Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları"

Transkript

1 Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Tarama Analizi Çalışması Copyrigh TÜSEV Yayın hakları TÜSEV e aiir. İzinsiz alını yapılamaz, kopya edilemez, çoğalılamaz ve yayınlanamaz.

2 TÜSEV 2005 STEP Analizi Çalışması Bolüm 1 Giriş arama çalışması 16 Nisan 16 Haziran 2005 arihleri arasında gerçekleşirilmiş olup, ulusal ve bölgesel düzeyde yayın yapan gazee ve elevizyon kanalları olmak üzere oplam 9 medya kanalına yönelik arama çalışmasını kapsamakadır. kanallarının seçiminde; - yayın düzeyi (ulusal/bölgesel), - ulaşığı hedef kile, - sahip olunan poliik duruş gibi krierler göz önünde bulundurulmuşur. kanalları seçiminde dikka edilen bir diğer noka da mümkün olduğunca kapsamlı bir rapor hazırlanmasına zemin hazırlayabilecek çeşililiği yakalamak olmuşur. Buna göre, ulusal düzeyde medya arama çalışmasını yapmak üzere İsanbul Bilgi Üniversiesi ve İleişim Sisemleri Bölümü Öğreim Üyesi Doç. Dr. Aslı Tunç önderliğinde 4 kişilik bir ekip oluşurulmuşur. Bahsi geçen ulusal medya kanalları; - Ulusal Gazeeler;, Zaman, Hürriye - Ulusal Televizyon Kanalları; Kanal D, TRT 1 dir. İPS İleişim Vakfı na bağlı Biane proje ekibi ise medya arama çalışmasının bölgesel düzeyde gerçekleşirilmesi için Eruğrul Kürkçü önderliğinde bir ekip oluşurmuşur. Bölgesel düzeyde arama yapılan medya kanalları ise: - Bölgesel Gazeeler; Karadeniz, Yeni Asır, Bursa Hâkimiye, Olay Gazeeleri dir. Tarama çalışması süresince, oplam 2041 haber aranmış olup, haberler, STEP çerçevesindeki gösergelere göre yapı, oram, değerler ve eki boyularına göre ve CIVICUS un her göserge için belirlediği Tarama Analiz Rehberi ne uygun olarak analiz edilmişir. İncelemeke olduğunuz raporda analiz yapılan gösergeler, bahsi geçen bu rehberde belirilmişir. CIVICUS, bu rapora konu olan gösergeleri Danışma Kurulu nun gerçekleşireceği Puanlama çalışmasına sağlayacağı kakıyı göz önünde bulundurarak belirlemişir. Diğer gösergelerin de dahil olduğu ve Sivil Toplumun Türk sındaki Yansıması isimli rapor, sivil oplumun medyadaki yansımasına yönelik genel bilgileri içerecekir. Bu bilgiler, üm gösergeler bazında arama yapılmış 2041 haberin, hangi medya kanalında daha çok yer aldığı, hangi sivil oplum kuruluşu ürünün medyada daha çok yer aldığı, hangi haber konusuna medyada daha çok yer verildiği gibi genel isaisikler baz alınarak oluşurulacakır. Buna göre, okumaka olduğunuz raporda, CIVICUS Analiz Rehber inde analiz yapılması belirlenen her bir gösergeye birebir uyan haber örneklerine yer verilmişir. Bu nedenle, her göserge analizinin alında belirilen ve gösergeye birebir uygunluk göseren oplam haber sayıları ile aranan haber örüşmeyecekir. Buna eki eden bir diğer emen de, aynı haberin farklı medya organlarında da ekrarlanması ve haber sayılarının medya kanalı bazında değil de konu içeriğine göre hesaplanmış olmasıdır. Sivil oplum kuruluşlarının çok genel olarak bahsedildiği haberler de, gösergelerle birebir örüşmediği için, oplam haber sayıları na dahil 1

3 TÜSEV 2005 STEP Analizi Çalışması edilmemişir. Bu nokada sivil oplum kuruluşlarının medyayı kullanmadaki eksiklikleri söz konusu olabileceği gibi, medyanın bazı STK lara ve/veya akivielere daha çok yer verme eğiliminin olmasının da ekili olduğu düşünülebilir. Sivil oplum kuruluşlarının, gösergelere denk düşecek boyua akif olmaması da bir diğer önemli nokadır. Raporu okumaya başlamadan önce belirilmesi gereken bir diğer husus ise önem puanları dır. CIVICUS un belirlediği gösergeler için önem puanları abloda belirilmişir. Önem puanları, gazeeler için, arama yapılmış haberin, aranan gazeenin en çok okunan 3 sayfasından birinde yer aldığını ifade emekedir. Her gazee için, en çok okunan 3 sayfanın yeri değişse de sıralama 1, 2 ve 3 olarak sandarlaşırılmış durumdadır. Televizyonlar için önem puanları, haberlerin, haber büleninde ilk 3 haber içinde yer aldığı anlamına gelmekedir. 2

4 Bölüm 2 - Tarama Analiz Raporu STK ların oluşurduğu federasyon/şemsiye kuruluşların ekinliği- STK paydaşları, federasyon ve şemsiye kuruluşları belirlenmiş hedefleri gerçekleşirmede ne derece ekili görmekedir? Haber Gıda Dernekleri Federasyonu TÜBİTAK ile işbirliği yapacağını açıkladı. Gıda Dernekleri Federasyonu'nun TÜBİTAK ile işbirliği kararı gıda sanayinin ihiyacı olan bilimsel verileri üreecek deniliyor. Aralarında DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve SES (Sağlık Emekçileri Sendikası) gibi sendikaların da bulunduğu oplam 26 STK nın zorunlu din derslerinin kaldırılması için imza kampanyası başlaması. kanalı/ekrar Hürriye/1 /1 Eki puanı 0 ekisi belirsiz 1 ekisi belirsiz KESK ve DİSK gibi birçok STK 1 Mayıs ı kuladı. /1 0 ekisi belirsiz Türkiye Esnaf ve Sanakarlar Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Şoförler ve Oomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Derviş Günday, Esnaf ve Sanakarlar Meslek Kuruluşları Kanun Bursa Hakimiye/1 0 ekisi belirsiz Tasarısının kanunlaşmasından sonra Türkiye genelinde yaklaşık olarak 1 milyon şoförün esnaflıkan çıkarılabileceğini ve sosyal güvenlik siseminin çökebileceğini beliri. KESK üyeleri "Sosyal Güvenlik Reformu" ile personel rejimi Temel Kanunu nda değişiklik asarılarını proeso için bir gün iş bırakı. Sendikaya bağlı işçilerin işen çıkarılmasını proeso emek için DİSK'in başlaığı Haziran Büyük Yürüyüşü. İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Genel Kurulu nda konuşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Enis Özsaruhan Kalkınma Ajansları nın DPT ye bağlı olmasına epki göserdi. Ege iş dünyası 7-8 Mayıs'a yapılacak TOBB Genel Kurulu'na ağırlığını koymak için çalışmalarını hızlandırdı. Genel Kurul'da yapılacak seçimlerde İZTO, Ege'deki üm icare odalarıyla birlike TOBB zirvesi düzenleme kararı aldı. Bursa Hakimiye/1 /2 Hürriye/1 Yeni Asır/2 0 ekisi belirsiz 0 ekisi belirsiz 0 ekisi belirsiz 0 ekisi belirsiz 3

5 2- Öze arama çalışması sırasında aranan 8 haber, federasyon/şemsiye kuruluşların ekinliğiyle ilinili bulunmuşur. Bu haberlerin 6 anesi farklı federasyon/ şemsiye kuruluşların ekinliği gösergesiyle örüşmekedir. Gösergeye denk düşen haberlerin sayıca az olma nedeni federasyon/ şemsiye kuruluşların daha çok hüküme eleşirisi haberleriyle medyaya yansımış olmalarıdır. Eklemek gerekir ki, federasyon/şemsiye kuruluşları olarak Türkiye de sendikalar her zaman gündemde yer almaka, diğer federasyon/şemsiye kuruluşlar ise ya yeerli akifliği göserememeke ya da medya federasyon/şemsiye kuruluşların faaliyelerine yeeri kadar yer ayırmamakadır. Burada, sendikalar dışında çok farklı alanlarda faaliyeler yürüen federasyon/şemsiye kuruluşların sayıca az olduğunu da göz ardı ememek gerekmekedir. Buradaki verilere bakılarak, STK federasyon/şemsiye kuruluşlarının, eylemlerinin ekilerinin belirsiz olduğu söylenebilmekedir ile ilinili oplam haber : İşbirliği- Farklı alanlarda faaliye göseren sivil oplum kuruluşları birbirleriyle ne kadar işbirliği içerisine girmekedir? Haber Haber 1 Aralarında DİSK ve SES gibi sendikaların da bulunduğu oplam 26 STK zorunlu din dersi için imza kampanyası başlaı. 2 Trabzon Dernekler Birliği, İsanbul Ticare Odası nda Karadeniz Çernobil faciasının ardından kanser vakalarının armasına yönelik panel düzenledi. Panele Giresun, Ordu ve Sinop Dernekler Birlikleri de kaıldı. 3 Bingöl Depremzedeler Dayanışma Derneği ve İHD Bingöl Şubesi bir deprem raporu hazırladı. 4 Yeni TCY ne geiriyor, ne göürüyor? konulu panelin ardından, Türkiye Gazeeciler Cemiyei, İsanbul Barosu, Türkiye Gazeeciler Sendikası, İsanbul Tabip Odası, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Türk Ceza Yasası hakkında orak hareke eme kararı aldı. 5 KESK, DİSK dahil olmak üzere birçok sivil oplum örgüünün kaılımıyla gerçekleşen 1 Mayıs kulamaları 6 Mazlum-Der, Memur-Sen, Hizme-İş, Milli Gençlik Vakfı, Ak-Der, Adalei Savunanlar Derneği gibi birçok STK nın bir araya gelmesi sonucu binlerce kişi başörüsü yasağını proeso ei liler Vakfı Girişimi, Toplum ve Hukuk Araşırmaları Vakfı, Tuuklu Aileleri Dayanışma Derneği ve Dayanışma Ağı oraklığında Tecri İşkencedir başlıklı oplanının yapılacak olması. kanalı/ekrar / 1 Karadeniz / 1 / 2 / 4 Zaman/1 Zaman / 1 8 Karadeniz Çernobil faciasının ardından kanser vakalarının / 4

6 arması hakkında panel düzenlendi. 2 Karadeniz/1 9 Bursa Esnaf Odaları Birliği nin öncülüğünde, başka Bursa STK ların da işbirliğiyle Yerli Üre Yerli Tüke Hakimiye/2 kampanyası başladı. 2- Öze 16 Nisan - 16 Haziran arihleri arasında aranan 100 haber, sivil oplum kuruluşları arasındaki işbirliğine yönelik olarak belirlenmişir. Bu haberlerin 56 anesi farklı sivil oplum kuruluşları arasındaki işbirliğine işare emekedir. İşbirliği genelde oplanı/seminer organizasyonları veya aynı sekör sivil oplum kuruluşlarının birkaç anesinin bir araya gelerek resmi kurumlara ziyaree bulunmaları ile sınırlı kalmaka; farklı alanlardaki STK ların oraklığına pek raslanılmamakadır. Bu haberlerin 38 anesi ulusal medya kanallarında; 18 anesi ise bölgesel medya kanallarında yer almışır. Çoğunlukla haberlerin ekrarına raslanmamışır; yani her haber bir defaya mahsus bir medya kanalında yer almışır. Bölgesel düzeyde bakıldığında, Bursa Hakimiye Gazeesi nde sivil oplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin hem nicelik hem de nielik bakımından daha belirgin olduğu oraya çıkmakadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yerel gazeesi Olay ve Karadeniz Bölgesi gazeesi Karadeniz gazeelerinde, STK lar arası işbirliği örneklerine daha sık raslanmakadır. Bu durum, bölgesel bazda STK işbirliği profilini göseriyor olabileceği gibi, bölgesel gazeelerin uumunu da içeriyor olabilir ile ilinili oplam haber : Özerklik - Sivil oplum ne dereceye kadar devleen bağımsız olarak varlığını ve işlerliğini sürdürebilmekedir? STK lar ne dereceye kadar devle müdahalesi olmaksızın özgürce çalışabilmekedir? Devle deneimi yalnızca kamu çıkarlarını korumak amacıyla asarlanıp sınırlandırılmış mıdır? Habe Haber r 1 Adana'nın Aladağ İlçesi'ne bağlı Dölekli Köyü'nde özel bir derneğe ai öğrenci yurduna jandarma ekipleri baskın yapı. Ders çalışan öğrencilere yönelik baskına veliler epki göserdi. 2 Yargıay Hukuk Genel Kurulu, Eğiim-Sen'in kapaılmaması yönündeki yerel mahkeme kararını oybirliğiyle esasan bozdu. Tüzüğündeki anadildeki eğiim maddesi dolayısıyla kapaılmak isenen sendika AİHM'ye başvuracağını açıkladı. 3 Yargıay Hukuk Genel Kurulu nun kararıyla Eğiim-sen in kapaılacak olması ve üyelerin proesoları kanalı/ekrar Zaman/1 Zaman/1 /20 Olay/3 Yeni Asır/2 Karadeniz/4 Bursa Hakimiye/3 5

7 4 Türk Tabipler Birliği nden iş bırakma çağrısı. İş bırakan dokorlar hakkında Sağlık Bakanı nın suç duyurusunda bulunacağı ve azmina davası açacağı açıklamasına haberde yer veriliyor. 5 Diyarbakır'da faaliye göseren Doğu Bilimsel Araşırmalar Kooperaifi nce düzenlenen "Savaş Tanıkları Anlaıyor" adlı serginin polis arafından basılması. 6 Bankalar Birliği deneimi fazla buldu, BDDK daha da aracak diyor. Devlein sık deneim yapması eleşiriliyor. 7 TCK Kadın Plaformu nun afişlerinde isimleri geçen dör büyükelçiliken biri olan Norveç, Dışişleri Bakanlığı'nın uyarısı üzerine geri adım aı. 8 Yapı Yolsen açlık grevi yapan 6 yöneicinin gözalına alınmasını proeso ei. 9 Trabzon'da Valilik arafından Aaürk havaalanında basın açıklaması ve bildiri dağıılmasının yasaklanmasını bir grup STK emsilcisi proeso ei. TRT1/1 Kanal D/1 /1 Zaman/1 Zaman/1 Olay/1 Karadeniz/1 2- Öze Devle müdahalesinin değerlendirildiği gösergeye denk düşen 41 haber sayılmışır. Ancak, bunlar arasından 8 anesi farklı içerik aşımakadır; Eğiim-sen in kapaılması ve üyelerinin proesolarına yönelik haberler çok sayıda ekrar edilmiş olmasına rağmen diğer haberlere yalnızca birer kez yer verilmişir. Haber özeleri değerlendirildiğinde, yeni yasal düzenlemelere karşın, devlein, sendikal haklara ve basın açıklaması ve bildiri yayınlama haklarına halen müdahale eiği görülmekedir. nın bu olayları yansıması devleçi poliika gümesine göre değişiklik kazanmakadır. Televizyon kanallarının, devle müdahaleleri örneklerine pek sık yer vermediği de dikkai çekmekedir ile ilinili oplam haber : Diyalog- Devle ne derece sivil oplumla diyalog içerisindedir? Eğer varsa, bu diyalog ne derece kapsamlı ve kurumsallaşmışır? 1- STK ürüne göre haber analizi STK TÜRÜ STK ürlerine göre çıkan haber İnanç emelli kuruluşlar 2 Sendikalar 22 Savunuculuk yapan STK'lar 3 Hizme veren STK'lar 6 Eğiim, gelişirme, araşırma gibi 2 alanlarda akif olan STK'lar. Kadın Kuruluşları 1 Meslek ve iş örgüleri 46 Ekonomik çıkara dayalı STK'lar 23 Enik / geleneksel / yerel birlikler 3 Çevre ile ilgilenen STK'lar 3 6

8 Külür ve sanala ilgilenen STK'lar 1 Hibe dağıan vakıflar & fon sağlayan 1 kuruluşlar STK ağları/federasyonları/desek 11 merkezleri TOPLAM Öze araması sonucunda, STEP çerçevesinde belirlenmiş olan 19 STK kaegorisinde yer alan 13 STK ürü ile ilgili haberler bulunmuşur. Bu veri (13/19) devle ile sivil oplum arasındaki diyalogun kaegoriler bağlamında yaygınlığını belirmekedir. Yukarıdaki abloda büün STK kaegorileri yer almamakadır ve diğer 6 kaegoriyle ilgili aranan medya kanallarında hiçbir haber yer almamışır. Bu veriler ışığında devle ile en çok diyaloga giren STK ürü, 46 haber ile "meslek ve iş örgüleri"dir. Ayrıca "sendika"larla bağlanılı olarak 22 ve "ekonomik çıkara dayalı STK'lar"la ilgili olarak 23 haber çıkmışır, bu da yukarıda beliriğimiz üç STK ürünün devle ile olan diyalogunun medyada yer alan diğer 10 STK ürüne göre oldukça yoğun olduğunu gösermekedir. Dolayısıyla devle ile diyalogu en gelişmiş olan STK ürleri genel olarak iş dünyası ve ekonomiyle ilgili olanlardır, 124 haberin 91 ini bu STK lar oluşurmakadır (91/124) ile ilinili oplam haber : Özel sekörün avrı - Özel sekörün STK lara yönelik avrı nasıldır? A. Olumsuz - 1 Haber Genellikle düşmanca - Puan 0 Haber Haber 1 Dünya Çevre Günü'nü İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Çamköy'de kulamak iseyen çevrecilerle Ovacık Alın Madenini işleen Koza Alın Şirkeinde çalışan işçiler arasında gerginlik yaşandı kanalı Zaman Bu kaegoriye denk düşen yalnızca 1 habere raslanmışır. B. İlgisiz - Haber yok Genellikle ilgisiz - Puan 1 Bu kaegoriye denk düşen habere raslanmamışır. C. Olumlu - 4 Haber Genellikle Olumlu- Puan 2 Haber Haber 1 Trabzon Ticare ve Sanayi Odası, TEB, Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği "Türkiye Ekonomisi ve Hazine İşlemleri ve Ora Vadeli Finansman" konulu oplanıda faizlerin %13'e kadar düşebileceği belirildi. Özel Sekörün yani TEB' in iki STK ile birlike oplanı düzenlemesi olumlu görülürken, AB süreci faizleri düşürmeye ekin olan nedenlerden biri olarak görülüyor kanalı Karadeniz 7

9 2 Eczacıbaşı Holding ve Türkiye Eğiim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) arafından Gazianep'e "Genç Muciler Eğiim Projesi" başlaılmışır. 3 Külür ve Turizm Bakanlığı nın hazırladığı kararnameyle poansiyel balıkçılık alanı olarak belirlenen Salih Adası'nda esis kuran işlemelere Turizm Bakanlığı'nın "burayı boşalın" demesi karşısında Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Tamer Taşkın TOBB' a ileikleri sorunun çözümü için üm yasal zeminlerde üzerlerine düşenleri yapacaklarını beliri. Bodrumlu balık üreicileri STK lardan yardım isiyor. Turizm alanı olduğu akdirde külür balıkçılığı oradan kalkacak. Ayrıca STK lar bu konuyla ilgili beraber hareke edip dayanışma göseriyorlar. 4 Radyo Barış arafından düzenlenen "Barışa Semah Dönenler" ekinliğinde, ÇYDD Başkanı Türkan Saylan'a ödül verilmesi D. Desekleyici - 14 Haber Genellikle Desekleyici - Puan 3 Haber Haber 1 ÇYDD ve Türkcell' in işbirliğinde sürdürülen "Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları" projesi kapsamındaki öğrencilerin karnelerini almaları 2 ÇYDD ve Türkcell' in 2000'den beri yürüükleri "Kardelenler- Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları" projesinin ve benzerlerinin başka kurumlar arafından da sahiplenilmesi çağrısını yapmaları. Bu ve benzeri projeler hakkında çaba çağrısı. Haber projeyi desekler nielikedir. 3 Türkcell ÇYDD aracılığı ile "Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları" kampanyası bünyesinde öğrencilere burs veriyor. 4 İsanbul Külür Sana Vakfı (İKSV) ve Türkcell işbirliğiyle gerçekleşirilen 'Minifes'in kapanış haberi. Fesivalin kapanış ekinlikleri ve açıklama 5 İKSV arafından, Garani Bankası sponsorluğunda 12.Uluslararası Caz Fesivali'nin düzenlenmesi 6 TEGV ve Bosch'an orak yardım kampanyası. Bosch gecede TEGV için yardım kampanyası düzenleyerek desekleyici bir avır almışır. 7 Fly Hava Yolları, Trabzon Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne muhelif eşyalardan oluşan 75 koli ve 65 ade bebek arabası bağışladı. Bağışlar Fly yöneim kurulu üyesi Necai Özçağlayan arafından eslim edildi. Özçağlayan 2006'da bir de okul yapıracaklarını ifade ei. 8 Dünya Gazeesi ve TNT Ekspres işbirliğinde Bursa TSO kakılarıyla gerçekleşirilecek panelde AB müzakerelerinin sekörde nasıl yürüyeceği ele alınacakır. AB süreci dikkae alınarak gerçekleşecek panelde yoğun olarak AB müzakereleri ve sekörlere yansımaları ele alınacak. Panel bir STK ve özel sekör işbirliği ile gerçekleşecek, bu da olumlu işbirliğini göseriyor. AB müzakereleri anlaılarak vaandaşlar ve işadamları bilgilendirilip orak hareke için kapasie oluşuruluyor. Yeni Asır kanalı Zaman Kanal D Karadeniz Bursa Hakimiye 8

10 9 İzmir Elekrik Teknisyenleri Odası, üyelerine yönelik bilgisayar kursları düzenledi. Oda yöneicileri, Alındağ Mesleki Eğiim Merkezi ile işbirliği yaparak üm üyelerinin bilgisayar eğiiminden yararlanabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alındağ Mesleki Eğiim Merkezi, Elekrik Teknisyenleri Odası İle işbirliği halinde eknisyenlere yönelik bilgisayar kursu düzenleyerek özel sekör olarak bir STK yı desekliyor. 10 İZSİAD arafından düzenlenen "İş Dünyası Paylaşıyor" oplanısına kaılan Ahme Nafiz Zorlu, bir işadamının İzmir'e yaırım yapacak mısınız sorusu üzerine, "Ege Serbes Bölgesinde de esisi var. Baba biraz da sizler yaırım yapın. Sizler niye duruyorsunuz" diye konuşu. Zorlu Holding Yöneim Kurulu Başkanı Ahme Nafiz Zorlu, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği'nin düzenlediği oplanıya kaılarak işadamlarına yaırımcılık dersi veriyor. İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği de böyle bir oplanı düzenleyerek orak hareke edebilmek için kapasie oluşuruyor. 11 AÇEV Eğiimi ve Gima işbirliğiyle yürüülen "Mulu Ailem" Projesi kapsamında "aile içi ileişim" konusunda seminer düzenlendi. Özel sekör Gima STK'ya olumlu olarak bakıyor sponsor olarak eğiimi desekliyor. AÇEV çocuklara fiziksel şidde uygulandığını belirerek buna karşı çıkıyor. Aile içi ileişimle ilgili seminer düzenleyerek vaandaşları bilgilendiriyor ve annelik eğiimiyle kadınları güçlendiriyor. 12 Uşak Ticare Odası ile Özel Aylinim kursu arasında imzalanan anlaşmaya göre oda üyelerinin %65 ine indirimli kurs verilecek. Uşak Ticare Odası ile Özel Aylinim kursu arasında indirim anlaşması özel sekörün olumlu avrını göseriyor. Ayrıca Ticare Odası İngilizce kursu vererek üyelerinin kapasielerini oluşuruyor 13 BTSO ile Finansbank arasında BTSO üyelerinin kullanımına yönelik düşük faiz ve esnek vadeyle kredi kullanma imkanı sağladı. Finansbank reel seköre önem verdiğini belirerek BTSO üyelerine düşük faizli kredi veriyor. 14 Heykelıraş İlhan Koman'ın sergisi. Yapı kredi Külür ve Sana Yayıncılık, İlhan Koman Külür ve Sana Vakfı, İsveç Konsolosluğu, Fransız Külür Merkezi, İsanbul Güzel Sanalar Akademisi, Yapı Kredi Sigora işbirliği ile bir rerospekif sergisi açılmışır. Yeni Asır Yeni Asır Olay Yeni Asır Bursa Hakimiye 2- Öze Bu göserge için haberler 4 farklı kaegoriye göre sınıflandırılmışır; olumsuz, ilgisiz, olumlu ve desekleyici. Bu sınıflandırmaya göre Türkiye'de özel sekörün sivil oplumu deseklediğine yönelik 14 haber çıkmışır, bu kaegoriler içinde en sık raslanan haberler sivil oplum ile özel sekör arafından orak yürüülen projeler hakkındadır. analizi verileri ışığında genel olarak özel sekör ile sivil oplum arasında olumlu ve gelişmiş bir ilişki olduğu söylenebilir, ancak STEP kapsamında uygulanan anke uygulaması sonucunda elde edilen verilerde bu ilişki daha sınırlı olarak belirlenmişir ile ilinili oplam haber : 26 9

11 2.7.3 Özel sekör deseği (kurumsal filanropi/bağış) - Özel sekörden ayni/nakdi kaynak akarımı alan STK yelpazesi ne kadar geniş/ sınırlıdır? Haber Haber 1 AÇEV Eğiimi ve Gima işbirliğiyle yürüülen "Mulu Ailem" Projesi kapsamında "aile içi ileişim" konusunda seminer düzenlendi. Özel sekörden Gima STK'ya olumlu olarak bakıyor ve sponsor olarak eğiimi desekliyor. AÇEV çocuklara fiziksel şidde uygulandığını belirerek buna karşı çıkıyor. Aile içi ileişimle ilgili seminer düzenleyerek vaandaşları bilgilendiriyor ve annelik eğiimiyle kadınları güçlendiriyor. 2 AÇEV li çocuklar 23 Nisan şenlikleri dolayısıyla geldikleri İsanbul'da Bilek Koleji'nde misafir edildi. Bu haber üzerinden başa Kardelen Derneği olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine yönelik yardım kampanyası dile geiriliyor. 3 BMD (Birleşmiş Markalar Derneği) üyesi anınmış Türk markaları cirolarının bir kısmını eğiim yapılamayan okulların onarımı için bağışlıyor. 4 BTSO (Bursa Ticare ve Sanayi Odası) ile Finansbank arasında BTSO üyelerinin kullanımına yönelik düşük faiz ve esnek vadeyle kredi kullanma imkânı sağladı. Finansbank reel seköre önem verdiğini belirerek BTSO üyelerine düşük faizli kredi veriyor. 5 ÇYDD ve Türkcell in 2000'den beri yürüükleri "Kardelenler- Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları" projesinin ve benzerlerinin başka kurumlar arafından da sahiplenilmesi çağrısını yapmaları. Bu ve benzeri projeler hakkında orak çaba çağrısı. Haber de projeyi desekler nielikedir. 6 ÇYDD ve Türkcell in işbirliğinde sürdürülen "Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları" projesi kapsamındaki öğrencilerin karnelerini almaları. 7 Eczacıbaşı Holding ve Türkiye Eğiim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) arafından Gazianep'e "Genç Muciler Eğiim Projesi" başlaılmışır 8 Fiba Holding'in paronu Hüsnü Özyeğin 15 yılda sosyal projelere 50 milyon dolar harcadığını belirerek 'bu işlere karne verin yarışalım, 1 milyar dolara Türkiye'nin okul sorunu çözülsün' dedi. 9 Fly Hava Yolları, Trabzon Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne muhelif eşyalardan oluşan 75 koli ve 65 ade bebek arabası Fly Yön. Kur. Üyesi Necai Özçağlayan arafından bağış olarak eslim edildi. Özçağlayan 2006'da bir de okul yapıracaklarını ifade ei 10 Gima saışıyla gündeme gelen işadamı Hüsnü Özyeğin, vakfının anıımı için gazeelerin karşısındaydı. Özyeğin, devlein yasal düzenlemeler yapması sonucu hayır kurumlarına ilginin aracağını vurguluyor. Ayrıca kızların eğiime kaılabilmesi için bunlara yönelik yur açılışını vb. önceliklendirdiklerini dile geiriyor. kanalı Olay Zaman Hürriye Bursa hakimiye Karadeniz Zaman 10

12 11 Heykelıraş İlhan Koman'ın sergisi STK'ların ve özel sekörün deseğiyle gerçekleşi. 12 İsanbul Külür Sana vakfı (İKSV) arafından, Garani Bankası sponsorluğunda 12.Uluslararası Caz Fesivali'nin düzenlenmesi 13 İsanbul Külür Sana Vakfı ve Türkcell işbirliğiyle gerçekleşirilen 'Minifes'in kapanış haberi 14 İzmir Elekrik Teknisyenleri Odası, üyelerine yönelik bilgisayar kursları düzenledi. Oda yöneicileri, Alındağ Mesleki Eğiim Merkezi ile işbirliği yaparak üm üyelerinin bilgisayar eğiiminden yararlanabilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Alındağ Mesleki Eğiim Merkezi, Elekrik Teknisyenleri Odası ile işbirliği halinde eknisyenlere yönelik bilgisayar kursu düzenleyerek özel sekör olarak bir STK yı desekliyor. 15 Milli Eğiim Bakanlığı ve Çağdaş Yaşamı Desekleme Derneği nin (ÇYDD) işbirliği ve Danone'nin sponsorluğunda Silivri Mimarsinan İlköğreim Okulu'na iki ade anasınıfı açılması. 16 Okan Bayülgen'in sunduğu Zaga programı bu hafa Türk Günü nedeniyle Berlin'den canlı yayın yapacak. Programda TEGV adına bağış oplanacak. 17 TEGV ve Bosch'an orak yardım kampanyası. Bosch gecede TEGV için yardım kampanyası düzenleyerek desekleyici bir avır almışır. 18 TEGV in Mardin'deki Öğrenim Birimi'nin bir yıllık giderinin Aviva Haya ve Emeklilik firması arafından üslenilmesi. 19 Türkcell ÇYDD aracılığı ile "Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları" kampanyası bünyesinde öğrencilere burs veriyor 20 Türkiye Eğiim Gönüllüleri Vakfının (TEGV) Yöneim Kurulu Üyesi Cengiz Solakoğlu Gazianepli işadamlarının ilgisizliğinden şikayeçi. Ediör köşesinde, yapılan eğiim parkının faydaları vurgulanıyor. 21 Uşak Ticare Odası İle Özel Aylinim kursu arasında imzalanan anlaşmaya göre oda üyelerinin %65'ine indirimli kurs verilecek. Uşak Ticare Odası ile Özel Aylinim kursu arasında indirimli kurs anlaşması özel sekörün olumlu avrını göseriyor. Ayrıca Ticare Odası İngilizce kursu vererek üyelerinin kapasielerini oluşuruyor. Hürriye KanalD Zaman Olay Yeni Asır STK Türleri STK ürleri bazında çıkan haber Hizme veren STK'lar 10 Ekonomik çıkara dayalı STK'lar 1 Kadın kuruluşları 1 Meslek ve iş örgüleri 3 Külür ve sana'la ilgilenen STK'lar 4 Hibe dağıan vakıflar & fon gelişirme 1 organları TOPLAM Öze Yukarıdaki ablo hangi kaegorilerden STK'ların özel sekörden ne kadar yardım alabildiğini gösermekedir. Bu konuyla ilgili aranan haberler bazında STEP kapsamında ele alınan 19 STK 11

13 kaegorisinden sadece beşi özel sekörden yardım alabilmeke, özel sekörden en çok desek sağlayan STK kaegorisi ise "hizme veren STK'lar" olarak görülmekedir. Özel şirke deseği/sponsorluğu alan STK lar çoğunlukla eğiim ve gelişirme alanlarında hizme veren STK lar olup, özel şirke deseğinin ulaşığı STK kaegorileri sınırlı kalmakadır. Her TSK kaegorisi aynı oranda desek bulamamakadır. STK lara yapılan desek veya sponsorlukla ulaşılmak isenen hedef kile ağırlıklı olarak dezavanajlı/mağdur gruplardır. Yapılan desek ve sponsorluklar çoğunlukla bu grupların eğiimine yönelikir, ancak emel ihiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar da mevcuur. Diğer mali kaynaklara kıyasla özel şirke deseğinin/sponsorluğunun STK lar için önemli bir mali kaynak olup olmadığı konusunda belirsizlik vardır. 12

14 3.1.2 Demokrasiyi eşvik eden sivil oplum faaliyeleri - Sivil oplum demokrasiyi oplumsal düzeyde akif olarak ne kadar eşvik ediyor? Demokrasiyi eşvik için herhangi bir ST harekei veya programı mevcu mu? Bunu gerçekleşirmek için herhangi bir kamuoyu kampanyası veya koalisyonu mevcu mu? bu konuda sivil oplumun rolüne yer veriyor mu? Habe Haber örneği r 1 Eğiimsen 2 No lu Şube Başkanı Turgay Çakır, Karadeniz Teknik Üniversiesi'nde döner sermaye alebi ile dilekçe veren personele baskı yapıldığını ileri sürerek, dilekçe vermenin hiçbir hukuksuz arafı olmadığını ve baskıların demokrasiye ve insan hak ve özgürlüklerine aykırı olduğunu söyledi. 2 Türkiye Barolar Birliği rejimin laik nieliğine yönelik arışmaların canlı uulmasından ve laiklik anlayışından geri gidişen kaygı duyduğunu bildirdi. 3 TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı demokraik vakalar konusunda hükümei uyardı. kanalı/ekr ar Karadeniz/ 1 Bursa hakimiye/ 1 Önem puanı 1 Hürriye/ Öze arama çalışmasının yapıldığı süreçe elde edilen haber içeriklerine göre STK lar programlarında demokrasiyi eşvik eden çalışmalara yer vermiyorlar. Yukarıdaki abloda geçen 3 haber ise yalnızca AB hazırlık sürecinde hükümee bir uyarı nieliğinde gerçekleşen ifadeleri içeren haberlerdir. Teşvik çalışmasıyla birebir örüşmeseler de demokrasiyi vurgulayarak, kamuoyunun dikkaini çekme yönleriyle örnek olarak ele alınmışlardır ile ilinili oplam haber : Sivil oplumda yolsuzluk - Sivil oplumda yolsuzluk ne kadar yaygındır? Haber Aralarında Ordu Ticare ve Sanayi Odası eski Başkanı Bayram Cengiz'in de bulunduğu kişiler sigora şirkelerini dolandırmak suçuyla cezaevlerine konuldu. İsanbul Çocukları Vakfı müdiresi emniyei suiisimalden yargılanıyor. Müdire vakfa ai ooparkı değerinden az bir değere özel bir şirkee kiralamış. İsanbul Barosu na bağlı sahe avuka F.Ö nün yakalanması. F.Ö sahe belgelerle avukalık yapmış. kanalı/ekrar Karadeniz/1 Zaman/1 /1 13

15 Tarım ve Kredi Kooperaifleri Trabzon Bölge Başkanı Burhanein Topsakal, Çağlayan Kooperaifi nde yaşanan yolsuzluk olayları ile ilgili yapığı açıklamada ismi yolsuzluk iddialarına karışan kişilerin görevden alındığını açıkladı. Hikme Çeinkaya' nın köşe yazısında, Turis Rehberleri Birliği 2. Başkanı Halil Güçlü'nün, kaçak rehber haberine yönelik, böyle biri bizde kayılı değil açıklamasına yer vermesi. Tonya Sü Kooperaifi Genel Kurulu nda inceleme komisyonu eski yöneimi aklamıyor ve müesseseyi zarara uğraığı belgeleniyor. Karadeniz/1 /1 Karadeniz/1 2- Öze: Tarama çalışmasının yapıladığı Nisan Haziran dönemine ilişkin yolsuzluk gösergesine denk düşen 6 haber yukarıdaki abloda sıralanmışır. Buna göre STK seköründe yolsuzluk haberlerine nadiren raslanmaka veya medyada STK yolsuzluk haberlerine nadiren yer verilmekedir sonucuna varılabilir. Durumun hangi sebepen kaynaklandığı ne olarak bilinmemekle birlike, eldeki bu verilere dayanarak, sivil oplum içerisinde yolsuzluk örneklerine medyada nadiren raslandığı veya sivil oplum içerisinde yolsuzluğun çok olmadığı sonucuna varılabilir ile ilinili oplam haber : Sivil oplumun şeffaflığı eşvik emeye yönelik faaliyeleri- Sivil oplum şeffaflığı oplumsal düzeyde akif olarak ne kadar eşvik emekedir? Şeffaflığı eşvik eden herhangi bir sivil oplum harekei veya programı mevcu mudur? Bunu gerçekleşirmek için herhangi bir kamuoyu kampanyası veya koalisyon mevcu mudur? bu konuda sivil oplumun rolüne yer veriyor mu? Haber Haber örneği 1 Türkiye de arık paradan para kazanma döneminin biiğini ve ince hesap döneminin başladığını söyleyen TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, Türkiye nin son dönemde şeffaflık adına da mesafe ka eiğini söyledi. 2 Toplumsal Saydamlık Harekei Derneği arafından şeffaflığı eşvik emek amacıyla verilen Dürüslük Ödülü nün Yargıay Başsavcısı Nuri Ok a verilmesi. 3 Mimarlar Odası Başkanı Süleyman Boz, çevre düzeni planının halkan kaçırıldığını beliriyor. Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi nde kabul edilen 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı na iiraz edeceklerini ekliyor. kanalı / ekrar Hürriye/1 3 / 1 Önem puanı 3 Yeni Asır/1-14

16 2- Öze: STK ların şeffaflığı eşvik eden çalışmalarına örnek olarak 3 haber bulunmuşur. Bu çalışmalar incelendiğinde, şeffaflık eğilimi olduğu, ancak bu eğilimin oldukça yeersiz kaldığı sonucuna varılabilir. Zira abloya göre, sivil oplum şeffaflık eşviki adına akif bir kampanya yürümekden uzakır. Gazeesi nde yer alan haberde dürüslük ve şeffaflığı eşvik eden bir çalışma olduğu için ödül verilmesi bir kampanya olarak ele alınabilmekedir. Ancak diğer iki haber, şeffaflığı eşvik eden kampanyalardan ziyade, yalnızca sivil oplum akörlerinin gazeedeki demeçleri olarak yer almışır. Kamuoyunun dikkaini çekmesi yönleriyle, yine de örnek olarak ele alınmışlardır ile ilinili oplam haber : Sivil oplum alanında hoşgörü- Sivil oplum ne derecede hoşgörülü bir alandır? A- Hoşgörü haber örnekleri arama çalışması süresince, bu nokada hoşgörüyü eşvik emeye yönelik bir habere raslanmamışır. B- Hoşgörüsüzlük haber örnekleri Haber Haber örneği 1 Karadeniz Genç İşadamları Derneği (KARGİD) Basın Sözcüsü Ali Bayram Trabzon'da meydana gelen olayların Trabzon'un ve Trabzon halkının imajını zedelemeyeceğini söyledi. KARGİD Basın Sözcüsü Trabzon halkının her zaman devleine, milleine, bayrağına saygılı olduğunu belirerek halkın devlele diyalogunda sözcü rolünü üsleniyor. KARGİD sözcüsü haberde adı geçmeyen TAYAD ı Trabzon'un imajını zedelemeye çalışmakla suçlayarak bir başka sivil oplum örgüüne oleranssız davranıyor. KARGİD Basın Sözcüsü Trabzon halkını olaylara karşı sağduyuya dave ediyor 2 TAYAD ı proeso eylemi. Akif ama başarılı olup olamadığı henüz belli değil. 3 Leyla Şahin'in avukalığını yapan Hüsnü Tuna'ya göre başörüsü karşıları AİHM üzerinde lobi yapıyor. ÇYDD gibi STK'ların AİHM üzerinde lobi yaparak başörüsü yasağı lehine karar almaya çalışıklarına dair bir iddiada bulunuyor Hukukçular Derneği Başkanı. 4 Faruk Kadıoğlu'nun Trabzon'daki cenazesinde yaşananların, TAYAD'ın düzenlediği basın oplanısında proeso edilmesi kanalı Karadeniz Zaman C- Hoşgörüsüzlüğe karşı sivil oplum avrı; STK ların hoşgörüsüzlüğe karşı aldığı avırlar, bu dönemde medyaya yansımamışır. 15

17 2- Öze aramasının yapıldığı dönemde, aranan medya kanallarının hiçbirinde STK lar arafından düzenlenen ve hoşgörüyü oplumsal düzeyde gelişirmeyi hedefleyen akivieler veya STK ların hoşgörüsüzlüğe karşı avır koymalarına dair haberler yer almamışır. Ancak STK lar arası hoşgörüsüzlüğe dair 4 haber çıkmışır. STK ürleri Türler bazında çıkan haber Meslek ve iş örgüleri 1 Eylemci STK'lar 1 Ekonomik çıkara dayalı STK'lar 1 Meslek ve iş örgüleri 1 TOPLAM 4 Yukarıdaki abloda, medya araması verileri ışığında sivil oplum içerisinde meydana gelen şidde olayların STK ürlerine göre dağılımı belirilmişir. Bu ablo bağlamında medya araması sürecinde oplam 19 STK kaegorisinden sadece 4'ünü kapsayan hoşgörüsüzlük örnekleri vardır, bu da sekör içerisinde hoşgörüsüzlüğün fazla yaygın olmadığını veya medyaya yansımadığını gösermekedir. Ancak aynı dönemde aranan medya organlarında sivil oplum içerisinde hoşgörüyü gelişirmeye yönelik ve hoşgörüsüzlük eylemlerini kınamaya yönelik de hiçbir haber çıkmamışır. Çıkan haberlerde STK Çalışma Düzeyi Çalışma düzeyi bazında çıkan haber Uluslararası 1 Ulusal düzey 3 TOPLAM 4 Yukarıdaki ablo, medya araması verileri ışığında, sivil oplum içerisinde meydana gelen şidde olaylarının, çalışmalarını hangi düzeyde yürüen STK'lar arasında meydana geldiğini gösermekedir. araması sürecinde çıkan haberlere göre sivil oplum sekörü içerisinde meydana gelen şidde olaylarının çoğu ulusal düzeyde faaliye göseren STK'lar arasındadır ile ilinili oplam haber : Hoşgörüyü eşvik eden sivil oplum faaliyeleri- Sivil oplum, oplumsal düzeyde, hoşgörüyü ne kadar eşvik ediyor? Habe Haber örneği r 1 Türkiye Barolar Birliği nden ırkçılık ve şidde üzerine yapılan yazılı açıklama 2 Gazeeci ve Yazarlar Vakfı nın Moskova'da gerçekleşirdiği "Terörden Evrensel Eiğe- Dinler ve Barış" konulu uluslararası forumda, kanalı / ekrar Hürriye/1 Zaman/3 Önem puanı 3 Köşe yazısı 16

18 emelinde barış ve ahlak öğreileri bulunan dinlerin karşılıklı anlayışla güç birliği yaparak erörle mücadele edebileceği vurgusu yapıldı. 3 Aaürk Üniversiesi nde karşı görüşlü öğrenciler arasında 3 gündür süren kavgaya bir Cem evi nin karışırılmak isenmesi Alevi vaandaşlar arafından proeso edildi. Hacı Bekaş-i Veli Vakfı Erzincan Şube Başkanı, alevi-sünni çaışmasını provoke emek iseyen gruplara karşı halkı uyarıyor. 4 Diyarbakır TSO bünyesinde kurulan AB Yerel Bilgi Bürosu AB üyesi ve aday ülkelerde kulanan "9 Mayıs Avrupa Günü" nedeniyle bir program hazırlandı. Diyarbakır TSO "9 Mayıs Avrupa Günü" kulamalarında azınlıklar da dahil olmak üzere çeşili dillerde şarkılar seslendirilmesini programına alarak çok külürlü yaşamayı ve dolayısıyla hoşgörüyü eşvik ediyor. 5 Bursa Barosu nda 21 STK nın imzasıyla hazırlanan basın açıklamasını okuyan Baro Başkanvekili Gürkan Alun son günlerde gündeme gelen soykırım konusu ve azınlık hakları arışmalarının oramı gerdiğini belirerek bu konuda barışçı poliikalara ihiyaç duyulduğunu söyledi. 21 STK bir araya gelerek herkesi sağduyuya çağırıyor. 6 Faruk Kadıoğlu'nun Trabzon'daki cenazesinde yaşananların, TAYAD'ın düzenlediği basın oplanısında proeso edilmesi. 7 Türk Eczacılar Birliği'nin finansmanı Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve STK ların deseğiyle "Yaşamevi" adı alında bir merkez kurulması için başlaılan çalışma sürüyor.. 3 Zaman/1 2 Olay/1 2 Bursa Hakimiye/ 1 Karadeniz/ 1 Olay/ Öze: Hoşgörüyü eşvik eme boyuunun değerlendirildiği bu çalışmada, abloda göserilen 7 haber bulunmuşur. Bu örneklerden yola çıkılarak, hoşgörüyü eşvik eden faaliyelerin söylemlerden öeye geçmeye başladığı ifade edilebilir. Ancak, yine de belirmeke fayda olan bir noka, bu haberlerde STK ların oplumda hoşgörüyü yaygınlaşırmak adına bir kampanya çalışması yapmadığıdır. Kampanya nieliği aşıyan ek haber Diyarbakır Ticare ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan AB Yerel Bilgi Bürosu arafından düzenlenen 9 Mayıs Avrupa Günü ekinliği haberidir. Genel bir değerlendirme yaparken, medyanın bu konuya ilgi gösermediği savı da göz önünde uulabilir ile ilinili oplam haber : Sivil oplum alanında şidde kullanmama - Kamusal alandaki çıkarlarını ifade emek amacıyla sivil oplum akörleri arasında şidde içeren yollara başvurmak (örn. kamu mallarına zarar vermek veya kişisel şidde uygulamak v.b.) ne kadar yaygındır? 17

19 Sivil Toplum Sekörü İçinde Şidde Eylemlerine Örnekler Haber Haber 1 Tüm dünyanın barış dilekleriyle kuladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı Türkiye'de büyük bir olay yaşanmadan sona erdi, ancak 100 binlerin kaıldığı miinglere DEHAP gölgesi düşü ve İzmir'de bazı semlerde kaldırım aşları söküldü. 2 Kocaeli Darıca Beldesi nde Ekşioğlu Konu Yapı Kooperaifi ne gelen kooperaifin eski Başkanı Davu Ekşi, bilinmeyen bir nedenle Kooperaif Başkanı Öznur Sabancı ve deneleme kurulu üyesi Nazım Çakçak' ı öldürdü. kanalı Hürriye Bursa Hakimiye/Z aman Sivil Toplum Sekörü İçinde Şidde Eylemlerinin Kınanmasına Örnekler Haber Haber kanalı 1 TAYAD ı proeso eylemi 2- Öze arama sürecinde, aranan medya organlarında bu gösergeye dahil edilebilecek 3 haber bulunmuşur. Haberlerden ikisi içerik olarak aynı olup, "Bursa Hakimiye" ve "Zaman" gazeelerinde yayınlanmışır. arama sürecinde sivil oplum seköründe meydana gelen şidde eylemlerini kınama örneği içeren sadece bir haber yayınlanmışır. STK Çalışma Düzeyi Çalışma düzeyi bazında çıkan haber Ulusal düzey 2 Yerel düzey 2 TOPLAM 4 araması sürecinde sivil oplum içersinde şidde içeriği olan sadece üç haber çıkmış olması STK lar arafından şidde kullanımının göreceli olarak nadir olduğunun veya bu ür olayların medyada yer almadığının gösergesidir. Haberlerde yer alan üç şidde olayından ikisi ulusal düzeyde, birisi de yerel düzeylerdedir ile ilinili oplam haber : Şidde kullanmamayı ve barışı eşvik eden sivil oplum faaliyeleri - Sivil oplum, oplum düzeyinde, şidde kullanmamayı ne kadar eşvik emekedir? Örneğin sivil oplum, oplumsal anlaşmazlıkların şidde kullanmadan çözülmesine ve barışa ne kadar desek veriyor? Kadınlara uygulanan şidde, çocukların köü amaçlarla kullanılması, gençlere yönelik şidde v.b. gibi sorunları ele almaka mıdır? 18

20 Haber Haber örneği 1 Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurulu'na TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı da kaıldı. Ömer Sabancı Trabzon'daki olaylarla ilgili ifade özgürlüğüne saygı duyulması ve güvenlik güçlerinin oranısız güç kullanmaması gerekiğini ve vaandaşın eğilimine göre değil yasalara göre hareke edilmesi gerekiğini vurgulayarak şiddei değil barışı eşvik ediyor. 2 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı İsrail Ekonomi Kuruluşları Başkanı Shroya Brosh ve Filisin Ticare Sanayi ve Tarım Odaları Federasyonu Başkanı Ahmed Hashem Elzogheir ile oplanarak İsrail ve Filisin ile icarei arırmak sureiyle barışa kakıda bulunulacağını açıkladılar. 3 Kendilerini Hayvanlara Eik Muamele için Mücadele Edenler Derneği'nin seksi komando piliçleri olarak anıan biri Amerikalı öeki Türk iki bikinili eylemci, dün İsanbul'da göseri yapı. 4 İsanbul Çevre Konfederasyonu'na üye çevreciler son üç yılda bir milyonun üzerinde fokun kaçak olarak avlanmasına izin verdiğini öne sürdükleri Kanada Hükümei'ni proeso emek amacıyla Beyoğlu'ndaki Kanada Konsolosluğu'nun kapısına siyah bir çelenk bırakı. 5 Savaş Karşıları Grubu, İnsan Hakları Derneği ve Yeni Demokra Gençlik üyeleri, Taksim meydanı ve Galaasaray Lisesi önünde savaşan, eşcinsel haklarının ihlaline ve bayrak provokasyonlarına kadar farklı konularda kınama eylemi yapılar. 6 Küresel Barış ve Adale Koalisyonu ile KESK yöneicilerinin Adana da, ABD'nin dış poliikası hakkındaki yorumları. Savaşa ve insan hakları ihlallerine karşı Küresel BAK ve KESK yöneicileri arafından yapılan eleşiriler ve proesolar. 7 DISK genel başkanı 1 Mayıs'a provokasyona izin vermeyeceklerini duyurdu. Sendika 1 Mayıs kulamasının erör gruplarınca provoke edilmemesi için önlem almaya çalışıyor. 1 Mayıs öncesinde şiddei önleme amaçlı bir basın oplanısı düzenlendi. kanalı Karadeniz Hürriye Öne m puanı 1 3 Hürriye 3 Hürriye 1 Hürriye - Zaman 3 3 Zaman TRT1 8 Diyarbakır Barosu Kadın Hakları

21 Komisyonu'nun ecavüze uğrayan bir bayanı himaye alına alması.. 9 Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) ırkçılık ve şidde üzerine yapılan yazılı açıklama 10 Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi'nin ecavüze uğrayan R.G' nin ehdi aldığına yönelik açıklamaları ve suç duyurusunda bulunmaları 11 Diyarbakır Spor Grup 21 Tarafar Derneği üyelerinin Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunması. Erman Toroğlu, Diyarbakırlıları eröris olmakla suçlamışır. 12 Mahalle Afe Gönüllüleri Derneği, Kaz Dağı'ndaki Onno Tunç Anıı'nı parçalayanları, sanaa ve sanaçıya saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle kınamış ve durumu yekililere ilemişir. 13 Küresel Barış ve Adale Koalisyonu üyelerinin İncirlik Üssü'nün ABD ve müefiklerine açılmasını proeso emeleri. 14 Türk Emekli Öğremenler Derneği Karal Şubesi'ne kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmesi ve olayın dernekçe kınanması aydın ve STK nın kaılımıyla "Filisin Halkıyla Dayanışma İnisiyaifi"nin kurulması. 16 Sendikaların, işçileri döven polisler hakkındaki açıklamaları. 17 Gençlik Federasyonu üyesi öğrencilerin, sol görüşlü öğrencilere yönelik saldırı ve soruşurmaları proeso emeleri. 18 Türk-iş genel başkanı.: 1 Mayıs'ın huzur içinde geçmesi için üzerimize düşeni yapacağız. 19 Bursa Barosu nda 21 STK nın imzasıyla hazırlanan basın açıklamasını okuyan Baro Başkanvekili Gürkan Alun son günlerde gündeme gelen soykırım konusu ve azınlık hakları arışmalarının oramı gerdiğini belirerek bu konuda barışçı poliikalara ihiyaç duyulduğunu söyledi. 21 STK bir araya gelerek herkesi sağduyuya çağırıyor. Yine hepsi linç girişimlerini eleşirerek herkesi barışa dave ediyor. 20 CNN Türk, İsanbul Valiliği, Hürriye ve Çağdaş Eğiim Vakfı nın oraklaşa gerçekleşirdiği aile içi şiddee son kampanyası çerçevesinde göserilen Gözlerimi de Al adlı İspanyol filminin galasında filmin yönemeni aile içi şiddele ilgili görüşlerini bildirdi. 21 TAYAD üyelerinin, düzenledikleri basın oplanısında, Faruk Kadıoğlu'nun Trabzon'daki 3-3 Hürriye 2 / TRT1 - Bursa Hakimiye Hürriye

22 cenazesinde yaşanan saldırıları kınaması aydın ve sanaçının imza aıkları orak meinle PKK nın silahlı eylemlere hemen ve koşulsuz son vermesini isemeleri. 23 Gazeeci ve Yazarlar Vakfı nın Moskova'da gerçekleşirdiği "Terörden Evrensel Eiğe-Dinler ve Barış" konulu uluslararası forumda, emelinde barış ve ahlak öğreileri bulunan dinlerin karşılıklı anlayışla güç birliği yaparak erörle mücadele edebileceği vurgusu yapıldı. 24 İnsan Hakları İl Kurulu, Barbaros Çocuk Köyü nde insan ve çocuk hakları ihlalleri yaşandığını beliri. Barbaros Çocuk Köyü nde yaşanan çocuk isismarıyla ilgili oluşurulan kurul çeşili sivil oplum kuruluşları ile de işbirliğinde bulunuyor. 25 AÇEV ve Gima işbirliğiyle yürüülen "Mulu Ailem" Projesi kapsamında "aile içi ileişim" konusunda seminer düzenlendi. Aile içinde çocuğa karşı fiziksel ve psikolojik şidde uygulanması konusunda anne ve babalara eğiim verildi. 26 Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi Koordinaörü Semire Nergiz, kadına yönelik şiddein önlenmesinde suçların cezasız kalmamasının hayai önem aşıdığını söyledi. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi "Herkes için Adale" projesini AB deseği ile sürdürüyor. Kadına yönelik şiddein önlenmesinde suçların cezasız kalmaması gerekiğini belirerek şiddee karşı çıkıyor ve bu anlamda kadınları güçlendiriyor. Ve yapıkları proje ile insan haklarını ön plana çıkarıyor. 27 Memur-sen üyesi bir grup İsanbul'da ABD'yi proeso göserisi yapı. Memur-sen Guananamo' da ABD askerleri arafından insanlara işkence yapılmasını kınayarak şiddei proeso ediyor. 28 Türkiye Gazeeciler Cemiyei Federasyonu'nun BM Nüfus Fonu ve Kadın Saüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ile birlike düzenlediği "Genç Gazeeciler Ödülü" yarışmasının bu yılki konusu "Kadına Karşı Şiddee Son" olarak belirlendi. 29 Namus cinayelerinin önlenmesi için İngilere'nin Ankara Büyükelçiliği ve Kadın Merkezi (KAMER) arafından kampanya başlaıldı. KAMER namus cinayeleri ve şiddein önlenmesi konusunda bilinç oluşurulması için kampanya başlaıyor. Bu Zaman Zaman Hürriye Yeni asır - Köşe yazısı Olay 1 Olay - Yeni Asır - Bursa Hakimiye Olay 2-21

23 kampanyayla kadınları güçlendiriyor. Ayrıca bu proje için İngilere Dışişleri Bakanlığı ndan finansal desek alınıyor. 30 Eğiim-sen Diyarbakır Şube yöneici ve üyeleri Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi önünde yapıkları açıklama ile son günlerde okul önlerinde yaşanan şidde olaylarına dikka çeki. Eğiim-sen okullardaki şidde olaylarının arığına ve bu konuda kampanya başlaıklarını belirerek şiddee karşı çıkıyor. 31 Trabzon'da silahlı saldırı sonucu eşi Prof. Dr. Sadein Güner ve oğlu Selçukhan'ı kaybeden Melek Güner Trabzon Türk Anneler Derneği arafından Yılın Annesi seçildi. Türk Anneler Derneği silahlı saldırı sonucu eşini kaybeden Melek Güner' e plake vererek şiddei yaşayan annelerin bir daha benzer acıları yaşamamasını emenni ediyor. STK içeriği ve adından da anlaşabileceği gibi doğası gereği kadınları güçlendiren bir dernek. Olay 2 Karadeniz 1 2- Öze arama çalışması sonuçlarına göre, STK ların şiddei kınamaya ve çözüm arayışları sunmasına yönelik olarak 31 haber belirlenmişir. Aralarından 5 anesi kampanya haberi olarak yer almışır ve 7 anesi yalnızca basın açıklaması yoluyla şiddee karşı bir STK avrı nieliğindedir. Bu haberlere göre, STK ların şiddee karşı duyarlı olduğu ve savaş karşılığından, hayvan haklarına kadar şiddein, daha çok basın açıklamaları boyularında kalmasına rağmen çoğunlukla kınandığı ve proeso edildiği görülmekedir. Kadın ve çocuklara yönelik isismar ve şiddein yerel düzeyde, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde görüldüğü sonucuna da ulaşılabilmekedir. Çıkarım yapılabilecek bir diğer sonuç da, şidde kınama haberlerinin yoğun olarak basılı medyada yer aldığıdır ile ilinili oplam haber : Kadın-erkek eşiliğini eşvik eden sivil oplum faaliyeleri - Sivil oplum kadın-erkek eşiliğini oplumsal düzeyde ne derece eşvik emekedir? Habe Haber örneği r 1 Brezilya'da başlayan "Dünya Kadın Yürüyüşü"nün Avrupa ayağının başlangıcı olan Türkiye'de, DİSK, KESK, Halkevleri ve Amargi emsilcileri arafından konu hakkında yapılan oplanı. Kadına yönelik "yoksulluk ve şidde"in birlike arışılacağı ekinlikler çerçevesinde TBMM ye kanalı /2 Önem puanı 3 22

24 kadınlara yönelik neler yapıldığı sorulacak. 2 KA-DER başkanı, Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleşirdiği cinsiye uçurumu raporundaki Türkiye'nin ülkeler arasında 57. olması ile ilgili rakamları doğruluyor ve bu rakamların, TÜSİAD ın 2000 yılında Kadın Erkek Eşiliğine Yürüyüş adlı bir raporunda yer aldığını beliriyor. 3 Uluslararası Reklâmcılık Derneği'nin düzenlediği "Kızlarımızı Okula Gönderelim" emalı yarışmada Selçuk Üniversiesi birinci oldu. 4 ÇYDD ve Türkcell'in işbirliğinde sürdürülen "Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları" projesi kapsamındaki öğrencilerin karnelerini almaları. Hürriye Hürriye 3 /2 3 ve Köşe yazısı 3 2. Öze: Kadın haklarını ve cinsiye eşiliğini deseklemeye yönelik, akif faaliyeler ve projeler oluşurulmaya başlamış olup, yoğunluklu olarak eğiim hakkı ve kadınları iş hayaına kazandırmaya yönelik projeler gerçekleşirilmekedir. arama çalışması süresince, cinsiye eşiliğini eşvik eden STK çalışmalarını değerlendiren gösergeye denk düşen 4 haber bulunmuş ve ekrarlanma sayıları iibari ile yukarıdaki abloda belirilmişir. Buna göre, medyaya en çok yansıılan haberler, kadınların eğiim hakkından daha fazla yararlanmalarını sağlamaya yönelik çalışmaların haberleri olmakadır. Eğiim dışındaki konularda, kampanya çalışmalarına gidilmediği gözlenmekedir. Diğer alanlarda daha çok basın açıklamaları ile vurgu yapıldığına raslanılmakadır. Yerel medyada cinsiye eşiliğini vurgulayan çalışmalara yer veren örneklere raslanılmaması ilgi çekici bir diğer nokadır ile ilinili oplam haber : Yoksulluğu azalan sivil oplum faaliyeleri - Sivil oplum yoksulluğu azalmada ne derece akifir? Haber Haber örneği kanalı / ekrar 1 Deniz Feneri Derneği, Türkiye'nin 7 Bursa bölgesinde öğrencileri en yoksul 7 okulda hakimiye/1 araşırma yapmış. Bir hediye pakeinden ne çıkmasını isediklerine ilişkin bir soruya 11 yaşındaki bir kız "poğaça" demiş. AB üyesi olmayı başarabilen Türkiye'nin çocukları sabah kahvalısı olarak bir kuru poğaçaya özlem duymayacakır. 2 KESK üyeleri Sosyal güvenlik reformu ile personel rejimi Temel Kanunu nda değişiklik yapılmasına yönelik yasa asarısını proeso emek amacıyla iş bırakı. KESK yasa asarılarının halkın yoksullaşmasına yol açığını düşünerek proeso ediyor. Olay/1 2 Önem puanı Köşe Yazısı 23

25 2. Öze Gösergeyle eşdeğer bulunmuş 2 haber örneğine bakıldığında, STK larda yoksulluğu azalmaya yönelik bir eğilim olduğu söylenemez. nın, haberleri birer kez yayınlamış olmasından öürü, yoksullukla mücadele örneği olarak ele alınan STK haberlerine çok ilgi gösermediği sonucuna da varılabilir. Örneklerde dikkai çeken bir diğer noka ise, haberlerin bölgesel medyada yer almasıdır. Genel sonuç olarak, STK lar yoksulluğu azalma hedefini oplanılarda ifade edilen bir söylem olarak kullanmakadır. Bu konuda henüz, poliika ekileme yoluna gimemişlerdir. KESK in, halkı yoksullaşırdığını düşündüğü kanunda değişiklik isemiyle proeso emesi belki de bu konudaki ek akif faaliye göserilebilir ile ilinili oplam haber : Çevresel sürdürülebilirliğe yönelik sivil oplum faaliyeleri- Sivil oplum çevresel sürdürülebilirlik alanında ne kadar akifir? Haber Haber örneği 1 İsanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Validebağ Korusu'na ışıklandırma amaçlı elekrik direkleri koyma kararının proeso edilmesi. Belediye'nin açığı çukurların gönüllüler arafından emsili kapaılması. 2 Tarım, Ormancılık, Gıda ve Çevre Plaformu, 2B orman vasfını yiirmiş arazilerin saılması kanununa karşı çıkan büyük bir mücadeleye hazırlandıklarını söyledi. 3 Beykoz Riva Deresi'ne giren ve yeniden denize dönemeyen yunus, dün Doğa Savaşçıları nın müdahalesiyle kurarıldı. 4 İsanbul Çevre Konfederasyonu'na üye çevreciler son üç yılda bir milyonun üzerinde fokun kaçak olarak avlanmasına izin verdiğini öne sürdükleri Kanada Hükümei'ni proeso emek amacıyla Beyoğlu'ndaki Kanada Konsolosluğu'nun kapısına siyah bir çelenk bırakı. 5 Avrupa Rüzgar Enerjisi Derneği, Türkiye'nin rüzgar enerjisi poansiyelinin Rusya ve İran'daki doğalgaz kaynaklarına eşi güçe olduğunu vurguladı. 6 Sivas Türkiye ye örnek olacak bir ağaçlandırma çalışmasına imza aı. Yeşil Sivas Projesi kapsamında bir yılda 13 milyon fidan oprakla buluşu. ÇEKÜL Vakfı, çalışmalarda önemli bir rol üslenmiş durumda. Proje ile erozyon konrolü, oprak koruma, dere ve mera ıslahı da gerçekleşiriliyor. kanalı /2 - Zaman Hürriye Hürriye Öne m puan ı Zaman 2 7 Türkiye'de sayıları 700'lü rakamlara kadar düşen oy Zaman 2 24

KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II

KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II (YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ) 2011-2012 Eğiim Öğreim Yılı T. Bilimsel, Külürel ve Sraejik Araşırmalar Merkezi OSTİM Danışmanlık ve Eğiim Merkezi T. Bilimsel, Külürel ve Sraejik

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplumun Türk Medyasındaki Yansıması Doç. Dr. Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör

Detaylı

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları

Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Sivil Toplum Endeksi Projesi Yan Raporları Türkiye de Bölgesel Düzeyde Sivil Doç. Dr. Ahmet İçduygu, Koç Üniversitesi Müge Dane, TÜSEV Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, Türkiye Üçüncü Sektör

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HARİTALAMA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA RAPORU

HARİTALAMA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA RAPORU BELGELEME VE RAPORLAMA YOLUYLA TÜRKİYE DE AYRIMCILIKLA MÜCADELE PROJESİ HARİTALAMA ÇALIŞMASI ARAŞTIRMA RAPORU SEVİNÇ ERYILMAZ DİLEK ULAŞ KARAN İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı

ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ ULUSAL FAALİYET RAPORU - TÜRKİYE AYRIMCILIĞI ENGELLEME VE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ EĞİTİMİ Burcu YEŞİLADALI SAVAŞAN (Ayrımcılığın engellenmesi) Ferhan ALESI (Farklılıkların Yönetimi semineri) Mayıs 2008

Detaylı

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 Ankara, Nisan 2007 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (47) Yayına Hazırlayan : Dokümantasyon Merkezi ISBN: 978-975-7217-57-2 Türkiye

Detaylı

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık

KOOP-İŞ 41.325. Büyümeye devam ediyor 36.095. Hedef 50.000 Üye 34.553 32.508. Çoğunluk Tespiti Yazısını Aldık Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası MART 2015 SAYI: 33 KOOP-İŞ Büyümeye devam ediyor 28.089 32.508 34.553 36.095 41.325 Hedef 50.000 Üye 2013 2014 2015 Çoğunluk Tespiti Yazısını

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz.

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz. İhaf Sadi, Gülüsan eserinde der: Bir gün bana, sevimli bir insan hoş kokulu bir kil verdi. Kil e dedim ki: Mis misin, yoksa amber misin? Gönlümü alıp giden kokundan ben sarhoş oldum. Kil: Ben, değersiz

Detaylı

İnsan hakları takvimi

İnsan hakları takvimi İnsan hakları takvimi 17-30 MAYIS Kayıplar Haftası İnsan Hakları Derneği (İHD), 1995 ten itibaren her yıl 17-31 Mayıs tarihleri arasındaki dönemi Kayıplar Haftası olarak anıyor. Bu etkinliklerin amacı,

Detaylı

Piyasaya karşı hekimliği/ sağlık hakkını savunmak

Piyasaya karşı hekimliği/ sağlık hakkını savunmak td 175_Layout 1 24.06.2010 18:00 Page 1 dışardan göz 15 Haziran 2010 Sayı: 175... Hekimler bir süre hastanın musiki ile tedavi edilmesine karar verirler. Yandaki odada flüt, santur ve yaylı sazlarla musiki

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU TEMMUZ 2010 HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Mehmet Zubaroğlu Meltem Çavdar Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı

2010 SOSYAL HAK İHLALLERİ RAPORU SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ / İSTANBUL

2010 SOSYAL HAK İHLALLERİ RAPORU SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ / İSTANBUL 2010 kitap 1 bolum_layout 1 20.12.2011 08:35 Page 1 2010 SOSYAL HAK İHLALLERİ RAPORU SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ / İSTANBUL 2010 kitap 1 bolum_layout 1 20.12.2011 08:35 Page 2 Sosyal Haklar Derneği Mithat Paşa

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2007 S. Erdem Türközü Evren Özer Marko Perels Ankara, Mayıs 2008 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (53) ISBN: 978-975-7217-62-6 Türkiye

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU MAYIS 2010 HAZIRLAYAN: İSTANBUL HALKEVİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Başak Koramaz Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme

Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme Sivil Toplumun Kürt Sorununun Çözümüne Etkin Katılımı İçin Kapasite Geliştirme STK Görüşmeleri Raporu 05.12.2010 Anadolu Kültür Giriş: Türkiye 1980 lerin ilk yarısından itibaren ülkenin sırf doğu ve güneydoğusuyla

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

13. YILLIK RAPOR 11 ANKARA

13. YILLIK RAPOR 11 ANKARA 13. YILLIK RAPOR 11 ANKARA Ankara, 2012 Bu yayının her hakkı Rekabet Kurumuna aiir. Gerçek ve Tüzel kişiler taraından izinsiz çoğalılamaz ve dağıılamaz. Tasarım & Baskı MN MEDİKAL&NOBEL Basın Yayın Ltd.

Detaylı

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları

CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları CIVICUS Uluslararası Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) II Türkiye Yan Raporları Kurumsal Sosyal Sorumluluk Vaka Analizi Çalışması: Türkiye deki 5 Şirket ve 5 STK nın İncelemesi Peren Özturan Koç Üniversitesi

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Mutlu ve Güçlü bir Sason için Cuma UÇAR 4-5 Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU 10-11 CEVDET BAŞTUĞ 14-15 AYLİN NAZLIAKA 6-7 KAMU-DER SİZSİNİZ! BÜLENT

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın Özgürlük için Basın projesi: Özgürlük için Basın projesi genel anlamda ifade ve basın özgürlüğü için yeni bir platform kurmayı, karar alma süreçlerini etkileyen medya

Detaylı

2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 2. SİYASİ KRİTERLER 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2008 Yılı İlerleme Raporu nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Ekonomik ve Sosyal Konsey BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Ekonomik ve Sosyal Konsey Dağıtım GENEL E/CN.4/2005/101/Add.3 18 Ocak 2005 Orijinali: İNGİLİZCE E İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 61. Oturum Geçici gündemin 17 (b) gündem maddesi İNSAN HAKLARININ

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Merhaba, Yayın Kurulu

Merhaba, Yayın Kurulu Merhaba, Açılım Dergisi olarak yeni sayımızla, yeni konularla tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyiz Bu sayımızda da ilginizi çekecek konularla bir kez daha sizlere ulaşırken, Samsun ve Odamız

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı