2. Diafragma fonksiyonu Üst abdominal cerrahiler diafragma fonksiyonlarını alt abdominal cerrahiye göre daha fazla etkilediğinden, PPK riski 1.5 kat d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Diafragma fonksiyonu Üst abdominal cerrahiler diafragma fonksiyonlarını alt abdominal cerrahiye göre daha fazla etkilediğinden, PPK riski 1.5 kat d"

Transkript

1 PREOPERATİF DEĞERLENDİRMEDE PULMONER FONKSİYON TESTLERİ Dr. Tülay Özdemir Cerrahiden sonra gelişebilecek postoperatif pulmoner komplikasyon(ppk)lar önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu yüzden risk taşıyan olguların önceden belirlenmesi amacıyla preoperatif değerlendirme yapılmaktadır. Bu süreç içerisinde, pulmoner komplikasyon riski olanlar belirlenir ve bu risk ortadan kaldırılmaya çalışılır. Postoperatif pulmoner komplikasyonların en önemli nedeni cerrahi, anestezi veya kullanılan farmakolojik ajanlara bağlı olarak ortaya çıkabilen solunum fonksiyonlarındaki değişikliklerdir. Bu değişiklikler: 1. Akciğer volümleri 2. Diafragma fonksiyonu 3. Gaz değişimi 4. Solunumun kontrolü 5. Akciğerin savunma mekanizmaları üzerine olmaktadır. 1. Akciğer volümleri Toraks ve abdominal cerrahiyi takiben, vital kapasite (VC)de orta/ağır derecelerde azalmalarla, fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC)de küçük, ama önemli azalmalar ortaya çıkar. Bozulmanın derecesi üst abdominal cerrahi ve toraks cerrahisinde benzerdir. Operasyondan sonra ilk 24 saat içinde, VC de %70 ve FRC de %50 azalma olur ve bir haftadan daha uzun süre bu şekilde kalabilir. Alt abdominal cerrahiden sonra FRC deki azalma %10-15 dolaylarındadır (1,2). Rezeksiyonun VC ve FRC azalmasına katkısı rezeksiyonun büyüklüğü ile orantılı olarak artmaktadır. FRC de azalmaya neden olan diğer faktörler; sırtüstü pozisyon, obezite, genel anestezi ve abdominal ağrıdır. Kapanış volümü (CV) pulmoner komplikasyon için diğer bir önemli faktördür. Normalde FRC daima CV den büyüktür ve böylece havayolları tidal volüm boyunca açık kalır. Oysa atelektazide CV, FRC den daha büyüktür ve bütün havayollarının tidal volüm boyunca açık kalması sağlanamaz; bir kısım alveol kapanır (Şekil 1). CV de artışa neden olan faktörler; ileri yaş, sigara içimi, bronkospazm ve hava yollarındaki sekresyonlardır. Cerrahiyi takiben total akciğer kapasitesi (TLC), inspiratuar kapasite (IC), ekspiratuar rezerv volüm (ERV) ve rezidüel volüm (RV) de azalmalar bildirilmiştir. FEV1 azalırken, FEV1/FVC oranı aynı kalır ki, bu da bize major havayolu obstrüksiyonu gelişmediğini gösterir (3). Şekil 1. Fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) ve kapanış kapasitesi (CC) arasındaki ilişki (1).

2 2. Diafragma fonksiyonu Üst abdominal cerrahiler diafragma fonksiyonlarını alt abdominal cerrahiye göre daha fazla etkilediğinden, PPK riski 1.5 kat daha fazladır. Cerrahiden sonra diafragmanın tidal solunuma katılımı azalır. Bu bozulma postoperatif ağrıdan değil, abdominal stimülustan kaynaklanan refleks mekanizmaya bağlı olarak gelişir (1). 3. Gaz değişimi Postoperatif arteriyel hipoksemi çoğunlukla meydana gelir. İlk 24 saat içinde gerileyen ve anesteziye bağlı olduğu kabul edilen etkiler ventilasyon/perfüzyon dengesizliği, anestetiğe bağlı hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyonun inhibisyonu, sağ-sol şant, alveolar hipoventilasyon, oksijen tüketiminde artma ve kardiyak outputun azalmasıdır. Öte yandan cerrahiye bağlı olduğu düşünülen etkiler birkaç gün veya hafta sürebilir. Başlıca FRC de azalma ve FRC-CV ilişkisinin bozulması ile ortaya çıkan hipoksemiye, yine cerrahiye bağlı alveolar hipoventilasyon, hızlı ve yüzeyel solunuma bağlı ölü boşluk ventilasyonunda artma oksijen tüketiminde artma ve kardiyak outputta azalma da katkıda bulunur (4). 4. Solunumun kontrolu Cerrahi sırasında kullanılan anestetik maddeler ile sonrasında ağrı kontrolü amacıyla verilen narkotikler hiperkapni, hipoksi ve asidemiye solunum yanıtını azaltarak solunum depresyonuna neden olur. Dolayısıyla tidal volümde, dakika ventilasyonunda azalma ve PaCO2 de artma meydana gelir (1). 5. Akciğerin savunma mekanizmaları Postoperatif dönemde ağrı olması ve narkotiklerin aşırı kullanılması öksürüğü inhibe eder. Bunun yanında mukosilier klirensin anestetik maddeler, endotrakeal intübasyon, etkili olmayan öksürük ve atelektazi nedeniyle bozulması infeksiyonlara eğilimi arttırır (1,3). Postoperatif pulmoner komplikasyonlar Postoperatif pulmoner komplikasyon insidansı literatürde %5-90 aralığında bildirilmiştir. Bu komplikasyonlar genel olarak beş grupta toplanmaktadır: 1. Atelektazi 2. İnfeksiyonlar (trakeobronşit, pnömoni) 3. Altta yatan kronik hastalığın alevlenmesi 4. Uzamış mekanik ventilasyon ve solunum yetmezliği 5. Tromboemboli Ayrıca özellikle toraks cerrahisinden sonra plevral sıvı, bronkoplevral fistül, ampiyem, sternal yara infeksiyonu, mediastinit vb. komplikasyonlar da ortaya çıkabilir. Postoperatif pulmoner komplikasyonları etkileyen çok sayıda preoperatif, intraoperatif ve postoperatif risk faktörleri belirlenmiştir (Tablo 1). Tablo 1. Postoperatif pulmoner komplikasyon gelişiminde risk faktörleri (1) Preoperatif İntraoperatif Postoperatif Sigara kullanımı Anestezi tipi İmmobilizasyon Kronik akciğer hastalığı Anestezi süresi Yetersiz ağrı kontrolü Genel sağlık durumu Operasyonun lokalizasyonu İleri yaş İnsizyon tipi Obezite Beslenme durumu Solunum yolu infeksiyonu Risk faktörleri Preoperatif risk faktörleri:

3 Bunların önemli bir kısmını sigara kullanımı, KOAH başta olmak üzere kronik akciğer hastalıkları, genel sağlık durumunun kötülüğü, ileri yaş ve obezite gibi hasta ile ilgili faktörler oluşturur. Çoğunlukla genç, sağlıklı, normal kiloda, sigara içmeyen bir hastada pulmoner komplikasyon riski çok düşüktür (%1 veya daha az). a. Sigara kullanımı: Sigara kullanımı KOAH olmadan da postoperatif pulmoner komplikasyon riskini yükseltmektedir (5). Sigara içmeyenlerle karşılaştırıldığında, en az 10 paket-yıl sigara içen hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyon riski kat artmaktadır. Solunum fonksiyon testleri normal ya da normale yakın çıksa da, bu kişilerin çoğunda sigaraya bağlı aşırı mukus üretimi ve mukosilier klirenste bozukluk vardır ve bu durum postoperatif pnömoni gelişimini ve mekanik ventilasyon gereksinimini artırmaktadır. Sigara kullanımının cerrahiden en az 8 hafta önce kesilmesinin, postoperatif pulmoner komplikasyon riskini anlamlı bir şekilde azalttığı gösterilmiştir (6,7). Bununla birlikte pulmoner fonksiyon bozukluğunun sigaranın bırakılmasından sonra birkaç ay devam edebileceği göz önünde bulundurularak, mümkün olduğunca erken zamanda sigara bıraktırılmalıdır. b. Kronik akciğer hastalığı: Postoperatif pulmoner komplikasyonlar için hastaya bağlı en büyük risk KOAH, restriktif akciğer hastalığı ve pulmoner vasküler hastalık gibi kronik akciğer hastalığının varlığıdır. KOAH lı hastalarda postoperatif pulmoner komplikasyon insidansı % olarak bildirilmiştir (1,8). Burada cerrahinin tipi, önceki solunum fonksiyon bozukluğunun büyüklüğü riski etkiler. Bunun yanında mukus aşırı yapımı, sigaranın yapmış olduğu silier fonksiyonlardaki bozulma da buna katkıda bulunur. FEV1 beklenenin %65 i ise komplikasyon riski belirgin olarak artar. Yine kişi hiperkapnik ise risk artar. Restriktif akciğer hastalıklarına sahip hastalardaki postoperatif pulmoner komplikasyon riski tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte FRC nin azalmış olması ve öksürük refleksinin bozulması riski artırmaktadır (1). Pulmoner vasküler hastalığı olanlarda tam olarak pulmoner komplikasyon risk oranı bilinmemektedir. Bununla birlikte, hipoksemi ve azalmış pulmoner rezerv postoperatif pulmoner komplikasyonlara neden olmaktadır (1). c. Genel sağlık durumu: Amerikan Anesteziyoloji Derneği nin (ASA) klinik sınıflamasına göre II ve üzerinde yer alan hastalarda komplikasyon oranı belirgin artış göstermektedir (9) (Tablo II). Tablo II. Amerikan Anestezi Birliği nin (ASA) klinik skorlaması (9). ASA I : Elektif cerrahi uygulanan sağlıklı hastalar ASA II : Tek bir sistem ya da günlük yaşamını etkilemeyen, kontrol altında hastalığı olanlar ASA III : Multisistem ya da günlük aktivitelerini kısıtlayan, kontrol altında major sistem hastalığı olanlar ASA IV : Ağır, kontrol altında olmayan ya da son dönem hastalığı olanlar ASA V : Ölüm riski olan ya da 24 saatten kısa yaşam beklentisi olan hastalar d. İleri yaş: İleri yaş postoperatif pulmoner komplikasyon riski açısından tek başına bağımsız bir faktör değildir. Birçok çalışmada yaşla birlikte mortalitenin arttığı bildirilmişse de, bu konu kesinlik kazanmamıştır. Genellikle hastanın yaşı operasyon kararını etkilemez (1,10). e. Obesite: Obesite sanılanın aksine postoperatif pulmoner komplikasyon riskini artırmamaktadır. Ancak obstrüktif sleep apne için önemli bir risk faktörü olduğu ve uygulanan analjezik ve narkotik ajanların hastalığı ağırlaştırabileceği unutulmamalıdır. f. Beslenme durumu: Malnütrisyon akciğerin elastik yapılarında değişikliğe, hücresel ve humoral bağışıklıkta yetersizliğe, diafragma fonksiyonlarında ve hipoksik/hiperkapnik solunum yanıtında azalmaya neden olarak postoperatif pulmoner komplikasyonları arttırır. Bunula birlikte, preoperatif agresif beslenme diyetinin riski azaltmadığı gösterilmiştir (1,11). İntraoperatif risk faktörleri: a. Anestezi tipi ve süresi: Genel anestezide kullanılan anestetik madde, göğüs duvarı ve diafragma hareketlerinde bozulmaya, alveoler ölü boşlukta, ventilasyon-perfüzyon dengesizliğinde

4 artmaya yol açtığından, oksijenasyonda ve CO2 atılımında bozulma ortaya çıkar. Bu yüzden kronik akciğer hastalığı olanlara alternatif epidural ve spinal anestezi önerilir (4,12). b. Anestezi süresi: Anestezi süresi uzadıkça komplikasyon riski de artar.operasyon yerinden bağımsız olarak dört saat ve uzun süren operasyonlarda pnömoninin daha sık meydana geldiği gösterilmiştir (13). c.operasyonun lokalizasyonu: Cerrahi uygulanan bölge komplikasyon gelişiminde önemli rol oynar. Cerrahi işlem diafragmaya yaklaştıkça sorunlara neden olur(14). En fazla komplikasyon toraks ve üst abdominal cerrahilerde görülür. Üst abdominal cerrahide %5 in üstünde, alt abdominal cerrahide %5 in altında, göğüs ve abdomen dışı cerrahilerde %1 gibi risk oranları vardır (5,9,15). Rezeksiyon cerrahisinde ise komplikasyon oranı rezeke edilen fonksiyonel akciğerin miktarı, altta yatan akciğer hastalığının varlığı ile ilişkilidir (8,16). d. Cerrahi insizyonun tipi: Vertikal laparotomi horizontal insizyona göre komplikasyon riskini arttırır (1). Postoperatif risk faktörleri: Yetersiz ağrı kontrolü, uzamış yatak istirahati ve inaktivite cerrahiden sonra pulmoner komplikasyonların gelişimine katkıda bulunur. Ağrı öksürüğü ve derin solunumu inhibe eder. Uzamış yatak istirahati ve inaktivite birkaç yolla komplikasyon riskini doğurur. Dik durumdan supin pozisyona geçildiğinde, FRC ml azalır; bu da atelektazi gelişimine katkıda bulunur (4). Devamlı yatar pozisyon sekresyonların atılmasını azaltırken, derin ven trombozu ve pulmoner emboli riskini de arttırır. Genel preoperatif değerlendirme Öykü ve fizik muayene: Dikkatli bir öykü preoperatif değerlendirmenin önemli bir kısmını oluşturur. Sigara öyküsü, öksürük, göğüs ağrısı, dispne gibi solunumsal semptomların niteliği, uyku-apne semptomlarının varlığı, yakında geçirilmiş alt solunum yolu infeksiyonu veya alevlenme ile ilgili yakınmaların varlığı, şiddeti ve süreleri sorgulanmalıdır. Fizik muayene bulguları pulmoner risk belirlemede daha az yardımcıdır. Bununla birlikte, fizik muayene ile daha önceden tanımlanmayan bir akciğer hastalığına ait bulgular elde edilebileceği gibi, KOAH/astım gibi mevcut kronik akciğer hastalığının cerrahi öncesi bazal durumu hakkında bilgi elde edilir. Akciğer grafisi: Akciğer grafisi, risk faktörleri ve anormal fizik muayene bulguları olmayan hastalarda çoğunlukla ek bir fayda sağlamaz. Ancak hastanın semptom ve bulguları mevcut ise, preoperatif dönemde akciğer grafisi çekilmesi yararlıdır (1). Arteriyel kan gazı incelemesi: Mevcut akciğer hastalığının değerlendirilmesi için gereklidir. PaCO2 > 45 mmhg olması durumunda postoperatif morbiditenin belirgin olarak arttığı bildirilmiştir (17,18). Bunun yanında, rezeksiyon cerrahisinde PaCO2 yüksekliğinin komplikasyonları arttırmadığı şeklinde sonuç bildiren çalışmalar da vardır (19). Bu yüzden, arter kan gazları tek başına risk belirten parametre olarak kabul edilmemeli; rezeksiyon cerrahisi yapılacak hastalar solunum fonksiyonları, egzersiz kapasiteleri ile değerlendirilmelidir. Diğer cerrahi uygulamalarda yüksek PaCO2 ve düşük PaO2 değerleri mutlak kontrendikasyon oluşturmasa da, dikkatli preoperatif destek sağlanmalıdır. Solunum fonksiyon testleri: Akciğer hastalığına ait öykü, semptom ve fizik muayene bulguları saptanmayan hastalarda preoperatif solunum fonksiyon testi (SFT) uygulanması gerekmez. Yapılan çalışmalarda klinik bulguların postoperatif komplikasyon riskini önceden daha iyi belirlediği gösterilmiştir (10). SFT endikasyonları: 1. Öksürük ve açıklanamayan dispne, 2. Sigara öyküsü (>20 paket-yıl), 3. Kronik akciğer hastalığı öyküsü, 4. Akciğer rezeksiyonu planlanan hastalar. FEV1 veya FVC < beklenenin %70 ya da FEV1/FVC < %65 ise postoperatif komplikasyonların arttığı bilinmektedir (1,17). Preoperatif SFT ile postoperatif pulmoner komplikasyonlar arasında her zaman tutarlı bir ilişki yoktur. Bunun yanında SFT nin normal bulunması, postoperatif dönemde komplikasyon riskinin düşük olacağını göstermez. Pulmoner riskin değerlendirilmesi:

5 Uygulanacak cerrahinin lokalizasyonu açısından toraks ve abdominal cerrahiler yüksek pulmoner komplikasyon riski taşır. Bu risk baş-boyun cerrahisi ve ortopedik cerrahilerde daha düşüktür. Toraks cerrahisi: Toraks cerrahisi (torakotomi) adaylarında, yani rezeksiyon cerrahisi, büllektomi, akciğer volüm küçültücü cerrahi ve akciğer transplantasyonu geçirecek olanlarda preoperatif değerlendirme ve akciğer kanseri olan hastaların değerlendirilmesi oldukça sık görülen bir durum olup, çoğunda sigara öyküsü olduğundan potansiyel operatif risk yüksektir. Cerrahiyi ilgilendiren herhangi bir karar, risk ve yarar çok iyi değerlendirilerek verilmelidir. Son çalışmalar torakotomi için operatif mortalitenin azaldığı yönündedir. 20 yıl öncesinde mortalite %10-15 iken, bu oran günümüzde %2-7 e kadar inmiştir. Pnömonektominin mortalitesi lobektomiden 2 kat daha yüksektir. Birçok çalışmada sağ pnömonektomide mortalitenin sola göre çok daha yüksek olduğu gösterilmiştir (20). Akciğer rezeksiyonundan önce iki soruya yanıt verilmelidir: 1. Kronik akciğer hastalığı olan kişilerdeki cerrahi morbidite ve mortalite nedir? 2. Postoperatif pulmoner fonksiyonlar yeterli olacak mı? Bu soruların cerrahiden önce yanıtlanması için tek bir pulmoner fonksiyon testi yoktur; birkaç test gerekebilir. Rezeksiyon cerrahisi yapılacak olan hastalar genellikle üç basamakta değerlendirilmektedir: I.Basamak: Rutin pulmoner fonksiyon testleri 1. Spirometre: Preoperatif değerlendirmede en önemli spirometrik parametreler zorlu vital kapasite (FVC), 1.saniye zorlu ekspirasyon volümü (FEV1) ve FEV1/FVC dir. Bu değerler bronkodilatör öncesi ve sonrası ölçülmelidir. FEV1 ve FVC nin kişi için beklenen değerin %80 inden yüksek olduğu durumlarda hastanın pnömonektomiyi tolere edebileceği bilinmektedir. Pulmoner rezeksiyon uygulanacak hastalarda pnömonektomi için preoperatif FEV1 in 2 L nin, lobektomi için 1 L nin üzerinde, wedge rezeksiyon ve segmental rezeksiyon için 600 ml olması gerektiği ve bu değerlerin altında olması halinde komplikasyonların belirgin şekilde arttığı bildirilmiştir (8). FEV1 değerleri düşük olanlar için ileri testler gerekebilmektedir. 2. Maksimum volanter ventilasyon (MVV): MVV< %50 olan hastalar yüksek risk grubuna girmektedir (20,21). 3. Difüzyon kapasitesi (DLCO): DLCO < %60 ise postoperatif morbidite ve mortalitenin yüksek olduğu gösterilmiştir. DLCO < %40 olması halinde ileri derecede mortalite oranları saptanmıştır (20-22). 4. Arter kan gazları (AKG): PaCO2 > 45 mmhg ise yüksek postoperatif pulmoner komplikasyon ya da ölüm riski vardır. Hastanın PaO2 > 60 mmhg ve PaCO2 < 45 mmhg ise düşük risk grubundadır (19). II.Basamak: Tek taraflı akciğer fonksiyon testleri 1. Bronkospirometre: Her bir akciğerin tek başına dakika ventilasyonuna ve oksijen tüketimine (VO2) katkısını ölçmek amacıyla yapılır. Çok ayrıntılı olduğundan ve özel ekip gerektirdiğinden günümüzde pek kullanılmamaktadır. 2. Lateral pozisyon testi: Her iki akciğerin fonksiyonunu ayrı ayrı ölçmek için kullanılmakla birlikte, günümüzde tercih edilmemektedir. 3. Tek taraflı pulmoner arter oklüzyonu: İyatrojenik tek taraflı pulmoner arter oklüzyonu, fizyolojik bir pnömonektomiden sonra kalacak akciğerin, sistemik arteriyel oksijenasyonda azalmaya ve/veya pulmoner arter basıncında ciddi bir artışa yol açmadan kan akımındaki artışı karşılayıp karşılamayacağını anlamaya yaramaktadır. Bu yöntem de pek pratik bir yöntem değildir. Kantitatif pulmoner sintigrafi (ventilasyon ve perfüzyon) Günümüzde II. Basamak testler arasında pratikte en çok kullanılanıdır. Preoperatif FEV1, FVC ve DLCO kullanılarak, bu parametrelerin postoperatif değerleri hesaplanabilmektedir. Perfüzyon sintigrafisi teknik olarak yapılması daha kolay olduğundan tercih edilmektedir (1,23). Olsen ve arkadaşları pnömonektomi sonrası beklenen pulmoner fonksiyonları belirlemek için kantitatif

6 makroagregat pulmoner sintigrafiyi ilk kez kullanan araştırmacılardır. Bunlar aynı hastada Xenon çalışmaları ve pulmoner sintigrafi sonuçlarını karşılaştırmış ve istatiksel olarak olguların bir bölümünde, bir akciğerin ventilasyon miktarı ile aynı akciğerin perfüzyon miktarının benzer olduğunu saptamışlardır(24). Kristersson ise çalışmasında bölgesel perfüzyonun, bölgesel ventilasyondan daha iyi bir risk belirleyicisi olduğunu ileri sürmüş ve basit bir formül kullanarak postoperatif beklenen FEV1 in saptanabileceğini göstermiştir. Bu formül; Beklenen postoperatif FEV1 = Preoperatif FEV1 X Kalacak olan akciğerin perfüzyon yüzdesi şeklindedir (25). Bu formüle göre postpnömonektomi FEV1 < 1 L ise inoperabl kabul edilir. Olsen ve arkadaşları pnömonektomi sonrası beklenen FEV1 değerinin 0.8 L nin altında olması halinde komplikasyon riskinin çok yüksek olduğunu bildirmişlerdir (26). Yakın zamanda Kearney ve ark.nın çalışmasında kullanılan alternatif bir formül ise şöyledir; Beklenen postoperatif FEV1 = Preoperatif FEV1 X (1 (S X 5.26) / 100). Bronkopulmoner segmentlerin her biri ventilatuar fonksiyona eşit olarak katkıda bulunur ve her bir segment total akciğer fonksiyonunun %5.26 sını sağlar. Formüldeki S rezeke edilecek olan segment sayısıdır. Bu çalışmada ayrıca beklenen postoperatif FEV1 in tek PPK belirleyicisi olduğu ve beklenen postoperatif FEV1 < 1 L olması halinde komplikasyon riskinin yüksek olduğu belirtilmiştir(19). Tablo 3 te postoperatif FEV1 hesaplamasında en sık kullanılan formüller görülmektedir. Vücut ölçüleri gibi fizyolojik faktörleri ortadan kaldırmak için, postoperatif tahmin edilen FEV1 in hesaplanmasında beklenenin yüzdesini kullanmak daha değerli olmaktadır. Tablo 3. Beklenen postoperatif FEV1 in hesaplanması Pnömonektomi için; Beklenen postpnömonektomik = Preoperatif FEV1 x Kalacak olan akciğerin FEV1 perfüzyon yüzdesi Lobektomi için; Beklenen postlobektomik = FEV1 Preoperatif FEV1 x Kalacak olan segment sayısı Her iki akciğerdeki toplam segment sayısı Yukarıdaki formüle alternatif olarak, rezeke edilecek segment sayısına göre de hesaplama yapılabilir: Beklenen postoperatif FEV1 = Preoperatif FEV1 x Rezeksiyon sonrası kalan segment sayısı* Her iki akciğerdeki toplam segment sayısı Rezeke edilen segmentlerden bir bölümü bronkoskopik olarak tıkalı ise : Beklenen <postoperatif FEV1 = Preoperatif FEV1 x a- Tıkalı segment sayısı b- Açık segment sayısı { (19 - a) b } 19 b * Toplam 19 olan segment sayısından rezeke edilecek segment sayısının çıkarılması ile hesaplanır Beklenen postpnömonektomik FEV1 > %40 ise operabl, %30-40 ise sınırda risk ve < %40 ise yüksek riskli kabul edilmektedir (21,22). Aynı şekilde beklenen postlobektomik FEV1 > %40 ise

7 operabl, < %40 ise yüksek risk olduğu düşünülmektedir (8). Rezeksiyon sonrası solunum yetmezliği genellikle ilk birkaç hafta içinde gelişir. 3 ay sonra gelişen solunum yetmezliğinin rezeksiyona bağlı olma olasılığı düşüktür. Sınırda hastalarda ya da FEV1 veya postoperatif FEV1 ine göre operabl olmasına rağmen belirgin nefes darlığı olan hastalarda ya da amfizemin ön planda olduğu KOAH lı hastalarda postoperatif rezerv hesabında FEV1 yerine beklenen postoperatif DLCO yüzdesi hesaplanmalıdır. Bu parametre için %40 değeri komplikasyon riski açısından operabilite sınırı olarak kabul edilir. Eğer hasta pnömonektomiyi tolere edemeyecek ise, bu değerler lobektomi için hesaplanmalıdır (1). Şekil 2 de akciğer rezeksiyonlarında preoperatif değerlendirme algoritması görülmektedir. Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Değerlendirme Akciğer Rezeksiyon Tipi Pnömonektomi Lobektomi FEV 1 >2L veya beklenenin >%80 FEV 1 <2L veya Beklenenin <%80 FEV 1 >1500ml FEV 1 <1500ml Operabl Tahmin Edilen Postpnömonektomi FEV 1 i hesapla Operabl Postoperatif FEV 1 >%40 Postoperatif FEV 1 %30-40 Postoperatif FEV 1 <%40 Operabl Sınırda Risk Yüksek Risk Tahmin Edilen Postoperatif DL CO yu Hesapla Tahmin Edilen Post-Lobektomi FEV 1 ve DL CO yu Hesapla Postoperatif DL CO >%40 Operabl Postoperatif DL CO <%40 Yüksek Risk Post-Lobektomi FEV 1 ve DL CO >%40 Operabl Post-Lobektomi FEV 1 ve DL CO <%40 Yüksek Risk Şekil 2. Akciğer rezeksiyonlarında preoperatif değerlendirme algoritması (1). Bulunan bu değerlerin, genellikle hastaların 6 ay sonraki gerçek değerlerinden %10-20 oranında daha düşük olduğu akılda tutulmalı, sınırda çıkan değerleri olan hastalar küratif cerrahiden gereksiz yere mahrum bırakılmamalıdır. Eğer hasta yüksek risk grubunda ise III.basamağa geçilir. III.Basamak: Egzersiz testleri Testin fizyolojik kapasiteyi değerlendirmesinin dayandığı teori; egzersizin tüm kardiyopulmoner ve oksijen taşıyıcı sistemleri strese sokması ve beklenen rezervi değerlendirebilmesidir. Bu testler merdiven çıkma, treadmil yürüme testi ve bisiklet ergometrisi şeklinde uygulanır. Egzersiz ile maksimal oksijen tüketimi (VO2max) ölçümü postoperatif morbidite ve mortalite belirlemede en yararlı testtir. VO2max > 15 ml/kg/dak ise komplikasyon riskinin olmadığı gösterilmiştir. VO2max < 15 ml/kg/dak olması yüksek risk anlamına gelmektedir (19). Maksimal oksijen tüketimi ölçümlerine alternatif olarak 6 dakika yürüme, merdiven çıkma ve shuttle walk testleri kullanılabilir. Shuttle walk testi pratikte en sık uygulanan test olup, kardiyopulmoner egzersiz testleri ile yüksek oranda ilişki göstermektedir. Hasta 25 shuttle (250 m)

8 tamamlayamaz ise, ya da test sırasında %4 ten fazla desatürasyon saptanır ise yüksek risk grubunda kabul edilmektedir (19, 21) (Şekil 3). Egzersiz testi <25 shuttle walk veya >4 desatürasyon >25 shuttle walk veya <4 desatürasyon Yüksek Risk Tam Kardiyopulmoner Egzersiz Testi VO 2 max<15 ml/kg/dak VO2max>15 ml/kg/dak *Daha Küçük Cerrahi *Radikal RT Yüksek Risk Kabul Edilebilir Risk Şekil 3. Egzersiz testi ile postoperatif komplikasyon ilişkisi (19). Kardiyak cerrahi: Bu hastalarda pulmoner komplikasyon insidansı yüksek olup, pnömoni, bronkospazm, lober kollaps, uzamış mekanik ventilasyon ile by-pass yapılanlarda jeneralize respiratuar disfonksiyon görülebilmektedir. Koroner by-pass cerrahisinden sonra pulmoner komplikasyon oranı %7.5 olarak bildirilmiştir. Anormal pulmoner fonksiyonları, akciğer grafisi ve sol ventrikül yetersizliği olan hastalarda postoperatif komplikasyon oranı daha yüksek saptanmıştır. Preoperatif akciğer volüm ölçümleri kardiyak cerrahide postoperatif komplikasyon riskinin tayinini etkilememektedir. Yüksek PaCO2 değeri ( > 45 mmhg ) dışında hiçbir pulmoner fonksiyon değeri mortalite açısından belirleyici olmamıştır. Abdominal cerrahi: Üst abdominal cerrahi hastalarını içeren çalışmalarda spirometrenin ciddi komplikasyon gelişebilecek hastaları belirleyemediği gösterilmiştir. Üst abdominal cerrahiden sonra, pulmoner komplikasyon oranı %20 ye kadar çıkabilmektedir. Bu oran alt abdominal cerrahide çok daha düşüktür. Bu fark üst abdominal cerrahinin solunum kasları üzerindeki etkisine bağlıdır. Özellikle diafragma uyarısının refleks inhibisyonuna bağlı olarak diafragmanın yeterli kullanılamaması komplikasyon gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca yetersiz ağrı kontrolü, ilaçların yaptığı sedasyon da bu konuda önemli rol oynamaktadır. Sonuç olarak; postoperatif pulmoner komplikasyon gelişimi için hastaya bağlı, operasyona bağlı ve anesteziye bağlı birçok risk faktörü vardır. Postoperatif pulmoner komplikasyonlar açısından preoperatif riskin değerlendirilmesi morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltacaktır

9 KAYNAKLAR 1. Delisser HM, Grippi MA. Perioperative respiratory considerations in the surgical patient. In: Fishman s Pulmonary Diseases and Disorders, vol 1. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1998: Ferguson MK. Preoperative assessment of pulmonary risk. Chest 1999;115: Fairshter RD, Williams JH. Pulmonary physiology in the postoperative period. Crit Care Clin 1987;3: Foltz BD, Benumof JL. Mechanisms of hypoxemia and hypercapnea in the perioperative period. Crit Care Clin 1987;3: Gracey DR, Diverte MB, Didier EP. Preoperative pulmonary preparation of patients with chronic obstructive pulmonary disease. A prospective study. Chest 1979;76: Smetana GW. Preoperative pulmonary evaluation. N Engl J Med1999;40: Warner MA, Offord KP, Warner ME, et al. Role of preoperative cessation of smoking and other factors in postoperative pulmonary complications: a blinded prospective study of coronary artery bypass patients. Mayo Clin Proc 1989;64: Mutlu B. Preoperatif değerlendirmede akciğer fonksiyon testleri. In: Nurhayat Yıldırım, ed. Akciğer fonksiyon testleri: Fizyolojiden klinik uygulamaya. İstanbul: Turgut Yayıncılık ve Ticaret; 2004: Hall JC, Tarala RA, Hall JL, Mander J. A multivariate analysis of the risk of pulmonary complications after laparotomy. Chest 1991;99: Koenke K, Lawrence VA, Theroux JF, et al. Postoperative complications after thoracic and major abdominal surgery in patients with and without obstructive lung diseases. Chest 1993;104: The Veterans Affairs Total Parenteral Nutrition Cooperative Study Group. Perioperative total parenteral nutrition in surgical patients. N Engl J Med 1991;325: Sykes LA, Bowe EA. Cardiorespiratory effects of anesthesia. Clin Chest Med1993;14: Garibaldi RA, Britt MR, Coleman ML, et al. Risk factors for postoperative pneumonia. Am J Med. 1981;70: Gass DG, Olsen GN. Preoperative pulmonary function testing to predict postoperative morbidity and mortality. Chest 1986;89: Latimer RG, Dickman M, Day WC, et al. Ventilatory patterns and pulmonary complications after upper abdominal surgery determined by preoperative and postoperative computerized spirometry and blood gas analysis. Am J Surg 1971;122: Ginsberg RJ, Hill LD, Eagon RT et al. Modern thirty day operative mortality for surgical resections in lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 1983;86: Zibrak JD, O Donnell CR. Indications for preoperative pulmpnary function testing. Clin Chest Med 1993;14: Doyle RL. Assessing and modifying the risk of postoperative pulmonary complications. Chest 1999;115: Kearney DJ, Lee TH, Reilly JJ, et al. Assessment of preoperative risk in patients undergoing lung resection: importance of predicted pulmonary function. Chest 1994;105: Cottrell JJ, Ferson PF. Preoperative assessment of the thoracic surgical patient. Clin Chest Med 1992;13: Marshall MC, Olsen GN. The physiologic evaluation of the lung resection candidata. Clin Chest Med 1993;14: Ferguson MD, Little L, Rizzo L, et al. Diffusing capacity predicts morbidity and mortality after pulmonary resection. J Thorac Cardiovasc Surg 1988;96: Markos J, Mullan BP, Hillman DR, et al. Preoperative assessment as a predictor of mortality and morbiditiy after lung resection. Am Rev Respir Dis 1989;139:

10 24. Olsen GN, Block AJ, Tobias JA. Prediction of postpneumonectomy pulmonary function using quantitative macroaggregate lung scanning. Chest 1974;66: Kristerson S. Preoperative evaluation of differantial lung function (133Xeradiospirometry in bronchial cancer). Scand J Respir Dis 1974;85: Olsen G, Block A, Swenson EW et al. Pulmonary function evaluation of the lung resection candidate: a prospective study. Am Rev Respir Dis 1975;111:

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Doç Dr Tunçalp Demir SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Doç Dr Tunçalp Demir SFT-SINIFLANDIRMA A-)Spirometrik inceleme 1. Basit spirometri 2. Akım-volüm halkası a)maksimal volenter ventilasyon (MVV) b)reversibilite c)bronş provokasyonu

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Temel SFT Yorumlama. Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Temel SFT Yorumlama Prof. Dr. Gamze KIRKIL Fırat Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD SPİROMETRİ ENDİKASYONLARI A. Semptom, bulgu veya anormal laboratuar sonuçları varlığında akciğer hastalığı tanısını doğrulamak

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonlarında Pulmoner Komplikasyonlar. Rıfat Özacar İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Akciğer Rezeksiyonlarında Pulmoner Komplikasyonlar. Rıfat Özacar İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Rezeksiyonlarında Pulmoner Komplikasyonlar Rıfat Özacar İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Rezeksiyonlarında Pulmoner Komplikasyonlar Postpnömonektomi akciğer

Detaylı

AKCÝÐER KANSERÝNDE PREOPERATÝF DEÐERLENDÝRME

AKCÝÐER KANSERÝNDE PREOPERATÝF DEÐERLENDÝRME AKCÝÐER KANSERÝNDE PREOPERATÝF DEÐERLENDÝRME Dr. Sedat GÜRKÖK (*) Gülhane Tıp Dergisi 47 (1) : 83-87 (2005) ÖZET Bütün cerrahi girişimlerin faydası olduğu kadar değişik oranlarda riskleri de mevcuttur.

Detaylı

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Solunum Fonksiyon Testleri. Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Testleri Prof Dr Mustafa Erelel İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Fonksiyon Laboratuvarı Göğüs Hastalıklarının En Gürültülü Yeri İyi ventile edilmiş Nem %2080 Isı 1430

Detaylı

PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRİMİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU

PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRİMİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRİMİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU Orhan Arseven Cerrahi sonrası gelişen akciğer komplikasyonları, hastanede kalış süresini, morbidite ve mortaliteyi en az kardiyak komplikasyonlar

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ. Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ DEĞERLENDİRMESİ Dr. Levent Cem MUTLU Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Spirometri üç temel ölçümü sağlar: FVC ( Zorlu vital kapasite) FEV1 (bir saniyedeki

Detaylı

Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde preoperatif değerlendirme

Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde preoperatif değerlendirme Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde preoperatif değerlendirme İlhan İNCİ, Engin PABUŞÇU Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın. ÖZET Akciğer kanserli olgularda

Detaylı

Akciğer rezeksiyonu yapılacak hastaların fonksiyonel değerlendirmesi için egzersiz testinin önemi

Akciğer rezeksiyonu yapılacak hastaların fonksiyonel değerlendirmesi için egzersiz testinin önemi Akciğer rezeksiyonu yapılacak hastaların fonksiyonel değerlendirmesi için egzersiz testinin önemi Öznur AKKOCA 1, Banu ERİŞ GÜLBAY 1, Akın KAYA 1, Cansel ATİNKAYA 2, Hakan KUTLAY 2, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Detaylı

Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık

Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık Akciğer Rezeksiyonlarında Preoperatif Hazırlık Anestezist Gözüyle Prof. Dr. Suna GÖREN Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Morbidite - Mortalite Kardiyopulmoner komplikasyon

Detaylı

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna

Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna Pnömonektomi ve Modifikasyonları Akif Turna 18 Ocak 12 Çarşamba Pnömonektomi Pnömonektomi Her ne kadar yapılma oranı giderek oranı azalıyor olsa da her zaman yapılmaya devam edilecek bir işlemdir. 18 Ocak

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD AKCİĞER VOLÜMLERİ Sema Umut İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD VOLÜM VE KAPASİTELER Akciğerin tek kompartmanlarına volüm birden fazla kompartmanlarına kapasite denir AKCİĞER VOLÜMLERİ

Detaylı

Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemelerd. Dr.Nurettin Karaoğlano

Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemelerd. Dr.Nurettin Karaoğlano Geriatrik hastalarda sorunlar ve düzenlemelerd Dr.Nurettin Karaoğlano lanoğlulu Yaşlılık? Eskimektir, gevşemektir, emektir, sarkmaktır, r, solmaktır, Sık k sık s k hastalanmaktır Kişinin inin melekelerini,

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Prof.Dr.Nurhayat YILDIRIM SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ ProfDrNurhayat YILDIRIM Spirometrik ölçüm sakin solunum, zorlu inspirasyon, zorlu ekspirasyon, derin ve hızlı olarak belli bir sürede yapılan solunum esnasında ölçülen zaman,

Detaylı

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri

Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Koroner Arter Greflemesi Ameliyatından Önce ve Sonra Solunum Fonksiyon Testleri Ahmet ERGÜN*, Mustafa ŞIRLAK** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu PULMONER REHABİLİTASYONDA SOLUNUM İŞİ VE NEFES DARLIĞINI AZALTMA YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Fzt. Sema Savcı H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Ventilatuar Limitasyon Dispne Aktivitenin azalması Fonksiyon

Detaylı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı EGZERSİZ TESTLERİ TİPLERİ ve KPET ENDİKASYON ve KONTRENDİKASYONLARI Dr. Füsun Öner Eyüboğlu Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Statik Testlerin tanıda kısıtlayıcı özellikleri: İstirahat

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

PREOPERATİF HASTA DEĞERLENDİRİMİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU Dr. Müzeyyen Erk İstanbul Üniversitesi Cerrahi bir girişim perioperatif riskler içerir. Bu riskler hastanın durumu, cerrahi girişimin

Detaylı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI. Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı FONKSİYONEL PARAMETRELERİN TANIMLARI Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı SPİROMETRİ Bir bireyin inhale ya da ekshale ettiği hava volümünün zamanın bir fonksiyonu olarak değerlendirildiği

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Toraks Dışı Cerrahide Preoperatif Solunumsal Değerlendirme

Toraks Dışı Cerrahide Preoperatif Solunumsal Değerlendirme Toraks Dışı Cerrahide Preoperatif Solunumsal Değerlendirme Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İZMİR ÖZET Operasyonlardan sonra görülen solunumsal komplikasyonlar,

Detaylı

DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ

DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ DİNAMİK VE STATİK AKCİĞER VOLÜMLERİ Prof Dr Sevgi BARTU SARYAL AÜTF Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AKCİĞER VOLÜMLERİ STATİK Zamanla ilişkilendirilmeden manevraların tamamlanması esasına dayanır DİNAMİK

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

Göğüs Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme. Doç. Dr. Seden Kocabaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Göğüs Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme. Doç. Dr. Seden Kocabaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme Doç. Dr. Seden Kocabaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi A hundred years ago, lung cancer was a reportable disease, and it is now the commonest cause of death

Detaylı

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon

Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Solunum Sisteminde Ventilasyon, Difüzyon ve Perfüzyon Prof Dr.Fadıl ÖZYENER Fizyoloji AD Tartışma konuları: Akciğer hacim ve kapasiteleri Solunum zarı ve özellikleri Pulmoner basınç ve dolaşım Pulmoner

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı FİZYOTERAPİNİN PREOPERATİF ve POSTOPERATİF BAKIMDA YERİ Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 PREOPERATİF BAKIM ve Hazırlık 2 Genel olarak, planlanmış ameliyat için hazırlık üç aşamada uygulanır: Hastanın

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

SOLUNUM FİZYOPATOLOJİSİNE GİRİŞ

SOLUNUM FİZYOPATOLOJİSİNE GİRİŞ SOLUNUM FİZYOPATOLOJİSİNE GİRİŞ Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Solunum düzensizliklerini saptama yöntemleri Kan gazları ve ph Akciğer işlevi testleri: Statik solunum testleri: Akciğer

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

Akciğer rezeksiyonu öncesi preoperatif değerlendirme Preoperative evaluation of lung resection candidate

Akciğer rezeksiyonu öncesi preoperatif değerlendirme Preoperative evaluation of lung resection candidate Araştırma Makalesi / Research Paper Akciğer rezeksiyonu öncesi preoperatif değerlendirme Preoperative evaluation of lung resection candidate Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 48(1) :23-28, 2009

Detaylı

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri

GARD Türkiye Projesi. Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri GARD Türkiye Projesi Kronik solunum hastalıkları Evde Sağlık Hizmetleri KBYM Triaj Bilgilendirme Eğitim İleri teknoloji hastaneleri 2. Basamak hastane Evde bakım I. basamak Acil Servisler Özel bakım kuruluşları

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi

Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi Orijinal araştırma-original research Üniversite hastanesinde yatağında istenen göğüs hastalıkları konsültasyonlarının değerlendirilmesi Evaluation of bedside pulmonary consultations in a university hospital

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ PREOPERATİF DEĞERLENDİRME UZLAŞI RAPORU

TÜRK TORAKS DERNEĞİ PREOPERATİF DEĞERLENDİRME UZLAŞI RAPORU TÜRK TORAKS DERNEĞİ PREOPERATİF DEĞERLENDİRME UZLAŞI RAPORU EKİM 2014 www.toraks.org.tr HAZIRLAYANLAR Rapor Editörü Metin Özkan Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Başkanı Rapor Editör Yardımcısı Gamze Kırkıl

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

PULMONER REZEKSİYONLARDA SOLUNUM FONKSİYON DEĞİŞİKLİKLERİ VE HESAPLANAN PREOPERATİF DEĞERLERLE KORELASYONU

PULMONER REZEKSİYONLARDA SOLUNUM FONKSİYON DEĞİŞİKLİKLERİ VE HESAPLANAN PREOPERATİF DEĞERLERLE KORELASYONU PULMONER REZEKSİYONLARDA SOLUNUM FONKSİYON DEĞİŞİKLİKLERİ VE HESAPLANAN PREOPERATİF DEĞERLERLE KORELASYONU RESPIRATORY FUNCTION CHANGES IN PULMONARY RESECTIONS AND THE CORELATION WITH THE PREOPERATIVELY

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tanımını söyleyebilmeli, KOAH risk faktörlerini sayabilmeli, KOAH patofizyolojisinin

Detaylı

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri

Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Restriktif Akciğer Hastalıklarında Spirometrik Veriler ve Hasta Örnekleri Dr. Candan Öğüş Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı AC lerin mekanik özellikleri Kompliyans Elastik

Detaylı

KARIN VE EKSTREMİTE CERRAHİSİ UYGULANAN OLGULARDA PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME İLE POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN İLİŞKİSİ

KARIN VE EKSTREMİTE CERRAHİSİ UYGULANAN OLGULARDA PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME İLE POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN İLİŞKİSİ KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE KARIN VE EKSTREMİTE CERRAHİSİ UYGULANAN OLGULARDA PREOPERATİF PULMONER DEĞERLENDİRME İLE POSTOPERATİF PULMONER KOMPLİKASYONLARIN İLİŞKİSİ Ali FİDAN, 1 Benan ÇAĞLAYAN,

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Akciğer fonksiyon testleri değerlendirilen fonksiyonlara göre çeşitli gruplara ayrılır

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik

Pulmoner Tromboemboli. Prof. Dr. Pınar Çelik Pulmoner Tromboemboli Prof. Dr. Pınar Çelik PTE Sistemik venlerden gelen trombüslerin pulmoner arter ya da dallarında obstrüksiyon yapması sonucunda ortaya çıkar. Ölümlerin % 15-20 sini oluşturur. Etkenler:

Detaylı

Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları #

Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları # Tamamlayıcı Pnömonektomiler: Endikasyonları, Komplikasyonları ve Sonuçları # Hakan KIRAL*, Altuğ KOŞAR*, Alpay ÖRKİ*, Kemal TEMURTÜRKAN*, Şenol ÜREK*, Murat KELEŞ*, Canan Şenol DUDU*, Bülent ARMAN* * Heybeliada

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

SOLUNUM YETMEZLİKLERİ

SOLUNUM YETMEZLİKLERİ SOLUNUM YETMEZLİKLERİ Prof. Dr. Mehmet GÜL Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı KONYA & Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İSTANBUL Giriş Solunum,

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI OUAS SUAS CSS UHHS Obstrüktif Uyku Apne

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları. Dr. Kürşat Uzun Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonları Dr. Kürşat Uzun Sunum düzeni Epidemiyoloji Solunum yetmezliğinin Patofizyolojisi Sınıflama-Tanım Akut Hipoksemik SY Hiperkapnik SY Tedavi Epidemiyoloji

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006

AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ. Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 AKCİĞER HACİM VE KAPASİTELERİ Prof. Dr. H. Oktay SEYMEN 2006 Genel çerçeve Ölü boşluk tayinleri a)anatomik b) Fizyolojik ölü boşluk Akciğer hacim ve kapasiteleri Fonksiyonel rezidüel kapasite tayini a)açık

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI POSTOPERATİF SOLUNUM YETERSİZLİĞİ RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN RİSK İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Gülsüm Kavalcı, 1 Cavidan Arar, 1 Alkın Çolak, 1 Nesrin Turan, 2 Cemil Kavalcı 3 1 Trakya Üniversitesi

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar?

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR. AKG analizi ile Asit Baz dengesi Oksijenizasyon Gaz alışverişi

Detaylı

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma OLGU SUNUMU (Case Report) Hasdıraz L, Özkaya M, Oğuzkaya F PROGRESİF DİSPNE İLE SEYREDEN NADİR BİR AKCİĞER TÜMÖRÜ: PULMONER FİBROM A Rare Pulmonary Tumor Proceeding Progressive Dispne: Pulmonary Fibroma

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI

PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI PULMONER REHABİLİTASYON ÜNİTESİ NASIL YAPILANDIRILMALI Doç. Dr. PINAR ERGÜN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi PULMONER REHABİLİTASYON ve EVDE BAKIM MERKEZİ Pulmoner

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ

AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ AÇIK ve LAPORASKOPİK CERRAHİDE HEMŞİRELİK BAKIMI HEMŞİRE SEHER KUTLUOĞLU ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SUNU PLANI Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik bakım amacı Açık ve kapalı cerrahide hemşirelik

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı

Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı Toraks BT Angiografi Pulmoner emboli tanısı 64 yaşında erkek hasta 10 yıldır KOAH tanılı ve diyabet hastası 25 gün önce göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı PaO2: 68.2; PaCO2:36 ; O2 satürasyonu: 94,4 FM;

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ Yoğun bakım ünitesinde uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, kritik hastalarda tedavinin

Detaylı

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI

KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI KOAH DA KLİNİK ÖZELLİKLER VE TANI Prof. Dr. A. Füsun Topçu Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Diyarbakır KLİNİK ÖZELLİKLER KOAH ın tipik semptomları; 1-Öksürük 2-Balgam 3-Nefes darlığı

Detaylı

ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık

ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık ƒ ( ) Fonksiyonel Değerlendirme Dr Göksel Altınışık İçerik Solunum Fonksiyon Testleri Basit spirometri Akciğer volümleri Difüzyon testi Arter kan gazı analizi Rezeksiyon cerrahisi öncesinde-genel preop.

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

TORAKS CERRAHİSİNDE YAKLAŞIM

TORAKS CERRAHİSİNDE YAKLAŞIM TORAKS CERRAHİSİNDE YAKLAŞIM 34 Akciğer kanseri günümüzde ülkemiz için tüm ölüm nedenleri arasında 5. sıradadır kanser ölümlerinin önde gelen nedenidir (1). Akciğer kanseri olguları göğüs hastalıkları

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD.

Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Solunum Yetmezliği PROF DR NURHAN KÖKSAL OMÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. Sunum Planı: Tanım, Epidemiyoloji, Solunum yetmezliği (SY) tipleri, Solunum yetmezliği patofizyolojisi, Solunum yetmezliği

Detaylı

Akci er Rezeksiyonu Planlanan S n rl Solunum Rezervi Olan Hastalarda Postoperatif Komplikasyon Belirleyicisi Olarak Egzersiz Testi

Akci er Rezeksiyonu Planlanan S n rl Solunum Rezervi Olan Hastalarda Postoperatif Komplikasyon Belirleyicisi Olarak Egzersiz Testi ARAfiTIRMA Tan Yöntemleri Akci er Rezeksiyonu Planlanan S n rl Solunum Rezervi Olan Hastalarda Postoperatif Komplikasyon Belirleyicisi Olarak Egzersiz Testi Alper F nd kc o lu 1, Tamer Okay 2, Nurten Say

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı