TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI Yüksek Lisans Tezi Danışman Doç. Dr. Ömer EROĞLU Hazırlayan Ali ÇATAL Isparta 2002

2 GİRİŞ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1-GENEL OLARAK VERGİ YARGISIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-VERGİ YARGISI KAVRAMI...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. B-VERGİ DAVASININ TEORİK NİTELİĞİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. C-VERGİ DAVASININ KONUSU...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. D-YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. E-VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II-TÜRK VERGİ YARGISININ ÖRGÜTSEL YAPISIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-TÜRKİYE DE VERGİ YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Osmanlı Dönemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Cumhuriyet Dönemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-ÜLKEMİZDE VERGİ YARGISI ORGANLARI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Vergi Mahkemeleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Bölge İdare Mahkemeleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Danıştay...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. III-VERGİ YARGILAMASI SÜRECİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-VERGİ DAVASINDA TARAFLAR...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1-Ehliyet...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-objektif Ehliyet...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-sübjektif ehliyet...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Dava Açmaya yetkili Olanlar (Davacı)...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Davalı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Üçüncü Kişilerin Tarafların Yanında Yer AlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-davaya Katılma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-davanın İhbarı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TÜRK VERGİ YARGISINDA GÖREV VE YETKİ.. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Görev...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Yetki...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C-DAVA AÇMA SÜRESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. D-DAVA DİLEKÇESİ VE DAVANIN AÇILMASI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. E-DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Dosyaların Karara Bağlanması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F-VERGİ DAVASININ SONUÇLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Dava Açılmasının Sonuçları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Mahkeme Kararlarının Sonuçları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. G-VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1

3 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI I.KANUN YOLU KAVRAMI.. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II. KANUN YOLLARI ÇEŞİTLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. III. OLAĞAN KANUN YOLLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-İTİRAZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-İtiraz Kavramı ve Niteliği...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-İtiraza Konu Olabilecek Kararlar ve ŞartlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Kararın Nihai Karar Niteliğinde OlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Yasalarda Kanun Yolu Olarak İtirazın Öngörülmüş OlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-İtirazın Yeri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-İtiraz Başvurusunun Süresi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-İtiraz Başvurusunun Şekli ve Usulü...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-itiraz Dilekçesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-itiraz Dilekçesinin Verileceği YerlerHata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-İtiraz Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7-İtirazın İncelenmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-itiraz incelemesine Katılamayacak olanlarhata! Yer işareti tanımlanmamış. b-itiraz İncelemesinde Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 8-İtiraz Üzerine Verilen Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-vergi Mahkemesi Kararının OnanmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-bölge İdare Mahkemesinin Kararı Bozması ve İşin esası Hakkında Karar Vermesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c-bölge İdare Mahkemesinin Kararı Bozması ve Dosyayı VergiHata! Yer işareti tanımlanmamış. Mahkemesine Geri Göndermesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 9-İtirazın Kararın Yürütülmesine Etkisi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 10-İtiraz Üzerine Verilen Kararların SonuçlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TEMYİZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Temyiz Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Temyiz Edilebilecek Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Temyiz Edilemeyecek Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4.Temyiz Başvurusu...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-temyiz İsteminde BulunabileceklerHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-temyiz Başvurusunun Şekli ve UsulüHata! Yer işareti tanımlanmamış. aa-temyiz Dilekçesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Kararı Veren Vergi Mahkemesince Yapılacak İşlemlerHata! Yer işareti tanımlanmamış. i-temyiz Dilekçesinin Kaydı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ii-temyizin süresinde yapılıp yapılmadığının incelenmesihata! Yer işareti tanımlanmamış. iii-tebligat işlemlerinin Yapılması ve Karşılıklı TemyizHata! Yer işareti tanımlanmamış. iv-dosyanın incelenme Merciine GönderilmesiHata! Yer işareti tanımlanmamış. c. Temyiz Başvurusunun Süresi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2

4 5-Temyiz Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-usul Kurallarına Aykırılık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa-görev ve Yekti Kurallarına AykırılıkHata! Yer işareti tanımlanmamış. bb-diğer Usul Kurallarına AykırılıkHata! Yer işareti tanımlanmamış. cc-hukuka Aykırılık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Temyiz Aşamasında Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7-Temyiz incelemesi sonucu Danıştayca Verilecek KararlarHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-onama Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-düzelterek Onama Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c-bozma Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. d-kısmen Bozma ve Kısmen Onama KararıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 8-Temyiz İstemi Hakkında Danıştayca Verilen Karar üzerine Vergi Mahkemesince Yapılacak İşlemler...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 9-Israr Kararlarının Niteliği...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 10-Temyizin Kararın Yürütülmesine Etkisi ve Sonuçları... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C-KARARIN DÜZELTİLMESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Kararın Düzeltilmesi Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Kararın Düzeltilmesi İstenebilecek KararlarHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-yargı Yeri Bakımından...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-kararın Mahiyeti Bakımından...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Kararın Düzeltilmesi Talebinde BulunabileceklerHata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Kararın Düzeltilmesi Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-iddia ve İtirazların Kararda KarşılanmamasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-kararlarda Birbirine aykırı Hükümlerin BulunmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. c-kararın Usul ve Kanuna Aykırı BulunmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. d-belgelerde Hile ve Sahtekarlık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Kararın Düzeltilmesinde Süre...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Düzeltme Talebi ve İncelemesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. IV-OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-YARGILAMANIN YENİLENMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Yargılamanın Yenilenmesi Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olabilecek Kararlar. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Yargılamanın Yenilenmesinde Süre...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulunabilecekler.. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İnceleneceği Yargı Mercii ve UsulüHata! Yer işareti tanımlanmamış. B-KANUN YARARINA TEMYİZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Kanun Yararına Temyiz Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Kanun Yararına Bozmaya (Temyize) Konu Olabilecek Yargı KararlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Kanun Yararına Bozma nedenleri...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Kanun Yararına Temyiz Yetkisi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Kanun Yararına Bozmanın (Temyizin) SonuçlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER I. KANUN YOLU İNCELENMESİYLE GÖREVLİ YARGI YERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. B-DANIŞTAYIN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II-İTİRAZ VE TEMYİZ KANUN YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-İTİRAZ KANUN YOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İSTİNAF MÜESSESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-İtiraz Yolunun Değerlendirilmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-İstinaf Müessesesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TEMYİZ KANUN YOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. III-VERGİ YARGISINDA KANUN YOLLARININ İKTİSAT TEORİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. SONUÇ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KAYNAKÇA... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 4

6 GİRİŞ Devletler, vatandaşlarının adalet, sağlık, eğitim, güvenlik gibi temel kamusal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Ancak devletlerin temel fonksiyonlarını yürütebilmeleri, belirli bir mali kaynağın varlığına bağlıdır. Bu mali kaynakların en önemlisi ise vergidir. Vergi devletin tek taraflı iradesiyle, egemenlik gücüne dayanarak vatandaşların üzerine yüklediği bir kamu alacağıdır. Devlet vergileme yetkisini kullanarak, kamu kesiminin finansmanını ve gelirin hakça dağıtımını sağlamak için piyasa ekonomisinden kamuya kaynak aktarmaktadır. İdarenin vergilendirme yetkisini kullanırken yasal çerçevenin dışına çıkmaması Hukuk Devleti ilkesinin bir gereğidir. Bununla beraber alacaklı konumundaki devletçe mali yükümlerin mümkün olduğu kadar eksiksiz ve çabuk tahsil edilmesi amaçlanır. Vergi ve benzeri mali yükümlerin borçlusu konumundaki mükelleflerin arzusu ise, bunların miktarını en aza indirmek ya da ödenmesini mümkün olduğu kadar geciktirmektir. Bu şekilde daha çok vergi toplanması amacıyla ortaya çıkan kamu yararı ile homo economicus eğilimi gereği daha az vergi ödemek isteyen bireyin arasındaki dengeyi hukuki planda kurmak, vergi yargısının en önemli işlevidir. Tarihsel gelişim süreci içerisinde, vergi hukukunun ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, giderek vergi uyuşmazlıklarının da bağımsız yargı organlarınca çözümlenmesini gerekli kılmıştır. Birçok ülkede, ülkenin geleneklerine, hukuk sisteminin niteliğine göre değişen bir yapı arz eden vergi yargısı sistemleri kurulmuştur. Vergi yargısı organları, bazı ülkelerde adli yargı sistemine bağlı, bazılarında idari yargıya bağlı, bazılarında ise bağımsız bir yargı kolu olarak örgütlenmiştir. Vergi yargısının adli yargı içerisinde yer aldığı ülkeler genellikle yargı birliği sisteminin uygulandığı ülkelerdir. Bu sistemde, özel hukuka üstünlük tanınmakta, vergi hukukunun özel hukuka uymayan kuralları istisnai bir durum olarak görülmekte ve vergi uyuşmazlıkları özel hukuk uyuşmazlıklarının genel teorisi içerisinde ele alınmaktadır. Bağımsız 1

7 vergi yargısı sistemini uygulayan ülkelerde, vergi uyuşmazlıkları adli ve idari yargı kollarından ayrı olarak örgütlenmiş bağımsız vergi yargısı organlarında çözümlenmektedir. Bazı ülkelerde ise, vergi yargısı idari yargı içerisinde yer almaktadır. Bu sistemde adli yargının dışında bağımsız bir idari yargı teşkilatı mevcuttur. Vergilendirme işlemi de, hukuki niteliği itibariyle bir tür idari işlem olması nedeniyle vergi uyuşmazlıkları da idari yargı sistemi içinde çözümlenmektedir. Ülkemizde de, ayrı bir idari yargı teşkilatı ve adli yargı ile idari yargı arasındaki görev uyuşmazlıklarının çözümlendiği Uyuşmazlık Mahkemesi kurularak, idari rejim benimsenmiştir. Vergi yargısı organları ise, idari yargı içerisinde örgütlendirilmiştir. Vergi uyuşmazlıkları ilk aşamada vergi mahkemesinde çözümlenmekte, vergi mahkemesinin kararlarına karşı uyuşmazlığın miktarına ve niteliğine göre Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde kanun yollarına başvurulabilmektedir. Etkin bir Vergi Yargısı Sistemi ile vergilendirmede adalet ve vergi idaresinin hukuka uygun hareket etmesi zamanla sağlanmış olacaktır. Vergi yargısının etkin bir şekilde çalışabilmesi ise, vergi yargısı organlarının verdiği kararlara karşı başvuru yollarının iyi işlemesine bağlıdır Elinizdeki bu çalışmada Türk Vergi Yargısında Kanun yollarının etkinleştirilmesi konusunda yapısal çözüm yolları incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk Vergi Yargısı Sisteminin genel hatları incelenmiş, yargılama usulünün teknik yönleri ve ilkeleri ele alınmıştır. İkinci bölümde Türk Vergi Yargısında Kanun Yolları müessesesi ele alınmış, Danıştay Kararları ve uygulamadaki sorunlar aktarılarak konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Türk Vergi Yargısı Sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi, vergi sorunlarına çözüm getirebilmesi için kanun 2

8 yolarında yapılması gereken düzenlemelere ve alternatif modellere değinilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1-GENEL OLARAK VERGİ YARGISI A-VERGİ YARGISI KAVRAMI Mükelleflerle vergi idareleri arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla sonuçlandırılması her zaman mümkün olmayabilir. İdari mekanizmalardan sonuç alınamayan durumlarda yargısal çözüm yolları devreye girmektedir. Bir çok ülkede, ülkenin geleneklerine, hukuk sistemine göre değişen bir yapı arz eden vergi yargısı sistemleri kurulmuştur 1. Türkiye de Vergi Yargısı bağımsız bir yargı kolu olamayıp İdari yargı içinde yer almaktadır. Almanya gibi bazı ülkelerde vergi yargısı bağımsız bir yargı kolu durumunda iken, bazılarında ise idari veya adli yargı içinde yer alabilmektedir. Buna karşılık Fransa da vergi uyuşmazlıklarının bir kısmı adli bir kısmı da idari yargıya tabi tutulmuştur. 2 Vergi borçlusu konumundaki mükellef ile alacaklısı durumundaki idare arasında birbirine zıt istekler pek çok anlaşmazlıkların doğmasına neden olmaktadır 3.İşte bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda başvurulan yargı koluna vergi yargısı denir. Çoğu zaman mali yargı, vergi yargısı kavramıyla özdeşleştirilmektedir. Oysa ki mali yargı kavramı vergi yargısına 1 ULUATAM, Özhan, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 1995, s ATAR, Yavuz, Vergi Hukuku (Genel Esaslar), Mimoza Yayınları, Konya, 1991, s ÜNAL Sabri; Vergi Yargısında Görev ve Yetki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1985, s.1. 3

9 göre daha geniş kapsamlıdır. Mali yargı, vergi yargısıyla birlikte devlet harcamalarının yargısal denetimini de kapsamaktadır. 4 Vergi yargısıyla, uyuşmazlıkların nihai çözümünde bağımsız mahkemelerin vereceği kararlar doğrultusunda yargı teminatı getirilmek suretiyle her türlü mali yükümlülüğün tarh, tahakkuk ve tahsili aşamalarında idarenin hukuka uygun hareket etmesi, adaletin sağlanması amaç edinilmiştir. Modern devlet anlayışında, devlete klasik fonksiyonlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı düzenleme gibi çok önemli bir misyon yüklenmiş durumdadır. Giderek artan ve karmaşıklaşan devlet fonksiyonlarının yerine getirilmesi için devlet daha çok kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Devletin giderlerini karşılamak amacıyla kullandığı en önemli kaynak ise vergidir. Vergi mükelleflerden karşılığında hiçbir şey isteme hakkı olmaksızın zorla alınır. İdari bir tasarrufa dayanılarak alınmak istenen mali yükümlerin alacaklısı durumunda bulunan idarelerce, mümkün olduğu kadar eksiksiz ve çabuk tahsil edilmesi amaçlanır. Vergi ve benzeri mali yükümlerin borçlusu durumunda olan mükelleflerin arzusu ise, bunların miktarını en aza indirmek ya da ödenmesini mümkün olduğu kadar geciktirmektir. Bu şekilde çatışan menfaatler vergi uyuşmazlıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu uyuşmazlıkların her iki taraf için güvenilir yargı organları tarafından çözümlenmesi hususu ise Anayasanın hukuk devleti, vergilerin kanuniliği gibi temel ilkelerinin yanında hak arama özgünlüğünü düzenleyen 36. maddesi hükmünün de gereğidir 5. Türk Anayasal düzeninde yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır ve bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesinin 4 EDİZDOĞAN, Nihat TAŞ, Metin; Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 1993, s BİRSENOĞUL, Hakan, Türkiye de Vergi Yargısının Tarihi Gelişimi ve Görevleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1993, s.5. 4

10 olmazsa olmaz koşullarından biridir. Anayasanın 125. maddesinde ise İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır hükmüne yer verilmek suretiyle idarenin yargısal denetimi sağlanmak istenilmektedir. Tek yanlı bir idari tasarrufla gerçekleştirilen vergilendirme işleminin ise, idari bir işlem olduğunda kuşku bulunmadığından, bağımsız mahkemelerce yargısal denetiminin yapılması Anayasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergilendirme işlemi özünde bir tür idari işlem olmasına karşın, kedine özgü niteliği ve mevzuatındaki farklılık nedeniyle İdari Yargı içerisinde özel yetkili bir mahkemeye ihtiyaç duyulmuş, bu bağlamda da vergi mahkemeleri kurulmuştur. B-VERGİ DAVASININ TEORİK NİTELİĞİ Vergi davalarının teorik niteliği tartışmalı bir konudur. Tam yargı davası görüşü, iptal davası görüşü ve kendine özgü dava kategorisi olmak üzere üç farklı görüş doktrinde ve uygulamada kabul bulmuştur 6. Vergi mahkemelerinde açılan davalara vergi davaları denilmektedir. Ne var ki, vergi davası adı altında yeni bir dava türü yaratılması gereksizdir. Doktrinde vergi davalarının tam yargı davası olduğu görüşü ağır basmaktadır. Buna vergi davasının parasal maddi varlıklara dayalı olması gerekçe gösterilmektedir. 7 Ancak İdari Yargılama Usulü Kanununda tam yargı davaları arasında vergi davalarına yer verilmemiştir. Bu bakımdan vergi davalarının iptal davası olduğu yolundaki görüşlerde yabana atılmamalıdır 8. Başka bir görüşe göre vergi davaları kendine özgü bir dava kategorisini oluşturmaktadır. 9 Bu görüşü savunanların en önemli dayanakları 6 KUMRULU, Ahmet, Vergi Davasının Hukuki Niteliği, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Çeşitli İdare Hukuk Konuları, Danıştay Yayınları. Ankara, 1992, s ZABUNOĞLU, Yahya, İdari Yargı Hukuku Dersleri (Çoğaltma), Ankara, 1981, ss MUTLUER, Kamil, Türkiye de Vergi Yargı Sistemi, EİTİA Yayını, No:141/87, Eskişehir, 1975, s ERKUT, Celal, İYUK Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usulü Değişiklikler, İÜHFM, C.LI, S.1-4, 1985, s

11 İdari Yargı mevzuatında vergi uyuşmazlığı veya vergi davası kavramlarına yer verilmiş olmasıdır 10. Vergi idaresinin vergilendirmeye ilişkin faaliyeti bir idari işlem niteliği taşıyorsa, açılacak dava esas olarak bir iptal davasıdır. Verginin tarhına, tahakkukuna yönelik işlemlerle, ödeme emri düzenlenmesi, ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanması, takdir komisyonlarınca matrah takdir edilmesi, ceza kesilmesi ve vergi hatalarının düzeltilmesi taleplerinin reddi bu tür iptal davasına konu olabilecek idari işlem örnekleridir. Davacı, iptal edilen işlem nedeniyle verginin tahsilinden vazgeçilmesini, tahsil edilen verginin ise iadesini isteyebilir önceden tahsil edilmiş vergilere ilişkin olarak idarenin vergiyi iade etmek istememesi halinde, ilgili tam yargı davası açma hakkına sahiptir 11. Hazinece alınmış verginin iadesine yönelik davalar dışında, vergi idaresi idari bir eylemle ilgilileri zarara uğratmışsa bu eylemden doğan zararların telafisi için açılacak davalarda tam yargı davasıdır. AATUHK na göre haczedilen malları muhafaza etme görevindeki vergi idarelerinin bu görevlerini ihmal etmelerinden doğan zararlar idari eyleme bağlı zararlara bir örnektir 12. Nitekim, vergi uyuşmazlıklarında istisnai olarak vergi mahkemesince bakılacak iki tam yargı davası ayrıca düzenlenmiş olup; bunlar, vergi mahkemesi kararlarını uygulamayan idare aleyhine açılacak tazminat davaları ile vergi dairesince kararın infazının geciktirilmesinden dolayı yasal olarak öngörülen gecikme faizine ilişkin davalardır 13. Vergi davaları, terkin ve iptale yönelikse iptal davası, hazineye geçen verginin geri verilmesini de içeriyorsa, iptal davası ile birlikte açılan tam yargı davası niteliği taşır. Bununla beraber, vergi uyuşmazlıklarının kendine 10 KARAKOÇ, Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul, 1995, s ULUATAM, s ULUATAM, s ÖNCEL, Mualla-KUMRULU, Ahmet-ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku, 3. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1995, s

12 özgü nitelikleri olup, diğer idari dava türlerinden ayrıldıkları yönler de vardır. İdari Yargılama Usulü Kanunda vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağının belirtilmesi bu özelliği vurgulamaktadır 14. C-VERGİ DAVASININ KONUSU Vergi davalarının konusu VUK un 378. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre vergi davası açabilmek için verginin tarhedilmesi, cezanın kesilmesi veya takdir, tadilat komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkifat (stopaj) yoluyla alınan vergilerde ise istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerekmektedir. Dikkat edilirse madde metninde vergi tarhı, ceza kesilmesi, komisyon kararları ve stopaj yoluyla yapılan kesintilerden doğan uyuşmazlıklardan söz edilmektedir. Ancak vergi uyuşmazlıklarının VUK. kapsamındaki hükümlerden soyutlanarak, idari yargılama usulüne sokulması ve vergi davalarının, idari davaların hukuki bünyelerine dahil edilmesi karşısında, VUK.nun anılan tanım ve nitelemesi idari yargının genel dava teorisi ve usulünün gerisinde kalmıştır. Bunun nedeni ise, vergi hukukunun uyuşmazlığa kendi tekniği yanında tarhiyat ilkesi, idari yargılamanın ise idari dava kuralı açısından yaklaşmış olmalarından kaynaklanmaktadır 15. Vergi mahkemelerinin kuruluş ve görevlerini düzenleyen 2576 sayılı Kanunun 6. maddesinde; 14 KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1989, s KOCAHANOĞLU, Osman Selim, Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Uyuşmazlıklar, İstanbul, 1982, s.25. 7

13 _ Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve tarife uyuşmazlıkları _ 6183 sayılı AATUHK nun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar _ 1615 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasından gümrük vergileri ve eklentileri Vergi mahkemelerinin bakacağı konular sayılmış bulunmaktadır. Sayılan bu vergi uyuşmazlıkları bazen davaya konu olabilecek olgunluğa erişmemiş olabilir. Kesin ve uygulanabilir niteliği olmayan, yoklama ve inceleme tutanakları, vergi inceleme raporları, bilgi isteme yazıları, teminat talepleri, ödeme emri niteliğinde olmayan ödemeye çağrı mektupları, tadilat ve takdir komisyonu kararları 16 gibi vergilendirme işlemleri vergi davasına konu edilemezler. D-YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ Vergi yargılama usulü, genel olarak idari yargılama usulü özelliklerini taşır. Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunundaki özel düzenlemeler nedeniyle farklılıklar gösterir. İdari yargılama usulünde benimsenen yazılılık ilkesi aynen vergi yargılaması içinde geçerlidir. Dava ve cevap dilekçeleri yazılı olarak verilir ve şekle tabidir. E-VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİ Vergi idaresinin yargısal denetimi ve içtihat yaratma vergi yargısının en önemli iki işlevidir. Yargısal denetim, vergi yargısı organlarının vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da vergi idaresi tarafından yapılan itirazları inceleyerek., vergi 16 Bunlar mükellefler açısından kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler olmadığından, mükellefler tarafından dava konusu edilemezler. Ancak bu karara dayanılarak salınan vergiye dava açılabilir. Danıştay 4. Dairesinin gün ve E:1988/3993,K: 1989/2585 sayılı kararı da bu doğrultudadır.(danıştay Dergisi, S.76-77, s.255) 8

14 kanunlarının hükümlerine uygun bir tasarrufta bulunmasıdır. 17 Bilindiği üzere vergi hukuku çeşitli kurum ve kurallarıyla, vergi borcu ilişkisinin tarafları arasında çıkar dengesini kurmaya çalışır. Vergi yargısının temel işlevi de aynı dengeyi hukuka uygun olarak kurmaktır. Vergi yargısı organları karar verdikleri sırada, daha çok vergi toplanması şeklinde ortaya çıkan kamu yararı (hazine çıkarı) ile homo economicus eğilimi gereği daha az vergi ödemek isteyen bireyin yararı arasındaki dengeyi hukuki planda kurmak zorundadır 18. Vergi yargısının diğer önemli fonksiyonu ise içtihat yaratmaktır. Vergi yargısı organları oldukça karmaşık ve girift bir nitelik arz eden vergi mevzuatını yorumlayarak, açıklığa kavuşturmakta ve mevzuattaki boşlukları doldurmaktadır. II-TÜRK VERGİ YARGISININ ÖRGÜTSEL YAPISI A-TÜRKİYE DE VERGİ YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1-Osmanlı Dönemi İlk defa Tanzimat döneminde mali uyuşmazlıklar ve nasıl çözüleceği konusu üzerinde durulmuştur. Tanzimat döneminde, 1281(hicri) yılında yürürlüğe giren Vilayet Nizamnamesi ile vergi uyuşmazlıklarının incelenmesi İdare meclislerine verilmiştir. Meşrutiyet döneminde ise, mali yargının teşkiline doğru ilk adımlar atılmış ve özel komisyonlar kurularak mali uyuşmazlıkları çözmekle görevlendirilmişlerdir 19. Bugünkü anlamda ilk vergi yargısı teşkilatı 1868 tarihli Şura-ı Devlet Nizamnamesi ile kurulmuştur ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü Şura-ı Devlet in görevleri arasında sayılmıştır. Ancak Şura-ı Devlet e intikal eden vergi uyuşmazlıklarına bakacak bir daire olmadığı için bu kuruluş 17 AKSOY, Şerafettin, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1990, s KUMRULU, Ahmet, Türkiye de Vergi Yargısının İşlevi ve Hukuk Düzenine Katkısı Üzerine Değerlendirme II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi (İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri ), Mayıs 1993, Ankara, s ARIKAN, Arif, Mali Kaza, İktisat ve Maliye, C.II, S.1, 15 Nisan 1955, S.29-34, s.32. 9

15 tarafından verilen kararlar ilam mahiyetini alamamış ve sadaretin tasdiki olmadıkça uygulama safhasına geçirilememiştir Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyetin ilk yıllarında çeşitli vergi kanunlarında, ortaya çıkan uyuşmazlıklarının nasıl ve nerede incelenerek karara bağlanacağı belirtilmiş, itiraz ve temyiz komisyonları kurulmasına rağmen vergi yargısı konusunda tam birlik ve düzen sağlanamamıştır yılında çıkarılan 3692 sayılı kanunla gümrük ve damga vergileri dışında kalan tüm vergi, resim ve harçlarla ilgili anlaşmazlıkların çözümü itiraz ve temyiz komisyonlarına verilmiştir yılına gelinceye kadar vergi yargısı sistemi, vergi itiraz ve temyiz komisyonları ile Danıştay dan oluşan üçlü bir yapı arz ediyordu. Bu dönemde gümrüklerden alınan vergilerle diğer vergilerden doğan uyuşmazlıklar ayrı şekilde çözümleniyordu. Gümrük uyuşmazlıkları idari bir organ olan Gümrük Hakem Kurullarında ele alınıyor, bu kurullarda kesin çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar ise Danıştay da kesin olarak karara bağlanıyordu. Diğer vergiler için ise, uyuşmazlıkların ilk görüm yeri, 2926 sayılı Maliye Vekaleti Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Kanuna göre teşekkül ettirilmiş muvazzaf ve gayri muvazzaf vergi itiraz komisyonları idi. Bu komisyonun kararlarına karşı vergiler temyiz komisyonuna gidilebiliyordu. Danıştay ise, bu idari nitelikteki komisyonlarda çözümlenemeyen uyuşmazlıkların son çözüm mercii görevini gören yargı organı konumundaydı 22. Bu sistemde vergi ihtilafları 3-5 yıl ve hatta daha uzun süreler içinde çözümlenebilmekte; Bu da özellikle dürüst olmayan vergi mükelleflerini vergi kaçakçılığına adeta teşvik ederek vergi kayıplarına neden 20 KARAKOÇ, ss KARAKOÇ, s ULUATAM, s

16 olmaktaydı. 23 Bu sakıncanın yanında 1961 Anayasasının getirmiş olduğu denetim ve yargı düzeninde vergi ihtilaflarının da bağımsız yargı organları tarafından çözümlenmesini gerektiriyordu 24. Nitekim, Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının yürürlükte bulunduğu dönemlerde verdiği kararlarda, itiraz ve temyiz komisyonlarının yargısal bir kuruluş sayılamayacağına hükmetmiştir. 25 Yüksek Mahkemenin kararlarına göre komisyonlar, üyeleri hakim niteliği bulunmayan mahkeme sayılmayan, yargısal işlevleri olan idari mercilerdir 26. Bu nedenlerden dolayı vergi uyuşmazlıklarına bakacak ilk derece mahkemelerinin kurulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Nihayet, 6 Ocak 1982 tarihinde kabul edilmiş olan ve 20 Ocak 1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile İdari Yargı sistemine ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemeleri de dahil edilmek suretiyle bu günde yürürlükte olan sisteme geçilmiştir B-ÜLKEMİZDE VERGİ YARGISI ORGANLARI 1982 Anayasasının 9. maddesine göre, yargı yetkisi Türk Milleti Adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138. madde uyarınca, Hakimler görevlerinde bağısızdırlar; Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci, veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargı mensuplarının bağımsızlığını vurgulayan 139. maddede ise hakim ve savcılık güvencesinden 23 AKTÜRK, İsmail, Vergi Kaybı Sorunu Ve Alınabilecek Önlemler, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 3, S.2, 1988, s KUMRULU, Ahmet, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara, 1989, s Geniş bilgi için bkz.: Anayasa Mahkemesinin E: 1966/22, K:1966/37 ve E:1966/16,K:1966/28 sayılı kararları. 26 KARAKOÇ, ss

17 bahsedilmektedir. Bu maddeye göre; Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz maddede duruşmaların açık, kararların gerekçeli olması, 142. maddede de mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi, ve yargılama usullerinin kanunla düzenlenmesi esası getirilmiştir. Başlangıç bölümünde hukuk devleti ilkesini açıkça benimseyen 1982 Anayasası 8. ve 123.maddelerinde kanuni idare ilkesini de hükme bağladıktan sonra bunları tamamlayıcı nitelikte olmak üzere,125.maddesinde idarenin yargısal denetimini anayasal temellere oturtmaktadır. Bu maddeye göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Temel haklar arasında yer alan hak arama özgürlüğü de 36.maddede düzenlenmiştir. Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Aynı bağlamda bir düzenleme de kanuni yargıç güvencesini hükme bağlayan 37. madde ile getirilmiş bulunmaktadır Anayasasının 155.maddesinde Danıştay, İdari Mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir İdari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar,denilmek suretiyle idari yargının üst derece mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Bu bakımdan özünde idari bir işlem niteliği taşıyan vergilendirme işlemlerinin de idari yargı içerisinde dava konusu edilmesi ve Danıştay da temyize başvurulabilmesi yolu benimsenmiştir. Bugünkü düzenlemede vergi uyuşmazlıklarının üç mercili iki kademeli bir yapı içinde çözüme bağlanması öngörülmüştür KARAKOÇ,s KUMRULU, Ahmet, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara, 1989, s

18 Vergi uyuşmazlıkları birinci derecede vergi mahkemelerince çözümlenecek,bu kararlara itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemelerine; Bölge İdare Mahkemesinin görev alanı dışında kalan davalar Danıştay da denetlenecektir. Danıştay ayrıca kanunlara göre ilk derece mahkemesi olarak karara bağladığı davalarla ilgili temyiz taleplerini de inceleyerek sonuçlandıracaktır. 1-Vergi Mahkemeleri Vergi uyuşmazlıklarında ilk derece mahkemesi olan vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde bulundurularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri belirlenir. Kuruluşta ve yargı çevrelerinin belirlenmesinde İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşü alınır (2576 S.K.md.2/1ve2). Vergi Mahkemelerinin kaldırılmasına ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkilidir. Bu kurulda,içişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı nın görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak teklif üzerine bu konuda karar verilir. Aynı yargı çevresinde birden fazla Vergi mahkemesi kurulduğu durumlarda,mahkemeler arasındaki iş bölümü de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karara bağlanır (2576 S.K. md.2/3). Vergi Mahkemeleri bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Mahkeme heyeti başkan ve iki üye ile toplanarak karar verir. Vergi Mahkemeleri, genel bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile ilgili uyuşmazlıklarla tarife uyuşmazlıklarını ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözümler (2576 S.K. md.6). İlke olarak vergi mahkemeleri kurul olarak görev yaparlar. Yalnızca her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 13

19 cezalarının toplamı TL 29 sini geçmeyen tarh işlemlerine karşı açılan davalar usul ve esas yönünden vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözülür. Her ne kadar kazançları götürü usulde tespit edilen yükümlülerin sınıf ve derecelerinin belirlenmesi işlemlerine karşı açılan davalara tek hakimin bakacağı öngörülmüşse de tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı kanun ile tarihinden itibaren götürü usulde vergileme kaldırıldığından bu hüküm konusuz kalmıştır. Nitekim, 4577 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tek hakimin bakacağı işler arasında, götürü usulde kazançları tespit edilen yükümlülerin sınıf ve derecelerinin belirlenmesine ilişkin işlemlere karşı açılacak davalar sayılmamakla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tür davaların hakimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir. Tek hakim tarafından çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlığın vergi mahkemesi heyeti tarafından karara bağlanması temyiz yoluna başvurulması halinde bozma nedenidir. Görüşme ve duruşmaları başkanlar yönetirler ve mahkeme işlerinin düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. 2-Bölge İdare Mahkemeleri Vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevreleri konusunda verilen bilgiler bölge idare mahkemeleri içinde geçerlidir. Adalet Bakanlığı ilgili sayılı yasa ile bu sınır TL. sından TL. sına yükseltilmiştir yılı yeniden değerlendirme oranına göre TL. si olarak belirlenmiştir. Aynı yasa ile; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı öngörülmekle, söz konusu parasal sınırın enflasyon karşısında erimesine engel olunmuştur. 14

20 bakanlıkların görüşünü alarak bölgelerin coğrafi durum ve iş hacimlerine göre bu mahkemeleri kurar ve yargı çevrelerini belirler. 30 Bölge İdare Mahkemelerinin kaldırılmasına ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkilidir. İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca yapılan teklif üzerine Kurulca karar verilir. Bölge idare mahkemeleri başkan ve iki üye ile toplanarak karar verirler. Mahkemelerin oluşumu ve görevleri tarih ve 4577 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiştir. Eski düzenlemeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından daimi üye atanmayan bölge idare mahkemesi üyelikleri, o yer idare ve vergi mahkemesi başkanlarınca yürütülmekteydi. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi bazı büyük şehirlerin bölge idare mahkemesi üyeliklerine daimi atama yapılmıştı sayılı yasa ile bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılacağı belirtilmekle, bu mahkemelere muvazzaf üye ataması yapılmıştır. Mahkeme başkanının kanuni sebeplerle yokluğunda başkana en kıdemli üye vekalet eder, aynı sebeplerle üye noksanlığı ise bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanır. Eski düzenlemeye göre muvazzaf üye ataması yapılmayan bölge idare mahkemeleri üyelikleri o yer idare ve vergi mahkemesi başkanları tarafından yürütüldüğünden vergi veya idare mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına katılan idare veya vergi mahkemesi başkanları aynı zamanda bölge idare mahkemesi üyesi sıfatıyla söz konusu kararlara karşı yapılan itirazları da incelemekteydi. Bu durum, yürütmeyi durdurma kararları açısından sağlıklı ve adil yargılama yapılması ilkelerine gölge düşürecek nitelikteydi. 30 KIRBAŞ, Sadık, Vergi Hukuku, Siyasal Kitapevi, 12. Baskı, Ankara, Eylül 2000, s

21 Yeni düzenleme ile bölge idare mahkemesi üyeliklerine daimi atama yapıldığından bu sorun nispeten ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak kanuni sebeplerle üye noksanlığı oluşması halinde bu sorunun yine ortaya çıkması ihtimal dahilindedir. Çünkü üye noksanlığı bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanacağından yürütmeyi durdurma kararına katılan idare veya vergi mahkemesi hakiminin kendi verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına karşı, bölge idare mahkemesine yapılan itiraza katılmasında yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bölge idare mahkemelerinin görevleri 2576 sayılı yasanın 8. maddesinde şu şekilde yer almıştır. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlar. Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Diğer kanunlarla verilen görevler arasında, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde yer alan yürütmeyi durdurma kararlarına yapılan itirazlar en önemlisidir. Bu maddeye göre, çalışmaya ara verme süresi dışında normal yargılama sürecinde idare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması istemlerine ilişkin olarak kurul halinde ya da tek hakimle verdikleri kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz yoluyla başvurulabilir 31. Yine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca verilen bir kısım kararlara karşı yapılan itirazlara da bölge idare mahkemesi bakmakla görevli kılınmıştır. 31 TAŞKAN, Yusuf Ziya, 4369 Sayılı Yasa Karşısında Bölge İdare Mahkemelerinin Vergi Yargılamasındaki İşlevi, Yaklaşım, Yıl: 6, Sayı: 72, Aralık 1998, s

22 Bölge idare mahkemelerinin görevleri 4577 sayılı yasa ile yeniden ele alınmış ve idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararları dışındaki bir takım kararlarına da bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği öngörülmüştür. Buna göre; İdare ve vergi mahkemelerinin; İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden, Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden, 3091 sayılı yasa Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından, Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür. 17

23 3-Danıştay Danıştay, Anayasa ile görevlendirilmiş Yüksek mahkeme, danışma ve inceleme merciidir.(2575 sayılı Danıştay Kanunu md.1) Danıştay ın karar organları; Daireler, Danıştay Genel Kurulu, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruludur. Vergi uyuşmazlıkları açısından başvurulabilecek son yargı yeri olan Danıştay ın on iki dairesinden dördü vergi dava daireleridir 32. Ancak Başkanlık Kurulu iş yükü bakımından zorunluluk doğması durumunda, vergi dava dairelerinden birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinden birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebilir. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kurulur, görüşme sayısı beştir, kararlar çoğunlukla verilir. Danıştay ın vergi mahkemelerince verilen nihai kararları temyiz yoluyla inceleme görevi yanında ilk derece mahkemesi olarak da bazı görevleri vardır. Danıştay ın ilk derece mahkemesi olarak görevleri iş yükünü hafifletmek amacıyla tarih ve 4575 sayılı yasa ile yeniden ele alınmıştır. Bu görevlerin vergiye ilişkin olanları şu şekildedir. Bakanlar Kurulunun vergiye ilişkin kararlarına Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak vergiye ilişkin düzenleyici işlemlere Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan davaları karara bağlar. 32 EDİZDOĞAN TAŞ, s

24 Danıştay bazı vergi kanunlarında yer alan hükümler dolayısıyla da ilk derece mahkemesi olarak görev yapabilmektedir. Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. maddesine göre Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine karşı Resmi Gazetede ilanını izleyen 15 gün içinde Danıştay da dava açılabilir. Bu davaları Danıştay ilk derece mahkemesi olarak çözümler 33. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ise, vergi dava dairelerinin başkan ve üyelerinden meydana gelmektedir. Bu kurulun görevi, vergi mahkemeleri tarafından verilen ısrar kararlarını ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararları temyizen incelemektir 34. İçtihatları Birleştirme Kurulu Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkan vekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerden oluşur. Bu kurul, dava daireleri ve İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü zaman toplanır. Yine, birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gereğinin ortaya çıkması da kurulun bir başka toplanma nedenidir. İncelenecek konular, İçtihatları Birleştirme Kuruluna Danıştay Başkanınca gönderilir. Kurul, Başsavcının düşüncesini de aldıktan sonra işi inceleyerek, içtihadın birleştirilmesi ya da eskiden birleştirilen içtihadın değiştirilmesi kararını verir 35. Bu kararlar, mahkemeleri ve idareyi bağlayıcı niteliği bulunduğundan vergi hukukunun çok önemli kaynakları arasında yer alırlar. Vergilerle ilgili olarak, Danıştay sayılan işlevlerinden başka, yüksek danışma ve inceleme organı konumundadır. Danıştay Başbakanlık veya 33 KIRBAŞ, s ATAR, s ULUATAM, s

25 Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan vergilerle ilgili kanun teklifleri ve tasarılar hakkında görüşünü bildirir, hazırlanan tüzük tasarılarını inceler. 36 III-VERGİ YARGILAMASI SÜRECİ A-VERGİ DAVASINDA TARAFLAR Her davada olduğu gibi vergi davasında da davacı ve davalı olmak üzere iki taraf vardır. Genel olarak vergi davalarında vergi idaresi davalı konumundadır. Ancak bu hukuk dalının kendine özgü niteliği gereği bazı durumlarda vergi idaresinin davacı konumuna geçebileceğini göz ardı etmemek gerekir Ehliyet Ehliyet kavram olarak, hukuk süjesinin haklara sahip olması, haklarını kullanması, vazife, mükellefiyet ve sorumluluklar yüklenmesi hali olarak tanımlanabilir 38. Yargılama hukuku açısından davada taraf olma ehliyeti ve dava açabilme ehliyeti olmak üzere iki tür ehliyet söz konusudur. İdari yargıda bunlara sübjektif ehliyet denilen menfaat ilişkisini de eklemek gerekir. 39 İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinde idari davalardaki ehliyet konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. a-objektif Ehliyet Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 38. maddesinde dava ehliyetinin Medeni Kanun hükümlerine göre tayin olunacağı açıklanmıştır. Medeni Usul Hukukuna göre iki türlü ehliyet söz konusudur. 36 EDİZDOĞAN TAŞ, s KIZILOT, Şükrü, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayınları, Genişletilmiş 3.Baskı, Ankara,2000, s İKİNCİOĞULLARI, Firüzan, Dava Açma Ehliyeti, İdare Hukuk ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler-I, Danıştay Yayınları Ankara, 1976,s KARAKOÇ Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, s

26 Taraf Ehliyeti : Davada taraf olma ehliyeti esas itibariyle, medeni haklardan yaralanma ehliyetinin bir sonucudur. Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip gerçek kişilerin davada taraf olma ehliyetleri de vardır. Tüzel kişilerde ise, kanunların öngördüğü şekilde kurulan tüzel kişilerin, kişilik kazanmaları ile medeni haklardan yararlanırlar,dolayısıyla da davada taraf olma ehliyetini haiz olurlar. Bunların hukuken kişiliklerinin sona ermesi ile davada taraf olma ehliyetleride kural olarak son bulmuş olur. Dava Açabilme Ehliyeti : Dava açma ehliyeti, bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya yetki vereceği temsilci(vekil) aracılığı ile davayı açması ve bu davayı yürütebilmesi ehliyetidir. Gerçek kişilerde, medeni hakları kullanma bakımından tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler ve ehliyetsizler olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Mümeyyiz (sezgin), reşit (ergin) olup da kısıtlı olmayan gerçek kişilerin dava açma hakkı tamdır. Bunlar doğrudan doğruya kendileri dava açabilirler. Reşit olmayanlar adına dava, veli yada vasileri vasıtasıyla açılır. Mümeyyiz olmayan kişi adına dava, ancak kanuni temsilcisi tarafından açılabilir. Danıştay Üçüncü Dairesinin gün ve E: 1990/3465, K: 1992/3915 sayılı kararında...mahcurun kanuni temsilcisi durumunda olan vasinin, sulh hakiminin izini almadan açmış olduğu davada 2577 sayılı kanunun 15. maddesinin 1/d bendi uyarınca dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek karar verilmesinde isabet görülmediği... görüşüne yer verilmiştir 40. Tüzel kişiliği hangi organın ve nasıl temsil edeceği, kurulmalarına dayanak teşkil eden kanunların çizdiği sınırlar dahilinde ana sözleşmeleri ile belli edilir. Genel olarak yürütme organları, tüzel kişiliği temsile yetkilidirler. 40 Danıştay Dergisi, Y:24, S:87, 1993, ss

27 Tasfiye durumundaki ortaklıklarda, tasfiye memurları tüzel kişiliği temsile yetkili olduğundan davayı da onlar açarlar. Danıştay Üçüncü Dairesi nin gün ve E: 1991/2882, K: 1993/726 sayılı kararında...yetkili iflas idaresi yerine müflis şirket adına şirket müdürü tarafından açılan davanın, ehliyet yönünden reddi gerektiği, dava sürmekte iken ticaret mahkemesi kararı ile iflasın kaldırılmış olması nedeniyle şirket müdürünün dava ehliyetini kazanmış sayılamayacağı... görüşüne yer verilmiştir 41. b-sübjektif ehliyet Dava yoluna başvurmak için, taraf ehliyeti ve medeni haklardan yararlanma ehliyeti yanında sübjektif ehliyet olarak adlandırılan menfaat ihlali veya hakkın muhtel olmuş bulunması şartı da aranacaktır. Başka bir deyişle, genel ehliyete sahip bulunmak herhangi bir idari işleme karşı dava açmak için yeterli değildir. Ayrıca, idari işlemin ilgilinin menfaatini ihlal veya hakkını muhtel etmiş bulunması gerekir Dava Açmaya yetkili Olanlar (Davacı) Vergi Usul Kanunu nun 377. maddesi dava açmaya yetkili olanları göstermiş bulunmaktadır. Bu hükme göre; yükümlüler ve adına vergi cezası kesilenler tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemelerinde dava açabilirler. Ayrıca vekille de dava açabilmek mümkündür.2577 sayılı yasa vekilin avukat olmasını şart koşmaktadır 43. Mükellefler ve adına vergi cezası kesilenler haricinde bazı konularda bir takım kuruluşlara dava açma yetkisi verilmiştir. Emlak vergisinde bina metrekare inşaat maliyet bedellerine karşı TOBB, takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin kararlarına karşıda kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları dava açabilirler. 41 Danıştay Dergisi, Y:24 S:88, 1994, ss ÖZBALCI, Yılmaz, Vergi Davaları,Oluş Yayıncılık, Ankara, 2000, ss KARAKOÇ, s

28 Vergi daireleri, takdir ve tadilat komisyonlarınca belirlenen matrahlara karşı vergi mahkemelerinde dava açabilirler. Bu durumda dava açma yetkisi vergi dairesi müdürünündür. Belediyelerde gelir müdürü,gelir müdürü olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yürüten kişi tarafından dava açma yetkisi kullanılmaktadır. Vergi daireleri Maliye Bakanlığı nın il özel idareleri ile belediyeler Valilerin onayını almaksızın vergi mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay da temyiz yoluna gidemezler. Tüzel kişiler bakımından dava ehliyeti; Derneklerde yönetim kurulunun, Şahıs şirketlerinde ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulmadıkça ortaklarının, Sermaye şirketlerinde ana sözleşmede şirketi temsil yetkisi olanların dava açmaya ve dava ile ilgili işlemleri yapmaya yetkileri vardır 44. Danıştay Üçüncü Dairesin gün ve E: 1997/2034, K: 1998/2775 sayılı kararında ;... Dava açmaya ehil olan şirketi temsile yetkili olmayan ortak tarafından imzalanan dilekçe ile açılan dava üzerine öncelikle mahkemece dilekçe red kararı verilerek tüzel kişiliği temsile yetkili olanların davayı yenilemesine imkan verilmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde isabet bulunmadığı... görüşüne yer verilmiştir Davalı Vergi davalarında da davalı gösterme zorunluluğu vardır. İdari Yargılama Usulü Kanununun 14,15 ve 24.maddelerinde yer alan düzenlemeler, dava dilekçelerinde davalının gösterilmemiş olması yada yanlış gösterilmiş olması gibi durumlarda uygulanacak kuralları içermektedir. 44 POLATKAN Vahit, Vergi Yargısı Yaklaşım, Yıl :1, Sayı:7, s Danıştay Dergisi; Y:29, S:98, 1999, ss

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onüçüncü Hafta Ünite 3 devam 2 İDARİ YARGI DANIŞTAY Bölge İdare Mahkemeleri İdare

Detaylı

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2. Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3. Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Vergi Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler ÜNİTE:2 Vergi Hukukunun Kaynakları ÜNİTE:3 Vergi Kanunlarının Uygulanması ÜNİTE:4 Vergi Hukukunda Yorum ÜNİTE:5 1 Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu ÜNİTE:6

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE Hasan BAK* 1.Giriş Demokratik ülkelerde, yargı yoluyla hakkını aramak, mağduriyetin giderilmesinde adli kurumlara başvurmak en önemli araçlardan birisidir.

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

VERGİ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1

VERGİ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1 VERGİ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi yargısının başlamasına sebep olan dava açılması hakkında davacı sıfatının kazanılması hakkındaki hükümler Vergi Usul Kanunu muzun çeşitli

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Vergileri ve Cezalarına İlişkin Hukuki Yollar 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Özet: Emlak vergisi mükelleflerinin, takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa m² birim değerine karşı kesinleştikten

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

VERGĠ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ İzmir Barosu

VERGĠ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ İzmir Barosu VERGĠ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ İzmir Barosu av.huseyinkarakoc@gmail.com 0555 542 02 01 Anahtar Kelimeler Vergi, dava, davacı, taraf, ehliyet, idari ÖZET Vergi yargısının başlamasına

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TANIM MADDE 1 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanunla verilen

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI

ÜNİTE İDARİ YARGI. Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI TÜRK İDARİ YARGI TEŞKİLATI İÇİNDEKİLER Danıştay Bölge İdare Mahkemeleri İdare ve Vergi Mahkemeleri Askerî Yüksek İdare Mahkemesi İDARİ YARGI Yrd. Doç. Dr. Fethullah BAYRAKTAR HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Amme alacağının tahsilinde teminat uygulaması Av. Gökçe Sarısu I. Giriş 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, amme alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenleyen

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 ÖZET; 3417 sayılı Yasa uyarınca çalışanıyla ilgili tasarruf kesintilerini yapıp işveren katkılarıyla banka hesabına yatırmayan

Detaylı

ÇÖZÜM İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 *

ÇÖZÜM İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 * İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 * ÖZ Mükellefler vergiye müteallik işlemler nedeniyle vergi dairesi müdürlüğünün tesis ettiği

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Vekilleri : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekilleri : İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2011 günlü, E:2008/4992, K:2011/6148sayılı

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı