AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır."

Transkript

1

2 AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. 1. ÇP ( ) 2. ÇP ( ) 3. ÇP ( ) 4. ÇP ( ) 5. ÇP ( ) 6. ÇP ( ) 7. ÇP ( ) Tahmini Bütçe: 53 Milyar

3 Üniversiteler, Ulusal/uluslararası kanunlar ve AB kanunlarına göre kurulmuş tüzel ve gerçek kişiler başvurabilirler. Araştırma merkezleri, Kamu kurumları, Ayrıca, tüzel kişiliğe sahip olan veya olmayan KOBİ lerin de başvuruları teşvik edilecektir. Sanayi kuruluşları, KOBİ ler Sivil toplum örgütleri

4 Projeniz Avrupa odaklı mı? Projeniz Avrupa nın hali hazırda bulunduğu bilimsel-teknolojik duruma katkıda bulunuyor mu? Projeniz yenilikçi mi? Araştırma projeniz kurumunuzun öncelikleri ve çalışma alanı açısından gerçekten önemli mi? Araştırma projenizi kullanılabilir ticari bir çıktı elde etmek ya da yeni bilgi ve en iyi uygulamayı üretmek için mi yürütüyorsunuz? Projeniz çok ortaklı olmaya müsait mi ve bundan faydalanabilecek mi? Avrupa daki diğer kuruluşlarla işbirliğinden faydalar elde edebileceğinizi düşünüyor musunuz?

5 Büyük sorumluluk alacağınız bir konsorsiyumda çalışabilir misiniz? Fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere proje çıktıları konusunda müzakereler yürütmeye hazır mısınız? Proje teklifi ve projenin yürütülmesi aşamalarında Avrupa nın dört bir yanından konsorsiyum ortakları ile görüşmeler yürütmek için hazır mısınız? Hibenin alınması halinde yönetimsel sorumlulukları yüklenmeye hazır mısınız? 2 ila 5 yıl sürecek bir projede yer almaya hazır mısınız? Projeye kendiniz yatırım yapmaya hazır mısınız?

6 Çağrı Dönemleri? Komisyon, ilgili özel program ve çalışma programlarında belirtilen öncelikler kapsamında yılda bir veya 2 defa proje teklif çağrıları açmaktadır. Nereden Takip Edebilirim? Çağrılar, 7.ÇP özel bilgi kanalları, internet sayfaları, üye ve aday ülkelerde bulunan ulusal irtibat noktaları aracılığı ile duyurulmaktadır. Çağrılara TÜBİTAK internet sayfasından ve CORDIS ten ulaşabilirsiniz. Projemi Nereden sunabilirim? Projelerin, 6.ÇP de kullanılan "Elektronik Proje Teklifi Sunma Sistemi EPSS" aracılığıyla sunulması 7.ÇP de bir kural olacaktır. EPSS ile ayrıntılı bilgiye CORDİS ten ve/veya internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

7 Proje çağrısı dönemlerinde hazırlanan proje ile başvuru yapılır. Avrupa Komisyonu na sunmuş olduğunuz projenizin Komisyon un eline geçtiğine dair "alındı belgesi (acknowledgement of receipt)" yaklaşık 3 hafta içerisinde proje koordinatörüne iletilir. Değerlendirme süreci yaklaşık 5-8 hafta sürmektedir. Projeniz desteklenmek üzere seçildiği taktirde Komisyon ile görüşmeler başlamaktadır. Projenizi hazırlamaya başladığınız zamandan kontrat imzalama aşamasına kadar geçen süre 1 yılı bulabilmektedir.

8 1 İşbirliği Özel Programı Fikirler Özel Programı Marie - Curie Kapasiteler Özel Programı 5 JRC (Ortak Araştırma Merkezi)

9

10 Alt Başlıklar Sağlık Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Bilgi ve İletişim Teknolojileri Nanobilimler, Nanoteknolojiler, Malzemeler ve Yeni Üretim Teknolojileri Enerji Çevre (İklim Değişikliği dahil) Ulaştırma (Havacılık dahil) Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler Uzay Güvenlik

11 Uzay Güvenlik Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler 0,6 1,4 1,3 Taşımacılık (Havacılık dahil) 4,1 Çevre (İklim değişikliği dahil) Enerji 1,9 2,3 32 Milyar Nanoteknoloji 3,5 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 9,1 Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji 1,9 Sağlık

12 Amaç Desteklenen Faaliyetler: Sağlık Alanı, Avrupa vatandaşlarının sağlık seviyesini yükseltmeyi, sağlık endüstrisi ve işletmelerinin rekabet gücünü artırmayı ve küresel sağlık sorunlarına yönelik çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel araştırmalar Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının optimizasyonu Sağlık Alanındaki diğer yatay konular

13 Amaç Desteklenen Faaliyetler Bilgi Temelli Biyo- Ekonomi (Knowledge Based Bio- Economy) oluşturmak, biyolojik kaynakların sürdürülebilir yönetimi, üretimi ve kullanımı için bilgitemeli sağlamaktır. Biyolojik Kaynakların Sürdürülebilir Üretimi ve Yönetimi Çataldan Çiftliğe : Gıda, Sağlık, Refah Sürdürülebilir gıda dışı ürünler ve işlemler için yaşam bilimleri ve biyoteknoloji

14 Amaç Öncelikli Konular Avrupa yı, dünya çapında, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında lider yapmak Yaygın ve Güvenilir Ağlar & Servis Altyapısı Bilişsel Sistemler, Robotbilim ve Etkileşim Bileşenler, Sistemler, Mühendislik Dijital Kütüphaneler ve İçerik Sürdürülebilir ve Kişiselleştirilmiş Sağlık Hareketlilik, Sürdürülebilir Çevre ve Etkili Enerji için ICT Bağımsız Yaşam ve Dahil Olma için ICT

15 Amaç Desteklenen Faaliyetler Avrupa sanayiinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve kaynak yoğun sanayiden bilgi yoğun sanayiye geçişin sağlanması için bilgi üretmektir. Nanobilimler, nanoteknolojiler Yeni üretim Endüstriyel Uygulamalara Yönelik Teknolojilerin Bütünleştirilmesi

16 Amaç Desteklenecek Etkinlikler: Mevcut olan fosil yakıt tabanlı enerji sitemlerinin, arttırılmış enerji verimliliği ile birleştirilmiş çeşitli enerji kaynakları ve taşıyıcılarına dayalı sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmesi. Güvenlik ve iklim değişimi gibi baskılara cevap verebilmek. Avrupa enerji sanayiinin rekabet gücünü arttırmak. Hidrojen ve yakıt pilleri Yenilenebilir elektrik üretimi Yenilenebilir enerji üretimi Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı Sıfır emisyonlu güç üretimi için CO2 yakalama ve depolama teknolojileri Temiz kömür teknolojileri Akıllı enerji ağları Enerji verimliliği ve tasarrufu Enerji politika oluşumu için bilgi

17 Amaç Desteklenecek Faaliyetler Küresel çevre konularını bütünüyle ele alabilmek için, iklim, biyosfer, ekosistemler ve insan faaliyetleri arasındaki etkileşimler hakkındaki bilgi birikimini arttırmak, İklim değişimi, kirlilik ve riskleri Kaynakların sürdürülebilir yönetimi Çevre teknolojileri Yer gözlem ve değerlendirme araçları

18 Amaç Desteklenen Faaliyetler Tüm vatandaşların ve toplumun yararı için teknolojik ve operasyonel ilerlemelere ve Avrupa ulaştırma politikasına dayanan, bütünleştirilmiş, daha güvenli, daha yeşil ve daha akıllı, tüm Avrupa yı kapsayan, çevre ve doğal kaynaklara saygılı; küresel pazarlarda Avrupa Sanayii ni geliştirecek ve rekabet gücünü artıracak ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesi. Havacılık ve Havayolu Ulaştırması Sürdürülebilir Yüzey ulaştırması (demiryolu, karayolu ve denizyolu) Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemine Destek (Galileo) ve EGNOS

19 Amaç Örnek Konular Avrupa nın karşı karşıya olduğu sosyo-ekonomik problemlere yönelik derinlemesine ve ortak bir anlayışın geliştirilmesi ve söz konusu problemlere yönelik politika üretimine katkıda bulunulmasıdır. Ekonomik büyüme, istihdam ve rekabet Avrupa Birliği büyüme ve bütünleşme süreci Sosyal uyum ve sürdürülebilirlik Göç ve bütünleşme süreçleri Yaşam kalitesi; demografik değişiklikler Kültürler arası anlayış; çokkültürlülük Eğitim ve yaşam boyu öğrenme Avrupa Birliği nde yurttaşlık ve yönetişim, ve benzeri...

20 Amaç Desteklenen Konu Başlıkları Avrupa Uzay Politikası nı GMES (Çevre ve Güvenlik için Küresel İzleme) benzeri uygulamalara odaklanarak; karar vericilerin ve kamuoyunun hizmetinde bir Avrupa Uzay Politikası nın oluşturulması çabalarına katkıda bulunmak amacıyla üye ülkelerin, Avrupa Uzay Ajansı (European Space Agency - ESA) dahil diğer önemli aktörlerin ve Avrupa sanayiinin rekabetini güçlendirmektir. Etkinliklerin merkezinde GMES in yer aldığı Avrupa Toplumunun hizmetinde uzay temelli uygulamalar. ESA ve diğer Avrupalı ulusal ve bölgesel kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde uzay bilimi, uzayın keşfi, uzay ulaştırması ve uzay teknolojisi ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri

21 Amaç Araştırma Alanları Temel hak ve özgürlükler ile kişisel gizliliğe bağlı kalarak terörizm, doğal afetler ve suç gibi tehditlere karşı yurttaşların güvenliğinin temini için bilgi ve teknolojiler geliştirmek mevcut teknolojilerin Avrupa güvenliğini sağlayacak yönde uyum içinde çalışmasını sağlamak ve sivil güvenlik çözümleri için tedarikçileri ve kullanıcıları işbirliğine teşvik etmektir. Suç ve terörizme karşı korunma Kritik altyapı ve diğer unsurların güvenliği Akıllı takip ve sınır güvenliği Kriz ve olağanüstü hallerde güvenliğin tesisi

22

23 Amaç Desteklenen Projeler Mevcut ulusal ve uluslararası programlara ek olarak bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül (frontier) araştırmayı destekleyerek Avrupa da mükemmeliyet, dinamizm ve yaratıcılığı güçlendirmek ve Avrupa yı en iyi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmektir. Tamamen araştırmacı güdümlü (konusu ve kapsamı araştırmacının kendisi tarafından belirlenen) projeler, Bireyler veya bireysel takımlar tarafından yürütülen projeler, Mevcut bilimsel paradigmaların sınırlarında veya ötesinde olan projeler, Mükemmeliyet odaklı projeler

24

25 Amaç Sunulan Fırsatlar Nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmek Araştırmacıların kariyer gelişimini ve sürekliliğini sağlamak Araştırmacı mesleğinin daha çok kişi tarafından benimsenmesini teşvik etmek Avrupalı araştırmacıları Avrupa içinde kalmaya teşvik etmek Avrupa yı tüm dünyadaki araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmek Sanayi Akademi arasındaki (sektörler arası) değişimi desteklemek Sektörler ve ülkeler arasında bilgi transferi gerçekleştirmek Yeni araştırma eğitim programları kurulmasına destek Araştırmacıların Avrupa içi dolaşımı Tersine beyin göçü destekleri Sanayi-Akademi işbirliği Sanayi ve Akademi nin araştırmacı istihdamı Amerika, Japonya vb gelişmiş ülkelerde araştırma imkanı Araştırma Merkezleri arasında personel değişimi

