TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI Yüksek Lisans Tezi Danışman Doç. Dr. Ömer EROĞLU Hazırlayan Ali ÇATAL Isparta 2002

2 GİRİŞ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1-GENEL OLARAK VERGİ YARGISIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-VERGİ YARGISI KAVRAMI...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. B-VERGİ DAVASININ TEORİK NİTELİĞİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. C-VERGİ DAVASININ KONUSU...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. D-YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. E-VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II-TÜRK VERGİ YARGISININ ÖRGÜTSEL YAPISIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-TÜRKİYE DE VERGİ YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Osmanlı Dönemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Cumhuriyet Dönemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-ÜLKEMİZDE VERGİ YARGISI ORGANLARI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Vergi Mahkemeleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Bölge İdare Mahkemeleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Danıştay...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. III-VERGİ YARGILAMASI SÜRECİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-VERGİ DAVASINDA TARAFLAR...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1-Ehliyet...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-objektif Ehliyet...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-sübjektif ehliyet...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Dava Açmaya yetkili Olanlar (Davacı)...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Davalı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Üçüncü Kişilerin Tarafların Yanında Yer AlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-davaya Katılma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-davanın İhbarı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TÜRK VERGİ YARGISINDA GÖREV VE YETKİ.. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Görev...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Yetki...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C-DAVA AÇMA SÜRESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. D-DAVA DİLEKÇESİ VE DAVANIN AÇILMASI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. E-DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Dosyaların Karara Bağlanması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F-VERGİ DAVASININ SONUÇLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Dava Açılmasının Sonuçları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Mahkeme Kararlarının Sonuçları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. G-VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1

3 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI I.KANUN YOLU KAVRAMI.. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II. KANUN YOLLARI ÇEŞİTLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. III. OLAĞAN KANUN YOLLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-İTİRAZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-İtiraz Kavramı ve Niteliği...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-İtiraza Konu Olabilecek Kararlar ve ŞartlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Kararın Nihai Karar Niteliğinde OlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Yasalarda Kanun Yolu Olarak İtirazın Öngörülmüş OlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-İtirazın Yeri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-İtiraz Başvurusunun Süresi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-İtiraz Başvurusunun Şekli ve Usulü...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-itiraz Dilekçesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-itiraz Dilekçesinin Verileceği YerlerHata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-İtiraz Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7-İtirazın İncelenmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-itiraz incelemesine Katılamayacak olanlarhata! Yer işareti tanımlanmamış. b-itiraz İncelemesinde Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 8-İtiraz Üzerine Verilen Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-vergi Mahkemesi Kararının OnanmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-bölge İdare Mahkemesinin Kararı Bozması ve İşin esası Hakkında Karar Vermesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c-bölge İdare Mahkemesinin Kararı Bozması ve Dosyayı VergiHata! Yer işareti tanımlanmamış. Mahkemesine Geri Göndermesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 9-İtirazın Kararın Yürütülmesine Etkisi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 10-İtiraz Üzerine Verilen Kararların SonuçlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TEMYİZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Temyiz Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Temyiz Edilebilecek Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Temyiz Edilemeyecek Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4.Temyiz Başvurusu...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-temyiz İsteminde BulunabileceklerHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-temyiz Başvurusunun Şekli ve UsulüHata! Yer işareti tanımlanmamış. aa-temyiz Dilekçesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Kararı Veren Vergi Mahkemesince Yapılacak İşlemlerHata! Yer işareti tanımlanmamış. i-temyiz Dilekçesinin Kaydı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ii-temyizin süresinde yapılıp yapılmadığının incelenmesihata! Yer işareti tanımlanmamış. iii-tebligat işlemlerinin Yapılması ve Karşılıklı TemyizHata! Yer işareti tanımlanmamış. iv-dosyanın incelenme Merciine GönderilmesiHata! Yer işareti tanımlanmamış. c. Temyiz Başvurusunun Süresi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2

4 5-Temyiz Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-usul Kurallarına Aykırılık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa-görev ve Yekti Kurallarına AykırılıkHata! Yer işareti tanımlanmamış. bb-diğer Usul Kurallarına AykırılıkHata! Yer işareti tanımlanmamış. cc-hukuka Aykırılık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Temyiz Aşamasında Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7-Temyiz incelemesi sonucu Danıştayca Verilecek KararlarHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-onama Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-düzelterek Onama Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c-bozma Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. d-kısmen Bozma ve Kısmen Onama KararıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 8-Temyiz İstemi Hakkında Danıştayca Verilen Karar üzerine Vergi Mahkemesince Yapılacak İşlemler...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 9-Israr Kararlarının Niteliği...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 10-Temyizin Kararın Yürütülmesine Etkisi ve Sonuçları... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C-KARARIN DÜZELTİLMESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Kararın Düzeltilmesi Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Kararın Düzeltilmesi İstenebilecek KararlarHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-yargı Yeri Bakımından...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-kararın Mahiyeti Bakımından...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Kararın Düzeltilmesi Talebinde BulunabileceklerHata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Kararın Düzeltilmesi Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-iddia ve İtirazların Kararda KarşılanmamasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-kararlarda Birbirine aykırı Hükümlerin BulunmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. c-kararın Usul ve Kanuna Aykırı BulunmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. d-belgelerde Hile ve Sahtekarlık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Kararın Düzeltilmesinde Süre...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Düzeltme Talebi ve İncelemesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. IV-OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-YARGILAMANIN YENİLENMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Yargılamanın Yenilenmesi Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olabilecek Kararlar. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Yargılamanın Yenilenmesinde Süre...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulunabilecekler.. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İnceleneceği Yargı Mercii ve UsulüHata! Yer işareti tanımlanmamış. B-KANUN YARARINA TEMYİZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Kanun Yararına Temyiz Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Kanun Yararına Bozmaya (Temyize) Konu Olabilecek Yargı KararlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Kanun Yararına Bozma nedenleri...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Kanun Yararına Temyiz Yetkisi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Kanun Yararına Bozmanın (Temyizin) SonuçlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER I. KANUN YOLU İNCELENMESİYLE GÖREVLİ YARGI YERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. B-DANIŞTAYIN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II-İTİRAZ VE TEMYİZ KANUN YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-İTİRAZ KANUN YOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İSTİNAF MÜESSESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-İtiraz Yolunun Değerlendirilmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-İstinaf Müessesesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TEMYİZ KANUN YOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. III-VERGİ YARGISINDA KANUN YOLLARININ İKTİSAT TEORİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. SONUÇ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KAYNAKÇA... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 4

6 GİRİŞ Devletler, vatandaşlarının adalet, sağlık, eğitim, güvenlik gibi temel kamusal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Ancak devletlerin temel fonksiyonlarını yürütebilmeleri, belirli bir mali kaynağın varlığına bağlıdır. Bu mali kaynakların en önemlisi ise vergidir. Vergi devletin tek taraflı iradesiyle, egemenlik gücüne dayanarak vatandaşların üzerine yüklediği bir kamu alacağıdır. Devlet vergileme yetkisini kullanarak, kamu kesiminin finansmanını ve gelirin hakça dağıtımını sağlamak için piyasa ekonomisinden kamuya kaynak aktarmaktadır. İdarenin vergilendirme yetkisini kullanırken yasal çerçevenin dışına çıkmaması Hukuk Devleti ilkesinin bir gereğidir. Bununla beraber alacaklı konumundaki devletçe mali yükümlerin mümkün olduğu kadar eksiksiz ve çabuk tahsil edilmesi amaçlanır. Vergi ve benzeri mali yükümlerin borçlusu konumundaki mükelleflerin arzusu ise, bunların miktarını en aza indirmek ya da ödenmesini mümkün olduğu kadar geciktirmektir. Bu şekilde daha çok vergi toplanması amacıyla ortaya çıkan kamu yararı ile homo economicus eğilimi gereği daha az vergi ödemek isteyen bireyin arasındaki dengeyi hukuki planda kurmak, vergi yargısının en önemli işlevidir. Tarihsel gelişim süreci içerisinde, vergi hukukunun ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, giderek vergi uyuşmazlıklarının da bağımsız yargı organlarınca çözümlenmesini gerekli kılmıştır. Birçok ülkede, ülkenin geleneklerine, hukuk sisteminin niteliğine göre değişen bir yapı arz eden vergi yargısı sistemleri kurulmuştur. Vergi yargısı organları, bazı ülkelerde adli yargı sistemine bağlı, bazılarında idari yargıya bağlı, bazılarında ise bağımsız bir yargı kolu olarak örgütlenmiştir. Vergi yargısının adli yargı içerisinde yer aldığı ülkeler genellikle yargı birliği sisteminin uygulandığı ülkelerdir. Bu sistemde, özel hukuka üstünlük tanınmakta, vergi hukukunun özel hukuka uymayan kuralları istisnai bir durum olarak görülmekte ve vergi uyuşmazlıkları özel hukuk uyuşmazlıklarının genel teorisi içerisinde ele alınmaktadır. Bağımsız 1

7 vergi yargısı sistemini uygulayan ülkelerde, vergi uyuşmazlıkları adli ve idari yargı kollarından ayrı olarak örgütlenmiş bağımsız vergi yargısı organlarında çözümlenmektedir. Bazı ülkelerde ise, vergi yargısı idari yargı içerisinde yer almaktadır. Bu sistemde adli yargının dışında bağımsız bir idari yargı teşkilatı mevcuttur. Vergilendirme işlemi de, hukuki niteliği itibariyle bir tür idari işlem olması nedeniyle vergi uyuşmazlıkları da idari yargı sistemi içinde çözümlenmektedir. Ülkemizde de, ayrı bir idari yargı teşkilatı ve adli yargı ile idari yargı arasındaki görev uyuşmazlıklarının çözümlendiği Uyuşmazlık Mahkemesi kurularak, idari rejim benimsenmiştir. Vergi yargısı organları ise, idari yargı içerisinde örgütlendirilmiştir. Vergi uyuşmazlıkları ilk aşamada vergi mahkemesinde çözümlenmekte, vergi mahkemesinin kararlarına karşı uyuşmazlığın miktarına ve niteliğine göre Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde kanun yollarına başvurulabilmektedir. Etkin bir Vergi Yargısı Sistemi ile vergilendirmede adalet ve vergi idaresinin hukuka uygun hareket etmesi zamanla sağlanmış olacaktır. Vergi yargısının etkin bir şekilde çalışabilmesi ise, vergi yargısı organlarının verdiği kararlara karşı başvuru yollarının iyi işlemesine bağlıdır Elinizdeki bu çalışmada Türk Vergi Yargısında Kanun yollarının etkinleştirilmesi konusunda yapısal çözüm yolları incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk Vergi Yargısı Sisteminin genel hatları incelenmiş, yargılama usulünün teknik yönleri ve ilkeleri ele alınmıştır. İkinci bölümde Türk Vergi Yargısında Kanun Yolları müessesesi ele alınmış, Danıştay Kararları ve uygulamadaki sorunlar aktarılarak konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Türk Vergi Yargısı Sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi, vergi sorunlarına çözüm getirebilmesi için kanun 2

8 yolarında yapılması gereken düzenlemelere ve alternatif modellere değinilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1-GENEL OLARAK VERGİ YARGISI A-VERGİ YARGISI KAVRAMI Mükelleflerle vergi idareleri arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla sonuçlandırılması her zaman mümkün olmayabilir. İdari mekanizmalardan sonuç alınamayan durumlarda yargısal çözüm yolları devreye girmektedir. Bir çok ülkede, ülkenin geleneklerine, hukuk sistemine göre değişen bir yapı arz eden vergi yargısı sistemleri kurulmuştur 1. Türkiye de Vergi Yargısı bağımsız bir yargı kolu olamayıp İdari yargı içinde yer almaktadır. Almanya gibi bazı ülkelerde vergi yargısı bağımsız bir yargı kolu durumunda iken, bazılarında ise idari veya adli yargı içinde yer alabilmektedir. Buna karşılık Fransa da vergi uyuşmazlıklarının bir kısmı adli bir kısmı da idari yargıya tabi tutulmuştur. 2 Vergi borçlusu konumundaki mükellef ile alacaklısı durumundaki idare arasında birbirine zıt istekler pek çok anlaşmazlıkların doğmasına neden olmaktadır 3.İşte bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda başvurulan yargı koluna vergi yargısı denir. Çoğu zaman mali yargı, vergi yargısı kavramıyla özdeşleştirilmektedir. Oysa ki mali yargı kavramı vergi yargısına 1 ULUATAM, Özhan, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 1995, s ATAR, Yavuz, Vergi Hukuku (Genel Esaslar), Mimoza Yayınları, Konya, 1991, s ÜNAL Sabri; Vergi Yargısında Görev ve Yetki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1985, s.1. 3

9 göre daha geniş kapsamlıdır. Mali yargı, vergi yargısıyla birlikte devlet harcamalarının yargısal denetimini de kapsamaktadır. 4 Vergi yargısıyla, uyuşmazlıkların nihai çözümünde bağımsız mahkemelerin vereceği kararlar doğrultusunda yargı teminatı getirilmek suretiyle her türlü mali yükümlülüğün tarh, tahakkuk ve tahsili aşamalarında idarenin hukuka uygun hareket etmesi, adaletin sağlanması amaç edinilmiştir. Modern devlet anlayışında, devlete klasik fonksiyonlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı düzenleme gibi çok önemli bir misyon yüklenmiş durumdadır. Giderek artan ve karmaşıklaşan devlet fonksiyonlarının yerine getirilmesi için devlet daha çok kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Devletin giderlerini karşılamak amacıyla kullandığı en önemli kaynak ise vergidir. Vergi mükelleflerden karşılığında hiçbir şey isteme hakkı olmaksızın zorla alınır. İdari bir tasarrufa dayanılarak alınmak istenen mali yükümlerin alacaklısı durumunda bulunan idarelerce, mümkün olduğu kadar eksiksiz ve çabuk tahsil edilmesi amaçlanır. Vergi ve benzeri mali yükümlerin borçlusu durumunda olan mükelleflerin arzusu ise, bunların miktarını en aza indirmek ya da ödenmesini mümkün olduğu kadar geciktirmektir. Bu şekilde çatışan menfaatler vergi uyuşmazlıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu uyuşmazlıkların her iki taraf için güvenilir yargı organları tarafından çözümlenmesi hususu ise Anayasanın hukuk devleti, vergilerin kanuniliği gibi temel ilkelerinin yanında hak arama özgünlüğünü düzenleyen 36. maddesi hükmünün de gereğidir 5. Türk Anayasal düzeninde yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır ve bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesinin 4 EDİZDOĞAN, Nihat TAŞ, Metin; Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 1993, s BİRSENOĞUL, Hakan, Türkiye de Vergi Yargısının Tarihi Gelişimi ve Görevleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1993, s.5. 4

10 olmazsa olmaz koşullarından biridir. Anayasanın 125. maddesinde ise İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır hükmüne yer verilmek suretiyle idarenin yargısal denetimi sağlanmak istenilmektedir. Tek yanlı bir idari tasarrufla gerçekleştirilen vergilendirme işleminin ise, idari bir işlem olduğunda kuşku bulunmadığından, bağımsız mahkemelerce yargısal denetiminin yapılması Anayasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergilendirme işlemi özünde bir tür idari işlem olmasına karşın, kedine özgü niteliği ve mevzuatındaki farklılık nedeniyle İdari Yargı içerisinde özel yetkili bir mahkemeye ihtiyaç duyulmuş, bu bağlamda da vergi mahkemeleri kurulmuştur. B-VERGİ DAVASININ TEORİK NİTELİĞİ Vergi davalarının teorik niteliği tartışmalı bir konudur. Tam yargı davası görüşü, iptal davası görüşü ve kendine özgü dava kategorisi olmak üzere üç farklı görüş doktrinde ve uygulamada kabul bulmuştur 6. Vergi mahkemelerinde açılan davalara vergi davaları denilmektedir. Ne var ki, vergi davası adı altında yeni bir dava türü yaratılması gereksizdir. Doktrinde vergi davalarının tam yargı davası olduğu görüşü ağır basmaktadır. Buna vergi davasının parasal maddi varlıklara dayalı olması gerekçe gösterilmektedir. 7 Ancak İdari Yargılama Usulü Kanununda tam yargı davaları arasında vergi davalarına yer verilmemiştir. Bu bakımdan vergi davalarının iptal davası olduğu yolundaki görüşlerde yabana atılmamalıdır 8. Başka bir görüşe göre vergi davaları kendine özgü bir dava kategorisini oluşturmaktadır. 9 Bu görüşü savunanların en önemli dayanakları 6 KUMRULU, Ahmet, Vergi Davasının Hukuki Niteliği, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Çeşitli İdare Hukuk Konuları, Danıştay Yayınları. Ankara, 1992, s ZABUNOĞLU, Yahya, İdari Yargı Hukuku Dersleri (Çoğaltma), Ankara, 1981, ss MUTLUER, Kamil, Türkiye de Vergi Yargı Sistemi, EİTİA Yayını, No:141/87, Eskişehir, 1975, s ERKUT, Celal, İYUK Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usulü Değişiklikler, İÜHFM, C.LI, S.1-4, 1985, s

11 İdari Yargı mevzuatında vergi uyuşmazlığı veya vergi davası kavramlarına yer verilmiş olmasıdır 10. Vergi idaresinin vergilendirmeye ilişkin faaliyeti bir idari işlem niteliği taşıyorsa, açılacak dava esas olarak bir iptal davasıdır. Verginin tarhına, tahakkukuna yönelik işlemlerle, ödeme emri düzenlenmesi, ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanması, takdir komisyonlarınca matrah takdir edilmesi, ceza kesilmesi ve vergi hatalarının düzeltilmesi taleplerinin reddi bu tür iptal davasına konu olabilecek idari işlem örnekleridir. Davacı, iptal edilen işlem nedeniyle verginin tahsilinden vazgeçilmesini, tahsil edilen verginin ise iadesini isteyebilir önceden tahsil edilmiş vergilere ilişkin olarak idarenin vergiyi iade etmek istememesi halinde, ilgili tam yargı davası açma hakkına sahiptir 11. Hazinece alınmış verginin iadesine yönelik davalar dışında, vergi idaresi idari bir eylemle ilgilileri zarara uğratmışsa bu eylemden doğan zararların telafisi için açılacak davalarda tam yargı davasıdır. AATUHK na göre haczedilen malları muhafaza etme görevindeki vergi idarelerinin bu görevlerini ihmal etmelerinden doğan zararlar idari eyleme bağlı zararlara bir örnektir 12. Nitekim, vergi uyuşmazlıklarında istisnai olarak vergi mahkemesince bakılacak iki tam yargı davası ayrıca düzenlenmiş olup; bunlar, vergi mahkemesi kararlarını uygulamayan idare aleyhine açılacak tazminat davaları ile vergi dairesince kararın infazının geciktirilmesinden dolayı yasal olarak öngörülen gecikme faizine ilişkin davalardır 13. Vergi davaları, terkin ve iptale yönelikse iptal davası, hazineye geçen verginin geri verilmesini de içeriyorsa, iptal davası ile birlikte açılan tam yargı davası niteliği taşır. Bununla beraber, vergi uyuşmazlıklarının kendine 10 KARAKOÇ, Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul, 1995, s ULUATAM, s ULUATAM, s ÖNCEL, Mualla-KUMRULU, Ahmet-ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku, 3. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1995, s

12 özgü nitelikleri olup, diğer idari dava türlerinden ayrıldıkları yönler de vardır. İdari Yargılama Usulü Kanunda vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağının belirtilmesi bu özelliği vurgulamaktadır 14. C-VERGİ DAVASININ KONUSU Vergi davalarının konusu VUK un 378. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre vergi davası açabilmek için verginin tarhedilmesi, cezanın kesilmesi veya takdir, tadilat komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkifat (stopaj) yoluyla alınan vergilerde ise istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerekmektedir. Dikkat edilirse madde metninde vergi tarhı, ceza kesilmesi, komisyon kararları ve stopaj yoluyla yapılan kesintilerden doğan uyuşmazlıklardan söz edilmektedir. Ancak vergi uyuşmazlıklarının VUK. kapsamındaki hükümlerden soyutlanarak, idari yargılama usulüne sokulması ve vergi davalarının, idari davaların hukuki bünyelerine dahil edilmesi karşısında, VUK.nun anılan tanım ve nitelemesi idari yargının genel dava teorisi ve usulünün gerisinde kalmıştır. Bunun nedeni ise, vergi hukukunun uyuşmazlığa kendi tekniği yanında tarhiyat ilkesi, idari yargılamanın ise idari dava kuralı açısından yaklaşmış olmalarından kaynaklanmaktadır 15. Vergi mahkemelerinin kuruluş ve görevlerini düzenleyen 2576 sayılı Kanunun 6. maddesinde; 14 KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1989, s KOCAHANOĞLU, Osman Selim, Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Uyuşmazlıklar, İstanbul, 1982, s.25. 7

13 _ Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve tarife uyuşmazlıkları _ 6183 sayılı AATUHK nun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar _ 1615 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasından gümrük vergileri ve eklentileri Vergi mahkemelerinin bakacağı konular sayılmış bulunmaktadır. Sayılan bu vergi uyuşmazlıkları bazen davaya konu olabilecek olgunluğa erişmemiş olabilir. Kesin ve uygulanabilir niteliği olmayan, yoklama ve inceleme tutanakları, vergi inceleme raporları, bilgi isteme yazıları, teminat talepleri, ödeme emri niteliğinde olmayan ödemeye çağrı mektupları, tadilat ve takdir komisyonu kararları 16 gibi vergilendirme işlemleri vergi davasına konu edilemezler. D-YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ Vergi yargılama usulü, genel olarak idari yargılama usulü özelliklerini taşır. Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunundaki özel düzenlemeler nedeniyle farklılıklar gösterir. İdari yargılama usulünde benimsenen yazılılık ilkesi aynen vergi yargılaması içinde geçerlidir. Dava ve cevap dilekçeleri yazılı olarak verilir ve şekle tabidir. E-VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİ Vergi idaresinin yargısal denetimi ve içtihat yaratma vergi yargısının en önemli iki işlevidir. Yargısal denetim, vergi yargısı organlarının vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da vergi idaresi tarafından yapılan itirazları inceleyerek., vergi 16 Bunlar mükellefler açısından kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler olmadığından, mükellefler tarafından dava konusu edilemezler. Ancak bu karara dayanılarak salınan vergiye dava açılabilir. Danıştay 4. Dairesinin gün ve E:1988/3993,K: 1989/2585 sayılı kararı da bu doğrultudadır.(danıştay Dergisi, S.76-77, s.255) 8

14 kanunlarının hükümlerine uygun bir tasarrufta bulunmasıdır. 17 Bilindiği üzere vergi hukuku çeşitli kurum ve kurallarıyla, vergi borcu ilişkisinin tarafları arasında çıkar dengesini kurmaya çalışır. Vergi yargısının temel işlevi de aynı dengeyi hukuka uygun olarak kurmaktır. Vergi yargısı organları karar verdikleri sırada, daha çok vergi toplanması şeklinde ortaya çıkan kamu yararı (hazine çıkarı) ile homo economicus eğilimi gereği daha az vergi ödemek isteyen bireyin yararı arasındaki dengeyi hukuki planda kurmak zorundadır 18. Vergi yargısının diğer önemli fonksiyonu ise içtihat yaratmaktır. Vergi yargısı organları oldukça karmaşık ve girift bir nitelik arz eden vergi mevzuatını yorumlayarak, açıklığa kavuşturmakta ve mevzuattaki boşlukları doldurmaktadır. II-TÜRK VERGİ YARGISININ ÖRGÜTSEL YAPISI A-TÜRKİYE DE VERGİ YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1-Osmanlı Dönemi İlk defa Tanzimat döneminde mali uyuşmazlıklar ve nasıl çözüleceği konusu üzerinde durulmuştur. Tanzimat döneminde, 1281(hicri) yılında yürürlüğe giren Vilayet Nizamnamesi ile vergi uyuşmazlıklarının incelenmesi İdare meclislerine verilmiştir. Meşrutiyet döneminde ise, mali yargının teşkiline doğru ilk adımlar atılmış ve özel komisyonlar kurularak mali uyuşmazlıkları çözmekle görevlendirilmişlerdir 19. Bugünkü anlamda ilk vergi yargısı teşkilatı 1868 tarihli Şura-ı Devlet Nizamnamesi ile kurulmuştur ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü Şura-ı Devlet in görevleri arasında sayılmıştır. Ancak Şura-ı Devlet e intikal eden vergi uyuşmazlıklarına bakacak bir daire olmadığı için bu kuruluş 17 AKSOY, Şerafettin, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1990, s KUMRULU, Ahmet, Türkiye de Vergi Yargısının İşlevi ve Hukuk Düzenine Katkısı Üzerine Değerlendirme II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi (İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri ), Mayıs 1993, Ankara, s ARIKAN, Arif, Mali Kaza, İktisat ve Maliye, C.II, S.1, 15 Nisan 1955, S.29-34, s.32. 9

15 tarafından verilen kararlar ilam mahiyetini alamamış ve sadaretin tasdiki olmadıkça uygulama safhasına geçirilememiştir Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyetin ilk yıllarında çeşitli vergi kanunlarında, ortaya çıkan uyuşmazlıklarının nasıl ve nerede incelenerek karara bağlanacağı belirtilmiş, itiraz ve temyiz komisyonları kurulmasına rağmen vergi yargısı konusunda tam birlik ve düzen sağlanamamıştır yılında çıkarılan 3692 sayılı kanunla gümrük ve damga vergileri dışında kalan tüm vergi, resim ve harçlarla ilgili anlaşmazlıkların çözümü itiraz ve temyiz komisyonlarına verilmiştir yılına gelinceye kadar vergi yargısı sistemi, vergi itiraz ve temyiz komisyonları ile Danıştay dan oluşan üçlü bir yapı arz ediyordu. Bu dönemde gümrüklerden alınan vergilerle diğer vergilerden doğan uyuşmazlıklar ayrı şekilde çözümleniyordu. Gümrük uyuşmazlıkları idari bir organ olan Gümrük Hakem Kurullarında ele alınıyor, bu kurullarda kesin çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar ise Danıştay da kesin olarak karara bağlanıyordu. Diğer vergiler için ise, uyuşmazlıkların ilk görüm yeri, 2926 sayılı Maliye Vekaleti Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Kanuna göre teşekkül ettirilmiş muvazzaf ve gayri muvazzaf vergi itiraz komisyonları idi. Bu komisyonun kararlarına karşı vergiler temyiz komisyonuna gidilebiliyordu. Danıştay ise, bu idari nitelikteki komisyonlarda çözümlenemeyen uyuşmazlıkların son çözüm mercii görevini gören yargı organı konumundaydı 22. Bu sistemde vergi ihtilafları 3-5 yıl ve hatta daha uzun süreler içinde çözümlenebilmekte; Bu da özellikle dürüst olmayan vergi mükelleflerini vergi kaçakçılığına adeta teşvik ederek vergi kayıplarına neden 20 KARAKOÇ, ss KARAKOÇ, s ULUATAM, s

16 olmaktaydı. 23 Bu sakıncanın yanında 1961 Anayasasının getirmiş olduğu denetim ve yargı düzeninde vergi ihtilaflarının da bağımsız yargı organları tarafından çözümlenmesini gerektiriyordu 24. Nitekim, Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının yürürlükte bulunduğu dönemlerde verdiği kararlarda, itiraz ve temyiz komisyonlarının yargısal bir kuruluş sayılamayacağına hükmetmiştir. 25 Yüksek Mahkemenin kararlarına göre komisyonlar, üyeleri hakim niteliği bulunmayan mahkeme sayılmayan, yargısal işlevleri olan idari mercilerdir 26. Bu nedenlerden dolayı vergi uyuşmazlıklarına bakacak ilk derece mahkemelerinin kurulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Nihayet, 6 Ocak 1982 tarihinde kabul edilmiş olan ve 20 Ocak 1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile İdari Yargı sistemine ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemeleri de dahil edilmek suretiyle bu günde yürürlükte olan sisteme geçilmiştir B-ÜLKEMİZDE VERGİ YARGISI ORGANLARI 1982 Anayasasının 9. maddesine göre, yargı yetkisi Türk Milleti Adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138. madde uyarınca, Hakimler görevlerinde bağısızdırlar; Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci, veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargı mensuplarının bağımsızlığını vurgulayan 139. maddede ise hakim ve savcılık güvencesinden 23 AKTÜRK, İsmail, Vergi Kaybı Sorunu Ve Alınabilecek Önlemler, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 3, S.2, 1988, s KUMRULU, Ahmet, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara, 1989, s Geniş bilgi için bkz.: Anayasa Mahkemesinin E: 1966/22, K:1966/37 ve E:1966/16,K:1966/28 sayılı kararları. 26 KARAKOÇ, ss

17 bahsedilmektedir. Bu maddeye göre; Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz maddede duruşmaların açık, kararların gerekçeli olması, 142. maddede de mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi, ve yargılama usullerinin kanunla düzenlenmesi esası getirilmiştir. Başlangıç bölümünde hukuk devleti ilkesini açıkça benimseyen 1982 Anayasası 8. ve 123.maddelerinde kanuni idare ilkesini de hükme bağladıktan sonra bunları tamamlayıcı nitelikte olmak üzere,125.maddesinde idarenin yargısal denetimini anayasal temellere oturtmaktadır. Bu maddeye göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Temel haklar arasında yer alan hak arama özgürlüğü de 36.maddede düzenlenmiştir. Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Aynı bağlamda bir düzenleme de kanuni yargıç güvencesini hükme bağlayan 37. madde ile getirilmiş bulunmaktadır Anayasasının 155.maddesinde Danıştay, İdari Mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir İdari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar,denilmek suretiyle idari yargının üst derece mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Bu bakımdan özünde idari bir işlem niteliği taşıyan vergilendirme işlemlerinin de idari yargı içerisinde dava konusu edilmesi ve Danıştay da temyize başvurulabilmesi yolu benimsenmiştir. Bugünkü düzenlemede vergi uyuşmazlıklarının üç mercili iki kademeli bir yapı içinde çözüme bağlanması öngörülmüştür KARAKOÇ,s KUMRULU, Ahmet, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara, 1989, s

18 Vergi uyuşmazlıkları birinci derecede vergi mahkemelerince çözümlenecek,bu kararlara itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemelerine; Bölge İdare Mahkemesinin görev alanı dışında kalan davalar Danıştay da denetlenecektir. Danıştay ayrıca kanunlara göre ilk derece mahkemesi olarak karara bağladığı davalarla ilgili temyiz taleplerini de inceleyerek sonuçlandıracaktır. 1-Vergi Mahkemeleri Vergi uyuşmazlıklarında ilk derece mahkemesi olan vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde bulundurularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri belirlenir. Kuruluşta ve yargı çevrelerinin belirlenmesinde İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşü alınır (2576 S.K.md.2/1ve2). Vergi Mahkemelerinin kaldırılmasına ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkilidir. Bu kurulda,içişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı nın görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak teklif üzerine bu konuda karar verilir. Aynı yargı çevresinde birden fazla Vergi mahkemesi kurulduğu durumlarda,mahkemeler arasındaki iş bölümü de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karara bağlanır (2576 S.K. md.2/3). Vergi Mahkemeleri bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Mahkeme heyeti başkan ve iki üye ile toplanarak karar verir. Vergi Mahkemeleri, genel bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile ilgili uyuşmazlıklarla tarife uyuşmazlıklarını ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözümler (2576 S.K. md.6). İlke olarak vergi mahkemeleri kurul olarak görev yaparlar. Yalnızca her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 13

19 cezalarının toplamı TL 29 sini geçmeyen tarh işlemlerine karşı açılan davalar usul ve esas yönünden vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözülür. Her ne kadar kazançları götürü usulde tespit edilen yükümlülerin sınıf ve derecelerinin belirlenmesi işlemlerine karşı açılan davalara tek hakimin bakacağı öngörülmüşse de tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı kanun ile tarihinden itibaren götürü usulde vergileme kaldırıldığından bu hüküm konusuz kalmıştır. Nitekim, 4577 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tek hakimin bakacağı işler arasında, götürü usulde kazançları tespit edilen yükümlülerin sınıf ve derecelerinin belirlenmesine ilişkin işlemlere karşı açılacak davalar sayılmamakla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tür davaların hakimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir. Tek hakim tarafından çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlığın vergi mahkemesi heyeti tarafından karara bağlanması temyiz yoluna başvurulması halinde bozma nedenidir. Görüşme ve duruşmaları başkanlar yönetirler ve mahkeme işlerinin düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. 2-Bölge İdare Mahkemeleri Vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevreleri konusunda verilen bilgiler bölge idare mahkemeleri içinde geçerlidir. Adalet Bakanlığı ilgili sayılı yasa ile bu sınır TL. sından TL. sına yükseltilmiştir yılı yeniden değerlendirme oranına göre TL. si olarak belirlenmiştir. Aynı yasa ile; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı öngörülmekle, söz konusu parasal sınırın enflasyon karşısında erimesine engel olunmuştur. 14

20 bakanlıkların görüşünü alarak bölgelerin coğrafi durum ve iş hacimlerine göre bu mahkemeleri kurar ve yargı çevrelerini belirler. 30 Bölge İdare Mahkemelerinin kaldırılmasına ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkilidir. İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca yapılan teklif üzerine Kurulca karar verilir. Bölge idare mahkemeleri başkan ve iki üye ile toplanarak karar verirler. Mahkemelerin oluşumu ve görevleri tarih ve 4577 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiştir. Eski düzenlemeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından daimi üye atanmayan bölge idare mahkemesi üyelikleri, o yer idare ve vergi mahkemesi başkanlarınca yürütülmekteydi. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi bazı büyük şehirlerin bölge idare mahkemesi üyeliklerine daimi atama yapılmıştı sayılı yasa ile bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılacağı belirtilmekle, bu mahkemelere muvazzaf üye ataması yapılmıştır. Mahkeme başkanının kanuni sebeplerle yokluğunda başkana en kıdemli üye vekalet eder, aynı sebeplerle üye noksanlığı ise bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanır. Eski düzenlemeye göre muvazzaf üye ataması yapılmayan bölge idare mahkemeleri üyelikleri o yer idare ve vergi mahkemesi başkanları tarafından yürütüldüğünden vergi veya idare mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına katılan idare veya vergi mahkemesi başkanları aynı zamanda bölge idare mahkemesi üyesi sıfatıyla söz konusu kararlara karşı yapılan itirazları da incelemekteydi. Bu durum, yürütmeyi durdurma kararları açısından sağlıklı ve adil yargılama yapılması ilkelerine gölge düşürecek nitelikteydi. 30 KIRBAŞ, Sadık, Vergi Hukuku, Siyasal Kitapevi, 12. Baskı, Ankara, Eylül 2000, s

21 Yeni düzenleme ile bölge idare mahkemesi üyeliklerine daimi atama yapıldığından bu sorun nispeten ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak kanuni sebeplerle üye noksanlığı oluşması halinde bu sorunun yine ortaya çıkması ihtimal dahilindedir. Çünkü üye noksanlığı bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanacağından yürütmeyi durdurma kararına katılan idare veya vergi mahkemesi hakiminin kendi verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına karşı, bölge idare mahkemesine yapılan itiraza katılmasında yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bölge idare mahkemelerinin görevleri 2576 sayılı yasanın 8. maddesinde şu şekilde yer almıştır. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlar. Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Diğer kanunlarla verilen görevler arasında, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde yer alan yürütmeyi durdurma kararlarına yapılan itirazlar en önemlisidir. Bu maddeye göre, çalışmaya ara verme süresi dışında normal yargılama sürecinde idare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması istemlerine ilişkin olarak kurul halinde ya da tek hakimle verdikleri kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz yoluyla başvurulabilir 31. Yine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca verilen bir kısım kararlara karşı yapılan itirazlara da bölge idare mahkemesi bakmakla görevli kılınmıştır. 31 TAŞKAN, Yusuf Ziya, 4369 Sayılı Yasa Karşısında Bölge İdare Mahkemelerinin Vergi Yargılamasındaki İşlevi, Yaklaşım, Yıl: 6, Sayı: 72, Aralık 1998, s

22 Bölge idare mahkemelerinin görevleri 4577 sayılı yasa ile yeniden ele alınmış ve idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararları dışındaki bir takım kararlarına da bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği öngörülmüştür. Buna göre; İdare ve vergi mahkemelerinin; İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden, Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden, 3091 sayılı yasa Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından, Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür. 17

23 3-Danıştay Danıştay, Anayasa ile görevlendirilmiş Yüksek mahkeme, danışma ve inceleme merciidir.(2575 sayılı Danıştay Kanunu md.1) Danıştay ın karar organları; Daireler, Danıştay Genel Kurulu, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruludur. Vergi uyuşmazlıkları açısından başvurulabilecek son yargı yeri olan Danıştay ın on iki dairesinden dördü vergi dava daireleridir 32. Ancak Başkanlık Kurulu iş yükü bakımından zorunluluk doğması durumunda, vergi dava dairelerinden birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinden birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebilir. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kurulur, görüşme sayısı beştir, kararlar çoğunlukla verilir. Danıştay ın vergi mahkemelerince verilen nihai kararları temyiz yoluyla inceleme görevi yanında ilk derece mahkemesi olarak da bazı görevleri vardır. Danıştay ın ilk derece mahkemesi olarak görevleri iş yükünü hafifletmek amacıyla tarih ve 4575 sayılı yasa ile yeniden ele alınmıştır. Bu görevlerin vergiye ilişkin olanları şu şekildedir. Bakanlar Kurulunun vergiye ilişkin kararlarına Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak vergiye ilişkin düzenleyici işlemlere Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan davaları karara bağlar. 32 EDİZDOĞAN TAŞ, s

24 Danıştay bazı vergi kanunlarında yer alan hükümler dolayısıyla da ilk derece mahkemesi olarak görev yapabilmektedir. Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. maddesine göre Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine karşı Resmi Gazetede ilanını izleyen 15 gün içinde Danıştay da dava açılabilir. Bu davaları Danıştay ilk derece mahkemesi olarak çözümler 33. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ise, vergi dava dairelerinin başkan ve üyelerinden meydana gelmektedir. Bu kurulun görevi, vergi mahkemeleri tarafından verilen ısrar kararlarını ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararları temyizen incelemektir 34. İçtihatları Birleştirme Kurulu Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkan vekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerden oluşur. Bu kurul, dava daireleri ve İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü zaman toplanır. Yine, birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gereğinin ortaya çıkması da kurulun bir başka toplanma nedenidir. İncelenecek konular, İçtihatları Birleştirme Kuruluna Danıştay Başkanınca gönderilir. Kurul, Başsavcının düşüncesini de aldıktan sonra işi inceleyerek, içtihadın birleştirilmesi ya da eskiden birleştirilen içtihadın değiştirilmesi kararını verir 35. Bu kararlar, mahkemeleri ve idareyi bağlayıcı niteliği bulunduğundan vergi hukukunun çok önemli kaynakları arasında yer alırlar. Vergilerle ilgili olarak, Danıştay sayılan işlevlerinden başka, yüksek danışma ve inceleme organı konumundadır. Danıştay Başbakanlık veya 33 KIRBAŞ, s ATAR, s ULUATAM, s

25 Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan vergilerle ilgili kanun teklifleri ve tasarılar hakkında görüşünü bildirir, hazırlanan tüzük tasarılarını inceler. 36 III-VERGİ YARGILAMASI SÜRECİ A-VERGİ DAVASINDA TARAFLAR Her davada olduğu gibi vergi davasında da davacı ve davalı olmak üzere iki taraf vardır. Genel olarak vergi davalarında vergi idaresi davalı konumundadır. Ancak bu hukuk dalının kendine özgü niteliği gereği bazı durumlarda vergi idaresinin davacı konumuna geçebileceğini göz ardı etmemek gerekir Ehliyet Ehliyet kavram olarak, hukuk süjesinin haklara sahip olması, haklarını kullanması, vazife, mükellefiyet ve sorumluluklar yüklenmesi hali olarak tanımlanabilir 38. Yargılama hukuku açısından davada taraf olma ehliyeti ve dava açabilme ehliyeti olmak üzere iki tür ehliyet söz konusudur. İdari yargıda bunlara sübjektif ehliyet denilen menfaat ilişkisini de eklemek gerekir. 39 İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinde idari davalardaki ehliyet konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. a-objektif Ehliyet Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 38. maddesinde dava ehliyetinin Medeni Kanun hükümlerine göre tayin olunacağı açıklanmıştır. Medeni Usul Hukukuna göre iki türlü ehliyet söz konusudur. 36 EDİZDOĞAN TAŞ, s KIZILOT, Şükrü, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayınları, Genişletilmiş 3.Baskı, Ankara,2000, s İKİNCİOĞULLARI, Firüzan, Dava Açma Ehliyeti, İdare Hukuk ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler-I, Danıştay Yayınları Ankara, 1976,s KARAKOÇ Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, s

26 Taraf Ehliyeti : Davada taraf olma ehliyeti esas itibariyle, medeni haklardan yaralanma ehliyetinin bir sonucudur. Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip gerçek kişilerin davada taraf olma ehliyetleri de vardır. Tüzel kişilerde ise, kanunların öngördüğü şekilde kurulan tüzel kişilerin, kişilik kazanmaları ile medeni haklardan yararlanırlar,dolayısıyla da davada taraf olma ehliyetini haiz olurlar. Bunların hukuken kişiliklerinin sona ermesi ile davada taraf olma ehliyetleride kural olarak son bulmuş olur. Dava Açabilme Ehliyeti : Dava açma ehliyeti, bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya yetki vereceği temsilci(vekil) aracılığı ile davayı açması ve bu davayı yürütebilmesi ehliyetidir. Gerçek kişilerde, medeni hakları kullanma bakımından tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler ve ehliyetsizler olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Mümeyyiz (sezgin), reşit (ergin) olup da kısıtlı olmayan gerçek kişilerin dava açma hakkı tamdır. Bunlar doğrudan doğruya kendileri dava açabilirler. Reşit olmayanlar adına dava, veli yada vasileri vasıtasıyla açılır. Mümeyyiz olmayan kişi adına dava, ancak kanuni temsilcisi tarafından açılabilir. Danıştay Üçüncü Dairesinin gün ve E: 1990/3465, K: 1992/3915 sayılı kararında...mahcurun kanuni temsilcisi durumunda olan vasinin, sulh hakiminin izini almadan açmış olduğu davada 2577 sayılı kanunun 15. maddesinin 1/d bendi uyarınca dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek karar verilmesinde isabet görülmediği... görüşüne yer verilmiştir 40. Tüzel kişiliği hangi organın ve nasıl temsil edeceği, kurulmalarına dayanak teşkil eden kanunların çizdiği sınırlar dahilinde ana sözleşmeleri ile belli edilir. Genel olarak yürütme organları, tüzel kişiliği temsile yetkilidirler. 40 Danıştay Dergisi, Y:24, S:87, 1993, ss

27 Tasfiye durumundaki ortaklıklarda, tasfiye memurları tüzel kişiliği temsile yetkili olduğundan davayı da onlar açarlar. Danıştay Üçüncü Dairesi nin gün ve E: 1991/2882, K: 1993/726 sayılı kararında...yetkili iflas idaresi yerine müflis şirket adına şirket müdürü tarafından açılan davanın, ehliyet yönünden reddi gerektiği, dava sürmekte iken ticaret mahkemesi kararı ile iflasın kaldırılmış olması nedeniyle şirket müdürünün dava ehliyetini kazanmış sayılamayacağı... görüşüne yer verilmiştir 41. b-sübjektif ehliyet Dava yoluna başvurmak için, taraf ehliyeti ve medeni haklardan yararlanma ehliyeti yanında sübjektif ehliyet olarak adlandırılan menfaat ihlali veya hakkın muhtel olmuş bulunması şartı da aranacaktır. Başka bir deyişle, genel ehliyete sahip bulunmak herhangi bir idari işleme karşı dava açmak için yeterli değildir. Ayrıca, idari işlemin ilgilinin menfaatini ihlal veya hakkını muhtel etmiş bulunması gerekir Dava Açmaya yetkili Olanlar (Davacı) Vergi Usul Kanunu nun 377. maddesi dava açmaya yetkili olanları göstermiş bulunmaktadır. Bu hükme göre; yükümlüler ve adına vergi cezası kesilenler tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemelerinde dava açabilirler. Ayrıca vekille de dava açabilmek mümkündür.2577 sayılı yasa vekilin avukat olmasını şart koşmaktadır 43. Mükellefler ve adına vergi cezası kesilenler haricinde bazı konularda bir takım kuruluşlara dava açma yetkisi verilmiştir. Emlak vergisinde bina metrekare inşaat maliyet bedellerine karşı TOBB, takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin kararlarına karşıda kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları dava açabilirler. 41 Danıştay Dergisi, Y:24 S:88, 1994, ss ÖZBALCI, Yılmaz, Vergi Davaları,Oluş Yayıncılık, Ankara, 2000, ss KARAKOÇ, s

28 Vergi daireleri, takdir ve tadilat komisyonlarınca belirlenen matrahlara karşı vergi mahkemelerinde dava açabilirler. Bu durumda dava açma yetkisi vergi dairesi müdürünündür. Belediyelerde gelir müdürü,gelir müdürü olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yürüten kişi tarafından dava açma yetkisi kullanılmaktadır. Vergi daireleri Maliye Bakanlığı nın il özel idareleri ile belediyeler Valilerin onayını almaksızın vergi mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay da temyiz yoluna gidemezler. Tüzel kişiler bakımından dava ehliyeti; Derneklerde yönetim kurulunun, Şahıs şirketlerinde ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulmadıkça ortaklarının, Sermaye şirketlerinde ana sözleşmede şirketi temsil yetkisi olanların dava açmaya ve dava ile ilgili işlemleri yapmaya yetkileri vardır 44. Danıştay Üçüncü Dairesin gün ve E: 1997/2034, K: 1998/2775 sayılı kararında ;... Dava açmaya ehil olan şirketi temsile yetkili olmayan ortak tarafından imzalanan dilekçe ile açılan dava üzerine öncelikle mahkemece dilekçe red kararı verilerek tüzel kişiliği temsile yetkili olanların davayı yenilemesine imkan verilmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde isabet bulunmadığı... görüşüne yer verilmiştir Davalı Vergi davalarında da davalı gösterme zorunluluğu vardır. İdari Yargılama Usulü Kanununun 14,15 ve 24.maddelerinde yer alan düzenlemeler, dava dilekçelerinde davalının gösterilmemiş olması yada yanlış gösterilmiş olması gibi durumlarda uygulanacak kuralları içermektedir. 44 POLATKAN Vahit, Vergi Yargısı Yaklaşım, Yıl :1, Sayı:7, s Danıştay Dergisi; Y:29, S:98, 1999, ss

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I makaleler Serkan AĞAR VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I Serkan AĞAR * I. Giriş Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE YARGISAL ÇÖZÜM YOLLARI

TÜRKİYE DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE YARGISAL ÇÖZÜM YOLLARI TÜRKİYE DE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE YARGISAL ÇÖZÜM YOLLARI Hazırlayan: Volkan EREN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZKIVRAK Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin Maliye Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE ALTERNATİF YÖNTEMLERİN DEĞERLEMESİ: ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Mehmet Hanifi BAKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İDARİ YARGIDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 1 1. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KURUMUNU DOĞURAN HUKUKİ SEBEPLER 1.1. GENEL OLARAK Kamu hizmetlerinin devamlılık, kararlılık içinde ve etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5457 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3009 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1962 İCRA İFLAS HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Hakan PEKCANITEZ Prof.Dr. Oğuz ATALAY Prof.Dr. Muhammet ÖZEKES Editörler Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Y. Burak ASLANPINAR *

Y. Burak ASLANPINAR * ANAYASA MAHKEMESİ NİN VERGİ VE BENZERİ MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN KARARLARINDA KAMU YARARI ÖLÇÜTÜ THE CRITERION OF PUBLIC INTEREST AS STATED IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS REGARDING THE ISSUE OF

Detaylı

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ

İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ İDARİ YARGIDA UYGULAMA İŞLEMİ Çınar Can EVREN * ÖZET Uygulama işlemi, dayanağı düzenleyici işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra iki işlemin birden dava edilebilmesine imkân veren bir müessesedir.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANA BİLİM DALI ANAYASA YARGISINDA BİREYSEL BAŞVURU YOLU VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Seda DUYSAK FİDAN 111408004 Tez

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA İDARÎ YARGININ GÖREV ALANINA YÖNELİK MÜDAHALELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * ÖZET Oğuzhan GÜZEL ** Anayasa Mahkemesi, idarî uyuşmazlıkları adlî yargının görev alanına sokan

Detaylı

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN

UYGULAMALI VERGİ HUKUKU. Ders Notları. Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN UYGULAMALI VERGİ HUKUKU Ders Notları Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YURTSEVEN Samsun 2010 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 ÖNSÖZ...8 ÜNİTE I...9 GENEL HÜKÜMLER...9 1. Vergi Hukukunun Anlamı...9 1.1. Hukuk Kavramı...9

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II *

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM-II * Serkan AĞAR ** f. Haciz 6183 sayılı kanunun ikinci kısmının, Cebren Tahsil ve Takip Esasları başlığını taşıyan birinci bölümünde yer alan 54. maddesinde; ödeme

Detaylı

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL DANIŞTAY YAYINLARI NO: 83 DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 144. YIL SEMPOZYUMU 11 MAYIS 2012 ANKARA DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN KURULU Başkan : Kamuran ERBUĞA Danıştay İkinci Daire Başkanı Üye : Mustafa KÖKÇAM

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI -

GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI - Av.Dilek YUMRUTAŞ GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI - Ülkemizde Gümrük Mevzuatı ile düzenleme altına alınan Gümrük işlemleri,

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

GİRİŞ İdari bir işlemin temel özelliği, hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik olması ve bu amaçla hukuki bir durumu ortadan kaldırması, değiştirmesi

GİRİŞ İdari bir işlemin temel özelliği, hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik olması ve bu amaçla hukuki bir durumu ortadan kaldırması, değiştirmesi TÜRK İDARE HUKUKUNDA İCRAİ OLMAYAN İDARİ İŞLEMLER Yrd. Doç. Dr. Cemil KAYA ÖZET Bireylerin hukuki durumları onların rıza ve onayına bağlı olmaksızın kamu otoritelerinin tek taraflı idari işlemleriyle değiştirilebilir.

Detaylı

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ ÜCRETSİZDİR 1 Ayrıntılı Bilgi İçin - Beyanname verme döneminde vergi dairelerinde hizmet veren Danışma Bürolarına, - Vergi İletişim Merkezi 444 0 189

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU GİRİŞ

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU GİRİŞ ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU GİRİŞ Günümüzde anayasa şikayeti, Orta Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa nın pek çok ülkesinde uygulanan bir yargı yoludur. Anayasa şikayeti yolunun amacı,

Detaylı