, ordularda görevli sağlık personelinin tanınmasını sağlayacak ortak bir simgenin kabul edilmesini, bu simgenin bir bayrak şeklinde göndere çekilmesi halinde o bölgenin tarafsız sayılmasını içeren Cenevre Sözleşmelerine taraf olan ülkeler kendi ülkelerinde bir Kızılhaç örgütü kurmayı taahhüt etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu Cenevre Sözleşmesine 5 Temmuz 1865 te taraf olmuş ve 11 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti ni kurmuştur. Hareketin, Kızılay adını taşıyan ve Kızılay amblemini kullanan ilk ulusal derneği Türk Kızılayı dır. Kurtuluş Savaşı döneminde, toplumun desteğini de alarak önemli görevler üstlenen derneğe Kızılay adını Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK vermiştir. Türk Kızılayı günümüzde; Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Gençlik Hizmetleri, Kan Hizmetleri ve Teşhis-Tedavi Hizmetleri alanlarında hizmet vermektedir. Gücünü gönüllülerinden, üyelerinden ve toplumun bağışlarından alan Türk Kızılayı, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılar elde etmiştir.

10 TÜRK KIZILAYI NIN YAPISI Kızılay ın Genel Merkez Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler Kurulu, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüktür. Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Genel Merkezin icra organı olup, Genel Merkez hizmetlerini Kızılay ın amaç ve ilkeleri yönünde ilgili mevzuat ile Yönetim Kurulu kararlarına göre düzenler ve yürütür. Şubelerimiz ise; Kızılay Kızılhaç Hareketinin ve Türk Kızılayı nın ülküsü çerçevesinde, bulundukları bölgede toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek üye, gönüllü ve bağışlarla yerelde hizmet üreten özerk yapılardır. Şekilde sunulduğu üzere Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu ve Genel Başkan a bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Genel Müdürlük Merkez; İzleme Değerlendirme Grubu, Yönetim Hizmetleri Grubu, Kurumsal Hizmetler Grubu ve Sistemler Yönetimi Grubundan oluşmaktadır. Sistemler Yönetimi Grubunun faaliyet alanlarında müdürlük veya birim olarak uzantıları mevcuttur. Bu grubun temel özelliği, fonksiyonlarının yerine getirilmesine ilişkin standartların Genel Müdürlük Merkez yapısından başlayarak, faaliyet alanlarına ve Kızılay ın temelini oluşturan Şubelerine kadar Kızılay ın tamamında uygulanmasıdır. Genel Müdürlüğe bağlı faaliyet alanları ise Türk Kızılayı nın hizmetlerinin standartlarını ortaya koyan yaygınlaştıran ve şubelerle birlikte faaliyet gösteren yapılardır.

11 MEVZUAT ANALİZİ Türk Kızılayı, parçası olduğu Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketini şekillendiren Uluslararası (1949 Cenevre Sözleşmeleri, Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi Tüzüğü, İnsancıl Hukuk vb.) mevzuatla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu çerçevesinde kamu yararına çalışan bir dernektir Sayılı Dernekler Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5832 Sayılı Kanun un Ek 27/A Maddesine göre; Türkiye Kızılay Derneği uluslararası anlaşmalara göre tayin edilen nitelik ve duruma göre; merkezinde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu oluşturması şartıyla tüzüğünde belirtilen şekilde teşkilatlanır ve yönetilir. Kızılay ın iş ve işlemleri; kanunların verdiği görev ve yetkilere, tüzüğüne ve yönetim kurulunca çıkarılan yönetmeliklere göre yürütülür. Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi nin kuruluş temelinde yer alan savaş zamanında hasta ve yaralı askerlere yardım yapacak tarafsız ve bağımsız gönüllü bir organizasyona sahip olma iradesi Türk Kızılayı nın kuruluşuna yön vermiştir. Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi Tüzüğü uyarınca Ulusal Dernekler, Cenevre Sözleşmelerine göre Devletinin yasalarıyla tanınmış, kamu otoritelerine insancıl hizmetlerinde yardımcı gönüllü kuruluşlardır ve Kızılay-Kızılhaç Temel Prensiplerine göre hareket etmelerini sağlayan özerkliğe sahiptir. Türk Kızılayı 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin kendisine sağladığı çerçeve içerisinde Uluslararası Kızılay Kızılhaç Konferansı kararıyla 1965 te Viyana da kabul edilen 7 temel ilkeye bağlı kalarak tarafsız ve bağımsız niteliğiyle uluslararası ve uluslararası nitelikte olmayan çatışmalarda tanımlanan yetkilerle faaliyet göstermektedir. Kurulduğu 1868 den bu yana Türkiye de ve dünyada meydana gelen can, ve mal kaybına neden olan doğal afetlerden kaynaklanan ihtiyaçlar, Türk Kızılayı nın görev alanını insan kaynaklı (savaş, mülteci hareketleri, teknolojik afetler vb.) afetlerin yanında doğal kaynaklı (deprem, sel, çığ vb) afetlere hazırlık ve müdahaleyi de içerecek şekilde genişletmiştir. Diğer yandan, 90 lı yıllardan itibaren savunmasız birey ve grupların savunmasızlıklarının, karşı karşıya kaldıkları risklerin azaltılması ve riskler karşısında bilinç düzeyinin arttırılması gibi sosyal sorunlar gittikçe artan oranda Kızılay Kızılhaç Hareketinin gündemine girmiş ve Türk Kızılayı nı bu alanlarda da inisiyatif geliştirmeye yöneltmiştir tarihinde Sayılı, Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü nün 6. Maddesinde Türk Kızılayı nın amacı, 7. Maddesinde ise görevleri detaylı olarak belirtilmiştir.

12 İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ Türk Kızılayı nın Stratejik Planlama çalışmaları; Ön çalışmalar ve eğitimler, Analizler, Stratejilerin belirlenmesi ve stratejik planın oluşturulması aşamalarından oluşmaktadır. ÖN ÇALIŞMALAR ve EĞİTİMLER Bu aşamada, çalışmaları yürütecek olan proje ekibi oluşturulmuş, ekibe teknik anlamda yetkinliklerinin arttırılması için gerekli eğitimler verilmiştir. Plan kapsamında yapılacak analizlerde kullanılacak modeller ve araçlar hazırlanmıştır. Projenin tamamlanmasının ardından, süreklilik gerektiren stratejik planlama çalışmaları Stratejik Yönetim Bölümünce yürütülmektedir. ANALİZ AŞAMASI Analiz aşamasında, Türk Kızılayı nın tarihçesi, kurumsal eğilimleri, faaliyetleri incelenmiş; üyeleri, gönüllüleri, personeli, paydaş kurumlar ve toplum tarafından nasıl algılandığı belirlenmiştir. Bu kapsamda; anket uygulamaları yapılmış, literatür ve mevzuat taramaları, geçmiş yıllara ait faaliyetlerin incelenmesi, birebir görüşmeler ve odak grup toplantıları gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmaları Personel Algı Anketleri (Örgütsel Derinlik Analizi): Genel Müdürlük personelinin katıldığı anket ile çalışanların Türk Kızılayı algısı ve Kuruluşumuzun geleceğine yönelik düşünceleri belirlenmiştir. Şube Üye ve Gönüllü Anketleri: Şubelerimiz aracılığıyla, üye ve gönüllülerimizin Türk Kızılayı algısı ve Kuruluşumuzun geleceğine yönelik düşünceleri belirlenmiştir. Şube Geri Bildirimleri: Şube Başkanlarımızdan yazılı görüş alınmıştır. Vatandaş Anketleri: Toplam vatandaşımıza anket uygulanmıştır. Ömer TAŞLI : Proje Sponsoru Özge AKGÜN :Bölüm Müdürü Mustafa KAPLAN : Proje Genel Koordinatörü Tuğba YÜRÜR :Birim Yöneticisi Kaan SANER : Proje Koordinatörü Suat ÇITLAK :Birim Yöneticisi Dilek KOÇAK : Proje Yöneticisi Pınar ÖZKURT :Birim Yöneticisi Tuğba YÜRÜR : Proje Üyesi Serkan DÜĞER :Birim Yöneticisi Tolga KAYHAN : Proje Üyesi Tolga KAYHAN :Yetkili Ahmet DOĞAN : Proje Üyesi Sertaç ROTA :Yetkili Serkan DÜĞER : Proje Üyesi Ali ERKAN :Yetkili Yardımcısı Sertaç AÇICI : Proje Üyesi Çağatay EMEKSIZ :Gönüllü

13 İZLENEN YÖNTEM VE PLANLAMA SÜRECİ Mevzuat, literatür ve faaliyet taramaları Internet taramaları: Mevzuat, literatür ve benzer faaliyet gösteren ulusal / uluslararası kurum /kuruluşlarla ilgili bilgiler taranmıştır. Dünya çapında kabul görmüş ve hakemli dergilerde yayınlanmış 170 makale incelenmiştir. Kurum içi veriler: Tüm bölümlerimizden, 2000 yılından itibaren yürüttükleri faaliyetlerle ilgili veriler toplanmış, kurumsal faaliyetlerimiz bir bütün olarak ortaya konmuştur. Bunun yanında, 2000 yılından itibaren planlanan / gerçekleşen bütçeler incelenmiştir. Mevzuat incelemesi: Kızılay - Kızılhaç Hareketi ve Türk Kızılayı ile ilgili Ulusal ve UIuslararası mevzuat incelenmiştir. Birebir görüşmeler Yönetim Kurulu Üyelerimizle görüşmeler: Genel Başkanımızla ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle birebir görüşmeler yapılmıştır. Şube Başkanlarımızla görüşmeler: 66 Şube Başkanımız ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Odak Grup Toplantıları Personel ve Yöneticilerle yapılan görüşmeler: Kuruluşumuzdaki tüm bölümlerle veri toplamak ve stratejik planlama çalışmalarının aşamaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere toplantılar yapılmıştır. STK, Kamu Kurum/ Kuruluşları, Belediyeler, Uluslararası Kuruluşlar ve Özel Şirketlerle (Holdingler) görüşmeler: Toplamda 62 kuruluştan 73 temsilci ile Ankara, İstanbul ve İzmir de yapılan toplantı ve görüşmelerde fikir alışverişinde bulunulmuştur. Tüm bu çalışmalar sonucunda Türk Kızılayı na yönelik durum değerlendirmesi yapılmıştır. İç ve dış çevre analizleri sonucunda yapılan FÜTZ (SWOT), problem ve amaç analizleri ile geliştirilen modeller ve oluşturulan 2015 genel hedefi, Türk Kızılayı nın stratejilerinin, stratejik amaç, hedef ve alt hedeflerinin temelini oluşturmuştur.

14 ÜLKÜMÜZ Toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan saygınlığının korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek tir. UFKUMUZ Tüm toplumu kucaklayan ve tüm toplumun kucakladığı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığını ve hizmet kalitesini sürekli geliştiren bir insani yardım kuruluşu olmak tır.

15 TEMEL İLKE ve DEĞERLERİMİZ Türk Kızılayı, faaliyetlerini parçası olduğu hareketin 7 temel ilkesine uygun olarak yürütür. İnsanlık; Savaş alanındaki yaralılara ayrım gözetmeksizin yardım etme düşüncesinden doğan Kızılay, her nerede olursa olsun insan ızdırabını ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek ve dindirmek için gayret sarf eder. Amacı insan hayatının, insan sağlığının korunması ve insan onuruna saygı duyulmasının sağlanmasıdır. İnsanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekler. Ayrım Gözetmemek; Kızılay, milliyet, ırk, dini inanç, sınıf veya siyasi düşünce farkı gözetmez. İnsan ızdırabının, en ivedi ve zaruri ihtiyaçlara öncelik vererek dindirmeye çalışır. Tarafsızlık; Kızılay, herkesin güvenini kazanmak amacıyla, düşmanlıklara taraf olmaz. Hiçbir zaman din, ırk, siyasi ve ideolojik nitelikteki ihtilaflara girmez. Bağımsızlık; Türk Kızılayı bağımsız bir kurumdur. Kızılay, insani faaliyetlerinde kamu otoritelerinin yardımcısı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası sözleşmeler ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına tabi olup bu çerçevede Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Hareketi Temel İlkeleri ne uygun hareket etme özerkliğine sahiptir. Hayır Kurumu Niteliği; Kızılay, hizmetlerinde hiçbir şekilde çıkar gözetmeyen, gönüllü bir yardım kurumudur. Birlik; Türkiye de, Türkiye Kızılay Derneği, Türk Kızılayı ve Kızılay adı altında tek bir dernek kurulabilir. Bu dernek herkese açıktır. İnsani faaliyetlerini mevzuatının öngördüğü ulusal ve uluslararası alanda yürütür. Uluslararası sözleşmelerce Türk Kızılay ına verilmiş münhasır hak ve yükümlülükleri amaç edinen başkaca bir dernek kurulamaz. Evrensellik; Diğer ülke ulusal dernekleri ile eşit statüye sahip ve karşılıklı yardımlaşmada onlarla eşit sorumlulukları ve görevleri paylaşan Kızılay, dünya çapında bir organizasyonun içinde yer alır.

16 TEMEL İLKE ve DEĞERLERİMİZ Türk Kızılayı, 7 temel ilkenin yanı sıra yanda belirtilen kurumsal yönetim prensiplerine bağlı kalarak hizmet sunmaktadır. Şeffaflık; Kızılay, kurum ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklar. Hesap verebilirlik; Kızılay, yönetime ilişkin kural ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlar ve bu sorumlulukları çerçevesinde üyelerine, bağışçılarına, birlikte çalıştığı paydaşlarına ve kamuoyuna hesap verir. Sorumluluk; Kızılay, faaliyet ve hizmetlerinin, üyesi bulunduğu hareketin temel ilkelerine, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata, kurum içi düzenlemelere, toplumsal ve etik değerlere uygunluğunu sağlar. Adalet ve Eşitlik; Kızılay Yönetimi; tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı benimser. Yukarıda bahsedilen yönetim ilkelerinin yanı sıra; Türk Kızılayı nda tüzük, yönetmelik ve yönergeler olmak üzere kurumsal mevzuat yönetsel bütünlük ilkesi gereği seçilmiş kurulları, üyeleri, gönüllüleri ve profesyonellerin tümü için bağlayıcıdır. İş ve işlemlerde bütünlük ilkesi gereği Türk Kızılayı nda iş yapış tarzında ve hizmet üretiminde aynı standart ve prosedürler tüm teşkilat bakımından geçerlidir.

17 TÜRK KIZILAYI 2015 HEDEFİ Gücünü toplumdan alan, risklere karşı toplumu harekete geçiren, yerel ihtiyaçlara göre hizmetlerini biçimlendiren, Kızılay Kızılhaç Hareketi ne yön veren ve kendini yeniden üreten bir KIZILAY. Yapılan analizler sonucunda, hem içsel hem de dışsal dinamikler dikkate alınarak, çok sayıda personel ve yöneticinin katılımı ile Türk Kızılayı nın 2015 Hedefi belirlenmiştir yılında Türk Kızılayı nın hedefi bir sonraki sayfada görsel olarak ifade edilmiştir. Şekilde; Genel merkezin üzerindeki renkli plakalar Genel Merkez tarafından yaklaşım ve standartları oluşturulan, geliştirilen faaliyet alanlarını ve Kızılaycılık Kültürü nü temsil etmektedir. Yurdumuzun dört bir yanına yayılmış olan şubelerimizin tabanını öncelikle Kızılaycılık Kültürü oluşturmaktadır. Şubelerimiz yerel ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin faaliyet ve projeleri yerelde, standartlara uygun olarak, yerel kaynaklarla gerçekleştireceklerdir. Genel Merkez yaklaşım ve standartları oluşturacak, Şubelerimizin kapasitesini aşan ulusal ölçekli faaliyet ve projeleri şubelerimizle birlikte gerçekleştirecek, ayrıca uluslararası faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır. Türk Kızılayı bünyesinde Genel Merkez ve Şubelerce gerçekleştirilen tüm faaliyet ve projeler ile ortak bir Kızılay algısı yaratılacaktır.

18 TÜRK KIZILAYI 2015 HEDEFİ TÜRK KIZILAYI NIN 2015 GÖRÜNTÜSÜ Belirlenen 2015 genel hedefine ulaşmak için, analizlerden elde edilen veriler ışığında bir model geliştirilmiştir. Kurumsal Etkileşim Modeli olarak adlandırılan bu model Türk Kızılayı nın stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesinde kılavuz olmuştur. Kurumsal Etkileşim Modelinin temelinde hazırlık çalışmaları sırasında proje ekibince geliştirilen Türk Kızılayı Varlığının Devamı Modeli yer almaktadır. Söz konusu modelde Türk Kızılayı nın varlığının ancak üye, gönüllü ve bağışçılarıyla güçlenerek devam edebileceği varsayımı geliştirilmiştir. Bunun yanında kişi ve toplumları üye, gönüllü ve bağışçı olarak Türk Kızılayı na yönlendiren faktörler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Kişi ve kurumlar bireysel, çevresel veya kurumsal faktörlerden etkilenerek Kızılay a yönelmektedir. Analizler sonucunda geliştirilmiş olan Kurumsal Etkileşim Modeli nde ise; söz konusu faktörlerin birbirleri arasındaki ilişki ve bu ilişkinin Türk Kızılayı üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Toplumda ve bireylerde Türk Kızılayı na yönelik olumlu algıyı arttırabilmek ve beklentileri karşılayabilmek amacına ulaşmak için doğrudan müdahale edilebilecek temel faktörler; kurumsal iç dinamiklerdir. Kurumsal iç dinamiklerdeki problemler sistematik olarak ortaya konularak, problem analizi ve bu problemlerin çözümüne yönelik olarak da amaç analizi gerçekleştirilmiştir.

19 TÜRK KIZILAYI TEMEL STRATEJİLERİ Türk Kızılayı nın tüm faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması sürecinde izlenecek temel stratejiler; KAYNAK ÜRETME STRATEJİSİ Hareketin ülküsünde; gönüllü hizmeti ve yardım için sürekli hazır halde olmayı teşvik etmek, hareketin yardımına ve desteğine ihtiyaç duyan herkes için evrensel bir dayanışma duygusunu harekete geçirmek esas olarak benimsenmiştir. Türk Kızılayı nın ülküsü ise; Toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek, insan saygınlığının korunması temeli üzerine oluşturulmuştur. Hareketin ve Türk Kızılayı nın ülkülerinden de anlaşılacağı üzere; Türk Kızılayı nın toplumsal faaliyetlerini toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek gerçekleştirmesi temel bir strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Kızılayı toplumsal faaliyetlerini toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek gerçekleştirecektir.

20 TÜRK KIZILAYI TEMEL STRATEJİLERİ HİZMET ÜRETME STRATEJİSİ Türk Kızılayı, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yerinden yönetim yaklaşımını benimsemiştir. Bu kapsamda öncelikle Genel Merkez, yerelde hizmet kapasitesi oluşturmuş ve bu yaklaşımın benimsenmesini sağlamıştır yılından itibaren ise; hizmetlerin yerel ihtiyaçlar doğrultusunda Şubeler tarafından üretilmesi sağlanacaktır. Genel merkez düzeyinde; ve süreçlerini belirlemek ve kapasitesinin üzerinde olan odaklanmak sistemler çerçevesinde, odaklanmak Hizmetler, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda yerinde üretilecektir.

21 TÜRK KIZILAYI TEMEL STRATEJİLERİ Türk Kızılayı nın 2015 temel hedefine ulaşması ve çağın gerekliliklerine uygun nitelikte hizmet sunabilmesi için, bünyesinde üretilen faaliyetlere ilişkin araştırma-geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Araştırma geliştirme çalışmaları kapsamında, hizmetlere ilişkin süreçlerin ve araçların geliştirilmesi, kaynak kullanımının etkinleştirilmesi, ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi ve bu sayede hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. Türk Kızılayı nda sürekli gelişim çalışmaları, faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olacaktır. İnsani diplomasi, karar alıcıların ve kanaat önderlerinin, temel prensiplere bağlı olarak zarar görebilir kişilerin çıkarları doğrultusunda hareket etmelerinin sağlanması ile ilgilidir. Devlete yardımcı rolü Türk Kızılayı na zarar görebilir kişilere hizmet etmesi için tarafsız bir insani alan, insani sorunları gündeme getirme fırsatı, karar alım mekanizmalarında imtiyazlı bir konum sağlar. Türk Kızılayı insani diplomasi alanındaki gücünü kullanarak ulusal ve uluslar arası alanda zarar görebilirliği en aza indirgemek için çalışmalar yürütecektir. Bu çalışmalar gelecekte oluşabilecek zarar görebilirliklerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çabaları da içermektedir. Türk Kızılayı insani diplomasi uygulayarak zarar görebilirliği en aza indirgemek için çalışacaktır

22 AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik planın ana çatısını oluşturan amaç, hedef ve stratejiler, kapsamlı ve detaylı durum analizi sonuçları doğrultusunda şekillendirilmiştir. Amaç, hedef ve stratejilerin mevcut durumdan yola çıkarak paydaş beklentilerine azami ölçüde cevap veren bir nitelik arz etmesine çalışılmıştır. Türk Kızılayı nı, ülküsü ve ufku doğrultusunda oluşturulan 2015 genel hedefine ulaştıracak amaçları, hedefleri, alt hedefleri ve hedeflere ulaşma düzeyini izleyeceğimiz performans göstergeleri bu bölümde incelenmiştir. Hedeflere ulaşma düzeyini izlemek üzere kullanılacak olan stratejik performans göstergelerinin bazıları için mevcut duruma ilişkin veriler yer almamaktadır. Bunun sebebi bazı göstergelere ilişkin henüz ölçüm yapılmamış olması ve bazı yaklaşımların Stratejik Plan ile birlikte yeni ortaya çıkmış olmasıdır. Önümüzdeki dönemde öncelikle ele alınacak konu, belirlenen göstergelere ilişkin verilerin toplanması ve bu veriler doğrultusunda hedeflerin revize edilmesi olacaktır. Aşağıda ele alınan ve incelenen tüm hedefler, Türk Kızılayı nın 2015 genel hedefine ulaşmasında birbirine altyapı oluşturan, birbirini tamamlayan süreçler bütünüdür. Stratejik plan kurgulanırken, Türk Kızılayı yapısı altında ele alınacak her sistem ve faaliyetin birbiriyle etkileşim içerisinde geliştirilmesiyle, hedeflenen başarıya ulaşılabileceği öngörülmüştür. Tüm hedefler, Türk Kızılayı nın 2015 genel hedefine ulaşmasında birbirine altyapı oluşturan, birbirini tamamlayan süreçler bütünüdür.

23 AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1 KIZILAYCILIK KÜLTÜRÜ NÜ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK STRATEJİK HEDEF 1 Kurum içinde ve toplumda Kızılaycılık Kültürü nü kuvvetlendirerek; paydaşlığın ve katılımın arttırılması

24 AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 2 YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE ORGANİZASYONEL İŞLEYİŞİ VE ETKİLEŞİMİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK STRATEJİK HEDEF 1 Kurumsal yönetim kabiliyetinin artırılması STRATEJİK HEDEF 2 Uluslararası geçerliliği haiz ilke ve prensiplerin yerelde yaygınlaştırılmasının yanı sıra Türk Kızılayı nın yarattığı modeller ve yerel değerler ile küresel kültürü besleyerek, insani diplomasi alanında etkin rol alması STRATEJİK HEDEF 3 Şubelerin yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde, yönetişim, kaynak yaratma ve hizmet sunumu için geliştirilerek iyi işleyen bir yapıya ulaştırılması

25 AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 3 KIZILAYCILIK FAALİYETLERİNİ KALİTELİ VE ETKİN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HİZMETLERDE ODAKLANMAK STRATEJİK HEDEF 1 Önleyici, etkin ve toplum tabanlı Afet Yönetimi nin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanması STRATEJİK HEDEF 2 Savunmasız ve sosyal yoksunluk içindeki grupların gereksinimlerini ve sorunlarını belirleyerek, insani ve toplumsal gelişmeyi destekleyici çözümler üreten sosyal hizmet anlayışının geliştirilmesi ve uygulanması STRATEJİK HEDEF 3 Türk Gençliği nin dayanışma, birlik duygularını harekete geçirerek, bilinçli, güçlü ve kendine yeterli nesillerin gelişimine katkı sağlanması STRATEJİK HEDEF 4 Ülkenin kan ve kan bileşenleri ihtiyacının güvenli şekilde karşılanması

26 AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 4 MİSYONLA UYUMLU, GELİR GETİRİCİ VE DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER YÜRÜTEREK VE ETKİNLEŞTİREREK, TÜRK KIZILAYI İNSANİ FAALİYETLERİNİN SÜREKLİLİĞİNE DESTEK VERMEK STRATEJİK HEDEF 1 Gayrimenkullerin etkin yönetilmesi yoluyla gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin arttırılması STRATEJİK HEDEF 2 Afyon Mineralli Su İşletmelerinin % 21 pazar payına ulaşması STRATEJİK HEDEF 3 Geçici Yerleşim Sistemleri Üretim İşletmesinin kurum içi ihtiyacın tamamını karşılaması ve dış pazara yönelik faaliyetlerin 2010 yılı fizibilite çalışmaları doğrultusunda belirlenen ürün çeşidi, satış tutarı ve gelir fazlası oranı hedefleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor olması STRATEJİK HEDEF 4 Hastane ve tıp merkezlerimizin hizmet kalitelerinin arttırılması ve sürekli gelişimlerinin sağlanması

27 AMAÇ1 KIZILAYCILIK KÜLTÜRÜ NÜ GELİŞTİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK Türk Kızılayı, gerek parçası olduğu Kızılay Kızılhaç Hareketi gerekse faaliyetlerini sürdürdüğü coğrafyaya ait değerlerin bütününden, kendine özgü bir kurumsal kültür oluşturmuştur. Kurumsal kültür kavramı, Kızılayın ilke ve değerler bütününü oluşturan ve en alt düzeyden, en üst düzeye kadar çalışan, gönüllü ve üyelerinin içselleştirdiği, hizmet üretme sürecinde rehber olarak kabul ettiği kurallar bütünü şeklinde değerlendirilmektedir. Türk Kızılayı gibi güçlü bir tarihe ve köklü geleneklere sahip bir kurumun, toplumsal değişime ayak uydurması ve buna yön verme yeteneğine ulaşması beklenen bir sonuçtur. Esas olan etkileme ve etkilenme sürecinin farkına varıp, bu süreci sistematik olarak yönetebilmektir. Bu nedenle; varlığı topluma değer katan ve Kızılaycılık Kültürü nü oluşturan değer ve unsurların tespit edilmesi, geliştirilmesi ve bunların kurum ve toplum genelinde yaygınlaştırılması bir amaç olarak benimsenmiştir.

28 AMAÇ1 1 HEDEF Kurum içinde ve toplumda Kızılaycılık Kültürü nü kuvvetlendirerek; paydaşlığın ve katılımın arttırılması Türk Kızılayı, Genel Merkezi ve Şubeleriyle ülke genelinde birbirinden farklı yapılarda ve alanlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyette bulunulan coğrafya ve faaliyet alanlarındaki farklılıklara rağmen Türk Kızılayı nın tüm birimlerinin aynı değer ve ilkeler doğrultusunda hareket etmesi; toplum tarafından doğru algılanması ve sürekli gelişiminin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. Bu alt hedefin gerçekleştirilmesi için atılacak temel adımlar aşağıda sunulmaktadır: Kızılaycılık Kültürü oluşturan soyut (temel prensipler, davranış kuralları v.b) ve somut (amblem, logo ve slogan kullanımı v.b.), öğeler yazılı hale getirilecektir. Kızılaycılık Kültürü nün toplumda ve kurumda yaygınlaştırılmasına yönelik yöntem ve araçlar geliştirilerek, uygulanacak ve sürekliliği sağlanacaktır. Kızılaycılık değer ve unsurları, izleme değerlendirme ve performans yönetim sistemine dahil edilecektir. Türk Kızılayı nın toplumla bütünleşebilmesi için; Kızılaycılık Kültürü nün öncelikle; kurumda benimsenmesi ve tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, ardından da sunulan hizmetler, yürütülen proje ve gerçekleştirilen faaliyetlerle Kızılaycılık Kültürü nün toplumda benimsenmesi sağlanacaktır. Kızılaycılık Kültürü nün toplumsal düzeyde yaygınlaştırılması için Türk Kızılayı nın toplumla birebir temas eden yüzü olan şubelerimiz en büyük rolü üslenecektir.

29 YEREL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE ORGANİZASYONEL İŞLEYİŞİ VE ETKİLEŞİMİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK AMAÇ2

30 AMAÇ2 1 HEDEF Kurumsal yönetim kabiliyetinin arttırılması Kurumun yönetsel süreçlerine ilişkin tüm iyileştirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri bu hedef kapsamında değerlendirilmiştir. 1 Stratejik planlama ve uygulama araçlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ilgili süreçlerin yönetimi ve koordinasyonunun sağlanması ALT HEDEF Stratejik yönetim bir organizasyonun amaçlarına ulaşması için etkili stratejiler geliştirmesini, bunların planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü ifade eder. Türk Kızılayı stratejik planının onaylanmasıyla stratejik yönetime geçiş yolunda ilk adımı atmıştır. Stratejik planlama; iç ve dış çevre analizleri yapılarak, kurumun ufku ve ülküsü doğrultusunda orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke ve politikalarının, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini sağlar. Bununla birlikte; planlama ve uygulama faaliyetlerinde etkinlik, yerindelik, katılımcılık ve saydamlığı yerleştirir, sistematik veri toplama ve sonuçları analiz etme alışkanlığını kazandırır. Bu aşamadan itibaren en kritik konu stratejik yönetim süreçlerinin sürdürülebilir bir sistem olarak ele alınması, dinamik çevre ve kurum içi koşulların sürekli değerlendirilmesi, amaç, hedef ve alt hedeflere yönelik performans göstergelerinin belirlenmesi, sapma nedenlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirici faaliyetlerle Türk Kızılayı nın sürekli olarak geliştirilebilmesidir. Stratejik planların kurumları öngörülen noktaya taşımaları, ancak belirlenen hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilir. Bu alt hedef çerçevesinde; Kuruluşumuzun hedeflerine ulaşması için planlama, uygulama ve iyileştirme süreçlerine ilişkin sistemler tanımlanacak, geliştirilecek, süreklilik kazanacak ve uygulamaların bu doğrultuda gerçekleştirilmesi ile kurumsal fonksiyonların koordinasyonu sağlanacaktır.

31 AMAÇ2 1 HEDEF Kurumsal yönetim kabiliyetinin arttırılması 2 Faaliyet alanları ve idari birimlerin iş ve işlemlerinin sürekli olarak izlenip değerlendirilmesiyle, karar alıcılara destek olacak sistemin kurulması ALT HEDEF Türk Kızılayı nın mali ve idari risk taşıyan iş ve işlemlerinin yasal mevzuata, kurumun tüzük ve yönetmeliklerine göre incelenmesi ve faaliyet alanlarındaki çalışmaların etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla her bir alana özel izleme değerlendirme sistematiklerinin kurulması, söz konusu alt hedefin temel amacıdır. Bu kapsamda; periyodik olarak inceleme ve analiz çalışmaları yürütülecektir. Türk Kızılayı nın her kademesinde Bilgi Yönetimini etkin bir şekilde uygulamak adına, Stratejik Bilgi Sistemi Yazılımı ile Yönetim Kurulu düzeyinde başlatılan çalışmalar, kurum içerisinde raporlama akışlarının, usul ve esaslarının yeniden düzenlenmesiyle Bilgi Yönetimi anlayışının daha etkin bir şekilde tabana yayılması hedeflenmektedir. Bu çalışmalara ek olarak gerekli durumlarda, Türk Kızılayı proje, faaliyet, iş ve işlemlerinin üzerinde yerindelik incelemesi gerçekleştirmek ve ilgili makama rapor sunmak; bu alt hedef kapsamında ele alınmaktadır.

32 AMAÇ2 1 HEDEF Kurumsal yönetim kabiliyetinin arttırılması 3 İnsan kaynağının kalitesini, verimliliğini, memnuniyetini arttıracak ve sürekli kılacak sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanmaya alınması ALT HEDEF İnsan Kaynakları Yönetimi nin kuruluşumuz içerisinde ortak kabuller ve değerler yaratması, bu değerlerin benimsetilmesi ve yaygınlaştırılmasındaki rolü yadsınamaz. Söz konusu hedefle; kuruluşun tüm insan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için atılacak temel adımlar aşağıda sunulmaktadır: Performans Yönetimi, kaynakların verimli kullanılmasını, çalışanların gelişimlerini destekleyen ve kurumsal hedefler doğrultusunda azami katkıya yönelten; ölçüm sonuçlarının takip edilmesi, düzenli ve sistematik biçimde veri toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması sağlayan çok yönlü bir süreçtir. Performans Yönetim Sisteminin amaçlarını yerine getirebilmesi için web tabanlı bir uygulama ile kurum çalışanlarının tümüne ulaşılacaktır. İşe Alım Yönetimi nin amacı değişime hızlı uyum sağlayan, yaratıcı, çok yönlü, katılımcı, kendisini ve çevresini sürekli geliştiren bireyleri kurum bünyesine çekmektir. Bu anlayışla, işe alım süreci yeniden gözden geçirilerek düzenlenecek ve bu değişimlerin kurum içinde benimsenmesi sağlanacaktır. Bu kapsamda Aday Değerlendirme Merkezi hayata geçirilecektir. Türk Kızılayı nı lider bir sürekli gelişim merkezi yapacak, yaşam boyu gelişime destek verecek Kızılay Akademi yapısı kurularak; Çalışanlara görev tanımlarının gerektirdiği ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak eğitimlerin aynı standartta ve tek bir çatı altında verilmesi, e-öğrenme kültürüne geçiş, gelişim planlama sürecine, performans ve ücret yönetim sistemlerine girdi sağlanması, çalışanlarımız arasında etkileşim, paylaşım ve sinerjinin artırılması, kendi gelişimlerinde daha fazla sorumluluk almaları sağlanacaktır. Kısa ve uzun vadeli insan kaynağının planlanabilmesi, çalışanlar için kapsamlı gelişim planlarının oluşturulabilmesi, sistemli bir şekilde geleceğin liderlerinin ve uzman kadrolarının yaratılması hedeflenmektedir yılında Sürekli Gelişim Yönetimi ne entegre olacak olan Yetenek Yönetimi kapsamındaki en büyük amaç iç istihdam politikasının da bu hedefe hizmet etmesini sağlamak ve boş pozisyonlarda mümkün olduğunca mevcut çalışanlarımızı istihdam etmektir. 33

33 AMAÇ2 1 HEDEF Kurumsal yönetim kabiliyetinin arttırılması 4 Türk Kızılayı nın teknolojiyle yönetilen bir kurum haline getirilmesi ALT HEDEF Günümüzde bir kurumun gelişmişlik düzeyini belirleyen en önemli kriterlerden biri ürettiği bilgiler ve bunları kontrol edebilme kapasitesidir. Bilgi yönetimi sistemi içinde önemli bir yere sahip olan teknoloji unsuru, yazılım ve donanım, iletişim sistemleri, intranet, Internet, ERP, veritabanları, tartışma platformları gibi unsurlardan oluşmaktadır. Bu teknolojik unsurların kurulmasında ve işletilmesinde başlıca görevler, organizasyonun daha doğru, hızlı ve verimli çalışmasına imkan tanıyan veritabanını oluşturmak, ağ yapısını inşa etmek, uygun donanım ve yazılımları kullanmaktır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri, yalnızca bilginin depolanması için değil, aynı zamanda bu bilgilerin erişimini, düzenlenmesini ve güvenliğini de sağlamalıdır. Bu hedef kapsamında; ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşen teknolojik yenilikler incelenerek, kendi yapımıza uygun hale getirilmesi için ar-ge çalışmalarının sürekliliği sağlanacaktır. Bu sayede; karar alma, programlama, kaynak tahsisi, uygulama, koordinasyon ve denetim düzeyinde etkin, yaptırım gücü yüksek, şeffaf ve hesap verebilir bir uygulama sürecinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Kurumsal kaynak planlama sistemleri, verilerin bilgiye dönüştürülmesini ve kurumsal hafızanın oluşmasını hızlandıracaktır.

34 AMAÇ2 1 HEDEF Kurumsal yönetim kabiliyetinin arttırılması 5 Türk Kızılayı tarafından verilecek eğitimlerin etkinliğini arttıracak eğitim geliştirme sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılması ALT HEDEF Türk Kızılayı nda eğitim faaliyetleri; personele, üye ve gönüllülere temel ve uzmanlık alanlarına yönelik olarak yetkinlik arttırmak, faaliyet alanlarında elde edilen iş yapış bilgisini (bilgi deneyim yöntem) yaygınlaştırmak ve toplumda olumlu yönde davranış değişikliğini hedefleyen, toplumsal zarar azaltma-bilinç arttırma programlarını uygulamakta etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu alt hedef çerçevesinde; Eğitim geliştirme, yaygınlaştırma ve değerlendirme süreçleri detaylı bir şekilde tanımlanacaktır. Eğitim faaliyetlerinin kuruluşun her noktasında ortak standart, ilke ve değerler çerçevesinde yürütülmesini sağlayacak politikaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Faaliyet alanları tarafından verilecek eğitimler için, eğitim modülü geliştirme ve uygulama kapasitesi oluşturulacak ve eğitim modüllerinin oluşturulması, içeriklerinin belirlenmesi, yerelde uygulama yöntemleri ve eğitici eğitimleri vb. konularda teknik destek verilecektir. Türk Kızılayı genelinde eğitim programlarının onaylanması ve ortak bir noktadan sertifikasyonun yürütülmesi sağlanacaktır. Şubelerde eğitim içeriği geliştirilmesi, eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin kapasite oluşturulacaktır.

35 AMAÇ2 1 HEDEF Kurumsal yönetim kabiliyetinin arttırılması 6 Kurumsal etki ve etkinliği arttıracak şekilde, yönetimden operasyona tüm süreçlerin mükemmelliğini sağlayacak kalite yönetim sistemine geçilmesi ALT HEDEF Türk Kızılayı nın sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerle, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini en kısa zamanda, en az kaynakla, en kaliteli şekilde karşılayabilmek ve böylece toplumun sunduğumuz hizmetlerden duyduğu memnuniyeti artırarak faaliyetlerimize katılımını en üst seviyeye çıkarmak için Kalite Yönetim Sistemi ne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda öncelikle, Kurumsal Kalite Politikası belirlenerek tüm faaliyetlerimizin odak noktası haline getirilecektir. Bununla birlikte tüm çalışanlarımızın kalite bilinci geliştirilirken, sürekli gelişim ve verimlilik kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirilecektir. Böylece; kaliteli hizmet veren ve takdir edilen çalışanların iş doyumu artacak, fonksiyonlar arası diyalog geliştirilecek, çalışanların karar mekanizmalarına katılımı ve grup çalışmaları ile hizmet kalitesi artacaktır. İş süreçlerimiz, ülkümüz çerçevesinde toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere en kaliteli ve verimli çıktılara ulaşacak biçimde geliştirilecektir. Bu aşama ile hizmetlerimizin tamamı aynı kalite standartlarında faydalanıcıya ulaştırılacak olup, faaliyet alanlarımız ve Şubelerimiz toplumun farklı ihtiyaç ve beklentilerine karşı etkinlik ve esneklik kazanacaktır. Hizmetlerimizden faydalananlar, bağışçılarımız ve paydaşlarımızdan oluşan tüm toplumun, üye, gönüllü ve çalışanlarımızın faaliyetlerimizden duydukları memnuniyet düzenli olarak değerlendirilecek, ihtiyaç ve beklentileri belirlenecektir. Söz konusu çalışmalar sonucunda iş süreçlerimizin sürekli olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanacak, böylece toplumda oluşan kalite algısının yükseltilmesi ile toplumun Kızılaycılık Faaliyetleri ne katılımı ve kuruma olan bağlılığı arttırılacaktır. Kalite Yönetim Sistemi uygulanarak, geliştirilen standartlar ve ulaşılan hizmet kalitesi ile Türk Kızılayı ulusal ve uluslararası alanda örnek alınan bir kuruluş olacaktır.

36 AMAÇ2 1 HEDEF Kurumsal yönetim kabiliyetinin arttırılması 7 Paydaşlara karşı şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı, bağış miktarını ve bağışçı sayısını arttıracak yöntem ve araçların geliştirilmesi ALT HEDEF Bağış, Türk Kızılayı nın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu alt hedefle, Türk Kızılayı nın bağışçılarla ilişkilerini düzenleyecek ve bağış kazanımını sürekli kılacak sistemin kurgulanarak faaliyet alanlarına ve Şubelere yayılımı sağlanacaktır. Bu amaçla bağış kazanım sistemi bütüncül bir bakış açısıyla yeniden gözden geçirilecek ve geliştirilecektir. Bağış ve Bağışçı Yönetim sistemi; Türk Kızılayı nın bağış kanallarının sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak; bağış kazanım ve bağışçı ilişkilerine yönelik politika, standart ve stratejilerinin belirlenerek, sistematik yaklaşımların oluşturulması ve izleme - değerlendirme sistemlerinin kurulmasını kapsamaktadır. Bu sistem kapsamında; Genel Bağış - Bağışçı İlişkileri Yönetimi: Sürekli olarak yürütülen ancak belirli bir Türk Kızılayı faaliyeti için tanımlanmamış bağış araçlarını, Hizmet Odaklı Bağış Yönetimi: Türk Kızılayı nın belirli proje ve programları gerçekleştirmek amacıyla yürüttüğü bağış kampanyalarını, Gayrimenkul Bağış Yönetimi: Mevcut ve potansiyel bağışçı veri tabanının tutulması ve ilişkilerin güçlendirilmesi ile gayrimenkul bağışlarını arttırılmasını sağlayacak şekilde kurgulanacaktır. 37

37 AMAÇ2 1 HEDEF Kurumsal yönetim kabiliyetinin arttırılması 8 Tüm faaliyetlerde, imaj, itibar ve marka etkisinin görünürlüğünün ve sürekliliğinin sağlanması için etkin kurumsal iletişim yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması ALT HEDEF Türk Kızılayı nda İletişim Yönetimi, bağlantı kurulan ya da kurulabilecek kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yürütülen sürekli ve sistematik çalışmalar bütünü olarak tanımlanmaktadır. İletişim Yönetimi, Türk Kızılayı nın bütünsel yapısını vurgulayacak şekilde toplumda itibar oluşturulması ve bunun pekiştirilmesi için; tanıtım ve iletişim politikalarının belirlenmesini, kurumun bu doğrultuda yönlendirilmesini, toplum ve Türk Kızılayı arasında bilgi akışının sağlanmasını kapsamaktadır. Bu hedefe ulaşmak için atılacak temel adımlar; Türk Kızılayı nın tüm iletişim yöntem ve uygulamalarıyla ilgili standart, ilke ve politikalarının belirlenmesi, Genel Merkez ve Şubelerin iletişim kapasitesinin geliştirilmesi, Faaliyet alanları ve Şubelerce yürütülen faaliyetlere teknik destek verilmesi, Ulusal düzeyde kurumun bütününe yönelik olarak iletişim programlarının geliştirilmesi, uygulanması, faaliyet alanlarına ve Şubelere yaygınlaştırılması, Faaliyetlerin izleme ve değerlendirme yaklaşımlarının oluşturulmasıdır.

38 AMAÇ2 2 HEDEF Uluslararası geçerliliği haiz ilke ve prensiplerin yerelde yaygınlaştırılmasının yanı sıra Türk Kızılayı nın yarattığı modeller ve yerel değerler ile küresel kültürü besleyerek, insani diplomasi alanında etkin rol alması Uluslararası Kızılay Kızılhaç Hareketi nin ilk üyelerinden ve Kızılay adını alan ilk ulusal dernek olan Türk Kızılayı, 1876 yılında harekete Kızılay amblemini kazandırmıştır. İnsani alanda mücadeleyle geçen köklü geçmişinden ve temel değerlerinden ilham alan Türk Kızılayı nın aktif ve kendine özgü duruşu Balkanlardan, Ortadoğu ya ve Asya ya uzanan bir coğrafya içerisinde uluslararası kamuoyu tarafından bilinmekte, takip edilmekte ve takdirle karşılanmaktadır. İnsani değerlerden taviz vermeksizin, insan onurunun korunmasını savunan, her türlü siyasi, dini, kültürel ve sosyal çatışmadan bağımsız, eşitliğe, hakkaniyete, adalete, hoşgörüye taraf olan Türk Kızılayı nın insancıl duruşuna, yaklaşımına ve çabalarına bölgesel ve küresel düzlemde her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede; Türk Kızılayı için Uluslararası İlişkilerde etkinlik çok büyük önem taşımaktadır. Bu hedefin ana unsurları; Kızılay Kızılhaç Hareketi nin karar mekanizmalarında etkin rol almak, İnsani diplomasi ve araçlarını, hareket içinde ve dışındaki resmi ve gayri resmi platformlarda etkin şekilde kullanarak, karar vericileri ve fikir liderlerini harekete geçirmek, Kızılay Kızılhaç Hareketi nin insaniyetçiliğe dayalı evrensel değerlerini, normlarını ve politikalarını kurum içi ve dışı paydaşlarımız nezdinde yaygınlaştırmak, ulusal dernekler, Hükümet-Hükümetler arası organlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bölgesel ve sınır ötesi istişareyi, işbirliğini, dayanışmayı, ikili ve çok taraflı ilişkileri kuvvetlendirmek, Uluslararası politika ve stratejileri kurum içinde yaygınlaşmak, bilgi ve raporlama merkezi olarak uyum sağlamak, 39

39 AMAÇ2 3 HEDEF Şubelerin yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde, yönetişim, kaynak yaratma ve hizmet sunumu için geliştirilerek iyi işleyen bir yapıya ulaştırılması Türk Kızılayı Stratejik Planı nın üzerinde durduğu temel nokta, Şube kapasitelerini sürekli geliştirmek ve bu sayede, hizmetlerin yerinde, yani Şubelerce üretilmesini sağlamaktır. Türk Kızılayı nın; doğru şekilde algılanması, ülke genelindeki ihtiyaçları karşılaması ve yerel kapasiteyi harekete geçirebilmesi için toplumla sürekli olarak temas halinde bulunması gerekir. Şubelerimizin gelişiminin sağlanması ve yerel ihtiyaçların Şubeler tarafından karşılanması konusunda Genel Merkez in sorumluluğu; Şubelerimizin kapasitesinin geliştirilmesini sağlayacak araçların oluşturulması ve uygulanması, Kurumsal değer ve unsurların Şubelerimize benimsetilmesi, Faaliyet alanlarına ait programların, Şubelerimize aktarılması ve programların sürekliliğinin sağlanması, Genel Merkezde oluşturulmuş ve geliştirilen sistemlerin Şubelerimize aktarılması (İnsan Kaynakları Sistemi, Mali İşler Sistemi vs.) Şubeler arası iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, Yönetim Kurulumuzca Şubelerimizin izlenmesi ve değerlendirilmesidir. Genel Merkezce, Şube kapasitelerini geliştirmeye yönelik çalışmalar ağırlıklı olarak deneyim bilgi yöntem aktarımı şeklinde gerçekleştirilecektir. Hareketin genel felsefesi, stratejik plandaki yönelim ve yaygın Şube ağımız düşünüldüğünde Şube geliştirme sürecinin tamamını Genel Merkezin üstlenmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle; İyi işleyen Şube yapısına ulaşan Şubelerimizin, diğer Şubelerin gelişimine destek sağlaması amacı ile Genel Merkez-Şube ve Şubeler arası iletişim, etkileşim ve koordinasyonun geliştirilmesi, bu hedef kapsamındaki en önemli çalışmalardan biridir. Kızılaycılık hizmetlerini, yerel kaynakları harekete geçirerek topluma ulaştırmak için 81 il Şubesinde kapasite oluşturarak iyi işleyen Şube yapısına ulaştırılması amacıyla 2008 yılında çalışmalarına başlayan Organizasyonel Gelişim ve Yaygınlaştırma Programı (OGYAP); 2010 yılının ikinci yarısından itibaren Pilot Şubelerde uygulama faaliyetlerine başlayarak, Şubelerimizin; İdari ve mali yönetim kabiliyeti gelişmiş, Güncel ve yaygın üye tabanına sahip, Görev ve sorumluluk alan aktif gönüllüleri olan, Yüksek düzeyde toplumsal iletişimi, katılımı ve desteği bulunan, Türk Kızılayı nın stratejik planında yer alan görevlerinin yerine getirilmesinde aktif rol alarak etkin hizmet üretilebilen, Bölgesinde yer alan Şubelere destek veren ve eşgüdüm sağlayan, Yerel ihtiyaçları tespit ve analiz edebilen, yerel kaynakları kullanarak, yerel ihtiyaçlara göre özgün programlar geliştirebilen ve uygulayabilen düzeye ulaştırılmasını hedeflemektedir.

40 AMAÇ2 3 HEDEF Şubelerin yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde, yönetişim, kaynak yaratma ve hizmet sunumu için geliştirilerek iyi işleyen bir yapıya ulaştırılması

41 AMAÇ3 KIZILAYCILIK FAALİYETLERİNİ KALİTELİ VE ETKİN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HİZMETLERDE ODAKLANMAK

42 AMAÇ3 KIZILAYCILIK FAALİYETLERİNİ KALİTELİ VE ETKİN BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HİZMETLERDE ODAKLANMAK Kuruluşumuzun mevcut kaynaklarıyla en doğru faaliyetleri en etkin şekilde gerçekleştirmesini sağlamak için hizmetlerde odaklanmak stratejik bir amaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun güç ve kaynaklarını beklentilerimiz doğrultusunda harekete geçirmemizi sağlayacak en önemli yöntemlerden biri, faaliyet alanlarının netleşmesi ve kurumsal düzeyde odaklanmanın sağlanmasıdır. Aksi takdirde kurumsal güç kendi içinde tükenecek ve toplumsal düzeyde bütünsel algılanın zayıflamasına neden olacaktır. Türk Kızılayı faaliyet alanları Ulusal ve Uluslararası mevzuatlarla tanımlanmıştır. Bunun yanı sıra Türk Kızılayı nın hangi alanlarda ne tür roller üstleneceği devlete destek rolü de göz önünde bulundurularak ihtiyaca ve zarar görebilir grupların yoğunluğuna göre şekillenecektir. Türk Kızılayı nın tabi olduğu mevzuat, benzer kurumların faaliyetleri, toplumun beklenti ve ihtiyaçları incelenerek, Türk Kızılayı nın odaklanması gereken faaliyet alanları tanımlanmış ve bu alanlarda üstlenmesi gereken roller alt hedeflerle netleştirilmiştir. Söz konusu faaliyet alanları aşağıda sunulmaktadır: Afet Yönetimi Sosyal Hizmetler Gençlik Hizmetleri Kan Hizmetleri

43 AMAÇ3 1 HEDEF Önleyici, etkin ve toplum tabanlı afet yönetiminin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanması Kuruluşundan bu yana Türk Kızılayı Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde, afet yönetiminde devlete yardımcı olarak önemli roller üstlenmektedir. Kuruluşumuz 2000 yılından bu yana, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği operasyonlarla, afet müdahalesi konusunda önemli deneyim ve bilgi birikimi kazanmıştır. Bu bilgi ve deneyimlerden en etkin ve verimli şekilde faydalanmak, ancak bunların bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla ele alınmasıyla mümkün olacaktır. Günümüz afet yönetim yaklaşımında temel eğilimin, zarar azaltmaya odaklanılarak, önleyici mücadele yönünde geliştiği görülmektedir. Bununla birlikte meydana gelen afetlerden sonra, acil müdahale çalışmaların yapılması da bir zorunluluktur. Ulusal kaynakların etkin kullanılarak afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi adına savunuculuk yapılması da Türk Kızılayı nın önemli görevleri arasındadır. Böylece ulusal afet yönetim sisteminin gelişimine de katkı sağlanacaktır. Bu çerçevede, Zarar Azaltmaya, Acil Müdahaleye ve Savunuculuğa odaklanmak, Türk Kızılayı Afet Hizmetleri Yönetiminin stratejik yönelimleri olarak belirlenmiştir. Türk Kızılayı Afet Yönetimi nin etkinliğinin arttırılması için Genel Merkez; hizmet kapsamı, yaklaşımları ve standartlarının belirlenerek yaygınlaştırılması ile uluslararası programlar ve Şube kapasitesinin üzerinde olan ulusal operasyonlara odaklanacaktır. Bununla birlikte Genel Merkez tarafından geliştirilen yaklaşım ve sistemler çerçevesinde, yerel ihtiyaçlar Şubelerimiz tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple Şubelerin afet yönetimi kapasitelerinin geliştirmesi bu hedefin temel unsurları arasındadır. Türk Kızılayı, 2010 yılı itibariyle 10 Bölge Afet Yönetimi Merkezi ve 23 Yerel Afet Yönetimi Merkezi ile hizmetlerini sürdürmektedir.

44 AMAÇ3 1 HEDEF Önleyici, etkin ve toplum tabanlı afet yönetiminin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanması 1 Türk Kızılayı nın Afete Hazırlık kapasitesinin ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin arttırılması ALT HEDEF Toplumsal ve kurumsal olarak afete hazırlık kapasitesini arttırmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler bu alt hedef kapsamında ele alınmaktadır. Söz konusu alt hedefe ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler; Ulusal ve uluslararası afetlere daha hızlı ve etkin müdahale edilebilmesi için oluşturulacak planlar, eğitimler ve tatbikatlar, yetişmiş insan gücü kapasitesini arttırılması, Toplumsal farkındalığı arttırarak, afetlerin toplum üzerindeki olumsuz etkilerini azaltıcı çalışmalar yürüterek, toplumun afetlerle başa çıkma kapasitesinin arttırılmasını sağlayacak programların geliştirilmesi ve bu programların etkinliğinin arttırılması amacıyla; politika, strateji, yaklaşım ve standartların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU

2 0 1 4 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Başkanın Mesajı... Tarihçe... YEŞİLAY KURUMSAL KİMLİĞİ... Misyon ve Vizyon... Yeşilay ın Temel Değer ve İlkeleri... Kurumsal Yönetim İlkeleri... Cemiyete Yönelik

Detaylı

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL

İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP REHBER KİTAPLAR İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1İSTANBUL İSMEP İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 1 İstanbul Valiliği, İstanbul

Detaylı

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015

Stratejik Plan Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Stratejik Plan 2011 2012 2013 2014 2015 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. KURUL BAŞKAN VE ÜYELERİ

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2014-2018 İÇİNDEKİLER 1-STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 1 1.1-Yasal Çerçeve...1 1.2-Stratejik Planlama

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2014 Değerli Paydaşlarımız, Sabancı Topluluğu olarak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme hedeflerimiz, her zaman iş yapış biçimimizin önemli bir belirleyicisi

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13

İçindekiler. 1.4.5 2005-2007 Stratejik Planının Sunulması ve Yenileme Çalışmaları 13 İçindekiler Sayfa BAKAN SUNUŞU 3 BAŞKAN SUNUŞU 4 GİRİŞ 5 BİRİNCİ BÖLÜM: Stratejik Planlama Çalışmalarında Uygulanan Yöntem 6 1.1 Yasal Çerçeve 6 1.2 Stratejik Yönetim Modeli 6 1.3 Kritik Başarı Faktörleri

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı

T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 2014 Stratejik Planı T.C. BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 2014 Stratejik Planı İçindekiler Bakan Mesajı... 1 Genel Müdür Sunuşu... 3 Giriş... 7 Tarihçe... 9 Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU...

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı 6.1. DIŞ ÇEVRE ANALİZİ... 37 6.1.1. GÜNGÖREN İN TARİHÇESİ... 38 6.1.2. İLÇENİN KONUMU... İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ...14 ŞEKİL LİSTESİ...16 HARİTA LİSTESİ...16 GRAFİK LİSTESİ...16 KISALTMALAR...17 KAVRAMLAR...18 TAKDİM...21 YÖNETİCİ ÖZETİ...22 1. STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 6 3. 2011 YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER... 7 4. KURUMSAL YAPI... 9 5.

Detaylı

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014

BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 BİZ DEĞİLSEK Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporu 2014 RAPOR İÇERİĞİ Koç Holding in yürüttüğü çalışmalar Topluluk şirketlerinden Arçelik, Aygaz, Ford Otosan, Koç Bilgi Grubu, Opet, Otokar, Otokoç Otomotiv,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

II. BEŞ YILLIK STRATEJİK PLAN

II. BEŞ YILLIK STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN ve ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ II. BEŞ YILLIK STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA ŞUBAT 2012 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı

İÇİNDEKİLER. Güngören Belediyesi 2012-2016 Stratejik Planı İÇİNDEKİLER Güngören Belediyesi TABLO LİSTESİ... 14 ŞEKİL LİSTESİ... 16 HARİTA LİSTESİ... 16 GRAFİK LİSTESİ... 16 KISALTMALAR... 17 KAVRAMLAR... 18 TAKDİM... 21 YÖNETİCİ ÖZETİ... 22 1. STRATEJİK YÖNETİM

Detaylı