7.Çerçeve Projelerinde Fikri Mülkiyet Haklarını Düzenleyen Kurallara İlişkin Bilgi Notu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7.Çerçeve Projelerinde Fikri Mülkiyet Haklarını Düzenleyen Kurallara İlişkin Bilgi Notu 1"

Transkript

1 7.Çerçeve Projelerinde Fikri Mülkiyet Haklarını Düzenleyen Kurallara İlişkin Bilgi Notu 1 1.Tanımlar Foreground (Edinilen Bilgi) : Proje sonucunda elde edilen ve korunsun ya da korunmasın ortaya çıkan bilgi ve materyal ile fikri mülkiyet haklarını içerir. Fikri mülkiyet haklarının kapsamına telif hakları, bağlantılı haklar, patent, tasarım, yarı iletken topografyalar olarak da bilinen çiplerin yaratıcılarının hakları gibi haklar girmektedir. Background (Sahip olunan bilgi): Ortağın proje sözleşmesini yapmadan önce sahip olduğu bilgi ve fikri mülkiyet haklarıdır. Fikri mülkiyet hakları ancak foreground u kullanmak amacıyla ya da projenin yürütülmesi için gerekli olduğu sürece proje sözleşmesinde yer alır. Ayrıca, proje başlamadan önce, korunması amacıyla ilgili kamu otoritelerine başvurusu yapılan fikri mülkiyet hakları da proje sözleşmesine dahil edilir. Ortaklardan birisinin üniversite ya da şirket gibi tüzel kişiliklere bağlı bir bölüm (department) olması durumunda, background un sahibi o bölüm değil, üniversite ya da şirkettir. Ayrıca bir projeye katılmak, background sahibinin, o background a sahip olduğu gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmez. Öte yandan, bir proje ortağı sadece sahip olduğu değil, elinde bulundurduğu (örneğin lisans ya da diğer materyal transfer anlaşmalarıyla) background u da projeye getirebilir. Fakat ortaklar arasında önceden yapılacak sözleşmelerle diğer ortakların, background un tümüne (ortağın sahip olduğu ya da elinde bulundurduğu ) erişimi engellenebilir. 2. Foreground Kural olarak proje çalışmaları sonucu ortaya çıkan bilginin sahibi o bilgiyi yaratandır. Fakat birden fazla ortağın proje kapsamında ortak çalışması sonucu ortaya çıkan foreground için ortakların katkılarının ayrıştırılamaması durumunda, çalışmaya katılan ortaklar müştereken bu bilginin sahibi olurlar (Joint ownership-müşterek mülkiyet rejimi). Bununla birlikte ortaklar farklı bir sahiplik rejimi doğrultusunda aralarında bir anlaşma da yapabilirler. 1 Bu bilgi notu, standart proje sözleşmesinde (Grant Agreement) yer alan fikri mülkiyet hakları ile ilgili hükümlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, Avupa Komisyonu tarafından hazırlanan Fikri Mülkiyet Hakları Rehberi, 7.Çerçeve Programına katılımı düzenleyen 1906/2006 sayılı Konsey tüzüğü (Rules for Participation) ve Komisyon tarafından desteklenen veproje sahiplerini fikri mülkiyet konusunda bilgilendirme amacı taşıyan IPR helpdesk in incelenmesi suretiyle hazırlanmıştır. 1

2 2.1. Müşterek Mülkiyet 7.Çerçeve bağlamında otomatik olarak, müşterek mülkiyetin varlığına hükmedilen eylemler, büyük ölçekli işbirliği projeleri gibi düzenli eylemler (regular actions) ve özel gruplar yararına girişilen eylemlerdir (actions for the benefit of specific groups). Bu durumlarda müşterek malikler, genelde kendi aralarında foreground a müştereken sahip olmanın kurallarını (patent başvurusunu hangi ortağın yapacağı, elde edilen bilginin korunması için yapılacak işlemlerin maliyet paylaşımı, ortak olarak sahip olunan bilgiden elde edilen gelirlerin nasıl paylaşılacağı, her bir ortağın hangi oranlarda -eğer eşit bölünemiyorsaforeground a sahip olacağı vb) düzenleyen bir sözleşme imzalar ya da bu tür konuları konsorsiyum anlaşmasına eklerler. Böyle bir sözleşmenin bulunmaması durumunda farklı bir müşterek mülkiyet rejimi uygulanır. Ortaklar ayrıca bir sözleşme ile farklı bir mülkiyet rejimi üzerinde de anlaşabilirler: Örneğin, ortaklardan birisi, foregroundun tek başına maliki olur ve diğer ortaklara çok elverişli koşullarda bu bilgiye erişim hakkı sağlanır. Foreground a nasıl sahip olunacağı konusunu düzenleyen bir anlaşma olmaması durumunda ortaklar arasında farklı bir müşterek mülkiyet rejiminin uygulanmakta olduğu varsayılır (default joint ownership regime) : Buna göre müştereken bilgiye sahip olan her bir ortak, bu bilginin, 3.kişiler tarafından kullanılması konusunda adil bir şekilde hesaplanmış bir ödenek karşılığında (non-exclusive licences) basit lisanslar 2 vermekte özgürdür. Fakat bu hakkı kullanırken diğer ortakları bilgilendirmek zorundadırlar Foreground un mülkiyetinin devri Edinilen bilginin mülkiyeti bir başkasına devredilebilir. Bu durumda söz konusu foreground ile ilgili bütün yükümlülükler yeni malike geçer. Mülkiyeti devreden ortak, diğer ortaklara erişim hakkının sağlanması, foreground un kullanımı ve yayılması gibi sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yeni malike geçtiğini garanti edecek tüm düzenlemeleri yapmalıdır. Özellikle erişim hakkını sağlamak yükümlülüğü söz konusu olduğunda, diğer ortakların, 45 gün içinde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ortaklar bu devre, erişim haklarının ciddi biçimde zarar göreceği gerekçesiyle 30 gün içinde itiraz edebilirler. 2 Bir fikri mülkiyet konusu üzerindeki mali hakkın kullanılması yetkisinin başkasına devrine lisans-ruhsat denir. Söz konusu lisans, lisans sahibine, bu ruhsatı tek başına kullanma hakkı veriyorsa bu tür lisanslar tam lisans ya da inhisari (exclusive license) lisans olarak adlandırılır. Lisans sahibi aynı ruhsatı başkasına da verebiliyorsa bu tür lisanslara basit ya da inhisari olmayan (non-exclusive license) lisans adı verilir. 2

3 Konsorsiyum anlaşmasında tüm ortaklarca kararlaştırılması durumunda her bir ortak sahibi olduğu foreground u düzenli olarak bir 3. kişiye (örneğin ana şirket ya da iştiraklerine) devretmesi mümkündür. Bu tür durumlarda, devreden ortağın diğer ortakları bilgilendirmek yükümlülüğü olmadığı gibi, diğer ortakların da söz konusu devre itiraz hakları yoktur. Proje ortaklarının konsorsiyum anlaşması imzalanırken, bu durumu dikkatle değerlendirmeleri, özellikle erişim haklarını kullanmada zorluk yaşamayacaklarından emin olmaları gerekir. Güvenlik konulu sözleşmelerde daha hassas davranılmalıdır. Foreground herhangi bir hukuki kişiliğe kolayca transfer edilebilmekle birlikte, Komisyon un, özellikle asosye olmayan üçüncü ülkelere yapılan transferlerde itiraz hakkı vardır. Bu itiraz hakkı, yapılacak transferden Avrupa ekonomisinin rekabetçi yapısının zarar görmesi, etik kaygılar ve güvenlik endişeleri gibi koşulların varlığı durumunda ortaya çıkar. İlerleyen sayfada, Komisyon un ve diğer ortakların hangi durumlarda bilgilendirilmesi gerektiği ve itiraz hakkının koşulları bir tablo halinde özetlenmektedir. 3

4 Foreground un transferi ve 3.kişilere lisans verilmesi durumlarında bildirim yapma ve itirazda bulunma haklarina ilişkin tablo Edinilen bilginin yayılması(yayınlar dahil) Edinilen bilginin mülkiyetinin devri Lisansın 3.kişilere verilmesi durumunda Komisyon a bildirim Komisyon dan itiraz Hayır (Foreground un sinai ve ticari uygulamalarının mümkün olması ve korunmaması durumları hariç) Hayır Pekçok durumda (Asosye olmayan hayır. üçüncü ülkelere (Komisyon a yapılacak transferler bildirimin ve tam lisans verme istisnasını durumunda oluşturan ve Komisyon a bilgi soldaki sütunda verileceğine dair açıklanan sözleşmeye özel bir transfer hüküm konulması durumlarında durumu hariç. Komisyon un Fakat bu koşulun itiraz hakkı da istisnası vardır: vardır.) Foreground un Komisyon katkısı almayan bir ortak tarafından yaratılarak transferi ya da lisans verilmesi Pekçok durumda durumunda hayır. sözleşmeye özel bir hüküm konarak, bu (Komisyon a tür eylemlerden bildirimin Komisyon un istisnasını bilgilendirilmeyeceği oluşturan ve hükme bağlanabilir. soldaki sütunda Yukarıdaki istisnalar açıklanan tam dışında, ortakların lisans verme yapılacak transfer durumlarında ve lisanslamalardan Komisyon un zarar göreceğinin itiraz hakkı da düşünüldüğü her vardır.) durumda ortaklar Komisyon u bilgilendirmelidir. Diğer ortaklara bildirim Evet-ön bilgilendirme zorunluluğu (sözleşme ortaklarından birinin, belirlenen spesifik bir 3.partiye transfer yapmaya sözleşme aracılığıyla yetkilendirilmesi ve şirketler arasındaki birleşme ve devralmaların gerektirdiği gizlilik koşulları hariç) Hayır (Erişim hakkının engellendiği ya da ortaklar arasında, yaratılan foreground a nasıl sahip olunacağına dair bir sözleşme olmaması durumunda, bütün ortaklar arasında müşterek bir mülkiyetin varolduğunun varsayıldığı durumlar hariç) Evet Diğer ortaklardan itiraz Evet diğer ortakların erişim haklarının etkilenmesinin olası olduğu durumlarda Hayır 4

5 2.3. Foreground un korunması Proje çıktısı olarak elde edilen ticarileşebilecek ve sanayiye yönelik bilgi uygun yöntemlerle korunmalıdır. Ortakların ticari çıkarlarının gerektirdiğii durumlarda ortaya çıkacak bilginin nasıl korunacağı tüm ortaklar tarafından ayrıntılı bir biçimde konsorsiyum anlaşmasında ya da ayrı bir sözleşmeyle belirlenmelidir. Foreground un fikri mülkiyet hakları yoluyla korunması zorunlu değildir. Yayınlar yapma ve bilginin diğer yöntemlerle kamusal alana açılması yolları da tercih edilebilir. Her bir ortak, sahip olduğu foreground u koruyup korumayacağı konusunda diğer ortakları bilgilendirmek zorunda değildir. Bununla birlikte, diğer ortakların kendi çıkarları bağlamında korumaya ilişkin konuda fikir beyan edebilmeleri için diğer ortakların da bilgilendirilmesi iyi olur. 7.Çerçeve bağlamında, edinilen bilginin korunmayarak pazardaki rakiplerin kullanımına bırakılmasından ziyade, bir başka ortağa ya da 3. kişilere transfer edilmesi daha uygun bir seçenektir. Edinilen bilgi ticarileşebilecek ve sanayiye yönelik bilgi olup korunmayacak ise, söz konusu bilginin yayılmasına başlanmadan en az 45 gün içinde Komisyon un bilgilendirilmesi gerekmektedir. Komisyon, diğer ortakların da onayını alarak Topluluk adına bu korumayı gerçekleştirebilir Foreground un kullanımı Proje ortağı edinilen bilgiyi kullanmalı ya da kullanılmasını temin etmelidir. Bilginin kullanımından kasıt, edinilen bilginin daha ileri araştırmalarda kullanılması, yeni bir ürün ya da süreç yaratılması, geliştirilmesi veya bir hizmetin geliştirilmesi ve sunulması amacıyla kullanımı gibi edinilen bilgiden doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanmayı ifade eder. Ortağın sahip olduğu background u kendi faaliyetlerinde kullanması doğrudan faydalanma, lisans verme yoluyla 3. kişilerin kullanımına açılması dolaylı faydalanma anlamına gelir. 3.kişilerin faydalanması ancak sub-license(altlisans) yoluyla olur (altlisans için bkz.3.3). Alt lisans vermek ancak foreground ve background un sahibinin rızası ile olur. Foreground ve background dan nasıl faydalanılacağına ilişkin tüm koşullar konsorsiyum anlaşması ya da ayrı bir sözleşme ile belirlenmelidir. 5

6 2.5. Foreground un yayılımı (yayın dahil) Projenin her bir ortağı mümkün olan en kısa sürede edinilen bilginin yayılımını temin etmelidir (yayınlar veya websayfası aracılığıyla). Bu kurala geçerli bir neden olmadan uyulmadığı durumlarda, Komisyon foreground un yayılımı işini üstlenir. Bununla birlikte, edinilen bilginin korunması (fikri mülkiyet hakları yoluyla ya da ticari sır olarak) ile ilgili bir karar verilinceye kadar bilginin yayılımı durdurulabilir. Ticari sır olarak bilginin korunmasına karar verilirse, bu durumda edinilen bilgi hiç bir şekilde yayılamaz. Projenin diğer ortakları, bilginin yayılımı ile ilgili karardan en az 45 gün önce yazılı olarak, yayılıma ilişkin yeterli bilgileri de içerecek şekilde bilgilendirilmelidir. Bazı bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasından zarar göreceğini iddia eden ortaklar 30 gün içinde itiraz haklarını kullanabilirler. 7.Çerçeve Kuralları gereği, ticarileşecek ve sanayiye yönelik foreground un (yasal olarak henüz korunmayan) yayılımından önce Komisyon bilgilendirilmelidir. Komisyon a söz konusu bilgiyi kendi adına koruma fırsatının verilmesi açısından, bu bilgilendirmenin mutlaka yapılması gerekir Raporlama Foreground un yayılımına ilişkin olarak izlenecek yol Foreground un yayılımı ve kullanımına yönelik plan (bkz.7) çerçevesinde hazırlanan raporlarda ayrıntılı biçimde belirtilmelidir. Sonuç raporunun hazırlanmasından önce ya da sonra yayımlanan foreground a ilişkin yayınlarla ilgili olarak, yayımı takip eden 2 ay içinde Komisyon a bilgi verilmelidir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye proje raporlama rehberi nden ulaşılabilir Bilimsel Yayınların Yayıncıları ile İlişkiler Pek çok yayıncı ile bilimsel eserlerin yazarları arasında, eserin telif hakkını yayıncıya devretme anlaşması imzalanır. Bu anlaşmalar imzalanırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: - Bu tür devir sözleşmeleri sadece o bilimsel metni içerir. Bu devirler bilimsel metinde yer alan herhangi bir buluşu ya da diğer bilgiyi (matematiksel modeller vb) içermez. - Söz konusu devir sözleşmesinin esas konusunu bilimsel metne ilişkin telif haklarının devri oluşturur. Sözleşme, yazarın eserini yayımlama hakkını elinden almakla birlikte, bazı devir 3 6

7 sözleşmeleri eserde yapılacak değişikliklerin de devrini içerecek şekilde düzenlenebilir. Ayrıca, yayıncı ve yazar arasında söz konusu bilimsel metnin telif hakkının devrine ilişkin sözleşmenin varlığı, söz konusu bilimsel metinden herhangi bir kısım içermediği sürece, proje ile ilgili başka yayınların yapılmasına engel değildir. - Devir sözleşmesinin varlığı Komisyon u, gizli olmayan diğer proje çıktılarını yayımlamaktan (özellikle elektronik ortamda) alıkoymaz. - Üye devletler dahil, diğer pek çok ülkede, Avrupa Patent Anlaşması gereği, kamuya açık edilmiş bir buluşun patentini almak mümkün değildir. Bu nedenle, söz konusu bilimsel yayının henüz koruma altına alınmamış bir foreground u içerip içermediğine özellikle dikkat edilmelidir. - Bir bilimsel yayın yapılırken yazarlar, foreground un veya backround un sahibini ya da sahiplerini önceden bilgilendirerek onların da iznini almalıdır. Bunun nedeni, foreground la ilgili Komisyon ya da diğer ortaklar nezdinde özellikle koruma ve yaymaya ilişkin çözülmesi gereken hususların olması ihtimalidir. Ayrıca, her ortak kendi foreground unun sahibi olmakla birlikte, ortak yapılan çalışmalarda, diğer ortaklar birlikte yayın yapmak isteyebilirler. Yazarlar, devir sözleşmesinin, proje sözleşmesi ile çelişmediğini kontrol ederek, proje sözleşmesinin ilgili hükümleri konusunda yayıncıyı bilgilendirmelidir. 3.Erişim Hakkı (Access Rights) 3.1. Genel Kurallar Projenin yürütülmesi sırasında ortaklar, üzerlerine düşen görevleri yerine getirebilmek ve sorunsuz bir şekilde proje yürütmek için diğer ortağın kaynaklarına ve bilgi, know-how (yazılım, patent hakkı, çalışma metotları vs) değişimine ihtiyaç duymaktadır. Bu tür durumlar için proje kontratında yer alan erişim hakkı müessesesi kullanılmaktadır. Erişim hakkı, proje kontratında yer alır ve her bir ortağın sahip olduğu foreground ve background a erişimi sağlayan lisanslar ve kullanıcı hakları anlamına gelir. Fakat bu haklar asgari olarak sözleşmede düzenlenmiştir. Yapılacak anlaşmalarla ya da konsorsiyum anlaşmasına özel hükümler koyarak diğer ortaklara daha geniş ve elverişli erişim hakları sağlanabilir. Diğer bir ortağın foreground ve backgroundu na erişim hakkı, ancak bu bilgiye projenin yürütülmesi için gerçekten ihtiyaç duyulduğunun kanıtlanması ile mümkündür. Ortaklar konsorsiyum anlaşmasında ihtiyacın ne olduğunu çok iyi bir biçimde tanımlamalıdırlar. 7

8 Proje sözleşmesinde veya konsorsiyum anlaşmasında yer alan erişim hakkının kullanılması için ortağa yazılı bir başvuru yapılmalı ve hakkın kullanımına ilişkin özel bazı koşullar olacaksa bunlar da yazılı olarak bildirilmelidir. 3.2.Background a erişim hakkı Proje ortağının sahip olduğu kaynakların hangisinin background olduğunun belirlenmesinde aşağıdaki iki yöntem kullanılır: 1. Background un bazı elementlerinin ya da boyutlarının erişim hakkının dışında tutulması 2. Projede kullanılacak background un liste halinde belirtilmesi Birinci yöntemde, proje ortağı background un çoğuna erişim hakkı vermekle birlikte, background un bir parçasına, bazı elementlerine ya da bazı boyutlarına erişim hakkı vermeyebilir. Ör. Bir yazılıma erişim hakkı verilebilir fakat onun kaynak koduna erişim hakkı engellenebilir. Background a tam anlamıyla erişimin engellendiği durumlarda, erişim hakkını veren ortak, bu engellemenin gerçekten gerekli olduğunu ve projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel oluşturmayacağını kanıtlamak zorundadır. İkinci yöntemde ise hangi background un erişim hakkının konusu olacağı liste halinde sayılır. Fakat bu seçeneğin kullanılmasının bazı riskleri vardır. Yalnışlıkla ya da kasden projenin yürütülmesi için önemli olan background liste dışı kalabilir ve projenin technical annex gibi kısımları yeniden müzakere edilmek zorunda kalınabilir. Bu nedenle bu seçenek kullanılırken ortakların çok dikkatli olmaları gerekir. 3.3.Erişim hakkı altlisans (sub-license) verme hakkını da içerir mi? Kural olarak erişim hakkı sahibi 3.kişilere (konsorsiyum üyelerinin ana şirketleri ve iştirakleri de dahil) altlisans veremez.fakat, konsorsiyum üyelerinin yazılı olarak yapacakları bir sözleşmeye ya da konsorsiyum anlaşmasına aksi yönde bir hüküm konulması durumunda erişim hakkı çerçevesinde elde edilen lisanslar üçüncü kişileri de kapsayacak şekilde genişletilebilir. Erişim hakkı otomatik bir şekilde proje ortaklarının ana şirketleri ve iştiraklerini kapsamamakla birlikte, bazı koşulların varlığı durumunda iştirakler kullanım amaçlı erişim hakkından faydalanabilirler (kullanım amaçlı erişim için bkz:3.5). Örneğin, bir ortağın iştiraki, sahip olduğu foreground u kullanmak amacıyla, diğer ortağın foreground veya background una erişim hakkı isteyebilir. 8

9 Fakat iştirak, projenin tarafı değildir ve proje faaliyetlerinin hiçbirini üstlenmemiştir. Bu nedenle iştirakin sahip olduğu foreground, ancak bağlı olduğu ana şirketin (proje ortağı olan) transfer ettiği foreground olmalıdır. Ancak transfer yoluyla elde edilen foreground un kullanımı için, projedeki diğer ortakların foreground ve backgorund una erişim hakkı talep edilebilir. Öte yandan ortaklardan birisi için altlisans elde etmenin çok önemli olduğu farklı durumlar olabilir: Örneğin, büyük endüstriyel şirketler grubunun iştiraklerinden birisi araştırma işini yürütürken, diğer iştirakler de elde edilen bilgiden faydalanmaktadırlar. Erişim hakkının sadece araştırmayı yapmakla görevli iştirake verilmesi ve bilgiden faydalanan iştirake verilmemesi bazı sorunlar yaratabilir. Bu durumlarda iştirake verilecek erişim hakkı da (bir üst paragrafta açıklanan) yeterli olamayacağından daha elverişli alt lisans verme ya da doğrudan lisans verme yoluna gidilir. Alt lisans verme konusu, diğer ortakların, ortaklardan birinin foreground ve backgroundu na erişim hakkı elde ettiği durumlar için geçerlidir. Bu nedenle, her bir ortak, kendi iştiraklerine ya da 3.kişilere, sahip olduğu foreground ve background a erişim hakkı verebilir. Bunun tek istisnası aşağıda açıklanmış olan tam lisans verme durumudur Sadece ortaklardan birine ya da üçüncü kişilere münhasır erişim hakkı verilebilir mi? Ortaklar arasında anlaşma sağlanması koşuluyla, tüm ortakların erişim hakkı talebinde bulunmaktan vazgeçerek (to waive their right to request access rights), foreground ya da backround un sahibinin, projeye taraf olmayan üçüncü kişilere tam lisans (exclusive license) vermesi sağlanabilir. Ortaklar bu tür durumlarda, bütün erişim haklarından değil bir kısım haklarından feragat edebilecekleri gibi, feragatlerinin, sadece tam lisans vermenin hedeflediği konularla sınırlı olduğundan emin olmalıdırlar. Bir ortağın üçüncü kişilere, sahip olduğu background a erişim hakkı vermesi ( tam lisans vermek yoluyla), söz konusu ortağın sahip olduğu background u diğer ortaklara açmak yükümlülüğüyle çelişebilir. Bu nedenle, background a tam lisans yoluyla erişim hakkı verilirken mutlaka diğer ortaklardan izin alınmalıdır. Erişim hakkından feragat etmek seçeneğinin kullanılmaması durumunda, ortaklardan biri üçüncü kişilere yine lisans verebilir(quasi-exclusive license). Fakat diğer ortakların bu yeni lisansa erişim hakkı talep etmeleri her zaman mümkündür. Erişim hakkına diğer ortakların ya da Komisyon un itirazının mümkün olup olmadığı ve bunun koşulları 4. sayfadaki tabloda özetlenmiştir. 9

10 3.5. Erişim Hakkının Koşulları: Gayrimaddi hak bedellerinden (Royalty) muafiyet ya da adil ve uygun (fair and reasonable) başka ödeme koşulların oluşturulması. Gayrimaddi hak bedelinden muaf olunması durumunda erişim hakkı bahşedilen ortak, foreground ya da backgorund a hiç bir bedel ödemeksizin erişebilir. Adil ve uygun koşullardan kasıt, piyasa koşulları altında belirlenen bir bedel karşılığında erişim hakkından yararlanmaktır. Ortaklardan birisi diğerinin background ya da foreground una, projede belirtilen görevlerini yerine getirmek amacıyla erişim hakkı isteyebilir. Background a erişim, aksi sözleşmede kararlaştırlmadığı sürece, gayrimaddi hak bedelinden muaftır. Foreground a erişim ise her zaman gayrimaddi hak bedelinden muaf olmak zorundadır. Background ve foreground a kullanım amaçlı erişim de mümkündür. Fakat kullanım amaçlı erişim hakkı ancak, projenin çıktısı olan foreground u kullanmak amacıyla (daha ileri düzeyde araştırma ihtiyacı ya da faydalanma amaçlı) talep edilebilir. Bu talep, proje süresince ve projenin bitimini takip eden bir yıl içinde yapılabilir. Ortaklar daha kısa ya da uzun talep süreleri belirleyebilirler. Kullanım amaçlı erişim hakkı gayrimaddi hak bedelinden muaf olabileceği gibi uygun ve adil bir bedel ödenmek yoluyla da elde edilebilir. Bu iki seçeneğin kombinasyonu da geçerlidir. Projeyi Yürütmek için Faydalanma ve daha ileri amaçlı Background a erişim hakları Foreground a erişim hakları Proje kontratı imzalanmadan Gayrimaddi hak bedelinden önce aksi kararlaştırılmadıkça muaf gayrimaddi hak bedelinden muaf Not: Özel gruplar yararına araştırma faaliyetlerinde bulunanların background una erişim her zaman gayrimaddi hak bedelinden muaftır. Gayrimaddi hak bedelinden muaf ya da üzerinde anlaşılmış, adil Not: Özel gruplar yararına araştırma faaliyetlerinde ve uygun koşullarda Not: Daha ileri araştırma faaliyetleri için özel gruplar 10

11 araştırma amacıyla bulunanların background una erişim hakkının koşulları proje kontratı imzalanmadan önce belirlenmelidir. yararına araştırma faaliyetlerinde bulunanlara erişim hakkı sağlanabilir. 4.ERC (European Resarch Council) tarafından yönetilen projeler ve Marie-Curie Projelerinde fikri mülkiyet hakları ERC tarafından fonlanan projelerde Fikri Mülkiyet konusu, ERC Grant Agreement adı verilen sözleşme ve 7.Çerçeve Programına katılımı düzenleyen 1906/2006 sayılı Konsey tüzüğü (Rules for Participation) çerçevesinde düzenlenmektedir. ERC kontratında fikri mülkiyetle ilgili olarak yer alan hükümler diğer 7.Çerçeve program projeleriyle çok büyük oranda benzerlik addetmektedir. Bununla birlikte erişim hakkını elde etmenin koşulları ile ilgili olarak çok küçük farklılıklar vardır: Projelerin yürütülmesi sırasında gerekli olan foreground ve background a erişim hakkı gayrimaddi hak bedelinden muaftır. Ayrıca kullanım amaçlı erişim hakkı, daha ileri düzey araştırmalar için kullanılmak isteniyorsa bu tür erişim hakkı da gayrimaddi hak bedelinden muaftır. Background ve foreground a daha ileri düzey araştırmalar dışında başka amaçlarla erişilmek isteniyorsa, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça gayrimaddi hak bedelin ödenmez. Marie Curie projelerinde geçerli olan fikri mülkiyet kuralları, diğer 7.Çerçeve projelerinde geçerli olan kurallarla hemen hemen aynıdır. 5.Özel Gruplar Yararına Eylemler Bu tür eylemler KOBİ ler, KOBİ Birlikleri ve Sivil Toplum Örgütlerine yönelik eylemleri içerir. Bu tür eylemlerden faydalanan KOBİ ler, KOBİ Birlikleri ve Sivil Toplum Örgütleri eylemden faydalanan özel grup olarak adlandırılır. Özel grupların katıldığı projeler sonucu elde edilen foreground özel grubun üyeleri tarafından ortak olarak sahiplenilir (Joint ownership regime). Bu sahiplenmenin tüm koşulları ortaklar arasında bir sözleşme aracılığıyla ya da konsorsiyum anlaşmasına eklenmek suretiyle belirlenir. Bu tür bir anlaşmanın olmaması durumunda ortaklar arasında elde edilen bilgiye müşterek mülkiyet yoluyla malik olunduğu varsayılır (the default joint ownership regime). Foreground a müşterek bir biçimde malik olmanın kararlaştırılmadığı durumlarda, özel grubun projede edinilen bilgiyi kullanmak ve yaymak amacıyla her türlü erişim hakkı sağlanmalıdır. Özel gruplar yararına 11

12 araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunanlar (RTD Performers) projenin yürütülmesi için gerekli background a erişim hakkını gayrimaddi hak bedelinden muaf bir şekilde (erişim hakkının daha adil ve uygun koşullarda verilmesi kararlaştırılmadığı sürece) özel gruplara sağlamak zorundadırlar. KOBİ Birlikleri ve Sivil Toplum Örgütleri elde edilen erişim hakkını, alt lisans vermek suretiyle, başka bir üye devlette ya da asosye ülkede bulunan üyelerine genişletebilirler. Bu tür örgütler ve birlikler genelde foreground u kendileri kullanmadığından, faydalanma amaçlı olarak alt-lisans vermek yoluna gitmektedirler. Aşağıdaki tablo özel gruplar yararına eylemlere uygulanan erişim hakkının kullanımına ilişkin koşulları özet halinde vermektedir. Projeyi Yürütmek için Faydalanma ve daha ileri amaçlı araştırma amacıyla Background a erişim hakları Foreground a erişim hakları Proje kontratı imzalanmadan Gayrimaddi hak bedelinden önce aksi kararlaştırılmadıkça muaf gayrimaddi hak bedelinden muaf Not: Özel gruplar yararına araştırma faaliyetlerinde bulunanların background una erişim her zaman gayrimaddi hak bedelinden muaftır. Gayrimaddi hak bedelinden muaf ya da üzerinde anlaşılmış, adil ve uygun koşullarda Not: Özel gruplar yararına araştırma faaliyetlerinde bulunanların background una erişim hakkının koşulları proje kontratı imzalanmadan önce belirlenmelidir. Not: Daha ileri araştırma faaliyetleri için özel gruplar yararına araştırma faaliyetlerinde bulunanlara erişim hakkı sağlanabilir. 6. Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Maliyetlerin Uygunluğu 12

13 Fikri mülkiyetin korunması, yayılımı ve yönetiminden doğan maliyetler projenin diğer maliyetler kalemiyle ilgilidir. Projelere Komisyon katkısı doğrudan ve dolaylı maliyetlerin toplamından oluştuğundan, diğer maliyetler kaleminde gösterilen fikri mülkiyete ilişkin maliyetler de Komisyon tarafından karşılanır. Projeye taraf olmayan 3.kişilere ödenecek gayrimaddi hak bedelleri, projenin yürütülmesi için gerekli bir lisans için ödeniyorsa, Komisyon tarafından karşılanabilecek uygun bir maliyettir. Fakat bazı koşullarda bu tür maliyetler uygun maliyetler olarak görülmeyebilir.: Örneğin tam lisans (exclusive license) alma ile ilgili bedel, bu tür bir lisans almanın projenin yürütülmesi için gerçekten gerekli olduğunun kanıtlanamaması durumunda uygun maliyet değildir. Projenin başlamasından önce imzalanmış lisans sözleşmelerinden doğan lisans ücretlerinin ancak belli bir kısmı (partial eligibility) proje için uygun maliyet olarak kabul edilebilir. Diğer proje ortakları tarafından verilen erişim hakları için ödenecek gayrimaddi hak bedelleri, ancak belli bir oranla sınırlı olmak ve proje başlamadan önce elde edilmiş bir erişim hakkıyla sınırlı olmak koşuluyla proje için uygun maliyettir. Proje başladıktan sonra verilen erişim hakları için ödenecek gayrimaddi hak bedelinin uygun bir maliyet olup olmadığı her durumun özgül koşulları dikkate alınarak değerlendirilir. 7. Foreground un kullanımına ve yayılımına yönelik plan Çerçeve Program projelerinin ana hedeflerinden birisi elde edilen bilginin kullanımını ve yayılımını sağlamaktır. Fikri mülkiyet ve ilgili konuların proje önerisi hazırlanırken ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Bilindiği üzere İşbirliği ve Kapasiteler alanında sunulan projelerde, proje sonuçlarının potansiyel etkisi, kullanımı ve yayılımı konusunda hazırlanmış ayrıntılı bir planın varlığı çok büyük önem arzetmektedir. Hazırlanan plan, proje kontratında technical annex olarak isimlendirilen kısımda yer alır. Bu plan, proje sonuçlarının en iyi nasıl yayılacağı ve bu sonuçlardan en iyi nasıl faydalanılacağı ile fikri mülkiyet haklarının yönetimi gibi hususları kapsamalıdır. Proje sözleşmesi, proje bitiminde bu planın uygulamasına ilişkin bir raporun Komisyon a sunulmasını şart koşmaktadır. 8.Patent Araştırmaları Çerçeve program proje önerileri, bilimsel ve teknik açıdan mükemmel olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Bu ölçütün çok önemli bir boyutunu projelerin yenilikçi bir doğasının (innovative nature) olması oluşturmaktadır. Projelerin, konuları bakımından yenilikçi bir özünün olduğunu sergilemenin 13

14 yollarından birisi o alanda daha önce kamuya açıklanmış olan tüm bilgilerin araştırılması ve açığa çıkarılmasıdır (the state of art). Bilimsel literatürün taranması ve patent veri tabanlarının incelenmesi yoluyla proje konusunu alanında birikmiş olan tüm bilgiye erişmek mümkündür. Avrupa Patent Ofisi tarafından yönetilen dahil pek çok başka veri tabanı (Ulusal Patent Ofisleri nin ya da başka kütüphane, özel operatörlerin veri tabanları ) aracılığıyla istenilen bilgiye erişmek mümkündür. Bu araştırmanın maliyeti çok yüksek değildir (2000 dan daha az). Ayrıca, bu maliyetler diğer ortaklarla da paylaşılabilir. Öte yandan patent araştırmaları sadece proje konusu ile ilgili alanlardaki tüm bilgiye erişmekle sonuçlanmaz. Bu araştırmalar hali hazırda 3. Kişiler tarafından kullanılan patentleri ve patent başvurularını da gösterir. Bu nedenle, projenin başlamasından önce ya da proje süresince, projenin elde etmeyi hedeflediği sonuçlarla ilgili olan bir patentin varlığını araştırmak, daha sonra 3.kişilerle her hangi bir çıkar çatışmasına düşmemek açısından önemlidir. 9. Proje isimleri, kısaltmaları ve logoları Proje ortakları, proje konusu ile ilgili alanda, 3.kişilerin ürettiği mal ve hizmetler için kullanılan ticari markalarla aynı isim/kısaltma/logoyu taşıyan mal ve hizmet olup olmadığını dikkate almak zorundadırlar. Bu tür durumlarda ortaklar, ulusal patent ofisleri ya da ticari markalarla ilgilenen kurumların veri tabanlarından ayrıntılı bir araştırma yapmalıdırlar. OHIM in sayfasından bu amaçla hızlı bir tarama yapılabilir. 4 Öte yandan, bir ortak ya da onun çalışanı ya da alt yüklenicisi proje adını, logosunu ya da kısaltmasını kendi hesabına koruma altına alırken, diğer ortakların bunu yapmasını engelleyebilir. Bu nedenle, projenin herhangi bir aşamasında ortaklar, proje adı, logosu ve kısaltmasının çok yüksek bir ticari değeri olacağını farkederlerse, bu isimleri ticari marka olarak tescil ettirmelidirler. Bu tür durumlarda, ortaklar projenin sona ermesinden sonraki süreç de dahil, ticari markaların, markanın asıl sahibi dışında nasıl kullanılacağını da aralarında kararlaştırmalıdır. Logolar söz konusu olduğunda, AB ambleminin kullanımı ile ilgili dikkate alınması gereken ilave bir kaç husus daha vardır: AB amblemi Sinai Mülkiyetin Korunmasına Yönelik Paris Sözleşmesi nin 6.maddesi gereği korunmaktadır. Bu amblemin kullanılması ancak AB ile yapılan bir ön anlaşma ile mümkün olabilir. AB amblemi ticari marka olarak tescil ettirilemez. Amblemin kullanılması durumunda, her zaman proje 4 Office of Harmonization of the Internal Market (Trademarks and Designs)-http://oami.europa.eu 14

15 ortaklarının amblem ve ticari markalarından ayrı olarak kullanılması gerekir. Proje bittikten sonra amblemin kullanılmasına son verilmelidir. 10. Projenin Sona Ermesi ve Fikri Mülkiyet Hakları Bazı durumlarda proje bitmiş olmasına rağmen, fikri mülkiyetle ilgili bazı hükümler (gizlilik ve erişim hakları ile ilgili hükümler, patent başvuruları dahil, elde edilen bilginin korunması ve yayılımı ile ilgili hükümler vb. ) yürürlükte kalmaya devam edebilir. Sözleşme hükümleri ancak belirli bir süre hüküm ifade ettiği için, ortaklar özellikle, foreground un ve fikri mülkiyet haklarının yönetimi gibi konuları ele alan sözleşme sonrası dönemi de aralarında kararlaştırmalıdırlar. Özellikle mükemmelliyet ağları (Network of Excellence) ile ilgili projelerdeki bazı ortak eylemler, proje bitiminden sonraki dönemde de ortakların katılımını gerektiren türdendir. Sözleşme sonrası dönemde, fikri mülkiyetin nasıl yönetileceği konusu konsorsiyum anlaşmasında ayrıntılı bir biçimde belirtilmelidir. 11. Fikri Mülkiyetle İlgili Faydalı Kaynaklar Proje Sözleşmesi ( EC Grant Agreement) ile ilgili önemli web sayfası (http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grantagreement_en.html); Konsorsiyum Anlaşması için (ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf); FP7 Helpdesk (http://ec.europa.eu/research/enquiries). the Commission Recommendation adopted on 10 April 2008 (Üniversitelerde ve kamu araştırma kurumlarında fikri mülkiyetin yönetimi ve bilgi transferi konularını düzenleyen döküman) (http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf) the innovaccess project (www.innovaccess.eu), the EUROPEAN PATENT OFFICE, the National Patent Offices, the World Intellectual Property Organization (WIPO), (KOBİ ler için faydalı bilgiler içermektedir) the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) özellikle Guidelines for the licensing of genetic inventions dökümanına bakılabilir. The China IPR SME Helpdesk (www.china-iprhelpdesk.eu). 15

2. Proje Kontratı (Grant Agreement) ve Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement)

2. Proje Kontratı (Grant Agreement) ve Konsorsiyum Anlaşması (Consortium Agreement) 7. ÇERÇEVE PROGRAMINDA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 1. Giriş Bu döküman, AB 7.Çerçeve Programı kapsamında fonlanan projelerde fikri mülkiyet haklarının nasıl uygulanacağı konusunu gözden geçirmektedir. Aşağıdaki

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

Lisanslama Parametreleri. ÜSİMP Eğitimi

Lisanslama Parametreleri. ÜSİMP Eğitimi Lisanslama Parametreleri ÜSİMP Eğitimi 01.05.2014 Mustafa Çakır Fikri Mülkiyet Hakları Birim Yöneticisi @mustackr Endüstri Mühendisi Patent Vekili Teknoloji Transfer Uzmanı EU IPR Helpdesk Ambassador Enerji

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi çalışanlarının yaptığı

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ

ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞVURU ve SÖZLEŞME MÜZAKERE PROSEDÜRÜ Sayfa : 1 / 4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Koç Üniversitesi nde üniversite dışı kaynaklarından desteklenen araştırma projeleri geliştirme sürecini tanımlamak, proje başvuru ve sözleşme müzakere sürecini

Detaylı

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir.

Madrid Protokolüne göre başvuru sistemi, 6769 sayılı Kanunun içinde düzenlenmiştir. 1.MARKA Uluslararası Marka Tescil İşlemleri Markalar, Paris Sözleşmesinin temel ilkelerinden olan ülkesellik prensibi gereği, yalnızca tescil edildikleri ülkelerde geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü

FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ. Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü FİKRİ MÜLKİYET YÖNETİMİ Doç. Dr. N. Ayşe ODMAN BOZTOSUN Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Mevcut Düzen Patent Kararnamesi, m. 41: Öğretim elemanlarının buluşları için patent başvurusu yapma (veya

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

REKTÖRLÜK E BAĞLI BİRİMLER: PROJE DESTEK OFİSİ PDO Stratejİ Gelİştİrme Daİre BaşkanlIĞI Muhasebe BİRİMİ TÜBİTAK ve AB PROJE OFİSİ TAB PROJE OFİSİ

REKTÖRLÜK E BAĞLI BİRİMLER: PROJE DESTEK OFİSİ PDO Stratejİ Gelİştİrme Daİre BaşkanlIĞI Muhasebe BİRİMİ TÜBİTAK ve AB PROJE OFİSİ TAB PROJE OFİSİ Araştırmalar Koordinatörlüğü Proje Destek Ofisi Ankara, Mart 2011 REKTÖRLÜK E BAĞLI BİRİMLER: PROJE DESTEK OFİSİ PDO Stratejİ Gelİştİrme Daİre BaşkanlIĞI Muhasebe BİRİMİ TÜBİTAK ve AB PROJE OFİSİ TAB PROJE

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Fikri Mülkiyet ve Genetik Kaynaklar, Geleneksel Bilgi ve Kültürel Anlatımlar Hükümetler arası Komitesi nin 26. Oturumu

Detaylı

Bilgi Notu Horizon 2020 de Fikri Haklar Yönetimi: projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşaması

Bilgi Notu Horizon 2020 de Fikri Haklar Yönetimi: projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşaması European IPR Helpdesk Bilgi Notu Horizon 2020 de Fikri Haklar Yönetimi: projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşaması European IPR Helpdesk, Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı (EASME) tarafından yönetilmekte

Detaylı

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri

X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri X. KOBİ ZİRVESİ Kobiler İçin Fırsat Yaratan Çözüm Önerileri Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları / Patent-İşlevi-Önemi / Patent Teşvikleri / Patent Kanunu / BTYK Kararı Çalışmaları Mehmet Nurşad SÖZER, Patent

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

EK III. Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014

EK III. Hayatboyu Öğrenme Programı. Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014 EK III Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Yoğun Dil Kursu Düzenleyen Kurumlar için Rehber* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/2014 *Bu Rehber Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından

Detaylı

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları

Patent Ön Araştırmaları ve Yenilik Araştırmaları NEDEN PATENT? Özgün fikirlerin korunması Zihni yaratının ödüllendirilmesi Rekabet gücü Ticari kazanç (Lisans&Devir) Teknolojiye katkı Ekonomiye Katkı PATENT NEDEN ÖNEMLİDİR? Patent önemli bir istihbarat

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TEKNOKENT ŞİRKETLERİ İÇİN FİKRİ SINAİ HAKLAR BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Nihan Ertüzün Gökcan Patent ve Marka Vekili Ankara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi FİKRİ HAKLARIN TANIMI Fikir ürünlerini oluşturan

Detaylı

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları

Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları Telif Hakları ve Lisans Anlaşmaları BBY 166 - Bilimsel İletişim Dr. Gülten ALIR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü galir@ybu.edu.tr Plan Telif Hakları Yasal Düzenlemeler Bilimsel

Detaylı

---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- PATENT NEDİR? BULUŞLARIN PATENT İLE KORUNMASININ AMAÇLARI PATENT TESCİLİ İÇİN GEREKLİ KRİTERLER İNCELEMELİ/İNCELEMESİZ PATENT PATENT

Detaylı

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ

FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ FİKRİ SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), aşağıda belirtilen taraflar arasında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, 1.1.

Detaylı

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları

Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Yazılımlar için Fikri Mülkiyet Hakları Bilgisayar Uygulamalı Buluşların Patentlenebilirliği Konulu konferans Eva Hopper ve Edoardo Pastore Patent uzmanları, Cluster Computers Avrupa Patent Ofisi Ankara,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. Barış Baraz

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. Barış Baraz Çok Uluslu İşletmeler Doç.Dr. Barış Baraz 1. İhracat 2. Ortaklıklar 3. Doğrudan Yabancı Yatırım 1. İhracat Dolaylı İhracat: Kolay. Başlangıçta öğrenme amaçlı. Uzmanlık gerektirmiyor. Yönetim emri veriyor.

Detaylı

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU

07- FĐKRĐ MÜLKĐYET HUKUKU ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Adı 07.0007.1.01 WIPO Telif Hakları Andlaşmasına

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı

AB 7. Çerçeve Programı AB 7. Çerçeve Programı Burcu GÖĞÜŞ DOĞAN AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı AB 7.Çerçeve Programı (2007-2013) AB 7.Çerçeve Programı Yapısı-Özel Programlar UKO Faaliyetleri Türkiye

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SEKTÖR DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SEKTÖR DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SEKTÖR DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ

PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ PATENT MALİYETLERİ ve TEŞVİK SİSTEMLERİ 09 Kasım 2008 TPE - Ankara Mehmet Nurşad SÖZER Patent Uzmanı mehmet.sozer@tpe.gov.tr PATENT MALİYETLERİ Patent Maliyetleri Ulusal Patentler Faydalı Model İncelemesiz

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 4. PATENT BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. PATENT BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ

Detaylı

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5

Patent Başvuru Kılavuzu. Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 İÇERİK Patent/Faydalı Model Nedir?...2 Patent Başvuru Süreci 4 Faydalı Model Başvuru Süreci..5 Patent Veritabanları 5 Mersin TTO Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Koordinatörlüğü Çalışma Esasları..6

Detaylı

Buluş Bildirimi ve Değerlendirme Prosedürü

Buluş Bildirimi ve Değerlendirme Prosedürü Buluş Bildirimi ve Değerlendirme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2016 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Zeynep Elif CANSAP Patent Uzmanı Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel

Detaylı

Teknoloji Lisanslama Prosedürü

Teknoloji Lisanslama Prosedürü Teknoloji Lisanslama Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2016 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Zeynep Elif CANSAP Patent Uzmanı Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter

Detaylı

ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK PROJELERDE UYGULANACAK FĐKRĐ ŞUBAT-2009

ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK PROJELERDE UYGULANACAK FĐKRĐ ŞUBAT-2009 PROJE TEŞVĐK VE DESTEKLEME ESASLARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK UYARINCA DESTEKLENEN PROJELERDE UYGULANACAK FĐKRĐ HAKLAR ESASLARI ŞUBAT-2009 1001 Projelerinde Fikri Mülkiyet Hakları Projelerde ortaya çıkan fikri

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ KARAR TARİHİ : 04.02.2016 KARAR NO : 2016/26 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TİCARİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI «VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN FİKRİ MÜLKİYETİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ SORUNLARI»

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TİCARİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI «VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN FİKRİ MÜLKİYETİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ SORUNLARI» FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TİCARİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI «VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN FİKRİ MÜLKİYETİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ SORUNLARI» 19.10.2016 AJANDA 1- VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE TİCARİ GELİRİN ELDE EDİLMESİNE

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası

Ortak Arama YöntemleriY. Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Ortak Arama YöntemleriY Aslı Vural TÜBĐTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Enerji ve Çevre Ulusal Đrtibat Noktası Đçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UĐN Ağları

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Sevgi SUÇİN Uzman Ankara, 11 Aralık 2014 Proje Döngüsü Seçilen projeler Bilgi Güncelleme Formu Sözleşme İlk Ödeme Ara rapor İkinci Ödeme Final Rapor Son Ödeme Genel Hatırlatmalar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr İÇERİK Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hukuku Fikri Mülkiyet Hukukunun Temel İlkeleri Fikri Mülkiyet Sisteminin Ana Unsurları Tarihçe

Detaylı

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK

PATENT DESTEKLERİ. 24 Aralık Kerem ÇEVİK PATENT DESTEKLERİ 24 Aralık 2015 Kerem ÇEVİK İncelemeli Patent Maliyetleri 2 Kerem Çevik 2. Yıl 190 TL 3. Yıl 200 TL 4. Yıl 245 TL 20. Yıl 1755 TL TPE Patent Başvuru Araştırma Raporu Yayın İnceleme Raporu

Detaylı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı

Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler. Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Uluslararası Rekabette Fikri Mülkiyetin Önemi: Türkiye'de yaşanan gelişmeler Prof. Dr. Habip ASAN, TPE Başkanı Sunum içeriği: 1. SM-Ekonomi ilişkisi 2. 2023 Hedeflerinin SM Boyutu ile irdelenmesi 3.Daha

Detaylı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı

USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı USİMP Fikri Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı Yürürlükteki Yasal Mevzuat Açısından Ticarileştirme Süreçlerindeki Güçlükler M. Kaan DERİCİOĞLU Ankara Patent Bürosu 19 Ekim 2016 2 Yürürlükteki

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ PATENT HAKLARI PAYLAŞIM YÖNERGESİ Senato: 08 Mayıs 2012 / 302-4 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Marmara Üniversitesi çalışanlarının

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ

MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ MÜLKİYET, FİKRİ MÜLKİYET, PATENT VE AVRUPA PATENTİ Genel Mehmet Akif HAKAN * Mülkiyeti, kişiye kanunların öngördüğü sınırlar içinde, sahibi olduğu maldan ve malın hukuki ve doğal ürünlerinden yararlanma

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

Avrupa Birliği. Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Avrupa Birliği. Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programına Katılım Betül MACĐT KOBĐ Etkinlikleri / EUREKA Proje Sorumlusu AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi AVRUPA BĐRLĐĞĐ PROJE TEKLĐFĐNĐN HAZIRLANMASI LĐZBON STRATEJĐSĐ

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ YÖNERGESİ* Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde kadrolu öğretim üyesi ve idari personelin özel sektör

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.11.2012 Karar No : 2012/DK-13/557 Gündem Konusu : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü İmkânlarından Yararlanılabilmesi için Usul ve Esaslar

Detaylı

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ

PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ PATENTLER YAZILIM PATENTLERİ Ümit Yerli Patent Vekili Program Süre: 120 DK Fikri haklar Patent, kriterler, sağladığı haklar. Telif Tarifname, örnek başvurular Başvuru süreci, yurt dışında patent tescili

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ TALİMATI

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ GİRİŞİMCİLİK VE KULUÇKA BİRİMİ TALİMATI Sayfa 1 / 5 AMAÇ Bu talimat İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Tranfer Ofisi nin (İZÜ TTO) Girişimcilik ve Kuluçka Birimi; proje başvuru dosyalarının hazırlanması, geliştirilmesi sonrası destek

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI

SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 11.09.2009 12:23:50 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI SANAYİ TEZLERİ SAN-TEZ PROGRAMI 1 Page 1 of 29 11.09.2009 12:23:51 MÜZCE AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR 2 Page 2 of 29 11.09.2009 12:23:51

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ TRANSFER OFİSİ (ODTÜ-BTO) SANAYİ İÇİN DESTEK HİZMETLERİ www.bto.odtu.edu.tr www.odtuteknokent.com.tr ODTÜ-BTO NUN AMACI NEDİR? ODTÜ-BTO, ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK (UBED) İLKELERİ MADDE 1) AMAÇ VE DAYANAK 1.1. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik-niceliğini arttırmak, Ankara Üniversitesi aidiyet bilincini güçlendirmek

Detaylı

Verilecek ödül miktarının belirlenmesinde aşağıdaki oranlar uygulanır:

Verilecek ödül miktarının belirlenmesinde aşağıdaki oranlar uygulanır: 04 YILINDA ULUSLARARASI ALANDA GAZİ ÜNİVERSİTESİ NİN ADINI DUYURAN YAYIN, ATIF, KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ, EDİTÖRLÜKLERİ ve PATENT/ENDÜSTRİYEL TASARIM/PROJEYİ TEŞVİK ADIYLA VERİLECEK ÖDÜLLERE BAŞVURU ESASLARI

Detaylı

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL

PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL PATENT VE MARKA VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE DAVRANIŞ KURALLARI (ETİK KURALLAR) 28 ŞUBAT 2011 13:30 17:30 İSTANBUL 1 Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı GENEL OLARAK ETİK Etik, insanlar için neyin

Detaylı

Horizon 2020 de Fikri Haklar Yönetimi: başvuruya hazırlık aşaması

Horizon 2020 de Fikri Haklar Yönetimi: başvuruya hazırlık aşaması European IPR Helpdesk Bilgi Notu Horizon 2020 de Fikri Haklar Yönetimi: başvuruya hazırlık aşaması European IPR Helpdesk, Avrupa Komisyonu KOBİ Ajansı (EASME) tarafından yönetilmekte ve Avrupa Komisyonu

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB)

T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) T Ü B İ T A K TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 2014 YILI ÇAĞRI DUYURUSU Üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006

PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ. Türkiye ve Dünyada Pantent KAK Mustafa Oğuzkan. 20 Aralık 2006 PGlobal KISA ARAŞTIRMA KAĞITLARI DĐZĐSĐ KAK061201 Türkiye ve Dünyada Pantent Mustafa Oğuzkan 20 Aralık 2006 Özet Bu çalışmada Türkiye nin patent başvuruları ve kabulleri açısından diğer ülkelerle karşılaştırılmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Fikri Mülki Sınai Hakları, Konsorsiyum Anlaşması, Sözleşme, Uyuşmazlık.

Anahtar Sözcükler: Fikri Mülki Sınai Hakları, Konsorsiyum Anlaşması, Sözleşme, Uyuşmazlık. Ortaklı Ar-Ge Projelerinde Fikri Mülki Sınai Haklar Üzerine Bir İnceleme Arzu Erol 1 1 FMV Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul arzu.erol@isik.edu.tr, Özet: Birden

Detaylı

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ortak Arama YöntemleriY. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ortak Arama YöntemleriY TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi İçerik Katılım Kuralları Ortak Arama Yöntemleri Ağlar CORDIS UİN Ağları 7.ÇP Web sayfası- Profil Araştırmacı Kataloğu Diğer

Detaylı

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA

SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA SINA-İ MÜLKİYET HAKLARINDAN PATENT VE ULUSAL TESCİL SİSTEMİ 25 HAZİRAN 2014 - ADANA Patent nedir? Patent, tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Buluş

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ

MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ MSİ 2050 FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİ Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ MÜLKİYET SİSTEMİNİN ANA UNSURLARI Ekonomide verimliliği arttırmak için yenilikçi politikalar

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI. Ebru İMAMOĞLU. Ekim 2014 TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNE KATILIMI ÖZENDİRMEYE YÖNELİK DESTEK VE ÖDÜL PROGRAMLARI Ebru İMAMOĞLU Ekim 2014 Temel Hedefler Temel hedef, H2020 geri dönüş oranı ve başarı yüzdesini artırmak! Katılım

Detaylı

T Ü B İ T A K 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU 2013

T Ü B İ T A K 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU 2013 T Ü B İ T A K 1513 TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI ÇAĞRI DUYURUSU 2013 Üniversite-Sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması,

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ 28/12/2012 Teknoloji Transfer Ofisi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz?

AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? AB 7.Çerçeve Programı Projelere Nasıl Dahil Olabilirsiniz? K. Melike SEVİMLİ TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sağlık Ulusal İrtibat Noktası İÇERİK Projedeki durumunuzu belirlemek

Detaylı

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI

TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI TÜRKİYE DE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI Girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esaslar 30/12/2012 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ) ile Türkiye de hukuki

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Bu yönergenin amacı, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin (KOÜ TTO),

Detaylı

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI KOSGEB AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI / Mart.2016 KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Destek Programı Başvuru Şartları Proje programına, KOBİ ölçeğindeki işletmeler ile GİRİŞİMCİ statüsünde olan gerçek kişiler

Detaylı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci ve Hakemlik Projelerin Değerlendirilmesi Değerlendirme sürecinin en kritik kısımlarında bağımsız ve yüksek kaliteli uzmanlar rol alır. Her yıl 4500-5000

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU TELİF VE YAPIMCI HAKLARINI KORUMADA ESAS VE USULLER TÜZÜĞÜ (04.03.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 118 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI

Detaylı

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİMİ ARÇELİK A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu Başkanlığı MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu Başkanlığı MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 06/0/05-756 *BE8V33YV5* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu Başkanlığı Sayı : 033659-08.04- Konu : Bilim, Sanat, Hizmet ve Teşvik Ödülleri MİMARLIK

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi

Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler. Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Ulusal Destekler ve AB Çerçeve Programları nda KOBİ ler Betül MACİT TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Yenilik nedir? Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif),

Detaylı