CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler"

Transkript

1 CROSS-MATCH & DAT Testler/Problemler Hazırlayan: Prof. Dr. Birol GÜVENÇ Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Bölge Kan Merkezi Sunan: Dr. S. Haldun BAL UludağÜniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

2 TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ AMAÇ; Transfüze edilen eritrositlerin kabul edilen en uzun sürede canlılığını ve fonksiyonunu sürdürmesi Alıcının eritrositlerinde herhangi bir yıkımın olmasını engellemek 2

3 TRANSFÜZYON ÖNCESİ UYGUNLUK TESTLERİ KAPSAM; Kan gruplama iat CRM 3

4 CROSS-MATCH (CRM) NEDİR? Transfüzyon esnasında olabilecek bir antijen-antikor reaksiyonunun tüpte yapılan bir ön denemesidir ve uygunluk testlerinin son aşamasıdır. 4

5 CRM Testinin Amacı Alıcı ve verici kan grubu uygunluğunun son kez doğrulanması Verici eritrosit yüzeyinde olabilecek antijenlere karşı alıcı serumunda antikor varlığının araştırılması. 5

6 Majör;Alıcıserumu veya plazmasıile verici eritrositleri karşılaştırılır. Minör; Verici serumu alıcı eritrositleri ile karşılaştırılır. 6

7 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 1 Örnek seçimi ve hazırlanması Alıcı; Taze kan örneği Serum/plazma Yeterli miktar (5 ml) Uygun görünüm (hemoliz?) Doğru etiketleme 7

8 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 2 Örnek seçimi ve hazırlanması Verici; Doğru torba, doğru tüp Doğru etiketleme Torba hortumundan bir segment Pıhtı? 8

9 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 3 Hasta öyküsü Tanı? Kullanılan ilaçlar? Transfüzyon? Gebelik? Transplantasyon? 9

10 Testin duyarlılığını-doğruluğunu etkileyen faktörler Sıcaklık Zaman ve iyonik güç ph Ag ve Ab yoğunluğu Ab izotipi Afinite-Avidite 10

11 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 4 Testin duyarlılığını-doğruluğunu etkileyen faktörler; Eritrositlerin yıkanma işlemi Hazırlanan eritrosit süspansiyonu konsantrasyonu, Serum/Eritrosit oranı Çalkalama (?) Testin uygulandığı ısı(oda ısısı ve 37 C de) 11

12 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 5 Ag-Ab reaksiyonlarını belirginleştirmek için; Antiglobulin serum LISS (low ionic strength solution) PEG (polyethylene glycol) Enzim 12

13 Pozitif sonuçların nedenleri 1 Alıcı ve verici kan gruplarının hatalı değerlendirilmesi, Verici eritrosit antijenlerine karşı alıcı serumunda alloantikorlar olması, Vericinin direkt coombs testinin pozitif olması(ahg testinde pozitif sonuç alınabilir), 13

14 Pozitif sonuçların nedenleri 2 Bazı hastalıklar nedeniyle alıcı serumunun farklı özellikler göstermesi (protein içeriği ile ilgili olarak), Testin herhangi bir aşamasında kontaminasyon olması, Kullanılan teknik veya reajenlerin uygun olmaması. 14

15 Pozitif sonuçların nedenleri 3 Poliaglütinasyon Fenomeni Sıcakta Aktif Olan Otoantikorlar Rulo Formasyonu 15

16 Karşılaşılabilecek Problemler ve Değerlendirme A.T testi negatif, CRM uygun ise; Sorun yok transfüze edilebilir 16

17 Karşılaşılabilecek Problemler ve Değerlendirme A.T testi pozitif, CRM uygun ise; Oto anti-h ve anti-le b gibi Ab lar O eritrositler ile reaksiyon verebilir A1B ve A1 eritrositler ile reaksiyon vermez Transfüze edilebilir 17

18 Karşılaşılabilecek Problemler ve Değerlendirme A.T testi negatif, CRM uygun değil ise; ABO uyuşmazlığı Bağışçıda DAT (+) İnkomplet Ab lar O grubu TDP veya TS almış alıcılar (pasif transfer) 18

19 Karşılaşılabilecek Problemler ve Değerlendirme A.T testi pozitif, CRM uygun değil ise; Doğal ve nadir bulunan alloantikorlar Anti-M, anti-p1, anti-le a ve anti-le b Toplumdaki özgül Ag sıklığı önemli Ab tanımlanmalı ve daha sonra CRM yapılmalı 19

20 OLGU-1 Pediatrik Hematoloji Anemi? O Rh (+) Transfüzyon öyküsü var 2 Ünite RBC talebi var Cross-match uygun değil 20

21 OLGU-1 DAT (-) Antikor Tarama (+) Antikor tiplendirme (+) Anti-E Anti-K Rh subgrup CcDee Kell (-) 21

22 OLGU-1 Uygunsuz Cross-match Alıcı kan grb. kontrolü Verici kan grb. kontrolü 22

23 OLGU-1 Antikor Tarama Rh Subgrup Antikor Tiplendirme Rh subgrup CcDee Kell (-) 16/12/

24 OLGU-1 Verici Rh subgrup Cross-match uygun Rh subgrup CcDee Kell (-) 24

25 OLGU-2 Dahiliye Hematoloji Orak hücre anemisi? A Rh (+) Transfüzyon öyküsü var 2 Ünite RBC talebi var Cross-match uygun değil 25

26 OLGU-2 DAT (-) Antikor Tarama (+) Antikor tiplendirme (+) Anti-c Rh subgrup CCDee Kell (-) 26

27 OLGU-2 Verici Rh Subgrup Uygunsuz Cross-match CCDee Kell (-) 27

28 OLGU-2 Verici Rh Subgrup Uygun Cross-match CCDee Kell (-) 28

29 OLGU-3 Ortopedi Romatoit Artrit + Hemolitik anemi AB Rh (+) Transfüzyon öyküsü var 4 Ünite RBC talebi var Cross-match uygun değil 29

30 OLGU-3 DAT (+) IgG (+) C3d (+) Antikor Tarama (+) Antikor tiplendirme (değerlendirilemedi) Otoantikor (+) 30

31 OLGU-3 Uygunsuz Cross-match Uygunsuz Cross-match 31

32 OLGU-3 Monospesifik DAT Antikor Tarama 32

33 SONUÇ-1 CRM deki sorunlarıdeğerlendirebilmek için alıcıda transfüzyon öncesi antikor tarama ve tanımlama testlerinin yapılmasıgerekliliğinin yanısıra tanımlanan antikor varsa bunun klinik değerinin bilinmesi de önemlidir. 33

34 SONUÇ-2; CRM uygunsuzluğunda transfüzyon kararının sorumluluğu klinisyene ait olmalıancak kan merkezi hastayla ilgili tüm kayıtlarında bu uygunsuzluğu belirtmeli ve transfüzyon konusunda yönlendirici olmamalıdır. 34

35 ANTİGLOBULİN TESTLER (COOMBS TESTİ) TANIM; İnsan globülinlerine karşı oluşan antikorlara anti-human globülin (AHG, antikorlara karşı gelişen anti-antikor). Bu antikorların kullanıldığı testlere de Anti-Human Globülin (AHG) testi veya Coombs testi denir. 35

36 ANTİGLOBULİN TESTLER (COOMBS TESTİ) Direkt Coombs testi İndirekt Coombs testi Antikor tarama Antikor tanımlama Cross-match 36

37 Direkt Coombs Testi (DAT) Eritrosit yüzeyinde yer alan antijenlerin, kendilerine özgül antikorlarla vücutta kaplanışını(sensitizasyonunu) göstermek için yapılan teste DAT veya Direkt Coombs Testi denir. 37

38 Direkt Coombs Testi (DAT) 38

39 Direkt Coombs Testi (DAT) Testin prensipleri Anti-Human Globülin serumu (AHG, Coombs Serumu) kullanılır. Coombs serumu, yüzeyi antikor kaplı eritrositler arasında bir köprü kurar. Serumdaki serbest globülinler hatalı negatifliğe sebep olacağından yıkama işlemi yapılmalıdır. 39

40 Anti-Human Globulin Reajenler Polispesifik AHG Monospesifik AHG Anti-IgG Anti-C3d ve Anti-C3b Anti-C3d 40

41 Direkt Coombs Testi (DAT) Hastalarda %10 Kan bağışçılarında 1/ İmmün hemoliz olmaksızın pozitif olarak saptanır. 41

42 DAT (+) Nedenleri 1 Eritrosit antijenlerine karşı oluşmuş oto antikorların kompleman ile birlikte veya tek başına eritrosit yüzeyini kaplaması, Yakın zamanda yapılmış bir transfüzyondan sonra alıcıdaki allo-antikorların bağışçı eritrositlerinin yüzeyini kaplaması, Bağışçının plazmasında bulunan antikorların transfüzyondan sonra alıcıdaki eritrositlerin yüzeyini kaplaması, 42

43 DAT (+) Nedenleri 2 Annedeki alloantikorların plasentadan geçerek fetüsün eritrositlerini kaplaması, Çeşitli ilaçların (Penisilin, sefalosporin, quinidine, phenacetin vb.) kullanılması, Yüksek doz gamaglobülin tedavisi sırasında veya hastada hipergamaglobulinemi olması. 43

44 HatalıNegatif DAT ve IAT Nedenleri 1 Eritrositlerin yeterli yıkanmaması AHG serumun geç eklenmesi Personelin değerlendirme becerisi Düzensiz santrifüjleme Eritrosit konsantrasyonunun hatalı olması 44

45 HatalıNegatif DAT ve IAT Nedenleri 2 Yüksek konsantrasyonda IgG paraproteini Yıkama solüsyonunun düşük ph düzeyi Sadece komplemanla kaplanmışhücrelerde değerlendirmenin geç yapılması Düşük antikor düzeyi 45

46 HatalıPozitif DAT ve IAT Nedenleri Soğuk reaktif otoantikorlar Kontamine malzemeler ve solüsyonlar Aşırı santrifüjleme Örnek almada silikon jelli tüp kullanımı Dekstroz verilen damar yolundan örnek alma 46

47 TEŞEKKÜRLER Taşköprü, ADANA 47

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER

İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Klinik mikrobiyoloji uzmanının sorumluluğunda kan hizmet birimleri İMMÜNOHEMATOLOJİK TESTLER Dr.A.Esra KARAKOÇ S.B.Ankara EAH TKMTD, TKV KLİMUD-EGE Sürekli Tıp Eğitimi, Sürekli Mesleki Gelişim Etkinliği,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TIBBİ LABORATUVAR UYGUNLUK TESTLERİ 725TTT136 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ SAYFA NO 1/36 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Zorunlu Testlerde Genel Yaklaşım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testleri, miyar ve kit üreten firma

Detaylı

KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR

KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON KONGRESİ KAN GRUPLAMADA KARŞILA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR Dr. Meral SÖNMEZOS NMEZOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Merkezi KAN GRUP TERMİNOLOJ NOLOJİSİ

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR

TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR TRANSFÜZYON İLKELERİ VE ERKEN KOMPLİKASYONLAR İsmail Sarı, Fevzi Altuntaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri K an transfüzyonu özel bir doku transplantasyonu olarak tanımlanabilir.

Detaylı

HEMOGLOBİNOPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ

HEMOGLOBİNOPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ TALASEMİ VE HEMGLBİNPATİLER Ankara Üniversitesi Serpil Akdağ Kan Merkezi nsolaz@yahoo.com HEMGLBİNPATİLERDE KAN BANKASI DESTEĞİ Dr. N.Nuri SLAZ Tek kaynağı insan olan, tam eş değeri henüz bulunmayan kan

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ YAYIN TARİHİ: REVİZYON TARİHİ NO: BÖLÜM NO: 14 STANDART: 01 DOKÜMAN: 01.07.2011 20.05.2013-02 TRF-PR-01 Transfüzyon merkezi; Acil

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni

DAMLA. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1996/ SAYI 3 HIV/ AIDS ve Kan Transfüzyonu Prof. Dr. Enver Tali Çetin AIDS Savaşım Derneği Başkanı Ülkemizde Sağlık Bakanlığının ve Hükümet dışı

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ SÜRECİ TALİMATI TRF.TL.08 08.06.2011 06.11.2013 02 1/5 1.0 AMAÇ: Orhaneli Devlet Hastanesi'nde, hastalar için gereksinim duyulan kan ürünlerini güvenilir, hızlı ve yeterli miktarda temin etmek; hastalar için istenen tetkiklerin

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT

DÖKÜMANTASYON ve KAYIT DÖKÜMANTASYON ve KAYIT Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kursu XIV 14-18 Aralık 2011 Kayıt Sistemleri Kan merkezleri kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs)

Detaylı

KAN BANKACıLlGI VE TRANSFÜZYON TIBBı

KAN BANKACıLlGI VE TRANSFÜZYON TIBBı SAGLlK ALANI SERTİFİKALI EGİTİM STANDARTLARI Standart No Tarih Revizyon No KAN BANKACıLlGI VE TRANSFÜZYON TIBBı SAGLlK BAKANLlGI SAGLlK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ Eğitim ve Sertilikasyon Hizmetleri Daire

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON

ANESTEZĠ VE REANĠMASYON T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ANESTEZĠ VE REANĠMASYON KAN VE KAN ÜRÜNLERĠ TRANSFÜZYONU 723H00104 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU. Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013

HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU. Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013 HLA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞILAN TESTLERİN STANDARDİZASYONU Prof. Dr. Belma DURUPINAR TİGED 2013 "yapmış olmak için yapmak" Ya şansınız tutmazsa? AMAÇ Kaliteli, hata riski düşük ve güvenilirliği yüksek

Detaylı

Transfüzyon Endikasyonlar

Transfüzyon Endikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri PED ATR K AC LLER Sempozyum Dizisi No: 57 Nisan 2007; s. 163-176 Tranfüzyon lkeleri Doç. Dr. Hilmi Apak Kan ürünlerinin transfüzyonu asl nda

Detaylı

Geleceğin Kan BağıĢçılarının Kazanımı için Teknik Destek

Geleceğin Kan BağıĢçılarının Kazanımı için Teknik Destek Geleceğin Kan BağıĢçılarının Kazanımı için Teknik Destek Faaliyet 2. 6 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELĠ BĠLGĠLENDĠRME SEMĠNERĠ (OKUMA MATERYALLERĠ) Prof Dr Ġdil Yenicesu Dr Deniz Yuce Kan BağıĢı Uzmanı

Detaylı

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi

Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Hülya Bilgen Medipol Mega Hastaneler Kompleksi Dr. Tülay Karaağaç Akyol Hacettepe Üniversitesi Kök Hücre Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (PEDİ-STEM) Hacettepe Üniversitesi Kan Merkezi ve Aferez

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları. Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Transfüzyon Endikasyon ve Reaksiyonları Dr. S. Sami KARTI Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı TRANSFÜZYON ENDİKASYONLARI TRANSFÜZYON NEDEN YAPILIR? 1. Kan hacmini sağlamak 2. Dokulara

Detaylı

OTO MMÜN HEMOL K ANEM TANI ve TEDAV KILAVUZU Tanı Hikaye Bulgular Laboratuar

OTO MMÜN HEMOL K ANEM TANI ve TEDAV KILAVUZU Tanı Hikaye Bulgular Laboratuar OTOĐMMÜN HEMOLĐTĐK ANEMĐ TANI ve TEDAVĐ KILAVUZU Otoimmün hemolitik anemi (OĐHA), hastanın kendi eritrositlerine karşı antikor üretmesi sonucunda, eritrositlerin parçalanması ve anemi ile karakterize bir

Detaylı

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni EYLÜL 1998 / SAYI: 24 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM

Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni EYLÜL 1998 / SAYI: 24 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni EYLÜL 1998 / SAYI: 24 KAN MERKEZLERİMİZİ TANIYALIM Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kan Merkezi Dr.Nur Banu KILIÇ Çukurova Üniversitesi

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı