KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI"

Transkript

1 TMMOB Hri ve Kdsro Mühendisleri Odsı 1 Türkiye Hri Bilimsel ve Teknik Kurulyı 18 isn 11, Ankr KOORDİAT DÖÜŞÜMÜ VE PAFTA BUL YAZILIMI Şener DOĞA 1, Serve YAPRAK, 1 Byındırlık İl Müdürlüğü,Tok, GOÜ, Gziosmnpş Üniversiesi, Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkülesi,Hri MühBölümü, Tok, ÖZET Koordinlr, ir noknın ilinen ir referns siseminde konumunu nımlyn üyüklüklerdirjeodezik ölçülerin GPS ile ypılmy şlmsı ve un ğlı olrk GRS8 dumunun kullnılmy şlnmsı ile Krezyen, Coğrfi ve Sğ Yukrı koordin değerlerinin hesplnmsı ve iririne dönüşümü dh ir önem rzemeye şlmışır Bu çlışmd; Delphi progrmlm dilinde Krezyen, Coğrfi ve Sğ Yukrı koordin değerlerini ED ve GRS8 dumund iririne dönüşüren progrm ile ED ve WGS8 dumlrınd 1/ 1/1 ölçek rlığındki pf köşe koordinlrını, koordinı ilinen noknın hngi pfy düşüğünü hesplyn, ilve olrk Sivs ve Tok il ve ilçelerinin mevzi imr ve kdsro pflrının köşe koordinlrını, ilinen noknın hngi pfy düşüğünü hesplyn progrmı hzrlnmışır Anhr Sözcükler: Koordin, dönüşüm, dum, ABSTRACT COORDIATE TRASFORMATIO AD MAP FID PROGRAM Coordine is vlue h define he posiion of known poin in reference sysems Wih he usge of he GPS nd GRS 8 ellipsoid coordine rnsformion need incresed In his sudy, wih Delphi progrmming lnguge his progrm Cresin, geogrphic, nd righ up coordine vlues for ED nd GRS8 dums convers o he ech oher Progrm finds he known poins which is in he mp nd clcules he coordines of he mp corners In ddiion for Sivs nd Tok provinces for locl coordined cdsrl nd reconsrucion mps clcules he coordines of he mp corners Keywords: Coordine, rnsformion, dum 1 GİRİŞ Bilindiği gii jeodezi; yeryuvrının şekil, oyu, ve grvie lnı ile zmn ğlı değişimlerinin oyulu ir koordin siseminde nımlnmsını mçlyn ir ilim dlıdır Geoide mümkün olduğu kdr ykın ir dönel elipsoidin oyulrının nımlnmsı, jeodezinin şlıc prolemi olmuşur Türkiye ülke ölçmelerinde, rihinde Büyük Ölçekli Hrilrın Ypım Yönemeliği BÖHYY nin yürürlüğe girmesi ile Hyford Elipsoidi ni (Inernionl 19 kullnmy şlmışır 17 rihinde Büyük Ölçekli Hri ve Hri Bilgileri Üreim Yönemeliği BÖHHBÜY nin yürürlüğe girmesi ile de GRS8 elipsoidini kullnmy şlmışır Dh önceki dönemlerde ise kdsro ve hlihzır hri üreiminde mevzi koordinlr kullnılmışır Koordinlr, ir noknın elirli ir referns siseminde konumunu nımlyn üyklüklerdir Üç frklı dumd üreilmiş koordinlrl elde edilen verilerin ITRF96 dumund ve GRS8 elipsoidinde koordinlr dönüşürülmesi gerekmekedir Ayrıc jeodezik ğ ölçülerinin GPS ölçü sisemi ile ypılmy şlmsı ile Krezyen, Coğrfi ve Sğ Yukrı koordin değerlerinin hesplnmsı ve iririne dönüşümü dh ir önem rzemeye şlmışır Bu çlışmd; Delphi 7 progrmlm dilinde ED ve GRS8 dumund Krezyen (X,Y,Z, Coğrfi ve Sğ Yukrı (Y,X koordin değerlerini her iki dumd iririne dönüşüren, /6 derece dilim dönüşümü hesı ypn Koordin Dönüşüm Hesı progrmı ile ED ve WGS8 dumlrınd 1/ 1/ ölçek rlığındki pf köşe koordinlrını hesplyıp her iki sisemde koordinı ilinen noknın hngi pfy düşüğünü hesplyn Pf Bul progrmı hzrlnmışır İlve olrk hzırlnn yzılıml 1988 öncesi ve sonrsı üreilmiş oln Sivs ve Tok il ve ilçelerine i imr ve kdsro pflrının köşe koordinlrı, isimleri ve koordinı verilen ir noknın hngi pflr düşüğü de hesplnilmekedir 11 Delphi Delphi progrmlm Borlnd rfındn gelişirilmiş Win ve ET plformlrı üzerinde yzılım gelişirmeye olnk sğlyn Pscl emelli ir progrmlm dilidir Özellikle nesne yönelimli progrmlm nlyışıyl ypılndırılmış Turo Pscl dilinin görsel sürümü denileilir esne, sınıf, klıım, fonksiyon şırı yükleme gii emel nyp ekniklerini ve dh fzlsını içeren ve C++ kdr güçlü ve Visul Bsic in kolylığın ship esnek ir progrmlm dilidir (URL Delphi ir hızlı uygulm gelişirme RAD(Rpid Applicion Developmen dır RAD sisemli progrmlm ormlrınd hzır formlr, ileşenler ulunmk olduğundn ex nlı progrmlm ormlrın göre progrm yzmk çok dh kolydır Delphi nesne yönelimli ir dil olduğu için eklenen üün nesnelerin (Formlr d dhil

2 Koordin Dönüşümü ve Pf Bul Yzılımı kodlrını oluşurur Bu kodlrı "Uni" ler içerisinde rındırır Wındows API fonksiyonlrını kullnilmesi ve hızlı uygulm gelişirme gii özelliklerinden dolyı ercih edilmekedir (Brengi,1, Bşçifçi ve İnl, DÖÜŞÜM HESAPLARII MATEMATİKSEL TEMELLERİ 1 Krezyen Koordinlrdn (X,Y,Z Coğrfi Koordinlrın (φ, λ hesplnmsı: Krezyen koordinlrdn coğrfi koordinlr dönüşüm için hesp yüzeyi olrk kullnılck oln dum seçilerek ilgili dum i referns elipsoidinin Tlo 1 deki, eksen değerlerinden sıklık (f, irinci eksnrisie (e, ikinci eksnrisie (e, meridyene dik doğruludki eğrilik yrıçpı ( ve meridyen eğrilik yrıçpı(m değerleri 1, 1 eşilikleri ile hesplnır Tlo 1:Elipsod üyük ve küçük yrı eksen değerleri Elipsoid Adı f Hyford(ED 67888, 66911,961 1/97, WGS , 667,1 1/98,7 GRS , 667,98 1/98,7 Bsıklık, f (1 Birinci eksnrisie, e ( İkinci eksnrisie, e ' ( Meridyene dik doğruludki eğrilik yrıçpı, 1 / ( 1 e Sin ϕ vey ( ( 1 + η η e ' (6 Meridyen eğrilik yrıçpı, M ( 1 e (7 / ( 1 e Sin ϕ 7 eşiliği ile vey şğıdki 8, 1 eşiliklerinden ksyılr hesplndıkn sonr, α 1 e ' + e ' e ' + e ' ( β + e ' e ' e ' + e ' ( β + e ' e ' e ' + e ' ( γ + e ' e ' e ' ( δ + e ' e ' ( hesplnn u ksyılrdn; M α ϕ + β Sin ( ϕ + γ Sin ( ϕ + δ Sin ( 6 ϕ (1 değerleri 7 vey 1 eşiliğinden hesplnır Coğrfi enlem (φ değeri 1 eşiliğinden ierif olrk, λ değeri 1 eşiliğinden h değeri 16 eşiliğinden hesplnır Z + e sin ϕ ϕ rcn( 1 X + Y

3 Y λ rcn X (1 X h cos ϕ cos λ (16 Coğrfi Koordinlrdn (φ, λ Krezyen Koordinlrın (X,Y,Z hesplnmsı: Doğn vd Coğrfi koordinlrdn (φ, λ, h Krezyen Koordinlr (X,Y,Z dönüşüm meridyene dik doğruludki eğrilik yrıçpı( hesplndıkn sonr şğıdki 17, 18, 19 eşiliklerinden hesplnır X ( + hcos ϕ cosλ (17 Y ( + h cos ϕ sin λ (18 Z (( 1 e + h sin ϕ (19 Sğ Yukrı değerlerden(y,x Coğrfi Koordinlrın (φ,λ hesplnmsı: Dönüşüm için öncelikle dilim or meridyeni λo üzerindeki noknın X değerine ykın ve yuvrlk φ o enlem değerli ir P o noksı seçilir X değerine en ykın P o noksının krşılığı oln X o değeri P noksının X değerinden çıkrılrk Δx X X o frkı hesplnır Bulunn Δx değeri ve Y değeri 1 e ölünerek formüllerde kullnılck Δx ve Y değerleri elde edilir Burdn (φ, λ Coğrfi Koordin değerleri şğıdki, 1, eşiliklerinden hesplnır ϕ ϕ + 1 x + x + Y + X + 1 xy + x + ( x Y + Y + x + x Y + xy λ λ + Y + xy + Y + X Y + Y + x Y + xy + 1 x Y + x Y + Y + (1 Dönüşüm formüllerindeki ksyılrı ise şğıdki formüllerden hesplnilir 1 ( 1 + η ( 1 1 Cos ϑ ( ( 1 η 11 Cos ϑ ( 1 + η + 6 η η 1 ( η Cos ϑ ( ( (6 1 (8 1 ( 1 η + η η + η η 1 ( η 6 Cos ϑ ( + 9 η + η ( η 6 η 1 ( ( (7 (9 ( (1 ( (1 ( ( (

4 Koordin Dönüşümü ve Pf Bul Yzılımı 1 ( (6 (7 Coğrfi koordinlrdn (φ,λ Sğ Yukrı (Y,X değerlerin hesplnmsı: Sğ Yukrı değerler X ve Y ise şğıdki 8, 6 eşiliklerinden hesplnn ksyılrının 7, 8 eşiliklerinde yerine konmsı ile noknın Coğrfi Koordinlrı (φ,λ hesplnır 6 1 ( 1 η + η η (8 1 (9 ( η η ( ( η η (1 6 ( 1 η + η η ( η ( 1 η + 7 η ( 1 ( 1 + η η η + 6 η ( 1 ( 1 + η η ( ( 1 + η 6 (6 ( η 1 (7 1 ( 1 1 η + η 6 (8 ( + η η (9 ( + 9 η ( 1 ( + η η 6 (1 1 ( ( 1 + ( ( ( 18 + ( ( ( (6 Y 1 λ+ 11 Δφ λ+ 1 Δφ λ+ λ+ 1 Δφ λ+ 1 Δφ λ+ 1 Δφ λ+ Δφ λ+ λ+ (7

5 Doğn vd XXo+Δx Xo+ 1 Δφ+ Δφ+ λ+ Δφ+ 1 Δφ λ+ Δφ+ Δφ λ+ λ+ Δφ+ Δφ λ+ 1 Δφ λ+ (8 olrk hesplnır (Aksoy, 1976, Ulusoy,1977, Koçk,198 Krezyen Koordinlrın ED dumundn WGS8 dumun dönüşür ülmesi Dum dönüşümü ile ilgili eşilik 9 d şğıdki gii verilmişi: X Y Z ED ED ED 1 ε ε Y Z ε Z 1 ε X ε Y X ε X Y 1 Z WGS 8 WGS 8 WGS 8 X + k Y Z WGS 8 WGS 8 WGS 8 x + Y Z (9 9 eşiliğinde, Hri Genel Komunlığı rfındn elirlenen dönüşüm prmereleri şğıdki giidir (URL WGS 8 den ED ye dönüşüm prmereleri : X ekseni erfındki dönüklük değeri: ε X 18" Y ekseni erfındki dönüklük değeri: ε Y " (6 Z ekseni erfındki dönüklük değeri: ε Z 78" X ekseni yönündeki öeleme değeri: X 8 m Y ekseni yönündeki öeleme değeri: Y 11 (61 Z ekseni yönündeki öeleme değeri: Z m Ölçek: k 17 pp (6 ED den WGS 8 e dönüşüm prmereleri yukrıdki değerlerin ers işrelisidir PROGRAM İŞLEYIŞII TAITIMI: Şekil 1: Koordin Dönüşüm Hesı progrmı şlngıç ryüzü Progrm Delphi 7 progrmlm dili ile yzılmış jeodezik dönüşüm hesplrını ypn ve sonuçlrı görsel olrk kullnıcılr sunn kullnımı koly, her düzeyde kullnıcının ihiycın cevp vereilecek ir progrmdır Koordin Dönüşüm Hesı progrmın çlışırılmsı ile çıln ryüzde Şekil 1 den de görüleileceği gii sırsı ile; Krezyen Koordinlrdn (X,Y,Z Coğrfi Koordinlrın (φ, λ, h hesplnmsı (ED WGS8 Coğrfi Koordinlrdn (φ, λ, h Krezyen Koordinlrın (X,Y,Z ve Sğ Yukrı değerlerin (Y,X hesplnmsı (ED Sğ Yukrı Değerlerden (X,Y Coğrfi Koordinlrın (φ, λ, h hesplnmsı(ed

6 Koordin Dönüşümü ve Pf Bul Yzılımı Coğrfi Koordinlrdn (φ, λ, h Sğ Yukrı değerlerin (X,Y ve Krezyen Koordinlrın (X,Y,Z hesplnmsı (WGS8 Sğ Yukrı Değerlerden (X,Y Coğrfi Koordinlrın (φ, λ, h hesplnmsı(wgs8 Dilim Dönüşümü (ED Dilim Dönüşümü (WGS8 seçenekleri ekrn gelmekedir 1 Krezyen Koordinlrdn (X,Y,Z Coğrfi Koordinlrın (φ, λ, h hesplnmsı (ED WGS8 Krezyen Koordinlrdn (X,Y,Z Coğrfi Koordinlrın (φ, λ, h hesplnmsı için XYZ φ λ h uonu seçilir Açıln ryüzde X, Y, Z değerleri nok ( yırçlı değerler ETER uşu ile geçilerek girilir Koordin sisemi ve dum seçimi yplır Değerlerin girilmesinden sonr COĞRAFİ KOORDİAT YAZ uonu seçildiğinde değerler hesplnmış olrk ekrnd görülür Şekil : Krezyen Koordinlrdn (X,Y,Z Coğrfi Koordinlrın (φ, λ, h hesplnmsı (ED WGS8 Coğrfi Koordinlrdn (φ, λ, h Krezyen Koordinlrın (X,Y,Z ve Sğ Yukrı değerlerin (Y,X hesplnmsı (ED

7 Doğn vd Şekil : Coğrfi Koordinlrdn Krezyen Koordinlrın ve Sğ Yukrı değerlerin (ED dumund hesplnmsı ryüzü ED dumund Coğrfi Koordinlrdn (φ, λ, h Sğ Yukrı değerleri (X,Y ve Krezyen koordinlrı (X,Y,Z hesplmk isediğimizde B,L ED Y,X uonu seçilir Açıln pencerede Dilim Or Meridyeni (DOM, dilim genişliği, coğrfi koordin (Enlem(φ ve Boylm(λ ve elipsoid yüksekliği (h değerleri ilgili pencerelere girilir Enlem ve oylm değerleri için sniye değerleri girilirken ondlık yırç olrk nok( kullnılır HESAPLA uonu seçildiğinde coğrfi koordin değerleri girilen noknın sğ yukrı değerleri (X,Y ve Krezyen koordinlrı (X,Y,Z değerleri hesplnrk l irimde yrıln yerlerde görülür İsendiğinde YAZDIR uonu ile hespl ulunn sonuçlr çıkı olrk lınilir Yeni ir değer hesplmk için SİL uonu ile eski değerler silinerek yeni değerler yzılır ÇIKIŞ uonu ile progrm n menüsüne dönüş ypılır Sğ Yukrı Değerlerden (X,Y Coğrfi Koordinlrın (φ, λ, h hesplnmsı(wgs8 ED dumund Sğ Yukrı değerlerden (X,Y Coğrfi Koordinlrı (φ, λ, h ve Krezyen koordinlrı (X,Y,Z hesplmk isediğimizde X,Y ED φ, λ uonu seçilir Açıln pencerede Dilim Or Meridyeni (DOM, dilim genişliği, Sğ ve Yukrı değerleri ETER uşu ile girilir Ondlık yırç olrk nok ( kullnılır HESAPLA uonu seçildiğinde coğrfi koordin değerleri (Enlem (φ ve Boylm (λ ve Krezyen koordin (X,Y,Z değerleri hesplnmış olrk ilgili pencerelerde görülür İsendiğinde YAZDIR uonu ile hespl ulunn sonuçlr çıkı olrk lınilir Yeni ir değer hesplmk için SİL uonu ile eski değerler silinerek yeni değerler yzılır ÇIKIŞ uonu ile progrm n menüsüne dönüş ypılır Şekil : Sğ Yukrı değerlerden (Y,X Coğrfi Koordinlrın ve Krezyen Koordinlrın (ED dumund hesplnmsı ryüzü Coğrfi Koordinlrdn (φ, λ, h Sğ Yukrı değerlerin (X,Y ve Krezyen Koordinlrın (X,Y,Zhesplnmsı (WGS8 WGS8 dumund Coğrfi Koordinlrdn (φ, λ, h Sğ Yukrı değerleri (X,Y ve Krezyen Koordinlrı (X,Y,Z hesplmk isediğimizde B,L WGS8 Y,X uonu seçilir Açıln pencerede Dilim Or Meridyeni (DOM, dilim genişliği, coğrfi koordin (Enlem(φ ve Boylm(λ ve elipsoid yüksekliği (h değerleri ilgili pencerelere girilir Enlem ve oylm değerleri için sniye değerleri girilirken ondlık yırç olrk nok( kullnılır HESAPLA uonu seçildiğinde coğrfi koordin değerleri girilen noknın sğ yukrı değerleri (X,Y ve Krezyen koordinlrı (X,Y,Z hesplnrk l irimde yrıln yerde görülür İsendiğinde YAZDIR uonu ile hespl ulunn sonuçlr çıkı olrk lınilir

8 Koordin Dönüşümü ve Pf Bul Yzılımı Şekil : Coğrfi Koordinlrdn Krezyen Koordinlrın ve Sğ Yukrı değerlerin (WGS8 dumund hesplnmsı ryüzü Sğ Yukrı Değerlerden (X,Y Coğrfi Koordinlrın (φ, λ, h hesplnmsı(wgs8 Şekil 6: Sğ Yukrı değerlerden (Y,X Coğrfi Koordinlrın ve Krezyen Koordinlrın (WGS8 dumund hesplnmsı ryüzü WGS8 dumund Sğ Yukrı değerlerden (X,Y Coğrfi Koordinlrı (φ, λ, h ve Krezyen koordinlrı (X,Y,Z hesplmk isediğimizde X,Y WGS8 φ, λ uonu seçilir Açıln pencerede Dilim Or Meridyeni (DOM, dilim genişliği, Sğ ve Yukrı değerleri ETER uşu ile girilir Ondlık yırç olrk nok( kullnılır HESAPLA uonu seçildiğinde coğrfi koordin değerleri (Enlem(φ ve Boylm(λ ve Krezyen koordin (X,Y,Z değerleri hesplnmış olrk ilgili pencerelerde görülür İsendiğinde YAZDIR uonu ile hespl ulunn sonuçlr çıkı olrk lınilir Yeni ir değer hesplmk için SİL uonu ile eski değerler silinerek yeni değerler yzılır ÇIKIŞ uonu ile progrm n menüsüne dönüş ypılır

9 Doğn vd 6 Dilim Dönüşümü (ED ED dumund dilim dönüşümü için çıln ryüzde DOM, dilim genişliği, Sğ ve Yukrı koordin değerleri ilgili pencerelere ETER uşu ile geçiş ypılrk girilir Ayrıc dönüşüm ypılck sisemdeki yeni DOM ve dilim genişliği de girilir HESAP uonu seçildiğinde noknın yeni sisemdeki Sğ ve Yukrı değerleri ilgili pencerelerde görülür KAYDET uonu ile hesplnn değerler dosyy kydedilir ve şğıdki ölümde girilen değerler ve hesplnn değerler görülür GÖSTER uonu ile yzdırılck syf skı önizleme olrk görülür DOSYA SİL ile kydedilmiş dosylr silineilir YAZDIR uonu ile çıkı lınır Çıkış uonu ile n menüye dönüş ypılır 7 Dilim Dönüşümü (WGS8 Şekil 7: ED dumund dilim dönüşümü Şekil 8: WGS8 dumund dilim dönüşümü WGS8 dumund dilim dönüşümü için çıln ryüzde DOM, dilim genişliği, Sğ ve Yukrı koordin değerleri ilgili pencerelere ETER uşu ile geçiş ypılrk girilir Ayrıc dönüşüm ypılck sisemdeki yeni DOM ve dilim genişliği de girilir HESAP uonu seçildiğinde noknın yeni sisemdeki Sğ ve Yukrı değerleri ilgili pencerelerde görülür KAYDET uonu ile hesplnn değerler dosyy kydedilir ve şğıdki ölümde girilen değerler ve hesplnn değerler görülür GÖSTER uonu ile yzdırılck syf skı önizleme olrk görülür DOSYA SİL ile kydedilmiş dosylr silineilir YAZDIR uonu ile çıkı lınır Çıkış uonu ile n menüye dönüş ypılır

10 Koordin Dönüşümü ve Pf Bul Yzılımı PAFTA KÖŞE KOORDİAT HESABI VE PAFTA BUL 1 WGS8 Pf Köşe Koordinlrı Şekil 9: Pf köşe koordin hesı ryüzü PAFTA ADII GİRİİZ penceresine pf dı üyük hrf küçük hrf frk emeden girildiğinde pfnın köşe koordinlrı dik koordin ve coğrfi koordin değerleri ile hesplnır ve pfnın köşelerinde üse Sğ ve Yukrı değerler, şğıd Coğrfi Koordinlr olck şekilde görülür Ayrıc dilim or meridyenini (DOM sğd, pf ölçeği de hesplnrk pf dıyl irlike ordki pf üzerinde görünülenir ED Pf Köşe Koordinlrı Şekil 1: WGS 8 dumund pf köşe koordin hesı PAFTA ADII GİRİİZ penceresine pf dı üyük hrf küçük hrf frk emeden girildiğinde pfnın köşe koordinlrı dik koordin ve coğrfi koordin değerleri ile hesplnır ve pfnın köşelerinde üse Sğ ve Yukrı değerler, şğıd Coğrfi Koordinlr olck şekilde görülür Ayrıc dilim or meridyenini (DOM sğd, pf ölçeği de hesplnrk pf dıyl irlike ordki pf üzerinde görünülenir

11 Doğn vd ED Dumund Koordinlrdn Pf Bulm: Şekil 11: ED dumund pf köşe koordin hesı Açıln ryüzde SAĞA KOORDİATI ve YUKARI KOORDİATI pencerelerine koordin değerleri ondlık ölümü nok ( olck şekilde yzılır Pencere geçişlerde ETER ile geçiş ypılır Dilim Or Meridyeni (DOM değeri seçilir Aşğıdki 1/, 1/, 1/1, 1/, 1/ 1/1 ve 1/ ölçek seçenekleri sırsı ile isenilen ölçeğe kdr seçildiğinde girilmiş oln ED dumundki koordin değerlerinin içinde olduğu pf sğd pf dı ve ölçeği ile görünülenir WGS8 Dumund Koordinlrdn Pf Bulm: Şekil 1: ED dumund koordinlrdn pf ulm Açıln ryüzde SAĞA KOORDİATI ve YUKARI KOORDİATI pencerelerine koordin değerleri ondlık ölümü nok ( olck şekilde yzılır Pencere geçişlerde ETER ile geçiş ypılır Dilim Or Meridyeni (DOM değeri seçilir Aşğıdki 1/, 1/, 1/1, 1/, 1/ 1/1 ve 1/ ölçek seçenekleri sırsı ile isenilen ölçeğe kdr seçildiğinde girilmiş oln ED dumundki koordin değerlerinin içinde olduğu pf sğd pf dı ve ölçeği ile görünülenir

12 Koordin Dönüşümü ve Pf Bul Yzılımı Şekil 1: WGS8 dumund koordinlrdn pf ulm Tok ve Sivs il ve ilçelerine i mevzi koordinlrdn pf ulmk için sğdki pf üzerinde SAĞA KOORDİATI ve YUKARI KOORDİATI pencerelerine gelindiğinde değer rlıklrı görülür Bu rlıklrd değerler girildiğinde ve il ve ilçe seçildiğinde Şekil 1 de görüldüğü gii noknın içinde ulunduğu 1/1 ölçekli mevzi pf sğd görülür KAYAKLAR Şekil 1: Mevzi koordinlrd koordinlrdn pf ulm Aksoy A, Güneş, İH, 1976 Jeodezi 1, İT Ü İnş Fkülesi Jeodezi ve Foogrmeri Mühendisliği Yyınlrı, İsnul, Aksoy A, Güneş, İ H, 1976, Jeodezi, İT Ü İnş Fkülesi Jeodezi ve Foogrmeri Mühendisliği Yyınlrı, İsnul Ayhn, ME, C Demir, OLenk, A Kılıçoğlu, BAkuğ, MAçıkgöz, OFır, YSŞengün, ACingöz, MA Gürdl, Aİ Kur, MOck, ATürkezer, H Yıldız, Byzı, M A, Y Çğlr, AÖzerkn (: Türkiye Ulusl Temel GPS Ağı 1999A (TUTGA 99A, Hri Dergisi Özel Syı, o16, Ankr

13 Doğn vd Ayhn, ME, O Lenk, C Demir, A Kılıçoğlu, MKhveci, ATürkezer, MOck, MAçıkgöz, AYıldırım, BAkuğ, YSŞengün, AİKur, OFır, 1 Türkiye Ulusl Temel GPS Ağı 1999 (TUTGA 99, Teknik Rpor, HrGnKlığı, Ankr Brengi, R, 1, Delphi e Bkış Seçkin Yyınevi, Ankr Bsçifçi, F, Inl,C,(8 Jeodezide Kullniln Bzı Koordin Dönüsümlerinin Progrmlnmsı, SÜ Müh Mim Fkülesi Dergisi, cil, syi 1,s7, Kony Koçk, E, 198, Guss Kruger Projeksiyonund Koordin Dönüşümleri, KTÜ Mühendislik Mimrlık Fkülesi Jeodezi ve Foogrmeri Bölümü Ders olrı, Yyın o:, Trzon Koçk, E, 1977, Hri Projeksiyonlrı, KTÜ Yer Bilimleri Fkülesi Jeodezi ve Foogrmeri Bölümü Ders olrı, Trzon Mekik, Ç, 1Temel Jeodezi ve Koordin Sisemleri, Tpu ve Kdsro Genel Müdürlüğü Eğiim Progrmı, isn 1, Afyon Türkoğlu T, 1 Delphi Progrmcılığı ve SQL, Delphi Kiıcom, ISB:97 97, 9 syf Uçr, D, İpüker, C, Bildirici, Ö,, Memiksel Krogrfy, Als Yyın Dğıım, İsnul Ulusoy, E1977, Memiksel Jeodezi, İDMMA Yyınlrı, İsnul URL 1, İTÜ, Doç Dr Rhmi urhn Çelik İnerne siesi, Geomik Uygulmlr Arlık 1, hp://wwwgeoiuedur/geouiliy/ URL, Bogziçi Üniversiesi İnerne sisi, Jeodezi, Dum, Koordin Sisemleri ve Projeksiyonlr 1 Arlık 1, wwwkoeriounedur/jeodezi//jeodezi_ukrde_gedpdf URL, İTÜ İnerne Siesi, Hrilr, Projeksiyonlr ve Dum 1 Arlık 1 hp://wwwkroiuedur/derslerimiz/compuerided/gis updf URL, Selçuk Üniversiesi İnerne sisi, Anlog Hrilrdn Meknsl veri Kznımı, Dum, Projeksiyon, Koordin Sisemleri Syısllşırm 1 Arlık 1, hp://wwwioildiricicom/ppers/ppers/78pdf URL, Türkçe Delphi kynk siesi, 1 Arlık 1, hp://wwwdelphiurkcom/

ÖLÇME BĐLGĐSĐ. Ders Notları. Yrd. Doç.Dr. Orhan KURT. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Yayın No: 428

ÖLÇME BĐLGĐSĐ. Ders Notları. Yrd. Doç.Dr. Orhan KURT. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ Yayın No: 428 Ölçme ilgisi Ders Notlr KOELĐ ÜNĐVERĐTEĐ Yyın No: 48 ÖNÖZ Jeodezi ve Fotogrmetri Mühendisliği uzmnlık lnının nbilim Dllrındn birisi oln Ölçme Tekniği; temel ölçü letleri, bu letler ile gerçekleştirilen

Detaylı

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com Krtogrik Tsrım Üretim Seminer ANALOG HARİTALARDAN MEKANSAL VERİ KAZANIMI: DATUM, PROJEKSİYON, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, SAYISALLAŞTIRMA Pro.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimrlık Fkültesi

Detaylı

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu

Easy Interactive Tools Ver.3.0 Kullanım Kılavuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Ver.3.0 Kullnım Kılvuzu Esy Interctive Tools Özeti 3 Özellikler Esy Interctive Tools, ynsıtıln görüntüler üzerinde çizim ypmnız olnk tnıyn

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL )

MADDE 1 İLAN VE REKLAM VERGİSİ ( TL ) MDDE 1 İLN VE REKLM VERGİSİ ( TL ) Dükkn, Ticri ve Snyi Müessese ve Serest Meslek erınc çeşitli yerlere sıln ve tkıln her çeşit ışıksız levh, yzı ve resim gii tüm sit iln ve reklmlrın eher m2' den yıllık.

Detaylı

Z600 Serisi Renkli Jetprinter

Z600 Serisi Renkli Jetprinter Z600 Serisi Renkli Jetprinter Windows için Kullnıcı Kılvuzu Kurulum sorunlrını giderme Genel kurulum sorunlrın çözüm ulmk için denetim listesi. Yzıcıy genel kış Yzıcı prçlrı ve yzılımı hkkınd ilgi lın.

Detaylı

PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM. SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA. Yaşar Balbaşı. Mayıs 2007 ANTALYA

PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM. SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA. Yaşar Balbaşı. Mayıs 2007 ANTALYA PARÇA MODELLEME MONTAJ TEKNİK ÇİZİM SolidWorks2007 ÖZGÜN BİR ÇALIŞMA Yşr Blşı Myıs 2007 ANTALYA Modelleme İşlemleri Gövde 1. SolidWorks progrmı çlıştırıldığınd çıln ön editörde Stndrt rç çuuğundn New utonunu

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Kısmi En Küçük Kreler Regresyon Yönemi Algorimlrındn Nipls ve PLS - Kernel Algorimlrının Krşılşırılmsı ve Bir

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

LEICA GEO OFFICE GPS DEĞERLENDİRME YAZILIMINININ TANITIMI

LEICA GEO OFFICE GPS DEĞERLENDİRME YAZILIMINININ TANITIMI i T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ LEICA GEO OFFICE GPS DEĞERLENDİRME YAZILIMINININ TANITIMI Hazırlayan Ömer SALGIN Danışman

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil)

paketinden çıkarın ve bileşenleri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahil) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın DCP-8085DN Mkineyi kullnmdn önce doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.com/

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Ünite 3 - Konumlandırma

Ünite 3 - Konumlandırma Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 3 - Konumlandırma UA Verisi ve Coğrafi Konumlandırma Uzaktan Algılama ile elde edilen görüntü verileri coğrafi koordinatlar ile gelmektedir. Bu veriler her hücrenin orta

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI

JEODEZİ DATUM KOORDİNAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYONLARI JEODEZİ DATUM KOORDİAT SİSTEMLERİ HARİTA PROJEKSİYOLARI Yer yüzeyi eredeyim? Deniz Elipsoid Geoid BÜ KRDAE JEODEZİ AABİLİM DALI Jeodezi; Yeryuvarının şekil, boyut, ve gravite alanı ile zamana bağlı değişimlerinin

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite 3 - Coğrafi Konumlandırma

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş. Ünite 3 - Coğrafi Konumlandırma Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Ünite 3 - Coğrafi Konumlandırma İçerik Giriş Yerkürenin matematiksel modeli Yerküre üzerinde haritalanacak bölgenin matematiksel modeli (datum) GİRİŞ Yeryüzündeki bir mekanın

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi

Alana Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomatik Servis Kalitesi Hesaplama Yöntemi 5. ULUSAL YAZILIM MÜHEDİSLİĞİ SEMPOZYUMU - UYMS' Aln Özgü Web Servis Keşif Sistemlerinde Otomti Servis Klitesi Hesplm Yöntemi Emr Aşroğlu Pınr Şenul 2,2 Bilgisyr Mühendisliği Bölümü, Ort Doğu Teni Üniversitesi,

Detaylı