green complex yeşil külliyesi BURSA VALİLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "green complex yeşil külliyesi BURSA VALİLİĞİ"

Transkript

1 green complex yeşil külliyesi T.C. BURSA VALİLİĞİ

2 Yeşil Külliyesi Bursa nın simgelerinden biri olan Yeşil Türbe nin de içinde bulunduğu; cami, medrese, imaret ve hamamdan oluşan Yeşil Külliyesi, Sultan Yıldırım Bayezid in oğlu Sultan Çelebi Mehmed tarafından 1419 da yaptırılmıştır. Kurulduğu semte ismini veren yapılar topluluğu, Bursa da en fazla ziyaret edilen tarihi ve dini mekanların başında gelmektedir. Yeşil Cami Yeşil semtinde Bursa ovasına bakan sırtta Sultan Çelebi Mehmed tarafından 1419 yılında inşa ettirilmeye başlanan cami, erken Osmanlı mimarisinin baş yapıtlarından biridir. Üzeri kubbelerle örtülmüş, duvarları düzgün kesme taş ve mermer kullanılarak inşa edilen camin mimarı Hacı İvaz Paşa dır. Zengin süslemeler ve hatlarla kaplı mermer taç Green Complex (Yeşil Külliyesi) Green Complex which is composed of a mosque, a madarasaa (Moslem theological school), a public soup-kitchen and a Turkish bath and which includes the Green Tomb (Yeşil Türbe), one of the symbolic monuments of Bursa, has been constructed in 1419 by Sultan Çelebi Mehmed, the son of Sultan Yıldırım Beyazid. This group of buildings, which gave the name to the region that they are located, is the most visited historical and religious place in Bursa. Green Mosque (Yeşil Cami) Green Mosque is one of the masterpieces of the early Ottoman architecture; the construction of the Green Mosque has started in 1419 by the order of Çelebi Sultan Mehmed in Yeşil District overlooking the Bursa plain. The architect of this mosque that is covered with domes and constructed with smooth cut stones and marble is Hajji İvaz Pasha (Hacı İvaz Paşa). The marble portal covered with scriptures and rich ornaments is one of the most beautiful samples of Ottoman stone works. The surroundings of the main portal are covered with rumi patterns and the low arch is enriched with pendants. Some parts have flower ornaments, which are carved spirally. All lunettes are covered with unique embossed flower ornaments. The surroundings of the door frontal are covered with the Prophet Mohammad s deeds. The mosque is based on a reverse T-plan and the façade is made of marble. There are four ornamented windows, which have two mihrabs and four niches with railings. The windows of the Green Mosque are among the most beautiful examples of ornamental stonework in Turkey. There are interesting unfinished scriptures around windows. The entrance to the mosque is via a vestibule that is 2-3 meters long. There are two Byzantine columns inside this vestibule. This vestibule opens to side rooms at the eastern and western parts, which are cross-vaulted, the low entrances opens to the middle chamber. The greater part of the Green Mosque is covered with tiles. The most important feature of the mosque is the tiles. It is called Green Mosque because of the turquoise color used in the ornaments. The gathering place for the muezzin is also covered with tiles to the Bursa arc. The place of the Sultan is also covered with magnificent tiles. The pendant tiles at the place of the Sultan are designed as flowers. The fence of this place made of tiles is also regarded as a masterpiece. In the first part of the main area covered with two domes there is a water fountain made from a single marble block. This fountain had a magnificent and very thin sprinkler, which was unfortunately stolen recently. The mihrab of the mosque decorated with tiles is a masterpiece. The mihrab, which is higher than 10 meters and decorated with geometric motifs and flowers, is regarded as the summit of the tile works. The iron parts used in doors, windows and cupboards are skillfully crafted. There is no final community place in Green Mosque. It is believed that the construction of it had started however was not completed due to the sudden death of the Sultan. There are assertions that the Green Mosque has been constructed as a council of state. The minarets of the mosque have been reconstructed in the 19th century.

3

4 kapısı, Osmanlı taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Ana kapının etrafı rumi motifle bezenmiş, basık kemeri sarkıtlarla zenginleştirilmiştir. Bazı bölümleri ise çiçek dizisi ve sarmal biçimli oymalıdır. Kemer aynalarının her birinde farklı olmak üzere kabartma çiçek motifleriyle süslenmiştir. Kapı alınlığının etrafı hadis hatları ile çerçevelidir. Ters T planlı, kanatlı camilerden olan Yeşil Cami nin cephesi, mermerdendir. Süslü dört pencerede iki ufak mihrapçık ve dört korkuluklu niş görülür. Yeşil Cami pencereleri, Türkiye deki anıtsal taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Pencere etrafında bir bölümü yarım bırakılan yazılar dikkati çeker. Camiye 2-3 metre uzunluğundaki bir koridordan geçilerek girilir. Koridorun gerisinde Bizans başlıklı ikişer sütun yer alır. Bu koridor doğu ve batı ucunda üstü tonoz örtülü yan odalara açılırken, alçak girişin ardından orta mekâna ulaşılır. Yeşil Cami nin büyük bölümü çini ile kaplıdır. Çini süslemeler caminin en önemli özelliğidir. Süslemede kullanılan firuze rengi çinilerden dolayı Yeşil Cami adıyla anılmaktadır. Caminin müezzin mahfili Bursa kemerlerinin üstüne kadar çini ile kaplıdır. Hünkâr mahfili de muhteşem çini süslemelere sahiptir. Hünkar mahfilindeki sarkıt halindeki çiniler çicek görünümündedir. Mahfilin korkuluğu da çini harikası olarak gösterilir. İki kubbe ile örtülü ana mekânın ilk bölümündeki şadırvanın yekpare mermerden yapılan eşsiz incelikteki fıskiyesi maalesef son yıllarda çalınmıştır. Caminin mihrabı ise bir çini şaheseridir. Geometrik motiflerle, çiçeklerin yer aldığı on metreden yüksek olan mihrap camideki çini işçiliğinin zirvesidir. Camideki kapı, pencere ve dolaplardaki ahşap işçiliği ile kullanılan demir aksam da son derece usta işidir. Yeşil Cami de son cemaat yeri yoktur. Buna inşaat sırasında başlandığı fakat Sultan ın ani ölümüyle yapılamadığı sanılmaktadır. Yeşil Cami nin Divan Meclis Dairesi olarak da düşünüldüğü ve buna göre yapıldığı konusunda da iddialar vardır. Caminin minareleri 19. yüzyılda yeniden yapılmıştır.

5 Yeşil Türbe Bursa nın en önemli simgelerinden biri olan ve kentin sembolü haline gelen Yeşil Türbe, külliyenin bir başka yapıtıdır. Yeşil Türbe, 1421 yılında Sultan Çelebi Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Yeşile çalan çinilerle kaplı olduğu için bu isimle anılmaktadır. Yeşil Cami nin olduğu gibi türbenin mimarı da Hacı İvaz Paşa dır. Türbe, sekiz köşeli planı ve alt kattaki mezar odası ile Selçuklu kümbetlerinin devamı görünümündedir. En dar yüzü 8.45 metre, en geniş yüzü 8.87 metre olan sekizgen yapıyı, sekiz pencereli, yüksek bir kasnağa oturan kurşun kaplı kubbe örtmektedir. Beden yüzleri beyaz mermerden yapılmıştır. Çerçeve ve ayaklar 3.5 metre açıklığı bulunan üzengilerle boşta duran sivri kemerleri taşımaktadır. Güney ve kuzey cepheleri haricindekilerde dikdörtgen büyük pencereler ile sivri kemerli alçı pencereler vardır. Pencere alınlıklarındaki çinilerde ayet ve hadisler yazılıdır. Günümüze çok az değişikliklerle gelen cephe, girişin doğusundaki ilk yüzdedir. Türbenin ceviz ağacından oyulmuş kapısı Osmanlı ahşap işçiliğinin en muhteşem örneklerinden biridir. Rozet, rumi ve geometrik motiflerle oya gibi işlenen kapının Bursa kemeri cumbası ve çevresi çini kaplıdır. Türbenin içindeki renkli sır ve mozaik çini süslemeleri de eşsiz güzelliktedir. Türbe günümüze ulaşan en muhteşem çinili mihraba sahiptir. Renkli ve geometrik motifli çinilerle bezenmiş olan mihrap, bir sanat şaheseri olarak kabul edilir. Türbe içinde bulunan Çelebi Sultan Mehmed in sandukası sekiz köşeli, yanları mermer, üstü çini kaplamadır. Sandukayı kaplayan beyaz, mavi, sarı, lacivert çinilerin üzerine yazılar bezenmiştir. Çelebi Sultan Mehmed in sandukasının etrafında oğulları Mustafa, Mahmud ve Yusuf, kızları Selçuk Hatun ve Sitti Hatun ile Ayşe Hatun ve dadısı Daya Hatun nun çinili sandukaları bulunmaktadır.

6 Green Tomb (Yeşil Türbe) Green Tomb, which is one of the most important symbols of the city, is another monumental building of the complex. Sultan Çelebi Mehmet got Green Tomb constructed in It is called Green Tomb because of the greenish tiles that cover the building. The architect of the tomb is Hajji İvaz Pasha who also designed the Green Mosque. The tomb is built on an octagonal plan and the burial vault at the lowest floor resembles Seljuk vaults. The narrowest façade is 8,45 meters and the largest façade is 8,87 meters; there are eight windows on the octagonal building and the tomb is crowned with a spherical dome build at a high level and covered with lead. Façades are made of white marble. Frames and feet are carrying sharp pointed arcs, which are 3,5 meters long. There are large rectangle windows and plaster cast windows with lancet arches at the walls excluding the south and northern façades. The tiles used for window pediments are covered with verses of the Koran and Prophet Mohammad s deeds. The façade, which has survived with minimum changes, is located at the eastern first part of the entrance. The carved door made of walnut tree is one of the greatest examples of Ottoman wood ornaments. The Bursa fascia pavilion and the surroundings are covered with tiles and the door has rosette, rumi and geometric ornaments. The colored glazing and mosaic tile ornaments in the tomb are uniquely beautiful. The tomb has a mihrab with extraordinary tiles survived to our day. The mihrab with colorful and geometric tiles is considered as an artistic masterpiece. The sarcophagus of Çelebi Sultan Mehmed located in the tomb is octagonal; the sides are made of marble and the top is covered with glazed tiles. Inscriptions are written on the white, blue, yellow and navy blue tiles of the sarcophagus. Around the sarcophagus of Çelebi Sultan Mehmed there are sarcophaguses with glazed tiles of his sons Mustafa, Mahmud and Yusuf and his daughters Selçuk Hatun, Sitti Hatun and Ayşe Hatun and also Daya Hatun the governess of Çelebi Sultan Mehmed. Green Madarasaa (Yeşil Medrese) (The Museum of Turkish and Islamic Art) Green Madarasaa, which is one of the first madarasaas (Moslem theological school) of the Ottomans, is also called as the Sultaniye and Çelebi Mehmed Madarasaa. This building located within the Yeşil Complex resembles the madarasaas with patios (iwan) of Anatolian Seljuks. The madarasaa where many famous scholars have attended has been constructed in by architect Hajji İvas Pasha. The madarasaa has been completed after the sudden death of the Sultan. One can reach the courtyard through a door with a lancet arch at the entrance iwan covered by a cross vault and located at the northern part. The porticos located at three sides of the iwan have lancet arches. There is a large courtyard in the building and at the center there is a pool made out of marble. There is a classroom with an open iwan at the south and there are two small iwans at two sides and 13 rooms. The larger iwan is located on a octagonal rim and is covered with a lead dome. Other iwans are covered with roof tiles and have saw-teeth eaves. Two stairs that are 1.2 meters wide at

7 Yeşil Medrese (Türk İslam Eserleri Müzesi) İlk Osmanlı medreselerinden olan Yeşil Medrese, Sultaniye ve Çelebi Mehmed Medresesi adıyla da anılır. Yeşil Külliyesi bünyesinde yer alan bu yapıt Anadolu Selçuklularının açık avlulu (eyvanlı) medreselerinin devamı görünümündedir. Birçok ünlü bilgin yetiştiren medrese Mimar Hacı İvaz Paşa tarafından yılları arasında inşa edilmiştir. Sultanın ani ölümü üzerine sonradan tamamlanmıştır. Kuzeydeki yıldız tonoz ile örtülü giriş eyvanından sivri kemerli bir kapı ile avluya girilir. Avluyu üç taraftan çeviren revaklar sivri kemerlidir. Yapının ortasında geniş bir avlusu, merkezinde ise mermerden bir havuzu bulunmaktadır. Güneyde yüksek açık eyvanlı bir dershane, iki yanda ise birer ufak eyvan ile 13 oda yer almaktadır. Geniş eyvan sekizgen kasnak üzerine oturur ve kurşun kaplı kubbeyle örtülüdür. Diğer eyvanlar ise kiremitle örtülü ve kirpi saçaklıdır. Yanlardaki 1.2 metre genişliğindeki iki merdiven ve yarım bırakılan kısımlar medresenin başta iki katlı planlandığını göstermektedir. Medrese odalarının önünde avluyu üç taraftan çeviren revaklar yer almaktadır. Odaların tavanları çapraz tonozludur. Batıdaki firuze ve beyaz çinilerle kaplıdır. Tavanı beyaz, lacivert ve sarı renklerle yapılmış geometrik örgü motifi ile bezenmiş, pencere aynaları ise dama motifi şeklinde çinilerle süslenmişti yılından beri Türk İslam Eserleri Müzesi olarak faaliyet gösteren medresede, 12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan; maden, seramik, ahşap, işleme, silah, el yazması kitaplar, İslami sikkeler, İslami kitabeler ve mezar taşları ile çeşitli etnografik eserler sergilenmektedir. Medrese 2000 li yılların başında önemli bir onarımdan geçmiştir. Yeşil İmareti Yeşil Cami nin güney doğusunda yer alan imaretinin büyük bir bölümü günümüze ulaşamamıştır. Çelebi Sultan Mehmed in yaptırdığı imarette kendisinin de bizzat fakirlere yemek dağıttığı bilinmektedir. Restore edilen yapının imaret ve yemekhane bölümüne ait duvarlar ayakta durmaktadır. Yeşil Hamamı Yeşil Caddesi nde Yeşil Cami nin karşısında yer alan hamam Fatih Sultan Mehmed döneminde 1480 li yıllarda yaptırılmıştır. Önce soğukluk kısmına oradan da ufak, tek kubbeli ve yanları tonozla örtülü eyvanlı göbek taşına geçilir. Günümüzde ticaret merkezi olarak kullanılmaktadır. both sides and unfinished parts show that the madarasaa has been originally planned two-storey. In front of the madarasaa rooms there are porticos that cover the iwan from three sides. The ceilings of the rooms are cross-vaulted. The one of the western part is covered with white and turquoise tiles. The ceiling is covered with a geometrical braiding design in white, navy blue and yellow and the window faces are covered with checker pattern tiles. The madarasaa which is used as the Museum of Turkish and Islamic Arts since the year 1975 has various materials in exhibition such as metal, ceramic, wooden art pieces, ornaments, weapons, hand written books, Islamic coins, Islamic epigraphs and grave stones and other ethnographic materials. The madarasaa was thoroughly repaired during the beginning of the year Green Public Soup Kitchen A large proportion of the soup kitchen located at the southeastern part of the Green Mosque has not survived to our day. It is known that Çelebi Sultan Mehmed has personally served food to the poor in this building, which was constructed also by his order. The walls of the soup kitchen and the mess hall of the building, which was restored, are standing. Green Bathhouse The bathhouse located in Yeşil Street in front of the Green Mosque was constructed in 1480 during the reign of Fatih Sultan Mehmed. There is a cool room at the entrance and beyond the cool room a central massage platform on a small iwan with squinch supporting a single dome. The bathhouse is used as a commerce center today..

8

GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ

GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ GREAT MOSQUE ULU CAMİ T.C. BURSA VALİLİĞİ Ulu Cami Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden olan ve İslam dünyasının en önemli 5 mabedinden biri olarak gösterilen Ulu Cami, Bursa nın en büyük ve en görkemli

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA

AFYONKARAHİSAR TARİH VE COĞRAFYA TARİH VE COĞRAFYA Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur, güneydoğuda Isparta,

Detaylı

MUSEUMS MÜZELER T.C. BURSA VALİLİĞİ

MUSEUMS MÜZELER T.C. BURSA VALİLİĞİ MUSEUMS MÜZELER T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa Müzeleri Tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahibi olan Bursa nın yüzyıllardır biriktirdiği kültürel ve tarihi zenginliği, kentin dört bir yanına yayılmış

Detaylı

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde

Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde 6 Kapadokya yı Niğde de Keşfedin! Explore the Cappadocia In Niğde Çizim: Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAYACILAR Grafik Tasarım: Şule ERDİLMEN GENEL BİLGİLER OVERVIEW 8 GENEL BİLGİLER Niğde İli ülkemizin iç Anadolu

Detaylı

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Projesi kapsamında

Detaylı

ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını

ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını ÇORUM ÇORUM T.C. Çorum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını Fotoğraflar Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi Osman KESER İsmail DÖLARSLAN Hasan KAHRAMAN Ersin DEMİREL Grafik Tasarım Pegasus

Detaylı

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI

DÜNYANIN EN ESKİ TANRISAL KAYA ANITI MANİSA Spil Dağı ile Gediz Nehri arasında, İzmir- İstanbul karayolunun kuzeyinde, İzmir e 36 km uzaklıkta bulunan Manisa, Ege Bölgesinin önemli şehirlerinden biridir. Homeros a göre ilk yerleşimin, Truva

Detaylı

ATATÜRK MÜZE KÖŞKÜ Ataturk Museum Pavilion. DİVRİĞİ ULU CAMİİ ve DARÜŞŞİFASI

ATATÜRK MÜZE KÖŞKÜ Ataturk Museum Pavilion. DİVRİĞİ ULU CAMİİ ve DARÜŞŞİFASI PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 2, ISSUE NO: 8, APRIL - JUNE 2012 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 08 NİSAN / HAZİRAN 2012 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY ATATÜRK MÜZE KÖŞKÜ Ataturk Museum Pavilion 2. YIL

Detaylı

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ

prusıa T.C. BURSA VALİLİĞİ prusıa BURSA T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa, being one of the exceptional cities of our country with the most historical buildings and artifacts in terms of history, culture and civilization richness; has ancient

Detaylı

restorasy n 63 Ruba Kasmo, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay

restorasy n 63 Ruba Kasmo, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Ruba Kasmo, Prof.Dr. Zeynep Ahunbay Ruba Kasmo Y. Mimar, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Prof.Dr. Zeynep Ahunbay İTÜ Mimarlık Fakültesi restorasy n 63 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2013

Detaylı

Osmanlılarda idari makamların bulunduğu

Osmanlılarda idari makamların bulunduğu n MİMARİ / ARCHITECTURE Üniversiteye Bu Kapıdan Girilir This is the gate to enter university Türkiye de üniversite eğitiminin sembolü hâline gelen İstanbul Üniversitesi nin ana kapısı, zafer takı şeklindeki

Detaylı

Tarihi Kentler / Historic Cities

Tarihi Kentler / Historic Cities Tarihi Kentler / Historic Cities May s-haziran / May-june 2006/ No.15 An tlar ve Tarihiyle Antalya - Kaleiçi* Antalya Kaleiçi (Old City) With its Monuments and History Makale ve foto raflar / Article -

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

ANKARA HACI BAYRAM CAMİSİ ONARIMLARI ÜZERİNE * ÖZET

ANKARA HACI BAYRAM CAMİSİ ONARIMLARI ÜZERİNE * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 557-576, ANKARA-TURKEY ANKARA HACI BAYRAM CAMİSİ ONARIMLARI ÜZERİNE * Bekir ESKİCİ ** ÖZET Hacı Bayram Camisi,

Detaylı

M. imar EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ NE BAĞLI YAPILARIN SON RESTORASYONLARINA AİT UYGULAMALAR

M. imar EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ NE BAĞLI YAPILARIN SON RESTORASYONLARINA AİT UYGULAMALAR EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN KÜLLİYESİ NE BAĞLI YAPILARIN SON RESTORASYONLARINA AİT UYGULAMALAR The Latest Restoration Works of Buildings of the Minrimah Sultan Complex in Edirnekapı Mimar, Vakıflar İstanbul

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK ÇİNİ SANATINDA ÇİÇEKLİ VAZO TASVİRLİ PANOLAR SELİM HAKAN AKINCI TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR.GÜLGÜN YILMAZ

Detaylı

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ

SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ Ali Ziyrek SÜLEYMANİYE KÜLLİYESİ Türbeleri ve Haziresi The Tombs and The Cemetery Of The Süleymaniye Complex Ali Ziyrek Müze Uzmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasy n 123 Vakıf Restorasyon Yıllığı

Detaylı

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar:

S. Yıldız ÖTÜKEN Ebru F. FINDIK. Piskoposluk İkametgahı Batısındaki Dolgu Alanda Yapılan Çalışmalar: Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalışmaları 2006 Excavations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre and the Conservation-Restoration and Documentation

Detaylı

Ezine nin Alemşah Köyünde Tarihî Bir Konak. A Historical House in Alemşah Village in Ezine. Zekiye UYSAL *

Ezine nin Alemşah Köyünde Tarihî Bir Konak. A Historical House in Alemşah Village in Ezine. Zekiye UYSAL * EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 29 Sayı/Number 2 (Aralık/December 2012) Ezine nin Alemşah Köyünde Tarihî Bir Konak A Historical House in Alemşah Village

Detaylı

..::TÜRKÇE VE İNGİLİZCE AKHİSAR::..

..::TÜRKÇE VE İNGİLİZCE AKHİSAR::.. ..::TÜRKÇE VE İNGİLİZCE AKHİSAR::.. TARİHÇE Yapılan birçok araştırmanın gün ışığına çıkardığı bilgiler sonucu Akhisar ın yaklaşık 9000 yıllık bir geçmişe sahip olduğun söylenmektedir. En son Doç. Dr. Engin

Detaylı

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS

TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic Akseki Houses. Bir Kutsal Alan Arkeoparkı: KLAROS A Sanctuary Archaeopark: CLAROS PUBLISHED QUARTERLY, YEAR: 4, ISSUE NO: 13, JULY - SEPTEMBER 2013 3 AYDA BiR YAYIMLANIR SAYI 13 TEMMUZ / EYLÜL 2013 CHAMBER of ANTALYA TOUR GUIDES QUARTERLY Çok Özel Röportaj TARİHİ AKSEKİ EVLERİ Historic

Detaylı

THERMALS KAPLICALAR T.C. BURSA VALİLİĞİ

THERMALS KAPLICALAR T.C. BURSA VALİLİĞİ THERMALS KAPLICALAR T.C. BURSA VALİLİĞİ Bursa Kaplıcaları Fevkalade tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra doğanın son derece cömert davrandığı bir şehir olan Bursa, şifalı sular ve kaplıcalar bakımından

Detaylı

»EYÜP'TE ÖNEMLİ TELEFONLAR Important Telephone Numbers

»EYÜP'TE ÖNEMLİ TELEFONLAR Important Telephone Numbers ACİL TELEFONLAR 158 Alo Sahil Güvenlik 175 Alo Tüketici 188 Cenaze Hizmetleri 186 Elektrik Arıza 141 Fono Tel 187 Gaz Arıza 180 İş ve İşçi Bulma Kurumu 156 Jandarma İmdat 126 Kablo TV Arıza 183 Kadın ve

Detaylı

EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7

EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7 EKİM-KASIM-ARALIK 2012 OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2012 SAYI 7 ISSUE 7 LAODIKEIA GUGGENHEIM ÇATALHÖYÜK REMBRANDT MARDİN TÜRVAK AMASRA SELÇUKLU TOPKAPI HAREM NEFERTİTİ LAODICEA GUGGENHEIM ÇATALHÖYÜK REMBRANDT

Detaylı

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles

Tezhip / Illumination. Sedef İşçiliği / Nacre. Ahşap Boyama / Wood Technique. Çini / Turkish Tiles İSMEK Hakkında / About İSMEK 14 108 Tezhip / Illumination Sedef İşçiliği / Nacre 36 116 Minyatür / Miniature Porselen / Porcelain 56 130 Hat / Calligraphy Vitray / Stanied Glass 72 138 Ebru / Marbling

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

Osmanlılar ın 700 yıllık kültür ve sanat birikimlerinin günümüz yorumları... Contemporary interpretations of Ottoman Art over 700 years.

Osmanlılar ın 700 yıllık kültür ve sanat birikimlerinin günümüz yorumları... Contemporary interpretations of Ottoman Art over 700 years. Osmanlılar ın 700 yıllık kültür ve sanat birikimlerinin günümüz yorumları... Osmanlılar ın 700 yıl önce başlayan ve dev bir imparatorluk oluşturan uzun yürüyüşünden günümüze eşsiz sanat eserleri kaldı.

Detaylı

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2013 APRIL-MAY-JUNE 2013 SAYI 9 ISSUE 9 DÜNYANIN YENİ YEDİ HARİKASI SEVEN NEW WONDERS OF THE WORLD Antalya... Venedik... Safranbolu... Kyoto Antalya... Venice... Safranbolu... Kyoto

Detaylı

Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art

Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art Sempozyum // Symposium Orta Çağ da Anadolu da Kültürel Karşılaşmalar: Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age: The Kingdom of Georgia and Georgian Art 15 Mayıs

Detaylı

ÜSKÜDAR. turizm. rehberi ÜSKÜDAR. tourism guide

ÜSKÜDAR. turizm. rehberi ÜSKÜDAR. tourism guide ÜSKÜDAR turizm rehberi ÜSKÜDAR tourism guide Yay nlayan Üsküdar Belediyesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Municipality of Uskudar Press and Public Relation Office Publications Editörler - Edited

Detaylı