2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe. 14 Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının. 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 10 Haziran 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Ahmet ÖNEY Genel Koordinatör Alper KINIK Bilgi İşlem Müdürü Sertaç AKÇAY Satış Müdürü Burcu ŞENGÜL Mali İşler Müdürü Sultan ÖZDEMİR Grafik Uygulama & Dizgi Aslı BAĞRIYANIK Yönetim Yeri 1145/4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Sedat TURAN / Belediye Muhasebe Birimlerinde Kullanılmakta Olan Hesap Planlarının Değerlendirilmesi Ünsal ÖZBEK / Vergi Kanunlarının Uygulanmasında İspat Külfeti 17 Prof. Dr. Zerrin TOPRAK / Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Katma Protokolu ve Felsefesi 20 Aktüel / HKMO 42. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi - Nisan Aktüel / Neo-Liberal Dönüşümün Yansıması : İller Bankası Anonim Şirketi Oluyor Aktüel / Belediyelerimize Duyuru 25 Resmi Gazetede Geçtiğimiz Ay (Mayıs 2010) 47 Sorularınız - Sorunlarınız 49 Pratik Bilgiler 94 Kare Bulmaca Basım Yeri GÜLERMAT Tel : 0(232) Baskı Tarihi 15 Haziran 2010 DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: Akbank Konak Şb. Hs. No: Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : ÝDE YÖNETÝÞÝM 1

3 DANIŞMA KURULU Ahmet ÖNEY... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Gökalp KINIK... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yön. Baş Danışmanı.. Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı... Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi... Türk İdareciler Der. Yön. Kurulu Üyesi & E. Vali... E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü (İktisatçı)... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... Ahmet ÖNEY... Av. Burcu BİRLİK... Celal KAPAN... Av. Esra OKUMUŞ... Fethi AYTAÇ... Halil İbrahim BULDAŞ... İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... Mehmet ÖZBUDAK... Mehtap TUNA... Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Sedat TURAN... S. Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN.. İzmir Mahalli İdareler Müdürü... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Avukat... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu... Türkiye İdareciler Der. Yön. Kurulu Üyesi & E. Vali... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm.. İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü... Yeminli Mali Müşavir... Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreteri... D.E.Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku Böl. Öğretim Üyesi.. Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

4 [ M A K A L E ] Sedat TURAN Ege Belediyeler Birliği & İde Yönetişim Danışmanı Belediye Muhasebe Birimlerinde Kullanılmakta Olan Hesap Planlarının Değerlendirilmesi... Bu yazıda belediye muhasebe birimlerinde kullanılmakta olan hesapların numaraları, isimleri ve tanımları yapılarak genel bir bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu nedenle, 120 adet hesap tek tek ele alınmış tamamı değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Uygulayıcılara yararlı olması dileğimizdir. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve tarihi itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, toplam 468 madde, 3 adet de geçici madde ile ekinde yer alan 110 adet cetvelden meydana gelmektedir. Yönetmeliğin, sekizinci bölüm ile 45 ve 46'ıncı maddeleri hesap planı ile ilgilidir. 45'inci maddenin başlığı Hesap Planı, 46'ıncı maddenin başlığı ise Detaylı hesap Planları dır tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 2. maddesi gereğince mahalli idarelerde, bu yönetmelik kapsamında olduğundan; Adı geçen yönetmeliğin 44'üncü maddesinde belirtilen çerçeve hesap planına uygun olarak Mahalli idareler hesap planı düzenlenmiş ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 45. maddesi ile yayınlanmış bulunmaktadır. Çerçeve hesap planının genel yapısına göre, hesaplar dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar Sırasıyla: 1- Bilanço hesapları, 2- Faaliyet hesapları, 3- Bütçe Hesapları, 4- Nazım hesaplar Şeklinde ana bölümlere ayrılmaktadır. Bilanço hesapları ana bölümü, 1 numaradan 5 numaraya kadar olan ana hesap gruplarından, faaliyet hesapları ana bölümü 6 numaralı ana hesap grubundan, bütçe hesapları ana bölümü 8 numaralı ana hesap grubundan, nazım hesaplar ana bölümü ise 9 numaralı ana hesap grubundan oluşur. Ana hesap gruplarının numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 1) Dönen Varlıklar 2) Duran Varlıklar 3) Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar 4) Uzun Vadeli Yabancı kaynaklar 5) Öz Kaynaklar 6) Faaliyet Hesapları 7) Maliyet Hesapları 8) Bütçe Hesapları 9) Nazım Hesaplardır. 7 numaralı ana hesap grubu, muhasebe ilke ve standartlarına aykırı olmamak şartıyla, kamu idarelerinin yönetim ve Maliyet Muhasebesi ihtiyaçları için kullanılır. 1-5 numaralı ana hesap grupları Bilanço hesapları olup, kendi içinde hesap gruplarına ayrılır ve her bir ana hesap grubunu ilgilendiren işlemler ait oldukları hesap grubu içinde açılacak ilgili bilanço hesaplarına kaydedilir. Her bilanço hesabı ihtiyaca göre yeteri kadar yardımcı hesaplara ayrılabilir. Faaliyet hesapları ana hesap grubu, hesap gruplarına, hesap gruplarının hesaplara ve hesapların yardımcı hesaplara ayrılması, gelir ve giderlerin ekonomik ayırımına uygun olarak genel yönetim muhasebe yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen bilgileri verecek şekilde yapılır. Bütçe hesapları ana hesap grubu, hesap gruplarına, hesap grupları hesaplara ve hesapların yardımcı hesaplara ayrılması, bütçe gelir ve giderlerinin ekonomik ayırımına uygun olarak genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen bilgileri verecek şekilde yapılır. Nazım hesaplar ana grubu, kurumların ihtiyacına göre sınıflandırılır. Çerçeve hesap planı, ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplardan oluşur. 1 numaralı dönen varlıklar ile 2 numaralı duran varlıklar ana hesap grubu aktif hesapları meydana getirir. 3 numaralı Kısa Vadeli Yabancı kaynaklar, 4 numaralı uzun vadeli yabancı kaynaklar, 5 numaralı Öz Kaynaklar, 6 numaralı Faaliyet Hesapları, 8 numaralı Bütçe Hesapları, 9 numaralı Nazım Hesaplar, ana hesap grupları da pasif hesapları meydana getirir. Ana hesap gruplarının tanımı ise aşağıdaki gibidir. 1- DÖNEN VARLIKLAR: Nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarıdır. 2- DURAN VARLIKLAR: Faaliyet döneminden daha uzun sürelerle, belediye faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilk olarak normal faaliyet dönemi içinde, paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık unsurlarıdır. 3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR: Faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynaklardır. 3

5 4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR: Faaliyet dönemini aşan uzun vadeli yabancı kaynaklardır. 5- ÖZ KAYNAKLAR: Belediyenin varlıkları ile yabancı kaynakları arasındaki farkı gösteren kaynaklardır. 6- FAALİYET HESAPLARI: Faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelir ve giderlerin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve faaliyet sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 8- BÜTÇE HESAPLARI: Belediyelerin bütçe gelir ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi ve bütçe uygulama sonuçlarının üretilmesi için kullanılır. 9- NAZIM HESAPLAR: Varlık, kaynak, gelir ve gider hesaplarının dışında, muhasebenin sadece bilgi verme görevi yüklediği işlemler, belediyenin muhasebe disiplini altında toplanması istenen işlemleri ile gelecekte doğması muhtemel hak ve yükümlülükleri kapsar. 1 numaralı Dönen varlıklar ana hesap grubu kendi içinde, 9 ayrı hesap grubuna ayrılır. Bu hesap grupları numara ve isimleriyle birlikte aşağıya çıkartılmıştır. 10 Hazır Değerler 11 Menkul kıymet ve varlıklar 12 Faaliyet Alacakları 13 Kurum alacakları 14 Diğer Alacaklar 15 Stoklar 16 Ön Ödemeler 18 Gelecek Aylara Ait Giderler 19 Diğer Dönen Varlıklar 2 numaralı Duran Varlıklar ana hesap grubu ise kendi içinde 8 ayrı hesap grubuna ayrılır. Bu hesap gruplarının numara ve isimleri de aşağıdaki gibidir. 21 Menkul Kıymet ve Varlıklar 22 Faaliyet Alacakları 23 Kurum Alacakları 24 Mali Duran Varlıklar 25 Maddi Duran Varlıklar 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler 29 Diğer Duran Varlıklar 3 numaralı Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar ana hesap grubu da kendi içinde 9 ayrı hesap grubuna ayrılır. Hesap gruplarının numara ve isimleri de aşağıya çıkartılmıştır. 30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 32 Faaliyet Borçları 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 34 Alınan Avanslar 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 37 Borç ve Gider Karşılıkları 38 Gelecek Aylara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4 numaralı Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar ana hesap grubu ise kendi içinde, 7 ayrı hesap grubuna ayrılır. Hesap gruplarının numara ve isimleri aşağıdaki gibidir. 40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar 43 Diğer Borçlar 44 Alınan Avanslar 47 Borç ve gider Karşılıkları 48 Gelecek Yıllara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5 numaralı Öz Kaynaklar ana hesap grubu da kendi içinde 6 ayrı hesap grubuna ayrılır. Hesap gruplarının numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. [ M A K A L E ] 50 Net Değer 52 Yeniden Değerleme Farkları 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 6 numaralı Faaliyet Hesapları ana hesap grubu da kendi içinde 3 ayrı hesap grubuna ayrılır. Hesap gruplarının numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 60 Gelir Hesapları 63 Gider Hesapları 69 Faaliyet Sonuçları 8 numaralı Bütçe Hesapları ana hesap grubu da kendi içinde 4 ayrı hesap grubuna ayrılır. Hesap gruplarının numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 80 Bütçe Gelir Hesapları 81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları 83 Bütçe Gider Hesapları 89 Bütçe Uygulama Sonuçları 9 numaralı Nazım Hesaplar ana hesap grubu da kendi içinde 3 ayrı hesap grubuna ayrılar. Hesap gruplarının numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 90 Ödenek Hesapları 91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere ait Menkul Kıymet Hesapları 92 Taahhüt Hesapları Hesap grupları kendi içinde hesaplara ayrıldığı için, şimdi bu hesapları ayrı ayrı numara ve isimleriyle birlikte aşağıdaki gibidir. 10 numaralı Hazır Değerler hesap grubu kendi içinde 9 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 102 Banka Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-) 104 Proje Özel Hesabı 105 Döviz Hesabı 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı(-) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 11 numaralı Menkul Kıymet ve Varlıklar hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 117 Menkul Varlıklar Hesabı 118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 12 numaralı Faaliyet Alacakları hesap grubu kendi içinde, 4 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 120 Gelirlerden alacaklar Hesabı 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 122 Gelirlerden tecilli ve tehirli Alacaklılar Hesabı 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 13 numaralı Kurum Alacakları hesap grubu kendi içinde, 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 14 numaralı Diğer Alacaklar hesap grubu kendi içinde 1 hesaba ayrılır. Hesabın numara ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 15 numaralı Stoklar hesap grubu kendi içinde 3 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 4

6 16 numaralı Ön Ödemeler hesap grubu da kendi içinde 7 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 160 İş Avans ve Krediler Hesabı 161 Personel Avansları hesabı 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 164 Akreditifler Hesabı 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı 167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifler Hesabı 18 numaralı Gelecek Aylara ait Giderler hesap grubu kendi içinde 1 hesaba ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 180 Gelecek Aylara ait Giderler Hesabı 19 numaralı Diğer Dönen Varlıklar hesap grubu kendi içinde 3 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 197 Sayım Noksanları Hesabı 21 numaralı Menkul Kıymet ve Varlıklar hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 217 Menkul Varlıklar Hesabı 218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 22 numaralı Faaliyet Alacakları hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 23 numaralı Kurum Alacakları hesap grubu kendi içinde 1 hesabı ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 24 numaralı Mali Duran Varlıklar hesap grubu da kendi içinde, 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 25 numaralı Maddi Duran Varlıklar Hesap grubu kendi içinde, 10 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252 Binalar Hesabı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254 Taşıtlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 259 Yatırım Avansları Hesabı 26 numaralı Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesap grubu da kendi içinde, 3 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 260 Haklar Hesabı 264 Özel Maliyetler Hesabı 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) 28 numaralı Gelecek Yıllara ait Giderler hesap grubu kendi içinde, 1 hesaba ayrılır. Hesabın numara ve ismi aşağıya çıkartılmıştır Gelecek Yıllara ait Giderler Hesabı [ M A K A L E ] 29 numaralı Diğer Duran Varlıklar hesap grubu kendi içinde 3 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 294 Elden çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) 30 numaralı Kısa Vadeli İç Mali Borçlar hesap grubu da kendi içinde 4 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 300 Banka Kredileri Hesabı 303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 31 numaralı Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar Hesap grubu kendi içinde, 1 hesaba ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı 32 numaralı Faaliyet Borçları hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesaplarının numarası ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 33 numaralı Emanet Yabancı Kaynaklar hesap grubu kendi içinde, 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 330 Alınan Depozito v Teminatlar Hesabı 333 Emanetler Hesabı 34 numaralı Alınan Avanslar hesap grubu kendi içinde, 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 36 numaralı Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesap gruba da kendi içinde, 5 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 362 Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilât Hesabı 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 37 numaralı Borç ve Gider Karşılıkları hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 38 numaralı Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları hesap grubu ise kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 381 Gider Tahakkukları Hesabı 39 numaralı Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap grubu kendi içinde 3ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 397 Sayım Fazlaları Hesabı 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 40 numaralı Uzun Vadeli İç Mali Borçlar hesap grubu kendi içinde 4 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 400 Banka Kredileri Hesabı 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 404 Tahviller Hesabı 409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 5

7 41 numaralı Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar hesap grubu kendi içinde 1 hesaba ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 410 Dış Mali Borçlar Hesabı 43 numaralı Diğer Borçlar hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 44 numaralı Alınan Avanslar hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 47 numaralı Borç ve Gider Karşılıkları hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 48 numaralı Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 481 Gider Tahakkukları Hesabı 49 numaralı Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesap grubu kendi içinde 1 hesaba ayrılır. Hesabın numara ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 50 numaralı Net Değer Hesap grubu kendi içinde 1 hesaba ayrılır. Hesabın numara ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 500 Net Değer/ Sermaye Hesabı 52 numaralı Yeniden Değerleme Farkları hesap grubu kendi içinde bir hesaba ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 57 numaralı Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları hesap grubu kendi içinde l hesaba ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 58 numaralı Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesap grubu kendi içinde 1 hesaba ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-) 59 numaralı Dönem Faaliyet Sonuçları hesap grubu kendi içinde 2 ayrı hesabı ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı(-) 60 numaralı Faaliyet Hesapları hesap grubu kendi içinde 1 hesaba ayrılır. Hesabın numara ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 600 Gelirler Hesabı 63 numaralı Gider Hesapları hesap grubu kendi içinde l hesaba ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 630 Giderler Hesabı 69 numaralı Faaliyet Sonuçları hesap grubu kendi içinde 1 hesaba ayrılır. Hesabın numarası ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 80 numaralı Bütçe Gelir Hesabı hesap grubu kendi içinde, 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesabın numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı [ M A K A L E ] 81 numaralı Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları hesap grubu kendi içinde, 1ayrı hesaba ayrılır. Hesabın numara ve ismi aşağıya çıkartılmıştır. 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 83 numaralı Bütçe Gider Hesapları hesap grubu kendi içinde 3 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların Numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 830 Bütçe Giderleri Hesabı 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 89 numaralı Bütçe Uygulama Sonuçları hesap grubu, kendi içinde 1 ayrı hesaba ayrılır. Hesabın numara ve isimi aşağıya çıkartılmıştır. 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 90 numaralı Ödenek Hesapları isimli hesap grubu, kendi içinde 8 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 91 numaralı Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları isimli hesap grubu kendi içinde, 4 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 910 Teminat Mektupları Hesabı 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 92 numaralı Taahhüt Hesapları isimli hesap grubu kendi içinde, 2 ayrı hesaba ayrılır. Hesapların numara ve isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 920 Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı Belediye hesap planının, ana hesap grubu, hesap grubu ve hesaplar itibarıyla, numara ve isimleri tam döküm halinde şöyledir. Aktif hesaplar 1 Dönen Varlıklar 10 Hazır Değerler 100 Kasa Hesabı 101 Alınan Çekler Hesabı 102 Banka Hesabı 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı(-) 104 Proje Özel Hesabı 105 Döviz Hesabı 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı(-) 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 11 Menkul Kıymet ve Varlıklar 117 Menkul Varlıklar Hesabı 118 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 12 Faaliyet Alacakları 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 122 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 13 Kurum Alacakları 132 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 137 Takipteki Kurum Alacakları Hesabı 6

8 14 Diğer Alacaklar 140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 15 Stoklar 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 153 Ticari Mallar Hesabı 157 Diğer Stoklar Hesabı 16 Ön Ödemeler 160 İş Avans ve Kredileri Hesabı 161 Personel Avansları Hesabı 162 Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 164 Akreditifler Hesabı 165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı 166 Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı 167 Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı 18 Gelecek Aylara Ait Giderler 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 19 Diğer Dönen Varlıklar 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı 197 Sayım Noksanları Hesabı 2- Duran Varlıklar 21 Menkul Kıymet ve Varlıklar 217 Menkul Varlıklar Hesabı 218 Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı 22 Faaliyet Alacakları 220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 222 Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı 23 Kurum Alacakları 232 Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı 24 Mali Duran Varlıklar 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 25 Maddi Duran Varlıklar 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252 Binalar Hesabı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254 Taşıtlar Hesabı 255 Demirbaşlar Hesabı 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 259 Yatırım Avansları Hesabı 26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 260 Haklar Hesabı 264 Özel Maliyet Hesabı 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) 28 Gelecek Yıllara Ait Giderler 280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 29 Diğer Duran Varlıklar 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve [ M A K A L E ] Maddi Duran Varlıklar Hesabı 297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) Pasif Hesaplar 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 300 Banka Kredileri Hesabı 303 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 304 Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı 309 Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 310 Cari Yılda Ödenecek Dış Mali Borçlar Hesabı 32 Faaliyet Borçları 320 Bütçe Emanetleri Hesabı 322 Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı 33 Emanet Yabancı Kaynaklar 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 333 Emanetler Hesabı 34 Alınan Avanslar 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 362 Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilât Hesabı 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 37 Borç ve Gider Karşılıkları 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 379 Diğer Borç ve Gider Karşılığı Hesabı 38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 381 Gider Tahakkukları Hesabı 39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı 397 Sayım Fazlaları Hesabı 399 Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 400 Banka Kredileri Hesabı 403 Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı 404 Tahviller Hesabı 409 Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı 41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar 410 Dış Mali Borçlar Hesabı 43 Diğer Borçlar 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 7

9 44 Alınan Avanslar 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı 449 Alınan Diğer Avanslar Hesabı 47 Borç ve Gider Karşılılıkları 472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 479 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 480 Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 481 Gider Tahakkukları Hesabı 49 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 499 Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı 5- Öz Kaynaklar 50 Net Değer 500 Net Değer/Sermaye Hesabı 52 Yeniden Değerleme Farkları 522 Yeniden Değerleme Farkları Hesabı 57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı 58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları 580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-) 59 Dönem Faaliyet Sonuçları 590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 591 Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı(-) 6- Faaliyet Hesapları 60 Gelir Hesapları 600 Gelirler Hesabı 63 Gider Hesapları 630 Giderler Hesabı 69 Faaliyet Sonuçları 690 Faaliyet Sonuçları Hesabı 8- Bütçe Hesapları 80 Bütçe Gelir Hesapları 800 Bütçe Gelirleri Hesabı 805 Gelir Yansıtma Hesabı 81 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İade Hesapları 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı 83 Bütçe Gider Hesapları 830 Bütçe Giderleri Hesabı 834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı 835 Gider Yansıtma Hesabı 89 Bütçe Uygulama Sonuçları 895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı 9-Nazım Hesaplar 90 Ödenek Hesapları 900 Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı 901 Bütçe Ödenekleri Hesabı 905 Ödenekli Giderler Hesabı 906 Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı [ M A K A L E ] 907 Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı 91 Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları 910 Teminat Mektupları Hesabı 911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 912 Kişilere Ait Menkul Kıymetler Hesabı 913 Kişilere Ait Menkul Kıymet Emanetleri Hesabı 92 Taahhüt Hesapları 920 Gider Taahhütleri Hesabı 921 Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabı Belediye muhasebe birimlerinde kullanılmakta olan hesap planlarının numarası, isim ve nitelikleri aşağıya çıkartılmıştır Kasa Hesabı Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince kanuni dolaşım niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin izlenmesi için kullanılır. Muhasebe birimlerine döviz olarak her ne şekilde olursa olsun intikal eden tutarlar bu hesapta ilişkilendirilmez Alınan Çekler Hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerinin yapacakları her türlü tahsilât karşılığında muhasebe birimine hitaben düzenlenerek teslim edilen banka çekleri ve özel finans kurumlarının çekleri ile muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından muhasebe birimine teslim edilen ayni nitelikteki çeklerin izlenmesi için kullanılır Banka Hesabı Bu hesap, Belediye adına bankaya yatırılan paralar ve bankaya takas için verilen çeklerden, takas işlemi tamamlananlar ile düzenlenen çek ve gönderme emirlerinden ilgililerine ödendiği veya gönderildiği bildirilen çek ve gönderme emri tutarlarının kaydı için kullanılır Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) Bu hesap, belediyenin bankadan çekle veya gönderme emri ile yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır Proje Özel Hesabı Bu hesap, dış finansman kaynağından dış proje kredisi olarak, belediye adına T.C. Merkez Bankası veya uygun görülen diğer bankalar nezdinde açılan özel hesaplara aktarılan tutarlar, bu tutarlardan yapılan giderler, verilen avanslar, açtırılan akreditifler ile avans ve akreditiflerden nakden geri alınanların ve hesap bakiyesinin değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farklarının izlenmesi için kullanılır Döviz hesabı Bu hesap, Belediye veznelerince tahsil edilen veya her ne şekilde olursa olsun, banka hesaplarına intikal eden konvertibl (çevrilgen) döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için kullanılır Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-) Bu hesap, muhasebe birimlerinin, nezdinde döviz hesabı bulunan bankadaki döviz hesabından, döviz cinsinden yapacağı ödeme ve göndermeler için düzenledikleri döviz gönderme emirleri ile bunlardan bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilenlerin izlenmesi için kullanılır. 8

10 8-108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Bu hesap, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibarıyla bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılır Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı Bu hesap, banka kredi kartlarıyla yapılan tahsilât ve bunlara ilişkin olarak yapılan mahsup ve iade işlemlerinin izlenmesi için kullanılır Menkul Varlıklar Hesabı Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun belediye malı olarak muhasebe birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta vb. kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl (çevrilgen) olmayan yabancı paraların izlenmesi için kullanılır Diğer Menkul Kıymetler ve Varlıklar Hesabı Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun belediye malı olarak muhasebe birimlerine intikal eden özel veya kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları ile diğer menkul kıymetlerin izlenmesi için kullanılır Gelirlerden Alacaklar Hesabı Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet alacakları ile duran varlıklar ana hesap grubu içerisindeki gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ve bunlardan yapılan tahsilât ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen faaliyet alacaklarından takibe alınan tutarlar ile bunlardan yapılan tahsilât, tecil ve terkinlerin izlenmesi için kullanılır Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı Bu hesap, mevzuatı gereğince gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan içinde bulunulan mali yılsonunu geçmeyen bir süre ile tecil veya tehir edilen tutarlar ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda tecil ve tehir süresi bir yılın altına inen tutarlar ile bunlardan tahsil edilen veya takibe alınan tutarların izlenmesi için kullanılır Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı Bu hesap, belediyece bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılır Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı Bu hesap, ilgili mevzuatına dayanılarak vadesi faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı alacaklardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inenler ve bunlardan tahsil edilen, terkin edilen veya takibe alınanların izlenmesi için kullanılır Takipteki Kurum Alacakları Hesabı Bu hesap, belediyece verilen borçlardan alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan vadesinde tahsil edilmeyenler ile bu tutarlara ilişkin olarak hesaplanan faiz alacaklarından anaparaya eklenmemiş olanların takibe alınarak izlenmesi için kullanılır. [ M A K A L E ] Kişilerden Alacaklar Hesabı Bu hesap, faaliyet alacakları ve belediye alacakları dışında kalan alacakların izlenmesi için kullanılır İlk Madde ve Malzeme Hesabı Bu hesap, belediye faaliyetlerinde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen tüketim malzemelerinin izlenmesi için kullanılır Ticari Mallar Hesabı Bu hesap, belediyece herhangi bir değişikliğe tabi tutulmadan satmak amacı ile alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin izlenmesi için kullanılır Diğer Stoklar Hesabı Stok hesaplarından hiçbirinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesapta izlenir İş Avans ve Kredileri Hesabı Bu hesap, belediyece mevzuatı gereğince bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen iş avans ve kredilerinin izlenmesi için kullanılır Personel Avansları Hesabı Bu hesap, mevzuatı uyarınca verilen sürekli ve geçici görev yolluğu avansları ile ödeme gününden önce ödenmesine karar verilen maaş ve ücret ödemeleri karşılığı verilen avansların izlenmesi için kullanılır Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı Bu hesap, belediyece mal ve hizmet alımı karşılığı olmak üzere, maddi duran varlık hesaplarını ilgilendirmeksizin yüklenicilere verilen avanslar; ertesi yıl bütçesinden karşılanmak üzere verilen personel avansları ile emanetler hesabına alınan tutarlardan ilgililerine avans olarak ödenen tutarların izlenmesi için kullanılır Akreditifler Hesabı Bu hesap, yabancı ülkelerden yapılacak satın almalara için açılan akreditiflerin izlenmesi için kullanılır Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabı Bu hesap, bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen avans ve kredilerden mahsup dönemine aktarılan tutarların izlenmesi için kullanılır Proje Özel Hesabından Verilen Avans ve Akreditifler Hesabı Bu hesap, proje özel hesabından verilen avanslar ve açılan akreditifler ile bunlardan yapılan mahsuplar ve nakden iade alınan tutarların izlenmesi için kullanılır Doğrudan Dış Proje Kredi Kullanımları Avans ve Akreditifleri Hesabı Bu hesap, belediyece mal ve hizmet teslim alınmadan önce avans verilmesi veya akreditif açılması suretiyle yapılan doğrudan dış proje kredi kullanımları ve bunların mahsubunun kullanıcı kurum muhasebe birimlerince izlenmesi için kullanılır Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı Bu hesap, içinde bulunulan dönemde ortaya çıkan ancak, gelecek aylara ait olan peşin ödenmiş giderler ile duran varlıklar ana hesap grubundaki gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan tahakkuk zamanın bir yıldan az süre kalanların izlenmesi için kullanılır. 9

11 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisi bu hesapta izlenir İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı Bu hesap, mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen veya borçlanılan ve kurum açısından indirim hakkı doğuran katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır Sayım Noksanları Hesabı Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve stok noksanlıklarının geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır Menkul Varlıklar Hesabı Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun belediyeye ait olarak muhasebe birimlerine intikal eden altın, gümüş, pırlanta vb. kıymetli madenler ile antika niteliğindeki eşya, para, pul gibi menkul varlıklar ve konvertibl olmayan yabancı paralardan bir yıldan uzun süre ile elde tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır Diğer Menkul Kıymet ve Varlıklar Hesabı (1) Bu hesap, her ne şekilde olursa olsun belediye malı olarak muhasebe birimlerine intikal eden özel veya kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları ile diğer menkul kıymetlerden faaliyet dönemini aşan bir süreyle elde tutulacak olanların izlenmesi için kullanılır. (2) Borçlanma amacıyla çıkarılan tahviller ile bunlardan geri ödenenler bu hesapla ilişkilendirilmez Gelirlerden Alacaklar Hesabı Bu hesap, mevzuatı gereğince tahakkuk ettirilen ve içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsili gereken, gelirlerden alacakların izlenmesi için kullanılır Gelirlerden Tecilli ve Tehirli Alacaklar Hesabı Bu hesap, mevzuatı gereğince gelirlerden alacaklar hesabı veya gelirlerden takipli alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan faaliyet dönemini aşan süreyle tecil veya tehir edilen tutarların izlenmesi için kullanılır Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesabı Bu hesap, ilgili mevzuatına dayanılarak bir yıldan uzun süreyle nakit olarak verilen borçlardan kaynaklanan alacakların izlenmesi için kullanılır Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı Bu hesap, Kanuni yetkilere dayanılarak mali kuruluşların sermayesine iştirak edilen tutarlar ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan tutarlar ile bu kuruluşlara ikrazen verilen ve mahbup edilen tutarların izlenmesi için kullanır Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı Bu hesap, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılır Arazi ve Arsalar Hesabı Bu hesap, kurumun her türlü arazi ve arsalarının izlenmesi için kullanılır. [ M A K A L E ] Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı Bu hesap, herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş kuruma ait her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark(hendek) ve benzeri yapıların izlenmesi için kullanılır Binalar Hesabı Bu hesap, her türlü binalar ile bunların ayrılmaz parçalarının izlenmesi için kullanılır Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı Bu hesap, belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan büro makine ve cihazları hariç her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve yükleme, boşaltma, aktarma makine ve gereçlerinin izlenmesi için kullanılır Taşıtlar Hesabı Bu hesap, belediyeye ait taşıtların izlenmesi için kullanılır Demirbaşlar Hesabı Bu hesap, belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için kullanılır Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı Bu hesap, yukarıda belirtilen hesapların hiçbirisinin kapsamına girmeyen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanamayan diğer maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Bu hesap, maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılır Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı Bu hesap, yapımı süren maddi duran varlıklar için yapılan her türlü madde ve malzeme ile işçilik ve genel giderlerin; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihte, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığını gösteren belgenin düzenlendiği tarihte, ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılıncaya kadar izlenmesi için kullanılır Yatırım Avansları Hesabı Bu hesap, yurt içi veya dışından sözleşmeye dayanılarak edinilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak verilen yatırım avanslarının izlenmesi için kullanılır Haklar Hesabı Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır Özel Maliyetler Hesabı Bu hesap, kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak arttırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkullerin kullanılması iç in yapılıp, kira süresinin dolması sonunda mal sahibine bırakılacak olan varlıkların izlenmesi için kullanılır Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Bu hesap, maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanabilecekleri süre içerisinde yok edilmesini izlemek için kullanılır. 10

12 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı Bu hesap, dönem içinde ödenen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına dâhil edilecek olan giderlerin izlenmesi için kullanılır Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı Bu hesap, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını yitiren maddi duran varlıkların izlenmesi için kullanılır Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı Bu hesap, yukarıdaki hesaplar kapsamına girmeyen diğer çeşitli duran varlıkların izlenmesi için kullanılır Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) Bu hesap, diğer duran varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılır Banka Kredileri Hesabı Bu hesap, belediyece banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarlar ve bu tutarlara eklenen kur farkları ile 400-Banka Kredileri Hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı Bu hesap, diğere kamu idarelerine olan kısa vadeli mali borçlar ile uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki kamu idarelerine mali borçlar hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına inenlerin izlenmesi için kullanılır Cari Yılda Ödenecek Tahviller Hesabı Bu hesap, belediye nam ve hesabına ihraç edilmiş olan tahvillerden vadesi bir yılın altına inmiş olanların anaparası ve anaparaya eklenecek/düşülecek kur farklarının izlenmesi için kullanılır Kısa Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı Bu hesap, belediye tarafından alınan diğer kısa vadeli iç borçların izlenmesi için kullanılır Cari Yılda Ödenecek Dış Borçlar Hesabı Bu hesap, Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak herhangi bir dış finansman kaynağından, belirli bir geri ödeme planına göre geri ödenmek üzere sağlanan, dış borçlardan cari yılda ödenecek olanların anapara taksitleri ile anaparaya eklenecek/düşülecek kur farklarının izlenmesi için kullanılır Bütçe Emanetleri Hesabı Bu hesap, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı Bu hesap, mevzuatla yapılması öngörülen bir hizmet ve husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde; ödeneği bulunmaması ve benzeri nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır. [ M A K A L E ] Emanetler hesabı Bu hesap, emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır Alınan Sipariş Avansları Hesabı Bu hesap, mal ve hizmet satış faaliyeti olan kurumların satış amacıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği avans tutarlarının izlenmesi için kullanılır Alınan Diğer Avanslar Hesabı Bu hesap, alınan diğer kısa vadeli avansların izlenmesi için kullanılır Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı Bu hesap, muhasebe birimlerince, mevzuatı gereği nakden veya mahsuben tahsil edilip ilgili vergi dairesine ödenmesi gereken tutarların izlenmesi için kullanılır Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı Bu hesap, sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilât Hesabı Bu hesap, bütçe ile ilişkilendirilmeksizin mevzuatları gereği, diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilâtın izlenmesi için kullanılır Kamu İdareleri Payları Hesabı Bu hesap, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılır Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı Bu hesap, kanuni süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve diğer yükümlülükler ile ertelenen veya taksitlendirilmiş vergi ve diğer yükümlülüklerin izlenmesi için kullanılır Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı Bu hesap, belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan ve faaliyet dönemi içinde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılır Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı Bu hesap, kısa vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı Bu hesap, içinde bulunulan dönemde veya daha önceki dönemlerde tahsil edilen ancak, takip eden aylara ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır Gider Tahakkukları Hesabı Bu hesap, kısa vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde ödenebilir duruma gelecek olan tutarların izlenmesi için kullanılır Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı Bu hesap, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarları ile bu 11

13 tutarlardan mahsup edilen ve ödenen tutarların izlenmesi için kullanılır Sayım Fazlası Hesabı Bu hesap, yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, banka, döviz, alınan çek, menkul kıymetlerin nedenleri, belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır Diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynaklar hesabı Bu hesap, bu grup içinde sayılanların dışında kalan diğer çeşitli kısa vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır Banka Kredileri Hesabı Bu hesap, belediyenin banka ve diğer finans kuruluşlarına olan vadesi bir yıldan fazla borçlarının izlenmesi için kullanılır Kamu İdarelerine Mali Borçlar Hesabı Bu hesap, diğer kamu idarelerine olan ve vadesi faaliyet dönemini aşan mali borçların izlenmesi için kullanılır Tahviller Hesabı Bu hesap, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak, belediye nam ve hesabına, ulusal para birimi, döviz cinsi ve dövize endeksli olarak karşılığında nakit imkânı sağlayan tahvil ihracı suretiyle yapılan iç borçlanmaların ana parası ile bunlardan döviz cinsi ve dövize endeksli olanların anaparaya eklenecek veya anaparadan düşülecek kur farklarının izlenmesi için kullanılır Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar Hesabı Bu hesap, belediye tarafından alınan diğer uzun vadeli iç borçların izlenmesi için kullanılır Dış Mali Borçlar Hesabı Bu hesap, kanunların verdiği yetkiyi dayanılarak belediyenin herhangi bir dış finansman kaynağından, belirli bir geri ödeme planına göre geri ödenmek üzere sağlanan dış borç anaparaları ile anaparaya eklenen kur farklarının izlenmesi için kullanılır Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve bir yıldan uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı Bu hesap, kamuya olan vergi ve benzeri borçlardan vadesinde ödenmeyip ertelenmiş veya takside bağlanmış olup bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olan kısmının izlenmesi için kullanılır Alınan Sipariş Avansları Hesabı Bu hesap, mal ve hizmet satış faaliyeti olan kurumların gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği ve içinde bulunulan faaliyet dönemini aşan bir süre ile alınan avans tutarlarının izlenmesi için kullanılır Alınan Diğer Avanslar Hesabı Bu hesap, alınan diğer uzun vadeli avansların izlenmesi için kullanılır. [ M A K A L E ] Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı Bu hesap, Belirlenecek esaslar çerçevesinde ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatı karşılıklarının izlenmesi için kullanılır Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı Bu hesap, uzun vadeli diğer borç ve gider karşılıklarının izlenmesi için kullanılır Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı Bu hesap, dönem içinde tahsil edilen ancak, gelecek yılların faaliyet hesaplarına ait olan gelirlerin izlenmesi için kullanılır Gider Tahakkukları Hesabı Bu hesap, uzun vadeli iç ve dış mali borçlar hesap gruplarında izlenmeyen; tahakkuk etmiş giderlerden kaynaklanan ancak, içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemden sonraki dönemlerde ödenebilir duruma gelecek olan borçların izlenmesi için kullanılır Diğer Uzun Vadeli Kaynaklar Hesabı Bu hesap, yukarıdaki hesaplarda tanımlanmamış olan diğer uzun vadeli yabancı kaynakların izlenmesi için kullanılır Net Değer/Sermaye Hesabı Bu hesap, hesaplarda kayıtlı varlıklar toplamı ile yabancı kaynaklar, değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, geçmiş yıllar olumlu-olumsuz faaliyet sonuçları ve dönem faaliyet sonuçları toplamı arasındaki fark; hesaplarda kayıtlı olmayan varlık ve yabancı kaynaklardan kaydi envanteri yapılarak hesaplara alınanlar ile öz kaynaklar ana hesap grubundaki diğer hesaplarda kayıtlı tutarlardan bu hesaba aktarılmasına karar verilenlerin izlenmesi için kullanılır Yeniden Değerleme Farkları Hesabı Bu hesap, maddi ve maddi olmayan duran varlıklardan yeniden değerlemeye tabi tutulanların yeniden değerlemesinde oluşan değer artış ve azalış farklarının izlenmesi için kullanılır Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları Hesabı Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı(-) Bu hesap, geçmiş faaliyet dönemlerinde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonuçlarının izlenmesi için kullanılır Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumlu faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabı (-) Bu hesap, faaliyet döneminde ortaya çıkan olumsuz faaliyet sonucunun izlenmesi için kullanılır Gelirler Hesabı Bu hesap, bütçe ile ilgili olsun veya olmasın Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenen uluslar arası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır. 12

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ... 8 BİRİNCİ BÖLÜM... 8 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 8 Amaç... 8 Kapsam... 8 Dayanak... 8 Tanımlar... 8 Yevmiye

Detaylı

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ

KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ HESAP ADI EKOD4 EKOD3 EKOD2 EKOD1 HESAP KODU KBS MALİ İSTATİSTİK SOSYAL TESİSLER DÖNÜŞÜM REHBERİ Bu rehber değişik mevzutlara göre muhasebe kayıt usullerine tabi sosyal tesislerin Kamu Harcama ve Muhasebe

Detaylı

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1

Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi. Oktay ARIDURU - Maliye Uzmanı 1 Oktay ARIDURU Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali İstatistik Şubesi 1 2 1) 100 Kasa Hesabının kullanılmaması Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 49. madde: Bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER

Detaylı

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır.

Bu hesap, işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların TL. karşılığının izlenmesi için kullanılır. 1 HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya

Detaylı

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ

TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İŞLEYİŞİ A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI

Detaylı

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1)

MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) MUHASEBE HESAP PLANI REHBERİ (1) A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ B HESAP PLANI C HESAP PLANI AÇIKLAMALARI -------------------------------------------- A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 6221 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/12/2014 No : 2014/7052 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 13/12/1983 No: 175 Yayımlandığı

Detaylı

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR DEVLET MUHASEBESİ UYGULAMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Erkan KARAARSLAN Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörü DEVLET MUHASEBESİ UYGULANMASINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Kamuda bütün uygulamaların Anayasadan

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM -------------------------------------------------------------------- 1 İÇİNDEKİLER Önsöz ------------------------------------------------------------------------------------- III İÇİNDEKİLER------------------------------------------------------------------------------ V I.

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu Tahakkuk Esaslı Devlet Muhasebesi Çalışma Grubu Haydar KULAKSIZ Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Erkan KARAARSLAN

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMA CETVELİ GENEL YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ (Eski Hali) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, hesap ve kayıt düzeninde

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / İşçi Çok Memur Yok 7 Av. Fadime ERSİN / Gümrük Birliği ve Avrupa

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / İşçi Çok Memur Yok 7 Av. Fadime ERSİN / Gümrük Birliği ve Avrupa 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 3 Kasım 2009 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Ahmet ÖNEY / Bürokrasinin Azaltılması ve. 6 Sedat TURAN / 3194 Sayılı İmar Kanununda,

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Ahmet ÖNEY / Bürokrasinin Azaltılması ve. 6 Sedat TURAN / 3194 Sayılı İmar Kanununda, 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 6 Şubat 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı