EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 12. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE GRUBU DERSLERİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KONULARI VE TESTLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 12. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE GRUBU DERSLERİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KONULARI VE TESTLERİ"

Transkript

1 AY EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE HAFTA DERS SAATİ KONU ADI.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A- Felsefe Nedir? - Felsefenin Anlamı - Felsefenin Alanı - Geçmişten Geleceğe Felsefenin Fonksiyonu (İşlevi) B- Felsefe Hikmet İlişkisi C- Felsefi Düşüncenin Nitelikleri Ç- Felsefede Tutarlılığın Önemi KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Felsefenin ne demek olduğunu sorgulama.. Felsefenin anlamını açıklama. - FELSEFEYLE TANIŞMA. Felsefe ve hikmet (bilgelik/sophia) arasında bağ kurma.. Felsefenin soruları, disiplinleri hakkında bilgi sahibi olma. 5. Felsefi düşüncenin niteliklerini fark etme. 6. Felsefede tutarlılığın önemini fark etme. - FELSEFEYLE TANIŞMA EKİM KASIM D- Felsefe ve Yaşam İlişkisi E- Felsefe Dil İlişkisi.ÜNİTE - BİLGİ FELSEFESİ A- Bilginin Oluşum Süreci B- Bilgi Türleri - Bilimsel Bilginin Özellikleri - Felsefi Bilginin Özellikleri C- Doğruluk ve Gerçeklik İlişkisi Ç- Bilginin Doğruluk Ölçütleri D- Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri - Bilgi Felsefesinin Kelime Anlamı - Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri E- Bilginin İmkanı Problemi - Bilginin Mümkün Olmadığı Görüşü - Bilginin Mümkün Olduğu Görüşü F- Bilgi ve Yaşam İlişkisi.ÜNİTE - VARLIK FELSEFESİ A- Varlık Felsefesi Nedir? - Varlık Felsefesi - Felsefe Açısından Varlık - Metafizik Ontoloji 7. Hayatın anlamlandırılmasında felsefenin rolünü sorgulama. 8. Felsefe açısından dilin önemini anlama.bilginin oluşum sürecinin farkına varma.. Bilgi türlerini ayırt etme.. Doğruluk ve gerçeklik arasındaki farkı anlama.. Bilginin doğruluk ölçütleri konusundaki farklı görüşleri kavrama 5. Felsefenin bilgiye bakışını kavrama. 6. Bilgi felsefesinin problemlerini açıklama. 7. Bilginin mümkün olup olmadığı konusundaki görüşleri açıklama. 8. Bilginin kaynağı konusundaki farklı yaklaşımları tanıma. 9. Bilginin insan yaşamındaki önemini sorgulama FELSEFEYLE TANIŞMA BİLGİ FELSEFESİ BİLGİ FELSEFESİ BİLGİ FELSEFESİ BİLGİ FELSEFESİ BİLGİ FELSEFESİ. Felsefenin varlık konusunu nasıl ele aldığını fark etme.. Ontoloji ve metafizik hakkında bilgi sahibi olma. - 5 VARLIK FELSEFESİ

2 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE B- Varlığa İki Farklı Yaklaşım C- Varlık Üzerine Felsefi Sorular Ç- Varlığın Niceliği ve Temel Niteliği İle İlgili Görüşler. Bilim ve felsefenin varlığa bakış açılarını ayırt etme.. Felsefenin varlıkla ilgili temel sorularının farkına varma. 5. Varlığın niceliği ve temel niteliği ile ilgili görüşleri karşılaştırma. - 5 VARLIK FELSEFESİ D- Çağdaş Varlık Felsefesi - Yeni Ontoloji - Pragmatizm (Faydacılık) - Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk) 6. Çağdaş varlık görüşlerini değerlendirme. - 5 VARLIK FELSEFESİ E- Bir Varlık Olarak İnsan 7. Varlığı ve kendi varlığını sorgulama. - 5 VARLIK FELSEFESİ DEĞERLENDİRME SINAVI (YGS / 8 Kasım 06). Ahlakın ne olduğunu açıklama..ünite - AHLAK FELSEFESİ. Ahlak felsefesinin konusunu kavrama. A- Ahlak Felsefesi Nedir?. İyi ve kötü kavramlarını değerlendirme. B- İyi- Kötü, Doğru- Yanlış, Güzel- Çirkin. Ahlaki yargıları diğer yargılardan ayırt etme. C- Erdem- Yaşam İlişkisi 5. Erdem ve yaşam ilişkisini kavrama. Ç- Ne Kadar Özgürüz? 6. Özgürlüğün ne olduğunu değerlendirme. 6- AHLAK FELSEFESİ D- Ahlaki Eylemin Amacı E- Evrensel Ahlaki İlkeler Var mıdır? - Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Reddedenler - Evrensel Ahlak Yasasının Varlığını Kabul Edenler F- Anadolu Bilgelerinde Ahlak G- Uygulamalı Etik Sorunları 5.ÜNİTE - SANAT FELSEFESİ A- Sanat Felsefesi ve Temel Kavramları - Estetik ve Sanat Felsefesi - Sanat ve Felsefe İlişkisi - Sanat Felsefesinin Temel Kavramları 7. Ahlaki eylemin amacının ne olduğunu tartışma. 8. Evrensel ahlaki ilkelerin olup olmadığını tartışma 8. Evrensel ahlaki ilkelerin olup olmadığını tartışma. 9. Evrensel bir ahlaki tavır olarak Anadolu bilgeliğinin başlıca örneklerini tanıma. 0. Uygulamalı etik alanlarına ilişkin problemleri fark eder.. Sanata felsefe ile bakmanın anlamını kavrama AHLAK FELSEFESİ AHLAK FELSEFESİ SANAT FELSEFESİ

3 ARALIK EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE 5 B- Sanatı Açıklayan Felsefi Görüşler - Taklit Olarak Sanat - Yaratma Olarak Sanat Oyun Olarak Sanat C- Güzelliğin Kaynağı Nedir? - Güzellik Problemi - Güzellik- Hakikat- İyi- Hoş- yüce İlişkisi Ç- Sanat Eserinin Nitelikleri - Güzelliğin Nitelikleri - Sanat Eseri ve Özellikleri D- Sanata Etki Eden Unsurlar E- Ortak Estetik Yargılar - Ortak Estetik Yargıların Olduğunu Reddeden Görüş - Ortak Estetik Yargıların Var Olduğunu Savunan Görüş 6.ÜNİTE - DİN FELSEFESİ A- Din Felsefesi Nedir? - Dine Felsefi Açıdan Bakış - Teoloji ile Din Felsefesinin B- Din Felsefesinin Temel Kavramları C- Din Felsefesinin Temel Problemleri Ç- Tanrı nın Varlığı İle İlgili Görüşler - Tanrı nın Varlığını Kabul Eden Görüşler - Tanrı nın Varlığını Reddeden Görüş - Tanrı nın Varlığı veya Yokluğunun Bilinemeyeceğini Savunan Görüş 7.ÜNİTE - SİYASET FELSEFESİ A- Siyaset Felsefesi ve Temel Kavramları - Siyaset Felsefesinin Temel Konusu - Siyaset Felsefesinin Temel Kavramları. Sanatın açıklanmasına ilişkin farklı felsefi görüşleri kavrama.. Sanat felsefesinin temel kavramı olarak güzellik kavramını tartışma.. Güzelliğin kaynağını tartışma. 5. Sanat eserinin niteliklerini fark etme. 6. Sanata ve sanatçıya etki eden unsurları değerlendirme. 7. Ortak estetik yargıların olup olmadığını sorgulama SANAT FELSEFESİ SANAT FELSEFESİ SANAT FELSEFESİ. Din felsefesinin konusunu kavrama.. Dine, felsefe ile bakmanın anlamını kavrama. 5-6 DİN FELSEFESİ. Dini alanın temel kavramlarını tanıma.. Din felsefesinin temel problemlerini açıklama. 5. Tanrı hakkındaki görüşlerin temel özelliklerini açıklama.. Siyaset felsefesinin konusunu açıklama.. Siyaset felsefesinin temel kavramlarını açıklama DİN FELSEFESİ DİN FELSEFESİ SİYASET FELSEFESİ

4 OCAK EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE 5 B- Siyaset Felsefesinin Temel Soruları. Siyaset felsefesinin temel sorularını fark etme. - İktidarın Kaynağı ve Meşruiyetin Ölçütü Nedir? - Egemenliğin Kullanılış Biçimleri Nelerdir? - Bürokrasiden Vazgeçilebilir mi? - Sivil Toplumun Anlamı Nedir? 5- Bireyin Temel Hakları Nelerdir? DEĞERLENDİRME SINAVI (YGS / Aralık 06) C- Devlet Nasıl Ortaya Çıkmıştır? - Devletin, Doğal Bir Varlık Olduğunu Savunanlar - Devletin, Yapay Bir Varlık Olduğunu Savunanlar Ç- İdeal Düzen Arayışları - İdeal Düzenin Olabileceğini Reddedenler - İdeal Düzenin Olabileceğini Kabul Edenler D- Birey Devlet İlişkisi 8.ÜNİTE - BİLİM FELSEFESİ A- Bilim Felsefesi Nedir? B- Felsefe Bilim İlişkisi C- Bilim ve Bilim Anlayışının Tarihsel Gelişimi Ç- Bilime Farklı Yaklaşımlar - Ürün Olarak Bilim - Etkinlik Olarak Bilim D- Bilimsel Yöntem - Bilimsel Bilginin Özellikleri - Bilimsel Yöntemin Özellikleri E- Bilim ve Hayat A- Bilimin Değeri ve Bilimsel Bilginin Hayata Etkisi. ÜNİTE: SOSYOLOJİYE GİRİŞ.Sosyolojinin Alanı Sosyoloji ve Toplum Sosyolojinin Doğuşu Sosyolojinin Yöntem ve Teknikleri 7-9 SİYASET FELSEFESİ. Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığına ilişkin görüşleri fark etme. 7-9 SİYASET FELSEFESİ 5. Toplumun düzenine ilişkin farklı görüşlere imkan veren tartışmaları tanıma. 6. Toplumsal yaşamda birey devlet ilişkisini değerlendirme.. Bilime felsefi açıdan bakışı açıklama.. Felsefe ile bilim arasındaki ilişkiyi değerlendirme.. Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.. Bilim felsefesi yaklaşımlarını tanıma. 5. Bilimsel yöntem hakkında bilgi sahibi olma. 6. Yaşamla bilim arasındaki ilişkiyi değerlendirir..sosyoloji hakkındaki bilgilerini sorgular..toplumu oluşturan öğelerin etkileşim içinde olduğunu fark eder.. Sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelişini kavrar.. Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 5. Türk sosyologlarının sosyolojiye katkılarını fark eder SİYASET FELSEFESİ BİLİM FELSEFESİ BİLİM FELSEFESİ BİLİM FELSEFESİ SOSYOLOJİYE GİRİŞ

5 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM.Sosyalleşme Süreci Sosyalleşme Kavramı ve Unsurları Sosyalleşme Serüveni 6. Sosyalleşme kavramını örneklerle açıklar. 7. Sosyalleşme sürecini etkileyen unsurları açıklar. 8. Sosyalleşmenin hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu fark eder. 9. Sosyalleşmenin toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerini değerlendirir. - BİREY VE TOPLUM.Toplumsal İlişkiler Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık Toplumsal Değerler, Normlar ve Toplumsal Kontrol Toplumsal Sapma Hak ve Sorumluluk. ÜNİTE: TOPLUMSAL YAPI.Toplumsal Yapı Toplumsal Yapıyı Oluşturan Unsurlar Toplumsal Etkileşim Tipleri Toplumsal Tabakalaşma Toplumsal Hareketlilik 0.Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar.. Sosyal statü ile sosyal saygınlığı ayırt eder.. Toplumsal hayatın düzenlenmesinde değerlerin ve normların önemini ifade eder.. Toplumsal kontrolün işlevlerini ifade eder.. Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 5. Statü ve rollerinden doğan hak ve görevlerin toplumsal yaşamdaki önemini bilir. - BİREY VE TOPLUM 6. Toplumsal yapıyı oluşturan öğeleri analiz eder 7. Toplumsal etkileşim tiplerini ayırt eder. TOPLUMSAL YAPI 8. Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 9.Türk toplumundaki tabakalaşmanın diğer toplumlardan farkını kavrar. 0.Toplumsal hareketliliğin çeşitlerini ve nedenlerini örneklerle açıklar. TOPLUMSAL YAPI YARI YIL TATİLİ (0 OCAK - 06 ŞUBAT 07) AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 5

6 ŞUBAT EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE. ÜNİTE: TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME.Toplumsal Değişme Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler Bilim, Teknoloji ve Kitle İletişim Araçları Modernleşme ve Küreselleşme.Toplumsal Gelişme, Bütünleşme ve Çözülme Toplumsal Gelişme Toplumsal Bütünleşme, Toplumsal Çözülme Toplumsal Çözülmenin Nedenleri 5. ÜNİTE: TOPLUM VE KÜLTÜR.Kültürün Çok Anlamlılığı Kültürün Anlamı Kültürün Öğeleri Kültürün İşlevleri ve Toplumsal Bütünleşmeye Katkısı.Kültürün Temel Kavramları Kültürel Süreçler Kültürel Tutumlar Kültürler Arası Etkileşim 6. ÜNİTE: TOPLUMSAL KURUMLAR.Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri. Toplumsal değişme olgusunu kavrar.. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörleri değerlendirir.. Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerin zamanla değişebileceğini fark eder.. Bilim, teknoloji ve kitle iletişim araçlarının toplumsal değişmeye etkisini değerlendirir. 5. Modernleşmenin toplumsal değişime etkilerini değerlendirir. 6. Küreselleşmenin toplumsal değişime etkilerini yorumlar. 7. Toplumsal gelişmenin öğelerini tanır. 8. Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder 9. Toplumsal çözülmeye neden olan etmenleri analiz eder. 0. Toplumsal çözülmeyi önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştirir.. Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. Kültürün öğelerini analiz eder.. Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder.. Kültürün toplumsal bütünleşmeye katkısını değerlendirir 5. Kültüre ilişkin kavramları birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde değerlendirir. 6. Kültürlenme ve Kültürleşme sürecinde kendi toplumsal kültürünün önemini fark eder Toplumların kültürel tutumlarını, farklı kültürlere bakış açılarını sorgular. 8. Kültürler arası etkileşimde kendi kültürünün rolünü değerlendirir. 9. Kurum kavramının anlamını açıklar. 0. Toplumsal kurumların işlevlerini analiz eder TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME TOPLUM VE KÜLTÜR TOPLUM VE KÜLTÜR TOPLUMSAL KURUMLAR 6

7 MART EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE.Aile Toplumsal Hayatta Aile Evlilik ve Boşanma Ailenin Sürekliliği Aile Modelleri Toplumsal Hayatta ve Atatürkçü Düşüncede Kadın.Eğitim Eğitim, Sosyalleşme ve Atatürkçü Düşüncede Eğitim.Din Din Laiklik ve Atatürk 5.Ekonomi Ekonomi ve Sosyal Hayat Ekonominin Bileşenleri Ekonomik Sistemler 6.Siyaset Siyaset Kurumu ve Siyasetin Temel Kavramları Siyasal Yönetim Biçimleri ve Demokrasi ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM A. Psikolojinin İlgi Alanları, Konular, Örnekler - Psikolojinin Bilim Dalı olma süreci - Bilimsel Psikolojinin oluşmasına katkıda bulunanlar - Bilimsel Psikolojinin kurulması ve ekoller dönemi.toplumsal yaşam ve sosyalleşme açısından ailenin önemini yorumlar.. Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder.. Aile kurumunun sürekliliği açısından evliliklerde aranan koşulları değerlendirir.. Farklı toplumlardaki aile yapısı ile Türk aile yapısını karşılaştırır. 5. Kadının aile ve toplum içindeki konumunu değerlendirir. 6. Atatürk ün kadın haklarına verdiği öneme örnekler verir. DEĞERLENDİRME SINAVI (YGS / 0 Mart 07) 7. Eğitimin toplumsal yaşamdaki önemini yorumlar. 8. Eğitimin sosyalleşme sürecindeki önemi kavrar. 9. Atatürk ün eğitim konusundaki fikirlerini ifade eder. 50. Dinin toplumsal yaşamdaki önemini kavrar. 5. Din ve laiklik kavramlarının ilişkisini yorumlar. 5. Atatürkçü düşünce sisteminde laiklik anlayışını ortaya koyar. 5. Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemini değerlendirir. 5. Toplumsal yaşamda ekonominin temel öğelerini fark eder. 55. Atatürk ün ekonomik sistemlerle ilgili görüşlerine örnekler verir. 56. Siyaset kurumunu tanır. 57. Siyaset Kurumu ile ilgili temel kavramları ifade eder. 58. Siyasal yönetim şekillerini tanır ve karşılaştırır. 59.Bir yönetim biçimi olarak demokrasiyi toplumsal yaşam açısından değerlendirir. 60. Atatürkçü düşünce sisteminde vatandaşlık, hak ve sorumluluk kavramlarını ilişkilendirerek örnekler verir.. Psikolojinin konusunu kavrar TOPLUMSAL KURUMLAR TOPLUMSAL KURUMLAR TOPLUMSAL KURUMLAR PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 7

8 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE B. Psikolojinin Bilim Dalı Olma Süreci - Psikolojinin Ülkemizdeki Gelişimi C. Ölçütler ve Amaçlar Ç. Araştırma Yöntemleri D. Etik Kurallar E. Psikolojinin Alt Dalları - Temel Bilim Alt Dalları - Uygulamalı Bilim Alt Dalları F. Psikolojinin İş Alanları G. Diğer Bilimlerle İlişkileri ÜNİTE: PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ A. Davranışın Oluşumu B. Psikolojik Süreçlerle Biyolojik yapı ve Süreçlerin İlişkisi C. Kalıtım ve Çevrenin Psikolojik Süreçler ve Davranışa Etkisi Ç. Yaşam Boyu Gelişim Gelişim Dönemleri E. Duyum ve Duyumun Özellikleri F. Uyarılma ve Uyarıcı Tekrarının Etkileri - Aşırı ve Yetersiz uyarılma F. Uyarılma ve Uyarıcı Tekrarının Etkileri - Alışma ve duyarlılaşma G. Algılama: Uyarıcıları Anlamlandırma Süreci - Nesne algılama - Algısal değişmezlik - Derinlik algısı - Algı yanılsamaları - Şekil zemin algısı - Örgütleme ilkeleri - Algıyı Etkileyen Etmenler. Psikolojinin bir bilim dalı olma sürecini kavrar.. Psikolojinin bir bilim olarak ölçütlerini ve amaçlarını kavrar.. Psikoloji araştırmalarında uygulanan yöntem ve teknikleri tanır. 5.Psikolojinin, etik kurallara uyması gerektiğini kavrar. 6.Psikolojinin alt dallarını bilir. 7. Psikolojinin iş alanlarını bilir. 8. Psikoloji ile diğer bilim dalları arasında ilişki kurar. 9. Davranışın oluşum sürecini fark eder. 0.Psikolojik süreçlerle biyolojik yapı ve süreçler arasında ilişki kurar.. Kalıtım ve çevrenin, psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini tartışır.. Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar.. Gelişim dönemlerinin temel özelliklerini kavrar.. Ergenlik döneminde ortaya çıkan hızlı değişimin, gelişme sürecinin bir parçası olduğunu fark eder. 5. Ergenlik dönemi temel özelliklerinin farkına varır. 6. Ergenlik dönemini ve bu dönemi etkileyen etkenleri irdeler. 7.Duyumun özellikleri ve temel duyum bilgileri ile bilginin başlangıcı arasındaki ilişkiyi görür. 8. Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 9. Duyusal süreçlerde alışma ve duyarlılaşmanın etkilerini anlar. 0. Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar.. Algıyı etkileyen etkenleri açıklar.. Duyum ve algı arasındaki farkı kavrar PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 8

9 NİSAN EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE 5 H. Güdülenme I. Duygular, Bilinç, Bilinçaltı Dikkat J. Sosyal Etkiler - Sosyal Psikolojinin tanımı ve Sosyolojiden Farkı - Sosyal Biliş ve Önyargılar - Sosyal ve Kültürel Etkiler ÜNİTE: ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME A. Öğrenme - Öğrenme türleri - Öğrenme türleri - Öğrenmeyi Etkileyen Etmenler B. Bellek Türleri C. Düşünmenin Yapıtaşları Ç. İrdeleme, Karar Verme ve Problem çözme D. Zeka ve Yaratıcılık - Zekada kalıtım ve çevrenin rolü - Zekanın ölçülmesi - Zeka düzeyleri - Zeka türleri ÜNİTE: RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ A. Kişilik Gelişimini Etkileyen Etmenler. Güdülenmeyi ortaya çıkaran ve etkileyen etkenleri analiz eder.. Güdülenmiş davranışı güdülenmemiş davranıştan ayırt eder. 5. Kendi potansiyelini gerçekçi olarak değerlendirmenin önemini kavrar. 6. Duyguyu tanımlar; duygu türlerini ayırt eder. 7. Duyguların davranışlarımıza etkisini fark eder. 8. Bilinç ve bilinçaltı kavramlarını ayırt eder 9. Dikkati tanımlar ve dikkat türlerini ayırt eder. 0. Bilinçlilik türlerini öğrenir.. Sosyal psikoloji ile sosyoloji arasındaki farkı ayırt eder.. Sosyal biliş ve sosyal etki türlerini bilir.. Davranışı etkileyen sosyal etkenleri analiz eder.. Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 5. Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 6. Öğrenmeyi etkileyen etkenleri irdeler. 7. Öğrenme stratejilerini bilir ve bunlardan yararlanır 8. Hayat boyu öğrenmenin önemini kavrar. 9. Bellek türlerini açıklar 0. Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar.. Düşünmenin yapı taşlarını örneklerle açıklar. Dilin düşünmedeki rolünü kavrar.. Doğru karar vermede irdelemenin önemini tartışır. Zekâ kavramını değerlendirir 5. Zekâ türlerini ayırt eder 6. Bireyin yaşamında zekâ ve yaratıcılığın etkisini analiz eder 7. Kişilik, kişilik gelişimi ve onu şekillendiren etkenleri tartışır PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ 9

10 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE B. Kişilik Kuramları C. Bireysel Farklılıklar Ç. Kişilik Değerlendirmesi D. Stres a. Stres nedir? b. Kaynakları, türleri c. Günlük Yaşama etkileri d. Başa Çıkma Davranışı e. Savunma Mekanizmaları E. Ruh Sağlığı F. Normal ve Normal Dışı - Normal Dışı Davranış Türleri G. Psikolojik Destek Türler 8. Kişilik konusundaki kuramları tanır. 9. Bireysel farklılıkları tanır ve bu farklılıklara saygı duyar. 50. Kişiliğin ölçülebilir bir nitelik olduğunu fark eder. 5. Stresin nedenlerini örneklendirir. 5. Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 5. Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 5. Ruh sağlığı kavramını bilir 55. Ruh sağlığının önemini ve ölçütlerini kavrar. 56.Ruh sağlığını korumada denge, empati ve hobilere sahip olmanın önemini kavrar. DEĞERLENDİRME SINAVI (LYS / 05 Mayıs 07) 57. Ruh sağlığı açısından normal ve normal dışı kavramlarını ayırt eder. 58. Normal dışı davranış türlerini özellikleriyle bilir. 59. Psikolojik destek hakkında bilgi sahibi olur RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ RUH SAĞLIĞININ TEMELLERİ MAYIS. ÜNİTE: MANTIĞA GİRİŞ A.Doğru Düşünme nedir?. Temel Kavramlar. Akıl İlkeleri B. Mantığın Uygulama Alanları. Mantık ve Pratik Yaşam. Mantık ve Teknik. Mantık ve Bilim. Mantık ve Felsefe. Mantık ve Doğru Düşünme arasındaki ilişkiyi değerlendirir.. Akıl ilkelerinin önemini değerlendirir.. Akıl yürütmede kullanılan temel terimleri analiz eder.. Akıl yürütme yöntemlerini değerlendirir. 5. Mantığın pratik yaşam açısından önemini fark eder. 6. Teknoloji - Mantık ilişkisini değerlendir. 7. Bilimlere yöntem oluşturması bakımından mantığı değerlendirir. - - MANTIĞA GİRİŞ MANTIĞA GİRİŞ 0

11 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE. ÜNİTE: KLASİK MANTIK A. Kavram ve Terim. Nelik, Gerçeklik, Kimlik. İçlem ve Kaplam. Kavram Çeşitleri. Beş Tümel 5. Kavramların Birbirleriyle Olan İlişkisi B. Tanım C. Önerme Nedir?. Önerme Çeşitleri D. Çıkarım Nedir?. Doğrudan Çıkarım a. Karşı Olum Çıkarımları b. Döndürme. Dolaylı Çıkarım a. Kıyas Nedir? b. Kıyas Kuralları c. Kıyasta Mantıksal Zorunluluk ve Olasılık ç. Kıyas Çeşitleri.ÜNİTE: MANTIK ve DİL Dilin farklı Görevleri. Bilgi Aktarma ve Dil. Bilgi Aktarmayı Aksatan Etkenler B. Anlama ve Tanımlama 8. Aristo nun, Mantık bilimi açısından önemini fark eder. 9. Kavramın ne olduğunu açıklar. 0. Kavram ve Terim arasındaki ilişkiyi analiz eder.. Kavram açısından; nelik, gerçeklik, kimlik ilişkisini analiz eder.. Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir.. Kavram çeşitlerini sınıflandırır.. Kavramları, Beş Tümel açısından değerlendirir. 5. Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 6. Tanım ı analiz eder. 7. Önerme olan cümlelerle, önerme olmayan cümleleri birbirinden ayırır. 8. Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 9. Önermelerden sonuç çıkarır. 0. Karşı olum çıkarımlarını analiz eder.. Bir önermeden, ona eşdeğer ikinci bir önerme çıkarır.. Kıyas ın yapısını değerlendirir.. Kıyas kurallarını uygular.. Kıyası zorunluluk ve olasılık bakımından değerlendirir. 5. Basit Kıyas ı analiz eder. 6. Bileşik Kıyas ı analiz eder. 7. Dilin, birden çok işlevi olduğunu fark eder. 8. Çok anlamlılığın sakıncalarını sorgular. 9. Dildeki anlam belirsizliğinin nedenlerini sorgular. 0. Dildeki anlam belirsizliğinin derecelerini sorgular.. Dildeki anlam belirsizliğinin, günlük yaşam ve bilimdeki sakıncalarını görür.. Olgusal ve sözle tartışmaların temelinde yatan nedenleri fark eder.. Anlama ve tanımlama ilişkisini analiz eder KLASİK MANTIK KLASİK MANTIK KLASİK MANTIK MANTIK ve DİL

12 HAZİRAN EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP FELSEFE 5. ÜNİTE: SEMBOLİK MANTIK A. Sembolik Mantığa Geçiş B. Önermeler Mantığı. Önerme ve Yapısı. Basit ve Bileşik Önermeler. Önerme Eklemleri 5. Sembolleştirme 6. Yorumlama 7. Doğruluk Çizelgesi - Tutarlılık - Geçerlilik - Eşdeğerlik 8.Çözümleyici Çizelge - Tutarlılık - Geçerlilik - Eşdeğerlik C. Niceleme (Yüklemler) Mantığı. Sembolleştirme. Temel Kavramlar D. Çok Değerli Mantık. Üç Değerli mantık. Bulanık Mantık. Sembolik mantığın, Klasik mantığın sembolleştirilmiş biçimi olduğunu fark eder. 5. Bilgileri, doğru ve yanlış olarak değerlendirir. 6. Basit ve bileşik önermeleri birbirinden ayırır. 7. Önerme eklemlerinin işlevlerini belirtir. 8. Anaeklem ve anabileşenleri ayırt eder. 9. Klasik Mantıktaki çıkarımla, Sembolik Mantıktaki çıkarımın farkını ayırt eder. 0. Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir.. Önermelerin doğruluk değerlerini yorumlar.. Temel doğruluk değerlerini, doğruluk çizelgesi üzerinde gösterir.. Doğruluk çizelgesinde, önermenin ve önermelerin tutarlılığını denetler.. Önermelerin, geçerlilik ve eşdeğerliğini denetler. 5. Çıkarımların, geçerliliğini denetler. 6. Çözümleyici Çizelgenin temel kurallarını uygular. 7. Önermeleri, çözümleyici çizelgede denetler 8. Çıkarımları, çözümleyici çizelgede denetler. 9. Önermeler mantığı ile niceleme mantığının farkını analiz eder. 50. Niceleme mantığında, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 5. Niceleme mantığının temel kavramlarını açıklar. 5. Niceleme mantığında temel kuralları uygular. DEĞERLENDİRME SINAVI 5 (LYS / 0 Haziran 07) 5. İki değerli mantık dışında, çok değerli mantık sistemleri olduğunu fark eder. Genel Tekrar SEMBOLİK MANTIK SEMBOLİK MANTIK SEMBOLİK MANTIK SEMBOLİK MANTIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF PSİKOLOJİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF PSİKOLOJİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF PSİKOLOJİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 ÜNİTE: 1 PSİKOLOJİ BİLİMİNİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

12. SINIF A VE B GRUBU FELSEFE GRUBU DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ

12. SINIF A VE B GRUBU FELSEFE GRUBU DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ KASI M EKİM AY HAFTA 5 DERS SAATİ. SINIF A VE B GRUBU FELSEFE GRUBU DERSİ KURS KONULARI VE TESTLERİ.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? -Felsefenin Anlamı -Felsefenin Alanı -Geçmişten Geleceğe

Detaylı

FELSEFE DERSKiTABI Komisyon

FELSEFE DERSKiTABI Komisyon ORTAÖ GRE TiM FELSEFE DERSKiTABI Komisyon DEVLET KiTAPLARI ÜCÜNCÜ BASKI Dergah Ofset - istanbul, 2012 i(indekiler I. ÜNiTE FELSEFEYLE TANI~MA A. FELSEFE NEDiR? 2 1. Fe1sefenin An1aml 2 2. Fe1sefenin A1an!.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23

İÇİNDEKİLER. Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 İÇİNDEKİLER Yedinci Baskıya Önsöz 15 İkinci Baskıya Önsöz 16 Önsöz 17 GİRİŞ 19 I. BÖLÜM FELSEFE ÖĞRETİMİ 23 I. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 23 A. Eğitim ve Öğretim 23 B. Felsefe Eğitimi ve Öğretimi 24 II.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

11. SINIF FELSEFE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF FELSEFE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF FELSEFE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? -Felsefenin Anlamı -Felsefenin Alanı -Geçmişten Geleceğe Felsefenin

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Siyaset Bilimine Giriş I SBG Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Giriş I SBG103 1 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli Dersin

Detaylı

UZUNKÖPRÜ MİMAR MUSLİHİDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

UZUNKÖPRÜ MİMAR MUSLİHİDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI UZUNKÖPRÜ MİMAR MUSLİHİDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİ İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM EKİM EYLÜL EYLÜL 4. 5.. 2. 9-EYLÜL- 23-EYLÜL 26-30 EYLÜL

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş 2 Dersin Kodu: PSİ 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi

Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ. Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi Felsefe Nedir OKG 1201 EĞİTİM FELSEFESİ Felsefe: Bilgelik sevgisi Filozof: Bilgelik, hikmet yolunu arayan kişi GERÇEĞİ TÜMÜYLE ELE ALIP İNCELEYEN VE BUNUN SONUCUNDA ULAŞILAN BİLGİLERİ YORUMLAYAN VE SİSTEMLEŞTİREN

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Önsöz İÇİNDEKİLER III BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 11 Eğitimin Amacı 12 Eğitim 13 Formal ve İnformal Eğitim 15 Formal (Biçimlendirilmiş) Eğitim 15 Örgün Eğitim 15 Yaygın Eğitim 16 İnformal

Detaylı

(AMASYA A GRUP) SOSYALOJİ-PSİKOLOJİ-COĞRAFYA-FELSEFE ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu

(AMASYA A GRUP) SOSYALOJİ-PSİKOLOJİ-COĞRAFYA-FELSEFE ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI. Özel Öğretim Yöntemleri Dersi Değerlendirme Formu (AMASYA A GRUP) SOSYALOJİ-PSİKOLOJİ-COĞRAFYA-FELSEFE ÖZEL ÖĞRETİM DERSİ SUNU PROGRAMI VE KONULARI NOT: Coğrafya ve Felsefe grubu formasyon öğrencileri aşağıdaki günde belirlenen kazanıma uygun olarak bir

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

Editörler Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo & Doç.Dr.Mustafa Yıldız MODERN MANTIK

Editörler Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo & Doç.Dr.Mustafa Yıldız MODERN MANTIK Editörler Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo & Doç.Dr.Mustafa Yıldız MODERN MANTIK Yazarlar Prof.Dr.Hüseyin Subhi Erdem Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo Doç. Dr.Aytekin Özel Doç. Dr.Mustafa Yıldız Yrd.Doç.Dr.Abdullah Durakoğlu

Detaylı

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları

2018 YGS Konuları. Türkçe Konuları 2018 YGS Konuları Türkçe Konuları 1. Sözcük Anlamı 2. Söz Yorumu 3. Deyim ve Atasözü 4. Cümle Anlamı 5. Cümle Yorumu 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce 8. Paragrafta Yapı 9.

Detaylı

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları

Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Fen Bilimleri Dersi Kazanımları Sigara ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararları, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Boşaltımda görevli yapı ve organları tanır. 2 Diş çeşitlerini model üzerinde

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Sembolik Mantık II. 2 Dersin Kodu: FLS Dersin Türü: Seçmeli. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Sembolik Mantık II. 2 Dersin Kodu: FLS Dersin Türü: Seçmeli. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Sembolik Mantık II 2 Dersin Kodu: FLS 3010 3 Dersin Türü: Seçmeli 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Bahar/VI.yarıyıl

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL FELSEFENİN ANLAMI Philla (sevgi, seven) Sophia (Bilgi, bilgelik) PHILOSOPHIA (Bilgi severlik) FELSEFE

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI 017-018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KURS PLANI AYLAR 1. 5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti nin etkin bir vatandaşı olarak

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş I. 2 Dersin Kodu: PSY Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş I. 2 Dersin Kodu: PSY Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş I 2 Dersin Kodu: PSY 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK

B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK B. ÇOK DEĞERLİ MANTIK İki değerli mantıkta önermeler, doğru ve yanlış olmak üzere iki değer alabilir. Çünkü özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü hâlin olanaksızlığı ilkelerine göre, önermeler başka bir değer

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI (SEÇMELİ) Ders No : 0070040175 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ

FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ FEL-101 Felsefeye Giriş Felsefenin temel problem, kavram, akım ve alt disiplinlerine genel bir giriş. FEL-103 Eskiçağda Felsefe Kredi (Teorik-Pratik-Lab.)

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2017 Cilt: 6 Sayı: 1 Makale No: 02 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2017 Cilt: 6 Sayı: 1 Makale No: 02 ISSN: 2009 MANTIK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ BLOOM UN YENİLENEN TAKSONOMOSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ziya Duman Gazi Üniversitesi ezduman@gazi.edu.tr Aylin Arslan Gazi Üniversitesi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Jeopolitik POLS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Jeopolitik POLS 411 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Genel Psikoloji Dersi veren öğretim görevlisi: Gözde AKKAYA Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi Akts Felsefeye Giriş IV 2+0 2 2 Ön Koşul Dersler Yardımcıları Amacı Öğrenme Bu dersin genel amacı; felsefe adı verilen rasyonel faaliyetin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı,

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi,

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, ***İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir psikoloji alt alanıdır. Burada özellikle sürücülerin

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 10-14 EKİM (4. ) EKİM 03-07 EKİM (3. ) ÜNİTE 1. İNSAN OLMAK EYLÜL 6-30 EYLÜL (. ) EYLÜL 19-3 EYLÜL (1. ) 016-017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU İLİŞKİLEN Y4.1.1. İnsan olmanın niteliklerini açıklar.

Detaylı

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM Ay Hafta Ders saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar A.10.1. Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 2 3 Yer şekilleri ve Kayaçlar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal) 1-Lisans düzeyi yeterliliklerine

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA. iii İÇİNDEKİLER BÖLÜM I Öğr. Gör. Sadi YILMAZ Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA ÖNSÖZ... xiii EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI....1 GİRİŞ...2 EĞİTİM... 3 EĞİTİM OLGUSUNUN TARİHSEL EVRİMİ... 4 İlkel Toplumlarda Eğitim... 5

Detaylı

ESKİŞEHİR ATATÜRK MESLEK LİSESİ 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULAR.

ESKİŞEHİR ATATÜRK MESLEK LİSESİ 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULAR. SORULAR. 1. Anadolu bilgeliğinde ahlak anlayışının ortak özelliklerinden beş tanesini yazınız.(20 puan) 2. Ahlaki yargıları diğer yargılardan ayıran özellikleri karşılaştırmalı olarak yazınız.(16 puan)

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM. Hafta EKİM. Hafta EYLÜL 4. hafta EYLÜL. Hafta 0-0 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 5. SINIF SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum. ÜNİTE ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 2001 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/III.Yarıyıl

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ LİSANS MÜFREDATI Genel Toplam Ders Adeti: 68 Teorik(T): 180 Uygulama (U): 2 Kredi: 181 ECTS: 240 Teori ve Uygulama: 182 I. ÖĞRETİM (GÜNDÜZ) ZORUNLU DERSLER 1. YARIYIL 1

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı