KULLANICILAR Ç N Bu birimi do ru ve güvenli olarak çal flt rmak için, kullanmadan önce bu iflletme talimatlar n mutlaka okuyun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANICILAR Ç N Bu birimi do ru ve güvenli olarak çal flt rmak için, kullanmadan önce bu iflletme talimatlar n mutlaka okuyun"

Transkript

1 SLZ-K/SEZ-K/SEZ-KD/SEZ-K KULLNM KILVUZLRI Ç ÜN TE MODELLER SLZ-K25V (TH) SLZ-K25V (TH) SLZ-K35V (TH) SLZ-K35V (TH) SLZ-K50V (TH) SLZ-K50V (TH) SLZ-K25VL (TH) SLZ-K25VL (TH) SLZ-K35VL (TH) SLZ-K35VL (TH) SLZ-K50VL (TH) SLZ-K50VL (TH) SEZ-K35V (TH) SEZ-K50V (TH) SEZ-K60V (TH) SEZ-K7V (TH) SEZ-KD25V (L) (TH) SEZ-KD35V (L) (TH) SEZ-KD50V (L) (TH) SEZ-KD60V (L) (TH) SEZ-KD7V (L) (TH) SEZ-K25V.W SLZ-K MODELLERİ SEZ-K MODELLERİ SEZ-KD MODELLERİ SEZ-K MODELLERİ KULLNIILR Ç N Bu birimi do ru ve güvenli olarak çal flt rmak için, kullanmadan önce bu iflletme talimatlar n mutlaka okuyun Türkçe fiirketimizdeki gelifltirme faaliyetlerinden dolay ürün özelliklerinin, haber verilmeksizin de ifltirilme hakk taraf m zda sakl d r. nma de erleri için TS EN 84-3 / TS EN de T iklim flartlar ile tarif edilen koflullar esas al nm flt r. ç ve d fl ortam s cakl klar n n standartlarda esas al nan d eerlerindfl na ç kmas durumunda kliman z n s tma ve so utma kapasitelerinin etkilenmesi do ald r. Ürünün üzer nde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di er bas l dokümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. Sat n alm fl oldu unuz ürünün kullan m ömrü 0 y ld r. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir. Ürünün montaj için KlimaPlus.fi. yetkili servisine / bayisine baflvurunuz

2 B LNB L R DIfi ÜN TE MODELLER SUZ-K25V (TH) SUZ-K25VH (TH) MXZ-230V (E-E2) MXZ-240V (E-E2) MXZ-252V (E-E2) MXZ-354V (E) MXZ-354V (E2) MXZ-354V (E3) MXZ-354V (E4) MXZ-354V (E5) MXZ-354V (E6) MXZ-47V (E) MXZ-47V (E2) MXZ-47V (E3) MXZ-47V (E4) MXZ-47V (E5) MXZ-47V (E6) MXZ-480V (E) MXZ-480V (E2) MXZ-500V (E) MXZ-500V (E2) MXZ-840V MXZ-840V MXZ-840V2 MXZ-840V3 SUZ-K35V (TH) SUZ-K35VH (TH) SUZ-K50V (TH) SUZ-K50V (TH) SLZ-K modelimiz için geçerlidir. SUZ-K35V SUZ-K50V (TH) SUZ-K60V (TH) SUZ-K60V (R2)(TH) SUZ-K7V (TH) SEZ-K modelimiz için geçerlidir. SUZ-KD7V (TH) SEZ-KD modelimiz için geçerlidir. Tüm modellerimiz için geçerlidir. (SLZ-K/SEZ-K/SEZ-KD/SEZ-K)

3

4 2

5 2. Parça adları kablolu uzaktan kumanda için Gösterge Bölümü Bu açıklamanın kolay anlaşılması için ekranın tüm bileşenleri gösterilmiştir. Gerçek çalıştırma esnasında sadece ilgili bileşenler görüntülenecektir. O anki işletimi belirtir İşletim modunu, vb. gösterir. * Çok dilde gösterge desteklenmektedir. Haftanın Günü Haftanın hangi günündeyseniz, o günü gösterir. Saat/Zamanlayıcı Göstergesi Basit veya Otomatik Kapanma zamanlayıcısı ayarlanmamışsa, o anki saati gösterir. Basit veya Otomatik Kapanma zamanlayıcısı ayarlanmışsa, kalan süreyi gösterir. Sensor göstergesi Uzak sensörü kullanı ldı ğ ı nda görünür. Locked göstergesi Uzaktan kumanda düğmelerinin kilitli olduğunu gösterir. lean The Filter göstergesi Filtrenin temizlenme zamanının geldiğini gösterir. entrally ontrolled göstergesi Uzaktan kumandanın çalışmasının ama kontrol tarafından devre dışı bırakıldığını gösterir. F TIME SUN MON TUE WED THU FRI ST TIMER Hr ON FTER FTER OFF ERROR ODE F ONLYHr. FUNTION FILTER WEEKLY SIMPLE UTO OFF Zamanlayıcı göstergeleri İlgili zamanlayıcı ayarlandığında gösterge görünür. Fan Hız göstergesi Seçilen fan hızını gösterir. Timer Is Off göstergesi Zamanlayıcının devre dışı olduğunu gösterir. Sıcaklık yarı Hedef sıcaklığı gösterir. Kumanda Bölümü Sıcaklık yarlama düğmeleri şağı Yukarı Zamanlayıcı Menü düğmesi (Monitör/yar düğmesi) Mod düğmesi (Dönüş düğmesi) Yukarı/şağı Hava Yönü göstergesi göstergesi hava akımı çıkış yönünü gösterir. One Hour Only göstergesi Hava akımı SERİN ya da KURU mod sırasında Düşük ve aşağı yönlü olarak ayarlanmı ş sa görüntülenir. (İşletim modele göre farklılık gösterir.) Gösterge bir saat sonra kapanır ve hava akım yönü de değişir. Ortam Sıcaklığı göstergesi Ortam sıcaklığını gösterir. Oda sıcaklığı gösterge aralığı 8-39 dir. Sıcaklık 8 den az veya 39 den fazla ise gösterge yanıp sönecektir. Izgara göstergesi Salınım ızgarasının hareketini gösterir. Izgara sabitse görünmez. (Power On göstergesi) ihazın açık olduğunu göste rir. Havalandırma göstergesi ihaz Havalandırma modunda çalışırken görünür. düğmesi Fan Hızı düğmesi Filtre düğmesi ( düğme) TEMP. Test Çalıştırma düğmesi Zaman yarlama düğmeleri Geri MENU FILTER Kontrol düğmesi (Temizleme düğmesi) İleri Zamanlayıcı çma/ Kapama düğmesi (Gün yarı düğmesi) BK PR-2M MONITOR/SET DY LOK OPERTION HEK TEST LER Hava kımı Yukarı/ şağı düğmesi Izgara düğmesi ( İşletim düğmesi) Kapağın açılması Önceki işletim numarasına. Havalandırma düğmesi ( İşletim düğmesi) Bütünleşik sıcaklık sensörü Sonraki işletim numarasına. PLESE WIT (LÜTFEN BEKLEYİN) mesajı Bu mesaj, iç mekan ünitesine güç verildiğinde veya ünite bir güç kesintisinden çıkıyorsa yaklaşık 3 dakika süre ile görüntülenir. NOT VILBLE (MEVUT DEĞL) mesajı Bu mesaj, iç ünitede olmayan bir işleve ait bir düğmeye bastığınızda görüntülenir. Değişik model birden fazla iç mekan ünitesini çalıştırmak için tek bir uzaktan kumanda kullanılıyorsa iç mekan ünitelerinden herhangi birinin ilgili işleve sahip olması durumunda bu mesaj görüntülenmeyecektir. 3

6 4

7 5

8 5. Çalışma <Çalışmayı Durdurmak İçin> düğmesine tekrar basın. ÇIK lambası ve gösterge alanı ışığı söner. Çalışma sırasında cihazı kapattıktan hemen sonra (açma/kapama) düğmesine bassanız bile klima cihazı yaklaşık üç dakika süreyle çalışmaya başlamaz. Bunun amacı cihazın içaksamının hasar görmesini önlemektir Mode select Çalışma modu ( ) düğmesine 2 basarak çalışma modunu seçin 2. Soğutma modu Kurutma modu Fan modu Isıtma modu <Sadece ısıtma pompası tipi> Otomatik (soğutma/ısıtma) mod <Sadece ısıtma pompası tipi> Havalandırma modu Yalnızca aşağıdaki durumda görünür Kablolu uzaktan kumanda kullanılır LOSSNY bağlı Çok sistemli klimalar için bilgiler (Dış mekan ünitesi: MXZ serisi) Çok sistemli klima (Dış mekan ünitesi: MXZ serisi), iki veya daha fazla iç mekan ünitesini bir dış mekan ünitesi ile bağlayabilir. Kapasiteye göre iki veya daha fazla ünite eş zamanlı olarak çalışabilir. İki veya daha fazla iç mekan ünitesini (biri soğutma diğeri ısıtma için) bir dış mekan ünitesi ile eş zamanlı olarak çalıştırmayı denediğinizde daha önce çalışan iç mekan ünitesinin işletim modu seçilir. Daha sonra çalışmaya başlayacak olan diğer iç mekan üniteleri çalışamaz ve bunu yanıp sönen bir işletim durumu ile belirtir. Çalıştırmayı daha sonra başlatacak diğer iç üniteler çalışmaz ve işletim durumu yanıp söner. Bu durumda lütfen tüm iç mekan ünitelerini aynı işletim moduna ayarlayın. (UTO) modunda çalışmakta olan iç mekan ünitesi (OOL HET [SOĞUTM ISITM]) işletim moduna geçemeyip bekleme durumuna geçebilir. İç mekan ünitesi çalışmaya dış mekan ünitesi buz giderme işlemi yürütürken başladığında sıcak havayı üfl emesi birkaç dakika (en çok 5 dakika civarında) alır. Isıtma işleminde çalışmayan iç mekan ünitesi ılıklaşabilir veya soğutucu madde akışının sesi duyulabilir ancak bunlar işlev bozukluğu değildir. Sebep soğutucu maddenin sürekli olarak ona akmasıdır. Otomatik işletim Oda sıcaklığı ayarlanan bir ısıya göre çok yüksekse soğutma işlemi, çok düşükse ısıtma işlemi başlar. Otomatik işletim sırasında oda sıcaklığı ayarlanmış sıcaklığın 2 veya daha fazla üzerine çıkar ve 5 dakika boyunca böyle kalırsa klima soğutma moduna geçer. Benzer bir biçimde oda sıcaklığı 5 dakika boyunca ayarlanmış sıcaklığın 2 veya daha altında kalırsa klima ısıtma moduna geçer Sıcaklığı ayarlamak Oda sıcaklığını azaltmak için: Gerekirse, istediğiniz sıcaklığı ayarlamak için Seçilen sıcaklık görüntülenir 3. Oda sıcaklığını yükseltmek için: Gerekirse, istediğiniz sıcaklığı ayarlamak için Seçilen sıcaklık görüntülenir 3. düğmesine 3 basınız. düğmesine 3 basınız. yarlanabilecek sıcaklık değerleri: Soğutma ve Kurutma: 9-30 Isıtma: 7-28 Otomatik: 9-28 Ekran, kullanıcıya oda sıcaklığının görüntülenen sıcaklıktan düşük ya da yüksek olduğunu göstermek için 8 de ya da 39 de yanıp sönmeye başlayacaktır. (Bu ekran kablosuz uzaktan kumandada gözükmez.) 5.4. Fan hızını ayarlamak Sistem çalışırken, Fan Hızı düğmesine 5 gereken sayıda basın. Düğmeye her basıldığında güç değişir. O anda seçilen hız 5 üzerinde gösterilir. Değifl me sırası ve kullanılabilir ayarlar şöyledir. Fan hızını 4 hızlı + Otomatik Ekran Uygulanabilir fan hızı bağlanmıfl olan üniteye bağlıdır. flağıdaki durumlarda, ünitenin gerçek fan hızı uzaktan kumanda göstergesinde görünen hızdan farklı olur.. Göstergede STND BY veya DEFROST mesajı varsa. 2. Isı değiştiricinin sıcaklığı ısıtma modundayken düflük bir seviyedeyse. (Örneğin ısıtma işleminin başlamasının hemen ardından) 3. ISI modunda, oda ortam sıcaklığı sıcaklık ayarından yüksek olduğunda. 4. ihaz KURUTM modundayken Hava akım yönünün ayarlanması <Hava kımı Yukarı/şağı Yönünü Değiştirmek İçin> ihaz çalışırken, Hava kımı Yukarı/şağı düğmesine 6 gereken sayıda basın. Düğmeye her basıldığında yön değiflir. O andaki yön 6 üzerinde gösterilir. Değişme sırası ve kullanılabilir ayarlar şöyledir. Uzaktan kumanda Kablolu tip Speed hızlı Speed hızlı 22 Speed hızlı 3 Speed hızlı 44 uto Ekran Salınım Swing uto Soğutma modu 5 dakika (ısıtmadan soğutmaya geçer) Kablosuz tip Salınım Swing dakika (soğutmadan ısıtmaya geçer) yarlanan sıcaklık +2 yarlanan sıcaklık yarlanan sıcaklık -2 Oda sıcaklığı sabit bir etkili sıcaklık sağlamak için otomatik olarak ayarlandığından arzulanan sıcaklığa erişildiğinde soğutma işlemi ayarlanan oda sıcaklığından birkaç derece daha soğuk ve ısıtma işlemi de birkaç derece daha sıcak olarak gerçekleştirilir (otomatik enerji tasarrufu işlemi). * Salınım işletimi sırasında, ekrandaki yön göstergesi cihazın yön kanatları ile eşzamanlı olarak değişmez. Uygulanabilir yönler bağlanmış olan üniteye bağlıdır. şağıdaki durumlarda, ünitenin gerçek hava yönü uzaktan kumanda göstergesinde görünenden farklı olur.. Göstergede STND BY veya DEFROST mesajı varsa. 2. Isıtıcı modu başlatıldıktan hemen sonra (sistem mod değişikliğinin uygulanmasını beklerken). 3. Isıtıcı modunda, oda ortam sıcaklığı sıcaklık ayarından yüksek olduğunda. 6

9 5. Çalıştırma < Sabit yukarı/aşağı hava akış yönünün ayarlanması için (Sadece kablolu uzaktan kumanda için)> Bu özellik bağlantısı yapılacak dış üniteye bağlı olarak ayarlanamamaktadır. PL-RP.B için sadece özel çıkış aşağıda belirtilen prosedür takip edilerek belirli bir yöne ayarlanabilir. Bir kere sabitlendikten sonra klimanın her açılışında sadece ayar çıkışı ayarlanacaktır. (Diğer çıkışlar, uzaktan kumanda ile yapılan YUKRI / ŞĞI hava akış yönü ayarını takip edecektir.) Bazı kelimelerin açıklamaları Soğutucu adres No. ve Ünite No. her bir klimaya verilen sayılardır. Çıkış No. klimanın her bir çıkışına verilen sayıdır. (Sağ tarafa bakınız.) Yukarı / şağı hava akış yönü sabitlenecek yöndür (açıdır). Yatay Horizontal hava airflow akımı Uzaktan Remote kumanda controller ayarı setting Bu The çıkışın airflow hava direction akımı of yönü uzaktan kumandanın this outlet is controlled hava akımı byyönü ayarı ile the kontrol airflow edilmektedir. direction setting of remote contoller. Çıkış Outlet No. No.3 3 Çıkış Outlet No. No.2 2 şağı Downward Yönde Sabitleme Fixing Bu The çıkışın airflow hava direction akımı of yönü belirli bir yönde sabitlenmektedir. this outlet is fixed in particular Doğrudan direction. hava akımı gelmesi nedeniyle soğuk When it hissedilmesi cold because durumunda, of direct airflow, hava akımının the airflow doğrudan direction gelmesini can be fixed engellemek için horizontally hava akımı to yönü avoid yatay direct olarak airflow. sabitlenebilir. Çıkış Outlet No. No.4 4 Çıkış Outlet No. No. MITSUBISHI ELETRI etiketi label Sıfırlama Reset horizontal Yatay Note: 0 "0" tüm indicates çıkışları göstermektedir. all outlets. İşletim düğmeleri (sabit hava akımı yönü modunda) TEMP. MENU FILTER BK MONITOR/SET DY HEK TEST PR-2M LOK OPERTION LER ÇM/KPM button düğmesi Sabit Resets hava the akımı fixed airflow yönü modunu direction sıfırlar. mode. Fan Speed hızı düğmesi button Sabit Press hava for 2 akımı yönü seconds modu nu to değiştirmek change / cancel / iptal etmek için 2 "Fixed airflow saniye basılı tutun. Filtre Filter düğmesi button direction mode". (<Giriş> (<Enter> düğmesi) button) Uzaktan Sends the kumanda information on ekranındaki remote controller bilgileri display. gönderir. Kontrol heck düğmesi button (Temizleme (lear button) düğmesi) Refer Detaylar to the için next sonraki page for sayfaya details. bakın. Mode düğmesi button (Geri (Return dönüş düğmesi) button) Seçilen Moves (yanıp between sönen) the parçalar selected(blinking) arasında hareket eder. parts. Unit Ünite No. Outlet Çıkış No. Yukarı/şağı Up/Down air hava direction akımı yönü Refrigerant Soğutucu addres adres No. Soğutucu Pressing adresi the button No su, ünite with no su either ya refrigerant da çıkış No su yanıp address sönerken No., düğmeye unit no. or basıldığında outlet No. blinking,... Sadece Only the uzaktan air conditioner kumandadaki with the No. No. klima on remote ve bunun çıkışı controller hava and akımı its outlet yönünün are 5 set konumuna to the setting ayarlanır. 5. (Diğer çıkışlar kapalıdır.) (Other outlets are closed.) yarlanacak klimayı ve çı k ı ş ı belirtmek için It is used to identify the air conditioner and kullanılmaktadır. outlet to set. Yukarı/şağı Pressing the hava button akımı with yön göstergesi yanıp sönerken düğmeye Up/Down basıldığında air direction indicater blinking ttention Dikkat Sadece Only the No. su air conditioner Uzaktan with kumandada the No. on yazan Remote klima controller ve bu klimanın and its outlet çıkışı yanıp are fixed sönen at "Up/Down Yukarı/şağı air direction" hava akımı yönünde blinking. sabitlenir. Bu işlem sadece yönün belirlenmesi için kullanılmaktadır. This is used only to decide direction conclusively. Dikkat: Dikkat edin, yanlış klimayı ayarlamayın. ttention: Be careful not to set wrong air conditioner. şağı Set temperature ve buttons Yukarı Down sıcaklık Up düğmelerini ayarlar Seçimi hanges (No.) the selection(no.). değiştirir. Ünite Unit No. "-4" Outlet Refrigerant address -4 Çıkış No. Up/Down Yukarı/şağı air hava direction akımı yönü Soğutucu adres No. -4 "-4"or veya "0" aşama steps veya or iptal "00-5" 00-5 cancel 7

10 5. Çalıştırma < yar işlemi > [] Klimayı kapatmak ve uzaktan kumandayı Sabit hava akımı yönü moduna getirmek için.klimayı kapatmak için ÇM/KPM düğmesine basın. 2. Fan Hızı düğmesine 2 ve Filtre düğmesine 3 aynı anda 2 saniyeden fazla basın; bir süre sonra sabit hava akımı yönü moduna gelecektir. "Fixed Sabit hava airflow akımı direction yönü modu mode" ekranı display [4] Sabit hava akımı yönü modu nu iptal etmek için. Sabit hava akımı yönü modu nu iptal etmek için ÇM/KPM düğmesini saniye basılı tutun. Sabit hava akımı yönü modu Fan Hızı düğmesine 2 ve Filtre düğmesine 3 aynı anda 2 saniye basıldığında da iptal edilebilir. 2. Sabit hava akımı yönü modu nun iptal edilmesini takip eden 30 saniye içerisinde uzaktan kumandayı çalıştırmayın. Çalıştırılsa bile kumanda yanıt vermeyecektir. Sabit ir blows hava downward akımı yönü moduna after it becomes geldikten sonra hava aşağıda doğru üfl enir. "fixed airflow direction mode" [2] yarlanacak çıkışı seçmek ve tanımlamak için. Çıkış No. su yanıp sönen numarayı değiştirmek için Sıcaklık yarı düğmesine 5 basın. yarlamak istediğiniz çıkış No. sunu seçin. Ünite Unit No. Yukarı/şağı Up/Down air direction hava Soğutucu Refrigerant addres adres No. Çıkış Outlet No. akımı yönü Outlet Çıkış No.33 Outlet Çıkış No.4 Outlet Çıkış No.22 Çıkış Outlet No. MITSUBISHI ELETRI etiketi label Note: 0 "0" tüm indicates çıkışları göstermektedir. all outlets. 2. Uzaktan kumandadaki bilgileri göndermek için Filtre düğmesine 3 basın saniye bekleyin. Klima nasıl çalışıyor? Sadece seçilen çıkıştan çıkan hava aşağı doğru üfl eniyor. [3] nolu aşamaya geçin. Yanlış çıkıştan çıkan hava aşağı doğru üfl eniyor.. aşamayı ve ayar işlemini tekrarlayın. Tüm çıkışlar kapalı. Klima (soğutucu adres No., Ünite No.) sayısı yanlıştır. Klima No. sunu bulmak için başlıklı bölüme bakın. [3] Hava akımı yönünü sabitlemek için. Yukarı/şağı hava akım yönü göstergesinin yanıp sönmesi için Mod düğmesine (Geri dönüş düğmesi) 4 basın. 2.yarlanacak yön seçilene kadar Sıcaklık yarı düğmesine 5 basın. 3. Uzaktan kumandadaki bilgileri klimayar göndermek için Filtre düğmesine 3 basın. 4.5 saniye bekleyin. Klima nasıl çalışıyor? Hava akımı yönü seçilen yönde ayarlanmış. Sabitleme ayarı tamamlanmıştır ([4] nolu aşamaya geçin.) Hava akımı yönü yanlış yönde ayarlanmış. 2. aşamayı ve ayar işlemini tekrarlayın. Ünite Unit No. Çıkış Outlet No. No. Yukarı/şağı Up/Down hava air direction akımı yönü Refrigerant Soğutucu addres adres No. Hava ir direction akımı yönü changes değişiyor Bu, This SBİTLEME indicates YRININ NO FIXED YPILMDIĞINI SETTING(canceled) (iptal edildiğini) gösterir. 8

11 5. Çalıştırma Klima No. sunu bulmak için Her klimanın kendi soğutucu adresi No. su ve ünite No. su bulunmaktadır (şağıdaki örneğe bakın). yarlanacak klima No. sunu bulmak için aşağıdaki prosedürlere bakın. Klima No. su, ünite No. su birbiri ardına değiştirilerek hava akımı yönünden bulunmaktadır. [2] Ünite No. sunu birbiri ardına değiştirerek kontrol etmek için (Maksimum ünite No. 4 tür). Mod düğmesine (Geri dönüş düğmesi) 4 basın; ünite No. yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu klima örnek alındığında klima No., soğutucu adresi 0 ve Ünite No. dir. Soğutucu adres No. 00 Soğutucu adres No. 0 Ünite No. Ünite No. 2 Ünite No. Ünite No. 2 Uzaktan kumanda Ünite Unit No. Outlet Çıkış No. Yukarı/şağı Up/Down air hava direction akımı yönü Refrigerant Soğutucu addres adresi No. No. Sıcaklık yarı düğmesini 5 kullanarak bir sonraki ünite No. sunu ayarlayın. (soğutucu adresi No. 00 sabit kalacaktır.) 2. Uzaktan kumandadaki bilgileri göndermek için Filtre düğmesine 3 basın saniye bekleyin. Klima nasıl çalışıyor? Sadece No. su uzaktan kumandada görüntülenen çıkıştan gelen hava aşağı doğru üfleniyor. Uzaktan kumandada görüntülenen No. klima No. sudur (Kontrol işlemi tamamlanmıştır). Tüm çıkışlar kapalı. [] nolu aşamayı ve kontrol işlemini tekrarlayın. (No. 4 e kadar tüm numaralar kontrol edilip bulunamadıysa [3] nolu aşamaya geçin.) Uzaktan kumandada Err görüntülenir. Soğutucu adresinin başka bir ünite No. su yoktur. ([3] nolu aşamaya geçin.) Err İlk heck olarak from soğutucu refrigerant adresi 00 dan address kontrol 00 at edin. first. Ünite hange No. e to unit değiştirin No. ve and kontrol check edin Ünite hange No. e to unit değiştirin No. ve and kontrol check edin Ünite hange No. 2 ye to unit değiştirin No.2 ve and kontrol check edin hange Ünite No. 2 ye to unit değiştirin No.2 ve and kontrol check edin Ünite hange No. 3 e to unit değiştirin No.3 ve and kontrol check edin Ünite hange No. 3 e to unit değiştirin No.3 ve and kontrol check edin Ünite hange No. 4 e to unit değiştirin No.4 ve and kontrol check edin Ünite hange No. 4 e to unit değiştirin No.4 ve and kontrol check edin [3] Bir sonraki soğutucu adresi No. sunun (Maksimum soğutucu adresi No. su 5 tir) Ünite No. sunu kontrol etmek için.mod düğmesine (Geri dönüş düğmesi) 4 basın; soğutucu adresi No. su yanıp sönmeye başlayacaktır. Sıcaklık yarı düğmesini 5 kullanarak soğutucu No. sunu ayarlayın. * Soğutucu adresi değiştirildiğinde ünite No. su ve çıkış No. su ilk ekrana dönecektir. 2.[2] nolu aşamaya geçin ve Ünite No. sunu tekrar Ünite No. den başlayarak sırayla kontrol edin. hange Ünite No. e to unit değiştirin No. ve and kontrol check edin hange Ünite No. 2 ye to unit değiştirin No.2 ve and kontrol check edin hange Ünite No. 3 e to unit değiştirin No.3 ve and kontrol check edin hange Ünite No. 4 e to unit değiştirin No.4 ve and kontrol check edin Ünite hange No. e to unit değiştirin No. ve and kontrol check edin Ünite hange No. 2 ye to unit değiştirin No.2 ve and kontrol check edin Ünite hange No. 3 e to unit değiştirin No.3 ve and kontrol check edin Ünite hange No. 4 e to unit değiştirin No.4 ve and kontrol check edin Ünite Unit No. Çıkış Outlet No. No. Yukarı/şağı Up/Down air hava direction akımı yönü Refrigerant Soğutucu addres adresi No. No. Err görüntülenmesi soğutucu adresinin When "Err" is displayed, refrigerant address başka bir ünite No. suna sahip olmadığı anlamına does not heve gelir. further "unit No.". Bir hange sonraki to the soğutucu next "refrigerant adresi address No. suna No.. değiştirin. (Refrigerant (Soğutucu No "00"~max. No 00 ~ No."5") maks. No. 5 ) <Klima No. su bulma işlemi> [] Soğutucu adresi No. sunu ve ünite No. sunu kontrol etmek için. Mod düğmesine (Geri dönüş düğmesi) 4 basın; ünite No. veya soğutucu adresi No. yanıp sönmeye başlayacaktır. Sıcaklık yarı düğmesini 5 kullanarak soğutucu adresi No. sunu 00 a ve ünite No. sunu e ayarlayın. Sabitleme ayarını temizlemek için Tüm sabitleme ayarlarını temizlemek (fabrika ayarlarına dönmek) için sabit hava akımı yönü modunda iken kontrol düğmesini (temizleme düğmesi) 6 3 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun. Uzaktan kumanda ekranı yanıp sönmeye başlayacak ve ayar bilgileri temizlenecektir. Bu işlem uzaktan kumandaya bağlı olan tüm klimaların sabit ayar bilgilerini siler Havalandırma LOSSNY kombinasyonu için kablolu uzaktan kumanda için Havalandırmayı iç ünite ile birlikte çalıştırmak için: düğmesine basın. Havalandırma göstergesi ekranda 8 görünür. rtık iç ünite her çalıştığında havalandırma otomatik olarak çalışır. Havalandırmayı bağımsız çalıştırmak için: Ekranda görünene kadar Mod düğmesine 2 basın. Bu havalandırmanın çalışmasını sağlar. Ünite Unit No. Çıkış Outlet No. No. Yukarı/şağı Up/Down air hava direction akımı yönü Refrigerant Soğutucu addres adresi No. No. Havalandırma gücünü değiştirmek için: Havalandırma düğmesine 8 gereken sayıda basın. Düğmeye her basıldığında ayar aşağıdaki biçimde değişir. 2. Uzaktan kumandadaki bilgileri göndermek için Filtre düğmesine 3 basın saniye bekleyin. Klima nasıl çalışıyor? Sadece No. su uzaktan kumandada görüntülenen çıkıştan gelen hava aşağı doğru üfl eniyor. Soğutucu adresi No. 00 ve ünite No. klima No. sudur. Tüm çıkışlar kapalı. [2] nolu aşamaya geçin. Düşük Yüksek kablosuz uzaktan kumanda için Havalandırıcı, iç mekan ünitesi açıldığında otomatik olarak çalışacaktır. Kablosuz uzaktan kumandada göstergesi yoktur. 9

12 6. Zamanlayıcı kablolu uzaktan kumanda için Üç tip zamanlayıcıdan hangisinin kullanılacağını seçmek için ışlev Seçimini kullanabilirsiniz: Haftalık zamanlayıcı, 2 Basit zamanlayıcı veya 3 Otomatik Kapanma zamanlayıcısı Haftalık Zamanlayıcı Haftalık zamanlayıcı haftanın her günü için sekize kadar çalışt rma için ayarlanabilir. Her çalıştırma şunlardan herhangi birini içerebilir: ÇM/KPM zamanı ile birlikte sıcaklık ayarı, sadece ÇM/KPM zamanı veya sadece sıcaklık ayarı. Bu zamanlayıcıda ayarlanmış olan saatte, klima zamanlayıcı tarafından belirlenmiş olan işlemi yapar. Bu zamanlayıcı için zaman ayarı birimi dakikadır. *. Haftalık Zamanlayıcı/Basit Zamanlayıcı/Otomatik Kapanma aynı anda kullanılamaz. *2. Şu koşullardan biri geçerli olduğunda haftalık zamanlayıcı çalışmaz. Zamanlayıcı özelliği kapalı; sistem olağandışı bir durumda; test çalışması sürmekte; uzaktan kumanda oto-kontrol veya tanı yapmakta; kullanıcı bşr işlev ayarlaması yapmakta; kullanıcı zamanlayıcı ayarını yapmakta; kullanıcı haftanın günü ve saat ayarını yapmakta; sistem merkezi kontrol altında. (Özellikle, sistem bu durumlarda devre dışı olan işlemleri (ünite açık, ünite kapalı veya sıcaklık ayarı) yapmaz.) <Haftalık Zamanlayıcının yarlanması>. Standart kontrol ekranında olduğunuzdan ve ekranda haftalık zamanlayıcı göstergesinin göründüğünden emin olun. 2. Ekranda Set Up yazısı (2) görünene kadar Zamanlayıcı Menü düğmesine B basın. (Düğmeye her basıldığında gösterge Set Up ve Monitor arasında geçiş yapar.) 3. Günü ayarlamak için, Zamanlayıcı çık/kapalı düğmesine 9 basın. Her basılışta gösterge 3 aşağıda gösterildiği sırada ilerler. Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Sun... Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat Uygun işletim numarasını ( 8) 4 seçmek için veya Çalıştırma düğmesine (7 veya 8) gereken sayıda basın. * 3 ve 4 dımlarda girdikleriniz aşağıda gösterilen matristeki hücrelerden birini seçer. (Soldaki uzaktan kumanda göstergesi, aşağıda gösterilen değerlerle Pazar günü için İşletim ayarını yaptığınızda ne görüneceğini göstermektedir.) yar Matrisi İşlet. No. Sunday Monday... Saturday 8:30 No. ON 23 No No. 8 İşletim No :00 OFF B K PR-2M TEMP. MENU MONITOR/SET 0:00 OFF <Pazar günü için İşletim ayarları> Klimayı saat 8:30 da başlat, sıcaklık ayarı 23. LOK SUN DY Gün yarı 0:00 OFF 0:00 OFF <Her gün için İşletim 2 ayarları> Klimayı saat 0:00 da kapat. Günü Sun Mon Tues Wed Thurs Fri Sat şeklinde ayarlayarak, her gün aynı saatte aynı işlemin yapılmasını sağlayabilirsiniz. (Örnek: Haftanın tüm günlerini iptal etmek için aynı şekilde yukar daki İşletim 2.) OPERTION ON WEEKLY FILTER HEK TEST LER 3 B 4 0 <Haftalık Zamanlayıcının yarlanması> Zaman ayarını 5 6 Seçilen işletimi gösterir (KPLI veya ÇIK) gösterir * İşletim ayarlanmamışsa görünmez. SUN ON WEEKLY Sıcaklık ayarını gösterir * Sıcaklık ayarlanmamışsa görünmez. 5. İstediğiniz zamanı (5) seçmek için Saat yarı düğmesine gereken sayıda basın. * Düğmeyi basılı tuttukça, saat önce dakika, sonra on dakika, sonra da bir saatlik aralıklarla artar. 6. İstediğiniz işletimi (6) seçmek için düğmesine basın. * Her basılışta ayar aşağıda gösterildiği sırada ilerler: gösterge yok (ayar yok) ON OFF 7. İstediğiniz sıcaklığı (7) ayarlamak için uygun Sıcaklık yarı düğmesine 3 basın. * Her basılışta ayar aşağıda gösterildiği sırada ilerler: gösterge yok (ayar yok) gösterge yok. (Kullanılabilir aralık: Sıcaklık ayar aralığı 2-30 dir. ncak, sıcaklığın gerçekte kontrol edilebildiği aralık bağlı olan ünite tipine göre değişir.) 8. 5, 6 ve 7 adımlarda uygun ayarları yaptıktan sonra, değerleri kilitlemek için Filtre düğmesine 4 basın. Seçilen işletim için o an ayarlanmış değerleri temizlemek için, Kontrol (Temizle) düğmesine 0 bir kez basıp hemen serbest bırakın. * Ekranda görünen zaman ayarı : olarak değişir ve çma/ Kapama ve sıcaklık ayarı göstergeleri görünmez olur. (Tüm haftalık zamanlayıcı ayarlarını temizlemek için Temizle düğmesine 0 basıp iki saniye veya daha fazla basılı tutun. Ekran daha sonra yanıp sönmeye başlar; bu da tüm ayarların silindiğini gösterir.) Filtre düğmesine 4 basmadan önce Mod (Dönüş) düğmesine 2 basarsanız, yeni girdiğiniz değerler iptal edilir. İki veya daha fazla işlemi aynı anda çalıştırmayı seçtiyseniz, sadece İşletim numarası en yüksek olan işlem yapılır. 9. İstediğiniz şekilde gereken sayıda hücreyi doldurmak için 3 ila 8 adımları tekrarlayın. 0. yar işlemini tamamlamak ve standart kontrol ekranına dönmek için Mod (Dönüş) düğmesine 2 basın.. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, Timer Off göstergesi ekrandan silinene kadar Zamanlayıcı çık/kapalı 9 düğmesine basın. Timer Off göstergesinin artık görünmediğinden emin olun. * Herhangi bir zamanlayıcı ayarı yoksa ekranda Timer Off göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. <Haftalık Zamanlayıcı yalarının İzlenmesi> 8 SUN TIMER 9 Zamanlayıcı yarları ON OFF. Haftalık zamanlayıcı göstergesinin\ () ekranda göründüğünden emin olun. 2. Ekranda Monitor yazısı (8) görünene kadar Zamanlayıcı Menü düğmesine B basın. 3. İzlemek istediğiniz günü seçmek için, Zamanlayıcı çık/kapalı (Günü yarla) düğmesine basın. 4. Ekranda gösterilen zamanlayıcı işletim göstergesini (9) değiştirmek için, veya işletim düğmesine (7 veya 8) gereken sayıda basın. * Her basılışta zaman ayar sırasıyla, bir sonraki işletime geçer. 5. Monitörü kapatmak ve standart kontrol ekranına dönmek için Mod (Dönüş) düğmesine 2 basın. <Haftalık Zamanlayıcının Kapatılması> Ekranda Timer Off yazısı (0) görünene kadar Zamanlayıcı çma/kapama düğmesine 9 basın. 0 7 TIME SUN WEEKLY WEEKLY

13 6. Zamanlayıcı <Haftalık Zamanlayıcının çılması> Timer Off yazısı (0) sönene kadar Zamanlayıcı çma/kapama düğmesine 9 basın. 0 TIME SUN Basit Zamanlayıcı Basit zamanlayıcıyı üç şekilde ayarlayabilirsiniz. Sadece başlangıç zamanı: Belirtilen zaman geçince klima çalışmaya başlar. Sadece durma zamanı: Belirtilen zaman geçince klima durur. Başlangıç ve durma zamanları: Belirtilen zaman geçince klima çalışmaya başlar ve sonra durur. Basit zamanlayıcı (başlama ve durma) 72 saatlik süre içinde sadece bir kez ayarlanabilir. Zaman ayarı saatlik artışlarla yapılır. *. Haftalık Zamanlayıcı/Basit Zamanlayıcı/Otomatik Kapanma aynı anda kullanılamaz. *2. Şu koşullardan biri geçerli olduğunda basit zamanlayıcı çalışmaz. Zamanlayıcı kapalı; sistem olağandışı bir durumda; test çalışması sürmekte; uzaktan kumanda oto-kontrol veya tanı yapmakta; kullanıcı bir işlev seçmekte; veya sistem merkezi kontrol altında ise. (Bu koşullarda çma/ Kapama işlemi devre dışıdır.) WEEKLY 4. 3 üzerinde ON veya OFF görünürken: 4 üzerinde açılma zamanına (ekranda ON görünüyorsa) veya Kapanma zamanına (ekranda OFF görünüyorsa) kalan süreyi ayarlamak için gereken Saat yar düğmesine basın. Kullanılabilir aralık: - 72 saat 5. Hem ÇM hem de KPM zamanını ayarlamak için 3 ve 4 dımları tekrarlayın. * ÇM ve de KPM zamanı aynı değere ayarlanamaz. 6. Geçerli KPLI veya ÇIK ayarını silmek için: ÇM veya KPM ayarını görüntüleyin (bkz. adım 3) ve sonra zaman ayarı olarak temizlenene kadar 4 Kontrol (Temizle) düğmesine 0 basın. (Sadece bir ÇM veya KPM ayarı kullanmak istiyorsanız, kullanmak istemediğiniz ayar olarak görünmelidir.) 7. Yukarıda 3. ila 6. adımları tamamladıktan sonra, değeri kilitlemek için Filtre düğmesine 4 basın. Filter düğmesine 4 basmadan önce Mod (Dönüš) düğmesine 2 basarsanız, yeni ayarlarınız iptal edilir. 8. Standart kontrol ekranına dönmek için Mod (Dönüş) düğmesine 2 basın. 9. Zamanlayıcı geri sayımını bafl latmak için, Zamanlayıcı çma/kapama düğmesine 9 basın. Zamanlayıcı çalışırken, zamanlayıcı değeri ekranda görünür. Zamanlayıcı değerinin göründüğünden ve doğru değer olduğundan emin olun. <Geçerli Basit Zamanlayıcı yarlarının İzlenmesi> 5 6 Zamanlayıcı yarı TIMER Hr ON FTER OFF SIMPLE B K PR-2M TEMP. MENU MONITOR/SET DY LOK Hr ON FTER SIMPLE FILTER HEK TEST OPERTION LER B 4 0. Basit zamanlayıcı göstergesinin () ekranda göründüğünden emin olun. 2. Ekranda Monitor yazısı (5) görünene kadar Zamanlayıcı Menü düğmesine B basın. ÇM veya KPM basit zamanlayıcısı çalışıyorsa, o anki zamanlayıcı değeri 6 üzerinde görünür. ÇM ve KPM değerlerinin ikisi birden ayarlanmışsa, iki değer dönüşümlü olarak görünür. 3. Monitör ekranını kapatmak ve standart kontrol ekranına dönmek için Mod (Dönüş) düğmesine 2 basın. 2 9 <Basit Zamanlayıcının Kapatılması...> Ekranda (7) zamanlayıcı ayarı görünmez olana kadar Zamanlayıcı çma/ Kapama düğmesine 9 basın. 7 <Basit Zamanlayıcının yarlanması> 2 4 Zamanlayıcı yarı SIMPLE Hr ON FTER SIMPLE İşlem (çık veya Kapalı) * yar yoksa ekranda görünür.. Standart kontrol ekranında olduğunuzdan ve ekranda basit zamanlayıcı göstergesinin göründüğünden emin olun. Basit Zamanlayıcı dışında bir fley görünüyorsa, işlev seçimi zamanlayıcı işlev ayarını kullanarak onu SIMPLE TIMER ayarına getirin (bkz. 8.[3] (3)). 2. Ekranda Set Up yazısı (2) görünene kadar Zamanlayıcı Menü düğmesine B basın. (Düğmeye her basıldığında gösterge Set Up ve Monitor arasında geçiş yapar.) 3. O an geçerli basit zamanlayıcı ÇM veya KPM ayarını görüntülemek için düğmesine () basın. çılma zamanına kalan süreyi göstermek için düğmeye bir kez ve Kapanma zamanına kalan süreyi göstermek için düğmeye bir kez daha basın. (ÇM/KPM göstergesi görünür 3). Zamanlayıcı açık ON : Belirtilen sayıda saat geçince klima çalışmaya başlar. Zamanlayıcı kapalı OFF : Belirtilen sayıda saat geçince klima çalışmayı durdurur. 3 <Basit Zamanlayıcının Başlatılması > Ekranda (7) zamanlayıcı ayarı görünür olana kadar Zamanlayıcı çma/ Kapama düğmesine 9 basın. 7 Hr ON FTER SIMPLE

14 6. Zamanlayıcı Örnekler Basit zamanlayıcıda ÇM ve KPM değerlerinin ikisi birden ayarlanmışsa, iki değer şöyle görünür. Örnek : ÇIK süreyi KPLI süreden daha erken bir zamana ayarlayarak zamanlayıcıyı çalıştırın. ÇM yarı: 3 saat KPM yarı: 7 saat Hr ON FTER Hr FTER OFF SIMPLE SIMPLE SIMPLE Zamanlayıcı Başlangıcında Ekranda zamanlayıcının ÇM ayarı görünür (ÇM öncesi kalan saat). Zamanlayıcı Başlangıcından 3 saat sonra Ekran zamanlayıcının KPNM ayarına değişir (KPNM öncesi kalan saat). Görüntülenen zaman OFF ayarı (7 saat) ON ayarı (3 saat) = 4 saat. Zamanlayıcı Başlangıcından 7 saat sonra Klima kapanacak ve yeniden başlatılana kadar kapalı kalacaktır. Örnek 2: KPLI süreyi ÇIK süreden daha erken bir zamana ayarlayarak zamanlayıcıyı çalıştırın. ÇM yarı: 5 saat KPM yarı: 2 saat <Otomatik Kapanma Zamanlayıcısının yarlanması> 2 3 Zamanlayıcı yarı FTER OFF UTO OFF. Standart kontrol ekranında olduğunuzdan ve ekranda Otomatik Kapanma zamanlayıcısı göstergesinin göründüğünden emin olun. Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı dışında bir şey görünüyorsa, işlev seçimi zamanlayıcı işlev ayarını kullanarak onu UTO OFF TIMER ayarına getirin (bkz. 8.[4] 3 (3)). 2. Ekranda Set Up yazısı (2) görünene kadar Zamanlayıcı Menü düğmesini B basılı tutun. (Düğmeye her basıldığında gösterge Set Up ve Monitor arasında geçiş yapar.) 3. KPNM zamanını (3) ayarlamak için, uygun Saat yarı düğmesine gereken sayıda basın. 4. yarı kilitlemek için Filtre düğmesine 4 basın. Filter düğmesine 4 basmadan önce Mod (Dönüş) düğmesine 2 basarsanız, girdiğiniz değerler iptal edilir. 5. yar işlemini tamamlamak ve standart kontrol ekranına dönmek için Mod (Dönüş) düğmesine 2 basın. 6. Klima zaten çalışmaktaysa, zamanlayıcı derhal geri sayıma başlar. Ekranda zamanlayıcı ayarlarının doğru göründüğünden emin olun. Hr FTER OFF SIMPLE Zamanlayıcı Başlangıcında Ekran zamanlayıcının KPNM ayarı GÖRÜNÜR (KPNM öncesi kalan saat). <Geçerli Otomatik Kapanma yarının Kontrol Edilmesi> 4 5 Zamanlayıcı yarı Hr ON FTER SIMPLE SIMPLE Zamanlayıcı Başlangıcından 2 saat sonra Ekran zamanlayıcının ÇILM ayarına değişir (ÇILM öncesi kalan saat). Görüntülenen zaman ON ayarı (5 saat) OFF ayarı (2 saat) = 3 saat. Zamanlayıcı Başlangıcından 5 saat sonra Klima açılacak ve kapatılana kadar çalışmaya devam edecektir. TIMER FTER. uto Off göstergesinin () ekranda göründüğünden emin olun. 2. Ekranda Monitör yazısı (4) görünene kadar Zamanlayıcı Menü düğmesini B basılı tutun. Kapanmaya kalan zamanlayıcı süresi 5 üzerinde görünür. 3. Monitörü kapatmak ve standart kontrol ekranına dönmek için Mod (Dönüş) düğmesine 2 basın. OFF UTO OFF Otomatik Kapanma Zamanlayıcısı Bu zamanlayıcı, klima çalışmaya başladığında geri sayıma başlar ve belirlenen süre geçince klimayı kapatır. Kullanılabilir ayarlar, 30 dakika aralıklarla 30 dakika ile 4 saat arasıdır. *. Haftalık Zamanlayıcı/Basit Zamanlayıcı/Otomatik Kapanma aynı anda kullanılamaz. *2. Şu koşullardan biri geçerli olduğunda Otomatik Kapanma zamanlayıcısı çalışmaz. Zamanlayıcı kapalı; sistem olağandışı bir durumda; test çalışması sürmekte; uzaktan kumanda oto-kontrol veya tanı yapmakta; kullanıcı bir işlev seçmekte; veya sistem merkezi kontrol altında ise. (Bu koşullarda çma/kapama işlemi devre dışıdır.) <Otomatik Kapanma Zamanlayıcısının Kapatılması...> Ekranda Timer Off yazısı (6) görünene ve zamanlayıcı değeri (7) görünmez olana kadar Zamanlayıcı çma/kapama düğmesini 9 basılı tutun. 7 6 Ya da klimayı kapatın. Zamanlayıcı değeri (7) ekrandan silinir. 7 UTO OFF UTO OFF TEMP. FTER OFF UTO OFF <Otomatik Kapanma Zamanlayıcısının Başlatılması...> Zamanlayıcı çma/kapama düğmesini 9 3 saniye basılı tutun. Timer Off göstergesi görünmez olur (6) ve zamanlayıcı ayarı ekranda (7) görünür. Ya da klimayı açın. Zamanlayıcı değeri (7) ekranda görünür. BK MENU MONITOR/SET DY FILTER HEK TEST B 4 7 PR-2M LOK OPERTION LER 6 FTER OFF UTO OFF 2 9 2

15 6. Zamanlayıcı 6.2. Kablosuz uzaktan kumanda için 3 2 UTO STOP veya UTO STRT düğmesine basın (TIMER SET). şağıdaki simge yanıp söner durumdayken zaman ayarı girilebilir. OFF (kapatma) zamanlayıcısı: yanıp sönüyor. ON (açma) zamanlayıcısı: yanıp sönüyor. h 2 İstenen saati ayarlamak için ve min düğmelerini kullanın. 3 Zamanlayıcının iptal edilmesi. UTO STOP OFF zamanlayıcısını iptal etmek için düğmesine basın. UTO STRT ON zamanlayıcısını iptal etmek için düğmesine basın. OFF ve ON zamanlayıcılarını birlikte kullanmak mümkündür. Zamanlayıcı modundayken üniteyi kapatmak için uzaktan kumandanın (açma/kapatma) düğmesine basılınca ünite zamanlayıcıları iptal eder. Eğer saat ayarı yapılmadıysa, zamanlayıcı ile çalıştırma yapılamaz. 7. Diğer İşlevler 7.. Uzaktan Kumanda Düğmelerini Kilitleme (Çalıştırma işlev limiti) İsterseniz, uzaktan kumanda düğmelerini kilitleyebilirsiniz. Kilitlenecek türleri seçmek için uzaktan kumandanın İşlev Seçimini kullanabilirsiniz. (Kilit tipi seçimi hakkında bilgi için, bkz. bölüm 8, madde [2] ().) Özellikle, şu iki kilit tipinden birini kullanabilirsiniz. Lock ll Buttons: Uzaktan kumandanın tüm düğmelerini kilitler. 2 Lock ll Except : düğmesi dışında tüm düğmeleri kilitler. Düğmelerin kilitlendiğini göstermek için ekranda Locked göstergesi görünür. <Düğmelerin Kilitlenmesi>. Filtre düğmesini 4 basılı tutarak, düğmesini 2 saniye basılı tutun. Ekranda Locked göstergesi görünür () ve kilitleme yapıldığını belirtir. * Kilitleme İşlev Seçiminde devre dışı bırakılmışsa, yukarıda belirtilen düğmelere bastığınızda ekranda Not vailable mesajı görünür. FUNTION Kilitlenmiş bir düğmeye bastığınızda ekranda Locked göstergesi () yanıp söner. FUNTION kilit Göstergesi TIME SUN FUNTION <Düğmelerde Kilidin Kaldırılması>. Filtre düğmesini 4 basılı tutarak, Locked yazısı () ekrandan silinene kadar düğmesini 2 saniye basılı tutun. BK TEMP. MENU MONITOR/SET DY FILTER HEK TEST 4 PR-2M LOK OPERTION LER 3

16 7. Diğer İşlevler 7.2. Hata Kodları göstergesi ERROR ODE ÇIK lambası (Yanıp söner) İç Ünitenin Soğutucu Madde dresi Hata Kodu İç Ünite No. Bir sorun olduğunda aranması için bir telefon numarası girdiyseniz, ekranda bu numara görünür. (Bunu İşlev Seçiminde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 8. Bölüme bakınız.) Dönüşümlü Gösterge ÇIK lambası ve hata kodu aynı anda yanıp sönüyorsa; Klimanın bozuk olduğunu ve işletimin durduğunu (ve devam edemeyeceğini) gösterir. Belirtilen ünite numarasını ve hata kodunu not edin, sonra, klimayı kapatıp bayiinizi veya servisi arayın. Kontrol düğmesine basıldığında: ERROR ODE LL:XXXX XXX:XXX Hata Kodu Sadece hata kodu yanıp sönüyorsa (ÇIK lambası yanarken): İşletim devam ediyor, ama sistemde bir sorun olabilir. Bu durumda, hata kodunu not edin, sonra bayiinizi veya servisi arayın. * Bir sorun olduğunda aranması için bir telefon numarası girdiyseniz, ekranda bu numaranın görünmesi için Kontrol düğmesine bas n. (Bunu İşlev Seçiminde ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 8. Bölüme bakınız. 8. işlev seçimi Uzaktan kumada işlev seçimi şağıdaki uzaktan kumanda işlevlerinin ayarları, uzaktan kumanda işlev seçim modu kullanılarak değiştirilebilir. yarları, gerek duyduğunuzda değiştiriniz. Öğe Öğe 2 Öğe 3 (yar içeriği). Dil Değiştirme ( HNGE LNGUGE ) Görüntülenecek dil ayarı Çoklu dilde görüntüleme mümkündür 2. İşlev sınırı ( FUNTION SELETION ) 3. Mod seçimi ( MODE SELETION ) 4. Ekran değiştirme ( DISP MODE SETTING ) () İşletim işlevi sınırlandırma ayarı (işletim kilidi) ( LOKING FUNTION ) İşletim sınırı aralığının ayarlanması (işletim kilidi) (2) Otomatik modu ayarının kullanımı ( SELET UTO MODE ) utomatic (Otomatik) işletim modunun kullanılıp kullanılmayacağının ayarlanması (3) Sıcaklık aralığı sınırlandırma ayarı ( LIMIT TEMP FUNTION ) yarlanabilir sıcaklık aralığının (maksimum, minimum) ayarlanması () Uzaktan kumanda ana/ikincil ayarı ( ONTROLLER MIN/ SUB ) na veya ikincil uzaktan kumandanın seçilmesi * Bir gruba iki uzaktan kumanda bağlandığında, bir uzaktan kumanda ikincil olarak ayarlanmalıdır. (2) Saat ayarının kullanımı ( LOK ) Saat işlevinin kullanılıp kullanılmayacağının ayarlanması (3) Zamanlayıcı işlevi ayarı ( WEEKLY TIMER ) Zamanlayıcı tipinin ayarlanması (4) Hata durumları için temas numarası ayarı ( LL. ) Bir hata durumunda görüntülenecek temas numarası ekranı Telefon numarasının ayarlanması () Sıcaklık ekranı / F ayarı ( TEMP MODE / F ) Görüntülenecek sıcaklık biriminin ayarlanması ( veya F) (2) Emilen hava sıcaklık ekranı ayarı ( ROOM TEMP DISP SE- LET ) (3) Otomatik soğutma/ısıtma ekranı ayarı ( UTO MODE DISP /H ) İç mekan (emilen) hava sıcaklığı ekranının kullanılıp kullanılmayacağının ayarlanması Otomatik modda işletim sırasında ooling (Soğutma) veya Heating (Isıtma) ekranının kullanılıp kullanılmayacağının ayarlanması 4

17 8. işlev seçimi [İşlev seçimi akış çizelgesi] Dil ayarlama (İngilizce) Dil Değiştirme Öğe Item Normal ekran display (Klima (Display çalışmıyorken when the air görüntülenen conditioner is ekran) not running) E Hold düğmesine down thebasılı button tutunuz and ve press D düğmesine the button iki saniye for 2 seconds. basınız. Uzaktan Remote Kumanda controller İşlev function Seçim Modu selection mode Öğe Item 2 2 English Germany E Hold düğmesine down the basılı tutunuz button ve D and düğmesine press theiki saniye button basınız. for 2 seconds. E İşletim modu Press düğmesine the operation basın. mode button. G TIMER MENU Press (ZMNLYII the TIMER MENÜSÜ) MENU button. düğmesine basın. D TIMER Press (ZMNLYII the TIMER ÇIK/KPLI) button. düğmesine basın. Nokta matrisli Dot ekran display Spanish Russian TEMP. MENU FILTER Italy BK MONITOR/SET DY PR-2M LOK OPERTION HEK LER TEST hinese French Japanese işlev seçimi Öğe Item 3 OFF no İşletim kilidi ayarı kullanılmıyor. (İlk ayar değeri) İşletim kilidi ayarı On/Off (çık/kapalı) düğmelerinin dışındadır. no2 İşletim kilidi ayarı ll buttons dır (Tüm düğmeler). ON İşletim modu seçildiğinde otomatik mod görüntülenir. (İlk ayar değeri) OFF İşletim modu seçildiğinde otomatik mod görüntülenmez. OFF Sıcaklık aralık limiti etkin değil. (İlk ayar değeri) Sıcaklık aralığı soğutma/kurutma modunda değiştirilebilir. Sıcaklık aralığı ısıtma modunda değiştirilebilir. Mod seçimi Sıcaklık aralığı otomatik modda değiştirilebilir. Otomatik fi ltre yükseltme paneli yukarı/aşağı işletme modu Bu modun ayarlanması zorunlu değildir. Çalıştırma ile ilgili detaylar için İsteğe Bağlı Parçalar (Panel) İŞLETME EL KİTBIN bakınız. Sabit hava akımı yönü modu Bu modun ayarlanması zorunlu değildir. Çalıştırma ile ilgili detaylar için iç ünite İŞLETME EL KİTBIN bakınız. Uzaktan kumanda ana kumanda olacaktır. (İlk ayar değeri) Uzaktan kumanda ikincil kumanda olacaktır. ON Saat işlevi kullanılabilir. (İlk ayar değeri) OFF Saat işlevi kullanılamaz. Haftalık zamanlayıcı kullanılabilir. (İlk ayar değeri) Otomatik kapanma zamanlayıcı kullanılabilir. Basit zamanlayıcı kullanılabilir. Zamanlayıcı modu kullanılamaz. OFF LL- Hata durumunda ayarlanmış temas numaraları görüntülenmez. (İlk ayar değeri) Hata durumunda ayarlanmış temas numaraları görüntülenir. Ekran değiştirme Sıcaklık birimi olarak kullanılır. (İlk ayar değeri) F Sıcaklık birimi olarak F kullanılır. ON Oda hava sıcaklığı görüntülenir. (İlk ayar değeri) OFF Oda hava sıcaklığı görüntülenmez. ON OFF Otomatik mod altında çalıflırken utomatic cooling (Otomatik soğutma) ve utomatic heating den (Otomatik ısıtma) biri görüntülenir. (İlk ayar değeri) Otomatik mod altında çalışırken yalnızca utomatic (Otomatik) görüntülenir. 5

18 8. işlev seçimi [yrıntılı ayarlama] [4]- HNGE LNGUGE (DİL DEĞİŞTİRME) ayarı Nokta matrisli ekranda görüntülenecek dil seçilebilir. Dili değiştirmek için [ MENU] düğmesine G basınız. İngilizce (GB), 2 lmanca (D), 3 İspanyolca (E), 4 Rusça (RU), 5 İtalyanca (I), 6 Çince (H), 7 Fransızca (F), 8 Japonca (JP) Nokta matrisli görüntü tablosuna başvurun. [4]-2 İşlev sınırı () İşletim işlevi sınırlandırma ayarı (işletim kilidi) yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. no: İşletim kilidi ayarı, [ ] düğmesi dışındaki tüm düğmelerde etkinleştirilir. 2 no2: İşletim kilidi ayarı tüm düğmelerde etkinleştirilir. 3 OFF (İlk ayar değeri): İşletim kilidi ayarı etkinleştirilmez. * İşletim kilidi ayarını normal ekranda da geçerli kılmak için, yukarıdaki ayarlar yapıldıktan sonra normal ekranda düğmelere basmak gereklidir ([FILTER] ve [ ] düğmelerine aynı anda 2 saniye basınız). (2) Otomatik modu ayarının kullanımı Uzaktan kumanda, otomatik işletim modu bulunan bir üniteye bağlandığında aşağıdaki ayarlar yapılabilir. yarı değifl tirmek için [ ] düğmesine D basınız. ON (İlk ayar değeri): İşletim modu seçildiğinde otomatik mod görüntülenir. OFF: İşletim modu seçildiğinde otomatik mod görüntülenmez.. (3) Sıcaklık aralığı sınırlandırma ayarı yarlama yapıldıktan sonra, sıcaklık, ayarlanan aralık dahilinde değiştirilebilir. yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. LIMIT TEMP OOL MODE: Sıcaklık aralığı, soğutma/kurutma modunda değiştirilebilir. 2 LIMIT TEMP HET MODE: Sıcaklık aralığı, ısıtma modunda değiştirilebilir. 3 LIMIT TEMP UTO MODE: Sıcaklık aralığı, otomatik modunda değiştirilebilir. 4 OFF (ilk ayar): Sıcaklık aralık sınırı etkin değildir. * OFF (KPLI) dışında bir ayar seçildiğinde, soğutma, ısıtma ve otomatik modundaki sıcaklık aralık sınırı ayarı aynı anda yapılır. ncak, ayarlanan sıcaklık aralığı değişmediğinde aralık sınırlandırılamaz. Sıcaklığı arttırmak veya azaltmak için [ TEMP.( ) veya ( )] düğmesine F basınız. Üst sınır ayarı ve alt sınır ayarına geçmek için [ ] düğmesine H basınız. Seçilen ayar yanıp sönecek ve sıcaklık ayarlanabilecektir. yarlanabilir aralık Soğutma/Kurutma modu: lt sınır: 9 ila 30 Üst sınır: 30 ila 9 Isıtma modu: lt sınır: 7 ila 28 Üst sınır: 28 ila 7 Otomatik modu: lt sınır: 9 ila 28 Üst sınır: 28 ila 9 [4]-3 Mod seçim ayarı () Uzaktan kumanda ana/ikincil ayarı yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. Main: Uzaktan kumanda, ana kumanda cihazı olacaktır. 2 Sub: Uzaktan kumanda, ikincil kumanda cihazı olacaktır. (2) Saat ayarının kullanımı yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. ON: Saat işlevi kullanılabilir. 2 OFF: Saat işlevi kullanılamaz. (3) Zamanlayıcı işlevi ayarı yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. (şağıdakilerden birini seçiniz.). WEEKLY TIMER (İlk ayar değeri): Haftalık zamanlayıcı kullanılabilir. 2 UTO OFF TIMER: Otomatik zamanlayıcı kullanılabilir. 3 SIMPLE TIMER: Basit zamanlayıcı kullanılabilir. 4 TIMER MODE OFF: Zamanlayıcı modu kullanılamaz. * Saat kullanımı ayarı OFF (KPLI) ise, WEEKLY TIMER kullanılamaz. (4) Hata durumları için temas numarası ayarı yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. LL OFF: Hata durumunda ayarlanmış temas numaraları görüntülenmez. LL **** *** ****: Hata durumunda ayarlanmış temas numaraları görüntülenir. LL_: Ekran yukarıda gösterildiği şekilde ise temas numarası ayarlanabilir. Temas numaralarının ayarlanması Temas numaralarını ayarlamak için aşağıdaki prosedürü izleyiniz. Numaraları ayarlamak için yanıp sönen imleci hareket ettirin. İmleci sağa (sola) kaydırmak için [ TEMP. ( ) ve ( )] düğmesine F basınız.numaraları ayarlamak için [ LOK ( ) ve ( )] düğmesine basınız. [4]-4 Ekran değiştirme ayarı () Sıcaklık ekranı / F ayarı yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. : Sıcaklık birimi olarak kullanılır. 2 F: Sıcaklık birimi olarak F kullanılır. (2) Oda sıcaklığı göstergesi ayarı yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. ON: Emilen hava sıcaklığı görüntülenir. 2 OFF: Emilen hava sıcaklığı görüntülenmez. (3) Otomatik soğutma/ısıtma ekranı ayarı yarı değiştirmek için [ ] düğmesine D basınız. ON: Otomatik modu devrede iken utomatic cooling (Otomatik soğutma) ve utomatic heating (Otomatik ısıtma) ibarelerinde biri görüntülenir. 2 OFF: Otomatik modunda yalnızca utomatic (Otomatik) ibaresi görüntülenir. 6

19 8. işlev seçimi [Nokta [Dot display matrisli table] görüntü tablosu] Selecting Dil ayarlama language Başlamaya Waiting for start-up bekliyor English Germany Spanish Russian Italy hinese French Japanese İşletim Operation modu mode Soğutma ool Kurutma Dry Isıtma Heat Otomatik uto Otomatik uto(ool) (Soğutma) Otomatik uto(heat) (Isıtma) Fan Havalandırma Ventilation Hazır Standbekleme by (Sıcak (Hot adjust) ayarlama) Buz Defrost giderme yarlanan Set temperature sıcaklık Fan hızı speed Kullanmayın Not use button düğmesi Kontrol heck (Error) (Hata) Deneme Test run çalışması Oto-kontrol Self check Ünite Unit function işlev seçimi selection Havalandırmanın Setting of ventilation ayarlanması Selecting Dil ayarlama language English Germany Spanish Russian Italy hinese French Japanese Dil HNGE Değiştirme LNGUGE işlev Function seçimi selection İşletim Operation işlevi function sınırlandırma limit setting ayarı Otomatik Use of automatic mod ayarının mode kullanılması setting Sıcaklık Temperature aralığı range sınırlandırma limit setting ayarı Sıcaklığı Limit temperature sınırlandırma cooling/day soğutma/ gün mode modu Sıcaklığı Limit temperature sınırlandırma heating ısıtma mode modu Sıcaklığı Limit temperature sınırlandırma auto otomatik mode mod Modeseçimi selection Uzaktan Remotekumanda controllerayarı setting MIN MIN (N) Uzaktan Remote controller kumanda setting ayarı SUB SUB (İKİNİL) Saat Use ayarının of clock setting kullanımı Haftanın Setting the gününün day of the week ve saatinin and ayarlanması time Zamanlayıcının Timer set ayarı Zamanlayıcı Timer monitor ekranı Haftalık Weekly Zamanlayıcı timer Zamanlayıcı Timer mode modu off kapalı Otomatik uto off timer kapanma zamanlayıcısı Basit Simple zamanlayıcı timer Hata ontact durumunun number setting temas of numarası error ayarı situation Görüntü Display change değişimi Sıcaklık Temperature görüntüsü display / F ayarı setting Oda Room hava air temperature sıcaklığı görüntü display ayarı setting Otomatik utomatic soğutma/ısıtma cooling/heating display görüntü ayarı setting 7

20 9. Kablosuz Uzaktan Kumanda İçin cil İşletim 0. Bakım ve temizleme Uzaktan kumanda kullanılamadığı zaman Uzaktan kumandanın pilleri bittiğinde veya uzaktan kumandada işlev bozukluğu meydana geldiğinde ızgara üzerindeki acil durum düğmelerine basılarak acil durum işletimi yapılabilir. DEFROST/STND BY (BUZ GİDERME/BEKLEME) lambası B İşletim lambası cil durum işletim düğmesi (ısıtma) D cil durum işletim düğmesi (soğutma) E lıcı Çalıştırmaya başlamak Soğutma modunu çalıştırmak için D düğmesini 2 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun. Isıtma modunu çalıştırmak için düğmesini 2 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun. * İşletim lambasının B yanması çalışmanın başladığını gösterir. cil durum modunun detayları aşağıda görüldüğü gibidir. İL DURUM modunun detayları aşağıda görüldüğü gibidir. Çalistirma Modu Soğutma Isıtma Sicaklik ayari Fan hizi Yüksek Yüksek Hava akiminin yönü Yatay fl ağı doğru 4 Durdurma işlemi Çalışmayı durdurmak için düğmesine D veya düğmesine basın. Filtreyi çıkarma TEMP. FILTER Dikkat: Filtreyi çıkarırken, gözlerinizi tozdan korumak için gerekli önlemler alınmalıdır. yrıca, çalışmak için bir tabureye çıkmanız gerekiyorsa düşmemeye dikkat edin. Filtre çıkarıldığında, iç ünitenin içindeki metal parçalara dokunmayın, yaralanabilirsiniz. PL-RP. B Filtrenin temizlenmesi gerektiğini belirtir. Filtreyi temizlemesi için yetkili kişileri çağırın. FILTER (FİLTRE) göstergesini tekrar ayarlarken Filtre temizlendikten sonra [FILTER] (FİLTRE) düğmesini art arda iki kere basılırsa gösterge söner ve tekrar ayarlanır. İki veya daha fazla farklı iç mekan ünitesi kontrol edilirken temizleme süresi filtrenin türüne göre değişir. na ünitenin temizleme zamanı geldiğinde FILTER (FİLTRE) ibaresi yanar. Filtre göstergesi söndüğünde toplam zaman tekrar ayarlanır. FILTER (FİLTRE), klima genel iç mekan hava koşullarında kullanıldığında temizleme süresini zaman kriteriyle belirtir. Kirin miktarı çevre koşullarına bağlı olduğundan filtreyi uygun bir şekilde temizleyiniz. Filtre temizleme süresi toplam zamanı modele göre değişir. Bu gösterge kablosuz uzaktan kumandada mevcut değildir. Filtrelerin temizlenmesi Filtreleri elektrikli süpürgeyle temizleyin. Elektrikli süpürge yoksa, filtreleri sert bir cisme hafifçe vurarak toz ve kir birikintisinin düşmesini sağlayın. Eğer filtreler özellikle kirliyse ılık suda yıkayın. Deterjan kalıntılarını gidermek için iyice durulayın ve filtreleri tekrar üniteye takmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin. Dikkat: Filtreleri güneşin altında veya elektrik sobası gibi bir ısı kaynağı kullanarak kurutmayın. Bu, çarpılmalarına yol açabilir. Filtreleri sıcak suda (50 nin üzerinde) yıkamayın. Bu, çarpılmalarına yol açabilir. Filtrelerin daima takılı olmasına dikkat edin. Ünitenin hava filtreleri olmadan çalıştırılması arızaya yol açabilir. Giriş ızgarasının topuzunu okla gösterilen yönde çekerseniz açılması gerekir. 2 Giriş ızgarasını açın. 3 Giriş ızgarasının orta kenarındaki topuzu serbest bırakın ve fi ltreyi öne doğru çekerek yerinden çıkarın. Topuz B Giriş 9 Giriş Izgarası D Filtre 8 Dikkat: Temizlemeye başlamadan önce, cihazı durdurun ve ana elektrik şalterini kapalı duruma getirin. İç ünitelere, emilen havayı tozdan arındırmak amacıyla bir filtre yerleştirilmiştir. şağıdaki resimlerde gösterilen yöntemlerle bu filtreleri temizleyin.

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 İÇİNDEKİLER Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA18LCCZ...25 Duvar Tipi Inverter

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK63ZR-S SRK7ZR-S SRK80ZR-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA MANUAL

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER KULLANIM KILAVUZU MODELLER FTXG20LV1BW FTXG25LV1BW FTXG35LV1BW FTXG50LV1BW FTXG20LV1BS FTXG25LV1BS FTXG35LV1BS FTXG50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz için

Detaylı

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. PACKAGED AIR CONDITIONER. RC-EX series

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. PACKAGED AIR CONDITIONER. <eco touch REMOTE CONTROL> RC-EX series USER S MANUAL MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. PACKAGED AIR CONDITIONER Ceiling cassette 4 way (FDT) Ceiling cassette 4 way Compact (600 600mm) (FDTC) Duct connected High static pressure (FDU, FDUS) Duct

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Kullanım kılavuzu R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz

Detaylı

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Eλληνικά Italiano Español English Deutsch Nederlands Français MODELS FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B Portugues Türkçe Pyccкий Özellik Rahatlığınız ve enerji

Detaylı

<WIRELESS REMOTE CONTROL> USER S MANUAL MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. PACKAGED AIR CONDITIONER Ceiling cassette - way- (FDT) Ceiling cassette - way Compact (600x600mm)- (FDTC) Ceiling cassette - way- (FDTW) Ceiling cassette

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5

ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5 2 2 İÇİNDEKİLER ÇEVRESEL AÇIKLAMA Çevresel açıklama... 2 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 Kullanmadan önce... 5 KULLANIM TALİMATLARI Ürün genel görünümü.... 6 Ünite Kumanda Panosu... 7 Hava Akış

Detaylı

KullanımKılavuzu. Salon Tipi Split Klima FSH 28 QV-M / FUH 28 QV-M

KullanımKılavuzu. Salon Tipi Split Klima FSH 28 QV-M / FUH 28 QV-M KullanımKılavuzu Salon Tipi Split Klima FSH 28 QV-M / FUH 28 QV-M DİKKAT Bu ünitenin onarım veya bakımı için yetkili bir servis teknisyeni ile irtibata geçin. Ünitenin kurulumu için yetkili servis montaj

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S1 MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 1. Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2. Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 1. Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2. Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri... 2 2 İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın kullanımı... 1 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2 Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri... 2 Ekrandaki İşaretler...... 5 Otomatik çalışma... 6 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

HIZLI BAŞVURU KILAVUZU

HIZLI BAŞVURU KILAVUZU HIZLI BAŞVURU KILAVUZU BRCEC BRCEC BRCEC BRCEC İçindekiler Sayfa Çalıştırma.... Genel güvenlik önlemleri.... Özellikler ve fonksiyonlar.... Düğmelerin isimleri ve işlevleri.... Simgelerin isimleri ve işlevleri....

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İŞLETİM İPUÇLARI İşletim ipuçları... 11. SORUN GİDERME İPUÇLARI Sorun giderme ipuçları... 13

İÇİNDEKİLER. İŞLETİM İPUÇLARI İşletim ipuçları... 11. SORUN GİDERME İPUÇLARI Sorun giderme ipuçları... 13 İÇİNDEKİLER TOPLUMSAL UYARILAR Toplumsal uyarılar... 2 EMNİYET ÖNLEMLERİ Uyarı... 3 Dikkat... 4 ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI Parçaların isimleri..... 5 Çalıştırma sıcaklığı... 6 Manuel işletim... 6 Hava akış

Detaylı

Bu Elkitabını Okuyunuz

Bu Elkitabını Okuyunuz İÇİNDEKİLER EMNİYET ÖNLEMLERİ... 1 İŞLETİM SICAKLIĞI... 3 PARÇALARIN İSİMLERİ... 4 MANUEL İŞLETİM... 5 OPTİMAL İŞLETİM... 5 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI... 6 KLİMANIN ÇALIŞMA BİÇİMİ... 7 BAKIM... 8 İŞLETİM

Detaylı

UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU İÇERİK ÖNLEMLER...1-2 UZAKTAN KUMANDA ÜNİTESİNİN KULLANIMI......3 ÇALIŞTIRMA... 4-9 Room Air Conditioner imizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce,

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU Salon Tipi Inverter Split Klima İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MFM-24HRFN1-QRC8 DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOU-24HFN1-QRC8 Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz Bu el kitabını kullanıcıların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2. Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3. Fonksiyon düğmeleri... 5. LCD göstergeleri...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2. Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3. Fonksiyon düğmeleri... 5. LCD göstergeleri... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın konumlandırılması. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2 Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3 Fonksiyon düğmeleri... 5 LCD göstergeleri... 7 Düğmelerin kullanılması...

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI LS-5 Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Olympus tan ek imkanlar için ürününüzü www.olympus-consumer.com/register adresine kayıt ettiriniz. TR

Detaylı

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI

DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI DİJİTAL SES KAYIT CİHAZI Türkçe Tanıtım TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasıyla

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. FULL HD LCD Ekran. Türkçe. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın.

Kullanım Kılavuzu. FULL HD LCD Ekran. Türkçe. Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Model No. TH-42LFE6E TH-50LFE6E Kullanım Kılavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Sayın Panasonic Müşterisi Panasonic kullanıcıları

Detaylı

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA

KABLOLU UZAKTAN KUMANDA KABLOLU UZAKTAN KUMANDA MONTAJ KILAVUZU Bu ürünün kurulumunu gerçekleştirmeden önce bu montaj kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun. İçindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Aksesuarlar...4 3. Uzaktan kumanda

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU SPLİT TİP ODA KLİMASI SGM08DMA SGM09INVDMA SGM10DMA SGM12INVDMA SGM18INVDMA SGM14DMA SGM18DMA SGM22INVDMA SGM22DMA

KULLANMA KILAVUZU SPLİT TİP ODA KLİMASI SGM08DMA SGM09INVDMA SGM10DMA SGM12INVDMA SGM18INVDMA SGM14DMA SGM18DMA SGM22INVDMA SGM22DMA SPLİT TİP ODA KLİMASI KULLANMA KILAVUZU SGM08DMA SGM10DMA SGM14DMA SGM18DMA SGM09INVDMA SGM12INVDMA SGM18INVDMA SGM22INVDMA SGM22DMA Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan

Detaylı

LS-20M DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI. Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

LS-20M DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI. Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DOĞRUSAL PCM SES KAYIT CİHAZI LS-20M Doğrusal PCM Ses Kayıt Cihazı TÜRKÇE TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU Bir Olympus Dijital Ses Kayıt Cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen, ürünün doğru ve

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU Salon Tipi Inverter Split Klima İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MFGA-48ARDN1-R MFGA-60ARDN1-R DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOU-48HDN1-R MOU-60HDN1-R Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz

Detaylı

Salon Tipi Split Klima

Salon Tipi Split Klima TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU Salon Tipi Split Klima İÇ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MFJ-48ARN1-RB6W DIŞ ÜNİTE MODEL BİLGİLERİ MOU-48HN1-RB6W Bu El Kitabını Lütfen Okuyunuz Bu el kitabını kullanıcıların

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3

Kullanım kılavuzu. Hava su tipi ısı pompa sistemi ünitesi EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 EKCBX008BBV3 EKCBH008BBV3 İçerik Sayfa 1. Tanımlar 1. Tanımlar... 1 1.1. Uyarı ve simgelerin anlamları... 1 1.2. Kullanılan terimlerin anlamları... 1 2. Genel Güvenlik önlemleri...

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı