SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANI 1

2 Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) /.../..tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi gerekmez. İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve özet, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 2

3 GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu ihraççı bilgi dokümanı, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece ihraççı bilgi dokümanının yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ihraççının geleceğe yönelik açıklamaların öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 3

4 İçindekiler 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER BAĞIMSIZ DENETÇİLER SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER RİSK FAKTÖRLERİ İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER GRUP HAKKINDA BİLGİLER MADDİ DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER EĞİLİM BİLGİLERİ KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VEÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER ANA PAY SAHİPLERİ İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDABİLGİLER DİĞER BİLGİLER ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER: İNCELEMEYE AÇIK BELGELER EKLER

5 KISALTMA VE TANIMLAR Amerikan Doları Avro Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Borsa İstanbul Anonim Şirketi Kotasyon Kamuyu Aydınlatma Platformu Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk Lirası Türk Ticaret Kanunu Türk Ticaret Sicil Gazetesi Madde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Teminat, Rehin, İpotek Uluslararası Muhasebe Standartları Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Best İthalat A.Ş. ve Bakkal 24 Ltd.Şti. Çevresel Etki Değerlendirmesi Gelişen İşletmeler Piyasası İstanbul Ticaret Odası Bakkal 24 Otomatik Satış Sistemleri Ltd.Şti USD EURO Şirket, Best İthalat GSYİH NetaYatırım Takasbank BİST veya Borsa BİAŞ Kotasyon KAP MKK SPKn SPK, Kurul TBMM TL TTK TTSG Md UFRS SMMM TRİ UMS YAG ORTAKLIK ÇED GİP ITO Bakkal 24 Ltd.Şti. 5

6 1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz İhraççı Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Mehmet İhsan Elvan NALÇACI AKYÜZOL Yön. Kur. Başkanı Yön. Kur. Üyesi Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Mehmet Bedir Mustafa Çakmak Genel Müdür Takas ve Operasyon Uzmanı Sorumlu Olduğu Kısım: İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ TAMAMI 6

7 2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 2.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ve tarihli finansal tablolarını Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. denetlemiş olup, sorumlu ortak baş denetçi Korkut Yet dir. Adresi, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok No: 26/28 Mecidiyeköy Şişli, - İstanbul şeklindedir. 2.2.Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin ve tarihli finansal tablolarını denetleyen Legal Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin ve sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine yol açacak bir durum oluşmamıştır. 3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Öz kaynaklar Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıl Kar/Zararları ( ) ( ) ( ) 7

8 Net Dönem Karı/(Zararı) ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş (TL) Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Stoklar Duran Varlıklar Maddi Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Öz kaynaklar Ödenmiş Sermaye Geçmiş Yıl Kar/Zararları ( ) ( ) Net Dönem Karı/(Zararı) ( ) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Brüt Kar/Zarar Faaliyet Karı/Zararı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı ( ) ( ) (87.559) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Özel Bağımsız Denetimden Geçmiştir Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-)

9 Brüt Kar/Zarar Faaliyet Karı/Zararı (59.959) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı ( ) ( ) Net Dönem Karı/Zararı ( ) ( ) Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 9 ve 17 no lu bölümlerini de dikkate almalıdır. 4. RİSK FAKTÖRLERİ Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek paylarının birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Pay Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek paylara yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Üyelerin GİP Risk Bildirim Formu nu müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Şirketin önemli tedarikçilerinin kaybedilmesi Şirket operasyonlarını olumsuz etkileyebilir. Şirket tüketicilerine geniş bir ürün gamı sunmaktadır. Bu ürün gamının sürekliliğinin sağlanması tedarikçilerden yeterli ürün ve yardımcı ürün tedarik edebilmesine bağlıdır. Şirket, ürün ve yardımcı ürün çeşitli kaynaklardan ve yeterli miktarda tedarik edebilmektedir. Meydana gelebilecek bir ekonomik küçülme nedeniyle, bazı yurtiçi tedarikçilerin finansal zorluklarla karşılaşması, ticari ve diğer borçlarını ödeyemez hale gelmesi ve ticari faaliyetlerini durdurması sonucunda Şirket in ürün ve yardımcı ürün tedarikinde kesinti oluşma riski bulunmaktadır. Bu bilgiyle birlikte Şirket, tüm tedarikçilerden gelen ürün ve yardımcı ürünün tam olarak temin edilememesi Şirket in faaliyetleri ve büyüme beklentilerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir Şirket in gelirleri, ekonomik büyüme ve tüketici talebine duyarlıdır. Tüketici talebinde görülebilecek bir daralma, demografik faktörler, oluşabilecek ekonomik belirsizlikler genel olarak Şirket in ürünlerine olan talebin azalmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, Şirket in faaliyetlerini olumsuz olarak etkilenmektedir. Şirket in mevcut gelirlerinin azalma riski bulunmaktadır. Şirket in müşterileri ve bayilerinin bir kısmının ödeme güçlerini kaybetmesi durumunda alacakların bir kısmı şüpheli alacak haline dönüşebilir ya da tahsil edilemeyebilir ve şirketin mali durumu olumsuz etkilenebilir. 9

10 4.1.4 Şirket in satışlarında temel ürün olan kahve ve türevlerinden oluşması uluslararası kahve borsasındaki oluşacak dalgalanma fiyatları direk olarak etkilemektedir. Türkiye nin kahve ithalatçısı konumunda olması ve kahve fiyatlarındaki dalgalanmalar Şirket in karlılığını etkileyebilir. Kahve fiyatlarındaki artışın sebep olacağı ürün fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırması ve piyasa koşulları nedeniyle bu artışın satış fiyatlarına yansıtılamaması durumunda Şirket in karlılığı olumsuz yönde etkilenebilecektir Döviz kurlarındaki artışlar/azalışlar Şirket in yabancı para cinsinden olan ticari ve finansal borçlarında kur farkı gideri/geliri oluşmasına neden olabilir. Şirket in maruz kaldığı kur riski, USD ve Euro cinsi ithalat işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Şirket in döviz cinsinden varlıklarının TL cinsinden karşılığı; ara dönem için TL, 2012 yılında TL ve 2011 yılında 3 TL dir. Şirket in döviz cinsinden borçların TL karşılığı ise; ara dönem için TL, 2012 yılı TL, 2011 yılı TL dir. Şirketin yıllar itibarıyla net döviz açık pozisyonu taşıması ve global piyasalardaki likidite azalışının kurlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması faaliyet dışı zarar yazmasına neden olabilir Şirket faaliyetleriyle ilgili olarak çeşitli hukuki davalara muhatap olmuş olup, gelecekte de benzer davalarla karşılaşabilir. Ortaklık, Best Cafe Shop adı altında bayilikler vermektedir. Kiralanan mekanlar ile ilgili yatırımı bayiler yapmakla beraber mal sahipleriyle imzalanan kira kontratlarını Ortaklık yapmaktadır. Bu sebepten dolayı bayilerin ödemediği/ödeyemediği kira tutarları ile ilgili ana kiracı konumunda Ortaklık olduğundan, olası kira riski Ortaklık üzerindedir Şirket in rekabetçi konumunu koruması ve ileriye dönük beklentilerinin gerçekleşmesi üst düzey yönetiminin devamlılığına bağlıdır. Şirket in rekabetçi konumunu koruması ve ileriye dönük beklentilerinin gerçekleşmesi büyük ölçüde üst düzey yönetiminin devamlılığına bağlıdır. Üst düzeyde devamlılığın bozulması, Şirket in piyasadaki konumu ve yenilikçi rolünün kaybedilmesine, dolayısıyla da finansal durumunda olumsuz sonuçlar doğurmasına yol açabilir. Üst düzey yönetimindeki istikrar, Şirket in bilgi hakimiyeti bakımından sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Üst düzey yönetimde yaşanacak istikrarsızlık ve sürekli değişim, Şirket in sektör bazında rekabetçi konumunu olumsuz etkileyebilir Şirket, müşteri talep ve isteklerine, müşteri tercihlerinde oluşan değişikliklere ve tüketim eğilimlerine uyum sağlayamayabilir, hizmet kalitesini yeterli düzeyde tutamayabilir ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini sağlayamayabilir. Şirket, müşteri talep ve isteklerine, eğilimlerine, ürün ve hizmet kalitesine yeterli önemi veremeyebilir ve Şirket in satış sonrası hizmetleri yeterli düzeyde tatmin yaratmayabilir. Bu durum müşterilerle olan ilişkileri ve ürünlere olan talebi olumsuz etkileyebilir. 10

11 Müşterilerin tercihleri ve talepleri doğru analiz edilmediği takdirde, Şirket in pazar payı olumsuz etkilenebilir. Şirket te stok fazlası oluşabilir, bu nedenle satış fiyatı düşen ürünler işletme sermayesini olumsuz etkileyebilir Şirket in yapmış olduğu sözleşmelerde, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirememe riski bulunmaktadır. Şirket in İtalya kökenli Lavazza firmasıyla 5 yıllık periyotlarda yenilenen, satışlarının önemli bir bölümünü oluşturan, tüm Türkiye için geçerli olan bir distribütörlük sözleşmesi mevcuttur. Şirket in yükümlülüklerini ve hedeflerini zamanında ve yeterli olarak gerçekleştirememesi durumunda, Lavazza İtalya tarafından, Şirket Türkiye distribütörlük anlaşmasını yenileyememe riskine maruz kalabilir. Şirket, kafe açmaları için bulunan distribütörlerin mekanlarının kiralanması için muhtelif mal sahipleriyle kira sözleşmesi imzalanmaktadır. Bu işlemde şayet bayi kirasını zamanında ve anlaşılan şekilde ödeyemediği takdirde, ödenmeyen Şirket mevcut durumda her rakamı ödemekle sorumludur. Bu durumun oluşması Şirket in üzerinde önemli bir miktar kira riski taşımasına sebeptir. Şirket in bir diğer iş kolu olan kahve / gıda otomat makinaları da konumlandırılırken bazı mal sahipleriyle hizmet sözleşmesi imzalamaktadır. Şayet hizmeti alan verilen servisten memnun kalmayarak sözleşmenin iptalini isteyebilir ve Şirket bu durumlarda hizmet sözleşmesi iptali riski taşımaktadır. Bu işlemin adetli olarak gerçekleşmesi halinde şirketin satışları ve karlılığı olumsuz yönde etkilenebilir Şirket in ürün grupları itibariyle hitap ettiği sektörde yaşanabilecek daralmadan dolayı oluşabilecek satış riski bulunmaktadır. Şirket in 2012 ve 2013 yılı 6 aylık dönemde cirosu içerisinde yer alan kafe açılması için talep edilen ve bir sefere mahsus olan bayilik bedeli, bu kafelerde satılacak başta kahve olmak üzere tüm yiyecek ve içeceklerden elde edilebilecek hasılat, otomat makinalarından elde edilebilecek hasılat, ürün gruplarının birbirine yakın pazara hitap etmesi ve belirtilen toplam ciroyu oluşturmasından dolayı bu ürün gruplarına yönelik olarak sektörde oluşabilecek daralmadan olumsuz etkilenme riskine sahiptir itibariyle ticari mal satışları TL, perakende satışlar TL, makine gelirleri TL, franchising gelirleri TL, komple cafe satış gelirleri TL, diğer satış gelirleri TL olmak üzere brüt satışlar TL, satış iade ve indirimleri TL ve net satışlar TL dir itibariyle ticari mal satışları TL, perakende satışlar TL, makine gelirleri TL, franchising gelirleri TL, komple cafe satış gelirleri TL, diğer satış gelirleri TL olmak üzere brüt satışlar TL, satış iade ve indirimleri TL ve net satışlar TL dir Hammadde girdisinin döviz kuruna bağlı olması sebebiyle döviz kuru dalgalanmalarından dolayı karlılık üzerinde risk bulunmaktadır. Satışlarda da döviz üzerinden fiyatlama yapılmaktadır, bu nedenle kur dalgalanmalarının etkisi bu aşamada oluşmamaktadır. Ancak fatura tarihi ile tahsilat tarihi arasında geçen süre 11

12 içerisinde olabilecek kur dalgalanmaları nedeniyle kur riski oluşabilir ve Şirket in kar marjları üzerinde baskı oluşturabilir Düşük karlılık sebebiyle şirket gelecek yıllarda yeni kaynak ihtiyacı duyabilir. Şirketin son 3 yıllık dönemde faaliyetlerinden kar elde etmiş olmasına karşılık bu 3 yıllık dönemde net zarar oluşmuştur. Bu kapsamda, /6 yılları arasında şirketin faaliyet kar marjı %9,5 ile %12,6, net kar marjı ise -16 % ile -10,6% arasında değişim göstermiştir. Faaliyet kar marjının pozitif olmasına karşın işletme sermayesi eksikliği ve yüksek finansal borçlanma ihtiyacının yarattığı faaliyet dışı zararlar şirketin gelecek yıllarda yeni kaynak ihtiyacı duymasını gerekli kılabilir Makine ve bayilik yatırımlardaki sapmalar beklentilerin gerçekleşmemesine neden olabilir. Şirketin yapmayı planladığı yatırımların getirisi beklentilerini karşılamayabilir ve bu durum faaliyetlerinin aksamasına ya da faaliyetlerinden zarar etmesine neden olabilir Şirket in düşük nakit kaynakları, faaliyetlerinin aksamasına neden olabilir. Şirketin hali hazırda ( bilanço dönemi itibarıyla) nakit ve nakit kaynakları TL olup, nakit oranı (Nakit ve Nakit Benzeri Kaynaklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) 0,04 gibi oldukça düşük seviyededir. Bu kapsamda, Türkiye de yada global konjonktürde yaşanabilecek olası olağanüstü durumlar şirketin ticari alacaklarını ve/veya stoklarını hızla nakde çevirmesine imkan tanımadığı veya dış kaynak temin edilen kuruluşların kredinin erken kapatılmasını talep etmesi halinde şirket nakit sıkıntısı çekebilir ve bu durum faaliyetlerinin aksamasına yol açabilir. 4.2 İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Şirket in yer aldığı sektörde çok sayıda şirket faaliyet göstermektedir. Sektördeki rekabet koşullarının sertleşmesi, sektördeki genel kârlılık seviyesini olumsuz etkileyecektir. Fiyat baskısı, rekabetin yoğun olduğu bölgelerde Şirket in faaliyetlerini, büyüme beklentilerini ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Mevcut veya yeni rakiplerin agresif fiyatlandırma politikaları yüzünden Şirket in kâr marjlarının baskı altına girmesi mümkündür. Şirket in faaliyet gösterdiği sektör dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve/veya siyasal krizlerin yol açtığı her türlü daralmadan direkt olarak etkilenme riskini taşımaktadır. Kayıt dışı faaliyet gösteren çok sayıda küçük ölçekte firma haksız rekabet yaratarak fiyat dezavantajına sebep olabilmektedir. Sektördeki kayıt dışı ve/veya kalitesiz üretim ve düşük fiyatlı mal satışları Şirket ve içinde bulunduğu sektörü olumsuz etkileyebilmektedir Sektörde eğitimli/tecrübeli kalifiye eleman bulma ve uzun süreli çalıştırma zorluğu sektörü negatif yönde etkileyen unsur olarak görülebilir. 12

13 Şirket, kilit pozisyonlardaki çalışanlarını stratejisini hayata geçirebilmesine ve rekabet gücünü korumasına imkan verecek şekilde yeniden eğitemeyebilir veya gerekli vasıflara sahip yeterli sayıda yeni personeli makul bir maliyet üzerinden işe alamayabilir veya eğitemeyebilir. Şirket, stratejisini uygulayabilmek açısından ayrıca üst düzey yönetim personelinin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Üst düzey yönetimin bir veya daha fazla üyesinin kaybı Şirket in mali durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli olumsuz etkiye sahip olabilir Diğer riskler: Finansal Risk Yönetimi Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bunlar likidite piyasa riski ( döviz kuru riski, faiz oranı riski) kredi riski ve likidite riskleridir Likidite Riski: Şirket in tarihi itibariyle, 3 aydan kısa vadeli yükümlülükleri TL, 3 aydan uzun vadeli yükümlülükleri TL, 1-5 yıl arası yükümlülükleri TL dir. Şirket in tarihi itibariyle, dönen varlıkları TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı ise TL seviyesindedir. Buna göre şirketin dönen varlıklardan kısa vadeli yükümlülüklerin çıkarılmasıyla hesaplanan net işletme sermayesi TL seviyesindedir Kredi riski: Şirket in tarihi itibariyle Şirket in kredi riskini oluşturan diğer taraf ticari alacakları TL, ilişkili taraftan diğer alacakları ve diğer taraftan diğer alacakları TL olmakla beraber bankalardaki mevduat ve likit fonlar dir Döviz Kuru Riski: Şirket in maruz kaldığı kur riski, Euro cinsi ithalat işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Şirket in döviz cinsinden varlıklarının TL cinsinden karşılığı; ara dönem için TL, 2012 yılında TL ve 2011 yılında 3 TL dir. Şirket in döviz cinsinden borçların TL karşılığı ise; ara dönem için TL, 2012 yılı TL, 2011 yılı TL dir. Şirket in finansal verilerine göre; Euro nun TL karşısında %10 değişmesi halinde, Euro net yükümlülüğü ara dönemi için TL ve yılı için TL seviyesindedir Sermaye Risk Yönetimi tarihinden itibari ile Şirket in borçlarından nakit ve benzerleri çıkarıldıktan sonra ulaşılan net borcu TL ve öz sermaye oranı 2,71 seviyesindedir. 13

14 4.3.6 Faiz Oranı Riski Şirketin sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirketi faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirket in yılında ve tarihli ara döneminde Banka kredilerinin tamamı Türk Lirası cinsinden olup, ortalama efektif faiz oranları %15 civarındadır. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası: Şirket in; Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi: Çubuklu Mah. Taşocağı Yolu No:37-39 Beykoz İSTANBUL Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil numarası: İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi: İhraççı süresiz olarak kurulmuştur. İhraççının kuruluşunun ticaret siciline tescil edildiği tarih dir İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları: Ticaret Unvanı Hukuki Statüsü Merkez Adresi* : Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret : Anonim Şirket : Çubuklu Mah. Taşocağı Yolu No:37-39 Beykoz İSTANBUL : T.C. Kanunları : Türkiye Tabi Olduğu Yasal Mevzuat İhraççının kurulduğu Ülke Telefon ve Faks Numaraları : İnternet Adresi : * Şirket in merkez adresi fiili yönetim adresi ile aynıdır İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar: 14

15 Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş yılında faaliyetine başlamıştır. Şirket in faaliyetleri, Kavacık taki merkez ofisinde 1.600m² kapalı alanda devam etmektedir. Kahvenin de dahil olduğu sıcak içecek sektörü ile ilgili olarak her türlü makine ve ürün satışı, servis ve bayilik hizmetleri gerçekleştirmektedir. Şirket in Tarihçesi: 9 Ekim 2003 tarihinde ; otomat makinelerinin ithalatı için BEST İTHALAT Ltd. firması kuruldu yılında ; Otomat makinesi tedarikçisi olarak yapılan araştırmalar sonucu Avrupa nın en büyük üreticilerinden İtalyan SAECO nun Türkiye distribütörlüğü alınmıştır yılında; saha operasyonunu yürütmek ve potansiyel müşterilere makine satışını da yapabilmek için ERBEN OTOMATİK SATIŞ SİSTEMLERİ A.Ş. firması kuruldu yılında; makine kurulumu ve saha operasyonunu yapmak üzere ERVENDO OTOMATİK SATIŞ SİSTEMLERİ Ltd. firması kurulmuş ve BAKKAL24 markası oluşturularak otomat makineleri saha operasyonu başlamıştır yılında kahve pazarının önemli bir kolu olan FİLTRE KAHVE ve INSTANT (HAZIR) KAHVE alanlarında da makine çözümü olarak Avrupa nın köklü ve en kaliteli üreticilerinden Hollanda merkezli BRAVILOR firmasının, kahve ürünleri içinde züccaciye ve aksesuarlar konusunda özel tasarımları ve koleksiyonları ile önemli bir paya sahip LA CAFETIERE ürünlerinin distribütörlükleri alınmıştır yılında; İtalya da kahve pazarının %50 sine sahip ve uluslararası pazarda da ön sıralarda yer alan, 100 yıllık geçmişi ile en köklü firmalarından LAVAZZA nın LAVAZZA BLUE kapsül kahve ürünleri için Türkiye tek yetkili temsilciliği alınmıştır yılında LAVAZZA nın tüm ürünleri için Türkiye tek yetkili temsilciliği alınmıştır yılında; CAFE VALENTE markasının tescili yapılarak İtalya ve Hollanda ağırlıklı olmak üzere farklı tedarikçilerden ithalatını yapmakta olduğu çekirdek, filtre, hazır kahve, hazır çay, sıcak çikolata ve kahve kreması gibi ürünleri bu çatı altında toplanarak son tüketiciye satışına başlanmıştır yılında; BEST COFFEE SHOP un ilk pilot uygulaması VODAFONE firmasının Maslak taki genel merkezinde yapılmıştır yılında; ERVENDO firmasına bağlı olarak operasyonel faaliyetlerde kullanılan BAKKAL24 markası, firma ve marka arasındaki farklılığı gidermek amacıyla bu tarihte BAKKAL24 OTOMATİK SATIŞ SİSTEMLERİ Ltd. firması olarak kurulmuş ve ticari faaliyetine başlamıştır yılında; Otomat faaliyetleri dışındaki tüm çalışmalar bir araya toplanarak Şirket Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. statüsüne çıkarılmıştır. 15

16 2009 yılında; otomat sektöründe bir ilk olarak tüm otomatlar için OTOKOD firması ile yapılan çalışmayla VENDORA OTOMAT TAKİP SİSTEMİ kurulmuştur. Bu sistemle depodan çıkan bir ürünün tüketiciye ulaşana kadar hareket aşamaları ve tüketicinin yaptığı ödemenin geri dönüşüne kadar akışı anlık takip edilebilmektedir yılında; daha efektif çalışabilme, maliyetleri düşürme amacıyla Erben Otomatik Satış Sistemleri A.Ş. ile Best İthalat İhracat Pazarlama ve Tic. A.Ş. birleştirilmiştir yılında; GARANTİ BANKASI ile yapılan anlaşma ile kredi kartı okuyucuları otomatlara entegre edilmiş ve otomat makinelerinde kredi kartı ile alışverişler başlatılmıştır. 5.2.Yatırımlar: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: Şirket 2011, 2012 yılları ve dönemi içerisinde Şirket in tamamlanmış yatırımları olarak birçok makine temin edilmiş ve kapasite artışına gitmiştir. Detayları aşağıda belirtilen kapasite artışlarını gerçekleştirmiştir tarihi itibariyle Yatırımın Yeri İSTANBUL Kahve Yatırımın Niteliği Makinası Tamamlanma Derecesi 100% Yatırımın Tutarı ,71 Yatırımın Finansman Leasing (Garanti Sekli Leasing) tarihi itibariyle Yatırımın Yeri İSTANBUL Kahve Yatırımın Niteliği Makinası Tamamlanma Derecesi 100% Yatırımın Tutarı ,86 Yatırımın Finansman Leasing (Garanti Sekli Leasing) tarihi itibariyle Yatırımın Yeri Yatırımın Niteliği İSTANBUL Kahve Makinası 16

17 Tamamlanma Derecesi 100% Yatırımın Tutarı ,84 Yatırımın Finansman Sekli Leasing (Deniz Leasing) İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: Yoktur İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: 1.Yatırım Konusu : Otomat Hizmet ve Çözümleri Mevcut 820 adet otomat makinesine, 2014 yılında 65 adet ve takip eden 4 yılda da her yılda toplam 215 adet yeni otomat ilavesi ile 5 yıl sonunda otomat adedinin e erişmesi planlanmaktadır. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : İstanbul ili : 5 yıl için 1.82 milyon TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 16.3 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 2.Yatırım Konusu : Kapsül Kahve Çözümleri Lavazza Blue Kapsül kahve ürününün Lavazza kahvesi ve bu ürüne özel makinesi ile sağladığı premium kalitede kahve avantajını HORECA, OFİS ve EV kullanımı olmak üzere 3 satış kanalında da devam ettirebilmek için, bayilikler üzerinden satışların arttırılması planlanmaktadır. Piyasa ve rakebet koşullarına bağlı olarak bayilerin Şirket üzerinde toplu satın alacakları ürünleri, konsinye / bedelsiz makine karşılığı aylık minimum kapsül kahve alımı (kota) koşulu ile 1 veya 2 yıllık sözleşmelerle paket ürünler olarak müşterilerine sunacaktır. Bu strateji ile 5 yıllık dönemde sadece Lavazza Blue kapsül kahve satışı yapacak 30 yeni bayilik vererek mevcut makinenin üzerine yeni makine yatırımı yapılması ve milyon adet kapsül satışı yapılması ve toplam milyon TL ciro hedeflenmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 5.50 milyon TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : %

18 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 3.Yatırım Konusu : HORECA Grubu Dağıtım Kanalları 5 yıllık dönemde Haziran 2013 itibariyle mevcut 2,000 makinenin üzerine 2,620 yeni makine yatırımı yapılması ve 6,460 ton ürün satışı yapılarak milyon TL ciro hedeflenmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 5.24 milyon TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 32.3 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 4.Yatırım Konusu : Best Coffee Shop kafe zinciri Franchising yöntemi nedeniyle açılacak yeni kafeler için makine, ürün vb. yüklü yatırım maliyetleri söz konusu değildir. Bu grup için açılacak yeni kafelere bağlı olarak merkez ofise bağlı araç alımı, bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve lisans alımları gibi kapasite artırımına yönelik yatırımlar söz konusudur ten itibaren 5 yıllık dönemde her ay ortalama 3 yeni kafe (yıllık 36 yeni kafe) açılış hedefi ile 5 yıllık dönemde 232 kafeye ulaşılması ve bunun için 5 yılda 820 bin TL yatırım yapılması ve milyon TL ciro öngörülmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 820 bin TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 85.8 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 5.Yatırım Konusu : Ofis Kahve Sistemleri İstanbul ili ve şehirleşmenin ve ofis sayılarının yüksek ve hızla gelişmekte olduğu iller için geliştirilen ofis kahve paketi çözümünün tamamı yeni yatırım kaynakları ile 2014 yılından itibaren hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Temel satış stratejisi ve koşulu olarak konsinye / bedelsiz makine karşılığı minimum kahve alımı (kota) koşulu ile 1 veya 2 yıllık sözleşmelerle paket ürünler olarak müşterilerine sunacaktır. Bu amaçla 5 yıllık dönemde 500 bin TL yatırım ile 1,676 makine alımı yapılarak toplam ton ürün satışı ve 4.10 milyon TL ciro hedeflenmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 500 bin TL 18

19 Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 100 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl 6.Yatırım Konusu : Perakende Pazarı HORECA, zincir kafe ve ofis kanallarındaki satışların gelişimi, zincir marketlerdeki (retail) satışları da olumlu yönde etkilemektedir. Ancak retail satış kanalı için her bir satış (mağaza) noktasına başlangıçta raf bedelleri, promosyonlar, reklam / tanıtım harcamaları gibi yüksek yatırımları gerektirmektedir. Bu kanalda temel satış stratejisi ve koşulu olarak makineler tek başına satılabileceği gibi en çok talep gören yöntem olarak belli bir kahve miktarı ile bir makinenin birleştirilip paket oluşturulmasıdır. Bu kanalda, piyasada mevcut çekirdek, filtre ve hazır kahve ürünleri ile rekabetten ziyade Lavazza nın özellike ev tüketimin yönelik olarak retail için geliştirdiği A Modo Mio kapsül kahve serisi ürünleri ve buna özel kahve makinesi ile satış yapılması planlanmaktadır te tamamen yeni yatırım kaynakları ile girilecek bu pazarda 5 yıllık dönemde 700 bin TL lik yatırımla 100 mağazada 1,773 makine satışı ve 81.1 ton ürün satışı ile 6.51 milyon TL lik bir ciro hedeflenmektedir. Yatırım Yeri Planlanan Yatırım Büyüklüğü : Türkiye geneli : 5 yıl için 700 bin TL Mevcut Kapasiteye Katkısı : % 100 Tahmini Tamamlanacağı Tarih : 5 yıl İhraççıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar vb. ile bunların koşulları hakkında bilgi: Yoktur. 6.FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1.Ana faaliyet alanları: İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Best İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş yılında faaliyetine başlamıştır. Şirket in faaliyetleri, Kavacık taki merkez ofisinde 1.600m² kapalı alanda devam etmektedir. Satış gelirlerinin kahvenin de dahil olduğu sıcak içecek sektörü ile ilgili olarak her türlü makine ve ürün satışı, servis ve bayilik hizmetlerinden sağlamaktadır. Tutar (TL) Mamul Grubu Miktar Birim (adet, /6 ton, v.b.) 1 Ticari Mal satışları kg,adet Perakende Satışlar Makine Gelirleri adet

20 4 Franchising hizmet Gelirleri Komple Cafe Satış hizmet Gelirleri Diğer Satış Gelirleri BRÜT SATIŞLAR Toplam Tutar (TL) yılında 16,7 milyon TL olan satış hacmi, 2012 yılında ise 25,4 milyon TL ye ulaşmıştır yılında bir önceki dönem ile kıyaslandığında Şirket in satış hacminde %52,3 lük artış gerçekleşmiştir. 6.2.Başlıca sektörler/pazarlar: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Şirket ana faaliyet konusu gereği; marketçilik sistemi ile her türlü ürünün pazarlanmasını, gıda ürünleri kahve, çay aroma gibi ürünler ile ilgili makine ve cihazların pazarlanmasını ithalatını ve ihracatını yapmaktadır. Şirket in yurt dışından ithal ettiği ve yurt içi üreticilerden temin ettiği ürünler dikkate alındığında ürün yelpazesinde kahvenin daha Büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Kahve nin anavatanı olan Etiyopya nın yüksek yaylaları, yabani kahve bitkisinin doğal olarak yetiştiği bölgelerde yerli halk bu bitkinin tanelerini un haline getirip bir çeşit ekmek yapıyordu. Meyveleri kaynatıldıktan sonra suyu içilmek suretiyle tıbbi amaçlı kullanılıyor ve "sihirli meyve" olarak adlandırılıyordu. Kahve, ünüyle birlikte hızla Arap Yarımadası'na yayıldı ve 300 yıl boyunca Habeşistan'da keşfedilen yöntem ile içilmeye devam edildi. 14. yüzyılda ise yepyeni bir keşif ile ateşte kavrulan kahve çekirdekleri, ezildikten sonra kaynatılarak içime sunuldu. Kahve yi ilk olarak işleyip içmeye başlayan Yemen'deki sufi tarikatıdır. Buradan 1470 li yıllarda Aden de, 1510 da Kahire de 1511 de Mekke de görülmüştür. Yavuz Sultan Selim döneminde (1517) Yemen Valisi Özdemir Paşa, Yemen'de içtiği ve çok sevdiği kahveyi İstanbul'a getirmiştir. Kahve, kısa zamanda itibarlı bir içecek olarak saray mutfağında yerini aldı ve büyük ilgi gördü. Saray görevleri arasına "kahvecibaşı" adında bir de rütbe eklendi. Padişahın ya da bağlı olduğu devlet büyüğünün kahvesini pişirmekle görevli olan kahvecibaşı, sadık ve sır tutmasını bilenler arasından seçilirdi. Osmanlı tarihinde kahvecibaşılıktan sadrazamlığa yükselenlere bile rastlandı. Saraydan konaklara ardından evlere giren kahve, İstanbul halkının kısa sürede tutkunu olduğu bir lezzet haline geldi. Satın alınan çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulup, dibeklerde dövüldükten sonra cezvelerde pişiriliyordu yılında İstanbul da Tahtakale de iki Suriyeli Arap ilk kahvehaneyi açmışlardır. İstanbul'a gelen Venedikli tacirler, çok sevdikleri bu içeceği Venedik'e taşıdı. Böylece Avrupalılar kahveyle ilk kez 1615'te tanışmış oldu. Önceleri limonata satıcıları tarafından sokaklarda satılan kahve, 1645'te açılan İtalya'nın ilk kahvehanesinde yerini aldı. Kısa zamanda sayıları hızla çoğalan bu kahvehaneler de; diğer pek çok ülkede olduğu gibi özellikle sanatçıların, öğrencilerin ve her kesimden halkın bir araya gelerek sohbet ettikleri en gözde yerler oldu. Kahve Paris e 1643, Londra ya 1651 de ulaştı. Son 10 yıllık döneme bakıldığında 20

21 iklimsel koşullar nedeniyle üretim düşse bile fiyatların artması kahve ticaretinin sürekli büyümesini sağlamış olup gelecek 10 yıllık dönemde de bu yükseliş trendinin devam edeceği öngörülmektedir. Kahve üretimi ve ticaretinde son 10 yıl Milyon Çuval Birim Fiyat $ / Lb (1 Lb = 453 gr) Kaynak: ICO( International Coffee Organization) Kahve Türklerden Avrupa ya geçmiş olmasına rağmen zaman içinde Avrupa da hızla gelişip yaygınlaşırken, Türkiye de özellikle 2. Dünya savaşından sonra başlayan yerli çay üretimi ile pazarını iyice küçülterek sadece evlerde ve hatta belli zamanlarda, kutlamalarda kullanılır duruma gelmiştir. Çayın düşük maliyeti ve kolay hazırlanabilirliği nedeniyle Türkiye de kısa sürede tüm sıcak içecek pazarında hakim konuma gelmiştir de ilk hazır kahvenin ortaya çıkması ile kahve tüketimi tekrar canlanmış, ilk örnekleri Amerika da başlayan ve Türkiye ye de 2000 li yıllarda girmeye başlayan zincir kafelerin etkisiyle Türkiye de kahve sektörü hızlı bir atılım gerçekleştirmiştir. Türkiye de iklim kuşağı nedeniyle kahve üretimi mümkün olmamaktadır. Yıllık kahve tüketimi ise ton (0.3 milyon çuval) civarında çok düşük olmakla beraber her yıl hızla artmaktadır. Kişi başı tüketim ise 0.5 kg ın altındadır. Dünya nın ilk 10 kahve üreticisi (x milyon çuval / 1 çuval = 60 Kg) Brezilya Vietnam Endonezya Kolombiya Hindistan Etiyopya Meksika Peru Guatemala Honduras Kaynak: ICO( International Coffee Organization) Kahve Tüketiminde İlk 10 Ülke (x milyon çuval / 1 çuval = 60 Kg) Amerika Brezilya Almanya Japonya İtalya Fransa Kanada Rusya İspanya İngiltere Kaynak: ICO( International Coffee Organization) Kişi başı tüketime göre Dünya ilk 10 Finlandiya Norveç Danimarka İsviçre İsveç Almanya Avusturya Kanada İtalya Slovenya Kaynak: ICO( International Coffee Organization) 21

22 Şirket in sektöründe yer aldığı konuma ilişkin analiz aşağıda yer almaktadır. Best İthalat ın SWOT (GZFT) Analizi; (STRENGHTS) Güçlü Yönler: 1. Lavazza nın çekirdek kahve pazarında 100 yıldan fazla bir geçmişinin olması, 2. Avrupa nın lider üreticisi LAVAZZA nın exclusive Türkiye temsilciliğini yapıyor olması, 3. LAVAZZA nın Dünya da ve Türkiye de marka bilinirliği, 4. Türkiye operasyonunda kafe zinciri ayağında yapılan çalışmalarında bilinen ve iyi kurumların içinde yer alıyor olması, 5. Kafe zincirinde, mağazaların ev ve işten sonra çalışma yapılabilecek bir nokta olarak kullanılabiliyor olmasının yanında; buluşma noktası olarak değerlendiriliyor olması, 6. Çekirdek ve öğütülmüş kahve üretiminde LAVAZZA nın en iyi ve en deneyimli üreticilerden biri olması, Kahve ile ilgili tüm satış kanallarında (Vending (otomat), Retail, Ofis, Horeca, Zincir Kafe) faaliyet gösterebiliyor olması ve müşterilere tam kapsamlı, tek elden, anahtar teslim çözümler üretebiliyor olması, a. HORECA grubundaki müşterilerine, kahve adına; ürünlerin yanında makina, teknik servis ve eğitim hizmetlerini de kapsayan TAM ÇÖZÜM sunulabilmesi, b. Kahve ile ilgili tam ürün portföyüne (çekirdek, öğütülmüş, Türk kahvesi, hazır kahve, kahve kreması ve sıcak çikolata gibi) sahip olması, 8. Eğitim sınıfı ile sektöre ve kendi kafelerine nitelikli eleman yetiştirme imkanının bulunması, 9. Zincir kafe olarak masaya servis yapan bir marka olması, 10. BAKKAL24 olarak otomat grubunda ( Coca cola, Pepsi gibi ) marka bağımsız servis sunan en yaygın müşteri ağına sahip en büyük firma olması, 11. BAKKAL24 ün otomat sektöründe, CRM ve VENDORA sistemi ile en gelişmiş teknolojiye sahip olması, 22

23 12. Yönetim kadrosunun Türkiye de yarım asrı aşan ticari tecrübesinin ve referanslarının olması, 13. Kafe Zincirinde servise hazırlanan ve satılan ürünleri piyasada tanınmış muteber firma ve markalar arasından seçilen tedarikçilerden alınıyor olması, 14. Kurum içlerinde yapılan çalışmalarda turnover oranının çok az olması ve misafirlere uzun yıllar aynı personeller ile servis verilmesi, 15. Kafe zinciri ve Horeca da; Farklı sezonlarda özel bir etki oluşturan renkli afiş ve posterler tasarlayarak müşteriler ile iletişimin her daim aktif tutulması, 16. Tüm çalışma gruplarında pazara yeni ürünleri hızlıca sürebilme imkanına sahip olması, 17. Düzenli periyotlarda (kurumlarda;/plazalarda 3 aylık dönemlerde, cadde kafelerde tatil, bayram, yaz, kış...vb dönemlerinde) yeni ürün lansmanları ya da promosyonların aktif olarak yapılması. (WEAKNESSES) Zayıf Yönler: 1. Makine yatırımında, makine başına kahve tüketiminin düşük olması nedeniyle yatırımın geri dönüşünün uzun olması, 2. Ayrı ayrı her bir ürün grubunda lider konumda olan firmaların yoğun fiyat rekabetinin olması, 3. Ürünlerin büyük kısmının ithal ediliyor olması nedeniyle maliyetlerin döviz kurlarına bağlı olarak sık ve ani değişimleri, 4. Türkiye nin tüketim oranlarına bakıldığında sıcak içecek grubunda çayın payının yüksek olması, HORECA grubunda retail (evde tüketimi) payının arttırılması için ciddi boyutlarda tanıtım kampanyalarının yapılması ve ciddi oranda reklam bütçelerinin gerekmesi, 6. HORECA grubunda sadece kahve ürünü için çalışma potansiyeline sahip bayi bulunamaması veya gıda alanında çalışan bayilerin ürünleri içinde kahvenin henüz iyi bir ciro seviyesinde yer alamaması, 7. Kafe mimari uygulamaları için bir mimarlık firması ile uzun vadeli anlaşmanın olmaması, 23

24 a. Kafe mimari uygulamasının standardının henüz % 100 tanımlanmamış olması b. Kafe bar&mutfak ekipmanlarında ;markasal olarak; henüz %100 standart sağlanmamış olması c. Kafe TV,müzik ve İnternet gibi alt yapı sistemlerinde henüz %100 standart sağlanmamış olması 8. Kafelerde markaya bağlı retail ürün grubunun satışının yeterince gelişmemesi, 9. Kafeler için ürün dağıtımında yeterli kapsamda, kalitede ve uygun maliyette lojistik firmasının bulunamayışı, 10. Zincir Kafe grubunun Türkiye ayağında pazara diğer rakip kafe gruplarından geç girmiş olması, veye_gunde_500_bin_ytl_harc 11. BAKKAL24 otomat grubunda yapılan yüksek maliyetli makine yatırımlarının, Türkiye de otomat kullanımına olan talebin düşüklüğü nedenliyle geri dönüşünün çok uzun vadede gerçekleşiyor olması, r 12. Bölge bazında standart belirlenmiş bir emlak danışmanının olmaması, 13. Yüksek operasyon maliyetleri, 14. Kafe zincir operasyonunda cadde kafelerde çalışan personelin turnover oranının,plazalara oranla daha fazla olması, 15. Kafe zinciri grubunda mağaza içi iletişim dışında; sosyal ve dijital medya mecralarının yeterli seviyede kullanılmaması, 16. Kafe zinciri operasyonunda alışveriş merkezleri dışında caddelerde daha fazla yer alabiliyor olmanın gerekmesi, 17. Üniversitelerde daha aktif çalışma gerekliliği, (OPPORTUNITIES) Fırsatlar: 1. Ev dışı kahve sektörünün özellikle zincir kafeler olarak gelişiyor olması nedeniyle, çekirdek ve öğütülmüş kahvelere olan talebin artması, 24

25 2. Özellikle genç nüfusun etkisiyle farklı kahvelere olan ilgilinin artması ile Lavazza nın kendine özgü ürünlerine olan talepler, 3. Lavazza (İtalya) nın eğitim ağı ve buna ayırdığı milyon $ seviyesindeki ARGE bütçesi ile kahve alanında yeni ve kendine özgü ürünler geliştirmesi ve sunabilmesi, 4. Marka olan kafe zincirlerine talebin artması ve yaygınlaşması, 5. Kahve ürünleri olarak yatırımın öncelikle büyük şehirlerde yapılması sebebiyle, Anadolu illerinde bekleyen yoğun taleplerin olması, 6. Horeca bayilerinin ve BCS franchiselerin sayısının artmasına bağlı olarak bilinirliğin ve taleplerin artması, daha fazla adaya ulaşma imkanı, 7. Çay ile birlikte sıcak içecek pazarının büyüklüğü ve bu pazarda kahvenin her yıl payını arttırması, TR/infocenter/publications/Documents/GIDA.SEKTORU.PDF 8. BCS kafe zincirinde, marka ile ilgili kısıtlayıcı ve bağlayıcı sözleşmeler olmadığı için avantaj sağlayan yeniliklere açık olmak, 9. BCS kafe zinciri olarak yabancı (İtalyan) bir marka çevresinde franchising veren tek firma olması, 10. BCS kafe zincirinin kurumların genel merkezlerine / plazalara uygun olarak yer alabilmesi ve korner çalışmalarına imkan sağlayabilen bir yapıya sahip olması, 11. İstenen mali / idari koşulların sağlanması durumunda; franchiseler için kafe sayısı sınırlamasının olmaması, 12. Gıda toptancısı / bayisi olup ürün portföyünde henüz kahve bulunmayan ve bu konuda yaygın markalar dışında seçenek arayan çok sayıda potansiyel firmanın bulunması. 13. HORECA tarafında birçok noktada (restaurant ve kafelerde)makine ve kahve hizmeti veriyor olması, markanın görünürlüğü ve müşterilerin algıda seçiciliğini arttırması, 14. Kurum içlerinde /plazalarda verilen kafe hizmetleri ile marka bilinirliğini destekleyerek,değişik tatları, ürünleri ve çalışma prensiplerini tanıtma imkanına sahip olunması, 15. Kafe zincirinde büyüyen Pazar ile birlikte kafe operasyonunun da genişletilerek franchise lara daha sık denetim,operasyonel ve pazarlamasal desteğin verilebilmesi, 16. Yeni iş ortakları ile çalışma imkanı olması, 25

26 a. Kafe zincirinde yeni iş ortakları bulunarak baristaların(servis elemanların) yetiştirilerek hazır tutulması ile ;part time /full time olarak; açılışlarda operasyonlara destek verilmesinin sağlanması(barista havuzu oluşturulması), b. Lavazza değerlerini paylaşan ve kaliteye sadık kalan üçüncü partilerle de iş ortaklıkları kurarak yeni müşterilere ulaşma imkanı olması, c. Artan iş ortakları ile mevcut pazardaki mağaza sayısını arttırmak, 17. Sosyal sorumluluk projelerinde ilerleyen dönemlerde daha fazla bulunma imkanı olması, 18. Türkiye de plaza sayılarının artışına bağlı olarak otomat kullanımı için potansiyel müşterilerin sayısının artması, (THREATS) Tehditler: 1. Kahve üretiminde iklim koşullarına bağlı olarak üretimin düşmesi nedeniyle yaşanan hızlı ve yüksek fiyat artışlarının olması, 2. Profesyonel kahve makina ve otomatlarının yerli üretiminin bulunmuyor olması sebebiyle, ithalatın yüksek maliyetler ile yapılıyor olması,(makinalara ilişkin yedek parçaların da yurtdışından temini yapılmaktadır.)bu sebeple global krizler yaşanması durumunda, bazı dönemlerde bu durumun ithalatı sıkıntıya sokabilmesi, 3. Şu anda sadece kapalı alanlarda uygulanmakta olan sigara içme yasağının açık alan olsa bile topluma açık noktalarda (park, durak, kafe, restaurant vb) yasaklanmasının gündemde olması, 4. Kafe zincirinde bazı menü ürünlerinin, yurt dışı tedarik nedeniyle fiyatının yerel kaynaklara kıyasla yüksek olması(lokal rakiplerin çok ucuz ürün fiyatları ile pazarda hareket yaratmaları), 5. Zincir kafelerde eleman sirkülasyonunun çok hızlı olması nedeniyle eleman temini, eğitim ve aylık giderlerinin öngörülen bütçeleri çok aşması, 6. Nakit akışında sıkıntı yaşanması durumunda müşteri ve partner ödemelerinin aksaması ve buna bağlı olarak operasyonun etkilenmesi, 7. BAKKAL24 otomat yatırımında makinelerin 5 yıllık ekonomik ömrünü tamamlamış olması nedeniyle güncelleme ve yeni müşterilere açılım için yüksek yeni yatırım ihtiyacı doğurması, 8. BAKKAL24 otomatlarında kullanılan ödeme sistemlerinin tüm otomatlara yaygınlaştırılmamış olması ve Türkiye de metal para alım gücünün azalması nedeniyle kullanımının gittikçe düşmesi, 9. Rakiplerin reklam ve PR gücü, 26

27 10. Kahve sektöründe yaklaşık %80 gibi en büyük Pazar payına sahip instant ürünlerde,rakiplerin marka bilinirliği ve fiyat avantajı nedeniyle bu ürün grubunda tek başına rekabet edilememesi, C3%A7eceklerGrubuGenelMuduru.aspx 11. HORECA ve otomat grubunda yurt dışından ithal edilmiş makinelerin eskimeye başlaması nedeniyle yurtdışı yedek parça temini ve teknik servis ihtiyacının artması, İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: Ürünlerin net satış ciroları aşağıdaki bölgesel dağılımda gerçekleşmiştir MARMARA BÖLGESİ , , ,82 EGE BÖLGESİ , , ,22 ANADOLU BÖLGESİ , , ,43 AKDENİZ BÖLGESİ , , ,99 Bakkal 24 Ltd , , , İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi: CAFE VALENTE Marka tescil VALENTE Marka tescil BEST COFFEE SHOP Marka tescil BAKKAL24 Marka başvuru COFFEE TECH Marka Başvuru TEA TECH Marka Başvuru

SERMAYE PİYASASI KURULU BEST İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME ÖZETİDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU BEST İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME ÖZETİDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BEST İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME ÖZETİDİR 1 BEST İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 01 Temmuz 2015 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 17 Şubat 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 Mayıs 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 4 Eylül 2015 Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016

YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016 YATIRIMCI SUNUMU 07 KASIM 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1.YY 2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (9AY 2016) 3 AVM

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon Performans Sunum Raporu 13.05.2016

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair II. Yönetim Kurulu Raporu 10.03.2014 Raporun Konusu: Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket olarak da ifade

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 02 MAYIS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1Ç 2017) 3 AVM Gelişimi

Detaylı

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU

BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU BAKANLAR MEDYA A.Ş. DEĞERLENDİRME RAPORU Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 16.12.2013 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği nin 29. maddesinin (4) numaralı

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 18 Mayıs 2016 METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme Raporu VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 9 Haziran 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017

YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 YATIRIMCI SUNUMU 08 AĞUSTOS 2017 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2017) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (1YY 2017) 3 AVM

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 11 Kasım 2016 Pergamon Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon

KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon KT Portföy Yönetimi A.Ş. KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle yatırım performans konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Alesta Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 01.01.2014-31.03.2014 İÇİNDEKİLER I II III IV V VI VII GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2010 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 14 Mayıs 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Haziran 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR 26 Ağustos 2011 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 2 2. Şirketin uyguladığı temettü politikası... 3 3. Kurumsal Yönetim

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 06 Ocak 2016 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu Raporu

BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu Raporu BAKANLAR MEDYA ANONİM ŞİRKETİ Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlardaki Gerçekleşmelere Dair II. Yönetim Kurulu 10.03.2014 n Konusu : Bakanlar Medya Anonim Şirketinin (raporda kısaca Şirket

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2017 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 24 Nisan 2014 Lider Faktoring A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

Türk Hava Yolları 3Ç2016 Sonuçları

Türk Hava Yolları 3Ç2016 Sonuçları 11 15 12 15 01 16 02 16 03 16 04 16 05 16 06 16 07 16 08 16 09 16 10 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 15 Kasım 2016 Türk Hava Yolları 3Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Halka Arz Tarihi 21 22 Nisan 2014 Halka Arz Fiyatı 2,00 TL Şirket Profili Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri («Arbul») 19.04.2000 yılında

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu 18 Mayıs 2016 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan Seri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 ELCAB KABLO PROFİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

SERMAYE PİYASASI KURULU TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU SERMAYE PİYASASI KURULU DUYURUSU Global Liman İşletmeleri Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları

Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları 08 15 09 15 10 15 11 15 12 15 01 16 02 16 03 16 04 16 05 16 06 16 07 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Ağustos 2016 Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012 1 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.09.2012 ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye : 100 milyon TL Ödenmiş Sermaye : 12.200.000 TL 7% 2% 7% 12% Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 72% Necmeddin Şimşek

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi Özet

Finans Bank Anonim Şirketi Özet Bu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, Özet in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen Özet in ayrıca ilan

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 30 Ekim 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Aralık 2015 Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

GES Yatırımlarında Finansman

GES Yatırımlarında Finansman GES Yatırımlarında Finansman Enerji Sektörü ne Kısa Bir Bakış Son yıllarda Türkiye yüksek büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olarak dikkat çekmektedir. 2001 & 2002 yıllarında yaşanan

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2017-31.03.2017 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2017 31 Mart 2017 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017

ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI KARDEMİR A.Ş. MAYIS 2017 2017 1. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARI A.Ş. MAYIS 2017 Sorumluluk Beyanı Bu sunumda yer alan bilgiler Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır ve burada sunulan bilgiler yazım esnasında

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. 01.01.2012 31.03.2012 Ara Dönem Faaliyet Raporu Kurumsal Künye Ticaret Unvanı Merkez Adresi Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. : Teknosa

Detaylı

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU

AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 1 AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş YATIRIMCI SUNUMU 30.06.2012 ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye : 100 milyon TL Ödenmiş Sermaye : 12.200.000 TL 7% 2% 7% 12% Akdeniz Girişim Holding A.Ş. 72% Necmeddin Şimşek

Detaylı

İndeks Bilgisayar A.Ş.

İndeks Bilgisayar A.Ş. İndeks Bilgisayar A.Ş. 2010 1. Yarı Yıl - Finansal ve Operasyonel Sonuçları Analist Bilgilendirme Sunumu 01 Eylül 2010 Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler İndeks Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 30.12.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Temmuz 2017 İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu

Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar. Click. Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu Halka Arz ve Borsa İstanbul un Sunduğu Fırsatlar Click Alper Yüksel Borsa İstanbul A.Ş. Yurt İçi Kotasyon Pazarlama Sorumlusu 12 Mayıs 2015 BORSA İSTANBUL PİYASALARI Pay Piyasası (399) Gelişen İşletmeler

Detaylı

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Haziran 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 4 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 5 3 Finansal Durum...

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN/YÖNETİLEN İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yıl Sonu Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi Ürün Portföyü En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye

Detaylı

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ

HAZIRLAYAN. Nihat ULAŞ HAZIRLAYAN Nihat ULAŞ İZMİR, 27.11.2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa Firma Tanıtıcı Bilgiler. 1 Genel Ekonomik ve Sektörel Durum...2 Bilanço Analiz Formları.. 3-4 Gelir Tablosu Analiz Formları.5-6 Fon Akım Tablosu..7

Detaylı

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU

ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU TARİH : - - /- - /20- - ŞİRKET ÜNVANI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞİRKET DEĞERLENDİRME FORMU Şirket Ünvanı Eski Ünvanı Adres Telefon Faks E- mail Web sayfası : XYZ Ticaret Anonim Şirketi : ABC Perakendecilik

Detaylı

PETKİM 1Ç2017 Sonuçları

PETKİM 1Ç2017 Sonuçları Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Mayıs 2017 PETKİM 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU Rapor No : 2016 / 3 Rapor Tarihi : 25.08.2016 Konu : Halka Arz Sonucu Elde Edilen Fonun Kullanımı Hk. Sermaye Piyasası Kurulu'nun

Detaylı

İndeks Bilgisayar A.Ş.

İndeks Bilgisayar A.Ş. İndeks Bilgisayar A.Ş. 2010 3. Çeyrek - Finansal ve Operasyonel Sonuçları Analist Bilgilendirme Sunumu 23 Kasım 2010 Uyarı Bu sunumda yer alan bilgiler İndeks Bilgisayar (Şirket) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 10 Şubat 2016

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 10 Şubat 2016 Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden A1 Capital Yatırım

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016

YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016 YATIRIMCI SUNUMU 18 AĞUSTOS 2016 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (1Ç 2016) 2 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Türkiye Konut Satışları (Adet) (Ocak Haziran

Detaylı

TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları 22.10.15 22.11.15 22.12.15 22.01.16 22.02.16 22.03.16 22.04.16 22.05.16 22.06.16 22.07.16 22.08.16 22.09.16 22.10.16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 25 Ekim 2016 TÜRK TELEKOM 3Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.

PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Görüş Kasım 2014 İçindekiler 1 Halka Arza İlişkin Genel Bilgiler... 3 2 Şirket Hakkında Özet Bilgi... 4 3

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı I. Çeyrek Finansal Sunumu

PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş Yılı I. Çeyrek Finansal Sunumu PINAR ENTEGRE ET VE UN SAN. A.Ş. 2014 Yılı I. Çeyrek Finansal Sunumu Pınar Et in Gücü Yenilikçi ve öncü kimlik 300 den fazla SKU AR-GE deneyimi En itibarlı markalar içerisinde ilk 10 da* Türkiye nin en

Detaylı

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu

Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu Plaspak Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 1.Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM 14.06.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı