SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1

2 Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) /.../..tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 2

3 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 3

4 İçindekiler 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER BAĞIMSIZ DENETÇİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VEÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ANA PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDABİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER: İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR Amerikan Doları Avro Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kotasyon Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Sicil Gazetesi Madde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Teminat, Rehin, İpotek Uluslararası Muhasebe Standartları Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Best İthalat A.Ş. ve Bakkal 24 Ltd.Şti. Çevresel Etki Değerlendirmesi Gelişen İşletmeler Piyasası İstanbul Ticaret Odası Bakkal 24 Otomatik Satış Sistemleri Ltd.Şti USD EURO Şirket, Best İthalat GSYİH NetaYatırım Takasbank BİST veya Borsa BİAŞ Kotasyon KAP MKK SPKn SPK, Kurul TBMM TL TTK TTSG Md UFRS SMMM TRİ UMS YAG ORTAKLIK ÇED GİP ITO Bakkal 24 Ltd.Şti. 5

6 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz İhraççı Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Mehmet İhsan Elvan NALÇACI AKYÜZOL Yön. Kur. Başkanı Yön. Kur. Üyesi Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mehmet Bedir Mustafa Çakmak Genel Müdür Takas ve Operasyon Uzmanı Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 6

7 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ve tarihli finansal tablolarını Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. denetlemiş olup, sorumlu ortak baş denetçi Korkut Yet dir. Adresi, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok No: 26/28 Mecidiyeköy Şişli, - İstanbul şeklindedir. 2.2.Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ve tarihli finansal tablolarını denetleyen Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin ve sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine yol açacak bir durum oluşmamıştır. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Öz kaynaklar Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıl Kar/Zararları ( ) ( ) ( ) 7

8 Net Dönem Karı/(Zararı) ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Öz kaynaklar Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıl Kar/Zararları ( ) ( ) Net Dönem Karı/(Zararı) ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Kar/Zarar Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı ( ) ( ) (87.559) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-)

9 Brüt Kar/Zarar Faaliyet Karı/Zararı (59.959) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 17 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek paylarının birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Pay Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Şirketin önemli tedarikçilerinin kaybedilmesi Şirket operasyonlarını olumsuz etkileyebilir. Şirket tüketicilerine geniş bir ürün gamı sunmaktadır. Bu ürün gamının sürekliliğinin sağlanması tedarikçilerden yeterli ürün ve yardımcı ürün tedarik edebilmesine bağlıdır. Şirket, ürün ve yardımcı ürün çeşitli kaynaklardan ve yeterli miktarda tedarik edebilmektedir. Meydana gelebilecek bir ekonomik küçülme nedeniyle, bazı yurtiçi tedarikçilerin finansal zorluklarla karşılaşması, ticari ve diğer borçlarını ödeyemez hale gelmesi ve ticari faaliyetlerini durdurması sonucunda Şirket in ürün ve yardımcı ürün tedarikinde kesinti oluşma riski bulunmaktadır. Bu bilgiyle birlikte Şirket, tüm tedarikçilerden gelen ürün ve yardımcı ürünün tam olarak temin edilememesi Şirket in faaliyetleri ve büyüme beklentilerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir Şirket in gelirleri, ekonomik büyüme ve tüketici talebine duyarlıdır. Tüketici talebinde görülebilecek bir daralma, demografik faktörler, oluşabilecek ekonomik belirsizlikler genel olarak Şirket in ürünlerine olan talebin azalmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, Şirket in faaliyetlerini olumsuz olarak etkilenmektedir. Şirket in mevcut gelirlerinin azalma riski bulunmaktadır. Şirket in müşterileri ve bayilerinin bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi durumunda alacakların bir kısmı şüpheli alacak haline dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir ve şirketin mali durumu olumsuz etkilenebilir. 9

10 4.1.4 Şirket in satışlarında temel ürün olan kahve ve türevlerinden oluşması uluslararası kahve borsasındaki oluşacak dalgalanma fiyatları direk olarak etkilemektedir. Türkiye nin kahve ithalatçısı konumunda olması ve kahve fiyatlarındaki dalgalanmalar Şirket in karlılığını etkileyebilir. Kahve fiyatlarındaki artışın sebep olacağı ürün fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırması ve piyasa koşulları nedeniyle bu artışın satış fiyatlarına yansıtılamaması durumunda Şirket in karlılığı olumsuz yönde etkilenebilecektir Döviz kurlarındaki artışlar/azalışlar Şirket in yabancı para cinsinden olan ticari ve finansal borçlarında kur farkı gideri/geliri oluşmasına neden olabilir. Şirket in maruz kaldığı kur riski, USD ve Euro cinsi ithalat işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Şirket in döviz cinsinden varlıklarının TL cinsinden karşılığı; ara dönem için TL, 2012 yılında TL ve 2011 yılında 3 TL dir. Şirket in döviz cinsinden borçların TL karşılığı ise; ara dönem için TL, 2012 yılı TL, 2011 yılı TL dir. Şirketin yıllar itibarıyla net döviz açık pozisyonu taşıması ve global piyasalardaki likidite azalışının kurlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması faaliyet dışı zarar yazmasına neden olabilir Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak çeşitli hukuki davalara muhatap olmuş olup, gelecekte de benzer davalarla karşılaşabilir. Ortaklık, Best Cafe Shop adı altında bayilikler vermektedir. Kiralanan mekanlar ile ilgili yatırımı bayiler yapmakla beraber mal sahipleriyle imzalanan kira kontratlarını Ortaklık yapmaktadır. Bu sebepten dolayı bayilerin ödemediği/ödeyemediği kira tutarları ile ilgili ana kiracı konumunda Ortaklık olduğundan, olası kira riski Ortaklık üzerindedir Şirket in rekabetçi konumunu koruması ve ileriye dönük beklentilerinin gerçekleşmesi üst düzey yönetiminin devamlılığına bağlıdır. Şirket in rekabetçi konumunu koruması ve ileriye dönük beklentilerinin gerçekleşmesi büyük ölçüde üst düzey yönetiminin devamlılığına bağlıdır. Üst düzeyde devamlılığın bozulması, Şirket in piyasadaki konumu ve yenilikçi rolünün kaybedilmesine, dolayısıyla da finansal durumunda olumsuz sonuçlar doğurmasına yol açabilir. Üst düzey yönetimindeki istikrar, Şirket in bilgi hakimiyeti bakımından sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Üst düzey yönetimde yaşanacak istikrarsızlık ve sürekli değişim, Şirket in sektör bazında rekabetçi konumunu olumsuz etkileyebilir Şirket, müşteri talep ve isteklerine, müşteri tercihlerinde oluşan değişikliklere ve tüketim eğilimlerine uyum sağlayamayabilir, hizmet kalitesini yeterli düzeyde tutamayabilir ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini sağlayamayabilir. Şirket, müşteri talep ve isteklerine, eğilimlerine, ürün ve hizmet kalitesine yeterli önemi veremeyebilir ve Şirket in satış sonrası hizmetleri yeterli düzeyde tatmin yaratmayabilir. Bu durum müşterilerle olan ilişkileri ve ürünlere olan talebi olumsuz etkileyebilir. 10

11 Müşterilerin tercihleri ve talepleri doğru analiz edilmediği takdirde, Şirket in pazar payı olumsuz etkilenebilir. Şirket te stok fazlası oluşabilir, bu nedenle satış fiyatı düşen ürünler işletme sermayesini olumsuz etkileyebilir Şirket in yapmış olduğu sözleşmelerde, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. Şirket in İtalya kökenli Lavazza firmasıyla 5 yıllık periyotlarda yenilenen, satışlarının önemli bir bölümünü oluşturan, tüm Türkiye için geçerli olan bir distribütörlük sözleşmesi mevcuttur. Şirket in yükümlülüklerini ve hedeflerini zamanında ve yeterli olarak gerçekleştirememesi durumunda, Lavazza İtalya tarafından, Şirket Türkiye distribütörlük anlaşmasını yenileyememe riskine maruz kalabilir. Şirket, kafe açmaları için bulunan distribütörlerin mekanlarının kiralanması için muhtelif mal sahipleriyle kira sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu işlemde şayet bayi kirasını zamanında ve anlaşılan şekilde ödeyemediği takdirde, ödenmeyen Şirket mevcut durumda her rakamı ödemekle sorumludur. Bu durumun oluşması Şirket in üzerinde önemli bir miktar kira riski taşımasına sebeptir. Şirket in bir diğer iş kolu olan kahve / gıda otomat makinaları da konumlandırılırken bazı mal sahipleriyle hizmet sözleşmesi imzalamaktadır. Şayet hizmeti alan verilen servisten memnun kalmayarak sözleşmenin iptalini isteyebilir ve Şirket bu durumlarda hizmet sözleşmesi iptali riski taşımaktadır. Bu işlemin adetli olarak gerçekleşmesi halinde şirketin satışları ve karlılığı olumsuz yönde etkilenebilir Şirket in ürün grupları itibariyle hitap ettiği sektörde yaşanabilecek daralmadan dolayı oluşabilecek satış riski bulunmaktadır. Şirket in 2012 ve 2013 yılı 6 aylık dönemde cirosu içerisinde yer alan kafe açılması için talep edilen ve bir sefere mahsus olan bayilik bedeli, bu kafelerde satılacak başta kahve olmak üzere tüm yiyecek ve içeceklerden elde edilebilecek hasılat, otomat makinalarından elde edilebilecek hasılat, ürün gruplarının birbirine yakın pazara hitap etmesi ve belirtilen toplam ciroyu oluşturmasından dolayı bu ürün gruplarına yönelik olarak sektörde oluşabilecek daralmadan olumsuz etkilenme riskine sahiptir itibariyle ticari mal satışları TL, perakende satışlar TL, makine gelirleri TL, franchising gelirleri TL, komple cafe satış gelirleri TL, diğer satış gelirleri TL olmak üzere brüt satışlar TL, satış iade ve indirimleri TL ve net satışlar TL dir itibariyle ticari mal satışları TL, perakende satışlar TL, makine gelirleri TL, franchising gelirleri TL, komple cafe satış gelirleri TL, diğer satış gelirleri TL olmak üzere brüt satışlar TL, satış iade ve indirimleri TL ve net satışlar TL dir Hammadde girdisinin döviz kuruna bağlı olması sebebiyle döviz kuru dalgalanmalarından dolayı karlılık üzerinde risk bulunmaktadır. Satışlarda da döviz üzerinden fiyatlama yapılmaktadır, bu nedenle kur dalgalanmalarının etkisi bu aşamada oluşmamaktadır. Ancak fatura tarihi ile tahsilat tarihi arasında geçen süre 11

12 içerisinde olabilecek kur dalgalanmaları nedeniyle kur riski oluşabilir ve Şirket in kar marjları üzerinde baskı oluşturabilir Düşük karlılık sebebiyle şirket gelecek yıllarda yeni kaynak ihtiyacı duyabilir. Şirketin son 3 yıllık dönemde faaliyetlerinden kar elde etmiş olmasına karşılık bu 3 yıllık dönemde net zarar oluşmuştur. Bu kapsamda, /6 yılları arasında şirketin faaliyet kar marjı %9,5 ile %12,6, net kar marjı ise -16 % ile -10,6% arasında değişim göstermiştir. Faaliyet kar marjının pozitif olmasına karşın işletme sermayesi eksikliği ve yüksek finansal borçlanma ihtiyacının yarattığı faaliyet dışı zararlar şirketin gelecek yıllarda yeni kaynak ihtiyacı duymasını gerekli kılabilir Makine ve bayilik yatırımlardaki sapmalar beklentilerin gerçekleşmemesine neden olabilir. Şirketin yapmayı planladığı yatırımların getirisi beklentilerini karşılamayabilir ve bu durum faaliyetlerinin aksamasına ya da faaliyetlerinden zarar etmesine neden olabilir Şirket in düşük nakit kaynakları, faaliyetlerinin aksamasına neden olabilir. Şirketin hali hazırda ( bilanço dönemi itibarıyla) nakit ve nakit kaynakları TL olup, nakit oranı (Nakit ve Nakit Benzeri Kaynaklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 0,04 gibi oldukça düşük seviyededir. Bu kapsamda, Türkiye de yada global konjonktürde yaşanabilecek olası olağanüstü durumlar şirketin ticari alacaklarını ve/veya stoklarını hızla nakde çevirmesine imkan tanımadığı veya dış kaynak temin edilen kuruluşların kredinin erken kapatılmasını talep etmesi halinde şirket nakit sıkıntısı çekebilir ve bu durum faaliyetlerinin aksamasına yol açabilir. 4.2 İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Şirket in yer aldığı sektörde çok sayıda şirket faaliyet göstermektedir. Sektördeki rekabet koşullarının sertleşmesi, sektördeki genel kârlılık seviyesini olumsuz etkileyecektir. Fiyat baskısı, rekabetin yoğun olduğu bölgelerde Şirket in faaliyetlerini, büyüme beklentilerini ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Mevcut veya yeni rakiplerin agresif fiyatlandırma politikaları yüzünden Şirket in kâr marjlarının baskı altına girmesi mümkündür. Şirket in faaliyet gösterdiği sektör dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve/veya siyasal krizlerin yol açtığı her türlü daralmadan direkt olarak etkilenme riskini taşımaktadır. Kayıt dışı faaliyet gösteren çok sayıda küçük ölçekte firma haksız rekabet yaratarak fiyat dezavantajına sebep olabilmektedir. Sektördeki kayıt dışı ve/veya kalitesiz üretim ve düşük fiyatlı mal satışları Şirket ve içinde bulunduğu sektörü olumsuz etkileyebilmektedir Sektörde eğitimli/tecrübeli kalifiye eleman bulma ve uzun süreli çalıştırma zorluğu sektörü negatif yönde etkileyen unsur olarak görülebilir. 12

13 Şirket, kilit pozisyonlardaki çalışanlarını stratejisini hayata geçirebilmesine ve rekabet gücünü korumasına imkan verecek şekilde yeniden eğitemeyebilir veya gerekli vasıflara sahip yeterli sayıda yeni personeli makul bir maliyet üzerinden işe alamayabilir veya eğitemeyebilir. Şirket, stratejisini uygulayabilmek açısından ayrıca üst düzey yönetim personelinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Üst düzey yönetimin bir veya daha fazla üyesinin kaybı Şirket in mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli olumsuz etkiye sahip olabilir Diğer riskler: Finansal Risk Yönetimi Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bunlar likidite piyasa riski ( döviz kuru riski, faiz oranı riski) kredi riski ve likidite riskleridir Likidite Riski: Şirket in tarihi itibariyle, 3 aydan kısa vadeli yükümlülükleri TL, 3 aydan uzun vadeli yükümlülükleri TL, 1-5 yıl arası yükümlülükleri TL dir. Şirket in tarihi itibariyle, dönen varlıkları TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı ise TL seviyesindedir. Buna göre şirketin dönen varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin çıkarılmasıyla hesaplanan net işletme sermayesi TL seviyesindedir Kredi riski: Şirket in tarihi itibariyle Şirket in kredi riskini oluşturan diğer taraf ticari alacakları TL, ilişkili taraftan diğer alacakları ve diğer taraftan diğer alacakları TL olmakla beraber bankalardaki mevduat ve likit fonlar dir Döviz Kuru Riski: Şirket in maruz kaldığı kur riski, Euro cinsi ithalat işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Şirket in döviz cinsinden varlıklarının TL cinsinden karşılığı; ara dönem için TL, 2012 yılında TL ve 2011 yılında 3 TL dir. Şirket in döviz cinsinden borçların TL karşılığı ise; ara dönem için TL, 2012 yılı TL, 2011 yılı TL dir. Şirket in finansal verilerine göre; Euro nun TL karşısında %10 değişmesi halinde, Euro net yükümlülüğü ara dönemi için TL ve yılı için TL seviyesindedir Sermaye Risk Yönetimi tarihinden itibari ile Şirket in borçlarından nakit ve benzerleri çıkarıldıktan sonra ulaşılan net borcu TL ve öz sermaye oranı 2,71 seviyesindedir. 13

14 4.3.6 Faiz Oranı Riski Şirketin sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirketi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirket in yılında ve tarihli ara döneminde Banka kredilerinin tamamı Türk Lirası cinsinden olup, ortalama efektif faiz oranları %15 civarındadır. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Şirket in; Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: Çubuklu Mah. Taşocağı Yolu No:37-39 Beykoz İSTANBUL Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil numarası: İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: İhraççı süresiz olarak kurulmuştur. İhraççının kuruluşunun ticaret siciline tescil edildiği tarih dir İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Ticaret Unvanı Hukuki Statüsü Merkez Adresi* : Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret : Anonim Şirket : Çubuklu Mah. Taşocağı Yolu No:37-39 Beykoz İSTANBUL : T.C. Kanunları : Türkiye Tabi Olduğu Yasal Mevzuat İhraççının kurulduğu Ülke Telefon ve Faks Numaraları : İnternet Adresi : * Şirket in merkez adresi fiili yönetim adresi ile aynıdır İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: 14

15 Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş yılında faaliyetine başlamıştır. Şirket in faaliyetleri, Kavacık taki merkez ofisinde 1.600m² kapalı alanda devam etmektedir. Kahvenin de dahil olduğu sıcak içecek sektörü ile ilgili olarak her türlü makine ve ürün satışı, servis ve bayilik hizmetleri gerçekleştirmektedir. Şirket in Tarihçesi: 9 Ekim 2003 tarihinde ; otomat makinelerinin ithalatı için BEST İTHALAT Ltd. firması kuruldu yılında ; Otomat makinesi tedarikçisi olarak yapılan araştırmalar sonucu Avrupa nın en büyük üreticilerinden İtalyan SAECO nun Türkiye distribütörlüğü alınmıştır yılında; saha operasyonunu yürütmek ve potansiyel müşterilere makine satışını da yapabilmek için ERBEN OTOMATİK SATIŞ SİSTEMLERİ A.Ş. firması kuruldu yılında; makine kurulumu ve saha operasyonunu yapmak üzere ERVENDO OTOMATİK SATIŞ SİSTEMLERİ Ltd. firması kurulmuş ve BAKKAL24 markası oluşturularak otomat makineleri saha operasyonu başlamıştır yılında kahve pazarının önemli bir kolu olan FİLTRE KAHVE ve INSTANT (HAZIR) KAHVE alanlarında da makine çözümü olarak Avrupa nın köklü ve en kaliteli üreticilerinden Hollanda merkezli BRAVILOR firmasının, kahve ürünleri içinde züccaciye ve aksesuarlar konusunda özel tasarımları ve koleksiyonları ile önemli bir paya sahip LA CAFETIERE ürünlerinin distribütörlükleri alınmıştır yılında; İtalya da kahve pazarının %50 sine sahip ve uluslararası pazarda da ön sıralarda yer alan, 100 yıllık geçmişi ile en köklü firmalarından LAVAZZA nın LAVAZZA BLUE kapsül kahve ürünleri için Türkiye tek yetkili temsilciliği alınmıştır yılında LAVAZZA nın tüm ürünleri için Türkiye tek yetkili temsilciliği alınmıştır yılında; CAFE VALENTE markasının tescili yapılarak İtalya ve Hollanda ağırlıklı olmak üzere farklı tedarikçilerden ithalatını yapmakta olduğu çekirdek, filtre, hazır kahve, hazır çay, sıcak çikolata ve kahve kreması gibi ürünleri bu çatı altında toplanarak son tüketiciye satışına başlanmıştır yılında; BEST COFFEE SHOP un ilk pilot uygulaması VODAFONE firmasının Maslak taki genel merkezinde yapılmıştır yılında; ERVENDO firmasına bağlı olarak operasyonel faaliyetlerde kullanılan BAKKAL24 markası, firma ve marka arasındaki farklılığı gidermek amacıyla bu tarihte BAKKAL24 OTOMATİK SATIŞ SİSTEMLERİ Ltd. firması olarak kurulmuş ve ticari faaliyetine başlamıştır yılında; Otomat faaliyetleri dışındaki tüm çalışmalar bir araya toplanarak Şirket Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. statüsüne çıkarılmıştır. 15

16 2009 yılında; otomat sektöründe bir ilk olarak tüm otomatlar için OTOKOD firması ile yapılan çalışmayla VENDORA OTOMAT TAKİP SİSTEMİ kurulmuştur. Bu sistemle depodan çıkan bir ürünün tüketiciye ulaşana kadar hareket aşamaları ve tüketicinin yaptığı ödemenin geri dönüşüne kadar akışı anlık takip edilebilmektedir yılında; daha efektif çalışabilme, maliyetleri düşürme amacıyla Erben Otomatik Satış Sistemleri A.Ş. ile Best İthalat İhracat Pazarlama ve Tic. A.Ş. birleştirilmiştir yılında; GARANTİ BANKASI ile yapılan anlaşma ile kredi kartı okuyucuları otomatlara entegre edilmiş ve otomat makinelerinde kredi kartı ile alışverişler başlatılmıştır. 5.2.Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: Şirket 2011, 2012 yılları ve dönemi içerisinde Şirket in tamamlanmış yatırımları olarak birçok makine temin edilmiş ve kapasite artışına gitmiştir. Detayları aşağıda belirtilen kapasite artışlarını gerçekleştirmiştir tarihi itibariyle Yatırımın Yeri İSTANBUL Kahve Yatırımın Niteliği Makinası Tamamlanma Derecesi 100% Yatırımın Tutarı ,71 Yatırımın Finansman Leasing (Garanti Sekli Leasing) tarihi itibariyle Yatırımın Yeri İSTANBUL Kahve Yatırımın Niteliği Makinası Tamamlanma Derecesi 100% Yatırımın Tutarı ,86 Yatırımın Finansman Leasing (Garanti Sekli Leasing) tarihi itibariyle Yatırımın Yeri Yatırımın Niteliği İSTANBUL Kahve Makinası 16

17 Tamamlanma Derecesi 100% Yatırımın Tutarı ,84 Yatırımın Finansman Sekli Leasing (Deniz Leasing) İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: Yoktur İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: 1.Yatırım Konusu : Otomat Hizmet ve Çözümleri Mevcut 820 adet otomat makinesine, 2014 yılında 65 adet ve takip eden 4 yılda da her yılda toplam 215 adet yeni otomat ilavesi ile 5 yıl sonunda otomat adedinin e erişmesi planlanmaktadır. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : İstanbul ili : 5 yıl için 1.82 milyon TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 16.3 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 2.Yatırım Konusu : Kapsül Kahve Çözümleri Lavazza Blue Kapsül kahve ürününün Lavazza kahvesi ve bu ürüne özel makinesi ile sağladığı premium kalitede kahve avantajını HORECA, OFİS ve EV kullanımı olmak üzere 3 satış kanalında da devam ettirebilmek için, bayilikler üzerinden satışların arttırılması planlanmaktadır. Piyasa ve rakebet koşullarına bağlı olarak bayilerin Şirket üzerinde toplu satın alacakları ürünleri, konsinye / bedelsiz makine karşılığı aylık minimum kapsül kahve alımı (kota) koşulu ile 1 veya 2 yıllık sözleşmelerle paket ürünler olarak müşterilerine sunacaktır. Bu strateji ile 5 yıllık dönemde sadece Lavazza Blue kapsül kahve satışı yapacak 30 yeni bayilik vererek mevcut makinenin üzerine yeni makine yatırımı yapılması ve milyon adet kapsül satışı yapılması ve toplam milyon TL ciro hedeflenmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 5.50 milyon TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : %

18 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 3.Yatırım Konusu : HORECA Grubu Dağıtım Kanalları 5 yıllık dönemde Haziran 2013 itibariyle mevcut 2,000 makinenin üzerine 2,620 yeni makine yatırımı yapılması ve 6,460 ton ürün satışı yapılarak milyon TL ciro hedeflenmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 5.24 milyon TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 32.3 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 4.Yatırım Konusu : Best Coffee Shop kafe zinciri Franchising yöntemi nedeniyle açılacak yeni kafeler için makine, ürün vb. yüklü yatırım maliyetleri söz konusu değildir. Bu grup için açılacak yeni kafelere bağlı olarak merkez ofise bağlı araç alımı, bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve lisans alımları gibi kapasite artırımına yönelik yatırımlar söz konusudur ten itibaren 5 yıllık dönemde her ay ortalama 3 yeni kafe (yıllık 36 yeni kafe) açılış hedefi ile 5 yıllık dönemde 232 kafeye ulaşılması ve bunun için 5 yılda 820 bin TL yatırım yapılması ve milyon TL ciro öngörülmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 820 bin TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 85.8 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 5.Yatırım Konusu : Ofis Kahve Sistemleri İstanbul ili ve şehirleşmenin ve ofis sayılarının yüksek ve hızla gelişmekte olduğu iller için geliştirilen ofis kahve paketi çözümünün tamamı yeni yatırım kaynakları ile 2014 yılından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Temel satış stratejisi ve koşulu olarak konsinye / bedelsiz makine karşılığı minimum kahve alımı (kota) koşulu ile 1 veya 2 yıllık sözleşmelerle paket ürünler olarak müşterilerine sunacaktır. Bu amaçla 5 yıllık dönemde 500 bin TL yatırım ile 1,676 makine alımı yapılarak toplam ton ürün satışı ve 4.10 milyon TL ciro hedeflenmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 500 bin TL 18

19 Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 100 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 6.Yatırım Konusu : Perakende Pazarı HORECA, zincir kafe ve ofis kanallarındaki satışların gelişimi, zincir marketlerdeki (retail) satışları da olumlu yönde etkilemektedir. Ancak retail satış kanalı için her bir satış (mağaza) noktasına başlangıçta raf bedelleri, promosyonlar, reklam / tanıtım harcamaları gibi yüksek yatırımları gerektirmektedir. Bu kanalda temel satış stratejisi ve koşulu olarak makineler tek başına satılabileceği gibi en çok talep gören yöntem olarak belli bir kahve miktarı ile bir makinenin birleştirilip paket oluşturulmasıdır. Bu kanalda, piyasada mevcut çekirdek, filtre ve hazır kahve ürünleri ile rekabetten ziyade Lavazza nın özellike ev tüketimin yönelik olarak retail için geliştirdiği A Modo Mio kapsül kahve serisi ürünleri ve buna özel kahve makinesi ile satış yapılması planlanmaktadır te tamamen yeni yatırım kaynakları ile girilecek bu pazarda 5 yıllık dönemde 700 bin TL lik yatırımla 100 mağazada 1,773 makine satışı ve 81.1 ton ürün satışı ile 6.51 milyon TL lik bir ciro hedeflenmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 700 bin TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 100 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: Yoktur. 6.FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1.Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş yılında faaliyetine başlamıştır. Şirket in faaliyetleri, Kavacık taki merkez ofisinde 1.600m² kapalı alanda devam etmektedir. Satış gelirlerinin kahvenin de dahil olduğu sıcak içecek sektörü ile ilgili olarak her türlü makine ve ürün satışı, servis ve bayilik hizmetlerinden sağlamaktadır. Tutar (TL) Mamul Grubu Miktar Birim (adet, /6 ton, v.b.) 1 Ticari Mal satışları kg,adet Perakende Satışlar Makine Gelirleri adet

20 4 Franchising hizmet Gelirleri Komple Cafe Satış hizmet Gelirleri Diğer Satış Gelirleri BRÜT SATIŞLAR Toplam Tutar (TL) yılında 16,7 milyon TL olan satış hacmi, 2012 yılında ise 25,4 milyon TL ye ulaşmıştır yılında bir önceki dönem ile kıyaslandığında Şirket in satış hacminde %52,3 lük artış gerçekleşmiştir. 6.2.Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Şirket ana faaliyet konusu gereği; marketçilik sistemi ile her türlü ürünün pazarlanmasını, gıda ürünleri kahve, çay aroma gibi ürünler ile ilgili makine ve cihazların pazarlanmasını ithalatını ve ihracatını yapmaktadır. Şirket in yurt dışından ithal ettiği ve yurt içi üreticilerden temin ettiği ürünler dikkate alındığında ürün yelpazesinde kahvenin daha Büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Kahve nin anavatanı olan Etiyopya nın yüksek yaylaları, yabani kahve bitkisinin doğal olarak yetiştiği bölgelerde yerli halk bu bitkinin tanelerini un haline getirip bir çeşit ekmek yapıyordu. Meyveleri kaynatıldıktan sonra suyu içilmek suretiyle tıbbi amaçlı kullanılıyor ve "sihirli meyve" olarak adlandırılıyordu. Kahve, ünüyle birlikte hızla Arap Yarımadası'na yayıldı ve 300 yıl boyunca Habeşistan'da keşfedilen yöntem ile içilmeye devam edildi. 14. yüzyılda ise yepyeni bir keşif ile ateşte kavrulan kahve çekirdekleri, ezildikten sonra kaynatılarak içime sunuldu. Kahve yi ilk olarak işleyip içmeye başlayan Yemen'deki sufi tarikatıdır. Buradan 1470 li yıllarda Aden de, 1510 da Kahire de 1511 de Mekke de görülmüştür. Yavuz Sultan Selim döneminde (1517) Yemen Valisi Özdemir Paşa, Yemen'de içtiği ve çok sevdiği kahveyi İstanbul'a getirmiştir. Kahve, kısa zamanda itibarlı bir içecek olarak saray mutfağında yerini aldı ve büyük ilgi gördü. Saray görevleri arasına "kahvecibaşı" adında bir de rütbe eklendi. Padişahın ya da bağlı olduğu devlet büyüğünün kahvesini pişirmekle görevli olan kahvecibaşı, sadık ve sır tutmasını bilenler arasından seçilirdi. Osmanlı tarihinde kahvecibaşılıktan sadrazamlığa yükselenlere bile rastlandı. Saraydan konaklara ardından evlere giren kahve, İstanbul halkının kısa sürede tutkunu olduğu bir lezzet haline geldi. Satın alınan çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulup, dibeklerde dövüldükten sonra cezvelerde pişiriliyordu yılında İstanbul da Tahtakale de iki Suriyeli Arap ilk kahvehaneyi açmışlardır. İstanbul'a gelen Venedikli tacirler, çok sevdikleri bu içeceği Venedik'e taşıdı. Böylece Avrupalılar kahveyle ilk kez 1615'te tanışmış oldu. Önceleri limonata satıcıları tarafından sokaklarda satılan kahve, 1645'te açılan İtalya'nın ilk kahvehanesinde yerini aldı. Kısa zamanda sayıları hızla çoğalan bu kahvehaneler de; diğer pek çok ülkede olduğu gibi özellikle sanatçıların, öğrencilerin ve her kesimden halkın bir araya gelerek sohbet ettikleri en gözde yerler oldu. Kahve Paris e 1643, Londra ya 1651 de ulaştı. Son 10 yıllık döneme bakıldığında 20

21 iklimsel koşullar nedeniyle üretim düşse bile fiyatların artması kahve ticaretinin sürekli büyümesini sağlamış olup gelecek 10 yıllık dönemde de bu yükseliş trendinin devam edeceği öngörülmektedir. Kahve üretimi ve ticaretinde son 10 yıl Milyon Çuval Birim Fiyat $ / Lb (1 Lb = 453 gr) Kaynak: ICO( International Coffee Organization) Kahve Türklerden Avrupa ya geçmiş olmasına rağmen zaman içinde Avrupa da hızla gelişip yaygınlaşırken, Türkiye de özellikle 2. Dünya savaşından sonra başlayan yerli çay üretimi ile pazarını iyice küçülterek sadece evlerde ve hatta belli zamanlarda, kutlamalarda kullanılır duruma gelmiştir. Çayın düşük maliyeti ve kolay hazırlanabilirliği nedeniyle Türkiye de kısa sürede tüm sıcak içecek pazarında hakim konuma gelmiştir de ilk hazır kahvenin ortaya çıkması ile kahve tüketimi tekrar canlanmış, ilk örnekleri Amerika da başlayan ve Türkiye ye de 2000 li yıllarda girmeye başlayan zincir kafelerin etkisiyle Türkiye de kahve sektörü hızlı bir atılım gerçekleştirmiştir. Türkiye de iklim kuşağı nedeniyle kahve üretimi mümkün olmamaktadır. Yıllık kahve tüketimi ise ton (0.3 milyon çuval) civarında çok düşük olmakla beraber her yıl hızla artmaktadır. Kişi başı tüketim ise 0.5 kg ın altındadır. Dünya nın ilk 10 kahve üreticisi (x milyon çuval / 1 çuval = 60 Kg) Brezilya Vietnam Endonezya Kolombiya Hindistan Etiyopya Meksika Peru Guatemala Honduras Kaynak: ICO( International Coffee Organization) Kahve Tüketiminde İlk 10 Ülke (x milyon çuval / 1 çuval = 60 Kg) Amerika Brezilya Almanya Japonya İtalya Fransa Kanada Rusya İspanya İngiltere Kaynak: ICO( International Coffee Organization) Kişi başı tüketime göre Dünya ilk 10 Finlandiya Norveç Danimarka İsviçre İsveç Almanya Avusturya Kanada İtalya Slovenya Kaynak: ICO( International Coffee Organization) 21

22 Şirket in sektöründe yer aldığı konuma ilişkin analiz aşağıda yer almaktadır. Best İthalat ın SWOT (GZFT) Analizi; (STRENGHTS) Güçlü Yönler: 1. Lavazza nın çekirdek kahve pazarında 100 yıldan fazla bir geçmişinin olması, 2. Avrupa nın lider üreticisi LAVAZZA nın exclusive Türkiye temsilciliğini yapıyor olması, 3. LAVAZZA nın Dünya da ve Türkiye de marka bilinirliği, 4. Türkiye operasyonunda kafe zinciri ayağında yapılan çalışmalarında bilinen ve iyi kurumların içinde yer alıyor olması, 5. Kafe zincirinde, mağazaların ev ve işten sonra çalışma yapılabilecek bir nokta olarak kullanılabiliyor olmasının yanında; buluşma noktası olarak değerlendiriliyor olması, 6. Çekirdek ve öğütülmüş kahve üretiminde LAVAZZA nın en iyi ve en deneyimli üreticilerden biri olması, Kahve ile ilgili tüm satış kanallarında (Vending (otomat), Retail, Ofis, Horeca, Zincir Kafe) faaliyet gösterebiliyor olması ve müşterilere tam kapsamlı, tek elden, anahtar teslim çözümler üretebiliyor olması, a. HORECA grubundaki müşterilerine, kahve adına; ürünlerin yanında makina, teknik servis ve eğitim hizmetlerini de kapsayan TAM ÇÖZÜM sunulabilmesi, b. Kahve ile ilgili tam ürün portföyüne (çekirdek, öğütülmüş, Türk kahvesi, hazır kahve, kahve kreması ve sıcak çikolata gibi) sahip olması, 8. Eğitim sınıfı ile sektöre ve kendi kafelerine nitelikli eleman yetiştirme imkanının bulunması, 9. Zincir kafe olarak masaya servis yapan bir marka olması, 10. BAKKAL24 olarak otomat grubunda ( Coca cola, Pepsi gibi ) marka bağımsız servis sunan en yaygın müşteri ağına sahip en büyük firma olması, 11. BAKKAL24 ün otomat sektöründe, CRM ve VENDORA sistemi ile en gelişmiş teknolojiye sahip olması, 22

23 12. Yönetim kadrosunun Türkiye de yarım asrı aşan ticari tecrübesinin ve referanslarının olması, 13. Kafe Zincirinde servise hazırlanan ve satılan ürünleri piyasada tanınmış muteber firma ve markalar arasından seçilen tedarikçilerden alınıyor olması, 14. Kurum içlerinde yapılan çalışmalarda turnover oranının çok az olması ve misafirlere uzun yıllar aynı personeller ile servis verilmesi, 15. Kafe zinciri ve Horeca da; Farklı sezonlarda özel bir etki oluşturan renkli afiş ve posterler tasarlayarak müşteriler ile iletişimin her daim aktif tutulması, 16. Tüm çalışma gruplarında pazara yeni ürünleri hızlıca sürebilme imkanına sahip olması, 17. Düzenli periyotlarda (kurumlarda;/plazalarda 3 aylık dönemlerde, cadde kafelerde tatil, bayram, yaz, kış...vb dönemlerinde) yeni ürün lansmanları ya da promosyonların aktif olarak yapılması. (WEAKNESSES) Zayıf Yönler: 1. Makine yatırımında, makine başına kahve tüketiminin düşük olması nedeniyle yatırımın geri dönüşünün uzun olması, 2. Ayrı ayrı her bir ürün grubunda lider konumda olan firmaların yoğun fiyat rekabetinin olması, 3. Ürünlerin büyük kısmının ithal ediliyor olması nedeniyle maliyetlerin döviz kurlarına bağlı olarak sık ve ani değişimleri, 4. Türkiye nin tüketim oranlarına bakıldığında sıcak içecek grubunda çayın payının yüksek olması, HORECA grubunda retail (evde tüketimi) payının arttırılması için ciddi boyutlarda tanıtım kampanyalarının yapılması ve ciddi oranda reklam bütçelerinin gerekmesi, 6. HORECA grubunda sadece kahve ürünü için çalışma potansiyeline sahip bayi bulunamaması veya gıda alanında çalışan bayilerin ürünleri içinde kahvenin henüz iyi bir ciro seviyesinde yer alamaması, 7. Kafe mimari uygulamaları için bir mimarlık firması ile uzun vadeli anlaşmanın olmaması, 23

24 a. Kafe mimari uygulamasının standardının henüz % 100 tanımlanmamış olması b. Kafe bar&mutfak ekipmanlarında ;markasal olarak; henüz %100 standart sağlanmamış olması c. Kafe TV,müzik ve İnternet gibi alt yapı sistemlerinde henüz %100 standart sağlanmamış olması 8. Kafelerde markaya bağlı retail ürün grubunun satışının yeterince gelişmemesi, 9. Kafeler için ürün dağıtımında yeterli kapsamda, kalitede ve uygun maliyette lojistik firmasının bulunamayışı, 10. Zincir Kafe grubunun Türkiye ayağında pazara diğer rakip kafe gruplarından geç girmiş olması, veye_gunde_500_bin_ytl_harc 11. BAKKAL24 otomat grubunda yapılan yüksek maliyetli makine yatırımlarının, Türkiye de otomat kullanımına olan talebin düşüklüğü nedenliyle geri dönüşünün çok uzun vadede gerçekleşiyor olması, r 12. Bölge bazında standart belirlenmiş bir emlak danışmanının olmaması, 13. Yüksek operasyon maliyetleri, 14. Kafe zincir operasyonunda cadde kafelerde çalışan personelin turnover oranının,plazalara oranla daha fazla olması, 15. Kafe zinciri grubunda mağaza içi iletişim dışında; sosyal ve dijital medya mecralarının yeterli seviyede kullanılmaması, 16. Kafe zinciri operasyonunda alışveriş merkezleri dışında caddelerde daha fazla yer alabiliyor olmanın gerekmesi, 17. Üniversitelerde daha aktif çalışma gerekliliği, (OPPORTUNITIES) Fırsatlar: 1. Ev dışı kahve sektörünün özellikle zincir kafeler olarak gelişiyor olması nedeniyle, çekirdek ve öğütülmüş kahvelere olan talebin artması, 24

25 2. Özellikle genç nüfusun etkisiyle farklı kahvelere olan ilgilinin artması ile Lavazza nın kendine özgü ürünlerine olan talepler, 3. Lavazza (İtalya) nın eğitim ağı ve buna ayırdığı milyon $ seviyesindeki ARGE bütçesi ile kahve alanında yeni ve kendine özgü ürünler geliştirmesi ve sunabilmesi, 4. Marka olan kafe zincirlerine talebin artması ve yaygınlaşması, 5. Kahve ürünleri olarak yatırımın öncelikle büyük şehirlerde yapılması sebebiyle, Anadolu illerinde bekleyen yoğun taleplerin olması, 6. Horeca bayilerinin ve BCS franchiselerin sayısının artmasına bağlı olarak bilinirliğin ve taleplerin artması, daha fazla adaya ulaşma imkanı, 7. Çay ile birlikte sıcak içecek pazarının büyüklüğü ve bu pazarda kahvenin her yıl payını arttırması, TR/infocenter/publications/Documents/GIDA.SEKTORU.PDF 8. BCS kafe zincirinde, marka ile ilgili kısıtlayıcı ve bağlayıcı sözleşmeler olmadığı için avantaj sağlayan yeniliklere açık olmak, 9. BCS kafe zinciri olarak yabancı (İtalyan) bir marka çevresinde franchising veren tek firma olması, 10. BCS kafe zincirinin kurumların genel merkezlerine / plazalara uygun olarak yer alabilmesi ve korner çalışmalarına imkan sağlayabilen bir yapıya sahip olması, 11. İstenen mali / idari koşulların sağlanması durumunda; franchiseler için kafe sayısı sınırlamasının olmaması, 12. Gıda toptancısı / bayisi olup ürün portföyünde henüz kahve bulunmayan ve bu konuda yaygın markalar dışında seçenek arayan çok sayıda potansiyel firmanın bulunması. 13. HORECA tarafında birçok noktada (restaurant ve kafelerde)makine ve kahve hizmeti veriyor olması, markanın görünürlüğü ve müşterilerin algıda seçiciliğini arttırması, 14. Kurum içlerinde /plazalarda verilen kafe hizmetleri ile marka bilinirliğini destekleyerek,değişik tatları, ürünleri ve çalışma prensiplerini tanıtma imkanına sahip olunması, 15. Kafe zincirinde büyüyen Pazar ile birlikte kafe operasyonunun da genişletilerek franchise lara daha sık denetim,operasyonel ve pazarlamasal desteğin verilebilmesi, 16. Yeni iş ortakları ile çalışma imkanı olması, 25

26 a. Kafe zincirinde yeni iş ortakları bulunarak baristaların(servis elemanların) yetiştirilerek hazır tutulması ile ;part time /full time olarak; açılışlarda operasyonlara destek verilmesinin sağlanması(barista havuzu oluşturulması), b. Lavazza değerlerini paylaşan ve kaliteye sadık kalan üçüncü partilerle de iş ortaklıkları kurarak yeni müşterilere ulaşma imkanı olması, c. Artan iş ortakları ile mevcut pazardaki mağaza sayısını arttırmak, 17. Sosyal sorumluluk projelerinde ilerleyen dönemlerde daha fazla bulunma imkanı olması, 18. Türkiye de plaza sayılarının artışına bağlı olarak otomat kullanımı için potansiyel müşterilerin sayısının artması, (THREATS) Tehditler: 1. Kahve üretiminde iklim koşullarına bağlı olarak üretimin düşmesi nedeniyle yaşanan hızlı ve yüksek fiyat artışlarının olması, 2. Profesyonel kahve makina ve otomatlarının yerli üretiminin bulunmuyor olması sebebiyle, ithalatın yüksek maliyetler ile yapılıyor olması,(makinalara ilişkin yedek parçaların da yurtdışından temini yapılmaktadır.)bu sebeple global krizler yaşanması durumunda, bazı dönemlerde bu durumun ithalatı sıkıntıya sokabilmesi, 3. Şu anda sadece kapalı alanlarda uygulanmakta olan sigara içme yasağının açık alan olsa bile topluma açık noktalarda (park, durak, kafe, restaurant vb) yasaklanmasının gündemde olması, 4. Kafe zincirinde bazı menü ürünlerinin, yurt dışı tedarik nedeniyle fiyatının yerel kaynaklara kıyasla yüksek olması(lokal rakiplerin çok ucuz ürün fiyatları ile pazarda hareket yaratmaları), 5. Zincir kafelerde eleman sirkülasyonunun çok hızlı olması nedeniyle eleman temini, eğitim ve aylık giderlerinin öngörülen bütçeleri çok aşması, 6. Nakit akışında sıkıntı yaşanması durumunda müşteri ve partner ödemelerinin aksaması ve buna bağlı olarak operasyonun etkilenmesi, 7. BAKKAL24 otomat yatırımında makinelerin 5 yıllık ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle güncelleme ve yeni müşterilere açılım için yüksek yeni yatırım ihtiyacı doğurması, 8. BAKKAL24 otomatlarında kullanılan ödeme sistemlerinin tüm otomatlara yaygınlaştırılmamış olması ve Türkiye de metal para alım gücünün azalması nedeniyle kullanımının gittikçe düşmesi, 9. Rakiplerin reklam ve PR gücü, 26

27 10. Kahve sektöründe yaklaşık %80 gibi en büyük Pazar payına sahip instant ürünlerde,rakiplerin marka bilinirliği ve fiyat avantajı nedeniyle bu ürün grubunda tek başına rekabet edilememesi, C3%A7eceklerGrubuGenelMuduru.aspx 11. HORECA ve otomat grubunda yurt dışından ithal edilmiş makinelerin eskimeye başlaması nedeniyle yurtdışı yedek parça temini ve teknik servis ihtiyacının artması, İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: Ürünlerin net satış ciroları aşağıdaki bölgesel dağılımda gerçekleşmiştir MARMARA BÖLGESİ , , ,82 EGE BÖLGESİ , , ,22 ANADOLU BÖLGESİ , , ,43 AKDENİZ BÖLGESİ , , ,99 Bakkal 24 Ltd , , , İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi: CAFE VALENTE Marka tescil VALENTE Marka tescil BEST COFFEE SHOP Marka tescil BAKKAL24 Marka başvuru COFFEE TECH Marka Başvuru TEA TECH Marka Başvuru

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İhraççı Bilgi Dokümanıdır MÜREKKEP MATBAACILIK MEDYA BASIM RADYO VE TELEVİZYON İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi

Detaylı

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK)

BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK) BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı (TASLAK) Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../205 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı,

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı 27/HA-554 09/6/2014 Lider Faktoring Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır. Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 21.11.2013 tarih ve 38/1230 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri Anonim Şirketi İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 18.000.000 TL den 36.000.000

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME 2014 1 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş İzahname (Bu izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.. sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzahname

Silopi Elektrik Üretim Anonim Şirketi İzahname Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2015 1 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İzahnamedir

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden

Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Royal Halı Ġplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 50.000.000 TL den 60.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 10.000.000 TL ve mevcut

Detaylı

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özet

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Özet Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan başvuru incelenmekte olup, iş Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet ayrıca ilan edilecektir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME SERMAYE PİYASASI KURULU ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 2014 ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZAHNAME Bu izahname,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca... tarih ve.sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır. İŞBU İZAHNAME TASLAK NİTELİĞİNDE OLUP HENÜZ KURULCA ONAYLANMAMIŞTIR KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) unca /./2015 tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 10/09/2014 tarih ve 27/901 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı