Spring için Acegi Güvenlik Sistemi. Hazırlayan : Akif Burak Tosun Hacettepe Universitesi İletişim:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Spring için Acegi Güvenlik Sistemi. Hazırlayan : Akif Burak Tosun Hacettepe Universitesi - 20221925 İletişim: thunder_burak@hotmail."

Transkript

1 Spring için Acegi Güvenlik Sistemi Hazırlayan : Akif Burak Tosun Hacettepe Universitesi İletişim: 1

2 İçindekiler: Önsöz Bölüm 1: Güvenlik 1.1. Giriş 1.2. Güncel Durum 1.3. Üst Düzeyli Tasarım Anahtar Bileşenler Desteklenen Güvenli Nesneler Kurulum Nitelikleri 1.4. İstem Bağlamları Tarihsel Gelişim SecurityContext 1.5. Kimlik Denetimi (Authentication) Kimlik Denetim İstemleri 1.6. Yetki Protokolü (Authorization) Verilen Yetkiler Erişim Kararları Yönetimi Bölüm 2 : Neden ve Nasıl Acegi? 2.1. J2EE de CMA Temel Kimlik Denetimi Form Tabanlı Kimlik Denetimi 2.2. Tomcat Alanları 2.3. CMA daki Problemler 2.4. Çözüm: Acegi Güvenlik 2.5. Acegi Güvenlik Ayarları, web.xml ayarları appcontext~security.xml ayarları 2

3 Temel Kimlik Denetimi Güvenli HTTP İstemi Form Tabanlı Kimlik Denetimi KimlikDenetim Sağlayıcıları (Authentication Providers) Parola Şifreleme JDBC Sağlayıcısı SQL Uyarlama Metotları Rollerle Güvelik Altına Alma 2.6. Diğer Özellikler 2.7. J2EE vs. Acegi Güvenlik Sistemi 3

4 Spring için Acegi Güvenlik Sistemi (AGS) Önsöz Bu doküman, Spring çatısının getirdiği kimlik denetimi ve yetki protokolünü sağlayan sınıfları içeren Acegi Güvenlik Sistemi(AGS) ne referans veren rehberlik sağlamaktadır. Bölüm 1 : Güvenlik 1.1.Giriş Acegi Güvenlik Sistemi, Spring destekli projeler için kimlik denetimi ve yetki protokolünü popüler web container (kap) lar aracılığıyla sağlayan sistemdir. Bu güvenlik mimarisi The Spring Way gelişiminin üstüne kurulmuş olup ; bağlamlarını, kesiştiricileri ve arabirim sürücülerini programlamayı kapsamaktadır. Sonuç olarak Spring için Acegi Güvenlik Sistemi Spring tabanlı yazılımların güvenliği için aranan ve kompleks mimarilere kolayca uyum sağlayabilen bir sistemdir. Güvenlik iki belirgin işlemi içermektedir, kimlik denetimi (authentication) ve yetki protokolü (authorization). Kimlik denetiminin yaptığı, ziyaretçinin iddia edilen kişi olup olmadığını çözümlemektir. Öte yandan yetki protokolünün ilgilendiği ise kimlik denetimi yapılmış bir ziyaretçinin yapmakta olduğu işlemi yapıp yapamayacağının 4

5 Spring için AGS de başından sonuna kadar kimlik denetimi yapılacak olan kullanıcı, sistem veya gereç temel olarak ele alınır. Bu güvenlik mimarisinde roller ya da gruplar diye- önceki uygulamalardan alışkın olduğunuz- bir kavram bulunmamasına karşın eşdeğer işlevsellik Acegi Güvenlik tarafından sağlanmıştır. 1.2.Güncel Durum Spring için Acegi Güvenlik Sistemi, Spring Topluluğu tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygulama Programı Arabirimleri (API) durağan olarak ele alınır ve sadece önemsenmeyecek kadar küçük değişiklikler beklenir. Daha önce de söylenildiği gibi, diğer projelerde de yapılan geriye uyumluluk ve gelişim arasındaki dengeyi tutturmak zorundayız. Yürürlülükteki versiyon da, Acegi Güvenlik Apache Taşınabilir Runtime Projesi nin uyarlanan kılavuzunu kullanmaktadır. Bu kılavuza şu adresten ulaşabilirsiniz : Yayınlanacak versiyon için öncelikli küçük geliştirmeler her birinin ekstra işlevselliği olmasına rağmen projenin temel arayüzleri ve sınıfları değiştirmeyecektir - şimdiden planlandı. Bu sebeple Spring için Acegi Güvenlik Sistemi nin kullanıcıları şu anki versiyonu gelecekte de rahatlıkla kullanabileceklerdir Üst Düzeyli Tasarım Anahtar Bileşenler Çoğu şirket uygulamalarının dört temel güvenlik gereksinimi vardır. İlk olarak bir tekil kişiyi tanımlayabilmeleri gerekir. İkincil olarak web istemlerini güvenli hale getirebilmeleri gerekir. Üç, şirket uygulamaları servis katmanı metotlarının güvenliğini sağlayabilmelidir. Son olarak, çok nadir de olsa şirket 5

6 uygulamaları etki alanındaki örnek nesnelerin de güvenliğini sağlamalıdır. Acegi Güvenlik, bu dört temel şirket uygulaması gereksinimlerini ortak olarak içine alan geniş bir çatıda sağlayabilmektedir. Spring için AGS esasen 8 temel işlevsel kısımdan oluşmaktadır: - Authentication (kimlik denetim) nesnesi: Bu nesne tekil kişiyi, ve bu kişinin otoriteler tarafında verilen güven belgesini ve kimlik belgesini içerir. Ayrıca bu nesne kimlik denetimine ilişkin (kaynağın TCP/IP adresi gibi) ek bilgiler de tutabilir. - ContextHolder (bağlamı tutan) : Authentication nesnesini bir ThreadLocal de (yükümlü nesne) tutar. - AuthenticationManager : ContextHolder aracılığıyla sunulan Authentication nesnesini denetler. - AccessDecisionManager : Verilen bir işlemi onaylar. - RunAsManager : Verilen bir iş işletilirken isteğe bağlı olarak Authentication nesnesinin yerini değiştirir. - Güvenli Nesne kesiştirici (interceptor) : İşletimin ele alınması ve verilen bir işin işletilmesinden sonra ; kimlik denetimini, yetki protokolünü ve işletme yenilenmesini koordine eder. - AfterInvocationManager : Güvenli Nesne kesiştirici den dönen bir nesneyi düzenleyebilir; bu işlemi, tekil şahısın erişim yetkisi olmayan Collection larını silerek yapar. - Erişim Denetim Listesi yönetim paketi : Erişim denetim listelerinin etki alanındaki örnek nesnelere uygun olup olmadığını denetler. 6

7 Güvenli Nesne kesiştirici, Acegi Güvenlik in çoğu anahtar sınıfını işletir ve aynı zamanda çatının (framework) en önemli özniteliklerini dağıtır. Bunun önemini belirtmek için Şekil-1 de anahtar ilişkilerini ve AbstractSecurityInterceptor ın somut uygulamaları belirtilmiştir. Şekil 1: Güvenli Nesne Modeli Her Güvenli nesne kesiştiricisi (gelecekte güvenlik kesiştiricisi olarak kullanılacaktır) belirli bir güvenli nesne türüyle birlikte çalışır. Peki güvenli nesne nedir? Güvenli nesneler üzerilerine güvenlik uygulanabilen nesnelerdir. Bir güvenli nesne bazı geri çağrım biçimlerini sağlamalıdır böylece güvenlik kesiştiricisi yapması gerekenleri saydam bir şekilde gerçekleştirir ve zamanı geldiğinde istenilen işlemi yapması için ilgili nesneyi geri çağırır. Eğer güvenli nesneler yerel olarak geri çağırma yaklaşımını sağlamıyorsa bir sargı (wrapper) yazılması gerekir ve bu sayede işlem gerçekleştirilir. 7

8 Her güvenli nesne net.sf.acegisecurity.intercept altında kendi paketine sahiptir. Diğer bütün paketler güvenli nesneden bağımsızdır. Böylece sunulan her tür güvenli nesneyi destekler. Sadece durdurma ve yetkilendirme istemleri için tamamen yeni bir yol tasarlamak isteyen yazılımcılar güvenli nesneleri direkt olarak kullanmalıdır. Örneğin ; MethodInvocations nesnesini kullanmayan mesajlaşma sistemine yapılan çağrıları güvenli kılmak için yeni bir güvenli nesne oluşturulabilir. Çoğu Spring uygulaması günümüzde desteklenen üç temel güvenli nesne türünü (AOP Alliance MethodInvocation, AspectJ JoinPoint ve web istemi FilterInterceptor) şeffaflıkla kullanmaktadır. Yukarıda belirtilen Acegi Güvenlik için gerekli olan sekiz anahtar kısım ın önemli olanları bu dokümanda ele alınacaktır Desteklenen Güvenli Nesneler Şekil-1 in tabanında da görüldüğü gibi Spring için Acegi Güvenlik Sistemi günümüzde üç güvenli nesneyi desteklemektedir. İlki AOP Alliance MethodInvocation ı içermektedir. Bu Spring bean lerini korumak için var olan güvenli nesne türüdür. Yazılım geliştiriciler genellikle bu güvenli nesne türünü şirketsel nesneleri korumak için kullanırlar. Standart bir Spring-tabanlı bean i MethodInvocation gibi geçerli kılmak için, bean basitçe bir ProxyFactoryBean veya BeanNameAutoProxyCreator veya DefaultAdvisorAutoProxyCreator tarafından yayınlanır. Çoğu Spring geliştiricisi kendi işlembilgilerinde veya diğer Spring alanlarında bu duruma alışkın hale gelmiştir. İkinci tür AspectJ JoinPoint ı içerir. AspectJ; genellikle Spring bean kabının dışında yönetilmesiyle birlikte, etki alanındaki örnek nesnelerin 8

9 güvenliğini sağlamada tek yol olarak kullanılır. AspectJ kullanarak new Person(); gibi standart mimariler kullanılabilir ve tüm güvenlik Acegi Güvenlik tarafından sağlanabilir. Tekil durumu yaratıp, uygun kimlik denetim yöneticisine, erişim kararları yöneticisine ve ilgili diğer alanlara ileten AspectJSecurityInterceptor ise hala Spring tarafından yönetilmektedir. Üçüncü ve son tür FilterInvocation dır. Spring için Acegi Güvenli Sistemi nin içerdiği bir nesnedir. İçerdeki bir süzgeç tarafından yaratılır ve HTTP ServletRequest, ServletResponse ve FilterChain ı sarar. FilterInvocation, HTTP kaynaklarının korunmasını sağlar. Yazılım geliştiriciler genellikle bu sistemin hangi mekaniklerle çalıştığını anlamak zorunda değildir çünkü sadece güvenlik süzgeçlerini web.xml e eklerler ve geri kalan işi güvenlik sistemi halleder Kurulum nitelikleri Her güvenli nesne sonsuz sayıda bireysel istemi temsil edebilir. Örneğin, bir MethodInvocation herhangi bir metodu herhangi argümanlarla çağrılmasını temsil edebilir, aynı zamanda FilterInvocation da herhangi bir HTTP URL sini temsil edebilir. Spring için Acegi Güvenlik Sistemi, olası her istem için uygulanan kurulumları kaydetmek zorundadır. BankManager.getBalance(int accountnumber) istemi için gerekli güvenlik kurulumu ile, BankManager.approveLoan(int applicationnumber) istemi için gerekli güvenlik kurulumundan çok farklı olmalıdır. Daha basit ele alırsak ; sayfasına yapılan bir istem için gerekli güvenlik kurulumuyla, sayfasına yapılan bir istem için gerekli güvenlik kurulumu birbirinden farklı olmalıdır. 9

10 Farklı istemlerle alakalı çeşitli güvenlik kurulumlarını saklamak için kurulum niteliği kullanılır. Gerçekleştirim katmanında bir kurulum niteliği ConfigAttribute arayüzü tarafından simgelenir. Alakalı istem ile ilişkilendirilmiş ConfigAttribute lar yığını bir ConfigAttributeDefinition içerisinde tutulur. Bu somut sınıf sadece ConfigAttribute ları tutar bunun dışında başka bir iş yapmaz. Güvenlik kesiştiricisine bir istem geldiğinde, hangi güvenlik kurulumunun uygulanacağını belirlemek zorundadır. Başka bir deyişle, isteme uygulanan ConfigAttributeDefinition ı bulmak zorundadır. Bu karar ObjectDefinitionSource arayüzü tarafından ele alınır. Bu arayüz tarafından sağlanan ana metot public ConfigAttributeDefinition getattributes(object object) metodudur. Buradaki Object güvenli nesnedir. Güvenli nesne geri çağrıldığında isteme dair detayları taşır böylece ObjectDefinitionSource gerçekleştirimi kendisi için gerekli olan detayları ConfigAttributeDefinition içeriğine bakarak bulabilir İstem Bağlamları Tarihsel Gelişim sürümünden önceki sürümlerde oturumlar arası bağlamları saklamak için Acegi Güvenlik bir ContextHolder kullanıyordu. Context sınıfına ilişkin bir alt sınıf olan SecureContext tanımlanıyordu ki bu Authentication nesnesini taşımak için bir arayüzü oluşturuyordu. Bu kavram Spring geliştiricileri tarafından uzun tartışmalar sonucu kararlılığı sağlamak adına sürümünde kaldırılmıştır. Tartışma örneğini incelemek için bağlantıyı izlemeniz yeterlidir: ork.devel/

11 SecurityContext (SecureContext) SecurityContext leri saklamak için Acegi Güvenlik Sistemi SecurityContextHolder kullanır. SecurityContext nesnesi bir tek Authentication get/set metotları içerir Kimlik Denetimi (Authentication) Kimlik Denetim İstemleri İstemci kendi güvenlik kimliğini Acegi Güvenliğe sunmak için kodunda bir yola ihtiyaç duyar. Bu Authentication arayüzünün görevidir. Authentication arayüzü üç önemli nesneyi tutar : tekil kişi (istemcinin kimliği), kimlik belgesi (istemcinin kimliğinin kanıtı, örneğin parola) ve bu tekil kişiye verilen yetkiler. Tekil kişiye verilen yetkiler AuthenticationManager tarafından yerleştirilirken, Tekil kişi ve bu kişiye ait kimlik belgesi istemci kodu tarafından yerleştirilir. 11

12 Şekil 2: Anahtar Kimlik Denetim Mimarisi Şekil-2 de görüldüğü üzere Spring için Acegi Güvenlik Sistemi birkaç somut Authetication gerçekleştirimi içerir:! UsernamePasswordAuthenticationToken, kullanıcı adı ve parolanın sırasıyla tekil kişi ve kimlik belgesi olarak kabul edilmesini sağlar. Bu ayrıca HTTP Oturum Kimlik Denetim sistemi tarafından yaratılır.! TestingAuthenticationToken, kimlik denetimi yapılmış bir nesnenin kendisine ilişkilendirilmiş AthenticationProvider olarak kabul edilmesi ve bunun test edilmesini kolaylaştırır. Bir tekil kişiye yüklenen yetkiler GrantedAuthority arayüzü tarafından belirtilir. Bu arayüz yetki protokolü (authorization) bölümünde ele alınır. 12

13 1.6. Yetki Protokolü (Authorization) Verilen Yetkiler Kimlik denetimi bölümünde de anlatıldığı gibi tüm Athentication gerçekleştirimlerinde GrantedAuthority nesnelerini saklayacak bir diziye ihtiyaç duyulur. Bu nesneler tekil kişiye verilmiş yetkileri betimlemeye yarar. GrantedAuthority nesneleri Athentication içerisine AthenticationManager tarafından yerleştirilir, daha sonra da AccessDecisionManager tarafından yetki kontrolü yapılırken okunur. GrantedAuthority tek bir metodu olan bir arayüzdür: public String getauthority(); Bu metot AccessDecisionManager a, GrantedAuthority nin kesin bir String betimlemesini elde etmesi kolaylığını sağlar. Böylelikle bu String tabanlı GrantedAuthority nesnesinin betimlemeleri herhangi bir AccessDecisionManager tarafından kolaylıkla okunabilir. Eğer bir GrantedAuthority nesnesi String olarak kesin bir betimlemeye dönüştürülemiyorsa kompleks olarak düşünülür ve getauthority() null döndürür. Bu kompleks durumu engellemek için Acegi Güvenlik Sisteminde tek bir kesin GrantedAuthority String betimlemesine izin verir. Bu sayede kullanıcı tarafından belirlenmiş tüm String betimlemeleri bir GrantedAuthority nesnesine dönüştürülebilir. 13

14 Erişim Kararları Yönetimi AccessDecisionManager son erişim kontrol kararlarını almadan sorumludur. Bu arayüz üç metot içerir: public void decide(authentication authentication, Object object, ConfigAttributeDefinition config) throws AccessDeniedException; public boolean supports(configattribute attribute); public boolean supports(class clazz); İlk metottan da görülebileceği gibi yetkilendirme kararını alırken tüm ilgili veriler AccessDecisionManager ın elinden geçer. Buradaki güvenli nesne geçişi, denetlenecek asıl güvenli nesnenin argümanlarını geçerli kılar. Örneğin, diyelim ki güvenli nesnemiz MethodInvocation. Herhangi bir Customer argümanı için MethodInvocation ı sorgulamak daha kolay olacaktır, sonra tekil kişinin Customer üzerindeki ilgili işlemi yapma izni olup olmadığını bazı güvenlik mantıklarını gerçekleştirme işi AccessDecisionManager tarafından yapılır. Eğer erişim hakkı yoksa AccessDeniedException aykırı durumu gerçekleştirim tarafından fırlatılır. 14

15 Bölüm 2 : Neden ve Nasıl Acegi? 2.1. J2EE de CMA! CMA (Container Managed Authentication), Servlet API üzerine kurulmuştur.! security-constraints (güvenlik kısıtlamaları), web.xml içerisinde yapılandırılır.! Kimlik denetim alanı yapılandırması, uygulama sunucusu içerisinde yapılır Temel Kimlik Denetimi <security-constraint> <web-resource-collection> <web-resource-name>güvenli Alan</web-resource-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </web-resource-collection> <auth-constraint> <role-name>*</role-name> </auth-constraint> </security-constraint> <login-config> <auth-method>temel</auth-method> <realm-name>güvenli Bölge</realm-name> </login-config> 15

16 Form Tabanlı Kimlik Denetimi! /WEB-INF/web.xml: <security-constraint> <web-resource-collection> <web-resource-name>güvenli Alan</web-resource-name> <url-pattern>*.html</url-pattern> </web-resource-collection> <auth-constraint> <role-name>*</role-name> </auth-constraint> </security-constraint> <login-config> <auth-method>form</auth-method> <form-login-config> <form-login-page>/login.jsp</form-login-page> <form-error-page>/loginerror.jsp</form-error-page> </form-login-config> </login-config>! /login.jsp <form id="loginform" method="post" action="j_security_check"> <p> <label for="j_username">kullanıcı Adı:</label> <input type="text" name="j_username" id="j_username"/><br/> <label for="j_password">parola:</label> <input type="password" name="j_password" id="j_password"/> <button type="submit">giriş</button> </p> </form> 16

17 ! /loginerror.jsp <p> Giriş Hatalı - lütfen <a href="index.jsp">yeniden deneyin</a>. </p> 2.2. Tomcat Alanları (Tomcat Realms)! MemoryRealm, JDBCRealm, DataSourceRealm, JAASRealm, JNDIRealm! JDBCRealm Örneği: <Context path="/equinox-security" docbase="equinox-security" debug="99" reloadable="true" antijarlocking="true" antiresourcelocking="true"> <Realm classname="org.apache.catalina.realm.jdbcrealm" debug="99" drivername="com.mysql.jdbc.driver" connectionurl="jdbc:mysql://localhost/ equinox?autoreconnect=true" connectionname="root" connectionpassword="" usertable="users" usernamecol="username" usercredcol="password" userroletable="user_roles" rolenamecol="rolename"/> </Context> 17

18 2.3. CMA daki problemler! Düşünüldüğü gibi portatif değildir! Bütün servlet kapları(container) JDBCRealm le taşınamaz! Form tabanlı kimlik denetimi sorunları: 1. Çoğu zaman kullanıcı/rol sorgularını SQL ile kontrol edemeyiz 2. Kullanıcının ilk login olduğu anı /j_security_check üzerinde filtreleyerek yakalama imkanımız yok 3. Gerçekleştirimi farklı sunucularda değişir Çözüm : Acegi Güvenlik! Herşey kendi uygulamamız içerisinde ayarlanabilir! URL lerin güvenliğini her zamanki ifadelerle oluşturulan rollerle sağlayabiliriz.! URL örüntüleri her zamanki ifadelerle veya Ant-türü örüntülerle olabilir (örneğin : /**/admin*.html)! Desteklediği kimlik denetim yöntemleri : Basic, Digest, Form, Yale Central Authentication System(CAS)! Kimlik denetim sağlayıcıları (Authentication providers) : JDBC, XML, LDAP, CAS 18

19 2.5. Acegi Güvenlik Ayarlamaları web.xml ayarları <filter> <filter-name>securityfilter</filter-name> <filter-class> net.sf.acegisecurity.util.filtertobeanproxy </filter-class> <init-param> <param-name>targetclass</param-name> <param-value> net.sf.acegisecurity.util.filterchainproxy </param-value> </init-param> </filter> <filter-mapping> <filter-name>securityfilter</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> </filter-mapping> appcontext~security.xml ayarları! filterchainproxy bean : Kimlik denetimi işlemi için gerekli süzgeçler(filter) listesini içerir. Bu süzgeçler aşağıdaki spesifik görevleri gerçekleştirir : o httpsessioncontextintegrationfilter: Bu süzgeç kullanıcının kimlik denetimini ContextHolder içerisinde saklamak için kullanıcının açtığı oturumla iletişim kurmakla sorumludur. 19

20 o basicprocessingfilter: Bu süzgeç bir HTTP isteminin temel kimlik denetimi başlıklarını işleme koyar ve sonuçlarını ContextHolder ın içine yerleştirir. o securityenforcementfilter: Bu süzgeç istemleri, kullanıcıların hangi URL lere gitme izni olduğunu belirleyen FilterSecurityInterceptor a iletir <!-- ======================= FILTER CHAIN ====================== --> <bean id="filterchainproxy" class="net.sf.acegisecurity.util.filterchainproxy"> <property name="filterinvocationdefinitionsource"> <value> CONVERT_URL_TO_LOWERCASE_BEFORE_COMPARISON PATTERN_TYPE_APACHE_ANT /j_security_check*= httpsessioncontextintegrationfilter, authenticationprocessingfilter /*.html*=httpsessioncontextintegrationfilter, remoteuserfilter,anonymousprocessingfilter, securityenforcementfilter /*.jsp=httpsessioncontextintegrationfilter, remoteuserfilter </value> </property> 20

21 Temel Kimlik Denetimi <!-- ================== AUTHENTICATION ================== --> <bean id="authenticationmanager" class="net.sf.acegisecurity.providers.providermanager"> <property name="providers"> <list> <ref local="daoauthenticationprovider"/> </list> </property> <bean id="inmemorydaoimpl" class="net.sf.acegisecurity.providers.dao.memory. InMemoryDaoImpl"> <property name="usermap" value="tomcat=tomcat,role_user"/> <bean id="daoauthenticationprovider" class="net.sf.acegisecurity.providers.dao. DaoAuthenticationProvider"> <property name="authenticationdao" ref="inmemorydaoimpl"/> <bean id="basicprocessingfilter" class="net.sf.acegisecurity.ui.basicauth. BasicProcessingFilter"> <property name="authenticationmanager" ref="authenticationmanager"/> <property name="authenticationentrypoint" ref="basicprocessingfilterentrypoint"/> 21

22 <bean id="basicprocessingfilterentrypoint" class="net.sf.acegisecurity.ui.basicauth. BasicProcessingFilterEntryPoint"> <property name="realmname" value="protectedarea"/> Güvenli HTTP İstemi <!-- =============== HTTP REQUEST SECURITY ============== --> <bean id="httpsessioncontextintegrationfilter" class="net.sf.acegisecurity.context. HttpSessionContextIntegrationFilter"> <property name="context" value="net.sf.acegisecurity.context.security. SecureContextImpl"/> <bean id="securityenforcementfilter" class="net.sf.acegisecurity.intercept.web. SecurityEnforcementFilter"> <property name="filtersecurityinterceptor" ref="filterinvocationinterceptor"/> <property name="authenticationentrypoint" ref="basicprocessingfilterentrypoint"/> <bean id="httprequestaccessdecisionmanager" class="net.sf.acegisecurity.vote.affirmativebased"> <property name="allowifallabstaindecisions" value="false"/> <property name="decisionvoters"> <list><ref bean="rolevoter"/></list> </property> 22

23 <bean id="rolevoter" class="net.sf.acegisecurity.vote.rolevoter"/> <bean id="filterinvocationinterceptor" class="net.sf.acegisecurity.intercept.web. FilterSecurityInterceptor"> <property name="authenticationmanager" ref="authenticationmanager"/> <property name="accessdecisionmanager" ref="httprequestaccessdecisionmanager"/> <property name="objectdefinitionsource"> <value> CONVERT_URL_TO_LOWERCASE_BEFORE_COMPARISON PATTERN_TYPE_APACHE_ANT /*.html*=role_user /*.jsp=role_user </value> </property> Form Tabanlı Kimlik Denetimi! Temel kimlik denetiminden, form tabanlı kimlik denetimine geçiş için sadece XML konfigürasyonu yeterlidir.! Login ve LoginError sayfaları CMA daki gibi olabilir! Beni Hatırla ve Parola Şifreleme gibi işlemler için kod gerekmez sadece xml. 23

24 Kimlik Denetimi Sağlayıcıları (Authentication Providers) <bean id="daoauthenticationprovider" class="net.sf.acegisecurity.providers.dao. DaoAuthenticationProvider"> <property name="authenticationdao" ref="inmemorydaoimpl"/> <bean id="inmemorydaoimpl" class="net.sf.acegisecurity.providers.dao.memory. InMemoryDaoImpl"> <property name="usermap"> <value> tomcat=tomcat,role_user springlive=springlive,role_user </value> </property> Parola Şifreleme <bean id="inmemorydaoimpl" class="net.sf.acegisecurity.providers.dao.memory. InMemoryDaoImpl"> <property name="usermap"> <value> tomcat=536c0b c1b33caf454454d8b8a190d6c, ROLE_USER springlive=2a9152cff1d25b5bbaa3e5fbc7acdc6905c9f251, ROLE_USER </value> </property> 24

25 <bean id="daoauthenticationprovider" class="net.sf.acegisecurity.providers.dao. DaoAuthenticationProvider"> <property name="authenticationdao" ref="inmemorydaoimpl"/> <property name="passwordencoder" ref="passwordencoder"/> <bean id="passwordencoder" class="net.sf.acegisecurity.providers.encoding. ShaPasswordEncoder"/> JDBC Sağlayıcısı! JDBC kullanabilmek için datasource a bağımlı bir bean tanımlamamız yeterlidir: <bean id="jdbcdaoimpl" class="net.sf.acegisecurity.providers.dao.jdbc. JdbcDaoImpl"> <property name="datasource" ref="datasource"/>! Kullanıcı ve rollerini seçebilmemiz için varsayılan SQL cümlecikleri: "SELECT username,password,enabled FROM users WHERE username =?"; "SELECT username,authority FROM authorities WHERE username =?"; 25

26 SQL Uyarlama! SQL i yeniden yazmak için usersbyusernamequery ve authoritiesbyusernamequery özelliklerini belirlememiz gerekir: <bean id="jdbcdaoimpl" class="net.sf.acegisecurity.providers.dao.jdbc. JdbcDaoImpl"> <property name="datasource" ref="datasource"/> <property name="usersbyusernamequery"> <value>select username,password,enabled as 'true' FROM users WHERE username =?</value> </property> <property name="authoritiesbyusernamequery"> <value>select username,rolename FROM user_roles WHERE username =?</value> </property> <property name="passwordencoder" ref="passwordencoder"/> 26

27 Metotları Rollerle Güvelik Altına Alma <bean id="securityinterceptor" class="net.sf.acegisecurity.intercept.method.aopalliance. MethodSecurityInterceptor"> <property name="authenticationmanager" ref="authenticationmanager"/> <property name="accessdecisionmanager" ref="accessdecisionmanager"/> <property name="objectdefinitionsource"> <value> org.appfuse.service.usermanager.getuser=role_admin org.appfuse.service.usermanager.getusers=role_user org.appfuse.service.usermanager.removeuser=role_admin org.appfuse.service.usermanager.saveuser=role_admin </value> </property>... <bean id="usermanager" parent="txproxytemplate"> <property name="target"> <bean class="org.appfuse.service.impl. UserManagerImpl" autowire="byname"/> </property> <property name="preinterceptors"> <list><ref bean="securityinterceptor"/></list> </property> 27

28 2.6. Diğer Özellikler! Access Control Lists (ACLs) : Her nesne için izin kontrolü yapar.! AfterMethodInvocation Kesiştiricisi : Kullanıcının okuma izni olmadığı nesneleri koleksiyonlardan kaldırır.! Denetim ve Olay Günlükleri : 2.7. J2EE vs. Acegi Güvenlik Sistemi Güvenlik Çerçevesi (Security Framework) J2EE Güvenlik Artıları Uygulama açısından kurulumu kolaydır. Kullanıcı Alanı konfigürasyonu kurgulayan kişinin elindedir. Standart olduğu için hakkında bir çok kaynak bulunabilir. Eksileri Bir uygulama sunucusundan diğer uygulama sunucusuna bağlantı kurmak zordur. Uygulama geliştiricisi konfigürasyonu standartlaştırılmış olmasına rağmen, sunucu için alan konfigürasyonu standart değildir. Servis katmanı metotlarının güvenliği sadece EJB ler kullanılarak yapılabilir. 28

29 Acegi Güvenlik Güvenlik konfigürasyonları uygulamadan tamamen bağımsızdır uygulama sunucusunun taşınması durumunda kaygı duymanız gerekmez. J2EE güvenliğin eksikliklerini kapatır ve uyarlama özelliği sayesinde aynı şeylere izin de verir. CAS ile tekil oturum açmaya izin verir. Hızla gelişiyor ve yenileniyor. Çok fazla XML konfigürasyonu gerektiriyor Öğrenme eğrisi çok diktir, ilk başlangıçta çok zor gelebilir. Alan bilgisi uygulama ile birlikte paketlenir, yerini değiştirmek oldukça zordur. Kaynaklar: AcegiSecurity / Matt Raible Acegi Security System For Spring / Ben Alex Acegi Security Style / Matthew Porter 29

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Çatıları

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Çatıları HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİL447 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI ARAŞTIRMA KONUSU TANIMI Web Tabanlı Uygulama Geliştirme Çatıları 2007, Ankara 1 HAZIRLAYANLAR Ad Soyad Numara

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2005 Güz Dön. Bil 447 Yazılım Müh. Lab. Dersi Araştırma Çalışması. 1. Giriş Ajax nedir?

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2005 Güz Dön. Bil 447 Yazılım Müh. Lab. Dersi Araştırma Çalışması. 1. Giriş Ajax nedir? Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Müh. Bölümü 2005 Güz Dön. Bil 447 Yazılım Müh. Lab. Dersi Araştırma Çalışması Mehmet İnal 20159752 Konu: Ajax 1 Giriş Ajax nedir? 1.1 Ajax'ın kullanım alanları 1.2 Avantajlar

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme

IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0. IBM Cognos Express'i Yönetme IBM Cognos Express Sürüm 10.1.0 IBM Cognos Express'i Yönetme Not Bu belgeyi ve desteklediği ürünü kullanmadan önce şu kısımdaki bilgileri okuyun: Özel Notlar sayfa 167. Ürün Bilgileri Bu belge, IBM Cognos

Detaylı

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2

ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 ASPState Server Start Guide(TR) ASPStateLib version 1.2 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER 1. ASPState e Giriş a. ASPState Nedir? b. Hangi Sorunlara Çözüm Getiriyor? c. Çözümleri Nelerdir? 2. Özellikler a. Güvenlik

Detaylı

Hyperion Analyzer. Windows içinyükleme Kılavuzu. Sürüm 7.0. Hyperion Solutions Corporation P/N: D750575000

Hyperion Analyzer. Windows içinyükleme Kılavuzu. Sürüm 7.0. Hyperion Solutions Corporation P/N: D750575000 Hyperion Analyzer Sürüm 7.0 Windows içinyükleme Kılavuzu Hyperion Solutions Corporation P/N: D750575000 Telif Hakkı 1995 2004 Hyperion Solutions Corporation. Tüm hakları saklıdır. ABD Patent Numarası:

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 5 481BB0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

WEB UYGULAMA GÜVENLİĞİ KILAVUZU

WEB UYGULAMA GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-4001 WEB UYGULAMA GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 16 KASIM 2007 Hazırlayan: Bedirhan URGUN P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr 8 Örnek VTYS'ler 8.1 Giriş Teknolojinin her dalında olduğu gibi VTYS alanında da çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bu haftaki dersimizde size bazı güncel VTYS'leri bir miktar tanıtmaya çalışacağız. Tabii

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ REHBER HİZMET SUNUCULARI VE UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Fuat ALTUN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği Yüksek

Detaylı

Laravel 4 Türkçe Dokümantasyon

Laravel 4 Türkçe Dokümantasyon Laravel 4 Türkçe Dokümantasyon Laravel 4 Türkiye Forumları Çeviri Ekibi tarafından yapılan çeviriler Sinan Eldem Bu kitap şu adreste satılmaktadır http://leanpub.com/laravel4-tr Bu versiyon şu tarihte

Detaylı

Web servisleri, diğer dağıtık uygulamalar gibi farklı seviyelerde korunur:

Web servisleri, diğer dağıtık uygulamalar gibi farklı seviyelerde korunur: Web Servisleri Kılavuzun bu bölümünde web servisi geliştiricilerinin karşılaştığı genel konular ve bu genel konuları işaret eden metotlar inceleniyor. Yer sıkıntısından dolayı, bu çerçevedeki bütün konulara,

Detaylı

ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ibatis AFŞIN AKDOĞAN 20221432 Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği 2006 İÇİNDEKİLER 1.iBatis Veri Haritalayıcısı (Data Mapper)...3 1.1.Burada ne anlatılmaktadır?...3

Detaylı

SIDEKICK PC KULLANIM KILAVUZU

SIDEKICK PC KULLANIM KILAVUZU SIDEKICK PC KULLANIM KILAVUZU VERSİYON 3.3 1 İÇİNDEKİLER TABLOSU 1. GİRİŞ... 4 1.1. KISA ADLAR VE KISALTMALAR... 5 1.2. SİSTEM GEREKLİLİKLERİ... 6 1.3. OTOMATİK YAZILIM YÜKLEME... 7 1.3.1. Windows 8 için

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ. Enterprise Java Beans ve Java Persistence API. Grup Üyeleri

EGE ÜNİVERSİTESİ. Enterprise Java Beans ve Java Persistence API. Grup Üyeleri EGE ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SUNUCU YAZILIM TEKNOLOJİLERİ PROJESİ Enterprise Java Beans ve Java Persistence API Grup Üyeleri İlker Semih Boztepe Osman Korcan Andaç Deniz Sezer Resul

Detaylı

ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme

ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme Yasal bildirimler Yasal bildirimler Yasal bildirimler için bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: ActionScript 3.0'a giriş ActionScript

Detaylı

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION

A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION EV VE İŞYERİ OTOMASYONUNUN UZAKTAN ÇOKLU YÖNTEMLE SAĞLANMASI A MULTICHANNEL REMOTE CONTROLLER FOR HOME AND OFFICE AUTOMATION ARMAĞAN ÜNER Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA WEB UYGULAMALARI 482BK0166 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir.

Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR. Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. Bölüm 8. PROGRAM EKLE/KALDIR Program Ekle / Kaldır ı açmak için BaĢlat Ayarlara Denetim Masası Program Ekle/Kaldır seçilir. PROGRAM EKLE/KALDIR(devam) 1. Program DeğiĢtirmek veya Kaldırmak 2. Yeni Program

Detaylı

MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU

MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-1007 MICROSOFT DNS HİZMETİ GÜVENLİĞİ KILAVUZU SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Dinçer ÖNEL P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE

Detaylı

GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ

GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ ETMEN SİSTEMİ KULLANARAK E-BORSA TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Cevher Cemal BOZKUR Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010

ÜNİTE TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - II İÇİNDEKİLER HEDEFLER ACCESS 2010 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ACCESS 2010 Veritabanı Veritabanı Temel Kavramları Veritabanı Yapısı Access 2010 Access'in Temel Özellikleri Access Çalışma Ortamı Görünüm Türleri Alan Veri Türleri Birincil Anahtar

Detaylı

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall)

8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8 GÜVENLİK DUVARI(Firewall) 8.1 Giriş İşletmelerin intranet ve extranet uygulamaları dolayısıyla dış dünyayla olan bağlantıları artmıştır. Böyle sistem yapılarının saldırılardan korunması daha zordur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SCADA İLE VERİTABANI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ CGI PROGRAMLAMA İLE SANAL KÜTÜPHANE VE TELEFON REHBERİ UYGULAMALARI Hatice ÖZCAN Mücahit M. YEŞİLKAYA BİTİRME ÖDEVİ DERS SORUMLUSU :

Detaylı