OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU"

Transkript

1 Y.okul Müdür Yrd. 3. Y.okul 5 Öğrenci işleri in geldikleri üniversitelerden Başarı oranlarının alınması, ders içeriklerinin ve dosyalarının istenmesi, Giden öğrencilerin dosyalarının gönderilmesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik.Dilekçe HAFTA HAFTA nedenlerden dolayı öğrencinin öğrenimine belirli bir süre ara vermesi ile ilgili alınan Kararı gereği işlemleri Korkut Ata Üniv. Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği 3, 3 maddeleri M.Y. O..Dilekçe.Haklı ve Geçerli nedeni ispatlayan belge Y.okul Müdür Yrd. 3. Y.okul Öğrenci İşleri Daire Bşk. HAFTA HAFTA 0 Öğrenci işleri OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE Yatay Geçiş HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI MAHALİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR) Öğrenci Kayıt Dondurma SIRA NO KURUM KODU HİZMETİN ADI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

2 3 4 Kısmi Zamanlı Öğrenci Staj um uzda Kısmi Zamanlı olarak çalışan öğrencilerle ilgili yapılan yazışmalar Öğrencinin yaptığı stajların sisteme işlenmesi ve mezuniyet için gerekli yazışmaların yapılması 547 Sayılı Kanunun 46. maddesi, 550 Sayılı Kanunun 5. maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları madde:7 ları Staj Yönetmeliği 4., 5.,ve 7 maddeleri 550 Genel Sağlık Sig. Kanunu 5. ve 7. maddesi M.Y. O..Dilekçe Öğrenci işleri Y.okul Müdür Yrd. 3. Y.okul Y.okul Müdür Yrd. 3. Y.okul Sağlık, Kültür Spor D.B. Sağlık, Kültür Spor D.B. Güvenli Kurumu HAFTA HAFTA HAFTA 0 HAFTA 50 cemyo 5 İzin Tüm Personelin İzin ve İzin Takipleri 657 Sayılı Kanunun 0., 04., 05., 06., 07. ve 08. Maddeleri İdari ve Akademik Personel İzin Formu Rapor Hastalık İzin Formu (Tek Tabip Raporu İçin). Bölüm Başkanı. Sekreteri 3. Y.okul Personel Daire Bşk. SAAT SAAT 35 6 Ek Ders Ücretleri ve II. Öğretim Mesaileri Ek Ders Ücretlerinin ve II. Öğretim Mesai ücretlerinin ödenmesi işlemleri 94 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. maddesi ve 657 Sayılı Kanun 76 ve 78. Mad. Ders veren Öğretim Elemanları ve İdari Personel Ek Ders Çizelgesi Y.okul HAFTA HAFTA 7 B.30..OKA.0.M Harcırah Ödeme Yurtiçi Geçici Görev Yollukları, Yurtdışı Geçici Görev Yollukları, Sürekli Görev Yollukları Devlet Memurları Kurum Kanunu 77. Personeli maddesi ve 645 Harcırah Kanunu 5. mad.. Bildirim. Görev Yazısı Y.okul Personel Daire Bşk. GÜN GÜN 5

3 8 Taşınır Mal Kamu İhale Kurum Kanunu /d Personelinin maddesi, Mal Malzeme Alım ihtiyacı işlemleri Yönetmeliği 4. madde Kurum ve Personeli Malzeme Talep Formu.Taş.K.K.Y..Y.okul Sekreteri 3.Y.Okul Strateji Geliştirme Daire Bşk. GÜN GÜN 30 9 Kaydı Silinen Öğrencinin Mazeret Kayıt Hakkı Verilmesi Kayıt için Kararlarını düzenlenmesi Korkut Ata Üniv. Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği 3.md. Kanıtlayıcı Belge Dilekçe. Y.Okul Sekreteri.Y.Okul Müdür Yrd. 3.Y.Okul HAFTA HAFTA 5 0 Ders Muafiyet in önceki okudukları Yükseköğretim programındaki derslerin muaf tutulması Korkut Ata Üniv. Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav değerlendirme Yönetmeliği 4.mad. Not Belgesi Dilekçe. Y.Okul Sekreteri.Y.Okul Müdür Yrd. 3.Y.Okul HAFTA HAFTA 5 Ders İçerikleri Ders İçeriklerinin Tanzim edilmesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik 6. maddeleri Dilekçe. Y.Okul Sekreteri.Y.Okul Müdür Yrd. 3.Y.Okul GÜN GÜN

4 Ek Sınav Aşamasındaki e Ek Sınav Hakkı Korkut Ata Üniv. Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav değerlendirme Yönetmeliği 3.mad. Dilekçe. Y.Okul Sekreteri.Y.Okul Müdür Yrd. 3.Y.Okul 3 GÜN 3 GÜN 3 3 Mevzuat İşleri Resmi Gazetede yayımlanan Kanunların takibi ve güncellenmesi İdari ve Akademik Personel Y.okul SÜREKLİ SÜREKLİ 5 4 Mevzuat İşleri Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmeliklerin Takibi ve Uygulanması İdari ve Akademik Personel Y.okul SÜREKLİ SÜREKLİ 0 5 Faaliyet Raporları MYO' nun Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması 508 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4.md., Kamu İdareleri Faaliyet Rapor Yönetmeliği 0. Ve. Mad. Strateji Geliştirme Daire Bşk. Y O K Y.okul AY A Y

5 6 7 Kurullar ve Toplantılar Önlisans Programı açılması in mazeretli kayıt ve diğer kayıt Korkut Ata Üniv. Kayıt Kabul İşleri işlemleri ile İlgili Yönetmeliği 3, maddeleri Kararı alınması Meslek um uzda açılması planlanan programların açılış dosyalarının hazırlanması Yükseköğretim Kurulu Program Açma Ölçütleri Dilekçe Mazeret Belgesi Y.okul Y.okul HAFTA AY HAFTA 0 A Y 8 Ders Programları Ders Programlarının Hazırlanması ve e kayıt programına işlenmesi OKÜ Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Değerlendirme Yönetmeliği Y O K Y.okul HAFTA HAFTA 4 9 Sınav Programları Meslek um uz Önlisans Programlarının ara ve yılsonu sınav takviminin hazırlanması OKÜ. Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Değerlendirme Yönetmeliği Y.okul HAFTA A H A F T 4

6 0 Sınav Giriş Dikey Geçiş Meslek Sınavına ları girecek Mezunlarının Adayların Lisans Öğr. kayıtlarının Devamı alınması ve not Hakkında Ortalamalarının Yönetmeliğin 4. sisteme girişi maddesi Y O K Y.okul HAFTA H A F T A Öğrencinin İzin Alma İsteği in geçici olarak Üniversiteden ayrılması işlemleri OKÜ Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği Y.okul HAFTA HAFTA Belge Öğrencinin Not Belgesinin düzenlenmesi OKÜ. Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Değerlendirme Yönetmeliği Y.okul GÜN GÜN 3 Disiplin ve Ceza Soruşturması yapılan öğrencilerin Dosyalarının kâtipliği ve hukuk Müşavirliği ile ilgili yazışmaların Yapılması Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 35,36, ve 37. Md Y O K Y.okul AY A Y

7 4 Stratejik Planlar Meslek um uzun Stratejik Planının Hazırlanması 508 Kamu Mali Yön.Kont.Kanu nu 3. Ve 9. maddesi Strateji Geliştirme Daire Bşk. Y.okul AY AY 5 Taşınır Mal Satın alınan, devir girişi, hibe 508 Kamu yoluyla elde Mali edilen taşınır Yön.Kont.Kanu malların giriş, nu 44. Ve 45. çıkış ve diğer Mad. işlemlerin yapılması Y O K Y O K Y.okul SÜREKLİ SÜREKLİ B.30..OKA.0.M Bütçe Hazırlık Bütçe Hazırlık Çalışmaları Banka Ekders, maaş, fazla mesai, mal alımı, hizmet alımı ödemelerini yapılması 508 Kamu Mali Yön. Kanunu 6. maddesi Strateji Geliştirme Daire Bşk. 94 Yükseköğretim. İdari ve Personel Akademik Kanunu, 657 Personel sayılı DMK Y.okul Y.okul AY SÜREKLİ AY SÜREKLİ 8 Personel Özlük İşleri İşe Giriş Bildirgelerinin Düzenlenmesi 550 Genel Sağ. Sigortası Kanunu 7. Maddesi İdari ve Akademik Personel Y.okul SÜREKLİ SÜREKLİ

8 9 Personel Özlük İşleri Sicil Raporlarının Düzenlenmesi Devlet İdari ve Memurları Sicil Akademik Yönetmeliği. Personel Madde. Y.okul HAFTA HAFTA 30 Satın Alma Mal Alımı ve diğer İşlemler Kamu İhale Kanunu /d maddesi, MalAlım Yönetmeliği 4. madde Y.okul 3 GÜN 3 GÜN 35

9 40 hafta 3 Üniversitey e Kayıt um uzda okumaya hak kazanan öğrencilein kayıt işlemleri Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliği 3. madde.diploma aslı.harç Makbuzu 3. vesikalık resim. Memur. Öğrenci işleri Y.okul Sekreteri 0 dk. Öğrenci Belgesi İlişik Kesme Şahsen başvuru Öğrenci işleri Y.okul Sekreteri Gerek mezuniyet gerekse kendi istekleriyle okuldan ayrılan kişilere verilen belge.dilekçe.ilgili akademik personelin onayı Y.okul Sekreteri.Y.okul Y.okul Müdür Yrd. 3. Y.okul gün OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİ N ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞIMEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI TAŞRA BİRİMLERİ MAHALİ İDARE İLK BAŞVURU MAKAMI in, gerekli olduğu durumlarda kendilerine verilen belge Öğrenci işleri SIRA NO KURUM KODU HİZMETİN ADI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI

10 4 Staj in mezun olabilmeleri için bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik yaptığı çalışma Meslek ları Staj Yönetmeliği 4., 5.,ve 7 maddeleri 550 Genel Sağlık Sig. Kanunu 5. ve 7. maddesi. Onaylı Staj Kabul Formu. Staj Defteri Öğrenci işleri 3.Kimlik Fotokopisi.Bölüm Sekreterliği.Staj Komisyonu Sağlık, Kültür Spor D.B. Güvenlik Kurumu hafta 50 5 İzin 657 Sayılı Tüm Personelin İzin ve İzin Takipleri Kanunun 0., 04., 05., 06., 07. ve 08. Maddeleri İdari ve Akademik Personel İzin Formu Rapor Hastalık İzin Formu (Tek Tabip Raporu İçin) Personel İşleri.Bölüm Başkanı.Y.okul Sek. 3.Y.okul Personel Daire Bşk. gün 50 6 Yatay Geçiş Gerekli şartları taşıdığını ispatlayan öğrencilerin başvuru durumunda başka bir üniversitede devam etmesi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliği 4. madde. Dilekçe. Önceki okulundan onaylı belge Öğrenci işleri.y.okul Sek..Y.okul Öğrenci İşleri Daire Bşk. hafta 7 Ek Ders Ücretleri ve II. Öğretim Mesaileri Ek Ders Ücretlerinin ve II. Öğretim Mesai ücretlerinin ödenmesi işlemleri 94 sayılı Yükseköğretim Ders veren Personel Öğretim Kanunu. Elemanları ve maddesi ve 657 İdari Personel Sayılı Kanun 76 ve 78. Mad. Ek Ders Çizelgesi Mali İşler.Y.okul Sek..Y.okul HAFTA

11 8 Transkript( Not Ortalaması ) in başarı durumlarını belirten belge Korkut Ata Üniv. ÖnlisansLisans Eğitim ve Öğretim Sınav değerlendirme Yönetmeliği 6.madde.Müdür Yrd... Dilekçe Öğrenci işleri Bölüm Bşk Danışman saat 9 Taşınır Mal Kamu İhale Kanunu /d maddesi, Mal Alım Yönetmeliği Kurum Personelinin Malzeme ihtiyacı işlemleri 4. madde Kurum ve Personeli Malzeme Talep Formu Mali İşler.Taş.K.K.Y..Y.okul Sekreteri. 3.Y.Okul Strateji Daire Bşk gün 0 0 Haklı İzinli Sayılma ve Kayıt Dondurma nedenlerle eğitim öğretim yılına ara verme işlemleri Korkut Ata Üniv. ÖnlisansLisans Eğitim ve Öğretim Sınav değerlendirme Yönetmeliği 3.madde Kanıtlayıcı Belge Dilekçe 3 Banka Dekontu. Y.Okul Sek..Y.Okul Müdür Yrd. gün Ders Muafiyet in önceki okudukları Yükseköğretim programındaki derslerin muaf tutulması Korkut Ata Üniv. ÖnlisansLisans Eğitim ve Öğretim Sınav değerlendirme Yönetmeliği 4.mad. Not Belgesi Dilekçe.Y.okul Sekreteri.Y.okul Müdür Yrd. 3. Y.okul hafta

12 Ders İçerikleri Ders İçeriklerinin düzenlenmesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik 6. maddeleri Dilekçe Bölüm Başkanlığı.Y.okul Sekreteri.Y.okul Müdür Yrd. 3. Y.okul gün yo 3 Görevlendir me Akademik ve İdari Personelin konferans, sunum ve okul işleri için yapılan hizmetler 547 Sayılı Kanun 39. madde Akademik ve İdari Personel Görevlendirme Yazısı.Y.okul Sekreteri.. Y.okul gün 5 4 Mevzuat İşleri Resmi Gazetede yayımlanan Kanunların takibi ve güncellenmesi İdari ve Akademik Personel.Y.okul Sekreteri.. Y.okul sürekli 5 Tek Ders Sınavı Mezun olabilmesi için tek dersten geçememiş öğrencilerin girdiği sınav Korkut Ata Üniv. ÖnlisansLisans Eğitim ve Öğretim Sınav değerlendirme Yönetmeliği.ve5.mad.. Dilekçe. Not Durum Belgesi.Bölüm Öğrenci işleri Sekreterliği.Yönetim Kurulu Kararı gün 30

13 6 Mazeret Sınavı Mazeretlerinde n dolayı sınava girememiş öğrencilere yapılan sınav Korkut Ata Üniv. ÖnlisansLisans Eğitim ve Öğretim Sınav değerlendirme Yönetmeliği.ve5.mad..Dilekçe Bölüm.Mazeretini Öğrenci işleri Sekreterliği belirten belge gün 7 Harç İadeleri Fazla ücret yatırdığını ispatlayan öğrencilere yapılan nakdi ödemeler Dilekçe İban Numarası 3.Banka Dekontu 4.Katkı kredisi çıktığını kanıtlayan belge Öğrenci işleri.y.okul Sekreteri..Y.okul Sağlık Kütür Spor Daire Bşk. 30 iş günü 5 8 Önlisans Programı açılması Meslek um uzda açılması planlanan programların açılış dosyalarının hazırlanması Yükseköğretim Kurulu Program Açma Ölçütleri.Y.okul Sekreteri..Y.okul ay 9 Ders Programlar ı Ders Programlarının Hazırlanması ve e kayıt programına işlenmesi OKÜ Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Değerlendirme Yönetmeliği.Y.okul Sekreteri..Y.okul hafta 4

14 0 Sınav Programlar ı Meslek um uz Önlisans Programlarının ara ve yılsonu sınav takviminin hazırlanması OKÜ Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Değerlendirme Yönetmeliği.Y.okul Sekreteri..Y.okul hafta 4 Malzeme İstekleri 508 sayılı Akademik ve Kamu Mali İdari Personelin Yönetimi ve Malzeme Kontrol İsteğinin Kanununun 45. Karşılanması maddesi Akademik ve İdari Personel Sekreterliği.Y.okul Sekreteri..Y.okul hafta 0 B.30..OKA.0.M EK G(Askerlik Tecil )Belgesi Askerlik Şubesinin İstemesi durumunda öğrencilere verilen belge Erkek.Y.okul Şahsen Öğrenci işleri Sekreteri. gün 30 3 Kayıt Yenileme in Dersler başlamadan önce yaptığı işlem OKÜ. Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Değerlendirme Yönetmeliği 3.madde.Akademik Danışman hafta Disiplin ve Ceza Soruşturması Yapılacak olan öğrencilerin dosyalarının kâtipliği ve hukuk müşavirliği ile ilgili yazışmaların yapılması Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 35,36, ve 37. Md.Y.okul Sekreteri..Y.okul ay

15 5 Stratejik Planlar Meslek um uz Stratejik Planının Hazırlanması 508 Kamu Mali Yön.Kont.Kanun u 3. Ve 9. maddesi Strateji Geliştirme D.Bşk..Y.okul Sekreteri..Y.okul ay 6 B.30..OKA.0.M Kütüphane Yayınları in İhtiyaçlarını Karşılayacak Kitap ve Yayınları Ödünç Verme Hizmeti Şahsen.Kütüphane Sorumlusu Kütüphane Daire Bşk. Sürekli 00 7 Bütçe Hazırlık Bütçe Hazırlık Çalışmaları 508 Kamu Mali Strateji Yön. Kanunu 6. Geliştirme maddesi D.Bşk. Mali İşler.Y.okul Sekreteri..Y.okul ay 8 Diploma Mezun Durumundaki e Verilen Belge OKÜ. Önlisans Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Değerlendirme Yönetmeliği 34.madde Şahsen veya vekaletname verilen kişi Öğrenci işleri.y.okul Sekreteri..Y.okul Sürekli 70 9 Bilgi Edinme um uzun bilgisi dahilindeki sorulara verilen yanıtlar Dilekçe Sekreterliği.Y.okul Sekreterliği Sürekli 0

16 Ek T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Mali İşler Bürosu Personel İşleri Bürosu Öğrenci İşleri Bürosu BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI B30OKÜ İzin 657 Sayılı Kanunun Akademik ve İdari Personelin Maddeleri ve Devlet Memurlarına Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri Verilecek Hastalık Raporları ile Enstitü kapsamında izin işlemlerinin Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Personelleri yapılması. Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İzin Formu, Hastalı Raporu Fen i Memur,Enstitü Enstitüsü Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığı İŞ GÜNÜ B30OKÜ Atama Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan başvuruların 547 Sayılı Kanun, 94 Sayılı değerlendirilmesi amacıyla Kanun ve 657 Sayılı Kanun Jürilerin oluşturulması. Öğretim Elemanı şartlarını taşıyan herkes (Mezuniyet Belgeleri, Sağlık Raporu, Nüfus Cüzdan Örneği, Savcılık Belgesi, Fotoğraf, İkametgah Belgesi) Jüri atama işlemleri FYK kararı ile oluşturulmaktadır. Fen i Memur,Enstitü Enstitüsü Sekreterliği 547 Sayılı ten ilgili Kanun, 94 birimlere Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun 3 AY 3 B30OKÜ Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim 547 Sayılı Kanun 39. Maddesi Amaçlı toplantılara katılmaları Öğretim Elemanları Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet Mektubu Bölüm Sekreteri/İlgili Fen i ten ilgili Anabilim Dalı Enstitüsü birimlere Başkanlığı/Enstitü 30 GÜN 0 İŞ GÜNÜ 4 B30OKÜ Derse Yazılma (EkleSil) Bir ders ekleyip bir ders çıkarma OKÜ Lisansüstü EğitimÖğretim Enstitü Yönetmeliği 9.madde i EkleSil Formu Danışman Öğretim Fen i Elemanı/Bölüm Enstitüsü Başkanı 5 GÜN GÜN 5 B30OKÜ Yatay Geçiş Yükseköğretim Kurumları Öğrencinin isteği üzerine bir Arasında Önlisans ve Lisans başka Üniversitede eğitimine Düzeyinde Yatay Geçiş devam etmek istemesi Esaslarına İlişkin Yönetmelik Enstitü i Öğrenci Dilekçe, Transkript, Ders İçerikleri Memur, İntibak Komisyonu, İlgili Fen i Anabilim Dalı Enstitüsü Başkanı, Enstitü İlgili Üniversite leri AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ 6 B30OKÜ İlişik Kesme Kendi istekleri ile okuldan OKÜ Lisansüstü EğitimÖğretim Enstitü ayrılmak isteyen öğrencilerin Yönetmeliği 5.madde i işlemlerinin yapılması. Öğreni Dilekçesi, İlişik Kesme Memur /Enstitü Fen i Formu, Vekili gelirse Noter Sekreterliği/ Enstitüsü Onaylı Vekaletname ten ilgili birimlere 5 İŞ GÜNÜ 7 B30OKÜ İzinli Sayılma Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi OKÜ Lisansüstü EğitimÖğretim Enstitü Yönetmeliği 6.madde i Öğrenci Dilekçesi, Kayıt Dondurma Gerekçesi ile ilgili belge (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmühaberi, Tabi Afetler, Tutukuluk, Mahkumiyet, Askerlik tecilinin Kaldırılması...) Memur, İlgili Anabilim Dalı Fen i ten ilgili Başkanlığı, Enstitü Enstitüsü birimlere Sekreteri,Enstitü AY 0 İŞ GÜNÜ 8 B30OKÜ Öğrenci değişim programı işlemleri Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve İlgili Mevzuat yabancı ülke Üniversitelerine öğrenci göndermek ve almak. Enstitü i Yabancı dil başarı puanı, komisyon intibak kararı, Öğrenim Anlaşması Fen i Koordinatör, Bölüm İlgili okul/yönetim Enstitüsü başkanı Kurulu kararı 0 İŞ GÜNÜ 9 B30OKÜ Ders Muafiyetlerinin Yapılması Daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği OKÜ Lisansüstü EğitimÖğretim Enstitü Yönetmeliği 3.madde i Öğre Dilekçesi, Not Durum Anabilim Dalı Belgesi, Mezun / İlişiği Fen i Başkanlığı,Enstitü ten ilgili Kesilen Okula Ait Onaylı Ders Enstitüsü Sekreteri,Enstitü birimlere İçerikleri 5 GÜN 0 İŞ GÜNÜ 0. 0 B30OKÜ Öğrenci Belgesi Verilmesi* in istekleri doğrultusunda kendilerine verilmektedir. Enstitü i Öğrenci Kimliği Fen i Memur, Enstitü Enstitüsü Sekreteri 0 DAKİKA

17 B30OKÜ Askerlik Tecil in askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin gönderilmesi. Erkek öğrenciler. Öğrenci Kimliği Fen i Memur, Enstitü Enstitüsü Sekreteri Askerlik Şubesi Başkanlıkları 5 İŞ GÜNÜ B30OKÜ Not Durum Belgesi in istekleri doğrultusunda kendilerine verilmektedir. Enstitü i Öğrenci Kimliği Fen i Memur, Enstitü Enstitüsü Sekreteri 0 DAKİKA 3 B30OKÜ Ders İçeriği İsteği Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden yada yeni kazanan öğrencilerin intibak işlemleri için. Enstitü i Öğrenci Dilekçesi Fen i Anabilim Dalı Enstitüsü Başkanlığı İŞ GÜNÜ 4 B30OKÜ Mezuniyet Eğitimöğretim dönemleri sonu ile yeni eğitimöğretim yılı başlamadan önce tüm teorik Mezuniyete hak OKÜ Lisansüstü EğitimÖğretim ve pratik çalışmalarını kazanan tüm Yönetmeliği.madde tamamlayan öğrencilerin öğrenciler mezuniyet işlemlerinin yapılması. Fen i Memur, Enstitü Enstitüsü Sekreteri TEK DERS SINAVLARI SONRASI BİR HAFTA 5 B30OKÜ Burs KYK,, Yemek, Kısmi Çalışma, TEV vb. Enstitü i Fen i Memur, Enstitü Başvuru Formu (Ekli belgeler) Enstitüsü Sekreteri ten ilgili birimlere 0 İŞ GÜNÜ 6 B30OKÜ Malzeme İstekleri ve Satın Alma. Devlet İhale Genelgesi,4734 Akademik ve İdari Personelin Sayılı KİK'in.md.(b) bendi, Akademik ve Malzeme İsteğinin tarih ve 6040 sayılı İdari Personel Karşılanması R.G.'de yayımlanan Yönetmelik Taşınır İstek Belgesi veya istek yazısı Fen i Memur, Enstitü Enstitüsü Sekreterliği 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE 3 İŞ GÜNÜ Sunuluyor 7 B30OKÜ Ek ödemeler Akademik personelin ek ders 657 saayılı devlet Memurlar yükü ödeme işlemlerinin Kanunu ve 547 sayılı yapılması. Yükseköğretim kanunu. Ek ders alan akademik personel Ekders Yükü Formu Fen i Memur, Enstitü Enstitüsü Sekreterliği AY 0 İŞ GÜNÜ 8 B30OKÜ Küçük BakımOnarım Hizmetleri Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının giderilmesi ve bakım işlemlerinin yapılması. Fakülte öğrenci ve personeli BakımOnarım Talep Formu. Fen i Memur, Enstitü Enstitüsü Sekreterliği 5 İŞ GÜNÜ. 9 B30OKÜ Derse Yazılma in internet üzerinden ders seçimi yapması OKÜ Lisansüstü EğitimÖğretim Enstitü Yönetmeliği 9.madde i tr/adresi üzerinden yapılmaktadır. Fen i Enstitüsü AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ Sunuluyor 0 B30OKÜ Başka Üniversiteden Ders Alma Enstitüden açılmayan derslerin kredilerinin ve ders içeriklerinin İlgili Mevzuat uyması şartıyla Başka bir Üniversiteden alması Enstitü i Dilekçe ve Ders İçerikleri Anabilim Dalı Fen i ten ilgili Başkanlığı, Enstitü Enstitüsü birimlere 0 İŞ GÜNÜ Sunuluyor B30OKÜ Ek Öğretim Süresi Verilmesi Azami öğretim süresini ( yıl) tamamladığı halde mezun olamayan öğrencilere yazılı İlgili Mevzuat istekleri halinde Ek Süre ve Ek Sınav hakkı tanınması Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciler Dilekçe ve not durum belgesi Anabilim Dalı Fen i Başkanı/ Enstitü Enstitüsü Kararı ten ilgili birimlere 0 İŞ GÜNÜ

18

19 Ek T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Mali İşler Bürosu Personel İşleri Bürosu Öğrenci İşleri Bürosu BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI İzin Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması. 657 Sayılı Kanunun Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Fakülte Personelleri Raporları ile Hastalık ve İzin Formu Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik FenEdebiyat Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan Personel Dairesi Başkanlığı İŞ GÜNÜ Atama Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla Jürilerin oluşturulması. 547 Sayılı Kanun, 94 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun Öğretim Elemanı şartlarını taşıyanlar (Mezuniyet Belgeleri, Sağlık Raporu, Nüfus Cüzdan Örneği, Savcılık Belgesi, Fotoğraf, Posta Pulu, İkametgah Belgesi) Jüri atama işlemleri FYK kararı ile oluşturulmaktadır. FenEdebiyat Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan ten ilgili birimlere 547 Sayılı Kanun, 94 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun 3 AY 3 AY Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmeleri Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları 547 Sayılı Kanun 39. Maddesi Öğretim Elemanları Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet Mektubu FenEdebiyat Bölüm Sekreteri/İlgili Bölüm Başkanlığı/Fakülte 30 GÜN 0 İŞ GÜNÜ 50 4 Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30. Madde Fakülte i İtiraz dilekçesi İlgili Öğr.Elemanı/ İlgili Bölüm FenEdebiyat Başkanlığı / Fakülte Yönetim KuruluKararı Yok 5 GÜN 7 GÜN 5 5 Yatay Geçiş Öğrencinin isteği üzerine bir başka Üniversitede eğitimine devam etmek istemesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Fakülte i Öğrenci Dilekçe, Transkript, Ders İçerikleri, Akademik Takvim Memur, İntibak Komisyonu, İlgili FenEdebiyat Bölüm Başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu İlgili Üniversite leri AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ 5 6 Kayıt Yenileme (Mazeretli) Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtlarının yapılması Dilekçe, Mazeretini Belirten Belge, OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği/7.madde Fakülte i Derse Yazılma Formu, Banka Dekontu, Not Durum Belgesi FenEdebiyat Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan İlgili Bölüm Başkanlığı/İlgili AKADEMİK TAKVİM 0 İŞ GÜNÜ 3 7 Mazeret Sınavları Mazeretleri dolayısıyla yıliçi ve yılsonu OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili ve Sınav Yönetmeliği/3.madde Fakülte i Öğrenci Dilekçesi, Mazeretini Belirten Belge Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrenciler Memur, Fakülte FenEdebiyat Sekreterliği,Dekan, Fakülte Yönetim Kurulu AKADEMİK TAKVİM 0 İŞ GÜNÜ 50 8 Tek Ders Sınavı Mezun durumunda olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere yarıyıl sonlarında tek ders sınav hakkından yararlanılması OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Madde Fakülte i Başvuru Dilekçesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onaylı), Not Durum Belgesi FenEdebiyat Bölüm Başkanı AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30. Madde Fakülte i İtiraz Dilekçesi FenEdebiyat İlgili Öğretim Elemanı/Bölüm Başkanlığı/Yöneti m Kurulu Kararı 5 GÜN 7 Gün

20 0 İlişik Kesme Kendi istekleri ile okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin yapılması. Öğreni Dilekçesi, İlişik Kesme OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 35.madde Fakülte i Formu, Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname FenEdebiyat Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı Kayıt Dondurma Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim Fakülte i ve Sınav Yönetmeliği 3.madde Öğrenci Dilekçesi, Kayıt Dondurma Gerekçesi ile ilgili belge (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmühaberi, Tabi Afetler, Tutukuluk, Mahkumiyet, Askerlik tecilinin Kaldırılması) Memur, İlgili Bölüm FenEdebiyat Başkanlığı, Fakülte AY 0 İŞ GÜNÜ Öğrenci değişim programı işlemleri Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke Üniversitelerine öğrenci göndermek ve almak. OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 36. Madde Fakülte i Yabancı dil başarı puanı, komisyon intibak kararı, Öğrenim Anlaşması FenEdebiyat Koordinatör, Bölüm başkanı İlgili Bölüm/Yönetim Kurulu Kararı 0 İŞ GÜNÜ 0 3 Ders Muafiyetlerinin Daha önce almış olduğu derslerden muaf Yapılması olma isteği OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 6. Madde Fakülte i Öğre Dilekçesi, Not Durum Belgesi, Mezun / İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri İntibak Komisyonu, FenEdebiyat Bölüm Başkanlığı,Fakülte 0 İŞ GÜNÜ 30 4 Staj in mezun olabilmeleri için bilgi ve becerilerinin arttırılmaya yönelik yaptığı İlgili mevzuat gereği Fakülte i çalışma Onaylı Staj Kabul Formu, Staj Defteri, İkametgah, Nüfus Cüzdan Fotokopisi FenEdebiyat Staj Komisyonu Kurum ve Kuruluşlar ilgili mevzuat gereği İŞ GÜNÜ 50 5 Öğrenci Belgesi Verilmesi* in istekleri doğrultusunda kendilerine verilmektedir. Fakülte i Öğrenci Kimliği FenEdebiyat Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı 0 DAKİKA Hergün 6 Askerlik Tecil * in askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin gönderilmesi. Erkek öğrenciler. Öğrenci Kimliği FenEdebiyat Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı Askerlik Şubesi Başkanlıkları İŞ GÜNÜ Sürekli 7 Not Durum Belgesi* in istekleri doğrultusunda kendilerine verilmektedir. Fakülte i Öğrenci Kimliği FenEdebiyat Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı 0 DAKİKA Sürekli 8 Öğrenci Hasta Sevk Hiçbir sağlık kurumundan faydalanmayan * öğrencilere verilen sağlık hizmeti. Fakülte i Müracaat Formu, SGK Kaydı Olmadığına dair yazı. FenEdebiyat Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı İŞ GÜNÜ Sürekli 9 Ders İçeriği İsteği Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden yada yeni kazanan öğrencilerin intibak işlemleri için. Fakülte i Öğrenci Dilekçesi FenEdebiyat Fakülte Sekreteri İŞ GÜNÜ Sürekli Sunuluyor 0 Mezuniyet Eğitimöğretim dönemleri sonu ile yeni eğitimöğretim yılı başlamadan önce tüm teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması. Mezuniyete hak OKÜ Önlisans Öğretim ve Sınav kazanan tüm Yönetmeliği/33.madde öğrenciler Not İnceleme Komisyonu Kararı, Staj İnceleme Komisyonu Kararı/ İlgili Kararı Bölüm Başkanı, İlgili FenEdebiyat Komisyon Kararları, Fakülte Yönetim Kurulu TEK DERS SINAVLARI SONRASI BİR HAFTA İÇİNDE Burs KYK,, Yemek, Kısmi Çalışma, TEV vb. Fakülte i (*) Başvuru Formu (Ekli belgeler) Burs Komisyonu FenEdebiyat Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan 0 İŞ GÜNÜ 3050

21 Malzeme İstekleri ve Akademik ve İdari Personelin Malzeme Satın Alma İsteğinin Karşılanması. Devlet İhale Genelgesi,4734 Sayılı KİK'in.md.(b) bendi, tarih ve 6040 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmelik Akademik ve İdari Personel Taşınır İstek Belgesi veya İstek Yazısı, Talep Formu FenEdebiyat Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE 3 İŞ GÜNÜ 535 Sunuluyor Ek ödemeler Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması. 657 saayılı devlet Memurlar Kanunu ve 547 sayılı Yükseköğretim kanunu. Ek ders alan akademik personel Ekders Yükü Formu FenEdebiyat Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan AY 0 İŞ GÜNÜ Sağlık Ödemeleri Sağlık kurumlarından yararlanan personel 657 Sayılı Devlet Memurları için hastahane ve eczahanelere ve kişilere Kanunu yapılan sağlık ödemeleri. Fakülte tüm personeli. Kurumlardan veya kişilerden gelen faturalar ( tarihi itibai ile SGK tarafından ödenecektir.) FenEdebiyat Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan 0 İŞ GÜNÜ Küçük Bakım Onarım Hizmetleri Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik ve donanım arızalarının giderilmesi ve bakım işlemlerinin yapılması. Fakülte personeli BakımOnarım Talep Formu. FenEdebiyat Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan 5 İŞ GÜNÜ. 6 Derse Yazılma in.sınıftan itibaren internet üzerinden ders seçimi yapması OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim Fakülte i ve Sınav Yönetmeliği 7.madde (.sınıflar hariç) https://ogrisweb.cu.edu.tr/osmn/adr esi üzerinden yapılmaktadır. FenEdebiyat AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ Sunuluyor 7 Bitirme Çalışması Öğrencinin mezun olmadan önce istenen FenEdebiyat Danışman Öğretim mesleki düzeye ulaştığını gösteren çalışma İlgili mevzuat gereği Fakülte i Bitirme Çalışması Başvuru Formu Elemanı, Dekanlık 7 GÜN 4 HAFTA 8 Yaz okulunda açılmayan derslerin Başka Üniversiteden kredilerinin ve ders içeriklerinin uyması Ders Alma şartıyla Başka bir Üniversiteden alması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yaz Yarıyılı Öğretim Yönergesi. madde Fakülte i Dilekçe ve Ders İçerikleri Bölüm Başkanlığı, FenEdebiyat Fakülte Yönetim Kurulu 0 İŞ GÜNÜ 60 Sunuluyor 9 Bölüm Açılması Fakültemizin EğitimÖğretim İhtiyacına Cevap Verecek Standartları Yakalamak 547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Birim ve Teklif Yazısı, Dosya ve Ekleri Bölüm Sekreteri/İlgili FenEdebiyat Bölüm Başkanlığı/Fakülte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Sunuluyor 30 Öğrenci Temsilciliği Seçimi Eğitim Öğretim Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Fakültemiz i Yönergede Belirtilen Adaylık Şartlarını taşımak, Dilekçe FenEdebiyat İlgili Bölüm Başkanlığı Memur, Fakülte Sekreteri, Dekan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hafta (İki) Yıl

22

23

24

25 Ek T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ FENEDEBİYAT FAKÜLTESİ Mali İşler Bürosu Personel İşleri Bürosu Öğrenci İşleri Bürosu BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI İzin Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin işlemlerinin yapılması. 657 Sayılı Kanunun Maddeleri ve Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Fakülte Personelleri Raporları ile Hastalık ve İzin Formu Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan Personel Dairesi Başkanlığı İŞ GÜNÜ Atama Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla Jürilerin oluşturulması. 547 Sayılı Kanun, 94 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun Öğretim Elemanı şartlarını taşıyanlar (Mezuniyet Belgeleri, Sağlık Raporu, Nüfus Cüzdan Örneği, Savcılık Belgesi, Fotoğraf, Posta Pulu, İkametgah Belgesi) Jüri atama işlemleri FYK kararı ile oluşturulmaktadır. Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan ten ilgili birimlere 547 Sayılı Kanun, 94 Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun 3 AY 3 AY Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmeleri Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları 547 Sayılı Kanun 39. ve 35. Maddeleri Öğretim Elemanları Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet Mektubu Bölüm Sekreteri/İlgili Bölüm Başkanlığı/Fakülte 30 GÜN 0 İŞ GÜNÜ 50 4 Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30. Madde Fakülte i İtiraz dilekçesi İlgili Öğr.Elemanı/ İlgili Bölüm Başkanlığı / Fakülte Yönetim KuruluKararı Yok 5 GÜN 7 GÜN 5 5 Öğrencinin isteği üzerine bir başka Yatay Geçiş Üniversitede eğitimine devam etmek istemesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Fakülte i Öğrenci Dilekçe, Transkript, Ders İçerikleri, Akademik Takvim Memur, İntibak Komisyonu, İlgili Bölüm Başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu İlgili Üniversite leri AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ 5 6 Kayıt Yenileme (Mazeretli) Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtlarının yapılması Dilekçe, Mazeretini Belirten Belge, OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği/7.madde Fakülte i Derse Yazılma Formu, Banka Dekontu, Not Durum Belgesi Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan İlgili Bölüm Başkanlığı/İlgili AKADEMİK TAKVİM 0 İŞ GÜNÜ 3 7 Mazeret Sınavları Mazeretleri dolayısıyla yıliçi ve yılsonu OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili ve Sınav Yönetmeliği/3.madde Fakülte i Öğrenci Dilekçesi, Mazeretini Belirten Belge Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrenciler Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan, Fakülte Yönetim Kurulu AKADEMİK TAKVİM 0 İŞ GÜNÜ 50 8 Tek Ders Sınavı Mezun durumunda olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere yarıyıl sonlarında tek ders sınav hakkından yararlanılması OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Madde Fakülte i Başvuru Dilekçesi (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından onaylı), Not Durum Belgesi Bölüm Başkanı AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30. Madde Fakülte i İtiraz Dilekçesi İlgili Öğretim Elemanı/Bölüm Başkanlığı/Yöneti m Kurulu Kararı 5 GÜN 7 Gün 0 Öğreni Dilekçesi, İlişik Kesme Kendi istekleri ile okuldan ayrılmak isteyen OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim İlişik Kesme öğrencilerin işlemlerinin yapılması. ve Sınav Yönetmeliği 35.madde Fakülte i Formu, Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı

26 Kayıt Dondurma Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine ara vermek istemesi OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim Fakülte i ve Sınav Yönetmeliği 3.madde Öğrenci Dilekçesi, Kayıt Dondurma Gerekçesi ile ilgili belge (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmühaberi, Tabi Afetler, Tutukuluk, Mahkumiyet, Askerlik tecilinin Kaldırılması) Memur, İlgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte AY 0 İŞ GÜNÜ Öğrenci değişim programı işlemleri Öğrenci değişim programları ile anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke Üniversitelerine öğrenci göndermek ve almak. OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 36. Madde Fakülte i Yabancı dil başarı puanı, komisyon intibak kararı, Öğrenim Anlaşması Koordinatör, Bölüm başkanı İlgili Bölüm/Yönetim Kurulu Kararı 0 İŞ GÜNÜ 0 3 Ders Muafiyetlerinin Yapılması Daha önce almış olduğu derslerden muaf olma isteği OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 6. Madde Fakülte i Öğre Dilekçesi, Not Durum Belgesi, Mezun / İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri İntibak Komisyonu, Bölüm Başkanlığı,Fakülte 0 İŞ GÜNÜ 30 4 Staj in mezun olabilmeleri için bilgi ve becerilerinin arttırılmaya yönelik yaptığı İlgili mevzuat gereği Fakülte i çalışma Onaylı Staj Kabul Formu, Staj Defteri, İkametgah, Nüfus Cüzdan Fotokopisi Staj Komisyonu Kurum ve Kuruluşlar ilgili mevzuat gereği İŞ GÜNÜ 50 5 Öğrenci Belgesi Verilmesi* in istekleri doğrultusunda kendilerine verilmektedir. Fakülte i Öğrenci Kimliği Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı 0 DAKİKA Hergün 6 Askerlik Tecil * in askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin gönderilmesi. Erkek öğrenciler. Öğrenci Kimliği Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı Askerlik Şubesi Başkanlıkları İŞ GÜNÜ Sürekli 7 Not Durum Belgesi* in istekleri doğrultusunda kendilerine verilmektedir. Fakülte i Öğrenci Kimliği Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı 0 DAKİKA Sürekli 8 Öğrencinin isteği üzerine bir başka Dikey Geçiş Üniversitede eğitimine devam etmek istemesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Fakülte i Öğrenci Dilekçe, Transkript, Ders İçerikleri, Akademik Takvim Memur, İntibak Komisyonu, İlgili Bölüm Başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu İlgili Üniversite leri AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ Sürekli 9 Ders İçeriği İsteği Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden yada yeni kazanan öğrencilerin intibak işlemleri için. Fakülte i Öğrenci Dilekçesi Fakülte Sekreteri İŞ GÜNÜ Sürekli Sunuluyor 0 Mezuniyet Eğitimöğretim dönemleri sonu ile yeni eğitimöğretim yılı başlamadan önce tüm teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yapılması. Mezuniyete hak OKÜ Önlisans Öğretim ve Sınav kazanan tüm Yönetmeliği/33.madde öğrenciler Not İnceleme Komisyonu Kararı, Staj İnceleme Komisyonu Kararı/ İlgili Kararı Bölüm Başkanı, İlgili Komisyon Kararları, Fakülte Yönetim Kurulu TEK DERS SINAVLARI SONRASI BİR HAFTA İÇİNDE Burs KYK,, Yemek, Kısmi Çalışma, TEV vb. Fakülte i (*) Başvuru Formu (Ekli belgeler) Burs Komisyonu Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan 0 İŞ GÜNÜ Malzeme İstekleri ve Akademik ve İdari Personelin Malzeme Satın Alma İsteğinin Karşılanması. Devlet İhale Genelgesi,4734 Sayılı KİK'in.md.(b) bendi, tarih ve 6040 sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmelik Akademik ve İdari Personel Taşınır İstek Belgesi veya İstek Yazısı, Talep Formu Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE 3 İŞ GÜNÜ 535 Sunuluyor

27 Ek ödemeler Akademik personelin ek ders yükü ödeme işlemlerinin yapılması. 657 saayılı devlet Memurlar Kanunu ve 547 sayılı Yükseköğretim kanunu, 94 sayılı Kanun Ek ders alan akademik personel Ekders Yükü Formu Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan AY 0 İŞ GÜNÜ Bina ve tesislerde meydana gelen elektrik Küçük BakımOnarım ve donanım arızalarının giderilmesi ve Hizmetleri bakım işlemlerinin yapılması. Fakülte personeli BakımOnarım Talep Formu. Memur, Fakülte Sekreterliği,Dekan 5 İŞ GÜNÜ. 5 Derse Yazılma in.sınıftan itibaren internet üzerinden ders seçimi yapması OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim Fakülte i ve Sınav Yönetmeliği 7.madde (.sınıflar hariç) https://ogrisweb.cu.edu.tr/osmn/adr esi üzerinden yapılmaktadır. AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ Sunuluyor 6 Bitirme Çalışması Öğrencinin mezun olmadan önce istenen mesleki düzeye ulaştığını gösteren çalışma İlgili mevzuat gereği Fakülte i Bitirme Çalışması Başvuru Formu Danışman Öğretim Elemanı, Dekanlık 7 GÜN 4 HAFTA 7 Yaz okulunda açılmayan derslerin Başka Üniversiteden kredilerinin ve ders içeriklerinin uyması Ders Alma şartıyla Başka bir Üniversiteden alması Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yaz Yarıyılı Öğretim Yönergesi. madde Fakülte i Dilekçe ve Ders İçerikleri Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu 0 İŞ GÜNÜ 60 Sunuluyor 8 Bölüm Açılması Fakültemizin EğitimÖğretim İhtiyacına Cevap Verecek Standartları Yakalamak 547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Birim ve Teklif Yazısı, Dosya ve Ekleri Bölüm Sekreteri/İlgili Bölüm Başkanlığı/Fakülte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksek Öğretim Kurulu Sunuluyor 9 Öğrenci Temsilciliği Seçimi Eğitim Öğretim Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Fakültemiz i Yönergede Belirtilen Adaylık Şartlarını taşımak, Dilekçe İlgili Bölüm Başkanlığı Memur, Fakülte Sekreteri, Dekan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı hafta (İki) Yıl

28 B30OKA0M30000 Öğrenci Kayıtları i geleceğe hazırlamak için uygun eğitim vermek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek u Lise DiplomasıÖSYM Yerleştirme Belgesi Nüfus Cüzdanı onaylı Örneği adet Vesikalık Fotoğrafİkametgâh BelgesHarç MakbuzuAskerlikle İlişiksiz Belgesi(Erkekler için) Kadirli Meslek u Görevlendirilecek Memur MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPMASI EGREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ Saat 400 HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIGI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KADİRLİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR

29 5 4 3 B30OKA0M30000 B30OKA0M30000 B30OKA0M30000 B30OKA0M Sevk Sağlık Karnesi Öğrenci Belgesi Üniversiteler Arası Yatay Geçiş Hakkı Sağlık karnesinden yararlanabilmek için gerekli evrakın hazırlanması Sağlık güvencesi olmayan öğrencilere sunulan hizmet Öğrenciliği olduğunu ispatlayabilmesi için verilen belge in diğer okullara geçme imkân tanınması Öğrenci Öğrenci Öğrenci Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Dilekçe Kendinsin Annesinin, Babasının Evliyse Eşinin Sağlık Kurumlarından Onaylı Sigortası yoktur belgesi Öğrenci Kimlik Kartı YATAY GEÇİŞ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ÜNİVERSİTENİN İSTEMİŞ OLDUGU BELGELER Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Sekreteri Sekreteri Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı 5 dk 50 Hafta 5 dk dk. 0

30 9 7 6 B30OKA0M30000 B30OKA0M30000 B30OKA0M30000 B30OKA0M Not Belgesi Mezuniyet Belgesi İlişik Kesme Bilgi Danışma Okuldan ayrılmak istediğinde sunulan hizmettir Öğrenci Öğrenci Öğrenci Öğrenci Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Dilekçe Dilekçe Matbuu Evrakın imzalatılması gereken bölümleri (ilişik Kesme Belgesi )Öğrenci Kimlik Kartı Dilekçe, Öğrenci işlerindeki Hazır Matbu formun onaylanması (Sorunu olmayanlar için) Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Kadirli Meslek u Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Sekreteri Sekreteri 5 dk Gün dk 50 İlçe Milli Eğitim dk 5000

31 Ek T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Mali İşler Bürosu Personel İşleri Bürosu Öğrenci İşleri Bürosu BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI İzin 657 Sayılı Kanunun Maddeleri ve Devlet Akademik ve İdari Personelin Yıllık, Memurlarına Verilecek Hastalık Hastalık ve Mazeretleri kapsamında izin Fakülte Personelleri Raporları ile Hastalık ve işlemlerinin yapılması. Refakat İznine İlişkin Usul ve İzin Formu, Hastalı Raporu Esaslar Hakkında Yönetmelik Memur, Fakülte Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığı İŞ GÜNÜ Atama Öğretim Elemanı kadrolarına yapılan Öğretim Elemanı 547 Sayılı Kanun, 94 Sayılı başvuruların değerlendirilmesi amacıyla şartlarını taşıyan Kanun ve 657 Sayılı Kanun Jürilerin oluşturulması. herkes (Mezuniyet Belgeleri, Sağlık Raporu, Nüfus Cüzdan Örneği, Savcılık Belgesi, Fotoğraf, İkametgah Belgesi) Jüri atama işlemleri FYK kararı ile oluşturulmaktadır. Memur, Fakülte Sekreterliği 547 Sayılı ten ilgili Kanun, 94 birimlere Sayılı Kanun ve 657 Sayılı Kanun 3 AY Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri Öğretim Elemanlarının Konferans, Sunum ve Eğitim Amaçlı toplantılara katılmaları 547 Sayılı Kanun 39. Maddesi Öğretim Elemanları Dilekçe, Ön Çalışma Raporu, Davet Mektubu Bölüm Sekreteri/İlgili Bölüm Başkanlığı/Fakülte ten ilgili birimlere 30 GÜN 0 İŞ GÜNÜ Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30. Madde Fakülte i İtiraz dilekçesi İlgili Öğr.Elemanı/ İlgili Bölüm Başkanlığı / Fakülte Yönetim KuruluKararı 5 GÜN 7 GÜN Derse Yazılma (EkleSil) Bir ders ekleyip bir ders çıkarma Danışman Öğretim OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği/7.madde Fakülte i EkleSil Formu Elemanı/Bölüm Başkanı 5 GÜN GÜN Yatay Geçiş Öğrencinin isteği üzerine bir başka Üniversitede eğitimine devam etmek istemesi Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Fakülte i Öğrenci Dilekçe, Transkript, Ders İçerikleri Memur, İntibak Komisyonu, İlgili Bölüm Başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu İlgili Üniversite leri AKADEMİK TAKVİM 5 İŞ GÜNÜ Kayıt Yenileme (Mazeretli) Süresi içinde kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıtlarının yapılması OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim Fakülte i ve Sınav Yönetmeliği/7.madde Dilekçe, Mazeretini Belirten Belge, Derse Yazılma Formu, Banka Dekontu, Not Durum Belgesi Memur, Fakülte Sekreterliği İlgili Bölüm Başkanlığı/ İlgili AKADEMİK TAKVİM 0 İŞ GÜNÜ Mazeret Sınavları Mazeretleri dolayısıyla yıliçi ve yılsonu sınavına giremeyen ve mazeretleri ilgili Yönetim Kurullarınca kabul edilen öğrenciler OKÜ Lisans/Önlisans Öğretim Öğrenci Dilekçesi, Mazeretini ve Sınav Yönetmeliği/3.madde Fakülte i Belirten Belge Memur, Fakülte Sekreterliği, Fakülte ten ilgili birimlere AKADEMİK TAKVİM 0 İŞ GÜNÜ Başarı Notuna İtiraz Öğrencinin başarı notuna itiraz etmesi OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30. Madde Fakülte i İtiraz Dilekçesi İlgili Öğretim Elemanı/ Bölüm Başkanlığı/ Kararı 5 GÜN 7 İŞ GÜNÜ

32 İlişik Kesme Kendi istekleri ile okuldan ayrılmak isteyen öğrencilerin işlemlerinin yapılması. Öğreni Dilekçesi, İlişik Kesme OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 35.madde Fakülte i Formu, Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname Memur /Fakülte Sekreterliği/ ten ilgili birimlere 5 İŞ GÜNÜ Kayıt Dondurma Öğrencinin mazereti dolayısıyla eğitimine OKÜ. Lisans/Önlisans Öğretim Fakülte i ara vermek istemesi ve Sınav Yönetmeliği 3.madde Öğrenci Dilekçesi, Kayıt Dondurma Gerekçesi ile ilgili belge (Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmühaberi, Tabi Afetler, Tutukuluk, Mahkumiyet, Askerlik tecilinin Kaldırılması...) Memur, İlgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte ten ilgili Sekreteri,Fakülte birimlere AY 0 İŞ GÜNÜ Öğrenci değişim programları ile Öğrenci değişim programı anlaşmalı olan Türk ve yabancı ülke işlemleri Üniversitelerine öğrenci göndermek ve almak. OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 36. madde Fakülte i Yabancı dil başarı puanı, Koordinatör, Bölüm komisyon intibak kararı, Öğrenim başkanı Anlaşması İlgili okul/yönetim Kurulu kararı 0 İŞ GÜNÜ Ders Muafiyetlerinin Yapılması OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim Daha önce almış olduğu derslerden muaf ve Sınav Yönetmeliği 6. Fakülte i olma isteği madde Öğre Dilekçesi, Not Durum Belgesi, Mezun / İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri Bölüm Başkanlığı,Fakülte Sekreteri,Fakülte ten ilgili birimlere 5 GÜN 0 İŞ GÜNÜ Staj in mezun olabilmeleri için bilgi ve becerilerinin arttırılmaya yönelik yaptığı çalışma OKÜ Lisans/ Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 9. madde Fakülte i Onaylı Staj Kabul Formu Bölüm Sekrterliği, Bölüm Başkanlığı,Fakülte Sekreteri ten ilgili birimlere Kurum ve Kuruluşlar ilgili mevzuat gereği 0 İŞ GÜNÜ Öğrenci Belgesi Verilmesi* in istekleri doğrultusunda kendilerine verilmektedir. Fakülte i Öğrenci Kimliği Öğrenci İşleri Memur, Öğrenci Dai.Başkanlığ işleri Dai.Bşk.lığı ı 0 DAKİKA Askerlik Tecil * in askerlik tecil işlemleri için şubelerine öğrenci olduklarına dair belgelerin gönderilmesi. Erkek öğrenciler. Öğrenci Kimliği Öğrenci İşleri Memur, Öğrenci Dai.Başkanlığ işleri Dai.Bşk.lığı ı Askerlik Şubesi Başkanlıkları 5 İŞ GÜNÜ Not Durum Belgesi* in istekleri doğrultusunda kendilerine verilmektedir. Fakülte i Öğrenci Kimliği Öğrenci İşleri Memur, Öğrenci Dai.Başkanlığ işleri Dai.Bşk.lığı ı 0 DAKİKA Öğrenci Hasta Sevk * Hiçbir sağlık kurumundan faydalanmayan öğrencilere verilen sağlık hizmeti. Fakülte i Müracaat Formu, SGK Kaydı Olmadığına dair yazı. Öğrenci İşleri Memur, Öğrenci Dai.Başkanlığ işleri Dai.Bşk.lığı ı İŞ GÜNÜ Ders İçeriği İsteği Başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden yada yeni kazanan öğrencilerin intibak işlemleri için. Fakülte i Öğrenci Dilekçesi Bölüm Sekreterliği, Bölüm Başkanı İŞ GÜNÜ Mezuniyet Eğitimöğretim dönemleri sonu ile yeni eğitimöğretim yılı başlamadan önce tüm Mezuniyete hak OKÜ Önlisans Öğretim ve Sınav teorik ve pratik çalışmalarını tamamlayan kazanan tüm Yönetmeliği/33.madde öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin öğrenciler yapılması. Memur, Öğrenci işleri Dai.Bşk.lığı TEK DERS SINAVLARI SONRASI BİR HAFTA İÇİNDE Burs KYK,, Yemek, Kısmi Çalışma, TEV vb. Fakülte i Başvuru Formu (Ekli belgeler) Memur, Fakülte Sekreterliği ten ilgili birimlere 0 İŞ GÜNÜ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER

Ş. Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMETİ ENVANTERİ TABLOSU DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE BELGELER 302.10 Öğrenci Belgesi müz öğrencileri Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri 302.01 İlk Kayıt İşlemleri müze İlk Defa Kayıt Yaptırmaya Hak Hazanan Öğrenciler Ş. Ü. Rektörlüğü Enstiü Öğrenci İşleri www.sbe@sirnak.edu.tr

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta Hesabı Oluşturma 1- Bireysel Başvuru 30 Dakika 2 Bilgisayar Bakım Ve Onarımı

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Sonucu Öğrenci Ön Kayıt / Kesin Kayıt İşlemleri İnternet Üzerinden http://ubs.cumhuriyet.edu.tr/index_onkayit_jsp.html.php

Detaylı

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ

PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PERSONEL İŞLERİ ve YAZI İŞLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma

Detaylı

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti

Temsilci seçimleri İşlemleri Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet dilekçesi veya suçun tesbiti T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi Dekanlığı KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER 1 2 3 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması Temsilci seçimleri

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb)

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlarn/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN 903.02 903.02 903.01 66369020 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri

HİZMET ENVANTERİ TABLOSU. Hizmeti Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumlar/ Birimlerin Adı. Hizmetten Yararlananlar. Diger (Özel sektör vb) Taşra Birimleri 301.06 305.01 050.02 Başvuru Alımı için görevlendirilen personel Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin tanımı Hizmetin Dayandığı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası Hizmetten Yararlananlar

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı Seçim ve Atanması ----- 2 Temsilci seçimleri ----- 3 Disiplin Soruşturma 4 Bilgi Edinme

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların Belirlenmesi, Ön Koşullar ve Duyurular BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi,

3-Öğrencinin ÖSYS ye girdiği yıla ait ÖSYS sonuç belgesi, SIRA NO HİZMETİN ADI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ) İLK MÜRACAAT SON MÜRACAAT

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Lisansüstü Başvurular 2 Yabancı Uyruklu Lisansüstü Başvurular 1-ALES

Detaylı

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SN KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU 1 38324430941002 B.30.20170000300 ADI DERS KAYDI (YARIYIL KAYITLARI) TANIMI H İZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI Madde/3 İlan Edilen Süre İçinde Bahar

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Lisansüstü Programlara Kayıt için Kontenjanların

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~

ÖĞRENCİ İŞLERİ ~TURİZM FAKÜLTESİ/ 1 ~ Sayfa 1 / 10 KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÖĞRENCİ İŞLERİ SIRA NO: HİZMETİN ADI: BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER: 1 Kesin Kayıt İşlemleri *LYS Sonuç Belgesi *Ön

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-Posta hesabı açma

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI MERKEZİ İDARE Ön Kayıt ÖSYS sınav sonuçlarına göre EEYO'ya başvurma hakkı kazanan ve başvuru koşullarını sağlayıp, başvuru yapan öğrencinin ön kaydının yapılması Anadolu Üniversitesi Eğitim Aday Özgeçmiş

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

EK-2. 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 1 Ay

EK-2. 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 1 Ay 1 Kontenjanların ve Önerilen Derslerin Belirlenmesi Anabilim Dalı Kurul Kararı 2 Enstitü Genel Kurulu Gündeminin Hazırlanması Mayıs ve Aralık aylarında yapılan Enstitü Genel Kurul Toplantısı için kontenjanlar,

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ŞEKLİ SÜRE 1 Tezli Yüksek Lisans 3 Yıl (6 Yarıyıl) 2 Doktora 6 Yıl (12 Yarıyıl) ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (Tel: 0362 457 60 92) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ENSTİTÜ MÜDÜR YARDIMCILARI DERS EKLEMEBIRAKMA 4 EğitimÖğretim Madde 9'da belirtilen sınırlar içersinde gün sürekli https://ubs.omu.edu.tr/ 3 KAYIT YENİLEME DERS KAYDI Üyesi (Danışman Ataması yapılmamış öğrenci için Anabilim hafta

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu. Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmetin Tamamlanma Süreci (En Geç) İlk Müracaat Son Müracaat

Detaylı