26

27 Amaç Destek Konuları Avrupa genelinde araştırma ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi ve en uygun kullanımı Araştırma altyapılarının gelişim ve kullanımının en etkin hale getirilmesi, KOBİ lerin inovasyon ve araştırmadan yararlanma kapasitelerinin güçlendirilmesi, Bölgesel araştırma yürüten kesimlerin gelişiminin desteklenmesi, AB araştırma potansiyelinin ortaya çıkarılması Avrupa bilim sisteminin iyileştirilmesi Sanayi stratejilerinin ve araştırmayla ilgili kamu politikalarının değerlendirilmesi Araştırma politikalarının eşgüdümü

28 Alt Başlıklar Araştırma Altyapıları KOBİ ler Yararına Araştırma Bilgi Bölgeleri Araştırma Potansiyeli Toplumda Bilim Uluslararası İşbirliği Araştırma Politikaları

29 Kapsam Ne yapmak gerekiyor? Araştırmalarınız için Avrupa çapında ender bulunan araştırma olanaklarından (Avrupa çapında tanınmış bir laboratuvar, araştırma merkezi veya bir veritabanı gibi) yararlanabilirsiniz. Araştırma alanınıza uygun kullanabileceğiniz bir altyapıyı bulunur ve ardından başvuru yapılır.

30 Kapsam Sağlanan Destekler KOBİ ve KOBİ ler adına KOBİ birliklerinin Ar-Ge ihtiyaçlarını dışarıdan satın alması üzerine kurulmuştur. KOBİ lere yönelik araştırma: KOBİ lere yönelik araştırma projelerin kısa vadeli olması ve amaçlarının KOBİ lerin yenilik ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanması beklenmektedir. KOBİ Birliklerine yönelik araştırma: Belirli sanayi sektörlerindeki pek çok KOBİ nin ortak sorunlarına teknik çözümler getirmeye ilişkin olarak proje üreten KOBİ birliklerini desteklemeyi hedeflemektedir. KOBİ birliklerine yönelik projelerde araştırma sonuçlarının üyelere yayılması gibi etkinlikler de bulunmaktadır. KOBİ lere yönelik Araştırma Süre 1 2 sene 2 3 sene Ortak Sayısı KOBİ Birliklerine yönelik Araştırm Bütçe Milyon Milyon

31 Amaç Desteklenen birincil etkinlikler Desteklenen ikincil etkinlikler: Bölgeler arasındaki Ar-Ge farklılıklarını ortadan kaldırmak, Avrupa genelinde ileri araştırma altyapılarına sahip bölgelerin oluşturulması ve geliştirilmesi Bölgesel araştırma girişimlerinde yer alan aktörlerin (üniversite, araştırma merkezi, sanayi) bir araya getirilmesi, Araştırma önceliklerinin analizi, geliştirilmesi ve uygulanması Rehberlik, Bütünleşmeyi geliştirecek nitelikteki girişimler. Sistematik karşılıklı bilgi değişimi, Benzer projeler arasındaki etkileşim, İlgili diğer topluluk programlarıyla yürütülecek ortak etkinlikler Genellikle kamu ve özel sektör kuruluşları arasında oluşturulan küme yapılanmalara destek sağlanması,

32 Amaç Desteklenen Etkinlikler Az gelişmiş bölgelerde bulunan araştırmacı ve kurumların araştırma potansiyellerini geliştirebilmeleri ve Avrupa Araştırma Alanı na katkıda bulunmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bilgi Birikimi ve Deneyimlerin Paylaşımı / Değişimi, Deneyimli araştırmacıların araştırma merkezlerinde konuşlandırılması / aynı zamanda yurt dışına giden insan kaynağının geri kazanımı, Araştırma Donanımı / Malzemelerinin kazanımı ve geliştirilmesi, Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgi dağılımını destekleyen etkinlikler, Seçilen merkezlerin tanıtılması ve yayılmasına yönelik etkinlikler

33 Amaç Konular Hem bilimin toplum ile, hem de toplumun bilim ile daha iyi bütünleşmesini sağlayacak destekleyici bir ortamın oluşturulmasına yardım etmektir. Toplum ve Bilim İlişkisinin Yönetimi: Araştırma Etiği - örn. yeni ihtiyaçların belirlenmesi, uygulamaların Avrupa çapında yaygınlaştırılması, bilim/teknolojide etik araştırmaları; Kültür ve Bilim İlişkisi Potansiyelin Güçlendirilmesi: Bilimsel araştırmalarda kadınların rolünün güçlendirilmesi Okullar, bilim merkezleri ve müzeler aracılığıyla bilim eğitiminin güçlendirilmesi yaygınlaştırılması; Bilim eğitiminde yenilikçi metotlar Toplum ve Bilim İletişimi: örn. bilim ödülleri; toplumu hedef alan bilim etkinliklerinde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi

34 Amaç Desteklenen Etkinlikler Hedef Bölgeler 3. ülkelerdeki en iyi araştırmacıların Avrupa da ve Avrupa için çalışmasını sağlayarak belirlenen araştırma alanlarında 3. ülkeler ile stratejik ortaklık kurmak Avrupa daki üniversite, araştırma kurumları ve şirketlerinin 3. ülkelerdeki ortaklarıyla temas kurmasını sağlayarak ve Avrupa dışındaki araştırma kurumlarının küresel düzeyde araştırma ortamlarına girmesini kolaylaştırarak bilgi üretimi ve bilimsel mükemmeliyeti güçlendirmek Karşılıklı çıkar ve fayda bağlamında küresel niteliğe sahip veya 3. ülkelerin karşılaştığı özel sorunları ele almak Bölgeler-arası B ve T işbirliğinin eşgüdümü İkili B ve T işbirlikleri ve eşgüdümü Bilimsel ve teknolojik ulusal politika ve aktivitelerinin eşgüdümüne destek verilmesi Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkelerdeki araştırma merkezlerinin, 7.ÇP ye katılan ülkelerdeki araştırma merkezleri ile işbirliklerinin güçlendirilmesi Avrupa Komşuluk Politikası Ülkeleri Akdeniz Ortak Ülkeleri, Batı Balkan Ülkeleri, Afrika ve Güney Doğu Asya Gelişmiş ülkeler Yükselen ekonomiler

35 Amaç Desteklenen Faaliyetler Ulusal düzeydeki ve topluluk düzeyindeki araştırma politikalarının etkinlik ve tutarlılığının geliştirilmesi ve diğer politikalarla uyumlu ve tamamlayıcı hale getirilmesi, Kamu sektörünce yapılan araştırmaların etkilerinin ve endüstri ile bağlarının güçlendirilmesi, Kamu desteğinin artırılarak özel sektör tarafından yapılacak yatırımlarda artırıcı etkisinin güçlendirilmesi Araştırma Politikalarının ve Stratejilerinin İzlenmesi ve Analizi ERAWATCH I.R.I.M. Araştırma faaliyetleri ve bunların ekonomi üzerine etkilerini ölçen göstergelerin geliştirilmesi ve analizi Araştırma Politikalarının Koordinasyonu OMC (Open Method of Coordination- Açık Koordinasyon Yöntemi) metodunun uygulanması yönündeki destek faaliyetleri Birçok ülke ve bölge tarafından gerçekleştirilen aşağıdan yukarıya politika koordinasyon faaliyetlerinin desteklenmesi (OMC-NET)

36

37 Tanım AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Direktörlüğü, Avrupa Birliğinin AB politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar aracılığıyla destek sağlamak amacıyla AB nin bilim ve teknoloji referans merkezi olarak çalışır.

38 Avrupa nın çeşitli ülkelerinden gelen araştırmacıların çalıştığı, Italya, Ispanya, Belçika, Almanya ve Hollanda da bulunan 7 araştırma enstitüsü vardır. Merkezler Sağlık ve Tüketici Koruma Enstitüsü- IHCP Vatandaşların Korunması ve Güvenliği Enstitüsü-IPSC Çevre ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü- IES Referans Araçlar ve Ölçümler Enstitüsü-IRMM Enerji Enstitüsü-IE İleri Teknolojik Çalışmalar Enstitüsü-IPTS Transuranyum Elementleri Enstitüsü-ITU

39 Sağlanan Destek JRS Ulusal İrtibat Noktası JRC, AB araştırmacılarına; doktora ve doktora sonrası bursları, kıdemli bursiyerlik, kurumsal işbirliği, çerçeve programı projelerinde işbirliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunar. Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN e-posta: Telefon: / 4566

40 TÜBİTAK (TR) 7. Çerçeve Programları özenli bir hazırlık ve profesyonel destek gerektiren kapsamlı programlardır. Bu sunumda verilen bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. CORDIS (EN) Ayrıntılı bilgi için lütfen resmi sitelere müracaat ediniz.

41

42 Farklı kurumlarca çeşitli içerik ve özellikte destekler sunulmaktadır. TKDK Kamu kesimi, özel sektör, STK lar, KOBİ ler ve diğer tüm kuruluşlardan her girişimciye uygun bir destek mevcuttur. KOSGEB KALKINMA AJANSLARI

AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMI (2007-2013) BİLGİ NOTU Temmuz 2006, ANKARA İÇİNDEKİLER 1. İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI...3 1.1. Sağlık...3 1.2. Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji...5 1.3. Bilgi ve İletişim

Detaylı

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr

AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ. fp7@tubitak.gov.tr AB 7. Çerçeve eve Programı TÜBİTAKTAK AB ÇERÇEVE EVE PROGRAMLARI ULUSAL KOORDİNASYON OFİSİ fp7@tubitak.gov.tr Sunum İçeriği AB Çerçeve eve Programlarına Genel Bakış AB Altınc ncı Çerçeve eve Programı 6ÇP

Detaylı

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7

Avrupa Birliği. Aziz KORU. Ulusal Koordinasyon Ofisi. http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 Avrupa Birliği 7. Çerçeve eve Programı ve KOBİ ler Aziz KORU AB Çerçeve eve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi http://www.fp7.org.tr http://cordis.europa.eu/fp7 AB Çerçeve Programları Ekonomik Güç AB

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı Genel Konular & İşbirliği Özel Programı

AB 7. Çerçeve Programı Genel Konular & İşbirliği Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı Genel Konular & İşbirliği Özel Programı G. Fırat GEDİKLİ Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler & Toplumda Bilim Alanları AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı

Detaylı

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB)

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI (UİDB) İÇİNDEKİLER UİDB 5 İKİLİ VE ÇOKLU İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ (İÇİM) 7 İKİLİ İŞBİRLİKLERİ 8 ÇOK TARAFLI İŞBİRLİKLERİ

Detaylı

Horizon 2020 Programı TÜBİTAK

Horizon 2020 Programı TÜBİTAK Horizon 2020 Programı Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları 2 Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları Siyasi güç Ekonomik güç Bilimsel ve Teknolojik güç Ortak ve güçlü kaynaklar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 4: AVRUPA BİRLİĞİ MALI YARDIMLAR Avrupa Birliğine katılım sürecinde, uyumlaştırılan/uyumlaştırma sürecinde olan mevzuatın

Detaylı

Đşbirliği Özel Programı

Đşbirliği Özel Programı AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Özel Programı Begüm SARGIN Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanı AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı (AB 7. ÇP)

Detaylı

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü

Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü 1 Kasım 2013 AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum İçeriği Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları H2020 Bileşenleri H2020

Detaylı

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN

TÜBİTAK. Horizon 2020 Programı. Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Horizon 2020 Programı Burcu B. GÖĞÜŞ DOĞAN Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları ve Horizon 2020 2 Sunum İçeriği Horizon 2020 Programı ve Bileşenleri Horizon 2020 Alt Programları Proje Tipleri

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

H2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı

H2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı H2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Kapsamı ve İçeriğindeki İ Yenilikler 2014-2020 2020 TÜBİTAK 2012 V3:29/06/2012 H2020: Yeni AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Kapsamı ve İçeriğindeki

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı

AB 7. Çerçeve Programı AB 7. Çerçeve Programı Meltem Ünlü Tokcaer Çevre Alanı Ulusal Ġrtibat Noktası AB Çerçeve Programları Müdürlüğü 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun 29 Kasım 2011 AJANDA AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI ve ĠKĠLĠ ÇOKLU ĠLĠġKĠLER

Detaylı

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI. Ocak 2005, İstanbul

ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI. Ocak 2005, İstanbul ALTINCI ÇERÇEVE PROGRAMI Ocak 2005, İstanbul I) DURUM TESPİTİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMI II) BÜTÇE III) KATILIMCILAR IV) TÜRKİYE NİN KATILIMI V) TEMATİK ÖNCELİKLER 1) Bütünleştirici Araştırma 2) Avrupa Araştırma

Detaylı

AB ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZĐ (JOĐNT RESEARCH CENTER-JRC)

AB ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZĐ (JOĐNT RESEARCH CENTER-JRC) AB ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZĐ (JOĐNT RESEARCH CENTER-JRC) AB Ortak Araştırma Merkezi (JRC) Direktörlüğü, Avrupa Birliği nin politikalarının oluşmasına, gelişmesine, uygulanmasına ve izlenmesine bilimsel araştırmalar

Detaylı

EK 2* AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Ülke Performansı

EK 2* AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Ülke Performansı AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi EK 2* AB 7. Çerçeve Programı (7.ÇP) Ülke Performansı * BTYK 22. Toplantısı nda Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları Uygulama Planı 2005-2010 [2005/10]

Detaylı

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul

TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE FIRSATLARI TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ GIDA ENSTİTÜSÜ Ayşem Batur 4 Haziran 2009, İstanbul İçerik Ulusal Destekler TEYDEB (TÜBİTAK + 1501 için DTM) DPT TTGV (Türkiye

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI HORIZON 2020 PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ HORIZON 2020 PROGRAMI AB Çerçeve Programları ve Horizon 2020 Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP) Avrupa nın bilim ve teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlaştırılması

Detaylı

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü

HT-TTM Proje Ofisi. Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü 1 HT-TTM Proje Ofisi Gözde Akgün Proje Ofisi Koordinatörü Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi bünyesinde bulundurduğu proje destek ofisi ile Hacettepe Üniversite sindeki araştırmacıların ulusal ve uluslararası

Detaylı

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8

Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 AB Çerçeve Programları Burçak ÇULLU AB 7.ÇP Marie-Curie Ulusal İrtibat Noktası Uluslararası Bilim-Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetişimi G-8 UN Commission on Science and Technology for Development UNESCO

Detaylı

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi

Dokümanda; Maliye Bakanlığı Tarafından Sağlanan Vergisel Teşvikler ve AR-GE İndirimi SunuĢ Bu doküman hazırlanırken kurumların yürüttükleri programlar; 1. Çağrı Yöntemi ile Duyurusu Yapılan Hibe Programları ve 2. Yıl Boyunca Açık Olan Hibe/Destek Programları özelinde değerlendirilmiştir.

Detaylı

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları

Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliğinde Bilgi Toplumuna Geçiş Çalışmaları Hazırlayan Seda AKÇAM Haziran, 2006 İçindekiler Başlıklar Sayfa 1. Giriş 1 2. AB de Bilgi Toplumu Süreci : Lizbon Stratejisi

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir.

Erasmus+ Program Rehberi. 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Erasmus+ Program Rehberi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerlidir. Herhangi bir ihtilaf halinde İngilizce orijinal metin geçerlidir. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından tercüme ettirilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV

SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI - IV Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıran onlarca farklı alanda, 200 ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı