Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAHAN (0412) Dahili: 8154 Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora İşletme/Üretim Yönetimi Selçuk Üniversitesi Doktora İnformatik Berlin Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Elektrik-Elektronik Müh. İnönü Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans İşletme/Sayısal Yöntemler Cumhuriyet Üniversitesi 1998 Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1994 Ön lisans Elektrik-Elektronik İnönü Üniversitesi 1987 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : Endüstriyel Bilgisayarlar ve Otomasyon: PLC Kontrollü Bir Fabrika Otomasyonu Örneği. Tez Danışmanı: Doç. Dr. Uğur Yavuz. Doktora Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı : İstatistiksel Tahmin Yöntemleri: Yapay Sinir Ağları Metodu ile Ürün Talep Tahmini Uygulaması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mahmut Tekin

2 Akademik Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Uzman İnönü Üniversitesi, Arapgir Meslek Yüksekokulu Uzman İnönü Üniversitesi, Malatya Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi BÖTE Öğr. Gör. İnönü Üniversitesi, Malatya Meslek Yüksekokulu, (13/b) Yrd.Doç.Dr. Batman Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Yrd.Doç.Dr. Dicle Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü İdari Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Yüksekokul Sekreter İnönü Üniversitesi, Arapgir Meslek Yüksekokulu Vekili Komisyonu Üyesi İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi ÖYS Program İnönü Üniv. Malatya MYO Teknik Programlar Bölümü Koordinatörü İktisat Bölüm Başkanı Batman Üniversitesi İİBF Üretim Yön. ve Batman Üniversitesi İİBF, İşletme Böl Pazarlama ABD Bşk. Dekan Yardımcısı Batman Üniversitesi İİBF Senato Üyesi Batman Üniversitesi (Fakülte Temsilcisi) İşletme Bölüm Dicle Üniversitesi İİBF Başkanı Dekan Yardımcısı Dicle Üniversitesi İİBF Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Selçuk Mengüverdi (2012- Devam Ediyor), Bölge Kalkınma Ajanslarına Başvuruda Bulunulan Projelerin Dönemsel Olarak Etkililik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Diyarbakır. Hasan Kara (2013). Doğrusal Programlama Metoduyla Üretim Planlaması: Diyarbakır İli Gıda Sektöründe Bir Uygulama, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Diyarbakır. Özgür Ütkür (2013). Monte Carlo Simülasyon Metoduyla Makine Arızalarının Tahmini: Adana Pik Döküm Sanayisinde Bir Uygulama, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Diyarbakır. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Recep Akdağ (2012- Devam ediyor), Yapay Sinir Ağları Metodu ile Diyarbakır ili Kent İçi Su Talep Tahmininin Yapılması, Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Diyarbakır. Hasan Dinç (2014- Devam ediyor). Bakım Onarım Planlaması. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Diyarbakır.

3 Projelerde Yaptığı Görevler : YÖK-Dünya Bankası, Malatya Meslek Yüksekokulu Projesi, Laboratuar sorumlusu, 1992, YÖK-Dünya Bankası, Eğitim Fakültesi Akreditasyon Projesi, Fakülte Sorumlusu, 2000, İnönü Üniversitesi BAP Proje No:2008/165, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Projenin Adı: Yurtkur Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Memnuniyet Araştırması, Başlama/Bitiş tarihi: 1 Ocak 2009/1 Mart 2010, Destek miktarı: 7700 TL. İnönü Üniversitesi BAP Proje No: 2012/111, Projedeki Görevi: Araştırmacı, Projenin Adı: Kayısıda Fiyat İstikrarı İçin Vadeli İşlemler Borsası, Başlama/Bitiş Tarihi: Mart 2012/ Devam ediyor, Destek miktarı: 5000 TL. Batman Üniversitesi BTÜBAP-2012 İİBF-2 Nolu, Projedeki Görevi: Proje Yürütücüsü, Projenin Adı: Yükseköğretim Kurumlarının Kalite Yeterliliklerinin Öğrenci memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik açısından Değerlendirilmesi, Batman Meslek Yüksekokulu Örneği, Ekim 2012/Devam ediyor, Destek Miktarı: TL. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : Türkiye Bilişim Derneği, Üretim Araştırmaları Derneği Ödüller : TUBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, 2011 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygul. Sayısı Üretim Yönetimi Pazarlama Araştırmaları Sayısal Yöntemler (YL) Araştırma Yönt. ve Tek. (TYL) İstatistiksel Kalite Kontrol (Dr) Üretim Yönetimi Yöneylem Araştırmaları Yöneylem Araştırmaları (YL) Bilimsel Araştırma Yönt. (YL) Pazarlama Yönetimi (TYL) Üretim Yönetimi I Pazarlama Araştırmaları İstatistik I Sayısal Yöntemler (TYL) Kalite Yönetimi ve Kontrol Sistemleri (YL) Matematik Programlama (Dr) Üretim Yönetimi II İstatistik II İşletme Bilimine Giriş (TYL) Seminer I (YL) Yöneylem Araştırması (YL) Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Dr) 3 0 8

4 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Karahan, M. and Tetik, N. (2012). The Determination of the Effect Level on Employee Performance of TQM Practices with Artificial Neural Networks: A Case Study on Manufacturing Industry Enterprises in Turkey International Journal of Business and Social Science, 3(7): (EBSCO Alan Index). A2. Okay, Ş. ve Karahan, M.( 2012). Denizli Sanayi İşletmelerinde 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması. EKEV Akademi Dergisi, 16(50): (ASOS Alan Index). A3. Karahan, M. (2012). The effects of the 2008 global economic crisis on industrial companies in Turkey. Afr. J. Bus. Management, 6(23): (DOAJ, ASCI,Open J- Gate). DOI: /AJBM A4. Karahan, M. and Kuzu, Ö.H. (2011). Crisis Management in the Business: A Case Study on Turkish Footwear Manufacturing Industry Enterprises Asian Journal of Business Management, 3(4): (DOAJ Alan Index). A5. Karahan, M. and Ulusoy, İ. (2011). The Level of Using the Technological Innovations of Enterprises and R&D Activities: The Case of Iron-Steel Enterprises in Turkey. International Journal of Business and Management, 6(11): , DOI: /ijbm.v6n11p87 (DOAJ Alan Index). A6. Karahan, M. and Okay, Ş. (2011). A Field Research on the Determination of Entrepreneurial Characteristics of SMEs Businesses in Turkey. Afr. J. Bus. Management, Academic Journals, 5(11): (SSCI). DOI: /AJBM A7. Patır, S. and Karahan, M. (2010). "A Field Research on Entrepreneurship Education And Determination of The Entrepreneurship Profiles of University Students", Business and Economic Research Journal, 1(2):27-44 (DOAJ Alan Index) A8. Karahan, M. ve Ulusoy, İ. (2010). "Hatay İli Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesi" EKEV Akademi Dergisi, 14(43): (EBSCO, ASOS Alan Index). A9. Okay, Ş. ve Karahan, M. (2010). "Küçük Ölçekli İşletmelerin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması: Denizli İli Örneği", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1): (ASOS Alan Index). A10. Karahan, M. (2009). Contemporary Distance Education Applications with Multiple- Agent Architecture and Distributed Artificial Intelligence Techniques, International Online Journal of Educational Sciences, 1(1):1-28. (DOAJ Alan Index). A11. Akdağ, M. ve Karahan, M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Eğitim ve Bilim Dergisi, 29(134): (EBSCO, SSCI). A12. Karahan, M. ve Özduran, M. (2012) Küresel Krizi Sonrası Dönemde Tekstil Sektörünün Mali Oranlar Yöntemiyle Finansal Durum Analizi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(24): (EBSCO, ASOS).

5 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Karahan, M., Kuzu, Ö. H. (2012). Evaluating of CRM in Banking Sector: A Case Study on Employees in Banks, World Conference on Business Economics and Management (WC-BEM 2012), Proceedings CD, pp.17481, May 04-06, 2012 Antalya, Turkey. B2. Karahan, M., Karhan, G. (2012). A case study on innovation activities in Turkey and the obstacles for innovation, The Proceedings of 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, pp , October 11-13, 2012, Istanbul-Turkey. B3. Karahan, M. ve Tetik, N. (2012). Stratejik Yönetim Araçlarından Birisi Olan Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İşgören Performansına Etkilerinin Yapay Sinir Ağları Metodu ile Belirlenmesi: Malatya Tekstil Sanayi İşletmeleri Örneği, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-II Küresel Değişim ve Demokratikleşme Bildiriler Kitabı, s , Nisan 2012, Malatya. B4. Ceylan, D.A., Karahan, M., Kuzu, Ö.H. ve Varol F. (2011). Yükseköğretimde Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının Öğretim Elemanı Değerlendirmelerine Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. 2.Uluslararası, 6.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Proceedings DVD, Mayıs 2011, Aydın, Türkiye. B5. Karahan, M. (2010). "Examining The Information Technologies Literacy Level of Undergraduates in Various Aspects of Variables". 10. International Educational Technology Conference, Proceedings Book, pp , April 2010, Boğaziçi University Istanbul. B6. Okay, Ş. ve Karahan, M. (2010). "2008 Küresel Ekonomik Krizinin Denizli Sanayi İşletmelerine Etkilerinin İncelenmesi", Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1 "Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Bildiriler Kitabı, ss , Nisan 2010, Malatya, Türkiye. B7. Tekin, M., Şahin, Ş., Kuzu, Ö.H. ve Karahan, M. (2010). "İşletmelerde Kriz Yönetimi: Konya Ayakkabı Sanayi İşletmelerinde Bir İnceleme". Turgut Özal Uluslar arası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1 "Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Bildiriler Kitabı, ss , Nisan 2010, Malatya, Türkiye. B8. Karahan, M. (2009). A Research on Entrepreneurship Education and Determination of Entrepreneurship Profiles of University Students: Sample of Inonu University, International Entrepreneurship Congress, Proceedings, pp , Izmir University of Economics, October , Izmir Turkey. B9. Tekin, M., Karahan, M. Gezer, İ., Patır, S. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Açısından İncelenmesi, 1. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Bildiriler Kitapçığı, s , Mayıs 2009, Konya, Türkiye. B10. Karahan, M., Tikici, M. ve Diyarbakırlıoğlu, K. (2005). Criteria for analyzing and evaluation of distance learning environments: A literature review, 5. International Educational Technology Conference, Proceedings, p , September 21 st -23 rd, 2005, Sakarya, Turkey.

6 B11. Albayrak, Ş., Karahan, M. ve Yağmurlu, N.M. (2003). Distributed Artificially intelligent-teaching system for web based instruction, XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural networks TAINN 2003, Proceedings, pp , July 2003, Çanakkale, Turkey. B12. Karahan, M. ve İzci, E. (1999). Bilgi Toplumu İnsanının Eğitimi: Bilgi Teknolojileri Eğitiminin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslararası Katılımlı Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Bildiri Özetleri, s.27-28, Ekim 1999 Uludağ, Bursa, Türkiye. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1... D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Karahan, M. (2013). Yükseköğrenim Kurumları Kalite Yeterliklerinin Öğrenci Memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi: İnönü Üniversitesi Malatya MYO Uygulaması, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3 Yaz 2013, s.1-9. D2. Karahan, M. ve İzci E. (2001). "Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi", Milli Eğitim Dergisi, Sayı 150, Mart, Nisan, Mayıs Sayısı. D3. Yavuz, U. ve Karahan, M. (1999). "Bilgisayar Destekli Otomasyon Sistemleri ve Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 13(1): E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Aydeniz, N., Karahan M., Özduran, M. (2012). Yükseköğrenim Kurumlarının Kalite Yeterliklerinin Öğrenci memnuniyeti ve Sürdürülebilirlik Açısından İncelenmesi, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Bildiriler Kitabı, s , Mayıs 2012 Selçuk Üniversitesi, Konya. E2. Karahan, M., Kuzu, Ö.H., Varol F. ve Şahin, Ş. (2011). "İşletmelerdeki ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının Çalışan Performansı Üzerine Etkilerinin TKY Bağlamında Değerlendirilmesi". XI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Haziran 2011, Bildiri Kitapçığı s , İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul. E3. Tekin, M., Karahan, M., Kuzu, ÖH., Şahin, Ş. (2010). "Yükseköğretimde ISO 9000 Kalite Yönetim Uygulamalarının Toplam Kalite Yönetimi Bağlamında Değerlendirilmesi: Meslek Yüksekokulları Örneği", 10. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s , Eylül 2010, Girne Amerikan Üniversitesi KKTC. E4. Tekin, M., Şahin, Ş. ve Karahan, M. (2009). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Selçuk Üniversitesi Sarayönü MYO Örneği, 9. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.85-93, Ekim 2009, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir. E5. Karahan, M. (2004). "Web Sayfalarının Zekileştirilmesi: Dağıtık Yapay Zeka Tekniklerinin Çağdaş Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Kullanımı", Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Bildiriler Kitabı, s , Mayıs 2004, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Ankara.

7 E6. Karahan, M. (2001). Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, Bildiriler Kitabı, s.30-35, Mayıs 2001, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, Ankara. F. Diğer yayınlar : F1. Patır, S., Tetik, N., Uğur, A., Karahan, M., Ünal, A. (2010). Yurt Kur Yurtlarında Barınan Öğrencilerin Memnuniyet Araştırması, ISBN: , Serhat Yayınevi, Malatya. F2. Karahan, M. (2001). İnternet Eğitimine Giriş, Kubbe6 Yayınevi, Malatya. F3. Tekin, M., Aydeniz, N. ve Karahan, M. (2012). "Yapay Sinir Ağları Metodu ile Dış Talep Miktarlarının Tahminlenmesi". XII. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eylül 2012, Bildiriler Kitapçığı s , Gediz Üniversitesi, İzmir.

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU Doğum Tarihi: 24 Mart 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Ankara Üniversitesi S.B.F

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ (CV) 1. Adı Soyadı: Mustafa KIRLI 2. Doğum Tarihi: 15.05.1972 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans SİYASAL BİLGİLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1995 FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa BOZDEMİR Doğum Tarihi: 01 Ocak 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans TEF Makine Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1994

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa HOTAMIŞLI Ünvanı: Doç.Dr. Yabancı Dil: Fransızca,İngilizce Öğrenim Durumu: Lisans Üstü Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tur.İşl. ve Otel.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991. Y. Lisans MBA Old Dominion University 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İsmail EROL 2. Doğum Tarihi: 24.05.1968 3. Unvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans SBF, İşletme Bölümü Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans MBA Old Dominion

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: RANA ÖZEN KUTANİS Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans İşletme Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Unvanı: Doç. Dr. Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE. : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aykan Candemir Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 35040, Bornova İzmir-TÜRKİYE E-Posta Web : aykan.candemir@ege.edu.tr / aykan.candemir@gmail.com : www.aykancandemir.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. MEHMET MERCAN Doğum Tarihi: 01. 01. 1981 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Trakya Üniversitesi 26.06.2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şengül Saime ANAGÜN Doğum Tarihi: 26.10.1961 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ege Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı ve Soyadı: Veysel OKÇU ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi ve Yeri: 05 Aralık 1971 / Antakya-Hatay Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi balaban@istanbul.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 1/8

Doç.Dr. S.B.Haşıloğlu 1/8 Selçuk Burak Haşıloğlu Doğum Yeri ve Tarihi: Erzurum, 05 Mayıs 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Atatürk Üniversitesi 1993 Y. Lisans İşletme Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Barış BULUNMAZ Doğum Tarihi: 06 Mart 1980 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Marmara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı Unvanı : A. ZAFER ACAR : DOÇ. DR. Doğum Tarihi : 30 AĞUSTOS 1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Kara Harp Okulu 1987 Y. Lisans

Detaylı