ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDüRLÜGÜ ABONE İŞLERİ DAİREsİ BAŞKANLlGI SAYAÇ SÖKME TAKMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDüRLÜGÜ ABONE İŞLERİ DAİREsİ BAŞKANLlGI SAYAÇ SÖKME TAKMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 .1.. ""\ ;,-..- ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDüRLÜGÜ ABONE İŞLERİ DAİREsİ BAŞKANLlGI SAYAÇ SÖKME TAKMA VE KONTROL MÜDÜRLÜGÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİzMETİN T AMAJ'\tLANMA HİzMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) Kartlı veya Mekanik Sayaç I. Başvuru Formu (TC numarası, Abone Numarası yazılacak) 1 Anzalı ve Şikayetli Sayaç 2. Şirket ise; Yetkiyi de Kapsayan İmza Sirküsü Başvurudan ıiş Günü Sonra Değişikliği Başvurusu 3. Resmi Kurum ise; Yetki İçerikli Talep Yazısı Yeni Aboneliklerinde Abone 2 Tarafından Alınan Sayaçlarda Sayaç Kaydı 1. Güvence Makbuzu 2. Yeni Sayaca Ait Fatura 3 Dakika 3 Zayii veya Sayacı iptal işlemi Gören Aboneliğe Sayaç Bağlanması işlemleri 1. Dilekçe (TC Numaralı) 2. Faturalı Yeni Bir Sayaç 3. Sökme ve Takma Bedeli Makbuzu (Zayide Takma Bedeli Makbuzu) 4. Sayaç Çalınmışsa Polis Tutanak 5. Şirket ise; Yetkiyi de Kapsayan İmza Sirküsü 6. Resmi Kurum ise; Yetki içerikli Talep Yazısı 7. iptallerde Abone isterse idare Ambanndan Sayaç takılması. Başvurudan ıiş Günü Sonra 4 1. Borçların Ödenmesi Veya Taksitlendirilmesi Sökül en Sayacın Takibnası 2. İsimsiz İse Abone olunması Başvurusu 3. Sökme Takma Bedelinin Ödenmesi (Borçtan, isimsiz, Hukuk 4. işlemini Üç Ay içerisinde Tamamlamayan Abone İse; Müşavirliği Yazısı, Proje Faturalı Yeni Sayaç ya da idare Ambarından yeni sayaç. ihtilafı ve imar Mevzuatına 5. Hukuk Müşavirliği Yazısı ile Sökülmüş ise; İlgili Aykırı vb.) Müşavirliğin Sayaç Takma Yazısı veya ilgili Belediyeden Sayaç Takma Yazısı. 4-8 Saat

2 ,._-.,,', "'f 5 Sayaç Hurdasının İadesi İşlemleri 1. Şahsen Başvuru (Sayaç Değişiminden Sonra Yedi Gün İçerisinde Abone Tarafından Alınmayan sayaçlar Hurdaya 3-5 Dakika Ayrılır) 6 Kartlı Sayaç Abonelerinin Sayaç Yenilenmesinde 1. Sayaç Üzerindeki Endeks Yeni Sayaca Yüklenir. ( Kartlı Sayaç - Kartına) 3 Dakika I, Başkanlık Oluru 7 Para İadesi ( Kartlı Sayaç) 2, T.C. Numarası i İş Günü 8 Bozuk, Kırık ve Arızalı Kart Değişimi 1. Abone Numarası 3 Dakika Belirtilen süreler abonenin bankoya geldiği anda başlamaktadır. "Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz." İlk Müracaat Yeri İsim Unvan Adres Tel Faks E-Posta : ASKİ Genel Müdürlüğü : Nevzat KABAKçr : Sayaç Sökme- Takma ve Kontrol Şb. Md. V. : Fuat Börekçi Cad. No: 70 UluslANK. ; 0(312) ; 0(312) : İlk Müracaat Yeri İsim Unvan Adres Tel Faks E-Posta ; ASKİ Genel Müdürlüğü ; Mustafa EKİNcİ : Abone İşleri Dairesi Başkanı : Fuat Börekçi Cad. No: 70 Ulus/ANK. : 0(312) : 0(3 i2) 3i i :

3 KURUM ASKı GENELMODORLO/lO (ABONE IŞLERI DAIRESI BAŞKANLI/lI) SORUMLU BIRIM Kaçak Su Şube Müdürlüğü KAMU HizMET STANDARTLARI TESpiT TABLOSU HIzMET HIzMET HIzMETIN HIzMETiçiN ELEKTRONIK BAŞVURUDA ELEKTRONIK HIZMETIN TALEP BELGE TALEBININ GEREKLI ORTAMDA ISTENILEN ORTAMDA ADI EDILME DAYANA/lIMEVZUAT IMZALAR SUNULMUYOR ISE BELGELER SUNULABILıYOR SAYıSı ONAYLAR SUNULMA IMKANı MU? VARMI? HIZMETIN Iş SORECININ HIZMETIN DOKOMANTAS TAMAMLANMA ÖNERILER YONU SORESI VARMI? Telefon, 185, Tarifeler Y6netmeı~imizin maddelerinde yok. ilgili Şef, Müdür , Haberalma Kaçak su ihbarları Hayır Hayır Var (Bildirim) Azami 24 Saat hakkında Faks, Kurum içi birimlerden gelen yazıla Dilekçe. lil~atlarda yapı ruhsatı, Hesaplama Hazı~::nt'aturalan ve tutanaaı Servisi Gizli belge Konutıarda, Nakil flmuh.. tapu Tarifeler YOnetmeıiğimlzin 55. ve oldullundan dolayı Tutulan fotokopisi, KiraelIM için Noter 56. Maddeleri gereği Işlem Şef, Müdür sunulamıyar, Ancak 2 tutanaklann GOnlük TasdiJdILOtakOnttatl r.imaktadır. Hayır bilgi alma yasasına 7 (yedi) gün hesaplaması Işyerileri için. Vergi lev. Aslı, istinaden dilekçe Daire Başkanı ı~yeri açma belgesi, vennesi halinde Kiracılar için noter tasdiku bilgilendirilmektedir. kira kontratı T.C. KImlik No 3 Tutulan tutanaklar GünrOk Konutlarda, Nakıl llmuh., arifeter YönetmeliğImizIn 55. ve Kaçak Su Tespit tapu fotokopisi, Kiracılar 56. Maddeleri ge~i Işlem GOrevIilerive Haber Tutanakların bir ;,.in Noter TasdikB Kira, ılmakladır alma Görevflleri. Hayır sureti ilgili adrese 10 (on) gün Işyerileri 1çIJ\verglleY. Aslı, i~ bırakılmaktadır. yerı açma belgesi, Kiracıtar içi noter tasdikli kim kontratı ihbaıtarda Kaçak Kunamlan adres ile ılgm detaylı bilgi Odenmeyen Tutanaklara ait listeler Şef, MüdOr Manakların yasal Yönetim Kurulunun tarih yollardan tahsili için Tahakkuk Fişleri Daire Başkanı ve 283 sayılı Karan ge~1 gizli belge 4 Makam onayı ile Aylık Hayır oldu~undan dolayı 17 (on yedij gün blrfikte Hukuk Genel MOdOr sunulamıyor, Makam Oluru MOşavjrfi~ine Yrd. gönderilmektedir. Kaçak olarak kullanılan adrese gonderllen tebligatın blr sureti Genel MOdOr

4 :-ı:: -:$,;.., ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLlGI id nle TAHAKKUK VE İTİRAZ MÜDÜRLÜGÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HiZMETİN TAMAMLANMA HiZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NO SÜREsİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İnşaat Hesap Kesme İşlemleri ı. Dilekçe 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 3. Güvence Makbuzu 4. Şirket İse; Yetkiyi de Kapsayan İmza Sirküsü Sayacın sökülme ve muayene işlemleri 2 İş günü. Hesaplama İşlemleri ı5 Dakika. Güvence İadesi Var ise;20 Dakika. Çek İle İade İse; ı Saat 2 Abonenin Hesabını Kapatması İşlemi (Hesap Kesme, Tahliye, Perakende, İptal) ı. T.c. Numarası 2. Güvence Makbuzu 5 dakika. 3. Sayacın Son Göstergesi Güvence İadesi Var İse; ı5 4. Abone Vefat Etmiş İse; Veraset İlam Fotokopisi Dakika. Çek İle İade İse; ı Saat 5. Şirket İse; Yetkiyi de Kapsayan İmza Sirküsü 3 10 Dakika. Düzeltme İadesi Var İse; 30 Faturaya İtiraz ve Düzeltme ı. Dilekçe Dakika. Tespit İsteniyorsa 3-7 İş İşlemleri 2. Düzeltme İadesi Varise; Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Günü. Ölçü Ayar Raporu Gerekiyorsa İş Günü.. 4 Sayaç Kanşıklığı Düzeltme İşlemleri ı. Dilekçe Tespit İşlemi Yapıldıktan Sonra ı İş Günü *Keşif İşlemi Süresi Binadaki Abonelerin Hazır olmalan Durumuna Göre Değişmektedir.

5 .. '" ı. Şahsen, Telefon veya e-posta ile Başvurulur. 5 Seyahat Kodu işleme 2. T.C. Numarası 1-3 Dakika 3. Abone Numarası Su ve Kanal İşletme Dai. Bşk. Yazısı Varsa 1-3 Dakika 6 Ahksu Kodu işleme ı. Dilekçe 'Yerinde Tespit Yapılması ve Yazının Gönderilmesi Süresi 5- i5 İş Günü Arasında Değişmektedir. Belirtilen süreler abonenin bankoya geldiği anda başlamaktadır. "Başvuru esnasında yukanda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz." İlk Müracaat Yeri İsim Dnvan Adres Tel Faks E-Posta : ASKİ Genel Müdürlüğü : Mehmet COŞAR :#me Tahakkuk ve İtiraz Müdür V. : Fuat Börekçi Cad. No:70 UluslANKARA : 0(312) : 0(312) : İkinci Müracaat Yeri İsim Dnvan Adres Tel Faks E-Posta : ASKİ Genel Müdürlüğü : Mustafa EKİNcİ : Abone İşleri Dairesi Başkanı'... : Fuat Börekçi Cad. No:70 UluslANK. : 0(312) : 0(312) 31i : 2

6 ". ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜGÜ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLlGI ABONELİK İŞLEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ HİzMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATAND AŞA HiZMET İN SUNULAN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA HİzMETİ SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) N ADI ı. Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.) Keşif İşlemi Yapıldıktan 1 2. Yapı Ruhsalı (Fotokopisi) İnşaat Sonra 30 Dakika 3. Onaylı Sıhhi Tesisat Projesinin İlk Sayfa Fotokopisi Aboneliği *Keşif işlemi Süresi 4. Arsa Çapı AYKOME' den alınan 5. Numarataj Yazısı Kazı izin Belgesine göre Değişmektedir. Yeni AboneliklS ayaç ı. Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.) Ayırımı 2. Yapı Kullanma İzni Belgesi. Bu Belge Yok İse; İskana Başvuru Yazısı, Binanın Statik Raporu ve Konut, İlgili Adrese Ait; Telefon Doğalgaz Veya Elektrik Faturası İşyeri, 3. Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya T.C.-Poliçe.Numarası Geçici * İşyeri İse; İşyeri Açma Ruhsalı (Abonelikte Borç Yoksa Kartlı Sayaç Abonelerinden İstenmez) Konut, * Şirket İşe; Yetkiyi de Kapsayan İmza Sirküsü Geçici * Şehit İse; Maaş Bordrosu 2 İşyeri, * Gazi İşe; Serbest Kart ile Maaş Bordrosu Fotokopisi, 3-7 Dakika Şehit, * Özürlü İse; % 40 ve Üzeri Özürlü Sağlık Raporu (veya özürlü kimlik fotokopisi), Abonenin is Yaşında Gazi, olması, Özürlü, * Yurt İşe; YurtAçma Ruhsalı, Yurt, * ÖzelOkul İşe; M.E.B. ÖzelOkul Belgesi, ÖzelOkul, * Muhtarhk İse; Mazbata Fotokopisi, Muhtarlık, * İbadet Yeri veya Kuran Kursu İse; Müftülükten Camii veya Kuran Kursu Olduğuna Dair Yazı. İbadet Yeri, Kuran Kursu ı. Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.) Keşif İşlemi Yapıldıktan Gecekon 2.Numarataj Yazısı Sonra 30 Dakika 3 du 3.İlgili Adresin, *Keşif işlemi Süresi Aboneliği Tarihi Öncesine Ait Telefon Veya Elektrik Faturası AYKOME' den alınan 4.Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya T.C.-Poliçe Numarası Kazı izin Belgesine göre np ai <::mplrtprt it

7 'I Resmi 4 Kurum Abolietiği inşaat Hesabı kesilmiş ise; I. Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.) 2.Yapl ruhsatı fotokopisi 3.Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi fotokopisi 4.Arsa Çapı fotokopisi 5.Yetkili Kurumdan Yetki Belgesi Abone I.Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.) Değişildiğ 2.Abone No (,eski fatura:lardan 'öğrenilebilir) i 3.Z?runlupeprem Sigortası Fotokopisi veya T.C.-Poliçe Numarası işyeri, " Isyeri Ise; Işyeri Açma Ruhsatı (Abonelikte Borç Yoksa Kartlı Sayaç Abonelerinden İstenmez) Konut, " Şirke! ise; Yetkiyi de Kapsayan İmza Sirküsü Şehit, " Şehit Isc; Maaş Bordrosu Gazi, " Gazi ise; Serbest Kart ilemaaş Bordrosu Fotokopisi,, Özürlü, " ÖZürlü ise; % 40 ve Üzeri Özüİ"lüSağlık Raporu (veya özürlü kimlik fotokopisi), Abonenin is Yaşında 5 Yurt, " olması Özel " Yurt ise; Yurt Açma Riıhsatı. Okul, " özelokul ise; M.E.B. ÖzelOkul Belgesi Muhtarlı " Muhtarlık ise; Mazbata Fotokopisi, k, " ibadet Yeri veya Kuran Kursu ise; Müftülükten caılı.i veya Kuran Kursu Olduğuna Dair Yazı. ibadet Yeri, Not: Abone olacağınız.yerde borç var ise kira kontratımn fotokopisi, tapunu fotokopisi ve adres Kuran beyam istenmektedir. Kursu Yönetim 6 Adına 1- Apartman Yönetim Kararı (Karar Defterinin ilk sayfasının Fotokopisi) Müştemil 2- Apartman Yöneticisinin Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade at veya edilecektir.) Kapıcı 3- Kaşe Dairesi Abonetij!;i. iş Yerinden I. Abone numarası 7 Konuta 2. Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi veya T.C.-Poliçe Numarası Dönüş 3. Gecekondu ise; Gecekondu Aboneliği Evraklan Abonetiği Dakika 1-5 Dakika 5 Dakika Tespit İşlemi Yapıldıktan Sonra 1-5 Dakika "Tespit İşlemi Süresi 2 İş Günüdür. Köyden Keşif İşlemi Yapıldıktan Mahalleye ı. Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.) Sonra 30 Dakika Dönüşen 2. İlgili Adresin, Tarihinden Öncesine Ait Telefon veya Elektrik Fatıırası "Keşif işlemi Süresi 5-15 Yerlerin İs Günü Arasında

8 Konut, İşyeri Aboneliili. 1. Apartınan Yönetimi Karar Defterinin ilk sayfasının Fotokopisi Bahçe 2. Apartınan Yönetiminin Bahçe Aboneliği Kararı Aboneliği 3. Apartman Yöneticisinin Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade..(yönetim edilecektir.) Adma) 4. Kaşe Değişmektedir. Keşif İşlemi Yapıldıktan Sonra 5 Dakika 'Keşif işlemi Süresi 5-15 İş Günü Arasında Değişmektedir 10 Bahçe Aboneliği (Şahıs Adına) ı. Bağlı bulunduğu Belediyeden İmarlı Olduğuna Dair Yazı (Kaç Adet Ağaç vs. tespiti) Keşif İşlemi Yapıldıktan 2. İmarsız yerler için imarlı bahçe yazısı istenmemektedir Sonra 5 Dakika 3. Fen İşlerinden Numarataj Yazısı (Fotokopisi) 'Keşifişlemi Süresi ArsaÇapı İş Günü Arasında 5. Kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir. Değişmektedir II Atık Su Aboneliği Keşif İşlemi Yapıldıktan l.kimlik Belgesi yerine geçecek evrakın aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir.) Sonra 5 Dakika 2. Fen İşlerinden Numarataj Yazısı 'Keşif işlemi Süresi 5- i5 3.İşyeri İse İşyeri Açma Rulısatı İş Günü Arasında Değişmektedir Bu işlemler sırasıyla yapılması halinde Abonelik İşlemi gerçekleşmiş olmaktadır. 1 -Belirtilen süreler abonenin bankoya geldiği anda başlamaktadır. 2- Kartlı sayaç aboneliklerinde abonelik işleminden dakika sonra sayaç kartı verilir. 3- Abonenin tesisatına sayaç 1 iş günü sonra takılır. 4. Abonelik için şahsen başvuru gerekmektedir. "Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurulur." İlk Müracaat Yerİ: ASKİ GENEL MÜnÜRLÜ(;ü İkinci Müracaat Yerİ: ASKİ GENEL MÜnÜRLÜ(;ü İsim : Huriye ERDOGAN Mustafa EKİNcİ Unvan : Abonelik İşlemleri Müdür V. Abone İşleri Dairesi Başkanı Adres : Fuat Börekçi Caddesi No:70 Fuat Börekçi Caddesi No:70 Tel Fax e-posta Ulus / ANKARA Ulus / ANKARA : : O :

9 ANKARA SU VE KANALizASVON idaresi GENEL MÜDÜRLÜGÜ ABONE işleri DAiRESi BAŞKANllGI SAVAÇ OKUMA VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ HizMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HizMET BAŞVURUDA istenen BELGELER HizMET TAMAMLAMA RÜRESi BiNA NO ADRES DEGişiKLiGi VE ADRES KODU ANKARA BÜVÜKŞEHiR BELEDiVESiFEN işleri 1 AÇMA işlemi DAiRESi NUMARATAJ ŞUBESi MÜ DÜRLÜGÜ NUMARATAJ VAZISI S DAKiKA l.abonelige AiT AÇiK ADRES 2 ABONE NUMARASı ARAMA işlemi 2.ABONELiK ADI SOVADI 3.ADA PARSELNUMARASı S DAKiKA 4.KOMŞU ABONE NUMARASı S.TC KiMLiK NUMARASı 3 HATAlı SAVAÇOKUMA VE ABONE ŞiKAVETLERi S işgünü MAVi MASA BAŞVURUSU

10 ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAşKANLıCa MUAMELAT ŞEFLİGİ HİzMET STANDARTLARI SIRA VATANDAŞA SUNULAN HİzMET BAŞVURUDA HİzMET TAMAMLANMA NO İSTENİLEN SüREsİ BELGELER Başkanlıklar ve Genel evrak kanalıyla gelen 5 dakika i evrakları zimmetleriyle beraber almak Evrak kayıt işlemleri yapıp ilgili birimlere 2 zimmet karşılığı yollamak 5 Dakika 3 Elden evrak takip eden abonelere zimmet 5 Dakika karşılığı evrak teslim edip ilgili birimlere yollamak 4 Bölgelerden ve Başkanlığımıza ait 5 Dakika yazışmalan yapmak. 5 Yazışma evraklarını postaya vermek üzere 30 dakika hazırlayıp yollamak.

4. mı Cetveli. ANKARA SU VE KANALiZASYON idaresi GENEL MÜDÜRLÜGü 1 BÖLGE SU VE KANAL işletme DAiRESi BAŞKANllGI HizMET STANDARTLARI TABLOSU

4. mı Cetveli. ANKARA SU VE KANALiZASYON idaresi GENEL MÜDÜRLÜGü 1 BÖLGE SU VE KANAL işletme DAiRESi BAŞKANllGI HizMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA SU VE KANALiZASYON idaresi GENEL MÜDÜRLÜGü 1 BÖLGE SU VE KANAL işletme DAiRESi BAŞKANllGI HizMET STANDARTLARI TABLOSU HizMETiN TAMAMLANMA SIRA NO HiZMETiN ADI BAŞVURUDA istenen BELGELER SÜRESi (ENGEÇ

Detaylı

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Okuma ve Tahakkuk Hatası

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA NO: 1 / 20 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durum Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 1- Dilekçe(Emlak Servisinden Borcu Yoktur

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 2 ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları

Detaylı

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015

KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TAPLOSU 2015 SIRA NO KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kurum İnternet Sitesinin Yayınlanması www.kirikkale-bld.gov.tr 2 E-Belediye

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İmar Durum Belgesi Verilmesi Vaziyet Planı Onayı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-İmar Durumu Talep Dilekçesi 2-Tapu Kayıt

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER. Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi

BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER. Kişinin pasaportu ve ikamet tezkeresi TAV ANLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (Ek 2) SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Mükelleflerin nakit iade talep dilekçelerine

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU (DEĞİŞİKLİKLER) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 07 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu No Başvuruda İstenilen

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU Sıra Başvuruda İstenen Hizmetin tamamlanma Hizmetin Adı Hizmetin tanımı No Belgeler süresi (En geç) 1 Bilgi Evi Hizmeti

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU [GEREDE TİCARET SANAYİ ODASI ve TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ] KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA NO ADI (Tüm Hizmetler Modüller Üzerinden Elektronik Ortamda Yapılmaktadır) BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) İZMİR SU VE KANALİZASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İZSU) KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKI KANUNU Gereği Abone

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Özel Kurum Açılış Onayı T.C. BOR KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI 2 Özel Kurum Kapatma Onayı Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Dilekçesi 3 Özel

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda ABEYKOZBELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA VERİLEN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif

Detaylı

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO KAYMAKAMLIĞI MALMÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1- Ödeme Emri Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Banka Listesi 3- Kesintiler

Detaylı