Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı KALKINMA AJANSLARI ve KURULUŞ FAALİYETLERİ Ersay CETE Rahim KÜÇÜKTAŞ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

2 Bölgesel Gelişme Açısından Mevcut Durum Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması, bölgesel ve yerel kalkınmanın hızlandırılması hususu en öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır. Bölgesel gelişme uygulamalarımızın temelinde: kalkınma fırsatlarını bütün ülke sathına yaymak, bütün yörelerimizin potansiyellerinden en üst düzeyde yararlanmak, topyekün üretim kültürüne geçiş anlayışı yer almaktadır.

3 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan beş adet gelişme ekseninden birini Bölgesel Gelişmenin Sağlanması oluşturmaktadır. Bölgesel Gelişme Politikalarının Genel Amacı: Bölgesel Gelişme Stratejileri Bölgelerin verimliliğini yükseltmek suretiyle, ulusal kalkınmaya, rekabet gücü ve istihdama katkıyı artırmak ve böylece ekonomik gelişme ve sosyal refahı ülke geneline dengeli bir şekilde yaymaktır. Bölgesel Gelişmenin Temel Öncelikleri; Merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesi, Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının oluşturulması, Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin arttırılması, Kırsal kalkınmanın hızlandırılması olarak belirlenmiştir.

4 Temel uygulamalar: KÖYDES ve BELDES Projeleri Aktif Bölgesel Gelişme Uygulamaları Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kalkınma ve refah artışını sağlayacak GAP Eylem Planı Önümüzdeki dönemde uygulamaya geçecek Cazibe Merkezleri Programı AB AB-Türkiye Ortak Finansmanıyla yürütülen Bölgesel Kalkınma Programları Bölgelerimizde kalkınmanın liderliğini yapacak KALKINMA AJANSLARI nın kuruluşu

5 Kalkınma Ajanslarının Tanımı Kalkınma Ajansları; ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı, kamu, özel sektör ve STK ları bir araya getiren katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip, kâr amacı gütmeyen, yönetim, finansman ve istihdam mekanizmaları açısından kendine özgü dinamik ve esnek bir yapıya sahip, merkezi ve yerel idarelerin dışında, yerinden yönetilen ve hızlı karar alıp uygulayabilen, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, ayrı birer tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren, kalkınma birimleridir.

6 Ajansların Kuruluş Amacı Bölgelerimizin potansiyellerini harekete geçirmek ve tüm bölgelerin ulusal ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkarmak Geri kalmış bölgelerimizin kendi içinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farklarını azaltarak ülke ortalamasına yaklaştırmak Gelişmiş bölgelerimizin küresel ölçekte rekabet gücünü artırmak

7 Ajansların Özellikleri Kanunda belirtilmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi Dinamik ve esnek yapıya sahip (bütçe kullanımı ve istihdam açısından) Kamu, özel sektör ve STK ları bir araya getiren... Ekonomik ve sosyal gelişmeye odaklı... Katılımcı ve diyaloga açık örgütlenmeye sahip... Uygulamacı değil, destekleyici, katalizör ve koordinatör... Bakanlar Kurulu Kararları ile Düzey-2 lerde (NUTS 2) kuruldu. (26 Plan-Kalkınma Bölgesi)

8 Kalkınma Ajanslarının Temel Görevleri Bölgesel gelişme stratejilerinin hazırlanmasına destek, Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi, Kamu, özel kesim ve STK lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Kırsal kalkınma ve yerel kalkınma faaliyetlerine destek, Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının araştırılması ve tanıtımı, ı, Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden takibi, AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında aracılık ve koordinasyon

9 DÜZEY 2 BÖLGELERİ (26 Bölge)

10 Düzey 1 (12 Bölge) ve Düzey 2 Bölgeleri (26 Bölge) 1. TR1: İstanbul TR TR10 10: İstanbul 2. TR2: Batı Marmara TR TR21 21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ TR TR22 22: Balıkesir, Çanakkale 3. TR3: Ege TR TR31 31: İzmir TR TR32 32: Aydın, Denizli, Muğla TR TR33 33: Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak 4. TR4: Doğu Marmara TR TR41 41: Bilecik, Bursa, Eskişehir TR TR42 42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova 5. TR5: Batı Anadolu TR TR51 51: Ankara TR TR52 52: Karaman, Konya 6. TR6: Akdeniz TR TR61 61: Antalya, Burdur, Isparta TR TR62 62: Adana, Mersin TR TR63 63:Hatay Hatay,Kahramanmaraş, Osmaniye 7. TR7: Orta Anadolu TR TR71 71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir TR TR72 72: Kayseri, Sivas, Yozgat 8. TR8: Batı Karadeniz TR TR81 81: Bartın, Karabük, Zonguldak TR TR82 82: Çankırı, Kastamonu, Sinop TR TR83 83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat 9. TR9: Doğu Karadeniz TR TR90 90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 10. TRA: Kuzeydoğu Anadolu TRA TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum TRA TRA2: Ağrı, Ardahan, ığdır, Kars 11. TRB: Ortadoğu Anadolu TRB TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli TRB TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van 12. TRC: Güneydoğu Anadolu TRC TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis TRC TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa TRC TRC3: Batman, Mardin, Şırnak,Siirt

11 Yeni Kurulan 16 Kalkınma Ajansı DÜZEY 2 BÖLGESİ KAPSAMDAKİ İLLER MERKEZ TR21 Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Tekirdağ TR22 Balıkesir, Çanakkale Balıkesir TR32 Aydın, Denizli, Muğla Denizli TR33 Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak Kütahya TR41 Bilecik, Bursa, Eskişehir Bursa TR42 Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova Kocaeli TR51 Ankara Ankara TR61 Antalya, Burdur, Isparta Isparta TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye Hatay TR71 Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde Nevşehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat Kayseri TR81 Bartın, Karabük, Zonguldak Zonguldak TR82 Çankırı, Kastamonu, Sinop Kastamonu TR90 Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon Trabzon TRA2 Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars Kars TRB1 Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli Malatya

12 Mevcut ve Yeni Kurulan Kalkınma Ajansları

13 Katılımcı Organizasyon Yapısı KALKINMA KURULU (Danışma Organı) Seçim,Tavsiye, İzleme, Değerlendirme Faaliyet ve Denetim Raporları YÖNETİM KURULU (Karar Organı) GENEL SEKRETERLİK YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE) (İcra Organı) YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE) YATIRIM DESTEK OFİSİ (İLDE) Bölgesel kalkınma politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli sürdürülebilir ve gelişmiş bir kurumsal yapı Bölgelerin ihtiyacı olan teknik kapasiteye sahip bir uzmanlar ekibi

14 Katılımcı Organizasyon Yapısı Kalkınma Kurulu Amaç: Bölgedeki farkındalığı artırmak, işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek, Üyeleri: Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler Görev ve yetkileri: Bölgenin sorunlarına, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek Yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak

15 Katılımcı Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Kamu kesimi, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Birden fazla ilden oluşan bölgelerde : Yönetim Kurulu İl valileri (4), İl Genel Meclisi Başkanı (4 ), Büyükşehir Belediye Başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez Belediye Başkanları (4), Her ilden birer kişi olmak kaydıyla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları (4) 1/4 1/4 2/4 2/4

16 Katılımcı Organizasyon Yapısı Genel Sekreterlik Nitelikli uzman personelden oluşan, Ajansın teknik birimi Stratejik konularda yönetim kurulunun kararları çerçevesinde faaliyet gösterir Esnek bir yapılanmaya sahip Genel Sekreter: Harcama Yetkilisi

17 Yeni Kurulan Ajansların Çalışma Takvimi 1) Kuruluş aşamasında KALKINMA KURULU ve YÖNETİM KURULU nun yürüteceği çalışmalar 2) Kuruluştan sonra YÖNETİM KURULU nun temel görevlerine ilişkin çalışmalar

18 Temel ilkeler: Katılımcı Organizasyon Yapısı Kalkınma Kurulunda demokratik ilkeler geçerlidir. Bu kapsamda; esastır. eşitlik, adalet, düşünce ve ifade özgürlüğü açık sayım kuralları, Kalkınma Kurulu Bölgenin kalkınması hedef ve amacı doğrultusunda kesimler arasında dayanışma ve uzlaşma

19 TR33 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA KURULU Kalkınma Kurulu TR33 Afyonkarahisar 24 Kütahya 23 Manisa 33 Uşak 20 Bölge Toplamı 100 İŞGEM-2 MEDYA-5 BİRLİK-5 DERNEK-15 VAKIF-1 KAMU-26 KAMU 26 ODA - BORSA 23 DERNEK 15 BELEDİYE 11 OSB 6 ÜNİVERSİTE 6 BİRLİK 5 MEDYA 5 İŞGEM 2 VAKIF 1 ÜNİVERSİTE-6 ODA/BORSA-23 OSB-6 BELEDİYE-11

20 Kalkınma Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 1 Kuruluş Kararnamesini müteakip en geç 1 ay içinde ajans merkezinin bulunduğu ilde ve o ilin valisi Başkanlığında ilk toplantısını yapar. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Çoğunluk ile karar alır. İlk toplantıda, çoğunluk tespitinden sonra Kurulun en genç iki üyesi geçici katip üye olarak davet edilir. Gündemin okunmasını takiben ikisi yedek olmak üzere dört katip üye seçilir ve geçici katipler yerlerini seçilen asıl katip üyelere bırakır. Kalkınma Kurulunun daimi başkanlığı ve başkan vekilliği için Geçici Başkan (Vali) ve her ilden en yaşlı birer üyeden müteşekkil Divan Kurulu Başkanlığı oluşturulur.

21 Kalkınma Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 2 Kurul, gizli oylama yöntemi ile kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Aday sayısı ikiden fazla ise seçim iki turlu yapılır. İlk turda en fazla oyu alan iki aday ikinci turdaki oylamaya katılır. İkinci turda toplantıya katılanların çoğunluğunun oyunu alan aday Başkan, diğeri ise Başkan Vekili seçilir. İkinci turda katılanların çoğunluğu sağlanamazsa, tekrar ikinci tur oylama yapılır. Bu oylamada en çok oyu alan Başkan, diğer aday ise Başkan Vekili seçilir. Başkan ve başkan vekilinin görev süresi iki yıldır. Başkan ve başkan vekilinin temsil ettiği kurum ile mensubiyeti sona erdiğinde bu görevleri de sona erer.

22 Kalkınma Kurulunun Çalışma Usulleri - 1 Kalkınma Kurulu Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Ayrıca üye tam sayısının beşte birinin talebi üzerine Kurul Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Toplantı süresi en çok beş gündür, en fazla iki gün uzatılabilir. Toplantı gündemi bir önceki toplantıda kararlaştırılır. Başkan, beşte bir üyenin yazılı talebi ve Yönetim Kurulunun talebi ile gündeme konu eklenebilir. Toplantı sırasında gündeme ilişkin değişiklikler çoğunluk kararı ile mümkündür. Toplantıların tarih, gün, yer, saat ve gündemi en az 10 gün önce İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa bildirilir. Başkanlık Divanı, Başkan (veya Vekili) ve iki katip üyeden oluşur.

23 Kalkınma Kurulunun Çalışma Usulleri - 2 Görüşmeler, başkan tarafından yoklama yapılması ve toplantı yeter sayısının tespitinden sonra başlar. Kurulda oylama usulleri gizli oylama, işaretle oylama ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. Görüşmeler herkese açıktır. Kurul Başkanı, çalışmalarda düzeni sağlamakla yükümlüdür. Kurul görüşmeleri ve karara bağlanan konular, katip üyeler veya divanın sorumluluğunda görev yapan kişiler tarafından tutanağa geçirilir. Tutanaklar görüşmeler sonunda, Başkanlık Divanınca Kurula bildirilir ve Başkan ve Katip Üyeler tarafından imzalanır. Kurul Kararları kamuoyuna ilan edilir ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlanır.

24 Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 1 İlk toplantı Kuruluş Kararnamesinin yayımlandığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde yapılır. İlk yıl Ajans merkezinin bulunduğu ilin valisi Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Müteakip yıllarda illerin alfabetik sıralamasına göre valiler başkanlık eder. Genel Sekreter belirlenerek Müsteşarlığın onayına sunulur. Hizmet binasının nın süratle temin edilmesi sağlanır. En geç iki ay içerisinde illerin valileri tarafından tüm illeri temsil edecek bir ajans ismi ve amblemi belirlenerek Müsteşarlığın onayına sunulur.

25 Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 2 İnsan kaynakları rejimi ve politikası belirlenir. Genel sekreter ile diğer personelin mali hakları YPK kararı çerçevesinde belirlenir. Genel sekreter ve Genel Sekreterin önerileri doğrultusunda uzman/destek personeli istihdam edilir. (Kararname sınırlaması: 30 Uzman+6 Destek=36 Kişi) Genel Sekreterin önerileri doğrultusunda Ajansın çalışma birimleri belirlenir. Genel Sekreterin önerileri doğrultusunda Ajansın çalışma birimi başkanları belirlenir. En çok 5 uzmandan oluşan Yatırım Destek Ofisleri kurulur. ulur.

26 Yönetim Kurulunun Kuruluş Aşamasında Yürüteceği Faaliyetler - 3 Genel Sekreter tarafından hazırlanan, Ajansın kurulduğu bütçe yılına ilişkin olarak kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde Geçici Çalışma Programı ve Geçici Bütçe hazırlar, Müsteşarlığa sunar. Müsteşarlığın Geçici Çalışma Programını onaylaması ve Geçici Bütçeye ilişkin görüşünü müteakip on beş gün içinde bütçe kesinleştirilir ve ödenek transferi için Aylık Harcama Programı ve Ajansın banka hesabı ile birlikte Müsteşarlığa gönderilir. YPK tarafından kuruluş tarihinden itibaren bir ay içinde kuruldukları bütçe yılı ile bir sonraki bütçe yılına ilişkin transfer ödeneği belirlenir.

27 Genel Sekreterliğin 2009 yılı çalışmaları Ajansın kurulduğu bütçe yılına (2009) ilişkin olarak kuruluş tarihinden itibaren üç ay içinde Geçici Çalışma Programı ve Geçici Bütçe hazırlamak, 2010 Çalışma Programının ve Bütçesinin hazırlanması ve en kısa zamanda DPT ye sunulması Onaylanan Çalışma Programı çerçevesinde göre personel istihdamının sağlanması ve kurumsallaşma faaliyetlerine başlanması Ajans personeli için gerekli eğitim ve oryantasyon programının yapılması Bütçeye yerel katkıların toplanması (İÖİ ler, Belediyeler, Odalar) 5 5 yıllık ( ) 2014) Bölge Planının hazırlanması

28 2010 Tahmini Kaynak Genel Bütçe Vergi Gelirleri Ajansın Gelirleri (Olağan Yıl Hali) Milyon YTL (Trilyon TL) Bütçe Katkı Oranı (%) Aktarılacak Kaynak Toplam İçinde Pay (%) 0, İl Özel İdareleri Belediyeler Ajans için Toplam* Her Bir Ajansa Ortalama* 34 - *Ticaret ve sanayi odalarından aktarılacak kaynaklar hariç, 2008 bütçesine göre Merkez Genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi Bölge Belediye,İl Özel İdaresi ve Sanayi ve Ticaret Odalarının gelirlerinin yüzde biri

29 2010 Tahmini Kaynak Genel Bütçe Vergi Gelirleri Ajansın Gelirleri Katkı Oranı (%) Aktarılacak Kaynak Milyon YTL (Trilyon TL) Bütçe Toplam İçinde Pay (%) 0, İl Özel İdareleri Belediyeler Ajans için Toplam* Her Bir Ajansa Ortalama* 23 - *Ticaret ve sanayi odalarından aktarılacak kaynaklar hariç, 2008 bütçesine göre Merkez Bölge Genel bütçe vergi gelirlerinin binde beşi Belediye,İl Özel İdaresi ve Sanayi ve Ticaret Odalarının gelirlerinin yüzde biri

30 FAALİYETLER Faaliyetler & Destekler Diğer kuruluşların yerine geçmeden ve uygulamaya girmeden bunları destekleyecek, bunlar arasında koordinatör, organizatör ve katalizör konumunda olacak, Yerel aktörlerin planlama, programlama ve koordinasyon faaliyetlerini destekleyecek, Bölgesel gelişmeye yönelik Planlama, Yenilik, Kümelenme, Turizm Stratejisi, Kent-Marka Stratejisi gibi stratejik çalışmalara katkı sağlayacak veya koordine edecek, Sorun ve darboğazların tespit edilmesi, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlanması için sürekli izleme ve değerlendirme yapacak, Kaynak ve olanakları tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapacak, Bölgenin İş ve Yatırım imkanlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtımını yapacak Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini takip ve koordine edecek DESTEKLER: Doğrudan Finansman Desteği MALİ DESTEKLER DİĞER DESTEKLER Projelere Doğrudan Finansman Desteği Güdümlü Proje Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Teknik Destekler

31 Mali Destek Çerçevesi Teklif Çağrısı Yöntemi Destek Adı Destek Konusu Uygulama Süresi Teklif Çağrısı Yöntemi Küçük Ölçekli Altyapı Projesi En fazla 2 yıl Var Doğrudan Finansman Desteği KOBİ Projesi En fazla 1 yıl Var Diğer En fazla 1 yıl Var Faiz Desteği KOBİ ve Kar Amaçlı Kuruluş Projeleri En fazla 1 yıl Var Faizsiz Kredi Desteği KOBİ ve Kar Amaçlı Kuruluş Projeleri En fazla 1 yıl Var

32 Mali Destek Çerçevesi Teklif Çağrısı Dışında Destek Adı Destek Konusu Teklif Çağrısı Yöntemi Doğrudan Faaliyet Desteği - Tehdit ve risklere karşı acil tedbirler, - acil nitelikli stratejik eylemlerin başlatılması - önemli fırsatlardan yararlanılması - bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin fizibilite, çalışmaları, - acil nitelikli yatırım promosyon çalışmaları Yok Girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki; -iş geliştirme merkezleri, - teknoparklar, Güdümlü - teknoloji geliştirme merkezleri, Proje Desteği - işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuvar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerine yönelik projeler Yok

33 Teknik Destek Kapsamı Herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, Yerel Yönetimlere : i) planlama çalışmaları, ii) bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler, iii) yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarına: i) Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; - eğitim verme, - program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, - geçici uzman personel görevlendirme, - danışmanlık sağlama, -lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlayabilir.

34 Desteklenecek Kesimler: Yerel idarelerin, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, Kâr amacı güden işletmelerin (KOBİ dahil), Üniversitelerin, Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, Sivil toplum kuruluşlarının, Kooperatiflerin, Birliklerin, Diğer gerçek ve tüzel kişilerin Faydalanıcılar & Destek Alanları Desteklenecek Proje ve Faaliyetler: Bölgede istihdam kapasitesini, üretim ve yönetim verimliliğini artırma, yenilikçilik oluşturma, yeni ürün ve marka geliştirme ve bölgenin ihracat kapasitesini genişletme İnsan kaynakları ve kurumsal kapasitelerin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerin güçlendirilmesi, hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesi, girişimcilik kapasitesinin artırılması Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştirilmesi Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme, Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımı ve geliştirilmesi Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler, Uluslararası programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler

35 Mevcut Ajansların Transfer Ödenekleri ve Kullanımı Merkezi Yönetim Bütçesi Tahsisatları Ajanslar 2008 Yılında Kullandırılan lan 2009 Yılında Kullandırılmas lması Ödenek Planlanan Ödenek İzmir ve Çukurova Ajansları tarihinde kurulan 8 Ajans TOPLAM Hibe Olarak Ayrılan Miktarın Bütçeye Oranı Ajanslar (Programlanan ( Programlanan) Hibe / Bütçe Hibe / Bütçe Hibe (TL) Hibe (TL) (%) (%) İzmir Kalkınma Ajansı İzmir Kalkınma Ajansı

36 Faaliyetteki Ajansların Teklif Çağrıları Bölge Kodlar odları (Programlanan ( Programlanan) Hibe Hibe Gerçekleşen Desteklenmesi Miktarı Miktar ktarı Bileşenler Proje Başvuru Karara Bağlanan Bileşenler (Milyon (Milyon Sayısı Proje Sayısı TL) TL) Tarım ve Kırsal KOBİ Kalkınma TR31: İzmir Sosyal Kalkınma Turizm ve Çevre 12.6 TOPLAM TOPLAM 31.6 İktisadi Kalkınma İktisadi Kalkınma 20 TR62 : Adana, Mersin Sosyal Sosyal Kalkınma 5 Kalkınma Küçük Ölçekli Küçük Ölçekli Altyapı Altyapı Projeleri Projeleri Kırsal Kalkınma Kırsal Kalkınma 5 TOPLAM TOPLAM 32.5

37 Kalkınma Ajanslarının Getirdiği Yapısal Dönüşüm Yukarıdan aşağıya planlama anlayışı yerini aşağıdan yukarıya başlatılan etkileşimli bir planlama sürecine terketmeye başlamıştır. Bölgenin ortak kalkınma hedefini çizen, tarafların üzerinde anlaştığı bir vizyon belirlenmektedir. Farklı bölgelerdeki stratejilerin ulusal politikalarla uyumu ve birbirleriyle tamamlayıcılık sağlamaları DPT koordinasyonunda hazırlanacak Ulusal Düzeyde Bölgesel Gelişme Stratejisiyle sağlanacaktır. Plan ve Stratejiler KA ile Türkiye de ilk defa bölgesel gelişme amacına tahsis edilmiş özel bir kaynak oluşturulmaktadır. Bölgenin karşılaştırmalı olarak üstünlüğü olan alanlarda proje bazlı destekler sağlanacaktır. KOBİ lerin de içinde yer aldığı özel kesimin, yerel yönetimlerin, STK ların, üniversiteler gibi bütün aktörlerinin bölge planı çerçevesinde belirlenecek önceliklere uyumlu projeleri desteklenecektir. Projecilik Kalkınma Ajansı Bölgesel Kalkınma Fonu Kurumsal ve Teknik Kapasite Katılımcılık Ajans, bölgesel kalkınma politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi ne destek vermek için gerekli sürdürülebilir ve gelişmiş bir kurumsal yapı sunmaktadır. Bölgelerin ihtiyacı olan teknik kapasiteye sahip bir uzmanlar ekibi Ajanslarda istihdam edilecektir Bölgedeki işbirliğini geliştirmek, yerelin kalkınma çabalarına baştan sona aktif katılımını ve sahiplenmesini sağlamak ve Ajansı yönlendirmek üzere gerekli katılımcı bir yapı yönetişim ilkeleri temelinde oluşturulmuştur.

38 Planlama-Programlama Programlama Çerçevesi KALKINMA PLANI İzleme, değerlendirme erlendirme ve yeni plan döngüsüne geri besleme Sektörel-Tematik Bölgesel Gelişme Strateji ve Planlar Ulusal Stratejisi Bölge Planları Bölgesel (Operasyonel) Programlar Kalkınma Ajansı Çalışma Programı Proje/Faaliyet Başvuru Rehberi Ulusal Düzey Bölge Düzeyi Kurumsal (Ajans) Düzeyi

39 Proje Destek Mekanizması Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği (8 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Destek Yönetim Kılavuzu ve Proje Uygulama Rehberi hazırlanmaktadır. Ajanslar 2009 yılında proje çağrısı yapabilecek ve projelere hibeler dahil destek verebilecektir.

40 Proje Destek Mekanizması Planlama Programlama Süreç Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Implementation Uygulama Yılık Çalışma Programı Proje Çağrısı ve Proje Seçim Süreci

41 Proje Destek Mekanizması Plan, Program Uygulama Hazırlığı BÖLGESEL GELİŞME PLANLARININ VE PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI Bölgesel Kalkınma İçin Yoğunlaşılacak Temel Öncelikli Alanların Belirlenmesi YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI ve BÜTÇENİN HAZIRLANMASI Öncelikli alanlarda yürütülecek faaliyet ve proje konuları ile bu alanlara tahsis edilen ödeneklerin belirlenmesi

42 Proje Destek Mekanizması Proje Seçimi PROJE BAŞVURU REHBERLERİNİN HAZIRLANMASI Kimler başvurabilir? Hangi faaliyet alanlarında ne tür projeler destek alabilir? Ne kadar bütçe talep edilebilir? Proje Seçim Süreci PROJE ÇAĞRISININ YAYIMLANMASI BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM FAALİYETLERİ PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ (Projelerin yarışma ortamında, şeffaf ve belirlenmiş objektif kriterlere göre seçimi esastır.)

43 Proje Destek Mekanizması Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Uygulama İzleme-Değerlendirme SEÇİLEN PROJE SAHİPLERİ İLE SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI Proje uygulama şartlarının belirlendiği temel doküman BAŞARILI PROJELERİN FİNANSE EDİLMESİ PROJE UYGULAMALARININ BAŞLATILMASI DESTEKLENEN PROJELERİN İZLENMESİ Projelerin sözleşmeye uygun yürütülüp yürütülmediğinin kontrolü, ihtiyaçların tespiti ve teknik destek sağlanması. DEĞERLENDİRME

44 Kalkınma Ajanslarının Yerele Katkıları Kamu, özel kesim ve STK lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Yönetişim ve katılımcılık bilincinin geliştirilmesi Sinerji oluşturmak İşbirliği kültürünün geliştirilmesi Sosyal sermaye ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi, Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi Yenilikçilik altyapısının oluşturulması Öğrenen bölge kültürünün oluşturulması Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek, Yerel kurumsal kapasitenin geliştirilmesi Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin beşeri sermayesinin geliştirilmesi Yeni destek mekanizması yaklaşımı Proje üretme ve yönetme kapasitesinin geliştirilmesi (Eğitimler, Bilgilendirmeler) Rekabetçi yaklaşım (Yarışan Projeler) Birlikte proje üretiminin teşviki (Ortaklık Kültürü)

45 Teşekkürler ERSAY CETE RAHİM KÜÇÜKTAŞ (312) (312) Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Kalkınma

Türkiye de Bölgesel Kalkınma economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Türkiye de Bölgesel Kalkınma Emin Dedeoğlu 7 Aralık 2006, Konya Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Slide 2 Türkiye de Bölgeler Arası

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü

Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi. Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü Türkiye de Son Dönem Bölgesel Gelişme Politikalarının Değerlendirilmesi ve Gelecek Gündemi Bölgesel Gelişme ve Yapısal uyum Genel Müdürlüğü İçerik Bölgesel Gelişme Politikasının Unsurları Stratejik Kurumsal

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI?

TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? TÜRKİYE'DE BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİKLER: TEŞVİK SİSTEMİ KÜMELENMEYE NE ÖLÇÜDE DUYARLI? Nuri YAVAN Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Sunumun İçeriği 2 Giriş: Dünyadaki

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Antalya - Mart 2011 1 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları, Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda,

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENĐ TEŞVĐK K SĐSTEMS STEMĐ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVĐK SĐSTEMĐ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Aksaray Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kasım - Aralık Dönemi 31.12.2013 Kırıkkale Kırşehir Nevşehir

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 3 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Aksaray Ahiler Eylül - Ekim Dönemi 31.10.2013 Kasım - Aralık Dönemi Kırıkkale

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Şule YETKİN Çevre ve Şehircilik Uzmanı 13.03.2015 İSTANBUL Sunum İçeriği Mevzuat Mevcut Durum Getirme Merkezleri Mevzuat AB Ambalaj Atıkları Direktifi (94/62/EC) Yönetmelik

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (TASLAK) (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 30 *büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 1.BÖLGE TR10 (İstanbul) 2423

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU

CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU CEYHAN TİCARET ODASI CEYHAN SOSYO- EKONOMİK RAPORU 2013 YILI Ceyhan Ticaret Odası 2013 CEYHAN T İ CARET ODASI BAŞKANDAN; Değerli Ceyhanlılar, Bilindiği gibi Ceyhan Adana nın en eski ilçelerindenn birisi

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı