Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000 li yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi Çukurova Üniversitesi, İİBF, Adana, 2000.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanması ve 2000 li yıllar için Değişim Stratejileri Kongresi Çukurova Üniversitesi, İİBF, Adana, 2000."

Transkript

1 KOBİ LER İÇİN KURAMSAL ELEKTRONİK TİCARET MODELİ VE İŞLETMEYE ETKİLERİ Yar.Doç.Dr. Oya H. Yüregir, Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Adana ÖZ: Dünyadaki ekonomik, politik ve teknolojik değişimler işletmeleri yönetimde yeni modeller aramaya ve kullanmaya zorlamaktadır. Küreselleşme ve bilişim teknolojisindeki ilerlemeler de günümüzdeki ticaret anlayışını gitgide değiştirmektedir. Özellikle İnternet in yaygınlaşması ve artan rekabet şartları işletmelerin elektronik ticareti bu yeni yaklaşımlardan biri olarak kabul etmelerine neden olmuştur. Ancak her yeni yaklaşımın kabulünde olduğu gibi işletmelerin bu değişimi yönetmeleri bir çok faktöre bağlıdır. Bu çalışmada, bu faktörler ele alınacak ve KOBİ ler için bir model sunulmaya çalışılacaktır. Çalışmada Kritik Başarı Faktörleri, SWOT Analizi, Çevre Analizi gibi stratejik planlama ve analiz teknikleri kullanılmıştır. Önerilen sistemin modeli içinse yazılım mühendisliği ve değişim mühendisliği tekniklerinden yararlanılmıştır. Önceki çalışmalardan elde edilen anket sonuçları ile ortaya konan sorunlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde olay yöneticisi (case manager) modeli kullanılarak kuramsal bir model yaratılmıştır. Bu modelin KOBİ lerin elektronik ticaret yaklaşımını benimsemesinde yararlı olacağı düşünülmektedir. Olay yöneticisi, süreçlerin bütünüyle önemli ürün ve hizmetlerin etrafında tasarlandığı sistemleri yöneten kişidir. Davenport ve Nohria'ya (1994) göre fonksiyonel organizasyon yapısının ve uzmanlaşmanın aksine ilgili kişi sipariş yönetimi, portföy yönetimi gibi sistemlerdeki iş akışının başından sonuna kadar tek başına sorumlu olmaktadır. "Olay yöneticisinin" en önemli desteği bilişim teknolojisidir. Veri tabanları, ağlar, dizüstü bilgisayarlar, karar destek sistemleri, vb. yardımıyla çok fazla sorumluluk ve yetki yüklenerek işi başından sonuna kadar yürütmektedirler. Davenport ve Nohria'ya (1994) göre bu sayede değişim mühendisliğinden geçirilen süreçler nedeniyle maliyette azalma, müşteri memnuniyetinde artma, işgörenin iş tatmininde artma görülmektedir. Sonuç olarak; kuramsal olay yöneticisi modeli baz alınarak, KOBİ'ler için stratejik seviyede dört aşamalı bir "eylem planı" hazırlanmış ve bazı somut öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Aşamalı yaklaşım ile KOBİ'lerin ve büyük işletmelerin elektronik ticaret süreklilik cetvelinin neresinde bulunduğunun belirlenmesi kolaylaşacaktır. Aşamalı yaklaşımın önerilmesinin asıl nedeni, KOBİ'lerin kısıtlı bütçelerinin olması ve çok kısa zamanda büyük yatırımlara girme olanaklarının bulunmamasıdır. Yani KOBİ'ler bütçelerini ve zamanlarını denkleştirdikçe bir aşamadan diğerine geçebilecektir. Tüm eylem planı sonuçlandırıldığında değişim mühendisliği sayesinde işletmelerin ihracat miktarlarından karlarına kadar bir çok ölçütte sıçrama yapabileceği ve yeni pazarları daha kolay bulacağı ve varolan pazarlarda ise daha rekabetçi davranabileceği düşünülmektedir. 1. GİRİŞ: Bu bölümde önce elektronik ticaretin (ET) tanımına ve dünyadaki yerine değinilecek, ikinci aşamada ise ET nin çeşitlerinden bahsedilecektir. Üçüncü aşamada ise KOBİ lerde uygulanması önerilen Olay Yöneticisi hakkında detaylı bilgi verilecektir Elektronik Ticaret: ET'nin dünyadaki yerine bakılacak olursa, İnternet kullanımından, İnternet'te alışverişe, ET için bilişim teknolojisine harcanan paradan, EVD için harcanan paraya kadar tüm bilgiler buna ışık tutacaktır. Örneğin, 1997 yılında ABD'nin elektronik ticaret için yaptığı harcamalar 8 Milyar Dolar iken-ki bunun 1 Milyar doları İnternet ile ilgiliydi yılı tahminleri ise 11 Milyar Dolardır. Aynı şekilde 1996 yılında gerçekleşen EVD harcamaları 937 Milyon Dolar iken, 2000 yılı EVD pazar tahminleri ise 1.9 Milyar Dolar şeklindedir. ComputerWorld dergisinin yaptığı araştırmaya göre çevrim-içi alışveriş olanağı sunan ABD toptancı oranı 1996 yılında % 11 iken, 1997 yılında % 20'dir. 2001'de şirketlerin satışlarının ortalama % 35'inin elektronik ticaret yolu ile olacağı tahmin edilmektedir yılında ET kullanan şirket sayısı , 1997'de iken 2000'de beklenen rakam ise 'dir. 353

2 1997 yılında Datamation dergisinin 375 BT yöneticisi ile yaptığı anket sonuçlarına göre şirketlerin % 40'ı ET kullanmaktadır. Bu şirketlerin %91'i satıcılar ile, % 87'si müşterileriyle, % 40'ı rakipleri ile elektronik ticaret yapmaktadır. En çok yapılan işlemler ise satınalma siparişleri, ödeme transferleri ve faturalama işlemleridir. Aynı çalışmada ET kullanmama nedenleri olarak yüksek maliyet, güvenlik ve yazılım yetersizliği gibi konular belirtilmektedir. The Economist dergisinin 1997 Mayıs sayısında İnternet'te yapılan reklam işinin son günlerde ne derece önem kazandığı belirtilmektedir. ABD'de televizyon reklamları için harcanan para 33 milyar dolar iken son iki yıl içinde İnternet'e yapılan reklam harcaması ise 267 milyon dolardır. Aynı makalede "Fortune 1000" şirketlerinin % 95'inin de EVD kullandığı belirtilmekte ve bunun da EVD işi yapan şirketlerin % 50 büyümesi ile sonuçlandığı kaydedilmektedir. Değişik organizasyonlar tarafından Elektronik Ticaret aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: OECD (1997): "Elektronik Ticaret, görsel ve işitsel verileri de içererek işlemlemeye ve sayısal hale getirilmiş verilerin iletimine dayanan, hem organizasyonun, hem de bireylerin yer aldığı genellikle ticari aktiviteler ile ilgili işlemlerin her türlü çeşidi ile ilgilenir." EC(1997): "Elektronik Ticaret işin elektronik olarak yapılmasıdır. Her türlü verinin iletimi ve işlenmesine dayanır. ET, mal ve hizmet ticareti, çevrim-içi sayısal içerik taşınması, elektronik fon transferi, elektronik konşimento, elektronik müzayede, işbirliği içinde yapılan mühendislik, çevrim-içi kaynak bulma, devlet ihalesi, satış sonrası hizmet gibi bir çok farklı aktiviteyi içine alır." Elektronik ticaretin faydaları Çizelge-1'de belirtilmiştir. Elektronik Veri değişim (EVD) operasyonel ve teknolojik altyapı iken ET ise bunu kullanan bir uygulama ve yaşam biçimidir. Çizelgenin ayrıntılı açıklaması aşağıda yapılmıştır (Esprit Elektronik Ticaret Ekibi, 1996): i. ET'nin sınırları coğrafya veya ülke sınırları ile tanımlanmamıştır, sınırların limiti bilgisayar ağlarıdır. Bu nedenle küçük şirketler bile dünya ticaretinde önemli rol oynayabilirler ve onların birer satıcı olarak iş dünyasında yaşamasına olanak verir. Çizelge-1 Elektronik Ticaretin Faydaları SATICIYA FIRSATLAR MÜŞTERİYE FAYDALAR 1. Global Var olma 1. Global Seçim 2. Artan Rekabetçilik 2. Kaliteli Servis 3. Kütlesel Gelenekler 3. Kişisele İndirilmiş Ürün ve 4. Kısaltılmış,Yokedilmiş Sunum Zincirleri Hizmet 4. İhtiyaçlara Hızlı Cevap Verebilme 5. Önemli Ölçüde Maliyet Tasarrufu 5. Önemli Ölçüde Fiyat İndirimleri 6. Yeni İş Olanakları 6. Yeni ürün ve Hizmet ii. ET, satıcıların müşteriye daha yakın olmasını sağlayarak onların rekabetçiliğinin artmasını sağlar. En basitinden birçok şirket daha iyi ürün bilgisi, ürün kullanma rehberi ve müşteri sorularına hızla cevap yolu ile satış öncesi ve sonrası daha iyi hizmet sunabilmek için ET'i kullanmaya başlamaktadır. iii. Elektronik etkileşim ile üreticiler bireysel olarak her müşterisinin ihtiyaçları hakkında ayrıntılı bilgi edinebilir ve otomatik olarak bu ihtiyaçları/istekleri ürünün yeniden şekillenmesinde kullanabilir. iv. ET klasik sunum zincirlerinin dramatik olarak kısaltılmasına neden olmaktadır. Doğrudan üreticiden son müşteriye elden teslim edilen bir çok örnek vardır. Özellikle bazı endüstrilerde film, kaset, gazete, dergi vb. sunum ağları yavaş yavaş yok olacaktır. Bu gelecekte yazılım şirketleri için de geçerli olacaktır. Şu anda Dell bilgisayarları üreticisi hiçbir 354

3 aracı kullanmadan siparişlerini telefon ve İnternet ile alarak üreticiden tüketiciye doğrudan dağıtım kanalını kullanmaktadır. v. İşlem maliyetini azaltması ET'nin en büyük katkılarından birisidir. Bir insan tarafından el ile gerçekleştirilen ve kağıt üzerinde yapılan iş hareketleri dolarlar ile ölçülürken, elektronik olarak yapılan bu işlem sentler ile ölçülmektedir. Herhangi bir rutin ve yapısal işlem bu neden ile maliyet indirimi demek olup, bu da müşteriye önemli bir fiyat indirimi sağlayacaktır. vi. Varolan ürünler ve hizmetler için pazara yeni tanımlamalar getirirken, ET yeni hizmetler ve ürünler için de fırsat yaratmaktadır. Özellikle ağ yönetim desteği ve hizmetleri, rehber hizmetleri, ilk-temas hizmetleri vb. karşılaşılabilinir: Bütün bu avantajlarının yanı sıra Elektronik Ticaret'in bazı dezavantajları da vardır. Bunlar ile şu alanlarda EVD'da olduğu gibi standardizasyon (Network İşletim sistemi, EVD/EC çeviricisi,vb) Bilgi altyapısının düzenlemesi Kamu ve özel sektör işbirliği ve koordinasyon Hukuksal altyapı (Vergilendirme, elektronik imza ve elektronik noter, akıllı kartlar, telif hakları, güvenlik kontrolü, kontrat mevzuatı) Kamu alım ihaleleri Sosyal ve kültürel küreselleşme eksikliği ET'nin yüksek ilk yatırım maliyeti nedeni ile kısıtlı kullanım (özelikle KOBİ'ler için). atmalıdırlar: Bu dezavantajların çözümünde kamu ve şirketler işbirliği içinde olmalı ve aşağıda belirtilen konulara el 1. Bilgi toplumunu yetiştirip teşvik etmeli, 2. Küresel engelleri ortadan kaldırmalı, 3. Bilinçlendirme ve eğitime gereken önemi vermeli, 4. İşlerin ET öncesi yeniden tanımı yapılarak Değişim Mühendisliği uygulanmalı, 5. Teknoloji üreticileri standartlar konusunda uyumlu çalışmalı Elektronik Ticaret Çeşitleri: İster adı elektronik pazarlama, ister elektronik dükkan, ister elektronik iş, ister elektronik perakendecilik, isterse elektronik alışveriş olsun tüm bu özel işlemler de elektronik ticaretin sınıflandırması içinde yer almaktadır. Elektronik ticaret kısaca iş süreçlerindeki değişim için teknolojinin kullanımıdır. Şirketler eğer onu varolan işlerine bir ek olarak algılarlarsa elde edecekleri fayda da o derece kısıtlı olacaktır. Asıl faydalar işletmenin organizasyonunu ve iş süreçlerini elektronik ticaret tarafından sunulan fırsatlara göre teknoloji desteği ile değiştirilirse elde edilecektir. Elektronik Ticaret Esprit Ekibine göre dört ana sınıfa ayrılmıştır. A. İş-İş: Bir işletme bilgisayar ağı üzerinden tedarikçilerine sipariş verip faturalarını bu ağ kanalı ile alıyor ve ödemelerini de yine bu şekilde gerçekleştiriyorsa bu iş-iş türü yani firma-firma arasında bir elektronik ticarettir. Son yıllarda özellikle EVD altyapısı ile işletmeler arası kullanılan bu alışveriş gelişmiş ülkelerdeki işletmelerde oldukça oturmuş durumdadır. B. İş-Tüketici: Elektronik perakendecilik olarak da adlandırılan bu sınıf ET İnternet in hızlı gelişmesi ile büyük patlama kaydetmiştir. Bugün İnternet te yüzlerce alışveriş merkezleri tüketicilere kitaptan bilgisayara, çiçekten pizzaya, uçak biletinden arabaya binlerce çeşit mal ve hizmet sunmaktadır. Kısacası mal ve hizmet üreten-pazarlayan işletmelerden tüketiciye doğru gidip gelen ticaret yolu bu sınıfı anlatmaktadır. C. İş-Kamu: Bu sınıf özel işletmeler ile kamu organizasyonları arasında ve ağ üzerinde gerçekleşebilecek tüm bürokratik işlemleri içermektedir. Kamu ihalelerinin duyurulmasından vergi iadelerinin dağıtılmasına, kurumlar vergisi 355

4 tahsilatından Katma Değer vergisi ödemelerine, yüzlerce işlemin bilgisayar ağı üzerinde yapılması öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bile emekleme aşamasında olan bu sınıf elektronik ticaret ülkemizde henüz planlama aşamasındadır. Ancak gelişmiş ülkelerin konuya ivedilikle ve de elektronik-devlet kapsamında bütünleşik çözüm ürettikleri düşünülürse konunun önemi daha da anlaşılacaktır. D. Tüketici-Kamu: Bu sınıf elektronik ticaret henüz ortaya çıkmamakla beraber, iş-tüketici ve iş-kamu ET sınıflarındaki hızlı gelişme hükümetleri kişisel vergi ve ödemeler konusunda da zorlamalara itebilir. İ Ş TÜKETİ Cİ K A M U İ Ş Şekil-1 Elektronik Ticaret Sınıfları (Esprit, 1996) 1.3. Olay Yöneticisi (Case Manager) Davenport ve Nohria'ya göre "olay yöneticisi", süreçlerin bütünüyle önemli ürün ve hizmetlerin etrafında tasarlandığı sistemleri yöneten kişidir. Davenport ve Nohria'ya (1994) göre fonksiyonel organizasyon yapısının aksine ilgili kişi sipariş yönetimi, portföy yönetimi gibi sistemlerdeki iş akışının başından sonuna kadar tek başına sorumlu olmaktadır. Çok karmaşık süreçlerde yardımcıları bulunmaktadır. OY nin en önemli desteği bilişim teknolojisidir. Veri tabanları, ağlar, dizüstü bilgisayarlar, karar destek sistemleri, vb. yardımıyla çok sorumluluk ve yetki yüklenerek işi başından sonuna kadar yürütmektedirler. Davenport ve Nohria'ya (1994) göre bu sayede değişim mühendisliğinden geçirilen süreçler nedeniyle maliyette azalma, müşteri memnuniyetinde artma, işgörenin iş tatmininde artma görülmekle beraber bu kadar yetkiyi ve sorumluluğu taşıyabilen ve bilişim teknolojisi kullanabilen, iletişim becerileri güçlü işgörenleri bulmak kolay olmamaktadır. Olay yönetimi (OY) sigorta sektöründen bankacılık sektörüne, hastahane yönetiminden menkul kıymet borsasındaki portföy yönetimine, imalatta sipariş takibi ve müşteri ilişkilerinden, sigorta sektörüne kadar müşteri odaklı hemen her sektörde uygulanabilecek bir sistemdir. Adam Smith in (1776) Ulusların Zenginliği eserinde iğne yapımı işinde üstünde durduğu işbölümü çerçevesinde sanayi devriminden bu yana organize edilen işlerden farklı bir yaklaşım içeren bu yöntem her ne kadar uzmanlaşmayı içerse de, işlerin bölünmeyip başından sonuna tek kişi tarafından sonuçlandırılmasını istemektedir. Örneğin, IBM Kredi Şirketi (OY) öncesi bilgisayar almak isteyenlerin başvurduğu kredili borç sonucunu yani sunulan fiyatı ortalama yedi günde bildirebilirken, bu yaklaşımla süre ortalama altı saate inmiştir. Ayrıca şirket daha önceki yıla oranla da 10 katı fazla fiyat sunumu bildirmiştir. Başarılı bir olay yöneticisi şu rolleri içermelidir (Davenport ve Nohria, 1994): Müşteriye tüm hizmeti veya ürünü ulaştırmak için kapalı döngü iş sürecini yönetir, Müşterinin işletmeden beklediği tüm işlerin kesiştiği yerde bulunur, Karar vermek ve müşterinin önemli olaylarına hitap etmek için genişletilmiş yetkisi vardır, 356

5 Organizasyonun bilgilerine kolaylıkla ulaşır ve karar vermede bilişim teknolojisini kullanır. Şekil-2 Olay Yönetim Modeli Müşteri Logistik veritabanı Müşteri Olay Yöneticisi Fiyatlandırma veritabanı Müşteri Üretim veritabanı Şekil-2 de olay yönetim modeli gösterilmiştir. Olay yönetim modeli her zaman daha az maliyet ile daha iyi müşteri hizmeti sunmak için tasarlanmıştır. Bu modelin de her modelde olduğu gibi artıları ve eksileri bulunmaktadır. Öncelikle artılarından bahsedecek olursak; Müşteriye daha hızlı ve etkin hizmet verilmesini sağlar. Müşteri sipariş için bir kişi ile, teslim alma için bir başka kişi ile, faturalama için bir başka kişi ile görüşmek zorunda kalmaz. Olay yöneticisine daha çok görev, sorumluluk ve yetki vererek yapılan işin genişlemesine ve zenginleşmesine neden olur. Bu da işgörenin motivasyonunu sağlar. Olay yöneticisi devamlı meydan okuyan, değişik türde ve zor işle meşgul olarak işte monotonluk yaşamaz. Bu yaklaşımın çalışması için kurulması gereken bilişim altyapısı yöneticilere etkin iş takibi ve kontrolü ile beraber, daha sağlıklı işgören performans değerlendirme yapma olanağı sunar. Bu yaklaşımın olumsuz ve sorun yaratabilecek yanları ise şunlardır: Kurulması gereken bilişim altyapısının bir maliyeti vardır ve olay yöneticisinin kullanımına uygun hazırlanmamışsa işleri zorlaştırabilir. Olay yöneticisi karar verme ve birçok görev üstlenmede rol alacağından nitelikli eleman gerektirir. Bu elemanların bulunmasında sorun yaşanabilir. Olay yöneticilerinin yöneticileri eğer sıkı denetimde bulunursa bu onları bezdirebilir. Ayrıca bu denetçiler, eğer sınırı bilmezler ise denetim yapmaya yoğunlaşarak, eğitim ve öneri getirme gibi daha yararlı işlerle uğraşmazlar. Telefon ve bilgisayar yoğun iş olan olay yöneticiliği, bir süre sonra kişilerin kendilerini sanki teknolojiye zincirlenmiş ve sosyal ilişkiden uzaklaşmış hissetmelerine yol açabilir. Eğer işletme insan kaynakları yöneticisi bulunduramayacak kadar küçük değil de orta büyüklükte ise İK yöneticisi OY işini büro ile ilgili sıradan bir iş olarak algılayabilip ona göre iş değerleme ve işgören değerleme sistemi kurabilir. Yukarıda bahsedilen olumsuzluklar şu üç konuya ağırlık verilerek aşılabilir. 1. Süreçlerin yeniden tasarımında müşteri memnuniyeti ön planda tutularak işleri hızlandıracak ve doğru bilgiye anında ulaşmayı sağlayacak bilişim altyapısının kurulması, 2. Olay yöneticisi olarak görevlendirilecek kişilerin seçimine çok özen göstererek, sadece teknik konuda uzman değil, güvenilir, iletişim yeteneğine sahip, inisiyatif kullanmayı seven ve analitik yeteneği güçlü kişilerin işe alınmasının sağlanması, 3. Bu kişileri denetleyecek ve değerlendirecek yöneticiler için önceden hazırlanmış ve olay yöneticilerini çok da sıkmayacak denetim mekanizmalarının kurulması. 2. ÇALIŞMANIN AMACI: Küreselleşme sonucu çok-uluslu büyük şirketlerin tekellerinde olan pazarlarda yerel KOBİ lerin yaşayabilmesi gitgide zorlaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KOBİ lerin ayakta kalmalarını sağlayacak stratejik çözümlerden biri olan elektronik ticareti uygulayabilmek için KOBİ lere kuramsal bir model önermektir. 3. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ: Bu çalışmada, KOBİ lerin yaşadıkları sorunlar da düşünülerek elektronik ticaretin altyapı gereksinimi ile ilgili öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Stratejik yönetim teknikleri (SWOT Analizi, Kritik Başarı 357

6 Faktörleri, Sebep-sonuç analizi) kullanılarak KOBİ lerin güçlü ve zayıf yanları ortaya konarak dünyadaki tehditler ve fırsatlar belirlenmeye çalışılmıştır. En büyük fırsatlardan biri olan elektronik ticaret de sorunlara en uygun çözüm olarak düşünülmüş ve değişim mühendisliği teknikleri kullanılarak (Role Activity Diagramming-RAD vb.) çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. 4. ÇALIŞMANIN BULGULARI Bir işletmenin elektronik ticarete geçerek pazarda rekabetçi bir avantaj elde etmesinin gerekliliğinden bahsedilen bu çalışmada daha önce yapılan çalışmalardan (Yüregir, 1998) elde edilen bilgiler ışığında KOBİ'lerin organizasyonel ve teknolojik altyapılarının ET için uygun olmadığı görülmüştür. Bu nedenle KOBİ'ler için stratejik seviyede bir "eylem planı" hazırlanmış ve bazı somut öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Çizelge-2'de yer alan eylem planı 4 aşamadan oluşmaktadır. Aşamalı yaklaşımın önerilmesinin nedeni KOBİ'lerin kısıtlı bütçelerinin olması ve çok kısa zamanda büyük yatırımlara girme olanaklarının bulunmamasıdır. Yani KOBİ'ler bütçelerini ve zamanlarını denkleştirdikçe bir aşamadan diğerine geçebilecektir. Son hedef 4.aşamayı sonuçlandırmaktır ki bu aşamadan sonra işletmelerin değişim mühendisliği sayesinde ihracat miktarlarından karlarına kadar bir çok ölçütte sıçrama yapabileceği düşünülmektedir. Aşamalı yaklaşımın diğer bir nedeni de KOBİ'lerin ve büyük işletmelerin elektronik ticaret süreklilik cetvelinin neresinde bulunduğunun belirlenmesidir a) 1. Aşama: Çizelge 2'de 1. aşamada yer alan eylemleri sırası ile ele aldığımızda şu öneriler getirilmeye çalışılmıştır. 1. eylemde "en az bir bilgisayara sahip olunmasından" bahsedilmektedir. Yine 1. aşamanın 2. eyleminde yer alan "bilgisayar kullanan ve yabancı dil bilen elemanın" da şu özellikleri taşımasının uygun olduğu düşünülmektedir: Bilgisayar işletim sistemine hakim olmak yani Windows 98 veya benzeri bir işletim sistemini kullanarak bilgisayarın güvenliğini, bakımını, veri tabanı yönetimini, yedeklemeyi ve kopyalamayı sağlamak, Varolan uygulamaları (MS Word, MS Excel, Ticari İş Paket Programı) kullanabilmek, İnternet'te gezinerek, istenilen adreslere ulaşabilmek, Elektronik posta uygulamasını kullanarak bilgisayar ile haberleşebilmek. 1.aşamanın 3.eyleminde sözü edilen veri işleme sistemleri Logo, Link, Eta, Mikro vb.yazılım şirketlerinin hazırlamış olduğu entegre paket programlardır. İşletmeler bu ticari paket programları kullanarak muhasebe, satış takibi ve faturalama, personel takibi, sipariş-stok takibi ve üretim planlama gibi alanlarda bilgiyi depolamada güvenlik ve bilgiye ulaşmada kolaylık nedeniyle işletmeye zaman ve para tasarrufu sağlayabilirler. 1.aşamanın 4.eyleminde ise işletmelerin KOBİ-Net'e bağlanarak elektronik ticaretin ilk adımını gerçekleştirme şansını bulabileceği düşünülmektedir. Çünkü KOBİ-Net aracılığı ile hem İnternet'e hem de Avrupa Bilgi Merkezine (ABM) ulaşabileceklerdir. İnternet'te yapacakları reklam her ne kadar çok kısıtlı da olsa başlangıç için iyi bir adım olacaktır. ABM'deki isteyen-sunan eşleştirmesi de yeni pazarlar bulması açısından KOBİ'lere çok şey kazandıracak gibi görünmektedir. İşte bu adımda daha önce 2.eylemde sözü edilen elemandan en çok fayda sağlamak mümkün olacaktır. b) 2. Aşama: 2. aşamanın ilk eyleminde ET hedeflerini, vizyonunu ve stratejisini belirleme yer alırken ikinci eylemde ise "Bilişim Teknolojisinin (BT) işletme içi organizasyonel yapısını oluşturmak" yer almaktadır. Bununla işletmenin bilgi işlemden yani bilişimden sorumlu bir birime sahip olması kastedilmektedir. İşe alınacak bilişim uzmanlarının İnternet gibi yeni bilişim teknolojilerinden haberdar olması, network ve veritabanı yönetiminde bilgili olması ve güçlü bir bilgisayar eğitimi almış olması gerekmektedir. 2.aşamanın 3.eyleminde işletme içinde yerel ağın kurulmasından söz edilmektedir. Bu çözüm önerisi ile hem işletme içindeki iletişimin artırılacağı hem de bilgi kaynaklarının paylaşılabilir olmasının sağlanabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda aynı bilginin farklı yerlerden tekrar tekrar girilmesi önlenerek "bilgi kaynağında" 358

7 toplanıp depolanacaktır. Bu adımda diğer bir öneri LotusNotes veya benzeri bir "doküman yönetim sisteminin" devreye sokularak ET'den önce işletme içi "kağıtsız iş ortamının" yaratılmasıdır. Çizelge- 2 KOBİ'ler için Elektronik Ticaret Eylem Planı Aşamalar 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama Uygulamaya Geçiş için Planlanan Eylemler 1.En az bir bilgisayara sahip olmak 2.Bilgisayar kullanan ve yabancı dil bilen bir eleman bulundurmak 3.Veri İşleme Sistemlerini (Muhasebe, Satış, Stok,vb) kullanmak 4.KOBİ-Net'e bağlanmak (İnternet'e ve Veri Tabanlarına ulaşmak için) 1.ET hedeflerini ve vizyonunu belirleme 2. Bilişim Teknolojisinin işletme-içi organizasyonel yapısını oluşturmak 3. Intranet kurmak (Şirket içi haberleşme ve bütünleşik uygulama için) 4.İnternet bilen ihracat pazarlama uzmanı bulundurmak 5.İşletme-içi kelime-işlemci, İnternet ve e-posta eğitimleri vermek 6.İşletmede İnternet ve bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmak 7.İşletmede BT'den en fazla faydayı sağlamak için YBS, KDS ve US'in kullanımı gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak 8.Rakiplerin, müşterilerin ve satıcıların EVD/ET yaklaşımını takip etmek 1.İşletmenin 21.yy vizyonunu ortaya koymak (ET'yi de dikkate alarak) 2.Değişim müh. Süreçleri yenilemek ve ET'ye uygun hale getirmek 3.DM sonunda verilen kararlar doğrultusunda teknolojik, sosyolojik ve organizasyonel iyileştirmelerin planlamasını ve olurluluk çalışmasını yapmak 4.İşletme-içi ve işletme-dışı EVD/ET seminer ve eğitimleri vermek 1.Teknoloji planını uygulamaya koymak (EVD/ET yazılımı vb.) 2.Organizasyonel değişikliği yerine getirmek (yeni görev,ünvan,vb.) 3.Yeni süreçler ve prosedürler ile ilgili eğitim vermek 4.Pilot EVD ve ET uygulamalarını başlatmak 5.EVD ve ET uygulamalarını yaygınlaştırmak ve sürekli takip etmek 2.aşamanın 4.eyleminde İnternet bilen ihracat pazarlama uzmanı bulundurmaya yer verilmiştir. Aynı aşamanın 5.eyleminde işletme-içi eğitimlerden söz edilmektedir. Sosyo-kültürel yapıyı güçlendirmek için gereken bilgisayar temelli eğitimler ile hem çalışanların teknolojiye karşı dirençlerini yenmeleri kolaylaşacak hem de bilgisayar-kültürlü çalışanların sayısı artırılarak bilgisayarın etkinliğinden her birimde faydalanılacaktır. İnternet ve e-posta eğitimleri ile de pazarlamanın yeni eğilimleri ile tanışılmış olacak ve yaratılan ortam ile müşteri istekleri ve şikayetleri daha iyi takip edilebilecek etkin bir reklamcılık sergilenebilecektir. 6.eylem alınan bu eğitimlerin pratiğe dönüştürülmesi ile ilgilidir. Yani işletmedeki tüm uzmanların ve yöneticilerin bilgisayar-kültürlü olması ve İnternet kullanabilmesinin sağlanması gerçekleştirilmelidir. 7. eylemde ise işletmede BT'den en fazla faydayı sağlamak için Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS), Karar Destek Sistemleri (KDS) ve Uzman Sistemlerin (US) kullanımlarını gerçekleştirmek ve yaygınlaştırmak hedeflenmektedir. Bilindiği gibi veri işleme sistemleri tarafından kaynağında toplanan ham bilgilerin yöneticilerin karar vermesine ve problem çözmesine yardımcı olmak için değişik şekillerde değer katılması ile YBS, KDS ve US elde edilmektedir. 2.aşamanın son eyleminde ise Elektronik Veri Değişimi (EVD-Electronic Data Interchange)) ve ET'deki gelişmelerin teknik olarak takip edilmesinin yanı sıra sürekli bir çevre analizi ile rakiplerin, satıcıların ve müşterilerin konu ile ilgili yaşadıkları gelişmeler izlenmelidir. c) 3. Aşama: 1.eylem işletmenin ET'yi de dikkate alarak 21.yy vizyonunu ortaya koymasını içermektedir. Koyduğu vizyon doğrultusunda saptadığı strateji ile işletmeler kendilerinden daha emin olarak rekabet edebileceklerdir. İkinci 359

8 aşamanın 2.eyleminde değişim mühendisliği ile KOBİ'deki ihracat pazarlama süreçlerinin yeniden tasarlanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Aşağıda bir KOBİ için değişim mühendisliği modeli verilmektedir. Her değişim mühendisliği sonrasında organizasyonda "reorganizasyon" ihtiyacı duyulabilmektedir. Özellikle azaltılan süreçlerdeki çalışanlar başka görevlere atanırken, teknoloji donanımlı yeni süreçler ise yeni iş tanımlarına sahip kişiler tarafından yürütülecektir. Önerilen sistemde bulunması gereken yeni rollerden birinin Davenport ve Nohria'nın (1994) ortaya attığı "olay yöneticisi" olabileceği düşünülmüştür. "Müşterileri memnun ederek maksimum mal ihraç etmek" etrafında tasarlanan süreçler, başrol verilen "OY" ve diğer oyuncular Ek-1'de gösterilmektedir. Daha kısıtlı bütçe ve iş hacmi nedeniyle küçük işletmelerde "OY yardımcısı" görevini de "olay yöneticisinin" üstlenebileceği düşünülmektedir. Orta boy ve müşteri portföyü geniş işletmeler de ise Ek-1'deki roller geçerlidir. İlgili şekildeki süreçler önce yukarıdan aşağıya daha sonra soldan aşağıya mantık sırası dikkate alınmadan numaralandırılmıştır. Notasyona göre siyah dolgulu kareler sadece sınırları içerisinde bulunan rol tarafından yerine getirilmektedir. Beyaz dolgulu kareler ise bir kaç rol tarafından aralarında ilişki kurarak yapılan süreçleri içermektedir. Çizelge 3 KOBİ'ler için RAD'daki Her Sürece Uygun BT Önerileri Bilişim Teknolojisi İnternet EVD E- Posta DYS KDS YBS KOBİ- Net Diğer İş Akışındaki Süreç 1.İhtiyaçları belirle 2.Ürün satıcısı araştır CD-ROM 3.Satıcı seç 4.Satınalma sip.yolla 5.Malı ve faturayı tes.al 6.Kalite kontrol yap 7.Parayı yolla EFT 8.Pazar bilgilerini derle 9.Pazar ve müşteri seç 10.Kontrat yap 11.Üretimi izle ve bilgi al 12.Gümrük işlerini yap 13.Mal sınırı geçti kontrolü 14.Teslimat ile ilgili bilgi al 15.Para geldi mi kontrolü 16.Para ile ilgili bilgi al 17.Arşivleme ve raporlama CD-ROM 18.4P bilgilerini kaydet 19.İhracat P.stratejisi belirle 20.4P bilgilerini oluştur 21.Üretimi gerçekleştir CIM Her ne kadar incelediğimiz rol "olay yöneticisi" rolü ise de süreçlerin yeniden tasarımı diğer roller ile birçok yerde kesiştiğinden süreçlerde kullanılabilecek bilişim teknolojisi önerilerini içeren Ek-1'de tüm süreçlere yer verilmiştir. Diğer bir neden de ihracatın tam ters işlemi olan ithalatta KOBİ'ler EK-1'de yer alan müşteri rolünü üstlenecektir. Bu nedenle yapılacak iyileştirmelerin bu perspektif açısından da ele alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Ek-1'deki süreçler mantık sırasında ele alındığında Ek-1'de yer alan süreçlerde kullanılabileceği düşünülen BT'ler ve amaçları şu şekilde açıklanabilir. 1. Süreçte ithalatçı yani KOBİ'nin müşterisi ihtiyaçlarını belirlemektedir. Bu aşamada araştırmayı yapan işletmede kullanılacak ofis otomasyonu sistemi elektronik posta ve doküman yönetim sistemini içereceğinden birimler arasındaki iletişime hız getirebilecek ve bürokrasiyi azaltabilecektir. 360

9 Ayrıca ofis otomasyonu sisteminde yer alabilecek "seyir defteri (log-book)" daha önceki siparişler ile ilgili şikayetleri ve önerileri de içererek yaşanan sorunların tekrar etmemesini sağlayabileceği düşünülmektedir. Yine alınacak YBS ve KDS raporları da daha sağlıklı ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olacaktır. 2.süreçte yer alan "ürün satıcısı araştır" ise İnternet'te reklam ve tanıtım ile beraber sanal fuar ve sergilerin de önemini göstermektedir. Ayrıca CD-ROM'larda bulunan veritabanlarının taranması ile ve KOBİ-Net'teki ihracatçı-ithalatçı eşleştirme olanağı ile de ithalatçılar Türkiye'deki KOBİ'lere ulaşabileceklerdir. 3.süreçte iyi tasarlanmış bir KDS kullanan ithalatçı, ihracatçıların geçmiş performanslarını, fiyatlarını, teslim zamanı ve kalitedeki güvenilirliklerini araştırarak kendine uygun satıcıyı bulabilecektir. Bu nedenle KOBİ'lerin "bir kerelik" satışlar yerine "tekrarlamalı satış" ve "iyi marka" vizyonu ile hareket etmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Aksi takdirde her zaman rekabet avantajı olarak kullanılan bilişim teknolojisi bu eksiklikleri KDS ile daha doğru ve güncel olarak ithalatçıya sunan birer tehdit oluşturabilecektir. 19.süreçte KOBİ'deki girişimcinin veya profesyonel üst düzey yöneticinin "ihracat pazarlama stratejisi ve amaçlarının saptanmasından" söz edilmektedir. İhracatçı KOBİ İnternet'ten elde ettiği bilgiler ışığında rakiplerinin hareketini izlediği gibi, pazardaki ve ülkelerdeki gelişmeleri de izleyebilecektir. Örneğin, dünya borsasını elektronik ortamda izleyerek en ucuz ve kaliteli hammaddeyi alacağı yerin belirlenmesinden hangi yeni ürünü pazara sokacak kararına kadar bir çok konuda da KDS'den ve simülasyondan faydalanabilme şansına sahip olacaktır. "OY" pazar bilgilerini yardımcısı ile derlerken İnternet'ten alacağı şu bilgiler ülke ve pazar hakkında bilgi verebilecektir: potansiyel pazar olan ülkenin dili, dini, nüfusu, nüfus artış hızı, para birimi, temel ekonomik göstergeleri, genel ekonomik durumu, dış ticareti, iki ülke arasındaki ticari ve diğer ilişkiler, vb. Türkiye'de bu bilgileri İGEME'nin hazırlamış olduğu "ülke raporlarından" edinmek mümkündür. Yine 8.süreç ile ilgili olarak bazı YBS ve KDS raporlarının kullanılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 9.süreçte sözü edilen "müşteri seçme" işleminde ise yine satıcı seçimi işleminde olduğu gibi KDS'den yararlanılabileceği düşünülmektedir. 20.süreçte ihracatçı KOBİ 4P bilgilerini saptadığı ihracat pazarlama stratejisi ve amaçları doğrultusunda oluşturacaktır. Örneğin, fiyatlandırma için KDS kullanırken, lojistik olarak nakliye işleminde uzman sistemler ve KDS kullanabilir. Diğer bir uygulama alanı ise ürünün tanıtım ve reklamını İnternet'te yaparken, yine İnternet'te "müşteri şikayet ve öneri masası" kurarak hem müşterisi ile daha yakın olabilecek hem de üründeki yenilikleri ve fiyatlardaki değişiklikleri anında, güncel ve doğru olarak ithalatçılara sunabilecektir. 10.süreç "kontrat yapılması" özellikle son günlerde gelişmiş ülkelerde hem özel hem de kamu sektöründe EVD teknolojisinden yararlanılarak gerçekleştirilmektedir. Kullanılacak LotusNotes gibi doküman yönetim sistemleri (DYS) işletmedeki belgelerin standardize edilmesini ve işletmenin kurumsallaşmasında önemli bir adım atmasını sağlayabilecektir. DYS kullanan işletmelerin EVD ile bütünleşmesinin çok daha kolay ve başarılı olacağı düşünülmektedir. Yine kontrat yapılırken daha önce hazırlanmış KDS ve YBS raporlarından yararlanılabilineceği düşünülmektedir. Özellikle fiyatlandırma ve ürün spesifikasyonlarında uzlaşma konularında bilişim teknolojisinin yararlı olacağı tahmin edilmektedir. 4.süreçte EVD'a dayalı sistem ile müşteriden alınan sipariş emirleri otomatik olarak elektronik ortamda üretim bölümüne iletilerek "üretim için iş emri hazırlanması" kağıtsız ve bürokratik olmayan bir ortamda gerçekleşebilecektir. 21.süreçte üretim bölümü tarafından bütçe elverdiği ölçüde "CIM- Bilgisayar Bütünleşik İmalat" modüllerine geçilebileceği belirtilmektedir. Ayrıca zamanda ve maliyette optimizasyonu sağlamak amacıyla KDS ve YBS kullanılabilir. 11.süreçte üretim hem üretim bölümünden gelecek üretim durumunu bildiren elektronik posta mesajları aracılığı ile hem de güncel olarak veritabanlarından alınacak YBS raporları ile anında izlenebilir. 12.süreç daha önce makro seviyedeki sistem anlatılırken sözü edilen "Gümrük otomasyonu" ve KOBİ-Net aracılığı ile elektronik ortamda gerçekleştirilebilecektir. Vergilendirme otomatik olarak sanal gümrük merkezinden yapılacağından incelenen işletmedeki süreçlerden biri daha ortadan kalkacaktır. Yine "Gümrük Otomasyon" sistemi ile entegre çalışacak olan KOBİ-Net'ten malın sınırı geçip geçmediği durumu çevrim-içi takip edilebilecek ve müşteriye 14.süreçte sözü edilen teslimat ile ilgili bilgilendirme gerçekleşebilecektir. 5.süreçte malı elden ve faturayı EVD 361

10 aracılığı ile alan müşteri malı kalite kontrolünden geçirip de "spesifikasyonlara uygun mal" aldıysa elektronik havale yaparak 7.süreçte sözü edilen ihracatçı KOBİ'nin banka hesabına ilgili ödemeyi yapabilecektir. İlgili banka hesabına çevrim-içi bağlanan KOBİ paranın gelip gelmediğini otomatik olarak haber alabilecektir. Ödemede bir sorun olduğunda elektronik-posta veya faks, telefon gibi diğer ofis otomasyonu araçları ile müşteri ile ilişki kurabilecektir. "OY'nin" yer aldığı son süreçte arşivleme işlemi ihracatta kullanılan ve elektronik olmayan dokümanların arşivlenmesi ve alınan performans raporlarının üst yönetime iletilmesi olarak düşünülmektedir. İşletmelerde yapılan incelemelerde "ihracat pazarlama işlemine en çok değer katan" süreçlerin Ek-1 de yer alan "Olay Yöneticisi" rolünde toplandığı gözlenmiştir. İşletmelerde yaşanan sistemin Ek-1'deki gibi sade olmamasının yanısıra bekleme zamanını artıran ve işleme değer katmayan "onay" ve "kontrol" noktaları ile de dolu olduğu görülmüştür. Getirilen yeni yaklaşımda bu şekilde zaman veya para maliyeti çok olan ama işleme değer katmayan süreçler iptal edilmeye veya bilişim teknolojisi ile hızlandırılmaya çalışılmıştır. Üçüncü aşamanın diğer eylemlerinde göz atacak olursak, aşamanın 3.eyleminde değişim mühendisliği sonunda verilen kararlar doğrultusunda teknolojik, sosyolojik, ve organizasyonel iyileştirmelerin planlamasını ve olurluluk çalışmasının yapılması önerilmektedir. 4.eylemde işletme-içi ve işletme-dışı EVD ve ET tanıtım seminerleri ve eğitimler vererek "alıştırma" ve "değişime direnci azaltma" hedeflenmektedir. İlgili eğitimlerin planlanması ve ilgililere zamanında bildirilmesi gerekmektedir. d) 4. Aşama: 4.aşamanın ilk eylemi bir önceki aşamada planlanan teknoloji planının devreye konulmasıdır. Böylece yapılan ihaleler sonucunda alınacak EVD ve ET ile ilgili yazılım ve donanıma karar verilebilir. Yeni organizasyon şeması altında yeni teknoloji yardımı ile görev yapacak çalışanların yeni süreçleri daha iyi anlayabilmesi ve en kısa zamanda uyum sağlayabilmesi için yeni süreçler, prosedürler ve yeni teknoloji hakkında eğitim verilmelidir. 4.eylemde bir tedarikçide EVD ve bir müşteride ET pilot uygulamalarını başlatarak değişim gözlenmelidir. Uygulamada görülen hatalar en kısa zamanda düzeltildikten sonra 5. eylemde yer alan EVD ve ET uygulamasını yaygınlaştırmak işlemi gerçekleştirilebilir. Aynı eylemde sürekli gözetim ve beraberinde iyileştirme ile "0 hatalı" sisteme ulaşmak mümkün olabilecektir. 5. ÇALIŞMANIN SONUÇLARI Geliştirilen kuramsal modele göre, KOBİ ler öncelikle bilişim teknolojisi altyapılarını iyileştirerek teknolojiyi yakalamaya çalışmalıdırlar. Değişim mühendisliği kapsamında yeniden tasarlanan iş süreçleri ile daha az ama daha kaliteli eleman çalıştırarak olay yöneticisi modelini kullanabileceklerdir. Böylece hem yeni pazarlar bulmada, hem de müşteri memnuniyetini devam ettirerek eldeki portföyü kaybetmemeleri sağlanacaktır. 6. KAYNAKÇA Benesko, G., Electronic Commerce the Next Generation, Research Triangle Consultants, Inc. Benesko, G., Electronic Commerce in the 21 st Century, Research Triangle, Inc. Davenport, TH, and Nohria, N., 1994, Case Mangement and The Integration of Labor, Sloan Management Review. Grover, V. and Kettinger, W., Business Process Change: Reengineering Concepts, Methods and Technologies. Idea Group Publishing, PA. Kotler, P., Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. Prentice-Hall Inc., NJ. Macintosh,R., and Francis, A., 1996, The Market, Technological and Industry Contexts of Business Process Reengineering in UK Businesses, ESRC, Glasgow Business School Working Paper. McLeod, R., Management Information Systems, Macmillan Publishing Company, New York, 815p. Timmers, P., Electronic Commerce:An Introduction, Esprit's Electronic Commerce Team Publishing. Yüregir, O.H. 1998, Türkiye İhracat Sisteminin Süreç Odaklı Yaklaşımla Yeniden Yapılandırılmaası ve Tekstil Sektöründe KOBİ lere Uygulanması, yayınlanmamış Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana

11 MÜŞTERİ (İthalatçı) OLAY YÖNETİCİSİ (İhracatçı) OY YARDIMCISI(İhracatçı) Üst Düzey Yönetici 8.Pazar bilgilerini derle 1.İhtiyaçları belirle 9.Pazar ve müşteri seç 20. 4P bilgilerini oluştur 2.Ürün satıcısı araştır 19.İhracat Pazarlaması stratejisini belirle 3. Satıcı seç 18. 4P bilgilerini kaydet 10.Kontrat 4.Satınalma siparişi yolla À 11.Üretimi izle ve bilgi al Üretim Böl. (İhracatçı) 12.Gümrük işlerini yap 21.Üretimi kl ti 14.Teslimat ile ilgili geri besleme 5.Malı ve faturayı teslim 13.Mal sınırı geçti mi? Evet, geçti Hayır,geçmedi Φ Malın sınır kapısını geçmesi bekleniyor Gerçekleşti Gerçekleşmedi Φ Üretimin gerçekleşmesi bekleniyor 6.Kalite kontrol yap OK À 7.Parayı yolla Uygun değil,önlem al 16.Para ile ilgili bilgi 15.Para geldi Evet Hayır 17.Arşivleme ve raporlama EK-1 KOBİ'ler İçin Önerilen Elektronik Ticarette Olay Yöneticisi Modeli (RAD Şeması) Yüregir (1998) 363

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One KOBİleri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28

Takdim Sırası. * Sanal Organizasyon ve Özellikleri. * Elektronik Ticaret. * Elektronik Ticaret Türleri. * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Takdim Sırası * Sanal Organizasyon ve Özellikleri * Elektronik Ticaret * Elektronik Ticaret Türleri * Türkiye de Elektronik Ticaret 2/28 Sanal Organizasyonlar * Sanal (Virtual) : Fiilen mevcut olmayan

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir?

ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? DERS NOTU - 1 ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDIR? Ticaret Nedir? Ticaret ifadesi kavramsal olarak mal veya hizmetin satın alınması ve satılması işlemlerini kapsamaktadır. Bu sürecin elektronik ortamda

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı İstanbul, 2012 Kutluşah, yönetim, finans ve süreç danışmanlığı alanlarında hizmet veren güvenilir bir iş ortağıdır Toplamda 85 yılı aşkın finansal kuruluşlar, girişimcilik ve yönetim

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR

Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI. Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR Üye Memnuniyet ve Beklenti Anketi Sonuçları Eylem Planı SAKARYA TİCARET BORSASI Hazırlayan: Dr. Yüksel VARDAR SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE BEKLENTİ VE MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI VE EYLEM PLANI BORSANIN

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ

SİSTEM ANALİZİ ÖĞR. GÖR. MUSTAFA ÇETİNKAYA DERS 2 > GÜNÜMÜZ İŞLETMELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMLERİ SİSTEM ANALİZİ IT (ET) NEDİR?. BİLGİSAYAR DONANIM VE YAZILIMI VERİ YÖNETİMİ AĞ VE TELEKOMÜNİKASYON TEKNOLOJİLERİ WWW & İNTERNET İNTRANET & EKSTRANET SAYFA > 1 IS (ES) NEDİR?. ENFORMASYON SİSTEMİ BİRBİRİYLE

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR

ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR ELEKTRONİK TİCARET DR. AYŞEGÜL SAĞKAYA GÜNGÖR E-İŞ Elektronik İş (E-iş) Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir şirketin tüm aktivitelerini desteklemek amaçlı uygulanması Şirketin iç ve dış veri sistemlerini

Detaylı

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1

Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi. Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 iv Bütünleşik Örnek Olay Çalışması: Bandon Grup Şirketi K onular Bölüm 1 Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerine Giriş 1 Bölüm 2 Yeniden Yapılanma ve KKP Sistemleri 17 Bölüm 3 KKP Sistemlerinde Planlama,

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi

Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi / Satınalma Tasarruf Listesi 1 Satınalma Yönetiminde 14 adımlık Tasarruf Listesi Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir Hazırlayan : Cengiz Pak cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI

TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 444 4 908 www.rasyotek.com.tr TEKNOLOJİK İNSAN KAYNAKLARI 6111 SGK TEŞVİKİ SPR STRATEJİK PLANLAMA RAPORU BORDRO HİZMETİ BORDRO HİZMETİMİZ olarak, çeşitli sektörlerde ve farklı büyüklüklerdeki müşterilerimize

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇAĞDAŞ İŞ DÜNYASININ DEĞİŞİMİ Globalleşme: Global Pazar piyasasında yönetim ve kontrol Dünya piyasalarında rekabet Global iş grupları Global dağıtım sistemleri Bugün bilişim

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi

ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ARGUS Plus Version 1.0.1 ERP Sistemi ERP'ye Bakış ve ARGUS Plus Zaman içinde firmalar geliştikçe, iş yapış şekilleri değişmekte ve ihtiyaçları artmaktadır. Bir çok gelişen firma, gerçekleştirdikleri operasyonel

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın

İŞ ZEKASI (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın (BI * ) Veriniz geleceğe ışık tutsun İşinizi geleceğe göre planlayın Kurumunuzun yarınını belirleyecek kararları verirken en iyi iş zekası araçlarını kullanın. *BUSINESS INTELLIGENCE İş Zekası Çözümleri

Detaylı

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi 04.11.2010 Mine Berker IBTech A.Ş. Gündem İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Modeli Yaşam Döngüsü 1 BPM e Neden İhtiyaç Duyduk? BPM Çözüm Araçlarının

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

Ürün Fiyatlandırılması

Ürün Fiyatlandırılması Ürün Fiyatlandırılması Ürünümüzün üretilmesi ve paketlenmesi kararı verilirken karşımıza çıkacak satış fiyatı için: Sabit masraflar, form masrafları, değişken masraflar, giderler, kâr göz önünde bulundurulur.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis

Novartis İş Zekası Çözümü. 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Novartis İş Zekası Çözümü 7 Kasım 2012, İstanbul Kaan Marangoz, Novartis Gündem Novartis İlaç Sektörü Cognos Raporlama Sistemi Projeler Faydalar 2 Novartis Biz kimiz? AMACIMIZ Hastalıkları önleyen ve tedavi

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin!

Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! Multinet in faydalar dünyasını keşfedin! 444 87 36 Multinet Çağrı Merkezi Şirketlere, müşterilerine, üye işyerlerine ve çalışanlarına fayda sağlayan ve katma değerli çözümler sunan Multinet ile tanışın.

Detaylı

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ

GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ GLOBAL MARKA İÇİN GLOBAL PERAKENDE SİSTEMİ Modern Yönetim Yaklaşımları İle Bir Dünya Markasının Modern Yönetim ve Global Perakende Yapısını Kurmaya Yönelik Değişim Projesi Dr. Abdurrahman Baş www.abdurrahmanbas.com

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345034200000533 Değer Temelli, Satış ve Finans Kavramları, ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine

Detaylı

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ

I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ I.BURDUR SEMPOZYUMU EKONOMİ-TİCARET VE SANAYİ 1262 I.BURDUR SEMPOZYUMU I.BURDUR SEMPOZYUMU 1263 BURDUR DAKİ KOBİ LERDE ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI İrfan ATEŞOĞLU * 1. Elektronik Ticaret Kavramı E-ticaretin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı

Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı Süreçlerin Gözden Geçirilmesi ve Tasarımı PwC Bankanıza özgü süreç iyileştirmeleri ve tasarımları ile sizi diğerlerinden farklılaştırmayı öneriyor... İhtiyacınız Değişen sektörel gereklilikler, yeni hizmet

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI

ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ KURMA PROGRAMI İŞ PLANI . İŞLETİCİ KURULUŞLARA AİT BİLGİLER.. Yurtiçi İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları.. Yurtdışı İşletici Kuruluşa Ait Bilgiler Adı Unvanı Planlanan Ortakları ve Payları..

Detaylı

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini

SİNERJİK YÖNETİM 1. Prof.Dr.Coşkun Can Aktan. Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini SİNERJİK YÖNETİM 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Yeni global yönetim anlayışının beş temel boyut üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Bunlar; Kalite, Strateji, Sinerji, İnsan ve Bilgi dir: Kalite, son

Detaylı

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2

UKS EĞİTİM LİSTESİ 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 I-GENEL YÖNETİM EĞİTİM PROGRAMI 1 PREZİ EĞİTİMİ 2 2 AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ VE KURUMSALLAŞMA EĞİTİMİ 3 3 ÇATIŞMA YÖNETİMİ 2 4 ETKİN TAKIM KURMA, YÖNETME VE TAKIMDAŞLIK EĞİTİMİ 3 5 İŞ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ CRM Küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan değişim işletmelerin müşteri profilini de değiştirmiştir. Müşteriler eskiden pazarda ne bulursa

Detaylı

KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ

KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ C sınıfı ürünlerin tedariği KOLAY & HER AÇIDAN VERİMLİ www.simplesystem.com.tr C parçaları için B2B tedarik platformu 2 C sınıfı ürünlerin tedariği kolay hızlı & şeffaf 3 İkna eden gerçekler: B2B tedarik

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi

Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi ODTU Uluslararası Ekonomi Kongresi VI 2002 Lojistik sektörünün ihtiyacına göre eğitim programının belirlenmesi 11-14 14 Eylül 2002 ODTÜ Atilla Yıldıztekin Arkas Lojistik A.Ş. Genel Müdürü Lojistik? 21.

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı