TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI Yüksek Lisans Tezi Danışman Doç. Dr. Ömer EROĞLU Hazırlayan Ali ÇATAL Isparta 2002

2 GİRİŞ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1-GENEL OLARAK VERGİ YARGISIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-VERGİ YARGISI KAVRAMI...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. B-VERGİ DAVASININ TEORİK NİTELİĞİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. C-VERGİ DAVASININ KONUSU...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. D-YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. E-VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II-TÜRK VERGİ YARGISININ ÖRGÜTSEL YAPISIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-TÜRKİYE DE VERGİ YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Osmanlı Dönemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Cumhuriyet Dönemi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-ÜLKEMİZDE VERGİ YARGISI ORGANLARI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Vergi Mahkemeleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Bölge İdare Mahkemeleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Danıştay...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. III-VERGİ YARGILAMASI SÜRECİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-VERGİ DAVASINDA TARAFLAR...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1-Ehliyet...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-objektif Ehliyet...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-sübjektif ehliyet...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Dava Açmaya yetkili Olanlar (Davacı)...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Davalı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Üçüncü Kişilerin Tarafların Yanında Yer AlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-davaya Katılma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-davanın İhbarı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TÜRK VERGİ YARGISINDA GÖREV VE YETKİ.. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Görev...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Yetki...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C-DAVA AÇMA SÜRESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. D-DAVA DİLEKÇESİ VE DAVANIN AÇILMASI... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. E-DOSYALARIN İNCELENMESİ VE KARARA BAĞLANMASIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Dosyaların Karara Bağlanması...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. F-VERGİ DAVASININ SONUÇLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Dava Açılmasının Sonuçları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Mahkeme Kararlarının Sonuçları...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. G-VERGİ MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMASIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1

3 İKİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARI I.KANUN YOLU KAVRAMI.. HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II. KANUN YOLLARI ÇEŞİTLERİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. III. OLAĞAN KANUN YOLLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-İTİRAZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-İtiraz Kavramı ve Niteliği...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-İtiraza Konu Olabilecek Kararlar ve ŞartlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. a. Kararın Nihai Karar Niteliğinde OlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b. Yasalarda Kanun Yolu Olarak İtirazın Öngörülmüş OlmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-İtirazın Yeri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-İtiraz Başvurusunun Süresi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-İtiraz Başvurusunun Şekli ve Usulü...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-itiraz Dilekçesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-itiraz Dilekçesinin Verileceği YerlerHata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-İtiraz Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7-İtirazın İncelenmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-itiraz incelemesine Katılamayacak olanlarhata! Yer işareti tanımlanmamış. b-itiraz İncelemesinde Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 8-İtiraz Üzerine Verilen Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-vergi Mahkemesi Kararının OnanmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-bölge İdare Mahkemesinin Kararı Bozması ve İşin esası Hakkında Karar Vermesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c-bölge İdare Mahkemesinin Kararı Bozması ve Dosyayı VergiHata! Yer işareti tanımlanmamış. Mahkemesine Geri Göndermesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 9-İtirazın Kararın Yürütülmesine Etkisi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 10-İtiraz Üzerine Verilen Kararların SonuçlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TEMYİZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Temyiz Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Temyiz Edilebilecek Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Temyiz Edilemeyecek Kararlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4.Temyiz Başvurusu...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-temyiz İsteminde BulunabileceklerHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-temyiz Başvurusunun Şekli ve UsulüHata! Yer işareti tanımlanmamış. aa-temyiz Dilekçesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. bb. Kararı Veren Vergi Mahkemesince Yapılacak İşlemlerHata! Yer işareti tanımlanmamış. i-temyiz Dilekçesinin Kaydı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ii-temyizin süresinde yapılıp yapılmadığının incelenmesihata! Yer işareti tanımlanmamış. iii-tebligat işlemlerinin Yapılması ve Karşılıklı TemyizHata! Yer işareti tanımlanmamış. iv-dosyanın incelenme Merciine GönderilmesiHata! Yer işareti tanımlanmamış. c. Temyiz Başvurusunun Süresi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2

4 5-Temyiz Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-usul Kurallarına Aykırılık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. aa-görev ve Yekti Kurallarına AykırılıkHata! Yer işareti tanımlanmamış. bb-diğer Usul Kurallarına AykırılıkHata! Yer işareti tanımlanmamış. cc-hukuka Aykırılık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Temyiz Aşamasında Duruşma...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 7-Temyiz incelemesi sonucu Danıştayca Verilecek KararlarHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-onama Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-düzelterek Onama Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. c-bozma Kararı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. d-kısmen Bozma ve Kısmen Onama KararıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 8-Temyiz İstemi Hakkında Danıştayca Verilen Karar üzerine Vergi Mahkemesince Yapılacak İşlemler...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 9-Israr Kararlarının Niteliği...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 10-Temyizin Kararın Yürütülmesine Etkisi ve Sonuçları... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. C-KARARIN DÜZELTİLMESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Kararın Düzeltilmesi Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Kararın Düzeltilmesi İstenebilecek KararlarHata! Yer işareti tanımlanmamış. a-yargı Yeri Bakımından...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. b-kararın Mahiyeti Bakımından...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Kararın Düzeltilmesi Talebinde BulunabileceklerHata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Kararın Düzeltilmesi Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. a-iddia ve İtirazların Kararda KarşılanmamasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. b-kararlarda Birbirine aykırı Hükümlerin BulunmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. c-kararın Usul ve Kanuna Aykırı BulunmasıHata! Yer işareti tanımlanmamış. d-belgelerde Hile ve Sahtekarlık...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Kararın Düzeltilmesinde Süre...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Düzeltme Talebi ve İncelemesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. IV-OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARIHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-YARGILAMANIN YENİLENMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Yargılamanın Yenilenmesi Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Yargılamanın Yenilenmesine Konu Olabilecek Kararlar. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Yargılamanın Yenilenmesinde Süre...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Yargılamanın Yenilenmesi İsteminde Bulunabilecekler.. Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 6-Yargılamanın Yenilenmesi Talebinin İnceleneceği Yargı Mercii ve UsulüHata! Yer işareti tanımlanmamış. B-KANUN YARARINA TEMYİZ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-Kanun Yararına Temyiz Kavramı...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-Kanun Yararına Bozmaya (Temyize) Konu Olabilecek Yargı KararlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3-Kanun Yararına Bozma nedenleri...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 4-Kanun Yararına Temyiz Yetkisi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 5-Kanun Yararına Bozmanın (Temyizin) SonuçlarıHata! Yer işareti tanımlanmamış. 3

5 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNDE KANUN YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER I. KANUN YOLU İNCELENMESİYLE GÖREVLİ YARGI YERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. B-DANIŞTAYIN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. II-İTİRAZ VE TEMYİZ KANUN YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. A-İTİRAZ KANUN YOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İSTİNAF MÜESSESİ...HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 1-İtiraz Yolunun Değerlendirilmesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2-İstinaf Müessesesi...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. B-TEMYİZ KANUN YOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİHATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. III-VERGİ YARGISINDA KANUN YOLLARININ İKTİSAT TEORİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. SONUÇ... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. KAYNAKÇA... HATA! YER İŞARETİ TANIMLANMAMIŞ. 4

6 GİRİŞ Devletler, vatandaşlarının adalet, sağlık, eğitim, güvenlik gibi temel kamusal ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Ancak devletlerin temel fonksiyonlarını yürütebilmeleri, belirli bir mali kaynağın varlığına bağlıdır. Bu mali kaynakların en önemlisi ise vergidir. Vergi devletin tek taraflı iradesiyle, egemenlik gücüne dayanarak vatandaşların üzerine yüklediği bir kamu alacağıdır. Devlet vergileme yetkisini kullanarak, kamu kesiminin finansmanını ve gelirin hakça dağıtımını sağlamak için piyasa ekonomisinden kamuya kaynak aktarmaktadır. İdarenin vergilendirme yetkisini kullanırken yasal çerçevenin dışına çıkmaması Hukuk Devleti ilkesinin bir gereğidir. Bununla beraber alacaklı konumundaki devletçe mali yükümlerin mümkün olduğu kadar eksiksiz ve çabuk tahsil edilmesi amaçlanır. Vergi ve benzeri mali yükümlerin borçlusu konumundaki mükelleflerin arzusu ise, bunların miktarını en aza indirmek ya da ödenmesini mümkün olduğu kadar geciktirmektir. Bu şekilde daha çok vergi toplanması amacıyla ortaya çıkan kamu yararı ile homo economicus eğilimi gereği daha az vergi ödemek isteyen bireyin arasındaki dengeyi hukuki planda kurmak, vergi yargısının en önemli işlevidir. Tarihsel gelişim süreci içerisinde, vergi hukukunun ayrı bir hukuk dalı olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, giderek vergi uyuşmazlıklarının da bağımsız yargı organlarınca çözümlenmesini gerekli kılmıştır. Birçok ülkede, ülkenin geleneklerine, hukuk sisteminin niteliğine göre değişen bir yapı arz eden vergi yargısı sistemleri kurulmuştur. Vergi yargısı organları, bazı ülkelerde adli yargı sistemine bağlı, bazılarında idari yargıya bağlı, bazılarında ise bağımsız bir yargı kolu olarak örgütlenmiştir. Vergi yargısının adli yargı içerisinde yer aldığı ülkeler genellikle yargı birliği sisteminin uygulandığı ülkelerdir. Bu sistemde, özel hukuka üstünlük tanınmakta, vergi hukukunun özel hukuka uymayan kuralları istisnai bir durum olarak görülmekte ve vergi uyuşmazlıkları özel hukuk uyuşmazlıklarının genel teorisi içerisinde ele alınmaktadır. Bağımsız 1

7 vergi yargısı sistemini uygulayan ülkelerde, vergi uyuşmazlıkları adli ve idari yargı kollarından ayrı olarak örgütlenmiş bağımsız vergi yargısı organlarında çözümlenmektedir. Bazı ülkelerde ise, vergi yargısı idari yargı içerisinde yer almaktadır. Bu sistemde adli yargının dışında bağımsız bir idari yargı teşkilatı mevcuttur. Vergilendirme işlemi de, hukuki niteliği itibariyle bir tür idari işlem olması nedeniyle vergi uyuşmazlıkları da idari yargı sistemi içinde çözümlenmektedir. Ülkemizde de, ayrı bir idari yargı teşkilatı ve adli yargı ile idari yargı arasındaki görev uyuşmazlıklarının çözümlendiği Uyuşmazlık Mahkemesi kurularak, idari rejim benimsenmiştir. Vergi yargısı organları ise, idari yargı içerisinde örgütlendirilmiştir. Vergi uyuşmazlıkları ilk aşamada vergi mahkemesinde çözümlenmekte, vergi mahkemesinin kararlarına karşı uyuşmazlığın miktarına ve niteliğine göre Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi nezdinde kanun yollarına başvurulabilmektedir. Etkin bir Vergi Yargısı Sistemi ile vergilendirmede adalet ve vergi idaresinin hukuka uygun hareket etmesi zamanla sağlanmış olacaktır. Vergi yargısının etkin bir şekilde çalışabilmesi ise, vergi yargısı organlarının verdiği kararlara karşı başvuru yollarının iyi işlemesine bağlıdır Elinizdeki bu çalışmada Türk Vergi Yargısında Kanun yollarının etkinleştirilmesi konusunda yapısal çözüm yolları incelenmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türk Vergi Yargısı Sisteminin genel hatları incelenmiş, yargılama usulünün teknik yönleri ve ilkeleri ele alınmıştır. İkinci bölümde Türk Vergi Yargısında Kanun Yolları müessesesi ele alınmış, Danıştay Kararları ve uygulamadaki sorunlar aktarılarak konuya açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, Türk Vergi Yargısı Sisteminin daha etkin ve verimli çalışabilmesi, vergi sorunlarına çözüm getirebilmesi için kanun 2

8 yolarında yapılması gereken düzenlemelere ve alternatif modellere değinilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK VERGİ YARGISI SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 1-GENEL OLARAK VERGİ YARGISI A-VERGİ YARGISI KAVRAMI Mükelleflerle vergi idareleri arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkların idari yollarla sonuçlandırılması her zaman mümkün olmayabilir. İdari mekanizmalardan sonuç alınamayan durumlarda yargısal çözüm yolları devreye girmektedir. Bir çok ülkede, ülkenin geleneklerine, hukuk sistemine göre değişen bir yapı arz eden vergi yargısı sistemleri kurulmuştur 1. Türkiye de Vergi Yargısı bağımsız bir yargı kolu olamayıp İdari yargı içinde yer almaktadır. Almanya gibi bazı ülkelerde vergi yargısı bağımsız bir yargı kolu durumunda iken, bazılarında ise idari veya adli yargı içinde yer alabilmektedir. Buna karşılık Fransa da vergi uyuşmazlıklarının bir kısmı adli bir kısmı da idari yargıya tabi tutulmuştur. 2 Vergi borçlusu konumundaki mükellef ile alacaklısı durumundaki idare arasında birbirine zıt istekler pek çok anlaşmazlıkların doğmasına neden olmaktadır 3.İşte bu anlaşmazlıkların çözümü konusunda başvurulan yargı koluna vergi yargısı denir. Çoğu zaman mali yargı, vergi yargısı kavramıyla özdeşleştirilmektedir. Oysa ki mali yargı kavramı vergi yargısına 1 ULUATAM, Özhan, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınları, Ankara, 1995, s ATAR, Yavuz, Vergi Hukuku (Genel Esaslar), Mimoza Yayınları, Konya, 1991, s ÜNAL Sabri; Vergi Yargısında Görev ve Yetki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1985, s.1. 3

9 göre daha geniş kapsamlıdır. Mali yargı, vergi yargısıyla birlikte devlet harcamalarının yargısal denetimini de kapsamaktadır. 4 Vergi yargısıyla, uyuşmazlıkların nihai çözümünde bağımsız mahkemelerin vereceği kararlar doğrultusunda yargı teminatı getirilmek suretiyle her türlü mali yükümlülüğün tarh, tahakkuk ve tahsili aşamalarında idarenin hukuka uygun hareket etmesi, adaletin sağlanması amaç edinilmiştir. Modern devlet anlayışında, devlete klasik fonksiyonlarının yanı sıra ekonomik ve sosyal hayatı düzenleme gibi çok önemli bir misyon yüklenmiş durumdadır. Giderek artan ve karmaşıklaşan devlet fonksiyonlarının yerine getirilmesi için devlet daha çok kaynağa ihtiyaç duymaktadır. Devletin giderlerini karşılamak amacıyla kullandığı en önemli kaynak ise vergidir. Vergi mükelleflerden karşılığında hiçbir şey isteme hakkı olmaksızın zorla alınır. İdari bir tasarrufa dayanılarak alınmak istenen mali yükümlerin alacaklısı durumunda bulunan idarelerce, mümkün olduğu kadar eksiksiz ve çabuk tahsil edilmesi amaçlanır. Vergi ve benzeri mali yükümlerin borçlusu durumunda olan mükelleflerin arzusu ise, bunların miktarını en aza indirmek ya da ödenmesini mümkün olduğu kadar geciktirmektir. Bu şekilde çatışan menfaatler vergi uyuşmazlıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu uyuşmazlıkların her iki taraf için güvenilir yargı organları tarafından çözümlenmesi hususu ise Anayasanın hukuk devleti, vergilerin kanuniliği gibi temel ilkelerinin yanında hak arama özgünlüğünü düzenleyen 36. maddesi hükmünün de gereğidir 5. Türk Anayasal düzeninde yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır ve bu durum kuvvetler ayrılığı ilkesinin 4 EDİZDOĞAN, Nihat TAŞ, Metin; Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 1993, s BİRSENOĞUL, Hakan, Türkiye de Vergi Yargısının Tarihi Gelişimi ve Görevleri, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1993, s.5. 4

10 olmazsa olmaz koşullarından biridir. Anayasanın 125. maddesinde ise İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır hükmüne yer verilmek suretiyle idarenin yargısal denetimi sağlanmak istenilmektedir. Tek yanlı bir idari tasarrufla gerçekleştirilen vergilendirme işleminin ise, idari bir işlem olduğunda kuşku bulunmadığından, bağımsız mahkemelerce yargısal denetiminin yapılması Anayasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergilendirme işlemi özünde bir tür idari işlem olmasına karşın, kedine özgü niteliği ve mevzuatındaki farklılık nedeniyle İdari Yargı içerisinde özel yetkili bir mahkemeye ihtiyaç duyulmuş, bu bağlamda da vergi mahkemeleri kurulmuştur. B-VERGİ DAVASININ TEORİK NİTELİĞİ Vergi davalarının teorik niteliği tartışmalı bir konudur. Tam yargı davası görüşü, iptal davası görüşü ve kendine özgü dava kategorisi olmak üzere üç farklı görüş doktrinde ve uygulamada kabul bulmuştur 6. Vergi mahkemelerinde açılan davalara vergi davaları denilmektedir. Ne var ki, vergi davası adı altında yeni bir dava türü yaratılması gereksizdir. Doktrinde vergi davalarının tam yargı davası olduğu görüşü ağır basmaktadır. Buna vergi davasının parasal maddi varlıklara dayalı olması gerekçe gösterilmektedir. 7 Ancak İdari Yargılama Usulü Kanununda tam yargı davaları arasında vergi davalarına yer verilmemiştir. Bu bakımdan vergi davalarının iptal davası olduğu yolundaki görüşlerde yabana atılmamalıdır 8. Başka bir görüşe göre vergi davaları kendine özgü bir dava kategorisini oluşturmaktadır. 9 Bu görüşü savunanların en önemli dayanakları 6 KUMRULU, Ahmet, Vergi Davasının Hukuki Niteliği, I. Ulusal İdare Hukuku Kongresi, Çeşitli İdare Hukuk Konuları, Danıştay Yayınları. Ankara, 1992, s ZABUNOĞLU, Yahya, İdari Yargı Hukuku Dersleri (Çoğaltma), Ankara, 1981, ss MUTLUER, Kamil, Türkiye de Vergi Yargı Sistemi, EİTİA Yayını, No:141/87, Eskişehir, 1975, s ERKUT, Celal, İYUK Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usulü Değişiklikler, İÜHFM, C.LI, S.1-4, 1985, s

11 İdari Yargı mevzuatında vergi uyuşmazlığı veya vergi davası kavramlarına yer verilmiş olmasıdır 10. Vergi idaresinin vergilendirmeye ilişkin faaliyeti bir idari işlem niteliği taşıyorsa, açılacak dava esas olarak bir iptal davasıdır. Verginin tarhına, tahakkukuna yönelik işlemlerle, ödeme emri düzenlenmesi, ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanması, takdir komisyonlarınca matrah takdir edilmesi, ceza kesilmesi ve vergi hatalarının düzeltilmesi taleplerinin reddi bu tür iptal davasına konu olabilecek idari işlem örnekleridir. Davacı, iptal edilen işlem nedeniyle verginin tahsilinden vazgeçilmesini, tahsil edilen verginin ise iadesini isteyebilir önceden tahsil edilmiş vergilere ilişkin olarak idarenin vergiyi iade etmek istememesi halinde, ilgili tam yargı davası açma hakkına sahiptir 11. Hazinece alınmış verginin iadesine yönelik davalar dışında, vergi idaresi idari bir eylemle ilgilileri zarara uğratmışsa bu eylemden doğan zararların telafisi için açılacak davalarda tam yargı davasıdır. AATUHK na göre haczedilen malları muhafaza etme görevindeki vergi idarelerinin bu görevlerini ihmal etmelerinden doğan zararlar idari eyleme bağlı zararlara bir örnektir 12. Nitekim, vergi uyuşmazlıklarında istisnai olarak vergi mahkemesince bakılacak iki tam yargı davası ayrıca düzenlenmiş olup; bunlar, vergi mahkemesi kararlarını uygulamayan idare aleyhine açılacak tazminat davaları ile vergi dairesince kararın infazının geciktirilmesinden dolayı yasal olarak öngörülen gecikme faizine ilişkin davalardır 13. Vergi davaları, terkin ve iptale yönelikse iptal davası, hazineye geçen verginin geri verilmesini de içeriyorsa, iptal davası ile birlikte açılan tam yargı davası niteliği taşır. Bununla beraber, vergi uyuşmazlıklarının kendine 10 KARAKOÇ, Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, Alfa Basım Dağıtım, İstanbul, 1995, s ULUATAM, s ULUATAM, s ÖNCEL, Mualla-KUMRULU, Ahmet-ÇAĞAN Nami, Vergi Hukuku, 3. Baskı, Savaş Yayınları, Ankara, 1995, s

12 özgü nitelikleri olup, diğer idari dava türlerinden ayrıldıkları yönler de vardır. İdari Yargılama Usulü Kanunda vergi uyuşmazlıklarının çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağının belirtilmesi bu özelliği vurgulamaktadır 14. C-VERGİ DAVASININ KONUSU Vergi davalarının konusu VUK un 378. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre vergi davası açabilmek için verginin tarhedilmesi, cezanın kesilmesi veya takdir, tadilat komisyonu kararlarının tebliğ edilmiş olması, tevkifat (stopaj) yoluyla alınan vergilerde ise istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerekmektedir. Dikkat edilirse madde metninde vergi tarhı, ceza kesilmesi, komisyon kararları ve stopaj yoluyla yapılan kesintilerden doğan uyuşmazlıklardan söz edilmektedir. Ancak vergi uyuşmazlıklarının VUK. kapsamındaki hükümlerden soyutlanarak, idari yargılama usulüne sokulması ve vergi davalarının, idari davaların hukuki bünyelerine dahil edilmesi karşısında, VUK.nun anılan tanım ve nitelemesi idari yargının genel dava teorisi ve usulünün gerisinde kalmıştır. Bunun nedeni ise, vergi hukukunun uyuşmazlığa kendi tekniği yanında tarhiyat ilkesi, idari yargılamanın ise idari dava kuralı açısından yaklaşmış olmalarından kaynaklanmaktadır 15. Vergi mahkemelerinin kuruluş ve görevlerini düzenleyen 2576 sayılı Kanunun 6. maddesinde; 14 KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1989, s KOCAHANOĞLU, Osman Selim, Vergi Uyuşmazlıkları ve İdari Uyuşmazlıklar, İstanbul, 1982, s.25. 7

13 _ Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve tarife uyuşmazlıkları _ 6183 sayılı AATUHK nun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar _ 1615 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasından gümrük vergileri ve eklentileri Vergi mahkemelerinin bakacağı konular sayılmış bulunmaktadır. Sayılan bu vergi uyuşmazlıkları bazen davaya konu olabilecek olgunluğa erişmemiş olabilir. Kesin ve uygulanabilir niteliği olmayan, yoklama ve inceleme tutanakları, vergi inceleme raporları, bilgi isteme yazıları, teminat talepleri, ödeme emri niteliğinde olmayan ödemeye çağrı mektupları, tadilat ve takdir komisyonu kararları 16 gibi vergilendirme işlemleri vergi davasına konu edilemezler. D-YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ Vergi yargılama usulü, genel olarak idari yargılama usulü özelliklerini taşır. Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunundaki özel düzenlemeler nedeniyle farklılıklar gösterir. İdari yargılama usulünde benimsenen yazılılık ilkesi aynen vergi yargılaması içinde geçerlidir. Dava ve cevap dilekçeleri yazılı olarak verilir ve şekle tabidir. E-VERGİ YARGISININ İŞLEVLERİ Vergi idaresinin yargısal denetimi ve içtihat yaratma vergi yargısının en önemli iki işlevidir. Yargısal denetim, vergi yargısı organlarının vergi yükümlüsü, vergi sorumlusu ya da vergi idaresi tarafından yapılan itirazları inceleyerek., vergi 16 Bunlar mükellefler açısından kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler olmadığından, mükellefler tarafından dava konusu edilemezler. Ancak bu karara dayanılarak salınan vergiye dava açılabilir. Danıştay 4. Dairesinin gün ve E:1988/3993,K: 1989/2585 sayılı kararı da bu doğrultudadır.(danıştay Dergisi, S.76-77, s.255) 8

14 kanunlarının hükümlerine uygun bir tasarrufta bulunmasıdır. 17 Bilindiği üzere vergi hukuku çeşitli kurum ve kurallarıyla, vergi borcu ilişkisinin tarafları arasında çıkar dengesini kurmaya çalışır. Vergi yargısının temel işlevi de aynı dengeyi hukuka uygun olarak kurmaktır. Vergi yargısı organları karar verdikleri sırada, daha çok vergi toplanması şeklinde ortaya çıkan kamu yararı (hazine çıkarı) ile homo economicus eğilimi gereği daha az vergi ödemek isteyen bireyin yararı arasındaki dengeyi hukuki planda kurmak zorundadır 18. Vergi yargısının diğer önemli fonksiyonu ise içtihat yaratmaktır. Vergi yargısı organları oldukça karmaşık ve girift bir nitelik arz eden vergi mevzuatını yorumlayarak, açıklığa kavuşturmakta ve mevzuattaki boşlukları doldurmaktadır. II-TÜRK VERGİ YARGISININ ÖRGÜTSEL YAPISI A-TÜRKİYE DE VERGİ YARGISININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1-Osmanlı Dönemi İlk defa Tanzimat döneminde mali uyuşmazlıklar ve nasıl çözüleceği konusu üzerinde durulmuştur. Tanzimat döneminde, 1281(hicri) yılında yürürlüğe giren Vilayet Nizamnamesi ile vergi uyuşmazlıklarının incelenmesi İdare meclislerine verilmiştir. Meşrutiyet döneminde ise, mali yargının teşkiline doğru ilk adımlar atılmış ve özel komisyonlar kurularak mali uyuşmazlıkları çözmekle görevlendirilmişlerdir 19. Bugünkü anlamda ilk vergi yargısı teşkilatı 1868 tarihli Şura-ı Devlet Nizamnamesi ile kurulmuştur ve vergi uyuşmazlıklarının çözümü Şura-ı Devlet in görevleri arasında sayılmıştır. Ancak Şura-ı Devlet e intikal eden vergi uyuşmazlıklarına bakacak bir daire olmadığı için bu kuruluş 17 AKSOY, Şerafettin, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1990, s KUMRULU, Ahmet, Türkiye de Vergi Yargısının İşlevi ve Hukuk Düzenine Katkısı Üzerine Değerlendirme II. Ulusal İdare Hukuku Kongresi (İdari Yargının Dünyada Bugünkü Yeri ), Mayıs 1993, Ankara, s ARIKAN, Arif, Mali Kaza, İktisat ve Maliye, C.II, S.1, 15 Nisan 1955, S.29-34, s.32. 9

15 tarafından verilen kararlar ilam mahiyetini alamamış ve sadaretin tasdiki olmadıkça uygulama safhasına geçirilememiştir Cumhuriyet Dönemi Cumhuriyetin ilk yıllarında çeşitli vergi kanunlarında, ortaya çıkan uyuşmazlıklarının nasıl ve nerede incelenerek karara bağlanacağı belirtilmiş, itiraz ve temyiz komisyonları kurulmasına rağmen vergi yargısı konusunda tam birlik ve düzen sağlanamamıştır yılında çıkarılan 3692 sayılı kanunla gümrük ve damga vergileri dışında kalan tüm vergi, resim ve harçlarla ilgili anlaşmazlıkların çözümü itiraz ve temyiz komisyonlarına verilmiştir yılına gelinceye kadar vergi yargısı sistemi, vergi itiraz ve temyiz komisyonları ile Danıştay dan oluşan üçlü bir yapı arz ediyordu. Bu dönemde gümrüklerden alınan vergilerle diğer vergilerden doğan uyuşmazlıklar ayrı şekilde çözümleniyordu. Gümrük uyuşmazlıkları idari bir organ olan Gümrük Hakem Kurullarında ele alınıyor, bu kurullarda kesin çözüme kavuşturulamayan uyuşmazlıklar ise Danıştay da kesin olarak karara bağlanıyordu. Diğer vergiler için ise, uyuşmazlıkların ilk görüm yeri, 2926 sayılı Maliye Vekaleti Vazife ve Selahiyetleri Hakkında Kanuna göre teşekkül ettirilmiş muvazzaf ve gayri muvazzaf vergi itiraz komisyonları idi. Bu komisyonun kararlarına karşı vergiler temyiz komisyonuna gidilebiliyordu. Danıştay ise, bu idari nitelikteki komisyonlarda çözümlenemeyen uyuşmazlıkların son çözüm mercii görevini gören yargı organı konumundaydı 22. Bu sistemde vergi ihtilafları 3-5 yıl ve hatta daha uzun süreler içinde çözümlenebilmekte; Bu da özellikle dürüst olmayan vergi mükelleflerini vergi kaçakçılığına adeta teşvik ederek vergi kayıplarına neden 20 KARAKOÇ, ss KARAKOÇ, s ULUATAM, s

16 olmaktaydı. 23 Bu sakıncanın yanında 1961 Anayasasının getirmiş olduğu denetim ve yargı düzeninde vergi ihtilaflarının da bağımsız yargı organları tarafından çözümlenmesini gerektiriyordu 24. Nitekim, Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasasının yürürlükte bulunduğu dönemlerde verdiği kararlarda, itiraz ve temyiz komisyonlarının yargısal bir kuruluş sayılamayacağına hükmetmiştir. 25 Yüksek Mahkemenin kararlarına göre komisyonlar, üyeleri hakim niteliği bulunmayan mahkeme sayılmayan, yargısal işlevleri olan idari mercilerdir 26. Bu nedenlerden dolayı vergi uyuşmazlıklarına bakacak ilk derece mahkemelerinin kurulması bir zorunluluk haline gelmiştir. Nihayet, 6 Ocak 1982 tarihinde kabul edilmiş olan ve 20 Ocak 1982 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile İdari Yargı sistemine ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemeleri de dahil edilmek suretiyle bu günde yürürlükte olan sisteme geçilmiştir B-ÜLKEMİZDE VERGİ YARGISI ORGANLARI 1982 Anayasasının 9. maddesine göre, yargı yetkisi Türk Milleti Adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Mahkemelerin bağımsızlığını düzenleyen 138. madde uyarınca, Hakimler görevlerinde bağısızdırlar; Anayasa, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci, veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Yargı mensuplarının bağımsızlığını vurgulayan 139. maddede ise hakim ve savcılık güvencesinden 23 AKTÜRK, İsmail, Vergi Kaybı Sorunu Ve Alınabilecek Önlemler, D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 3, S.2, 1988, s KUMRULU, Ahmet, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara, 1989, s Geniş bilgi için bkz.: Anayasa Mahkemesinin E: 1966/22, K:1966/37 ve E:1966/16,K:1966/28 sayılı kararları. 26 KARAKOÇ, ss

17 bahsedilmektedir. Bu maddeye göre; Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz maddede duruşmaların açık, kararların gerekçeli olması, 142. maddede de mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi, ve yargılama usullerinin kanunla düzenlenmesi esası getirilmiştir. Başlangıç bölümünde hukuk devleti ilkesini açıkça benimseyen 1982 Anayasası 8. ve 123.maddelerinde kanuni idare ilkesini de hükme bağladıktan sonra bunları tamamlayıcı nitelikte olmak üzere,125.maddesinde idarenin yargısal denetimini anayasal temellere oturtmaktadır. Bu maddeye göre idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Temel haklar arasında yer alan hak arama özgürlüğü de 36.maddede düzenlenmiştir. Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. Aynı bağlamda bir düzenleme de kanuni yargıç güvencesini hükme bağlayan 37. madde ile getirilmiş bulunmaktadır Anayasasının 155.maddesinde Danıştay, İdari Mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir İdari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar,denilmek suretiyle idari yargının üst derece mahkemesi olduğu belirtilmiştir. Bu bakımdan özünde idari bir işlem niteliği taşıyan vergilendirme işlemlerinin de idari yargı içerisinde dava konusu edilmesi ve Danıştay da temyize başvurulabilmesi yolu benimsenmiştir. Bugünkü düzenlemede vergi uyuşmazlıklarının üç mercili iki kademeli bir yapı içinde çözüme bağlanması öngörülmüştür KARAKOÇ,s KUMRULU, Ahmet, Vergi Yargılama Hukukunun Kuramsal Temelleri, Ankara, 1989, s

18 Vergi uyuşmazlıkları birinci derecede vergi mahkemelerince çözümlenecek,bu kararlara itiraz yoluyla Bölge İdare Mahkemelerine; Bölge İdare Mahkemesinin görev alanı dışında kalan davalar Danıştay da denetlenecektir. Danıştay ayrıca kanunlara göre ilk derece mahkemesi olarak karara bağladığı davalarla ilgili temyiz taleplerini de inceleyerek sonuçlandıracaktır. 1-Vergi Mahkemeleri Vergi uyuşmazlıklarında ilk derece mahkemesi olan vergi mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde bulundurularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve yargı çevreleri belirlenir. Kuruluşta ve yargı çevrelerinin belirlenmesinde İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının görüşü alınır (2576 S.K.md.2/1ve2). Vergi Mahkemelerinin kaldırılmasına ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkilidir. Bu kurulda,içişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı nın görüşleri alınarak Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak teklif üzerine bu konuda karar verilir. Aynı yargı çevresinde birden fazla Vergi mahkemesi kurulduğu durumlarda,mahkemeler arasındaki iş bölümü de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karara bağlanır (2576 S.K. md.2/3). Vergi Mahkemeleri bir başkan ve yeteri kadar üyeden oluşur. Mahkeme heyeti başkan ve iki üye ile toplanarak karar verir. Vergi Mahkemeleri, genel bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunlara ilişkin zam ve cezalar ile ilgili uyuşmazlıklarla tarife uyuşmazlıklarını ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıkları çözümler (2576 S.K. md.6). İlke olarak vergi mahkemeleri kurul olarak görev yaparlar. Yalnızca her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ve bunların zam ve 13

19 cezalarının toplamı TL 29 sini geçmeyen tarh işlemlerine karşı açılan davalar usul ve esas yönünden vergi mahkemesi hakimlerinden biri tarafından çözülür. Her ne kadar kazançları götürü usulde tespit edilen yükümlülerin sınıf ve derecelerinin belirlenmesi işlemlerine karşı açılan davalara tek hakimin bakacağı öngörülmüşse de tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4369 sayılı kanun ile tarihinden itibaren götürü usulde vergileme kaldırıldığından bu hüküm konusuz kalmıştır. Nitekim, 4577 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda tek hakimin bakacağı işler arasında, götürü usulde kazançları tespit edilen yükümlülerin sınıf ve derecelerinin belirlenmesine ilişkin işlemlere karşı açılacak davalar sayılmamakla yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tür davaların hakimler arasında dağılımına ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir. Tek hakim tarafından çözümlenmesi gereken bir uyuşmazlığın vergi mahkemesi heyeti tarafından karara bağlanması temyiz yoluna başvurulması halinde bozma nedenidir. Görüşme ve duruşmaları başkanlar yönetirler ve mahkeme işlerinin düzenli ve verimli bir biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar. 2-Bölge İdare Mahkemeleri Vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevreleri konusunda verilen bilgiler bölge idare mahkemeleri içinde geçerlidir. Adalet Bakanlığı ilgili sayılı yasa ile bu sınır TL. sından TL. sına yükseltilmiştir yılı yeniden değerlendirme oranına göre TL. si olarak belirlenmiştir. Aynı yasa ile; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacağı öngörülmekle, söz konusu parasal sınırın enflasyon karşısında erimesine engel olunmuştur. 14

20 bakanlıkların görüşünü alarak bölgelerin coğrafi durum ve iş hacimlerine göre bu mahkemeleri kurar ve yargı çevrelerini belirler. 30 Bölge İdare Mahkemelerinin kaldırılmasına ve yargı çevrelerinin değiştirilmesine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yetkilidir. İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca yapılan teklif üzerine Kurulca karar verilir. Bölge idare mahkemeleri başkan ve iki üye ile toplanarak karar verirler. Mahkemelerin oluşumu ve görevleri tarih ve 4577 sayılı yasa ile yeniden düzenlenmiştir. Eski düzenlemeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından daimi üye atanmayan bölge idare mahkemesi üyelikleri, o yer idare ve vergi mahkemesi başkanlarınca yürütülmekteydi. Ancak Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi bazı büyük şehirlerin bölge idare mahkemesi üyeliklerine daimi atama yapılmıştı sayılı yasa ile bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılacağı belirtilmekle, bu mahkemelere muvazzaf üye ataması yapılmıştır. Mahkeme başkanının kanuni sebeplerle yokluğunda başkana en kıdemli üye vekalet eder, aynı sebeplerle üye noksanlığı ise bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanır. Eski düzenlemeye göre muvazzaf üye ataması yapılmayan bölge idare mahkemeleri üyelikleri o yer idare ve vergi mahkemesi başkanları tarafından yürütüldüğünden vergi veya idare mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına katılan idare veya vergi mahkemesi başkanları aynı zamanda bölge idare mahkemesi üyesi sıfatıyla söz konusu kararlara karşı yapılan itirazları da incelemekteydi. Bu durum, yürütmeyi durdurma kararları açısından sağlıklı ve adil yargılama yapılması ilkelerine gölge düşürecek nitelikteydi. 30 KIRBAŞ, Sadık, Vergi Hukuku, Siyasal Kitapevi, 12. Baskı, Ankara, Eylül 2000, s

21 Yeni düzenleme ile bölge idare mahkemesi üyeliklerine daimi atama yapıldığından bu sorun nispeten ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak kanuni sebeplerle üye noksanlığı oluşması halinde bu sorunun yine ortaya çıkması ihtimal dahilindedir. Çünkü üye noksanlığı bölgedeki idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem sırasına göre tamamlanacağından yürütmeyi durdurma kararına katılan idare veya vergi mahkemesi hakiminin kendi verdiği yürütmeyi durdurma kararlarına karşı, bölge idare mahkemesine yapılan itiraza katılmasında yasal herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bölge idare mahkemelerinin görevleri 2576 sayılı yasanın 8. maddesinde şu şekilde yer almıştır. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararları itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak karara bağlar. Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir. Diğer kanunlarla verilen görevler arasında, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27.maddesinde yer alan yürütmeyi durdurma kararlarına yapılan itirazlar en önemlisidir. Bu maddeye göre, çalışmaya ara verme süresi dışında normal yargılama sürecinde idare ve vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması istemlerine ilişkin olarak kurul halinde ya da tek hakimle verdikleri kararlara karşı bölge idare mahkemesine itiraz yoluyla başvurulabilir 31. Yine 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca verilen bir kısım kararlara karşı yapılan itirazlara da bölge idare mahkemesi bakmakla görevli kılınmıştır. 31 TAŞKAN, Yusuf Ziya, 4369 Sayılı Yasa Karşısında Bölge İdare Mahkemelerinin Vergi Yargılamasındaki İşlevi, Yaklaşım, Yıl: 6, Sayı: 72, Aralık 1998, s

22 Bölge idare mahkemelerinin görevleri 4577 sayılı yasa ile yeniden ele alınmış ve idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararları dışındaki bir takım kararlarına da bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği öngörülmüştür. Buna göre; İdare ve vergi mahkemelerinin; İlk ve orta öğretim öğrencilerinin sınıf geçmelerine ve notlarının tespitine ilişkin işlemlerden, Valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden, 3091 sayılı yasa Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal yardım amacıyla bağlanan aylık ve yapılan sosyal yardımlarla ilgili uygulamalardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen işyeri kapatma cezalarından, Kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar ile tek hakimle verilen nihai kararlara, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz süresi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz gündür. 17

23 3-Danıştay Danıştay, Anayasa ile görevlendirilmiş Yüksek mahkeme, danışma ve inceleme merciidir.(2575 sayılı Danıştay Kanunu md.1) Danıştay ın karar organları; Daireler, Danıştay Genel Kurulu, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, İçtihatları Birleştirme Kurulu, Başkanlar Kurulu ve Yüksek Disiplin Kuruludur. Vergi uyuşmazlıkları açısından başvurulabilecek son yargı yeri olan Danıştay ın on iki dairesinden dördü vergi dava daireleridir 32. Ancak Başkanlık Kurulu iş yükü bakımından zorunluluk doğması durumunda, vergi dava dairelerinden birini idari dava dairesi olarak, idari dava dairelerinden birini vergi dava dairesi olarak görevlendirebilir. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kurulur, görüşme sayısı beştir, kararlar çoğunlukla verilir. Danıştay ın vergi mahkemelerince verilen nihai kararları temyiz yoluyla inceleme görevi yanında ilk derece mahkemesi olarak da bazı görevleri vardır. Danıştay ın ilk derece mahkemesi olarak görevleri iş yükünü hafifletmek amacıyla tarih ve 4575 sayılı yasa ile yeniden ele alınmıştır. Bu görevlerin vergiye ilişkin olanları şu şekildedir. Bakanlar Kurulunun vergiye ilişkin kararlarına Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak vergiye ilişkin düzenleyici işlemlere Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere Karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan davaları karara bağlar. 32 EDİZDOĞAN TAŞ, s

24 Danıştay bazı vergi kanunlarında yer alan hükümler dolayısıyla da ilk derece mahkemesi olarak görev yapabilmektedir. Vergi Usul Kanununun mükerrer 49. maddesine göre Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine karşı Resmi Gazetede ilanını izleyen 15 gün içinde Danıştay da dava açılabilir. Bu davaları Danıştay ilk derece mahkemesi olarak çözümler 33. Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu ise, vergi dava dairelerinin başkan ve üyelerinden meydana gelmektedir. Bu kurulun görevi, vergi mahkemeleri tarafından verilen ısrar kararlarını ve vergi dava dairelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği kararları temyizen incelemektir 34. İçtihatları Birleştirme Kurulu Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkan vekilleri, dava daireleri başkanları ve üyelerden oluşur. Bu kurul, dava daireleri ve İdari Dava Daireleri Genel Kurulu ile Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının verdikleri kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü zaman toplanır. Yine, birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesi gereğinin ortaya çıkması da kurulun bir başka toplanma nedenidir. İncelenecek konular, İçtihatları Birleştirme Kuruluna Danıştay Başkanınca gönderilir. Kurul, Başsavcının düşüncesini de aldıktan sonra işi inceleyerek, içtihadın birleştirilmesi ya da eskiden birleştirilen içtihadın değiştirilmesi kararını verir 35. Bu kararlar, mahkemeleri ve idareyi bağlayıcı niteliği bulunduğundan vergi hukukunun çok önemli kaynakları arasında yer alırlar. Vergilerle ilgili olarak, Danıştay sayılan işlevlerinden başka, yüksek danışma ve inceleme organı konumundadır. Danıştay Başbakanlık veya 33 KIRBAŞ, s ATAR, s ULUATAM, s

25 Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan vergilerle ilgili kanun teklifleri ve tasarılar hakkında görüşünü bildirir, hazırlanan tüzük tasarılarını inceler. 36 III-VERGİ YARGILAMASI SÜRECİ A-VERGİ DAVASINDA TARAFLAR Her davada olduğu gibi vergi davasında da davacı ve davalı olmak üzere iki taraf vardır. Genel olarak vergi davalarında vergi idaresi davalı konumundadır. Ancak bu hukuk dalının kendine özgü niteliği gereği bazı durumlarda vergi idaresinin davacı konumuna geçebileceğini göz ardı etmemek gerekir Ehliyet Ehliyet kavram olarak, hukuk süjesinin haklara sahip olması, haklarını kullanması, vazife, mükellefiyet ve sorumluluklar yüklenmesi hali olarak tanımlanabilir 38. Yargılama hukuku açısından davada taraf olma ehliyeti ve dava açabilme ehliyeti olmak üzere iki tür ehliyet söz konusudur. İdari yargıda bunlara sübjektif ehliyet denilen menfaat ilişkisini de eklemek gerekir. 39 İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinde idari davalardaki ehliyet konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. a-objektif Ehliyet Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 38. maddesinde dava ehliyetinin Medeni Kanun hükümlerine göre tayin olunacağı açıklanmıştır. Medeni Usul Hukukuna göre iki türlü ehliyet söz konusudur. 36 EDİZDOĞAN TAŞ, s KIZILOT, Şükrü, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Yaklaşım Yayınları, Genişletilmiş 3.Baskı, Ankara,2000, s İKİNCİOĞULLARI, Firüzan, Dava Açma Ehliyeti, İdare Hukuk ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler-I, Danıştay Yayınları Ankara, 1976,s KARAKOÇ Yusuf, Vergi Yargılaması Hukuku, s

26 Taraf Ehliyeti : Davada taraf olma ehliyeti esas itibariyle, medeni haklardan yaralanma ehliyetinin bir sonucudur. Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip gerçek kişilerin davada taraf olma ehliyetleri de vardır. Tüzel kişilerde ise, kanunların öngördüğü şekilde kurulan tüzel kişilerin, kişilik kazanmaları ile medeni haklardan yararlanırlar,dolayısıyla da davada taraf olma ehliyetini haiz olurlar. Bunların hukuken kişiliklerinin sona ermesi ile davada taraf olma ehliyetleride kural olarak son bulmuş olur. Dava Açabilme Ehliyeti : Dava açma ehliyeti, bir gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya yetki vereceği temsilci(vekil) aracılığı ile davayı açması ve bu davayı yürütebilmesi ehliyetidir. Gerçek kişilerde, medeni hakları kullanma bakımından tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler, sınırlı ehliyetsizler ve ehliyetsizler olmak üzere dört gruba ayrılırlar. Mümeyyiz (sezgin), reşit (ergin) olup da kısıtlı olmayan gerçek kişilerin dava açma hakkı tamdır. Bunlar doğrudan doğruya kendileri dava açabilirler. Reşit olmayanlar adına dava, veli yada vasileri vasıtasıyla açılır. Mümeyyiz olmayan kişi adına dava, ancak kanuni temsilcisi tarafından açılabilir. Danıştay Üçüncü Dairesinin gün ve E: 1990/3465, K: 1992/3915 sayılı kararında...mahcurun kanuni temsilcisi durumunda olan vasinin, sulh hakiminin izini almadan açmış olduğu davada 2577 sayılı kanunun 15. maddesinin 1/d bendi uyarınca dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek karar verilmesinde isabet görülmediği... görüşüne yer verilmiştir 40. Tüzel kişiliği hangi organın ve nasıl temsil edeceği, kurulmalarına dayanak teşkil eden kanunların çizdiği sınırlar dahilinde ana sözleşmeleri ile belli edilir. Genel olarak yürütme organları, tüzel kişiliği temsile yetkilidirler. 40 Danıştay Dergisi, Y:24, S:87, 1993, ss

27 Tasfiye durumundaki ortaklıklarda, tasfiye memurları tüzel kişiliği temsile yetkili olduğundan davayı da onlar açarlar. Danıştay Üçüncü Dairesi nin gün ve E: 1991/2882, K: 1993/726 sayılı kararında...yetkili iflas idaresi yerine müflis şirket adına şirket müdürü tarafından açılan davanın, ehliyet yönünden reddi gerektiği, dava sürmekte iken ticaret mahkemesi kararı ile iflasın kaldırılmış olması nedeniyle şirket müdürünün dava ehliyetini kazanmış sayılamayacağı... görüşüne yer verilmiştir 41. b-sübjektif ehliyet Dava yoluna başvurmak için, taraf ehliyeti ve medeni haklardan yararlanma ehliyeti yanında sübjektif ehliyet olarak adlandırılan menfaat ihlali veya hakkın muhtel olmuş bulunması şartı da aranacaktır. Başka bir deyişle, genel ehliyete sahip bulunmak herhangi bir idari işleme karşı dava açmak için yeterli değildir. Ayrıca, idari işlemin ilgilinin menfaatini ihlal veya hakkını muhtel etmiş bulunması gerekir Dava Açmaya yetkili Olanlar (Davacı) Vergi Usul Kanunu nun 377. maddesi dava açmaya yetkili olanları göstermiş bulunmaktadır. Bu hükme göre; yükümlüler ve adına vergi cezası kesilenler tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemelerinde dava açabilirler. Ayrıca vekille de dava açabilmek mümkündür.2577 sayılı yasa vekilin avukat olmasını şart koşmaktadır 43. Mükellefler ve adına vergi cezası kesilenler haricinde bazı konularda bir takım kuruluşlara dava açma yetkisi verilmiştir. Emlak vergisinde bina metrekare inşaat maliyet bedellerine karşı TOBB, takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin kararlarına karşıda kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları dava açabilirler. 41 Danıştay Dergisi, Y:24 S:88, 1994, ss ÖZBALCI, Yılmaz, Vergi Davaları,Oluş Yayıncılık, Ankara, 2000, ss KARAKOÇ, s

28 Vergi daireleri, takdir ve tadilat komisyonlarınca belirlenen matrahlara karşı vergi mahkemelerinde dava açabilirler. Bu durumda dava açma yetkisi vergi dairesi müdürünündür. Belediyelerde gelir müdürü,gelir müdürü olmayan yerlerde hesap işleri müdürü veya o görevi yürüten kişi tarafından dava açma yetkisi kullanılmaktadır. Vergi daireleri Maliye Bakanlığı nın il özel idareleri ile belediyeler Valilerin onayını almaksızın vergi mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay da temyiz yoluna gidemezler. Tüzel kişiler bakımından dava ehliyeti; Derneklerde yönetim kurulunun, Şahıs şirketlerinde ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulmadıkça ortaklarının, Sermaye şirketlerinde ana sözleşmede şirketi temsil yetkisi olanların dava açmaya ve dava ile ilgili işlemleri yapmaya yetkileri vardır 44. Danıştay Üçüncü Dairesin gün ve E: 1997/2034, K: 1998/2775 sayılı kararında ;... Dava açmaya ehil olan şirketi temsile yetkili olmayan ortak tarafından imzalanan dilekçe ile açılan dava üzerine öncelikle mahkemece dilekçe red kararı verilerek tüzel kişiliği temsile yetkili olanların davayı yenilemesine imkan verilmesi gerekirken davanın ehliyet yönünden reddinde isabet bulunmadığı... görüşüne yer verilmiştir Davalı Vergi davalarında da davalı gösterme zorunluluğu vardır. İdari Yargılama Usulü Kanununun 14,15 ve 24.maddelerinde yer alan düzenlemeler, dava dilekçelerinde davalının gösterilmemiş olması yada yanlış gösterilmiş olması gibi durumlarda uygulanacak kuralları içermektedir. 44 POLATKAN Vahit, Vergi Yargısı Yaklaşım, Yıl :1, Sayı:7, s Danıştay Dergisi; Y:29, S:98, 1999, ss

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

VERGİ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1

VERGİ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1 VERGİ YARGILAMASINDA DAVACI SIFATI 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi yargısının başlamasına sebep olan dava açılması hakkında davacı sıfatının kazanılması hakkındaki hükümler Vergi Usul Kanunu muzun çeşitli

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE Hasan BAK* 1.Giriş Demokratik ülkelerde, yargı yoluyla hakkını aramak, mağduriyetin giderilmesinde adli kurumlara başvurmak en önemli araçlardan birisidir.

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Özet: Emlak vergisi mükelleflerinin, takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa m² birim değerine karşı kesinleştikten

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 ÖZET; 3417 sayılı Yasa uyarınca çalışanıyla ilgili tasarruf kesintilerini yapıp işveren katkılarıyla banka hesabına yatırmayan

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA

T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ ANKARA 202 DAĞITIM PLANI GÖNDERİLEN MAKAM MİKTAR MİLLÎ SAVUNMA

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 Sayı: 2012/168 Ref:4/168 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya

Detaylı

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Yafes Pehlivan Gelirler Kontrolörü - Samsun Def. Yrd. V. I. Giriş Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Bir vergi ödeme aşamasına gelinceye kadar tarh, tahakkuk, tebliğ gibi bir çok aşamadan geçmektedir. Vergi

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Kamu alacaklısının vergilendirme ve tahsil yetkisi

Kamu alacaklısının vergilendirme ve tahsil yetkisi Kamu alacaklısının vergilendirme ve tahsil yetkisi GİRİŞ Kamu hukuku alanında gerçekleşen borç alacak ilişkisinde bir tarafta kamu alacaklısı veya aktif taraf olarak devlet, diğer tarafta kamu borçlusu

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA

: Sağlık Bakanlığı - ANKARA Temyiz Eden (Davalı) : Sağlık Bakanlığı - ANKARA Vekilleri : - Aynı adreste Karşı Taraf (Davacılar) : Vekilleri : İstemin Özeti : Danıştay Onuncu Dairesinin 30/12/2011 günlü, E:2008/4992, K:2011/6148sayılı

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

Ödeme Emrine Karşı İtiraz Hakkının Kullanımı

Ödeme Emrine Karşı İtiraz Hakkının Kullanımı Ödeme Emrine Karşı İtiraz Hakkının Kullanımı Doç. Dr. Ahmet Erol Öğretim Üyesi, CFE, CPA 1. Konu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 58'inci maddesi kendisine ödeme emrine tebliğ

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5457 BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2576 Kabul Tarihi : 6/1/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması

Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması Vergi mahkemelerinde davanın görüşülmesi ve karara bağlanması 1. Dilekçe Üzerinde İlk İnceleme Dava dilekçesi görevli ve yetkili yargı yerine verildiğinde, dilekçeler, vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 3. Daire : Vergi Hukuku : H. Ümit AKSOY (Danıştay Üyesi) :

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA NÖBETÇİ VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA 23.02.2011/11832 DAVACI : Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı