T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI OCAK 2012

2 İçindekiler Sunuş Giriş Yılı Öncelikleri Yılı Faaliyetleri Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri İcra Faaliyetleri Denetim Faaliyetleri İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri İşbirliği Ağları Kurulması Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Bölge Planı'nın Uygulamaya Konmasına İlişkin Faaliyetler Bölge Planı'nın Hazırlanması Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri İşbirliği Faaliyetleri Organizasyonlar Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri Mali Destekler Teknik Destekler Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırımcı İle İlişkiler Bölge Tanıtım Faaliyetleri İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Teknik Desteklerin İzleme ve Değerlendirmesi Mali Desteklerin İzleme ve Değerlendirmesi Ajansın Performansının Değerlendirilmesi Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler Ekler Organizasyon Şeması Gelirlerin Dağılım Grafiği Giderlerin Dağılım Grafiği

3 Sunuş Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı, Ajansın 2012 yılı tahmini bütçesi dikkate alınarak proje ve faaliyetlerin öncelik sıraları, hedefleri, etkileri, süresi ve sonuçlarının ulusal ve bölgesel plan ve programlarla uyumlu, bölgesel ve yerel kalkınmaya yönelik diğer plan, proje ve faaliyetlerle tutarlı bir şekilde hazırlanmıştır. Bu doküman, 2012 yılına ilişkin gösterge niteliğinde çalışma programına yönelik stratejileri içermektedir. Çalışma Programı hazırlanırken 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin ilgili maddeleri ile Kalkınma Bakanlığının belirlediği esaslar referans alınmıştır. Tarafsızlık, ölçülebilirlik, yenilikçilik, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında hazırlanan Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Çalışma Programı nda yer alan faaliyetler; ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini mümkün kılacak kurumsal bir yapının tesis edilmesine yönelik faaliyetler, kurumsal çerçeve dışında kalan paydaşlara yönelik tanıtım, farkındalık yaratma, koordinasyon ve iletişimin tesis edilmesine ilişkin faaliyetler ile 2011 yılında hazırlanan bölge planının gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak mali destekler ve bunların izlenmesi şeklinde özetlenebilir. 2

4 1. Giriş Ankara Kalkınma Ajansı tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının (DPT) koordinasyonunda, tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TR51 Düzey 2 bölgesinde kurulmuştur. Yönetim Kurulu kararı ve DPT nin onayı ile atanan Genel Sekreter tarihinde görevine başlamıştır. Ajans, Genel Sekreter atamasını müteakiben İl Özel İdaresine ait binada geçici olarak tahsis edilen yerde faaliyetlerine başlamış ve ilk personel alım sürecini bu binada tamamlamıştır. Ajans, tarihinden itibaren Ankara nın Çankaya ilçesinde Öveçler Mahallesi Cd. No: 11 adresinde kiralama yolu ile temin ettiği binada faaliyet göstermektedir. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği İş Geliştirme ve Strateji Birimi, Program Yönetimi Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Kurumsal İletişim Birimi ve Destek Hizmetleri Birimi ile Yatırım Destek Ofisinden oluşmaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı nda 2011 yılı sonu itibarıyla Genel Sekreterin dışında 1 iç denetçi, 28 uzman ve 4 destek personeli çalışmaktadır. Ajans, bölge içerisinde kendini doğru konumlandırabilmesi ve paydaşlara doğru ifade edebilmesi amacıyla kurumsal kimlik oluşturulması çalışmalarına 2011 yılında ağırlık vermiştir. Ajans ın kurumsal stratejik plan çalışmaları halen devam etmekte ve sona yaklaşmış bulunmaktadır. Bölgede doğru bir iletişim stratejisinin oluşturulabilmesi amacıyla kurumsal kimlik çalışmalarının yanı sıra Ajans ın vizyonu ve misyonu da tüm personelin katılımıyla yapılan çalıştay ve toplantılar sonucu belirlenecektir. Bu çalışma sonuçlanana kadar Ajans Bölge Planı nda belirlenen bölge vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Vizyon Yaşam Kalitesi Yüksek, Dünya ile Rekabet Eden, Düşünce ve Yeniliğin Başkenti Ankara. Bölgenin gelişme hedefine yönelik olarak, Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetim temsilcilerinin oluşturduğu ve 100 üyeden oluşan Kalkınma Kurulu, ajansın danışma organı olup, işbirliğini geliştirme ve ajansı yönlendirme gibi konularda tavsiyelerde bulunmaktadır yılı içerisinde Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, ve tarihlerinde olmak üzere 2 kere toplanmıştır. Ağustos ayında yapılan toplantıda Kalkınma Kurulu başkanı seçimle belirlenmiş, 2010 yılı Faaliyet Raporu ve Bölge Planı görüşlerine sunulmuştur. Aralık ayındaki toplantıda da Kalkınma Kurulu Mali Destek programları ve Ajans ın faaliyetleri konusunda bilgilendirilmiştir. Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu; Ankara Valisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile Kalkınma Kurulundan seçim ile gelen iki üyeden oluşmaktadır. Ajansımızın Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Valisi Sayın Alaeddin Yüksel dir. Yönetim Kurulu Ajansın karar organı olarak her ay düzenli olarak toplanmıştır. Yönetim Kurulu 2011 yılı içerisinde, Bölge Planı nın görüşülerek onaylanması, 2011 yılı Mali Destek Programı nın genel çerçevesi ve içeriğinin kararlaştırılması, bahsedilen programda hibe almaya hak kazanan projelerin onaylanması, Ajans ın insan kaynakları ve organizasyon yapısı, fiziksel yapısı, mal ve hizmet alımları kararların onaylanması gibi önemli hususları gündeme alarak karara bağlamıştır yılı içerisinde, kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında başta Ajans hizmet binasının temini ve tefrişi olmak üzere, bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesi, muhasebe sisteminin oluşturulması, kurumsal kimlik çalışmaları, kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler alınması, bölgedeki önemli kurumlar ve yerel aktörlerle işbirliği toplantıları yapılması ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 3

5 Ajans ın bu yıl içerisinde gerçekleştirdiği diğer önemli bir faaliyeti de Ankara Bölge Planı nın hazırlanması çalışmasıdır. Bölge Planı hazırlanması mevcut durum analizi çalışmasıyla başlamıştır. Bu amaçla tüm sektörlerde bölgeyle ilgili veriler toplanmış ve bölgede daha önce yapılan planlama çalışmaları incelenmiştir. 14 Şubat - 2 Mart 2011 tarihleri arasında ilçelerimizin öncelikli sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini derlemek, kalkınmanın sürdürülebilirliğine yönelik proje alanlarının ve eylem planlarının belirlenmesini sağlamak amacıyla Bölge Çalıştayları düzenlenmiştir Şubat 2011 tarihlerinde Ankara daki kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplumdan geniş bir katılımın sağlandığı Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla Ankara nın gelişim potansiyelinin tespiti, gelecek vizyonu ile stratejik amaçlarının belirlenmesi ve proje ve faaliyet önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 2011 Mart ayı boyunca yapılan sektörel ve tematik odak grup toplantıları da bölge planlama çalışmalarına katkı sağlamıştır. Yapılan mevcut durum analizi çalışmaları ve katılımcı toplantılar neticesinde Ajans uzmanları tarafından koordine edilen Ankara Bölge Planı ( ), 20 Temmuz 2011 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından onaylanmıştır. Plan vizyonu çerçevesinde 4 adet gelişme ekseni ve daha alt düzeyde stratejik amaç, amaç ve hedefler belirlenmiştir Ankara Bölge Planının da 8 adet öne çıkan sektör belirlenmiştir. Bunlar Ar-Ge ve Yenilikçilik, Kırsal Endüstriler, Mobilya Sanayi, Savunma Sanayi, Sağlık Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri, Turizm ve Bilişimdir. Ajans Bölge Planı nda belirlenen öncelikler çerçevesinde 2011 yılında Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi ve Yenilikçi Uygulamalar konulu Mali Destek Programlarını duyurmuştur. Kar amacı güden ve gütmeyen kurumlara yönelik toplam 25 milyon TL lik hibe kaynağının dağıtılacağı teklif çağrısı doğrultusunda gerekli tanıtım, duyuru ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca bölgede proje teklif çağrısına başvuracak olan kurumların teknik kapasitesini artırmak ve proje yazmalarını kolaylaştırmak için ikişer günlük proje yazma eğitimleri düzenlenmiştir. Sonuç olarak, proje teklif çağrısı kapsamında toplam 38 bilgilendirme toplantısı ve 12 eğitim toplantısı düzenlenmiştir MDP kapsamında destek görmeye hak kazanan 121 projenin yararlanıcıları ile 2011 yılı Aralık ayı itibarıyla sözleşmeler imzalanmıştır. Mali destek programı dışında 1 milyon TL bütçeli doğrudan faaliyet desteği programı ve beşyüz bin TL lik bütçeli teknik destek programı duyurulmuş ve başvurular alınmıştır. Ajans 2011 yılı içerisinde diğer Kalkınma Ajansları ve ilgili Bakanlıklar ile işbirliği faaliyetlerini de yürütmüştür. Kalkınma Bakanlığı ile birlikte Girişim Sermayesi toplantısını düzenlemiştir. Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen Siteler Kapadokya Buluşması Projesi ile Siteler esnafının ahşap ustalığının Kapadokya daki butik otel işletmelerinin ihtiyaçlarıyla buluşturulması amaçlanmıştır. Ankara Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği işbirliğiyle tarihi İpek Yolu güzergâhının Anadolu daki parçalarından biri olan ve İstanbul üzerinden Avrupa ya ulaşan bölümü üzerinde bulunan koridorlardan biri olan Ayaş-Sapanca İpek Yolu Turizm Koridorunun turizm potansiyellerinin ön plana çıkarılması amacıyla İpekyolu Koridorunda Yeni Fikirler, Turizmde Yeni Fırsatlar Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili çalışmalar 2012 yılında da devam edecektir yılında başlayan başka bir çalışmada Kalkınma Bankası ile beraber girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerin, özel sektörün katılımıyla 2012 Mart veya Nisan ayında düzenlenmesi planlanan Melek Yatırımcı Zirvesidir yılı Ocak ayı için tarih verilen Mali Yönetim Yeterliği denetimine hazırlık süreci iç kontrol sisteminin geliştirmesi hedefiyle birlikte planlanmış, iç kontrol sisteminin oluşturulmasından sorumlu bir grup oluşturulmuş ve hazırlıklar bu grup tarafından yapılmıştır. Bu hazırlıklar kapsamında başta iç kontrol eylem planının oluşturulması olmak üzere, Ajansın çalışma usullerini dokümente edilmesi amacıyla yönerge ve talimatların oluşturulması, iş tanım ve süreçlerinin belirlenmesi ve mali yönetim yeterliği denetimi amacıyla önceden belirlenmiş olan kriterlerin değerlendirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 2011 yılı Ağustos ayı itibarıyla Ajans Kurumsal Stratejik Plan hazırlama çalışmalarına başlamıştır. Yıl sonu itibarı ile henüz tamamlanmamış, yıllık çalışma programlarının içeriğine de esas 4

6 oluşturması amaçlanan Stratejik Plan kapsamında, Ajans mevcut durumunun ortaya konulması ve Ajans vizyon ve misyonu oluşturularak hedeflenen noktaya ulaşmak için gerekli amaç ve stratejilerin tüm personelin katkılarıyla belirlenmesi amaçlanmaktadır. Stratejik Plan, Bölge Planı yla uyumlu olması açısından yıllarına yönelik olarak hazırlandığından, plan kapsamında yer verilen amaç ve stratejileri hayata geçirmeye yönelik faaliyetler 2012 bütçe yılını takip eden yıllarda da yürütülecektir Yılı Öncelikleri Ajansın Ankara da tanınırlığının arttırılması amacıyla bölgedeki paydaşlarla ilişkiler geliştirilecek, ajansın görsel ve yazılı tanıtımına ilişkin faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ankara ya yerli ve yabancı yatırımların yönlendirilmesi amacıyla başta 2011 yılı sonu itibarıyla faaliyete geçen Yatırım Destek Ofisine işlerlik kazandırılması olmak üzere, Ankara ya yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek, Ankara da yatırım imkânları ve temel özellikleri araştırılarak raporlar hazırlanacak, Yatırım Destek Ofisi bilgi bankası oluşturulması faaliyetlerinde bulunulacaktır. Bunların yanında paydaşlar arasında işbirliği mekanizmalarının oluşturulması ve mevcut kapasitenin arttırılması amacıyla Ankara nın ihtiyacı olan gerekli kapasitelerin tesis edilmesi ve var olanların geliştirilmesinin sağlanması için çaba sarf edilecektir. Destek mekanizmalarının etkin kullandırılmasının sağlanması amacıyla Bölge de proje kültürü oluşturulması için çalışılacak, Bölge Planı nda yer alan kararların hayata geçirilmesi hedeflenecektir. Bu yönde destek süreç ve sonuçlarının etkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır. Ajans ın kurumsallaşmasının tamamlanması amacıyla mevcut insan kaynakları politikası geliştirilecek, Ajans ın uzun dönemde ihtiyaç duyacağı fiziki mekanın hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılacaktır. Ayrıca iç kontrol sistemi oluşturması ve güçlendirilmesi çalışmaları sürdürülecektir. Ajans 2012 yılı planlama, araştırma-geliştirme ve destek önceliklerini belirlerken Ankara Bölge Planı, Orta Vadeli Programları, Hükümet Programını ve Kalkınma Bakanlığı 2012 Çalışma Planında yer alan önceliklerini değerlendirmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıda belirtilen öncelik alanları belirlenmiştir. Kümelerin ve kümelenme stratejilerinin tespiti, kümelere özel destek uygulamalarının tasarlanması Girişimcilik, sosyal girişimcilik ve girişim sermayesi Dezavantajlı kesimlerin (kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar gibi) yaşam kalitelerinin artırılması ve hayata, özellikle de kent hayatına katılımlarının sağlanması Özellikle yoğun göç alan bölgelerde sosyal uyum çalışmaları Çok taraflı işbirliği modellerinin geliştirilmesi Bölge Planı'nın uygulamaya konması Bölge Planı'nın izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi Sağlık sektörü (hizmetler ve teknoloji üretimi), Kültür ve yaratıcı endüstriler, Bölgesel yenilik sistemi model çalışması (Ankara yenilikçilik araştırması). 5

7 2012 Yılı Faaliyetleri Ankara Kalkınma Ajansının 2012 yılı faaliyetleri kurumsal gelişim ve yönetim faaliyetleri, iletişim ve tanıtım faaliyetleri, planlama ve koordinasyon faaliyetleri, proje ve faaliyet destekleme ve bunların izlenmesi faaliyetleri ile yatırım destek faaliyetlerinden oluşacaktır Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri Ajansımız 2012 yılında, sağlam bir kurumsal altyapıyı sağlamak üzere, 2011 yılında genelge, yönerge, talimatlarla oluşturulan ve iş süreçleri, rol- görev tanımları ve risk-kontrol matrisleri ile dokümante edilen çalışma usullerinin Ajans personelince benimsenerek hayata geçirilmesi ve bu usullerin gelişen durumlara göre düzenlenmesini ana kurumsal amaç olarak görmektedir. Bunun yanında eğitimler başta olmak üzere insan kaynağı motivasyonunu yüksek düzeyde tutacak faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, bilişim teknolojilerini daha etkin kullanılması için çalışmalar yapılması, iç kontrol yapısının güçlendirilmesi ve 2012 yılında kurumsallaşma adına yerine getirmek için çalışacağı konulardır Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Faaliyetleri Yönetim Kurulu Ankara Kalkınma Ajansında Yönetim Kurulu, mevzuatın öngördüğü şekilde ayda bir defa gündemde yer alan konuları karara bağlamak üzere toplanmaktadır. Toplantılar, Ajans hizmet binasında Yönetim Kurulu toplantıları için tefriş edilen salonda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Kalkınma Ajanslarının hareket yönünü ve hızını belirleyen en önemli mekanizmadır. Bu kurulda yer alan üyelerin kalkınma ajanslarının kuruluş mantalitesinden, yetki ve sorumluluklarından, potansiyel etkilerinden ve mevcut örneklerinin bölgelerine kazandırdığı değerlerden haberdar olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılında, ajans deneyimi ülkemizden daha eskiye dayanan ve bu deneyimden olumlu sonuçlar elde etmiş olanlar başta olmak üzere bölgesel kalkınma alanında başarı elde etmiş ülkelere ziyaret gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır. Yılın ikinci çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri ne ve yılın sonuna doğru Çin Halk Cumhuriyeti ne birer haftalık ziyaret planlanmaktadır. Bu ziyaretlerde amaç Yönetim Kurulu üyelerinin diğer ülkelerdeki Kalkınma Ajansı modellerini incelemeleri, Ankara da kurulması planlanan Bilişim Vadisi ile ilgili olarak bu ülkelerdeki başarılı örnekleri incelemeleri ve Ankara nın güçlü olan ve daha da güçlendirmeyi planladığı Teknoparklar konusunda deneyim paylaşımı gerçekleştirmeleridir. Yönetim Kurulu Üyeleri, yine yukarıdaki nedenlerden dolayı, başta yakın bölge ajansları olmak üzere ülkemizdeki başarılı ajansların yerinde incelenmesi amacıyla yurt içi ziyaretlerde de bulunacaklardır Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu 2011 yılında iki defa toplanmış ve bu toplantılardan birinde iki yıllık süreleri dolan başkan ve başkan vekili ile Yönetim Kuruluna gönderilen üyeler yeniden belirlenmiştir yılında da en az iki defa toplanması amaçlanan Kalkınma Kurulu toplantılarından en az birinin kongre merkezi hüviyeti bulunan bir tesiste gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 6

8 İcra Faaliyetleri İnsan kaynakları yönetimi, ajans personeline yönelik eğitimler, destek ve donanım ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar ile iç kontrol ve risk analiz çalışmaları, kurumsal gelişim ve yönetim faaliyetleri kapsamında Genel Sekreterlikçe yürütülen icra faaliyetleridir İnsan Kaynakları Faaliyetleri Ankara Kalkınma Ajansı, yüklendiği Ankara nın kalkındırılması sorumluluğunu yerine getirebilmesinin en önemli aracının, insan kaynağı olduğunun bilincindedir. Bu bilinç ile Ajans, iyi eğitimli personel istihdam eden, iş süreçleri ve sorumlulukların tanımlandığı ve kayıt altına alındığı, performansı objektif kriterlere göre değerlendirilen bir insan kaynağı politikası belirleyerek, insan kaynağı sermayesini sürekli geliştirmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynağı kapasitesini artırmak amacıyla, performans ölçüm sisteminin etkin şekilde işletilmesi, personelin kişisel becerilerini artıracak eğitim programları düzenlenmesi planlanmaktadır. Hizmet içi eğitim programları dizayn edilirken personelin bilgi beceri ve niteliklerinin bölgesel ve kurumsal önceliklere göre stratejik bir yaklaşımla geliştirilmesine hizmet etmesi göz önünde bulundurulacaktır Personel Ödemeleri Ajansımıza personel alım sürecinde, yüksek başvuru sayısı ve sürecin doğru yönetilmesi sayesinde, Kalkınma Ajanslarının kuruluş sürecinde amaçlandığı şekilde üst düzey eğitim almış kaliteli bir insan kaynağı profili oluşturulmuştur. Özellikli personelin muhafaza edilmesi ve yeni alımlarda yüksek kaliteli personel almanın ön koşulu, Ajansta istikrarlı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Ankara Kalkınma Ajansı, personel ücret politikasını belirlerken bu anlayış çerçevesinde hareket etmektedir. Ajans, personel kalitesini doğrudan etkileyecek olan maddi haklarının tesptiti konusunda dengeyi sağlayacak ve 666 sayılı KHK kapsamında yapılan düzenlemelere de uygun hareket edecektir Performans Ölçümü Çalışanın performansının değerlendirilmesi, çalışanlarının kendi potansiyellerinin; yöneticilerin ise personellerinin özgün özelliklerinin ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkına varmalarını ve böylelikle çalışmalardan daha etkin sonuçlar alınmasını sağlar. Ayrıca böyle bir sistemin varlığı; personelin işini daha etkin yapmasını, gerekli eğitim ihtiyacının belirlenmesini, kurum içi iletişimin daha nitelikli hale gelmesini ve kariyer planlamasının daha etkin şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Ajansımız 2011 yılı içerisinde personelin performansını ölçmeye ve geliştirmeye yönelik olarak bir performans ölçme ve değerlendirme sistemi hazırlamış ve yürürlüğe koymuştur. Yukarıda sözü edilen KHK hükmünce parasal bir ödül içermeyen sistemde, kişinin performansı yılbaşında üst amiri ile belirlediği gösterge niteliğinde çıktıların ve yine önceden tanımlanmış yetkinlikler başlıklarının yılsonunda değerlendirilmesi suretiyle ölçülmektedir Eğitim Faaliyetleri Ankara Kalkınma Ajansında, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde belirtildiği üzere her yıl Aralık ayında Yönetim Kuruluna sunulan İnsan Kaynakları Raporunda bulunması gereken insan kaynakları politikasının geliştirilmesine yönelik öneriler kapsamında, eğitim ihtiyaç analizine dayanan bir eğitim planı hazırlanmaktadır. Eğitim ihtiyaç analizi, personelin görevlerinin, bu görevleri yerine getirebilmesi için sahip olması gereken yetkinliklerin ve bu yetkinliklerin sağlanması ve geliştirilmesi için gerekli eğitim konu başlıklarının belirlenmesi ve bu başlıkların personel ile amiri tarafından değerlendirilmesi suretiyle yapılmaktadır. Eğitim planı, söz konusu analiz sonucunda ortaya çıkan eğitim konu başlıklarının, ajansın diğer faaliyetleri de dikkate alınarak, bir yıllık süreye yayılarak planlanması ile elde edilmektedir. 7

9 2011 yılı sonunda yapılan eğitim ihtiyaç analizi neticesinde yapılan plan kapsamında, Ajans personelinin temel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek amacıyla takım çalışması, zaman yönetimi, beden dili ve benzeri konularda kişisel gelişim eğitimleri, proje döngüsü yönetimi, mali analiz, risk analizi, kümelenme analizi, rekabet analizi, sektör analizi, istatiksel analiz ve benzeri konularda mesleki gelişime yönelik eğitimler, SGK, gelir vergisi kanunu, iş kanunu, kamu ihale mevzuatı, genel hukuk ve benzeri konularda mevzuat eğitimleri, ofis ve istatistik analiz programlarının kullanımı ve benzeri konularda da bilgi sistemleri eğitimleri düzenlenecektir. Eğitimler, eğiticinin Ajans merkezine daveti ve eğitimlerin Ajansa ait salonlarda yapılabileceği gibi, eğitim verecek olan kuruma Ajans personelinin gönderilmesi şeklinde de olabilecektir. Birinci durumda eğitici ve eğitim materyali masrafı söz konusu iken, ikinci durumda eğitici, eğitim materyali ve eğitimlerin il dışında olması halinde yolluk masrafları söz konusu olacaktır Çalışma Ziyaretleri Ankara Kalkınma Ajansında, çalışma ziyaretleri insan kaynakları potansiyelinin geliştirilmesi yolunda informal bir eğitim faaliyeti olarak görülmekte ve 2012 yılında bir plan dahilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kurumsal gelişim, program yönetimi, proje izleme ve değerlendirme ile yatırım destek çalışmaları başta olmak üzere tüm süreçlerinde geliştirilen çözüm yollarını paylaşmak amacıyla ülkemizdeki diğer kalkınma ajanslarına bir veya birkaç günlük ziyaretler düzenlenecektir. Ayrıca çalışma konuları Ajans ile benzerlik gösteren yerli ve yabancı kurumlar ile tecrübe paylaşımı toplantıları düzenlenecek, Ankara'da proje ve faaliyet destekleme hizmetleri sunan diğer kurumlarla bilgilendirme ve paylaşım ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bu çalışma ziyaretlerindeki genel amaç bölgesel kalkınmanın hızlandırılması, bölgenin rekabet gücünün artırılması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır Destek ve Donanım İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Faaliyetler Ajansımız faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için karşılanması gereken rutin ihtiyaçları bulunmaktadır. Ayrıca Ajansımızın mevcut personel sayısının artması ve yatırım destek ofislerinin faaliyetlerinin hız kazanması ile mevcut mekânların güncellenmesi ve teknolojik altyapının geliştirilmesi gibi ilave ihtiyaçlar da ortaya çıkabilecektir. Ajansımızın 2012 yılındaki taşınır - taşınmaz mal ve hizmet alımları bu ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde olacaktır. Bu alımlar gerçekleştirilirken Ajans ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde tanımlanmasına ve ihtiyaçların temininin dönemselleştirilmesine dayalı bir harcama sistemi oluşturulacaktır. Alımlar yapılırken harcamaların etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesine azami derecede önem gösterilecektir. Mal ve hizmet temininde kalite ve işlevsellik unsurları daima göz önünde bulundurulacaktır Taşınır temini Ajansımız 2011 yılı içerisinde temin edilen hizmet binasına mobilya, teknik ekipman ve diğer malzemelerin alımını yaparak tefrişatını büyük ölçüde tamamlamıştır. Ancak yeni ya da öngörülemeyen durumlar ortaya çıkması halinde tefrişata yönelik mobilya ve teknik ekipmanlardan oluşan demirbaş alımı yapılabilecektir. Demirbaşların dışında Ajansın faaliyetleri devam ettirebilmesi için gerekli kırtasiye ürünü, sarf malzemesi, Ajans içinde oluşturulan kütüphanede muhafaza edilecek süreli ve süresiz yayınlar, temsil ve ağırlama amacıyla kullanılacak ikramlık malzemeler, akaryakıt, abonelikler ve benzeri malzemeler cari harcamalar adı altında satın alınacaktır. 8

10 Taşınmaz temini Ajansımız mevcut binasını 2011 yılı mart ayı itibarıyla kiralamış ve temmuz ayında taşınmıştır yılı içerisinde taşınmaz alımı ya da değişikliği öngörülmemekte olup Ankara Kalkınma Ajansı, kira sözleşmesi devam eden mevcut binada hizmet vermeye devam edecektir Hizmet temini Ajansların katalizör görevi yapan küçük birer organizasyon olarak tasarlanmış olması ve personel sayısının sınırlandırılması gibi nedenler çeşitli fonksiyonların dışarıdan hizmet veya destek alınarak gerçekleştirmesi gereğini doğurmaktadır. Fakat dışarıdan sağlanacak fonksiyonların Ajansın görevlerinin kritik bileşenleri olmamasına ve gizlilik açısından zafiyete yol açmamasına özen gösterilmektedir. Ajansımızda halen genel hizmet ve güvenlik hizmetleri hizmet alımı yolu ile karşılanmaktadır yılı sonu itibarıyla açık ihale yapılmış ve 2012 yılı için hizmet sözleşmeleri imzalanmıştır yılı sonunda sonraki yıl için yine açık ihale ile alım yapılacaktır. Yukarıda bahsedilen temizlik, güvenlik ve büro hizmetleri alımı dışında tercümanlık, reklam, organizasyon, basım, dizayn, kargo, medya takip hizmetleri alımından oluşan destek hizmetleri alımları ile mali müşavirlik, hukuk, dış denetim ve basın konuları başta olmak üzere danışmanlık hizmetleri alımları gerçekleştirecektir. Mevcut makam aracı ve genel hizmet araçlarına ilave olarak ihtiyaca göre artırılabilecek sayıda şoförlü veya şoförsüz araç kiralama konusunda ulaşım hizmetleri alımı yapılacaktır. Ajans uzmanları tarafından geliştirilen internet sitesi için kiralık sunucu hizmeti, internet ortamında Ankara yatırım portalı kurulması, mevcut bilişim alt yapısının geliştirilmesi, bakımı ve onarımı hizmetleri ile uzaktan eğitim uygulamaları oluşturulması ve her türlü yazılımın temini konularında bilgi teknolojileri hizmetleri temini başlığı altında hizmet alımı gerçekleştirilecektir İç Kontrol ve Risk Analiz Faaliyetleri Ajans personeli ağırlıklı olarak 2010 yılının ekim ve kasım aylarında iş başı yapmıştır yılı Ajansın hem fiziki hem de kurumsal anlamda altyapısını oluşturduğu bir yıl olmuştur. Ankara genelinde onlarca bina araştırılmış, uygun görülen bir bina kiralanmış, tadilatı herkese açık ihale usulü ile yaptırılmış ve bu yıl içinde binaya taşınılmıştır. Taşınma sonrasında binanın eksikleri giderilmeye çalışılmıştır. Diğer yandan, personel alımı yapılır yapılmaz destek programları düzenleyen ve bölge planı çalışmalarını başlatan ajans, bu süreçte organizasyon yapısını oluşturmuş, personelin oryantasyonu sağlamak üzere çeşitli eğitim programları düzenlemiş, diğer ajanslara çalışma ziyaretleri tertip etmiş ve eğitim faaliyetlerine azami önem göstermiştir. Ancak bütün bu çalışmaların üzerinde, ajansın kurumsal varlığının oluşturulması amacıyla iç kontrol faaliyetlerine yoğunlaşılmış ve ajansın kurumsal zeminini güçlendirmek için gerekli düzenlemeler ve mevzuat çalışmaları yapılmıştır. Faaliyetleri düzenli, ahlak kurallarına uygun, ekonomik, verimli ve etkin biçimde gerçekleştirme, Hesap verme sorumluluğunun gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirme, Yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uyma, Kayıplara, kötü kullanıma ve hasarlara karşı kaynakları koruma gibi hedefleri gerçekleştirmek suretiyle; kurumun misyonunu başarması için riskleri göğüslemek ve makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan iç kontrol sistemi kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen tamamlayıcı bir süreç olarak tasarlanmıştır. Bu amaçla kanun ve yönetmeliklerde ajans tarafından yerine getirilmesi öngörülen görevler analiz edilmiş, personel rol tanımları belirlenmiş, yetkinlik-eğitim analizleri yapılmıştır. Yönetmeliklerde yer almayan konularda yayınlanan yönerge ve talimatlar sayesinde, Ajans bünyesinde yürütülen her türlü iş ve 9

11 işlemlerin mevzuata uygun yürütülmesi sağlanmıştır. Genel Sekreterin başkanlığını yaptığı, birim başkanları ve bazı uzmanlardan oluşan iç kontrol grubu eliyle, Ajansın görev ve sorumluklarını yerine getiriken yapacağı çalışmaları, süreç analizleri yaparak belirlenmiş, iş süreçleri oluşturulmuştur. Süreçlerdeki adımlarda oluşabilecek riskler tanımlanmış, risklerin etki ve olasılık değerleri belirlenmiş ve bu risklerin önlenmesi amacıyla kontroller oluşturulmuştur. Bu grup belirli periyotlar ile toplanacak, riskleri değerlendirecek ve güncelleyecektir Denetim Faaliyetleri Mali Yönetim Yeterliği İç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi çalışmaları, mali yönetim yeterlik denetimi hazırlıkları ile örtüştürülmüştür. Kriterlerde belirtilen hususlar yönerge, talimat ve benzeri alt mevzuat ile düzenlenmiş, uygulamaların mevzuat dahilinde yapılması sağlanmıştır. Mali yönetim yeterlik denetimi 2012 yılı ocak ayı ortasında geçirilmiştir İç denetim Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol yapıları ile finansal işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde yapılacak olan iç denetim süreci, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini kapsamaktadır. Ankara Kalkınma Ajansı nda iç denetim faaliyetleri Yönetim Kurulunca onaylanan denetim planı ve Genel Sekreter tarafından onaylanan denetim programı çerçevesinde yapılmaktadır Dış denetim Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol süreç ve yapıları ile risk yönetiminin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi ve raporlanmasından oluşan dış denetim, yeterli donanımı haiz firmalar tespit edilerek mevzuata uygun şekilde yaptırılmakta, Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmaktadır yılının dış denetimi 2011 Mart ayı içerisinde yaptırılmış, ve ilgili makamlara sunulmuştur. Ayrıca raporda yer alan ve teknik bir husus ile ilgili olan eleştiri konusu yıl içerisinde düzeltilmiştir yılının dış denetimini yapacak firma doğrudan temin usulü ile belirlenmiş, mevzuatta belirtildiği şekilde ve denetim konusu hesap döneminin sona ermesinden bir ay önce imzalanmıştır. Denetim 2012 yılı mart ayı sonuna kadar tamamlanacak ve ilgili makamlara sunulacaktır Sayıştay denetimi Ülke genelinde Ajansların bilinirliklerinin sağlanmasının akabinde, bu yapıların Sayıştay tarafından da denetlenmesi gündeme gelmiştir. Sayıştay Başkanlığınca 2011 yılı Haziran ayında gönderilen yazıda 2011 yılı dördüncü çeyreğinde ajansımızın denetim kapsamına alındığı belirtilmiş ancak 2011 yılı içerisinde denetime başlanmamıştır yılında geçirilmesi beklenen Sayıştay denetimine yönelik çalışmalar, iç kontrol sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi faaliyetleri kapsamında devam etmektedir İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Ankara Kalkınma Ajansı, görev alanı, yetkileri, sorumlulukları ve faaliyetleri konusunda paydaşları ile etkin şekilde iletişim kurmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, kapsamlı, esnek, dinamik, etkin ve kurumsal 10

12 bir yapıyla desteklenen, gerekli mali kaynaklara sahip ve tüm aktörlerin katılımına açık bir iletişim stratejisinin planlama çalışmalarına başlanacaktır yılı içerisinde tüm iletişim faaliyetleri bu plan çerçevesinde yapılacaktır. İletişim faaliyetlerini uzmanlaşarak yürütmek için Ajansta Kurumsal İletişim Birimi kurulmuştur. Ajans ın kurum içi ve kurum dışı iletişim ve tanıtım faaliyetleri Kurumsal İletişim Birimi tarafından doğrudan icra edilmekte veya bu birimin koordinasyonunda yürütülmektedir. Kurumsal İletişim Birimi nin görevleri arasında; Ajans ın görev ve sorumluluklarını etkin bir biçimde ifa etmesini sağlayacak işbirlikleri oluşturmaya yönelik faaliyetler, Ajans faaliyetlerinin etkin bir biçimde kamuoyuna duyurulması ve paydaşların Ajansla olan ilişkilerini olumlu bir seviyede tutmak üzere etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi ve kurum içi iletişimin güçlendirilmesi bulunmaktadır. Ajans ın bu üç ana iletişim faaliyeti, aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır İşbirliği Ağları Kurulması Ajans, bölgesel kalkınmayı ortak bir anlayış ve planlı bir yaklaşım ile gerçekleştirebilmek için kamu kesimi, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliklerinin kurulması, geliştirilmesi ve böylece kaynakların etkin kullanımını sağlamak üzere koordinasyon ve işbirliği faaliyetini yürütür. Bu şekilde, bölgesel kalkınmayı kendiliğinden, plansız, programsız gerçekleşen bir durum olmaktan çıkararak planlı, programlı, katılımcı, sürdürülebilir şekilde gerçekleştirmek üzere yerel aktörleri ve bölgedeki potansiyeli ortak bir amaç etrafında bir araya getirecek faaliyetlerde bulunur. Bu noktadan hareketle, Ajans ın kurumsal ve operasyonel pozisyonunu güçlendirecek ve bölgesel gelişme sürecine katkı sağlayacak; bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirilmesi ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi için önem taşıyan bölgesel, ulusal ve uluslararası konferans, seminer vb. organizasyonlar yapılması ve planlanan organizasyonlara katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır yılında bu alanda önemli adımlar atılmış, çok sayıda bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte işbirlikleri tesis edilmiştir yılında da özellikle ulusal ve uluslararası ölçekte projeler geliştirilmesi hedeflenecek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütülecektir. Bu çerçevede, bölge için katma değer yaratacak projelerin hayata geçirilmesi, bölgenin ve Ajansın görünürlüğünün artırılması, Ajansın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve 7. Çerçeve kapsamındaki Regions of Knowledge ICT gibi Avrupa Birliği desteklerine yönelik hazırlanacak projelere altyapı oluşturulması konularında işbirliği oluşturmak amacıyla yabancı ortaklara ziyaretler gerçekleştirilecek ve potansiyel ortaklar Ankara da ağırlanacaktır. Bu amaçla; bölgesel, ulusal, uluslararası ölçekte tanıtım organizasyonları düzenlenmesi, tanıtım stantları kurulması, fuarlara katılım sağlanması, üniversitelerle ortak etkinlikler organize edilmesi, pilot işbirliği projesi olarak çeşitli ödüllü yarışmalar düzenlenecektir. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde katılım sağlanması planlanan uluslararası organizasyonlardan biri 9-12 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı dır. Ankara Valiliği ile işbirliği içerisinde düzenlenecek bu etkinlikle, bölgenin turizmde rekabet gücünün artırılması ve bu doğrultuda turizmin geliştirilmesine yönelik tanıtım çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması amacına uygun olarak bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin uluslararası alanda tanıtımının yapılması sağlanacaktır. Yine bu çerçevede 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerden biri, ilgili paydaşlarla işbirliği halinde (teknoparklar, odalar, üniversiteler vb.) bölge genelinde düzenlenecek sektörel bazlı dış ticaret eğitimleridir. Hizmet alımı yoluyla alanında uzman eğitmenlerin katkıları ile şekillendirilecek bu eğitimlerle, bölgede öne çıkan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihracat kapasitesinin artırılması, merkez dışı ilçelerde bu alanda ihtiyaç duyulan bilgi açığının giderilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte bu alanda işletmelerin duyduğu eleman açığının giderilmesine katkı sağlamak üzere, eğitim programları kapsamında üniversitelerin yabancı dil bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilere de eğitim verilmesi planlanmaktadır. 11

13 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan bir diğer etkinlik ise, girişimcilerle yatırımcıların bir araya getirileceği bölgesel proje pazarı etkinliğidir. Bölgenin girişimcilik kapasitesinin güçlendirilmesine, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve bu alanda yapılacak uygulamaların çeşitliliği ve etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar Ajansımız tarafından kararlılıkla sürdürülmekte olup, bu konuyla ilgili bölge genelinde bir farkındalık yaratılması hususunda etkinlikler düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 2011 yılı Aralık ayı içerisinde düzenlenen ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın sağladığı 100 e yakın teknogirişimcinin, bölgedeki üniversiteler, teknoparklar gibi proje üretme kapasitesi yüksek kurumların ve Türkiye de sektöründe lider çok sayıda firmanın bir araya getirildiği ve çok faydalı sonuçlar doğuran Yenilikçi Ankara Proje Pazarı Etkinliği benzeri bir organizasyonun 2012 yılı içerisinde de düzenlenmesi planlanmaktadır Etkili İletişim Faaliyetleri Ajans ın bölgede önemli bir aktör olarak kendini konumlandırması ve paydaşlar nezdinde olumlu bir kurumsal algının geliştirilmesi iletişim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesi ile sağlanabilecektir. Bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan Kurumsal İletişim Birimi nin faaliyetlerini uygun stratejiler çerçevesinde yürütmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, hizmet alımı yolu ile dışarıdan alınacak uzman destekle bir iletişim stratejisi ve zamana yayılmış faaliyetlerin uygulama metot ve içeriklerini kapsayan bir iletişim planı hazırlanacaktır. İletişim stratejisi çerçevesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası yazılı, sesli ve görsel basın araçları kullanılarak ve sosyal medya olanaklarından faydalanılarak Ajans'ın doğru stratejilerle, doğru iletişim araçları kullanarak, kendini doğru şekilde konumlandırması sağlanacaktır. Bu çerçevede; dönemsel olarak dergi ve e-bülten yayınlanacak, bölgesel/ulusal/uluslararası yazılı, görsel ve sesli basında yer alınarak Ajans, yürütülen çalışmalar ve bölgenin tanıtımına ilişkin bilgiler paylaşılacak, uzman kadronun uzmanlık alanları çerçevesinde ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlarda yayın yapmaları teşvik edilecektir. Ajans ın araştırma raporları, yürütülen projeler ve faaliyetlerin sonuçları, bilgilendirici ve tanıtıcı diğer dokümanlar yayınlanarak paydaşlarla paylaşılacak ve bu şekilde yürütülen faaliyetlerin güncel şekilde kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır. Sosyal medya uygulamalarının ve Ajans internet sitesinin hedef kitleler ile iletişim sağlanmasına hizmet edecek şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Paydaşlarla iletişim faaliyetlerinin başarıyla yürütülebilmesi için alternatif internet sitelerinin kurulması, uygulamalı iletişim projeleri gerçekleştirilmesi ve Ajans ın paydaşlarla daha yakın ilişki geliştirmesini sağlayacak süreçler geliştirilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu faaliyetlerin icrasında kaynakların etkin kullanımı temel amaç olacak; fakat yenilikçi ve risk içerebilecek uygulamalar uygunluk gözetilerek uygulanabilecektir. 12

14 Kurum İçi İletişimin Güçlendirilmesi Ajans ın kurum içi iletişiminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler en az kurum dışına yönelik olanlar kadar önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 2012 yılında, Ajans içinde birimlerin ve personelin birbiri ile iletişimini artıracak, tecrübe paylaşım platformları, panolar, bültenler vb. çalışmalar yapılacak ve kurum içi iletişimi güçlendirmeye yönelik olarak mevcut yöntemlerin geliştirilmesi, yeni yöntemler araştırılması ve uygulamaya konulması hususunda diğer birimlerle işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülecektir Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Bölge Planı'nın Uygulamaya Konmasına İlişkin Faaliyetler Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan ve yıllarını kapsayan Ankara Bölge Planı nın amacı; bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunu anlamak, yerel dinamikleri ve içsel potansiyeli değerlendirmek, katılımcılığı ve işbirliğini artırmak, tabandan tavana bir yaklaşımla ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek, üst ve alt ölçekli planlar arasında uyumu ve bütünlüğü sağlamak, bölgenin ortak vizyonunu oluşturmak, bölgedeki sektörlerin ve alt bölgelerin rekabet gücünü harekete geçirmek ve bölgeye ileriye yönelik hedeflere ulaşmada rehberlik etmektir. Bölgenin geleceğinin şekillendirilmesinde rol oynayan Ankara Bölge Planı, dönemi içinde gerçekleştirilecek olan Ajans faaliyetleri ile Ajans tarafından sağlanacak tüm mali ve teknik desteklerin çerçevesinin de belirlenmesi açısından yol gösterici durumundadır. Bu bakımdan Ankara Bölge Planı nın bölge genelinde tanıtımının yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde Ankara Bölge Planında yer alan vizyon ve stratejiler ile kısa metinlerden oluşan broşürlerin tasarlanması ve takribi 2000 adet basılması, bütün plan dokümanlarını içeren interaktif bir CD nin hazırlanması ve 1000 adet basılması, basılı materyallerin hazırlanmasından sonra, Ankara Bölge Planı nın lansmanını yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlenmesi ve basın toplantısının ardından il merkezinde ve daha sonra ilçelerde Bölge Planı tanıtım toplantıları yapılması, Ankara Bölge Planı nın uluslararası ölçekte tanıtımının sağlanması için planın yönetici özetinin ve hazırlanması planlanan broşürlerin İngilizceye çevrilerek 1000 er adet basılması ve ilgili uluslararası kurumlarla paylaşılması öngörülmektedir. Aynı zamanda Ankara Bölge Planı nın hem tanıtımı hem de uygulama ve izlenmesi aşamasında kullanılmak üzere interaktif bir web sitesinin kullanıma açılması ve aynı zamanda bu web sitesinden bir sonraki plan hazırlığı döneminde de yararlanılması öngörülmektedir Bölge Planı'nın Hazırlanması 2013 sonrası dönemi kapsayacak olan yeni Bölge Planı hazırlıkları 2012 yılı başında başlatılacak olup, bu doğrultuda planlama çalışmalarının yöntemi belirlenerek buna uygun iş planı hazırlanacak ve plan hazırlıklarına yönelik ihtiyaçlar belirlenecektir. Bölge Planı nda kullanılan verilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan düzenli aralıklarla toplanmasını sağlayacak bir kurumsal iletişim stratejisi hayata geçirilecek ve buna uygun teknolojik altyapı kurulacaktır. Bu amaçla Kalkınma Bakanlığı ile birlikte hareket edilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kurulacak, entegrasyonu sağlanacak, bilgi teknolojileri yönetimi konusunda Ajans uzmanlarına eğitim verilecektir. Veri toplama ve derleme aşamasında ayrıca 2010 yılı sonunda pilot olarak hayata geçmiş olan İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) uygulamasından da yararlanılacaktır. Bu kapsamda TÜİK ve merkezi kurumlardan veri transferi sağlanarak il bilgi notu hazırlanacaktır. Bölgesel Yapısal Modelleme Çalışmalarının yapılması Kalkınma Bakanlığı nın 2012 Çalışma Planı nda Kalkınma Ajanslarıyla ortak gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen TRB2 Düzey 2 Bölgesinde başlatılan bölgesel girdi-çıktı çalışmalarının aşamalı olarak diğer bölgelere ve Ankara bölgesine yaygınlaştırılması planlanmaktadır. 13

15 Bölge Planı hazırlık aşamasında merkez ve çevre ilçelerde ilçe çalıştayları düzenlenecektir. Sivil toplum, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerden temsilcilerin katılacağı çalıştaylarda Ankara Kalkınma Ajansının faaliyetlerinin tanıtılması, ilçelerde kalkınmanın önündeki engel ve sorunların tespit edilmesi, söz konusu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi beklenmektedir. İlçe çalıştayları paydaşlar ile iletişimin sürekliliğinin sağlanması, planlama çalışmalarına katılımın artırılması ve bir sonraki bölge planının hazırlanması için ön hazırlık niteliğinde olacaktır. Bölge Planı Hazırlama Takvimi Faaliyetler 1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek İş Planı Hazırlama Tematik, bölgesel ve sektörel analizler İlçe Çalıştayları Odak Grup Toplantıları Sektörel araştırmaları tamamlayıcı nitelikte olarak bölgedeki, Türkiye deki ve dünyadaki bu sektörlerde uzmanlaşmış akademisyenler, işadamları, yöneticiler, bürokratlar ve bilgi sahibi diğer kişileri bir araya getirerek hem sektöre ilişkin düşünce, tecrübe ve bilgilerinden yararlanmak hem de beyin fırtınası ve sinerji yaratılması yoluyla yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına zemin oluşturmak amaçlı sektörel toplantılar düzenlenecektir. Sektörel odak toplantıları olağan kaynaklardan, araştırmalardan ya da raporlardan temin edilmesi imkanı olmayan bilgilere ulaşılması bakımından önem taşımaktadır. Etkinlikler yerel düzeyde olabileceği gibi ulusal ve uluslararası ölçekte de olabilecektir. Toplantılar Ajans tarafından düzenlenmesi yanında hizmet alımı yoluyla da gerçekleştirilebilecektir. Oluşan raporlar Ajans, yerel ve merkezi düzeydeki karar alıcılar, üniversiteler, yatırımcılar, kamu kuruluşları ve diğer yararlanıcıların kullanımına sunulacaktır. Toplantıların sonuçları bir rapor haline getirilerek basılmak ve aynı zamanda internet kanalı ile yayınlanmak yoluyla dağıtımı sağlanacaktır. Bölge Planı sürecinde katılımcılığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla, daha önceden belirlenmiş kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinden gelecek temsilcilerin katılımıyla çalıştaylar düzenlenecektir. Bu toplantı hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilebilecek olup, çıkacak rapor Bölge Planı na girdi sağlayacaktır Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Ankara nın durumunun daha iyi anlaşılması ve tanıtılması amacıyla Ankara nın merkez ve çevre ilçelerine ait mevcut durum raporları hazırlanacaktır. Her bir ilçe için ayrı ayrı hazırlanacak olan bu raporlar, ilçelerin ekonomik, sosyal, kültürel, mekansal ve idari durumunu ortaya koyacak çalışmalar olacaktır. Hazırlanacak olan bu raporlar Ankara da yatırım yapacak olan yerli ve yabancı girişimciler için bir rehber olma özelliğinin yanı sıra sonraki bölge planı çalışmaları için de ön hazırlık işlevi görecektir. Daha önce gerçekleştirilmiş olan ilçe çalıştaylarından çıkan sonuçların da yer alacağı bu raporlar Ajans tarafından verilecek mali ve teknik desteklerin mekansal dağılımı için altlık oluşturabilecektir. Bölge Planı nda öne çıkan sektörlerde rekabet gücünü artırmak, mevcut ve oluşma potansiyeli olan kümeleri saptamak ve desteklemek amacıyla kümelenme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kalkınma Bakanlığı 2012 Kalkınma Ajanslarıyla ortak çalışma programı kapsamında Kalkınma Bakanlığı ve tüm Kalkınma Ajanslarıyla kümelenme alanında ortak faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu faaliyetler küme yönetişim modelinin belirlenmesi, küme yol haritalarının hazırlanması, küme yol 14

16 haritalarının yer alacağı küme mukayese sistemini de barındırması öngörülen küme konusundaki güncel gelişmelerin ve haberlerin takip edileceği veri tabanının hazırlanmasını içermektedir. Ajans aynı zamanda, Bölgede sosyo-ekonomik ve çevresel alanlarda ihtiyaçları tespit etmek amacıyla çeşitli konularda da araştırmalar yapacak/yaptıracaktır. Araştırma yapılacak konulardan bazıları Ankara nın yaşam kalitesi, yoksulluk, göç, engellilerin durumu, istihdam ve çevre kirliliği ve kalitesidir. Ayrıca Ankara'da mesleki eğitim ve ara eleman, üniversiteler ve genç nüfusun durumu ve Ankara girişimcilik potansiyeli ve bunu hızlandıracak stratejiler de araştırılacaktır. Sektörlerin mevcut durumu, sorunları ve gelişme potansiyellerini değerlendirmek ve yatırım potansiyellerini ortaya koymak amacıyla araştırmalar yapılacak/yaptırılacaktır. Ankara ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak Bölge Planı nda öne çıkan sektörler ya da Bölge için önem arz eden konular ile yeni gelişmeler kapsamında İl de araştırılmaya ihtiyaç duyulan veya bilgi eksikliği bulunan alanlarda yapılan sektörel araştırmalar sonucunda oluşan raporlar Ajans, yerel ve merkezi düzeydeki karar alıcılar, üniversiteler, yatırımcılar, kamu kuruluşları ve diğer yararlanıcıların kullanımına sunulacaktır. Sektörel araştırmalar ve raporlar ile diğer çalışmalar için gerekli olan ancak herhangi bir çalışma bulunmayan ya da dünyadaki gelişmeler sonucunda araştırılma ihtiyacı ortaya çıkan konularda bilgi üretilmesi veya mevcut bilgilerin güncellenmesi, bilgi açığının giderilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaların yapılması ve raporların hazırlanması Ajans uzmanlarının çalışmaları yanı sıra hizmet alımı yoluyla da gerçekleştirilebilecektir. Hazırlanan raporların basılmak ve aynı zamanda internet kanalı ile yayınlanmak yoluyla dağıtımı sağlanacaktır. Araştırma yapılması planlanan bazı sektörler yenilikçilik, savunma sanayi, jeotermal enerji, yenilenebilir enerji, sağlık sektörü (hizmetler ve teknoloji üretimi), kültür ve yaratıcı endüstriler, tarımsal üretim ve kırsal endüstriler, iş ve inşaat makineleri, serbest bölgeler ve tiftik keçisi üretimidir. Ajans, Kalkınma Bakanlığı 2012 yılı Kalkınma Ajanslarıyla ortak çalışma programı kapsamında uygulanan destek programlarının değerlendirilmesine ilişkin metodoloji seçeneklerinin belirlenmesi çalışmasında yer alabilecektir. Tüm Kalkınma Ajansları tarafından gerçekleştirilecek bölgesel rekabet edebilirlik gösterge seti belirlenmesi, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve yıllık olarak yayımlanması çalışmasına katkı sağlanacaktır. Ajans, Bölgesel Yenilik Sistemi yaklaşımının uygulamaya geçirilmesi için bir model çalışması yaparak pilot uygulamaların hayata geçirilmesi için BEBKA, ÇKA, İSTKA ve İZKA ile ortak çalışmalar yürütecektir. Ankara Kalkınma Ajansı nın paydaşlarını belirlemek ve Bölgede yer alan paydaşlarımızı önceliklendirmek ve Ajansın iletişim stratejisi oluşturmak üzere Ankara Kalkınma Ajansı Algı Analizi yapılacaktır. Bu kapsamda Ajans tarafından belirlenen paydaşlarla yüz yüze görüşmeler yapılacak olup hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Ankara Kazan ilçesinde kurulması planlanan Savunma/Uzay/Havacılık kümelenmesi ve bu kümenin içinde yer alacağı İhtisas OSB, Ankara Yenilikçilik/İnovasyon Merkezi ve Hükümet Programında da yer alan Ankara Uluslararası Fuar Merkezi gibi projelerin uygun kaynak bulunması durumunda güdümlü proje desteği çerçevesinde desteklenmesi öngörülmektedir. Bu projelerle ilgili ön çalışmalar başlatılmış olup, projelerin olgunlaştırılması için toplantılar düzenlenmekte ve düzenlenen toplantılara aktif katılım sağlanmaktadır yıl sonu itibarı ile belli aşamaya gelmiş bu projelerin olgunlaştırılmalarının ardından Yönetim Kurulu na sunulup onların görüş ve kararları doğrultusunda çalışmaların devam ettirilmesi planlanmaktadır Yabancı ülke ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerin katıldığı etkinliklerde dağıtmak amacıyla hem istatistiki bilgi verecek hem de bölgenin öne çıkan özelliklerini ortaya çıkacak İngilizce istatistik kitapçığı 15

17 hazırlanacak ve basılacaktır. Aynı şekilde çeşitli ziyaretlerde ve yerli ve yabancı katılımcıların bulundukları etkinliklerde kullanmak ve Ankara nın farklı yönlerini ortaya koymak amacıyla Ankara yı tanıtan bir broşür hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanacak ve basılacaktır İşbirliği Faaliyetleri Bölge içi ve dışından başta kalkınma alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla tematik alanlarda işbirliği yapılarak, Bölge Planı nda belirtilen hedeflere ulaşılması planlanmaktadır. Bu etkinlikler, bölgedeki diğer paydaşlarla ortak proje hazırlama ve başvuru, diğer ajanslarla, kurum ve kuruluşlarla tematik olarak yapılan işbirlikleri şeklinde olabilir. Bu kapsamda sanayi, turizm, göç ve kümelenme konuları kapsamında diğer kurumlarla işbirliği kurulması planlanmaktadır. Aynı zamanda uluslararası görünürlüğü artıracak 7. Çerçeve kapsamındaki Regions of Knowledge ICT gibi Avrupa Birliği projelerine de başvuruların yapılması planlanmaktadır. MARKA ile ortak yürütülen İpekyolu Turizm Koridoru çalışması gibi çalışmaların 2012 yılında da devam ettirilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda Frig Vadisi projesinin de olgunlaştırılması planlanmaktadır. Aynı zamanda Ajans, İSTKA yönetiminde İZKA, MARKA, BEBKA, ORAN, İKA ve OKA nın da katılacağı girişim sermayesi ağı kurulmasına yönelik model önerisi çalışmasında yer alacak, enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi ve cari açığı azaltıcı tedbirlerin alınabilmesi amacıyla BAKA yönetiminde MARKA, DAKA, İSTKA, ve İZKA Ajanslarının katılımıyla gerçekleştirilecek stratejik yol haritasının çıkartılması çalışmasına katkı sağlayacaktır. Kalkınma Bakanlığı 2012 Kalkınma Ajanslarıyla ortak çalışma programı kapsamında tüm kalkınma ajanslarıyla beraber sosyal politika alanında ajansların olabilecek katkılarının belirlenmesi ve yeni açılımlar ve ortaklıklar geliştirilmesi, özellikle kentlerin dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımına daha uyumlu hale getirilmesi gibi alanlarda ajansların muhtemel rollerinin değerlendirilmesi ve bu bağlamda çalıştay yapılması ve politika belgesi oluşturulması planlanmaktadır. Sosyal girişimcilik stratejisinin çalıştay, konferans, eğitim ve düzenli toplantılarla geliştirilmesinin ve mevcut uygulama araçları ile desteklenmesinin yine tüm Kalkınma Ajanslarının katılımlarıyla yapılması planlanmaktadır. Kalkınma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı nın bilgisi dahilinde uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi, araştırma ve tecrübe paylaşımı konularında Ajans yabancı ülke ziyaretlerinde bulunmayı planlamaktadır. Diğer ülkelerdeki Kalkınma Ajansı modellerini incelemek, Ankara da kurulması planlanan Bilişim Vadisi ile ilgili olarak bu ülkelerdeki başarılı örnekleri incelemek ve Ankara nın güçlü olan ve daha da güçlendirmeyi planladığı Teknoparklar konusunda deneyim paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla Ankara da kurulması planlanan Bilişim Vadisi için gözlem yapmak ve tecrübe paylaşmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da İngiltere - İspanya rotasını izleyen ziyaretler düzenlenmesi planlanmaktadır. Yenilikçilik ve kentlerin teknolojik kapasitelerini artırarak kalkınmaları örneklerinin incelenmesi, bölgenin uluslar arası düzeyde iş ve yatırım potansiyeli tanıtılarak ortaklıklar geliştirilmesi hususunda da Uzakdoğu ya (Çin, Tayland, Güney Kore) bir ziyaret planlanmaktadır. Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi kapsamında tarım, sanayi, teknoloji gibi alanlarda doğabilecek diğer işbirliği faaliyetleri de değerlendirilecek ve gerekli görüldüğü takdirde bu ülkelere ziyaretler düzenlenebilecektir Organizasyonlar Ajans 2012 yılı içinde, belirlemiş olduğu önceliklerde konferans, sempozyum, çalıştay ve lansman gibi bazı organizasyon faaliyetleri düzenleyecektir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı 2012 Çalışma Programı nda da yer almakta olan, Bölgesel Yenilik Konferansı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından BEBKA, ÇKA, İSTKA ve İZKA nın katılımıyla yeniliğin farklı ölçekleri (ülke-bölge-il / pazar-sektör- 16

18 firma) arasındaki ileri-geri ilişkilerin belirlenmesi, bölgesel yenilik sisteminin tanımının yapılması, uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla bir konferans düzenlenecektir. Yine bu kapsamda Kalkınma Bankası ile beraber girişim sermayesi alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerin, özel sektörün katılımıyla 2012 Mart veya Nisan ayında Melek Yatırımcı Zirvesi düzenlenmesi planlanmaktadır. Bölgesel rekabet edebilirlik, yenilikçilik, girişimcilik sermayesi gibi konularla, Ankara Bölge Planında öne çıkan sektörler ve konularla ilgili olarak Ajans konferans, çalıştay ve sempozyum düzenlemeyi planlamaktadır Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri Ankara Kalkınma Ajansı, TR51 Düzey 2 bölgesinde mevcut kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla bölgede yer alan kamu kesimi özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarına mali ve teknik destek sağlayacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen usuller dışında, hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa destek sağlamayacaktır. Proje ve faaliyet destek programlarının yürütülmesi, yararlanıcıların hizmetlere erişebilirliğini artırmak, program uygulayıcılarının daha etkin, verimli ve hızlı çalışmalarını sağlamak adına güncel bilgi ve iletişim yazılım ve donanımları kullanılarak yapılacaktır. Çağrı/ilan süreci diğer ortamların yanında elektronik ortamda da yürütülecektir. Proje ve faaliyet destek programlarına başvuruların alınması da elektronik ortamda yapılacaktır. Proje/faaliyet ön incelemesi ve mümkün olan idari kontrolü elektronik ortamda yürütülecektir. Bölge için en uygun program ve içeriklerinin hazırlanması, hazırlanan programların bölgeye tanıtılması, bölgenin programlara katılımının en verimli hale getirilmesi, bölgenin proje hazırlama ve yürütme kapasitesinin artırılması adına proje ve faaliyet destek programlarının tanıtım, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri büyükşehir belediye sınırları dışındaki ilçelerde merkezden değil, saha uygulamalı olarak yerinden yürütülecektir. Ankara Kalkınma Ajansı'nın 2012 yılında yürüteceği proje ve faaliyet destek programları aşağıdaki gibidir. Bu programların amaç, öncelik ve konuları, Ankara Bölge Planı'ndaki Ankara'yı konumlandırmak, Ankara'da Yaşamak, Ankara'da çalışmak ve üretmek, Ankara'da erişim ağları ile Ankara'da çevre ve mekan temaları altında belirlenen amaç, stratejik amaç ve hedeflerle uyumluluğu gözetilecektir. Uygulanması planlanan destek programları aşağıdaki gibidir. Doğrudan Faaliyet Destek Programı (DFD) Teknik Destek Programı (TD) Kalkınma Bakanlığı'nca 2012 yılı, 2023 yılı Vizyonu ve Onuncu Kalkınma Planı dönemine hazırlık çalışmaları çerçevesinde, bölgemizin yapısal nitelikleri, potansiyelleri ve dinamikleri üzerinde bilgi üretme dönemi olacağı öngörülmüştür. Bu nedenden dolayı Ajans 2012 yılında proje teklif çağrısına çıkmayacaktır. Bunun yanında Ajans 2013 yılında çıkmayı planladığı proje teklif çağrısı için gerekli olan ön hazırlıkları 2012 yılının son çeyreğinde yapmayı planlamaktadır Mali Destekler Ankara Kalkınma Ajansı nın sağlayacağı mali destekler; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır. Doğrudan finansman desteği proje teklif çağrısı yöntemi, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği başlıkları altında uygulanır. Ajans 2012 yılı için proje teklif çağrısı yöntemi, güdümlü proje desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği öngörmemektedir. Fakat 17

19 Ajans 2013 yılında çıkmayı planladığı proje teklif çağrısı için gerekli olan ön hazırlıkları 2012 yılının son çeyreğinde yapmayı planlamaktadır Proje Teklif Çağrısı Yöntemi 2012 yılı son çeyreğinde Ajans, belirlenecek stratejik öncelikler kapsamında proje teklif çağrısı yöntemi ile vereceği destek programlarının bileşenlerini ve içeriklerini tasarlayacaktır. Bu kapsamda kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla dezavantajlı gruplar da göz önünde bulundurularak desteklerin bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak arzında faaliyetlerin çeşitlendirilerek katma değer yaratan rekabet edilebilir alanlara odaklanması sağlanarak proje teklif çağrılarına çıkılması hedeflenmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı, bölge planında belirlenen öncelik ve tedbirlere göre revize edilmek üzere, aşağıda yer alan öncelik alanlarına yönelik teklif çağrıları düzenlemeyi planlamaktadır: (a) Bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmesini hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak (b) İstihdam ve üretimde halihazırda öne çıkan sektörleri geliştirmek, bölge imkanları ve küresel ekonomik koşullar göz önüne alındığında gelişme potansiyeli olan sektörlerde yapılabilecek yeni yatırımları desteklemek (c) Sosyo-kültürel ortamı iyileştirmek, işgücü niteliğini artırmak, çevresel ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesini sağlanmak, bölgenin kaynak ve imkanlarını araştırmak ve tanıtmak (d) Sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayeyi geliştirmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek (e) Bölgede tarım ve tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünü yükseltmeye yönelik faaliyetleri destekleyerek kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak. Her bir proje teklif çağrısı kapsamında sağlanacak azami ve asgari destek miktarları, teklif çağrısının kendine özgü şartlarına, konuların niteliği ile mevzuat tarafından getirilmiş toplam bütçe sınırlamalarına dikkat edilerek belirlenecektir. Bu kapsamda Başvuru rehberlerinin hazırlanması, teklif çağrısının ilanı ile ilgili hazırlıkların yürütülmesi, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler ile ilgili hazırlıkların gerçekleştirilmesi ve bağımsız değerlendirici havuzunun oluşturulması faaliyetleri programlama dönemi olan 2012 yılının son çeğreğinde gerçekleştirilecektir. Teklif çağrısının amaç ve öncelik alanları, teklif çağrısı kapsamındaki diğer hususlara temel teşkil edecek olması sebebiyle, bölge planı ve programlarında belirlenen amaç ve stratejiler ışığında belirlenecektir. Proje teklif çağrısı faaliyetleri uygulamaya konulmadan önce ilgili teklif çağrısının amaçları ve önceliklerini, performans göstergelerini, uygunluk kriterlerini (başvuru yapabilecek gerçek ve tüzel kişiler, desteklenebilecek proje türleri ve karşılanabilecek uygun maliyetler), değerlendirme kriterlerini, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve sözleşme şartlarını içeren ve başvuru sürecinde potansiyel başvuru sahiplerine yol gösterecek temel belge olan başvuru rehberleri hazırlanacak ve muhtemel başvuru sahiplerine ulaştırılacaktır. Ajans, başvuru rehberlerinin Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmasının ardından, teklif çağrısına ilişkin bilgilerin kamuoyuna duyurulması için gerekli hazırlıkları tamamlayacaktır. Teklif çağrısının hedef bölgedeki tüm potansiyel başvuru sahiplerine aynı anda, eşit derecede ulaştırılmasına ilişkin en etkili duyuru yöntem ve araçlar belirlenecektir. Bu amaçla Ajans, teklif çağrısının kamuoyuna ilanı ve tanıtımına yönelik olarak bir iletişim planı geliştirecektir. Hazırlanacak ilanlar ve tanıtım faaliyetleri uygun iletişim araçları kullanılarak kamuoyunun adil, süratli ve etkin bir şekilde bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 18

20 Proje teklif çağrılarının ilan edilmesinin akabinde, potansiyel başvuru sahiplerine yönelik, proje tekliflerinin hazırlanması ve başvuru usul ve esasları konularında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri bu toplantılara davet edilecektir. Proje teklif çağrısı sürecinde Ajansın internet sitesinde sıkça sorulan sorular sayfası oluşturulacak ve Ajans irtibat adreslerine ilgili teklif çağrısı kapsamında gelen sorular toplu olarak cevaplanmak suretiyle bu sayfada yayımlanacaktır. Bilgilendirme toplantılarını müteakip, teklif çağrısının ilanından itibaren en geç on beş gün içinde proje hazırlama eğitimleri başlatılacaktır. Eğitimler, programın gerekleri doğrultusunda Ajans uzmanları tarafından ya da teknik zorunluluk ve kapasite bakımından gereklilik hasıl olması durumunda süreci destekleyecek şekilde hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitimler her bir teklif çağrısının öncelikleri, kapsamı ve işleyişine göre ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Etkili olabilecek durumlarda eğitimlerin online ortamda verilmesi de öngörülmektedir. Ajans yapacağı bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bölgede diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kanalları oluşturulmasına özen gösterecek ve bölgedeki diğer destek faaliyetleri ile ilgili yeterli ve güncel bilgilerin bölge halkına etkin bir şekilde ulaştırılması hususunda çaba sarf edecektir. Teklif çağrısı döneminde alınan proje tekliflerini, Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde, Destek Yönetimi Kılavuzunda ve ilgili başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali, idari ve teknik açılardan değerlendirmek üzere alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olan kişilerden oluşan bir bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulacaktır. Proje teklifleri bu havuzdan seçilen bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. Söz konusu bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulmasına ilişkin olarak hazırlanacak ilanlar Ajansın internet sitesinde yayımlanacak, gerekirse kitle iletişim araçları vasıtasıyla kamu oyuna duyurulacaktır. Bağımsız değerlendirici ilanı, bu ilan kapsamında alınan başvurular, bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve bunlara ilişkin eğitim faaliyetleri Proje Yönetim Birimi tarafından yürütülecektir. Bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirmesi tamamlanan projeler üzerinde gerekli kontrolleri yapmak, görüş bildirmek, raporlamak ve mali desteğe uygun görülen projelerin listesini önermek amacıyla bir değerlendirme komitesi oluşturulacaktır yılına ilişkin değerlendirme komitesi üyeliği için adaylar genel sekreterlik tarafından ilgili kurumlara gönderilen görevlendirme talepleri ile tespit edilecek, ve bağımsız değerlendiricilerin seçim yöntemi ile belirleneceklerdir Doğrudan Faaliyet Desteği Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirme amaçlı iş ve teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması için yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi ile büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere doğrudan mali destek verebilmek için 2012 yılında Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı uygulayacaktır. Bu program kapsamında; a) Bölgenin Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri b) Sosyal risklerin ortaya konmasına ve sosyal içermeye yönelik araştırmalar c) Bölgede eğitim, bilişim, sağlık, gibi hizmet sektörlerinde uzmanlaşma analizinin yapılması ve insan sermayesinin profilinin çıkartılması d) Bölge Planında öne çıkan sektörlerde ara eleman ve buna uygun eğitim ihtiyacı araştırması ve envanter hazırlanması e) Eğitim kurumları ile işletmeler arası yeni işbirliği modellerinin geliştirilerek beşeri kaynakların ve kurumsal kapasitenin artırılmasına, 19

21 f) Bölgenin küresel ve bölgesel ölçekteki yerinin sürdürülebilirlik ve erişebilirlik çerçevesinde araştırılmasına, g) Bölgede sağlık, kongre, kırsal ve kentsel turizmin geliştirilmesine yönelik araştırma ve fizibilite çalışmaları h) Kümelenme Analizleri i) Ankara'da yaşam memnuniyeti araştırması j) Başkentlilik kültürü, bu kültürün oluşumu, nitelikleri ve bilincinin yayılması hakkında çalışmalar k) İl ve ilçelerdeki hava, su ve toprak kalitesini tehdit eden unsurların tespiti ve mekansal dağılımı araştırması l) İlçelerde entegre atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi fizibilite çalışmaları m) Bölgedeki afet risklerinin araştırılması ve bunların önlenmesi ve zararlarının azaltılması üzerine araştırma ve fizibilite çalışmalarının yapılması n) Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji endüstrisinin geliştirilmesine, o) Ankara'da büyük ölçekli alış-veriş merkezlerinin kent merkezlerine etkisi üzerinden duyarlılık analizi çalışmaları Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında eş finansman zorunlu olmayacak, ancak eş finansman öngören faaliyetler öncelikli olarak desteklenecektir. Bu destek kapsamında uygulanacak faaliyetlerin süresi azami 3 (üç) ay ile sınırlıdır. Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, Kamu İhale Mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla ve yarısından az olmayacak şekilde yönetim kurulunca belirlenerek, hazırlanacak başvuru rehberinde kamuoyuna duyurulur. Bu duyuruyu müteakiben potansiyel başvuru sahiplerine yönelik, proje tekliflerinin hazırlanması ve başvuru usul ve esasları konularında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri bu toplantılara davet edilecektir. Ajansa teslim edilen başvurular ilgili mevzuat gereğince genel sekreter başkanlığında ilgili Ajans uzmanlarınca oluşturulacak değerlendirme komisyonu marifetiyle 7 (yedi) gün içerisinde değerlendirilerek, başarılı bulunan teklifler Yönetim Kurulunun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulunun onayını müteakip sözleşme imzalanacak ve ödemeler gerçekleştirilecektir. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında ayrılan mali destek miktarı 2012 yılı gelir bütçesinden 2011 e ait programlar için ayrılan kısım çıkarıldıktan sonra kalan tutarın %4 ü olarak belirlenmiştir yılından devreden DFD tutarı, 2011 yılı içinde başvurusu alınan ve sözleşmesi imzalanan projelerin toplam destek bütçesi kadardır Teknik Destekler Ajans, 2012 yılında bölgede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalarına uzman personeli ile ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca teknik destek sağlayacaktır. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsayacaktır. Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle 20

22 sağlayacak, ancak Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilmesi durumunda hizmet alımı yoluna gidilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti TL yi aşmayacaktır. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilmeyecektir. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının teknik desteğin gerçekleştirilmesinde sağlayacağı bu tür ayni katkıların başvuru formunda belirtilmesi gerekir. Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir başvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek ilgili Ajans uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Genel Sekreter, görevlendirmede değerlendirme komisyonu başkanını da tayin eder. Değerlendirme komisyonunun çalışma esas ve usulleri, Kalkınma Bakanlığı nın hazırladığı Destek Yönetim Kılavuzu kapsamında belirtilen hususlar çerçevesinde Ajans tarafından belirlenecektir. Teknik destek başvuruları, her bir başvuru döneminin ilk on günü (1-10 uncu günleri arasında) içerisinde proje teklif çağrısı yönteminde bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirme usulleri uyarınca, değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilir ve puanları belirlenir. Komisyon tarafından hazırlanacak değerlendirme raporunda söz konusu teknik desteğin bizzat Ajans tarafından karşılanması veya hizmet alımı yoluyla sağlanması yöntemlerinden hangisinin takip edileceğine ilişkin görüşe de yer verilir. Genel Sekreter, teknik destek yöntemi konusunda nihai onay yetkisine sahiptir yılında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin temel amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için gerekli ve yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik destek sağlamak olacaktır. Programın özel amaçları ise a. Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile Ankara Bölge Planı nı uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini desteklemek ve b. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, Ankara Bölge Planı nın yukarıda belirtilen temel amaçları doğrultusunda yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlamak olacaktır. Teknik destek programı tasarlanırken başta yerel yönetimler olmak üzere, kamu kurumu niteliğindeki meslek veya sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoloji geliştirme bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, iş geliştirme merkezlerinin, birliklerin, kooperatiflerin ve sayılan bu kurumların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin teknik destek başvurusu yapabilmesi gözetilecektir. Teknik Destek kapsamında ayrılan mali destek miktarı 2012 yılı gelir bütçesinden 2011 e ait programlar için ayrılan kısım çıkarıldıktan sonra kalan tutarın %2 si olarak belirlenmiştir yılından devreden TD tutarı, 2011 yılı içinde başvurusu alınan ve sözleşmesi imzalanan projelerin toplam destek bütçesi kadardır Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırım Destek Ofisi, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 15 ve 16 ncı maddelerinde yer alan hükümler gereği, Ankara ve ilçelerinde özel kesim yatırımcılarının kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere takip ve koordine etmek; yine mezkur Kanunun 5 inci 21

23 maddesi hükümleri gereğince bölgenin ve bölgedeki yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak ile sorumludur. Bu sorumluluklar çerçevesinde Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri, yatırımcı ile ilişkiler ve bölge tanıtımı faaliyetlerinden oluşacaktır. Yatırım Destek Ofisi faaliyetlerinde başta Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı olmak üzere yerel inisiyatifler ile işbirliği ve koordinasyonun teminine yönelik olarak; 2 adet değerlendirme toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantılarda bölgeye daha fazla yatırımcı çekebilecek önlemler, süreçlerde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları değerlendirilecektir Yatırımcı İle İlişkiler Yatırım Tanıtım ve Destek Strateji Belgesi Yatırım Destek Ofisi nin asli görevlerinden olan bölgenin yatırım imkanlarının tanıtımına esas teşkil etmek üzere; bölgedeki paydaşlar ile işbirliği içerisinde, bölgenin potansiyel yatırım imkanlarının ve yatırım potansiyelinin ortaya konulacağı, tanıtım stratejisinin belirleneceği Ankara Yatırım Tanıtım ve Destek Strateji Belgesi hazırlanacaktır. Belge, nolu maddede zikredilen Ankara Tanıtım Strateji Belgesi ile uyum içerisinde olacak, bunu sağlamak amacıyla her iki belgenin de oluşturulmasına müdahil olacak paydaşların sayı itibarıyla yarısı aynı kurum/kuruluş/kişilerden oluşturulacaktır. Belgenin oluşturulmasında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu ile işbirliği esastır. Ankara Yatırım Tanıtım ve Destek Strateji Belgesi nin oluşturulması ayrıca Yatırım Bilgi Bankası için de önemli bir kaynak teşkil edecektir Yatırım Alanlarının Tespiti TR51 Ankara Bölge Planı te ortaya konulan Ankara da öne çıkan sektörlerde uygun yatırım alanlarının tespitine yönelik olarak İş Geliştirme ve Strateji Birimi ile birlikte yatırım alanlarının tespiti çalışması yapılacaktır. İlçe ziyaretleri ve yerel aktörlerle toplantılar neticesinde şekillendirilecek olan çalışma sonucunda tespit edilen alt sektörler, faaliyet alanları ve potansiyelleri haiz sektör analiz raporları oluşturulacaktır. Hazırlanacak sektör analiz raporları Yatırım Bilgi Bankası için kaynak teşkil edecektir Yatırım Bilgi Bankası Oluşturulması Bölgenin yatırım imkânlarının tanıtımı sağlamak ve potansiyel yatırımcıların bilgi taleplerine hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesini sağlamak amacıyla Yatırım Destek Ofisi bünyesinde bir Yatırım Bilgi Bankası oluşturulacaktır. Sürekli güncellenecek olan bilgi bankasının gizliliği haiz bölümleri haricinde kalan kısımları web sitesi üzerinden de yayınlanacaktır. Yatırım Bilgi Bankası, yatırım yeri tercihini etkileyen aşağıdaki bileşenlerden oluşacaktır: Teşvik ve Destekler İş ve İşlem Maliyetleri İş ve İşlem Süreleri İş ve İşlem Süreçleri Arsa Fiyatları Elektrik, Su ve Doğalgaz Maliyetleri İşçi Maliyetleri 22

24 Ulaşım İmkanları Danışmanlık Faaliyetleri Yatırım Destek Ofisi; Kalkınma Ajansları mevzuatı gereği Yönetim Kurulu nda aldığı yetkiler ile bölge ve bölgenin yatırım imkanları hakkında bilgi edinmek veya bölgeye yatırım yapmak isteyen yerli veya yabancı yatırımcıya; bölge ve yatırımlar ile teşvik ve destekler hakkında bilgi vermek ve yol göstermek suretiyle danışmanlık hizmeti sağlayacaktır Yatırımcı İş ve İşlemlerinin Takip ve Koordinasyonu Ankara ve ilçelerini kapsayan bölgemizde yatırım yapmak üzere karar veren ve bu nedenle Ajans a başvuran gayrı sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların, imalat, turizm, madencilik, eğitim, ulaştırma, sağlık, taşımacılık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve gıda konularındaki izinlerle, maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konusundaki izinlerinin takip ve koordinasyonu sağlanacaktır. Bu amaçla Yatırım Destek Ofisi; özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine edecektir. Takip ve koordinasyonun etkinliğini sağlamak amacıyla Yatırım Takip Sistemi oluşturulacaktır Yatırım Takip Sisteminin Oluşturulması Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci maddesi hükmü gereğince Yatırım Destek Ofisleri, kendilerine yapılan başvuruları bir dosya numarası vermek suretiyle arşivlemek zorundadırlar. Mevzuat gerekleri olan dosya numarası verilmesi ve 5 yıl süreyle dosyaların muhafazasının yanı sıra Yatırım Destek Ofisi Aylık Faaliyet Raporu nun hazırlanmasına etkin ve erişilebilir bir kaynak teşkil etmesi, yatırımların takibi ve arşivleme konusunda kolaylık sağlaması nedeniyle bir Yatırım Takip Sistemi oluşturulacaktır Investinankara.org Web Sitesi Hazırlanması Ankara da yatırım ortamının tanıtılması ve yatırımcılara yönelik bilgi bankasının erişilebilir kılınması amacıyla alan adı altında bir portal oluşturulacaktır. Portal Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Fransızca, Rusça, Arapça ve Çince dillerinde hizmet verecektir Yatırım Teşvikleri ve Kamu Destekleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Yerli ve potansiyel yabancı yatırımcılara ve bunların işbirliklerine yönelik olarak kamu tarafından sağlanan destek ve teşvik uygulamaları hakkında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapılacaktır. Bu aktiviteler yapılırken aynı zamanda Ankara'daki muhtemel ve potansiyel yatırım yerleri ve sektörleri hakkında da bilgiler verilerek bölgenin tanıtımının yapılması da sağlanacaktır. Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi'nin faaliyetleri ve hizmetleri de tanıtılacaktır. Ankara genelinde 2012 yılında 2 adet bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapılması öngörülmektedir Bölge Tanıtım Faaliyetleri Bölge Tanıtım Stratejisinin Oluşturulması 5449 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (h) bendi hükmü gereğince, Ajansın görevleri arasında bulunan Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevinin yerini getirilmesini teminen Yatırım Destek Ofisi; bölgede bulunan paydaşlar ile ortak bir çalışma yapacak ve Ankara Tanıtım Strateji Belgesi ni hazırlayacaktır. 23

25 Yatırım Destek Ofisi, bölgenin ve bölgedeki yatırım imkanlarının tanıtımı çalışmalarını bu strateji belgesi temelinde yapacaktır Çalışma Ziyaretleri 1 Kasım 2011 tarihi itibarıyla kurulan Yatırım Destek Ofisi olarak, daha önce faaliyete geçmiş ve halen faaliyetlerine devam eden diğer Kalkınma Ajanslarının Yatırım Destek Ofislerine, tecrübe paylaşımını teminen ülke içi 5 adet çalışma ziyareti düzenlenecektir. Bölgenin ve bölgedeki iş imkanlarının tanıtımına yönelik olarak Avrupa, Uzak Doğu, Ortadoğu ve Kuzey Amerika ya 4 adet çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir Bölge Tanıtımına Yönelik Tanıtıcı Materyaller Ankara nın ve Ankara da bulunan yatırım imkanlarının tanıtılmasını sağlamak, katılım sağlanacak toplantı, konge, fuar ve iş ziyaretlerinde kullanılmak üzere Kurumsal İletişim Birimi ile işbirliği içerisinde afiş, broşür, kitapçık ve multimedya CD ler hazırlanacak veya hazırlattırılacaktır Kongre-Fuar Katılımları Yatırım, tanıtım ve turizm alanlarında dünyada önemli katılımlara ev sahipliği yapan 5 uluslararası fuara katılım sağlanacaktır. Bunlardan ITB Berlin ve MITT Moskova için Almanya ve Rusya ya iki tane yurtdışı gezi düzenlenecektir. Katılım sağlanacak kongre ve fuarlar, tanıtım amacıyla hazırlanacak olan materyallerin hedefe yönelik etkin dağıtımına imkan sağlayacaktır Tanıtım Filmleri Bölgenin ve bölgedeki yatırım ortamının tanıtımını sağlamak ve bu amaçla kongre, fuar, toplantı gibi organizasyonlar ile web siteleri üzerinde de yayınlanmak üzere 1 adet bölgeyi ve 1 adet de bölgenin yatırım ortamını tanıtan 3 er dakikalık videolar hazırlatılacaktır İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri İzleme ve değerlendirme faaliyetleri, 2011 ve 2012 yılı içerisinde desteklenen proje ve faaliyetlerin amaçlarına ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesine destek olmak, sonuçlarını etkili bir şekilde değerlendirmek ve kamu kaynağının usulüne uygun kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili mevzuat ve Destek Yönetim Kılavuzu ile İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) tarafından hazırlanan İzleme ve Değerlendirme İlkeleri temelinde yürütülecektir ve 2012 yılı programları altında desteklenen proje ve faaliyetlerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri teknik destekler ve mali destekler başlıkları altında incelenecektir. Mali destekler başlığı altında yürütülecek faaliyetler ise mevzuata uygun olarak üç alt başlık altında irdelenecektir: izleme ve değerlendirme faaliyetleri, raporlama faaliyetleri ve destek faaliyetleri Teknik Desteklerin İzleme ve Değerlendirmesi 2011 ve 2012 yıllarında ilan edilen Teknik Destek Programları kapsamında toplam 100 adet sözleşme imzalanması öngörülmektedir. Desteklenen faaliyetlerin çıktıları (yararlanıcı ve yüklenici raporları doğrultusunda) değerlendirilerek hizmet alımı yöntemiyle verilen desteklerde hizmeti sağlayan yüklenicilere ödemeleri gerçekleştirilecektir. Teknik destek faaliyetleri kapsamındaki yürütülen ana faaliyetlere; eğitim, seminer vb. izleme uzmanlarının katılımı sağlanacaktır. 24

26 Mali Desteklerin İzleme ve Değerlendirmesi İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 2011 ve 2012 yılları içerisinde ilan edilen Doğrudan Faaliyet Destek (DFD) Programları kapsamında toplam 60 adet sözleşme imzalanması öngörülmektedir. Bütçe revizyonları ve sözleşme imza sürecine destek olunarak, sözleşmelerin mevzuata uygun şekilde imzalanmasını müteakip Yararlanıcılara avans ödemeleri gerçekleştirilecektir ve 2012 DFD programları kapsamında desteklenen her bir projeye en az bir izleme ziyareti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yararlanıcılar tarafından sunulan nihai raporların incelenmesi ve onaylanmasını müteakip nihai ödemeler gerçekleştirilecektir yılı içerisinde ilan edilen Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi ve Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programları kapsamında toplam 121 adet sözleşme imzalanması öngörülmektedir ve 2012 yılı mali destek programları kapsamında bütçe revizyonları ve sözleşme imza sürecinde destek olunacaktır. Söz konusu mali destek programları kapsamında desteklenen projelere mevzuatta belirtildiği üzere en az üç izleme ziyareti (ilk izleme ziyaretleri dahil) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bunların dışında projelerin uygulama süreçleri gerektirdiği takdirde anlık izleme ziyaretleri de yapılabilecektir. Sözleşme verileri, ön izleme ile ilk izleme ziyaret raporları doğrultusunda desteklenecek projelerin riskleri belirlenerek bir risk yönetim planı oluşturulacaktır. Söz konusu plan kapsamında risklerin azaltılması için tedbirler belirlenerek yararlanıcılar bu konuda bilgilendirilecektir. Objektifliğin sağlanması ve olası hataların önlenmesi amacıyla izleme ziyaretleri Birimin kadrosu elverdiği ölçüde en az iki izleme uzmanı tarafından gerçekleştirilecek ve sorumlu izleme uzmanına ziyaretlerde farklı uzmanların eşlik etmesine öncelik verilecektir. Proje ve faaliyetlerin yoğunluğu veya kapsamı nedenleriyle, özellikle yapım işlerini içeren projelerde, ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerine eşlik etmek üzere gerektiğinde teknik uzman görevlendirilmesi talep edilecektir. Ön izleme ve ilk izleme ziyaretleri raporlarına göre ön ödeme talepleri İDB tarafından hazırlanan kontrol listeleri ve Genel Sekreterce belirlenecek avans oranı kararına müteakip Destek Hizmetleri Birimine ödemelerin gerçekleştirilmesi için gönderilecektir. Ara ve nihai ödeme talepleri de, yine İDB tarafından hazırlanan kontrol listeleri temelinde incelenecektir. Ara ve nihai teknik ve mali raporların uygun bulunması sonrasında ise aynı Birime ödemelerin gerçekleştirilmesi için gönderilecektir. Ajans, tüm izleme süreçlerinde, yararlanıcıların sorunları ile ihtiyaçlarını analiz etmek ve proje ve faaliyetlerin ara sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgi teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmaya çalışacaktır. Bu amaçla Kalkınma Bakanlığı tarafından kurulmakta olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) kurulması çalışmaları devam etmektedir. KAYS da kurulması planlanan izleme ve değerlendirme bölümü faaliyete geçene kadar İDB tarafından oluşturulan İzleme Veri Tabanı ve Ajans uzmanları tarafından hazırlanmakta olan izleme-değerlendirme sistemi üzerinden proje ve faaliyetlerin uygulama sürecinin kontrol edilmesi planlanmaktadır. Değerlendirme faaliyetleri kapsamında 2011 yılı içerisinde desteklenecek projelerin performans göstergelerini gerçekleştirme düzeyleri ara dönem ve izleme ziyaret raporları temelinde değerlendirilecektir yılı Mali Destek Programlarının uygulama süresi 2012 yılı sonuna doğru tamamlanabileceğinden program değerlendirme çalışmalarının izleyen yıllarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirme talep edilmesi ve hizmet alımı yoluna gidilmesi planlanmaktadır. 25

27 Raporlama Faaliyetleri 2011 ve 2012 yılı mali destek programları kapsamında desteklenecek projelerin uygulanma süresi boyunca İDB tarafından izleme ziyaretleri raporları, faaliyet raporları ile program ilerleme raporları hazırlanacaktır yılı içerisinde desteklenecek projelerin tamamlanmasını müteakip yararlanıcıların hazırlayacağı proje değerlendirme raporları dikkate alınarak İDB tarafından Proje ve Program Kapanış Raporları hazırlanacaktır. Program kapanış raporu diğer Birimler ile de paylaşılarak izleme sürecindeki deneyimlerin gelecek mali destek programlarının tasarım sürecine aktarılması sağlanacaktır Destek Faaliyetleri 2011 ve 2012 yılı mali destek programları kapsamında sözleşmelerin imzalanmasını müteakip yararlanıcılara yönelik bilgilendirme toplantıları ile proje uygulama ve satın alma eğitimleri verilecektir yılı mali destek programları kapsamında destek alacak yararlanıcılar için biri kar amacı güden kuruluşlar diğeri kar amacı gütmeyen kuruluşlar için olmak üzere Ajans hizmet binasında iki adet bilgilendirme toplantısı ile proje uygulama ve satın alma eğitimlerinin yapılması planlanmaktadır. Toplantı ve eğitimlerde özellikle ilgili mevzuat, sözleşme kuralları, satınalma prosedürleri, sözleşme değişiklik prosedürleri, raporlama ve muhasebe yükümlülükleri, izleme faaliyetleri gibi konularda açıklayıcı bilgiler verilecektir. Proje uygulama süresi boyunca yararlanıcılar ile sürekli iletişim halinde olunacağından talepleri doğrultusunda proje uygulama ve satın alma eğitimleri tekrarlanabilecektir. Bilgilendirme toplantısı ve eğitimlerde İDB tarafından hazırlanan, izleme ve değerlendirme süreçlerinde Ajans uzmanları ve yararlanıcılar için ipuçlarını içeren kılavuz yararlanıcılara dağıtılacaktır. Kılavuz ile izleme faaliyetlerinin her iki taraf için de daha etkin yürütülmesine destek olunacaktır. İzleme ziyaretlerinde ve ayda en az bir kez yararlanıcılar ile temasa geçilerek sorunları ve talepleri üzerine görüşülerek çözüm önerileri geliştirilecektir. İhtiyaç duyulması halinde ise yararlanıcılar ile daha sık irtibat kurulacaktır Diğer Faaliyetler Ajans tarafından projelere verilen desteklerin görünürlüğünün artırılması amacıyla her bir program için tüm projelerin amaç ve faaliyetlerini özetleyen bir kitap hazırlanması planlanmaktadır. Söz konusu kitap hem yararlanıcılara hem de mali destek programı konusunda faaliyet gösteren diğer paydaşlara dağıtılacaktır Ajansın Performansının Değerlendirilmesi Ajansın ilgili kanun ve mevzuatta belirtilen görevlerini ne ölçüde yerine getirdiğini performans göstergeleri dikkate alınarak ölçülecektir. Bu kapsamda a. Ajansın bölgede düzenleyeceği bilgilendirme toplantılarının sayısı (hedef 20 toplantı), b. Bölgede Ajansın düzenleyeceği eğitim toplantılarının sayısı (hedef 20), c. Ajans uzmanlarının katılacağı toplantı, konferans ve seminer sayısı (hedef 100), d. Yıl içerisinde denetlenecek proje sayısının kabul edilen proje sayısına oranı (hedef yüzde 30 ), e. Ajans tarafından yayımlanan yayın sayısı (hedef 10), f. Ajans desteklerinden yararlanan kişi, kurum sayısı (hedef 100) gibi ölçülebilir nitelikte kriterler belirlenmiştir. Yatırım Destek Ofisi tarafından 2012 yılında yapılacak faaliyetlere ilişkin performans göstergeleri ve hedefler Yatırım Destek Ofislerinin mevzuat çerçevesinde şekillenen görev ve sorumlulukları kapsamında belirlenmiştir. Buna göre; her ay en az bir yabancı misyon ve uluslararası organizasyon temsilciliği ile görüşülerek bölgeye ve yatırım ortamına ilişkin bilgilendirme ve sunum yapılacaktır. Türkiye'de Ankara dışında temsilciliği olan yabancı menşeli firmalara her ay bir ziyaret gerçekleştirilerek Ankara ya yatırım yapmalarını sağlamaya yönelik çalışma yapılacaktır. Türkiye'de temsilciliği olmayan yabancı menşeli 5 kuruma/kuruluşa ziyaret gerçekleştirilerek bölge ve yatırım imkanları tanıtılacaktır. Bölgeyi tanıtmak, YDO fonksiyonları, teşvik ve desteklerle ilgili bilgilendirme yapmak adına bölgedeki paydaşların ve potansiyel 26

28 yararlanıcıların davet edileceği 3 adet bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlenecektir. Yatırım Destek Ofisi'ne başvuru yapan veya bilgi almak amacıyla ziyaret eden başvuru sahiplerine ait iletişim ve görüşme bilgilerinin yer alacağı bir veri tabanı oluşturulacaktır. 27

29 4. Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler yılı yani Ajansın kuruluş aşaması içerisinde asgari şartları taşıyan kiralık hizmet binası süratle oluşturulmuştur. Ancak bölgenin kalkınmasını sağlayacak ajans yapısı oluşturulurken, fiziki mekanın da bu vizyona hizmet edecek durumda olması şarttır. Ankara nın kalkınmasına hizmet edecek her türlü toplantı, çalıştay, konferans ve kongrelerin düzenlenebileceği bir tesisin de içerisinde yer alacağı, verimliliği artıran çalışma ortamları barındıran yeni Ajans hizmet binasının planlanması ve inşası önümüzdeki dönemde tamamlanacaktır. Gelecek dönem Ankara Bölge Planı nın, gerçekçi, şeffaf, akılcı, yenilikçi, katılımcı, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasını hedefleyen, beşeri gelişme ve sosyal dayanışma eksenli, insan odaklı, stratejik ve sürdürülebilir bir şekilde ve titizlikle hazırlanması Ajans ın 2012 yılı ve takip eden iki yıl boyunca gerçekleştireceği en önemli çalışmaların başında yer alacaktır. Bu dönemde, Bölge Planı amaç ve önceliklerine bağlı kalınarak, belirlenmiş hedefler doğrultusunda ortaya çıkabilecek konu ve alanlara ilişkin, başta üniversiteler olmak üzere bölgedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilerek, sosyal yapı, ekonomi, çevre ve benzeri konularda kapsamlı ve detaylandırılmış araştırmalar yapılması ve eylem odaklı stratejiler geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi, rekabet analizi, kümelenme, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesi araştırmaları, bölgede çevre kirliliğinin boyutları, toplum ve ekonomi üzerine etkisi ve önlenmesine yönelik alınacak tedbirler, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, Ankara nın erişilebilirliğin artırılması ve bir çekim merkezi haline gelmesinde etkili olacak ulaşım ağlarının güçlendirilmesine yönelik araştırmalar ile benzeri çalışmalar yapılması öngörülmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı, 2012 yi takip eden yıllarda bölgede beşeri sermayenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacaktır. Ajans personelinin iyi yetişmiş ve başarılı bireylerden oluşması temel amacının yanında bölgede beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ile bölgenin rekabet gücünün ve istihdamını artırılması amacına yönelik eğitim ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilecektir yılı ve takip eden iki yıl içerisinde Ajansın, mevzuatta belirlenen tüm destek mekanizmalarını gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Mevcut mekanizmaların dışında girişimcilik sermayesi ve melek yatırımcı gibi yeni destek türlerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yatırım Destek Ofisi, bu dönemde, bölge içine yönelik yeni yatırımların sağlıklı yönlendirilmesine katkı sağlarken aynı zamanda uluslararası düzeyde yapılacak tanıtımlara ağırlık vererek bölgenin potansiyellerinin uluslararası alanda daha fazla bilinir kılmaya çalışacak ve böylece bölgeye daha çok yabancı yatırımcı ve mal ve hizmet alıcısı çekme çalışmalarına destek verecektir. Öte yandan bölgedeki diğer kalkınma ajanslarıyla iş birliği içerisinde bölgede üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası alanda daha fazla tanıtımının yapılarak bölgede mal ve hizmet üreten işletmelere ve kurumlara yeni pazarlar oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunulacaktır. Bu çalışmalar neticesinde hem bölgeye yeni kaynak ve yatırım olanakları sağlanmış ve hem de mevcut mal ve hizmet arzı için yeni pazar ve olanaklar sağlanmış olacaktır. 28

30 5. Ekler 5.1. Organizasyon Şeması 29

31 5.2. Gelirlerin Dağılım Grafiği % 27,93 % 56,44 % 0,52 % 1,65 % 12,02 % 1,45 Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar - %27,93 İl Özel İdarelerinden Aktarılacak Paylar - %1,65 Belediyelerden Aktarılan Paylar - %12,02 Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar - %1,45 Faaliyet Gelirleri - %0,52 Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler - %56,44 30

32 5.3. Giderlerin Dağılım Grafiği % 5,49 % 9,18 % 1,24 % 0,92 Personel Ücretleri - %9,18 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları - %1,24 % 50,58 Yolluklar - %0,92 Hizmet Alımları - %24,82 Temsil ve Tanıtma Giderleri - %0,66 % 24,82 Menkul Mal Ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri - %1,79 % 0,66 Bakım Ve Onarım Giderleri - %0,32 % 5,00 % 1,79 % 0,32 Yedek Ödenekler - %5 Proje Destekleme Hizmetleri - %50,58 Faaliyet Destekleme Hizmetleri - %5,49 31

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ŞUBAT 2013 1 İçindekiler Sunuş... 3 1. Giriş... 4 2. 2013 Yılı Öncelikleri... 5 3. 2013 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ŞUBAT 2013 1 İçindekiler Sunuş... 3 1. Giriş... 4 2. 2013 Yılı Öncelikleri... 5 3. 2013 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı

Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Dairesi Başkanı Gündem Yaklaşım/İlkeler Planlama Uygulama Güncel Çalışmalar

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

Özet Çalışma Programı 2010

Özet Çalışma Programı 2010 Özet Çalışma Programı 2010 Faaliyet No Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlus u Süresi KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ a) Organizasyon detaylarının tespiti 2.1.1 Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının Organizasyonu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2009 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 2009 (REVİZYON TARİHİ: EKİM 2010) İçindekiler 1. SUNUŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı