A- Geçici Süreyle İstihdam Edilecek Rehberlerde Aranacak Genel Şartlar: B- Geçici Süreyle İstihdam Edilecek Rehberlerde Aranacak Özel Şartlar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A- Geçici Süreyle İstihdam Edilecek Rehberlerde Aranacak Genel Şartlar: B- Geçici Süreyle İstihdam Edilecek Rehberlerde Aranacak Özel Şartlar:"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞINDAN; AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞINDA, 2013 YILI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKDİ İLE GEÇİCİ OLARAK REHBER İSTİHDAM EDİLECEKTİR. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve katılımcı ülkeler arasında eğitim ve gençlik alanında işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının tanıtımı amacıyla ve Başkanlıkça verilen diğer görevleri yapmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu nun 11 inci maddesi çerçevesinde 540 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname nin ek 2 inci maddesi hükümlerine uygun olarak, özel nitelik ve uzmanlık gerektiren alanlarda bir yıldan az belirli süreli iş akdi ile geçici olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 4 üncü maddesinin a bendine göre sigortaya tabi olacak 8 adet rehber istihdam edilecektir. I- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR A- Geçici Süreyle İstihdam Edilecek Rehberlerde Aranacak Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde yazılı şartları haiz olmaları, b) 18 yaşını tamamlamış olmaları, c) 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezun olmaları, ç) Seyahate engel sağlık durumunun bulunmaması, d) Görevlendirileceği konuyla ilgili özel bilgi ve tecrübeye sahip olmaları (Mesleki tecrübeyi gösterir belgenin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak Başkanlığa sunulması zorunludur.), e) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarının tanıtımında görev almaya yetecek düzeyde temsil kabiliyetine sahip olmaları, gereklidir. B- Geçici Süreyle İstihdam Edilecek Rehberlerde Aranacak Özel Şartlar: Aşağıda her açık pozisyon için özel şartlar özel olarak referans numaraları altında gösterilmiştir. REF.REH.01 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, iktisat ya da işletme fakültelerinden mezun olmak 2- Ekonomi alanında yüksek lisans sahibi olmak 3- Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak Rehber - Okuldan 1

2 Öğrenim Bilgileri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Yüksek Lisans Toplam Açık İş Sayısı 2 REF.REH.02 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, iktisat ya da işletme fakültelerinden mezun olmak 2- Satınalma konusunda Avrupa Birliği ülkelerinde en az 1 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak 3- Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak. Rehber 1 Okuldan Öğrenim Bilgileri İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Lisans REF.REH.03 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmak. 2- YDS ya da dengi yabancı dil sınavlarının birinden son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde alınmış C seviyesinde dil belgesine sahip olmak. 3- Avrupa Birliği alanında eğitim sertifikası ya da staj belgesi sahibi olmak 4- Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak. Rehber Okuldan 2

3 Öğrenim Bilgileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Toplam Açık İş Sayısı 2 REF.REH.04 Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olmak 2-5 yıl ve üzeri iş deneyimine sahip olmak. 3- İyi derecede bilgisayar becerisine sahip olmak. Rehber 5 yıl ve üzeri Okuldan Öğrenim Bilgileri Fransız Dili ve Edebiyatı Dil Lisans REF.REH.05 dört yıllık yabancı dil bölümlerinden mezun olmak 2- İngilizce tercüme konusunda 1 yıl deneyim sahibi olmak 3- İyi derecede bilgisayar becerisine sahip olmak ve Adobe Photoshop Cs5 sertifikasına sahip olmak. Rehber 1 Okuldan 3

4 Öğrenim Bilgileri Dört yıllık yabancı dil bölümü Dil Lisans REF.REH.06 Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun olmak 2-10 yıl ve üzeri Avrupa Birliği projeleri ile ilgili iş deneyimine sahip 3- Uluslararası kurum ve kuruluşlarda iş deneyimine sahip olmak 4- İyi derecede bilgisayar becerisine sahip olmak, Rehber 10 yıl ve üzeri Okuldan Öğrenim Bilgileri Mütercim Tercümanlık Dil Lisans II- SINAVA İLİŞKİN ESASLAR Tüm başvurular dosya üzerinden değerlendirilerek, ilanda yer aldığı şekliyle eksiksiz ve tam bir şekilde başvuru yapanlar mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılacaklar 17 Haziran Pazartesi günü Başkanlık resmi internet sitesinden (www.ua.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav, Başkanlığın Mevlana Bulvarı No: Balgat/ANKARA adresinde 21 Haziran Cuma günü saat da yapılacaktır. 4

5 sınav: REF.REH.01 ve REF.REH.02 referans numarasıyla başlayan başvurularda sözlü Mikro ve Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar, Maliyesi, Maliye Politikası, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Uluslararası Ödeme ve Teslim Şekilleri (INCOTERMS 2000), Avrupa Birliği Satınalma Usulleri çerçevesinde mesleki bilgisi ile bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı çerçevesinde mesleki becerilerinden yapılır. REF.REH.03 referans numarasıyla başlayan başvurularda sözlü sınav: Yönetim Bilimi, Siyaset Bilimi, Siyasi Tarih, Türk Dış Politikası, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri çerçevesinde mesleki bilgisi ile bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı çerçevesinde mesleki becerilerinden yapılır. REF.REH.04 referans numarasıyla başlayan başvurularda sözlü sınav: Adayın Fransızca konuşma, yazma ve Türkçeden Fransızcaya, Fransızcadan Türkçeye çeviri yeteneği ile genel olarak Fransızcaya hakimiyeti çerçevesinde bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı çerçevesinde mesleki becerilerinden yapılır. REF.REH.05 referans numarasıyla başlayan başvurularda sözlü sınav: Adayın İngilizce konuşma, yazma ve Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye çeviri yeteneği ile genel olarak İngilizceye hakimiyeti çerçevesinde bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, genel yetenek ve genel kültürü ile Adobe Photoshop Cs5 kullanım bilgi ve becerisi ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı çerçevesinde mesleki becerilerinden yapılır. REF.REH.06 referans numarasıyla başlayan başvurularda sözlü sınav: Adayın İngilizce konuşma, yazma ve Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye çeviri yeteneği ile genel olarak İngilizceye hakimiyeti çerçevesinde bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, genel yetenek ve genel kültürü ile Proje Yönetim Döngüsü bilgisi konuları ile ilgili mesleki becerilerinden yapılır. 5

6 III- BAŞVURU TARİHLERİ Giriş Sınavı başvuru Tarihleri: 3-11 Haziran 2013 IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR Başkanlıkta rehber olarak görev almak isteyenler İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğü ne aşağıda belirtilen belgelerle beraber şahsen başvururlar: a) İş talep formu, b) Diploma aslı veya noterden onaylı örneği, c) İlan metninde belirtilecek özel bilgi ve tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübeyi gösterir belgenin Sosyal Güvenlik Kurumundan alınarak Başkanlığa sunulması zorunludur.), ç) Dil yeterliliğini gösterir belge, d) 4,5x6 cm. ebadında 3 adet vesikalık fotoğraf, e) T.C. kimlik numarası, f) Yazılı özgeçmiş, g) Adli sicil beyanı, ğ) Askerlik durumuna ilişkin beyan, h) Görevini yapabilecek derecede sağlıklı olduğuna dair yazılı beyan, istenir. Adaylardan birden fazla işgücü talebine durumu uyanların, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir Yukarıda sayılan belgelerin en geç 11 Haziran 2013 Salı günü mesai bitimine kadar (18:00) Başkanlığın Mevlana Bulvarı No: Balgat/ANKARA adresine şahsen teslim edilmesi şarttır. V- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI Tüm başvuruların ilanda belirtilen esaslara uygun olup olmadığı dosya üzerinden değerlendirilerek, istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz ve tam bir şekilde Başkanlığa sunan başvuru sahipleri sözlü sınava çağrılır. İlanda belirtilen şartlara uygun olarak başvuru yapmayan adayların başvurusu kabul edilmez ve sözlü sınava çağrılmaz. Adayın başarı puanı: adayın 100 tam puan üzerinden sözlü sınavda almış olduğu değerlendirme puanıdır. Başarı puanı 100 tam puan üzerinden 70 dir. 70 puanın aşağısında puan alan adaylar başarısız olmuş sayılır, yedek listeye alınmazlar. Başarı puanı 70 ve üzeri olan en yüksek puana sahip adaydan başlanmak suretiyle her bir referans numaralı açık pozisyon için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adaylar kadar yedek aday (Yedek listede yer alan adayların hakları Başkanlık aynı pozisyona ilişkin yeni bir sınav açıncaya kadar ilan tarihini takip eden 2 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi Başkanlık Sınav Kurulu tarafından oluşturularak, en geç 24 Haziran 2013 Pazartesi günü Başkanlık resmi internet sitesi adresinden ilan edilir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmaz. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sonuçların Başkanlık internet sitesinde duyurulmasından itibaren 5 gün içinde Başkanlığa verilen imzalı, T.C. kimlik numarası, açık yazışma adresi, telefon numarası ve e-posta adresi belirtilmiş, itiraz gerekçesini içeren bir dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu şartları taşımayan veya itiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. Bu itirazlar Sınav Kurulu nca incelenerek 5 gün içinde sonuçlandırılır. 6

7 İşe alınmak için gerekli koşullardan herhangi birini taşımadığı halde, iş talep formunda gerçek dışı beyanda bulunarak Başkanlığı yanıltanlar, Başkanlıkta istihdam edilmez ve kendileri ile sözleşme yapılmış olsa dahi bu sözleşme iptal edilir. Ayrıca Başkanlık tarafından sözleşme iptal oluncaya kadar yapılmış olan tüm ödemelerin geri ödenmesi için yasal süreç başlatılır. VI- SÖZLEŞME AKDEDİLMESİ Başkanlık internet sitesinden giriş sınavını kazananlarla, 4857 sayılı İş Kanunu nun 11 inci maddesi çerçevesinde 540 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname nin ek 2 inci maddesi hükümlerine uygun olarak bir yıldan az belirli süreli iş akdi ile geçici olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 4 üncü maddesinin a bendine göre sigortaya tabi olacak şekilde sözleşme yapılacaktır. Başkanlık, iş sözleşmesinde iki ayı geçmemek üzere bir deneme süresi öngörebilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. Ancak rehberin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Belirttikleri adreste bulunmadıkları için kendilerine yapılan tebligatı öğrenemeyenler Başkanlıkça resmi internet adresinde yapılan duyurudan itibaren 7 gün içerisinde Başkanlığa şahsen başvuruda bulunmadıkları takdirde Başkanlıkta istihdam edilme haklarını kaybederler. Başvuruda bulundukları geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin hakkı ortadan kalkar. Başkanlık, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir. Sözleşmeleri sona eren ya da feshedilenlerin Başkanlıkla her türlü ilişikleri kesilir. 7

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV DUYURUSU Başkanlık 5978 sayılı Kurum yasasının 23 üncü maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınavla 10 adet Yurtdışı

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU TSE PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla aşağıdaki tabloda belirtilen programlardan mezun, Denetçi, 7, 25 Tekniker ve 4 Memur

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Mart 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28935 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını,

YÖNETMELİK. c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile taşra teşkilatını, 12 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28849 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 14.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28353 KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 26 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28509 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: TÜRKİYE İŞ KURUMU İSTİHDAM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ağustos 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29454 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: SİLAHLI KUVVETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında istihdam edilecek uzman yardımcıları ile uzmanları kapsar. 10 Haziran 2010 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 27607 YÖNETMELİK Başbakanlık (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tan: AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006

Detaylı

YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28813 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan: YÖNETMELİK KREDİ VE YURT HİZMETLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI KONYA OVASI PROJESİ (KOP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013

Detaylı

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini,

b) İdare: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini, MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU

ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU ENERJİ PİAYASASI DÜZENLEME KURUMU AVUKATLIK SINAV DUYURUSU Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda boş bulunan 6 ncı dereceli 10 (on) Avukat kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır. İ- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA)25.02.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Türkiye İnsan Hakları Kurumundan: İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan hakları uzman yardımcılığı ve insan hakları

Detaylı

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

1. TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 18 (on sekiz) Uzman

Detaylı

PERSONEL ALIM İLANI SINAV TAKVİMİ İLAN TARİHİ 06.08.2015 BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 07.09.2015-05.10.2015 (09:00-18:00)

PERSONEL ALIM İLANI SINAV TAKVİMİ İLAN TARİHİ 06.08.2015 BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ 07.09.2015-05.10.2015 (09:00-18:00) PERSONEL ALIM İLANI TR71 Düzey 2 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) Nevşehir merkezli olarak kurulan Ahiler Kalkınma Ajansı'na (AHİKA) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (4/B) SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesi, 06/06/1978

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Kasım 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27766 YÖNETMELİK Başbakanlık (Özürlüler İdaresi Başkanlığı) tan: ÖZÜRLÜLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZÜRLÜLER UZMANLIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı