Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi"

Transkript

1 Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi

2 leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi. Yüksek teknoloji ile üretilen brülörler motorin ve hafif ya larla ayn verimlilikte çal flma özelli ine sahip. Alarko motorin ve hafif ya brülörleri Avrupa normlar na (EN 67) uygundur. Maksimum Güvenlik ve Güvenilirlik Tüm brülörler Avrupa standartlar nda belirtilen flartlara uygun olarak dizayn edilmifltir. Brülörlerin üretim aflamas nda emniyete ayr bir özen gösterilir, üretilen her brülör fabrikada test edilir. Yüksek VerimDüflük Yak t Sarfiyat Özel tasarlanm fl yanma bafll ve türbülatörü ile mükemmel hava yak t kar fl m, düzgün ve yüksek verimli yanma gerçekleflir. Ayn miktarda enerji daha az yak t yak larak sa lan r. Bunun sonucu yak t sarfiyat ndan maksimum tasarruf edilir. Çevre Dostu Yüksek verimli fan sayesinde sessiz çal fl r, yüksek karfl bas nçl kazanlarda bile mükemmel bir yanma sa lar. Özel tasar m yanma bafll ve türbülatörü; yüksek verimle yanma, düflük CO ve NOx emisyonlar ile çal flmay temin eder. Bunun sonucu çevre daha az kirletilir. Genifl Model Aral ve Tam Seri,7 kg/saat kapasite aral nda, kare ve salyangoz gövdeli, tek ve çift kademeli toplam model. Genifl kapasite aral ile en uygun ve ekonomik seçimin yap lmas na olanak sa lar. Komple Teslim Alarko motorin ve hafif ya brülörleri, vizkozitesi (0 C'de). E=6 cst'ye kadar olan ya lar yakabilecek özelliklere sahiptir. Tek veya çift kademeli brülörler, standart iflletme elemanlar yla fabrikada donat lm fl ve gerekli ayarlar yap lm fl olarak montajl, yak t hortumlar ve memeleriyle birlikte komple teslim edilir. Kazan Brülör Uyumu Yanma kalitesini etkileyen en önemli faktörler kazana uygun brülör seçilmesi, brülör alev boyu ve çap n n kazan yanma odas na uygun olmas d r. Alarko Brülörleri yüksek performansl fan sayesinde düflük ve yüksek karfl bas nçl kazanlarda uyumlu ve sessiz çal fl r. Uzun süreli testler sonunda uygun kazanbrülör eflleflmesi belirlenmifl ve belgelenmifltir. Siparifl Notasyonu ALM.../ _ : Tek kademe : Çift kademe Maksimum yak t tüketimi (kg/saat) Alarko Motorin ve Hafif Ya Brülörleri

3 Kare Gövdeli Brülörler Ø Ø Ø Boyutlar (mm) ALM 0, 0/, 0/ modellerinde arka kapak siyah renktedir. ALM ALM 7 ALM ALM ALM 0 ALM 0/ ALM 0/ A B C D E ØF ØG ØH J M8 M8 M8 Teknik Özellikler Kapasite Is l Güç Motor 800 d/d Net A rl k Ambalaj Boyutlar Elektrik Beslemesi Yak t kg/saat kg/saat W kg mm ALM ALM 7,,7 7 9,7,8 9, 8, ,7 0, x7x ALM 6,8 80,8 66, , 60x9x ALM 0, xx00 ALM 0 8 0,, , ~0V, 0Hz Hafif ya Viskozite, E=6 cst, 0 C. ALM 0/ 0,, ,8 80x9x7 ALM 0/ 0 0 7, 7, , ~0/80V, 0Hz Motorin Alt s l de eri: 0.00 kcal/kg. KapasiteBas nç E rileri mbar, mbar,,,,,,, 0, 0, 0 0, 0, ALM ALM 7 ALM ALM ALM 0, 0, ALM 0/ ALM 0/ 0 0, kg/saat 0, kg/saat

4 Salyangoz Gövdeli Brülörler L K B A C H G J ØP Z ØS E F Y X M M ød Z ØT Y Boyutlar (mm) A B C ØD E F G H J K L M M N ØP ØS ØT Y Y X Z ALM ALM 60/ R68 ALM ALM 76/ R68 ALM / M R8 R76 0 ALM 7/ M R8 R76 0 Teknik Özellikler ALM 0 ALM 60/ Kapasite kg/saat 9,8 9, kg/saat 0 60 Is l Güç Motor 800 d/d Net A rl k Ambalaj Boyutlar Elektrik Beslemesi Yak t W kg mm.780,.780 KapasiteBas nç E rileri mbar ALM 60/ ALM 0 ALM 76/ ALM / ALM 7/ ALM 9 ALM 76/ 9, 76, ,6, 680x.000x60 ~80/00V, 0Hz Hafif ya Viskozite, E=6 cst, 0 C. ALM / ALM 7/, 60,, 7 6, Motorin Alt s l de eri: 0.00 kcal/kg. ALM kg/saat

5 Yanma Bafll ve Türbülatör Ayar Kare tip brülörlerde yanma bafll ayar brülör çal fl rken yap labilir. Salyangoz tiplerde brülör mentefle flanfl ndan aç larak türbülatör ve yanma bafll ayarlar yap l r, optimum yanma sa lan r. Sessiz Muadillerine göre sessiz çal fl r. Kare tipli brülörlerde özel hava emifl ve ses seviyesini düflüren koruyucu kapak sistemi. Salyangoz tipli brülörlerde özel alafl ml aluminyum gövde ve aerodinamik yap ile sessiz çal flma. Hava Ayar kademeli brülörlerde, servomotorla hava damperine kumanda edilerek uygun yak thava kar fl m sa lan r. Bunun sonucu kararl, düzgün ve yüksek verimli bir yanma elde edilir. Otomatik Hava Kapama Hava klapesi, brülör durdu unda hava geçiflini kapatarak kazan n so umas n geciktirir, olas s l floklar engeller ve s n n kazan içerisinde kalmas n temin ederek yak t tasarrufu sa lar. Montaj Kolayl Kare tiplerde kayar flanfl ile ve salyangoz tiplerde özel mentefleli sistem ile brülörün kazana montaj n n kolay ve hatas z, bak m n k sa sürede yap lmas na olanak sa lanm flt r. Servis ve Bak m Kolayl Brülör konstrüksiyonu her parçaya kolayca ulafl lmas na olanak verecek flekilde dizayn edilmifltir. Kare tiplerde brülörü ana gaz hatt ndan ve kazandan ay rmadan yanma bafll na ulafl labilir, iyonizasyon ve ateflleme elektrodlar n n ayarlar ve bak mlar yap labilir. Koruyucu kapak ç kart larak tüm ana parçalara ulafl labilir. Elektrik Ba lant Kolayl Kolay, hatas z ve k sa sürede elektriksel ba lant lar n yap lmas için brülörler üzerinde tüm önlemler al nm flt r. Brülörlerde olas hatal ba lant lar n yap lmas n n önüne geçilmesi için ana komponentlerin elektrik ba lant lar soketli olarak tasarlanm flt r.

6 Ana Parçalar Kare Gövdeli Brülörler Gövde. ç Kapak. Fan. Türbülatör. Ateflleme Elektrodlar 6. Gözetleme Kapa 7. Fotosel 8. Brülör Motoru 9. Yak t Pompas 0. Kumanda Beyni. Ateflleme Trafosu. Hava Klapesi Ayar Grubu. Yanma Bafll. Kazan Ba lant Flanfl. Ön Kapak 6. D fl Kapak 7. Damper Motoru (ALM 0/) 8. Kontaktör (ALM 0/) 9. Klemens Soket (ALM 0) 0. Soleonid Ventili (ALM 0/) Salyangoz Gövdeli Brülörler Gövde. Üst Kapak. Kazan Ba lant Flanfl. Kazan Ba lant Contas. Mentefle 6. Brülör Motoru 7. Yak t Pompas 8.. Meme Anahtar 9. Fotosel 0. Çal flmaar za/reset. Beyin. Sigorta. Rakor. Yanma Bafll.. Solenoid Vana* 6. Damper Motoru* 7. Gözetleme Cam 8. Hava Klape Ayar Kolu 9.. Meme Anahtar * 0.. Solenoid Vana * ALM 60/, 76/, /, 7/ modellerinde. Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de ifliklik hakk sakl d r. ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.fi. STANBUL : GOSBGebze Organize Sanayi Bölgesi fi.bilgisu Cad. 80 GebzeKOCAEL Tel: (06) Fax: (06) ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 8, 060 ÇankayaANKARA Tel: (0 ) Fax: (0 ) ZM R : fiehit Fethibey Cad. No. Kat, 0 Pasaport ZM R Tel: (0 ) 8 60 Fax: (0 ) ADANA : Ziyapafla Bulv. No: /6, 00 ADANA Tel: (0 ) 7 6 Fax: (0 ) 0 8 ANTALYA : M. Kasapo lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok /, 0700 ANTALYA Tel: (0 ) 00 9 Fax: (0 ) M. D. H. : 0 8 web: eposta: A MiNERAL