BÖLÜM. Diyabette Ayak Bak m. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM. Diyabette Ayak Bak m. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler"

Transkript

1 BÖLÜM 12 Diyabette Ayak Bak m Toplumu tehdit ede hastalıklar arasıda altıcı, amputasyo edeleri arasıda ise birici sırada bulua diyabeti izlem, tedavi ve kotrolude rol ala, diyabet ekibii üyesi hemşireleri özellikle diyabette ayak bakımı, takibi ve eğitimi kousuda çok etki olacakları kuşkusuzdur. Bu düşüce ile bu bölümde, ülkemizi her yöreside, diyabet ile çalışa hemşirelere yararlı olacak bilgiler derlemiştir. Amaç Hemşirelere; diyabetli hastaları ayaklarıda oluşabilecek komplikasyolar kousuda temel bilgi sağlamak; oları bilgi ve becerilerii kullaarak, diyabetli hastaya eğitim, ayak değerledirmesi, ayak bakım plaı yapmalarıı ve izlemelerii sağlamak; ayak amputasyolarıı ölemektir. Hedefler Diyabet hastasıa baka hemşireler; A. Diyabetli hastaı ayağıda oluşabilecek komplikasyoları taımlayabilmeli, B. Saptaa komplikasyoları e aza idirilmesi içi uygu eğitimi ve bakım plaıı yapabilmeli, C. Yaptığı bakım plaıı uygulayabilme yeteeğii kazamalı, D. Bakımı souçlarıı değerledirebilmeli, kedii geliştire çalışmalara katılabilmeli Diyabet, geetik ve çevre faktörleri ile ortaya çıka,öemli bir hastalıktır.1996 verilerie göre düyada 120 milyo diyabetli vardır ve bu sayıı 2025 yılıda 250 mil- Ayşe YÜKSEL Öemli Noktalar A. Diyabetlii ayak sorular, iyi izlem, e itim ve bak m ile öleebilir. B.Diyabetik ayak takibi,e itimi ve bak m hemflirei kolayl kla yapabilece i görevleridedir. C. Diyabetli hasta ayak soruu yaflamamas hedeflemelidir. D.Diyabetli hasta aya da olabilecek sorular de erledirilmeli ve çözümü içi bilgi,tutum ve davra fl de ifliklikleri sa lamal d r. E. Diyabetik ayak soruuu ölemek içi hasta çevresi ile bir bütü olarak de erledirilmeli, e itim ve bak m bu do rultuda plalamal d r.

2 yo olması beklemektedir. Alt ekstremite amputasyolarıı %40-70 i diyabete bağlıdır. ABD de yılda diyabete bağlı amputasyo yapılmakta, diyabetlileri %5-15 i amputasyoa gitmektedir. İgiltere de 20 yıllık diyabetlilerde amputasyo prevalası %3, ayak ülseri prevalası %7 dir. St.Vicet Deklerasyou da diyabete bağlı amputasyoları %50, WHO u 21.yüzyılda 21 Sağlık Hedefi de ise 2020 yılıa kadar 1/3 oraıda azaltılması hedeflemiştir.amerika Diyabet Birliği (ADA), diyabete bağlı amputasyoları %40-50 oraıda öleebileceğii belirtmiştir.alt ekstremite amputasyolarıı %85 ide ayakta ülser hikayesi vardır.araştırmalar,ölem,iyi hasta eğitimi, sağlık çalışalarıı duyarlılığı ve eğitimi ile çok yölü ayak ülseri tedavisi ve de düzeli izlem soucu ayak amputasyolarıı %49-85 oraıda azaldığıı bildirmektedir. DCCT(Diabetes Cotrol Ad Complicatios Trial) souçlarıa göre; eğer ayakta geçirilmiş ya da hale ülser varsa, oropati mevcutsa, ayak bileği eklemi çalışmıyorsa, ayağı biyomekaiği bozulmuşsa, terleme kaybı soucu kuruluk ve çatlaklar varsa, periferik damar hastalığı ve de görme bozukluğu,kaybı varsa ayak risk altıdadır. Diyabetli hastaları muayee edilecek e öemli bölgeleri ayaklarıdır.geellikle ihmal edilir.hasta kayıtlarıı %20-95 ide ayakla ilgili bir bilgi yoktur. Diyabetik ayak ayı zamada öemli bir ekoomik sorudur. Primer iyileşme içi, Amerika Doları gerekmektedir. Bu rakam amputasyolarda Amerika Doları a yükselmektedir. Bu bilgiler doğrultusuda vurgulaması gereke oktalar şulardır; Diyabetik ayak problemleri öleebilir komplikasyolardır; taıda itibare düzeli izleme ve diyabetlii eğitilerek koruyucu davraışları kazadırılması öemlidir; diyabet ekibii üyesi olarak hemşire koruyucu bakımı plalayıp sürdürebilecek e uygu adaydır, hemşireleri bu kouda yeterli bilgi ve beceri ile doatılmaları,bu özelliklerii diyabetliye yasıtabilmeleri içi uygu bakım ortamıı sağlaması gereklidir. Diyabetik Ayak Komplikasyou çi Risk Faktörleri Diyabetik ayak komplikasyolarıı öleyebilmek içi risk faktörleri bilimeli ve izlemelidir. Tablo 12.1 de görüle risk faktörleri icelediğide yaş dışıdaki tüm risk faktörlerii öleebilir olduğu görülmek- Tablo 12.1: Diyabetik Ayakta Risk Faktörleri Nöropatik Ayak Temel ayak bakımı eksikliği Periferik Damar Hastalığı Hijye eksikliği Ayak Deformitesi Sigara içme İfeksiyo (Fugal ya da bakteriyel) Obezite Ayakta ödem 65 yaş ve yukarısı Makrovaskular hastalık Düzesiz glisemik kotrol Dislipidemi 128 AYŞE YÜKSEL

3 tedir. Nöropatik ayak, periferik damar hastalığı, mikrovasküler hastalıklar gibi bazı risk faktörleri diyabet kotrolüü sağlamasıyla egelleebilir veya geciktirilebilir. Hijye eksikliği, kedi kedie yetersiz izleme ve muayee etme gibi bazı risk faktörleri ise doğruda diyabetlii eğitimi ile egelleebilir. Diyabetik Nöropati Belirtileri Tip 2 diyabetlileri yaklaşık %50 side öropati vardır ve ayakları risk altıdadır. Nöropati belirtileri; Karıcalama Yama Parestezi Hiperestezi Sıcak-soğuk duyu kaybı Dokuma duyusu kaybı Kaslarda atrofi Motor foksiyo kaybıdır. Nöropati belirtileri ayak ülserlerii erke habercisi olarak düşüülebilir. Bu edele ayaktaki öropati bulguları araştırılmalı ve koruyucu duyu düzeli olarak test edilmelidir. Ayak Ülseri Tüm diyabetik hastaları %5-10 uda ayak ülseri görülmektedir. Yıllık isidas %2-3 ike,prevalas %4-10 arasıda değişmektedir. Amputasyoları %84 üde ayak ülseri hikayesi vardır. Diyabetik ülserleri %40 öropatik, %25 vasküler edele, %35 ise her iki durumu birlikteliği ile meydaa gelmektedir. Diyabete bağlı ayak ülserlerii oluşum mekaizmasıda öropati ve Ayak ülserlerii etiyolojisi Geçirilmiş ülser / amputasyo Nöropati duyu-motor Travma -kötü ayakkabı -yalıayak yürüme -kaza -ayakkabıı içide yabacı cisim Biyomekaik egeller -sıırlı eklem hareketleri -kemik çıkıtıları -ayak deformitesi/ osteoartropati -asır Periferik damar hastalığı Sosyo-ekoomik statü - düşük sosyal statü -sağlık bakım hizmetleride yetersizlik -ihmal -yetersiz eğitim DİYABETTE AYAK BAKIMI 129

4 D ABETES MELL TUS Nöropati Agiopati Motor Duyusal Otoom Eklem hareketleride s rl l k Postuaral deviasyo A r duyusuda azalma Mikroagiopati Periferik vasküler hastal k Terlemede azalma Ka ak m regülasyouda de iflme Ciltte kuruluk, fissür Ayak deformiteleri, bas ç oktalar da de ifliklik skemi Kagre Nas r Travma Travma Yal fl ayak malzemeleri ve ayakkab kullama Uyumsuzluk hmal Ayak ülseri Efeksiyo Amputasyo Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Iteratioal Cosesus o the Diabetic Foot, Netherlads, 1999.s.29 (İzi alarak yayımlamıştır). 130 AYŞE YÜKSEL

5 ajiyopati olmak üzere iki temel faktör rol oyar. Nöropati motor, duyusal ve otoom tipte olabilir. Nöropatiye bağlı olarak ağrı duyusuu kaybı, cildi kuruması, deformiteler gibi olumsuz değişiklikler ortaya çıkar. Buları soucuda ayak travma ve bezeri mekaik etkilerde koruamaz, ülser oluşur. Diğer yada diyabete bağlı olarak büyük damarlarda oluşa ajiyopati soucuda bacaklarda ve ayaklarda doku beslemesi bozulur. Besleme bozukluğu edeiyle ülserleri iyileşmesi gecikir ve efeksiyo oluşumu hızlaır. Diyabetik Ayak Ülserlerii S flamas Diyabetik ülserlerde Wager sııflaması kullaılmaktadır.bua göre; 0 Derece: Açık ülser yoktur,risk faktörü yüksektir,zedeleme, icime vardır, 1 Derece: Yüzeyel ülser,efeksiyo yoktur, 2 Derece: Tedo,ligamet ve yumuşak doku tutulumu vardır, 3 Derece: Deri efeksiyo,osteomiyelit vardır, 4 Derece: Ayağı ö bölümüde ekroz vardır, 5 Derece: Ayağı tamamıda ekroz oluşmuştur. Ayak Muayeesi Hasta şikayetlerii öğreilmesi: Ağrı Hassasiyet Karıcalama Duyu Kaybı Yama Ayakta Ülser bulgularıda bir ya da birkaçı olduğuda, hastaya süresi sorularak dosyasıa kaydedilmelidir. Ayak derisi rek de iflikli i, ödem-atrofi, kuruluk, çatlak, as r ve ülserler yöüde de erledirilir. Deri Durumu a)isı Kotrolü: Hastaı her iki ayağı bilek seviyesie kadar el sırtı ile sıcaklık-soğukluk değerledirmesi içi test edilir. Isıda azalma arter dolaşımıı yetersizliğii gösterir. Artma ise efeksiyo belirtisidir. Bulgular hasta dosyasıa kaydedilir. Tablo Ayak b)rek Kotrolü: Muayeeside Görülebile Soluk Normalde Sapmalar Siyaoze Kriterler Normalde Sapma Kızarık Isı Artma/ azalma Deri regii soluk ya da siyaoze olması dolaşım yetersizliği- Volüm Atrofi / Ödem Rek Soluk/Siyaoze/Kızarık i, kızarık olması ise efeksiyou belirtisidir. Ayak bileğide Ayak Ülseri Var Tekstüre Kuru parmak uçlarıa kadar ola bölgede deri regi değerledirilerek hasta dosyasıa kaydedilir. DİYABETTE AYAK BAKIMI 131

6 c) Volüm: Atrofi Ödem Atrofi, kaslardaki motor harabiyeti,ödem ise dolaşım sorularıı ya da efeksiyou belirtisidir.diz altıda ayak sırtıa kadar ola bölgede ödem olup olmadığı değerledirilerek kaydedilir. d)tekstüre: Deride terleme kaybı edeiyle kuruluk olabilir. Terleme kaybı da periferik siirlerdeki otoomik tutulumu belirtisidir. Hasta değerledirme formu üzeride bulua ayak şekilleri üzeride,rekli kalemlerle kuru bölgeler işaretlemelidir. Nasır oluşumu Cilt altı kaaması Ciltte çatlak, yarık Deri efeksiyo ve Osteomiyelit fiekil 1. Ad m ad m ülser oluflumu Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Practical Guidelies o the Maagemet ad Prevetio of the Diabetic Foot, Netherlads, 1999.s.2 (İzi alarak yayımlamıştır). e)ayak Ülserleri: Bası Ülseri Travmatik Ülser Vasküler Patoloji Bası ülserlerii e öemli edeleride biri deformitelere bağlı olarak basıç alalarıı değişmesidir. Bu aşamada itibare ölem alımazsa adım adım ülser oluşur. Basıcı arttığı bölgede sırasıyla öce asır, daha sora cilt altı kaaması, deride çatlak ve deri efeksiyo (osteomiyelit) meydaa gelir. Hastaı ayağıda ülser varsa, hagi edele ve e zamada beri olduğu öğreilip mutlaka kaydedilmelidir. Ülseri yeri ve büyüklüğü muayee formua işaretlemelidir. Ülser çapıı ölçülmesi yara iyileşmesii değerledirmeyi kolaylaştırır. 132 AYŞE YÜKSEL

7 Ayakta Duyu Testi Periferik siir harabiyeti edeiyle oluşa duyu kaybı Semmes-Weistei moofilametleri ile değerledirilir. Ayağa 10 gr basıç vere bu filametle yapıla değerledirmede duyu kaybı varsa, hastaı ayağı tehlikededir, koruyucu duyusu kaybolmuştur. Çalışma alalarıda moofilamet bulmak zor olduğuda, hep ayı olmak koşuluyla tükemez kalem ucu da kullaılabilir. Ayakta koruyucu duyu kayb erke farkedilmesi geliflebilecek ayak problemlerii ölemede öemli bir ad md r. fiekil 12.2: Moofilamet ile koruyucu duyu kayb de erledirilmesi Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Practical Guidelies o the Maagemet ad Prevetio of the Diabetic Foot, Netherlads, 1999.s.13 (İzi alarak yayımlamıştır). Ayak Deformitelerii Ta s Diyabete bağlı olarak gelişe, çekiç parmak, peçe parmak, hallux valgus, hallux limitus, equus, ö ayak amputasyou, diz altı amputasyo,charcot deformitesi,düşük ayak vb. deformiteleri olup olmadığı değerledirilmelidir. Saglıklı ayakta basıç bölgeleri fiekil 12.3: Deformitelere ba l ayakta bas ç bölgelerii de iflimi Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Practical Guidelies o the Maagemet ad Prevetio of the Diabetic Foot, Netherlads, 1999.s.5 (İzi alarak yayımlamıştır). DİYABETTE AYAK BAKIMI 133

8 Vasküler De erledirme Ayağı regi, ısısı dolaşım yetersizliğii göstermekle birlikte, ayak sırtıda Dorsalis Pedis ve medial malleolü altıda Tibialis Posterior abızları alımalı, Kuvvetli, Zayıf ve Alıamıyor olarak değerledirilmeli ve kaydedilmelidir. Ayakta Risk Kategorilerii Belirlemesi Ayak muayee bulgularıı ışığıda hagi risk grubua girdiğie karar verilir. Tablo 12.3: Ayakta Risk Kategorilerii Belirlemesi Risk Kategorisi Koruyucu Duyu Ülser Deformite 0 Var Yok Yok 1 Yok Yok Yok 2 Yok Var Yok 3 Yok Var Var 4 Yok Var/Yok CHARCOT Deformitesi Ayakkab De erledirilmesi Hasta, kotrole her geldiğide mutlaka giydiği ayakkabı da değerledirilmelidir. Ne tür ayakkabı giydiği,ayağıa uygu olup olmadığı, eski ya da yeiliği, içii temizliği değerledirilip hasta dosyasıa kaydedilmelidir. fiekil 4. Uygu Olmaya Ayakkab çide Aya Yerleflimi Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Iteratioal Cosesus o the Diabetic Foot, Netherlads, 1999, s.45. (İzi alarak yayımlamıştır). Hasta E itimi Hemşire, diyabetik hastaya, kedi kedii muayee etme, deri ve ayak bakımı ve uygu ayakkabı seçimi koularıda eğitim vermelidir. Kedi Kedii Muayee Etme Nöropatik ayak, her gü hastaı kedisi ya da bir yakıı tarafıda göz, el ve aya yardımıyla kotrol edilmelidir. 134 AYŞE YÜKSEL

9 Gülük muayeede dikkat edilecekler; a) Çoraplar ıslak mı? Regi koyulaşmış mı? Yer yer farklı rekte mi? Normal regide ve kuru görülmesi bekleir. Çoraplar yırtık, kırışık olmamalı, ayağa büyük gelmemelidir. b) Ayak derisi gözle ve aya yardımıyla iceleir; Nasır, kızarıklık, bül ya da açık yara olup olmadığı gözleir. Eğer varsa ayak heme İSTİRAHAT ettirilmelidir. c) Tırak Muayeesi; Tıraklarda kalılaşma, içe batma ve uzuluk değerledirilir. d) Parmak Araları; Parmak aralarıda maserasyo, tiea pedis ve parmaklarda peçeleşme olup olmadığı değerledirilir. e) Isı Kotrolü; Hasta hergü el sırtı ile ayaklarıı ısısıı kotrol etmeli,hararet varsa istirahat ettirmelidir. f) Deri Hassasiyet Kotrolü; Ayak tabaıı değişik oktalarıa baş parmak ile yapıla basıç uygulama işlemide ağrı,hassasiyet varsa istirahat gereklidir. g) Aide oluşa ayak ısısıda artış,kızarıklık,ödem ve hassasiyet varsa deri efeksiyo ya da öropatik kırık şüphesi vardır. Ayak rötgei çektirilerek olası Charcot deformitesi ölemelidir. h) Ayakkabı kotrolü; Hasta her gü giyeceği ayakkabıyı öcede icelemelidir. Dikkat edeceği oktalar; Ayakkabıda çivi olmamalı, Ayakkabıı içide toz,taş gibi yabacı cisimler olmamalı, İç tabalık eskimiş olmamalı, Dışı koruyucu özelliğii yitirmemeli, Ayakkabıı içi haftada bir kere ıslak sabulu bez ile silimeli, Ayakkabı sık sık boyamalı. Deri Bak m Hasta hergü ayağıa aşağıdaki bakımı uygulamalıdır; Ayaklar hergü ılık su ile yıkamalı, Nasır ve sertlikler poza taşı ile iceltilmeli, Parmak araları tampo şeklide kurulamalı, Ayak ıslak ike yağlı krem sürülmeli, Parmaklarda peçeleşme varsa, eklem sertliği oluşmaması içi masaj yapılmalı. T rak Bak m Diyabetlilerde erke ta, düzeli izleme ve e itim ile ayak amputasyolar %50 si öleebilir. Hemflire ilk muayeede ve sora gereke s kl kta ayak muayeesi yaparak, ayak bak m e itimii sürdürmelidir. Diyabetliler özellikle ayak parmak aralar matar oluflumuu egellemek içi slak b rakmamal d r. Ayak taba ve s rt ise emledirici kremler ile yumuflak tutulabilir. Tıraklar yuvarlak ( ) değil düz ( ) şekilde kesilmeli, Tırak keserke derii kesilmemesie dikkat edilmeli, DİYABETTE AYAK BAKIMI 135

10 Kalı tıraklar suda yumuşatıldıkta sora özel bir makasla kesilmeli, Gözü görmeye hasta kesilikle kedi tırağıı kesmemeli. Ülser Bak m Hasta evde kedi kedie acak Wager 0 ya da 1 derecedeki ülserii tedavi edebilir.bu durumda heme yapabilecekleri; Sabulu su ile yıkama,durulama, Temiz bir bezle kurulama, Varsa lokal atiseptik uygulama, Çok ice sargı ile ülseri kapama, Yaralı ayağı yükselterek, koltuk değeği kullaarak ve yatak istirahati ile diledirme. Gülük Yaflam Aktiviteleri Hasta gülük yaşamıda; Yalıayak yürümemeli, Evde ayağıa özel sadalet giymeli, Uzu yürüyüşler yapmamalı, İki çift ayakkabı ve terliği olmalı, Ayakkabıı iç tabalığı 6 ayda bir değiştirilmeli, Tamir ve boyası ihmal edilmemeli, Yei ayakkabı aldığıda,2 haftalık alıştırma programı ile giyilmeli, Yukarda söz edile kedi kedie ayak muayeesi yapılmalı. Hastaya Uygu Ayakkab Belirlemesi Hastaı giydiği ayakkabı; Ayak ülserlerii tedaviside ilk koflul yara üzerideki bas c kald rmak ve istirahattir. Ayağıı tam kavramalı, Her muayeede Geişliği,boyu,yüksekliği uygu olmalı, ayaklar ile birlikte Büyük ayakkabı friksiyo ile,dar ayakkabı ise ekstra basıç ile yara edeidir, giyile ayakkab ve ayak malzemeleri de de erledirilmelidir. Plastik ayakkabı ayağı tam sarmadığıda, Yüksek topuklu ayakkabı ayak küreside aşırı basıç edei olduğuda uygu değildir. Hastaı giyeceği ayakkabıı özellikleri; Yumuşaklık; Yumuşak elastik malzeme eerji depolar ve ayakkabıı içide tabalık olarak kullaıldığıda basıcı azaltır, Total Temas; Basıç bütü ayağa eşit olarak dağılmalıdır. Basıcı azaltmaı e etkili yolu basıcı daha geiş bir alaa yaymaktır.bu da, hastaı ayağıı alçı ile hazırlaa kalıbı üzerie yapıla tabalıkla sağlaır. Rahatlık ve Yapı; Eğer ayak iyice şekilledirilmemiş ise total temas tek başıa basıcı dağıtmaya yetmez. Kemikli bölgeler yumuşak doku bölgeleride daha serttir,bu bölgeleri daha iyi desteklemesi gerekir. Friksiyosuz İç Yüzey; Friksiyo yürüme sırasıda oluşur. İç tabalığı 136 AYŞE YÜKSEL

11 yüzeyii yumuşak kaplayarak sürtüme öleir. Deri ya da aylo malzeme ile kaplaa tabalık friksiyou öleyecektir. Rigitlik; Ayakkabıı tabaı sertleştirilerek,bilek ve subtalar eklem hareketleri egelleerek sağlaır. Roker; Platar ülserleri çoğu metatars başlarıda oluşur. Bu durumda Roker ayakkabı ile yürüme sırasıda buraya gele basıç azaltılmalıdır. Balas; Deforme bir ayakta balası sağlamak gerekir. Ortez ve Brace gibi destekleyici atellerde yararlaılır. Risk Kategorilerie Göre zlem 0 Duyu kaybı yok Yılda bir kere 1 Duyu kaybı var Altı ayda bir kere 2 Duyu Kaybı ve Ülser Var Üç ayda bir kere 3 Duyu Kaybı,Ülser ve Deformite Var Ayda bir kere 4 Charcot Deformitesi Ayda bir kere Diyabetik Ayak Komplikasyolar da Tedavi lkeleri a) Duyu Kaybı Yok,Vasküler Patoloji Var; Periyodik ayak muayeesi Semptomatik tedavi b) Duyu Kaybı Var,Vasküler Patoloji Var; Koruyucu ayakkabı Vasküler düzeltici cerrahi c) Ülser Var; 1-Akut Ülser; -yatak istirahati debridma uygu atibiyotik alçı atel plastozot sadalet 2-Kroik Ülser;-ödem varsa yatak istirahati iyileştirme sadaleti (basıcı azaltacak) 3-İyileşme sorası koruyucu ayakkabı. d) Charcot Deformitesi; hastaede yatak istirahati total alçı brace destekli ayakkabı. e) Vasküler Tutulum Var; koservatif ayak tedavisi stresi ortada kaldırma vasküler değerledirme-kosültasyo. f)vasküler Tutulum Yok; vasküler değerledirme uygu yara tedavisi; total alçı, iyileştirme sadaleti stresi düzeltme tekikleri Ayak muayeesi souçlar a göre diyabetlii risk kategorisii belirlemek bak m plalamada ve izlemede izlemede kolayl k sa lar. DİYABETTE AYAK BAKIMI 137

12 ADI-SOYADI: PARMAK UÇLARI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABETİK AYAK DEĞERLENDİRME FORMU TARİH: ISI HİDRASYON ÖDEM Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Normal Normal Var Sıcak Kuru Yok Soğuk Terli AYAK GÖVDES BACAK ISI HİDRASYON ÖDEM Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Normal Normal Var Sıcak Kuru Yok Soğuk Terli ISI HİDRASYON ÖDEM Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Normal Normal Var Sıcak Kuru Yok Soğuk Terli RENK Normal Sağ Sol Sağ Sol Kızarık Normal Normal Soluk Zayıf Zayıf Siyaoze Alıamıyor Alıamıyor Bilek/Kol İdeksi:... 1 Düz 2 Yuvarlak 3 Diğer 1 Normal 2 Masere 3 Fugus 4 Efeksiyo NABIZLAR Sağ Sol Dorsalis Pedis Tibialis Posterior TIRNAK KESİMİ PARMAK ARALARI MUAYENESİ PENÇE PARMAK 1 Var 2 Yok sağ sol DUYU TESTİ KODLAMA: 4 Duyuyor Çatlak Açık ülser X Duymuyor Nasır A Amputasyo 138 AYŞE YÜKSEL

13 KAS GÜCÜ Sağ Sol KODLAMA Dorsifleksiyo-Tibialis Aterior / Peroeal Başparmak Extr-ExtHalLogus / Peroeal Başparmak Flexiou-FlexHalLogus / Tibial Iversio Tibialis Post / Tibial Eversio PerLogus / SupPeroeal Platar Flexio-Gastro / Soleus / TibiaL Abdüksiyo Addüksiyo 5- Kası hareketi (KH) tam + direci (D) tam 4- KH tam + D zayıf 3- KH tam + D yok 2- KH azalmış 1- Kasta kasılma var 0- Felç Sağ DEFORMİTELER 1 Çekiç / Peçe parmak 2 Kemik çıkıtısı 3 Hallux limitus 4 Hallux vagus 5 Equius 6 Düşük ayak 7 Kısmi amputasyo 8 Tam amputasyo 9 CHARCOT deformitesi 10 Diğer Sol AYAKKABI 1 Şu a giydiği ayakkabı, taımlayıız: 2 Gerekli ola ayakkabı: 1 Ekstra derilikli MCR tabalıklı 2 Alçı kalıp üzerie ortopedik plastazot tabalıklı 3 Ortez destekli ortopedik ayakkabı 4 MCR sadalet 5 Plastozot sadalet 6 Diğer: 7 Koruyucu ayakkabı gerekli değil RİSK KATEGORİSİ TAKİP Duyu kaybı yok 0 (Yılda bir) Duyu kaybı var 1 (Altı ayda bir) Duyu kaybı+ülser var 2 (Üç ayda bir) Duyu kaybı+ülser+deformite 3 (Ayda bir) CHARCOT deformitesi 4 (Ayda bir) Değerledire: PLAN 1 Hasta eğitimi 2 X-Ray 3 Yara bakımı 4 Koruyucu ayakkabı 5 Kosültasyolar; 1 Dahiliye 4 Fizik tedavi 2 Cerrahi 5 Ortopedi 3 Cildiye 6 Diğer DİYABETTE AYAK BAKIMI 139

14 Kediizi Kotrol Ediiz 1. Diyabetik ayak problemlerii risk faktörleri elerdir? 2. Diyabetliler ayaklar yla ilgili e çok hagi flikayetlerde bahsederler? 3. Diyabetliye verece iiz kedi kedie ayak muayeesi e itimii koular s ralay z. 4. Diyabetik ayak risk kategorilerie göre izlem s kl as l olmal d r? 5. Diyabetli hastalar zda ayak problemlerii geliflmesii ölemek içi e yapabilirsiiz? KAYNAKLAR 1. D.G.Armstrog,L.A.Lavery. Shoes ad the diabetic foot. Practical Diabetology, March Diabetes Care ad Research i Europe: The St Vicet Declaratio Actio Programme/Implemetatio Documet. I Kras HMJ, Kee H, Porta M (eds). World Health Orgaizatio, Copehage, Efe,B.:Diabetes Mellitus ta ayak problemleri. Ed: M Yeigü, Y Alutaş. Her Yöüyle Diabetes Mellitus. Nobel Tıp Kitapevi,İstabul,2001, s Gatlig W, Hill R, Kirby RM. Shared Care For Diabetes, Oxford Uiversity Press,UK, Gedik S., Yüksel A., Özca, Ş.: Evaluatio of The Kowledge Level o The Foot Care of Diabetic Patiets. Aual Cogress of Federatio of Europea Nurses i Diabetes, Jeruselam, Israel, (Abstract) 6. Litzelma DK, Mariott DJ, Viicor F: The role of footwear i the prevetio of foot lesios i patiets with NIDDM.Diabetes Care.1997;20(2): 7. Maso J, O Keefflet C, Mcltosh A, Hutchisot A, Booth A, Yougs RJ. A systematic review of foot ulcer i patiets with type 2 diabetes mellitus prevetio. Diabetic Medicie,1999;16: McGill M, Yue DK. The Prevetio ad Screeig of Diabetic Complicatios. Edited by Alberti KGMM et all, Iteratioal Textbook of Dibetes Mellitus. Joh Wiley&Sos Ltd, UK, Özca Ş, Yüksel A, Gedik S. Project of Improvemet of Foot Care i Diabetic Patiets i Turkey: A Pilot Study. Aual Cogress of Federatio of Europea Nurses i Diabetes, Jeruselam, Israel, 2000 (Abstract). 10. Plummer ES, Albert SG. Foot care assesmet i patiets with diabetes: A screeig algorithm for patiet educatio ad referral. The Diabetes Educatio, 1995: 21(1); The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Iteratioal Cosesus o the Diabetic Foot, Netherlads, The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Practical Guidelies o the Maagemet ad Prevetio of the Diabetic Foot, Netherlads, Umeh L, Wallhages M, Nicoloff N. Idetifyig Diabetic Patiets at High Risk For Amputatio.America Diabetes Associatio Guidelies,Volume 24, Issue 8,P Yüzyılda Herkes İçi Sağlık.Sağlık Bakalığı,Temel Sağlık Hizmetleri Geel Müdürlüğü,Temmuz 2000,Akara. 140 AYŞE YÜKSEL

Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma

Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Diyabetik Ayak Ülserleri Yara Bakımı ve Hemşirelik Yaklaşımı İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem.Alev Kahraman DİYABETLİNİN AYAĞININ KORUNMASINDA

Detaylı

Diyabetik Ayak Risk Faktörleri; Riskli Bireylerin Taranması. Doç. Dr. Pınar Topsever Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Risk Faktörleri; Riskli Bireylerin Taranması. Doç. Dr. Pınar Topsever Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Risk Faktörleri; Riskli Bireylerin Taranması Doç. Dr. Pınar Topsever Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Tanım-I Diyabetik ayak diyabetin makrovasküler (PDH)

Detaylı

DİYABETLİNİN AYAĞININ KORUNMASINDA TEMEL İLKELER

DİYABETLİNİN AYAĞININ KORUNMASINDA TEMEL İLKELER DİYABETLİNİN AYAĞININ KORUNMASINDA TEMEL İLKELER 1. 2. 3. 4. 5. Riskli ayağın düzenli muayenesi Risk faktörlerinin tanılanması Diyabetlinin,ailesinin ve sağlık personelinin eğitilmesi Uygun ayakkabı Non

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Ayak sorunlarının çoğu önlenebilir Alt ekstremite ampütasyonlarının çoğunun sebebi diyabetik ayak hastalığıdır. Ayak sorunlarının çoğu,

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA EVDE BAKIM HİZMETİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA EVDE BAKIM HİZMETİ IV. ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOYUMU, Mayıs 2016 DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARINDA EVDE BAKIM HİZMETİ Doç. Dr. S. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Detaylı

Diabetik Ayak Yarasında Evde Bakım Hizmetinde Aile Hekiminin Yeri

Diabetik Ayak Yarasında Evde Bakım Hizmetinde Aile Hekiminin Yeri + Diabetik Ayak Yarasında Evde Bakım Hizmetinde Aile Hekiminin Yeri Doç. Dr. S. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi Aile Hekimliği AD III. ULUSAL DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI SİMPOYUMU, Mayıs

Detaylı

DİYABETLİ HASTADA AYAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYABETLİ HASTADA AYAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ DİYABETLİ HASTADA AYAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Detaylı

DİYABETİK AYAK: ÖNLEME VE TANIDA AİLE HEKİMİ NE YAPMALI? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D.

DİYABETİK AYAK: ÖNLEME VE TANIDA AİLE HEKİMİ NE YAPMALI? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D. DİYABETİK AYAK: ÖNLEME VE TANIDA AİLE HEKİMİ NE YAPMALI? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D. Sunum Planı Diyabetik Ayak Ülserine Genel Bakış Hangi değerlendirme

Detaylı

Diyabetik ayak bakımı ve korunma. Diabetic foot care and protection. Hafize Özdemir Alkanat. Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun

Diyabetik ayak bakımı ve korunma. Diabetic foot care and protection. Hafize Özdemir Alkanat. Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Giresun TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2015; 14:470 474 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.67 DERLEME Diyabetik ayak bakımı ve korunma Diabetic foot care and protection

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saadet CAN ÇİÇEK AİBÜ Bolu Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Saadet CAN ÇİÇEK AİBÜ Bolu Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Saadet CAN ÇİÇEK AİBÜ Bolu Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 1 DİYABETİK AYAK Diyabet, birtakım sorun ve sorumlulukları beraberinde getiren ve yaşam boyu süren

Detaylı

BÖLÜM. Diyabet ve Egzersiz. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

BÖLÜM. Diyabet ve Egzersiz. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler BÖLÜM 4 Diyabet ve Egzersiz Hatice PEK Diyabetli bireyler içi aktivite ve egzersiz, bakım plaıı, besleme programıı ve ilaç tedavisii öemli bölümüdür. Aktivite ve egzersiz; glikozu daha iyi kullaılmasıı,

Detaylı

Diyabetik ayak komplikasyonu

Diyabetik ayak komplikasyonu Diyabetik Ayak Diyabetli hastalarda kan şeker regülasyonu bozukluğuna bağlı gelişen periferik nöropati ve periferik anjiyopati sonucu ortaya çıkan ayak ülserleridir Diyabetik ayak komplikasyonu Enfeksiyon

Detaylı

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

AYAK BAKIM PROTOKOLÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Diyabetik Hastada Ayak Bakımı (Yara Açılmamış)

Diyabetik Hastada Ayak Bakımı (Yara Açılmamış) Diyabetik Hastada Ayak Bakımı (Yara Açılmamış) AMAÇ Enfeksiyon ve travmaların önlenmesi, Diyabete bağlı komplikasyonlardan etkilenerek ayak bütünlüğünün bozulmasının önlenmesi, Ayaklarda oluşabilecek ödem,

Detaylı

Diyabetik Ayak Bakımı. Diyabet

Diyabetik Ayak Bakımı. Diyabet Diyabetik Ayak Bakımı Diyabet BR.HLİ.043 DİYABETTE AYAK BAKIMI Diyabet hastalarında, kan şekerinin kontrol altına alınmaması sonucunda sinirlerin hasarı (nöropati) ve dolaşım bozuklukları (damar hastalıkları)

Detaylı

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ

TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ TRAFİK KAZALARI, DÜŞMELER, DARP OLGULARI ve İŞ KAZALARINDA ADLİ SÜREÇ ÖRNEK OLGU DEĞERLENDİRMESİ İbrahim TEMİZ Acıbadem Atakent Üniversitesi Hastanesi Acil servis sorumlusu Hazırlanma Tarihi: 01/09/2015

Detaylı

Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Gelişiminin Önlenmesi Hastanede Nasıl Olmalı?

Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Gelişiminin Önlenmesi Hastanede Nasıl Olmalı? 4 Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Gelişiminin Önlenmesi Hastanede Nasıl Olmalı? Yard. Doç. Dr. Selda Çelik Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Diyabetik ayak problemi önlenebilir komplikasyonlardandır.

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Diyabete

Diyaliz Hastalarında Diyabete Diyaliz Hastalarında Diyabete Bağlı Ayak Sorunlarında Hemşirelik Yaklaşımı ASİYE KARÇKAY Diyabet Nedir? Kandaki glikoz miktarının çok fazla olduğu kronik bir hastalıktır. Enerji kaynağı olarak şeker gerekli

Detaylı

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D.

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların birinci basamakta

Detaylı

Diyabetin S n fland r lmas ve Tan Kriterleri

Diyabetin S n fland r lmas ve Tan Kriterleri BÖLÜM 2 Diyabeti S flad r lmas ve Ta Kriterleri Zehra DURNA Diabetes Mellitus (Diyabet) isüli eksikliği veya etkisizliği soucu gelişe, akut ve kroik komplikasyoları eşlik etmesiyle yaşam boyu süre bir

Detaylı

Diayabetik ayak ve korunma. Doç Dr Hülya Akan hakan@yeditepe.edu.tr IV. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyuu 7 mayıs 2016, İstanbul

Diayabetik ayak ve korunma. Doç Dr Hülya Akan hakan@yeditepe.edu.tr IV. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyuu 7 mayıs 2016, İstanbul Diayabetik ayak ve korunma Doç Dr Hülya Akan hakan@yeditepe.edu.tr IV. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyuu 7 mayıs 2016, İstanbul Diyabetik ayak (DA), travma dışı alt ektremite ampütasyonlarının

Detaylı

DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ

DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ DİYABETİK AYAK Kan şekeri düzensiz ve yüksek seyreden diyabetli bireylerde, sağlıklı bireylere göre ayak problemleri daha fazla görülmektedir.

Detaylı

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği

Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte onun temizliği ve bakımını nasıl. Bebek Temizliği Bebek Temizlii Çaramba, 04 Hazira 2008 18:25 - So Gücelleme Çaramba, 27 Ekim 2010 13:03 Bebei düyaya gelmesiyle birlikte ou temizlii ve bakm asl yapaca za dair bir tak m tereddütleriiz ortaya ç kabilir,

Detaylı

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD SUNUM İÇERİĞİ Diyabetik ayak Diyabetik ayak yara nedenleri Etiyopatogenezi

Detaylı

Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri

Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri Dr. Nur YAPAR DEÜ Tıp Fak. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 23 Ocak 2013, İZMİR Sunum Planı Giriş Sınıflama sistemleri Eski sınıflama sistemleri

Detaylı

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD)

D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) D YABET HEMfi REL DERNE (DHD) AMAÇLAR: Diyabet hemflireli ii gelifltirmek, Diyabetli hasta hemflirelik bak m gereksiimlerii saptamak içi hemflireleri teflvik etmek, Diyabetli hastalara bak m vere hemflireleri

Detaylı

Diyabette Bakım,Takip ve İzleme. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem.

Diyabette Bakım,Takip ve İzleme. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem. Diyabette Bakım,Takip ve İzleme İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji,Diyabet ve Metabolizma Uzm.Hem.Alev Kahraman Kan Glukozunun Diyabetli Birey Tarafından Takibi Kan glukozunun

Detaylı

Glisemik Kontrol ve Koruyucu Önlemler. Doç Dr Banu KALE KÖROĞLU Süleyman Demirel Üniv. Endokrinoloji ve Met Hast BD

Glisemik Kontrol ve Koruyucu Önlemler. Doç Dr Banu KALE KÖROĞLU Süleyman Demirel Üniv. Endokrinoloji ve Met Hast BD Glisemik Kontrol ve Koruyucu Önlemler Doç Dr Banu KALE KÖROĞLU Süleyman Demirel Üniv. Endokrinoloji ve Met Hast BD 2010 da Tüm Dünyada Diyabet Sıklığı 2010 da 285 milyon diyabet hastası 2 IDF Diabetes

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ HASTA BAKIMINDA TEMEL HİJYEN TALİMATI 1.AMAÇ: Hastaların hijyenik bakımını eksiksiz ve hastayı rahatlatacak şekilde yapmak üzere yöntemleri belirlemektir. 2.KAPSAM:Tüm Klinikler,Yoğun Bakımları kapsar. 3.KISALTMALAR: - 4.TANIMLAR: Dekibüt:Bası

Detaylı

DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Diyb. Hem. Dr. Emine KIR-BİÇER İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Diyabetik ayak yaraları, diyabetik hastaların

Detaylı

DİYABETİK AYAK GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİ: BİRİNCİ BASAMAKTA NASIL OLMALI? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D.

DİYABETİK AYAK GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİ: BİRİNCİ BASAMAKTA NASIL OLMALI? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D. DİYABETİK AYAK GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİ: BİRİNCİ BASAMAKTA NASIL OLMALI? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ A.D. Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların birinci basamakta

Detaylı

Diyabet ve Ayaklarımız Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Eğitim Hemşiresi Serpil Esmen

Diyabet ve Ayaklarımız Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Eğitim Hemşiresi Serpil Esmen Diyabet ve Ayaklarımız Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Eğitim Hemşiresi Serpil Esmen Diyabet Hastalığı Ayaklara Zarar Verir mi? Şeker Hastalığı sonucu sinirlerin harabiyetine bağlı olarak ayaklarda

Detaylı

BÖLÜM. Kronik Komplikasyonlar. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

BÖLÜM. Kronik Komplikasyonlar. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler BÖLÜM 13 Kroik Komplikasyolar Şeyda ÖZCAN Kroik komplikasyolar diyabeti ilerleye döemleride ortaya çıka ve ciddi problemlere ede olabile ikicil durumlardır. Diyabete bağlı kroik komplikasyolar iyi bir

Detaylı

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI

BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI The Turkish Olie Joural of Educatioal Techology TOJET July 2005 ISSN: 106521 volume Issue Article 16 BİLGİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANARAK EĞİTİMDE PAYLAŞIMI Yard. Doç. Dr. Bahadti RÜZGAR Marmara

Detaylı

Diyabetik Ayak Fizyopatolojisi. Doç. Dr. Aynur ENGİN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sivas

Diyabetik Ayak Fizyopatolojisi. Doç. Dr. Aynur ENGİN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sivas Diyabetik Ayak Fizyopatolojisi Doç. Dr. Aynur ENGİN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sivas 1 Diyabetik ayak 2 Diyabetik ayak 3 Diyabetik Ayak DİYABETİK

Detaylı

DİYABETTE AYAK BAKIMI VE ÖNEMİ

DİYABETTE AYAK BAKIMI VE ÖNEMİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DİYABETTE AYAK BAKIMI VE ÖNEMİ Diyabet, birtakım sorun ve sorumlulukları

Detaylı

DİYABETİK AYAK. Risk Faktörleri, Tanı ve Sınıflama. Dr.TAMER TETİKER Ç.Ü.T.F. Endokrin ve Metab.Hast.BD 51.Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, 2015

DİYABETİK AYAK. Risk Faktörleri, Tanı ve Sınıflama. Dr.TAMER TETİKER Ç.Ü.T.F. Endokrin ve Metab.Hast.BD 51.Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, 2015 DİYABETİK AYAK Risk Faktörleri, Tanı ve Sınıflama Dr.TAMER TETİKER Ç.Ü.T.F. Endokrin ve Metab.Hast.BD 51.Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, 2015 Sunum Planı Diyabetik ayak ülseri epidemiolojisi, Risk faktörleri,

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula

Giriş. Anatomi. Anterior kompartman BACAK YARALANMALARI. Tibia. Fibula BACAK YARALANMALARI Gülçin BACAKOĞLU Giriş Alt bacak yaralanmaları daha sık görülür Tibia en sık kırılan kemiktir Beraberinde önemli yumuşak doku yaralanmaları oluşabilir Değerlendirmede hikaye ve FM önemlidir

Detaylı

Diyabetik Ayak. Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları

Diyabetik Ayak. Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları Diyabetik Ayak Hemşirenin Rol ve Sorumlulukları Yard.Doç.Dr.Şeyda Özcan İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi FEND Fellow King s College London Diyabetik Ayak Yüksek Riskli Ayak Periferik Nöropati

Detaylı

Hipoglisemi ve Hiperglisemi

Hipoglisemi ve Hiperglisemi BÖLÜM 10 Hipoglisemi ve Hiperglisemi Diyabet tedaviside amaç ka glikoz seviyesii kotrol altıda tutmaktır. Diyabetli bireylerde, yüksek ka glikoz seviyeleri isüli yetersizliği ya da vücutta isülii yetersiz

Detaylı

Diyabetin Psikososyal Yönü

Diyabetin Psikososyal Yönü BÖLÜM 17 Diyabeti Psikososyal Yöü Diyabet fizyopatolojik süreçlerle isa orgaizmasıda değişiklikler oluştururke, diyabetlii ruhsal dege ve uyumuda da birtakım farklılaşmalar olmaktadır. Diyabet fiziksel

Detaylı

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMA Kırık: Kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Çeşitleri: Kapalı kırık: Deri bütünlüğünün bozulmadığı, çevre dokularının ve organların çok fazla zarar görmediği kırıklardır.

Detaylı

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total

P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project. Quantity Item Code Description Price Each Amount 6. 5. 2011. Total P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project Quatity Item Code Descriptio Price Each Amout Geç Taı Ala Aomalilerde Yaklaşım 6. 5. 2011 Prof. Dr. H. Alper Tarıverdi Ada Mederes Üiversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI

TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI TOPLUMDA ERKEK HEMŞİRE ALGISI Meryem Saatçı * Özet Amaç: Toplumu erkek hemşirelerle ilgili düşüce ve görüşlerii belirlemesi. Yötem: Kesitsel türde yapıla çalışma 100 kişi üzeride, yüz yüze görüşülerek

Detaylı

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k BÖLÜM 15 Diyabet E itimi ve Da flmal k Diyabetli bireye ve oları bakımlarıda sorumlu ola aile bireylerie hastalığı bakımıı ve yöetimii öğretmek diyabet tedavi plaıı bir parçasıdır. Diyabetlii eğitimi,

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

Diyabetik Ayak Bakımı

Diyabetik Ayak Bakımı AYAK BAKIM ÜNİTESİ Ayak Bakımı Günlük yaşamda el ve ayaklarımız çeşitli nedenlerle yıpranıyor ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Bayındır Tıp Merkezi Ayak Bakım Ünitesi nde, 160 saatlik eğitim programını geçtikten

Detaylı

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Kriz Dergisi 3 (1-2): 133-137 PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNDE KONTROL SÜREKLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Ayça GÜRDAL*, Hasa MIRSAL" GİRİŞ VE AMAÇ Ayakta tedavi sürekliliği, diğer tıp dallarıda

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği Bölümü BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Makie Mühedisliği Bölümü 1 STAJLAR: Makie Mühedisliği Bölümü öğrecileri, öğreim süreleri boyuca 3 ayrı staj yapmakla yükümlüdürler. Bularda ilki üiversite içide e fazla 10 iş güü süreli

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Diyabette Genel Sa l k Önerileri

Diyabette Genel Sa l k Önerileri BÖLÜM 16 Diyabette Geel Sa l k Öerileri Diyabet makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyoları ile yaşam kalitesii düşüre, erke ölüm ve hastalama oraıı yüksek olduğu bir hastalıktır. Bu edele hastaı tedavisii

Detaylı

Diabetik hastalarda deri bulguları ve yara iyileşmesi. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği A.Esra Koku Aksu

Diabetik hastalarda deri bulguları ve yara iyileşmesi. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği A.Esra Koku Aksu Diabetik hastalarda deri bulguları ve yara iyileşmesi İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği A.Esra Koku Aksu Diabetik hastalarda görülen deri bulguları ü Deri infeksiyonları ü Deri kuruluğu

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Kandaki şeker (glukoz) miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalıktır Enerji kaynağı olarak

Detaylı

Diyabetik Ayakta Fizyolojik ve Anatomik Hasar

Diyabetik Ayakta Fizyolojik ve Anatomik Hasar Diyabetik Ayakta Fizyolojik ve Anatomik Hasar Dr. Önder Kalenderer İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 8 Mayıs 2014/İstanbul 1 Konu akışı Diyabetik ayak sebepleri

Detaylı

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve diş-dişeti sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 13 Diyabet ve diş-dişeti sorunları

Detaylı

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana

Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana Yazar Ad 111 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAŞI Yaşlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen değişiklikler gibi vücut duruşunda ve yürüyüşünde de değişiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek

Detaylı

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler BÖLÜM 5 süli Tedavisii Yöetimi İsülii keşfi ve isüli tedavisii uygulamaya geçmesi diyabet tedaviside döüm oktası olmuştur. İsüli tedavisi tek başıa veya bazı diyabetlilerde oral atidiyabetik ilaçlarla

Detaylı

Ayak ve cilt sorunları

Ayak ve cilt sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 12 Ayak ve cilt sorunları Diyabet

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. H.Hakan UYSAL

Yrd.Doç.Dr. H.Hakan UYSAL TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ II. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU (ENDO KURS) 24-27 Mart 2011, Eskişehir DİYABETİK AYAK EGZERSİZLERİ Yrd.Doç.Dr. H.Hakan UYSAL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

3-Şekil bakımından kararlı ve sarsıntıya dayanıklı olması. 4-Işık renginin mümkün oldukça güneş ışığına yakın olması

3-Şekil bakımından kararlı ve sarsıntıya dayanıklı olması. 4-Işık renginin mümkün oldukça güneş ışığına yakın olması Işık Kayakları Geel olarak ışık kayaklarıda ş özellikler araır. 1-Etkilik faktörüü büyük olması 2-Ömrüü z olması 3-Şekil bakımıda kararlı ve sarsıtıya dayaıklı olması 4-Işık regii mümkü oldkça güeş ışığıa

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Ayak Yaralarının Önlenmesi ve Yönetimi. Dr. Meltem Gürsu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Ayak Yaralarının Önlenmesi ve Yönetimi. Dr. Meltem Gürsu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Ayak Yaralarının Önlenmesi ve Yönetimi Dr. Meltem Gürsu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Sunum Planı Ülser nasıl oluşur? Ayak ülserleri neden önemli? Ayak ülserleri için

Detaylı

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1

İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 İLKYARDIM TEMEL EĞİTİMİ TEORİ SINAV SORULARI-1 1) Aşağıdaki durumlardan hangisinde turnike uygulanır? a) Çok sayıda yararı varsa ilkyardımcı tek ise b) Yaralının güç koşullarda bir yere taşınması gerekiyorsa

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession

Eczacılık Fakültesi Öğrencilerinin Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Students' Approach to Their Profession Eczacılık Fakültesi Öğrecilerii Mesleğe Yaklaşımları Pharmacy Studets' Approach to Their Professio Işıl ŞİMŞEK* Yıldır ATAKURT** Bihter YAZICIOĞLU*** ÖZET Bu çalışmada, Eczacılık Fakültesi öğrecilerii

Detaylı

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU

Diyabet ve egzersiz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 02 Diyabet ve egzersiz Diyabetli bireyler

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA MÜZİK EĞİTİMİNİN SÖZEL AÇIKLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Göztepe, tmalkoc@marmara.edu.tr Fuda

Detaylı

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA

OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Joural of Research i Educatio ad Teachig OKUL ÖNCESİ DÖNEM İŞİTME ENGELLİLERDE MÜZİK EĞİTİMİ İLE ÇOCUKLARIN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE TERAPÖTİK BİR ÇALIŞMA Yard.Doç.Dr. Tüli Malkoç Marmara Üiversitesi

Detaylı

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN

KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN KALÇA VE ALT EKSTREMİTE KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARI Hazırlayan NESLİHAN GÖÇMEN Kalça ve alt taraf kemiklerinin kırık, çıkık ve burkulmaları, üst taraf kemiklerinde olduğu gibi düşme, çarpma ya da trafik

Detaylı

VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ

VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ VÜCUT BAKIMI VE TEMĠZLĠĞĠ Sağlıklı bir yaşam için vücudun deri, saç, el ayak, ağız ve diş gibi kısımlarının bakımı ve temizliğine önem verilmesi gerekir. Derinin sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve vücuda

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Diyabet Koordinatörü Görüşü Doç. Dr. Mustafa Altay Keçiören EAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları IV. Ulusal Diyabetik

Detaylı

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek

Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Yürüme ve koşma ile oluşan şoku absorbe etmek Basıncı ayağın plantar yüzeyine eşit olarak dağıtmak ve aşırı duyarlı bölgelerden basıncı kaldırmak Ayaktaki biomekaniksel dengesizliği düzeltmek Biomekaniksel

Detaylı

Hammertoe Düzeltme Sistemi

Hammertoe Düzeltme Sistemi Hammertoe Düzeltme Sistemi MUTLU AYAKLAR YİNE BURADA! BU YENİ, KABLOSUZ PROSEDÜR HAKKINDA SEVİNİLECEK BİR ŞEY nextradesis/nex*tra*de*sis/ (-de sis) interfalanjiyel eklemin cerrahi fiksasyonudur, ve hassaslık,

Detaylı

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Podolojiye Giriş SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ Podoloji I. YARIYIL Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Meslek i X Seçmeli ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Saati Okul

Detaylı

BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

DİYABET ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR!! DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİ SULTAN YURTSEVER

DİYABET ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR!! DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİ SULTAN YURTSEVER DİYABET ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR!! DİYABET EĞİTİM HEMŞİRESİ SULTAN YURTSEVER Diyabet 20. yy. da hızla gelişim gösteren bir hastalık. 2009 yılında tüm dünyada total diyabetli sayısı ~285 milyon 2030

Detaylı

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı 18 22 Nisa 2011, Akara ANA NİRENGİ AĞLARINDA NİRENGİ SAYISINA GÖRE GPS ÖLÇÜ SÜRELERİNİN KURAMSAL OLARAK BULUNMASI

Detaylı

TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2.

TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2. TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2. UDAİS, İstanbul SERDAR GÜLER Amasya Trabzon Samsun Anadolu Lisesi Hacettepe

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

Baş Boyun Radyoterapisi Yan Etkileri. Yrd. Doç. Dr. Banu Atalar Acıbadem Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D.

Baş Boyun Radyoterapisi Yan Etkileri. Yrd. Doç. Dr. Banu Atalar Acıbadem Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Baş Boyun Radyoterapisi Yan Etkileri Yrd. Doç. Dr. Banu Atalar Acıbadem Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi A.D. Baş Boyun Radyoterapisinin Önemi Cerrahi ile eşit sonuç alınması Uzun yaşam beklentisi Organ

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

Yara Bakımı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7(3):347-356. Ali KONAN*

Yara Bakımı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7(3):347-356. Ali KONAN* Yara Bakımı Ali KONAN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA Yara, dokunun normal yapı ve işlevinin bozulmasıdır. Yara iyileşmesi ise travma ile başlayan ileri derecede

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS (Bel Kayması) HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ ERİŞKİN İSTMİK SPONDİLOLİSTEZİS NEDİR? Omurga, omur adı

Detaylı

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi

TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordinatlarının Gri Sistem ile Tahmin Edilmesi TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası, 5. Türkiye Harita Bilimsel ve Tekik Kurultayı, 5 8 Mart 5, Akara. TUTGA ve C Dereceli Nokta Koordiatlarıı Gri istem ile Tahmi Edilmesi Kürşat Kaya *, Levet Taşcı,

Detaylı

Diyabetik Ayak Konseyleri. Prof. Dr. Ayten Kadanalı Ümraniye EAH Dr. Behiye Dede Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

Diyabetik Ayak Konseyleri. Prof. Dr. Ayten Kadanalı Ümraniye EAH Dr. Behiye Dede Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Diyabetik Ayak Konseyleri Prof. Dr. Ayten Kadanalı Ümraniye EAH Dr. Behiye Dede Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Olgu 1 Ö.B 51 Yaşında erkek hasta Sağ ayakta yara, 18 yıl DM hikayesi Ayak başparmağında

Detaylı

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni

Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları. Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni Enjeksiyona Bağlı Siyatik Sinir Hasarında Mentamove Uygulaması Sonuçları Olgu Sunumu Op. Dr. Mustafa AKGÜN Nöroşirürji Uzmanı ve Mentamove Eğitmeni 44 yaş Erkek (İşçi) Şikayeti: Sağ Bacağında Şiddetli

Detaylı

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1]

Veteriner İlaçları Satış Yetkisinin Veteriner Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisinin Vizyon ve Bilanço Üzerine Etkileri [1] Kafkas Uiv Vet Fak Derg 6 ():, 00 DOI:0./kvfd.00.6 RESEARCH ARTICLE Veterier İlaçları Satış Yetkisii Veterier Hekimliği Açısıda Değerledirilmesi: II. İlaç Satış Yetkisii Vizyo ve Bilaço Üzerie Etkileri

Detaylı

2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı

2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı. Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 2011-2012 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.01.2012 12:00-13:00 KonuĢmacı : Dr Ali BAġ Deformite Planlama (1) 11.01.2012 12:00-13:00 Dr. Özcan

Detaylı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi. Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik Ayak Lezyonlarının Radyonüklid Yöntemlerle Görüntülenmesi Prof. Dr. Seher Nilgün Ünal İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Diyabetik ayak komplikasyonları Selülit Osteomyelit Şarko

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı