YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ. Kılavuz"

Transkript

1 YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 1

2 ADALET BAKANLIĞI FİNLANDİYA YAYIN 2008: 4 YASA TASARLAMA SÜRECİNDE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Kılavuz 2

3 FİNLANDİYA ADALET BAKANLIĞI YAYIN 2008:4 Helsinki 2008 Çeviri: Sami Sarvilinna ISSN Mizanpaj: Innocorp Oy ISBN Basım: Edita Oyj 2008 ISBN (PDF) Önsöz 1 Kasım 2007 de, Adalet Bakanlığı nın sunumu üzerine, Hükümet bu Etki Değerlendirme Kılavuzunu kabul etmiştir. Kılavuz bir önceki Hükümetin ekonomik etki değerlendirme (1998), çevresel etki değerlendirmesi (1998), iş etki değerlendirmesi (1999) ve bölgesel kalkınma etki değerlendirmesi (2003) çözümlerinin yerini alır. Yeni Kılavuz yeni düzenleyici projeler yönünden ve askıdaki projeler yönünden mümkün olduğunca ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. Etki Değerlendirme Kılavuzu, Kanun Tasarısı Yönergeleri (2004) ni tamamlar. Etki değerlendirmesinin gerektiği gibi değerlendirmeye alınması ve bütün Kanunların önerilen hükümlerinin, bu hükümlerin uygulanmasından doğacak sonuçları olan etkisinin kısa bir tanımının içermesi için bir gerekliliktir. Etki değerlendirmesi, önerilen düzenlemenin ekonomik etkisini, idari etkisini, çevresel etkisini ve sosyal etkisini kapsar. Tasarlama sürecinin bir unsuru olan etki değerlendirmesinin ve farklı pek çok aşamasının önemi vurgulanmıştır. Kılavuz, sektör sektör, hangi tür etkilerin müdahil olabileceğini, bu etkilerin nasıl değerlendirileceğini ve ne tür yöntem ve bilgi kaynağının bu amaç için var olduğunu tanımlar. Farklı sektörlerdeki ek bilgiler, etki değerlendirme örnekleri ve değerlendirmenin amacı için uzman danışmanlara ilişkin iletişim bilgisi Adalet Bakanlığının web sayfasında, düzenleme ile ilgili kısımda mevcuttur. Etki Değerlendirme Kılavuzu yasa tasarlama sürecine uygulanabilir ve uygun olduğu müddetçe, Anayasa nın 80. Bölümünde atıfta bulunulduğu üzere Kanun Hükmünde Kararname ya da diğer normlar gibi, bağlı düzenlemelerin tasarlanmasında da uygulanabilir. Rehber, benzer şekilde, AB normlarının hazırlığı ve kabul edilmesi ile uluslar arası yükümlülüklerin uygulanmasına yönelik ulusal etki değerlendirmesinde de uygulanabilir. Adalet Bakanlığı Yasa Tasarlama Bölümü Revizyon Bürosu Etki Değerlendirme Kılavuzu ile uyumluluğu izlemektedir. Adalet Bakanı Tuija Brax Genel Müdür Pekka Nurmi 3

4 İçerik 1 Düzenleyici süreçte etki değerlendirmesi 6 Niçin etki değerlendirmesi? Etki değerlendirmesinin görünümü ve kapsamı Etki değerlendirmesinin aşamaları Ulusal düzenleyici süreçte etki değerlendirmesi AB hükümlerinin tasarlanmasında ve diğer uluslar arası yükümlülüklerde etki değerlendirmesi Bilgi kaynakları ve etki değerlendirmesi yöntemleri 2 Ekonomik etki değerlendirmesi.13 Ekonomik etkinin yapısı ve türleri Hane halkında etki İş yaşamında etki Kamu maliyesinde etki Ekonomide etki ve genel ekonomik etkinin değerlendirmesi Ekonomik etki değerlendirmesinde yöntemler ve bilgi kaynakları 3 Kamu yönetiminde etki değerlendirmesi 21 Yetkili makamlar arası ilişkide etki Görev ve prosedürlerde etki Organizasyon ve personele ilişkin etki İdari görevler ve maliyetler 4

5 4 Çevresel etki değerlendirmesi Sosyal etki değerlendirmesi 25 Sosyal etkinin yapısı ve türleri Vatandaşların statüsüne ve demokratik toplumun işleyişine ilişkin etki Sosyal işler ve sağlığa ilişkin etki Eşitlik, çocuklar ve cinsiyet eşitliğine ilişkin etki İstihdam ve çalışma hayatına ilişkin etki Suç önleme ve güvenliğe ilişkin etki Bölgesel kalkınmaya ilişkin etki Bilgi Toplumuna ilişkin etki Etki tanımlaması için kontrol listesi 33 5

6 1 Düzenleyici süreçte etki değerlendirmesi Etki değerlendirmesinin asıl amacı, karar mercilerine, ellerindeki pek çok farklı düzenleyici opsiyonun etkileri hakkında bilgi aktarımı yapmaktır. Etki değerlendirmesi düzenleyici tasarının sadece bir yönünü oluşturur; düzenleyici sürecin en başında değerlendirmeye alınmalıdır. Etki değerlendirmesi düzenleyici projelere değin etkiler ile ilgilidir. Niçin etki değerlendirmesi? Düzenleyici süreçte etki değerlendirmesi, farklı düzenleyici opsiyonların etkilerine ilişkin verim bilgisini düzenler. Etki değerlendirmesi yoluyla, karar mercilerinin farklı düzenleme opsiyonları ve sonuçlarına ilişkin yeteri oranda güvenilir bilgiye erişimini sağlamak mümkündür. Kanunların ve diğer hükümlerin etki değerlendirmesi politika yapmak, düzenlemenin toplumsal amaçlarının başarılmasını teşviğe ilişkin gerekli temeldir. İyi etki değerlendirmesi ile daha iyi düzenlemeler üretmek mümkündür. Düzenleme, bir toplumun temel yapısını, yasaların kuralını ve temel haklar ile sosyal reformların yapılmasını teminat altına alır. Bununla beraber, düzenleme sosyal reformları gerçekleştirebilmek için tek araç değildir. Bahsi geçen örnekte, mesela kamusallık, eğitim, iş öz düzenleme ya da davranış uyarlama sosyal değişim için düzenlemeden çok daha etkin bir araç olabilir. Farklı opsiyonların etkisinin incelenmesi ve değerlendirmesi hedef grupların, paydaşların ve düzenleme sürecine katılan diğer kişilerin fırsatlarını teşvik eder. Paydaşlar ve düzenleyici reformlardan etkilenenler çoğunlukla etki ya da önerilen reforma ilişkin ilgili bilgi sunma durumundadır. Reform projelerine ilişkin bilinç ve buna ilişkin tahmini etki, hedef gruplarına değişim için hazırlığa dair yardım eder ve reformun uygulanmasını kolaylaştırır. Etki değerlendirmesi ve sonuçlarının açık dağıtımı düzenleyici tasarının ve karar verme prosedürünün şeffaflığını ve dolayısıyla karar mercilerinin güvenilirliğini artıracaktır. Karar merciinin, her halükarda, bahsi geçen alternatif ya da yaklaşımı seçmesine dair gerekçeleri desteklemesi gereklidir. Etki değerlendirmesinin görünümü ve kapsamı Düzenleyici süreçte etki değerlendirmesinin pek çok yönü vardır: 1. Ekonomik etki 2. Kamu yönetiminde etki 3. Çevresel etki 4. Sosyal etki Bu farklı yönler, örneğin iş, hane halkı, kamu maliyesi, ekonomi, merciiler, çevrenin durumu ve geleceği, temel haklar, demokratik katılım, sağlık, eşitlik, bölgesel kalkınma, suçun önlenmesi ve bilgi toplumu gibi bir dizi farklı türdeki etkiyi kapsar. Değerlendirme eldeki farklı opsiyonların ilgili etkileri ile ilgilidir. Etki değerlendirmesinin kapsamı, ayrıntıların derecesi ve yöntemi her zaman düzenleyici öneri ve öngörülen etkinin önemi ile orantılı olmalıdır. 6

7 Etki değerlendirmesi projenin hem tasarlanmış etkileri ve yararları hem de maliyeti ve olası olumsuz sonuçları ile ilgilenir. Riskler ve öngörülemeyen etkiler de değerlendirme esnasında gösterilmelidir. Değerlendirmenin amacı eldeki farklı opsiyonların etkilerinin kapsamlı bir bakış açısını oluşturmaktır. Etki doğrudan veya dolaylı olabilir ve farklı faktörler ile pek çok farklı neden zincirlerinin bileşiminden doğabilir. Örneğin, sokak bakımının, istihdam ve ekipman maliyeti gibi doğrundan bir ekonomik etkisi olduğu gibi çevresel etkisi, sağlık etkisi ve insanların çevreden memnuniyet duyma etkisi de vardır. Düzenlemeler, örneğin sıhhi maliyete ve insanların işteki kapasitelerine dolaylı olarak etkisi olabilir. Benzer şekilde, düzenleme önemli ölçüde dolaylı ekonomik ya da diğer etkilere sahip olabilir. Örneğin varlık vergisinin feshedilmesi, bireylerin varlık bilgisine dair polisin, vergi mercilerinin veri tabanına artık ulaşamamasından dolayı, trafik cezasının hesaplamasının ilgili kişinin servetinin temel alınarak yapılması imkânını da etkilemiştir. Önerilen reformlar ve etkileri sadece mevcut durumla karşılaştırılmamalı, yürürlükteki düzenlemeler değişmediği sürece öngörülebilir gelecek de dikkate alınmalıdır. Etkinin önemi ve yapısını saptayabilmek için pek çok yararlı soru mevcuttur: Etkinin konusunu, ne grup insanlar, işler ya da ilgili taraflar ile hangi coğrafi alanlar oluşturur? Etkinin kapsamı nedir? Etki, toplumun geniş bir kesimi üzerinde midir yoksa sadece belirli bir sosyal sektörü ya da alt grubu mu etkilemektedir? Etki doğrudan mı yoksa dolaylı mıdır? Hedef grupların faaliyetleri üzerinde doğrudan bir etkisi var mıdır? Etki, farklı neden zincirleri yoluyla mı yoksa davranış uyarlama yoluyla mı artmaktadır? Varsa, paralel bir etki söz konusu mudur? Olumsuz etki azaltılabilir ya da önlenebilir mi? Etki, düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte hemen mi yoksa daha sonra mı kendini göstermektedir? Etki, kısa vadeli midir, uzun vadeli midir, bir kereye mi mahsustur yoksa tekrar eden nitelikte, sürekli ve kalıcı mıdır? Etki ve kapsamı zamanın geçmesine mi yoksa karar verme sürecine mi bağlıdır? Tahmin edilen etkinin gerçekleşmesinin olasılığı nedir? Etkinin gerçekleşmesine dâhil olan riskler var mıdır? Bu riskler tahmin edilebilir mi, risklerle başa çıkılabilir mi? Etki ile bu etki ile bağlantılı etkiler arasındaki karşılıklı ilişki nedir; kümülatif etki olasılığı nedir? Etki değerlendirmesi sırasında dikkate alınması gereken askıda kalan başka düzenleyici projeler ya da reformlar var mıdır? Etki değerlendirmesinin aşamaları Ulusal düzenleyici süreçte etki değerlendirmesi Etki Değerlendirmesi Kılavuzu hem yasal sürece hem de uygunsa, Finlandiya Anayasasının 80. bölümünde bahsi geçen Kanun Hükmünde Kararname ve diğer yasal kurallar gibi diğer düzenleyici süreçlere uygulanabilir. 7

8 Etki değerlendirmesi düzenleyici sürecin doğasında olan unsurdur. Etki değerlendirmesi, sürecin başlangıcında dikkatle ele alınmalıdır. Projenin iş tanımı yapılırken ve süreç ilk aşamasına girerken, önemli etki alanları ve etki tanımlanmalıdır. Süreç devam ederken, olası alternatiflerin etki değerlendirmesi ortaya çıkar. Buna ek olarak, etki değerlendirmesi, gerçekleştirilen herhangi bir reformun takibini de içerir. Düzenleyici sürecin bir parçası olarak etki değerlendirmesinin durumu ve ilerlemesi aşağıda gösterilmiştir. Buna rağmen, uygulamada, her proje kendine has bir şekilde başlar ve değişen çizgilerle ilerler. Bu, etki değerlendirmesi için de geçerlidir; her zaman bir aşamadan diğerine geçilmez, tamamlanmış aşamaların zaman zaman geri yönde izlemesi ve yeniden değerlendirmesi gerekebilir. Ulusal düzenleyici süreçte etki değerlendirmesi Ön ve birincil çalışmalar Hazırlık Düzenli tasarlama Devam eden tasarlama Nihai halini verme revizyon Karar verme Yorumlar ve duyumlar Mevcut durumun değerlendirilmesi, projenin hedefleri ve alternatif çözümler Farklı pek çok alternatif çözüme ilişkin etkinin tanımlanması. Kapsam ve etki değerlendirmesinin yöntemlerine ilişkin karar Tasarıyı yapan kurum tarafından, farklı odak grupları, uzmanlar ve çalışmalar yoluyla etki değerlendirmesi. Sonuçların dokümantasyonu Taslak düzenlemede sunulan değerlendirmenin temel bulguları Karar verme sürecinde etki bilgisinin kullanımı Takip Taslağın başlangıç aşaması: farklı düzenleyici çözümlerin etkisinin tanımlanması Birincil etütler ve ön taslak değerlendirmesinin, mevcut durum ve hedefler temelinde, bir taslak sürecin başında ihtiyaç duyulan, süreç için idari yapının seçiminin ve proje için iş tanımlarının hazırlığının yapıldığı süreçtir. Bu aşamada, hedeflere varmak için yeni bir düzenlemeye mi gereklilik duyulduğu yoksa buna eşdeğer, etkin ya da daha etkin çözümlerin zaten olup olmadığı konusuna dair bir değerlendirme yapmak gereklidir. Proje başladığı zaman, istenilen etki değerlendirmesine ilişkin kapsam ve yöntemlerin planlaması için çaba gösterilmeli ve mümkünse plan derhal iş tanımı kapsamına alınmalıdır. Tasarının başında, düzenleyici projenin etkisinin tanımlamak gereklidir ve olası farklı alternatiflerin etkileri arasındaki farklara bakılmalıdır. Etkinin tanımlanması için bir kontrol listesi ekte verilmiştir. Etki, ilgili olarak değerlendirilmiyorsa, daha ayrıntılı bir değerlendirmeden vazgeçilebilir. Etkinin tanımlanmasının bir parçası olarak, ek etüt ve değerlendirme desteğinin tahmini yapılmalıdır. Projenin önemli etkilerine dair başlangıç aşaması bulguları ve daha fazla değerlendirme yapma ihtiyacı örneğin bir zabıt (memorandum) ya da ön etüt olarak kaydedilebilir. Bu noktada, önerinin, 8

9 bilinen herhangi bir şekilde bir etkisi olmayacağı şeklindeki saptama, karar mercileri için temel bir gösterge niteliği taşıyabilir. Düzenli tasarlama, yorumlar ve devam eden tasarlama: Etki değerlendirmesi, duyumların ve yorumların kullanımı, bulguların kaydedilmesi Başkanların oluşturduğu bir grup insan gibi projelerin tasarlanmasından sorumlu olan kişiler, daha önce yapılmış olan ön etki araştırmalarının ilerleyen aşamalarda uygun etki değerlendirmesi şeklinde sonuçlandığını görmelidir. Gerektiğinde, projeden sorumlu kişi, söz konusu sektörden sorumlu komisyon üyeleri ya da diğer bakanlık görevlileri ile etki değerlendirmesinin kapsamı, türü ve maliyetine ilişkin konuyu görüşmelidir. Daha sonra, etki değerlendirmesinin sonuçları bakan ve üst düzey memurlara da verilmelidir. Diğer bakanlıklar, merciler, uzman ve paydaşlardan gelen duyum ve yorumlar da etki değerlendirmesinde kullanılmalıdır. Buna karşılık, düzenleyici projelerlere ilişkin yorumlarda bulunan bakanlıklar, aynı şekilde söz konusu projede yeteri kadar etki değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını değerlendirmelidir. Duyumlar, sadece yasal Kanunların tasarlanmasına ait düzenli duyumlarla sınırlı olmamalı, aynı zamanda tasarlama süreci boyunca paydaş deneyiminin kullanımı için sürekli bir araç niteliğinde olmalıdır. Duyum aşamasından sonra alınan yorumlar temelinde etki değerlendirmesi gerçekleştirilebilir. Düzenli tasarlama aşamasında gerçekleştirilen etki değerlendirme sonuçları Yasa tasarısı ya da çalışma grubu gibi tasarı dokümanlarına yazılabilir. Değerlendirme sürecinin ve sonuçlarının kaydedilmesi, örneğin duyum, bilgi temini ve karar verme gibi tasarının farklı aşamalarında bilgiye erişimin sağlanabilmesi için gereklidir. Bir Yasada etkinin tanımlanması HELO kılavuzunu takip etmelidir (Hallituksen esityksen laatimisohjeet. Oikeusministeriön julkaisu 2004:4, İngilizcesi de mevcuttur: Kanun Tasarı Yönergeleri, Adalet Bakanlığı Yayınları 2006:3). Buna göre, gerekçeler yazılırken aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: Etki değerlendirmesinin temel bulguları Değerlendirmenin yöntemi Değerlendirmede kullanılan bilgi kaynakları Uzmanların ya da paydaşların etkiye ilişkin duyumları Etkiyi vurgulayan varsayımlar Tablo ile ifade edilmiş bilgiler ve grafikler de destek bilgisi olarak kullanılabilir. Daha kapsamlı, mümkünse ayrı bir etki değerlendirmesi tasarı sürecinde hazırlanmış ise, sadece Kanun da önerilen bütün değerlendirmeye ait referansları veren bir özet sunulmalıdır. Nihai halini verme: Revizyon Hükümet Kuralları Prosedürünün 30. bölümünde, Kanun tasarısı ve kanun hükmünde kararname önerileri, durumun aciliyeti aksini gerektirmiyorsa, revizyon için Adalet Bakanlığına yollanmalıdır. Diğer taraftan, az da olsa genel bir önem arz eden taslak kanun hükmünde kararname önerileri revizyon için gönderilmelidir. 9

10 Adalet Bakanlığı Prosedür Kurallarının 43. bölümünde, revizyon, diğerleri ile birlikte, önerinin, yürürlükte olan mevzuatı ve düzenleyici tasarıyı yöneten çeşitli yönerge ve kılavuzları dikkate alıp almadığı konusunu kapsamalıdır. Benzer şekilde, Revizyon Bürosu Kanun tasarılarına ilişkin etki değerlendirme kılavuzlarıyla uyum konusunu izler. Değerlendirmede eksik yönler saptanırsa, bu etkiye ilişkin yorum söz konusu memura ya da bakanlığa yöneltilebilir. Karar verme: Etki bilgisinin kullanımı Hükümet Memurları Rehberine (2004) göre, sunum dokümanı verilecek önerinin etkisine ilişkin bilgiyi içermelidir. Karar veren merciinin kullanımı için, sunum dokümanının ön sayfası sunuma ilişkin özet bilgiyi kapsamalıdır. Önerilen karar ki bu bir Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararname olabilir, ihtiyaç duyulduğu takdirde sunum zaptı gibi her zaman ek olarak sunulmalıdır. Sunum zaptı, önerinin ilgili etkisi hakkında kısa bir tanım içermelidir. Eğer değerlendirmenin sonuçlarına dair ayrı bir yayın ya da rapor hazırlandıysa, sunum zaptında bundan bahsedilmelidir. Ayrı değerlendirmeler sunum materyaline eklenmez. Bu durum Kanunlar ve kanun hükmünde kararname önerileri ile önerilen diğer kararlar için geçerlidir. Zaman zaman Kanunda neler sunulabileceğine ilişkin daha ayrıntılı bir etki bilgisinin Hükümet ya da Parlamento tarafından istendiği durumlar söz konusu olabilir. Bu nedenle, projeden sorumlu memurun, ihtiyaç duyulduğu takdirde, tasarlama sürecinde ilgili bilgi ve değerlendirmenin derlenmiş erişilebilir formatta verisini bulundurması önemlidir. Daha ayrıntılı etki değerlendirme rapor ve yayınları örneğin hükümetin yuvarlak masa ya da gece oturumlarında bakanların dikkatine sunulabilir. Tasarıdan sorumlu memur ya da söz konusu bakanlık Kanunun Parlamento daki ilerleyişini izler. Gerekirse, etki değerlendirme materyalleri seçilmiş Kanunu hazırlayan Komiteye arka plan bilgisi olarak yollanabilir. Eğer Komite Kanunda değişiklik öngörürse, söz konusu bakanlık Komitenin dikkatini önerilen değişikliklerin etkisini değerlendirme gerekliliğine çekmelidir. Takip: Amaçlara nasıl ulaşıldığına ve ne tür değişikliklerin gerekli olduğuna dair değerlendirme Takip, düzenleme uygulamasının önemli unsurlarından biridir; reformun öngörülen etkisinin olup olmadığının değerlendirmesini içerdiği gibi karar almadan önce öngörülmemiş bir etkinin olup olmadığını da kapsar. Takip tedbirleri tasarlama aşamasında tartışılmış olmalıdır. Takibin amacı, düzenlemenin amaçlarına nasıl varıldığına dair bilgi toplanmasıdır, eğer varsa, hangi değişikliklerin gerekli olduğunun bulunmasıdır. Parlamentonun, Hükümete cevabında, düzenlemenin etkisi ile ilgili bir Hükümet takibi istemesi de mümkündür. Böyle bir durumda Hükümet, Parlamentoya söz konusu etki ile ilgili bir bildirim sunar. AB hükümlerinin tasarlanmasında ve diğer uluslar arası yükümlülüklerde etki değerlendirmesi Avrupa Komisyonu kendi yasal çalışma programında bütün projeler için etki değerlendirmesi oluşturur. Bunlar, önerilen düzenlemenin ekonomik, sosyal ve çevresel değerlendirmesini kapsayan Komisyonun Etki Değerlendirme Kılavuzu (SEC(2005) 791) na dayanır. Komisyon, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu birbirlerinden etki değerlendirmesini zorunlu kılan kurumlar arası bir mutabakat yapmıştır. 10

11 AB deki her bir Üye Devletin yasal etki değerlendirmesinin özel şart ve gerekliliklerini, bütün birliğe uygulanacak şekilde almak mümkün değildir. Bu nedenle, Hükümet ve Bakanlıklar, Finlandiya ya ilişkin AB yasal projelerini izlemek ve öngörmek ve ulusal düzeyde etkileri değerlendirmek durumundadırlar. Bu tür projelerin tanımlanması örneğin Komisyonun planlama dokümanlarından ya da yıllık çalışma programlarından alınabilir. Öngörme, uygulamada, bir konunun, Komisyon önerisi erişilebilir olmadan, uygun AB İşleri Bölümü tarafından değerlendirmeye alınması anlamına gelebilir. Komisyon önerisini yayımladığında, yetkili Bakanlık, AB İşleri Bakanlık Komitesi (Hükümetteki AB İşleri Süreci ve Koordinasyonu) tarafından belirlenmiş olan kılavuza uygun olarak zaptı oluşturur; temel zabıt ana dayanaklar olan AB yasama önerisinin yasal, ekonomik ve politik yönlerini düzenler. Temel zabıt aynı şekilde Finlandiya ya ilişkin önerinin temel düzenleyici, ekonomik ve diğer etkilerini de kapsamalıdır. Komisyon önerisindeki etki değerlendirmesi uygun olduğu takdirde ulusal etki değerlendirmesi sürecinde kullanılır. Anayasanın 96. bölümünde atıfta bulunulduğu üzere, U konuları, Avrupa Birliği tarafından kararı verilmesi gerekilen konuları oluşturur. Eğer Finlandiya AB üyesi olmasaydı, Anayasaya göre bu konular, Parlamentonun yetkisi altına girecekti; bu tip konular Parlamentoya gitmeden önce Hükümetin bir bildirimi ile gündeme getirilmelidir. Bu tip bir bildirim önerinin ve önerinin kapsadığı Finlandiya ya yönelik düzenleyici, ekonomik ve diğer etkilerin içeriğini özetlemelidir. Bildiri daha önceden AB düzeyinde ele alınmış olası etki değerlendirmesini de kapsamalıdır. Anayasanın 97. bölümünde atıfta bulunulduğu üzere, E konuları, prensip, içerik ve politik ihtilaf bakımından büyük öneme sahip AB yasama konularıdır; bu tip konular Parlamentoya iletilmeden ve AB seviyesinde bir öneri yayımlanma aşamasına gelinmeden önce Hükümet tarafından bir rapor vasıtasıyla gündeme getirilmelidir. Rapor, Komisyon tarafından ele alınan etki değerlendirmesini kapsamalı ve eğer mümkünse, aynı şekilde Finlandiya da ele alınan birincil etki değerlendirmesini içermelidir. Uluslar arası yükümlülüklerin kabul edilmesi ve uygulanmasında, Etki Değerlendirme Kılavuzu uygun olduğu müddetçe dikkate alınmalıdır. Bu tip durumlarda ve önerinin içeriği hesaba katıldığında, etki değerlendirmesi Finlandiya bakış açısından önerinin uluslar arası etkisi de kapsayabilir. 11

12 Bilgi kaynakları ve etki değerlendirmesi yöntemleri İstatistikler, araştırma raporları, etütler ve takip raporları gibi mevcut veri setleri etki değerlendirmesinde bilgi kaynağı olarak kullanılabilir. Benzer şekilde düzenlemenin hedef grupları, paydaşları ve uzmanlarından alınan duyumlar da bilgi toplama amaçlı kullanılabilir. Örneğin, yorum isteği etki değerlendirmesine dikkat çekebilir ve önerinin etkisine ilişkin yorumcuların fikirleri sorulabilir. Etki değerlendirmesinde, daha önceden kazanılmış olan deneyimlerin, benzer projelerin ve daha önce yapılmış olan reformların etkilerinin kullanılması da mümkündür. Diğer yararlı kaynaklar, benzer reformlar kapsamında başka ülkelerde yürütülmüş olan etki değerlendirme ve takip etütlerini kapsar. AB bağlantılı projelerde, ulusal etki değerlendirmesi Avrupa Komisyonu, Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve diğer Üye Devletler tarafından yürütülmüş etki değerlendirmelerinden elde edilebilir. Yöntemin seçimi, etki değerlendirmesi için gerekli olan bilgiyi elde etmek üzere en uygun maliyetli yolun değerlendirmesi temelinde olmalıdır. Etki değerlendirmesinin bir dizi nicel ve nitel yöntemi vardır. Etkinin nicel ve kesin olarak değerlendirilemediği durumlarda, yine de etkinin yönünü ve büyüklüğü ile ortaya çıkabilecek bir dizi farklı neden zincirini değerlendirmek önemlidir. Özellikle önemli ve karmaşık etkisi olan proje durumlarında, etkiye ilişkin yetersiz güvenilir bilgi olması koşulunda, dış bir uzman tarafından ayrı bir etki değerlendirme raporunun hazırlanıp hazırlanmayacağı değerlendirmeye alınmalıdır. Uzman hizmetinin atanmasında, kamu ihalesinde yasama ve Devlet ihalelerine ilişkin daha ayrıntılı yönergeler dikkate alınmalıdır. Etki değerlendirmesinin bilgi kaynakları ve yöntemlerine ilişkin daha fazla ayrıntı, 2-5 başlıkları altında, sektöre özel yönergeler kısmında olduğu gibi Adalet Bakanlığının web sayfasında İyi Düzenlemeler bölümünde sunulmuştur. Sektörün ilgili Bakanlığına sektöre özel ihale bilgisi ve yöntemlerin kullanımı ile ilgili danışılabilir. 12

13 2 Ekonomik etki değerlendirmesi Ekonomik etki aşağıdakilerle ilgilidir: Hane halkı İş Kamu maliyesi Ekonomi Ekonomik etkinin yapısı ve türleri Ekonomik etki değerlendirmesinin amacı önerilen düzenlemenin büyüme, istihdam, iş, rekabet ve halkın refahını en yüksek düzeyde temin etmektir. Ekonomik etki doğrudan fayda ve maliyet ile dolaylı etki altında sınıflandırılabilir. Önerilen düzenlemeden doğan birikimler ya da Devlet veya belediye finansında fazladan maliyetler gibi iş vergilendirmesi de doğrudan etki örnekleridir. Doğrudan etkiye ek olarak, hedef grupların faaliyet ve davranışlarında dolaylı etkiyi olduğu kadar önerilen düzenlemenin uzun vadeli bileşik etkisini incelemek de önemlidir. Davranış etkisi örneğin iş piyasasında teşvik tedbirleri şeklinde olabilir ya da hedef grubun yeni düzenleme tarafından getirilen şartlara uyumuna ilişkin olabilir. Örneğin nispi fiyatların değişimini etkileyen bir düzenleme ile böyle bir durum ortaya çıkabilir ve böylelikle tüketim eğilimi, yatırım oranları ya da üretim teknolojilerinin yeni koşullara uyumu gerekliliğini doğurabilir. Ekonomik etki değerlendirmesinde, birinci adım önerilen düzenlemenin ve etkisinin bireylere, hane halkına, çalışma hayatına, belediyelere, Devlete mi yoksa diğer hedef gruplara mı ilişkin olduğunu saptamaktır. Düzenlemenin hedef grupları tanımlandıktan sonra, etki öncelikle, ayrı ayrı bu hedef gruplarının bakış açısından değerlendirilir, daha sonra konu kamu maliyesi ve daha geniş ölçekli ekonomi açısından ele alınır. Pek çok durumda, tekil düzenleme önerisinin makroekonomik ölçekte dikkate değer ve önemli bir etkisi olmayacaktır ki bu da değerlendirmenin bu spesifik önerinin hedef gruplarına tekrar yönlendirilebileceği anlamına gelir. Hane halkında etki Önerinin farklı nüfus gruplarında ve hane halkının mali durumuna bir etkisi var mıdır? Hane halkı üzerindeki ekonomik etki daha çok farklı nüfus grupları ve farklı hane halkı türleri üzerinde doğrudan etki durumundadır. Bu bağlamda, tüketim, fiyatlar, gelir ve yatırımlara dair daha ayrıntılı bir analiz gerekmektedir. Bu değerlendirmede, farklı bireylerin farklı mali durumları ve temel haklarının gerçekleşmesi dikkate alınmalıdır. Hane halkı üzerindeki ekonomik etki, örneğin temel geçim ya da diğer başka önemli hakların gerçekleşmesi gibi sadece sınırlı bir grup birey üzerinde olsa da önemli olabilir. Hane halkının gelir ve maliyetini etkilediği durumlarda, tipik dolaysız etki, sosyal refah hükümlerinin standartlarına ilişkin düzenlemelerden, kamu hizmetlerinden ya da hizmet kullanıcılarından alınan aidatlardan ortaya çıkar. Aynı şekilde vergi düzenlemesinin hane halkının mali durumuna direkt etkisi 13

14 söz konusudur. Bu tip bir etki gelirin farklı nüfus grupları arasında yeniden dağılımı bakımından değerlendirilebilir. Önerinin hane halkı davranışı üzerinde etkisi var mıdır? Yukarıda tanımlanan direkt etkinin yanı sıra, bir düzenleme önerisinin hane halkı davranışı üzerine dolaylı, ancak mali olarak önemli bir etkisi olabilir. Böyle bir etki tüketici mal ve hizmet talebi artışı, tedarikte değişiklikler ya da istihdam talebi ya da fiyat seviyelerinde artışlar şeklinde kendini gösterebilir. Örneğin sosyal refah ya da vergi reformları iş piyasasının durumu üzerinde direkt etkiye sahip olabilir. Bir düzenleyici önerinin planlı bir şekilde tüketici davranışında değişikliğe neden olacak bir etkiye sahip olma amacı olabilir ki bu da önemli bir ekonomik etki ile sonuçlanacaktır. Vergilendirmeyi, sağlıkta ya da sosyal refahta bireylerin gelişimlerini sağlayabilmek üzere örneğin gıda maddeleri, tütün ya da alkol gibi hane halkının tüketici davranışlarında değişikliği teşvik etmek üzere kullanmak mümkündür. Böylelikle bu grupların sağlık ve sosyal refah hizmetlerini arama eğilimleri iyileşecek ve bu durum da kamu maliyesi üzerinde bir etki olarak kendini gösterecektir. İş yaşamında etki İş yaşamında etki ve öneminin değerlendirmesinde birinci adım, iş türlerinin ve öneri düzenlemeden etkilenen iş kollarının saptanmasıdır. Bu bağlamda analiz, etkilenen bütün iş kollarını olduğu gibi farklı iş sektörlerinden ya da farklı bölgesel ölçeklerden farklı iş hacimlerinin ya da personelin nasıl etkilendiğini kapsamalıdır. Etki büyük olasılıkla farklı iş kolları için farklı olacağı gibi bazı iş kolları için olumlu bazıları için olumsuz olacaktır. İş piyasası açısından bakıldığında, etki büyük ölçekte ya da iş yaşamının büyük bir kısmını etkiliyorsa dikkate alınabilir. Bu durumda, etki değerlendirmesi yoluyla konuyu ele alma gerekliliği ortaya çıkar; bu gereklilik sadece sınırlı bir grup iş alanını kapsıyor ancak yine de faaliyetler ve hedef iş alanlarının işleyiş şartları, piyasanın işleyişi ya da ekonomi bakımından önem arz ediyorsa da ortaya çıkar. Genel iş sektörü ölçeğinde etki değerlendirmesine ek olarak, düzenlemenin firma ölçeğinde, yani tipik iş odaklı bir bakış açısından işi etkilemesi de değerlendirilebilir. Örneğin, önerilen düzenleme sadece küçük işletmeler ile ilgili ise, tipik iş üzerine etkisinin incelenmesi çoğunlukla yararlı olur. Öneri düzenlemenin hedef iş alanlarının ve hedef sektörlerinin tanımlanmasının yanı sıra, mevcut çevrenin durumu ve düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle hedef iş alanlarının bulunduğu piyasa ile işleyişin parametreleri (örneğin müşteriler, tedarikçiler, altyükleniciler, girdi maliyetleri, teknik ilerlemeler, piyasanın erişilebilirliği, rekabet ve rekabetin türü) hakkında bir görüş oluşturmak gereklidir. İleriki bir dönemde yürürlüğe girecek olan önerilerin etkilerini ölçebilmek için, mevcuttaki durumun çok iyi bilinmesi gereklidir. Aynı şekilde, iş hayatı çevresinin de genel bir görünümünü oluşturmak önemlidir. Önerinin iş hayatında maliyete ya da kara etkisi var mıdır? Vergilendirme ve farklı bir takım masraflar iş alanı için direkt finansal maliyetle sonuçlanır. Diğer direkt maliyetler, işçilerin sosyal güvenlik aidatlarından, kurumlar vergisinden, sermaye kazancı vergisinden ve tüketim vergilerinden (KDV ve kesinti) kaynaklanır. Dolaylı etki, genel talep ve istihdam maliyeti yoluyla vergi gelirlerinden (sigorta primi, sermaye kazançları vergisi, belediye ve 14

15 Devlet vergileri) kaynaklanır. Vergi değişikliklerine ek olarak, devlet yardımının iş alanlarına sağlanan pek çok şekli iş alanlarında, rekabette ve piyasanın işleyişinde etki yaratır. Düzenlemeye ve uyuma adaptasyon iş yapmanın maliyetini artırır. Bu tip maliyetler makine, araç, üretim yöntemi, tesis, bilgi sistemleri ve personel eğitimi söz konusu olduğunda bir kereye mahsus olabilirken, istihdam, sermaye ve finansman maliyeti söz konusu olduğunda kendini tekrar eder niteliktedir. Bununla birlikte düzenleme, iş yaşamının işleyişinde daha fazla özgürlük ve seçenek getirmekle de sonuçlanabilir. Pek çok düzenleme raporlama gerekliliği idari maliyete yol açmaktadır. Bu da bildiriler, lisans, raporlama ve kayıt maliyetlerini içerir. Uygulamada, idari maliyetler iş alanlarının finansal bölümlerine düşer ya da girişimcilerin çalışma saatlerini zorlaştırır, ya da dış kaynaklı mali hizmetlerin kullanımını gerektirir. İdari maliyetleri, örneğin standart maliyet modeli gibi araçlarla ölçmek mümkündür. Bu yöntem raporlama yükümlülükleriyle uyum sağlandığında çalışma saatlerindeki artış, maliyetlerin değerlendirilmesi ya da dış kaynaklı hizmetlerin maliyeti ile hesaplanır. Çoğunlukla, idari maliyetler küçük işletmeler ya da yeni çalışmaya başlayan işletmeler için orantısal külfet getirir. Önerinin rekabet ve piyasanın işleyişine etkisi var mıdır? Etki değerlendirmesi, önerinin işletmeler arasında rekabeti engelleyip engellemediği, sınırlayıp sınırlamadığı ya da rekabete zarar verip vermediği bilgisini içermesi gerekir. Düzenleme piyasaya erişirliği ve piyasa satış yoğunluğunu etkileyebildiği gibi, piyasada işin işleyişini ve rekabetçi pozisyonların eşitliğini etkileyebilir. Rekabet tüketiciler için yararlıdır çünkü rekabet daha düşük fiyatlara neden olur ve yeni mallar ve hizmetler için teşvik edicidir. Rekabet temel anlamda ekonomik etkililiğe ve üretime katkıda bulunur. Bir düzenleyici projede reformun rekabeti önleyeceği ya da yok edeceği saptanırsa, rekabeti daha az sınırlayıcı bir başka alternatif düzenleme seçilebileceği ve bu yolla da ilk düzenlemenin hedeflerine varılacağı değerlendirilebilir. Piyasa erişirliği, piyasada iş yapan pek çok sayıda iş kolu ve piyasa satış yoğunluğu, örneğin kişiye ait haklara, kotalara, lisanslama sistemlerine ve işi yürüten gerekliliklere bağımlıdır. Düzenleme, söz konusu iş koluna, rekabet edilebilirliğin bozulmasına yol açacak avantajlar sağlayabilir. Buna ek olarak, piyasadaki işlerin etkinliği ürünlerin kalitesi, fiyatlandırma, pazarlama ya da reklam gibi iş kolunun rekabet ettiği düzenlemelerden direkt olarak etkilenebildiği gibi rekabet etmeyi teşvik eden unsurları azaltma yoluyla da dolaylı olarak etkilenebilir. Önerinin küçük ya da orta büyüklükteki işletmelere, çalışmaya yeni başlayan işletmelere ya da işin büyüme kapasitesine etkisi var mıdır? Pek çok iş kolu küçük ya da orta büyüklüktedir (örneğin 2005 yılında bu tip işletmeler bütün işletmelerin yüzde 99.8 ini oluşturmaktaydı). Pek çok düzenleyici projede etki, küçük işletmelerde orantısal olarak daha büyüktür. Küçük işletmelerin işleyişleri çoğunlukla, vergilendirme, istihdam sözleşmeleri, işverenlerin aidatları ve kurumsallaşma, çeşitli kayıtlar, istatistikler ve başka idari külfetler ile beraberinde gelen maliyetlerle ilgili düzenlemelerden etkilenmez. Değerlendirmenin bir unsuru da düzenleyici projenin girişimciliği teşvik edip etmediği ya da buna bir engel oluşturup oluşturmadığı, ya da projenin yeni bir iş açmayı kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı yönünde olmalıdır. Düzenleme ayrıca bir iş kolunun büyüme şansını da etkiler. Yeni işlerin yaratılması 15