SOSYAL MEDYA KOBİ LER İÇİN BİR FIRSAT MI? FACEBOOK VE LINKEDIN ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL MEDYA KOBİ LER İÇİN BİR FIRSAT MI? FACEBOOK VE LINKEDIN ÜZERİNDEN BİR İNCELEME"

Transkript

1 SOSYAL MEDYA KOBİ LER İÇİN BİR FIRSAT MI? FACEBOOK VE LINKEDIN ÜZERİNDEN BİR İNCELEME Yrd.Doç.Dr. Tolga Kara Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. GİRİŞ Küçük ve orta boy işletme (KOBİ) sahipleri, ürün ve hizmetlerini tanıtmak için genellikle geleneksel yöntemleri tercih etmektedirler. Sözünü ettiğimiz bu geleneksel yöntemler doğrudan posta, el ilanları, yerel gazeteler, radyo, tabela ve ticari fuarlardan oluşmaktadır. Oysa ki internet ve sosyal medya çağı, uluslararası ölçekli büyük işletmelere olduğu kadar küçük ölçekli ve hatta yerel işletmeler için de büyük fırsatlar sunmaktadır. Örneğin yemeksepeti.com, restoran ve gıda sektöründe hizmet veren web tabanlı bir firmadır. Şirket, bağımsız restoran sahipleri ve bireysel kullanıcılar için web ortamında online sipariş hizmeti sunmaktadır. Bugüne kadar iş ilişkilerini geliştirme noktasında sadece bulundukları şehrin ticaret odalarının imkanlarından yararlanan ve sadece sınırlı bir hedef kitleye ulaşabilen KOBİ 1

2 sahipleri için Twitter, Facebook, LinkedIn gibi sosyal medya ağları bulunmaz fırsatlar sunmaktadır. Birbiriyle etkileşim halindeki milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya ağları sayesinde, büyük pazarlama ve reklam bütçelerine ihtiyaç olmaksızın ürün ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması kolaylaşmıştır. (Stephan, Toubia, 2010;215) Günümüzde işletmeler sosyal medyaya, online pazarlamanın diğer türlerine oranla daha fazla yatırım yapmaktadırlar. Araştırmalara göre, 2008 yılında 455 Milyon Dolar olan sosyal medya harcamalarının %335 artışla 2014 yılında 1,3 Milyar Dolar olacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan aynı araştırmaya göre KOBİ lerin sosyal medya harcamalarının gitgide arttığı da görülmektedir. (Horovitz, 2009) Sosyal ağlara olan ve gün geçtikçe artan bu ilgi, bir anlamda mecraların başarısını da ortaya koymaktadır. Bu çalışmada KOBİ sahiplerinin iş ilişkilerini geliştirmek, ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla sosyal ağları nasıl kullandıkları ya da kullanmaları gerektiği üzerinde durulmakta, Facebook ve LinkedIn gibi iki popüler sosyal ağ sitesi avantajları ve dezavantajları yönünden incelenerek bu siteleri kendi iş sahalarında kullanmak isteyenler için bir dizi öneri getirilmektedir. 2. SOSYAL AĞ KAVRAMI VE SOSYAL AĞLARIN GELİŞİMİ Web tabanlı sosyal ağlar katılımcılarının birbirleriyle ilişki kurabildiği, veri paylaşabildiği sanal topluluklardır. (Carminati, Ferrari, 2008;395) 21. yüzyılın en çok dikkat çeken teknolojik fenomenlerinden biri olan sosyal ağlar, küresel anlamda en çok ziyaret edilen web sitelerinin de başında gelmektedir. Bu tarz sosyal ağ siteleri, yarı biçimlendirilmiş olarak bireylerin kişisel bilgilerini paylaşmasına imkan vermekte ve diğer kişilerle olan çeşitli (iş, hobi..vs) bağlantıları içermektedir. (Akar, 2010;110) Sosyal Ağlar, kullanıcıların birbirleriyle bağlantı ve iletişim kurmalarına imkan veren, kişisel içeriğin paylaşılması kadar kişisel bir ağ kurmalarını da sağlayan online 2

3 topluluklar olarak ifade edilebilir. Bu sitelerde üyeler kendi kişisel profillerini yaratarak diğer kullanıcılara sunmaktadırlar. Diğer bir deyişle sosyal ağlar, bir nevi arama ve iletişim aracı yeteneği sunmaktadır. Online platformlarda sosyal etkileşime yönelen bu hareket, topluluk için yeni bir temel oluşturmaktadır. (Enders, Hungenberg, Denker, Mauch, 2008; 201) En sade haliyle sosyal ağlar, kullanıcılara online profiller ya da kişisel web sayfaları oluşturmaya ve online bir sosyal ağ geliştirmeye izin verirken, profil sayfaları, kullanıcının kendi web sitesi olarak işlev görmektedir. Profil bilgileri içerisinde doğum tarihi, cinsiyet, politik görüş, inanç ve doğum yeri bilgilerinden, en sevilen filmlere, kitaplara ve boş zamanlarda neler yapıldığına kadar çeşitli bilgiler yer almaktadır. Daha detaylı bir anlatımla sosyal ağlar bireylere, sınırlandırılmış bir sistem içinde genel ya da yarı genel profil oluşturmaya, bağlantıyı paylaşan diğer kullanıcıların listesindekilerle konuşmaya, onların bağlantı listelerine bakmaya, oradan çapraz geçişler yapmaya ve de sistem içindeki diğer bireylerin de bunları yapmasına imkan veren web tabanlı hizmetlerdir. Sosyal ağ sitelerini benzersiz kılan bireylerin yabancılarla tanışmasını imkan sağlaması değil, aksine sosyal ağlarında kullanıcıları görünür kılmayı sağlaması ve birbirlerine bağlanmaya olanak tanımasıdır. Bu, başka türlü mümkün olmayacak bir şekilde bireyler arasında bağlantılarla sonuçlanabilmektedir. Fakat çoğunlukla amaç bu değildir. Geniş sosyal ağ hizmetlerinin birçoğunda katılımcıların ağ kurması ya da yeni insanlarla buluşmaya çalışması şart değildir. Bunun yerine katılımcılar öncelikli olarak kendi geniş sosyal ağlarının bir parçası olan insanlarla iletişim kurmaktadırlar.(boyd, Ellison, 2008; 211) Geleneksel anlamda (Şekil 1-B) yüz yüze gerçekleşen etkileşim, sosyal ağlarda, web konferanslarının, gerçek zamanlı işbirliği teknolojilerinin, anlık mesajlaşmanın, paylaşılan online iş alanının ve internet yoluyla yapılan interaktif yazışmaların 3

4 yakınlaştırma sinerjisini kullanarak, online bir şekilde yürütülmektedir. Şekil 1-B de görüldüğü gibi bir geleneksel sosyal ağ biçimi Katılımcılar arkadaşlar, komşular, akrabalar, iş arkadaşları ya da yüz-yüze topluluk üyeleri gibi yerel insanlardan oluşmaktadır. Bu tarz bir ağda etkileşimler, normal bir biçimde fiziksel olarak insanlar arasında meydana gelmektedir. Geleneksel sosyal ağlar boyut olarak küçüktür ve üyeler arasında homojenlik gösterebilir, fiziksel görüşme zamanları sınırlandırılabilir ve diğer ağlardan izole edilmiştir. (Lea, Maguluru, Nichols, 2006; ) Bilgisayar aracılı yani online sosyal ağlar ise (Şekil 1-C), farklı düğüm noktalarından ağa dahil olan farklı katılımcıları dolayısıyla ağın tümünü içermektedir. Şekil 1-C de görüldüğü üzere farklı merkezi düğüm noktaları farklı ağları ve onlar arasındaki ilişkileri göstermektedir. Farklı merkezi düğüm noktaları arasındaki linkler farklı ağları birbirine bağlamaktadır. Bilgisayar aracılı sosyal ağlar, geleneksel sosyal ağın zaman ve fiziksel sınır kısıtını ortadan kaldırmakta, süreci hızlandırmakta ve global hale getirmektedir. Online sosyal ağlarda kullanıcılar coğrafi sınırlar olmaksızın birbirlerinin ağlarına katılabilmekte, transfer olabilmektedir. Bu tarz ağların en temel özelliklerinden birisi de üyeler arasındaki sosyal özellikler içinde sıklıkla daha fazla heterojenlik, ağ yapıları içinde daha fazla karmaşıklık içermesi ve diğer ağlarla bağlantılı olmalarıdır.(lea, Maguluru, Nichols, 2006; ) Sosyal ağlarda bir düğüm noktası, ne kadar çok bağlantılara sahipse yeni bağlantılar ekleme şansı o kadar fazladır. Sosyal web sitesinin büyümesi ağın yapısına bağlıdır. Ağın büyümesi için ya viral bir şekilde ağın benimsenmesi desteklenmeli ya da ağın canlılığının sürdürülmesi gerekmektedir. Bir ağın her yeni kullanıcısı potansiyel olarak o ağın yeni bir bağlantı noktasıdır. Dolayısıyla ağın büyümesi için yeni gerçek kişilerin ağı katılımının desteklenmesi gerekmektedir. 4

5 Öte yandan, ağa yeni kişiler getiren bir aktivite de ağın canlılığını sağlama konusunda önemli bir bağlantı aracıdır. Bu anlamda ağın canlılığı da yeni üyeler kazandıran kişi ya da aktivitelere bağlıdır. (Akar, 2010;113) Şekil 1. Geleneksel ve Bilgisayar Aracılı Sosyal Ağlar Biçimleri Kaynak: Lea, B-R., Yu, W-B, Maguluru, N. ve Nichols, M. (2006). Enhancing Business Networks Using Social Network Based Virtual Communities, Industrial Management & Data Systems, Vol. 106 No. 1, Sosyal ağların yeni nesil bir iletişim kanalı olmadığına ilişkin çeşitli görüşler bulunsa da çoğu araştırmacının üzerinde hem fikir oldukları nokta Web 2.0 teknolojisinin geliştirilmesidir. Medya kuramcısı Dan Laughey e göre Web 2.0, sıradan kullanıcılara herhangi bir özel yazılıma gerek duymaksızın içerik yazma, gönderme ve yayınlama 5

6 imkanı sunmuştur. Bu haliyle günümüzün popüler tüm sosyal ağları web 2.0 ürünüdür. (Laughey, 2010,163) 2002 deki web 2.0 devriminin ardından ilk olarak Friendster yayına geçmiş arkasından benzer içerikte ve daha da popülerleşen birçok sosyal ağ sitesi kullanıcı ile buluşmuştur. Aşağıdaki tabloda 2002 den 2011 e kadar geçen sürede kurulan sosyal medya ağları görülmektedir. Şekil 2. Sosyal Medya Ağlarının Gelişimi ( ) 2002 LinkedIn 2003 My Space Hi Facebook Flickr 2005 YouTube Bebo 2006 Twitter 2007 Tumblr Friendfeed 2009 Google Buzz 2010 Diaspora 2011 Google + Günümüzde sosyal ağların gelişimini; internetin yaygınlaşması, internet girişlerinin ve hızlarının artması, bilgi ve iletişim teknolojilerine artan güven ve bu teknolojilerin kamuoyu oluşturma başarısı, çeşitli uygulama ve yazılımların sosyal ağların kullanımını geliştirmesi ve sosyal ilişkilere dayalı iletişi tercihine bağlamak mümkündür. 3. KOBİ LER İÇİN FACEBOOK VE LİNKEDIN UYGULAMALARI Facebook ve LinkedIn gibi sosyal ağların KOBİ ler tarafından birer pazarlama aracı olarak kullanımı bu yöntemin başarısı açısından önem taşımaktadır. Uygulanan yöntem ve teknikler, küçük işletme sahipleri için ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek ve sınırlı bütçelerle reklam yapabilmek açısından işlevseldir. Social Media Examiner ın yaptığı çalışmaya göre, işletmelerin sosyal medya kullanım sebepleri 3 başlıkta toplanmaktadır. Buna göre; işletmeler müşterilerle iletişim içerisinde olmak, görünürlük ve kendilerinin tanıtımını yapmak için sosyal medyada yer almaktadırlar. Aynı araştırmaya göre, küçük işletmelerin %86 sı Facebook u kullanırken, LinkedIn i tercih edenler %41 lik bir orana işaret etmektedir. Araştırmaya katılan işletmelerin yarısı özellikle Facebook ve LinkedIn den yeni müşterilere ulaşmayı tercih 6

7 etmektedirler.(http://www.socialmediaexaminer.com/26-promising-social-mediastats-for-small-businesses/) Çalışmaya konu olan sosyal ağlardan Facebook, Mark Zuckenberg tarafından Şubat 2004 te kurulan ve kullanıcıların arkadaş çevreleriyle daha verimli biçimde iletişim kurmasına yarayan bir sosyal ağ sitesidir. Şirket, geliştirdiği algoritma yoluyla insanların gerçek dünyadaki sosyal bağlantılarını, dijital bir harita üzerinden bilgi paylaşımını açık biçimde koordine etmesine yardımcı olmaktadır. (Facebook web sayfası, 2011) Dünya çapında 500 Milyondan fazla kullanıcısı olan Facebook, bugün, küçük bir işletme için doğrudan erişilebilecek tüketiciler açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Öte yandan, Facebook un kullanım kolaylığı ve basit arayüzü onu hem tecrübesiz hem de ileri düzey bilgisayar kullanıcıları arasında popüler bir hale getirmektedir. Çalışmamıza konu olan bir diğer ağ olan LinkedIn ise iş odaklı bir sosyal paylaşım ağıdır. Aralık 2002 de kurulan, Mayıs 2003 te ise faaliyete geçen LinkedIn; Facebook tan farklı olarak sektör gözetmeksizin iş dünyasından profesyonel kullanıcılara hitap etmektedir. 200 den fazla ülke ve bölgede 50 Milyon a yakın kayıtlı kullanıcısıyla LinkedIn, üyelerine mevcut iş durumlarını, çalıştıkları sektörleri, deneyimlerini, uzmanlık alanlarını ve mesleki bilgilerini paylaşma imkanı sunmaktadır. Kimi araştırmalara göre LinkedIn kullanıcıları Facebook a göre daha yetenekli, donanımlı ve kıvrak zeka sahibidirler. (Roberts, Roach, 2009; 113) Facebook ve LinkedIn, her ikisi de temelde bir sosyal paylaşım ağı olmasına rağmen onları birbirinden ayıran en temel fark kullanım amaçlarıdır.(savage, 2010;27) Facebook genel olarak çocukluk arkadaşları, iş arkadaşları, aile üyeleriyle bağlantıya geçmek, resim, yazı, video paylaşmak, gruplar oluşturmak ve çeşitli aktiviteleri takip etmek gibi kişisel amaçlarla kullanılıyorken aynı zamanda profesyonel bir işlevi de yerine 7

8 getirmektedir. Facebook kullanıcıları sahip oldukları ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapma için hayran sayfaları oluşturabilmekte, çeşitli güncellemelerle takipçilerini uyarabilmekte ve yönlendirebilmektedir. Ancak Lea ve arkadaşlarına göre birçok kullanıcı, bu tarz ürün ve hizmet reklamlarının, Facebook üzerinden kendi özel hayatlarına izinsiz girişinden rahatsız olduklarını ifade etmektedirler. (Lea, Maguluru, Nichols, 2006; 135) LinkedIn ise Facebook a göre iş dünyası açısından çok daha profesyonel bir kullanım deneyimi sunmaktadır.(savage, 2010;28) LinkedIn, Facebook gibi yazı, resim ve video paylaşımını desteklemezken bunun yerine kullanıcılarına web üzerinde bir iş ortamı sağlamaya odaklanmıştır. Bunun ilk işaretlerini kullanıcıların siteye kayıt işlemleri sırasında doldurdukları özgeçmiş (CV) benzeri formlarda bulmak mümkündür. Facebook kullanıcı dostu arayüzü, anlaşılır içeriği, kolay kullanımı ve zahmetsiz kayıt özellikleri ile sosyal ağlar içerisinde herkes tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bu basit kayıt ve uygulama özellikleri, profesyonel bilgisayar kullanıcılarının yanında amatör kullanıcılar tarafından da tercih edilmesine neden olmaktadır. Facebook üzerinde ürün ve hizmetlerini pazarlamak isteyenlerin sadece kayıt olması ve bir hayran sayfası (fun page) oluşturmaları yeterlidir. Bir kez hayran sayfası oluşturulduktan sonra Facebook yönetimince belirlenen adımlar takip edilerek logo ve ürün resimleri sayfaya yerleştirilebilir sonrasında ise video ve metinler eklenerek takipçilerle ve tüketicilerle iletişime geçilebilmektedir. (Bughin, 2007) LinkedIn ise Facebook a göre çok daha karmaşık bir arayüz tasarımına ve uzun zaman alan bir kayıt prosedürüne sahiptir. Bu anlamda amatör kullanıcılar tarafından Facebook a göre daha az tercih edilen bir sosyal ağdır.(bughin, 2007) Kayıt aşamasında öncelikle isim, yaş, iş tecrübesi, çalışma aralığı, uzmanlık alanı ve eğitim gibi bilgiler 8

9 istenmektedir. Kayıt aşamasında istenilen bilgiler LinkedIn nin çok daha profesyonel ve iş yaşamında olan kullanıcılara yönelik bir ağ olduğunu göstermektedir. Öte yandan bu durum, LinkedIn nin sadece pazarlama için yeni bir araç olmadığını aynı zamanda kalifiye eleman arayanlar için de geniş bir havuz olduğuna işaret etmektedir. Kayıt esnasında zorunlu olarak istenilen bilgiler ile sonradan isteğe bağlı olarak girilebilecek bilgiler sayesinde kullanıcılar, hangi sektörlerde ürün ve hizmetlerini tanıtmak istediklerini ya da hedef kitlelerinin hangi sektörlerden olmasını istediklerini de belirleyebilmektedir. Bu seçim sayesinde odaklanmak istenilen pazara veya aranan özelliklerdeki kalifiye elemanlara kolayca ulaşmak mümkün olmaktadır. (Luke, 2009; 18) LinkedIn kendi içinde pek çok meslek grubunu da barındırmaktadır. Bu gruplara üyelik kimilerinde serbest iken kimi gruplar özel davet gerektirmektedir. Aslında bir bakıma bu gruplar içinde gerçekleşen tartışma ve soru-cevap sohpetleri LinkedIn nin bir diğer öne çıkan özelliğidir. 4. FACEBOOK VE LİNKEDIN UYGULAMALARININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI KOBİ lerin işlerini geliştirmek amacıyla sosyal medyayı kullanımının avantajları gerek Facebook gerekse LinkedIn için aynı perspektifte yer alabilir. İlk ve en büyük avantaj, bu mecraların yeni bir ürün veya hizmeti pazara sürmek için doğru bir başlangıç noktası olmasıdır.(savulescu, 2010;22) Örneğin, yeni açılmış bir restoranın tanıtımının Facebook hayran sayfasından veya LinkedIn iş sayfalarından yapılması, işyerlerine özel öğle yemeği etkinlikleri ya da sayfadan yemeklerin yapımına ilişkin bilgilendirici videoların yayınlanması, tanıtımın el ilanlarıyla yapılmasının da ötesinde bir geri dönüş sağlayabilir. Bu örnekte olduğu gibi işletme sahibi, sosyal medya ağlarının fotoğraf ve video bileşenlerinden yararlanarak, izleyiciler ve potansiyel müşteriler için önemli bir görsel işitsel tanıtım yapmış olacaktır. İşletmedeki günlük 9

10 işleyişin Sosyal ağlar yardımıyla dışarıya iletilmesi, ürün ve hizmetlerin mevcut müşterilerle temas halinde kalmasına, yorumlanmasına ve paylaşılmasına olanak tanımakla birlikte yeni potansiyel müşteriler kazanılmasına da yardımcı olmaktadır. Günümüzde milyonlarca insan, birçok takipçiye veya arkadaşa sahip bir Facebook veya LinkedIn hesabına sahiptir. Ancak Facebook, bir kelime veya fikri yaymak ve yeni arkadaşlar edinmek için çok daha fonksiyonel bir platformdur. LinkedIn yönetim politikası ve arayüzü bunun için çok uygun olmamakla birlikte bu yapı aynı zamanda iş in türü ve ne tarz bir hedef kitle belirlemek istendiğine göre bir avantaja da dönüşebilir. Kimler tarafından izlenildikleri çok da önemli olmayan sektörler için ya da çok daha seçici bir müşteri profili arayan işletmeler için bu durum daha kullanışlıdır. (Martinez, 2010;33) Bir başka açıdan; Facebook un 500 Milyon kullanıcı olmasına ve hergün büyümesine rağmen 50 Milyon kullanıcılı LinkedIn, Dünyanın en prestijli iş endeksi kabul edilen Fortune 500 listesindeki tüm firmaların hesaplarına sahiptir. (Liu, Zhank, 2010; 125) Bu durum, büyük pazarda rastgele seçilmiş kitlelere ulaşmak ile görece küçük bir pazardaki spesifik kitlelere ulaşmak arasındaki sınırı da belirlemektedir. Facebook açısından öne çıkan diğer bir avantaj ise akıllı telefonlar için oluşturulmuş cep telefonu uygulamalarının varlığıdır. Bu uygulamalar, işletme sahibinin durumunu güncellemesi, bağlantılar göndermesi, listedeki tüm müşteriler ile zaman ve mekan sınırı olmaksızın iletişimde kalabilmesi yönünden kullanışlıdır.(savulescu, 2010;23) Öte yandan LinkedIn, güvenlik ve işe alma uygulamaları açısından öne çıkmaktadır. Güvenlik özellikleri, özel bilgilerin korunması ve siber suçlar noktasında tam bir kontrol sağlarken, iş bulma uygulamaları sayesinde firma için en uygun kişiye en kısa sürede ulaşmak mümkündür. İş arayan kullanıcılar ise kendi bilgi, yetenek ve isteklerine göre aramalarını yönlendirebilmektedir. 10

11 Tüm pazarlama araçlarında olduğu gibi sosyal ağların da avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardır. Facebook genel kullanıcı profili, iş hayatındaki profesyoneller ile sıradan kullanıcıların bir karmasından oluşmaktadır. Bu durum, pazarlanmak istenen ürün veya hizmetin türüne göre hedef kitleye yönelik Pazar bölümlendirmede sıkıntılar yaratabilmektedir. Öte yandan, Facebook un sürekli oyun, etkinlik ve benzeri uygulamaları ana ekranda listeleyen günlük akış formatı ve sıklıkla dillendirilen güvenlik açıkları iş odaklı çalışan profesyoneller açısından rahatsız edici olabilmektedir. (Martinez, 2010;34-35) LinkedIn nin teknik ve karmaşık arayüzü ise en büyük dezavantajı olarak öne çıkmaktadır. İstenilen bilgi veya profile ulaşma zorluğu ve arama kriterlerinin darlığı, amatör KOBİ sahiplerinin önündeki en büyük engellerdendir. Bununla birlikte LinkedIn daha fazla arama yapabilmek için kullanıcılarına birtakım ücret tarifeleri geliştirmiştir. Sosyal ağların alışılagelmiş ücretsiz doğasına aykırı olan bu durum LinkedIn açısından ciddi bir dezavantaj olarak öne çıkmaktadır. (Liu, Zhank, 2010; 127) Fakat makro ölçekte bakıldığında, geleneksel yollardan yeni müşteriler kazanma ve görünürlük gibi harcamaların yanında sosyal medyanın oldukça az masraflı olduğu, işletmelerin %60 ının sosyal medyaya 100 dolardan az harcama yaptıkları da bir gerçektir. (http://www.socialmediaexaminer.com/26-promising-social-media-stats-for-smallbusinesses/) 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Sosyal ağlar, dünya ekonomisinin iş ve sosyal sektörler açısından en hızlı büyüyen olgusudur. İnternet ve web 2.0 kanalıyla hayatımıza giren sosyal ağlar, Facebook, LinkedIn ve benzeri macralar üzerinden elektronik ortamda kişiden kişiye interaktif bir iletişim sağlamaktadır. Sosyal medya, çok hızlı değişime uğrayan bir yapıya sahip olmasına rağmen internet kullanıcılarının hayatının bir parçası olması KOBİ lerin de bu değişime ayak uydurmasını zorunlu kılmaktadır. 11

12 Günümüzde sosyal ağlar, küçük işletme sahiplerinin elinde dev bütçeli holdinglerle eşit ölçülerde yarışabilecekleri bir silaha dönüşmektedir. Hızlı hareket kabiliyetine sahip olan KOBİ lere sosyal medya, bu avantajlarından dolayı büyük rakipleri ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet etme fırsatını doğurmaktadır. Bu açıdan KOBİ sahipleri, sosyal ağların işletmelerine kattığı değerin farkında olmalı ve bu silahı iş yaptıkları sektör için avantaja dönüştürmelidirler. Sosyal ağların işletmeleri için avantajlı ve dezavantajlı noktalarını belirleyerek etkin biçimde kullanmak onların hem pazardaki konumlarını hem de potansiyel müşterilerin algılarını etkileyecektir. Günümüzde birçok KOBİ halen işlerini sürdürebilmek için geleneksel yöntemlere başvursa da potansiyel ve dijital müşterilerle buluşmanın yeni yollarını göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu noktadan hareketle, sosyal ağların iş dünyası ve çalışanları için bir fırsat olmasının nedenleri olarak; kamuya açık bilgilerin kolay yönetilebilirliği, potansiyel müşterilere, ürün sağlayıcılara ve uzmanlara kolay ulaşım, ürün ya da hizmet hakkında iş dünyasının tavsiyelerine erişim, projeler için işbirliği fırsatları, rahat dosya ve veri paylaşımı, potansiyel yeni iş fırsatlarının ve ortaklarının bulunması ve firma için gerekli yetenekli çalışanları bulma imkanı gösterilebilir. KAYNAKÇA Akar, Erhan, (2010), Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal Ağ Siteleri-Bir Pazarlama İletişim Kanalı Olarak İşleyişi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, ss Boyd, D.M. ve Ellison, N.B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, Volume 13, Issue 1, Date: October 2008,

13 Bughin, J. R. ( 2007 ) How Companies Can Make The Most of User-Generated Content. McKinsey Quarterly, https://www.mckinseyquarterly.com/how_companies_can_make_the_most_of_usergenerated_content_2041 [14/11/2011] Carminati, B. ve Ferrari, E. (2008). Access control and privacy in web-based social Networks, International Journal of Web Information Systems, Vol. 4 No. 4, Enders, A., Hungenberg, H., Denker H-P. ve Mauch S. (2008). The long tail of social networking. Revenue models of social networking sites, European Management Journal, 26, Horovitz, B. (2009, July 24). Back-to-school pitches go social. USA Today (http://www.usatoday.com/money/media/ social-media-back-toschool_n.htm) [14/11/2011] [14/11/2011] [15/11/2011] Laughey D. (2010), Medya Çalışmaları: Teoriler ve Yaklaşımlar, Çev: Ali Toprak, Kalkedon Yayınları, İstanbul, Lea, B-R., Yu, W-B., Maguluru, N. ve Nichols, M. (2006). Enhancing Business Networks Using Social Network Based Virtual Communities, Industrial Management & Data Systems, Vol. 106 No. 1, Liu, R. and Zhang, W. ( 2010 ) Informational infl uence of online customer feedback: An empirical study. Database Marketing & Customer Strategy Management 17 (2), Luke, K. (2009). Marketing the New-fashioned Way: Connect With Your Target Market Through Social Networking Sites, Journal of Financial Planning, 18(2). Pg Martinez, J. ( 2010 ) Marketing to a community, CRM Magazine 14 (6) : Roberts S, Roach T. (2009), Social Networking Web Sites and Human Resource Personel: Suggestions for Job Searches, Business Communication Quarterly, Vol:2, p

14 Savage, N. (2010). New Search Challenges and Opportunities. Communications of the ACM, 53:1, 27(2). Pg Savulescu, N.(2010), Brand Talk on Facebook-A New Challange in Marketing Communication, Romanian Journal of Communication and Public Relations, Vol 2, pp Stephen, A. T, & Toubia, O. (2010). Deriving Value from Social Commerce Networks. Journal of Marketing Research (JMR), 47:2, 215(14). Pg

SANAL TOPLULUKLARIN BİR TÜRÜ OLARAK SOSYAL AĞ SİTELERİ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ KANALI OLARAK İŞLEYİŞİ

SANAL TOPLULUKLARIN BİR TÜRÜ OLARAK SOSYAL AĞ SİTELERİ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ KANALI OLARAK İŞLEYİŞİ ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol. :10- S ayı/no: 1 : 107 122 (2010) SANAL TOPLULUKLARIN BİR TÜRÜ OLARAK SOSYAL AĞ SİTELERİ BİR PAZARLAMA

Detaylı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YENİ NESİL PAZARLAMA VE TÜRKİYE BİLGİ & İLETİŞİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİSİNDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YENİ NESİL PAZARLAMA VE TÜRKİYE BİLGİ & İLETİŞİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİSİNDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDE YENİ NESİL PAZARLAMA VE TÜRKİYE BİLGİ & İLETİŞİM HİZMETLERİ ENDÜSTRİSİNDE SOSYAL AĞLARIN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Tolga KARA Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Detaylı

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır?

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? İhsan Karlı Faculty Of Communication, Kocaeli University, Umuttepe Cympus, Kocaeli, Türkiye ihsankarli@yahoo.com Keywords:

Detaylı

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI

HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROĞRAMI (TEZSİZ) BİTİRME PROJESİ Danışman: Doç. Dr. ASLIHAN NASIR HIZLI TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE MARKA KONUMLANDIRILMASI MUSTAFA ÇELİK

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME M.B.A.

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME M.B.A. T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME M.B.A. SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN PAZARLAMA VE BU MECRAYI ETKİN KULLANAN SEKTÖRLER Yüksek Lisans Tezi MURAT

Detaylı

BUTİK OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME: FACEBOOK ÖRNEĞİ

BUTİK OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME: FACEBOOK ÖRNEĞİ 42 Özet: BUTİK OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR İNCELEME: FACEBOOK ÖRNEĞİ Burak ERYILMAZ * Burhanettin ZENGİN ** Sosyal medya; internetin kullanıcılarına sunduğu imkanlardan olan

Detaylı

SOSYAL AĞLARIN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANIMI: TÜRKİYE DEKİ HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ

SOSYAL AĞLARIN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANIMI: TÜRKİYE DEKİ HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ SOSYAL AĞLARIN PAZARLAMA ARACI OLARAK KULLANIMI: TÜRKİYE DEKİ HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ Yasemin KARA * Doç. Dr. Ali COŞKUN ** ÖZET Sosyal bir çevre oluşturmak amacıyla kurulan ve büyük kitlelerin birbirleriyle

Detaylı

ÖZET OTELCİ L İ K SEKTÖRÜNDE Bİ R PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI OTEL PAZARLAMA MODELİ ÖNERİ S İ. Ekim 2012, 67 Sayfa

ÖZET OTELCİ L İ K SEKTÖRÜNDE Bİ R PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI OTEL PAZARLAMA MODELİ ÖNERİ S İ. Ekim 2012, 67 Sayfa Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý OTELCÝLÝK SEKTÖRÜNDE BÝR PAZARLAMA ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI-OTEL PAZARLAMA

Detaylı

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA

SOSYAL MEDYA DÖNEMİNDE MÜZİK ÜRETİCİSİ VE TÜKETİCİSİNİN YENİDEN KONUMLANDIRILMASI RECONSIDERATION OF MUSICIAN AND MUSIC CONSUMER IN SOCIAL MEDIA ERA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 36 Volume: 8 Issue: 36 Şubat 2015 February 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL MEDYA

Detaylı

SANAL TOPLULUKLARDAKİ SOSYAL AĞLARDA SOSYALLEŞME VE GÜVEN SORUNSALI EREĞLİ ÖRNEĞİ

SANAL TOPLULUKLARDAKİ SOSYAL AĞLARDA SOSYALLEŞME VE GÜVEN SORUNSALI EREĞLİ ÖRNEĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SANAL TOPLULUKLARDAKİ SOSYAL AĞLARDA SOSYALLEŞME VE GÜVEN SORUNSALI EREĞLİ ÖRNEĞİ Danışman

Detaylı

Pazarlama Araci Olarak Sosyal Medya Kullanimi: Gida Sektöründe Facebook Örneği

Pazarlama Araci Olarak Sosyal Medya Kullanimi: Gida Sektöründe Facebook Örneği Pazarlama Araci Olarak Sosyal Medya Kullanimi: Gida Sektöründe Facebook Örneği Simge Say 1 Özet Sosyal bir çevre oluşturmak amacıyla kurulan ve büyük kitlelerin birbirleriyle yoğun olarak iletişime ve

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİLERİ: İNTERAKTİF BİR ARAŞTIRMA

İNTERNET ORTAMINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİLERİ: İNTERAKTİF BİR ARAŞTIRMA İNTERNET ORTAMINDAKİ BİLGİ PAYLAŞIMININ TÜKETİCİ SATIN ALMA KARARINA ETKİLERİ: İNTERAKTİF BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri

Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri Muhammet Altındal 1 1 Marmara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, Bilişim Yüksek Lisans, İstanbul muhammetaltindal@gmail.com Özet: Ekonomi,

Detaylı

Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın

Facebook ta Reklamların Hedef Kitlesi Kadın İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 40 / Bahar 2015 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2015 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Facebook ta Reklamların

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emre TENGİLİMOĞLU

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Büşra OLGUN 1 ÖZET Günümüzde internet çok önemli bir yere

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 77-94 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 77-94 Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme

Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme Teknolojik Pazarlama Üzerine Bir İnceleme Mücahit Gündebahar, Merve Can Kuş-Khalilov Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ar-Ge Merkezi, İstanbul mucahit.gundebahar@kuveytturk.com.tr, merve.khalilov@kuveytturk.com.tr

Detaylı

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları

Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları Sosyalleşmenin Yeni Yüzü: Sosyal Paylaşım Ağları N. Emel DİLMEN, Sertaç ÖĞÜT İletişim Fakültesi,Marmara Universitesi,Nişantaşı, İstanbul,Türkiye edilmen@marmara.edu.tr,sertacogut@marun.edu.tr New Face

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi e-dergi Faculty of Economics and Administrative Sciences e-journal Temmuz-Aralık 2013 ISSN 2147-2483 Cilt 2 Sayı 2 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi

Detaylı

BİR İLİŞKİSEL PAZARLAMA ARACI OLARAK SANAL TOPLULUKLAR

BİR İLİŞKİSEL PAZARLAMA ARACI OLARAK SANAL TOPLULUKLAR BİR İLİŞKİSEL PAZARLAMA ARACI OLARAK SANAL TOPLULUKLAR Zafer ERDOĞAN * Tolga TORUN * ÖZET İnsan doğasının vazgeçilmez unsuru olan sosyalleşme, sadece gerçek hayat ile sınırlı kalmamakta, insanlar her yerde

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İnternette Pazarlama, İnternette Ürün, Ürün Stratejileri

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, İnternette Pazarlama, İnternette Ürün, Ürün Stratejileri Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:16.Sayı:1.Haziran 2012 ss.37-51 İnternette Pazarlama ve Ürün Karar Stratejileri Internet Marketing and Product Decision Strategies Şükran KARACA 1 ÖZET İnternet

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

Erdem Taşdemir Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7320 tasdemir@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Trabzon-Turkey

Erdem Taşdemir Karadeniz Technical University ISSN : 1308-7320 tasdemir@ktu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Trabzon-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 4C0114 HUMANITIES Received: June 2011 Accepted: July 2011 Erdem Taşdemir Series : 4C Karadeniz Technical

Detaylı