ÖZGEÇMİŞ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 6. 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI)"

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Ahmet BAYANER ÖZGEÇMİŞ e-posta: 2. Doğum Tarihi : 8 Ekim Unvanı : Prof, Akdeniz Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Aralık, Yabancı Dil : İngilizce (Çok iyi), Fransızca (Zayıf). 5. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ziraat Mühendisliği Ondokuzmayıs Üniversitesi (Birincilikle) 1984 Yüksek Lisans Tarım Ekonomisi Oregon Eyalet Üniversitesi 1988 Doktora Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1995 Post Doktora Tarım Ekonomisi Reading Üniversitesi 1996 Yüksek Lisans Tezi : An Econometric Analysis of Used Tractor Prices. Doktora Tezi : Konya İlinde Buğday Yetiştiren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Gübre Kullanımının Ekonometrik Analizi. Post Doktora : Supply Response for Major Crops in Turkey. 6. Yayınlar Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI) 1. Perry, G.M., Bayaner, A. and Nixon, C.J., The Effect of Usage and Size on Tractor Depreciation. American Journal of Agricultural Economics, 72 (1990): Bayaner, A., Uzunlu, V., Keatinge, J.D.H., Tutwiler, R., and Beniwal, S.P.S Farmers Percieved Problems in Agricultural Production in the Eastern Margin of Central Anatolia. MEDIT, Journal of Economics, Agriculture, and Environment, Vol:10, Number: Bayaner, A Agricultural Protection under the Floating Exchange Rate Regime: The Case of Turkey. New Medit, Mediterranean J. of Economics, Agriculture and Environment. Number: Bayaner, A. Bor, Ö Do the Policies Always Have the Same Consequences? The Impact of Direct Income Support on Wheat Production: Case of Turkey. New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment. Number: Tanrıvermiş, H. and Bayaner, A Members Perception and the Role of Agricultural Credit Cooperatives in Agricultural Finance in Turkey. New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment. Number: Pelikan, J., Brockmeier, M., Kleinhanß, W., Tietz, A., Weingarten, P. and Bayaner, A Auswirkungen eines EU-Beitritts der Türkei (Implications of Turkish Accession to the EU). Landbauforschung vti Agriculture and Forestry Research, Sonderheft 329, Special Issue.

2 7. Bor, Ö. and Bayaner, A How Responsive is the Crop Yield to Producer Prices? A Panel Data Approach for the case of Turkey. New Medit, Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment. No: Brosig, S., Glauben, T. Götz, L., Weitzel, E.B. and Bayaner, A The Turkish Wheat Market: Spatial Price Transmission and the Impact of Transaction Costs, Agribusiness, Vol. 26, published on line, 9. Selli, F., Bayaner, A., Akdi, Y. Şahin, A Dynamic Relationships In Meat Market. Electronic Journal of Applied Statistical Analysis.EJASA (2011), Electron. J. App. Stat. Anal., Vol. 4, Issue 1, e-issn , DOI /i v4n1px Università del Salento, 10. Bor, Ö., İsmihan, M. ve Bayaner, A Asymmetry in Farm-Retail Price Transmission in the Turkish Fluid Milk Market. New Medit. Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment. Number: Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Holloway, G. and Bayaner, A Structure, conduct and the stochastic performance of food markets: theory and empirics. Environmental Economics, Volume 4, Issue Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Uzunlu, V., Bayaner, A. ve Beniwal, S.P.S Problem Identification and Priority Setting in Agricultural Research: The Case of Eastern Margin of Central Anatolia. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23 (1999) , Ankara. 2. Bayaner, A. ve Bostancı, V Buğday Verimliliğinde Bölgesel Farklılıklar ve Üretici Geliri Üzerine Etkileri. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi. Türk Kooperatifcilik Kurum. Sayı:124, Nisan-Mayıs-Haziran. Ankara. 3. Binici,T., Koç. A., Zulauf, C. R., and Bayaner, A The Risk Attitudes of Farmers in Terms of Risk Aversion: A Case Study for Lower Seyhan Plain Farmers in Adana Priovince, Turkey. Turkish J. Agri. For. 27 (2003) Hasdemir, M. ve Bayaner, A Dünya da ve Türkiye de Organik Tarıma Bakış. TSE Standart. Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl:48, Sayı:567, Ağustos. 5. Bayaner, A Türkiye de Tarımsal Kredi Politikaları ve Tarım Kredi Kooperatifleri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 47, (1): Bayaner, A Kooperatiflerin Ekonomideki Rolü. Akdeniz İİBF Dergisi. Cilt: 14, Sayı: 28, Mayıs. Uluslararası indexlerde taranır dergi. 7. Bayaner A., Kıymaz, T. ve Miran, B Tarımsal Transferler ve Tarımda Büyüme: Bir Nedensellik İncelemesi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 52 Sayı: 599.

3 6. 3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Procceedings) basılan bildiriler 1. Uzunlu, V. and Bayaner, A National Agricultural Research Systems Strategies towards Food Security: the Case of Türkiye. Cahiers Options Méditerranéennes, Vol.1.CIHEAM/CCE-DGI. 2. Bayaner, A., Uzunlu, V., and Küsmenoğlu, I., Lentil Production and Marketing in Turkey: Current Status and Future Prospects. In J.D.H. Keatinge and İ. Küsmenoğlu, (Editors): Autumn- Sown Lentil in the Highlands of West Asia and North Africa. Proceeding of the Workshop on "Towards Improved Winter- Sown Lentil Production for the West Asian Highlands December, Antalya. Published by Central Resesearch Institute for Field Crops. Ankara. 3. Kusmenoglu, I. and Bayaner, A., Current Status of Chickpea and Lentil in Turkey. Proceeding of the 2 nd. European Conference on Grain Legumes: Improving Production and Utilisation of Grain Legumes. July 9-13, Copenhagen. Denmark. 4. Bayaner, A., Erkuş, A., Uzunlu, V., Wheat Yield Response to Fertilisation: An Investigation of a Functional Form. In: H.-J. Braun, F. Altay, W.E. Kronstat, S.P.S. Beniwal, and A. McNab (Editors): Wheat: Prospects for Global Improvement. Proceedings of the Fifth International Wheat Conference, June, Ankara, Turkey. Kluwer Academic Publisher, Dordrecht. 5. Bayaner, A. and Uzunlu, V Impacts of Turkish Marketing Policy on World Trade in Pulses. In R. Knight (Editor): Linking Research and Marketing Opportunities for Pulses n the 21 st Century, Proceeding of the International Food Legume Research Conference III September. Adelaide, Australia. Kluwer Academic Publisher. 6. Tan, S., Ertürk, Y.E. ve Bayaner, A Süt ve Süt Mamullerinin Talep Analizi. Uluslararası Hayvancılık '99 Kongresi, Eylül, İzmir. 7. Bayaner, A., Akyıl, N. and Yeni, R Aid to Decision Making in Agriculture in the Mediterranean Countries: Turkey. European Union Program of Regional Research, Agricultural and Food Policies. In M. Allaya and M. Petit (editors): Le Soutien eux Produits Agricoles et aux Filieres Agro-Alimentaires, Etudes de Cas: Maroc, Tunisie, Turquie. CIHEAM. 8. Bayaner, A., Possible Impact of the EU CAP on the Sustainability of Farming in Turkey, In Cristoiu, A., T. Ratingen and S.G.Y. Paloma (Editors): Sustainability of Farming Systems: Global Issues, Modelling Approaches and Policy Implications. Office for Official Publications of the European Communities, Brussels Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. Bayaner, A Tarım İşletmelerinde Ölçek Ekonomisi ve Verimlilik. Türk Tarımında Yeni Ufuklar Sempozyumu, Nisan. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı Yayınları. Ankara. 2. Bayaner, A Makroekonomi ve Tarım. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi Ekim. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını No: 35. Ankara. 3. Bayaner, A., Akyıl, N. ve Şener, A GAP Bölgesinde Bazı Önemli Ürünlerin Arz Duyarlılığı. GAP I. Tarım Kongresi. Cilt I Mayıs, Şanlıurfa.

4 4. Bayaner, A., Ege, H. ve Uzunlu, V Konya İlinde Buğday ve Arpanın Arz Duyarlılığı. H. Ekiz (Editör) Orta Anadolu Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu Haziran. Gürcan Ofset, Konya. 5. Bayaner, A., Akyıl, N. ve Ertürk, Y.E Dünya Pamuk Fiyatlarının Türkiye Pamuk Fiyatlarına Etkileri. Türk Dünyasında Pamuk Tarımı, Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, 28 Eylül-1 Ekim, Kahramanmaraş. Çukurova Üniversitesi Basımevi, Adana. 6. Koç, A., Bayaner, A., Tan, S. ve Ertürk, Y.E Türkiye'de Hayvansal Ürünler Tüketimi ve Talep Projeksiyonu. S.Tan ve Y.E. Ertürk (Editörler). Türkiye de Hayvancılık Sektörü: Üretici, Sanayici ve Politika Yapıcılar Açısından Sektörün Değerlendirilmesi. I. Türkiye Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, 2-3 Aralık, Menemen-İzmir. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 46, Temmuz, Ankara. 7. Koç, A. Akyıl, N. ve Bayaner, A Türkiye'de Pamuk Arz ve Kullanımı. N. Akyıl (Editor) Pamuk Endüstrisinde Pazar Merkezli Bilgi Akışı. III. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Yayın No:47. Ekim, Ankara. 8. Bayaner, A. 2001, Üretim ve Ürün Desenindeki Gelişmeler. Tarımda 2010 Yılı Hedefleri Sempozyumu, Şubat, İzmir, Türkiye. 9. Bayaner, A Türkiye nin AB Üyeliğinin Bitkisel Üretim Sektöründe Etkileri. AB Hazırlık ve Müzakere Dönemleri ile Üyelik Koşullarında Türkiye Tarımı Sempozyumu. TEMA, 4-5 Mayıs, Ankara. 10. Yavuz, F., Bayaner, A. ve Yücer, A FTÖ ve AB nin Türkiye deki Tarımsal Destekleme Politikalarına Etkileri. Küreselleşme ve AB ye Tam Üyelik Sürrecinde Türk Tarımı Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bildiriler, Eylül, Antalya. 11. Bayaner, A., Dölekoğlu, T. ve Erel, G Dünya Buğday Piyasasında Yaşanan Gelişmeler ve Türkiye Buğday Üretimi, Tüketimi ve Ticareti. Ülkesel Tahıl Sempozyumu, Bildiriler. 2-5 Haziran, Konya. 12. Bayaner, A., Kıymaz, T., Dölekoğlu, T. ve Erel, G Türkiye Gıda Sanayinin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Sorunlar. B. Çetin ve Ş. Turhan (Editörler): VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri Haziran, Bursa. 13. Bayaner, A., Yağlı, T. ve Özkan, H Makarnalık Buğday Pazarlaması ve Sorunları. Makarnalık Buğday ve Mamulleri Konferansı. Bildiriler Kitabı Mayıs Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. 14. Bayaner, A Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Organik Tarım Faaliyetleri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu. 28 haziran 1 Temmuz Erzurum. Çağrılı Bildiri. Bildiri Kitabı. Tarım ve Köyişler Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Yayınları. 15. Bayaner, A., Kıymaz, T. ve Miran, B Kırsal Kalkınmaya Dönük Kamu Politikaları: Tarımsal Transferler Örneği. Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı. 5-7 Eylül Konya. 16. Gülçubuk, B. ve Bayaner, A, Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında ve Küçük İşletmeciliğin Yaşamasında Kooperatifçiliğin Rolü. Türkiye 10. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı. 5-7 Eylül Konya.

5 17. Aşcı S., Koç A. A., Bayaner A. ve Vorotnikova, E Türkiye'de Tarımsal Desteklemelerin Tarla Bitkileri Üretim Desenine Etkilerinin Analizi. Türkiye 11. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı. 3-5 Eylül Samsun. 18. Kıymaz, T ve Bayaner, A Türkiye'de Sulama Alanlarının Genişlemesi ve Gıda Güvencesi. Türkiye 11. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabı. 3-5 Eylül Samsun Bildiriler (Uluslararası, Ulusal) 1. Bayaner, A. and Perry, G.M Econometric Analysis of Used Tractor Prices. Presented at the Meeting of American Agricultural Economists Association, 31 July - 3 August. Knoxville. TN. USA. 2. Holloway, G.J ve Bayaner, A Conduct and Volatility in Food-Price Determination: VAR Evidence from Turkish Agriculture. Selected Paper, Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Salt Lake City, Utah. August Holloway, G.J., Bayaner, A. ve Akyıl, N Distributional Impacts of Farm Policy in Semi- Subsistence Agriculture. Selected Paper, Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, Salt Lake City, Utah. August Fuller, F., Koç, A., Şengül, H., and Bayaner, A Farm Level Feed Demand in Turkey. Selected Paper. Annual Meeting of the American Agricultural Economics Association, August Nashville, Tennessee. Published also as a Working Paper, 99WP226, CARD, October, Iowa State University, IOWA. USA. 5. Koç, A., Bayaner, A., Akyıl, N The Impact of EU Accession on Soy-Meal Import in Turkey. Presented at the American Agricultural Economists Association Annual Meeting. 31- July- 2 August 2000, Tempa, Florida. 6. Koç, A. A., Fuller, F., Aksoy, Ş., Bayaner, A., Dölekoğlu, T., and Şener, A Turkish Vegetable Oil Import Demand Following Tariff Liberalization. Paper Presented at the International Association of Agricultural Economists Conference, August 13-18, Berlin. 7. Akyıl, N., Yeni, R. and Bayaner, A Agricultural Policies and Related Indicators Relevant to Decision Making: The Case of Turkey. Paper presented at the Seminar on Aid to Decision Making in Agriculture, November, Nabeul, Tunisia. 8. Tan, S., Dellal, İ., and Bayaner, A Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hayvancılık Politikaları, Bölgesel Kalkınma Stratejileri. Bölgesel Kalkınmada Hayvancılık ve Hayvansal Sanayinin Rolü, Panel Haziran, Sivas. 9. Koç, A., Bayaner, A., ve Akyıl, N Tarımsal Ürünlerin Arz ve Kullanım Projeksiyonları. IV. Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül, Tekirdağ (CD kopya, Basılmamış). 10. Bayaner. A. and Gül, A Structure and Competitiveness of the Milk and Dairy Supply Chain in Turkey. Paper presented at the International Scientific Conference on the Influence of EU Support on Structural Changes in Agricultural and Food Sector March, Vilnius, Lithuania Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler 1. Koo, W.W. and Bayaner, A World Durum Wheat Trade: Competitiveness and Outlook. In T. Yıldırım, A. Schmitz, and H. Furtan (Eds) World Agricultural Trade, Westview Press. Boulder. USA.

6 2. Sübiday, T., Bayaner, A. and Nash, J Analysis of the Impact on Agricultural Markets and Incomes of Turkey. In B. M. Hoekman and S. Togan (Eds) Turkey: Economic Reform and Accession to the European Union. The World Bank and Center for Economic Policy Research. 3. Weitzel, E. B, and Bayaner, A Spatial Price Transmission on the Turkish Wheat Market- An Initial Application. Paper Presented at the IAMO Forum The Role of Agriculture in Central and Eastern European Rural Development: Engine of Change or Social Buffer? 4-6 November. Halle, Germany Ulusal Kitap, Kitap Editörlüğü ve Kitap Bölümü 1. Bayaner, A., Nevruz, G. ve Akyıl, N. (Editörler) I. Türkiye Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu: Bildiriler, Tartışmalar, Yayın No: 12, Ekim, Ankara. 2. Akyıl, N. ve Bayaner, A. (Editörler) 1999, "Pamukta Tarım ve Sanayi Entegrasyonu" Türkiye II. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu Bildirileri, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 27, Ağustos, Ankara. 3. Bayaner, A. ve Bozkurt, H. (Editörler) 1999, "Science and Research Policy in Turkish Agriculture" Agricultural Economics Research Insitute, Publication No: 30, October, Ankara. 4. Yücer, A., Bayaner, A. ve Polat, S. (Editörler), Ortak Piyasa Düzenleri Alt Çalışma Grubu Raporları (3 Cilt). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayını. 5. Bayaner, A Türkiye Tarımının Kurumsal Yapısı. F.Yavuz (Editör) Türkiye de Tarım. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. Ankara. 6. Bayaner, A Türkiye Tarımı: Gelişmeler ve Beklentiler. Nobel Yayınları No: 948. Ankara Proje Raporları, Diğer Raporlar 1. Bayaner, A., Uzunlu, V., Keatinge, J.D.H., and Tutwiler, R Agricultural Structure and Constraints to Increased Production in the Eastern Margin of Central Anatolia. Highland Regional Program, The TARM/ICARDA Sivas-Kayseri Collaborative Project. Central Research Institute for Field Crops, Ankara. 2. Bayaner, A Supply Response for Major Crops in Turkey. Department of Agricultural Economics and Management. The University of Reading. England. 3. Furtan, W.H., Güzel, A., Karagiannis, G. ve Bayaner, A An Examination of Agricultural Productivity and Returns to Agricultural Research in Turkey. Agricultural Economics Research Institute. Publication No: 21, April, Ankara. 4. Bayaner, A Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu Üretim Faaliyetinin Ekonomik Analizi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 25, Haziran, Büyük Karadayı Matbaası. Ankara. 5. Abay, C., Sayan, S., Miran, B. and Bayaner, A Türkiye de Tarıma Yapılan Transferlerin Enflasyon Üzerine Etkileri: Bir Nedensellik Araştırması. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu , Yanın No: 71, Ankara.

7 6. Şengül, H., Koç, A., Akyıl, N., Bayaner, A. ve F. Fuller, 2001, Türkiye de Pamuk Pazarı: Gelecekteki Talebi Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu , Yayın No: 49, Ocak, Ankara. 7. Koç, A., Bayaner, A., Tan, S., Ertürk, Y.E., ve Fuller, F Analyses of the Impact of Support Policies and Programs on Animal Resourses Development in Turkey. Agricultural Economics Research Institute, Project Raport , Publication Number:53, January, Ankara. 8. Koç, A., Uzunlu, V., ve Bayaner, A. 2001, Türkiye Tarımsal Ürün Projeksiyonları Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu , Yayın No:54, Şubat, Ankara. 9. Bayaner, A., Koç, A., Tanrıvermiş, H., Gündoğmuş, E., Ören, N., ve Özkan, B. 2001, Doğrudan Gelir Desteği Pilot Uygulamasının İzleme ve Değerlendirilmesi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu , Yayın No:57, Mart, Ankara 10. Zaim, O. Bayaner, A. ve Kandemir, M.U Tarımda İller ve Bölgeler Düzeyinde Üretkenlik ve Etkinlik: Farklar ve Nedenler. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü. Proje Raporu , Yayın No:65, Nisan, Ankara. 11. Bayaner, A CEEC AGRI POLICY: Agro Economic Policy Analysis of the New Member States, The Candidate States and the Countries of the Western Balkans: Monitoring of Market and Trade Developments in the Sugar, Wine, Wheat, Dairy and Meat Sectors in Turkey, 12. Bayaner, A Agriculture and Food Security in Turkey towards a Regional Program for Food Security and Agricultural Development In ECO Member Countries. TCP/INT/2902 (F) Support to the Economic Cooperation Organization (ECO) for the Preparation of a Regional Program for Food Security. February, Ankara. (Unpublished). 13. Bayaner, A. ve Süngü, E Organik Tarım. TEPGE Bakış, Temmuz 2012 / Sayı: 14, Nüsha: 10. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara. 14. Hasdemir, M. ve Bayaner, A İyi Tarım Uygulamaları. TEPGE Bakış, Temmuz 2012 / Sayı: 15, Nüsha: 10. Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara Diğer makaleler, çalışma makaleleri 1. Vural, H., Fidan, H. ve Bayaner, A., Çorum İlinde Buğday Üretiminin Ekonometrik Analizi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Ekim, Ankara. 2. Bayaner, A., Bostancıoğlu, H. ve Bayram, M. E Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Tohum Miktarı Verim İlişkilerinin Ekonometrik Analizi. Tarla Bitkilleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. Cilt: 3, No: 3-4. Ankara. 3. Bayaner, A. and Hallam, D Cotton Supply Response in Turkey: An Error Correction Representation. Discussion Paper No: 2/96. Department of Agricultural Economics and Management. The University of Reading (Çalışma Makalesi). 4. Bayaner, A. and Hallam, D Price Responsiveness of Yields of Major Crops in Turkey. Discussion Paper No: 3/96. Department of Agricultural Economics and Management. The University of Reading (Çalışma Makalesi).

8 5. Erdem, E. ve Bayaner, A Tarım ve AB ye Entegrasyon Sürecinde Öncelikler. Türk Tarım. Eylül-Ekim. Ankara. 7. İdari Görevler, Pozisyonlar Pozisyon Kurum Tarih Merkez Müdürü Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi Şubat Devam Akdeniz Üniversitesi Bölüm Başkanı İİBF, İşletme Bölümü Şubat Devam Akdeniz Üniversitesi Ababilim Dalı Bşk. İİBF, İşletme Bölümü, Kooperatifçilik Aralık, Devam Akdeniz Üniversitesi Bakanlık Müşaviri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tem Aralık 2012 Daire Başkanı 1.Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Tem Tem Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri Dairesi Bşk. 2.Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 3.Strateji Geliştirme Başkanlığı, Tarım Politikalar Dairesi Başkanlığı Daire Başkan Vekili APK Kurulu Başkanlığı, Nisan 2004-Ekim 2004 Tarım ve Köyişleri Bak. Araştırma İstatistik Dairesi Başkanlığı Müdür Vekili Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ocak Nisan 2002 Müdür Yardımcısı V. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü Ekim Ocak 1999 Yayım Enformasyon Koordinatörü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP), Dünya Bankası Finansmanı Haz Mayıs 1995 Bölüm Başkanı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 8. Önemli Diğer Görevler Ekonomi ve İstatistik Bölümü Nisan Haz Üye, Yayın Kurulu, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, Türk Kooperatifcilik Kurumu, Devam, 2. Üye, Danışma Kurulu, Ziraat Mühendisliği Dergisi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Devam. 3. Üye, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu, Akdenis Üniversitesi, 2013-devam. 4. Gerçekleştirme Görevlisi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Tarımsal desteklemeler, cari ve yatırım bütçesi ödenekleri ve 2009 yılları. 5. Değerlendirme Grubu Üyesi, AB Etki Analizi Projesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Ekonomi Atraştırma Enstitüsü Müdürlüğü. 2007, 6. Üye, Tarımsal Deatekleme Politikaları Çalışma Grubu Üye, Çalışma Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü Çalışma Kurulu, Üye, Norm Kadro Çalışma Grubu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2007, 9. Üye, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu, , 10. Üye, Tarım Havzaları Çalışma Grubu. 2006, 11. Üye, Çalışma Kurulu, AB Uyum Çalışma Kurulu, 2005, 12. Koordinatör, AB Ortak Piyasa Düzenleri Çalışma Grupları, , 13. Üye, Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2007, 14. Üye, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Jürisi, ZMO. 2006, 15. Raportör, DPT IX. Kalkınma Planı Bitkisel Üretim Özel İhtisas Komisyonu, 2005, 16. Takım Lideri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Stratejik Plan Hazırlığı, 2004,

9 17. Ülke Odan Noktası, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), 2004, 18. Hakemlik, Türkiye Tarım ve Ormancılık Dergisi, TÜBİTAK, 2004, 19. Koordinatör, Köy Bazlı Katılımcı Yatırımlar Projesi hazırlığı. 2004, 20. Üye, Arama Konferansı Türkiye Tarımında Yeni bir Vizyon ve Strateji Arayışı TÜSİAD, Aralık 2004, Antalya, 21. Koordinatör ve Aktif Rol, Tarımda Dönüşüm Türkiye İktisat Kongresi, Mayıs 2004, İzmir, 22. Koordinatör, Personel Planlama Komisyonu, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kuruluş Çalışmaları Tarım Ekonomisi Araştırma Enstitüsü (TEAE) Kuruluşu Çalışma Grubu Üyesi Ankara. 10. Ödüller EBİLTEM PROJE SERGİSİ 01 Türkiye deki Tarımsal Destek Harcamalarının Enflasyonist Etkilerinin Ekonometrik Analizi projesi ile Sosyal Bilimler kategorisinde 3 ncülük ödülü. Kurs Seminer - Eğitim Kasım 2012 Değişen Yöneticiler Akademisi, Koç Üniversitesi- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Şubat 2011 TS EN Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardı, TÜRKAK, Haziran 2011 Denetim ve Etik, Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Ekim 2007 İnsan Kaynakları Türkiye Buluşması, Akademi International, Kamu Mali Yönetimi ve İç Kontrol Kursu, Maliye Bakanlığı, Ekim 2009 TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ve ISO/IEC GUIDE Standartları, TÜRKAK, Nisan- 01 Mayıs 2004 Stratejik Yönetim, TÜSSİDE, TÜBİTAK; 8. Şubat 5-9, 2001 Seminer on WTO, Spain, Awarded by CIHEAM; 9. Ekim 30 - Kasım.5, 1993 Seminer on Marketing, Egypt, Awarded by CIHEAM; 10. Ağustos 9- Eylül.17,1993Course on Training of Trainers, USA, awarded by Turkish Government; 11. Ocak 11-22, 1993 Course on Marketing, Spain, Awarded by CIHEAM; 12. Nisal 26- Mayıs 7, 1992 Course on Computer Use, Syria, awarded by ICARDA. 13. July March 14, 1986, Intensive Program in English as a Second Language, American Language Academy, Ashland, OR, USA. 11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, Türkiye Tarım Ekonomisi Derneği, Avrupa Tarım Ekonomistleri Derneği, Amerika Tarım Ekonomistleri Derneği, Uluslararası Tarım Ekonomisi Derneği, Türk Kooperatifçilik Kurumu. July 1, 1986, Member, National Geographic Society. 12. Diğer Faaliyetler Davet: 1. The economic and social situation of Turkish agriculture and food sector January, The Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (IAMO), Germany.

10 2. Avrupa Birliği hazırlık ve müzakere dönemleri ile üyelik koşullarında Türkiye tarımı. TEMA. 3. Ortak Tarım Politikalarının Türkiye Tarım Sistemlerine Etkileri. Yeni Üye Ülkelerde Ortak Tarım Politikalarının Etkileri: Çiftlik Sistemlerine Etkileri Çalıştayı. 6-7 Ekim AB Komisyonu. Sevilla, İspanya. 4. Türk-Amerikan İş Konseyi Brifingi, 23 Ağustos Seminer, küçük tarım işletmelerinin yeniden yapılanan pazarlama kanallarına entegrasyonu sürecinde Türk yaş meyve-sebze sektörü. Pazarların yeniden yönetimi-regovernin Markets proğramı Konferansçı: 1. Kaymakamlık kursları (87 nci ve 92 nci dönem), İçişleri Bakanlığı. 2. Milli Güvenlik Akademisi. Heyet üyeliği: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Tarım Bakanları Konferansı. 6 Aralık Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Sertifika: 1. Quality, Auditor/Lead Auditor, Turkish Standard Institute, 2-5 May 2011, 2. Kontrolör, İyi Tarım Uygulamaları, 23 Mayıs-3 Haziran TSE -Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 3. Kontrolör ve Sertifiker, 2010, Organik Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Appreciation July 19, June 19, Budget Committee International Student Organizastion of Oregon State University. Katılım: Mayıs 2004, 4 üncü Türkiye İktisat Kongresi, 30 Ekim- 1 Kasım inci Türkiye İktisat Kongresi, 13.Verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler Başkent, Atılım ve Gazi Üniversitelerinde yılları arası İktisada Giriş ve Yüksek Lisans seviyesinde Tarım Ekonomisi dersi okutuldu.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ahmet BAYANER. 6. Yayınlar. 6. 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ahmet BAYANER. 6. Yayınlar. 6. 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet BAYANER e-posta: abayaner@akdeniz.edu.tr, abayaner@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 8 Ekim 1963 3. Unvanı : Prof, Akdeniz Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Aralık, 2012. 4. Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanları. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanları. 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Uzmanlık Tezleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Kürşat DEMİRYÜREK 2. Doğum Tarihi: 25 Ekim 1970 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Yaşar AKÇAY Doğum Yeri TOKAT Doğum Tarihi 24.03.1961 Yabancı Dili İngilizce Medeni Durumu Evli (İki çocuk sahibi) AKADEMİK ÜNVANLARI Akademik Ünvan Yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Doç. Dr. Adı Soyadı : Serpil (ÇAKIR) YILMAZ Doğum Tarihi : 01.03.1963 Doğum Yeri : Samsun Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Su ürünleri Ekonomisi-Su Ürünleri

Detaylı

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu 1. Adı Soyadı: Yaşar AKÇAY 2. Doğum Tarihi: 24.03.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Y. Lisans Tarım İşletmeciliği

Detaylı

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr

PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr KİŞİSEL BİLGİLERİ PROF. DR. EKREM ERDEM ekremerdem@erciyes.edu.tr Bilim Dalı Anabilim Dalı İktisat İktisat Politikası Fakülte İş Telefonu Dekanlık Ofis İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 0 352 4373240-4374913

Detaylı

Ahmet Halis Akder Full list of publications

Ahmet Halis Akder Full list of publications Ahmet Halis Akder Full list of publications ARTICLES (in foreign countries): 1. Policy formation in the process of implementing agricultural reform in Turkey, Int. J. Agricultural Resources, Governance

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM KİŞİSEL BİLGİLERİ Üniversite Fakülte Bilim Dalı Anabilim Dalı İş Telefonu Dekanlık Ofis :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası :0

Detaylı

PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem ERDEM

Prof. Dr. Ekrem ERDEM Prof. Dr. Ekrem ERDEM ĠLETĠġĠM BĠLGLERĠ Üniversite Fakülte Bölümü Anabilim Dalı :Erciyes Üniversitesi :İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi :İktisat :İktisat Politikası ĠĢ Telefonu Dekanlık Ofis :0 352

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Unvanı: Doç. Dr. Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı

A. SUUT DOĞRUEL Özgeçmiş

A. SUUT DOĞRUEL Özgeçmiş A. SUUT DOĞRUEL Özgeçmiş İŞ ADRESİ Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü Göztepe Kampüsü, Kuyubaşı-Kadıköy 34722 Istanbul Tel.: (216) 541 4021 /dahili 1114 ve 1143 E-mail: suut.dogruel@marmara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN. http:// serdar.sayan.etu.edu.tr ÖZGEÇMĐŞ Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tel. : (312)292-4285 Söğütözü Cad., No. 43 Fax : (312)292-4213 06560 Söğütözü, Ankara E-posta : serdar.sayan@etu.edu.tr http:// serdar.sayan.etu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. MEHMET MERCAN Doğum Tarihi: 01. 01. 1981 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Trakya Üniversitesi 26.06.2001

Detaylı

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER

P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER P R O F. D R. N E R M İ N Ö Z G Ü L B A Ş KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nermin Özgülbaş Doğum Tarihi : 09. 06. 1968 Medeni Durumu : Evli Çocuk Sayısı : 1 Yabancı Dil : İngilizce İş Adresi Başkent Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966. Doktora İşletme İstanbul Üniversitesi 1969 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Kemal KURTULUŞ 2. Doğum Tarihi : 15-02-1945 3. Ünvanı :Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisat İstanbul Üniversitesi 1966 Doktora İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi ve Tarım Politikası Anabilim Dalı. 1990 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Profesör

ÖZGEÇMİŞ. Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi ve Tarım Politikası Anabilim Dalı. 1990 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Profesör ÖZGEÇMİŞ 1-Adı Soyadı : Halil Çetin BEDESTENCİ 2-Doğum Tarihi : 11.09.1945 3-Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Genel Zirai Bilgiler Ankara Üniversitesi 1968 Y.Lisans

Detaylı

Sedef Akgungor Professor. Dokuz Eylül University Faculty of Business Department of Economics

Sedef Akgungor Professor. Dokuz Eylül University Faculty of Business Department of Economics Sedef Akgungor Professor Dokuz Eylül University Faculty of Business Department of Economics EDUCATION 1973 1980 American Collegiate Institute (ACI), İzmir, Turkey 1980-1984 B.A. in Agricultural Economics,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Lİsans Diploması. Dil Okuma Konuşma Yazma İngilizce 1 1 1

Lİsans Diploması. Dil Okuma Konuşma Yazma İngilizce 1 1 1 1. Soyadı: Erk 2. Adı : Nejat 3. Doğum Tarihi: 26 Ağustos 1948 4. Uyruk: 5. Medeni Hali: Evli 6. Eğitim: Yüksek Öğretim Doktora Kurum (Tarih): ÇUKUROVA ÜNIVERSITESI ADANA, TÜRKIYE (1988-2015) ADANA İKTISADI

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Saadet Kasman 2. Doğum Tarihi : 20.12. 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Ekonomi Vanderbilt University, ABD 2002 Y.Lisans Ekonomi

Detaylı

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil.

Genel Bilgiler. İletişim Bilgileri. Öğrenim Durumu. Mesleki Deneyimleri. İdari Görev 01/02/2013. Mehmet Fatih Bayramoğlu. Yabancı Dil. Genel Bilgiler Unvanı Adı Soyadı Yabancı Dil Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu İngilizce 01/02/2013 İletişim Bilgileri Telefon Cep (532) 702 38 46 E-mail Twitter LinkedIn Öğrenim Durumu fatihoca2012@gmail.com

Detaylı

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. S.Gül (PAÇACI) GÜNEŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992 Master Environmental Management International

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı