LİBYA ÜLKE BÜLTENİ Mart 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİBYA ÜLKE BÜLTENİ Mart 2010"

Transkript

1 LİBYA ÜLKE BÜLTENİ Mart 2010 GENEL BĠLGĠ Resmi adı: Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Yönetim ġekli Cumhuriyet Devlet BaĢkanı Muammer Kaddafi (1969 dan beri) BaĢbakan Baghdadi Mahmudi(2006 da seçildi) Yüzölçümü km2 Nüfusu 6,31 milyon BaĢkent Trablusgarp Okuma yazma oranı %80 Ġklim Sıcak ve kurak, ılık kışlar KonuĢulan Diller Arapça, İtalyanca, İngilizce BaĢlıca ġehirler Trablusgarp, Bingazi, Misurata, Al Mirqab, Al Bitnan, Sebha Para Birimi Libya Dinarı Zaman Dilimi Türkiye ile arasında saat farkı bulunmamaktadır fakat yaz saati uygulaması yoktur.

2 1969 yılında iktidara geldiğinden bu yana ülkeyi Muammer Kaddafi yönetmektedir. Yönetime geldiği yıllarda benimsemiş olduğu kurallar doğrultusunda hükümet yabancı yatırımlara ek olarak ağır sanayi, tarımsal alanlar, bankalar, sigorta şirketleri ve hizmet firmalarını özelleştirmiştir yılından beri ise, özel sektörün gelişimi için ithalat ve ihracata ilişkin bir takım kanunlar yürürlüğe konulmuştur. Devlet Başkanı Kaddafi nin oğlu Ekonomi ve Finans Bakanı Sayf Al İslam Kaddafi, 2002 yılında, özelleştirme ve serbestleştirme ile pazar ekonomisine doğru bir geçiş amaçladıklarını açıklamıştır ün Haziran ayında ise Devlet Başkanı Kaddafi Genel Halk Kongresinde aynı açıklamayı tekrarlamıştır yılında ABD ve Libya arasında yaşanan politik gelişmelerin ardından 2004 Nisan ayında ABD ambargoyu kaldırarak ikili ticaret anlaşmalarına ve finansal işlemlere yeniden başlanmasına izin vermiştir. Ağustos 2003 te ise Birleşmiş Milletler yaptırımlarını tamamen sonlandırmıştır. Şubat 2004 te ABD seyahat yasağını kaldırıp amerikalı iş adamlarının Libya pazarına yeniden girmelerini sağlamıştır ün Mart ayında ise Tony Blair Kaddafi nin iktidarından bu yana Libya yı ziyaret eden ilk İngiliz başbakan olmuştur. Bütün bu gelişmeler ışığında 2004 Eylül ünde ABD 1986 dan beri Libya ya uyguladığı tek taraflı ticaret yaptırımlarını aynı dönemde Avrupa Birliği ise ihracat sınırlamalarını kaldırmıştır Kasım ında ABD, Libya da faaliyet gösteren işletmelerde Amerikan İthalat-İhracat Bankası kredi yasaklarını kaldırmıştır yılı Libya için yaptırımların kaldırılması ve ilişkilerin normalleşmesi ile sonuçlanmıştır. Libya nın politik onarımının tamamlandığı gösteren diğer önemli bir gelişme ise ABD nin bu ülkeyi 2006 Mayıs ayında teröre destek veren ülkeler listesinden kaldırmasının ardından, ABD ile Libya arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başlamış, 5 Eylül 2008 tarihinde ABD Dışişleri Bakanı Rice ülkeyi ziyaret etmiş, ayrıca 36 yıl aradan sonra ABD nin Libya ya atadığı ilk Büyükelçi Aralık 2008 de görevine başlamıştır. Tüm bunlar Libya nın küresel ekonomiye yeniden girişini güvence altına almak ve çok ihtiyaç duyulan dolaysız yabancı yatırımların sağlanmasına yönelik atılan adımlardır. GENEL EKONOMĠK DURUM TEMEL MAKROEKONOMĠK GÖSTERGELER * GSYİH (milyar $) ,9 64,5 GSYİH (büyüme, %) ,7 Enflasyon (TÜFE, ort.%) , İhracat (milyar $) 28,849 37,473 46,970 67,326* İthalat (milyar $) 11,174 13,219 17,701 24,781* Döviz Kuru (yıl sonu, EGP:$) Döviz Rezervleri (altın hariç 39,702 59,483 79,599a 92,508 89,738 milyar $) Dış Borçlar (milyar $) 4.3* 4.5* 4.9* 6,0* 6,3 Kaynak : Economic Intelligence Unit(EIU), Business Monitor International * Tahmini Libya ekonomisinde, hidrokarbonlar (petrol) ile devlet sektörü ağırlıklı bir yere sahiptir verilerine göre madencilik ve petrol ve doğalgaz çıkarma faaliyetleri nominal GSYIH nin

3 %66 sını oluşturmakta onu %6 ile savunma ve sosyal gücenlik ve yine %6 ile inşaat sektörleri izlemiş, imalat sanayii GSYIH nin sadece %4 ünü oluşturmuştur. Yaptırımların kaldırılmasının ardından petrol sektörünün GSYİH içindeki yeri % 39 a yükselmiştir. Bu yükselişle beraber imalat ve tarım sektörlerinin; ticaret, hizmetler ve taşıma alanları gibi diğer anahtar alanların GSYİH daki payları ise daralmıştır. Büyüyen hidokarbonlar sektörü ekonomide çeşitlilik yaratma üzerindeki baskıyı azaltmış ve uluslararası ilgiyi bu sektör yatırımları için uyarmıştır fakat hükümet yabancı yatırımcıları ağır sanayi ve turizm sektörlerine çekmek istemektedir. Nüfus tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği Akdeniz kıyısında yoğunlaşmaktadır. IMF ye göre, işgücünün %7 si tarım sektöründe çalışmaktadır. Petrol üretimi ise ülkenin doğusunda; Bingazi nin güneyindeki Sirte havzasında yoğunlaşmaktadır yılları arasında uygulanan ekonomik yaptırımlara rağmen halkın yaşam standardı bölge ülkelerine göre daha yüksektir. Hükümet, hidrokarbonlar sektöründe elde ettiği gelir sayesinde gıda, eğitim, sağlık ve yerleşim konularında halka bir takım destekler sağlamaktadır. Ülkede mali planlama önemli ölçüde petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlıdır yılından bu yana denk bütçeler açıklanmaktadır yılı sonunda döviz rezervleri yaklaşık 44 aylık ithalatı karşılayacak seviyeye ulaşmış olup rekor bütçe fazlası verilmiştir. Petrol fiyatlarının yükselmesi ve uygulanan yaptırımların kaldırılması ile kişi başına düşen gelirde önemli bir artış yaşanmıştır. Ocak 2002 deki develüasyona rağmen kişi başı gelir dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup 2008 de bu rakam yaklaşık olarak 4 e katlanarak dolara ulaşmıştır. Libya hidrokarbonlar dışındaki sektörlerde çeşitliliği gerçekleştirememe ve yabancı iş gücüne bağımlı olma gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Negatif ya da düşük enflasyon yıllarının ardından, yıllarında hükümetin yerel pazar üzerindeki sıkı kontrolü azalmış ve ekonomik gelişim güç kazanmıştır. Yüksek petrol fiyatlarının ışığında hızla yükselen ulusal nakit ile 2007 de % 6.4 olarak ölçülen enflasyon 2008 de % e yükselmiştir. Herhangi resmi bir rakam olmamakla birlikte ülkede işsizlik oranının % 30 olduğu tahmin edilmektedir ve yakın zamanda bu oranın düşmesi beklenmemektedir. Yine de ülkede bir milyon civarında yabancı işçi çalıştırılmaktadır. Devlet ücretle çalışan Libyalıların % 70 ini istihdam etmektedir. Cari işlemler hesabı son on yılda petrol fiyatlarına bağlı olarak önemli ölçüde dalgalanma göstermiştir. Ülke son yıllarda cari işlemler fazlası vermektedir yılında 24,2 milyar dolar olan cari işlemeler fazlası 2007 yılında 29,2 milyar dolar, 2008 yılında ise 35,6 milyar dolar olmuştur. Ticaret fazlası cari işlemler fazlasından daha büyüktür. Libya uluslararası piyasalardan önemli ölçüde borçlanan bir ülke olmamıştır yılı sonu itibariyle toplam dış borç miktarı GSYİH nın % 11.9 u seviyesinde 6 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Orta ve uzun vadeli borçları eski Doğu bloku ülkeleri ile Rusya yadır. OECD üyesi ülkelere olan uzun vadeli borçların toplam borçlara oranı % 5 olup bu borçlar resmi kredi şeklindedir. Ülkede 2007 yılının şubat ayında Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) kurulmuştur. 12 üyeli, uluslararası nitelikli bir danışma kurulu ile desteklenen Kurulun başkanı Başbakandır. Görevi,

4 önemli ekonomik gelişme reformlarının gerçekleşmesini planlamak ve sağlamaktır. Kurul un bir diğer görevi ise ülke ekonomisini dışarıya açmak ve yabancı yatırımcıları çekmektir. Ekim 2009 da Muammer Kaddafi nin oğlu Saif Kaddafi nin başkanlık ettiği Sosyal Halk Yönetimi ekonomik reformlar hedeflemektedir. ÖzelleĢtirme: Yaptırımların kalkmasının ardından rafinerilerin etkin hale getirilmesi ve eski üretim alanlarının kullanım sürelerinin arttırılmasına yönelik techizatın ithali ve yatırımına öncelik verilmiş olup, hükümet yeni petrol ve gaz projelerini yabancı yatırıma açmıştır. Tarım, ağır ve hafif sanayi, enerji ile turizm yabancı yatırıma açılan diğer alanlardır. Ülkede tüm hizmetler devlet tarafından yürütülmektedir den bu yana az sayıda da olsa özelleştirmeler gerçekleştirilmiştir. Özellikle bankacılık sektöründe yabancı yatırım çekilmeye çalışılmış, bu politika neticesinde 2007 ve 2008 de 5 kamu bankasının ikisi yabancı yatırımcılarca satın alınmıştır. Kalan üç bankanın ikisi ilerde özelleştirilmek üzere tek çatıda birleştirilmiştir SEKTÖRLER Tarım Libya gıda ihtiyacının % 80 ini ithal etmektedir ve tarım, balıkçılık ve hayvancılık nominal GSYİH nın % 3 den daha azına denk gelmektedir. Çevresel imkansızlıklar Libya nın tarımsal potansiyelini sınırlamaktadır. Yaklaşık %90 ı çöl olan Libya topraklarının sadece % 1.7 si tarıma elverişli alanlardır. Ülkede sadece tarıma elverişli iki alandan bahsetmek mümkündür. Bunlardan birincisinde, kuzey doğuda kıyıya paralel, ağaçlı yüksek Jabel Akhdar platosunda üzüm ve zeytin yetiştirilmektedir. İkisincisinde ise; kuzey batıdaki kıyı bölgesinde; hurma, zeytin, portakal ve badem yetiştilmektedir. Bu iki alan ülkenin tarımsal üretiminin %80 inden fazlasını karşılamaktadır. İç bölgelerde ise, otlatma yapılmakta, arpa ile buğday üretilmektedir. Buğday ve arpanın yeterli şekilde üretilmesi amacıyla, çifçileri teşvik etmek için fiyat kontolü yapılmaktadır fakat FAO verilerine göre 2005 yılında sadece ton hububat yani iç talebin % si üretilebilmiştir. Tarımda sulama kaynağı olarak ortaya çıkan Great Man-made River (GMR) projesi şehirlere içme suyu sağlamada kullanıldığı için tarıma istenilen katkıyı sağlayamamıştır. Hayvancılık: hayvancılık sektörü, yaklaşık 5.6 milyon baş ile ağırlıklı olarak koyunlardan oluşur. Libya da hayvan çiflikleri tarımın başlıca dayanağıdır. Hayvan yetiştilmesi sübvanse edilen yeme bağlıdır. Hayvansal gıda üretiminde ise 1992 den beri önemli bir artış yaşanmamıştır. Sadece kuzu ve koyun eti üretiminde bir iyileşme sağlanmıştır. Hayvanların otlaması için gerekli meraların kıtlığından kaynaklanan kısıtlı üretimin üzerindeki et talebi, Romanya, Mısır ve Avustralya dan karşılanmaktadır. Balıkçılık: Libya, tuna, sardalye ve barbun içeren büyük bir potansiyeli olmasına rağmen eski balıkçılık ekipmanları sebebiyle balıkçılılık kaynaklarından tam anlamıyla yararlanamamaktadır km uzunluğundaki kıyı boyunca yeterince tesis ve liman bulunmamaktadır. Hükümet, balıkçılık sektörünü ve balık tüketimini geliştirmek için çaba harcamaktadır. Bu sektörün geliştirilebilmesi için konserveleme, saklama, işleme koruma, tütsüleme ekipmanlarının sağlanmasına ve geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

5 Ġmalat 1970 lerde devletin önceliği olan imalat sanayisindeki gelişim 1980 lerde petrol gelirlerinde düşüş ve hükümetin desteklediği projelere aktarılan fonlardaki azalma nedeniyle duraklamıştır. Devlet desteği daha çok ucuz enerji ve gaz stokundan yararlanacak ağır sanayi projelerine verilmiştir. Sirte deki gübre fabrikası ve Zuwara daki alimünyum eritme kompleksi gibi pek çok büyük proje kaynak yetersizliğinden tamamlanamamıştır. Çalışmakta olan diğer sanayi tesislerinde ise bakım yetersizliği ve yedek parça eksikliği yaşanmaktadır. BM ambargosunun kalkmasının ardından LFIB (Libya Foreign Investment Board) dört çimento fabrikası, bir dizi elektrik fabrikası ve Missurata daki ülkenin ana demir ve çelik fabrikasını yenilemek için yabancıları ortak yatırımlara davet etmektedir. Prefabrik binalar, madeni yağ, petrol yan ürünlerinin işlenmesi gibi bazı tesislere Avrupalı firmalardan yatırım için ilgi gösterilmiştir. Libya yönetiminin 1980 lerden itibaren önemli sanayi projeleri gerçekleştirmesine ve çeşitli fabrikalar açmasına rağmen, bunların işletmesinde karşılaşılan sorunlar nedeniyle ülkede işletilmeyen onlarca endüstri tesisi olduğu bilinmektedir. Sözkonusu tesisler ucuz enerjiye rağmen, hammadde ve yedek parça konusunda ithalata bağımlı olmaları, kalifiye ve iş gücü yetkin yönetim eksikliğinin de etkisiyle uzun zaman önce atıl hale gelmiştir. Turizm Libya uzun süren izolasyon dönemi ve ülke imajının yetersiz olması nedeniyle az turist çeken bir ülke olmuştur yılları arasında turist sayısı den e yükselmiştir. Turist sayısındaki artışlar iş seyahatleri ve çöl turizmindeki artışı simgelemektedir. Ancak, sektörün ekonomi içindeki payı yükseltmek için tatil turizminin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu tür büyümenin önündeki engel ise iyi otel ve restoranlar, sahil siteleri gibi yeterli turizm alt yapısının olmamasıdır. Yüksek planlama konseyi (Higher Planing Council) tarafından 2006 yılının başında yayımlanan Ulusal Ekonomi Strateji raporunda turizm, enerji sektörü dışında en çok gelişme gösterecek ekonomik sektör olarak tanımlanmaktadır. Raporda turizmdeki gelişmelerin beklentileri karşılamaktan uzak kaldığı da belirtilmektedir. Turizmde en büyük engellerden biri halen vize temininde karşılaşılan sıkıntıdır. Ülkede alkol kullanım yasağı bulunmaktadır. Akdeniz sahillerinin yanı sıra turistler için ilgi çekici alanlar arkeolojik yerler ve çöl turizmidir. Sabratna ve Lepnis Magna adlı Roma, Cyrene ve Apollonia adlı Yunan şehirleri Kuzey Afrika da en iyi korunan alanlardır. ĠnĢaat 2003 yılında ülkeye uygulanan yaptırımların kalkmasının ardından yabancı şirketlerin Libya pazarına yönelik ilgisi artmış olup ülkenin petrol kaynakları altyapının geliştirilmesi için önemli fırsatlar yaratmış, bunun sonucunda inşaat sektörü geçtiğimiz yıllarda önemi büyüme kaydetmiştir. Bu çerçevede Muammer Kaddafi nin 2007 yılı sonlarında Fransa ya gerçekleştirdiği seyahati esnasında Fransız inşaat firmaları ile imzaladığı 10 milyar dolarlık işbirliği anlaşmaları önemlidir yılına kadar altyapıya 9,4 milyar pound harcaması beklenen ülkedeki nüfus artışına ve Trablus başta olmak üzere şehirlerdeki yenileme çalışmalarına bağlı olarak 2013 yılına kadar

6 konut ve bunlara yönelik altyapı inşaatı projesinin hayata geçirilmesi beklenmektedir. Libya önümüzdeki dönemde turizm sektörünü geliştirmek amacıyla 2025 yılı itibariyle ülkedeki otel sayısının den e çıkarılmasını da planlamaktadır. İnşaat sektöründe, 2008 Guinness Rekorlar Kitabı nın dünyanın en büyük sulama projesi olarak onayladığı ve Muammer El Kaddafi tarafından dünyanın sekizinci harikası olarak adlandırılan GMR (Great-man Made River) projesi gerçekleştirilmiştir yılında başlatılan bu büyük proje dört aşamada ülkenin güneydoğusundaki yeraltı su kaynaklarını kuzeydeki şehirlere ve tarım alanlarına aktaracak boru hatlarının inşasını sağlamıştır. Libya da faaliyet gösteren belli başlı uluslararası şirketler arasında Daewoo, Punj Lloyd, Tameer Holding, Protasco, Ranhill ve COWI ile Hyundai Construction&Engineering, AFWAG Pre-Engineering Building Company, Kasaba,Engineering, AUCC-Arab Union Contracting Company, Golden Star of Libya, ve ACCO-Almansorin Construction and Oil Services Company yer almaktadır. Enerji OPEC üyesi olan Libya, 5,4 milyar ton ile Afrika kıtasının en büyük petrol rezervine sahip olup dördüncü büyük petrol üreticisidir. Tarihsel olarak, ülkenin ağırlıklı petrol üretimi doğu bölgesinden Sirte Havzasından sağlanmaktadır fakat güney batıdaki Murzuq Havzası ve Tripoli nin batısındaki Bouri alanlarının gittikçe artan önemi nedeniyle bu coğrafi ağırlık değişmektedir. Murzuq havzasında 10 milyar varil henüz keşfedilmemiş ham petrol reservi olduğu tahmin edilmektedir. Bu rakam, bilinen kaynaklarla beraber 16.5 milyar varile ulaşmaktadır ancak ülkenin sadece % 25 i için petrol şirketleriyle arama anlaşmaları yapılmış durumdadır. Hükümet, 2008 yılındaki günlük milyon varillik ham petrol çıktısını 2015 itibari ile 3 milyon varile çıkarmayı hedeflemiştir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek ve altyapıyı yenilemek için Libya, 35 milyar dolar yabancı yatırıma ihtiyaç duymaktadır. Geçmiş dönemde uzatılan BM yaptırımları Petrol sektörünü de etkilemiştir yılında BM yaptırımları askıya alınca sektöre Avrupalı firmaların girişi hızlanmıştır. Enerji alanında TPAO ve BOTAŞ ile Libya nın petrol sanayiini kontrol eden NOC (National Oil corporation) arasında işbirliği bulunmaktadır. Bu kapsamda TPAO nun bağlı kuruluşu Turkish Petroleum Overseas Company (TPOC) ile Libya Milli Petrol Şirketi (NOC) arasında Şubat 2000 de imzalanan Arama ve Üretim Paylaşım Anlaması (EPSA) kapsamında yürütülen arama çalışmaları çerçevesinde Libya daki 3 arama sahasından biri olan Fizan da petrol bulunmuş olup günde üç bin varil petrol üretilmesi beklenmektedir. İtalyan Agip-Eni Libya da faaliyet gösteren en büyük yabancı petrol şirketi olup Libya devleti petrol sanayisinin modernizasyonu planları çerçevesinde 15 petrol sahasını yabancı yatırımcılara sunmuştur. Libya nın kanıtlanmış doğalgaz rezervleri ise 1,54 trilyon m 3 tür. Bu miktar ile Afrika kıtasında Nijerya, Cezayir ve Mısır dan sonra dördüncü sırada bulunmaktadır yılı üretimi 15,9 milyar m 3 olup, doğalgaz üretimi ve ihracatı 2004 yılı sonlarında faaliyete geçen ve Avrupa ya gaz taşıyan Greenstream boru hattı ile birlikte artmaktadır. Sözkonusu boru hattından 2007 yılında İtalya ya taşınan gaz miktarı 9,2 milyar m 3 tür. BOTAŞ ile NOC arasında LNG alanında işbirliği öngörülmüş, ancak NOC bu alanda yetersiz olduğu için somut bir işbirliği gerçekleşmemiştir. Ayrıca, elektrik alanında, Sekiz Ülke Enterkoneksiyon Projesi kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. LNG alanında öngörülen işbirliğinin yanı sıra, Libya ile Türkiye arasında madencilik ve enerji verimliliği alanlarında

7 karşılıklı işbirliğine gidilebileceği öngörülmektedir. Libya dan 2008 yılında ton LPG ithalatı gerçekleştirilmiştir. Libya nın boru hatları ve LNG projelerinin enerji ihtiyacı çerçevesinde dikkate alınacağı BOTAŞ tarafından belirtilmiştir. BOTAŞ Libya nın LNG projeleri ile ilgilenmektedir. Libya da devam etmekte olan enerji projeleri arasında Temmuz 2009 da İtalyan Impregilo ile Libya Kalkınma Yatırım Kuruluşu ortak girişimi olan Impregilo Lidco tarafından üstlenilen ve Tripoli ile Misurata daki elektrik altyapısının modernizasyonu projeleri ile yine Temmuz 2009 da Hintli Punj Lloyd tarafından üstlenilen ve Libya nın üç kentinde elektrik altyapısının modernizasyonuna yönelik 392 milyon dolarlık proje ve Aralık 2008 de Libya ile Rusya arasında ortak girişim olan Laptechno-Power ın açıkladığı 1250 km uzunluğunda 400 kv lık iletim hattı projesi yer almaktadır. UlaĢtırma Libya nın Kuzey Afrika nın kalbinde, Akdeniz in güney kıyısındaki konumu, ülkenin bir ulaştırma koridorino dönüşmesi açısından pek çok fırsatı barındırmaktadır. Libya devleti havalimanlarının modernleştirilmesi, otoyolların inşaası ve yeni limanların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Libya nın ulaştırma sisteminin bel kemiğini karayolları oluşturmakta olup ülkenin karayolu ağı km olarak öngörülmektedir. Mart 2009 da İtalya nın Libya ya yılları arasındaki işgal karşılığından tazminat olarak ödeyeceğini açıkladığı 5 milyar doların büyük bir kısmının otoyol inşaat projelerinde kullanılması beklenmekte olup iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca İtalyan şirketlerine projelerde öncelik tanınması söz konusudur. Impregilo ve Astaldi gibi İtalyan şirketlerinin otoyol altyapı projelerinden yararlanması beklenmektedir. Bununla birlikte Haziran 2009 da Hintli Runj Lloyd firması 392 milyon dolarlık otoyol inşaa projesini üstlenmiştir. Libya nın Tripoli, Misurata, Bingazi, El Khoms da toplam 16 milyon ton kapasiteli 20 kadar limanı bulunmakta olup Sirte körfezinde yılda 9 milyon ton kapasiteli yeni bir limanın inşaası devam etmektedir. Ülke de önemli bir demiryolu altyapı eksikliği bulunmakla birlikte hükümetin milyarlarca dolarlık demiryolu inşaa programı kapsamında önümüzdeki yıllarda bu eksikliğin giderilmesi beklenmektedir. Bir kamu kuruluşu olan Çin Demiryolu İnşaat Şirketi(CRCC), Libya Demiryolu idaresi ile 172 km lik demiryolu inşaası için Ocak 2009 da 805 milyon dolarlık sözleşme imzalamış olup aynı kuruluş 2008 yılında Sirte yi Tripoli ye bağlayan 1,70 milyar dolarlık bir proje başlatmıştır. Yine 2008 yılının Eylül ayında Rus Demiryolları 3,17 milyar dolar tutarında Libya nın Akdeniz kıyısı boyunca uzanacak 554 km lik demiryolu projesi üstlenmiştir. Bunlara ek olarak Libya da ulaştırma alanındaki diğer belli başlı projeler arasında TAV Havalimanı Holding in de yer aldığı konsorsiyum tarafından 2007 yılında üstlenilen ve halihazırda devam etmekte olup Trablus Uluslararası Havalimanı nda iki yolcu terminali inşa projesi ile SNC Lavalin tarafından üstlenilen Bingazi Benina Havayolu projesi; Libya Malezya Karayolu ve İnşaat Şirketi (LMCRC) tarafından 2007 yılında üstlenilen 238 km lik Gharabouli- Ras Jedeir otoyolu ile 80 km lik Tripoli-Garian yolu bakım projeleri; İngiliz Mott MacDonald firması tarafından 2010 yılında üstlenilen Sirte Limanı projesi yer almaktadır. YATIRIM ORTAMI Yabancı doğrudan sermaye yatırımları geçmişten beri hidrokarbon sektöründe yoğunlaşmıştır. Geçmişte izlenen ekonomi politikaları ve yaptırımlar neticesinde diğer sektörler yatırımcılar için cazip olmamıştır. Yaptırımlar kalktığından beri net yatırım miktarı pozitif değere sahiptir yılında 145 milyon dolar olan yatırımlar 2008 yılında 4,1 milyar

8 dolara yükselmiştir. Kademeli ekonomik serbestiye geçiş büyük ölçekli alt yapı yatırımlarına bağlı olarak yatırımlarda hızlı artışlar ve petrol endüstrisi dışındaki sektörlere yatırım olası gözükmektedir. Libya Genel Halk Komitesi tarafından çıkarılan ve tarihinde yürürlüğe giren 443 sayılı Kararda; 1. Genel müteahhitlik alanında yapı ve inşaat faaliyetleri, 2. Elektrik, 3. Petrolcülük hizmetleri (kuyu, kazı ve arama işlerinde kullanılacak malzeme imalatı, bakım, techizat, taşıma ve lojistik hizmetleri) 4. Telekomünikasyon ve ulaştırma alanı, 5. Deniz ve hayvansal ürünler, tarım ve sanayi alanlarında yatırım yapacak olan yabancı gerçek (itibari) şahısların; bu faaliyetlerini yürürlükteki kanun gereği Libya da ticari alanda faaliyet gösteren ulusal veya anonim şirketlerle ortak anonim şirketler kurarak uzmanlık alanlarında yürütebileceği belirtilmektedir. Libyalı firmalarla ortak kurulacak bu anonim şirketlerde Libyalı firmaların sermaye oranı %35 den az olmayacaktır. Daha önce Türk firmaları Libyalı firmalarla ortaklık kurarak bu alanlarda faaliyet göstermekte iken, bu Karara göre Libya da faaliyet gösteren ulusal veya anonim şirketlerle ortak anonim şirketler kurarak bu alanlarda faaliyet gösterebileceklerdir. Libya da iş yapan firmaların asgari % 50 oranında Libyalı işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Libya da ofisi bulunan firmaların Müdür yardımcısının Libyalı olması ile ilgili 223 sayılı bir Karar bulunmaktadır. Ekonomi Bakanlığı nın İthalat ve İhracatın düzenlenmesine ilişkin 2006 yıl ve 16 sayılı Kararı nın 7. maddesinde İthalat ile ilgili olarak Aşağıda belirlenen şartlar ve sınırlamalar uyarınca, Üretim ve Tüketim malları, İlaçlar, Çeşitli Taşıt Araçları, İş Makineleri ve Malzemeler ithal edilir. 1. Yeni ve kaliteli mallardan olmalıdır. 2. Sağlık, Veteriner ve Doğa Koruma şartnamelerine uygun olmalıdır. 3. Bölgesel ve Uluslararası Standartlara veya Libya Standartları veya Ulusal Standartlar ve Özellikler Belirleme Merkezi tarafından onaylı teknik temel şartlara uygun olmalıdır. 4. İthalatı herhangi bir nedenle yasaklanmış veya durdurulmuş veya ithalatı belirli kuruluşlarca sınırlandırılmış olmamalıdır. 5. Libya da yetkili kuruluşlarca onaylı teknik şartlara ve standartlara aykırı olmamak şartıyla aşağıda belirlenen şartlar ürün özelliğine uygun olarak ürünün üzerine yazılmalı veya ürün ile birlikte verilmelidir.

9 a- Gıda, İlaç, Çocuk Maması ve gerekli görülen tüm malların üretim ve tüketim tarihleri b- Ülke ve Üretici Firma adı c- Ticari Marka d- Ürün çeşidi ve içeriği e- (Ürün Tabiatına göre) Ağırlık-Adet-Hacim f- Kullanım Kılavuzu ve Güvenlik ve Sağlık Tedbirleri g- İlaçlar ve Uzun Ömürlü Malların Kullanım Kılavuzu Arapça olmalıdır. 6. Yukarıda belirlenen şartlar ve sınırlamalara ilaveten, Veteriner ve İnsani İlaçlar, Çocuk Maması, Tıbbi Gereksinimler ve Malzemelerde aşağıda belirlenen özellikler bulunmalıdır: a- Yetkili kuruluşlarca tescil olmuş ve Libya da kullanım izni verilmiş olmalıdır. b- Libya nın yetkili kuruluşlarınca tescilli firmalar tarafından üretilmiş olmalıdır. c- Mal üzerinde ithalatçı firmanın adı ve tescil numarası belirtilmiş olmalıdır. d- Ulusal Hastaneler ve Sağlık Ocakları ve Kliniklerde kullanılmak üzere ithal edilen ilaçların üzerinde Satış için tahsis edilmemiştir ibaresi bulunmalıdır. e- Yedek tamir parçası ithalatçıları yetkilerini ihlal etmeksizin, ithal edilen mal ile birlikte malın mali değerinin en az % 2 si değerinde yedek tamir parçası bulundurmalıdır hükümleri yer almaktadır. Serbest Bölgeler: Serbest Bölgelerde yatırımcılara tanınan öncelikler ve istisnalar şu şekilde sıralanabilir: 1. Yatırılan sermaye ve elde edilen kar serbest olarak yatırımcının ülkesine transfer edilebilir, 2. Sermaye ve ürünlerin serbset bölge ve ülke arasındaki hareketi herhangi bir kısıtlama düzenlemeye tabi değildir, 3. 5 yıl süreyle gelir vergisi istisnası vardır (3 yıl süre ile de uzatılabilir), 4. Faaliyetlerden elde edilen kar tekrar yatırıma dönüştürüldüğünde de yukarıdaki istisnadan yararlanılabilir, 5. Yatırımcılar istisna dönemindeki zararlarını izleyen yıllara devredebilir, 6. Serbest Bölge de kurulan projelerin ulusallaştırılmasına, devralınmasına veya benzer etkileri doğurabilecek girişimlere karşı yasal garantiler vardır, 7. Projelerdeki hisseler tamamen veya kısmen bir başka yatırımcıya devredilebilir, 8. Müşterilerin taleplerine uygun proje dönemleri söz konusudur,

10 9. Serbest Bölge deki projelerin kurulmasında kolaylık sağlanır, 10. Serbest Bölge deki projeler için gereken makine ve ekipman gümrük vergisi ve benzer etki yaratan tüm vergilerden istisnadır, 11. Serbest Bölge den Serbest Bölgeye ihraç/ithal edilen mallar antrepo açısından zaman sınırlamasına tabi değildir, Malların Serbest Bölge ile Libya dışı arasındaki hareketi gümrük vergisine tabi değildir, 12. Serbest Bölge deki projeler ticari kayıt işlemlerine ve ithalatçı/ihracatçı kayıt formalitelerine tabi değildir, 13. Yatırımcıların projelerin kurulması veya çalışması için ihtiyaç duydukları, belirli teknik özelliklere sahip yabancı işgücünü getirmek ve çalıştırmak hakkına sahiptir. Misurata Serbest Bölgesi nde yatırımcılara sağlanacak olan imkanlar; 1. Yatrımcıların isteklerine uygun olarak, farklı büyüklüklerde araziler, 2. Uygun fiyatlara modern ofisler ve kapalı depolar, 3. Düşük fiyatlı enerji (petrol, gaz, elektrik), 4. Uygun fiyata, kullanılabilir ve atık su kolaylıkları ve diğer hizmetler, 5. Yatırımcı ihtiyaçlarına uygun, modern, esnek finans ve bankacılık hizmetleri, 6. Modern telekominikasyon hizmetleri, 7. Farklı uluslararası limanlara deniz yoluyla ulaşım hizmeti, 8. Çöldeki Afrika ülkelerine ve komşu Arap ülkelerine kara yolu ile ulaşım hizmeti, 9. Serbest Bölge deki projelerde çalışan işçilere ve yatırımcılara sağlık sigortası hizmeti DIġ TĠCARET Libya nın DıĢ Ticareti (milyon dolar) * Ġhracat 19,157 28,849 37,473 46,970 67, Ġthalat 9,645 11,174 13,219 17,701 24, *Tahmini Libya nın ticareti başta İtalya ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleriyledir. 10 yıl süren ekonomik yaptırımlar sonucunda 2002 yılında piyasa ekonomisine giriş süreci başlamıştır bu da küresel ekonomiyle aşamalı olarak bütünleşmesi anlamını taşımaktadır. Libya nın ihracat gelirlerinin %95 i petrol ihracatından temin edilmektedir.

11 2008 Yılı Ġtibariyle Libya nın BaĢlıca Ticaret Ortakları Ġhracat 2008 (%) Ġthalat 2008 (%) İtalya 40.4 İtalya 15.2 Almanya 12.8 Almanya 5.9 İspanya 7.3 Çin 5.7 Fransa 7.9 Türkiye 4.2 TÜRKĠYE-LĠBYA TĠCARĠ VE EKONOMĠK ĠLĠġKĠLERĠ ANLAġMA VE PROTOKOLLER AnlaĢmanın Adı Ġmza Tarihi Yürürlüğe GiriĢ Tarihi İktisadi İşbirliği ve Ticaret Anlaşması Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması Ticaret Anlaşması İkili Hava Ulaştırması Anlaşması İşgücü Anlaşması Denizcilik Ve Deniz Nakliyatı Alanlarında İşbirliği Anlaşması Sosyal Güvenlik Anlaşması Deniz Nakliyatı Ortak Şirketi Kurulması Hakkında Anlaşma Ticari ve Mali İşbirliği Anlaşması Ortak Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Şirketine İlişkin Anlaşma Ortak İnşaat ve İşletme Şirketine İlişkin Anlaşma Ortak Tarım ve Hayvancılık Şirketi ne İlişkin Anlaşma İktisadi, Sınai ve Zirai İşbirliği Protokolü Ticari İşbirliği Protokolü Eylül 1984 Tarihli Sosyal Güvenlik sözleşmesinin uygulanmasına Dair Anlaşma Ticaret Anlaşması/ Olağanüstü KEK Toplantısı Protokolü 19. Dönem KEK Toplantısı Protokolü Dönem KEK Toplantısı Protokolü Türk Standardları Enstitüsü ile Libya Ulusal Standardizasyon ve Metroloji Merkezi Arasında Teknik işbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı 21. Dönem KEK Toplantısı Protokolü Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması Türkiye ile Libya arasında Vizenin karşılıklı olarak kaldırılmasına dair Mutabakat Zaptı Hava ve Deniz Ulaşımında Anlaşma Dış Ticaret ve Müteahhitlik Hizmetelerine Yönelik Teminat Mektuplarına İlişkin Mutabakat Zaptı Afrikada Ortak Yatırımlara İlişkin Mutabakat Zaptı Libya Özelleştirme ve Yatırım Ajansı ile T.C Başbakanlık yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı arasında Mutabakat Zaptı Tarım Alanında Mutabakat Zaptı Tarım Yatırımlarının Güçlendirilmesi ile İlgili Mutabakat Zaptı

12 TĠCARĠ ĠLĠġKĠLER Son dönemde Libya ya uygulanan ambargoların kaldırılması ile uluslararası kuruluşlar ve batı ülkeleri ile siyasi ekonomik sorunlarını hızla çözmek yolunda girişimler başlatmıştır. Bu çerçevede uluslararası sisteme entegrasyonu süreci çerçevesinde yeni bir dönem başlamıştır. Libya ile olan ihracatımız 2001 yılından bugüne sürekli artış göstermektedir yılında 337,2 milyon dolar olan ihracatımız, 2008 yılında yaklaşık 1 milyar dolara ulaşmış, 2009 yılında ise 1,7 milyar dolara yükselmiştir. Ticaret hacmimiz 2009 yılı itibariyle 2 milyar doları aşmıştır. Türkiye-Libya DıĢ Ticareti (Bin Dolar) Yıllar Ġhracat Ġthalat Denge Hacim Kaynak: Tuık Ġkili Ticarette BaĢlıca 10 Madde (Bin dolar) Ġhracat ÜRÜN ADI DEĞĠġĠM (%) Demir ve çelik ,9 Demir veya çelikten eşya ,3 Plastik ve plastikten mamul eşya ,8 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları ,7 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları ,0 Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik yapılar ,9 Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento ,7 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer ,7 Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya ,6 Aluminyum ve aluminyum eşya ,1 Diğer ,2 TOPLAM Kaynak: DTM PAY (%)

13 Libya ya ihraç edilen baçlıca ürünler ekmeklik buğday unu, demir çelikten kule ve pilon, kıymetli metaller ve kaplamalarından müchevherci eşyası, köşeli çubuklar, kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs, izole edilmiş tel, kablo, erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket, vs, demir/çelikten inşaat ve aksamı, Kadın/kız çocuk için gömlek, bluz, vs dir. Ġthalat (Bin dolar) ÜRÜN ADI DEĞĠġĠM (%) PAY (%) ,0 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar Plastik ve plastikten mamul eşya ,644 14,2 Organik kimyasal müstahsallar , ,1 Gübreler ,9477 4,9 İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik bileşikler , ,4 Demir ve çelik , ,1 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları ,4318 0,4 Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday gluteni ,3 Ham postlar,deriler (kürkler hariç) ve köseleler , ,3 Yün,kıl,at kılı:bunların iplik ve dokumaları , ,1 Diğer ,5003 0, TOPLAM 3 19, Libya dan ithal ettiğimiz ürünler mineral yaktılar ve yağlar, plastik ve plastik eşyalar, organik ve inorganik kimyasal ürünler, demir-çelik, gübreler, yün, iplik ve dokumalardır yılında Libya ile ithalatımızda mineral yakıtların ithalatının payı % 62 dir. MÜTEAHHĠTLĠK Libya da Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı na tescilini yaptırmış çoğunluğu müteahhitlik firması olmak üzere 110 adet Türk firması faaliyet göstermektedir. Türk müteahhitleri tarafından bugüne kadar Libya da üstlenilen projelerin toplam değeri yaklaşık 23 milyar dolar olup bu rakam Afrika da üstlenilen projelerin %14,9 una karşılık gelmektedir. Libya da iş üstlenen Türk firmaları arasında yer almaktadır. ĠġBĠRLĠĞĠ OLANAKLARI Libya nın siyasi nedenlerle uzun yıllar uluslararası ilişkilerden soyutlanmış olması ve 1996 yılından itibaren ülkemize karşı uyguladığı tek taraflı örtük ambargo nedeniyle ticari ilişkilerimiz istenilen boyutlarda gelişememiştir. Ayrıca Libya da petrol dışındaki diğer sektörlere ilişkin yatırımların düşük seviyelerde olması ve müteahhitlik hizmetlerinin öne çıkması ile ödemelerde yaşanan problemler de ihracatçımızın pazara girişini etkilemiştir. Libya ekonomisinde yeniden yapılanma dönemine girişiyle beraber ülkemiz açısından Libya pazarının ticari potansiyeli önem kazanmaya başlamıştır.

14 Libya gıda ihtiyacının büyük bir kısmını ithalatla karşılaması nedeniyle, gıda sektörü ve gıda işleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar için iş imkanları mevcuttur. Libya turizm alanında her türlü alt yapı yatırımına açıktır. Libya nın imalat sanayinin küçüklüğü tüm mamul ürünlerin ithal edilmesini zorunlu kılmaktadır. Ülkenin, ithal kalemleri, gıda ve tarımsal ürünler, makineler, her türlü ev eşyası (elektrikli ev aletleri, mobilya), tekstil ve konfeksiyon, inşaat malzemeleridir. Nüfus artış hızı düşünüldüğünde alt yapı yatırımları önem kazanmaktadır. Elektrik akımı, haberleşme, taşımacılık, okullar, hastaneler bu grupta yer almaktadır. Libya müteahhitlik, yatırım ve ticaret alanlarında faaliyet göstermek üzere Türk ve Libyalı şirketler arasında ortak şirketler kurulmasını önermiş olup Libyalı yetkililer önümüzdeki 5 yıl zarfında gerçekleştirilecek yaklaşık 150 milyar dolar değerindeki kalkınma projelerinde ortak şirketlere öncelik verileceğini ifade etmiştir. TÜRKĠYE NĠN KARġILAġTIĞI SORUNLAR SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ: Libya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi önündeki en önemli engeller arasında yer alan vize temini, Türk bankalarının teminat mektuplarının kabulü gibi konularda Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı Sayın Zafer Çağlayan ın katılımlarıyla Kasım 2009 tarihlerinde Libya ya düzenlenen ziyaret neticesinde çok önemli adımlar atılmış; vize uygulamaları karşılıklı olarak kaldırılırken Arap-Türk Bankasının sermayesinin artırılması ve T.C. kamu bankalarının verdikleri teminat mektuplarının Libya Bankaları tarafından kabulüne karar verilmiştir. Bunların yanında Türk firmalarının Libya ile iş yaparken karşılaştıkları bazı sorunlar halihazırda devam etmektedir. Libya da yeni kararnameler bir yabancı elemana karşılık bir Libyalı elemanı şart koşmaktadır. Ancak Libya da istenilen sayıda tecrübeli eleman bulma sıkıntısı vardır. Diğer taraftan ihtiyaç duyulan meslek gruplarından yabancı eleman getirilmesine izin verilmemektedir. Doğan açık nedeniyle ve yetkili kurumların ısrarlı baskılar ve zorlamaların projenin ilerlemesine olumsuz etkisi vardır. Türk firmaları Libyalı eleman istihdamına sıcak bakmaktadır fakat Libya da istenilen vasıfta ve proje çalışma şartlarına uyabilecek istekli eleman bulunamamaktadır. Şehir dışındaki bölgelerde sürdürülen projelerde Libya Güvenlik kuvvetlerinin takibi ve desteğine rağmen hırsızlık ve gasp olayları durdurulamamaktadır. Gümrük mevzuatında olagelen değişiklikler, gerek yeni projelerin teklif aşamasında gerekse hâlihazırda sürdürülen projelerin işleyişinde öngörülmeyen finansal sapmalara neden olmaktadır. Sıklıkla değişen kanun ve mevzuatlar nedeniyle gerek proje teklif aşamasında gerekse devam eden projelerin işleyişinde akdedilen şartlardan firmalar aleyhine önemli sapmalar meydana gelmekte ve bu sapmalar için firmalar herhangi bir talepte bulunamamaktadır. Sigorta primleri: Libya da çalışan Türk elemanların hastalık prim tutarları Libya Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSF) yatırılmaktadır. Bu nedenle elemanların Türkiye de yaşayan aile bireyleri sağlık hizmetlerinden Türkiye de faydalanamamaktadır.

15 Türk-Libya sosyal güvenlik anlaşması gereği Türkiye de emekliliğe sayılmak üzere SGK primleri yatırılmakta ve bu primler 100 $ ile 200 $ olmaktadır. Dolayısıyla Türk işgücünün diğer yabancı elemanlara göre maliyeti artmakta ve istihdamı ise azalmaktadır. Diğer taraftan diğer yabancı müteahhitler bu kurala bağlı olmadığından Türkiye den daha az maliyete eleman istihdam edebilmektedirler. Libya Devlet İhale ve Sözleşmeleri fiyat artışlarını kapsamamaktadır. Gerek Uluslararası pazarda gerekse Libya pazarındaki fiyat artışları sözleşme fiyatlarına yansıtılamamaktadır. Bu nedenle teklif verirken bahsedilen olasılıkları karşılamak için fiyatlara ekstra risk faktörü ilave edilmektedir. Libya içi demir ve çimento fabrika satış fiyatı, yabancı firmalara yerli firmalara oranla yüksek fiyattan uygulanmakta dolayısıyla ekstra maliyet oluşmaktadır. Yabancı şirketler, istisnalar dışında, ancak yerel anonim şirketlerle bir anonim şirket kurmak suretiyle faaliyette bulunabilmektedirler. Söz konusu şirketin içindeki Libyalı payının en az %35 olması ve sermayesinin 5 milyon Libya Dinarı ndan az olmaması şartı bulunmaktadır. Libya da bu gruplamaya girebilecek fazla şirket olmaması Türk firmalarının Libya da yatırım yapması önündeki en önemli engellerden biri olarak durmaktadır. TÜRK-LĠBYA Ġġ KONSEYĠ (2005) Türk-Libya ĠĢ Konseyi BaĢkanı : Libya-Türk ĠĢ Konseyi BaĢkanı: ĠĢ Konseyi KarĢı Kanat KuruluĢu: Hüseyin Ersin Takla, TML İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cuma El Osta, Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu 19. Dönem Toplantısı 4-6 Ağustos 2004 tarihlerinde Ankara da yapılmış, sözkonusu toplantıda Türk-Libya İş Konseyi nin kurulması ve Ocak 2005 te Libya da bir Ortak Toplantı düzenlenmesi gündeme gelmiştir. Devlet Bakanı Sn. Kürşad Tüzmen in Haziran 2004 tarihlerinde beraberinde işadamlarından oluşan bir heyet ile Libya ya yaptığı ziyarete DEİK olarak da katılım sağlanarak İş Konseyi kurulması yolunda gerek devlet, gerek özel sektör bazında temaslar yapılmış ve kurulması halinde DEİK in muhatabı Libya İşadamları Konseyi olarak belirlenmiştir. 21 Mart 2007 tarihinde yapılan Türk-Libya İş Konseyi Genel Kurulu sonucu seçilen yeni yürütme kurulu üyelerinin katılımıyla 17 Nisan 2007 tarihinde Türk-Libya İş Konseyi tarafından Libya nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Mangush onuruna bir çalışma yemeği düzenlenmiştir. Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen in Ocak 2007 tarihlerinde Libya ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Türkiye-Libya 20. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı gerçekleştirilmiş, anılan ziyaret sırasında Kürşad Tüzmen in de katılımıyla Libya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ile Türk-Libya İş Konseyi Kuruluş Anlaşması imzalanmıştır.

16 Libya ya yeni atanan T.C. Büyükleçisi Ömür Şölendil onuruna Türk Libya İş Konseyi tarafından bir çalışma yemeği düzenlenmiştir. DEİK / Türk-Libya İş Konseyi tarafından organize edilen Türk - Libya İş Konseyi 1. Ortak Toplantısı 28 Temmuz 2009 tarihinde, farklı sektörlere mensup 100 Türk Firması ve Libya İşadamları Konseyince oluşturulan Libyalı İşadamları Heyetinin katılımıyla TOBB Plaza Konferans Salonu nda gerçekleştirilmiştir. Toplantıyı sergi alanında gerçekleşen ikili görüşmeler takip etmiştir. Türk-Libya İş Konseyi tarafından 5 Kasım 2009 tarihinde TOBB Plaza da çeşitli kıtalarda ve ülkelerde tarım, gayrimenkul, altyapı, petrol ve doğalgaz sektörlerinde yatırımları bulunan Libya Yatırım Kurumu nun yenilenebilir enerji, gayrimenkul, turizm ve tarım sektöründe uzman 7 kişilik heyeti ile yaklaşık 55 Türk firma temsilcisinin katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. FAYDALI OLABĠLECEK ADRESLER Libya Investment Authority Central Bank of Libya Libya Yellow Pages Genel Elektrik Ġdaresi National Oil Corporation Ulusal Gıda Alım ġirketi Market Access Database Arap Trade Financing Program ITC International Trade Center Foreign and Commonwealth Office

17 Muslim Trade Network Organisation of Petroleum Exporting Countries Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation T.C. Trablusgarp Büyükelçiliği Telefon: Faks: T.C. Trablusgarp Büyükelçiliği Ticaret MüĢavirliği Tel : (218-21) Faks : (218-21) E-Posta : TOBB Plaza Talatpaşa cad. No:3 Kat: Gültepe Levent İstanbul Telefon: (pbx) Faks: (pbx) Web: Yönetim Kurulu Başkanı: M. Rifat Hisarcıklıoğlu İcra Kurulu Başkanı: Rona Yırcalı Genel Sekreter: Ufuk Yılmaz TOBB, ASKON, GİSBİR, GYİAD, GYODER, İKV, MOSDER, MÜSİAD, TBB, TİM, TMB, TSRSB, TEPAV, TÜGİAD, TÜGİK, TÜROFED, TÜRSAB, TÜSİAD, TYD, UND, YASED, TSPAKB, TESK, TURAB

LİBYA ÜLKE BÜLTENİ Aralık -2011

LİBYA ÜLKE BÜLTENİ Aralık -2011 LİBYA ÜLKE BÜLTENİ Aralık -2011 GENEL BĠLGĠ Resmi adı: Libya Yönetim ġekli Cumhuriyet Devlet BaĢkanı Geçici Ulusal Konsey BaĢbakan Mahmoud Jibril (geçici) Yüzölçümü 1.759.540 km2 Nüfusu 6,5 milyon (Temmuz

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI LİBYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2016 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Libya Devleti Yüzölçümü:

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (KARS, ARDAHAN, IĞDIR, AĞRI) T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ 14-15 MAYıS 2012 2 1. Azerbaycan Cumhuriyeti SUNUM PLANı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Enerji Kaynakları

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

GÜNCELLEME TARİHİ Haziran 2005 Y.A.

GÜNCELLEME TARİHİ Haziran 2005 Y.A. İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ LİBYA ÜLKE RAPORU GÜNCELLEME TARİHİ Haziran 2005 Ülke no : 216 Y.A. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Yönetim Şekli

Detaylı

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi

LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ. : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi I. ÜLKE BĠLGĠLERĠ LĠBYA ARAP HALK SOSYALĠST CEMAHĠRĠYESĠ Başkenti : Tripoli Yönetim Şekli : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Albay Muammar Abu Minyar Al_Kaddafi Yüzölçümü : 1.759.540 km² Nüfusu : 6.3 (2008

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ

LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ÜLKE PROFİLİ I. TEMEL BİLGİLER RESMİ ADI Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi BAŞKENTİ

Detaylı

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER GÜNEY KORE EKONOMİK GÖSTERGELER VE TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, MART 2014 1. GÜNEY KORE VE TÜRKİYE TEMEL GÖSTERGELER Güney Kore 1970 li yıllarda temelini attığı ihracata

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8

İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA CUMHURİYETİ 1/8 İTALYA YA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL İtalya Cumhuriyeti Roma İtalyanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1861 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI Giorgio Napolitano Enrico Letta

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 HOLLANDA 1 / 8 HOLLANDA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER (2012) RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Hollanda Krallığı Amsterdam Flemenkçe BAĞIMSIZLIK TARİHİ 30 Ocak 1648 DEVLET

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006)

GENEL BİLGİLER. Lizbon. Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA (9 Mart 2006) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 201 PORTEKİZ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Portekiz Cumhuriyeti BAŞKENT Lizbon RESMİ DİL Portekizce (resmi), Mirandezce (resmi, ancak yerel kullanım) DEVLET BAŞKANI Anibal CAVACO SİLVA

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 RUSYA FEDERASYONU GENEL BİLGİLER TABLOSU Resmi Adı Rusya Federasyonu Başkenti Moskova Resmi Dil Rusça Bağımsızlık Tarihi 24 Ağustos 1991 Yüzölçümü 17.075.400 km 2 Nüfus 142,8

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KAMERUN T.C. Yaounde Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: yaounde@ekonomi.gov.tr Tel:00 237 22 21 80 23 Adres: Turkish Embassy Office Boulevard de l'urss 1782 B.P. 35155 Bastos-Yaounde-CAMEROUN

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. KUVEYT E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI Kuveyt Devleti RESMİ DİL Arapça, İngilizce (2. resmi dil) BAŞKENT Kuveyt BAĞIMSIZLIK

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ

MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ MACARİSTAN ÜLKE PROFİLİ Mayıs 2013 Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Masası 1. GENEL BİLGİLER Resmi adı : Macaristan Cumhuriyeti Başkenti

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MAYIS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 DANİMARKA 1/7 DANİMARKA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI Danimarka Krallığı Kopenhag Danca 2. Margrethe HÜKÜMET BAŞKANI Helle

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

LİBYA ÜLKE BÜLTENİ 2013

LİBYA ÜLKE BÜLTENİ 2013 LİBYA ÜLKE BÜLTENİ 2013 GENEL BİLGİ Resmi adı: Libya Devlet Başkanı Mohamed Al-Maqaryaf Başbakan Ali Zaydan Yüzölçümü 1.759.540 km2 Nüfusu 6,5 milyon (Temmuz 2011 tahmini) Başkent Trablus Okuma yazma oranı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 BREZİLYA 1. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) RESMİ ADI : Brezilya Federal Cumhuriyeti BAŞKENTİ : Brasilia RESMİ DİL : Portekizce DİN : Roman Katolik (% 74), Protestan (% 15), diğer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BENİN CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Benin

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ GENEL EKONOMİK GÖSTERGELER GSYİH- DÜNYA SIRALAMASI : 4,9 trilyon ABD $ (2009) 2. Büyük Ekonomi (Dünya Bankası) 5,5 trilyon ABD $ (2010 EIU tahmini) NÜFUS KİŞİ BAŞINA GSYİH (Satın alma

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ MISIR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 04 OCAK 2007 Etüd No:220 - Ş.O. I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Mısır Arap Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2005 Ülke No: 79- MD I- GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA SERVİSİ Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SLOVENYA ÜLKE RAPORU Şubat-2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Slovenya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SALİHLİ CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ULUSLARARASI TĠCARET ÜLKE RAPORU YUNANĠSTAN YUNANĠSTAN ÜLKE PROFĠLĠ A. Genel Bilgiler (2015) Resmi Adı : Helen Cumhuriyeti Yönetim

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

Kuzey Afrika Pazarı: Fırsatlar, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kuzey Afrika Pazarı: Fırsatlar, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar DEİK/Türk- Afrika İş Konseyleri Kuzey Afrika Pazarı: Fırsatlar, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Suzan Cailliau Bölge Koordinatörü DEİK/ TÜRK- AFRİKA İŞ KONSEYLERİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK)

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İNGİLTERE 1 / 7 İNGİLTERE YE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Birleşik Krallık Londra İngilizce BAĞIMSIZLIK TARİHİ 1707 DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ T.C. Juba Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: juba@ekonomi.gov.tr Tel: +211 954366772 Adres: Block 3K South, Plots No.880-881, Hai Matar, Juba Republic of

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI BELÇİKA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DİLARA SÜLÜN Ağustos 2015 1 TEMEL BİLGİLER Resmi Adı: Belçika Krallığı Yüzölçümü: 30.528 km² Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi Altında

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI SENEGAL CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ

SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ İZMİR TİCARET ODASI SLOVENYA NIN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE - SLOVENYA DIŞ TİCARETİ Pınar Erdem Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü AB Masası Uzman Yardımcısı Şubat - 2007 Slovenya iki milyonluk

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. İSRAİL E İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 1. HARİTA 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) BAŞKENTİ RESMİ DİL BAĞIMSIZLIK TARİHİ DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI DİN YÜZÖLÇÜMÜ NÜFUS YILLIK

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı:

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 VİETNAM SOSYALİST CUMHURİYETİ GENEL BİLGİLER RESMİ ADI Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti BAŞKENTİ Hanoi RESMİ DİL Vietnamca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 2 Eylül 1945 DEVLET BAŞKANI Truong

Detaylı

Nüfus Artış Hızı : % 3.28 Nüfusun dağılımı Arap (%90) Afrika- Asya kökenliler (%10) Okur yazarlık oranı %62.8

Nüfus Artış Hızı : % 3.28 Nüfusun dağılımı Arap (%90) Afrika- Asya kökenliler (%10) Okur yazarlık oranı %62.8 SUUDİ ARABİSTAN I. SUUDİ ARABİSTAN ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Suudi Arabistan Krallığı Yönetim Biçimi : Monarşi Resmi Dili : Arapça Başkenti : Riyad Yüzölçümü : 1,960,582 km2 Nüfusu : 22,02

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI GENEL BİLGİLER. DİN Luteryanizm %87, Diğer %13 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 İSVEÇ KRALLIĞI RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI HÜKÜMET BAŞKANI GENEL BİLGİLER İsveç Krallığı Stockholm İsveççe Kral Carl XVI. Gustaf Fredrik Reinfeldt DİN Luteryanizm

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İSRAİL DEVLETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 1. GENEL BİLGİLER Ülke Adı : İsrail Devleti Yüzölçümü : 20.770 km² Yönetim Biçimi : Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı : Reuven

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ CEZAYİR ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi 09/01/2009 Ülke No: 208 Şaban Oruç I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GAMBİYA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararasılaştırma ve Dış Ticaret Şefliği Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Bulgaristan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Nijerya Federal Cumhuriyeti Resmi Dil : İngilizce Başkenti : Abuja Yüzölçümü : 923.773 km 2 Nüfus : 155,2 milyon (2011) Önemli Şehirler : Lagos, Kano, Ibadan, Port Harcourt,

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI UGANDA T.C. Kampala Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: kampala@ekonomi.gov.tr Tel: 00 256 414 500 182 Adres: Turkish Embassy Office of the Commercial Counsellor Elgon Terrace Plot

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2

AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2 AKTİF YAYINLARI Yayın No: 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fob İhracat (milyar $) Fob İthalat (milyar $) 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 11,6 15,1 19,1 14,4 16,7 15,9 14,2 18,02 23,1 18,1

Detaylı

IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR.

IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR. IRAK CUMHURİYETİ IRAK 1991 YILINDAN BU YANA BM AMBARGOSU ALTINDA OLDUĞUNDAN, BU ÜLKE HAKKINDA SAĞLIKLI İSTATİSTİKİ VERİ BULUNAMAMAKTADIR. I. IRAK CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı Yönetim

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ. Para Birimi Paritesi : 1 USD = 46,27 Som (2003 Ortalaması)

KIRGIZ CUMHURİYETİ. Para Birimi Paritesi : 1 USD = 46,27 Som (2003 Ortalaması) T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü KIRGIZ CUMHURİYETİ I. KIRGIZ CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Kırgız Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Resmi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü TÜRKMENİSTAN

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü TÜRKMENİSTAN T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Anlaşmalar Genel Müdürlüğü I. ÜLKE PROFİLİ Genel Bilgiler Resmi Adı : Türkmenistan Yönetim Biçimi : Cumhuriyet (Başkanlık Sistemi) Resmi Dili : Türkmence Başkenti

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU

SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU SAINT LUCİA ÜLKE RAPORU Uluslararası ilişkiler Müdürlüğü Ağustos 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Saint Lucia Başkenti :Castries Yönetim Şekli :Parlamenter Monarşi Kuruluş Tarihi

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KUVEYT ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI KUVEYT ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI KUVEYT ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2014 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Kuveyt Devleti Yüzölçümü: 17.818 km² Yönetim Biçimi: Anayasal Emirlik Devlet Başkanı: Şeyh Sabah

Detaylı

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN

ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN ESTONYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN: DİLARA SÜLÜN 1) Genel Bilgiler (2008) Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Biçimi : Parlamenter Demokrasi Resmi Dili : Estonya dili Başkenti : Tallin Yüzölçümü : 45.277

Detaylı

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ

İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ İSVEÇ EKONOMİK GÖSTERGELERİ VE TÜRKİYE-İSVEÇ DIŞ TİCARETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2013 HANDE TÜRKER I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı: İsveç Krallığı Yönetim Şekli: Anayasal monarşi Coğrafi Konumu:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GANA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GANA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GANA CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2015 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Gana Cumhuriyeti

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

EKONOMİ BAKANLIĞI. KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği EKONOMİ BAKANLIĞI KENYA T.C. Nairobi Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği E-mail: nairobi@ekonomi.gov.tr Tel: +254 20 712 47 79 Adres: Turkish Embassy Office Of the Commercial Counsellor 30 Gigiri Road 00620

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş

Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş Eskişehir Ticaret Odası Afrika nın parlayan yıldızı Kenya ya 18-24 Ocak 2010 tarihleri arasında incelemelerde bulunmak üzere işadamlarıyla ticari iş gezisi ziyareti gerçekleştirmiştir. Kardeş Oda Antlaşması

Detaylı

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç.

SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. SUDAN ÜLKE RAPORU Ağustos 2013 A.Ç. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Sudan Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Sudan bir Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkesi olup kuzeyinde Mısır, doğusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle]

İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015. [Type the document subtitle] İSRAİL ÜLKE RAPORU 22.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan İsrail e ihracat yapan 426 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle

Detaylı

KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT

KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN SEKTÖR: İNŞAAT DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 Hazırlayan: Zeynep ARMAĞAN Uzman Yardımcısı Dış İlişkiler Masası 2 KUZEY AFRİKA DA KAZANDIRAN

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ

İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ İTALYA CUMHURİYETİ ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü MAYIS 2015 1. GENEL BİLGİLER Ülke adı : İtalya Cumhuriyeti Yüzölçümü : 301.340 km 2 Yönetim Biçimi : Cumhuriyet Devlet Başkanı : Sergio

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI KARADAĞ ÜLKE RAPORU HAZİRAN 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı: Karadağ Nüfusu: 619.800 Dil: Sırpça %42,9, Karadağca %37, Boşnakça %8,7 Din: Ortodoks 72.1%, Müslüman 19.1%, Katolik 3.4%,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 IRAK CUMHURİYETİ 1 / 6 RESMİ ADI BAŞKENTİ RESMİ DİL DEVLET BAŞKANI BAŞBAKAN DİN GENEL BİLGİLER - 2012 : Irak Cumhuriyeti : Bağdat : Arapça, Kürtçe (Kürt Bölgelerinde) : Celal

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç.

ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. ZAMBİYA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 A.Ç. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Zambiya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Başkanlık rejimi Coğrafi Konumu : Afrika kıtasının güneyinde denize kıyısı olmayan bir

Detaylı