Member of Deloitte Touche Tohmatsu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Member of Deloitte Touche Tohmatsu"

Transkript

1 J-SOX, AMERİKALI SOX UN YERİNİ ALIR MI? Aslı Eryılmaz 1. Giriş Bugüne kadar denetim, iç denetim, iç kontrol, COSO çerçevesi, düzenleyici otoriteler, skandallar ve Sarbanes Oxley yasası gibi konu başlıklarında birçok makale yazılmış ve araştırma yapılmıştır. Bunlara ek olarak hepimize tanıdık gelen etkinlik, verimlilik ve risk kavramlarını da unutmamak gerekir. Risk faktörlerinin azaltılması, etkinliğin arttırılması ve verimli operasyonları elde etme amaçları artık şirketlerin giriş lobisindeki duvarlara asılı duran şirket misyonu tabelalarında yer almaktadır. Bu yazıda, üzerinde daha az araştırma yapılmış ve farklı bir konu ele alınmıştır. Bu fark aslında bir harften ibaret! Sarbanes Oxley yasasının dünyada yarattığı iç kontrol çılgınlığı, dalga dalga tüm ülkelere yayıldı ve bazen aynı, bazense farklı başlıklarla karşımıza çıktı. Okuyacağınız çalışmanın odağı, bu çılgınlığa farklı bir boyut kazandıran, Japonya da 2008 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan Sarbanes Oxley yasasının Japon versiyonu, J-SOX. 2. Sarbanes Oxley Yasası Sarbanes Oxley, ABD ve Avrupa da yaşanılan ekonomik krizler, ekonomik skandallar (Enron, Worldcom, vb) neticesinde ortaya çıkan kurumsal yönetişim (corporate governance) gereksinimi sonucunda gelişen bir yasadır. Kurumsal yönetişim, yatırımcılar arasındaki problemlerin çözümüne ve şirketin çıkar sahipleri ve paydaşları arasındaki çıkar çatışmalarının uzlaştırılmasına yardımcı olan ve oldukça popüler olmaya başlayan bir kavramdır. Ayrıca, dünya çapında görülen Kurumsal Yönetişimi İyileştirme çalışmalarının yoğunluğu nedeniyle hükümetlerin ve iş dünyasının öncelikli gündem maddelerinden biri olmuştur. Şirket skandallarından sonra kurumsal yönetişim ile ilgili çok daha sıkı yasal düzenlemelerin derlenmiş şekli olarak adlandırılan Sarbanes Oxley yasası 30 Temmuz 2002 de yürürlüğe girmiştir. Yasa, ABD Sermaye Piyasası Kurulu na (Securities and Exchange Commission-SEC) kayıtlı şirketlerin, finansal raporlama üzerindeki iç kontrollerin etkinliğini değerlendirecek bir iç kontrol sistemi oluşturmalarını öngörmektedir. Sarbanes Oxley yasası, firmaların finansal raporlamalarını etkileyen iş süreçlerindeki riskleri değerlendirmelerini şart koşmaktadır. Amacı, yatırımcıyı, doğruluk ve bütünlük ilkelerini kullanarak korumak, şirketlerin daha şeffaf ve güvenilir hale gelmelerini sağlamak, kurumsal yönetişim kavramını geliştirmek ve etik iş prensiplerinin benimsenmesini sağlamaktır. Etkileri, etkin kontrol çevresi, güvenilir dokümantasyon, standartlaştırılmış iş süreçleri, etkili iç kontrol ve daha az karmaşık süreçlerdir. Yasa, 11 bölümden oluşmasına karşın 302, 404, 401, 409, 802 ve 906 no lu bölümler, iç kontrol ve uygunluk kavramlarına yer veren önemli bölümlerdir. İş dünyası, iç kontrol değerlendirmeleri, finansal raporlama, kurumsal yönetişim ve etkinlik kavramları ile çalkalanırken sonunda herkesin beklediği gerçekleşti. Sarbanes Oxley (SOX) etkilerine maruz kalan ülkeler, yasayı yerel uygulamalarına dahil etmeye başladılar. Türkiye bu konuda hızlı davranan ülkelerden biri oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatında ve BDDK nın bankacılık sektörü ile ilgili yasal düzenlemelerinde SOX benzeri uygulamalara yer verdiler. 1

2 2.1. Japonya da neler oluyor? Japonya da skandallardan nasibini almış olmanın etkisiyle, 2006 yılının Haziran ayında Financial Instruments and Exchange Law yasası ile kısaca J-SOX olarak adlandırılan uygulamayı yasalaştırdı. Japonya nın yönetişim, kontrol ve raporlama skandalları da ABD dekilerden farklı değildi. Hisselerin satış fiyatlarına ve mali tablolarına ilişkin yanlış bilgi verilmesi, Seibu Demiryolu şirketinin menkul kıymet borsasından çekilmesine ve hisse senedi fiyatlarında düşüşe neden oldu. Bir diğer skandal ise kozmetik devi olan Kanebo ile patladı. PWC-Japonya ofisinden dört mali müşavir, konsolide edilmiş mali tablolara ilişkin yanlış beyan vermeleri nedeniyle tutuklandılar J-SOX 1 Nisan 2008 tarihi itibariyle Japon SOX uygulaması olarak bilinen J-SOX un uygulamaya konulması bekleniyor. Japonya kendine özgü kültürel yapısı ve işletme anlayışı sonucunda, kurumsal yönetişim, iç kontrol ve SOX uygulamalarındaki bazı kavramları değiştirerek, yeni kavramlar ekleyerek veya kavramlara ilişkin kapsam kısıtlaması yaparak J-SOX olarak düzenledi. Taslak olarak düzenlenen standartlar esas olarak 3 bölümden oluşmaktadır: 1. İç kontrol çerçevesi 2. Finansal raporlamalara yönelik iç kontrollere ilişkin değerlendirme ve raporlama (Assessment and Report on Internal Control Over Financial Reporting) 3. Finansal raporlamalara yönelik iç kontrollerin denetimi (Audit on Internal Control Over Financial Reporting) (1) İç kontrol çerçevesi, tasarımı ve uygulanmasından yönetimin sorumlulukları ve rollerinin yer aldığı iç kontrolün kavramsal çerçevesini ve tanımını açıklar. (2) Finansal raporlamalara yönelik iç kontrollere ilişkin değerlendirme ve raporlama ve (3) Finansal raporlamalara yönelik iç kontrollerin denetimi, yönetimin değerlendirme standartlarının çerçevesini ve bağımsız denetçilerin finansal raporlamalara yönelik iç kontrollerin etkinliğinin denetim çerçevesini belirler. Yapmalı-Yapmamalı listeleri hayatımızın her köşesine girerken J-SOX da kuralları ile Japonya borsasındaki yaklaşık 3800 şirketin kabusu oldu: 1. Yönetim, iç süreçleri ve kontrol prosedürlerini dokümante etmeli. 2. Yönetim iç süreçlerin dizaynını ve kontrol prosedürlerini değerlendirmeli. 3. Yönetim, iç kontrollerinin etkinliği ve dizaynı ile ilgili sonuçları rapor olarak hazırlamalı ve raporun doğruluğunu tasdik ettirmeli. 4. Dış denetçiler, yönetimin iç kontrol raporunu yıllık denetim planı dahilinde denetlemeli İç Kontrol Çerçevesi İç kontrol kavramının gelişimi iş dünyasındaki birtakım skandallardan sonra olmuştur ların başında COSO, (Committee of Sponsoring Organizations-Treadway Komisyonunun Sponsor Organizasyon Komitesi) iç kontrol çerçevesini (COSO çerçevesi) açıklamıştır yılında yürürlüğe giren ABD SOX yasası ile iç kontrol kavramı gelişmeye devam etmiştir. Japonya, Sarbanes Oxley Yasasını uyarladığı gibi COSO yu da uyarlama yoluna gitmiş ve çerçevesinde yer alan unsurların sayısını arttırmıştır. 2

