Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas"

Transkript

1 Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Struts2 ile Merhaba Dünya uygulamas Bu yazda Struts2 ile ilk uygulamamz yapaca z. 1 Açklamalar Öncelikle,struts2 ortamn hazrlayp uygulamaya koyulabiliriz. Struts2 ortamnn hazrlanmasn alttaki linkte bulabilirsiniz. 2 Hazrlk Struts2'de önemli olan bir Action yaratmaktr. Struts2'de Action yaratabiliyorsanz,i³in büyük ço unlu unu hallettiniz demektir. Öncelikle bize gerekli olar dosyalardan size bahsetmek istiyorum. Struts2 kütüphanesinden belirli kütüphaneler gereklidir.bizim kullaca mz libraryler ilk etapta ³unlar olacak. 1. commons-logging-1.1.jar 2. freemarker jar 3. ognl jar 4. struts2-core jar 5. xwork jar Siz siz olun,bütün kütüphaneleri import etmeyin,çünkü struts2de e er böyler bir ³ey yaparsanz hata alrsnz. Actionlara geri dönelim.struts2de önemli olan bir Action yaratmaktr demi³tik. Bunu yapmak için ³u admlar izleyece iz. tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 1 / 9

2 1. com.opensymphony.xwork2.actionsupport snfndan miras alan bir snf yarataca z. 2. Bu snfa execute metodu tanmlayaca z. 3. Bu metoddan bir String de eri döndürece iz,çünkü struts.xml dosyamz buna göre karar verip gerekli dosyaya bizi yönlendirecektir. 4. struts.xml dosyamzn,gerekli Actionundan dönen de ere göre view yani bir jsp dosyasna yönlendirme yapaca z. Yapacaklarmzn özeti yukardaki gibi olacaktr.çok karma³k gibi gözüksede mvc yapsna biraz a³ikarsanz uygulamadan sonra mant n daha iyi kavrayacaksnz. imdi projemize ba³layabiliriz! 3 Uygulama Öncelikle Eclipse'i açp File->New->Dynamic Web Project sekmesinden yeni proje olu³turuyoruz ve adna MerhabaDunya diyoruz. lk yapmamz gereken libraryleri kopyalamak olsun. ndirmi³ oldu unuz struts2 dosyalarndan yukarda belirtti im dosyalar bulup, Web Content->WEB-INF->lib klasörüne kopyalyoruz. tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 2 / 9

3 Resimde gördü ümüz gibi,struts.xml dosyasn src klasörüne atyoruz. imdi,src klasörü altnda merhabadunya adnda bir java snf olu³turalm ve extends ActionSupport ile gerekli snfmz miras alalm. Tabi ki bundan öncesinde import com.opensymphony.xwork2.actionsupport; ile snfmz import etmeyi unutmayalm. imdi gerekli kodumuzu yazalm. tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 3 / 9

4 4 merhabadunya.java import com.opensymphony.xwork2.actionsupport; public class merhabadunya extends ActionSupport { /** * */ private static final long serialversionuid = 1L; private String mesaj; public String execute() throws Exception{ setmesaj("struts2 - Merhaba Dunya Uygulamasini basardiniz!!bu mesaj merhabadunya.java'dan return SUCCESS; } public void setmesaj(string mesaj){ this.mesaj=mesaj; } public String getmesaj(){ return mesaj; } } 5 Açklama:merhabaDunya.java Burada ne yapm³ olduk? Yazmn ba³nda da bahsetti im gibi bir execute metodu olu³turduk ve içinde set metodumuzla yaz yazp bir string yani SUCCESS döndürdük. Execute metodumuz ³art myd? Execute metodu struts2 uygulamalar için ³art de ildir ancak ilk dersimiz oldu u için ve çal³p çal³mad n daha iyi anlamak adna bu metodu kullanmamz daha yararl olacaktr. imdi gelelim en önemli noktaya.src klasörümüzde yer alan struts.xml dosyamz açp gerekli kodlar yazmaya ba³layalm! tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 4 / 9

5 6 struts.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE struts PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.0//EN" "http://struts.apache.org/dtds/struts-2.0.dtd"> <struts> <constant name="struts.enable.dynamicmethodinvocation" value="false" /> <constant name="struts.devmode" value="true" /> <package name="default" extends="struts-default" namespace="/"> </package> </struts> <action name="merhabadunya" class="merhabadunya"> <result name="success">mesaj.jsp</result> </action> merhabadunya.java dosyamz Struts2'ye tantan yukarda action tagnda yer alan ksmdr. 7 Açklama:struts.xml Bu ksm ilerki uygulamalarda daha detayl anlataca m,ksaca bahsetmek gerekirse koddanda anla³laca gibi package name yerine paket ad yazlr. Burada daha önemli olan actiontagdr.görüldü ü gibi 2 parametre alyor. 1. name parametresi actionunuza bir isim atar ve bu isimle adres çubu undan eri³lebilirsiniz. 2. class parametresi ile ad üstünde hangi snfmz bu actiona ba layaca mz belirtiriz.bizim snfmz merhabadunya.java oldu u için merhabadunya yazdk.unutmayalm,burada belirtirken her zaman paket ismiyle belirtmeniz lazm. 3. Asl önemli olan result tagdr.result tagnda anlatlmak istenen ³ey;e er action snfmdan string olarak "success" dönerse beni mesaj.jsp sayfasna yönlendir.e er hata ile ilgili bir³ey yapmak isteseydik bir tane error result tag koyup,action snfmzda ona göre tanmlayabilirdik. tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 5 / 9

6 8 index.jsp imdi gerekli olan mesaj.jsp ve ba³langçta açlacak olan index.jsp sayfalarmz açalm.bu sayfalar WEB-CONTENT dizininde olmaldr. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html> <head> <title>merhaba Dünya</title> </head> <body><center> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="400"> <tr> <td> <h2>tugcekalkavan.net'e hosgeldiniz</h2> <h3>struts-2 Merhaba Dünya Uygulamas\T1\i </h3> <ul> <li><a href="merhabadunya.action">merhaba Dunya uygulamasinin calismasini gormek icin tiklayiniz</a></li> </ul> </td> </tr> </table></center> </body> </html> 9 mesaj.jsp <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> prefix="s" uri="/struts-tags" %> <head> <title>sturts2 Merhaba Dunya Uygulamasi</title> </head> <body> <h2>tugcekalkavan.net Strust2 - Merhaba Dunya Uygulamasi</h2> <s:property value="mesaj" /> tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 6 / 9

7 </body> </html> 10 web.xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/we <display-name>iletisimyonetimi</display-name> <filter> <filter-name>struts2</filter-name> <filter-class> org.apache.struts2.dispatcher.filterdispatcher </filter-class> </filter> <filter-mapping> <filter-name>struts2</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> <welcome-file-list> <welcome-file>index.jsp</welcome-file> tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 7 / 9

8 </welcome-file-list> </web-app> 11 Açklama: web.xml Yukardaki kodlar açklamak gerekirse, lter tagyla, yapt mz uygulamnn struts2 oldu unu belrtiyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istedi im nokta ise,ba³langça açlan dosyamz index.jsp olarak ayarlamamzdr ama bu tamamen iste e ba ldr. 12 Sonuç Ve i³te tamam!e er tüm bu admlar izlediyseniz artk struts2 ile ilgili bir proje yaptnz demektir. Projenin üstüne gelip sa tklayp Run As->Run on Server diyip tomcat 6.0 y seçin.daha sonra web taraycnza yazn ve uygulamanz çal³trn! Merhaba Dünya uygulamasnn çal³masn görmek için tklaynz linkine tkladktan sonra actionumuzun çal³t n göreceksiniz. tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 8 / 9

9 Bu mant anladysanz struts2 ile action geli³tirebilirsiniz demektir! 13 Kaynak kod Tu çe. tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Sayfa: 9 / 9

sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670

sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670 sstproje2 Java Server Faces ile Stajyer Arama Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Sunucu Yazılım Teknolojileri Proje-2 Umut BENZER 05-06-7670 http://www.ubenzer.com/ İ çindekiler İçindekiler...2 Tasarım

Detaylı

Linux'a Genel Bir Bak³

Linux'a Genel Bir Bak³ Linux'a Genel Bir Bak³ Kaya O uz March 20, 2009 1 Ksaca Linux Linux, Unix 1 türevi bir i³letim sistemidir. Unix sistemleri yap ve i³leyi³ olarak DOS/Windows sistemlerinden farkl oldu u için, bu sistemlerle

Detaylı

Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı

Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı Başlangıç seviyesinde Maven, JPA ve Spring Dökümanı Hazırlayan: Ufuk KARAAĞAÇ Tarih: 12.05.2012 Versiyon: 1.1 blog: www.ufukkaraagac.com İçindekiler Giriş... 3 1- Maven Projesi Nedir?... 3 2- JPA ve Hibernate

Detaylı

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1

JSF Melih Sakarya. Java Server Faces Facelet. www.mergecons.com. www.mergecons.com 1 JSF Melih Sakarya JSF Java Server Faces Facelet www.mergecons.com www.mergecons.com 1 Facelet JSF için JSP ye alternatif bir yapıdır. Tamamen xml tabanlıdır ve xhtml olarak yazılır. Xml standartlarına

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ LABORATUAR PROJESİ JAVA SERVER FACES Öğretim Görevlisi: Rıza Cenk ERDUR Araştırma Görevlisi: Tahir Emre KALAYCI Grup Üyeleri Murat

Detaylı

PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı

PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı PHP Faces Framework Uygulama Geliştirme Çatısı Hazırlayan Hüseyin Bora ABACI Đçindekiler Giriş Kurulum ve gereksinimler Model View Controller (Yapı, Görünüm,Kontrolcu) import fonksiyonu Faces View Faces

Detaylı

java.io Paketi Bölüm 1 1.1 Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe

java.io Paketi Bölüm 1 1.1 Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe çindekiler 1 java.io Paketi 1 1.1 Java'da Giri³/Çk³ ³lemleri (I/O) Ksa Tarihçe................................... 1 1.2 System Snf.................................. 3 1.3 java.io Paketi..................................

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠL447 YAZILIM MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI MAKALE AraĢtırma Konusu : ZK Öğrenci No : 20421876 Öğrencinin Adı : Serkan Öğrencinin Soyadı : Özal e-posta

Detaylı

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com

EAGLE 4.0. Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu. Bask l Devre-Otomatik Çizim. CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 1 EAGLE 4.0 Linux ve Windows için Ba vuru K lavuzu ema Bask l Devre-Otomatik Çizim CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com Copyright 2000 CadSoft Tüm Haklar Sakl d r. KONYA - 2003 Dr. Hakan I IK 1- Bu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ BAġLIĞI AKILLI EV OTOMASYONU PROTOTĠPĠ BĠLEġENLERĠNĠN, WEB TABANLI UYGULAMA VE MOBĠL ĠġLETĠM

Detaylı

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek

GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek GridView ve DetailsView kullanarak kayıt düzenlemek Bir önceki yazımda teorik olarak bu iki kontrole ait eventlerden söz etmiştim. Şimdi uygulama yapma zamanı. Bunun için daha önceki yazılarımıza devam

Detaylı

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI

İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI İSMET AKTAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI PHP Örnek Uygulamalar 2008 1 E-Mail gönderme örneği: mesaj1.php

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 5.ders

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 5.ders Html nedir? İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 5.ders Hareketli metin işleme dili basitce browser larda görebileceğimiz (internet exp.) internet dökümanları olusturmaya yarayan bir cesit dildir html ile oluşturduğumuz

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz.

1. FORMLAR AMAÇ ARA TIRMA. Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. Ö RENMEFAAL YET 1 Ö RENMEFAAL YET 1 AMAÇ Programlamaiçindeformkullan m n ö renerekuygulamalaryapabileceksiniz. ARA TIRMA PHP ded kaynaklardan(kullan c dan)bilgialmayollar n ara t r n z. Formolu turmadagetvepostmetotlar

Detaylı

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000

Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 Microsoft Internet Security & Acceleration Server 2000 yani k saca ISA Server 2000 bize ne avantajlar

Detaylı

HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <title> </head></a> </h3> <p> <img alt="HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <html> <head> <title> <title> </head>" title="HTML Ders Notlar. Bu temel kodlar gördükten sonra isterseniz bir HTML sayfasnn genel yapsna göz atalm. <html> <head> <title> <title> </head>" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1039760.jpg"> S HTML Ders Notlar izlere bu notlarla web sayfas yapm hakknda ksa bir fikir vermeye çel!aca#m. Öncelikli olarak bir web sayfasnn yani uzantsn HTML (Hyper Text Markup Language)olan bir sayfann çal!ma mant#na </p> <a href="/1039760-Html-ders-notlar-bu-temel-kodlar-gordukten-sonra-isterseniz-bir-html-sayfasnn-genel-yapsna-goz-atalm-html-head-title-title-head.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/697502-Asp-net-ders-notlari.html">ASP.NET DERS NOTLARI</a> </h3> <p> <img alt="ASP.NET DERS NOTLARI" title="ASP.NET DERS NOTLARI" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/697502.jpg"> ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X </p> <a href="/697502-Asp-net-ders-notlari.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/995053-Acik-kaynakli-j2ee-gelistirme-araclari-ahmet-isik-ideal-teknoloji-a-s.html">Açık Kaynaklı J2EE Geliştirme Araçları. Ahmet Işık İdeal Teknoloji A.Ş.</a> </h3> <p> <img alt="Açık Kaynaklı J2EE Geliştirme Araçları. Ahmet Işık İdeal Teknoloji A.Ş." title="Açık Kaynaklı J2EE Geliştirme Araçları. Ahmet Işık İdeal Teknoloji A.Ş." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/995053.jpg"> Açık Kaynaklı J2EE Geliştirme Araçları Ahmet Işık İdeal Teknoloji A.Ş. 1 Giriş Açık kaynaklı yazılım geliştirme araçları ile baştan sona web tabanlı bir kurumsal uygulama geliştirmek ve çalıştırmak mümkündür. </p> <a href="/995053-Acik-kaynakli-j2ee-gelistirme-araclari-ahmet-isik-ideal-teknoloji-a-s.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/847382-Ankara-universitesi-bilgisayar-muhendisligi-java-teknolojileri-kullanilarak-kan-bagis-web-uygulamasinin-tasarlanmasi.html">ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması</a> </h3> <p> <img alt="ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması" title="ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/847382.jpg"> ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BLM 492 BİTİRME PROJESİ ROPORU Java Teknolojileri Kullanılarak Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması Teslim Eden: Ferid Mövsümov, 07290411 Proje Danışmanı: </p> <a href="/847382-Ankara-universitesi-bilgisayar-muhendisligi-java-teknolojileri-kullanilarak-kan-bagis-web-uygulamasinin-tasarlanmasi.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/774767-Uygulamali-yazilim-projeleri.html">Uygulamalı Yazılım Projeleri</a> </h3> <p> <img alt="Uygulamalı Yazılım Projeleri" title="Uygulamalı Yazılım Projeleri" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/774767.jpg"> YAZILIM UZMANLIĞI Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör C. Banu Üçüncüoğlu Uygulamalı Yazılım Projeleri Okan Tekeli Editör: C. Banu Üçüncüoğlu Kapak Tasarımı: Melih Sancar Grafik Tasarım: Tuna </p> <a href="/774767-Uygulamali-yazilim-projeleri.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2069914-Son-kullanycylaryn-gozunden-ie-8-yenilikleri-web-tasarymcylar-icin-notlar-web-dilimleri-gorsel-arama-altyapylary.html">.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. .</a> </h3> <p> <img alt=".Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. ." title=".Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri. .Web Tasarýmcýlar için notlar. .Web Dilimleri. .Görsel Arama Altyapýlarý. ." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/23/2069914.jpg"> Daron Yöndem IE8.Son kullanýcýlarýn gözünden IE 8 yenilikleri.web Tasarýmcýlar için notlar.görsel Arama Altyapýlarý.Hýzlandýrýcýlar Daron Yöndem.Web Dilimleri.Yazýlým Geliþtiricilere Araçlar Internet Explorer </p> <a href="/2069914-Son-kullanycylaryn-gozunden-ie-8-yenilikleri-web-tasarymcylar-icin-notlar-web-dilimleri-gorsel-arama-altyapylary.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3117775-Laravel-4-cookbook-tr.html">Laravel 4 Cookbook (TR)</a> </h3> <p> <img alt="Laravel 4 Cookbook (TR)" title="Laravel 4 Cookbook (TR)" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3117775.jpg"> Laravel 4 Cookbook (TR) Laravel 4 öğrenmek için inşa edebileceğiniz projeler Christopher Pitt, Taylor Otwell ve Sinan Eldem Bu kitap şu adreste satılmaktadır http://leanpubcom/laravel4cookbook-tr Bu versiyon </p> <a href="/3117775-Laravel-4-cookbook-tr.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1194974-Microsoft-un-yo-un-bir-flekilde-yeni-teknolojileri.html">Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri</a> </h3> <p> <img alt="Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri" title="Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1194974.jpg"> SP2 7/25/06 11:02 AM Page 58 ÇÖZÜMLER SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SP2 GEÇ fi VE YEN L KLER Yenilikler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri ç karmak </p> <a href="/1194974-Microsoft-un-yo-un-bir-flekilde-yeni-teknolojileri.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/995194-Bilgisayar-4-molekuler-biyoloji-ve-genetik-bolumu-2-ders-yard-doc-dr-mehtap-yalcinkaya.html">BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 2. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA</a> </h3> <p> <img alt="BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 2. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA" title="BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 2. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/995194.jpg"> BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 2. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA HTML NEDİR? HTML (Hyper Text Markup Language / Köprü Metni (Hareketli Metin) İşaretleme Dili) Web sayfası hazırlama </p> <a href="/995194-Bilgisayar-4-molekuler-biyoloji-ve-genetik-bolumu-2-ders-yard-doc-dr-mehtap-yalcinkaya.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/233955-Binary-tree-nedir-uygulamas-nasl-yaplr.html">Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?</a> </h3> <p> <img alt="Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?" title="Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr?" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/19/233955.jpg"> Yazar : Tu çe Kalkavan Web : tugcekalkavan.net admin@tugcekalkavan.net Bili³im Blo u Binary Tree nedir?uygulamas nasl yaplr? Bu bölümde veri yaplarnda önemli bir konu olan binary tree konusunu anlatmaya </p> <a href="/233955-Binary-tree-nedir-uygulamas-nasl-yaplr.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1166534-Isa-server-2000-kurulum-ve-ayarlar.html">Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar</a> </h3> <p> <img alt="Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar" title="Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1166534.jpg"> Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows </p> <a href="/1166534-Isa-server-2000-kurulum-ve-ayarlar.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/842647-Drupal-camp-2013-istanbul.html">Drupal Camp 2013 istanbul</a> </h3> <p> <img alt="Drupal Camp 2013 istanbul" title="Drupal Camp 2013 istanbul" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/842647.jpg"> Ç NDEK LER nedir ile yap lm siteler Özellikleri n Türkiye Grubumuz Sistem Gereksinimleri Kurulumu Neden CMS, Neden DRUPAL DESTEKÇ LER M Z DRUPAL nedir? Acquia rmas n n geli tirmi oldu u web üzerinde kolayca </p> <a href="/842647-Drupal-camp-2013-istanbul.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2785964-Bir-cok-insan-eclipse-i-java-icin-entegre-gelistirme-ortami-ide-olarak-bilir-gunumuzde-65-pazar-payiyla-oncu-gelistirme-ortamidir.html">Bir çok insan Eclipse'i Java için entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak bilir. Günümüzde %65 pazar payıyla öncü geliştirme ortamıdır.</a> </h3> <p> <img alt="Bir çok insan Eclipse'i Java için entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak bilir. Günümüzde %65 pazar payıyla öncü geliştirme ortamıdır." title="Bir çok insan Eclipse'i Java için entegre geliştirme ortamı (IDE) olarak bilir. Günümüzde %65 pazar payıyla öncü geliştirme ortamıdır." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2785964.jpg"> PART 1 Eclipse IDE Eğitimi Bu eğitim Eclipse in Java IDE olarak kullanımını anlatır. Eğitim; Eclipse'in kurulumunu, Java programların oluşturulmasını ve Eclipse'in kullanım kolaylıklarını anlatır. Bu eğitim </p> <a href="/2785964-Bir-cok-insan-eclipse-i-java-icin-entegre-gelistirme-ortami-ide-olarak-bilir-gunumuzde-65-pazar-payiyla-oncu-gelistirme-ortamidir.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2428077-Android-studio-dersleri.html">Android Studio Dersleri</a> </h3> <p> <img alt="Android Studio Dersleri" title="Android Studio Dersleri" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2428077.jpg"> Android Studio Dersleri Ümit KÖSE Umiitkose.com Herkese Merhaba, Ben Ümit Köse. Fırat Ünversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisiyim. 2 sene boyunca bloğumda yer verdiğim android derslerini </p> <a href="/2428077-Android-studio-dersleri.html" class="news-block-btn"> Detaylı <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2016 © DocPlayer.biz.tr <a href="/support/privacy-policy/">Gizlilik Politikası</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Hizmet koşulları</a> | <a href="/support/feedback/">Geri bildirim</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/1169/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":22,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=22&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>