KST Lab. Shake Table Deney Föyü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KST Lab. Shake Table Deney Föyü"

Transkript

1 KST Lab. Shake Table Deney Föyü 1. Shake Table Deney Düzeneği Quanser Shake Table, yapısal dinamikler, titreşim yalıtımı, geri-beslemeli kontrol gibi çeşitli konularda eğitici bir deney düzeneğidir. Üzerine 7.5 kg kütle monte edilen üst tabla.5 g ivmelenmeyi sağlayan güçlü bir motor tarafından sürülmektedir. Tabla iki metal mil üzerinde küçük sapmalarla düzgün lineer hareketlenmeyi sağlayan lineer rulmanlar kullanarak hareket etmektedir. Merkezden başlandığında yüzey her iki tarafa 7.6 cm, veya 3 inç, böylece toplamda 15.4 cm hareket etme kabiliyetine sahiptir. Yüksek güçlü eyleyici 400 Watt 3 fazlı fırçasız DC motordur. Motor, tablanın konumunu 3.10 m lineer çözünürlükle ölçebilen yüksek çözünürlüğe sahip bir enkoder içerir. Analog bir ivmeölçer, tablanın ivmelenmesini ölçmek üzere platformun üzerine monte edilmiştir. Şekil 1 de Shake Table düzeneğinin ana bileşenleri görülmektedir. Bir kesintisiz güç kaynağı (UPM, Universal Power Module), bir veri toplama kartı (DAC, Data-Acquisition Card), WinCon kontrol yazılımının çalıştığı bir bilgisayar ve Shake Table platformu sistemin bileşenleridir. Shake Table İvmeölçer İvme geribeslemesi WinCon Enkoder Konum geribesleme Motor sürme akımı Amplifikatöre kontrol sinyali Şekil1 Sistem bileşenleri Kullanıcının tablanın bir sinüs dalgasını takip etmesini istediği bir örnekte sistem bileşenleri arasındaki işaret geçişlerini ele alalım. PC de WinCon programı aracılığıyla kullanıcı sinüs dalgasının genliğini ve frekansını belirler. Tablayı hareket ettirmek için gerekli akım WinCon programında hesaplanır ve data toplama kartının analog çıkış kanalı vasıtasıyla UPM e gönderilir. UPM içerisindeki amplifikatör akımı kuvvetlendirir ve motoru sürer. Tabla istenilen sinüs dalgasının frekansında ve genliğinde geri ve ileri hareket eder. Yer değişimi ve tablanın ivmesi enkoder ve ivme sensörü tarafından ölçülür. Enkoder ve ivmeölçer DAC kartına bağlıdır ve sinyalleri WinCon aracılığıyla izlenebilir ve kullanılabilir. Çizdirilen datalar sonraki analizler için saklanabilir. 1

2 Sistemde kullanılan elemanlar Şekil de görülmektedir. Şekil Sistem elemanları 1 Tabla Taban 3 Fırçasız DC Motor 4 Kurşun vida 5 Vida somunu 6 Elle ayarlama 7 Çelik ray 8 Lineer rulman blok 9 Sensör devre kartı 10 Sol limit sensör 11 Pozisyonlama Sensörü 1 Sağ limit sensör 13 Motor Konnektörü 14 Motor Enkoder 15 İvmeölçer 16 İvmeölçer Konnektörü. Deney Düzeneği ile Yapılmış Uygulama Örnekleri Şekil3 de Shake Table deney düzeneği ile yapılmış uygulamalara örnekler verilmiştir. Şekil3 Shake Table uygulamaları

3 3. Sistemin Sinüs Girişine göre Pozisyon Kontrolü Şekil4 te deney düzeneğinin WinCon yazılımıyla gerçek zamanlı kontrolünü sağlayacak MATLAB Simulink programı verilmiştir. Burada bir sinüs dalgasını izlemek için kullanılan Simulink modeli görülmektedir. Burada sistemin PD kontrolünü sağlayan Shake Table II - Control System - Q8 adlı bloğun alt sistemi Şekil5 te görülmektedir. Şekil6 ise burada kullanılan Shake Table II - Q8 bloğunun alt sistemini vermektedir. Şekil4 Sinüs dalgası izlemek için kullanılan Simulink modeli 3

4 Şekil5 Shake Table II - Control System - Q8 bloğunun alt sistemi Şekil6 Shake Table II - Q8 bloğunun alt sistemi 4

5 Şekil7 de sistemin PD pozisyon kontrolü için WinCon kütüphanesinden alınan bloğun alt sistemi verilmiştir. 1 Xd (m) x (m) 98696s s s High-Pass Filter Table Position Error K* u PD Gain 1 u (A) v (m/s) Şekil 7 PD kontrol bloğu Sistemin transfer fonksiyonu motora uygulanan akım, I m ve pozisyon, x arasındaki bağıntının s domeninde ifade edilmesidir, (1). X s I s m (1) K f s Burada verilen K f ise açık çevrim kazancıdır ve Denklem () de verilmiştir. X s M P () K t b t Burada M t motorun hareket etmesiyle birlikte oluşan toplam kütle, P b ve K t ise motora özgün kataloğunda verilmiş sabitlerdir. Sistemin pozisyon kontrolü için Şekil 8 de verilen Denklem (3) teki PD kontrol kullanılmıştır. I s k X s X s k sx s sb X s (3) m p d d sd d Burada X d arzu edilen motor pozisyonunu, k p oransal kazancı, k d türevsel kazancı ifade etmektedir. (3) te verilen PD kontrol denklemi (1) deki açık çevrim transfer fonksiyonunda yerine koyulup X(s)/X d (s) çözülürse sistemin kapalı çevrim fonksiyonu, k X s k sb p d sd X s K s k k s d f p d (4) olarak elde edilir. 5

6 Bu kapalı çevrim transfer fonksiyonu verilen bir konum komutuna karşılık zemin konumunun nasıl cevap vereceğini tanımlar. (5) Şekil 8 Shake table II sisteminin konumu için kullanılan kontrol sisteminin blok diyagramı PD kontrolör Şekil 7 deki PD konum kontrolörü bloğunda yapıldı ve şu yapıdadır. u=k (X d -X) buradaki K kontrol kazancı, X d ayar noktası durumu, ve X ölçülen durumdur. Kontrol kazanç vektörü K=[k p,k d ] T şeklinde tanımlıdır ve ayar noktası durumu X d =[x d,v d ] T istenen v d hız ile birlikte istenen x d konumunu içerir. İstenen konum ve hız Simulink bloklarıyla üretilir. Sistemin durumu X=[x,v x ] T şeklinde tanımlıdır. Burada x ölçülen tabla konumlarını ve v x tablanın hızıdır. Direkt olarak Shake Table tablasının hızının ölçümü yoktur. (örneğin takometre gibi). Bu yüzden ölçülen pozisyonun türevi alınarak hesaplanır ve gürültüyü elimine etmek için filtrelenir. Hız aşağıdaki gibi ikinci dereceden yüksek geçiren filtre kullanılarak hesaplanır. (6) Burada ζ filtrenin sönüm oranı ve w d filtrenin kesim frekansıdır(rad/s cinsinden). Bu filtre parametreleri Matlab M-file dosyasında kuruludur ve çalıştırılırak hız cevabının bantgenişliği ve şekli değiştirlebilir. KONTROL PARAMETRELERİ bölümünde konum kontrolörün doğal frekansı ve sönüm oranı kullanıcı tarafından tanımlanır. 6

7 % ************************************************************************ % CONTROL PARAMETERS % ************************************************************************ % kapalı çevrim sistemin istenen doğal frekans (Hz) f0 = 15; % kapalı çevrim sistemin istenen sönüm oranı zeta = 0.75; Tablo 1: Değişen yük kütlesi için hesaplanan örnek kontrol kazançları Motor tarafından taşınmakta olan toplam kütle M değişkeniyle gösterilir. Kontrol kazançlarını üretmek için adet tasarım kontrol parametresi kullanılır: doğal frekans, f 0, ve sönüm frekansı ζ. Genellikle doğal frekans cevabın hızını belirler ve sönüm oranı cevabın şeklini belirler (örneğin aşım). Bu özellikleri tanımlamak için, her iki kontrol kazancı arttırılan yük kütlesi gibi arttırılır. İstenen konumu verilen tablanın cevabını tanımlayan kapalı çevrim transfer fonksiyonu daha önce elde edilmiştir ve eşitlik (4) te verilmiştir. Bu ikinci dereceden sistemin ve ayar noktası hız değişkeni b sd =0 iken, ikinci dereceden transfer fonksiyonu ile eşleştirilebilir. Burada w 0 doğal frekans ve ζ sönüm oranıdır. Dikkat edilirse f 0 doğal frekansın birim Hertz iken, w 0 doğal frekansı rad/s şeklindedir. Arasındaki ilişki ise (8) şeklindedir. Aşağıdaki kontrol kazançları kullanılarak, Eşitlik (4) teki Shake Table II kapalı çevrim transfer fonksiyonun paydası sisteminin eşitlik karakteristik eşitlik olarak bilinen (7) deki transfer fonksiyonun paydasıyla eşleştirilir. (7) (9) Tablo 1 deki listelenmiş kazançlar oransal kazanç ilişkisi (9) ve (10) de tanımlı turev kazanç formulü kullanılarak elde edilir. (10) 7

8 4. Modelin Matlab Simulasyonu ve Gerçek Zamanlı Çalışma Sonuçlarının Karşılaştırılması kp Scope Sine Wave Gain3 du/dt bsd kd 1/kf Gain1 1 s Transfer Fcn Derivative Gain Gain du/dt Derivative s s s High-Pass Filter Scope1 Şekil 9 Shake Table Sistemi Konum Kontrolü Simulink Blok Diagramı 0.05 Konum Pozisyon(cm) Xd X Zaman Şekil 10 Shake Table Sistemi Konum Kontrolü Simulasyon Cevabı 8

9 X Xd Gercek Zamanli Sistem Konum Cevabi Konum Zaman Şekil 11 Shake Table Sistemi Konum Kontrolü Gerçek Zamanlı Sistem Cevabı 9

Dumlupınar Üniversitesi Kontrol Sistemlerinin Temelleri Hazırlayan: Kazım EVECAN Kontrol Sistemleri. Şekil1

Dumlupınar Üniversitesi Kontrol Sistemlerinin Temelleri Hazırlayan: Kazım EVECAN Kontrol Sistemleri. Şekil1 Kontrol Sistemleri Kısaca elde edilmek istenen veriyi yada verileri düzenlemek ve kumanda etmek amacıyla bir araya gelmiş elemanlar topluluğuna kontrol sistemi denilir. Kontrol sistemleri günümüzde yaygın

Detaylı

2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))...

2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))... İçerik Tablosu KONTROL SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ... 2 TEMELLERİ...2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 DÖNÜŞÜMÜ...6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))... 8 (LTI))...8

Detaylı

SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN FARKLI STRATEJİLER

SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN FARKLI STRATEJİLER 1 SICAKLIK KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN FARKLI STRATEJİLER Haji AHMADOV* Cengiz BİRLİKSEVEN** TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü PK. 54 41470 Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 679 50 00 E-Mail* : haji.ahmadov@tubitak.gov.tr

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ 523EO0076 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ AC VE DC SERVO SĐSTEM EĞĐTĐM SETĐNĐN GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ Fahrettin Hakan YILMAZ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ELEKTRĐK- ELEKTRONĐK MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya,

Detaylı

Yürüyen Dalga Tip Ultrasonik Motor Denetimi ve Bilgisayarla İzlenmesi. PC Based Control and Monitoring of Travelling Wave Ultrasonic Motor ÖZET

Yürüyen Dalga Tip Ultrasonik Motor Denetimi ve Bilgisayarla İzlenmesi. PC Based Control and Monitoring of Travelling Wave Ultrasonic Motor ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 9 Sayı: 4 s.225-231, 2006 Vol: 9 No: 4 pp.225-231, 2006 Yürüyen Dalga Tip Ultrasonik Motor Denetimi ve Bilgisayarla İzlenmesi Güngör BAL *, Erdal BEKİROGLU

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ ROBOTİK VE ROBOT KONTROLÜ 900 Eksik Tahrikli Robot Manipülatörün Durum Geri Beslemeli Kontrolü Mehmet ARICI, Yrd.Doç.Dr. Tolgay KARA Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE EK-11 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje No: 12B 4343 016 Proje Yöneticisi: Proje Konusu: Yrd. Doç. Dr. Hakkı Alparslan Ilgın Elektrikli Araçlarda Uyarlamalı Hız Kontrolü

Detaylı

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş

BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ. 3.1.Giriş BÖLÜM 5 3 OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ 3.1.Giriş Bilim ve teknoloji ilerledikçe insan kas gücünün üretimdeki payı azaltmaktadır. Üretimi, makine ile veya insan gücüyle diye ayırsak, sürekli makine tarafı

Detaylı

XYZ Kartezyen Robot ve 2B CAD-CAM Çizici Yazılımı Tasarımı

XYZ Kartezyen Robot ve 2B CAD-CAM Çizici Yazılımı Tasarımı XYZ Kartezyen Robot ve 2B CAD-CAM Çizici Yazılımı Tasarımı Cengiz Balta, Cüneyt Oysu, Zafer Bilgül, Sıtkı Öztürk Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Kocaeli Üniversitesi, 41380, Kocaeli, Türkiye

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ. xpc TARGET ĠLE FAN VE LEVHA DÜZENEĞĠNĠN KONTROLÜ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ. xpc TARGET ĠLE FAN VE LEVHA DÜZENEĞĠNĠN KONTROLÜ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK FAKÜLTESĠ xpc TARGET ĠLE FAN VE LEVHA DÜZENEĞĠNĠN KONTROLÜ LĠSANS BĠTĠRME TASARIM PROJESĠ Birol ÇAPA KONTROL MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ MAYIS 2011 ĠSTANBUL TEKNĠK

Detaylı

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI

LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 2007-2008 ÖĞRETİM YILI PROJE YARIŞMASI LASER GÜDÜMLÜ HEDEF TAKİBİ YAPAN ROBOTİK DÜZENEĞİ TASARIMI Hazırlayanlar Mert Turanlı Sercan Arslan Ahmet Arda Özdemir Danışman

Detaylı

SİMULİNK DERSLERİ SİMULİNK'E GİRİŞ:

SİMULİNK DERSLERİ SİMULİNK'E GİRİŞ: SİMULİNK DERSLERİ SİMULİNK'E GİRİŞ: Simulink: Simulink bize karmaşık sistemleri tasarlama ve similasyon yapma olanağı vermektedir. Mühendislik sistemlerinde simulasyonun önemi gün geçtikçe artmaktadır.sistemlerin

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DSP TABANLI ÇEVRİMİÇİ DURUM İZLEME SİSTEMİ Fırat YÜCEL Danışman: Yrd.Doç.Dr. Hakan ÇALIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİMDALI

Detaylı

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ

İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ 409 İKİ EKSENLİ ELEKTRO-PNÖMATİK MANİPÜLATÖR TASARIMI, İMALATI VE KONTROLÜ Alper KOYUNCU Erol UYAR ÖZET Çalışma kapsamda hazırlanan sistemde; silindirik koordinatlarda hareket kabiliyetine sahip bir manipülatör

Detaylı

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007

KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 KAYNAK: Okay HANCI, Servo Motorlar ve Örnek Bir Uygulama Tasarımı, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007 SERVO MOTORLAR II.1. GİRİŞ Servo sözcüğü Latincede servus sözcüğünden

Detaylı

GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ

GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ IV. PROJE YARIŞMASI GÜNEŞ PANELİ SİMÜLATÖRÜ Projeyi Yapan: Salih Cihan TEK Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Deniz YILDIRIM Haziran 2008 TEŞEKKÜR Öncelikle her

Detaylı

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1

Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 GÜÇ SİSTEMLERİNDE GÜÇ BÖLGELERİ ARASINDA MEYDANA GELEN SALINIMLARIN KONTROLÜ Cemal Keleş 1, Asım Kaygusuz 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü İnönü Üniversitesi {cemal.keles,asim.kaygusuz}@inonu.edu.tr

Detaylı

Internet: www.jumo.com.tr. Analog çıkışlar. Çıkış 1+2: 0(4)... 20mA veya 0... 10V. Ayarlanabilir;

Internet: www.jumo.com.tr. Analog çıkışlar. Çıkış 1+2: 0(4)... 20mA veya 0... 10V. Ayarlanabilir; JUMO Gönderi GmbH adresi: & Co. KG Mackenrodtstraße 14, JUMO Adres: Instrument Co. Yenişehir Ltd. Mah. Ataşehir JUMO Process TEM Control, Yanyol, Inc. Delivery address: Mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14,

Detaylı

DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA TABLASININ İMALATI VE PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA TABLASININ İMALATI VE PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 6- Ekim 7, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 6- October 7, Istanbul, Turkey DENEY VE EĞİTİM AMAÇLI MEKANİK, TEK EKSENLİ BİR SARSMA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK

GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ. Naser Rouzeh SHAHRAK GÖRÜNTÜ, KONUM VE VERİ TRANSFERİNE SAHİP BİR AKILLI NESNE TASARIMI VE GELİŞTİRMESİ Naser Rouzeh SHAHRAK Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doç. Dr. Abdulsamet HAŞILOĞLU 2014 Her hakkı

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ OTOMATİK KONTROL I. Bölüm TEMEL KAVRAMLAR ve SINIFLANDIRMA GENEL BİLGİLER Doğada, çevrede, günlük işlerde ve endüstriyel alanda kullanılan, sınırsız sayıda kontrol

Detaylı

BİR HEGZAPOD UYGULAMASINDA BİLGİSAYAR TABANLI HAREKET KONTROLÜ PC-BASED MOTION CONTROL ON AN HEXAPOD APPLICATION

BİR HEGZAPOD UYGULAMASINDA BİLGİSAYAR TABANLI HAREKET KONTROLÜ PC-BASED MOTION CONTROL ON AN HEXAPOD APPLICATION BİR HEGZAPOD UYGULAMASINDA BİLGİSAYAR TABANLI HAREKET KONTROLÜ Halil ŞAHBAZ*, Hira KARAGÜLLE*, Levent MALGACA* *Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 35100, İZMİR

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 44 Parametre Listesi Issue 4/ User Documentation 6SE64-5BB-BP MICROMASTER 44 Dökümantasyonu Başlarken Kılavuzu SDP ve BOP ile hızlı devreye alma için. İşletme Talimatları MICROMASTER44 ın,

Detaylı

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri LabVIEW Yazılımı ve Kontrol Uygulamaları Mustafa Türker GÜLTEPE www.mturkergultepe.com

Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri LabVIEW Yazılımı ve Kontrol Uygulamaları Mustafa Türker GÜLTEPE www.mturkergultepe.com Endüstriyel Otomatik Kontrol Sistemleri LabVIEW Yazılımı ve Kontrol Uygulamaları Mustafa Türker GÜLTEPE www.mturkergultepe.com 1 1. GİRİŞ LabView, 1976 yılında ABD nin Texas eyaletinde Austin şehrinde

Detaylı

ELN3052 OTOMATİK KONTROL 2008-2009 BAHAR

ELN3052 OTOMATİK KONTROL 2008-2009 BAHAR ELN3052 OTOMATİK KONTROL 2008-2009 BAHAR Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Dersin Kredisi Ders Uygulama 3 0 Otomatik Kontrol ELN3052 6 3 Laboratuar (Saat/Hafta) 0 Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli

Detaylı

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI

2. KAYNAK ARAŞTIRMASI .GİRİŞ Kimyasal maddelerin başka kimyasal maddelere dönüştürüldüğü proseslerde genellikle yüksek dönüşüm istenmektedir. Dönüşüm sıcaklık ve derişim gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya PID KONTROL

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya PID KONTROL Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK03, 6-8 Eylül 03, Malatya PID KONTROL 835 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK03, 6-8 Eylül 03, Malatya Hata-Küpü Kontrol Yapısının Teorik İncelenmesi Baris Baykant

Detaylı