Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ö

3 ğ ç ğ ğ ğ ö ğ ö ö ğ ç ö ö ç ğ ğ ğ ğ ç ö ö Ü Ş Ç ö ö ö Ş ö ç ğ ğ Ş Ç ğ Ç ç Ş ö ö ö ö ö ç ğ ö ç ö Ş çö ç

4 Ş ğ ğ ğ Ş Ç ğ ö ö ğ ö ö ç ç Ç ğ ğ ğ ö ğ Ö Ş ğ ğ Ş ğ ö ç ğ ö ç ğ ç ç ğ Ş ç ö ö ğ ç ç ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ğ ö ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ö ç ö ğ ğ ö ö ö ğ ğ Ş ç ğ Ş

5 ğ ğ ö ö ğ ğ ğ ğ ö ö Ş ö ö Ş ö Ö Ş Ş ö ğ ö ğ ö ç ğ ö ç ğ ğ ğ ö ç ö ö ö ö ç ğ ö Ş ç ç ğ ğ ç ğ ç ç ö ç ç ç ö ç ç ğ ö ö ö ç ö ç Ş ö ç ç Ş Ş

6 Ş ö Ş Ş ç ç ğ Ş ğ ğ Ş ç ö ö ç ö ç Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ Ş ğ ç ğ Ş ğ ğ ğ ö ğ ö ğ ç ğ ö ğ ç ç ç ç ö ç ç ğ

7 Ş ç ö ö ö ç ç ç ğ ğ Ş Ş ç ö ö ğ ö ç ç ö ö ö ğ ö ö ğ ğ Ş Ş ç ç ç ç Ş ö ğ ğ ö ö ğ ö ğ ç Ş ö ö ö ö ğ ö ç ğ

8 ç ö ö ç ç ö ç ç Ş ç ğ ç Ş ç ğ ö ç ğ ö ğ ç ö ğ ç ç ğ ç Ü ğ ç ç ç ç ç ç ç ğ ğ ç ö ç ö ö ö ç Ç ö ğ ö ç Ş ç ç ç ö

9 ö ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ö ö ö ğ ğ ğ Ş ç ç ç ö Ş ö ç ö ğ ç ö Ş ö ç ö ö ö ç ö ğ ğ ö Ş ğ ö ç ö ğ ç ö ğ ç Ş ğ ğ ç ç ğ Ş ğ ç ö ö ğ ç

10 ö ç ç ğ ç Ş ğ ğ Ş ç ğ ğ ç ğ ö Ş ç ğ ö ö ç ğ ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ğ Ş ğ ç ğ ç ö ğ ğ Ş ğ ç Ş ğ ğ ğ ğ ö ğ ç ğ Ş ö ğ ç ç ç ğ ç ğ ç ğ ğ ç ğ ç ğ ç ğ ğ

11 ğ ö ç ğ ğ ğ ç ğ ç ğ ç ç ğ ğ ö ğ ç ç ğ ç ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ö ç ö ç ç ç Ş Ş ç ğ ö ğ ç ç ç ğ ğ ö ç ğ ö ğ ğ ö ğ ç ö ğ ç ç ö ç ç ğ ğ ğ ç ö ç ç ö ö ç ç ö ö Ş ç ç

12 ğ ö ö Ş ç ç ğ ö ç ö ç ç ö ç ç ö ö ğ ğ ç ğ ğ ğ ç ç ğ ö ç ç Ş ç ç ğ ç ğ ğ ğ Ş ç ğ ğ ö ğ ç ğ ç ö Ş Ş ç ö ğ ö ğ ç ö Ş Ş ç ö Ş çö Ş ç Ş ğ ö Ş ö ğ ğ

13 Ş ö ö Ö

14 ö ö Ö ö Ş ö ğ Ö ğ Ö ğ ö ç ç ğ ğ ö Ş Ş Ç ğ ç ç ğ ö Ş ö Ç Ü ç ö ö ö Ö Ö ğ ğ Ş ç ç ö ğ ç ö ö ö Ö ö ö ö ö

15 ö ö ö ö ö ç ğ ö ç ğ ç ö ö ç ğ ö ö ö Ş ğ ö ö ğ ö ğ ö ğ ö ğ ö ç ö ö ç ğ çö ö ö ğ ö

16 Ş ö

17 ö Ş ç ğ ğ Ö Ö ö ğ ğ Ş Ç Ü Ü ö ğ ö ö ö ö ö ö ö ö ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö ö Ö ö Ş ö ö ğ ö Ş ö ö ğ ğ ç ö ö ö ö ö ö ç

18 ö ö Ş ö ö ğ ö ğ ç ö ç ğ ğ ğ ö ğ ç ğ ç ğ ö ğ ö ğ Ç ğ ç Ş ğ ö ö ğ Ş ç ö ğ ç ö ö ğ ç ç ç ö ö ö Ş ğ ö ğ ğ Ş ç ö ö ğ ö ö Ş ö Ş ö ö ö ğ ğ ç ö ö ç ğ ğ ç ç ğ ç ç ğ ö ö Ş ö ç Ş ğ ğ ç

19 ö ö ö ö ö ğ Ş ç ç Şç ö ğ ç ğ ğ ö ğ ö ö ö ç Ş ö ö ö ğ ö ö ğ ç ç ö ç ö ö ç ö ö Ş ö ö ö ö Ş ö ö ö ö ö ö ğ ç ğ ö ç ğ ö ö Ş ç ö ğ ö ö ö ö ö ö ğ ö ö ö ğ ç ö ğ ç ğ ö ö ç Ş ö ö ğ ö ö ö ç

20 ç ö ö ö ö ğ ö ö ğ ç ö ç ö ö ğ ğ ö ö ç ğ ö ö ö ğ ç ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ğ ö ö ğ ö ö ğ ç ö Ş ğ Ş ö Ş ö ö ö ç ç ç Ş Ş ğ ö ö ğ ö ö ö ç ç ö ö ö ğ ö Ş Ö Ş ç ö ö ğ ğ ö ğ ö ç Ş ç ö ç ç Ö ö ö ğ ö ğ Ç ç ç ö ğ ö ö ç ğ ç ö Ö Ö ç ö ç ö Ş ö ç

21 ö ç ğ ö Ş ö ç ö ç ç ç Ö ö ç ç ö ö ç ö ç ğ ç ç ö ç ö ö ç ç ç ç ğ ç ğ ç ğ ö ğ ğ ö ö ğ ö ö ö ğ ğ ç ğ ö ö ğ ö ç ğ ğ ğ ç ğ ç ö Ş Ş ç ğ ğ ö Ş ğ ö ç ö ö ö ö ö ö ğ ö ö ö ö ğ ö ö ç ğ ç ö ğ ö ö Ş ö ö ç ğ ç Ş ö Ş ö ğ ç Ş ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ç ğ ö ö ö ö ö ç Ç ç

22 ğ Ş ö ö ç ö ö ç ç ö ö ğ ğ ğ ö ö ğ ğ ç ö ö Ş ö ö ğ ğ ğ ç ğ ö ç ğ ö ö ç ö ö ö Ş ö ç ö ğ ö ğ ç ğ ğ ö ğ ğ ç ö ö ö ç ğ ğ ç ö ö ç ç ğ ç ç ğ ç ç ç ö ö ç ö Ş ç Ş ç ğ ö ğ ğ ö ç ö ğ ç ö Ş ğ ö ç ğ ç ö ğ Şö ö ö öğ ç ç

23 ö ğ ö Ş ç ç ç ğ ö ğ ç ö ö ö ö ğ ö ç ç Ş Ş ö ç ç ğ ğ ö ç ç ğ ö ç Ş ğ ö ö ö ğ ğ ğ ö ö ğ Ş ğ ç ç ğ ö ö ç ö ç ğ Ş ğ ğ ç ğ ö ç ğ ç ö ö ö ö ö ö ç ç ğ ö ç ö ö ö ğ ç ö ğ ö ö ö ç ğ ö ö ç ö ö ğ ğ ö ç ö ç ö ö

24 Ş ğ ö ö ö ö ğ ğ ö ö ö ğ ö ğ ö ğ ğ ğ Ş ç ö ö Ş ğ ç ç ö ç ç ö ö ğ ö ç ğ ğ ğ ğ ö ğ ğ ğ Ğ Ğ ğ ğ Ş ğ ğ ö ğ ö ç ğ ö Ş ö ö ğ ç ç ö ö ç ç ö ö Ş ğ ö ğ Ş ö ö ğ ğ ç Ş ç ö ö ö ç ö ç ğ ç ö ö ğ ç Ç ç Ş ğ ö ö ç Ç ö ç ö ç ö ğ

25 ğ ç Ş ç ğ ç ğ ğ ç ç Ç ç ö ğ ö ç ç ç ç ç ö Ş ç ç ç ö ö ç ç ç ç ç ç ö ö ö ç ç ç ğ ö ö Ş ç ç ö ö ğ ö ö ğ ö ç ç ç ö ğ ğ Ş ö ö ö ö ğ ö Ş ö ö ö Ş ö ğ ö ç ğ ğ ö ç ö ğ ç ö ö ğ ğ ç ö ö ç ç ğ ö ğ ö ğ ç ö ğ ğ ç ö ö ö Ç

26 Ş Ö Ö Ö ö ö ö ö ç ö ö ç ğ ç ğ ç ö ğ ğ ç ç ç ö Ş ç ğ ç ç ğ Ö ç ö ö ç ö ç ö ç ğ ğ ö ç ö ö ö ç ğ ç ç ç ç ö ğ ö ğ ö ö ç ç ö ç ç ö ö ğ ö ö ö ğ ğ ö ö ö ö ö ğ ö ö ö ç ğ Ö ö Ö ç ö ğ ö ö ğ Ö ğ ç ç ğ ç ö ö ö Ş ö ğ ö

27 ğ ö ö Ş ç Ş ö ö Ö ç ö ğ ö ö ç ç ç ç ç ö ğ ç ö ö ç ğ ö ç ö ç ö ö ğ ö ö ö ö ğ ö ö ç ö ç ğ Ö ö ö ç ğ Ş ö Ş ö ö ğ ö ö Ş ö ğ ç ö

28 ö ğ ö ğ ö Ş ö «ç ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ğ ö ö ö ö ç ç ğ ö ğ Ş ö ö ğ Ş ç ö ğ ç ö ö ö ö ö ç ö Ş ö ç ç ö ç ö ö ö Ş ğ Ş Ş ç ö ç ğ ç ç ö ç ö ğ ğ ç ö ö ç ğ ö ğ ğ ğ Ş ğ ğ ç ğ Ş ğ ö ö ğ ö ğ

29 ç ö Ş Ş ç ö Ş ö ö ö ğ ö ö ö ö ğ ğ ç ö ö ç ç ö ö ö ğ ç ç ö Ş ö ö ö ö Ş ğ ö ö Ş ö ğ ç ö ö ç ç ğ ö ö ğ ö ö ö ö ö ğ ö ö ö ö Ş ö ö ğ ö ö ö ö Ö Ş ö ğ ç ö ğ ç ö Ş ö ö Ş ç ç ö ö ö ç ö ğ ö ö ö ö ö ç ğ

30 ğ ö ç ö ö ö ğ ğ ğ ğ Ş ğ ç Ş Ş ğ ç ö ö ö Ş ö ö ö ç ğ ö ğ ö Ş Ş ğ ö ö ç ğ ö ç ö ö Ş ç ö ö ö ğ ö ç ö ö ö ö ö ö ç ö ö Ş ö ö ç ö ğ ğ ğ ğ ö ö ç ö ç ğ ö ç ö ğ ç ö ö ç ö ö ğ ğ ö ö ğ Ş

31 ö ö ö ö ç çö ç ç ç ö ö çö ğ ö ğ ç Ş çö ğ ö ç çö ğ ğ çö ç ö ğ ğ çö ç ö çö ç çö ç Ö ğ çö Ü Ü ö ğ ğ ö ç ğ ö ö

32 ö Ş

33 Ş ö ğ Ş ç ğ ç Ş ğ ç ğ ç ö Ş ğ ö ö ç Ö ğ ç ç ö ç ğ ö ö ğ ğ ö ğ Ş Ş ç ö ç Ş ğ Ş ç Ş ç

34 ç ç ç ğ ç ç Ş ğ ç Ç Ş ğ ç ç ç ğ ç ç ç ö ö ğ ğ

35 Ş ğ ö ç ö ö ğ ğ Ş ğ ö ö ğ ç ç ğ ç ğ ö ğ ç Ş ç ç ğ ç ç ç ö ç ö ğ ö ç ğ ç ğ ö ö ç ğ ğ ö ç ğ ç ç ğ ç ö ğ ç Ş ğ ç ç ç ö ğ ç ö ğ ç

36 ç ç ç ğ ç ö ç ö ğ ç ç ö ğ ç ç ğ Ü ç ğ ğ Ö ö ç ç ç ğ ö Ş ö ğ Ö ğ Ş ğ Ş ç ğ

37 ç ö ö Ş ğ ç Ş ç ö ö Ç ö ç ğ

38 Ş ö ç

39 ç ö ğ ç ğ ğ ç ö ç ç ğ

40 ö ğ

41 ö ç ö ö ö ğ ö ğ ğ ö ö Ş ğ Ş

42 Ş ö ö ö ğ ğ ğ ç ö ö ö

43 ö

44 ö ğ ğ ç ö ğ Ğ Ü ç ç ğ ç ö ğ Ş Ç Ş ç ç ç ö ç ğ ç

45 ö ğ ç ç ç

46 Ş ğ ğ Ş Ç Ş ç ğ Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ ö ö ç ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ğ ö ö ğ ğ ğ ç ç ğ ç ğ ö ğ ç ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ

47 ç ğ Ş ç Ş ğ» ğ ç ğ ö ç ğ ç ö ö ğ ç ğ ç ğ Ş Ş ğ ö ğ ğ ğ ğ ö ç ğ Ş ö ö ğ ğ ö Ş ç ğ ç ğ ğ

ş Ğ» ş Ğ ş Ü ğ Ö ğ ğ ğ ç ğ ş ğ ç ç ğ ğ ş ç ğ ş ğ ç ğ ş Ö Ö ç ö ş ç ş ö ş ğ ğ ğ ş ö ç ş ç ğ ğ ğ ç ş ç ö ş ş ç ğ Ö ğ ç ş ş ç ş ö ç ş ç ş ş ö ğ ş ş ö ö ş ö ş ç ş ğ ç ş ç ş ğ ç ç ö ş ö ö ş ö ğ ç ç ö ş ğ ö

Detaylı

Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ç ç ç ç Ö ğ ğ ç ç ğ ğ ö ğ ğ Ö ö ö ö ö ö Ö ö ç ç Ğ Ğ ç Ğ Ö ğ Ö ğ ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ğ ö ç ğ ğ ö ğ ö ğ ğ ç ö ğ ğ ğ ğ Ğ Ğ Ğ ç Ö ğ ğ ğ Ö ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ç Ö ç ç ç ğç Ö ğ ğ ğ ç ç Ğ Ğ ç Ğ ç Ö ğ ö ö Ö

Detaylı

Ğ Ğ Ğ ç ç Ü Ü Ü Ç Ş ğ ç Ş ğ ğ ç ğ ğ ğ ŞÇ Ş ç Ö ğ Ş ç ç ğ ğ ğ ğ Ş Ş ç Ş ŞÇ ç ç Ü Ö Ş ğ ğ ğ ğ ç ŞÇ Ü Ö ç ğ ç Ü Ö ç Ş ç Ç Ü Ü ğ ğ ç ğ ğ ç ç ç Ö Ş ğ ŞÇ ğ ğ ç ğ Ü ğ ç Ü ç ç ç ç Ş Ç Ö Ç Ş ğ Ş ğ ğ ç ğ ğ Ş ğ ç

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

İ ş Ğ İ ş ü ü üü İş ü ü üü ş İ ş Ğ İ ş ş ş ş ş ş ş ü ş ş İ ş ü ü İ ü Ç ş ş ş İ ş ü Ş Ş ş ş ö ş ü ö ş ş ş ş ö ü ö ş ş ş ş ü ö ü ö ş ü ö ü ş ö ş ü ü ş ö İ ü ş ü ş Ş ş ö ş ş ö ü ö ö ö ş İ Ç İ İŞİ ş ö ş ş

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de

Yer ata tıyor. or. etiliy adar hızla ar aynaklı değil; Big D Rastlantının Bittiği ernet k ânsız hale aklar tarafından ür ylaşılan bilgiler de Böç E R Y ğ B B D. ; o ğ o. ü z. ğ ç om f z üm öm c ş mâ ö ç ç ğ f v u v p ç oom çğ c ö p u mo ü z oo j, o o f,, o ğ m ğ. m ş m o öü m j o. ş uuu uc z u ü u f öc üv oo üşü üm şm ç ö z, f üz Fc o ö m çö

Detaylı

0100634713 Non-customer created content SharedBook and its licensors. All rights reserved by their respective parties. Patents pending for the SharedBook technology. NOT FOR RESALE. For personal, noncommercial

Detaylı

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015

BAŞLIYOR. ocak - mayıs 2015 BŞLIYOR. - 2015 CPSIM US / CPSIM TÜRKYE HKKIND ' : T Cp p z z p ö b G F j f p ç z f f p ç f ö ğ ğ.g ö ğ ö. b p b D T S p C K z B K Ü Ş OLMPYTLRI HKKIND I R L T Y P ç Ş OLM ğ b f p b h ç b p. b I R L T

Detaylı

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. TANITIM YAZISI Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, 1972 yılında kurulmuştur. Altı farklı alana bölünmüştür. Bunlar; Gemi inşaatı, Offshore ve Mühendislik, Endüstri fabrikasyon

Detaylı

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi

Kaleiçi sokakları çiçek bahçesi gibi hp://w.c/z hp://www.fcb.c/z07 Göz göz z ç TÜBİTAK U Göz çş z b z p c, z çğ z Aş R M ABE Çş g TÜBİTAK A S Bp b U Göz E çş z b, ş c çğ. Göz Dç. D H Eğ, çş g z pçc TÜBİTAK cğ, z b şğ Hb 3 ö. LH ÖZE H FİDAN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ PROTOKOL ANLAŞMASI İMZALANAN FİRMALAR NO FİRMA İL BÖLÜM KONTENJAN 1 A.V.D. Enerji Verimliliği Dan. Eğt. İnş. Elk. Mak. İth. İhr. San. ve

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. 1 L K S Ö Z Y a k l a ı ı k b i r s e n e ö n c e u z u n v e ö z v e r i l i b i r ç a l ı ı m a n ı n s o n u c u n d a W o r d P r e s s R e h b e r i S ü r ü m 2.0 s a y e s i n d e s i z l e r l e

Detaylı

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Genel Meyvecilik (M.A.) Genel Sebzecilik (A.K.) Toprak Bilgisi (K.Y.) (Uyg.)

PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Genel Meyvecilik (M.A.) Genel Sebzecilik (A.K.) Toprak Bilgisi (K.Y.) (Uyg.) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 08 00-08 45 Mesleki Uyg. I. Genel Meyvecilik Genel Sebzecilik 09 00-09 45 Genel Meyvecilik Genel Sebzecilik 10 00 45 Genel Meyvecilik -10 11 00 45 Genel Meyvecilik -11 Genel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 24.10.2012 y: 2012/119 Ku: İ R K Ü L E R 85 N u G Vg kü y R O R Ö: By kk v şh g ö kk py v p vg h p v g vg İşk yy 85 N u G Vg kü 2012/119 u kü y k. İg kü şğ y vş. Ek Büyük

Detaylı

160 SC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ

160 SC PARÇA VE FİYAT LİSTESİ 160 SC 06.045.0515 KOÇ BOYNUZU Paslanmaz Çelik - 15 cm 5,55 06.045.5015 KOÇ BOYNUZU ALT PLASTİĞİ Koç Boynuzu Zemin Plastiği 0,65 06.065.1410 HAVALANDIRMA Paslanmaz Çelik 0,70 06.035.1075 MENTEŞE Paslanmaz

Detaylı

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO

ML70S mikrolift MLKR1 VER-3 ML70S VER-2 - + VERSİYON : 1.0 : 14.02.2013 : ML70S_07 TARİH ŞEMA NO Kontaktörler -3 sınıfı 220V bobinli kullanılmalıdır! Kontaktörlerin bobinlerine C filtresi mutlaka bağlanmalıdır! E ST 0 ML3 SF2 SF1 KI ÇIK SEVİYELEME VE EKE KI ÇM DEVESİ (KI KÖÜLEME) C MLK1 VE-3 In Out

Detaylı

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti.

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Binalarda enerji verimliğinde ve mekanik tesisat projelendirmede çözüm ortağınız Çakmanus Müh. Enerji Ltd. Şti İvedik OSB Hasemek koop. 67. sok no: 60 Ostim/ANKARA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

Örnek hazırlama birimi

Örnek hazırlama birimi DEFAM Örnek hazırlama birimi CİHAZLAR Cihaz Adı : Mikro dalga örnek bozundurma Cihaz Markası: (CEM Mars6) Analizler : Atıksu, gıda, toprak, petrol, maden, cevher, boya, alaşım, metal örneklerin ICP-OES

Detaylı

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA

ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve BAZLA Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 00910ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER ve 1 ÇOK DEĞERLİKLİ ASİTLER Çok değerli asitler, molekülünde birden fazla asidik

Detaylı

Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Konulu Uluslararası Sempozyum

Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Konulu Uluslararası Sempozyum Türkiye de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Etkin Uygulanması Konulu Uluslararası Sempozyum 6-7 Mayıs 2004, İstanbul. Avrupa Patent Ofisi ile T.C. Adalet Bakanlıǧı nın I şbirlig ˇi ve Avrupa Komisyonu

Detaylı

Ürün Yenilikleri. Kalıp yapımı III / 2014. E 1940 Otomatik Ejektör Set Kilidi. Çevrim içi-kat

Ürün Yenilikleri. Kalıp yapımı III / 2014. E 1940 Otomatik Ejektör Set Kilidi. Çevrim içi-kat Ürün Yenilikleri Kalıp yapımı III / 2014.8.3.1 CD katalog 5 og al Çevrim içi-kat Ürün gruplarımızı tekrar genişletmekle, sizlerin talep ve önerilerinize karşılık vermeye çalışıyoruz. Bir sistem tedarikçisi

Detaylı

8. YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

8. YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ s f ü ş Y s ı ş y ş 8 YILINDA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ Düy Sğı Öüü fı Us sı Yşı Yıı 1999 yıı ş çışı şı 2000 yıı fy ç H Üvss GEBAM fı çş YAYINLAR A Asy Yö

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Çavuşoğlu Mahallesi Yakacık Caddesi No:132-134 Kartal 34873 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 517 31 44 Faks : 0

Detaylı

SMITKA REFERANS LİSTESİ

SMITKA REFERANS LİSTESİ PROJECT NAME TURKEY 1 Swissotel The Bosphorus Hotel 2 Hyatt Regency Hotel Hotel 3 World Trade Center 4 Istanbul Stock Exchange (IMKB) 5 YAPI KREDI PLAZA D BLOK 6 LEBIB YALKIN YAYINLARI VE BASIM ISLERI

Detaylı