CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ"
  • Berk Oz
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Medicine Cumhuriyet University ISSN : CİLT :29 SAYI : 2 YIL : 2007 Volume :29 Issue : 2 Year : 2007 Derginin Sahibi (Owner) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına Dr. Okay BULUT Sorumlu Editör (Editor in Chief) Dr. Sema BULUT Editör Yardımcıları (Asistant Editors) Dr. Gündüz TEZEREN Dr. Bülent TURGUT İngilizce Özet Editörleri (English Summary Editors) Dr. Gonca İMİR Dr. Ali Rıza ERÇÖÇEN Biyoistatistik Danışmanları (Biostatistical Consultans) Dr. Ziynet ÇINAR Dr. Hafize SEZER Yazışma Adresi (Editorial Office) Prof. Dr. Sema BULUT Tel: / 2939 C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi Editörü Fax: Tıp Fakültesi Dekanlığı Sivas Dizgi ve Baskı C.Ü. Tıp Fakültesi Matbaası TEL: /1094

2 YAZARLARA BİLGİ Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi nin süreli yayın organıdır. Tıp alanında yapılan bilimsel çalışmaları, derlemeleri, ilginç olgu bildirimlerini ve editöre mektupları yayınlayarak okurlarını aydınlatmayı ve gelişmeleri aktarmayı amaçlar. Özellikle derleme yazılarında güncel konular ve yazar (lar) ın kendi deneyimlerinin olduğu konular tercih edilmelidir. Dergi yazım dili Türkçedir. Dergi her üç ayda bir yayınlanır ve dört sayıda bir cilt tamamlanır. Cerrahi girişim ve ilaç deneyleri gibi insan üzerinde yapılacak olan araştırmalar için Etik kurul onayı yazı ile birlikte gönderilmelidir. Yayın kurulu nun yayınlarda değişiklik, düzeltme yapma ve yayını kabul yada reddetme yetkisi vardır. Gönderilen yazılar, yayınlansın ya da yayınlanmasın geri verilmez (istendiğinde fotoğraf ve şekiller geri verilebilir.) Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir dergide (kısmen, tamamen ya da kelime değişiklikleri ile) yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yazının yayınlanmasına karar verildiği taktirde; (...) Başlıklı yazının bütün haklarını C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi ne verdiğimizi makalenin içerdiği bütün görüşlere aynen katıldığımızı, makalede belirtilen çalışmanın daha önce herhangi bir yerde (kongre bildirileri hariç) yayınlanmadığını aynı anda başka bir dergide yayınlanmak üzere gönderilmediğini ve makalenin derginizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış olduğunu bildiririz. İfadesinin bütün yazarlar tarafından ayrı ayrı imzalanarak dergi editörlüğüne beyan edilmesi zorunludur. Yazılarda ileri sürülen, savunulan düşüncelerden yazar sorumludur. Yayınlanmak üzere yazının aslıyla birlikte iki kopyası ve şekillerden üç takım gönderilmelidir. Bunun yanı sıra Microsoft Word (IBM formatı) yazılımıyla yazılmış olarak bir disket ile birlikte gönderilmelidir. Postadaki gecikmeler ve kayıplardan dergimiz yayın kurulu sorumlu değildir. Yazılar aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir. Prof. Dr. Sema BULUT Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editörü C.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı SİVAS Tel : / 2939 Fax: tıp cumhuriyet.edu.tr Yazıların Hazırlanması : Yazılar standart A4 beyaz kağıtların sadece bir yüzüne bilgisayar aracılığı ile yazılmalıdır. Kağıdın kenar genişiliği 3 cm olmalı ve tüm yazı aynı yazı karakteri ile (tercihen Times New Roman) l2 punto, iki satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Bilimsel araştırmalarda konu bölümleri aşağıdaki şekilde sıralanmalıdır. GENEL BİLGİLER SAYFASI Genel bilgiler sayfası yazının tam başlığını, yazarların sırasıyla isimlerini, ünvanlarını, her yazarın bağlı bulunduğu kurumu içermelidir. Eğer var ise, yazının hangi kongrede sunulduğu yazılmalı ve yazıdan sorumlu yazarın yazışma adresi, telefonu, faks numarası varsa e- posta adresi mutlaka belirtilmelidir. BAŞLIK SAYFASI Yazının başlık sayfasında, sadece yazının tam başlığı yazılmalıdır. TÜRKÇE BAŞLIK, ÖZET ve ANAHTAR KELİMELER Özet bölümünde araştırılan problem, kullanılan yöntem, elde edilen veriler ve varılan sonuçlar gibi yazıyla ilgili gerekçeler kısaca belirtilmelidir. Özet 200 kelimeden az olmalıdır. Özet sonunda en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir. İNGİLİZCE BAŞLIK, İNGİLİZCE ÖZET ve KEY WORDS Türkçe başlık, Türkçe özet ve Anahtar kelimeler bu bölümde İngilizce olarak verilmelidir. DİĞER KONU BÖLÜMLERİ GİRİŞ GEREÇ ve YÖNTEM BULGULAR TARTIŞMA KAYNAKLAR TABLOLAR ŞEKİL ALT YAZILARI AÇIKLAMA (gerektiğinde) Kaynak Yazım Kuralları Kaynaklar yazı içerisinde geçiş sırasına göre parantez içinde numaralandırılmalıdır. Dergi isimleri Index Medicus a uygun kısaltılmalı, eğer Index Medıcusda yer almamış ise tam olarak yazılmalıdır. Makale ve kitap için kaynak gösterimi Vancouver sistemine göre yapılmalı ve 6 dan fazla otör bulunduğu durumlarda ve ark yada et al. gibi kısaltmalar kullanılmalıdır. Makaleler için örnek; Wohirab J, Fisher M, Marsch WC. Diagnostic impact and sensitivity of skin biopsies in Sneddon s syndrome. A report of 15 cases. Br J Dermatol 2001; 145: Kitap için örnek; Nun J. Appiled Respiratory Physiology, 2 nd ed. London, Butterworths; Kitaptan bölüm için örnek Marshall BE, Wollman H. General anesthetics. In: Gilman AG. Goodman LS, editors: The Pharmacological Bases of Therapeutics. 7 th. ed. London: Macmillan; p: Şekil alt yazıları, şekli açıklayıcı içerikte ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Şekiller yazıdaki geçiş sırasına göre numaralandırılmış olmalıdır (Şekil l. gibi). Mikroskopik şekillerde kullanılan boyanın adı ve orijinal büyütme oranı (Hematoksilen & eozin, 200x gibi) belirtilmelidir. Fotoğraflar basım için uygun netlik ve kontrastta ve siyah- beyaz parlak kağıda basılmış olmalı, fotoğraf boyutlarının 6x8 cm ye orantılı boyutlarda olmasına özen gösterilmelidir. Hiçbir surette üzerinde düzeltme yapılmamalıdır. Fotoğraf arkalarına yapıştırılan etiket üzerine şekil numarası yazılmalı ve bir okla üst yön işaretlenmeli, yazar ve kurum isimleri yazılmamalıdır. Tablolar ve grafikler (tercihen bilgisayarda hazırlanmış) ayrı ayrı sayfalarda gösterilmelidir. Tablolar tübüler formda hazırlanmalı, ayrı bir sayfada tercihen iki satır aralıklı olarak yazılmalı, yazı içerisinde geçiş sırasına göre (Tablo 1 gibi) numaralandırılmalıdır. Tablonun üstünde her tabloyu açıklayan başlık yazısı belirtilmelidir. Gönderilecek yazıların; araştırma ve derleme yazıları için 15 sayfa, olgu bildirimleri için 7 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Dergimizde yayınlanan yazılar için ayrı baskı (reprint) istekleri ve renkli fotoğraf baskıları ücret karşılığı yerine getirilir.

3 INSTRUCTIONS FOR AUTHORS Journal of the Faculty of Medicine Cumhuriyet University is the official journal of Cumuriyet University Faculty of Medicine. This peer-reviewed journal aims to publish all aspects of medical field with an emphasis on providing information about new developments and techniques to the readers by publishing original articles, review articles, case reports and letters-to-editor. Topics for review articles should be selected on current trends and experiences of the author(s). The official language of the Journal is Turkish. The Journal is published quarterly and a volume is completed after four issues published for each year. All clinical studies conducted on human subjects, such as surgical interventions or drug experiments, must be submitted in conjunction with an approval by the Ethical Committee of the Institution. The Editorial Board reserves the right to make editorial corrections, to accept the manuscript for publication or to reject it. Also, rejected manuscripts will not be returned to the author(s) (except for original illustrations if requested). The author(s) must affirm that the submitted manuscript is not published (partially or in total) or is not concurrently under consideration for publication in any other journal. If the manuscript has been accepted for publication, the author(s) must submit a letter signed by each named author, affirming that the copyright of the manuscript is transferred to the Journal of Medical Faculty Cumhuriyet University, that the content of the manuscript is approved by the author(s) without any conflict of interest, that the manuscript is not published or is not under consideration for publication in any other journal, and that the manuscript is prepared according to the instructions of the Journal. Three sets of the manuscript ( 1 original, 2 copies) as well as a floppy disk containing the manuscript written in a Microsoft Word (IBM format) should be submitted in consideration for publication. The Editorial Board is not responsible for any delay or lost from the post. Manuscripts should be sent to the Editor-in- Chief: Prof. Dr. Sema BULUT Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editörü C.Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı TR Sivas, Turkey Phone: (Ext. 2939) Fax: Preparation of Manuscripts: Manuscripts should be printed on a standard A4 paper with at least 3-cm margin on all sides and double space using 12 font (preferably Times New Roman) on one side of the sheet only. An original manuscript should be structured as follow: General Information Page: General information page should include the full title of the manuscript, name of the author(s), and the institution. The name of the corresponding author and his address as well as phone number, fax number and address should be provided. Title page: In the title page, only the full title of the manuscript should be written. Turkish Title, Summary, and Key Words: In the Summary, the problem and aim of study, material and methods, the results, and the conclusion should be briefly indicated. The Summary should be limited to 200 words and less than 5 key words should be supplied. English Title, Summary and Key Words: Turkish title, summary and key words should be translated in English in this section. Other Subheadings: Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, References, Tables, Figure Legends, Acknowledgment. Instructions for References: All references listed in the References at the end of the manuscript must be cited in the text within parantheses. Refer to the list of journals indexed in Index Medicus for abbrevations of journal names, if not indexed in Index Medicus, provide full name of the journal. Reference citation should be done according to Vancouver system and name only the first three authors and then use et al. if there are more than six authors. Journal article: Wohirab J, Fisher M, Marsch WC. Diagnostic impact and sensitivity of skin biopsies in Sneddon s sysndrome. A report of 15 cases. Br J Dermatol 2001; 145: Entire Book: Nun J. Applied Respiratory Physiology, 2nd ed. London, Butterworths; Book Chapter: Marshall BE, Wollman H. General anesthetics. In Gilman AG, Goodman LD, editors: The Pharmacological Bases of Therapeutics. 7th ed. London: Macmillan; p: Figure legends should be explanatory and specific, they should be written on a separate page, and the figures should be numbered within the text. Staining technique and original magnification used for microscopic illustrations (such as hematoxylin and eosin, 200x) should be indicated. Photographs should be submitted as glossy black-white prints and should be unmounted, and have a label pasted on the back indicating figure number and orientation without the name or institution of author(s). Tables and graphics should be typed on a separate page in a tubular form with double spacing and should be numbered and cited consecutively in the text. A brief title for each should be given. Manuscripts should be limited to 15 pages for original and review articles and 7 pages for case reports. For reprint requests and color reproduction of the illustrations, the author(s) will be expected to make contribution.

4 YAZI İNCELEME KURULU (Advisory Board) Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Tıp Fakültesi dergisinin doğal yazı inceleme kurulu üyeleridir. Diğer Tıp Fakültelerinden Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Salih Murat AKKIN Prof. Dr. Mustafa ALTINBAŞ Prof. Dr. Aytekin ALTINTAŞ Prof. Dr. Erdal ANADOL Prof. Dr. Leyla ATMACA Prof. Dr. Nilgün ARAÇ Prof. Dr. Yücel ARITAŞ Prof. Dr. A. Turan AYDIN Prof. Dr. Ayşin BAKKALOĞLU Prof. Dr. Ali BAKTIR Prof. Dr. Ali BARUTÇU Prof. Dr. Kadir BİBEROĞLU Prof. Dr. Erhan BİLİR Prof. Dr. Atila BOZKURT Prof. Dr. Ragıp ÇAM Prof. Dr. Cemil ÇELİK Prof. Dr. Atınç ÇOLTU Prof. Dr. Nilgün DALDAL Prof. Dr. Rümeysa DEMİRDAMAR Prof. Dr. Bengül DURMAZ Prof. Dr. Semra DÜNDAR Prof. Dr. Ahmet EKİN Prof. Dr. Cemil EKİNCİ Prof. Dr. R.Şebnem Korur FİNCANCI Prof. Dr. Mustafa GÜLEÇ Prof. Dr. Serdar GÜLTAN Prof. Dr. İhsaniye İKİZ ÇOŞKUN Prof. Dr. Rıza KESER Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR Prof. Dr. Ercüment KUTERDEM Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU Prof. Dr. Çiğdem ÖZESMİ Prof. Dr. Servet ÖZGÜR Prof. Dr. Oya ÖZATAMER Prof. Dr. Mustafa PAÇ Prof. Dr. Nedim SAVACI Prof. Dr. Işık SAYIL Prof. Dr. Şahin A. SIRMALI Prof. Dr. Yener SAĞLIK Prof. Dr. Timur SİNDEL Prof. Dr. İzzet ŞAHİN Prof. Dr. Emel TÜMBAY Prof. Dr. Şemsettin USTAÇELEBİ Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ Prof. Dr. K. Muzaffer ÜSTDAL Prof. Dr. Erkan VARDARELI Doç. Dr. Birkan YAKAN Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM Prof. Dr. Selçuk YÜCESAN

5 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT :29 SAYI : 2 YIL : 2007 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMA MAKALELERİ Rektum Kanserli Olguların Tedavi Ve Sonuçlarının Retrospektif Analizi Birsen YÜCEL, Doğan ÖZCAN, Orhan KIZILKAYA, Kubilay İNANÇ, Öznur AKSAKAL, Oktay İNCEKARA.. Çorum Adli Tıp Şube Müdürlüğü ne Yıllarında Başvuran Cinsel İstismar Mağduru Çocuk Olgularının Değerlendirilmesi Erdal Özer, Celal BÜTÜN, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Aynur ENGİN Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastaların Özellikleri Endoskopi ve Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Naim Nur, Abdülkerim Yılmaz, Gürsel YILDIZ 47 Halı Dokuyan Mahkumlarda Bisinosis Sıklığının Araştırılması Sefa Gültürk, Tamer Doğan, Ayşe Demirkazık, Ercan Özdemir, Tuncer Demir, İbrahim Akkurt.. 51 Aspirinin Kandaki Anjiyojenik Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Ve Anti-Anjiyojenik Endostatin Seviyelerine Etkisi Mehmet ŞENCAN, Ramazan GÜNEŞAÇAR, Ömer CEVİT, Durmuş DEVECİ Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Aşırı Gündüz Uykululuğu Ve Uyku Yapısı İle İlişkisi Özlem KAYIM, Esen YÜKSEKKAYA, Galip AKHAN.. 62 OLGU SUNUMU Progeria Sendromu Olgu Sunumu Nadir KOÇAK, Filiz ÖZEN, İlhan SEZGİN.. 69 DERLEMELER Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları Gülay Yıldırım, Selim Kadıoğlu. 75

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine İmtiyaz Sahibi / Owner Ekrem Yıldız Editörler / Editors Osman Güler Sedat Kaygusuz Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi The Journal of Kırıkkale University, Faculty of Medicine Editör Yardımcıları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Istanbul Faculty of Medicine. www.itfdergisi.com

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Istanbul Faculty of Medicine. www.itfdergisi.com ISSN 1305-6433 (Basılı Dergi) ISSN 1305-6441 (Elektronik Dergi) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Istanbul Faculty of Medicine www.itfdergisi.com Cilt/Volume: 75 Sayı/Number:

Detaylı

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi T I HARRAN ÜNİVERSİTESİ P F A K Ü T L E İ S Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Harran University Medical Faculty Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - HARRAN UNIV TIP FAK DERG Journal

Detaylı

Anatolian Journal of Medical Sciences Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi

Anatolian Journal of Medical Sciences Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi Aim ANATOLIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES is an English and Turkish multidisciplinary peer-reviewed medical journal publishing articles in the fields of general medicine.

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi T I HARRAN ÜNİVERSİTESİ P F A K Ü T L E İ S Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Harran University Medical Faculty Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - HARRAN UNIV TIP FAK DERG Journal

Detaylı

BİDDER. Tıp Bilimleri Dergisi

BİDDER. Tıp Bilimleri Dergisi BİDDER Tıp Bilimleri Dergisi Bilim İnsanları Dayanışma Derneği Tıp Bilimleri Dergisi The Journal of Medical Sciences, Scientists Solidarity Association Bilim İnsanları Dayanışma Derneği nin Yayın Organıdır

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Hospital Infections in the Pediatric Intensive

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X FLORA Cilt/Volume 19 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2014 Sayfa/Page 105-144 CİLT/VOLUME 19 SAYI/ISSUE 3 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 İŞBİRLİĞİYLE

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Evaluation of Children with Rotavirus Enteritis

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles

Özgün Araştırmalar / Original Articles www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Sayı / Issue: 2 Haziran / June 2010 Sayfa / Page: 48-92 Editör / Editor Mustafa Hacımustafaoğlu

Detaylı

Journal of Chest Diseases and Critical Care Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Dergisi

Journal of Chest Diseases and Critical Care Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Dergisi Aim ournal of Chest Diseases and Critical Care is an English and Turkish multi disciplinary peer-reviewed medical journal publishing articles in the fields of pulmonary medicine and critical care. Journal

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Periorbital and Orbital Cellulitis Periorbital

Detaylı

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine ISSN 1309-1689 Medicine Özgün Araştırmalar / Original Investigations Yanık YBÜ de Enfeksiyon Burn ICU Infection Ahmet Çınar Yastı ve ark.; Ankara, Türkiye Karma YBÜ de Cerrahi ve Dahili Hastalar Surgical

Detaylı

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine ISSN 1309-1689 EISSN 1309-6222 Medicine Özgün Araştırmalar / Original Investigations Yoğun Bakımda Yaşlı Mortalitesi Elderly Mortality in ICU Sibel Akın ve ark.; Kayseri, Türkiye Nütrisyon ve Yoğun Bakım

Detaylı

Editörler/Editors in Chief: Özlem Özdemir Kumbasar, İsmail Savaş. Yardımcı Editörler/Associate Editors

Editörler/Editors in Chief: Özlem Özdemir Kumbasar, İsmail Savaş. Yardımcı Editörler/Associate Editors Onursal Editör/Honorary Editor: Doğanay Alper Cilt Volume Sayı Issue Eylül September 62 3 2014 Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği nin yayınıdır. Official Journal of the Turkish Association of Tuberculosis

Detaylı

The Journal of Academic Geriatrics

The Journal of Academic Geriatrics Akademik Geriatri Cilt Volume Sayı Issue Haziran June6 22014 Akademik Geriatri Derneğinin yayın organıdır. Official Journal of the Academic Geriatrics Society Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman

Detaylı

Editörler/Editors in Chief: Özlem Özdemir Kumbasar, İsmail Savaş

Editörler/Editors in Chief: Özlem Özdemir Kumbasar, İsmail Savaş Onursal Editör/Honorary Editor: Doğanay Alper Cilt Volume Sayı Issue Haziran June 63 2 2015 Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği nin yayınıdır. Official Journal of the Turkish Association of Tuberculosis

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Cilt Volume Sayı Issue Haziran June Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman ÇEVİK Yazı İşleri Müdürü/Editorial Manager Doç.

Detaylı

PARK NSON HASTALI I VE HAREKET BOZUKLUKLARI DERG S

PARK NSON HASTALI I VE HAREKET BOZUKLUKLARI DERG S ISSN - 1301-9996 Journal of Parkinson s Disease and Movement Disorders PARK NSON HASTALI I VE HAREKET BOZUKLUKLARI DERG S Parkinson Hastalı ı Derne i Yayın Organıdır Journal of Turkish Parkinson s Disease

Detaylı

YAZARLARA BİLGİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi II. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri ve Özellikleri A. Araştırma Makaleleri:

YAZARLARA BİLGİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi II. Dergiye Gönderilecek Yazı Türleri ve Özellikleri A. Araştırma Makaleleri: YAZARLARA BİLGİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü nün yayın organıdır. Yılda 3 kez, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında

Detaylı

Cilt/Vol 39 Sayı/Number 2 Haziran/June 2012. i s. T ý. p F DİCLE TIP DERGİSİ. Dicle Medical Journal

Cilt/Vol 39 Sayı/Number 2 Haziran/June 2012. i s. T ý. p F DİCLE TIP DERGİSİ. Dicle Medical Journal I Cilt/Vol 39 Sayı/Number 2 Haziran/June 2012 pissn 1300-2945 eissn 1308-9889 Dicle Üniversitesi T ý p F 1974 a l k ü i s t e DİCLE TIP DERGİSİ Dicle Medical Journal Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını

Detaylı

PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERGİSİ

PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERGİSİ ISSN: 2147-446X PEDİATRİ UZMANLIK AKADEMİSİ DERGİSİ www. puader.org.tr Journal of Pediatrics Speciality Academy Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Yayın Organıdır / Official Journal of the Society of

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ www.tjn.org.tr Cilt Sayı Mart Volume 21 Issue 1 March 2015 (Sayfa/Page 37,38) Derleme/Review Multipl skleroz

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık. ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ Türk Nöroloji Dergisi Turkish Journal of Neurology Cilt-Volume: 20 Özel Sayı-Supplement:

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

www.bezmialemscience.org

www.bezmialemscience.org www.bezmialemscience.org Vol - Cilt 2 Issue - Sayı 4 December - Aralık 2014 Owner Saffet TÜZGEN Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey Editor in Chief Adem AKÇAKAYA Department of General Surgery,

Detaylı

JOURNAL OF CLINICAL AND

JOURNAL OF CLINICAL AND I A JOURNAL OF N O I T A o f H EALTH I N V E S T I G CLINICAL AND C T SO S A IO N S EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS pissn 1309-8578 eissn 1309-6621 Volume 5 Issue 4 December 2014 Citation Abbreviation: J Clin

Detaylı

www.bezmialemscience.org

www.bezmialemscience.org www.bezmialemscience.org Vol - Cilt 3 Issue - Sayı 1 April - Nisan 2015 Owner Saffet TÜZGEN Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey Editor in Chief Adem AKÇAKAYA Department of General Surgery, Bezmialem

Detaylı