Milliyetçi Hareket Hareket Partisi nin Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Milliyetçi Hareket Hareket Partisi nin Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği"

Transkript

1 Milliyetçi Hareket Hareket Partisi nin Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği Durmuş Hocaoğlu Bu yazı, Yeniçağ da tefrika edilen yirmibir bölümlük dizinin gözden geçirilmiş ikinci edisyonu olup, matbû orijinal metnin bölüm başlıkları değiştirilmeden, iki adet resim, bir adet açıklayıcı dipnot (d.n.1) ve az bir miktar tâdilât dışında yayınlanmış metne ilâve yapılmamış, metin içerisindeki referanslar dipnot şekline dönüştürülmüş ve bibliyografya düzenlenmiştir. Yayın Aralığı: 04 Ekim 25 Kasım 2005 Durmuş Hocaoğlu, Yeniçağ Yazıları Sıra No: Edisyon Tarihi: Eylül 2007 Göztepe, İstanbul

2 I Onur, AB, Logo ve Slogan Yeniçağ [Analiz]., 04 Ekim 2005, Salı., s.12; Analiz Sıra No: 314; ; Ekim-02 Siz bu yazıyı Salı günü okuduğunuzda 3 Ekim Mâcerası nın 1 âkıbeti çok kuvvetle muhtemelen kesinleşmiş olacak; ancak, ben yazıya hayli erken bir vakitte, Pazar- Pazartesi gecesi, sabaha doğru başlayabildim, en geç saat civârında da yazı işlerine teslîm edilmesi gerekiyor. Beri yandan, dün akşamki son skora göre, gece da başlayan son tur görüşmelerinden de bir netîce hâsıl olmamış olduğu için pazartesi sabah saat a ertelenmiş bulunuyor. Bundan sonrasını tâkip ederek yazıyı ona göre kaleme almam imkânsız; çünkü, öyle görünüyor ki yazıyı bitirdikten sonra uykuya bile fırsat bulamadan yeni dönem için ders başı yapmak üzere yolu tutmuş olacağım; o yüzden bu sabaha kadar elde edebildiğim bilgilere göre konuşmak yerine başka ve aslında daha mühim addettiğim ve şimdi de tam sırasının geldiğini 1 Bu yazının başlangıcında bahse konu edilen 3 Ekim Mâcerası kısaca şudur: Türkiye nin, AB tam üyelik müzâkereleri görüşmelerine katılacağı 3 Ekim 2005, Pazartesi gününden önce, önüne en büyük mâni olarak çıkan, Avusturya Dışişleri Bakanı Ursula Plassnik in, Türkiye ile tam üyelik tezine şiddetle muhâlefet ederek onun yerine alternatif üyelik teklifinde göstermiş olduğu ısrarcı tutumu, çok büyük bir sıkıntı yaratmakta idi. Bu noktada tam üyelik lehinde açık bir politik tavır vaz eden Britanya Dışişleri Bakanı Jack Straw un, verdiği beyânatlarında, müzâkerelere başlanmamasının AB için başarısızlık olacağını söylemesi ve bu yolda bütün gücünü kullanması da Viyana nın iknâ edilmesine kifâyet etmeyince dışişleri bakanları toplantısı 2-3 Ekim gecesi saat te netîcesiz olarak sona ermiş, müzâkereler için nihâî kararın ertesi güne te hir edilmesine karar verilmişti. Bu gelişme karşısnda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam daki toplantısından, AB ye basın üzerinden bir mesaj göndererek, AB, tüm insanlığın önünde sınav veriyor, kendi kararı kendi geleceğini daha çok ilgilendiriyor. Avrupa çoğulcu değerlere ne kadar sahip çıkacağını tüm insanlık önünde test ediyor. AB, ya siyasi olgunluk göstererek küresel güç olacak, ya da Hıristiyan kulübü olmayı içine sindirecektir. Aksi hâlde, Kopenhag Kriterleri nin adı Ankara kriterleri olur biz yolumuza devam ederiz demişti. Ancak, ertesi gün (3 Ekim, Pazartesi), Britanya Başbakanı Tony Blair ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Durão Barroso nun da yoğun diplomatik girişimleri sonucunda, Plassnik in zor belâ iknâ edilmesiyle AB ile nihâyet Müzakere Çerçevesi nde uzlaşmaya varılmış ve böylelikle kriz aşılmış oldu ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de hemen, Ankara onaylayınca, Lüksemburg a hareket etti. Müzâkerelerin kararlaştırıldığı gibi 3 Ekim tarihinde başlayabilmesi için de, sembolik olarak Lüksemburg da saat durduruldu. Bunun üzerine stresini atarak rahatlayan Başbakan Erdoğan da, Aklıselim galip gelmiştir. 40 yıllık AB hedefimizde en önemli merhaleyi geçtik. şeklinde bir beyânat verdi.

3 düşündüğüm bir konu üzerinde bir miktar durmak istiyorum: Onurlu Avrupa Birliği Üyeliği. Bilindiği üzere, bu terim, uzunca bir müddetten beri, Milliyetçi Hareket Partisi nin, Türkiye nin Avrupa Birliği konusundaki temel tezinin logosunu ve aynı zamanda da sloganını oluşturmaktadır. Doğrusu, ilk bakışta çok dikkat çekici ve bir o kadar da etkileyici bir logo; bir millî duruş vaz eden, eğilmeyen bir omurga, bir erkek sesi, bir haykırış ve hattâ, biraz zorlama ile, bir kükreme de denebilecek bir slogan; bilhassa Türkiye nin AB ve ABD arasında adetâ paspasa dönüştüğü bu süreçte gönüllere inşirah veriyor. Mükerreren belirtmek gerekir; mûcidi her kim ise şâyân-ı takdîr bir buluş yapmış: Mükemmel bir logo ve mükemmel bir slogan. Ancak, ilmî-felsefî bakışta esas, görünenin altını kazımaktır; aksi takdirde, Marks ın dediği gibi, her şey göründüğü kadar basit olsaydı, ilim diye bir şey olmazdı ve meselâ insanlar hâlâ, Güneş ve Ay da dâhil, bilumum ecrâm-ı semâviyyenin Arz etrafında tavaf ettiğine kail olmaya devam eder giderdi. Öyleyse demek ki, logodan muhtevâya, slogandan fikre, görünüşten gerçeğe ulaşmak gerektir ve bu da biraz derine inmek demektir; inmeye çalışalım. Önce bir soru: Nedir logo ve nedir slogan? Logo, Grekçe söz, kelâm, ruh, kâinatı yöneten kudret v.b gibi muhtelif anlamları olan Logos tan geliyor; günümüzde dar anlamıyla, Dr. S. Papert tarafından bir bilgisayar terimi hâline dönüştürülmüş (1966) 2 ; ancak yaygın anlamı bu değil: Zamanla semantik bir değişim geçiren kelime, bir şirketin veya bir kurum ve/ya kuruluşun amblemi veya onu temsîl eden cihaz, alâmet-i farîka mânâsı taşımakta. Her şirketin amblemi birer logo aslında ve meselâ parti amblemleri de öyle; yâni işâret ettiği nesnenin kendisi değil, sembolü; sâdece sembolik bir kıymeti hâiz. Slogan a gelince: Kelimenin kökü İskoçça-Galce sluaghghairm den geliyor (sluagh: ordu; ghairm: haykırış); buradan slogorn a dönüşen kelime bugünkü bu şekline 1513 de kavuşuyor. Kök anlamında İskoç klanlarının savaş nârasını ifâde eden bu kelime, zamanla, daha genel kontekstteki harp nidâsı anlamına dönüşürken ileriki safhalarında biraz daha genişçe bir semantik kaymaya mâruz kalarak, şîar, parola, güzel ve etkileyici söz anlamında karar kılmış bulunuyor 3. Yâni o da zâhirî; bâtınî değil. Cemil Meriç, ideoloji yi ihtiyatlı bir dil ile yücelten ve slogan ı alçaltan bir yazısında şunu söylüyor: 4 İdeolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri. İstemesek de onlara muhtacız. Kaosu kosmos yapan insan zekası, tecrübelerini ideolojilerle sergilemiş. İdeolojiye düşmanlık, tek izm e teslimiyettir. İdeolojiler siyaset dünyasının haritaları. Haritasız denize açılınır mı? Ama harita tehlikeli bir yolculukta tek kılavuz olamaz. Pusulaya da ihtiyaç var. Pusula: şuur. Tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuuru. Yalnızca 2 Msl: Bkz.: Seymour Papert., Introduction: What is Logo? 3 3 Bkz. Msl: Webster s Third New International, Unabrigdged Edition., Cemil Meriç., Bu Ülke., s.93 2

4 ideolojilerin arkasına takılanlar pusulasızdırlar. İdeolojilerin ışığına göz yumanları da sloganlar yönetir. Karanlık kinlerin birbirine saldırttığı çılgın sürülerin savaş çığlığıdır slogan. Cemil Meriç elbette üstâd; ancak slogan ın bu kadar küçültülmesini de doğru bulmuyorum. Bence, slogan sâdece bu değil: Her ideolojinin ve fikrin, bir logoya ve slogana/sloganlara ihtiyâcı var; lâkin, slogan, ancak ve yalnız, kökleri fikir toprağına ne kadar derin gömülü ise o kadar kuvvetli ve tabiatiyle de bir o kadar kıymetli bir sembol olmaktadır; çünkü gücünü ve kıymeti kendisinden değil, kökünden almaktadır; ammâ, eğer o kök zayıfsa... II Onur, AB, Logo ve Slogan: II Yeniçağ [Analiz]., 07 Ekim 2005, Cuma., s.12; Analiz Sıra No: 315; ; Ekim-03 Slogan ın mutlak anlamda pejoratif olarak telâkkî edilmesini doğru bulmadığımı, zîra netîce îtibâriyle bir sembol olduğunu, sembolün kıymetinin ise temsîl ettiği ile orantılı olduğunu söylemeyi gerekli görmekteyim. Semboller, yerine göre, gerçekten çok değerli olabilmektedirler; kendileri olmaktan ziyâde temsîl ettikleri şeyler sebebiyle. Hattâ, F. Charles Bartlett a göre, birçok sembollerin toplum hayâtındaki ehemmiyeti aşırı derecedde büyüktür; nitekim, O, buna dayanarak geliştirdiği teorisinde, her kültürün kendisini diğerlerinden ayırd etmek hususunda sembolik bir kıymeti hâiz olan unsurlar olarak nitelendirdiği bâzı sembollere kültürün sert unsurları adını vermekte ve bunların zorla değiştirilmeye kalkışılması durumunda bir toplumda psikolojik ve kültürel yıkımlara yol açılabileceğini vurgulamaktadır. Kültür Değişmeleri isimli kült eserinde Bartlett a atıfta bulunan Mümtaz Turhan, bu unsurların kültürün en zayıf noktaları olduğunu belirtmekte, 5 cebren değiştirilmelerinin bir takım ciddî mahzurları olduğuna vurgu yapmakta 6, bu sûretle bir toplumun bünyesinde köklü değişmeler yapmanın, sanıldığının aksine, doğru olmadığını söylemekte 7 ve Türkiye ve Rusya örneğini vererek, kültürün sert unsurları arasında bulunan kılık-kıyafet, yâni kuaför ve gardrop unsurlarını zikretmekte ve buradan hareket ederek, toplumda kılık-kıyâfet konusunda yapılan cebrî uygulamaların nasıl ve ne şekilde toplum bilincini yaraladığına dikkat çekmektedir. 5 Mümtaz Turhan., Kültür Değişmeleri., s Mümtaz Turhan., Kültür Değişmeleri., s.322 v.dv. 7 Mümtaz Turhan., Kültür Değişmeleri., s.323 3

5 İmdi burada, mevzûdan bîhaber olanların küçümsediği, bir cemiyetin gelenekleriyle oluşturduğu kuaför ve gardrop unsurları, aslında karşımıza son derece mühim, belirleyici semboller olarak çıkmaktadırlar; onlar aslında kültürün sembolleridirler, kültürün kendisi değil. Ancak, sembol olmaları ehemmiyetleri azaltmamakta, bilakis arttırmaktadır; çünkü, o semboller, komprime bir şekilde kültürü temsîl etmektedirler. Daha çarpıcı bir misâl olarak bayrak ı verebiliriz: Bayrak, bir milletin sembolüdür, elbette, kendisi değil; ama bu, onun ehemmiyetsiz değil, tam aksine fevkalâde ehemmiyetli olmasına yol açmaktadır, çünkü, bir rûhun bedene giydirilmiş olması gibi, bayrağa da millî ruh giydirilmiştir. Bayrağın her cemiyette aşırı derecede tâzim ve hürmet görmesi, bayrağı çiğnenen bir milletin, nâmusunun çiğnendiğini hissetmesi bundandır. Şu hâlde, semboller, kendileri olarak değil, tesmîl ettikleri şeyler ile değer bulurlar; temsîl edilen nice yüce ve nice kıymetli ise mümessil de o denli yüce ve kıymetli olacaktır. Dönelim slogan a. Slogan da, İskoçça-Galce semantik menşeinden kopmuş ve ayrı bir anlam kümesi oluşturmuş bir kelime, bir ıstılah olarak, ancak ve yalnız bir mümessildir: Temsîl ettiği şey ile bir kıymet kazanan, onunla birlikte yükselen veya düşen bir mümessil. Öyleyse, zâhiren kendisinde mündemiç imiş görünen kıymeti, bâtınan temsîl ettiğinden ileri gelecektir; bir önceki yazımda, gücünü ve kıymeti kendisinden değil, kökünden almaktadır derken kestetmiş olduğum da budur. Slogan ın, temsil ettiği şey, yâni kök ile olan râbıtası hakkında verilebilecek en dikkate değer örneklerden birisi, Lenin in Ağustos 1915 tarihli Sotsial-Demokrat isimli gazetede neşrolunan meşhur metnidir: Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı Üzerine. Lenin, tabiatı gereği, nihâî safhada bir dünya devleti projesi öngören Marksizm e rakip addettiği, o tarihlerde de Avrupa nın fikir ve siyâset elitleri arasında harâretle tartışılan Avrupa Birleşik Devletleri fikrini bir slogan olarak nitelendirmekte ve... Rusya nın başı çektiği, Avrupa nın en gerici üç monarşisinin devrimle alaşağı edilmesine bağlı olarak konan cumhuriyetçi bir Avrupa Birleşik Devletleri sloganı, siyasal bir slogan olarak oldukça sağlam bir slogan olmakla birlikte, gene de bunun ekonomik anlam ve önemi şeklindeki son derece önemli soru ortada durmaktadır diyerek, 8 bu sloganın sağlam bir slogan olduğunu, yâni arkaplanında ciddî bir fikrî temel bulunduğunu belirtmekte, ancak, kapitalist bir zihniyetin ürünü olduğu için, yeni bir sömürgeleri paylaşma anlaşması demek olduğunu söylemekte 9 ve bu sebeple de ağır şekilde eleştirmektedir. Şu hâlde, demek ki, bir sağlam slogan var; bir de... 8 Lenin., Marx-Engels-Marxism., s Lenin., Marx-Engels-Marxism., s.238 4

6 III Onur, AB, Logo ve Slogan: III Yeniçağ [Analiz]., 08 Ekim 2005, Cumartesi., s.12; Analiz Sıra No: 316; ; Ekim-04 Şu hâlde, demek ki, bir sağlam slogan var; bir de sağlam olmayan slogan. Zîra, kısaca gördük ki, slogan, bir sembol, bir remz, bir mümessildir ve binâenaleyh kıymeti, kendi başına, kendisinden menkul ve kendisi olarak değil, temsîl ettiğinden gelmekte ve ona bağlı olmaktadır. Avrupa Birleşik Devletleri sağlam bir slogan, çünkü sağlamlığı ve değeri arkasındaki fikirden ileri gelmektedir. Ama ya Onurlu Avrupa Birliği Üyeliği Sloganı? O kadar sağlam mı? Göreceğiz. Ama şimdi az birazcık da şu onur üzerinde duralım: Nedir onur? Önce, dirâyetli bir Türkçe filologu olan Abdülkadir İnan ı dinleyelim: 10 Şeref kelimesine karşılık olarak verilen kelimenin Fransızca honneur kelimesi olduğunu bilmeyen yoktur. Bu onur kelimesini Türk askerleri Kırım harbi esnasında ( ) Fransızlardan öğrenmişlerdir. Sonra halk arasında argo mahiyetinde yayılmış; Ş. Sami nin Kamusu Türki sine (1317) ve A. Midhat Efendi nin Tercümani Hakikat gazetesinde Türk edebî diline geçen Fransızca kelimeler üzerine yazdığı Lügatine de alınmamıştır (1318). Bizim Dil Kurumu, Türk ün bin yıllık şerefini yabancı, argolaşmış bir kelimenin hatırı için kurban ediyor. Bu ne perhiz, bu ne turşu!.. Şeref kelimesi Tiyanşan Kırgızlarının halk dilinde bile vardır, şerafat şeklinde söylenir (K. K. Yudachin, Kır.-Rus. Sözlük, 1965 s. 902, terc. 680). Merhum Abdülkadir Hoca, fazla lûtufkâr davranarak bu garip kelimenin anlam çeperini sâdece şeref ile tahdit etmiş bulunuyor; hâlbuki, onun çeperi daha bir vasî: Şeref den ayrı olarak, gurur, vekar, izzet, haysiyet... hepsi onda mündemiç. Bu gibi aşırı anlam çeperi genişlemesi kelimenin yetkinliğinin değil yetkinsizliğinin bir göstergesi. Dil felsefesinde, maymuncuk kelime (key word) tâbir edilen bu gibi kelimelere bu sıfat, maymuncuk gibi her kapıyı açmakta kullanılmalarından kinâye verilmiş olup, çok mânâya gelince, mânâları birbirine karıştırmakla, hiç mânâlı olamama gibi bir tehlike de doğmaktadır ve nitekim, meselâ özgürlük kelimesinin, birbirinden farklı tedâîleri olan hürriyet (liberty) ve serbestiyet (freedom) kelimelerini birbirine karıştırması gibi onur da, yukarıda tâdat ettiğimiz kümeyi birbirine karıştırmaktadır ki buna, edebî bir seviyeye çıkamadan halk dilinde kalmış manâsı olan kibir de eklenince garâbet büsbütün büyümekte ve onurlu adam 10 Abdülkadir İnan., Bazı Yeni Kelimeler Üzerine Düşünceler., s.829 5

7 ibaresinin şerefli adam, gururlu adam, vekarlı adam, izzetli adam, haysiyetli adam ve kibirli adam sıfatlarından hangisini ifâde etmekte olduğu anlaşılamaz olmaktadır. Buna göre, işbu maymuncuk onur kelimesinden hareketle şu soruyu soralım artık: Onurlu AB Üyeliği kavramı, acaba yukarıdaki anlam kümesine göre, ne demek olmaktadır, linguistik olarak: Şerefli mi, gururlu mu, vekarlı mı, izzetli mi, haysiyetli mi, yoksa kibirli mi? Öyle anlaşılıyor ki, Türk düşünce hayatının fukarâlığı, bu kabîl derinliklere inilmesini önlüyor; bu şekilde bir analizi ben bugüne kadar görmedim; hangisinin kastedildiği belli değil. Sakın hiç kimse, hepsi de aynı kapıya çıkar demesin, yoksa bir daha başa döneriz: Hepsi aynı kapıya çıkmaz. Hepsi aynı kapıya çıkmaz; ama biz, linguistik analizleri daha fazla ilerletmeden bu soruyu açık bırakarak, onur kelimesinden, işte öyle bir şey gibi, bâlâda mezkûr kavramların ortalaması gibi bir şeyin veya tamâmının kastedildiğini farzederek başka bir soruya geçelim: Bir milletin, bir devletin onuru - yâni, menfî bir mânâ taşıyan kibir i dışlayarak, şerefi, gururu, vekarı, izzeti, haysiyeti - ne demektir, veya ne demek olabilir? Cevabın üzerinde fazlaca düşünmeye hâcet yok; ben biliyorum; siz de ve dahi onur sâhibi herkes de: Hürriyet, İstiklâl ve Kendine Yeterlilik. Bunlar varsa, onur denen şey her ne ise, var, yoksa yok; o kadar basit, yâni o kadar sağlam, o kadar sahîh, o kadar bedihî bir gerçek. Yine bir o kadar bedihîdir ki, bununla mutlak mânâda bir hürriyet, istiklâl ve yeterlilik, diğer bir ifâde ile mutlak hürriyet, mutlak istiklâl ve mutlak yeterlilik kastedilmekte değildir, olamaz da; ancak bu, bir nâkise değil, gerekliliktir. Şu hâle göre şu soru ile, bugüne kadar çokça dillendirilen, ama üzerinde teknik seviyede hiç durulmayan işbu Onurlu AB Üyeliği kavramına girmenin zamânı da gelmiş olsa gerektir: Nasıl bir AB üyeliği katsedilmektedir ki, millî onur ile kaabil-i te lif görülmektedir ve/ya öyle bir şey mümkün olabilir mi? Yoksa bu slogan, uzaktan sesi hoş gelen bir davul gibi içi boş bir şey mi? IV Onur, AB, Logo ve Slogan: IV Yeniçağ [Analiz]., 14 Ekim 2005, Cuma., s.12; Analiz Sıra No: 317; ; Ekim-05 Felsefe, nevi şahsına münhasır bâzı husûsiyetleriyle birçok disiplinden ayrılır ki bunları şu başlıklar altında cem edebiliriz: Felsefe, tikel (cüz î) olanın değil tümel (küllî) olanın bilgisini, mutlak hakîkati arar; soruları cevaplarından daha mühimdir; kendi tarihine kopmaz bir sıkılıkla bağlıdır ve bilimlerde olduğunun aksine, kümülatif (birikimsel, inzimâmî) bir gelişme göstermez. Buna göre; bilimsel bilgiler ekseriyetle 6

8 zamanla eskir ve tedâvülden kalkar, felsefeninki ise sürer; en eski felsefî bilginin bile her zaman için - bâzan aşılamayan - bir kıymeti vardır ve felsefe bilgisi asla yaşlanmaz. Söz gelimi Platon ve Aristo nun çağındaki Fizik bilimi artık değersizleşmiştir, hattâ bizzat Platon ve Aristo nunkiler de dâhil; ama onların felsefeleri hâlâ ihtişâmını korur, öyle ki felsefenin hemen hiçbir alanında onlar gözardı edilerek fikir yürütülemez ve bunların bir kısmı da handiyse külliyen ölümsüzdür. İşte bu ölümsüz düsturlardan birisi de, Muallim-i Evvel Aristo nun vaz etmiş olduğu, zamandan bağımsız şu prensiptir: Devlet, müstakil ve kendine yeter bir varlıktır, halbuki köle, müstakil olanın tam tersidir. 11 İşte bu hüküm, en eski çağlardan günümüze kadar olduğu gibi, günümüzden sonra da, her devirde ve her dâim, ilelebed, devlet diye birşeyden söz edildiğinde, değerinden hiçbir şey kaybetmeden geçerli olacak olan bir prensibin lâyemut ifâdesidir. Devlet budur, ve onur dahi budur: İstiklâl (Bağımsızlık) ve tabiatiyle, istiklâl ise parçalardan oluşmayan (lâyetecezzâ), bölünme kabûl etmez (gayri kaabil-i inkisam) kuvantik bir bütünlük olduğuna binâen de İstiklâl-i Tâmme (Tam Bağımsızlık)! İmdi biz, Hürriyet ve İstiklâl birbirinin mütemmimi olduğuna göre, bu prensibi şu hâle getirerek daha da tahkîm edebiliriz: Devlet, hür, müstakil ve kendine yeter bir varlıktır, halbuki köle, hür ve müstakil olanın tam tersidir. İstiklâl in zıddı Kölelik tir; İstiklâl den inhiraf edilirse Kısmî İstiklâl ortaya çıkar ki o da İstiklâl değildir Kısmî Kölelik tir. Ne var ki burada iki şeye dikkat edilmelidir: Mutlak mânâda istiklâl diye birşey yoktur; O, yalnızca Allah a mahsustur. Mutlak İstiklâl diğerlerini yok etmek veya yok saymak demektir ki bu da hikmet-i ilâhiyeye mugayirdir ve bu kontekstte Allah dahi mutlak olarak müstakil değildir ve binâenaleyh, milletler ve devletler de hâkezâ; Kant ın isâbetle belirttiği gibi, tabiat her milletin karşısına kendisini baskı altında tutan bir komşu millet koymuştur. 12 İkincisi olarak da, bir millet, savaşarak, bütün gücüyle direnerek mağlûp olmuş ve istiklâlini kaybetmişse bu, onursuzluk (şeresizlik, vekarsızlık v.s.) getirmez; tâ ki zamanla mağlûbiyeti ve istiklâlsizliği vicdânında meşrûlaştırıncaya kadar ki ona da artık vicdan denemez elbette. Ancak asıl onursuzluk, asıl alçalma, esfel-i sâfilin in de en dibine inme, kendi irâdesiyle kendi hürriyet ve istiklâlinden feragat etmedir. Bunun ise belki bir tek istisnâsı, tecâhüldür; fiillerinin, netîceten kendisinin hürriyet ve istiklâlini kaybetmesini intâc edeceğini bilememekten, idrâksizlikten neş et eden tecâhül ve tegafül; fakat tabiatiyle, cemiyetin bütünü bahse mevzû olunca, bu mâzeret de geçerli addedilebilemez. Çünkü, bir cemiyetin bütün olarak cehâleti ve gafleti onun belâsının müsebbidir ve dahi, belâ da bir cemiyete ferden değil âmmeten gelir; zîra bu hâlde bütün bir cemiyet, bir tek gövde, bir tek şahıs hükmündedir. 11 Aristo., Politika., IV. Kitap, VI.11., s Immanuel Kant., Ebedî Barış Üzerine Felsefî Bir Deneme (Zum Ewigen Frieden, Ein Philosophishcer Entwurf, 1795)., Birinci Ek (s.32) 7

9 İmdi onur bu olduğuna göre, artık gelelim doğrudan şu Onurlu AB Üyeliği sloganına. İlkin, böyle bir fikri kendisine siyâsî bir alem hâline getirenlerin ilk olarak ve behemehâl yapmaları anşart lâzım olan, bu kavramın teorisini inşâ etmek, felsefîleştirmek, işlemek, zenginleştirmek ve onu iç boş bir slogan olmaktan çıkararak sâhici bir fikir düzeyine yükseltmek ve bilâhare siyâsî dile tercüme derek buna göre diyazn edilmiş, tatbîk kaabiliyeti olan siyâsî bir projeye dönüştürmek olması gerekir; acaba öyle yapıldı mı? Ben göremedim, bugüne kadar. Görenlerden yardım istiyorum. Yazı belli ki daha da uzayacak, varsın uzasın: Yeniçağ ın sabırlı ve elit okuyucuları bilir ki, böylesi konular birkaç bin karakterlik bir köşe yazısında başlayıp bitmez, hep yarım kalır; yarım olan ise hiç olan hükmündedir. Yazı uzayacak ama satır sonunda hemen ekleyelim: AB nin bilinen şekliyle - belki bir başkası olabilir, ama - Türkiye nin hiç bir sûrette onuru ile üye olması mümkün değildir; onur denen şeyden bambaşka bir mânâ kastedilmediği sürece. V Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği: I Yeniçağ [Analiz]., 15 Ekim 2005, Cumartesi., s.12; Analiz Sıra No: 318; ; Ekim-06 Milliyetçi Hareket Partisi nin, Türkiye nin Avrupa Birliği üyeliği konusunda bidâyetinden beri savunduğu onurlu üyelik tezi, ilk ve yalın bakışta çarpıcı bir slogan olarak karşımıza çıkmakta, ancak mes elenin altı ciddiyetle kazınmaya kalkışıldığında görülen manzara bir şok oluşturmaktadır; çünkü, bu kadar abartılı bir iddianın bütünüyle teoriden yoksun olduğu ap-açık bir sûrette görülmektedir: Theoriasız, philosophiasız bir tez! Vâkıa bir bakıma şaşırtıcı da değil; zîra, Benedict Anderson ın, Milliyetçilik üzerinde çalışan teorisyenleri şaşırtan hattâ kızdıran üç paradokstan üçüncüsü olarak sıraladığı, milliyetçiliklerin, siyasal güçleriyle karşılaştırıldığında ortaya çıkan felsefi sefâletleri, hattâ tutarsızlıkları nın 13 kendisini en belirgin bir şekilde izhar ettiği alanlardan birisi de Türk Milliyetçiliği olmuştur. Dolayısıyla da, milliyetçiliğini teorik bir zemîne oturtamayan bir siyâsî 13 Benedict Anderson., Hayali Cemaatler-Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması., s.19 8

10 hareketten olağanüstü şeyler de beklenmemelidir; ancak bu dahi tam bir mâzeret teşkîl edemez: Bu yetmezlilk, yine de, Anderson ın yukarıdaki cümlesinin hemen akabinde dile getirdiği gibi, diğer -çiliklerle kıyaslandığında, kendine Hobbes lar, Tocqueville ler, Marx lar ya da Weber ler ölçeğinde büyük düşünürler yaratamayan ve hâsıl olan boşluğun, kozmopolit ve çok dilli aydınların kendisine yukarıdan bakması sonucunu doğuran milliyetçilik doktrininin siyâsi elitlerinin, tutarlı ve sağlam, vatansever fikirler ve siyâsî projeler üretebilmesine mâni teşkîl etmemelidir. Çünkü her ne kadar siyaset ve felsefe arasında yakın bir bağ olsa da, ikisi aynı şey değildir ve biâenaleyh, siyâsetçiler de filozof değildir; teori kurmak entellektüellerin işidir. Yâni kendisini açıkça milliyetçi olarak vurgulasa bile, bir siyâsî hareket, milliyetçilik teorisinin inşâının me hazı değildir, ama bu, onun, milliyetçi/vatansever projeler üretememesinin gerekçesi de olamaz. Burada vatansever kavramını bilhassa vurgulamak isterim; çünkü her vatanseverlik özü îtibâriyle bir tür ekzistansiyel milliyetçiliği çekirdeğinde taşısa bile - milliyetçilik değildir ama, milliyetçilik vatanseverlikten daha kapsamlı olduğu için, her milliyetçilik, tabiatı muktezâsınca, en üst düzeyde vatanseverdir. İşte burada görülmeyen, budur. İmdi, MHP elbette vatanseverdir ve elbette yine milliyetçi; ancak samimiyet tek başına yetmiyor ve theoriasız ve philosophiasız olunca da ancak bu kadar oluyor zâhir. Hâlbuki olmamalı. Niçin? Çünkü, MHP nin, herşeyden önce, bütün tarih boyunca görülmüş en kapsamlı siyâset ve toplum mühendisliği projesi tatbîkatı olan, temel felsefesine uygun olarak, hür ve müstakil ulus-devletlerden oluşan milletler-arası bir kuruluş değil, aksi vârid olduğu takdirde dağılıp gitmesi kaçınılamaz olacağı için, bizzarûre, bünyesine almış ve alacak olduğu ulus-devletleri zaman içerisinde asimile ederek federal veya konfederal bir devlete dönüşmeyi amaçlayan milletler-üstü küresel bir kuruluş olma yolunda düşe-kalka, ama yine de bütün krizlerine rağmen, her adımında biraz daha ilerlemiş olarak mesâfeler almakta olan Avrupa Birliği karşısında sıradan ve hemen hemen herkesin söyleyebileceği, olağan zamanların olağan milliyetçi diskurlarına dayalı bir proje ile yola çıkılamayacağını ve temel tezi olan onurlu üyelik in böyle bir birlik içerisinde yer almak ile hiçbir sûrette kabil-i te lif olamayacağını idrâk etmesi lazım gelmektedir. Çünkü bir milletin ve devletin onuru hürriyet, istiklâl ve kendine yeterlik olduğuna binâen bu temel şartların hiçbirisi Avrupa Birliği ne üyelik ile uygunluk arzetmekte değildir. İmdi; dönelim yine theoria ve philosophia ya: Acaba MHP çevresi AB konusunda ne gibi teorik-felsefî bir alt-yapıya sâhip, bunu soruşturalım. MHP nin, bugüne kadarki neşriyâtında bu istikamette dişe dokunur birşeye rastlayabilmiş olduğumu söyleyemem. AR-GE si olan siyâsî bir parti olmasına karşılık, eli yüzü düzgün ortaya koymuş olduğu ve maalesef sonuna kadar götüremediği, - ve hattâ internetteki serbest onlayn neşriyâtını da anlaşılamaz bir şekilde kesip attığı - yalnızca ondört sayı çıkabilen Türkiye ve Siyaset dergisinin 9

11 hiçbir sayısında böyle analizler neşrolunmadığı gibi, parti adına yayınlanan kitaplar listesinde de böyle bir şey mevcut bulunmuyor. Geriye kalıyor AR-GE çalışmalarının yazıya dökülmeyen ürünleri; ancak, yazılı ve ulaşılabilir (acessable) bir metin olmayınca dikkate alınması da bahse mevzû edilemez elbette. Bütün bunların içerisinde belki de tek istisnâ, Sayın Devlet Bahçeli imzasıyla neşrolunun ve internetten serbest olarak yayınlanan Son Gelişmeler Işığında Türkiye nin AB Üyeliği ve Milliyetçi Hareket Partisi, Temel Yaklaşım Biçimimiz ve Görüşlerimiz başlıklı kitap. Kritiğimizi bu kitabı merkeze alarak yapacağız. VI Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği: II Yeniçağ [Analiz]., 18 Ekim 2005, Salı., s.12; Analiz Sıra No: 319; ; Ekim-07 Sayın Devlet Bahçeli nin Son Gelişmeler Işığında Türkiye nin AB Üyeliği ve Milliyetçi Hareket Partisi, Temel Yaklaşım Biçimimiz ve Görüşlerimiz başlıklı, Temmuz 2002 tarihli, matbû nüshası bulunmayan, elektronik kitabı, 14 Parti nin AB üyeliği konusundaki resmî görüşlerini bir numaralı yetkili ve sorumlunun kendi kaleminden takdîm etmesi ve ayrıca bu babda tek eser olması bakımından kritiğimiz için temel referans ve nirengi noktası olacaktır. 14 Devlet Bahçeli., Son Gelişmeler Işığında Türkiye nin AB Üyeliği ve Milliyetçi Hareket Partisi, Temel Yaklaşım Biçimimiz ve Görüşlerimiz., MHP Genel Merkezi., Temmuz 2002, Ankara 10

12 İmdi; ilk olarak, metinde onurlu üyelik teriminin, tesbît edebildiğim kadarıyla, beş yerde zikredilmekte olduğunu belirterek başlayalım: Türkiye nin Avrupa ile bütünleşmesinin samimî ve haysiyetli bir iş birliği süreciyle gerçekleşmesi ve Türkiye nin onurlu bir üye olarak Avrupa Birliği içinde hak ettiği yeri alması, MHP nin AB yaklaşımının temelini oluşturmaktadır / Ancak, Türkiye nin gücüne ve imkânlarına güvenmeyenlerin, ülkemizin Avrupa Birliğine eşit ve onurlu bir üyeliğini öngörmesi ve temin etmesi mümkün değildir / Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde kabul edilebilir ve gerçekçi tek bir yol bulunmaktadır. Bu yol da, üyelik sürecinin hakkaniyetli ve onurlu bir ilişki zemininde ilerlemesi ve sonuca varmasıdır / Bunun için diyoruz ki, ya kaos ya üyelik, ya cehennem ya Avrupa Birliği gibi dayatmalar çözüm değildir. Çözüm olmadığı gibi, ahlâkî ve gerçekçi bir bakış açısı da değildir. Doğru ve sağlıklı yol bellidir: Bu da, ancak adil, onurlu ve samimî iş birliği zemininde gelişecek bir müzakere sürecidir / Türkiye, Avrupa Birliğine onurlu bir üye olacaktır. 19 İkinci olarak belirtilmesi elzem olan husus, Parti nin AB üyeliği konusundaki resmî tezinin sloganı ve belkemiği olan onur kelimesinin hiçbir yerde teknik bir seviyede açıklanmamış olduğudur; ancak, Türkiye millî ve manevî değerlerini koruyarak, dini ve kültürel kimliği ile Avrupa Birliğine üye olacaktır 20 şeklindeki müphem ve muğlak cümleden istihraç edilebildiği kadarıyla, Avrupa Birliği üyesi olacak bir Türkiye nin Türklerinin millî ve manevî değerlerinin ve dinî ve kültürel kimliğinin korunması şartı ile yetinilmesi, onur kavramından neyin anlatılmak istendiğini ifâde eder gibidir. Fakat işbu millî ve manevî değerler ve dinî ve kültürel kimlik yanında bağımsızlık vurgusu ve meselâ, açıkça Türkiye, hür ve müstakil bir devlet olarak AB üyesi olacaktır şeklinde net ve bâriz, her türlü şekk ü şüpheden ârî bir manifesto göze çarpmakta değildir. Sâdece, Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinde kabul edilebilir ve gerçekçi tek bir yol bulunmaktadır. Bu yol da, üyelik sürecinin hakkaniyetli ve onurlu bir ilişki zemininde ilerlemesi ve sonuca varmasıdır. dendikten hemen sonra eklenen Bunun dışındaki herhangi bir yol, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, tek yanlı bir bağımlılık ve sonu belirsiz bir macera olarak kabul edilmektedir. 21 şeklindeki, yine müphem ve muğlak olmaktan kurtulamayan ifâdeden, Sayın Bahçeli nin, Birlik içerisinde karşılıklı bağımlılık a 15 Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s

13 bir îtirâzının olmadığı ve mutlak bağımsız bir Türkiye yi savunmadığı veya bunu metne - hem de en üst seviyede vurgulu olması gerektiği hâlde bir kere dahi - koymayı unuttuğu sonucu kendiliğinden çıkmaktadır diyebiliriz. Eğer MHP nin, AB üyeliği konusunda diğer partilere nisbetle mümeyyiz farkını teşkîl eden - veya, nedense, hiç telâffuz edilmediği 2 Ekim 2005 tarihli Başkent Ankara mitingine dek etmiş olan - onur ve onurlu üyelik bu ise, doğrusu, her partinin görüşünün de onurlu üyelik ten başka bir şey olmadığının kabûl ve teslîm edilmesi gerektir; kim var ki onursuz üyelik diye bir tez savunan ve kim var ki millî ve manevî değerlerin ve dinî ve kültürel kimliğin korunması bahis mevzû olunca, en azından, açıkça aksini ileri süren? Bunların irdelemesini bilâhare yapacağımız için şimdilik üzerinde fazla durmadan, akademik bir terbiyeden gelen bir kişi için böyle boşlukların affedilemez hatâlar olduğunu söylemekle iktifâ ederek, şuna geçelim: Sayın Bahçeli nin, MHP nin, Türkiye nin Avrupa Birliği Üyeliği konusunda te lif ettiği bu eserden, Parti nin resmî görüşünün, bir Avrupa Birliği Üyeliği Müdâfaanâmesi olduğu sonucuna varmak kaçınılmaz olmaktadır. VII Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği: III Yeniçağ [Analiz]., 22 Ekim 2005, Cumartesi., s.12; Analiz Sıra No: 320; ; Ekim-08 Sayın Devlet Bahçeli nin Son Gelişmeler Işığında Türkiye nin AB Üyeliği ve Milliyetçi Hareket Partisi, Temel Yaklaşım Biçimimiz ve Görüşlerimiz başlıklı ve MHP nin, Türkiye nin Avrupa Birliği Üyeliği konusundaki resmî görüşünü en yetkili ağızdan deklare eden kitabında, konu ile alâkalı olarak dile getirilen fikirlerde dikkat çekilmesi gereken en mühim noktaların başında, Parti nin, çok vâzıh bir sûrette ve kesin ve vurgulu bir dille, Üyelik taraftarı olduğunun îlânıdır; bu îtibarla, bir önceki yazımda da söylemiş olduğum gibi, bu kitap, âşikâr bir Avrupa Birliği Üyeliği Müdâfaanâmesi niteliği taşımaktadır. Nitekim Sayın Bahçeli, AB üyeliği sürecinde Türkiye nin parçalanması ihtimâline karşı haklı ve meşrû hassasiyetleri olanların Sevr sendromu, bölünme paranoyası, değişim paranoyası gibi benzetmelerle hafife alınmak istenmesini takbîh ettikten sonra, Bu parametreler içine sıkıştırılan tartışma ortamında, Türkiye nin bekasını ilgilendiren temel konularda milli birlik ve bütünlüğümüzü gözeten ve sosyal dokumuzun zedelenmemesi, iç huzur ve istikrar 12

14 ortamının bozulmaması konularında haklı endişe ve hassasiyetler sergileyen çevreler ise Türkiye yi çağın gerisinde bırakmaya çalışan AB karşıtı olmak gibi haksız suçlamaların hedefi hâline getirilmektedir demektedir 22 ki burada göze çarpan mühim husus, MHP nin bir yandan, Türkiye nin bekasını, millî birlik ve bütünlüğümüzü müdâfaa ettiğinin altı çizilirken, diğer yandan da, AB karşıtı olarak lanse edilmesinin, çok vurgulu bir biçimde, Türkiye yi çağın gerisinde bırakmaya çalışan AB karşıtı olmak gibi haksız suçlamalar şeklinde tanımlanarak takbîh edilmesidir. Bir yandan Üyelik sürecinde Türkiye nin bölünmesi gibi bir ihtimâlin vârid görülerek buna şiddetle karşı çıkılmakta olması ve fakat diğer yandan, buradan hareketle, AB karşıtlığına yönelmeye veya AB üyeliğinin Türkiye nin bekası ve millî birlik ve bütünlük ile nasıl bir arada te lif edilebileceğini gösteren orijinal bir tez üretmeye değil, tam aksine, böyle bir tezi gündeme getirmeden, AB karşıtlığı şeklindeki ithamların şiddetle reddedilerek kesin bir AB taraftarlığına yönelinmesi, ayrıca ele alınacak olan ve eserin bütününe yansıyan derin ve çözülmez bir paradokstur; ancak şimdilik, şunu soralım: Nedir burada bir suç gibi telâffuz edilen AB Üyeliğine karşı olma ya yüklenen derin mânâ? Cevap belli: Çağın gerisinde kalmak. Yâni, MHP için AB Üyeliği, çağın - ve dolayısıyla da çağdaşlığın - zarûrî bir îcâbı olmaktadır. Tabiatiyle, hâl böyle olunca, AB karşıtı olmak MHP ye göre de çağdışılık, çağa karşı direnmek gibi anlamlar taşıyacaktır; tıpkı, Avrupa Birliği Üyesi olmayalım da Ortadoğulu bir devlet mi olalım veya ya Avrupa ya Suriye şeklinde sloganları kendilerine şîar edinmiş AB yandaşlarının tezine paralel bir görüş! MHP nin AB üyeliğindeki kesin taraftarlığı, öyle anlaşılıyor ki, radikal bir medeniyet vizyonunun zarûreti bir netîcesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, Türkiye nin AB içindeki yerini alması, son tahlilde, batılı ideal ve değerlerin gerçek anlamda evrensel olduğunun somut bir kanıtını oluşturacaktır 23 şeklindeki ifâdenin batılı ideal ve değerler i ne kadar yücelttiğine dikkat edilecek olursa, bu değerlerin gerçek anlamda evrensel oluşuna yapılan vurgu, milliyetçi-ülkücü geleneğin son zamanlarda kendi köklerinden kopma eğiliminin MHP de de nasıl tezâhür ettiğini açıkça göstermektedir. Nitekim, MHP nin AB Üyeliği müdâfiiliği, kitabın bütününe hâkim ve diğer AB taraftarlarınınkinden kesin bir ayrımı olmayan ve milliyetçilik ile uzlaştırılması imkânsızlık arzeden bir görüş olarak sergilenmektedir. Meselâ rastgele bir örnek olarak Türkiye nin Avrupa ile bütünleşmesinin samimî ve haysiyetli bir iş birliği süreciyle gerçekleşmesi ve Türkiye nin onurlu bir üye olarak Avrupa Birliği içinde hak ettiği yeri alması, MHP nin AB yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. 24 şeklindeki ifâdeye bakalım. Kitabın başlangıç kısmında bulunan bu cümlede, MHP nin AB yaklaşımının temelini oluşturan ideal olarak Türkiye nin Avrupa ile bütünleşmesi nin seçilmiş olması, üzerinde ciddiyetle durulmayı gerektirmektedir. İmdi: Hem milliyetçiliği, hem Türkiye nin bekasını, hem millî 22 Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s.10 13

15 birlik ve bütünlüğü ve hem Avrupa ile bütünleşmeyi aynı anda ve aynı celâdetle müdâfaa etmek ne demek olabilir? Tabiatiyle, bilim kavramlarla çalıştığına göre, bu suâlin cevaplandırılması da ancak kavramsal analizlerle mümkün olabilecektir. Yine sayfa bitti ve söylenecek çok şey var, nasipse salıya diyor ve bu günlük şu kadarını ekliyorum: AB projesi, esas olarak, Avrupa nın siyâset ve fikir elitleri tarafından, aynı zamanda, milliyetçiliğe karşı tasarlanmış ve geliştirilmiş bir projedir; öyle ki, AB nin geleceği, milliyetçiliklerin öldürülmesine bağlıdır; her ikisi birden asla... VIII Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği: IV Yeniçağ [Analiz]., 25 Ekim 2005, Salı., s.12; Analiz Sıra No: 321; ; Ekim-09 Şimdi, Sayın Bahçeli nin ele aldığımız kitabında dile getirilen Avrupa İle Bütünleşme faslına temas edelim. Bundan önce de serdetmiş olduğumuz gibi, Sn. Bahçeli, Üyelik konusunda millî ve onurlu bir duruş ortaya koyduğunu iddia etmekte ve fakat Parti nin bu duruşunun Avrupa Birliği Üyeliği karşıtlığı olarak yorumlanmasından da şiddetle rahatsızlık duymaktadır. Nitekim, MHP Karşıtı ve Ön Yargılı Kampanyalara Cevabımız başlıklı bölümde, Avrupa Birliğinin her şart altında gönüllü avukatlığını yapma misyonunu üstlenen çevrelerin bazen anlaşılması gerçekten güç tepkileri ne 25 karşı verdiği cevapta, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin serinkanlı bir yaklaşımla ve sağlıklı bir zemin üzerinde ilerlemesini temin etmek yerine, daha çok günlük siyasî manevraların ve çıkar hesaplarının sıradan bir tüketim unsuru hâline getirilmesi yeğlenmektedir. İşte, birinci temel yanlış budur ve Milliyetçi Hareket Partisi de hiçbir biçimde bu yanlışa ortak olmayacaktır. Bilinmelidir ki, bu doğru, millî ve gerçekçi yaklaşımı Avrupa Birliği karşıtlığı gibi kolayca ve basit bir mantıkla karalamaya çalışmak, sonucu değiştirmeyecektir. 26 demek sûretiyle, Avrupa Birliği karşıtlığı nı küçültücü bir davranış olarak gördüğünü ve bu nitelendirmeyi kesinkes reddettiğini bir kere daha te yid etmektedir. Vâkıa, Sayın Bahçeli nin olanca gücüyle takbîh ettiği Avrupa Birliği karşıtlığı, bu satırların yazarı gibi daha milyonlarca kişinin gururla taşıdığı bir sıfattır; fakat, Türkiye, bir devlet politikası olarak benimsediği tam üyelik hedefi doğrultusunda, eksikliklerini gidermek ve Avrupa ile arasındaki açığı 25 Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s

16 kapatmak için çaba harcamak durumundadır. 27 ifâdesinde de açıkça görüldüğü gibi, Sn. Bahçeli nin ve kadrosunun Avrupa Birliği Üyeliği ni benimsemesinin, onun bir devlet politikası olması ile yakın ve muhkem bir ilintisi vardır. İşbu devlet politikası faslını ayrıca irdelemek ve bir devletin kendi-kendisini feshetmesinin nasıl bir devlet politikası olabileceğini müstakilen sorgulamak gerekecek; ancak şimdilik, bu kadar şiddetle arzulanan ve karşı olunulması alçaltıcı bir niteleme olarak telâkkî edilen Avrupa Birliği Üyeliği nin en can alıcı kavramlarından birisini ele alalım: Avrupa İle Bütünleşme. Avrupa İle Bütünleşme, metinde birkaç kere ve vurgulu bir ehemmiyet atfedilerek zikredilmektedir. Meselâ, en son aktardığımız cümlenin hemen bir öncesindeki paragraftaki...türkiye nin Avrupa ile bütünleşmesi sürecinin tam üyelik hedefinin gerçekleşmesiyle sonuçlandırılması için, Türkiye nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinin ve organlarının da önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Önümüzdeki süreçte (Bütünleşme süreci kastediliyor olsa gerek D. H. ) ilgili bütün tarafların azamî hassasiyetle ve sağduyunun hâkim olacağı yapıcı ve sorumlu bir anlayışla hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. 28 ve yine meselâ, Avrupa Birliği... Türkiye nin AB ile bütünleşme sürecine ve bu yöndeki çabalarına yapıcı bir anlayışla katkıda bulunabilmelidir 29 ifâdeleri işbu Bütünleşme denen şeyin, Parti nin AB Üyeliği politikasındaki merkezî rolünü göstermektedir; fakat belki de en vurgulu ifâdelerden birisi, MHP nin AB yaklaşımının temelini oluşturduğu belirtilen Türkiye nin Avrupa ile bütünleşmesinin samimî ve haysiyetli bir iş birliği süreciyle gerçekleşmesi ve Türkiye nin onurlu bir üye olarak Avrupa Birliği içinde hak ettiği yeri alması, MHP nin AB yaklaşımının temelini oluşturmaktadır 30 şeklindeki cümle ile, Genel Değerlendirme ve Sonuç: MHP nin Avrupa Birliği ile İlişkiler ve Üyelik Sürecimize İlişkin Temel Siyasetinin Esasları başlıklı 31 bölümdeki şu cümlelerdedir: 32 Sonuç olarak, Milliyetçi Hareket Partisinin Türkiye-AB ilişkilerine ve üyelik sürecimize ilişkin konulardaki temel siyasetinin esasları şu noktalarda toplanmaktadır. Avrupa ile siyasî ve ekonomik bütünleşme ve AB üyeliği, Türkiye nin geleneksel siyasî ve ekonomik yönelimleri ışığında büyük önem taşıyan bir hedeftir. Türkiye, bu amacın gerçekleşmesi için gerekli her çabayı iyi niyetle sürdürecektir. MHP de, bu konuda üzerine düşen sorumluğun gereklerini yerine getirmeye kararlıdır. 27 Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s Devlet Bahçeli., a.e., s.141 v.dv. 32 Devlet Bahçeli., a.e., s

17 İmdi, Sayın Bahçeli nin Bütünleşme den kastını tam olarak öğrenmek için de bizzat kendi cümlelerine bakalım: 33 Avrupa Birliği 1997 yılında Ekonomik, Parasal ve Siyasî Birlik alanlarında önemli mesafeler katetmiş ve Avrupa nın yeniden yapılandırılması ve bütünleşmesi sürecinde ileri bir aşamaya gelinmiştir. Ekonomik, Parasal ve Siyasî Birlik, Avrupa nın yeniden yapılandırılması ve bütünleşmesi. Bunlar çok ciddî terimler; şimdiye kadar bu câmiada hiç kimsenin teknik seviyede ele alıp irdelemediği çok ciddî ve çok tehlikeli terimler Bizi izlemeye devam ediniz. IX Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği: V Yeniçağ [Analiz]., 28 Ekim 2005, Cuma., s.12; Analiz Sıra No: 322; ; Ekim-10 Avrupa ile siyâsî ve ekonomik bütünleşme ; Ekonomik, Parasal ve Siyasî Birlik, Avrupa nın yeniden yapılandırılması ve bütünleşmesi... ve ilââhir... Bunlar gerçekten çok ciddî terimler; şimdiye kadar hiç kimsenin en azından milliyetçi câmiada - teknik seviyede ele alıp irdelemediği çok ciddî ve bir o kadar da tehlikeli ve binâenaleyh, çok yutkunarak telâffuz edilmesi gereken terimler... Şimdi, bütün bunlar acaba ne demek ola diyerek mes eleye bir miktar eğilelim. Bu konuda ilk önce, bundan tamı tamına dört yıl altı ay kadar önce (16-17 Mart 2001) Ankara da Türk Ocakları ve Ankara Ticaret Odası nın müştereken tertip ettikleri ve benim de Avrupa Birliği Projesi ve Bağımsızlık Bilinci başlıklı bir tebliğ ile iştirâk ettiğim - Sayın Nevzat Kösoğlu nun yaptığı kapanış konuşmasında söylediği gibi bu fakir hâriç, görüş farklılıkları olmakla birlikte, deve dişi gibi milliyetçiler de dâhil istisnâsız herkesin AB Üyeliği taraftarlığı husûsunda tam ve kat î bir mutâbakata vardığı - Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Sempozyumu na Avrupa Birliği Büyükelçisi sıfatıyla katılan - ayyûka çıkan diplomatik skandalları yüzünden sayın sıfatına lâyık olmadığını düşündüğüm - Karen Fogg un yapmış 33 Devlet Bahçeli., a.e., s.18 16

18 olduğu ve büyük alkış toplayan konuşmasına bir atıfta bulunmanın aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Muhtemelen - ve bence de haklı olarak - Türklerin Avrupa Birliği hakkında zihinlerinde sanal bir gerçeklik inşâ etmiş oldukları kanâatıyla olsa gerek, Avrupa Birliği ni anlama konusunda ben bir iki tane temel noktaya değinmek istiyorum. Türkiye de daima ve özellikle altını çizmek istediğim, vurgulamak istediğim bir konu vardır; o da şudur diyerek başladığı konuşmasında, Bayan Fogg, Avrupa Birliği nin ne demek olduğunu, anlama güçlüğü çeken öğrencilere hitap eden bir ilkokul öğretmeni gibi, tâne-tâne, şöyle îzah ediyordu: 34 Avrupa, tamamen bütünleşmek, birleşmek üzeredir. Avrupa, dağılmak sürecinde olan bir yer değildir. Avrupa Birliği, barış ve refah çerçevesi içerisinde ülkeleri bir araya getiren, görülebilmiş en heyecanlı bir projedir. Türkiye nin bütünlüğünü, birliğini zedeleyici istikamette hareket etmek, Avrupa Birligi nin temellerini teşkil eden her şeye karşı olmak anlamında anlaşılmalıdır. Benim ikinci olarak belirtmek istedigim nokta, Avrupa Birliği nin gelişmekte ve evolüsyona uğramakta olduğudur. Bu birlik, kırk sene önceki birlik değildir artık. Kırk sene önce bu birlik, aşağı yukarı, sadece ekonomik bir bütünlük idi. Halbuki bugün bu birlik, daha ziyade ve esas olarak siyasi bütünleşmeye yönelmiştir. Tabiatiyle ve bittabiî, Türkiye nin bütünlüğünü, birliğini zedeleyici istikamette hareket etmenin, Avrupa Birligi nin temellerini teşkil eden her şeye karşı olmak anlamında anlaşılması gerektiği şeklindeki te mînâtın, diplomatik bir ifâde olduğunu ve gerçekte tek başına hiçbir ciddiyeti bulunamayacağını söylemeyi bile zâit ettikten sonra, asıl olarak, tek-tek maddeler hâlinde tâdat edeceğim şu hususlara dikkat çekmeyi lüzumlu addediyorum: 1. Avrupa, tamamen bütünleşmek, birleşmek üzeredir. 2: Avrupa, dağılmak sürecinde olan bir yer değildir. Avrupa Birliği, barış ve refah çerçevesi içerisinde ülkeleri bir araya getiren, görülebilmiş en heyecanlı bir projedir. 3: Avrupa Birliği, gelişmekte ve evolüsyona uğramaktadır. 4: Avrupa Birliği, artık kırk sene önceki - yâni 1960 lı yıllardaki - birlik değildir. 5: Kırk sene önce bu birlik, aşağı yukarı, sâdece ekonomik bir bütünlük idi. 6: Hâlbuki bugün bu birlik, daha ziyâde ve esas olarak siyâsî bütünleşme ye yönelmiştir. Bütün bu maddeler anlamlı bir kompozisyon hâlinde cem edildiğinde, Bayan Fogg tarafından söylenmek istenen şeyin hulâsaten şu olduğunu görmekteyiz: Avrupa, elitist bir siyasî mühendislik ürünü bir proje olan Avrupa Birliği Projesi ile, ekonomik olarak başlamış olduğu bütünleşmeden, siyâsî bütünleşmeye ve bütünleşme anlamında birleşmeye doğru gitmektedir. Bundan sonraki bölümlerde Siyâsî Bütünleşme konusundaki görüşlerin, teorilerin kısa bir özetini dercettikten sonra bunun milliyetçi - yâni tâvizsiz bir hürriyet ve 34 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Sempozyumu., s

19 istiklâli âmentü olarak kabûl eden - bir siyâsî düşünce ve onun eylem hâl olan milliyetçi bir siyâsî hareketle nasıl kaabil-i te lif olabileceğini irdeleyeceeğiz. Ancak, bugünlük son satırlarımız olarak şu kadarını söylemekle iktifâ edelim: Buradaki asıl can alıcı nokta, Avrupa Birliği nin siyâsî bütünleşme hedefine müteveccih bir siyâsî proje ve Ekonomik Bütünleşme ise asıl olarak o hedefe varmak için bir vâsıtadır; sâdece ve yalnız ve ancak bir vâsıta. X Onurlu AB Üyeliği Tezinin Kritiği: VI Yeniçağ [Analiz]., 29 Ekim 2005, Cumartesi., s.12; Analiz Sıra No: 323; ; Ekim-11 Avrupa Birliği nin şifresinin çözülmesindeki en temel anahtar kavramlardan olan bütünleşme nin - onunla yakın bir bağlantı içerisinde olan entegrasyon ile birlikte - analizine ışık tutabilecek olan hususlardan birisi, ekonomik bütünleşme dir. O hâlde artık, nedir bu ekonomik bütünleşme ve ne içindir suâlini sorabiliriz: Acaba, sâdece bâzı ülkelerin bir araya gelerek daha kuvvetli ekonomik - sâdece ve yalnız ekonomik - bir birlik veya birliktelik oluşturmaları için tasarlanmış bir şey mi, yoksa, kendisini aşan bir başka şeye hizmet edecek bir araç mı? Şüphesiz bu denli ehemmiyetli bir kavramın analizi bu sayfaların hacminin haddi değil; o sebeple, çok kısaca konuşacak olursak, bu kavramın ancak Avrupa Birliği nin temel felsefesinin anlaşılmasıyla - yâni o bütünlük çerçevesinde - aydınlatılabilecek bir kavram olduğunu belirterek başlamak gerekir; cidden, bu bütünlükten koparıldığında anlaşılamamaktan da öte, yanlış anlaşılma gibi çok yüksek bir risk taşıyan bu kavram için, kendilerinden bîhaber olanların AB hakkında konuşma hakları bulunmaması hasebiyle, çok anlamlı bir seçme olarak, Carlo Sforza ve Jean Monnet gibi, Avrupa Birliği nin fikir ve eylem babalarından olan 35 Avusturyalı aristokrat Kont Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi ye kısa bir mürâcaatta bulunmak istiyorum. Yirminci yüzyılın iptidâlarında, Avrupa yı bir trajedinin beklediği kehânetinde bulunarak Bir ve Bütün Bir Avrupa ideali için kolları sıvayan Kalergi, te sis ettiği ve daha sonra bu kehânetinin gerçekleşmesiyle te sirleri daha da büyüyen Pan Europa (Avrupa Birliği) hareketinin fikrî yapısının bir tür manifestosu mâhiyetinde kaleme aldığı ondört sayfalık makalesinde, şunları söylemektedir: 36 Pan Europa hareketinin büyük gayesi, şu ânda İngiltere ve İskoçya arasındaki sınırın görünmez olduğu gibi, Avrupa (ülkeleri arasındaki) sınırları görünmez hâle 35 Bkz., msl: Janelle Reinelt., Performing Europe: Identity Formation for a New Europe., p Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi The Pan-European Outlook., p

20 getirmektir. Biz, Avrupa sınırlarını, Avrupa Federasyonu ile askerî noktai nazardan; Avrupa Serbest Ticâreti veya Avrupa Gümrük Birliği yolu ile ekonomik noktai nazardan ve azınlıkların gerçek bir korunması ve Avrupa milletleri arasında gerçek bir eşitlik yolu ile de millî noktai nazardan olmak üzere, üç yoldan görünmez kılmak için çalışıyoruz. Şâyet bu üç hususta Avrupa sınırları görünmezleşecek olursa, işte o vakit, Avrupa da barışı elde edebilir ve Batı medeniyetimizi savunabiliriz. Tabiatiyle, Avrupa nın sınırlarının görünmezleşmesi nden neyin kastedilmiş olduğunu ayrıca zikre hâcet bile yok; ama yine de, her ihtimâle karşı, insanların idrâk bakımından gayri müsâvî derecelere münkasim olduğunu unutmayarak, tavzihte fayda var: Avrupa nın siyâsî bütünleşmesi; yâni, Bir ve Bütün Bir Avrupa; daha da açıkçası, resmî adı ne olursa olsun, fonksiyon îtibâriyle, federal veya konfederal bir Avrupa Devleti! Şu hâlde demek ki, mes ele, gayet anlaşılabilir bir hâl alıyor: Ekonomik bir birlik, esas olarak siyâsî bir birlik için bir vâsıtadır, çok mühim, ihmâle gelmez bir şey; ama yine de bir vâsıta. Nitekim, II. Harp ten sonra, Churchill in Avrupa Birleşik Devletleri nin fitilini ateşleyen Zürih Üniversitesi açılış nutkunu müteâkiben teoriden pratiğe dökülmek üzere başlatılan Avrupa Bütünleşmesi hareketinin ilk safhalarının hep ekonomik bütünleşme hareketleriyle geçmesinin ve Avrupa Birliği nden önceki en uzun safhanın Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) safhası olmasının sebeb-i hikmeti de budur. Kolay bir şey mi? Daha düne kadar birbirlerine ölüm yağdıran, aralarındaki bütün ortak bağlara rağmen yine de dilleri, dinleri, kültürleri, tarihleri farklı gelişmiş, farklı menfaat alanları bulunan ve derin çatışmalar yaşayan milletleri bir ânda bir siyâsî birlik çatısı altına toparlamak? Öncelikle ve behemehâl bir ekonomik birlik denenmeli; aynı ekonomik birlikte bir araya gelemeyen dünkü hasımların aynı siyâsî birlikte bir araya gelebilmeleri, ayrıca, temelinde ekonomik ortak paydalar olmayan bir siyâsî birliğin de ayakta kalması asla düşünülemez bile. Tıpkı Bir ve Bütün Bir Avrupa idealinin kurucu babalarından Jean Monet nin dediği gibi:... Kont Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi [ ] 19