HASTA TRANSFERİ 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTA TRANSFERİ 2014"

Transkript

1 HASTA TRANSFERİ 2014

2 AMAÇ: Hastane içerisindeki bir birimden başka bir birime veya hastane dışında bir sağlık kuruluşuna transferi gereken hastanın transferi sırasında dikkat edilecek hususları belirlemek. Hastanın güvenli bir şekilde kaldırılmasını, taşınmasını, tedavisinin devamlılığını sağlayarak güvenli transferini tamamlamak.

3 KAPSAM:.Hastanemizin tüm birimleri.sevk edilecek Sağlık Kurumu.112 Komuta Kontrol Merkezi

4 HASTANıN TAŞıNMASı ACİL SERVİSTEN HASTANE İÇİ (Klinik, Yoğun Bakım, Ameliyathane, Diyaliz vb.) HASTA TRANSFERİ.Hastanın ilk müdahalesi acil serviste yapılır. Acil servis hekimi veya ilgili uzman hekim tarafından hasta veya hasta yakınları bilgilendirilerek transferine karar verilir.. Hastanın transfer edileceği ilgili birim aranarak hasta hakkında bilgi verilerek yatak sorgusu yapılır.. Yatan hastanın tıbbi gerekçeler ile yattığı servisten bir başka servise transferine karar verilmiş ise ilgili hekim tarafından YBH. FR. 02 doldurularak sevk işlemi başlatılır. Hasta transfer formunda hastanın kliniği tetkik ve tedavileri ile tüm bilgiler doldurulur. Sevk eden ve kabul eden hekim, hemşire tarafından formun ilgili bölümleri kaşeleyerek imzalarlar.. Hasta tıbbi durumuna uygun olarak tekerlekli sandalye veya sedye ile kliniğe taşıyıcı personel ve hemşire refakatinde, hastanın durumu kritik ise transfere hekimde eşlik eder.. Hasta transfer formu doğrultusunda klinik hemşiresine hasta hakkında detaylı bilgi ve hastaya ait tıbbi kayıtlar teslim edilir.

5 KLINIK-YOĞUN BAKıM Acil serviste ve klinikte genel durumu kötüleşip yoğun bakıma ihtiyacı olan hasta ilgili uzman hekim tarafından yoğun bakım kabul kriterlerine uygun ise transferine karar verilir. Transferin yapılacağı yoğun bakıma hasta hakkında acil servis hemşiresi, sağlık memuru, klinik hemşiresi tarafından bilgi verilerek yatak sorgusu yapılır. Hasta dosyası tamamlanıp epikrizi yazılır. Hasta Transfer Formu doldurulur. Hastanın transferi sırasında klinik durumuna uygun olarak gerekli acil müdahale seti hazır bulundurulur. Hastanın transferi sağlık çalışanı tarafından yapılır. Transfer yapılan birimdeki sağlık çalışanına hasta hakkında detaylı bilgi verilerek hasta teslim edilir. Hastanın durumu kritik ise transfere hekim de eşlik eder.

6 AMELIYATHANEYE HASTA TRANSFERI Ameliyat kararı verilmiş, yatış dosyası çıkarılan hasta dosyası için klinik hemşiresi tarafından ameliyathaneye haber verilerek onay alınır. Ameliyat öncesi hasta değerlendirme, tetkik ve tanı sonuçları, bulguları dosyaya kaydedilir. Hasta taşıyıcı personel ve klinik hemşiresi eşliğinde sedye ile ameliyathanedeki sağlık çalışanına hasta hakkında bilgi verilerek dosyasıyla birlikte teslim edilir. Ameliyat sonrası stabil duruma gelen hasta ameliyathane sağlık çalışanı tarafından klinik hemşiresine ameliyat süreci hakkında bilgi verilerek dosyası ile teslim edilir. Hastanın durumu kritik ise ameliyat öncesi ve sonrasında transfere hekim de eşlik eder.

7 YENI DOĞAN YOĞUN BAKıM HASTA TRANSFERI Ameliyathaneden Yenidoğan yoğun bakıma hasta nakli çocuk doktoru, anestezi uzmanı ve bebek hemşiresi tarafından sağlanır. Ameliyathane ve yenidoğan yoğun bakım aynı alanlarda değil ise transferler transport küvoz aracılığı ile yapılır. Servislerden hasta nakli ise bebek hemşiresi tarafından sağlanır. Müdahale sonrası yenidoğan yoğun bakıma alınıyor ise Çocuk doktoru, anestezi uzmanı, bebek hemşiresi tarafından sağlanır.