3 Standardın birinci bölümü geliştirilmiş iç kontrol çerçevesini ele almaktadır Sayıların gücü: 5 unsurlu ve 3 hedefli COSO nasıl 6 unsurlu ve 4 hedefli J-COSO oldu? Daha önce kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve izleme/gözlem den oluşan unsurlara Bilgi teknolojileri ihtiyaçlarına duyarlılık unsuru eklendi. Japonya denince akla gelen teknoloji ve bilim dehaları, teori ve terminolojide de geride kalmayarak çok önemli bir boyutu iç kontrol çerçevesine dahil ettiler. Hedefler operasyonlar, finansal raporlama ve uygunluk iken varlıkların korunması dördüncü olarak oyuna girdi. Bilgi teknolojileri unsuru Amerikalı COSO da büyük bir eksiklikti. Bilgi sistemleri ortamları ve genel bilgisayar kontrolleri (GCC), kontrollerin zemininde yer almadan iş döngüsü kontrollerinin (Business cycle controls) ayakta duramayacağı aşikardı. Yani bu çerçevede bilgi teknolojileri olmadan, kontrol ortamı ve kontrol faaliyetleri yetersiz, risk değerlendirme anlamsız, bilgi, iletişim ve izleme ise yararsız durumdaydı denilebilir. Bilgi teknolojileri, ticari kuruluşların gereksinimleri ve hızlı teknoloji evrimi ile iç kontrol çevresinin bir parçası haline geldi. Varlıkların korunması hedefi, varlık iktisabının/satın alınmasının, kullanımının ve elden çıkarılmasının ülkedeki prosedürlere ve yetkilendirmeye göre yapılması gerekliliğinin öneminden dolayı, COSO çerçevesine dahil edildi. 3

4 2.2.2 Finansal raporlamalara yönelik iç kontrollere ilişkin değerlendirme ve raporlama Standardın ikinci bölümüne göre; yönetim, iç kontrollerin tasarımı ve işlemesinden/çalışmasından sorumlu olacak şekilde bir role sahiptir. Finansal raporlamadaki iç kontrollerin etkinliği üzerine değerlendirme yapmalı ve kamuya bunun sonuçlarını raporlamalıdır. J-SOX a göre bu değerlendirme finansal raporlamanın güvenilirliğinin etkisinin önem derecesine göre yapılmalıdır. Yönetim, değerlendirme kapsamını finansal raporlama üzerindeki kalitatif ve kantitatif (nitel ve nicel) etkilerine göre belirlemelidir. Bu durumda yönetim değerlendirme kapsamına hangi hesapları, iştirakleri veya bağlı ortaklıkları alacağına karar verebilecektir Finansal raporlamalara yönelik iç kontrollerin denetimi Finansal raporlamadaki iç kontrollerin etkinliğine ilişkin olarak yönetimce yapılan değerlendirmeyle ilgili görüş bildirmek, mali tabloları denetlemekle yükümlü bağımsız denetçilerin görevidir. Bağımsız denetçiler değerlendirme sonuçlarının adil şekilde iç kontrol raporunda belirtilip belirtilmediğini denetlemekle yükümlüdürler. Standartlar, iç kontrol denetiminin şirketin mali tablolarını denetleyen bağımsız denetçiler tarafından yapılmasını şart koşmaktadır. Hatta iç kontrol denetimi ve finansal denetimden sorumlu denetim ortaklarının da aynı olması zorunludur. Denetçiler, yönetimin değerlendirmesinin etkinliğini denetlemeye, şirket tarafından kararlaştırılan denetim kapsamının uygunluğunu sorgulayarak başlamalıdırlar. 3. J-SOX, SOX un tahtına aday SOX un uygulamaları nedeniyle ABD de ve tüm dünyadaki ABD uyruklu şirketlerin yaşadığı maddi ve manevi olumsuzluklar, SOX un tahtını tehlikeye atacak gibi görünüyor. J-SOX, kapsamı, içeriği ve SOX dan farklılaştığı alanlar ile dikkatleri üstüne çekecek ve kim bilir belki de artık ABD, J-SOX esaslarını uygulamaya başlayacaktır. 3.1 Farklılıklar J-SOX ve SOX arasındaki bazı farklılıklara göz atalım; İç kontrol sistemindeki bulgular J-SOX da önemli zayıflıklar (material weaknesses) ve eksiklikler (deficiencies) olarak sınıflandırılırken, ABD de önemli zayıflıklar, kayda değer eksiklikler ve diğer eksiklikler olarak sınıflandırma yapmıştır. İç kontrol denetimini ve finansal denetimi, aynı bağımsız denetim şirketi ve ortağının yapması ve aynı denetim kanıtlarının karşılıklı olarak kullanılacak olması, denetimlerin etkin ve verimli olmasını sağlayacaktır. J-SOX un içeriğinde ve COSO çerçevesinde bilgi teknolojilerine ve varlıkların korunmasına yer vermesi J-SOX un maliyet açısından daha avantajlı olması. Küçük şirketler büyük şirketlere nazaran SOX dan daha olumsuz şekilde etkilendiler: Düşük gelirli küçük şirketlerin sabit maliyetlere 4

5 katlanması göreceli olarak, büyük şirketlerin bu maliyetlere katlanmasından çok daha külfetlidir. Büyük şirketler bugüne kadar Six Sigma kalite kontrol sistemlerinden faydalanmış, kalite kontrol testlerini yapmışlardır. Uçsuz bucaksız bilgi teknolojileri altyapısı, büyüklere yeni uygunluk standartlarının gerekliliklerini yerine getirmede yardımcı olmuş, fakat küçüklerin böyle bir altyapısı olmadığı için dezavantajlı duruma düşmüşlerdir. J-SOX da daha az evrak işi vardır. Bu husus, hem denetçiler, hem de denetlenen şirketler için avantaj olabilecektir. J-SOX denetimi sırasında daha az denetçi kullanılması öngörülmüştür. Kapsamın sınırlı olması sebebiyle daha az zaman ve daha az denetçi ile denetimler yapılabilecek ve bu da denetim maliyetlerini düşürecektir. (Bu durum Big 4 için dezavantaj yaratsa da denetlenen şirketler için ileride tercih sebebi olabilecektir.) Denetimde yüksek özdevinim/otomasyon, J-SOX un kullanacağı unsurlardan biri olacaktır. Böylece, entegre bir denetim yönetim sistemi, denetçilerin işi etkin olarak koordine etmesini ve kaynakların verimli şekilde dağıtılmasını sağlayacaktır. 4. Sonuç Sadece kavramsal farklılıklarla sınırlı kalmayan, denetlenen şirketler ve onların paydaşları için maliyetleri düşürücü ve hatta denetim kalitesini arttıracak yenilikler getiren J-SOX un yürürlüğe girdiği tarih, belki de Amerikalı SOX un yürürlükten kalktığı tarih olacaktır. Yakın gelecekte J- SOX denetim dünyasında, bu tartışmanın en yeni oyuncusu ve aynı zamanda galibi haline gelecektir. Amerikalı SOX yerini J-SOX a bırakarak popülerliğini yitirecektir. Bu olası değişim diğer finans kavramlarında da gerçekleşirse hiç şaşırmayın. Her an bir J-Basel III ile karşılaşabiliriz! Aslı Eryılmaz Kıdemli Danışman, Kurumsal Risk Hizmetleri 5

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cemal İBİŞ * Özgür ÇATIKKAŞ ** ÖZET İşletmelerin hedeflerine etkin bir şekilde ulaşmalarını ve bu hedeflere ulaşılacağına makul ölçüde güven duyulmasını sağlamaya

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ. Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ. Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Haziran 2013 HAZIRLAYAN DOÇ.DR.ÖZGÜR ÇATIKKAŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 2 1.1.Kurumsal Yönetim Kavramı... 3 1.2. Kurumsal

Detaylı

Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY *

Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY * Küreselleşmenin İşletmelerde Muhasebe ve Denetim Uygulamalarına Etkisi Doç.Dr. Şaban UZAY * Hayat ancak geriye bakarak anlaşılabilir ama ileriye doğru yaşanacaktır. Kierkegaard Özet Küreselleşmenin ortaya

Detaylı

PROFESYONEL MUHASEBE MESLEĞİNDE ENRON SKANDALI VE SONRASI GELİŞMELER

PROFESYONEL MUHASEBE MESLEĞİNDE ENRON SKANDALI VE SONRASI GELİŞMELER PROFESYONEL MUHASEBE MESLEĞİNDE ENRON SKANDALI VE SONRASI GELİŞMELER Arş.Grv.Ayça Zeynep Süer İ. Ü.İşletme Fakültesi GİRİŞ Finansal tabloların temelinde yer alan finansal muhasebe ve raporlama standartlarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Cüneyt KAHRAMAN 2502559945

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005

MUHASEBE VE DENETİM. STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye. 24 Haziran 2005 Taslak 24 Haziran 2005 STANDARTLARA VE KANUNLARA UYMA ÜZERİNE RAPOR (ROSC) Türkiye MUHASEBE VE DENETİM 24 Haziran 2005 İçindekiler Yönetici Özeti I. Giriş II. Kurumsal Çerçeve III. Düzenlenen ve Uygulanan

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Yayımlandı KPMG Gündem Ocak - Mart 2013 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi İçin Yeni Bir Adım: COBIT 5 Daha İyi Finansal Raporlamaya Doğru İkinci Yılında BDDK Yönetim Beyanı Uygulaması ve Yurtdışı Benzerlerinin Karşılaştırılması

Detaylı

VERİ ANALİTİĞİNİN ÖNEMİ ARTIYOR

VERİ ANALİTİĞİNİN ÖNEMİ ARTIYOR Finans gündemi VERİ ANALİTİĞİNİN ÖNEMİ ARTIYOR KPMG Global Bilgi Sistemleri ve Risk Yönetimi Başkanı Jerry Jones ile veri analitiğini konuştuk. ÖDEME KURULUŞLARI İÇİN YENİ YASAL ALTYAPI Ödeme kuruluşları

Detaylı

FĐNANS SEKTÖRÜNDE KAMUNUN AYDINLATILMASI VE TÜRKĐYE UYGULAMASI

FĐNANS SEKTÖRÜNDE KAMUNUN AYDINLATILMASI VE TÜRKĐYE UYGULAMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FĐNANS SEKTÖRÜNDE KAMUNUN AYDINLATILMASI VE TÜRKĐYE UYGULAMASI Yüksek Lisans Tezi Ayşe Nur CANBALOĞLU Ankara-2011 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

12.Bölüm Kurumsal Yönetim. Prof. Dr. Ramazan Aktaş

12.Bölüm Kurumsal Yönetim. Prof. Dr. Ramazan Aktaş 12.Bölüm Kurumsal Yönetim Prof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Kurumsal yönetim kavramını, şirketler ve ülke açısından

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL. Prof. Dr. Nuran Cömert *

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL. Prof. Dr. Nuran Cömert * TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI KAPSAMINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL Prof. Dr. Nuran Cömert * GİRİŞ Bilindiği üzere 1 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiş olan ve 50 yıldır ticari ve ekonomik yaşama ilişkin

Detaylı

Finans gündemi. Finans sektörünü tehdit eden nasıl operasyonel riskler var? Mütüel sigortacılık ve İslami sigortacılık ürünlerindeki fırsatlar

Finans gündemi. Finans sektörünü tehdit eden nasıl operasyonel riskler var? Mütüel sigortacılık ve İslami sigortacılık ürünlerindeki fırsatlar Finans 2014 ün riskleri Finans sektörünü tehdit eden nasıl operasyonel riskler var? Mütüel sigortacılık ve tekafül Mütüel sigortacılık ve İslami sigortacılık ürünlerindeki fırsatlar Kıymetli maden alım

Detaylı

_~ëéä=ff= _~åâ~å¼ä¼â=aωòéåäéãéäéêáåáå bâçåçãáóé=îé=oééä=péâí êé v~åë¼ã~ä~ê¼k

_~ëéä=ff= _~åâ~å¼ä¼â=aωòéåäéãéäéêáåáå bâçåçãáóé=îé=oééä=péâí êé v~åë¼ã~ä~ê¼k CEO / CFO Serisi _~ëéä=ff= _~åâ~å¼ä¼â=aωòéåäéãéäéêáåáå bâçåçãáóé=îé=oééä=péâí êé v~åë¼ã~ä~ê¼k aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Önsöz 1 I. Uluslararası Finansal Düzenlemelerin Gerekliliği

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

Finans gündemi NİSAN / HAZİRAN 2015 / KPMG GÜNDEM / 49

Finans gündemi NİSAN / HAZİRAN 2015 / KPMG GÜNDEM / 49 Finans gündemi BİR BAKIŞTA UFRS 9 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan UFRS 9 un, UMS 39 a göre değer düşüklüğü anlamında nasıl farklar içerdiğini araştırdık. ÖNLEMLER GELİYOR nin 1 Ekim 2014 te

Detaylı

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek,

Önsöz. Kübra Afşar. Emre Özbek, Önsöz Risk Yönetimi Enstitüsü (IRM) in popüler dökümanı Kurumsal Risk Yonetimine (KRY) Yapısal Bakış Açısı ve ISO 31000 Yükümlülükleri nin Türkçeleştirilmiş yorumuna hoşgeldiniz. Belgenin orijinal sürümü

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015

Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları. Ocak 2015 Ocak 2015 Türkiye'de borsaya kote olmayan şirketlerde kurumsal yönetim uygulamaları İçindekiler 1 Önsöz 2 Yönetici özeti 4 Kurumsal yönetim 10 Strateji 12 Risk yönetimi 15 İç kontrol 18 İç denetim 21

Detaylı

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık.

Finansal Hizmetler. Bölümü. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak. Sinem Cantürk. Sosyal Medyada Bankacılık. İstanbul un Yeni Serüveni: Uluslararası Finans Merkezi Olmak Sinem Cantürk Sosyal Medyada Bankacılık Cihan Doğrayan Yatırım Fonları ve Finansal Piyasalarla Etkileşim Solvency II ve Sigorta Sektörüne Etkileri

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

Aylık Bülten KASIM 2008

Aylık Bülten KASIM 2008 Aylık Bülten KASIM 2008 İÇİNDEKİLER Makaleler Fresco nun Sözleri, Kriz ve Fırsat Üzerine (Adnan Nas) Varlık barışı/vergi sigortası mı? (Zeki Gündüz) Enerjide Hollanda ile İşbirliği Platformu (Faruk Sabuncu)

Detaylı

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır.

Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor, Mayıs 2005 te Türkiye de yapılan bir tanısal incelemeden elde edilen bulgulara dayanarak Dünya Bankası ekibi tarafından hazırlanmıştır. Frédéric Gielen liderliğindeki ROSC ekibinde Ayşe Seda

Detaylı

İş Etiğinde Sarbanes-Oxley (SOX) Yasası nın Etkisi ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Yansımaları

İş Etiğinde Sarbanes-Oxley (SOX) Yasası nın Etkisi ve Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Yansımaları İş Etiğinde Sarbanes-Oxley (SOX) Yasası nın Etkisi ve Toplam Kalite The Effects of the Sarbanes-Oxley Act (SOX) on Business Ethics and the Repercussions in Total Quality Management Applications Ulaş Akküçük*

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS İÇ DENETİME GENEL BİR BAKIŞ Nisan, 2015 2 Sunuş Meslek Mensuplarının bilgisine sunmuş olduğumuz İç Denetime Genel Bir Bakış e-kitabın hazırlanmasının temel

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor

KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor Sayı 5 - Mayıs 2013 ALİ KAMİL UZUN İÇ DENETİMİN DUAYENİ URAL AKÜZÜM ETIK OLMAK KARLI MIDIR? TAMER SAKA KİBAR HOLDİNG in tüm riskleri ondan soruluyor 19 MAYIS 1919 E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi İsa Ersoy isaerso@gmail.com

Detaylı