Başlamak için tıklayınız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Başlamak için tıklayınız"

Transkript

1 Başlamak için tıklayınız

2 Sevgili öğrenciler Yüksekokulumuza hoşgeldiniz. İki yıl devam edecek olan eğitim-öğretim sürecinde karşılaşabileceğiniz sorunlar ile ilgili çözüm yollarını bulabileceğiniz bu rehber ile umarız sizlere yardımcı oluruz. Öğrenim hayatınızda başarılar diliyoruz.. Yüksekokul Yönetimi Devam

3 Yeni Başlayanlar Eğitim-Öğretim Sağlık-Barınma ve Ulaşım Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

4 Ders Kaydı Ders Muafiyeti Kayıt Dondurma Yaz okulu Tek Ders Yatay Geçişler Sınavlar Dersler Staj Mezuniyet

5 Bir dönem boyunca okuyacağınız derslere dönem başlamadan önce kayıt yaptırmanız gerekir. Buna Ders Kaydı denir. Bunun için adresini kullanmanız gerekmektedir. Harç ücretini yatırdığınız takdirde (2 saat beklemeniz gerekmektedir)türkiye nin her yerinden ders kaydı yapabilirsiniz. Derslere kayıt yaptırmazsanız derslere devam edemez ve sınavlara giremezsiniz. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydı yapılması zorunludur. Yalnız çok zorunlu hallerde mazeretli olanlar, bu durumlarını belgeledikleri takdirde Yüksekokul Yönetim Kurulu nun uygun görmesiyle mazeret haftasında kayıtlarını yaptırabilirler. Ders kaydınızın tamamlanması için danışmanınızın bunu onaylaması gerekir. Kayıt yaptırdıktan sonra internet üzerinden kaydınızın onaylanıp onaylanmadığını göreceksiniz. Ders Kaydı ile ilgili sorunlar için tıklayınız

6 Hangi dersleri alacağımız belli mi? Öğrenci sistemine girip bölümünüze ve sınıfınıza uygun alanlara tıkladığınızda derslerin listesi gelecektir. Birinci sınıflar listedeki bütün dersleri almak zorundadır. Diğer öğrenciler ise durumlarına göre ders seçerler. Kaldığım bir dersi almadan başka derslere kayıt yaptırabilir miyim? Bir öğrenci ders kaydı yaptırırken öncelikle kaldığı dersi almak zorundadır. Zaten internet üzerinden kayıt yaptırdığınızda sistem otomatik olarak kalmış olduğunuz dersi almanız gerektiğini göstermektedir. Alttan hiç okumadığım bir ders varken normal sınıfın derslerini alabilir miyim? Öğrenciler öncelikle, daha önceki dönemlerde okumuş olsun veya olmasın, alt yarıyıllardan kalan derslerini almak zorundadırlar. Öğrenci alttan dersi olduğu halde bunu almazsa ve bu durum danışmanın gözünden kaçarsa her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bir dönemde en fazla kaç saat ders alabilirim? Birinci sınıflar programdaki bütün dersleri almak zorundadırlar. İkinci sınıfta 45 AKTS ye kadar ders alınabilir. Ders kaydı sırasında bütün derslere kaydolduğumu sanıyordum. Sonradan bir hata yaptığımı anladım. Almam gereken derslerden bir tanesine kayıt yaptırmamışım. Danışmanım da beni uyarmadı. Ara sınava da girmiştim. Bir hak iddia edebilir miyim? Hayır. Ders kaydının doğru yapılmasından öncelikle öğrenci sorumludur. Kaydolunmayan dersin sınavına girilemez. Girildiği takdirde alınan not geçersizdir.

7 Yüksekokulumuza gelmeden önce bir yükseköğrenim kurumundan mezun olmuş veya okulu bırakmış öğrencilerimiz daha önce okuduğu derslerden (son beş yıl içerisinde) muaf olabilirler. Bunun için derslerin başladığı ilk iki hafta içerisinde Yüksekokulumuz Bölümler Sekreterliğine örnek form dilekçe ile eski okuduğunuz okuldaki dersleri ve notları gösteren resmî belgelerle birlikte başvurabilirsiniz. Dilekçenin Yüksekokul Yönetim Kurulu nda kabul edilip sonucun size bildirilmesine kadar yazıldığınız bütün derslere devam etmek zorundasınız. Yabancı Dil ve Bilgisayar Derslerinden muafiyet sınavı: Yabancı Dil ve Bilgisayar Derslerinden okulumuza (ilk kayıt sürecinde) online-başvuru yaparken muafiyet sınavlarına girip girmeyeceğiniz sorularak sınavlara giriş kaydı yaptırmanız sağlanır. Girmek istediğiniz derslerde durumunuz çok iyi ise, bu sınava girip başardığınız takdirde bu derslerden muaf olabilirsiniz. Sonuçlar ilan edilinceye kadar derslere devam etmek zorundasınız.

8 Çeşitli özel nedenlerle bir öğrenci belirli bir süre okula devam edemeyecek ise, mazeretini belirten bir dilekçe ve bunu kanıtlayan belgelerle Yüksekokulumuza başvurduğunda o öğrencinin kaydı en fazla bir yıl (1 dönem veya 2 dönem) süreyle dondurulmaktadır. Derslere devam edemeyecek öğrenci kayıt dondurmaz ise devamsızlıktan kalır. Halbuki kayıt dondurduğu takdirde öğrencilik hakkını geçici olarak durdurmuş demektir. Hiçbir kaybı olmaz. Bir bakıma öğrenciliğini, mazereti sona erinceye kadar, belirli bir süre için ertelemiş olur. Öğrenci en fazla bir yıl süreyle kayıt dondurabilir.

9 Üniversitemizin yaz okulu uygulaması yoktur ama dönem içerisinde değişik sebeplerle derslerden kalan öğrencilere tanınan bu hak ile başka üniversitelerden ders alınabilir. Bunun için Bölüm Başkanlığının kabul edip onayladığı üniversitelerden (keskin.kku.edu.tr adresinde duyurulur) birinde açılan yaz okuluna gidebilirsiniz. Öğrenci ancak asli kayıtlı olduğu diploma programında daha önce alıp başarısız olduğu (üst dönem dahil) dersleri yaz okulu programlarından alabilir. Ders alabilmek için not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Öğrenci ders almak istediği yaz okulu programının bulunduğu üniversiteyi, bölümü, yaz okulu programına ait akademik takvimi, ders içerikleriyle birlikte almak istediği dersleri, derslerin kredilerini (ders saati ve AKTS olarak) açık olarak belirttiği dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına müracaat eder. Öğrencilerin bölüm başkanlığına müracaatları, bölüm başkanlığının görüşü ile sunulduğu ilgili birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yönetim kurulunun olumlu kararı olmadan yaz okulundan ders alınamaz. Not: Yaz okulunda en fazla 2 ders veya 8 AKTS alabilirsiniz Ayrıntılı bilgi için adresindeki Yaz Okulu Ders Alma Esasları yönergesini inceleyebilirsiniz.

10 Yüksekokulumuzu kazanan bir öğrencinin belirli bir başarı düzeyini elde etmesi halinde bir başka üniversiteye bağlı eğitim Yüksekokula geçme imkânı sağlayan sistemdir. Dönem aralarında yapılan bu uygulama için hangi üniversite düşünülüyorsa o üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında duyurulan tarihler içinde başvuru yapılmaktadır. Gerekli evrakları doldurarak gitmek istediğiniz yüksekokula şahsen başvurabilirsiniz. Bütün şartları taşıdığı takdirde başvuran adaylar, not ortalamasına göre en yüksekten düşüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan kadar başvuru kabul edilir. Not: Her üniversite senatosu kendisine özgü şartları belirler ve ilan eder. Ancak genel şartlar: Zayıfı olmamak, not ortalaması üniversitenin istediği ortalamadan yüksek olmak, disiplin cezası almamak, gerekli belgeleri tamamlamak.. gibi.

11 Yüksekokulumuzda her öğrenci bir dersten en az bir ara sınav ile bir yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girerek sınav notu verilir. Öğretim elemanları sınavlarını yazılı, sözlü, uygulamalı ve diğer biçimlerde yapabilirler. Ara sınavlar dönemin 7-8. haftasında, yılsonu ve bütünleme sınavları ise akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Sınavların ne zaman ve nerede yapılacağı bölümleriniz tarafından dönem içerisinde ve sınavlardan önce ilan edilecektir. Ara sınav zamanı hastalandığımız takdirde ara sınavlara denk gelen günlerde alınacak raporlar mazeret için kullanılabilir. Bunun için aldığınız raporu en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile Yüksekokulumuz Müdürlüğü bölümler sekreterliğine teslim etmelisiniz. Yarıyıl sonu sınavlarında hiçbir mazeret kabul edilmemektedir. Her ne sebeple olursa olsun mutlaka sınava girmeniz gerekir. Yıl sonu sınavlarının mazeretleri bütünleme sınavları şeklinde kullanılmaktadır. Yüksekokul veya üniversitenin resmî faaliyetlerinde görev aldığınızda Yüksekokul Yönetim Kurulu kararıyla bu tür öğrenciler izinli sayılmaktadır. Yarıyıl sonu sınavlarında mazeret kabul edilmemektedir. Sınavlarda dikkat edilecek hususlar ve değerlendirme için tıklayınız

12 Sınavlarda dikkat edilecek hususlar: Sınavlara zamanında ve öğrenci kimlik belgenizle birlikte girmelisiniz. Özellikle kopya almak, vermek, kopya çekilmesine yardımcı olmak ağır bir suç olup böyle bir suçu işleyen öğrenci disipline verilir ve ceza alır (Bir veya iki yarı yıl uzaklaştırma cezası). Ceza alan öğrenci Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalıyor ise çıkarılır, öğrenim kredisi kesilir. Ayrıca bazı kurumlar eleman alırken öğrenciliğinde disiplin cezası alanların başvurusunu kabul etmez. Değerlendirme: Ara sınavların % 40 ı, yarıyıl sonu sınavının % 60 ının toplamı ham puanınızı oluşturmaktadır. Ham puanınız daha sonra sınıf ortalaması ve standart sapma dikkate alınarak otomatik olarak harf notuna dönüştürülür. FF, FD notları başarısız demektir. Bu dersleri bir sonraki yıl yeniden okumak zorundasınız. DD, DC notları ise şartlı geçer demektir. DD, DC li dersiniz varsa genel not ortalamanızın 2.00 üzerinde olmasına dikkat ediniz. Aksi takdirde iki dönem üst üste 2.00 ın altına düşerseniz bu dersleri yeniden okumanız gerekebilir. Sınava notlarına itiraz: Öncelikle ilgili öğretim elemanıyla görüşmenizde fayda var. Yine de nota itiraz edecekseniz notunuz ilan edildikten sonra bir hafta içerisinde Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmalısınız.

13 Sınıfınızın ders programları Yüksekokul web sayfasında ilan edilir. Her öğretim elemanı derse girdiğinde kendi dersi ile ilgili kuralları ve temin edilmesi gereken materyalleri size duyuracaktır. Bir dersin sınavlarına girmek için teorik kısmın % 70 ine, varsa uygulamanın % 80 ine devam etmek zorundasınız. Raporlar mazeret olarak değerlendirilmemektedir. Bu yüzden ilk haftadan itibaren bir dersten ne kadar devamsızlık yaptığınızı mutlaka bir yere not etmelisiniz. Öğretim elemanları devamsızlık yaptığınız süreyi size hatırlatmak zorunda değil. Dönem sonunda bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız, keyfî devamsızlıklardan kaçınmalısınız. Bir dersten devamsızlıktan kalırsanız Ertesi yıl aynı derse yeniden kaydolmak ve derslere devam etmek zorundasınız. Devam aldığınız halde sınavlardan geçemezseniz sadece sonraki yıl o dersin sınavlarına girersiniz Üniversitemizde Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. NOT: Bunun haricinde sormak istediğiniz sorular için danışmanınıza başvurabilirsiniz

14 Bu değerlendirmede, ara sınav başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 60 tır. Bağıl değerlendirme sistemi, bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan (15 puanın üstünde alan) öğrenci sayısı 30 ve üzerinde ise uygulanır. Bağıl değerlendirmeye katılmaya hak kazanan öğrenci sayısı 30 un altında ise öğrencinin ham başarı notu farklı şekilde hesaplanır (http://oidb.kku.edu.tr/bagilyonerge.html) 15 puanın altında alanlara doğrudan FF verilir. Ham başarı notları 30 un altında kalan öğrencilere doğrudan FF verilir. Ancak notları arasında kalan öğrencilerin notları diğer notlarla birlikte istatistik değerlendirmeye katılır. Yarıyıl sonu sınavı 35 in altında kalan öğrencilere ham başarı notları 38 ve aşağısında ise doğrudan FF, 39 ve üzerinde ise doğrudan FD verilir. Öğrencinin bütünleme sınavından aldığı mutlak not, yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine geçer. Final notu DD ve DC olanlar isterlerse bütünlemeye girebilirler. Bu durumda bütünleme notu geçerlidir.

15 Öğrencilerimizin, okulda aldıkları teorik ve pratik bilgi ve becerilerini, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Yerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik ve Okulumuz Staj Yönergesi ne uygun olarak pekiştirmek ve geliştirmek için en az 30 iş günü yaz stajı yapmaları gerekmektedir. Staj işlemleri Mart ayında yönetimimiz tarafından yapılan duyuru ile başlamaktadır: ayrıntılı bilgiyi keskin.kku.edu.tr adresi «staj yönergesi» linkinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca sigortalı olarak çalışan öğrencilerimiz de gerekli evrakları temin edip başvurarak staj muafiyetlerini gerçekleştirebilirler. Not: Öğrencilerimizin staj konusunda en çok dikkat etmeleri gereken husus tarihlere çok dikkat etmeleridir. Gerekli bilgileri yüksekokulumuz web sitesinden alabilirsiniz.

16 4 dönem boyunca verilen dersleri başarıyla tamamlamış ve yaz stajını yapmış öğrencilerimiz mezun olmaya hak kazanmaktadır Bu durumda aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden alacağınız ilişik kesme formunu gerekli yerlere imzalatınız. Öğrenci kimlik kartınız ile beraber Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bu imzalattığınız formu teslim ediniz. Mezuniyetler ile ilgili yüksekokulumuz yönetim kurulu kararı alındıktan sonra yaklaşık gün içerisinde hazırlanan Diploma ve transkriptinizi (Not döküm belgesi) yine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alabilirsiniz

17 Mezuniyet aşamasına gelmiş, tüm derslerini (4 dönemin hepsi) başarıyla tamamlayıp tek dersi kalan öğrenciler için yapılacak tek ders sınavı ve başvuru tarihleri akademik takvim çerçevesinde yapılmaktadır. Tek Ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerimiz önceden duyurulan tarihlere riayet ederek Öğrenci İşlerimizden alacakları dilekçe formu ve transkript (not döküm belgesi) ile bölüm başkanlığına başvurmalıdırlar. Tek ders sınavından alınan not, ham not olarak kabul edilir, yarıyıl/yıl içi notları dikkate alınmaz. NOT: Bunun dışında karşılaştığınız bir sorun olursa Bölümler Sekreterliğine danışabilirsiniz

18 Akademik Takvim Nedir? Öğrenci Kimlik Kartı Öğrenim Harçları Krediler Okulla ilgili sorun yaşadığınızda Uzaktan Eğitim Öğrencisiyim

19 Akademik Takvim bir eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmaların zamanını gösteren çizelgedir. Bunun için keskin.kku.edu.tr adresinden akademik takvim linkini tıklayabilirsiniz Her dönem başında yine akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders kaydı yapmanız gerekmektedir. Ders kaydı için rehberimiz Eğitim-Öğretim linkini kullanabilirsiniz

20 Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın adınıza düzenleyeceği kimlik kartları kayıt esnasında dağıtılmaktadır. Kayıt esnasında alamazsanız Keskin Meslek Yüksekokulumuzdaki Öğrenci İşlerinden temin edebilirsiniz Kimlik kartları için ayrıca bir ücret alınmamaktadır. Not: Kimlik kartlarını mezuniyet işlemlerinde geri teslim etmeniz gerekmektedir. Ayrıca bu kimlik kartı 2 yıllık eğitim-öğretiminiz boyunca sınavlarda, kampüs alanına girişlerde kullanacağınız için hep yanınızda bulundurmalısınız. Bu yüzden iyi muhafaza ediniz kaybolma durumu söz konusu olursa mutlaka Öğrenci İşlerimizle temasa geçiniz

21 Normal öğretim öğrencilerimiz iki yıl harç yatırmayıp, eğer öğrenimini uzatma durumu olursa harç yatırmaktadırlar. Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim öğrencilerimiz ise her dönem başı harç yatırmaktadırlar. Harç miktarlarını adresi duyurular bölümünden öğrenebilirsiniz Harç Kredisi aldığınız takdirde durum Kredi Yurtlar Kurumu tarafından üniversitemize bildirilecek, bunun sonucunda yatırdığınız ücret size iade edilecektir. Harç, Öğrenim Kredileri ve Başbakanlık bursu için Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğü ile temasa geçmelisiniz. İlgili kurumun internet adresinde de (www.kyk.gov.tr ) çeşitli konularda bilgilere ulaşabilirsiniz. Harçları nasıl yatırabilirim?

22 Harçları herhangi bir ilden AKBANK şubesine giderek kimlik numaranızı söyleyerek yatırabilirsiniz. Harç miktarlarını adresinden öğrenebilirsiniz. Harcınızı yatırırken Normal öğretim öğrencisi iseniz NORMAL ÖĞRETİM, İkinci Öğretim Öğrencisi iseniz İKİNCİ ÖĞRETİM, Uzaktan Eğitim Öğrencisi iseniz KESKİN MYO Öğrencisi şeklinde banka çalışanına belirtmeniz gerekmektedir Not: Harçları sadece belirtilen dönemlerde yatırmanız gerekmektedir. Kayıt yaptıracaksanız kayıt öncesi, ders kaydı yapacaksanız akademik takvimde belirtilen tarihlerde yatırabilirsiniz.

23 Danışman: Her programın bir Akademik Danışmanı bulunmaktadır. otomasyon adresinden danışmanınızı öğrenebilirsiniz. Sizin program danışmanı, öğrenim hayatınız ile ilgili çeşitli sorunlarınızda ilk aşamada başvuracağınız, size yol gösterecek öğretim elemanı demektir. Bölüm Başkanı: Danışmanınızın çözemediği sorunları başvuracağınız kişidir. Eğer Bölüm başkanını da aşan bir durum söz konusuysa Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Müdürümüze problemlerinizi anlatabilirsiniz. Bu sıralamaya uymak hem gereksiz zaman kaybına engel olur hem de daha sağlıklı çözümler bulunabilir NOT: Personelimize telefonla veya maille ulaşmak için keskin.kku.edu.tr adresinden faydalanabilirsiniz

24 Uzaktan Eğitim programlarımıza kayıt yaptıran öğrencilerimiz, diğer tüm öğrencilerimiz için belirttiğimiz konulardan sorumludurlar. Bu öğrencilerimizin diğerlerinden tek farkı dersleri internet üzerinden ev ortamında gerçekleştirmeleridir. Bunun için linkini kullanmaları gerekmektedir. Bu sistem yalnızca dersleri takip ettikleri web sitesidir. Bunun dışında eğitim-öğretim ile ilgili tüm sorumluluklar için rehberin diğer bölümlerini inceleyebilirsiniz. Not: Kuzem sistemi ile ilgili sorularınız için Program Koordinatörü Atilla Altun ile mesai saatlerinde telefonla veya maille iletişime geçebilirsiniz

25 Sağlık Barınma Ulaşım

26 Öğrencilerimizden velisi herhangi bir sağlık sigortası kurumuna (Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur) bağlı olarak çalışanlar o kurumun Kırıkkale/Keskin deki biriminden alacağı sevkle, ailesinin yanında iken nasıl muayene ve tedavi oluyorsa burada da aynı işlem devam etmektedir. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan (veya 25 yaş üstü olan) öğrencilerimizin sağlık ile ilgili harcamaları üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Bunun için anne veya babanızın sosyal güvencesi olmadığına dair bir belge ile Sağlık, Kültür ve Spor Dair Başkanlığı na başvurulması gerekmektedir. Böyle durumdaki öğrencilerimizin sağlık sorunları olduğunda üniversitemiz Mediko-Sosyal Birimine müracaat ederek tedavi olabilirler. Üniversitemiz Tıp Fakültesine yönlendirme yapılmak suretiyle bütün genel sağlık hizmetleri verilmektedir.

27 Kırıkkale dışından gelen öğrencilerimiz Üniversite yerleştirmeleri için başvurular alındığında yurt başvurusu da yapılmaktadır. Şayet isminiz asıl listede çıktıysa Keskin Devlet Yurdunda kalabilirsiniz. Devlet yurdu çıkmadıysa bireysel veya birkaç arkadaş grubuyla birleşip ev tutabilir veya Kırıkkale de bulunan çeşitli kamu ve özel kurumlara ait yurtlardan yararlanabilirsiniz. Yalnız özel yurtları tercih ederken ücretinin ve konforunun yanı sıra, yasalara uygun çalışan yer olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

28 Şehirlerarası otobüsleri kullanan öğrencilerimiz eğer direkt olarak Keskin e gelmek istiyorlarsa Kırşehir veya Kayseri otobüslerini kullanarak direkt olarak Keskin MYO önünde inebilirler. Kırıkkale den gelenler eski otogar güzergâhında Keskin Dolmuşlarını kullanarak yine Keskine gelebilirler (Kırıkkale Otogar dan Keskin e dolmuş yoktur). Keskin ilçe merkezinden kampüsümüze yine Keskin dolmuşları ile servis yapılmaktadır.

29 Üniversitemizin ve Yüksekokulumuzun çeşitli konulardaki faaliyetlerine (Spor takımlarında görev alma, folklor, tiyatro, koro vb. ekiplerde çalışma veya öğrenci kulüpleri) katılabilirsiniz. Bu konularda gerekli duyurular üniversite web sayfasında veya Yüksekokul web sayfamızda ilan edilmektedir. Öğrenci kulüpleri üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bağlı olarak özel amaçları doğrultusunda çalışmakta, çalışmaları Rektörlüğümüz ve Yüksekokulumuz tarafından desteklenmektedir. Yüksekokulumuzda konser, konferans, panel, kültürel ve eğitim amaçlı geziler, mezuniyet gecesi gibi çalışmalarda öğrencilerimiz de aktif olarak görev alabilmekte, özellikle bazı faaliyetler hocalarımızın danışmanlığında öğrencilerimiz tarafından organize edilmektedir. Bunlarla ilgili her türlü bilgi ve duyurular sizlere ulaştırılacaktır. Bütün öğrencilerimizin bu tür faaliyetlerde yer almasını içtenlikle destekliyoruz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28704 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ÖNLĐSANS VE LĐSANS EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ÖNLĐSANS VE LĐSANS EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ ÖNLĐSANS VE LĐSANS EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ Resmî Gazete 27 Ağustos 2011 Sayı : 28038 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YENİ KAYIT TARİHLERİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

YENİ KAYIT TARİHLERİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM? YENİ KAYIT TARİHLERİNİ NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM? Yeni kayıt tarihlerini, ÖSYM nin internet sayfasında yer alan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan; ÖSYS Yerleştirme Belgenizden; ayrıca

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KILAVUZU Burdur-2013 İÇİNDEKİLER Sunuş.. 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.... 4 Mehmet

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28774 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulundan:

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR KONU BAŞLIKLARI A-) YENİ KAYIT İŞLEMLERİ (LİSANS VE ÖNLİSANS) 1- ÖSYM Yerleşen Adayların Kayıt İşlemleri Nasıl yapılır? Üniversitemiz

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 23 Eylül 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28774 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM, SINAV VE STAJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28740 GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29468 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plato Meslek Yüksekokulunda ön lisans programlarında

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

25 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı: 29456 YÖNETMELİK

25 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı: 29456 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı: 29456 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Öğretim Düzeyi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28679 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 10 Kasım 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Kasım 2014 69471265-305-10080

Detaylı

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Niğde Üniversitesinden: Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28813 İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı