TEKTONİK HAREKETLERİN BELİRLENMESİNDE GPS KULLANIMI. Hazırlayan: Öğr.Grv. İbrahim Tiryakioğlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKTONİK HAREKETLERİN BELİRLENMESİNDE GPS KULLANIMI. Hazırlayan: Öğr.Grv. İbrahim Tiryakioğlu"

Transkript

1 TEKTONİK HAREKETLERİN BELİRLENMESİNDE GPS KULLANIMI Hazırlayan: Öğr.Grv. İbrahim Tiryakioğlu 2 1

2 İÇİNDEKİLER Giriş Tektonik Hareket Nedir Tektonik Hareketlerin Oluşum Sebebi Tektonik Hareketleri Belirleme Yöntemleri Ağ Yapılarının İncelenmesi GPS İle Tektonik Hareket Belirlenmesi Neden GPS Kosismik Deformasyonların Belirlenmesi Post Sismik Deformasyonlar Belirlenmesi İntersismik Deformasyonlar Belirlenmesi Dikkat Edilecek Hususlar Örnek Uygulama

3 Giriş GPS in kabuk hareketlerinin belirlenmesi amacına dönük olarak kullanımı günümüzde dünyada çok yaygınlaşmıştır (Chan, 2002, Hutton, 2000, Mao 1998, Zhang, 1996). Uygulamada levhaların hepsini temsil edebilecek GPS noktalarından oluşan ağların yardımıyla lokal hareketlerin belirlenmesi yoluna gidilmektedir. Bunun için öncelikle yer yüzeyine yayılmış olan ve koordinatları çok uzun süren gözlemlerden sonra yüksek doğrulukla bilinen noktalardan faydalanılmaktadır.

4 Tektonik Hareket Depremler ve yanardağ etkinlikleri gibi jeolojik olayları inceleyen yerbilimciler, bu olayların nedenleri ve oluşum mekanizmaları ile ilgili çok çeşitli varsayım ve kuramlar ortaya atmışlardır. 19 uncu yüzyılın başından bu yana sayıları oldukça kabarık olan varsayım ve kuramlardan bugün hemen hemen tüm yerbilimciler tarafından benimsenen kuram Levha Tektoniği kuramıdır.

5 Levha Tektoniği Levha tektoniğini anlamak için Dünyamızın yapısının iyi bilinmesi gerekmektedir. Astenosfer, Dünya'nın çekirdeğinden aldığı ısı nedeniyle konveksiyon akımı benzeri bir hareket yapmaktadır. Bu konveksiyon akımları üstteki Litosferin farklı yönlere sürüklenmesine neden olur. Astenosferin santimetre mertebesindeki hareketleri sonucunda Litosfer birbirine göre hareket eden çeşitli boyutlardaki parçalara ayrılmıştır. Bu litosfer parçalarına Levha, bunların hareketini inceleyen bilim dalına da Levha Tektoniği adı verilir.

6 Levha Tektoniği Dünya tarihi boyunca tektonik hareketler hep karmaşık bulunmuştur. Yeryüzünü ölçme bilgisi, levhaların incelenmesi üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Buna göre, levha ve fay hareketleri yüzünden Litosfer parçalarında deformasyon meydana gelmektedir. Bu deformasyon sonucunda levha ve fayların iki taraflarındaki noktalar birbirine göre hareket etmekte, hatta bu hareketin miktarı yıllık 100 mm ye kadar çıkabilmektedir (Herring, 1999).

7 Levha Tektoniği Yerküre nin üst katmanları, bir bütün halinde olmayıp, sürekli hareket halinde olan levhalardan oluşmaktadır. Manto daki ısı akımlarının neden olduğu bu hareketler sırasında levhalar birbirinden uzaklaşır, birbirlerine çarpar veya birbirlerini sıyırırlar. Bu hareketlilik sonucunda, levha sınırlarına, uzun zaman dilimleri boyunca baktığımızda yeni okyanuslar, yeni kıtalar, sıradağlar ve yanardağlar oluştuğu görülmektedir. Depremler ve volkanik aktivitelerin nedeni de tüm bu hareketliliktir.

8 Levha Tektoniği Günümüzde Litosfer de 1 ile 15 cm/yıl arasında hızlarla hareket halinde bulunan 7 ana ve birçok küçük levha vardır. Bunların hareketleri çok karmaşıktır ve bu hareketlerin niteliğinin tam olarak saptanması, depremlerin önceden kestirilmesi çalışmaları içinde önemli bir yer tutmaktadır (Şekil.2).

9 LEVHA HAREKETLERİ

10 Uzaklaşan-Ayrılan Levhalar (Divergent Plates) Birbirinden uzaklaşan levhalar, aralarına Astenosfer den gelen eriyik kayaçların sızdığı yarıklar oluşturur. Bu eriyik yüzeye çıktıkça katılaşır ve yerkabuğuna eklenir. Astenosfer den gelen eriyik kuvvet uygulamaya ve böylece levhalar birbirinden ayrılmaya devam eder. Bu ayrılma genelde daha ince olan okyanus tabanında görülür ve Atlas Okyanusu ortasındaki sırt buna çok iyi bir örnektir.

11 Yakınlaşan-Çarpışan Levhalar (Convergent Plates) Levhaların birbirine yaklaşması ve çarpışması

12 Yanal Yer Değiştirme (Lateral Slipping) İki levhanın birbirini sıyırarak yer değiştirmesi sırasında Litosfer de artma veya azalma olmaz. İki levha arasındaki sürtünme çok fazla olduğu için harekete belli bir süre direnç gösterirler. Bu bölgede artan gerilim periyodik büyük depremler ile çözülür. Kuzey Anadolu fay hattı ve California daki San Andreas fay hattında bu tip levha hareketi gözlenir.

13 Tektonik Hareketlerinin Belirlenmesinde Kullanılan Jeodezik Yöntemler Yersel Yöntemler, Uzaysal Yöntemler

14 Yersel Yöntemler Fayların yakın çevrelerinde ya da jeolojik yapılardaki fay hareketleri, zemindeki yukarı ya da aşağı yönde hareketler, eğim ya da aktif fayın gelişimi, yakınalan jeodezik ölçümler ile takip edilebilir.

15 Nirengi ağları; Fayın her iki yanına da birkaç nokta yerleştirilir. Noktaların düzeni biri birine bağlanacak kapalı alanlar şekilde ayarlanır. Doğrultu ya da Nivelman Hatları; Ölçüm aletinin kilitlendiği bir doğrultuda ve fay alanını boydan boya geçen bir sabit noktalar hattını tek bir baz olarak kullanır. Bu hat boyunca tüm rölatif hareketler belirlenebilir. Kuru-eğim ağları; Bu noktalar genellikle fayın bir ya da diğer tarafına yerleştirilmiş eşkenar üçgenler şeklinde düzenlenir. Noktaların rölatif yüksekliklerine ait herhangi bir değişim zeminin eğimini gösterir.

16 Uzaysal Yöntemler Çok Uzun Baz İnterferometrisi (VLBI ) Yapay Uydulara Lazer Ölçümü (SLR) Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS)

17 Levha Hareketlerinin GPS Teknolojisi İle Belirlenmesi Levha tektoniği, dünya yüzeyindeki deformasyonun, en iyi rijit levhalar arasındaki bağıl hareketler ile tanımlandığını göstermektedir. Levhalar arasındaki bu bağıl hareketler milyonlarca veya daha fazla yıllar boyunca oluşan hareketlerin tahminlerine dayanarak ortaya konmaktadır. Böyle büyük zaman aralıkları için yapılan saptamalar ile GPS ve diğer uzay teknikleri kullanılarak yapılan; kısa süreli denebilecek ancak bir kaç yıllık gözlemler ile ortaya konan hareketler birbirleri ile genel olarak çakışmaktadır. Bu anlamda, GPS ve diğer uzaysal ölçme teknikleri, levha tektoniği alanında eskiden beri var olan modelleri geliştirmek görevini üstlenmiş durumdadırlar.

18 Niçin GPS? Çok kısa sürede ve yüksek presizyonlu olarak ölçüm noktalarının konumlarının belirlenmesi Zaman, maliyet, insan gücü bakımından tasarruf, Lojistik, kullanım kolaylığı vd

19 Nasıl Belirlenir levhaların hepsini temsil edebilecek GPS noktalarından oluşan ağların yardımıyla lokal hareketlerin belirlenmesi yoluna gidilmektedir. Bunun için öncelikle yer yüzeyine yayılmış olan ve koordinatları çok uzun süren gözlemlerden sonra yüksek doğrulukla bilinen noktalardan faydalanılmaktadır. Lokal ölçekteki uygulamalarda, fayın yakın ve uzak çevresine yeteri kadar GPS noktası tesis edilerek gözlemlere başlanır.

20 Nasıl Belirlenir Belirlenen yer değiştirme veya hız vektörleri yardımıyla bölgede oluşan stress ve strain parametrelerinin hesap edilmesi ve dolayısı ile de olası bir deprem konusunda bilgilenme mümkün olmaktadır. Belli aralıklarla tekrarlanan GPS gözlemlerinin değerlendirilmesi sonucu noktaların ilk tesis edildikleri andan son ölçmelerin yapıldığı zamana kadar olan yer değiştirmeleri belirlenir.

21 IGS (International GPS Service) Levha hareketlerinin, istasyon bazında düşünüldüğünde levha hareketlerini anlamlı olarak ortaya çıkarmak çevresini de kapsayan genel bir çalışmayı ve ilgili problemlerin çözülmesini gerektirmektedir. Bu problemler istasyon noktalarının hızlarını ve yönlerinin belirlenmesini içermektedir. Bahsedilen problemlerin çözümü için de yeryüzünü yaklaşık olarak kapsayan bir jeodezik ağa ihtiyaç vardır. Bu amaçla oluşturulan en büyük jeodezik ağ olarak IGS (International GPS Service) önderliğinde işletilen ağı gösterebiliriz.

22 IGS İSTASYONLARI IGS, GPS izleme istasyonlarından verileri toplar, uygun formatta arşivler ve yapılacak uygulamalara yetecek doğrulukta kullanıcıya sunar. Bu noktada IGS ürünleri; ITRF sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, yer dönme parametrelerinin belirlenmesi, deniz seviyesindeki ve buzullardaki değişimlerin izlenmesi, uydu yörünge bilgilerinin hesaplanması ve atmosferdeki su buharı değişimlerinin belirlenmesi için yeterli doğrulukta üretilirler.

23 IGS ÜRÜNLERİ IGS, tarafından toplanan ve arşivlenen GPS verilerinin değerlendirilmesi ile uydu yörünge bilgileri, yer dönme parametreleri, IGS e bağlı sürekli istasyon noktalarının koordinatları ve hızları, uydu ve alıcı saat bilgileri gibi ürünler elde edilmektedir. Bu hizmetlerden yararlanan, bölgesel ağlarda çalışan kullanıcılar, kendi ağlarını yersel referans sistemine oturtmakta ve yüksek doğruluklarla bölgesel ağın istasyon noktalarına ait koordinatları ve bu noktalara ait hızları elde etmektedirler.

24 Deprem Öncesi Dönemde (Interseismic) GPS Deprem öncesi dönemdir. Deprem riskini tesbit etmek için levhaların birbirine göre hareketlerinin incelenmesi ile bölgede meydana gelen stres ve gerilmenin hesabı mümkündür. Bu işlem için daha önceden fay geometrisinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. İyi bilinmeye fay geometrisi yanlış yorumlama yapmaya sebep olacaktır.

25 Deprem Sırası (Coseismic) Dönemde GPS Deprem sonrası meydana gelen yüzey deformasyonlarının tespiti için GPS ölçümleri yapılır. Fay hattında meydana gelen kırılmanın geometrisini belirlenebilir. Sismik datalar incelenerek kırılma geometrisini belirlemek yanlış olur. Çünkü devam eden artçı sarsıntılar sismik dataların içinde yer alacağı için kırılma geometrisini tanımlanmasını zorlaştırır. Coseismic dönem 5-10 yıl devam edilebilir.

26 Deprem Sonrası (Postseismic) Dönemde GPS Deprem öncesi döneme geçiş evresidir. Bu dönemde fay mekanizmaları işleme düzenini alır. Bu dönemin başlangıcı GPS ölçüleri sonuçlarının yorumlanması ile tespit edilmektedir.

27 Verilerin Değerlendirilmesi Tektonik hareketlerden, deformasyon ölçümlerine kadar yüksek presizyon isteyen birçok jeodezik ölçmelerde kullanılan bilimsel yazılımlara örnek olarak, BERNESE, GAMIT/GLOBK, GIPSY/OASIS gibi yazılımlar verilebilir.

28 Neden Bu Programlar GPS uydularının içinde radyasyon baskısı gibi ataletsiz kuvvetleri de barındıran yörüngesel hareketleri, Güneş, ay ve diğer büyük gezegenler gibi gökyüzü cisimlerinin etkileri, GPS uydularının davranışlarının ölçülere etkisi, GPS saatlerinin davranışlarından kaynaklanan etkiler, Kutup hareketleri ve bir günün uzunluğu gibi dünya dönüş parametreleri, Yeryüzü dalgaları (gel-git), okyanus dalgaları ve ana karanın bunlara elastik tepkileri, Anten tipinin hata yayılımına etkileri, İyonosfer ve doğal atmosferin yayılım etkileridir

29 GPS Ölçümünde Dikkat Edilecek Hususlar GPS Noktası Seçimi Fay geometrisi çok iyi bilinmeli Fay etrafına tesis edilecek noktalar fayın üst kabuk kalınlığının en az katı uzağa Fayı temsil edecek en uygun yerlere Sağlam zemin üzerine

30 GPS ölçümü esnasında Çift Frekanslı Alıcılar Kullanılmalı Ölçü süresi yeterli olmalı (min 9 saat) Kayıt aralığı IGS istasyonlarına uygun olmalı (15-30sn) Her noktada tekrarlılık incelemesi için en az 3 gün ölçü yapılmalı

31 Mümkün mertebe aynı model GPS yada aynı marka kullanılmalı Anten yüksekliği mm mertebesinde en az 4 farklı yönden ölçülmeli Yükseklik açısı 10 dereceden küçük olmamalı

32 Değerlendirme esnasında Bilimsel yazılımlar kullanılmalı Hız hesaplamak için en az 3 periyot ölçüm yapılmalı Levha hareketini tanımlayacak uygun noktaları stabilizasyon noktaları tespit etmek gerekir. Uygun IGS istasyonları kullanmak gerekir.

33 Örnek Uygulama Günlük ölçümler arasındaki gerekli ilişkiyi sağlamak ve ağda meydana gelebilecek içsel ölçme hatalarını kontrol edebilmek için TKIN ve KYBS noktaları sürekli istasyonlar olarak seçilmiş ve tüm periyotlar boyunca sabit noktalar olarak ölçülmüşlerdir.

34 Yıllar Nokta Adı SLVR X X X X X X X X SRKK X X X X X X X X TKIN X X X X X X X X X X X X X X X X ISRT X X X X X X X X YSLV X X X X X X X X CLTK X X X X X X X X GKPN X X X X X X X X KYBS X X X X X X X X X X X X X X X X KZLR X X X X X X X X SIRA X X X X X X X X

35 Seçilen IGS istasyonları Nokta Adı ISTA TUBI MATE NICO SOFI TELA WTZR ZECK KIT3 GRAZ MERS Konumu İstanbul-Türkiye Tübitak-Türkiye Matera-İtalya Nicossia-Güney Kıbrıs Sofia-Bulgaristan Telaviv-İsrail Koetzting-Almanya Zelenchukskaya-Rusya Kitab-Özbekistan Graz-Avusturya Mersin-Türkiye

36 İlk Aşamada; Tüm istasyon noktalarında yapılan ölçmeler gün gün ayrılmıştır, Her bir gün için faz ölçülerinden çiftli farklar oluşturulurmuş, Alınan çiftli farklar yardımı ile her bir gün için istasyon koordinatları, atmosferik parametreler, tam sayı belirsizlikleri, uydu yörünge bilgileri ve yer dönüş parametreleri kestirilmiştir.

37 Hesaplanan Hız Vektörleri Mc Clusky vd. diğerleri Erdoğan (2005)

38 Sonuçlar ve Öneriler Gerek zaman gerekse maliyet açısından en uygun yöntemdir. Uydusal bir ölçüm yöntemi olduğu için hassas sonuçlar elde edilebilir. GPS düşey doğruluğu henüz istenen miktarda olmadığı için yalnız yatay atımlı olan levhalar için kullanımı uygundur. Tektonik hareketlerin modellenmesi için uygun parametre seçimi önemlidir.