8 Diyaliz Ünitesine Hasta Transferi Diyaliz ünitesinde tedavi görecek olan hastalar ve yakınları programa uygun olarak özel nakil aracıyla evlerinden alınıp diyaliz biriminde ilgili sağlık personeline teslim edilir. Tedavi sonrası hastalar tekerlekli sandalye ile veya yürüyerek, personel eşliğinde nakil aracına bindirilerek adreslerine teslim edilir. Uzman hekim tarafından diyalize girmesine karar verilen hasta için diyaliz ünitesi aranarak hasta hakkında bilgi verilir ve diyaliz için saat alınır. Diyaliz saati gelen hasta, Hasta Transfer Formu doldurularak sağlık çalışanı eşliğinde diyaliz sağlık çalışanına gerekli evraklarıyla birlikte teslim edilir. Diyaliz sağlık çalışanı; diyalizi tamamlanan hastayı klinik sağlık çalışanına diyaliz süreci hakkında bilgi vererek evraklarıyla birlikte teslim eder.

9 EVDE BAKıM BIRIMI HASTA TRANSFERI Aile hekimi ve evde bakım birimi tarafından hastanın başvurusu onaylanır. Hasta evinden ambulans ve sağlık çalışanı ile tedavi sürecine uygun şekilde evinden alınır. Gerekli tetkik, tedavi, konsültasyon gibi işlemleri yaptırıldıktan sonra tekrar ambulans ve sağlık çalışanı ile tedavi sürecine uygun evine transfer edilir. İşlemle ilgili kayıtlar sağlık çalışanı tarafından yapılır.

10 BIRIMLERDEN HASTA TRANSFERI HASTANE DıŞı HASTA NAKIL AMBULANSı İLE HASTA TRANSFERI Hasta transfer kriterleri açısından değerlendirilir, kriterlerden herhangi biri sağlanamıyor ise hasta diğer bir kuruma transfer edilemez. Hasta hemodinami, solunumsal ve doku oksijenlenmesi yönünden stabilite göstermiyorsa, aktif kanama açısından sakıncalı ise,

11 Teknik donanım olarak transfer sırasında yeterli donanım sağlanamıyorsa, Hastanın sevk edileceği kurumda hastanın bakım sürekliliği sağlanamıyorsa. Yukarıda belirtilen kriterlerin dışında kalan hastalar ilgili kurumlara transfer edilebilir. Hasta için ihtiyaç olan hizmet karşılanamıyor ise ve transfer kriterlerine uymuyor ise bulunduğu birimde bakım ve tedavisine devam edilir, uygun olması beklenir. Transfer ve nedeni konusunda hasta veya hasta yakınına hekim tarafından bilgi verilir. Transfer yapılamıyorsa nedeni açıklanır ve onayları alınır.

12 . Hasta ve hasta yakını tüm açıklama ve itirazlarına karşın kendi isteğiyle başka bir kuruma transfer olmak istiyorsa, hasta dosyasına ya da ilgili dokümanlara kendi el yazıları ile ayrılış isteklerini yazıp imzalarlar.. Nakline karar verilen hasta için sevk edilecek kurumdan hastanın uzman doktoru tarafından onay alınır.. Yoğun bakımdan bir başka birime transfer edilecek hastaların nakil süreci içinde klinik duruma uygun olarak gerekli acil müdahale seti (oksijen tüpü, entübasyon seti, ambu v.s.) bulunmalıdır. Ayrıca nakil sürecinde gerekirse transport monitörü veya defibrilatör kullanılarak sürekli ritim takibi yapılır. Yoğun bakımda ventilatöre ihtiyacı olan hasta sevk edilecek ise transport ventilatörü kullanılarak transfer süresince solunum desteği sağlanır.. Klinikten hastane dışına yeni doğanın transfer kararı ilgili uzman hekim ve hasta yakını tarafından verilir, transfer edilecek sağlık kurumundan onay alınır. Kurum dışı sevk formu ilgili sağlık personeli tarafından doldurularak yeni doğan transport kuvözüne yerleştirilir,112 Acil Yardım Ambulansıyla sevk edilir. Ameliyathanede sezaryenle doğan yeni doğanın kliniğe transferi sağlık personeli eşliğinde gerçekleştirilir.

13 112 Acil Yardım Ambulansı İle Hasta Transferi. Acil servis hekimi veya ilgili uzman hekim tarafından sevk edilecek kurumdan onay alır Komuta Merkezi ile irtibata geçilir ve hastanın durumu hakkında bilgi verilir.. Hasta Sevk Formu doldurulur. Form 112 komuta merkezine fakslanır.. Hastanın taburcu işlemleri yapılarak, 112 hekimine veya ATT ye teslim edilir.. Hastanın nakli 112 Acil Yardım Ambulansı ile hekim eşliğinde gereken acil müdahaleler yapılarak tamamlanır.. Hastanın nakli tamamlanınca hasta sevk formunun ilk iki nüshası ambulans görevlisine teslim edilir; üçüncü nüsha 112 görevlisi teslim alındı imzasını attıktan sonra hastanın dosyasına konmak üzere ilgili klinikte kalır.

14 Hastanın Kendi İmkanları İle Transferi. Hastanın uzman hekimi tarafından epikriz yazılarak hastaya teslim edilir.. Taburculuk işlemleri yapılır.. Hasta kendi imkanlarıyla gönderilir.

15 Hastanın Taşınmasında Dikkat Edilecek Hususlar. Hastanın transferi sırasında hastaya yakın çalışılır. Her iki ayak yere düz ve tam basar. Bir ayak diğerinden biraz önde olur. Ağırlık her iki ayağa eşit dağıtılır. Kalkarken ağırlık kalça kaslarına verilir.. Hasta mümkün olduğunca az hareket ettirilir.

16 . Hasta taşımak iyi bir ekip çalışması gerektirir. Tüm hareketleri yönlendirecek sorumlu bir kişi olmalı, bu kişi hareketler için gereken komutları vermelidir. Bu kişi genellikle ağırlığın en fazla dikkat edilmesi gereken bölge olan baş ve boyun kısmını tutan kişi olmalıdır.. Bulaşıcı hastalığı olan hastanın transferinde bulaşıcı hastalığın bulaşma yoluna göre önlem alınmalıdır; (eldiven, maske, önlük giyme vs.) Kullanılan malzemeler tek kullanımlık olmalıdır.. Bebek ve çocukların taşınmasında ebeveynlerinden birinin ya da güven duyduğu bir kişinin yanında olmasında yarar vardır. Bebekler ebeveyn ve taşıma görevlisi kucağında da taşınabilir.. Hareket kısıtlılığı olan hastalar hareket ettirilmeden uygun pozisyonda transfer edilir.. Ajite ve saldırgan olan hastalar transfer eleman sayısı arttırarak taşınır.. Ambulu hasta aralıksız solunumu sağlanarak taşınır.. Hasta taşınması öncesi hastanın nakil olacağı birim (klinik, yoğun bakım, radyolojik görüntüleme birimi ) ile ilgili hazırlıklar tamamlanır.

17 . Hastayı taşıyacak olan sağlık personeline(ebe, hemşire, att, sağlık memuru) hasta durumu hakkında hekim-hemşire tarafından bilgi verilir.. Sedyenin üzerine temiz bir örtü yerleştirerek gerekli hazırlığı tamamlanır.. Hasta transferinde görevli (hekim-hemşire-hizmetli) hastaya kimlik doğrulaması yapar. Transferde görevli kişiler hastanın hastalığı ile ilgili aldıkları bilgiler doğrultusunda transfer işlemini gerçekleştirir.. Hasta anlayabilecek durumunda ise hastaya bilgi verilir ve işbirliği sağlanır.. Diyaliz ünitesinde tedavi görecek ayaktan hastalar programa uygun olarak evden alınıp diyaliz sonrasında tekrar evine bırakılır.. Yeni doğan transfer kararı uzman hekim tarafından alınır. İşleyiş prosedüre göre devam eder.

18 HASTA TAŞIMA METOTLARI VE KULLANIMI 1. Hastanın Sedye İle Taşınması. Hasta transferinde görevli kişi (hekim, hemşire, hizmetli vb.) hastaya kimlik doğrulaması yapar.. Hasta anlayabilecek durumda ise hastaya bilgi verilir, işbirliği sağlanır.. Sedye hasta yatağının yanına getirilir, ayakları kilitlenir. (Yatak ile sedyenin baş kısmının aynı yönde olmasına dikkat edilir.). Hastanın ayak ve baş kısmına geçilir. Eğer gereksinim var ise üçüncü kişiyi orta kısmında bulundurulur.. Hasta taşıma ekibinden birinin bir, iki, üç komutuyla hastayı kaldırarak sedyeye alınır.. Hastaların üzerini örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.. Sedyenin emniyet kenarlıkları yükseltilir.. Sedyenin ön ve arka tarafına geçilir ve yönü belirlendikten sonra ilgili bölüme, ilgili evraklarla transfer edilir. Hasta dosyası sedyeye konmamalıdır.

19 2.Çarşaf Kullanarak Hastanın Yataktan Sedyeye/Sedyeden Yatağa Alınması. Hasta yatağında yan döndürülür.. Çarşaf hastanın sırtı tarafına yatağın üzerine serilir.. Hasta çarşaf üzerine döndürülür ve çarşaf içine alınır.. Sedye yatağa paralel olarak yerleştirilir.. Hasta sedyeye yavaş hareketlerle çarşaf ile aktarılır.

20 3.Üç Kişiyle Hastanın Sedyeden Yatağa/Yataktan Sedyeye Alınması. Sedye karyolanın arka ucuna paralel ve uzunlamasına koyulur.. Üç kişi sedyenin aynı tarafından yan yana; hastanın kolları göğsünde çaprazlaştırılır.. Bir kişi hastanın baş tarafına geçerek boynu ve omuzları alttan kavrar.. Üçüncü kişi hastanın diz altı ve ayak bileklerinden kavrar.. Aynı anda hareketle hep birlikte hasta kaldırılır.. Birer adım geri atılır ve yatağa yatırılır.. Hastaların üzerini örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

21 4.Hastanın tekerlekli sandalye ile taşınması gerekiyor ise bu işlem aşağıdaki gibidir.. Tekerlekli sandalyeyi hasta yatağının yanına getirilir.. Tekerlekli sandalyenin frenlerini kilitlenir.. Hastaya işlemi ve gerekliliğini açıklanır.. Hastanın önce oturup karşıya bakmasını sağlanır.. Hastanın ayakları yataktan aşağıya sarkıtılır.. Tekerlekli sandalyenin ayak gelecek kısmı dış yanlara doğru açılır..hasta ayağa kaldırılır ve sonra kendi ekseni etrafında döndürerek yüzünün sandalyenin tersi yönde olmasını sağlanır.. Hasta oturtulur ve sandalyenin frenleri açılır.. Hastanın üzeri örtülür ve mahremiyetine dikkat edilir.

22 5.Hastanın Transferinde Yer alacak Personel Hastanın güvenli transferinden; hastanın tedavisinden sorumlu hekim, servis sorumlu hemşiresi, servis hemşiresi-ebesi, sağlık memuru, anestezi teknisyeni, att, ambulans şöförünü kapsar.

23

24

25

26 TEŞEKKÜRLER

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar

Hasta Transferi AMAÇ TEMEL İLKELER. Dikkat Edilecek Noktalar AMAÇ Hastanın tetkik/ tedavi amacıyla bir klinikten diğerine/ ameliyathaneye, tetkik/ tanı birimlerine veya hastane dışı sağlık kurumuna transferinin var olan sağlık durumunun ve bakımın sürekliliğini

Detaylı

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI

AMBULANS İŞLEYİŞ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/7

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

GENEL YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:YBH.PR.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ: Erişkin yoğun bakım ünitesine yatış endikasyonu olan hastaların erişkin yoğun bakım ünitesine kabulü, izlenmesi, tedavisi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HEMŞİRELİK BÖLÜM UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOĞUMHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ DOĞ.PR.01 27.01.2014-1/8 1.AMAÇ: Hastanemize başvurarak Kadın Doğum polikliniğinden veya acil servisten yatış kararı verilen doğum yapacak gebelerin takibini, normal doğumunu gerekli görülen hallerde sezaryen

Detaylı

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03

KOD: KLN. PR.01 YAY. TRH. : 13.01.2009 REV. TRH. : 01.11.2013 REV. NO: 03 1. AMAÇ Hastanemizin tüm kliniklerinde yatan hastalarımızın tanı, tedavi işlemlerini hasta ve çalışan güvenliği kapsamında yapmaktır. 2. KAPSAM Kliniklerinde yatan hasta ve refakatçilerine oryantasyon

Detaylı

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

ACİL SERVİS ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.ACL.PR.01 YAY.TRH.: ŞUBAT 2005 REV.TRH.:EYLÜL 2012 REV.NO.:4 SAYFA NO: 1/8 1.AMAÇ : Acil serviste yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2.KAPSAM :Acilde çalışan doktor,hemşire ve personelleri kapsar.

Detaylı

Yataklı Servisler Çalışma Prosedürü

Yataklı Servisler Çalışma Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Yataklı Servisler Çalışma Prosedürü Doküman Numarası TBH/400/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ACİL SERVİS İŞLEYİŞ PROSEDÜR Sayfa No 1 / 16 1.AMAÇ Acil Servis e başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması

Detaylı

Acil Servis Đşlemleri Prosedürü

Acil Servis Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Acil Servis Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/219/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın

Detaylı

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

SOLUNUMSAL YOĞUN BAKIM ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Akciğer hastalıklarına bağlı olarak solunum yetmezliği gelişmiş olan ve tedavi için solunumsal destek ve yakın takip gereksinimi olan hastaların etkili ve sürekli bakım ve tedavilerinin sağlanmasıdır.

Detaylı

ORYANTASYONU REHBERİ

ORYANTASYONU REHBERİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ ECZANE PERSONELİ VE ECZANECI ORYANTASYONU Doküman Kodu Yayın Tarihi

Detaylı

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi

Diyaliz Sorumlu Hekimi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Diyaliz ünitesinde tedavinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünü sağlamaktır. 2. KAPSAM Tedavisinin başlatılması, takibi ve enfeksiyon kontrolünün sağlaması ile ilgili işlem basamaklarını

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinin genel işleyişinin planlanması, uygun şartların sağlanması, ilgili personele bildirilmesi ve gerçekleştirilmesi

Detaylı

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27214 TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

Bakım Hizmetleri Kalite Standartları

Bakım Hizmetleri Kalite Standartları EYLÜL 24 KATKIDA BULUNANLAR Dr. Gazi ALATAŞ Dr. Aylin ÇİFTÇİ Muhammet Ecevit CARTİ Avni ÖZKAYA Av. Oya IŞIK Bakım Hizmetleri Kalite Standartları GÖZDEN GEÇİRME GRUBU SHU. Ali SÖNMEZ Uzm. Fzt. Burcu FIRAT

Detaylı

AMELIYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

AMELIYATHANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1-AMAÇ 2-KAPSAM : Ameliyathane biriminin çalışma düzeninin tanımlanması. : Bu talimat Ameliyathane de çalışan tüm personeli kapsar. 3-TANIMLAR : Kontamine-Kontrolsüz Alan: Hastaların ameliyathaneye giriş

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ek-3 DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĐ ACĐL SERVĐSHĐZMETLERĐNĐN YÜRÜTÜLMESĐ HAKKINDA YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

ÜNİTE İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY HEDEFLER İÇİNDEKİLER

ÜNİTE İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. Seher ERGÜNEY HEDEFLER İÇİNDEKİLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İLK YARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR Giriş İlk Yardımın Tanımı, Önemi ve Amaçları İlk Yardımın Temel Uygulamaları İlk Yardımcının Özellikleri ve Temel Görevleri

Detaylı

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ

ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ ÖZEL MODERN DÜNYA HASTANESİ ORYANTASYON REHBERİ EKİBİMİZE HOŞGELDİNİZ İÇİNDEKİLER 1.ORYANTASYON EĞİTİMİNİN AMACI 2.HASTANE TANITIMI 2.1. TARİHÇE 2.2. KAT PLANI 2.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI 2.4. KALİTE POLİTİKAMIZ

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ACİL SERVİS YÖNERGESİ TANIMLAR, AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK TANIMLAR Bu yönerge de geçen; Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ

TIBBİ CİHAZLARIN BAKIM, ONARIM VE KALİBRASYONU PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı Turgut Özal Tıp Merkezi nde bulunan tüm medikal cihazların Biyomedikal Birimi tarafından periyodik bakım, kalibrasyon ve arıza giderim işlemlerinin yapılarak

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ

Puan. dirme dışı. Hayır Değerlen. Evet EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI. Sıra no POLİKLİNİK HİZMETLERİ Sıra no EK-1 HİZMET KALİTESİ STANDARTLARI Puan Evet Hayır Değerlen dirme dışı POLİKLİNİK HİZMETLERİ 1 Hasta kayıt birimi hizmet sunumu için gerekli şartları karşılamalıdır. 1.1 Hasta kayıt birimi, kolaylıkla

Detaylı