Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ Ersay CETE Rahim KÜÇÜKTAŞ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

2 Bölgesel Gelişme Açısından Mevcut Durum Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması hususu en öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişme uygulamalarımızın temelinde: kalkınma fırsatlarını bütün ülke sathına yaymak, bütün yörelerimizin potansiyellerinden en üst düzeyde yararlanmak, topyekün üretim kültürüne geçiş anlayışı yer almaktadır.

3 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan beş adet gelişme ekseninden birini Bölgesel Gelişmenin Sağlanması oluşturmaktadır. Bölgesel Gelişme Politikalarının Genel Amacı: Bölgesel Gelişme Stratejileri Bölgelerin verimliliğini yükseltmek suretiyle, ulusal kalkınmaya, rekabet gücü ve istihdama katkıyı artırmak ve böylece ekonomik gelişme ve sosyal refahı ülke geneline dengeli bir şekilde yaymaktır. Bölgesel Gelişmenin Temel Öncelikleri; Merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesi, Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının oluşturulması, Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması, Kırsal kalkınmanın hızlandırılması olarak belirlenmiştir.

4 Temel uygulamalar: KÖYDES ve BELDES Projeleri Aktif Bölgesel Gelişme Uygulamaları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kalkınma ve refah artışını sağlayacak GAP Eylem Planı Önümüzdeki dönemde uygulamaya geçecek Cazibe Merkezleri Programı AB AB-Türkiye Ortak Finansmanıyla yürütülen Bölgesel Kalkınma Programları Bölgelerimizde kalkınmanın liderliğini yapacak KALKINMA AJANSLARI nın kuruluşu

5 Kalkınma Ajanslarının Tanımı Kalkınma Ajansları; ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı, kamu, özel sektör ve STK ları bir araya getiren katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip, kâr amacı gütmeyen, yönetim, finansman ve istihdam mekanizmaları açısından kendine özgü dinamik ve esnek bir yapıya sahip, merkezi ve yerel idarelerin dışında, yerinden yönetilen ve hızlı karar alıp uygulayabilen, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, ayrı birer tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren, kalkınma birimleridir.

6 Ajansların Kuruluş Amacı Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak

7 Ajansların Özellikleri Kanunda belirtilmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi Dinamik ve esnek yapıya sahip (bütçe kullanımı ve istihdam açısından) Kamu, özel sektör ve STK ları bir araya getiren... Ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı... Katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip... Uygulamacı değil, destekleyici, katalizör ve koordinatör... Bakanlar Kurulu Kararları ile Düzey-2 lerde (NUTS 2) kuruldu. (26 Plan-Kalkınma Bölgesi)

8 Kalkınma Ajanslarının Temel Görevleri Bölgesel gelişme stratejilerinin hazırlanmasına destek, Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi, Kamu, özel kesim ve STK lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Kırsal kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek, Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının araştırılması ve tanıtımı, ı, Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi, AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında aracılık ve koordinasyon

9 DÜZEY 2 BÖLGELERİ (26 Bölge)

10 Düzey 1 (12 Bölge) ve Düzey 2 Bölgeleri (26 Bölge) 1. TR1: İstanbul TR TR10 10: İstanbul 2. TR2: Batı Marmara TR TR21 21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TR TR22 22: Balıkesir, Çanakkale 3. TR3: Ege TR TR31 31: İzmir TR TR32 32: Aydın, Denizli, Muğla TR TR33 33: Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak 4. TR4: Doğu Marmara TR TR41 41: Bilecik, Bursa, Eskişehir TR TR42 42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 5. TR5: Batı Anadolu TR TR51 51: Ankara TR TR52 52: Karaman, Konya 6. TR6: Akdeniz TR TR61 61: Antalya, Burdur, Isparta TR TR62 62: Adana, Mersin TR TR63 63:Hatay Hatay,Kahramanmaraş, Osmaniye 7. TR7: Orta Anadolu TR TR71 71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir TR TR72 72: Kayseri, Sivas, Yozgat 8. TR8: Batı Karadeniz TR TR81 81: Bartın, Karabük, Zonguldak TR TR82 82: Çankırı, Kastamonu, Sinop TR TR83 83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 9. TR9: Doğu Karadeniz TR TR90 90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 10. TRA: Kuzeydoğu Anadolu TRA TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum TRA TRA2: Ağrı, Ardahan, ığdır, Kars 11. TRB: Ortadoğu Anadolu TRB TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli TRB TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van 12. TRC: Güneydoğu Anadolu TRC TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis TRC TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa TRC TRC3: Batman, Mardin, Şırnak,Siirt

11 Yeni Kurulan 16 Kalkınma Ajansı DÜZEY 2 BÖLGESİ KAPSAMDAKİ İLLER MERKEZ TR21 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Tekirdağ TR22 Balıkesir, Çanakkale Balıkesir TR32 Aydın, Denizli, Muğla Denizli TR33 Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak Kütahya TR41 Bilecik, Bursa, Eskişehir Bursa TR42 Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova Kocaeli TR51 Ankara Ankara TR61 Antalya, Burdur, Isparta Isparta TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Hatay TR71 Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde Nevşehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Kayseri TR81 Bartın, Karabük, Zonguldak Zonguldak TR82 Çankırı, Kastamonu, Sinop Kastamonu TR90 Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon Trabzon TRA2 Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars Kars TRB1 Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli Malatya

12 Mevcut ve Yeni Kurulan Kalkınma Ajansları

13 Katılımcı Organizasyon Yapısı KALKINMA KURULU (Danışma Organı) Seçim,Tavsiye, İzleme, Değerlendirme Faaliyet ve Denetim Raporları YÖNETİM KURULU (Karar Organı) GENEL SEKRETERLİK YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE) (İcra Organı) YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE) YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE) Bölgesel kalkınma politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli sürdürülebilir ve gelişmiş bir kurumsal yapı Bölgelerin ihtiyacı olan teknik kapasiteye sahip bir uzmanlar ekibi

14 Katılımcı Organizasyon Yapısı Kalkınma Kurulu Amaç: Bölgedeki farkındalığı artırmak, işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek, Üyeleri: Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler Görev ve yetkileri: Bölgenin sorunlarına, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek Yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak

15 Katılımcı Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Kamu kesimi, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Birden fazla ilden oluşan bölgelerde : Yönetim Kurulu İl valileri (4), İl Genel Meclisi Başkanı (4 ), Büyükşehir Belediye Başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez Belediye Başkanları (4), Her ilden birer kişi olmak kaydıyla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları (4) 1/4 1/4 2/4 2/4

16 Katılımcı Organizasyon Yapısı Genel Sekreterlik Nitelikli uzman personelden oluşan, Ajansın teknik birimi Stratejik konularda yönetim kurulunun kararları çerçevesinde faaliyet gösterir Esnek bir yapılanmaya sahip Genel Sekreter: Harcama Yetkilisi

17 Yeni Kurulan Ajansların Çalışma Takvimi 1) Kuruluş aşamasında KALKINMA KURULU ve YÖNETİM KURULU nun yürüteceği çalışmalar 2) Kuruluştan sonra YÖNETİM KURULU nun temel görevlerine ilişkin çalışmalar

18 Temel ilkeler: Katılımcı Organizasyon Yapısı Kalkınma Kurulunda demokratik ilkeler geçerlidir. Bu kapsamda; esastır. eşitlik, adalet, düşünce ve ifade özgürlüğü açık sayım kuralları, Kalkınma Kurulu Bölgenin kalkınması hedef ve amacı doğrultusunda kesimler arasında dayanışma ve uzlaşma

19 TR33 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA KURULU Kalkınma Kurulu TR33 Afyonkarahisar 24 Kütahya 23 Manisa 33 Uşak 20 Bölge Toplamı 100 İŞGEM-2 MEDYA-5 BİRLİK-5 DERNEK-15 VAKIF-1 KAMU-26 KAMU 26 ODA - BORSA 23 DERNEK 15 BELEDİYE 11 OSB 6 ÜNİVERSİTE 6 BİRLİK 5 MEDYA 5 İŞGEM 2 VAKIF 1 ÜNİVERSİTE-6 ODA/BORSA-23 OSB-6 BELEDİYE-11

20 Kalkınma Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 1 Kuruluş Kararnamesini müteakip en geç 1 ay içinde ajans merkezinin bulunduğu ilde ve o ilin valisi Başkanlığında ilk toplantısını yapar. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Çoğunluk ile karar alır. İlk toplantıda, çoğunluk tespitinden sonra Kurulun en genç iki üyesi geçici katip üye olarak davet edilir. Gündemin okunmasını takiben ikisi yedek olmak üzere dört katip üye seçilir ve geçici katipler yerlerini seçilen asıl katip üyelere bırakır. Kalkınma Kurulunun daimi başkanlığı ve başkan vekilliği için Geçici Başkan (Vali) ve her ilden en yaşlı birer üyeden müteşekkil Divan Kurulu Başkanlığı oluşturulur.

21 Kalkınma Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 2 Kurul, gizli oylama yöntemi ile kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Aday sayısı ikiden fazla ise seçim iki turlu yapılır. İlk turda en fazla oyu alan iki aday ikinci turdaki oylamaya katılır. İkinci turda toplantıya katılanların çoğunluğunun oyunu alan aday Başkan, diğeri ise Başkan Vekili seçilir. İkinci turda katılanların çoğunluğu sağlanamazsa, tekrar ikinci tur oylama yapılır. Bu oylamada en çok oyu alan Başkan, diğer aday ise Başkan Vekili seçilir. Başkan ve başkan vekilinin görev süresi iki yıldır. Başkan ve başkan vekilinin temsil ettiği kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde bu görevleri de sona erer.

22 Kalkınma Kurulunun Çalışma Usulleri - 1 Kalkınma Kurulu Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantı süresi en çok beş gündür, en fazla iki gün uzatılabilir. Toplantı gündemi bir önceki toplantıda kararlaştırılır. Başkan, beşte bir üyenin yazılı talebi ve Yönetim Kurulunun talebi ile gündeme konu eklenebilir. Toplantı sırasında gündeme ilişkin değişiklikler çoğunluk kararı ile mümkündür. Toplantıların tarih, gün, yer, saat ve gündemi en az 10 gün önce İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa bildirilir. Başkanlık Divanı, Başkan (veya Vekili) ve iki katip üyeden oluşur.

23 Kalkınma Kurulunun Çalışma Usulleri - 2 Görüşmeler, başkan tarafından yoklama yapılması ve toplantı yeter sayısının tespitinden sonra başlar. Kurulda oylama usulleri gizli oylama, işaretle oylama ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. Görüşmeler herkese açıktır. Kurul Başkanı, çalışmalarda düzeni sağlamakla yükümlüdür. Kurul görüşmeleri ve karara bağlanan konular, katip üyeler veya divanın sorumluluğunda görev yapan kişiler tarafından tutanağa geçirilir. Tutanaklar görüşmeler sonunda, Başkanlık Divanınca Kurula bildirilir ve Başkan ve Katip Üyeler tarafından imzalanır. Kurul Kararları kamuoyuna ilan edilir ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlanır.

24 Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 1 İlk toplantı Kuruluş Kararnamesinin yayımlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapılır. İlk yıl Ajans merkezinin bulunduğu ilin valisi Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müteakip yıllarda illerin alfabetik sıralamasına göre valiler başkanlık eder. Genel Sekreter belirlenerek Müsteşarlığın onayına sunulur. Hizmet binasının nın süratle temin edilmesi sağlanır. En geç iki ay içerisinde illerin valileri tarafından tüm illeri temsil edecek bir ajans ismi ve amblemi belirlenerek Müsteşarlığın onayına sunulur.

25 Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 2 İnsan kaynakları rejimi ve politikası belirlenir. Genel sekreter ile diğer personelin mali hakları YPK kararı çerçevesinde belirlenir. Genel sekreter ve Genel Sekreterin önerileri doğrultusunda uzman/destek personeli istihdam edilir. (Kararname sınırlaması: 30 Uzman+6 Destek=36 Kişi) Genel Sekreterin önerileri doğrultusunda Ajansın çalışma birimleri belirlenir. Genel Sekreterin önerileri doğrultusunda Ajansın çalışma birimi başkanları belirlenir. En çok 5 uzmandan oluşan Yatırım Destek Ofisleri kurulur. ulur.

26 Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 3 Genel Sekreter tarafından hazırlanan, Ajansın kurulduğu bütçe yılına ilişkin olarak kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde Geçici Çalışma Programı ve Geçici Bütçe hazırlar, Müsteşarlığa sunar. Müsteşarlığın Geçici Çalışma Programını onaylaması ve Geçici Bütçeye ilişkin görüşünü müteakip on beş gün içinde bütçe kesinleştirilir ve ödenek transferi için Aylık Harcama Programı ve Ajansın banka hesabı ile birlikte Müsteşarlığa gönderilir. YPK tarafından kuruluş tarihinden itibaren bir ay içinde kuruldukları bütçe yılı ile bir sonraki bütçe yılına ilişkin transfer ödeneği belirlenir.

27 Genel Sekreterliğin 2009 yılı çalışmaları Ajansın kurulduğu bütçe yılına (2009) ilişkin olarak kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde Geçici Çalışma Programı ve Geçici Bütçe hazırlamak, 2010 Çalışma Programının ve Bütçesinin hazırlanması ve en kısa zamanda DPT ye sunulması Onaylanan Çalışma Programı çerçevesinde göre personel istihdamının sağlanması ve kurumsallaşma faaliyetlerine başlanması Ajans personeli için gerekli eğitim ve oryantasyon programının yapılması Bütçeye yerel katkıların toplanması (İÖİ ler, Belediyeler, Odalar) 5 5 yıllık ( ) 2014) Bölge Planının hazırlanması

28 2010 Tahmini Kaynak Genel Bütçe Vergi Gelirleri Ajansın Gelirleri (Olağan Yıl Hali) Milyon YTL (Trilyon TL) Bütçe Katkı Oranı (%) Aktarılacak Kaynak Toplam İçinde Pay (%) 0, İl Özel İdareleri Belediyeler Ajans için Toplam* Her Bir Ajansa Ortalama* 34 - *Ticaret ve sanayi odalarından aktarılacak kaynaklar hariç, 2008 bütçesine göre Merkez Genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi Bölge Belediye,İl Özel İdaresi ve Sanayi ve Ticaret Odalarının gelirlerinin yüzde biri

29 2010 Tahmini Kaynak Genel Bütçe Vergi Gelirleri Ajansın Gelirleri Katkı Oranı (%) Aktarılacak Kaynak Milyon YTL (Trilyon TL) Bütçe Toplam İçinde Pay (%) 0, İl Özel İdareleri Belediyeler Ajans için Toplam* Her Bir Ajansa Ortalama* 23 - *Ticaret ve sanayi odalarından aktarılacak kaynaklar hariç, 2008 bütçesine göre Merkez Bölge Genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi Belediye,İl Özel İdaresi ve Sanayi ve Ticaret Odalarının gelirlerinin yüzde biri

30 FAALİYETLER Faaliyetler & Destekler Diğer kuruluşların yerine geçmeden ve uygulamaya girmeden bunları destekleyecek, bunlar arasında koordinatör, organizatör ve katalizör konumunda olacak, Yerel aktörlerin planlama, programlama ve koordinasyon faaliyetlerini destekleyecek, Bölgesel gelişmeye yönelik Planlama, Yenilik, Kümelenme, Turizm Stratejisi, Kent-Marka Stratejisi gibi stratejik çalışmalara katkı sağlayacak veya koordine edecek, Sorun ve darboğazların tespit edilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlanması için sürekli izleme ve değerlendirme yapacak, Kaynak ve olanakları tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapacak, Bölgenin İş ve Yatırım imkanlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapacak Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini takip ve koordine edecek DESTEKLER: Doğrudan Finansman Desteği MALİ DESTEKLER DİĞER DESTEKLER Projelere Doğrudan Finansman Desteği Güdümlü Proje Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Teknik Destekler

31 Mali Destek Çerçevesi Teklif Çağrısı Yöntemi Destek Adı Destek Konusu Uygulama Süresi Teklif Çağrısı Yöntemi Küçük Ölçekli Altyapı Projesi En fazla 2 yıl Var Doğrudan Finansman Desteği KOBİ Projesi En fazla 1 yıl Var Diğer En fazla 1 yıl Var Faiz Desteği KOBİ ve Kar Amaçlı Kuruluş Projeleri En fazla 1 yıl Var Faizsiz Kredi Desteği KOBİ ve Kar Amaçlı Kuruluş Projeleri En fazla 1 yıl Var

32 Mali Destek Çerçevesi Teklif Çağrısı Dışında Destek Adı Destek Konusu Teklif Çağrısı Yöntemi Doğrudan Faaliyet Desteği - Tehdit ve risklere karşı acil tedbirler, - acil nitelikli stratejik eylemlerin başlatılması - önemli fırsatlardan yararlanılması - bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin fizibilite, çalışmaları, - acil nitelikli yatırım promosyon çalışmaları Yok Girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki; -iş geliştirme merkezleri, - teknoparklar, Güdümlü - teknoloji geliştirme merkezleri, Proje Desteği - işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerine yönelik projeler Yok

33 Teknik Destek Kapsamı Herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, Yerel Yönetimlere : i) planlama çalışmaları, ii) bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler, iii) yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına: i) Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; - eğitim verme, - program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, - geçici uzman personel görevlendirme, - danışmanlık sağlama, -lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir.

34 Desteklenecek Kesimler: Yerel idarelerin, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, Kâr amacı güden işletmelerin (KOBİ dahil), Üniversitelerin, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, Sivil toplum kuruluşlarının, Kooperatiflerin, Birliklerin, Diğer gerçek ve tüzel kişilerin Faydalanıcılar & Destek Alanları Desteklenecek Proje ve Faaliyetler: Bölgede istihdam kapasitesini, üretim ve yönetim verimliliğini artırma, yenilikçilik oluşturma, yeni ürün ve marka geliştirme ve bölgenin ihracat kapasitesini genişletme İnsan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerin güçlendirilmesi, hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesi, girişimcilik kapasitesinin artırılması Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştirilmesi Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme, Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımı ve geliştirilmesi Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler, Uluslararası programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler

35 Mevcut Ajansların Transfer Ödenekleri ve Kullanımı Merkezi Yönetim Bütçesi Tahsisatları Ajanslar 2008 Yılında Kullandırılan lan 2009 Yılında Kullandırılmas lması Ödenek Planlanan Ödenek İzmir ve Çukurova Ajansları tarihinde kurulan 8 Ajans TOPLAM Hibe Olarak Ayrılan Miktarın Bütçeye Oranı Ajanslar (Programlanan ( Programlanan) Hibe / Bütçe Hibe / Bütçe Hibe (TL) Hibe (TL) (%) (%) İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı

36 Faaliyetteki Ajansların Teklif Çağrıları Bölge Kodlar odları (Programlanan ( Programlanan) Hibe Hibe Gerçekleşen Desteklenmesi Miktarı Miktar ktarı Bileşenler Proje Başvuru Karara Bağlanan Bileşenler (Milyon (Milyon Sayısı Proje Sayısı TL) TL) Tarım ve Kırsal KOBİ Kalkınma TR31: İzmir Sosyal Kalkınma Turizm ve Çevre 12.6 TOPLAM TOPLAM 31.6 İktisadi Kalkınma İktisadi Kalkınma 20 TR62 : Adana, Mersin Sosyal Sosyal Kalkınma 5 Kalkınma Küçük Ölçekli Küçük Ölçekli Altyapı Altyapı Projeleri Projeleri Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınma 5 TOPLAM TOPLAM 32.5

37 Kalkınma Ajanslarının Getirdiği Yapısal Dönüşüm Yukarıdan aşağıya planlama anlayışı yerini aşağıdan yukarıya başlatılan etkileşimli bir planlama sürecine terketmeye başlamıştır. Bölgenin ortak kalkınma hedefini çizen, tarafların üzerinde anlaştığı bir vizyon belirlenmektedir. Farklı bölgelerdeki stratejilerin ulusal politikalarla uyumu ve birbirleriyle tamamlayıcılık sağlamaları DPT koordinasyonunda hazırlanacak Ulusal Düzeyde Bölgesel Gelişme Stratejisiyle sağlanacaktır. Plan ve Stratejiler KA ile Türkiye de ilk defa bölgesel gelişme amacına tahsis edilmiş özel bir kaynak oluşturulmaktadır. Bölgenin karşılaştırmalı olarak üstünlüğü olan alanlarda proje bazlı destekler sağlanacaktır. KOBİ lerin de içinde yer aldığı özel kesimin, yerel yönetimlerin, STK ların, üniversiteler gibi bütün aktörlerinin bölge planı çerçevesinde belirlenecek önceliklere uyumlu projeleri desteklenecektir. Projecilik Kalkınma Ajansı Bölgesel Kalkınma Fonu Kurumsal ve Teknik Kapasite Katılımcılık Ajans, bölgesel kalkınma politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi ne destek vermek için gerekli sürdürülebilir ve gelişmiş bir kurumsal yapı sunmaktadır. Bölgelerin ihtiyacı olan teknik kapasiteye sahip bir uzmanlar ekibi Ajanslarda istihdam edilecektir Bölgedeki işbirliğini geliştirmek, yerelin kalkınma çabalarına baştan sona aktif katılımını ve sahiplenmesini sağlamak ve Ajansı yönlendirmek üzere gerekli katılımcı bir yapı yönetişim ilkeleri temelinde oluşturulmuştur.

38 Planlama-Programlama Programlama Çerçevesi KALKINMA PLANI İzleme, değerlendirme erlendirme ve yeni plan döngüsüne geri besleme Sektörel-Tematik Bölgesel Gelişme Strateji ve Planlar Ulusal Stratejisi Bölge Planları Bölgesel (Operasyonel) Programlar Kalkınma Ajansı Çalışma Programı Proje/Faaliyet Başvuru Rehberi Ulusal Düzey Bölge Düzeyi Kurumsal (Ajans) Düzeyi

39 Proje Destek Mekanizması Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği (8 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Destek Yönetim Kılavuzu ve Proje Uygulama Rehberi hazırlanmaktadır. Ajanslar 2009 yılında proje çağrısı yapabilecek ve projelere hibeler dahil destek verebilecektir.

40 Proje Destek Mekanizması Planlama Programlama Süreç Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Implementation Uygulama Yılık Çalışma Programı Proje Çağrısı ve Proje Seçim Süreci

41 Proje Destek Mekanizması Plan, Program Uygulama Hazırlığı BÖLGESEL GELİŞME PLANLARININ VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI Bölgesel Kalkınma İçin Yoğunlaşılacak Temel Öncelikli Alanların Belirlenmesi YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇENİN HAZIRLANMASI Öncelikli alanlarda yürütülecek faaliyet ve proje konuları ile bu alanlara tahsis edilen ödeneklerin belirlenmesi

42 Proje Destek Mekanizması Proje Seçimi PROJE BAŞVURU REHBERLERİNİN HAZIRLANMASI Kimler başvurabilir? Hangi faaliyet alanlarında ne tür projeler destek alabilir? Ne kadar bütçe talep edilebilir? Proje Seçim Süreci PROJE ÇAĞRISININ YAYIMLANMASI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM FAALİYETLERİ PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ (Projelerin yarışma ortamında, şeffaf ve belirlenmiş objektif kriterlere göre seçimi esastır.)

43 Proje Destek Mekanizması Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Uygulama İzleme-Değerlendirme SEÇİLEN PROJE SAHİPLERİ İLE SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI Proje uygulama şartlarının belirlendiği temel doküman BAŞARILI PROJELERİN FİNANSE EDİLMESİ PROJE UYGULAMALARININ BAŞLATILMASI DESTEKLENEN PROJELERİN İZLENMESİ Projelerin sözleşmeye uygun yürütülüp yürütülmediğinin kontrolü, ihtiyaçların tespiti ve teknik destek sağlanması. DEĞERLENDİRME

44 Kalkınma Ajanslarının Yerele Katkıları Kamu, özel kesim ve STK lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Yönetişim ve katılımcılık bilincinin geliştirilmesi Sinerji oluşturmak İşbirliği kültürünün geliştirilmesi Sosyal sermaye ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi, Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi Yenilikçilik altyapısının oluşturulması Öğrenen bölge kültürünün oluşturulması Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, Yerel kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin beşeri sermayesinin geliştirilmesi Yeni destek mekanizması yaklaşımı Proje üretme ve yönetme kapasitesinin geliştirilmesi (Eğitimler, Bilgilendirmeler) Rekabetçi yaklaşım (Yarışan Projeler) Birlikte proje üretiminin teşviki (Ortaklık Kültürü)

45 Teşekkürler ERSAY CETE RAHİM KÜÇÜKTAŞ (312) (312) Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

Kalkınma Ajanslarına İlişkin Esaslar

Kalkınma Ajanslarına İlişkin Esaslar Kalkınma Ajanslarına İlişkin Esaslar Yavuz AKBULAK SPK Başuzmanı 1. Genel Olarak Bilindiği üzere, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ, GEKA ve KOSGEB DESTEKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ HİBELERİ Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi 1. Proje Başvurulara İlişkin Genel Bilgi Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü. Yerel. Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu Yerel Desenler T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları 2011 Yılı Genel Faaliyet Raporu T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı

2013 YILI FAALİYET RAPORU. Çukurova Kalkınma Ajansı 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU Çukurova Kalkınma Ajansı Mart 2014 SUNUŞ Çukurova Kalkınma Ajansı, kurulduğu 2006 yılından beri Çukurova Bölgesinin

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER...

TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... T.C DİCLE KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 5 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 5 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 6 3. 2011 YILI ÖNCELİK ALANLARI VE TEDBİRLER... 7 4. KURUMSAL YAPI... 9 5.

Detaylı

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004)

İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) NİSAN 2004 İLÇELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2004) Bülent DİNCER Metin ÖZASLAN BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Gaziantep, Adıyaman, Kilis Günümüz kalkınma politikaları kapsamında ulusal kalkınmanın, bölgesel kalkınma politikaları ile sağlanacağı görüşü kabul

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI *Metni yazın+ *Metni yazın+ *Metni yazın+ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Dört yılı aşkın bir süredir Çukurova Bölgemizde yerel kalkınma faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR)

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 2013 YILI 6 AYLIK AJANS ARA FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 Sayfa 1 / 69 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), 25.01.2006

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

Ara Faaliyet Raporu 2015

Ara Faaliyet Raporu 2015 Ara Faaliyet Raporu 2015 2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 OCAK 30 HAZİRAN 2015) (AĞUSTOS 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) - 2-2015 YILI ARA FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı