BÖLÜM. Diyabette Ayak Bak m. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM. Diyabette Ayak Bak m. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler"

Transkript

1 BÖLÜM 12 Diyabette Ayak Bak m Toplumu tehdit ede hastalıklar arasıda altıcı, amputasyo edeleri arasıda ise birici sırada bulua diyabeti izlem, tedavi ve kotrolude rol ala, diyabet ekibii üyesi hemşireleri özellikle diyabette ayak bakımı, takibi ve eğitimi kousuda çok etki olacakları kuşkusuzdur. Bu düşüce ile bu bölümde, ülkemizi her yöreside, diyabet ile çalışa hemşirelere yararlı olacak bilgiler derlemiştir. Amaç Hemşirelere; diyabetli hastaları ayaklarıda oluşabilecek komplikasyolar kousuda temel bilgi sağlamak; oları bilgi ve becerilerii kullaarak, diyabetli hastaya eğitim, ayak değerledirmesi, ayak bakım plaı yapmalarıı ve izlemelerii sağlamak; ayak amputasyolarıı ölemektir. Hedefler Diyabet hastasıa baka hemşireler; A. Diyabetli hastaı ayağıda oluşabilecek komplikasyoları taımlayabilmeli, B. Saptaa komplikasyoları e aza idirilmesi içi uygu eğitimi ve bakım plaıı yapabilmeli, C. Yaptığı bakım plaıı uygulayabilme yeteeğii kazamalı, D. Bakımı souçlarıı değerledirebilmeli, kedii geliştire çalışmalara katılabilmeli Diyabet, geetik ve çevre faktörleri ile ortaya çıka,öemli bir hastalıktır.1996 verilerie göre düyada 120 milyo diyabetli vardır ve bu sayıı 2025 yılıda 250 mil- Ayşe YÜKSEL Öemli Noktalar A. Diyabetlii ayak sorular, iyi izlem, e itim ve bak m ile öleebilir. B.Diyabetik ayak takibi,e itimi ve bak m hemflirei kolayl kla yapabilece i görevleridedir. C. Diyabetli hasta ayak soruu yaflamamas hedeflemelidir. D.Diyabetli hasta aya da olabilecek sorular de erledirilmeli ve çözümü içi bilgi,tutum ve davra fl de ifliklikleri sa lamal d r. E. Diyabetik ayak soruuu ölemek içi hasta çevresi ile bir bütü olarak de erledirilmeli, e itim ve bak m bu do rultuda plalamal d r.

2 yo olması beklemektedir. Alt ekstremite amputasyolarıı %40-70 i diyabete bağlıdır. ABD de yılda diyabete bağlı amputasyo yapılmakta, diyabetlileri %5-15 i amputasyoa gitmektedir. İgiltere de 20 yıllık diyabetlilerde amputasyo prevalası %3, ayak ülseri prevalası %7 dir. St.Vicet Deklerasyou da diyabete bağlı amputasyoları %50, WHO u 21.yüzyılda 21 Sağlık Hedefi de ise 2020 yılıa kadar 1/3 oraıda azaltılması hedeflemiştir.amerika Diyabet Birliği (ADA), diyabete bağlı amputasyoları %40-50 oraıda öleebileceğii belirtmiştir.alt ekstremite amputasyolarıı %85 ide ayakta ülser hikayesi vardır.araştırmalar,ölem,iyi hasta eğitimi, sağlık çalışalarıı duyarlılığı ve eğitimi ile çok yölü ayak ülseri tedavisi ve de düzeli izlem soucu ayak amputasyolarıı %49-85 oraıda azaldığıı bildirmektedir. DCCT(Diabetes Cotrol Ad Complicatios Trial) souçlarıa göre; eğer ayakta geçirilmiş ya da hale ülser varsa, oropati mevcutsa, ayak bileği eklemi çalışmıyorsa, ayağı biyomekaiği bozulmuşsa, terleme kaybı soucu kuruluk ve çatlaklar varsa, periferik damar hastalığı ve de görme bozukluğu,kaybı varsa ayak risk altıdadır. Diyabetli hastaları muayee edilecek e öemli bölgeleri ayaklarıdır.geellikle ihmal edilir.hasta kayıtlarıı %20-95 ide ayakla ilgili bir bilgi yoktur. Diyabetik ayak ayı zamada öemli bir ekoomik sorudur. Primer iyileşme içi, Amerika Doları gerekmektedir. Bu rakam amputasyolarda Amerika Doları a yükselmektedir. Bu bilgiler doğrultusuda vurgulaması gereke oktalar şulardır; Diyabetik ayak problemleri öleebilir komplikasyolardır; taıda itibare düzeli izleme ve diyabetlii eğitilerek koruyucu davraışları kazadırılması öemlidir; diyabet ekibii üyesi olarak hemşire koruyucu bakımı plalayıp sürdürebilecek e uygu adaydır, hemşireleri bu kouda yeterli bilgi ve beceri ile doatılmaları,bu özelliklerii diyabetliye yasıtabilmeleri içi uygu bakım ortamıı sağlaması gereklidir. Diyabetik Ayak Komplikasyou çi Risk Faktörleri Diyabetik ayak komplikasyolarıı öleyebilmek içi risk faktörleri bilimeli ve izlemelidir. Tablo 12.1 de görüle risk faktörleri icelediğide yaş dışıdaki tüm risk faktörlerii öleebilir olduğu görülmek- Tablo 12.1: Diyabetik Ayakta Risk Faktörleri Nöropatik Ayak Temel ayak bakımı eksikliği Periferik Damar Hastalığı Hijye eksikliği Ayak Deformitesi Sigara içme İfeksiyo (Fugal ya da bakteriyel) Obezite Ayakta ödem 65 yaş ve yukarısı Makrovaskular hastalık Düzesiz glisemik kotrol Dislipidemi 128 AYŞE YÜKSEL

3 tedir. Nöropatik ayak, periferik damar hastalığı, mikrovasküler hastalıklar gibi bazı risk faktörleri diyabet kotrolüü sağlamasıyla egelleebilir veya geciktirilebilir. Hijye eksikliği, kedi kedie yetersiz izleme ve muayee etme gibi bazı risk faktörleri ise doğruda diyabetlii eğitimi ile egelleebilir. Diyabetik Nöropati Belirtileri Tip 2 diyabetlileri yaklaşık %50 side öropati vardır ve ayakları risk altıdadır. Nöropati belirtileri; Karıcalama Yama Parestezi Hiperestezi Sıcak-soğuk duyu kaybı Dokuma duyusu kaybı Kaslarda atrofi Motor foksiyo kaybıdır. Nöropati belirtileri ayak ülserlerii erke habercisi olarak düşüülebilir. Bu edele ayaktaki öropati bulguları araştırılmalı ve koruyucu duyu düzeli olarak test edilmelidir. Ayak Ülseri Tüm diyabetik hastaları %5-10 uda ayak ülseri görülmektedir. Yıllık isidas %2-3 ike,prevalas %4-10 arasıda değişmektedir. Amputasyoları %84 üde ayak ülseri hikayesi vardır. Diyabetik ülserleri %40 öropatik, %25 vasküler edele, %35 ise her iki durumu birlikteliği ile meydaa gelmektedir. Diyabete bağlı ayak ülserlerii oluşum mekaizmasıda öropati ve Ayak ülserlerii etiyolojisi Geçirilmiş ülser / amputasyo Nöropati duyu-motor Travma -kötü ayakkabı -yalıayak yürüme -kaza -ayakkabıı içide yabacı cisim Biyomekaik egeller -sıırlı eklem hareketleri -kemik çıkıtıları -ayak deformitesi/ osteoartropati -asır Periferik damar hastalığı Sosyo-ekoomik statü - düşük sosyal statü -sağlık bakım hizmetleride yetersizlik -ihmal -yetersiz eğitim DİYABETTE AYAK BAKIMI 129

4 D ABETES MELL TUS Nöropati Agiopati Motor Duyusal Otoom Eklem hareketleride s rl l k Postuaral deviasyo A r duyusuda azalma Mikroagiopati Periferik vasküler hastal k Terlemede azalma Ka ak m regülasyouda de iflme Ciltte kuruluk, fissür Ayak deformiteleri, bas ç oktalar da de ifliklik skemi Kagre Nas r Travma Travma Yal fl ayak malzemeleri ve ayakkab kullama Uyumsuzluk hmal Ayak ülseri Efeksiyo Amputasyo Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Iteratioal Cosesus o the Diabetic Foot, Netherlads, 1999.s.29 (İzi alarak yayımlamıştır). 130 AYŞE YÜKSEL

5 ajiyopati olmak üzere iki temel faktör rol oyar. Nöropati motor, duyusal ve otoom tipte olabilir. Nöropatiye bağlı olarak ağrı duyusuu kaybı, cildi kuruması, deformiteler gibi olumsuz değişiklikler ortaya çıkar. Buları soucuda ayak travma ve bezeri mekaik etkilerde koruamaz, ülser oluşur. Diğer yada diyabete bağlı olarak büyük damarlarda oluşa ajiyopati soucuda bacaklarda ve ayaklarda doku beslemesi bozulur. Besleme bozukluğu edeiyle ülserleri iyileşmesi gecikir ve efeksiyo oluşumu hızlaır. Diyabetik Ayak Ülserlerii S flamas Diyabetik ülserlerde Wager sııflaması kullaılmaktadır.bua göre; 0 Derece: Açık ülser yoktur,risk faktörü yüksektir,zedeleme, icime vardır, 1 Derece: Yüzeyel ülser,efeksiyo yoktur, 2 Derece: Tedo,ligamet ve yumuşak doku tutulumu vardır, 3 Derece: Deri efeksiyo,osteomiyelit vardır, 4 Derece: Ayağı ö bölümüde ekroz vardır, 5 Derece: Ayağı tamamıda ekroz oluşmuştur. Ayak Muayeesi Hasta şikayetlerii öğreilmesi: Ağrı Hassasiyet Karıcalama Duyu Kaybı Yama Ayakta Ülser bulgularıda bir ya da birkaçı olduğuda, hastaya süresi sorularak dosyasıa kaydedilmelidir. Ayak derisi rek de iflikli i, ödem-atrofi, kuruluk, çatlak, as r ve ülserler yöüde de erledirilir. Deri Durumu a)isı Kotrolü: Hastaı her iki ayağı bilek seviyesie kadar el sırtı ile sıcaklık-soğukluk değerledirmesi içi test edilir. Isıda azalma arter dolaşımıı yetersizliğii gösterir. Artma ise efeksiyo belirtisidir. Bulgular hasta dosyasıa kaydedilir. Tablo Ayak b)rek Kotrolü: Muayeeside Görülebile Soluk Normalde Sapmalar Siyaoze Kriterler Normalde Sapma Kızarık Isı Artma/ azalma Deri regii soluk ya da siyaoze olması dolaşım yetersizliği- Volüm Atrofi / Ödem Rek Soluk/Siyaoze/Kızarık i, kızarık olması ise efeksiyou belirtisidir. Ayak bileğide Ayak Ülseri Var Tekstüre Kuru parmak uçlarıa kadar ola bölgede deri regi değerledirilerek hasta dosyasıa kaydedilir. DİYABETTE AYAK BAKIMI 131

6 c) Volüm: Atrofi Ödem Atrofi, kaslardaki motor harabiyeti,ödem ise dolaşım sorularıı ya da efeksiyou belirtisidir.diz altıda ayak sırtıa kadar ola bölgede ödem olup olmadığı değerledirilerek kaydedilir. d)tekstüre: Deride terleme kaybı edeiyle kuruluk olabilir. Terleme kaybı da periferik siirlerdeki otoomik tutulumu belirtisidir. Hasta değerledirme formu üzeride bulua ayak şekilleri üzeride,rekli kalemlerle kuru bölgeler işaretlemelidir. Nasır oluşumu Cilt altı kaaması Ciltte çatlak, yarık Deri efeksiyo ve Osteomiyelit fiekil 1. Ad m ad m ülser oluflumu Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Practical Guidelies o the Maagemet ad Prevetio of the Diabetic Foot, Netherlads, 1999.s.2 (İzi alarak yayımlamıştır). e)ayak Ülserleri: Bası Ülseri Travmatik Ülser Vasküler Patoloji Bası ülserlerii e öemli edeleride biri deformitelere bağlı olarak basıç alalarıı değişmesidir. Bu aşamada itibare ölem alımazsa adım adım ülser oluşur. Basıcı arttığı bölgede sırasıyla öce asır, daha sora cilt altı kaaması, deride çatlak ve deri efeksiyo (osteomiyelit) meydaa gelir. Hastaı ayağıda ülser varsa, hagi edele ve e zamada beri olduğu öğreilip mutlaka kaydedilmelidir. Ülseri yeri ve büyüklüğü muayee formua işaretlemelidir. Ülser çapıı ölçülmesi yara iyileşmesii değerledirmeyi kolaylaştırır. 132 AYŞE YÜKSEL

7 Ayakta Duyu Testi Periferik siir harabiyeti edeiyle oluşa duyu kaybı Semmes-Weistei moofilametleri ile değerledirilir. Ayağa 10 gr basıç vere bu filametle yapıla değerledirmede duyu kaybı varsa, hastaı ayağı tehlikededir, koruyucu duyusu kaybolmuştur. Çalışma alalarıda moofilamet bulmak zor olduğuda, hep ayı olmak koşuluyla tükemez kalem ucu da kullaılabilir. Ayakta koruyucu duyu kayb erke farkedilmesi geliflebilecek ayak problemlerii ölemede öemli bir ad md r. fiekil 12.2: Moofilamet ile koruyucu duyu kayb de erledirilmesi Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Practical Guidelies o the Maagemet ad Prevetio of the Diabetic Foot, Netherlads, 1999.s.13 (İzi alarak yayımlamıştır). Ayak Deformitelerii Ta s Diyabete bağlı olarak gelişe, çekiç parmak, peçe parmak, hallux valgus, hallux limitus, equus, ö ayak amputasyou, diz altı amputasyo,charcot deformitesi,düşük ayak vb. deformiteleri olup olmadığı değerledirilmelidir. Saglıklı ayakta basıç bölgeleri fiekil 12.3: Deformitelere ba l ayakta bas ç bölgelerii de iflimi Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Practical Guidelies o the Maagemet ad Prevetio of the Diabetic Foot, Netherlads, 1999.s.5 (İzi alarak yayımlamıştır). DİYABETTE AYAK BAKIMI 133

8 Vasküler De erledirme Ayağı regi, ısısı dolaşım yetersizliğii göstermekle birlikte, ayak sırtıda Dorsalis Pedis ve medial malleolü altıda Tibialis Posterior abızları alımalı, Kuvvetli, Zayıf ve Alıamıyor olarak değerledirilmeli ve kaydedilmelidir. Ayakta Risk Kategorilerii Belirlemesi Ayak muayee bulgularıı ışığıda hagi risk grubua girdiğie karar verilir. Tablo 12.3: Ayakta Risk Kategorilerii Belirlemesi Risk Kategorisi Koruyucu Duyu Ülser Deformite 0 Var Yok Yok 1 Yok Yok Yok 2 Yok Var Yok 3 Yok Var Var 4 Yok Var/Yok CHARCOT Deformitesi Ayakkab De erledirilmesi Hasta, kotrole her geldiğide mutlaka giydiği ayakkabı da değerledirilmelidir. Ne tür ayakkabı giydiği,ayağıa uygu olup olmadığı, eski ya da yeiliği, içii temizliği değerledirilip hasta dosyasıa kaydedilmelidir. fiekil 4. Uygu Olmaya Ayakkab çide Aya Yerleflimi Kayak: The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Iteratioal Cosesus o the Diabetic Foot, Netherlads, 1999, s.45. (İzi alarak yayımlamıştır). Hasta E itimi Hemşire, diyabetik hastaya, kedi kedii muayee etme, deri ve ayak bakımı ve uygu ayakkabı seçimi koularıda eğitim vermelidir. Kedi Kedii Muayee Etme Nöropatik ayak, her gü hastaı kedisi ya da bir yakıı tarafıda göz, el ve aya yardımıyla kotrol edilmelidir. 134 AYŞE YÜKSEL

9 Gülük muayeede dikkat edilecekler; a) Çoraplar ıslak mı? Regi koyulaşmış mı? Yer yer farklı rekte mi? Normal regide ve kuru görülmesi bekleir. Çoraplar yırtık, kırışık olmamalı, ayağa büyük gelmemelidir. b) Ayak derisi gözle ve aya yardımıyla iceleir; Nasır, kızarıklık, bül ya da açık yara olup olmadığı gözleir. Eğer varsa ayak heme İSTİRAHAT ettirilmelidir. c) Tırak Muayeesi; Tıraklarda kalılaşma, içe batma ve uzuluk değerledirilir. d) Parmak Araları; Parmak aralarıda maserasyo, tiea pedis ve parmaklarda peçeleşme olup olmadığı değerledirilir. e) Isı Kotrolü; Hasta hergü el sırtı ile ayaklarıı ısısıı kotrol etmeli,hararet varsa istirahat ettirmelidir. f) Deri Hassasiyet Kotrolü; Ayak tabaıı değişik oktalarıa baş parmak ile yapıla basıç uygulama işlemide ağrı,hassasiyet varsa istirahat gereklidir. g) Aide oluşa ayak ısısıda artış,kızarıklık,ödem ve hassasiyet varsa deri efeksiyo ya da öropatik kırık şüphesi vardır. Ayak rötgei çektirilerek olası Charcot deformitesi ölemelidir. h) Ayakkabı kotrolü; Hasta her gü giyeceği ayakkabıyı öcede icelemelidir. Dikkat edeceği oktalar; Ayakkabıda çivi olmamalı, Ayakkabıı içide toz,taş gibi yabacı cisimler olmamalı, İç tabalık eskimiş olmamalı, Dışı koruyucu özelliğii yitirmemeli, Ayakkabıı içi haftada bir kere ıslak sabulu bez ile silimeli, Ayakkabı sık sık boyamalı. Deri Bak m Hasta hergü ayağıa aşağıdaki bakımı uygulamalıdır; Ayaklar hergü ılık su ile yıkamalı, Nasır ve sertlikler poza taşı ile iceltilmeli, Parmak araları tampo şeklide kurulamalı, Ayak ıslak ike yağlı krem sürülmeli, Parmaklarda peçeleşme varsa, eklem sertliği oluşmaması içi masaj yapılmalı. T rak Bak m Diyabetlilerde erke ta, düzeli izleme ve e itim ile ayak amputasyolar %50 si öleebilir. Hemflire ilk muayeede ve sora gereke s kl kta ayak muayeesi yaparak, ayak bak m e itimii sürdürmelidir. Diyabetliler özellikle ayak parmak aralar matar oluflumuu egellemek içi slak b rakmamal d r. Ayak taba ve s rt ise emledirici kremler ile yumuflak tutulabilir. Tıraklar yuvarlak ( ) değil düz ( ) şekilde kesilmeli, Tırak keserke derii kesilmemesie dikkat edilmeli, DİYABETTE AYAK BAKIMI 135

10 Kalı tıraklar suda yumuşatıldıkta sora özel bir makasla kesilmeli, Gözü görmeye hasta kesilikle kedi tırağıı kesmemeli. Ülser Bak m Hasta evde kedi kedie acak Wager 0 ya da 1 derecedeki ülserii tedavi edebilir.bu durumda heme yapabilecekleri; Sabulu su ile yıkama,durulama, Temiz bir bezle kurulama, Varsa lokal atiseptik uygulama, Çok ice sargı ile ülseri kapama, Yaralı ayağı yükselterek, koltuk değeği kullaarak ve yatak istirahati ile diledirme. Gülük Yaflam Aktiviteleri Hasta gülük yaşamıda; Yalıayak yürümemeli, Evde ayağıa özel sadalet giymeli, Uzu yürüyüşler yapmamalı, İki çift ayakkabı ve terliği olmalı, Ayakkabıı iç tabalığı 6 ayda bir değiştirilmeli, Tamir ve boyası ihmal edilmemeli, Yei ayakkabı aldığıda,2 haftalık alıştırma programı ile giyilmeli, Yukarda söz edile kedi kedie ayak muayeesi yapılmalı. Hastaya Uygu Ayakkab Belirlemesi Hastaı giydiği ayakkabı; Ayak ülserlerii tedaviside ilk koflul yara üzerideki bas c kald rmak ve istirahattir. Ayağıı tam kavramalı, Her muayeede Geişliği,boyu,yüksekliği uygu olmalı, ayaklar ile birlikte Büyük ayakkabı friksiyo ile,dar ayakkabı ise ekstra basıç ile yara edeidir, giyile ayakkab ve ayak malzemeleri de de erledirilmelidir. Plastik ayakkabı ayağı tam sarmadığıda, Yüksek topuklu ayakkabı ayak küreside aşırı basıç edei olduğuda uygu değildir. Hastaı giyeceği ayakkabıı özellikleri; Yumuşaklık; Yumuşak elastik malzeme eerji depolar ve ayakkabıı içide tabalık olarak kullaıldığıda basıcı azaltır, Total Temas; Basıç bütü ayağa eşit olarak dağılmalıdır. Basıcı azaltmaı e etkili yolu basıcı daha geiş bir alaa yaymaktır.bu da, hastaı ayağıı alçı ile hazırlaa kalıbı üzerie yapıla tabalıkla sağlaır. Rahatlık ve Yapı; Eğer ayak iyice şekilledirilmemiş ise total temas tek başıa basıcı dağıtmaya yetmez. Kemikli bölgeler yumuşak doku bölgeleride daha serttir,bu bölgeleri daha iyi desteklemesi gerekir. Friksiyosuz İç Yüzey; Friksiyo yürüme sırasıda oluşur. İç tabalığı 136 AYŞE YÜKSEL

11 yüzeyii yumuşak kaplayarak sürtüme öleir. Deri ya da aylo malzeme ile kaplaa tabalık friksiyou öleyecektir. Rigitlik; Ayakkabıı tabaı sertleştirilerek,bilek ve subtalar eklem hareketleri egelleerek sağlaır. Roker; Platar ülserleri çoğu metatars başlarıda oluşur. Bu durumda Roker ayakkabı ile yürüme sırasıda buraya gele basıç azaltılmalıdır. Balas; Deforme bir ayakta balası sağlamak gerekir. Ortez ve Brace gibi destekleyici atellerde yararlaılır. Risk Kategorilerie Göre zlem 0 Duyu kaybı yok Yılda bir kere 1 Duyu kaybı var Altı ayda bir kere 2 Duyu Kaybı ve Ülser Var Üç ayda bir kere 3 Duyu Kaybı,Ülser ve Deformite Var Ayda bir kere 4 Charcot Deformitesi Ayda bir kere Diyabetik Ayak Komplikasyolar da Tedavi lkeleri a) Duyu Kaybı Yok,Vasküler Patoloji Var; Periyodik ayak muayeesi Semptomatik tedavi b) Duyu Kaybı Var,Vasküler Patoloji Var; Koruyucu ayakkabı Vasküler düzeltici cerrahi c) Ülser Var; 1-Akut Ülser; -yatak istirahati debridma uygu atibiyotik alçı atel plastozot sadalet 2-Kroik Ülser;-ödem varsa yatak istirahati iyileştirme sadaleti (basıcı azaltacak) 3-İyileşme sorası koruyucu ayakkabı. d) Charcot Deformitesi; hastaede yatak istirahati total alçı brace destekli ayakkabı. e) Vasküler Tutulum Var; koservatif ayak tedavisi stresi ortada kaldırma vasküler değerledirme-kosültasyo. f)vasküler Tutulum Yok; vasküler değerledirme uygu yara tedavisi; total alçı, iyileştirme sadaleti stresi düzeltme tekikleri Ayak muayeesi souçlar a göre diyabetlii risk kategorisii belirlemek bak m plalamada ve izlemede izlemede kolayl k sa lar. DİYABETTE AYAK BAKIMI 137

12 ADI-SOYADI: PARMAK UÇLARI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABETİK AYAK DEĞERLENDİRME FORMU TARİH: ISI HİDRASYON ÖDEM Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Normal Normal Var Sıcak Kuru Yok Soğuk Terli AYAK GÖVDES BACAK ISI HİDRASYON ÖDEM Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Normal Normal Var Sıcak Kuru Yok Soğuk Terli ISI HİDRASYON ÖDEM Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Normal Normal Var Sıcak Kuru Yok Soğuk Terli RENK Normal Sağ Sol Sağ Sol Kızarık Normal Normal Soluk Zayıf Zayıf Siyaoze Alıamıyor Alıamıyor Bilek/Kol İdeksi:... 1 Düz 2 Yuvarlak 3 Diğer 1 Normal 2 Masere 3 Fugus 4 Efeksiyo NABIZLAR Sağ Sol Dorsalis Pedis Tibialis Posterior TIRNAK KESİMİ PARMAK ARALARI MUAYENESİ PENÇE PARMAK 1 Var 2 Yok sağ sol DUYU TESTİ KODLAMA: 4 Duyuyor Çatlak Açık ülser X Duymuyor Nasır A Amputasyo 138 AYŞE YÜKSEL

13 KAS GÜCÜ Sağ Sol KODLAMA Dorsifleksiyo-Tibialis Aterior / Peroeal Başparmak Extr-ExtHalLogus / Peroeal Başparmak Flexiou-FlexHalLogus / Tibial Iversio Tibialis Post / Tibial Eversio PerLogus / SupPeroeal Platar Flexio-Gastro / Soleus / TibiaL Abdüksiyo Addüksiyo 5- Kası hareketi (KH) tam + direci (D) tam 4- KH tam + D zayıf 3- KH tam + D yok 2- KH azalmış 1- Kasta kasılma var 0- Felç Sağ DEFORMİTELER 1 Çekiç / Peçe parmak 2 Kemik çıkıtısı 3 Hallux limitus 4 Hallux vagus 5 Equius 6 Düşük ayak 7 Kısmi amputasyo 8 Tam amputasyo 9 CHARCOT deformitesi 10 Diğer Sol AYAKKABI 1 Şu a giydiği ayakkabı, taımlayıız: 2 Gerekli ola ayakkabı: 1 Ekstra derilikli MCR tabalıklı 2 Alçı kalıp üzerie ortopedik plastazot tabalıklı 3 Ortez destekli ortopedik ayakkabı 4 MCR sadalet 5 Plastozot sadalet 6 Diğer: 7 Koruyucu ayakkabı gerekli değil RİSK KATEGORİSİ TAKİP Duyu kaybı yok 0 (Yılda bir) Duyu kaybı var 1 (Altı ayda bir) Duyu kaybı+ülser var 2 (Üç ayda bir) Duyu kaybı+ülser+deformite 3 (Ayda bir) CHARCOT deformitesi 4 (Ayda bir) Değerledire: PLAN 1 Hasta eğitimi 2 X-Ray 3 Yara bakımı 4 Koruyucu ayakkabı 5 Kosültasyolar; 1 Dahiliye 4 Fizik tedavi 2 Cerrahi 5 Ortopedi 3 Cildiye 6 Diğer DİYABETTE AYAK BAKIMI 139

14 Kediizi Kotrol Ediiz 1. Diyabetik ayak problemlerii risk faktörleri elerdir? 2. Diyabetliler ayaklar yla ilgili e çok hagi flikayetlerde bahsederler? 3. Diyabetliye verece iiz kedi kedie ayak muayeesi e itimii koular s ralay z. 4. Diyabetik ayak risk kategorilerie göre izlem s kl as l olmal d r? 5. Diyabetli hastalar zda ayak problemlerii geliflmesii ölemek içi e yapabilirsiiz? KAYNAKLAR 1. D.G.Armstrog,L.A.Lavery. Shoes ad the diabetic foot. Practical Diabetology, March Diabetes Care ad Research i Europe: The St Vicet Declaratio Actio Programme/Implemetatio Documet. I Kras HMJ, Kee H, Porta M (eds). World Health Orgaizatio, Copehage, Efe,B.:Diabetes Mellitus ta ayak problemleri. Ed: M Yeigü, Y Alutaş. Her Yöüyle Diabetes Mellitus. Nobel Tıp Kitapevi,İstabul,2001, s Gatlig W, Hill R, Kirby RM. Shared Care For Diabetes, Oxford Uiversity Press,UK, Gedik S., Yüksel A., Özca, Ş.: Evaluatio of The Kowledge Level o The Foot Care of Diabetic Patiets. Aual Cogress of Federatio of Europea Nurses i Diabetes, Jeruselam, Israel, (Abstract) 6. Litzelma DK, Mariott DJ, Viicor F: The role of footwear i the prevetio of foot lesios i patiets with NIDDM.Diabetes Care.1997;20(2): 7. Maso J, O Keefflet C, Mcltosh A, Hutchisot A, Booth A, Yougs RJ. A systematic review of foot ulcer i patiets with type 2 diabetes mellitus prevetio. Diabetic Medicie,1999;16: McGill M, Yue DK. The Prevetio ad Screeig of Diabetic Complicatios. Edited by Alberti KGMM et all, Iteratioal Textbook of Dibetes Mellitus. Joh Wiley&Sos Ltd, UK, Özca Ş, Yüksel A, Gedik S. Project of Improvemet of Foot Care i Diabetic Patiets i Turkey: A Pilot Study. Aual Cogress of Federatio of Europea Nurses i Diabetes, Jeruselam, Israel, 2000 (Abstract). 10. Plummer ES, Albert SG. Foot care assesmet i patiets with diabetes: A screeig algorithm for patiet educatio ad referral. The Diabetes Educatio, 1995: 21(1); The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Iteratioal Cosesus o the Diabetic Foot, Netherlads, The Iteratioal Workig Group o the Diabetic Foot. Practical Guidelies o the Maagemet ad Prevetio of the Diabetic Foot, Netherlads, Umeh L, Wallhages M, Nicoloff N. Idetifyig Diabetic Patiets at High Risk For Amputatio.America Diabetes Associatio Guidelies,Volume 24, Issue 8,P Yüzyılda Herkes İçi Sağlık.Sağlık Bakalığı,Temel Sağlık Hizmetleri Geel Müdürlüğü,Temmuz 2000,Akara. 140 AYŞE YÜKSEL

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k

Diyabet E itimi ve. Dan flmanl k BÖLÜM 15 Diyabet E itimi ve Da flmal k Diyabetli bireye ve oları bakımlarıda sorumlu ola aile bireylerie hastalığı bakımıı ve yöetimii öğretmek diyabet tedavi plaıı bir parçasıdır. Diyabetlii eğitimi,

Detaylı

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler

BÖLÜM. nsülin Tedavisinin Yönetimi. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler. Tip 1 Diyabet Yönetiminde Hedefler BÖLÜM 5 süli Tedavisii Yöetimi İsülii keşfi ve isüli tedavisii uygulamaya geçmesi diyabet tedaviside döüm oktası olmuştur. İsüli tedavisi tek başıa veya bazı diyabetlilerde oral atidiyabetik ilaçlarla

Detaylı

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar

BÖLÜM. Kendi Kendini zleme. Önemli Noktalar BÖLÜM 7 Kedi Kedii zleme 1970 li yıllarda sora tekolojik gelişmelerle birlikte laboratuvar testlerie ilave olarak diyabetlileri de kedi kedilerie ka ve idrar şekerlerii kolayca, güveilir olarak ve kısa

Detaylı

Diyabette Genel Sa l k Önerileri

Diyabette Genel Sa l k Önerileri BÖLÜM 16 Diyabette Geel Sa l k Öerileri Diyabet makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyoları ile yaşam kalitesii düşüre, erke ölüm ve hastalama oraıı yüksek olduğu bir hastalıktır. Bu edele hastaı tedavisii

Detaylı

BÖLÜM. Diyabet ve Egzersiz. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler

BÖLÜM. Diyabet ve Egzersiz. Önemli Noktalar. Amaç. Hedefler BÖLÜM 4 Diyabet ve Egzersiz Hatice PEK Diyabetli bireyler içi aktivite ve egzersiz, bakım plaıı, besleme programıı ve ilaç tedavisii öemli bölümüdür. Aktivite ve egzersiz; glikozu daha iyi kullaılmasıı,

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Diyabete

Diyaliz Hastalarında Diyabete Diyaliz Hastalarında Diyabete Bağlı Ayak Sorunlarında Hemşirelik Yaklaşımı ASİYE KARÇKAY Diyabet Nedir? Kandaki glikoz miktarının çok fazla olduğu kronik bir hastalıktır. Enerji kaynağı olarak şeker gerekli

Detaylı

DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ

DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ DİYABETLİ HASTALARDA AYAK BAKIMININ ÖNEMİ Op.Dr.Gülgün GİRİTLİ DİYABETİK AYAK Kan şekeri düzensiz ve yüksek seyreden diyabetli bireylerde, sağlıklı bireylere göre ayak problemleri daha fazla görülmektedir.

Detaylı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı 1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı şım DOÇ.. DR. AHMET MUHTAR ŞENGÜL BAKIRKÖY Y DR.SADİ KONUK EĞİE ĞİTİM M ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİML MLİĞİ KLİNİĞİ İĞİ AİLE HEKİML MLİĞİ=1.BASAMAK

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü

Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Diyabetik Ayak Yaralarının Önlenmesinde ve Takibinde Hemşirenin Rolü Ayak sorunlarının çoğu önlenebilir Alt ekstremite ampütasyonlarının çoğunun sebebi diyabetik ayak hastalığıdır. Ayak sorunlarının çoğu,

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

Diyabetik ayak enfeksiyonları

Diyabetik ayak enfeksiyonları TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(4):296-305 Diyabetik ayak enfeksiyonları Diabetic foot infections Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi

Detaylı

DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI

DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Periferik Damar Cerrahisi Ünitesi Diyabetik ayakta,yara iyileşmesini sağlayabilmek

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

DİYABETTE AYAK BAKIMI VE ÖNEMİ

DİYABETTE AYAK BAKIMI VE ÖNEMİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU DİYABETTE AYAK BAKIMI VE ÖNEMİ Diyabet, birtakım sorun ve sorumlulukları

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HASTA BİLGİLENDİRME FORMU Kendi Kendine Takip Nedir? Diyabette daha iyi metabolik kontrolün

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi *

İnsan Kaynakları Web Sitelerinde Yer Alan Hemşire İş İlanlarının İncelenmesi * Web siteleride hemşire iş ilaları ARAŞTIRMA İsa Kayakları Web Siteleride Yer Ala Hemşire İş İlalarıı İcelemesi * A Evaluatio of Job Advertisemets for Nurses o Websites of Huma Resources Feride Eşki Bacaksız1,

Detaylı

Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tanı ve Tedavisi DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS

Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tanı ve Tedavisi DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS Derleme 63 Diyabetik Ayak Ülserlerinin Tanı ve Tedavisi DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DIABETIC FOOT ULCERS Tevfik DEMİR, Barış AKINCI, Sena YEŞİL Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

TanerKaya. baharın, yeniden doğuşuyla birlikte herkese merhaba! Değerli Okurlarımız,

TanerKaya. baharın, yeniden doğuşuyla birlikte herkese merhaba! Değerli Okurlarımız, İmtiyaz Sahibi: Yrd. Doç. Dr. Taner KAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Dr. F. Hülya KURBAN Reklam ve Tanıtım Müdürü: Derya BATMAZ ÜNEY Yayın Kurulu Doç. Dr. M. Vedat KOCA Uzm. Dr. A. Orhan DENGİZ Op. Dr.

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Ayak ve cilt sorunları

Ayak ve cilt sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 12 Ayak ve cilt sorunları Diyabet

Detaylı

DİYABETİK AYAK. Prof. Dr. Zeynep OŞAR

DİYABETİK AYAK. Prof. Dr. Zeynep OŞAR DİYABETİK AYAK Prof. Dr. Zeynep OŞAR Ayak ülserleri diyabetli hastalarda en sık rastlanan komplikasyonlardan biridir ve non-travmatik alt extremite ampütasyonlarının yaklaşık %50 sinden diyabetik ayak

Detaylı

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Kandaki şeker (glukoz) miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalıktır Enerji kaynağı olarak

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı