Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Sağlık Müdürü 1 Baştabip 20 BALIKESİR"

Transkript

1 BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİREN HASTANE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI BÖLGESEL EĞİTİM TOPLANTILARI Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan sağlık hizmetleri ile ilgili olarak Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları çerçevesinde yürütülen veya planlanan çalışmalarla ilgili olarak bir veri tabanı oluşturulması amacıyla bir genelge yapılarak kurumlara gönderilmiş ve gelen veriler ışığında bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanı ile hastanelerimizin sağlık hizmeti kalitesine yönelik çalışmalarına ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bu yöndeki çalışmalara yönelik belirlenecek politikalara taban oluşturulması amaçlanmaktadır. Bugün itibariyle Ankara, Bolu, Denizli, Eskişehir, Konya, Muğla, Nevşehir, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Bursa, İstanbul, İzmir, Giresun ve Niğde illerinde toplam 32 kurumumuzda Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları sürdürülmektedir. Ankara Dr.Zekai T.B. Eğitim ve Araştırma Kadın Hastanesi, Eskişehir Doğum ve Cocuk Bakımevi ISO 9001, Niğde Dr. Doğan Baran Doğum Ve Çocuk Hastanesi, Niğde Bor Devlet Hastanesi, İzmir Eğitim Diş Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi almıştır. Ankara, Bolu, Konya, Bursa,İstanbul, İzmir, Giresun,Hatay da 9 kurumda toplam kalite yönetimi uygulaması çalışmaları devam etmektedir. Ankara, Bolu, Denizli, Eskişehir, Muğla, Nevşehir, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, İstanbul, İzmir ve Konya da 28 kurumda toplam kalite yönetimi uygulamasına yönelik planlama çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımız kurumlarınca yürütülmekte olan bu çalışmalar kapsamında, söz konusu faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla, Toplam Kalite Yönetiminin kurum bünyelerine yerleştirilmesi sürecinde yapılacak olan harcamaların Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanununun Uygulanmasına ilişkin Döner Sermaye Yönetmeliği(106) nin 7 nci maddesinin (c)bendine dayanılarak, döner sermayeden karşılanması uygulaması getirilmiştir. Bakanlığımızca Yataklı tedavi kurumlarımızda verilmekte olan sağlık hizmetlerinin Toplam Kalite Yönetimi anlayışı çerçevesinde, etkin, ulaşılabilir, verimli ve kaliteli olarak sunulabilmesinin desteklenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürülmektedir. Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında sunulan bütün hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin, toplam kalite yönetimi anlayışı ile; kalite, güven, yüksek verim, motivasyon, süreklilik, rekabet, ekip anlayışı ve kalite kültürü içinde yürütülmesine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi hazırlanarak, 30 Ekim sayılı Makam onayı ile çıkarılmış ve tüm Valiliklere gönderilmiştir. Böylece Toplam Kalite Yönetimi anlayışının kurum bünyelerinde yerleştirilmesi çalışmalarına resmen başlanılmış ve kalite kültürü oluşturulması yönünde yol alınmaktadır. Ayrıca yataklı tedavi kurumlarımızdaki bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde adaptasyonun sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Genel Müdürlüğümüzce Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi konulu bir rehber kitapcık hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Yine bu çerçevede 2002 yılı sonuna kadar tüm yataklı tedavi kurumu yöneticilerimize ve ilgili birim sorumlularına yönelik olarak Hastane Yönetimi ve Sağlık Hizmetleri Sunumunda Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları konulu bir eğitim programı planlanmıştır.

2 Bu program çerçevesinde tarihinde; TS-EN ISO 9000 Kalite Güvence Belgesi almış 7 (yedi) kurum yetkililerinin ve temsilcilerinin katılımı ile; Eğitim, Kalite El Kitabı, Talimatlar, Prosedürler, Kalibrasyon, Anket ve Bilgi Formları na ilişkin politikaların belirlenmesi ve TKY Uygulamalarında Üst Yönetimin Rolü ve Sorumluluğu konularının tartışıldığı bir toplantı yapılmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Ayrıca üst yönetimin Toplam Kalite Yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve kalite anlayışının geliştirilmesi amacıyla Bölgesel Eğitim Toplantıları planlandığı üzere başlatılmıştır. Bu toplantılardan ilki; İzmir İlinde, Nisan 2002 tarihlerinde İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Kütahya, Uşak, Çanakkale ve Aydın İllerindeki Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü ve Döner Sermaye Saymanları ve İl Sağlık Müdürleri olmak üzere toplam 332 kişiye; Toplam Kalite Yönetimi, Döner Sermaye, Mali İşler, Biyomedikal Mühendislik Hizmetleri, Vardiya Hizmetleri ve Özel Sağlık Hizmetleri konularında Hastane Yönetimi ve Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 1. Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Hastane Yönetimi ve Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 1. Bölge Toplantısına Katılan Kişilerin İllere Göre Dağılımı İLİ KATILIMCI SAYISI AYDIN Hastane Müdürü 8 Döner Sermaye Saymanı 8 Baştabip 20 BALIKESİR Hastane Müdürü 18 Döner Sermaye Saymanı 20 Baştabip 11 ÇANAKKALE Hastane Müdürü 9 Döner Sermaye Saymanı 9 Baştabip 16 DENİZLİ Hastane Müdürü 12 Döner Sermaye Saymanı 12 Baştabip 26 İZMİR Hastane Müdürü 23 Döner Sermaye Saymanı 22 KÜTAHYA Hastane Müdürü 6 Döner Sermaye Saymanı 6 Baştabip 18 MANİSA Hastane Müdürü 16 Döner Sermaye Saymanı 16 Baştabip 9 MUĞLA Hastane Müdürü 9 Döner Sermaye Saymanı 9 Baştabip 6 UŞAK Döner Sermaye Saymanı 4

3 2. Bölge Toplantısı Antalya da Uluslararası Tıp ve Kongre Merkezi/ Side Turkuaz Oteli Toplantı Salonunda Mayıs 2002 tarihleri arasında; Antalya, Burdur, Isparta, İçel, Karaman, Afyon ve Konya İllerindeki Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, ve Döner Sermaye Tahakkuk Memurları ile İl Sağlık Müdürleri ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürleri olmak üzere toplam 241 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları konulu 1 gün süren toplantıda, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, TS-ISO 9000:2000 Versiyonu Kalite Yönetim Sistemi, İş Mükemmelliği Modeli, Özel Sektörün Sağlık Hizmetlerinde TKY Uygulamalarına Yaklaşımı, Diğer Ülkelerde Sağlık Hizmetlerinde TKY Uygulamalarından Örnekler ve TS ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alan Niğde Dr. Doğan BARAN Doğum ve Çocuk Bakımevinde Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları ve Kuruma Kazandırdıkları konulu sunumlar yer almıştır. Mevcut uygulamaları içeren ve 1 gün süren Hastane Yönetimi Uygulamaları konulu toplantıda ise Döner Sermaye Uygulamaları, Mali Hizmetlere İlişkin Uygulamalar, Kan Ürünleri Hizmetleri, Genel Müdürlüğümüzün Mevzuat Çalışmaları, Yataklı Tedavi Kurumlarında Hemşirelik Hizmetleri, Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamaları, Vardiyalı Hizmet Uygulamaları ve Özel Sağlık Hizmetleri Uygulamaları yer almıştır. Toplantıda katılımcılara yönelik Toplam Kalite Yönetimi konusundaki bilgi düzeyleri, Organizasyon, Konuşmacılara ilişkin toplantı öncesi ve toplantı sonra bakış açılarını ortaya koyan bir anket uygulanmıştır. Katılımcıları TKY hakkındaki bilgi düzeyleri; yeterli düzeyde olanların % 4.7 den % % 10.0 a, Biraz diyenlerin % 48.8 den % 58.0 a, az diyenlerin% 25.6 dan % 16.4 e, çok az diyenlerin % 14.0 dan % 14.0 a, hiç yok diyenlerin % 7.0 dan 2.0 ye değişmiştir. TKY nin sağlık kuruluşları için yarar getireceği konusunda tüm katılımcıların % 100 evet diyerek bu yönetim anlayışını benimsedikleri görülmektedir. Toplantı öncesinde de belli bir bilgi düzeyine sahip olan yöneticilere; kaliteli sağlık hizmeti hakkında ne düşündükleri konusundaki görüşler toplantı öncesinde kaliteli sağlık hizmetinin sağlanabilmesi için; Eldeki kaynaklarla en güzel hizmeti verebilmek, hasta ve personelin memnun olduğu hizmet, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması ve verimliliğin artırılması, zamanında doğru ve talep yönünde hizmet, hasta memnuniyeti ve tıbbi başarı olarak belirlenirken, toplantı sonrasında şu faktörler eklenmiştir. Sıfır hata, en az hata, koşulsuz müşteri memnuniyeti, ölçme ve değerlendirmeye dayalı hizmet üretimi ve doğru zamanda etkili sağlık hizmeti gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Ayrıca, katılımcılara yöneltilen toplam kalite yönetiminin ortak temel özellikleri sorusuna, sürekli eğitim ve hedeflerin belirlenmesi, ekip, hizmet içi eğitim ve inanç, idarenin ve kontrol mekanizmalarının uyumlu ve istekli çalışması, müşteri ve çalışan memnuniyeti, liderlik, işbirliği koordinasyon ve ben yerine biz ilkesinin yerleştirilmesi, hasta odaklı düşünmek, planlı ve sürekli iyileştirme, çalışanların ortak katkısı, yeterli ve eğitimli personel ve teknik donanımla yapılan hizmet olarak ortaya çıkmıştır. Katılımcıların organizasyon konusundaki görüşlerinden % 38.8 i iyi düzeyde, % 49.0 u ise orta düzeyde olduğunu belirtmiş, bunun sonucunda ise orta düzeyde bir memnuniyet ortaya çıkmıştır.

4 Hastane Yönetimi ve Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 2. Bölge Toplantısına Katılan Kişilerin İllere Göre Dağılımı İLİ KATILIMCI SAYISI ANTALYA BURDUR ISPARTA İÇEL KARAMAN AFYON KONYA Baştabip 13 Hastane Müdürü 13 Döner SermayeTahakkuk Memuru 13 Baştabip 7 Döner SermayeTahakkuk Memuru 5 Baştabip 15 Hastane Müdürü 12 Döner SermayeTahakkuk Memuru 10 Baştabip 9 Hastane Müdürü 8 Döner SermayeTahakkuk Memuru 7 Baştabip 4 Hastane Müdürü 3 Döner SermayeTahakkuk Memuru 2 Baştabip 16 Hastane Müdürü 15 Döner SermayeTahakkuk Memuru 14 Baştabip 23 Hastane Müdürü 22 Döner SermayeTahakkuk Memuru 20 TOPLAM 241 Döner Sermayeli İşletmeler Dairesi Başkanlığınca; döner sermayeli işletmelerde döner sermayenin kuruluşu, bugünkü yapısı ve birleştirme işlemleri, satınalma işlemleri, muhasebe ve saymanlık hizmetleri,hastane ihtiyaçlarının tespiti, temini, stoklanması ve kullanımı konularında ve 6. Bölge toplantıları gerçekleştirilmiştir tarihinde Malatya İlinde; Malatya, Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Tunceli İlleri Sağlık Müdürü, İdari Mali İşler Şube Müdürleri, Baştabip, Hastane Müdürü ve Döner sermaye Tahakkuk memurlarının katılımı ile toplam 107 kişinin katıldığı 3. Bölge Toplantısı, tarihinde Diyarbakır İlinde Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Batman,ve Şırnak İlleri sağlık yetkililerinden toplam 144 kişinin katıldığı 4. Bölge toplantısı, tarihinde Erzurum İlinde Erzurum, Erzincan ve Bayburt İlleri sağlık yetkililerinden toplam 67 kişinin katıldığı 5. Bölge Toplantısı, tarihinde Trabzon İlinde Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Rize ve Giresun İlleri sağlık yetkililerinden toplam 133 kişinin katıldığı 6. Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

5 7. Bölge Toplantısı Temmuz 2002 tarihlerinde Kahramanmaraş İlinde, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Adana, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Nevşehir İllerindeki Yataklı Tedavi Kurumları Hastane Baştabibi, Hastane Müdürü, Sağlık Merkezi Baştabipleri ve Döner Sermaye Tahakkuk Memurları ile İl Sağlık Müdürleri ve İdari ve Mali İşler Şube Müdürleri olmak üzere toplam 238 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları konulu 1 gün süren toplantıda, Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi, TS-ISO 9000:2000 Versiyonu Kalite Yönetim Sistemi, İş Mükemmelliği Modeli, Özel Sektörün Sağlık Hizmetlerinde TKY Uygulamalarına Yaklaşımı, Diğer Ülkelerde Sağlık Hizmetlerinde TKY Uygulamalarından Örnekler ve TS ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi alan Niğde Dr. Doğan BARAN Doğum ve Çocuk Bakımevinde Kalite Güvence Sistemi Uygulamaları ve Kuruma Kazandırdıkları konulu sunumlar yer almıştır. Mevcut uygulamaları içeren ve 1 gün süren Hastane Yönetimi Uygulamaları konulu toplantıda ise Döner Sermaye Uygulamaları, Mali Hizmetlere İlişkin Uygulamalar, Genel Müdürlüğümüzün Mevzuat Çalışmaları ve Döner Sermaye Ek Ödeme Uygulamaları yer almıştır.

6 Hastane Yönetimi ve Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları 7. Bölge Toplantısına Katılan Kişilerin İllere Göre Dağılımı İLİ KATILIMCI SAYISI KAHRAMANMARAŞ Baştabip 7 Hastane Müdürü 7 Döner SermayeTahakkuk Memuru 7 GAZİANTEP Baştabip 5 Hastane Müdürü 5 Döner SermayeTahakkuk Memuru 5 KİLİS Baştabip 1 Hastane Müdürü 1 Döner SermayeTahakkuk Memuru 1 OSMANİYE Baştabip 4 Döner SermayeTahakkuk Memuru 4 HATAY Baştabip 10 Hastane Müdürü 10 Döner SermayeTahakkuk Memuru 10 ADANA Baştabip 10 Hastane Müdürü 9 Döner SermayeTahakkuk Memuru 12 KAYSERİ Baştabip 12 Hastane Müdürü 12 Döner SermayeTahakkuk Memuru 12 NİĞDE Hastane Müdürü 6 Döner SermayeTahakkuk Memuru 8 AKSARAY Baştabip 9 Hastane Müdürü 8 Döner SermayeTahakkuk Memuru 9 NEVŞEHİR Döner SermayeTahakkuk Memuru 8 TOPLAM 238 Toplantılar tüm bölgeleri kapsayacak şekilde devam edecektir.