KOSGEB KOBİ lerde Enerji Verimliliği için harekete geçiyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSGEB KOBİ lerde Enerji Verimliliği için harekete geçiyor."

Transkript

1 KOSGEB KOBİ lerde Enerji Verimliliği için harekete geçiyor.

2 Abdülhak Hamit Caddesi No:66 Altmışevler / MAMAK / ANKARA Tel : (pbx) Faks : E-Posta : KOSGEB

3 KOBİ ler Enerji Verimliliğine Yöneliyor.

4 Yarın Varolmak İçin, Bugün Tasarruf Et

5 Mustafa Kaplan KOSGEB Başkanı Son yıllarda ülkemiz bütün dünyada örnek gösterilen bir ekonomik performans sergilemiş ve en önemli başarı örneklerinden birisi olmuştur. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'lerimiz, küresel ekonomide ortaya çıkan problemlere rağmen bu ekonomik başarıda anahtar kuruluşlar haline gelmiş ve en önemli istihdam, üretim ve ihracat kaynağı olmuştur. Bu ekonomik performansın sürdürülebilmesi için KOBİ lerin rekabet güçlerinin korunması ve arttırılması gerekmektedir. KOBİ lerimizin rekabet güçlerini korumak ve arttırmak üzere atılacak her adımın, bizi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023 yılında dünyanın en müreffeh ülkelerinden birisi olma hedefimize yaklaştıracağının bilinci ile KOSGEB olarak, üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilmek amacıyla KOBİ lerimizin rekabet güçlerini verimlilik ve teknolojik yenilik ekseninde arttırmak için gerekli adımları ısrarlı biçimde atmaktayız. KOSGEB in sekiz ana destek programı kapsamında KOBİ lerin farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak geliştirilmiş birçok alt programı bulunmaktadır. Enerji Verimliliği Destek Programı da bunlardan birisidir ve KOBİ lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi ile rekabet edebilirliklerinin desteklenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Enerji Verimliliği Destek Programı kapsamında KOSGEB, KOBİ ler tarafından alınan enerji verimliliği eğitim, etüt ve danışmanlık hizmetlerinin maliyetini belli oranda desteklemektedir. Bu desteğimize ek olarak KOSGEB enerji verimliliği konusunda deneyim sahibi olan AFD ile işbirliği içerisinde Türk KOBİ lerinde Enerji Verimliliği projesini geliştirmiştir. KOBİ lerimizde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılmasına, enerji maliyetlerinin azaltılmasına ve aynı zamanda çevresel sorunların giderilmesindeki çabalara da katkıda bulunacak olan bu projeyi sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. 3

6 KOBİ lere destek olmak, Türkiye Ekonomisine destek olmaktır. 4

7 Bertrand Willocquet AFD Türkiye Grup Direktörü 2009 yılında Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk şirketlerinin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kentsel ulaşım alanlarındaki yatırımlarının desteklenmesini ve böylelikle iklim değişimine karşı mücadeleye katkıda bulunmayı amaçlayan, Turquie Climat adındaki programın uygulanması için bir anlaşma imzalamıştır. Finans kurumlarına aktarılmış 300 Milyon Avro kredi ile, bu program şimdiye kadar yaklaşık 1300 GWh/yıl üretime karşılık gelen 400 MW gücünde yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulabilmesi sağlanmış ve Türk şirketleri, KOBİ leri ve sanayideki enerji verimliliği yatırımları sayesinde yılda ktco 2 eşdeğeri Sera Gazı emisyonunun önüne geçilmiştir. Finansal ihtiyaçların desteklenmesine yönelik bu hedeflerin yanı sıra, KOSGEB ile birlikte, kamu ve özel bankalar dahil olmak üzere programın farklı ortakları, kendi ekipleri ve müşterileri için kapasite geliştirme çalışmaları başlamıştır. Enerji verimliliği fırsatları ve bunların bir şirketin ekonomik performansına etkileri konusunda birçok farklı eğitim çalışması yürütülmüştür. Ayrıca bankalar konferanslar düzenleyerek, internet siteleri ve broşürler yayınlayarak bu şirketlerin farkındalığını arttırmakla kalmamış, aynı zamanda potansiyel enerji ve maliyet tasarrufları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen şirketlere ücretsiz enerji etüt hizmeti sunmuşlardır. Bu kapsamlı programın hedeflerini takip eden Fransız Küresel Çevre Fonu (Küresel Çevre Fonu nun (GEF) Fransız eşdeğeri), KOSGEB in KOBİ ler arasında Enerji Verimliliğinin gelişimini destekleme misyonuna yönelik kapasite geliştirmesi için 1,5 Milyon Avro değerinde teknik destek sağlamıştır. Bu proje Türk ve Fransız uluslararası danışmanlardan oluşan bir konsorsiyumun desteğiyle hayata geçirilerek, Türk KOBİ lerinde enerji tasarrufu projelerinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı için elverişli koşullar yaratacak, böylece iklim değişimine karşı olan mücadeleye de katkıda bulunacaktır. 5

8 KOBİ lerde enerji verimliliği sağlanmadan ulusal enerji verimliliği hedeflerine ulaşılamaz Türkiye, dünyada hızla yükselen bir ekonomik güçtür. Türk şirketleri uluslararası pazarda giderek daha fazla yer almaktadır. Ancak uluslararası pazarda faaliyet gösteren şirketler özellikle düşük maliyetli Asyalı imalatçılar karşısında artan bir rekabet baskısıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. 6

9 Projenin ana hedefleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ Artan Rekabet Azalan Enerji Tüketimi Yeşil Büyüme KOSGEB misyonu gereğince KOBİ lere her konuda destek olmakta ve onlara kolayca ulaşabilmektedir. Bu nedenle KOSGEB, sanayi ve hizmet sektörünün sürdürülebilir bir şekilde büyümesi yönündeki faaliyetlere enerji verimliliğini de entegre etme konusunda anahtar kuruluş konumundadır. KOBİ ler zorlu pazar şartlarında rekabet güçlerini koruyabilmek için maliyetlerini olabildiğince düşürmeli ve aynı zamanda ürünlerinin kalitesini geliştirmelidir. KOSGEB bu proje ile; enerji verimliliği konusunda, KOBİ lerde bilinç oluşturulmasına ve üretimsüreçlerini modernleştirilmesine bu sayede dünya pazarlarında KOBİ lerimizin rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. KOBİ ler Enerji Verimliliğine yöneliyor. 7

10 Ana hedefler ve beklentiler KOBİ yöneticileri için enerji verimliliğinin maliyetleri düşürme etkisi tek başına yeteri kadar önemli görünmeyebilir veya yeterince net algılanamayabilir. Ancak üretim sürecinin modernizasyonu sırasında, maliyetin yanı sıra, kalite ve güvenilirliği de kapsayan bir pakete, enerji verimliliğinin de dahil edilmesi yapılacak yatırımı daha çekici hale getirecektir. Bunun için KOBİ lerde enerji verimliliği konusunda bilgi ve motivasyonun sağlanması önemli bir misyondur. Enerji verimliliği desteğinin KOSGEB in mevcut hizmet paketlerine geliştirilerek entegre edilmesi, KOSGEB in stratejik amaçlarına doğrudan katkıda bulunacaktır: 8

11 Projenin ana hedefleri KOBİ ler Enerji Verimliliğine yöneliyor. 9

12 Faaliyetler Projeden beklenen sonuç, tüm KOBİ lere yayılacak olan kapsamlı bir enerji verimliliği hareketidir. KOSGEB in başlattığı bu proje, KOBİ lerde enerji verimliliğinin geliştirilmesi amacına katkıda bulunan üç ana faaliyet bileşenini içermektedir. 1. Bileşen KOBİ lerde enerji verimliliğini etkinleştirmek üzere KOSGEB in kapasitesinin geliştirilmesi Bu bileşenin hedefi, KOBİ lerde enerji verimliliği çalışmalarının desteklenmesi konusunda verdiği hizmetleri etkin olarak yerine getirebilmesi için KOSGEB in kapasitesinin güçlendirilmesidir. Enerji verimliliği hizmetlerinin KOSGEB in KOBİ lere sağladığı diğer hizmetlere entegre edilmesi, mevcut KOSGEB faaliyetleri ile yeni enerji verimliliği faaliyetleri arasındaki sinerjiyi en yüksek seviyeye çıkaracaktır. Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı KOSGEB Enerji Verimliliği Eğitim Planı ve Ekiplerin Eğitilmesi 10

13 KOSGEB Enerji Verimliliği Stratejisi ve Eylem Planı nın Geliştirilmesi KOSGEB ilgili mevzuat gereğince (Ekim 2008, Haziran 2010 da revize edilmiş) başlatmış olduğu enerji verimliliği çalışmaları için bu proje ile ; teknik, finansal ve organizasyonel yeni fırsatlar ortaya çıkarılacak ilgili hedeflerle tutarlı bir başlangıç stratejisinin tanımlanması ve etkin bir eylem planının geliştirilmesi sağlanacaktır. Etkin bir Enerji Verimliliği İzleme Aracının geliştirilmesi KOSGEB in enerji verimliliği programının gelişimini takip edebilmesini ve sağlanan desteklerin KOBİ ler üzerindeki etkilerini enerji ve çevresel açıdan değerlendirebilmesini sağlayacak bir veri tabanı geliştirilecektir. KOBİ ler için Enerji Verimliliği Veri Tabanı Enerji Verimliliği Finansman/Destek Modeli KOBİ ler Enerji Verimliliğine yöneliyor. 11

14 Faaliyetler 2. Bileşen Pilot Uygulamalar ve Kazanılan Deneyimlerin Tekrarlanması için KOBİ lerde Enerji Verimliliği Uygulama Projeleri ile Örneklerin Oluşturulması. KOBİ lerde örnek enerji verimliliği uygulamalarının tanıtımı, KOSGEB in enerji verimliliği programında başarının anahtarıdır. Pilot faaliyetlerin uygulanması, en iyi uygulama örneklerinin ve deneyimlerin KOBİlerde ortaya konması ve bu örneklerle farkındalık yaratılması projenin en somut adımıdır. Etkili tanıtım için en iyi örneklerin belirlenmesi Pilot çalışmalar için tekrarlanabilirliği ve örnek oluşturma özelliği yüksek projeler belirlenecektir. Enerji Verimliliği Etüt Programı Ön etüt Detaylı etütler Basit işletme tedbiri uygulamaları 12

15 Örnek oluşturacak pilot projelerin yürütülmesi Uluslararası kabul görmüş enerji verimliliği yaklaşımları kulanılarak bir dizi ön etüt, detaylı etüt çalışmaları, basit işletme tedbirleri uygulamaları ve yatırım finans modeli uygulamaları proje çerçevesinde desteklenecektir. Bu uygulamalar sonucunda sağlanacak kazançlar diğer KOBİ lere en iyi örnekleri oluşturacaktır. En iyi örneklerin derlenmesi ve yaygınlaştırmada kullanılması Pilot uygulamalar sonucunda çıkarılan dersler ve elde edilen veriler KOSGEB in mevcut veri tabanına, gelişmelerin takibi ve değerlendirilmesi için entegre edilecektir. Uygulama ve yatırım modelleri Enerji etütleri için kılavuz kitaplar Enerji Verimliliği çözümleri hakkında bir rehber kitaplar Derlenmiş Örnekler KOBİ ler Enerji Verimliliğine yöneliyor. 13

16 Faaliyetler 3. Bileşen Etkili bir Enerji Verimliliği Pazarının Geliştirilmesi ve Farkındalığın Arttırılması Amacıyla İletişim Araçlarının Kullanılması Etkili bir iletişim kampanyası Etkili bir iletişim, KOBİ lerin enerji verimliliği konusuna ilgi göstermeleri ve katılımlarının sağlanabilmesi için temel bileşendir. Bu durum tohum ekmeden önce toprağın sürülmesine benzer. 14

17 Destek ve finansman modelleri ile dikkati çekme Sofistike finansman mekanizmaları (özellikle Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD)hizmet modelleri, Üçüncü Taraf Finansmanı (ÜTF),Enerji Performans Sözleşmeleri), etütlerden çıkan önerilerin uygulanmasında önemli araçlardandır. Enerji verimliliği etütleri işletmeye ne yapılacağını, finansman modeli ise bu yatırımın nasıl gerçekleşeceğini söyler. Bu çerçevede hazırlanacak iş planı, çeşitli mekanizmaların işler hale getirilmesi için, mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri ortaya koyan bir bileşeni de içerecektir. Etkinin arttırılması için ağlar oluşturulması KOSGEB in faaliyetlerinin etkisi ve etkinliği; enerji verimliliği konusu ile ilişkili kamu ve özel sektör kuruluşları, finans ve teknoloji alanlarındaki profesyonel sivil ve özel kuruluşları ve uzmanları da içeren her tür paydaşla ortaklıklar kurulması ile katlanarak artacaktır. İletişim ve kampanya planı Bilgilendirme araçları Broşürler Kılavuzlar Videolar Web Sayfası Enerji Verimliliği Ödülleri Üçüncü Taraf Finansmanı Eğitimi Enerji Performans Sözleşmesi ve Üçüncü Taraf Finansmanı KOBİ ler Enerji Verimliliğine yöneliyor. 15

18 16 Artan Rekabet Yeşil Büyüme Azalan Enerji Tüketimi

19 KOSGEB KOBİ lerde Enerji Verimliliği için harekete geçiyor. 2

20 KOBİ ler Büyür, Türkiye Büyür! 1

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ

KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 1 KONYA KARAMAN BÖLGESİ AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİSİ 2013, MEVKA Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca kullanılmadan önce hak sahibinden

Detaylı

İller İçin Gelecek Stratejileri. Erzincan Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu

İller İçin Gelecek Stratejileri. Erzincan Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İller İçin Gelecek Stratejileri Erzincan Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler A. TEB ERZİNCAN GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI... 9 B. ERZİNCAN GELECEK STRATEJİLERİ

Detaylı

EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi

EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi EIPC Girişimcilik ve Yenilik Programı Yönetim Komitesi Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) 22 Ekim 2012 onay tarihli 2013 Çalışma Programı [EIPC-26-2012] Ekim 2012 1 ĠÇĠNDEKĠLER Giriş 2 (a) KOBİ lerin

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI DİCLE KALKINMA AJANSI 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI Rev00 İçindekiler Yönetici Özeti / Sunuş... 2 1. GİRİŞ... 2 2. AJANSIN ÖNCELİKLERİ... 4 3. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 6 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 6 B.

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=2816 14 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=2818

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 2011 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca ilgili birimlerin katkılarıyla

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI

T.C DİCLE KALKINMA AJANSI T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 7 3. 2012 YILI ÖNCELİK ALANLARI... 7 4. 2012 YILI

Detaylı

Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı

Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Durum Raporu Aralık 2012 Birleşmiş Milletler MDG-F 2067 Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde

Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde Bu Kitabın içeriğinden tamamen Eşleştirme Projesi liderleri ve yazarları sorumludur ve asla Avrupa Birliği nin görüşlerini yansıtıyor şeklinde algılanmamalıdır. Eylül 2006 I Önsöz Türkiye ve Almanya

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013. Türkiye EK Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çok-yıllı Endikatif Planlama Belgesi (MIPD)* 2011-2013 Türkiye * Kamu kurum/kuruluşlarımıza ilişkin yeni yapılanma, MIPD nin onay süreci sonrasına tekabül ettiğinden

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) GİRİŞ Küreselleşme olgusunun gelişiminde önemli etkisi olan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ ÜZERİNE RAPOR

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ ÜZERİNE RAPOR Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AVRUPA BİRLİĞİNDE UYGULANAN DEVLET DESTEKLERİ ÜZERİNE RAPOR 1 1-Bölgesel Gelişme Politikamız Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde

Detaylı

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak; İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Üzerine Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Kararı (UNFF9)- 4 Şubat Cuma 2011 1) Tüm Orman Türlerinin Yönetimi, Korunması ve

Detaylı

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 6 3. 2011 YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER... 7 4. KURUMSAL YAPI... 9 5.

Detaylı