Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi"

Transkript

1 Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey veya söz konusu şirket, firma ya da bireyin acentesi; Şirket Tüm bölüm ve işletmeleri ve herhangi yan girişimi dahil Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi; Hükümler Şirket ile Alıcı arasında yazılı olarak kararlaştırılmış özel koşullar ile, bu belgede belirtilen Standart Satış Hükümleri; Sözleşme Şirket ile Alıcı arasında, duruma göre, Mal ve/veya Hizmetlerin satışı ve satın alınması ile ilgili olarak 2. Hüküm uyarınca oluşturulmuş, bu Hükümleri da içine alan herhangi bir sözleşme Mallar Şirket tarafından tedarik edilecek, Sipariş e konu ürünler (herhangi bir kısım ya da aksesuvarlar dahil) ve/veya malzemeler veya bunlardan herhangi biri; Sipariş Mal ve/veya Hizmet tedariki için Alıcı tarafından Şirket e verilen ve Şirket in verdiği fiyat bildiriminin kabul edildiğini gösteren sipariş; Hizmetler Şirket tarafından tedarik edilecek, Sipariş e konu hizmetler veya bu hizmetlerden herhangi biri anlamına gelecektir. 2. Hükümlerin Uygulanabilirliği Mal ve/veya Hizmetler için verilen her Sipariş ya da verilen fiyat bildiriminin onaylanması, Alıcı nın Mal ve/veya Hizmetleri bu Hükümler altında satın alma teklifi olarak düşünülecek ve Sözleşme, Sipariş in yazılı bir teyit belgesi ile Şirket tarafından kabul edilmesi halinde yapılacaktır. Şirket, yalnızca bu Hükümler e tabi olan Mal ve/veya Hizmetlerin tedariki için Sözleşmeler imzalar. Alıcı, kendi şart ve koşullarının geçerli olduğunu ileri süren belgelerin herhangi birisinde bulunsa dahi (bir Sipariş te bulunanlar da dahil), yazılı ya da sözlü, sarih ya da zımni şartlar ve garantiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket ile arasındaki ilişkinin, diğer şart ve koşullar hariç, bu Hükümler e tabi olduğunu kabul eder. Şirket in imza yetkilisi/yetkilileri tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, bu Hükümler de ya da herhangi bir fiyat bildiriminde ya da bu Hükümler den doğmuş olan Sözleşme de yapılan herhangi bir değişiklik ya da sınırlama geçerli olmayacaktır. 3. Fiyat Bildirimleri Şirketin fiyat bildirimleri bağlayıcı olmayıp Şirket Sipariş i yazılı olarak kabul edinceye kadar Şirket ile Alıcı arasında bir Sözleşme doğmayacaktır. Fiyat bildirimleri, verildiği tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca ya da (eğer farklı ise) fiyat bildiriminde belirtilen süre boyunca geçerli olacaktır. 4. Beyanlar Şirket in imza yetkilisi/yetkilileri haricindeki hiçbir Şirket çalışanı, Mal ve/veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir beyan ya da bildirimde bulunmaya yetkili değildir. Ancak bu sınırlama, Mal ve/veya Hizmetlerle ilgili olarak verilebilecek, kullanıma dair bir uyarı ya da kısıtlamayı içeren herhangi bir ihbar ya da beyana ( İhtarlar ) uygulanmayacaktır. Bu nedenle Alıcı nın, bu İhtarlar a tabi olmak şartıyla, Şirket in, imza yetkilisi/imza yetkilileri dışındaki, bir çalışanı ya da acentesi tarafından yapılan herhangi bir beyan ya da bildirime dayanmaya ya da dayanmasını talep etmeye hakkı yoktur. 1/9

2 5. Fiyatlar (i) 3. Hüküm e tabi olmak kaydıyla; fiyat bildirimi, fiyat listesi, katalog ya da benzeri belgelerde yer alan fiyatlar, söz konusu tarihte geçerli olan cari giderleri temel alacak ve rehber niteliğinde olacak ve Şirket için bağlayıcı bir teklif oluşturmayacaktır. 5. Hüküm ün daha sonraki hükümlerine tabi olmak kaydıyla, aksi kararlaştırılmadıkça, Sözleşme bedeli, duruma göre, Malların teslim tarihindeki ve/veya Hizmetlerin verildiği tarihteki geçerli fiyat olacaktır. Sabit bir fiyat üzerinde anlaşıldığında (fiyatın 3. Hüküm e göre belirlendiği herhangi bir fiyat bildirimi de dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) Sipariş in Şirket tarafından alındığının teyit edilmesinden hemen sonra, Şirket in üretimin devam etmesine müsaade eden tüm bilgileri alması ve Alıcı nın da hazır olduğunda Mal ve/veya Hizmetleri teslim alması kaydıyla, fiyatlar sabit kalacaktır. Mal ve/veya Hizmetlerin veya Mal ve/veya Hizmetlerin herhangi bir kısmının tesliminin Alıcı nın talebi üzerine ya da Alıcı nın yukarıda bahsi geçen tüm bilgileri sağlayamaması nedeniyle gecikmesi halinde, Şirket, teslim edilmemiş olan kısmın fiyatını, teslimatın yapıldığı tarihte geçerli olan Şirket fiyat listesine göre değiştirme hakkını saklı tutar. (iii) Fiyat bildiriminin Alıcı nın sağladığı bilgilere bağlı olduğu hallerde, Alıcı, verilen bilgilerin doğruluğundan ve tüm ilgili detayların sağlanmasından sorumludur. Üretim sırasında ya da üretimden sonra herhangi bir yanlışlık ya da ihmal nedeniyle maruz kalınan artan masraflar sadece Alıcı tarafından üstlenilecek ve söz konusu masraflar, Sözleşme çerçevesinde ödenmesi gereken bedelden bağımsız olarak derhal ödenecektir. Şirket in Malları Alıcı ya, Alıcı nın tasarımı ya da spesifikasyonuna göre tedarik ettiği hallerde veya Şirket in, Alıcı nın talebi üzerine, standart olmayan ürünlerin tasarımını yapması halinde, Şirket, gerçekleştirdiği herhangi bir araştırma ya da tasarım için ücret talep etmeye yetkilidir. Şirket bu ücreti fiyat bildirimine ilave edebilir ve fiyat bildirimine ilave edilmediği hallerde, bu ücret, Şirket in söz konusu araştırma ya da tasarım için maruz kaldığı masraf olacaktır. Aksi bildirilmediği sürece, duruma göre, Malların sevk edildiği tarihte ve/veya Hizmetlerin verildiği tarihte tahsil edilecek fiyatlara KDV dahil değildir. 6. Sevkiyat ve Teslim (i) Aşağıdaki hallerden, hangisi daha önce gerçekleşirse, herhangi birisinin gerçekleşmesi üzerine, teslim gerçekleşmiş sayılacak ve Mallara ilişkin her türlü kayıp ya da zarar riski Alıcı ya geçecektir. (a) Alıcı tarafından ya da Alıcı adına ya da Alıcı ya sevketmek üzere taşıyan (söz konusu taşıyan, Şirket in acentesi ya da çalışanı olsun ya da olmasın) tarafından yapılan alım; ya da Malların alınmaya ya da sevke hazır olduğuna dair Şirket tarafından verilen ihbardan itibaren 14 gün. Şirket in, Alıcı nın özel talebi üzerine, Malları depolaması ya da Alıcı nın teslim alması hali dışında, Malların sevkedilmesi ya da siparişlerin yerine getirilmesi için düzenlemeler yapması halinde, Alıcı, söz konusu hizmetlerin sağlanması ya da temin edilmesi için Şirket in mutlak takdirine göre yapılmış olan makul masrafları Şirket e ödeyecektir. Verilecek herhangi bir Hizmet, bu Hükümler e tabi olacaktır. Hizmetlerin herhangi birisinin, taşıyan ya da diğer bir üçüncü şahıs tarafından verileceği hallerde ya da Malların, tamamen ya da kısmen, Şirket dışındaki bir tarafça teslim edileceği hallerde, Şirket, söz konusu Hizmetin verilmesinde yalnızca Alıcı nın temsilcisi olarak hareket edecek ve Alıcı, bu nedenle Şirket in maruz kaldığı herhangi bir masraf, ücret, sorumluluk ya da gidere karşı (sürastarya dahil) Şirket i tazmin edecektir. 2/9

3 (iii) Alıcı, teslim aldığında Malları dikkatle muayene edecek ve: (a) eksik ya da fazla teslimatı, Şirket e Türk Hukuku nun emredici hükümlerinde yer alan süreler içinde veya Türk Hukuku nun emredici hükümlerinin bir süre öngörmediği hallerde Malların kabul edilmesinden itibaren yedi (7) gün içerisinde yapılması gereken yazılı bir ihbarla, Şirket e haber verecek ve Şirket e Türk Hukuku nun emredici hükümlerinde yer alan süreler içinde veya Türk Hukuku nun emredici hükümlerinin bir süre öngörmediği hallerde, Malların kabul edilmesinden itibaren yedi (7) gün içerisinde yapılması gereken yazılı bir ihbarla, dikkatli incelemeyle makul olarak fark edilebilecek herhangi bir ayıbı Şirket e bildirecektir. Alıcı nın Hüküm 6 (iii) uyarınca ihbar vermeyi ihmal etmesi halinde, Alıcı, duruma göre, Mallar ı ya da Hizmetler i kabul etmiş sayılacak ve Şirket, yalnızca Hüküm 11 e tabi olmak kaydıyla, söz konusu ayıplarla ya da eksik ya da fazla teslimatla ilgili tüm yükümlülüğünden kurtulacaktır. Alıcı nın herhangi bir fazla teslimatla ilgili olarak Hüküm 6 (iii) uyarınca ihbar vermeyi ihmal etmesi halinde, Şirket, kendi tercihine göre, fazla olan Malları geri alabilir ya da fazla olan Mallar için teslim tarihinde geçerli olan fiyat üzerinden fatura kesilip söz konusu tutar Alıcı tarafından Şirket e derhal ödenecektir. 7. Teslim zamanı ve şekli (i) Şirket, Mal ve/veya Hizmetleri, Sözleşme de belirtilen süreye göre teslim etme konusunda makul olan ticari çabayı gösterecek ancak Malların teslimi ve/veya Hizmetlerin verilme süresi Sözleşme nin esasını teşkil etmeyecektir. Şirket tarafından belirtilen tarihler ve süre sonları, yazılı olarak herhangi diğer bir sözleşme açıkça imzalanmış olmadıkça, taahhüt içermemektedir. Söz konusu süreler yalnızca genel bilgi açısından verilmiş olup söz konusu sürelerde, Şirket in makul kontrolü dahilinde ya da dışında meydana gelen herhangi bir sebeple Malların sevk ya da teslim edilememesi ve/veya Hizmetlerin yerine getirilememesi, Sözleşme nin ihlali anlamına gelmeyecek ya da bir fesih ve/veya dönme nedeni teşkil etmeyecek ve Şirket in, Hüküm 7 (i) de belirtilenler haricinde, teslimde meydana gelen gecikme ya da kusurdan ötürü ne şekilde meydana gelmiş olursa olsun (ihmalkarlık sonucu ortaya çıkanlar dahil) doğrudan, dolaylı ya da nedensel zararlar ve kayıplar (salt ekonomik kayıp, kar kaybı, iş kaybı, peştemaliyenin tükenmesi ve benzeri kayıplar her üç terime de dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) için Alıcı ya karşı bir sorumluluğu olmayacaktır. Alıcı, Şirket e, teslim talepli 60 günlük yazılı bir ihbar vermediği ve Şirket, teslimatı söz konusu sürede gerçekleştirmediği sürece, Alıcı nın teslimattaki herhangi bir gecikme ya da kusurdan dolayı Sipariş i iptal etme hakkı yoktur. Alıcı nın Sipariş i söz konusu zamanda iptal etmesi halinde: (a) Şirket, Alıcı nın iptal edilen Sipariş ile ilgili olarak Şirket e ödemiş olduğu tutarları Alıcı ya iade edecek; ve Alıcı, iptal edilen söz konusu Sipariş ile ilgili herhangi bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacaktır. (a) Sözleşme de aksine hüküm bulunmadığı takdirde, Şirket, Malları ve/veya Hizmetleri, tek seferde ya da kendi takdirine göre belirleyeceği kısımlar halinde, teslim edebilir ve/veya sağlayabilir. Sözleşme de kısımlar halinde teslimata dair hüküm bulunması ya da Şirket in bu şekilde teslimat yapmayı tercih etmesi halinde, her kısım, bu hüküm ve şartlara sahip ayrı bir sözleşme olarak düşünülecektir ve Hüküm 7 (i) e halel gelmeksizin, teslimatın gerçekleşmemesi ya da gecikmesi, Sözleşme nin geriye kalan diğer hükümlerini etkilemeyecek ve Alıcı ya Sözleşme yi feshetme hakkı vermeyecektir. (iii) Şirket in 6 (i) Hükmü uyarınca yazılı ihbarından itibaren 14 gün içerisinde, Malların, Alıcı tarafından ya da Alıcı adına ya da Alıcı ya sevketmek üzere taşıyan tarafından alınmaması durumunda, Şirket, söz konusu süreden sonra Alıcı ya, Şirket in, ihbar tarihinden itibaren en geç 7 günlük sürenin bitiminden 3/9

4 sonra aynı Malları satmayı istediğini bildiren bir ihbar daha gönderebilir ve bu tür bir satış, zorunlu bir satış olabilir. Alıcı, bu Hükümler uyarınca satılmayı ya da Alıcı ya teslim edilmeyi bekleyen Malların depolanması (riski Alıcı ya ait olmak kaydıyla) ve satışı için Şirketin yaptığı masraf ve giderlerden sorumlu olacaktır. Şirket, haftalık bazdaki depolama masrafları için ücret talep edecektir. Malların bu şekilde satılması üzerine, Şirket, satışla ilgili masrafları da nazara aldıktan sonra, Sözleşme fiyatından eksik olan herhangi bir tutarı Alıcı dan talep edebilir. 8. Mücbir Sebep Şirket, kısmen ya da tamamen, doğa olayları, nakliyede gecikme, işle ilgili ihtilaflar, yangın, sel, savaş, kaza, Devlet faaliyetleri, yeterli işgücü ya da malzeme ya da üretim tesisi ya da enerji alamama nedeniyle veya Şirket in ya da Şirket in çalışanlarının ya da acentelerinin kontrolü dışında olan herhangi bir başka nedenden ötürü yükümlülüklerini yerine getirmekteki herhangi bir gecikmeden ya da yükümlülüklerini yerine getirememekten dolayı sorumlu olmayacaktır ve yükümlülüklerini yerine getirmekteki gecikme ya da yerine getirememe durumunun 3 aylık bir süre boyunca devam etmesi halinde, taraflardan her biri, diğer tarafa Sözleşme yi fesheden yazılı bir ihbar gönderebilir ve bu fesihten sonra Şirket, duruma göre, Hüküm 17 uyarınca ödenmesi gereken tutarlar da dahil Şirket e ödenmesi gereken herhangi bir tutarı düştükten sonra, Malların ve/veya Hizmetlerin Şirket e ödenmiş olan bedelini ya da bunların ödenen kısmını Alıcı ya iade edecektir. 9. Ödeme (i) Aksi yazılı olarak açıkça kararlaştırılmadığı sürece, ödeme, faturada belirtilen para birimi üzerinden net olarak yapılacak ve herhangi bir ihtilaf ya da karşı talep ya da doğmuş ya da doğacak her türlü vergi, resim, rüsum ya da harçlar nedeniyle (Alıcı nın söz konusu kesintiyi kanunen yapması gerekmedikçe ya da gerektiği nispette) herhangi bir kesinti, mahsup, kısıtlama, şart ya da tehir olmaksızın, duruma göre, Malların ve/veya Hizmetlerin faturasında yazan ayı takip eden ayın son gününde ya da daha önce yapılacaktır. Şirket in ödemelerini vade tarihinde tahsil etme hakkına ve kanundan ve sözleşmeden doğan haklarına halel getirmeksizin, ödemenin tamamının vade tarihinde alınmadığı hallerde, ödenmemiş tutar üzerinden, günlük bazda hesaplanacak olan yıllık %12 faiz oranı üzerinden faiz tahakkuk ettirilecektir. (a) Ödeme tarihi hayati öneme sahip olup herhangi bir ödemede 7 günden fazla gecikme ya da temerrüt olması halinde, Şirket in, duruma göre, Malların teslimini ve/veya Hizmetlerin yerine getirilmesini (temerrüt konusu Malların ve/veya Hizmetlerin ve üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir Sipariş in konusu olan diğer Malların ve/veya Hizmetlerin) durdurmaya ve/veya Sözleşme yi (ve Şirket ile Alıcı arasındaki diğer bir Sözleşme yi) feshetmeye ve/veya elindeki Mallar dan herhangi birisini tekrar satmaya ve bu nedenle maruz kaldığı kayıp ya da giderlerden ötürü Alıcı tarafından tazmin edilmeye hakkı vardır. Şirket, işbu Hükümler i ya da Kontrat ı iptal etme, Mallar ı geri alma ve Alıcı ödeme yükümlülükleriyle ilgili olarak temerrütte iken, Mallar ın Alıcı ya teslim edilmiş olması halinde Türk Borçlar Kanunu altında belirtilen ilgili hükümlere başvurma hakkını saklı tutmaktadır Sözleşme uyarınca Şirket e ödenmesi gereken tüm tutarlar, Sözleşme feshedilmesi üzerine derhal muaccel olacaktır. Şirket ile Alıcı arasında söz konusu malların ve/veya malzemelerin iadesi için farklı bir dönem kararlaştırılmadığı sürece, Alıcı, alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde iade edilmeyen çizimler, planlar, spesifikasyonlar vs. dahil, örnek, satış ya da iade olarak, ödünç ya da teşhir amaçlı sağlanmış malların ve/veya malzemelerin bedelini ödeyecektir. 10. Mal Mülkiyeti (i) Mallar ın mülkiyeti Alıcı ya intikal etmeyecek ve Şirket Mallar ın mutlak mülkiyetine sahip olacaktır ve Alıcı da, Şirket adına ve namına emanet alan sıfatıyla, Malları muhafaza edecek ve elinde bulunduracaktır ve Şirket tarafından Mallar ın ödemesinin tamamı ve Alıcı nın Şirket e, vadesi gelmiş olsun ya da olmasın, ödemesi gereken her türlü tutarın tam ödemesi Şirket tarafından tahsil edilinceye kadar, Şirket in talebi üzerine Malları Şirket e teslim edecektir ve söz konusu zamana kadar Alıcı: 4/9

5 (a) (c) (d) (e) Malları, mutat risklere karşı, itibarlı bir sigortacıya tam ikame sigortası değeri üzerinden sigorta ettirecek ve Şirket menfaatini sigorta poliçelerine şerh ettirecek ve Şirket tarafından talep edildiği hallerde, sigorta poliçesinin bir nüshasını ibraz edecek; Malları, ayrı ayrı ya da diğer bir şekilde Şirketin malları olarak kolayca ayırt edilebilecekleri şekilde depolayacak; Malları, Şirket tarafından tavsiye edilen ya da önerilen şekilde veya böyle bir tavsiye ya da önerinin söz konusu olmadığı durumlarda, Alıcı ile aynı alanda ve sektörde çalışan makul bir kişinin depolayacağı şekilde depolayacak; Hüküm 17 nin hükümlerinin uygulanabileceği durumlarda, herhangi bir zamanda, Malların bulunduğu ya da Şirket tarafından bulunduğu düşünülen Alıcı ya ait tesislere Mallar ın zilyetliğine yeniden sahip olmak amacıyla girmeleri için Şirket yetkililerine gayri kabili rücu yetki verecek; ve Malları, herhangi bir mükellefiyet, rehin ya da sair takyidatlardan ari olarak tutup muhafaza edecektir. Hüküm 17 nin hükümlerinin uygulanabileceği koşulların oluşmamış olması kaydıyla, Alıcı, işlerin normal akışı içerisinde Malları acente olarak değil, asil sıfatıyla, alınabilecek en iyi fiyat üzerinden satışa sunmaya ve satmaya yetkili olacak ve Şirketin malları, Alıcı adına satılacak ve Alıcı söz konusu satışta asil olarak muamele görecektir. Sözleşme nin diğer hükümlerine bakılmaksızın, ödeme (ödeme hali hazırda muaccel olmadığı ya da ödeme yapılmış olmadığı sürece), Alıcı nın Malları (ya da Malları içine alan diğer kalemleri) kendisinin satması üzerine aldığı ödemeden sonra muaccel olacaktır. (iii) Alıcı nın herhangi bir Mal ı diğer ekipman ya da ürünlerle birleştirmesi halinde, Mallar ın söz konusu diğer ekipman ya da ürünün tanınabilir ve ayrılabilir bir parçası olması şartıyla Hüküm 10 (i) geçerli olacaktır. Hüküm 10 (iii) ün geçerli olması halinde, Alıcı Mallar ı içine alan diğer ekipman ya da ürünleri ayrı olarak saklayacak ve Şirket e bunların tam yerini ve pozisyonunu bildirecektir. Hüküm 10 (i) ve 10, Şirket in sahip olduğu diğer ekipman ya da ürünlerin içerisinde bulunan Mallar ile ilgili olarak, aynen (mutatis mutandis) geçerli olacaktır. Şirket, Şirket in zilyetliğinde bulunup Alıcı nın mülkü olan tüm Mallar ya da Mallar ın herhangi bir parçası üzerinde, Şirket e ödenmesi gereken herhangi bir tutar için genel bir rehin ya da alıkoyma hakkına sahip olacaktır ve söz konusu rehin ya da hak uyarınca, Şirket in, Alıcı ya ihbar vermeksizin, söz konusu Mallar ın tümünü ya da herhangi bir parçasını ya da bir kısmını özel olarak ya da açık arttırma yoluyla ya da diğer bir yolla satmaya ve satışın gelirinden bu tür tutarları ve Şirket tarafından bahsedilen satışın gerçekleştirilmesi sırasında maruz kalınan tüm masraf ve giderleri düşmeye hakkı olacaktır. 11. Garanti ve Sınırlı Sorumluluk (i) Şirket, Mallar ın iyi malzeme ve işçilik kullanılarak yapılacağını ve Hizmetler i makul bir standartta sağlayacağını garanti eder ve dolayısıyla, Alıcı nın, Şirket e, Mallar ın ve/veya Hizmetler in yukarıda bahsedildiği şekilde sağlanmadığına dair yazılı ihbar vermesi üzerine, bu durum tespit edildiği taktirde, Şirket, masrafları kendisine ait olmak üzere ve kendi taktirine bağlı olarak, söz konusu kusurlu Malları değiştirecek ya da onaracak ya da Hizmetler deki hataları giderecektir. Garanti yükümlülüğü, Mallar tahrif edildiği, uygun olmayan bir şekilde değiştirildiği, onarıldığı ya da bakım yapıldığı, monte edildiği ya da bağlandığı ya da yanlış kullanıma maruz kaldığı taktirde geçerli olmayacaktır (her bir durumda Şirket in kendi hareketleri ya da ihmaller sonucunda meydana gelmiş olmadıkça). Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Malları, Şirket e incelenmek üzere geri gönderecektir. İşbu Hükümler ya da yasal yönetmeliklerde belirtilen düzenlemelere tabi olarak, Şirket, özellikle ortalama kalite ve performans ya da belirli bir amaç için uygunluk olmak üzere, açık ya da zımni ilave garanti üstlenmemektedir. Mallar ın, Alıcı nın amacına uyup uymadığını muayene yoluyla tespit etmek Alıcı nın görevidir. Özellikle kataloglar, broşürler ve fiyat listelerinde olmak üzere, Şirket tarafından sağlanan herhangi bir bilgi, sadece tanım, işaret ya da referans değeri oluşturmakta olup yazılı olarak açıkça böyle oldukları belirtilmişse sadece 5/9

6 garanti edilen özellik olarak değerlendirilecektir. Alıcı tarafından garantiyle ilgili olarak yapılan başkaca tüm talepler, yasal olarak izin verildiği nispette garanti kapsamı dışında tutulacaktır. Hüküm 11 (i) de bahsedilen garanti, bu tür değişim, onarım ya da çareler ile ilgili olarak, aynen (mutatis mutandis) geçerli olacaktır. (iii) Hüküm 11 (i) de bahsedilen garanti, Alıcı nın Mallar ın ve/veya Hizmetler in tesliminden itibaren 12 ay içerisinde yazılı ihbar verdiği konular ile ilgili olarak ya da Mallar ın monte edilmesinden itibaren 6 ay boyunca (hangisi daha kısaysa) geçerli olacaktır ve onarılan ya da değiştirilen Mallar ın onarımı ve değiştirilmesi ile ilgili olarak, Hüküm 11 (i) de belirtilen hükümler çerçevesinde, değiştirilen Mallar ın orijinal teslim tarihinden itibaren 12 aylık sürenin sona ermemiş kısmı için sorumluluk devam edecektir, ancak söz konusu sürenin sonunda bu konuda herhangi bir talepte bulunmak kesinlikle yasaktır (Hüküm 11 in diğer hükümlerine tabi olarak). Şirket in, Alıcı ya karşı aşağıdaki konular ile ilgili sorumluluğu (varsa) kaldırılamaz: (a) (c) (d) Türk Hukuku nun emredici hükümlerinden doğan sorumluluk; Tüketiciyi Koruma Kanunu nun emredici hükümleri ve ilgili mevzuat altında doğan sorumluluk; Şirket in sorumluluğunu kabul etmemesinin ya da kabul etmeme girişiminde bulunmasının yasa dışı olacağı herhangi bir konu; ya da Hile ve ağır kusur. Şirket, Alıcı ya karşı: (a) Mallar ın herhangi birinden, Mallar ın imalatı ya da satışı ya da temini ya da satış ya da temininin gerçekleştirilememesinden ya da gecikmesi ya da Şirket ya da Şirket in çalışanları, acentaları ya da alt taşeronları tarafından Hizmetler in gerçekleştirilmesi ya da gerçekleştirilememesinden ya da gerçekleştirilmesindeki gecikmeden; (c) (d) Şirket tarafından Kontrat ın açık ya da zımni hükümlerinden herhangi birinin ihlalinden; Mallar dan herhangi birinin ya da Malları içine alan herhangi bir ürünün, Alıcı tarafından herhangi bir kullanımı ya da yeniden satılmasından; Şirket tarafından ya da Şirket namına yapılan ya da yapılmayan herhangi bir beyan yada verilen ya da verilmeyen herhangi bir tavsiyeden doğan ya da bunlarla bağlantılı, herhangi bir yaralanma, ölüm, zarar, doğrudan, dolaylı ya da nedensellik sonucunda doğan kayıplar (terimlerin üçü de salt mali kayıp, kar kaybı, iş kaybı, müşteri portföyü kaybı ve benzer kayıplar ile sınırlı olmayıp bunları da içerecektir) nedeniyle hiçbir sorumluluk (kontrat, haksız fiil (ihmal de dahil), kanuni görev ihlali ya da tazminden doğan) altında olmayacaktır; (vi) Hüküm 7 (i) ve 11 (i) - hariç olmak üzere, Şirket, söz konusu kabul etmeme durumumu olmasaydı Alıcı lehine devam edecek ya da devam edebilecek olan, açık (Kontrat ta belirtilenler hariç) ya da zımni, yasal, mutat ya da diğer tüm şart, garanti ve beyanları, yasaların izin verdiği nispette sorumluluktan hariç tutmaktadır; (vii) Şirket in çalışanlarından, acentalarından ve alt taşeronlarından her biri, Hüküm 7 (i) ve 11 (i) - de bahsedilen sorumluluk kabul etmememe ve sınırlı sorumluluk durumlarına, kendi adına ve söz konusu Hükümler de çalışanları, acentaları ve alt taşeronları terimleri Şirket terimini takip ediyormuşçasına, dayanabilir ve bunları icra edebilir (Hüküm 11 (a) hariç). 6/9

7 (viii) Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, Şirket, Alıcı tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde, gereksiz zaman harcamaksızın ve masraf yapmaksızın ve pratik olduğu durumlarda, Şirket in Mallar ın içine aldığı ancak Şirket tarafından imal edilmiş olmayan herhangi bir malın imalatçıları ya da tedarikçileri ile ilgili olarak sahip olduğu herhangi bir garanti, tazmin, talep, imtiyaz ya da hak ile ilgili menfaati, Alıcı ya temlik etme hakkına sahip olacaktır. 12. Operasyon Talimatları (i) Şirket, sağlık ve güvenlik mevzuatı çerçevesindeki emredici yükümlülüklere uymak amacıyla, Mallar ile birlikte tasarımları ve kullanma talimatları ile ilgili şartlar konusunda gerekli bilgi sağlar. Alıcı, Malların, sağlık ve güvenlik mevzuatına göre kullanıldıklarında güvenli ve sağlık için risksiz olmalarını sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alınacağını taahhüt eder. 13. Çizimler, Şartnameler, vb (i) Kontrat ta bulunsun ya da bulunmasın, tüm beyanlar, çizimler, açıklamalar, ağırlık ve ölçülerin detayları, sınıflamalar, standartlar, ifadeler ya da detaylar ya da şartname ya da diğer tanımlayıcı konular sadece takribidir. Mallar, Şirket in imalat anındaki şartnamesine uygun olacak ve daha önceki herhangi bir şartname, çizim, beyan, açıklama, ağırlık ve ölçümler ile ilgili ayrıntılar, sınıflamalar, ifadeler ya da detaylar, sağlanan ya da sağlanacak parça ya da hizmetlerin tanımının bir parçası sayılmayacaktır ve dolayısıyla Şirket bu bakımdan herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. Mallar ın Şirket tarafından Alıcı ya, Alıcı nın tasarımı ya da şartnamesine uygun olarak sağlandığı durumlarda, ya da Şirket tarafından standart ürün yelpazesi kapsamında olmayan ürünlerin Alıcı nın talebi üzerine tasarlanması durumunda, söz konusu malların ya da ürünlerin uygunluğu ile ilgili olarak, Alıcı, Şirket i, Alıcı nın Mallar ı kullanmayı teklif ettiği özel amaçla ilgili olarak haberdar etmedikçe, ki bu durumda 11. Hüküm geçerli olacaktır, açık ya da zımni hiçbir garanti verilmez. 14. Kontrol ve Deneme Şirket, teslimden önce tüm Mallar ı kontrol etmeyi taahhüt eder ve pratik olduğu durumlarda Şirket in tesislerinde standart testler uygular. Şirket ile önceden mutabık kalınması halinde, Alıcı nın talebi üzerine ve masrafları Alıcı ya ait olmak üzere, Alıcı nın ya da Alıcı nın temsilcisinin huzurunda özel testler ve standart testler gerçekleştirilebilir ve aksi kabul edilmiş olmadıkça, söz konusu testler Şirket in tesislerinde gerçekleştirilecektir. 15. Fikri Mülkiyet Hakları (i) Şirket tarafından Alıcı ya, Malları ın ve/veya Hizmetler in sağlanması ile ilgili olarak verilen tüm hesaplar, veriler, spesifikasyonlar, tasarımlar, çizimler, belgeler, vesikalar, prosedürler, usuller, kabuller, bakımlar ve diğer özel testler ve önerilen parçalar ve diğer ekipman ve herhangi diğer malzeme ve bilgi ile bağlantılı veya devam eden tüm Fikri Mülkiyet Hakları Şirket e ait olacaktır. Alıcı nın kendisi ya da memurları, çalışanları, acentaları ya da bunlardan herhangi biri yukarıda bahsedilen unsurları ya da malzemeleri tamamen ya da kısmen kopyalamayacak ya da çoğaltmayacak ya da bu tür herhangi bir bilgiyi tamamen ya da kısmen herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyecektir. Şirket in, ayrıca, Şirket tarafından Alıcı için Kontrat uyarınca üretilen, geliştirilen ya da ortaya çıkarılan tüm hesaplar, veri spesifikasyonları, tasarımlar, çizimler, belgeler, vesikalar ya da diğer unsur, malzeme ya da bilgi ile ilgili olan ya da devam eden tüm Fikri Mülkiyet Hakları na sahip olma hakkı olacaktır. Alıcı, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple, herhangi bir kişi ya da kişilere, Şirket in ya da Şirket e bağlı bir şirket ya da kuruluşun ya da Şirket in acentaları, distribütörleri, lisans alanları ya da diğer müşterileri ya da bahsedilenlerin herhangi bir iş ya da işlemi ile ilgili herhangi bir ticari sır ya da diğer gizli bilgiyi ifşa etmeyecek ya da ifşa edilmesine izin vermeyecek ya da bunlardan yararlanmayacak ya da yararlanılmasına izin vermeyecektir. 7/9

8 (iii) Alıcı, Şikret in Fikri Mülkiyet Hakları ndan herhangi birini ve özellikle devam eden ya da Mallar ve/veya Hizmetler ile ilgili olanları ya da bunlardan bir kısmını kendi adına kaydettirmek için girişimde bulunmayacak ya da kaydettirmeyecek ya da söz konusu Fikri Mülkiyet Hakları nın herhangi biri üzerinde herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı olduğunu herhangi bir şekilde beyan etmeyecek ya da Şirket in bu tür haklar üzerindeki menfaat ya da haklarına aykırı herhangi bir işlem ya da faaliyette bulunmayacak ve özellikle bu tür hakların mülkiyeti ya da geçerliliği ile ilgili itirazda bulunmayacaktır. Alıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, Şirket in tamamen kendi taktirine bağlı olarak, Şirket in Fikri Mülkiyet Hakları nın ihlalinin önlenmesi için bulunulan herhangi bir girişim ya da başlatılan prosedür ile ilgili olarak talep edebileceği tüm işlemleri yerine getirecek ve sözleşmeleri ve belgeleri imzalayacaktır. Alıcı, Şirket tarafından Hizmetler in ve/veya Mallar ın imalatı ve sağlanması sırasındaki Alıcı nın hesapları, verileri, şartnameleri, tasarımları, çizimleri, belgeleri, vesikaları, prosedürleri, usulleri, kabulleri, bakımları ve diğer özel testleri ve önerilen parçaları ve diğer ekipmanı ve herhangi diğer malzemesi ve bilgisi ve bunların kullanımının üçüncü bir kişinin Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt ve kabul eder ve bu tür herhangi bir ihlal ile ilgili olarak Şirket i tazmin edecektir. (vi) Alıcı, Mallar ve/veya Hizmetler e uygulanan Şirket in herhangi bir ticari markasını değiştirmeyecek ya da çıkarmayacak ya da Mallar a ve/veya Hizmetler e diğer herhangi bir ticari marka uygulamayacak ya da paketlerinde ve yapılarında herhangi bir değişiklik yapmayacaktır. (vii) Hüküm 15, herhangi bir Kontrat ın hangi sebeple olursa olsun sona ermesinden ya da feshedilmesinden sonra geçerli olmaya devam edecektir. (viii) Hüküm 15 uyarınca, Fikri Mülkiyet Hakları, her bir durumda Türkiye, İtalya, Birleşik Krallık ve dünyadaki diğer tüm ülkelerde ve tüm yenilemeler ve uzatmalar ile birlikte patentler, know-how, ticari markalar (tescilli ya da tescilsiz), tescilli tasarımlar, faydalı modeller, yukarıda bahsedilenler ile ilgili başvurular ya da başvuru hakları, tescil edilmemiş tasarım hakları, telif hakkı ve veritabanı hakları, topografi hakları ve herhangi bir keşif, buluş ya da işlem ile ilgili diğer herhangi bir hak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri ve sınayi mülkiyet hakları anlamına gelecektir. 16. Alt Taşeronluk Şirket, işbu Sözleşme altındaki herhangi bir yükümlülüğünü ya da yükümlülüklerinin tümünün alt taşeronluğunu verme hakkına sahip olacaktır. 17. Tespit Alıcı nın, Kontrat altında ya da Şirket e karşı olan yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi ya da Kontrat ı ihlal etmesi halinde, ya da Alıcı nın mülkleri ya da mal varlıkları üzerine herhangi bir haciz ya da icra gelmesi halinde ya da Alıcı nın alacaklıları ile herhangi bir düzenleme ya da uzlaşmaya gitmesi ya da böyle bir teklifte bulunması ya da herhangi bir iflas ya da iflas erteleme işleminde bulunması ya da kendisine karşı herhangi bir iflas ya da iflas erteleme dilekçesi ya da ihtiyati haciz emri sunulması ya da verilmesi ya da Alıcı nın sorumluluğu sınırlı bir şirket olması ve böyle bir şirketin tasfiyesi için herhangi bir kararın onaylanması ya da dilekçenin verilmesi (bir birleşme ya da yeniden yapılanma amacı dışında) ya da bu tür bir şirketin taahhütleri, mülkleri ya da mal varlıkları ya da bunların herhangi bir kısmı için yeddiemin atanması halinde, Şirket devam eden Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacak ve söz konusu fesih ile ilgili olarak Alıcı ya yazılı bir ihbar verilmesi üzerine, devam eden tüm Kontratlar feshedilmiş sayılacak ve Şirket in, Hüküm 18 çerçevesinde ya da diğer şekilde ortaya çıkan kayıplar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kayıpları tahsil etme hakkına sahip olacaktır. Alıcı, yukarıda bahsedilen durumların herhangi birinin meydana geldiğini ya da meydana gelme olasılığının bulunduğunu Şirket e yazılı olarak derhal bildirecektir. 8/9

9 18. Kısmi tamamlama Hüküm 8 ya da 17 de atıfta bulunulan durumlardan herhangi biri nedeniyle Sipariş in kısmi olarak tamamlanması halinde, Şirket, bu tamamlanamama durumunun Alıcı dan kaynaklanması halinde sahip olduğu haklara halel gelmeksizin, iş gücü maliyetleri ve malzemeler ve Şirket in alt teşeronlara ya da üçüncü kişilere ödemeyi taahhüt ettiği tüm ücretler ya da giderler de dahil kendisi tarafından gerçekleştirilen tüm işler ile ilgili olarak quantum meruit e (hakettiği ücret) hakkı olacaktır. 19. İhbarlar Yazılı aksine bir hüküm bulunmadıkça, Kontrat çerçevesindeki herhangi bir yazışma ya da yazılı ihbar, Şirkete ise geçerli adresine ve Alıcıya ise bilinen son adresine normal, ücreti önceden ödenmiş posta ile gönderildiğinde yapılmış ya da verilmiş sayılacak ve bu şekilde gönderildiği taktirde postalandığı günden iki gün sonra yapılmış ya da verilmiş sayılacaktır. Ancak, Türk Ticaret Kanunu nun 18/III. Maddesinde belirtilen ihbarlar (temerrüt, fesih, dönme ihbarları) noter, telgraf, taahhütlü mektup veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile tebliğ edilecektir. Türk Ticaret Kanunu nun 18/III. Maddesi nde bahsedilen ihbar ve/veya ihtarlar Türk kanunlarına göre muteber surette tebliğ edilmiş sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır. 20. Feragat Şirket tarafından bu Hükümler den herhangi biri ya da tümünün uygulanamaması, Şirket in haklarından herhangi birinden feragati olarak yorumlanmayacaktır. 21. Hukuk ve Yorum İşbu Hükümler in yorumu ve uygulanmasında Türk Hukuku geçerlidir. Uluslar arası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CIGS) uygulanmayacaktır. İşbu Hükümler çerçevesinde taraflar arasında doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu Hükümler den herhangi birinin ya da bir kısmının tabi olduğu herhangi bir mevzuat ya da herhangi bir kanun uyarınca hükümsüz ya da icra edilemez hale gelmesi halinde, sadece söz konusu mevzuat ya da hükümlerinin belirttiği nispette hükümsüz ya da da icra edilemez olacaktır. 22. Vergi, Resim ve Harçlar İşbu Hükümler den doğan damga vergisi ve/veya geçerli her türlü resim ve/veya harçlar Alıcı tarafından ödenecektir. Yukarıdaki Hüküm ve Şartlar ı kabul edip onaylıyorum. İmza : İsim : Görev: [müşterinin ismini giriniz] Namı hesabına Tarih: [ ] Ekim itibariyle 9/9

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Anonim Şirketi Bu hükümler altında satılan mallar, mülkiyetin alıkonması şartına tabidir 10. Hüküm 1. Tanımlar Bu

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEMİZLİK SARF MALZEMELERİ ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ Bu Alım Satım Sözleşmesi ( Sözleşme ) 14.02.2013 tarihinde; (1) merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yer alan ve İstanbul Ticaret

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Genel Satın Alma Şart ve Koşulları

Genel Satın Alma Şart ve Koşulları Genel Satın Alma Şart ve Koşulları [İşbu genel satın alma şart ve koşulları ( Şart ve Koşullar ) Siparişin bir parçasını teşkil edecektir, ancak şöyle ki, satın alım sözleşmesinin özel şart ve koşullara

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01

ÜRÜN BELGELENDİRME KURALLARI UBS-01 SAYFA 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu doküman, eki olduğu teklif formunda belirtilmiş kapsamda Ürün belgelendirme kuruluşu ve tedarikçi arasında yürütülecek belgelendirme ve değerlendirme faaliyetleri ve sonrasında

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR.

SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR 3. ÖDEME KOŞULLARI. 1. SİPARİŞLER. 4. TESLİMAT VE MÜLKİYET. 2. FİYATLAR. SATIŞA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Avnet, Inc., departmanları, bağlı kuruluşları ve şubeleri ( Avnet") tarafından yapılan ürün ve hizmet ("Ürünler") satışları, herhangi bir satın alma siparişi, belgesi veya

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye

HİZMET SÖZLEŞMESİ. İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye MADDE 1 - KONU: HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.zinyaturizm.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. Yüklenici Firma Adı Yüklenicinin Tebligat Adresi :... E-Posta Adresi GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. Sözleşmenin Tarafları İşbu Gizlilik Sözleşmesi (işbu belgede bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır)türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir anonim şirket olan ve ticari

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu nun konusu, SATICI' nın, ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1

www.vebarocco.com VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 VEBAROCCO WEB SİTESİ SÖZLEŞMESİ Sayfa 1 Madde 1 - TARAFLAR Bir tarafta Mimar Sinan mahallesi Üsküdar caddesi Yedpa ticaret merkezi F cad. 47 AS Ataşehir - İSTANBUL adresinde mukim MK GROUP ile diğer taraftan...

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

Genel Satış Şart ve Koşulları

Genel Satış Şart ve Koşulları Genel Satış Şart ve Koşulları [İşbu genel satış şart ve koşulları ( Şart ve Koşullar ) bir satış sözleşmesinin bir parçasını teşkil edecektir, ancak şöyle ki, satış sözleşmesinin özel şart ve koşullara

Detaylı

Tata Steel Turkey Sales Terms April 2013

Tata Steel Turkey Sales Terms April 2013 April 2013 Title: Tata Steel Turkey Sales Terms Version: April 2013 April 2013 Page 2 Tata Steel İstanbul Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kabul edilen tüm siparişlerde geçerli olan teslimatlara

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße Duisburg /Deutschland GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.a) E1 International Investment Holding Gmbh, Mülheimer Straße 39. 47058 Duisburg /Deutschland 1.b) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşme metni içerisinde; 1.a) E1 International

Detaylı

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU

MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU SERVİS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR A- Kapanlar Otomotiv Ltd.Şti. Ozan Abay Cd.No:38 Salhane Bayraklı-İZMİR B- Müşteri MADDE 2 SÖZLEŞME KONUSU Müşterinin iş bu sözleşmede öngörülen ve tanımlanan şekilde

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI?

25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? 25 SERİ NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA İADE ALINAN ÖTV NEDENİYLE KDV İADESİ DOĞAR MI? Seçkin BİÇER 56 I- GİRİŞ Maliye Bakanlığı nın 08.10.2012 tarihli ve 103112 sayılı Yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ

T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN <..> BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ T.C.DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN BAŞLIKLI PROJEYE İLİŞKİN DESTEK SÖZLEŞMESİ [Destek sözleşmesi numarası: ] Bir tarafta ("Ajans")

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Holding Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli,

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar

Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar Satış ve Teslimat ile ilgili Genel Şart ve Koşullar 1. Geçerlilik 1) Spheros GmbH, Gilching ile Alman Şirketler Kanununun (Aktiengesetz) 15 ff maddesi uyarınca Spheros GmbH, Gilching ile bağlantılı diğer

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ BİLGİ DEĞİŞİMİ ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu Bilgi Değişimi ve Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), Bilgi Veren Taraf : Şirket / Adres : Bilgiyi Alan Taraf : Şirket / Adres : (ayrı

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol;

PROTOKOL. Madde 1- Taraflar. İşbu Protokol; PROTOKOL Madde 1- Taraflar İşbu Protokol; Şirket merkezi İçerenköy Mah. Çayıryolu Cad. Üçgen Plaza No:7 Kat: 11 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyette bulunan KG M Enerji Tic. Ltd. Şti. ("Tek Elektrik")

Detaylı

Genel İşlem Şartları

Genel İşlem Şartları TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti 1. Genel Olarak: Genel İşlem Şartları TÜV SÜD Teknik Güvenlik ve Kalite Denetim Tic. Ltd. Şti. (aşağıda bundan böyle TÜV olarak anılacaktır) 1.1

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. FİRMA ve TEDARİKÇİ, ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaklardır. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta 1- KUZUFLEX METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ata Mahalle Serbest Bölge Gelincik Cadde No.1 Gemlik - Bursa (İşbu Sözleşme de

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ACİL DESTEK VE SAĞLIK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar :

HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ. Madde 1. Taraflar : 1 HİZMET VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar : Bu sözleşme; adresinde faaliyette olan. ile, AYVANSARAY CAD. No: 45 FATİH ISTANBUL adresinde faaliyette olan İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ arasında

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 :

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Madde 1 : BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 306766-254348 sicil numarasıyla tescilli ve Esentepe mah. Anadolu cad. No:1 Kartal İstanbul adresinde yerleşik Efes Sınai Yatırım

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/ Sayılı Kanun un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bir taraftan ARTI 1 GARANTİ TEKNİK SERVİS HİZM.VE İLETİŞİM ARAÇLARI PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (İşbu sözleşmede kısaca ARTI 1 GARANTİ olarak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti GENEL SATIŞ ŞARTLARI

SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti GENEL SATIŞ ŞARTLARI Sayfa : 1 / 6 Değişiklik Kaydı Değişiklik Tarihi Madde Değişiklik Tarifi 04.01.2016 - Yeni yayın 28.02.2017 - Genel Revizyon Revizyon No Revizyon Tarihi 00 01 04.01.2016 28.02.2017 Sayfa : 2 / 6 1- Taraflar

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı